THE RACE ABOVE THE ARCTIC CIRCLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THE RACE ABOVE THE ARCTIC CIRCLE"

Transkript

1 THE RACE ABOVE THE ARCTIC CIRCLE 10/13 ugust th editio ,274 R O A D B O O K / R E T T L E D N I N G

2 Cotets / Ihold ARCTIC RACE OF NORWAY 2017 Editorils Norther Norwy / Nord-Norge Iovtio Norwy / Iovsjo Norge Welcome to Troms / Velkomme til Troms... 7 Host Muiciplities / Vertskommuer Officils / Rittorgissjo Mp / Krtet Pictogrms / Krtsymboler Rce hedqurters t the strt / Rittkotor ved strt Hospitls / Sykehusee Service sttios / Besistsjoer Tems / Lgee Stkes / Kokurrsee Stge 1 / 1. etppe Stge 2 / 2. etppe Stge 3 / 3. etppe Stge 4 / 4. etppe The Norwegi Army / De Norske Hære Specific regultios / / Særregelverk Règlemet prticulier Security / Trfikksikkerhet Prters / Smrbeidsprtere TV coverge / TV-dekig Socil etworks / Sosile medier Arctic Rce of Norwy Chllege Tems hotels / Lgees hotell Podium / 2016 Viere Arctic Heroes of Tomorrow Rce Arctic Morgedges Helter-ritt

3 EDITORIALS / LEDERARTIKLER Eplorers Oppdgere Home victory Hjemmeseier A.S.O. / B. Bde Christi PRUDHOMME Director of Cyclig - A.S.O. Direktør for syklig - A.S.O. Sometimes people re rewrded for their ituitio d udcity. Ad the feelig of stisfctio creted by such successful veture is ot esily mtched. Surely, eplorig the lds of the Fr North by wy of orgizig cyclig rce represeted rel chllege. Nevertheless, the eplorers hve rise to this chllege spurred by very high mbitios. This descriptio fits the evolutio of the Arctic Rce of Norwy perfectly, rce tht hs see success i my respects. Records hve bee bete, with epic fiish o the North Cpe, ot to metio the odd climbig poits rewrded below se level! Fierce bttles hve bee fought, d o the bttlefield we hve see spriters such s Thor Hushovd d Aleder Kristoff, both riders who hve writte themselves ito the books of Norwegi cyclig history. Moreover, these highlights of sports re ccompied by uique ethusism provided by the specttors d whose presece c be both felt d herd. I Norwy, s for coutries where the trditios of cyclig stretch further bck i time, this tie betwee the chmpios d their followers represets the very foudtio d the essece of cyclig rce. I this respect, the rce bove the Arctic Circle couts s oe of our fier emples. Noe gger blir ituisjo og dristighet beløet med suksess, oe som gir e sjeldet sterk følelse v tilfredsstillelse. Oppdgelse v ldområdee i ord gjeom etblerige v et sykkelritt bød utvilsomt på reelle utfordriger. Likefullt ådde oppdgere sie mål, drevet v oe meget høye mbisjoer. Dee beskrivelse psser utmerket til fremvekste v Arctic Rce of Norwy, et ritt som hr gjort suksess i mer e e betydig. Rekorder hr blitt stt, med e historisk målgg på selveste Nordkpp, for ikke å skke om de helt spesielle kltrepoegee som ble utdelt uder hvivå! Det hr vært heftige dueller, og på slgmrke hr vi sett spurtkoer som Thor Hushovd og Aleder Kristoff, begge ryttere som hr skrevet seg i i orsk sykkel- og idrettshistorie. I tillegg til de sportslige høydepuktee må vi eve tilskuere og deres uike etusisme. I Norge, som i ld der sykkeltrdisjoee strekker seg ed legre bk i tid, utgjør dee forbidelse mellom ryttere og deres heigjeg selve fudmetet til og essese v et sykkelritt. Få ritt eksemplifiserer dette bedre e rittet ord for Polrsirkele, Arctic Rce of Norwy. START. ENGENES. ANDØRJA. I look forwrd to redig these three words o the strt rch of the Arctic Rce of Norwy, istlltio tht will be mouted i my home villge o Thursdy morig August 10 th This will udeibly be specil eperiece, sice the ide of orgisig itertiol stge rce o rod bike i Norther Norwy ws coceived just here, o the isld of Adørj, i the muiciplity of Ibestd. The pride d joy we feel whe welcomig the world s best riders d their tems, TV crews, tiol d itertiol press, our Frech orgizig prters, the my rce prters, visitig cyclig fs, et ceter, these feeligs we shre with my people. So fr, hudreds of thousds of ihbitts up orth hve hd the plesure of hostig oe or severl ARN stges. Ad my more will follow. People who tke o this role of hospitlity come i my vrieties, regrdless of how lrge we defie their flock. They my be youg tlets from the locl cyclig club who get to meet their idols before the strt, ldies from the re s hdicrft ssocitio who put up cfé, sellig their ow products, the locl busiess orgizig crzy spiig sessio logside the rod or perhps the fmily whose house is locted i the periphery, who oetheless gets TV time durig the live brodcst, log with Aleder Kristoff d Edvld Bosso Hge. There is home victory, eve whe the stge wier or overll chmpio bers the foreig me of Degekolb, Kruijswijk or Mosco. To witess gret cyclig strs from brod who tke the trip bove the Arctic Circle to compete i ldscpes powered by North-Norwegi sceery, this is ot oly tribute to our orther regio, it is recogitio of Norwy s destitio tht offers gret dvetures. I this resides the uiqueess of stge rce s sports evet: the re chges i hrmoy with the ldscpes d the rce eplores ew res ech yer. This yer the Arctic Rce of Norwy is goig home to Egees o Adørj. We re lso heded home to Nrvik, home to Sjøveg, home to Brdufoss, home to Lygseidet, home to Fivikdle d filly, home to Tromsø. Moreover, we go home to ll the tows d villges tht we meet e route. Our remrkble specttors hve mde trditio out of cretig gret imtios log the route, powered by wht we my cll refer to s helthy mdess. Before the professiol riders rrive, specttors my ejoy the ARN crv, with the possibility of collectig goodies or wiig gret prizes. Ad, of course, there is the power of Dg Otto Luritze. The 2017 route holds both beuty d vritio. We epect fierce bttle for the trophy, especilly whe you cosider the file i Tromsø, which presets demdig ier-city circuit. To predict the outcome of our cyclig competitio is ot esy, but I feel cofidet of oe geerl thig regrdig the Arctic Rce of Norwy 2017: we will hve home victory. We welcome everyoe to this yer s gret rce! Kut-Eirik DYBDAL Mgig Director of Arctic Rce of Norwy Dglig leder i Arctic Rce of Norwy Det skl uektelig bli spesielt å lese disse tre ordee på strtbue til Arctic Rce of Norwy, e istllsjo som i det femte året vil reise seg i mi ege hjembygd og stå klr tidlig om morgee torsdg 10. ugust Idée om å rrgere et itersjolt etpperitt på sykkel i Nord-Norge ble jo ufget ettopp her, på Adørj, i Ibestd kommue. Glede og stolthete vi føler over å få besøk v verdes beste syklister, med deres støttepprt, TV-tem, sjol og itersjol presse, våre frske rrgørprtere, rittets mge smrbeidsprtere, tilreisede sykkelfs, med flere, er oe vi deler med mge. Hittil hr hudretuseer v ibyggere ordpå opplevd glede ved å være vertskp for e eller flere etpper v ARN. Og flere skl det bli. Vertskpet består v lle typer meesker som bor og står lgs løyp, usett hvor stor vi defierer flokke deres: ugdommer fr de lokle sykkelklubbe som før strt får hilse på sie idoler, medlemmer v husflidslget som holder kfé med slg v ege produkter, bedrifte som kjører vill spiigstime i veikte eller kskje e fmilie som bor litt utefor llfrvei, me som likevel får plss i TV-rut uder direktesedig fr rittet, smme med Aleder Kristoff og Edvld Bosso Hge. Hjemmeseier blir det selv år etppe- eller smmelgtviere heter Degekolb, Kruijswijk eller Mosco. Å se de største uteldske sykkelstjeree t ture ord for Polrsirkele for å kokurrere i de spektkulære kulissee som ord-orsk tur leverer, er ikke bre e hyllest til vår ordligste ldsdel, det er også e erkjeelse v Norge som destisjo for store opplevelser. I dette ligger også det uike med etpperittet som sportsrrgemet: ree edrer seg i tkt med ldskpet og rittet flytter seg til ye områder hvert år. I år drr Arctic Rce of Norwy hjem til Egees på Adørj. Vi skl også hjem til Nrvik, hjem til Sjøveg, hjem til Brdufoss, hjem til Lygseidet, hjem til Fivikdle og hjem til Tromsø. I tillegg kommer lle de stedee vi møter på uderveis. Vårt helt spesielle publikum hr trdisjo for å skpe herlig liv lgs løyp, med e god porsjo su glskp. Før de profesjoelle syklistee kommer blir det i år som i fjor krve, med muligheter for goodies og fie premier. Og så kommer selvsgt Dg Otto. Årets trsé er både vkker og vriert og det kommer til å bli e hrd kmp om troféet, ikke mist uder file som byr på e krevede rudløype i Tromsø setrum. Det er ikke lett å spå utfllet v selve sykkelkokurrse, me år det gjelder Arctic Rce of Norwy 2017, er jeg sikker på hjemmeseier. Velkomme til y sykkel- og folkefest, lle smme! 2 3

4 NORTHERN NORWAY / NORD-NORGE INNOVATION NORWAY / INNOVASJON NORGE ortherorwy.com ordorge.com tromsfylke.o fk.o ffk.o HOST OF THE ARCTIC RACE OF NORWAY Arctic Rce of Norwy tkes plce i ldscpe of cost, fjord, moutis d forest i the orthermost regios of Europe. Here, o top of the plet, the summer is short but itese. The su remis bove the horizo t midight for weeks d moths, d the light fills us with eergy d joy, d mybe bit of mdess. We climb moutis, cycle dow steep trils, kyk i the rchipelgo d go fishig, both dy d ight. Artic Rce of Norwy is thus festive mifesttio of summer d joie de vivre. Yet gi the Arctic Rce of Norwy rus with stuigly beutiful bckdrop. Adørj, the isld of towerig peks, the wide fjord of Ofote surrouded with impressive moutis, the little glciers betwee the 1,800 meters high Lyge Alps d the rchipelgo roud Kvløy Isld will impress the tv viewers. The biggest surprise, though, will be the lush birch forests d gree fields of Cetrl Troms, so uepected t these ltitudes. The port city of Nrvik with its drmtic WWII history d the lively, tmospheric city of Tromsø will mobilise the lrgest crowds. Norther Norwy Tourist Bord lives to tell the story bout the orth. We describe the golde summer light d the pik pstels of witer, d the midight su s well s the Norther Lights. We dvise o how to eplore moutis, fjords, myrids of islds d high plis. Culture, festivls, tsty food d friedly plces to meet i the colourful villges d tows re lso our deprtmet. The cptivtig drm tht is the Arctic Rce of Norwy comes to life o the impressive stge of Norther Norwy. VERTSKAP FOR ARCTIC RACE OF NORWAY Arctic Rce of Norwy fier sted i et ldskp v kyst, fjord, fjell og skog i Europs ller ordligste regioer. Her, høyt på plete, er sommere kort og ites, og sol holder seg over horisote selv med midtt i uker og måeder. Lyset fyller oss med eergi og livslyst, og kskje e lite dose glskp. Derfor kltrer vi opp på fjelltopper, sykler ed brtte stier, pdler i kjkk og drr på fisketur, like gjere om tt som om dge. Arctic Rce of Norwy blir dermed et uttrykk for sommer, folkefest og livsglede. Årets Arctic Rce følger opp trdisjoe med å vvikles i et vriert og vkkert terreg. De fjellrike øy Adørj, de vide Ofotfjorde med sie mjestetiske fjelltopper, isbreee mellom de 1800 meter høye Lygslpee og skjærgårde og lpeldskpet på Kvløy vil impoere tilskuere, me de største overrskelse er ok de grøe bjørkeskogee og de frodige beitemrkee i Midt-Troms, så uvetet så lgt mot ord. Mlmbye Nrvik med si drmtiske krigshistorie og Ishvsbye Tromsø med si livlige stemig vil mobilisere de store tilskuermssee. NordNorsk Reiseliv AS er der for å skpe reiselyst til Nord-Norge. Vi forteller om gyllet sommerlys og skjære pstellfrger om vitere, om ordlyset og om midttssol. Vi rettleder om hvord du år ut i fjell, fjord, øyriker og vidde. Du får tips om hvor du skl gå i de frgerike bygdee og byee på jkt etter kulturopplevelser, festivler, smkfulle spisesteder og hyggelige møtesteder. For oss der Arctic Rce med sitt fortettede drm e glitrede scee for å fortelle om Nord-Norge WELCOME TO ARCTIC RACE OF NORWAY Visit Norwy is proud to welcome you to Norther Norwy, d this fifth editio of the world s orthermost cyclig rce Arctic Rce of Norwy. Whether you re followig the rce from the comfort of your sof or oe of the brve ridig log the sceic routes bove the Arctic Circle, we re hppy to welcome you to our prt of the world. Eperiecig Norther Norwy from bike set is highly recommeded. We kow by ow tht eve the fstest d strogest cyclists i the world recogize the sceery i this prt of the world. We hve herd their outbursts prisig the steep moutis d widig fjords while competig for the led. While you my ot be s competitive, we hope you will ejoy the views too. Ret bike, ride cross or roud isld or three, trvel by ferry i betwee d sty i fisherm s cbi, so close to the se tht you c get glimpse of the cods swimmig by. Combie the outdoors with urb life i the tows of Tromsø, Bodø, Nrvik d Hrstd fmed for bustlig urb life, culture, d top otch resturts. It is ll here, d we wt to keep it tht wy i the future. Norwy hs strog focus o sustibility throughout ll idustries, d s commuity. Tourism is o eceptio. I fct, we score well globlly o iititives withi sustible tourism. Visitig Norwy mes tht our destitios d hosts will go to gret legths to give you the best eperiece of Norwy, d t the sme time sfegurd our ture, culture d socil life. These August dys, we will follow some of the best riders i the world s they compete for jerseys i gree, yellow, with polk dots d eve slmo pttered. We kow it will be s ecitig s erlier yers, mybe eve more you ever kow wht these riders re up for, d we re super ecited to show off more of our beutiful tows, d i Norther Norwy. VELKOMMEN TIL ARCTIC RACE OF NORWAY Visit Norwy øsker deg velkomme til Nord-Norge, og dee femte utgve v verdes ordligste sykkelritt Arctic Rce of Norwy. Usett om du skl følge rittet fr e komfortbel sof eller fktisk deltr i rittet her ord for polrsirkele - så er du hjertelig velkomme til vår del v verde. Å oppleve Nord-Norge fr sykkelsetet er oe vi vrmt k befle. Vi tipper proffsyklistee som hvert år besøker ldsdele er skjøt eige i kkurt det. De hr gjettte gger lovprist Nord-Norge med sie mjestetiske fjell og buktede fjordee, smtidig som t de hr kjempet om ledelse. Selv om du ikke er like kokurrseistilt, så håper vi du også vil like det du ser og opplever år du er her. Lei e sykkel, t e tur rudt e øy eller tre, reis med ferge mellom øyee og overtt i e rorbu. Noe v dem ligger så ærme vkte t du k skimte fiske som svømmer forbi. Kombier gjere turopplevelsee med det urbe livet i byer som Tromsø, Bodø, Nrvik og Hrstd kjet for yrede folkeliv, kultur og førsteklsses resturter. Alt dette k vi by på i dg, og vi øsker å bevre det slik for frmtide også. Norge hr et sterkt fokus på bærekrft i lle typer æriger og som smfu. Turisme er ikke oe utk og vi scorer i dg godt globlt på iititiver vi gjør ie bærekrftig reiseliv. Å besøke Norge betyr derfor t du vil møte vertskp og oppleve destisjoer som vil gjøre sitt ytterste for å gi deg det beste v Norge, smtidig som det er et fokus på å sikre tur, kultur og smfusliv. I løpet v disse ugustdgee skl vi følge oe v verdes beste ryttere år de kokurrerer om trøyer i grøt, gult, med prikker og til og med lksemøster. Vi vet det kommer til å bli like speede som før, kskje til og med mer side disse ryttere stdig fier på oe krumsprig, og vi gleder oss msse til å vise deg våre flotte steder her i Nord-Norge. Bete Brtld HOLM Director Visit Norwy t Iovtio Norwy Reiselivsdirektør Visit Norwy, Iovsjo Norge Norge visitorwy.com iovsjoorge.o Astrid Wller Welcome to Norwy! Let s go for ride! Velkomme til Norge! Bli med på tur! 4 5

5 Welcome to Troms! Velkomme til Troms! It is worth celebrtig tht this yer mrks the fifth editio of our Arctic Norwy cyclig dveture. This yer it is the competece regio i the Arctic, Troms Couty, which hs the plesure of hostig the Arctic Rce of Norwy. The 2017 route shows Norwy t its very best. The first stge begis t the outermost prt of the sceic Vågsfjorde o the Adørj Isld, d eds i the historic tow of Nrvik. Stge two psses through Cetrl Troms, kow for sceery tht teds to distrct most cyclists. The third stge goes log the Lyge Alps. Just to show the world televisio imges where the steep moutis pluge ito the se, mkes us certi tht obody leves this yer s rce utouched. The rce eds i Norwy s Arctic cpitl, Tromsø. This yer s rce does ot oly go through spectculr sceery. The fifth editio of the Arctic Rce of Norwy lso goes through Norwy s umber oe growth regio. North Norwy hs low uemploymet d strog ecoomic growth power, with potetil for developmet tht hs tured the world s eyes upo the regio. We do ot oly offer the world turl resources of supreme qulity, but lso competece o how to utilize the resources to the beefit of the commuity. UiT The Arctic Uiversity of Norwy hs cmpuses spred throughout ll the three orther couties, showcsig North Norwy s power of competece. The Arctic Rce of Norwy is true result of cross-border coopertio. Both cross couty borders, s well s itertiol borders whe we together with itertiol ctors orgize Norwy s lrgest itertiol cyclig rce. Good coopertio i North Norwy builds sese of pride i wht we c ccomplish together. The three couty coucils hve cotributed ficilly to estblish the rce you c cotribute to the evet itself. It is therefore gret plesure to be ble to ivite guests from ll over the world to shre this dveture with us. Tke good cre of our guests, d show lso those who follow the rce o televisio tht the North Norwegi sceery must be o everyoe s Bucket list. Welcome to Arctic Norwy! Det er verdt å mrkere t det i år er femte gg det gjøres klrt for sykkelfest i det rktiske Norge. Dette året er det kompetseregioe i Arktis, Troms fylke, som hr glede v å være vertskp for Arctic Rce of Norwy. Årets etpper viser Norge på sitt ller beste. Strte er ytterst mot vkre Vågsfjorde på Adørj, med vslutig i de historiske bye Nrvik. Idre Troms viser så vei, med et turldskp som gjøre mg e syklist ukosetrert. Tredje etppe går lgs Lygslpee. Bre det å vise verde TV-bilder hvor de brtte fjellee formelig stuper ed i hvet, gir oss visshet om t ige forlter årets sykkeløp uberørt. Det hele vsluttes i Norges rktiske hovedstd, Tromsø. Årets sykkeløp går ikke bre gjeom vkker tur. De femte utgve v Arctic Rce of Norwy går også gjeom de regioe i Norge med sterkest vekst. De ordlige ldsdel hr lv rbeidsledighet og sterk økoomisk vekstkrft, med et utvikligspotesil hele verde veder sie øye mot. Vi tilbyr ikke bre verde turressurser v ypperste kvlitet, me også e kompetse på hvord verde k utytte de til beste for fellesskpet. UiT Norges rktiske uiversitet hr cmpus i lle de tre ordlige fylkee, og er et utstilligsvidu for ordorsk kompetsekrft. Arctic Rce er et ektefødt br v smrbeid på tvers v greser. Både id i ldsdele, me også år vi smme med itersjole krefter lger Norges største itersjole sykkelritt. Godt smrbeid i de ordlige ldsdel skper felles stolthet over hv vi k oppå smme. De tre fylkeskommuee hr bidrtt økoomiske til å bygge opp dette sykkelrittet du k bidr til å lge selve sykkelfeste. Det er derfor e stor glede å kue ivitere gjester fr hele verde til å dele feste smme med oss. T godt imot våre gjester, og vis også lle de som følger sykkelrittet vi TV-skjerme t de ordorske ture må står på lles «Bucket-list». Velkomme til det rktiske Norge! ARN/Trym Ivr Bergsmo Toms NORVOLL Presidet of The Couty Govermet of Nordld Fylkesrådsleder, Nordld Willy ØRNEBAKK Chir of Troms Couty Govermet Fylkesrådsleder i Troms Rur SJÅSTAD Chirm of the Fimrk couty coucil Fylkesordfører i Fimrk Cto Olse 7

6 HOST MUNICIPALITIES / VERTSKOMMUNER Hrstd Ibestd Nrvik Slge Welcome to Destitio Hrstd. Where dvetures boud. Situted t the hert of orther Norwy, d t the gte to the Vesteråle d Lofote islds you fid Hrstd. This is regio with the opportuity for uforgettble dvetures i ture. Accessible d mighty mouti ldscpes, spectculr views d uique rchipelgo. This is the plce to fid quiet plce for yourself, drik cle wter from tricklig rivers or fish t se or i oe of the my mouti lkes. Hrstd with popultio of , hs lwys bee, d still is, importt cetre of commerce d culture i the orth. Hrstd lies t the cetre of ecitig regio. Kvæfjord with its world fmous strwberries, d Nupe, voted the most romtic plce i Norwy from where oe c see the midight su. Bjrkøy, the set of the Vikig chief Tore Hud, c bost impressive rchipelgo, bird rock d white tiled egles. The boroughs djcet to the irport, Tjeldsud d Skåld re kow for their my mouti wlks, white sdy beches d beutiful fjords. Skåld eve hs its ow bech for witer time bthig. You will lso fid old Smi settlemets here d culturl ldscpe berig witess of settlemets throughout thousds of yers. Welcome to Ibestd Ibestd muiciplity is isld i Souther prt of Troms with bout 1,400 ihbitts spred o the islds of Adørj d Roll. The commuity ceter is locted i Hmvik ceter, t Roll. Adørj hs Europe s strogest currets, d is Norther Europe s most moutious isld with 14 peks over 1,000m. Roll is the most wter richest isld i Norwy, with coutless fishig lkes d multitude of orchids ot ormlly foud so fr orth. Compies hve severl reltively mjor compies i primry idustries such s quculture, fisheries, frmig d tourism. The muiciplity hs deep wter hrbor, shipyrds, fish-processig plts d Truss fctory. The Islds of Adørj d Roll, both hve lrge udeveloped mierl resources. O Adørj there re lrge deposits of iro ore, d t Roll there re discovered lrge deposits of clcite mrble. Ibestd is committed to developig tourism d eperieces. A umber of hikig trils hve bee estblished, mrked to their ow hikig mp, coverig the whole muiciplity. I dditio, shrk ceter is ow beig built o Egees d 9-hole golf course uder costructio t Åstd. Nrvik - Beutiful, wild d drmtic Nrvik is turl hub i the hert of orther Norwy with short drivig distces to Lofote, Tromsø, Hrstd d Kiru i orther Swede. Nrvik hs hd rpid developmet i recet yers with ew rchitecturl hotel, librry, tourist iformtio, wr museum d ewly restored tow hll. Nrvik hs lwys bee mjor sset to logistics, supply of merchdise d goods betwee orther Norwy d the rest of the world. Nrvik lso hs tri sttio with coectios to Swede d probbly the most beutiful tri jourey i Norwy. Nrvik hs 18,800 ihbitts d offers the most you wt from tow commuity with cfes, culturl services, well-developed studet commuity t UiT Norwy s Arctic Uiversity i Nrvik, ftstic ski resort i the tow cetre d of course close proimity to beutiful d wild ture tht is esily ccessible. For the secod time, Nrvik welcomes d hosts Arctic Rce of Norwy. First time ws the uforgettble fil stge i Welcome to Slge muiciplity The pth will be buzzig with evets d ctivities! The rce will be followed by rry of bots while rcig log the fjord, mgificet fireworks over Sjøveg, the myor of Slge will perform zip lie ride cross the Slge River. The secod stge o Fridy Slge will kick off whilst the 139th wig of the Norwegi Air Force shoot flres. After the strt, the peloto will pss the old militry ir strip of Elvees where embers of the Norwegi ir sport ssocitio will disply vriety of ir ctivities. By Kistefosse wterfll there will rry of spectculr ctivities. Whe the rce re-eters Slge, it will be welcomed by wide rge of ctivities d people log the route. Frk Adresse Velkomme til Hrstd og uforglemmelige opplevelser! Hrstd ligger midt i Nord-Norge, strtegisk plssert ved porte til Vesteråle og Lofote. Vi byr på e regio med uforglemmelige turopplevelser. Et tilgjegelig og mektig fjellldskp, storslge utsikt og e rik skjærgård. Her k du fie et rolig sted for deg selv, drikke ret v fr sildrede elver og fiske i fjellv og i sjøe. Hrstd med sie ibyggere hr vært, og er fortstt et viktig smligssted for hdel og kulturelle forøyelser i ord. Rudt Hrstd fier du et speede omld; blt et Kvæfjord med sie verdesberømte jordbær og Nupe, som er kåret til Verdes mest romtiske sted å se midttssole. Bjrkøy, Tore Huds hjemsted, k by på e formidbel skjærgård, fuglefjell og megder v hvør. Områdee rudt regioes flyplss leger sør; Tjeldsud og Skåld k by på ftstiske turmuligheter, hvite sdstreder og vkre fjorder. Skåld hr til og med si ege Isbderstrd. Her fier du også gmle smiske bosteder og et kulturldskp som viter om bosettig gjeom flere tuse år. Velkomme til Ibestd. Ibestd kommue er e øykommue i Sør-Troms med c 1400 ibyggere fordelt på øyee Adørj og Roll. Kommueseteret ligger i Hmvik setrum på Roll. Adørj hr Europs sterkeste hvstrøm, og er Nord- Europs fjellrikeste øy med 14 topper på over 1000 m. Roll er Norges vrikeste øy, med utllige fiskev, og e et mgfold v orkideer som ormlt ikke fies så lgt ord.nærigslivet hr flere reltivt store ktører ie primæræriger som hvbruk, fiskeri, idustri, etrepreørskp og turisme. Kommue hr dypvski, skipsverft, lkseslkteri og tkstolfbrikk. Øyee Adørj og Roll hr begge store uutviklede mierlressurser. På Adørj er det store forekomster v jermlm, mes det på Roll er det vdekket store forekomster v klksptmrmor. Det stses stort på reiseliv og opplevelser i kommue. Det er etblert et visigsseter for lkseoppdrett på Egees, og e rekke turløper er etblert, merket og lgt i på ege turkrt over kommue. I tillegg bygges det å et hi-seter på Egees og e 9-hulls golfbe er uder etblerig på Åstd. Per Sverre Simose Nrvik -et turlig kutepukt i hjertet v Nord-Norge Nrvik er et turlig kutepukt i hjertet v Nord-Norge med kort kjørevstd til Lofote, Tromsø, Hrstd og Kiru i Nord-Sverige. Når de ye Hålogldsbru står ferdig bygget i 2018, vil det ku være 45 miutters kjøretid fr setrum til Hrstd/Nrvik lufthv, Evees. Bye vår hr htt e rivede utviklig de seeste åree med ytt hotell, ytt bygg for bibliotek, turistiformsjo og museum og et yresturert rådhus. Nrvik er e hovedpulsåre for logistikk, forsyig v hdelsvrer og gods mellom Nord-Norge og reste v verde. Med sie ibyggere hr Nrvik det meste du øsker fr et bysmfu med kfeer, kulturtilbud, et velutviklet studetsmfu på UiT Norges rktiske uiversitet i Nrvik, et ftstisk lpilegg med godolbe midt i bye og ærhet til e vkker og vill tur som er lett tilgjegelig usett hvor du bor. Nrvik kommue øsker Arctic Rce of Norwy velkomme for dre gg. Første gg vr de uforglemmelige sisteetppe i Sjoveg Bilde Velkomme til Slge kommue Slge yrer v ktiviteter uder ARN 2017! Vi ever i fleg: Rittet følges v båter lgs fjorde, stort fyrverkeri på Sjøveg, ordfører kjører zip-lie over Slgsvssdrget, Luftforsvrets 139 Luftvig mrkerer strte på fredg ved å skyte flirs, år rittet psserer de gmle flystripe på Elvees, demostrerer Norsk Luftsportsforbud vrierte luftsportsktiviteter. Ved Kistefosse får vi mge spektkulære hedelser, bl syklig på krftlije 30 m over veie! Når rittet kommer i i Slge igje, øskes ryttere velkomme v et folkehv lgs rut og i setrum! slge.kommue.o visithrstd.com ibestd.kommue.o rvik.kommue.o 8 9

7 HOST MUNICIPALITIES / VERTSKOMMUNER Målselv Lyge Tromsø Målselv is situted i the ceter of Troms couty, well-kow hub i the regio, with direct flights from Brdufoss to Grdermoe, three times dy. Målselv is moder city with hotels, stores, resturts, culturl fcilities d iterestig sights to see. Ner the Ntiol Flls the Mlselvfosse, you c fish slmo d ejoy the sight of the wild river. The mzig ture ivites to wlkig d hutig i the mouti res. Upper Dividl Ntiol Prk offers quiet surroudigs i mgificet ture. Målselv, with its stble witer climte, is good choice for witer tourism d Norther Lights sfris. Dog sleddig, Smi culture d orther lights is eceptiol, d Målselv Mouti Villge offers ski slopes d wide rge of ski ctivities durig witer, s well s ccommodtio fcilities, shops d coferece cetre. Målselv is muiciplity with strog culturl trditios, especilly whe It comes to folk music, domestic crfts d food trditios. Lyge muiciplity is situted i full o Lyge Peisul betwee the fjords Lyge i the est d the Ullsfjord i the west. The muiciplity ceter is Lygseidet, where the distce betwee the fjords is oly 3 kilometers. O Februry 20, 2004, the Lyge lps ldscpe protected re ws estblished i govermet coucil. This esures oe the protectio of orther Norwy s most mgificet d distictive lpie mouti rge for the future. The protected re is chrcterized by drmtic peks, glciers, wild d rrow vlleys d sceery tht crshes from high moutis d stright ito the oce. The me Lyge origilly refers to the fjord Lyge d comes from the Norwegi word log meig quiet or clm. The fjord is the couty s lrgest d cuts 85km ito the coutry. The muiciplity hs good muicipl services, good welfre coditios, rich orgiztiol life d vried d iovtive busiess i fisheries, tourism, griculture d idustry. The Arctic Cpitl Powered by the Lights Tromsø is likely to be oe of the most etrordiry plces you will ever discover. Situted less th 900 miles from the North Pole Cpe, Tromsø is the lst frotier to the etreme rctic, yet mild d bloomig thks to the sub tropic wrm Gulf Strem. Durig the midwiter moths, the su ever rises bove the horizo, revelig perfect stge for the most mzig pheomeo i the sky the Auror lights. I summertime, the ever-settig su will follow you dy d ight, providig perfect coditios for hikig the 1,000-metre Alps roud the clock. To eplore the wildlife of the Arctic from your doorstep whles, reideers, se egles d other birds or chsig the big ctch, you ve come to the right plce. Throughout our 200 yers of history, Tromsø hs grow from Arctic gtewy to oe of the most ecitig frotiers withi biosciece, spce techology d Arctic kowledge. A rpidly growig city, coected to the world by efficiet ir trvel, shippig, crgo d visitors, brigig i ew thoughts d ides from ll over the world. We chllege you to discover the bustlig city of Tromsø its uspoiled ture, Arctic history, culture d cuisie. Powered by the mgicl lights of the North. De rktiske hovedstde lysets by Tromsø er ssyligvis et v de mest uike stedee du vil oppleve. Bye ligger midre e 1300 kilometer fr Nordpole og er iggsporte til Arktis. Tkket være Golfstrømme hr Tromsø et mildt og behgelig klim, til tross for de umiddelbre ærhete til polre strøk. Bye er full v kotrster. Om vitere hr Tromsø to måeder med mørketid. D stiger ikke sole over horisote. Det gir perfekte forhold for å oppleve det ftstiske himmelfeomeet Auror Borelis. I sommermåedee går imidlertid sole ldri ed, og du får oppleve de vkre midttssole. D k du oppleve de spektkulære fjellee, ture og dyrelivet, år som helst på døget. Hvis du øsker å se reisdyr, hvør og sjøfugler på ært hold eller kskje drømmer om å hle i ld ei stor kveite; d er du kommet til rett sted. I løpet v si 200 år lge historie hr Tromsø vokst seg til å bli ledede ie fgfelt som bioviteskp, romtekologi og rktisk kuskp. E by som er i eorm vekst og som er kyttet til reste v verde med e kort flytur. Gjeom eksport og besøkede fr hele verde, briges det i stdig ye tker og impulser til Tromsø. Vi utfordrer deg til å utforske de urbe og levede bye Tromsø med si uberørte tur, rktiske historie, kultur og mt. Beriket v det mgiske rktiske lyset. Mrius Fiskum tromso.kommue.o Cto Olse Målselv kommue ligger i Troms fylke, setrlt beliggede i de idre deler v fylket med Brdufoss som regioseter med dglige flyvgger fr Brdufoss til Grdemoe. Målselv er et modere regioseter med hoteller, resturter, kulturelle fsiliteter og iteresste severdigheter å se. Nært Målselvfosse k du fiske lks og yte utsikte v de ville elv. De ftstiske ture iviterer til flotte tur- og jkt områder. Øvre Dividle Nsjolprk tilbyr rolige omgivelser i prktfull tur. Målselv er med sitt stbile viterklim et godt vlg for viterturisme og ordlys sfri. Hudesledekjørig, smisk kultur og ordlys er opplevelser i verdesklsse, i tillegg fier m flotte skibkker, et bredt spekter v skiktiviteter om vitere, smt overttig, butikker og koferseseter. Målselv er e kommue med sterke kulturelle trdisjoer, spesielt år det gjelder folkemusikk, loklt hådverk og mttrdisjoer. Lyge kommue ligger i si helhet på Lygehlvøy mellom fjordee Lyge i øst og Ullsfjorde i vest. Kommueseteret er Lygseidet, hvor vstde mellom fjordee bre er 3 kilometer. De 20. februr 2004 ble Lygslp ldskpsverområde opprettet i sttsråd. Dette sikrer et v Nord-Norges mest storslåtte og mrkte fjellområder for fremtide. Vereområdet er preget v drmtiske tider, breer, ville og trge dler og ldskp som styrter fr høyfjell og rett ed i hvet. Nvet Lyge refererer opprielig til fjorde Lyge og kommer v det orrøe ordet log som betyr «stille» eller «rolig». Fjorde er fylkets største og skjærer 85 km i i ldet. Kommue hr gode kommule tjeester, gode oppvekstvilkår, et rikt orgissjosliv og et vriert og iovtivt ærigsliv iefor fiskeri, reiseliv, ldbruk og idustri. Truls Tiller mlselv.kommue.o lyge.kommue.o 10 11

8 ARCTIC RACE OF NORWAY A.S. DIRECTION / LEDELSE Y Le Moëer Christi Prudhomme Clude Rch Kut-Eirik Dybdl Ole Skrdl MAP / KARTET Norwegi Se Nordsjøe North Cpe Nordkpp TOTAL: 687 KM Arctic C Polr ircle sirkele NORWAY NORGE FINNVIKDALEN (Tromsø) Swede Sverige Oslo OFFICIAL RACE AMBASSADOR OFFISIELL RITTAMBASSADØR Fild Russi / Russld OFFICIALS / RITTORGANISASJON Stge 4 / Etppe 4 3 lps Sudy 13 August Sødg 13. ugust 160.5km Thor Hushovd Norwegi Se Nordsjøe PROJECT MANAGEMENT / PROSJEKTLEDELSE Stge 2 / Etppe 2 Fridy 11 August Fredg 11. ugust Petter Ytterstd, Roger Fgerheim, Thibult Freté, Arthur Azzolii Stge 3 / Etppe 3 Sturdy 12 August Lørdg 12. ugust ENGENES (Adørj) Evet Director / Arrgemetssjef: Grhm Joes Rce Director / Rittdirektør: Yick Tlbrdo Rce regultors / Rittregultorer: Joh Gdret, Je-Mrc Mrio Route-Sfety / Løypesikkerhet: Nicols Hervé Rce hedqurters / Leder v rittkotor: Florie Hys Aoucer / Speker: Asgeir Moberg Stge 1 / Etppe 1 3 lps BARDUFOSS AIRPORT SJØVEGAN FINLAND NORWAY / NORGE Hrstd Thursdy 10 August Torsdg 10. ugust 185.5km TROMS 1.5km EVENT TEAM / ARRANGEMENTSSTAB LYNGSEIDET (Lyge Alps) 156.5km SWEDEN SVERIGE NARVIK SITES MANAGERS / STEDSLEDERE Strt tow / Strtby 1 lp Strt / Strt: Fbie Bretud Fiish / Mål: Cécile Coupry, Guy Mér Fiish tow / Målby Strt-Fiish tow / Strtby-Målby NORDLAND Rce hedqurters t the strt-officil tem presettio Wedesdy 9 August Rittkotor ved strt-offisiell lgpresetsjo Osdg 9. ugust MEDICAL SERVICE / HELSETJENESTE Brbro Hætt (Nor) BOARD OF COMMISSIONERS / STYRELEDELSE Jury Presidet / Jurypresidet: Adres Gesheimer (Ger) Jury Members / Jurymedlemmer: Jcob Kudse (De), Keeth Simosso (Swe), Mirel Åres (Nor) Fiish lie Judge Stewrd / Måldommer: Tor Are Oltedl (Nor) Motorcycle commissioers / Kommisjoærer motorsykkel: Turid Foss (Nor), Morg Gridle (Nor) Timekeepig / Tidtkig: Per Gur Hse (Nor) MEDIA / MEDIA Norwy PR / Norsk PR: Frederik Fies Itertiol PR / Itersjol PR: Clémet Durier, Bptiste Ollier TV Coorditio / TV-koordisjo: Jérôme Billy, Berrd Chudot Socil Networks / Sosile medier: Frederik Fies, Thibut Trevidic HOSPITALITY AND PUBLIC RELATIONS HOSPITALITY OG PUBLIC RELATIONS Rolf Breimo, Trist Vleti SALES & PARTNERSHIPS / SALG OG PARTNERSKAP Bstie Delmille, Pierre Foureyro LOGISTICS / LOGISTIKK Pictogrms / Krtsymboler Mdtory Pssig Poit Obligtorisk psserigspukt Level 1 pss or climb 1. Ktegori fjell/kltrig Crv cr prk Prkerig for Krve Guest Are Gjesteområde Guest receptio Gjesteområde Level 2 pss or climb 2. Ktegori fjell/kltrig Frot cr prk Officils / Press Prkerig for biler for i rittkortesje fuksjoærer / presse Podium Sigture podium Iskrivigspodium Lst kilometre Siste kilometer Rer vehicle cr prk Prkerig for biler bk i rittkortesje Riders qurters Skifterom Ryttere Strt Strt Fiish lie Mållije Tems cr prk Prkerig for lgbilee Dopig cotrol sttio Dopigkotroll Rce strt Rittstrt Rce Hedqurters Rittkotor Officils cr prk Prkerig for fuksjoærer Press Gllery Pressetribue Sprit Sprit Press room Presse/medi Press cr prk Prkerig for presse ARN Rce Villge Feedig zoe Mtstsjo Techicl zoe Tekisk soe Guests cr prk Prkerig for gjester Wste zoe Rce hedqurters t the strt / Rittkotor ved strt Høgskole i Hrstd Hvegt 5, 9404 Hrstd Wedesdy 9 August from 2:30 PM to 6:00 PM Osdg 9. ugust fr til Mrie Eiclier, Vicet Poisot, Florest Toiro, Trod Solberg Vehicle fleet / Bilprke: Muel Roriz Tem Mgers Meetig: 5:00 PM Lgledermøte: TRANSPORT & ACCOMMODATION TRANSPORT OG OVERNATTING Officil tem presettio: 6:00 PM Offisiell lgpresetsjo: STAFF HQ CONTACTS NUMBERS KONTAKTTELEFONER TIL STABENS HOVEDKONTOR Sportig HQ / Rittkotor: Medicl HQ / Førstehjelp: Press desk / Presse/medi: +33 (0) (0) Nthlie Bouffet 12 13

9 Hospitls / Sykehusee Tems / Lgee TOWN BY HOSPITAL SYKEHUS ADDRESS ADRESSE TELEPHONE TELEFON Stge 1 / Etppe 1: Thursdy 10 August / Torsdg 10. ugust - Egees (Adørj) > Nrvik HARSTAD Uiversitetssykehuset Nord-Norge St. Olvs Gte NARVIK Uiversitetssykehuset Nord-Norge Sykehusveie Stge 2 / Etppe 2: Fridy 11 August / Fredg 11. ugust - Sjøveg > Brdufoss Airport/Flystsjo Aqu Blue Sport Ast Pro Tem BMC Rcig Tem CCC Sprdi Polkowice Cofidis, Solutios Crédits Delko Mrseille Provece KTM NARVIK Uiversitetssykehuset Nord-Norge Sykehusveie Uiversitetssykehuset Nord-Norge Sykehusvege Stge 3 / Etppe 3: Sturdy 12 August / Lørdg 12. ugust - Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Stge 4 / Etppe 4: Sudy 13 August / Sødg 13. ugust - Tromsø > Tromsø Uiversitetssykehuset Nord-Norge Sykehusvege Direct Eergie Fortueo - Vitl Cocept Gzprom - Rusvelo Joker Icopl Nippo - Vii Ftii Sport Vldere Bloise Service sttios / Besistsjoer ADDRESS ADRESSE DISTANCE FROM FINISH LINE - STATION AVSTAND FRA MÅLLINJE - STASJON HOURS TIMER Tem Coop Tem Dimesio Dt Tem Fiit.o Tem Ktush Alpeci Tem Novo Nordisk Tem Sprebke Sør Rce Hedqurters t the strt / Hovedkotoret til rittet ved strt - Wedesdy 9 August / Osdg 9. ugust - Hrstd CIRKLE K Hrstd Verkstedveie Hrstd Phoe: Distce from the hedqurters: 2km Avstd fr rittkotoret: 2 km From 2:00 pm to 9:00 pm Fr til 21:00 CIRKLE K FAGERNES - Nrvik Fgeresveie Nrvik Phoe: Stge 1 / Etppe 1: Thursdy 10 August / Torsdg 10. ugust - Egees (Adørj) > Nrvik Distce from the fiish: 4.5km Avstd til mål: 4.5 km Stge 2 / Etppe 2: Fridy 11 August / Fredg 11. ugust - Sjøveg > Brdufoss Airport/Flystsjo CIRKLE K BUKTAMO - Brdufoss Buktmoe Moe Phoe: Distce from the fiish: 10km Avstd til mål: 10 km From 2:00 pm to 9:00 pm Fr til From 2:00 pm to 9:00 pm Fr til Stge 3 / Etppe 3: Sturdy 12 August / Lørdg 12. ugust - Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) CIRKLE K Fr. Nses plss Fr. Nses plss Tromsø Phoe: CIRKLE K Fr. Nses plss Fr. Nses plss Tromsø Phoe: Distce from the fiish: 17km Avstd til mål: 17 km Stge 4 / Etppe 4: Sudy 13 August / Sødg 13. ugust - Tromsø > Tromsø Distce from the fiish: 2.5km Avstd til mål: 2.5 km From 2:00 pm to 10:00 pm Fr til From 2:00 pm to 10:00 pm Fr til Stkes / Kokurrsee Blue d orge jersey, sposored by Sttoil Blå og orsje trøye, sposet v Sttoil Overll idividul clssifictio o time Smmelgtkokurrse, beste smmelgt tid idividuelt White jersey, sposored by Sttoil Hvit trøye, sposet v Sttoil Best youg rider clssifictio Kokurrse for beste uge rytter Tem Suweb Gree jersey, sposored by SpreBk 1 Nord-Norge Grø trøye, sposet v SpreBk 1 Nord-Norge Overll poits clssifictio Kokurrse for beste spurter, med flest tll poeg Wty - Groupe Gobert WB Verclssic Aqulity Protect Slmo jersey, sposored by Lks er viktig for Norge Lks trøye, sposet v Lks er viktig for Norge Best climber clssifictio Kokurrse for beste kltrer Most ctive rider, sposored by Veidekke Kokurrse for mest ktive rytter, sposet v Veidekke Stge victory, sposored by Visit Norwy Etppeseier, sposet v Visit Norwy Geerl tem clssifictio, sposored by Hyudi Lgkokurrse, sposet v Hyudi 14 15

10 867 Egees (Adørj) > Nrvik Hgees Kversudet Fksfjorde Sdsøy Nrvik Lslett Grytøy Røyrbkke Sørfjorde Røyrbkkvtet ENGENES (Adørj) Altevik Fees Skoglud Løksebot Løks Mgesås 8 Grøtld Ådervåg Bekkebot Åeg r Egees (Adørj) Ktriehuge Ksteshm Austess e STAGE Thursdy 10 August / Torsdg 10. ugust km d 1 Dyrøyhm ST s Nordrolles V Vrdhåge HARSTAD e o r d j f t A s Strete Nordvik 825 E10 Eveskjer E10 Fjelldl M Niigsvtet Kvdle Evees Breidvik Oldervik Tårstd Skrd Levikmrk Boge Skogøy O f t f j o r d e ke r gip Vssvik NARVIK Bei sfjo Skistu Fosseveie S Aspelud Elvegårde Sdmoe 1st STAGE visitrvik.com 250m Hvegt Skistu Kogesgte SKISTUA SUMMIT Fjellheim ør S 16 ibestd.kommue.o E10 Fgerjord om b ksb ot Rombk Stsjo rde Beisfjord Ruoidjávri Gmm Gupeveie Vlhllbkke Hvegt D Sorresgte Høgskolebkke Droigesgte N Circuit Etrce Lodve Lgesgte 1 lp of 10.5 km k olo Digolgt Skoleveie Tuelveie Rombksveie A Hjemmemoe SKISTUA SUMMIT Stuorjávri Jerbegte Ko g e sg te Kirkegt Nrvik Lufthv Frmes L Nedre Jervtet Rombksveie D E10 Rombke Hmsusvei Frydeludgt Frydelud Te Trldsvik R Holt NARVIK Furuveie O TRÆLDAL E10 Strdveie Bjørkveie N Øyjord Bre Utheim o Elvegård fjo Bot Boge Berg Lu Skjellhuge Austervik Vssdle Árjávri Herjge j Eveesmrk Bjellud Lild Drgvik Levik Trollhøgd Store Læigsvtet gs E10 Hrstd Nrvik Lufthv Evees E10 He r Kvitfors e jom sk or Bse Cmp Nrvik Nrvik ligger perfekt til i det ordorske rktiske ldskpet. Bye er omriget v ftstisk tur, fjord, fjell og de berømte Ofotbe. Nrvik ligger ikke lgt fr verke Lofote, Vesteråle, Troms eller grese til Sverige, så det er e ekel sk å t ture hit for e helg eller e legre utflukt. Bsecmp Nrvik, Ofote, er e fellesever som ofte beyttes år m skl beskrive de mge opplevelsee og utfluktee dette området k tilby de v dere som øsker å oppleve Nrvik og de llsidige ture. Godt å vite: Sommer; de lyse årstid og midttssol. Fr midte v mi til slutte v juli k du oppleve midttssole så fremst det ikke er overskyet. Viter; mørketide og ordlyset. Nordlyset k du se fr september til pril. Regiol flyplss: Hrstd/Nrvik Lufthv Evees (EVE). Ligger c 75 km ordvest for Nrvik. Tog: Nrvik-Stockholm Stockholm-Nrvik Bjerkvik Myrbkke Holmvt Lkså Rmsud GRATANSEIDET 829 E Furruheime 824 Lpphuge GRATANGSFJELLET SUMMIT Øse Skoddebergvtet Bø Fjordbot Grtgsfjellet Sltvtet S Selstrum Strømses 825 Lberget Alvees Bkkejord Breistrd Per Sverre Simose Årstei Foldvik Mie Trøssemrk Rmstd Fossbkke R Egees (Adørj) > Nrvik O Spsdle Solbkke Sdtorg Ibestd kommue R Steisld Skåldl Midttu Spsgård Åkeeset Mrskret T Teevoll Hesjeberg e i H Gusvik Thursdy 10 August Tjuvskjeret Grovfjorde Blåfjellvtet Ibestd kommue hr c 1400 ibyggere fordelt på øyee Adørj og Roll. Ibestd hr store turressurser for mge type æriger. Vi hr et vriert dyreliv og flor, fiskerike fjorder og spektkulære fjell. Ibestd hr e etblert sjømtærig med stort utvikligspotesil, smt betydelige mierlressurser. Reiselivsærige er i positiv utviklig, og ye områder for utviklig v reiselivsdestisjoee utvikles. «Hvor lt er mulig»! 825 Fuskevåg 83 Grt Hilleshm Grov 825 Sdstrd Tovik Hesjevik 825 Blkeskrdet Vågsfjorde Siiddšjávri Soløy rd ø y Kilbot Keiprød Lvik Hmegårde Sørrolles Store Rogl Rød e Myrldshuge Skog 8 Breivik Li g Løvdl Breidvoll Reigjerdskoge LAVANGSEIDET SUMMIT Seles Lv Ibestd Hmvik Sørvik Strokkees Øvrevtet Lvges 8 Sørvik Roll Stges Keboge Medkil Elvelud Lberg Hg Seljestd 851 Gimle Sommerset Bvgde Boll Trodees Ervik Fores Sjøveg Kråkrøhm å 867 Håkvik Fv132 g Bergsvåge Dle Adørj Lupstd elv Leirvtet Nihkejávri Stibergmoe Losejávri 3km Rce route Off-rce route 1400 m 1300 m 1200 m 1100 m 1000 m 900 m 800 m 700 m 600 m 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m 0m Egees (Adørj) > Nrvik Kjott Thursdy 10 August Ludees f 867 Yttergård Skårvik 1st STAGE j Åkerøy Rotvik Slge o Bessebostd Bjørerå e g Bse Cmp Nrvik Situted i the rctic ldscpe of Norther Norwy, the loctio of Nrvik is perfect. The tow is surrouded by stoishig ture, moutis, fjords d the fmous Ofote rilwy. Bse cmp Nrvik -i Ofote, is commo deomitor used to describe the my sites d memorble eperieces tht the regio hs to offer. For those of you tht ejoy outdoor ctivities both summer d witer d for those of you who would like A Arctic Eperiece`; welcome to Nrvik. Nice to kow: Norther Light seso from September to April. Midight Su from betwee My d July. Polr ights ed of November to middle of Jury. Regiol Airport: Hrstd/Nrvik Airport Evees (EVE). Locted bout 75km from Nrvik tow cetre. Tri: Nrvik to Stockholm, Stockholm to Nrvik The muiciplity of Ibestd hs bout 1,400 ihbitts distributed o the islds of Adørj d Roll. Ibestd hs lrge turl resources for my types of idustries. We hve vried wildlife d flor, fishig fjords d spectculr moutis. Ibestd hs estblished sefood idustry with gret potetil for developmet, s well s sigifict mierl resources. The tourism idustry is developig positively, d ew res for the developmet of tourism destitios re beig developed. Where everythig is possible! 17

11 1 ST STAGE Thursdy 10 August / Torsdg 10. ugust km Egees (Adørj) > Nrvik Itierry timetble / Tidtbell rittrute TRANSFER ENGENES (Adørj) Grøtld Ådervåg KILOMETRES KILOMETER SPEED BOAT TRANSFER (30mi) Adørj Lupstd Fv32 Speed Bot deprture t 12:00 HARSTAD Ferry deprture t 10:30 Stges Ferjeki Vlveie (R8) Hrstd H i ø y de Bvg Bergsvåge Kråkrøhm Vrdhåge Vågsfjorde Roll TRANSFER from HARSTAD to ENGENES (60km - 2h) 8 83 Astfjorde Sørrolles 825 3km 18 VIP ENGENES (Adørj) Fv '27.1"N 17 07'15.7"E 40m HARSTAD 12:45 14:10 14:10 14:10 Rce strt / Rittstrt 14:20 14:20 14:20 LAUPSTAD 14:25 14:25 14: SØRVIK 14:37 14:38 14: KRÅKRØHAMN 14:47 14:49 14: FORNES 14:54 14:56 14: Svrthmmr tuele (110m) 14:57 14:59 15:02 Ferry LØKSEBOTN - Over the bridge 15:12 15:16 15:20 Tuel :25 15:30 15:35 Speed Bot LAVANGSEIDET SUMMIT 15:48 15:54 15:59 Rce SOLØY 15:53 15:59 16: HESJEVIK - Over the bridge 15:55 16:00 16: TENNEVOLL 15:57 16:02 16: FEEDING ZONE 16:02 16:07 16: GRATANGSFJELLET SUMMIT 16:30 16:36 16:43 16:45 16:51 16:57 16:50 16:56 17:03 R8 R SJØVEGAN 14:20 15:00 COUNTY OF NORDLAND GRATANSEIDET BJERKVIK Leirvik tuele (550m) 17:06 17:13 17: Tuele (1,000m) 17:07 17:14 17: TRÆLDAL 17:09 17:16 17: WASTE ZONE 17:20 17:28 17: NARVIK 17:31 17:39 17: CIRCUIT ENTRANCE 17:32 17:41 17: Frydeludsgt 17:35 17:44 17: :45 17:54 18: Frydeludsgt 17:51 18:00 18:11 NARVIK (1st crossig of fiish lie) 16:00 17:00 SKISTUA SUMMIT NARVIK 17:15 Thursdy 10 August Egees (Adørj) > Nrvik 1st STAGE Thursdy 10 August Git scree Neutrlised strt / Nøytrlisert strt 2.5 Neutrlised strt / Nøytrlisert strt: 14:10 vi Fv132 Rce strt / Rittstrt: 14:20 o Fv132, t 4.2km from the meetig poit START ACCESS / ADGANG TIL START ENGENES (ANDØRJA) Access d strt / Adgg til strt Strt meetig poit / Oppmøte strt: o Fv132 Strt of the crv / Krve strter: 12:45 Sigig-i / Iskrivig: 13:00-14:00 Roll-cll / Opprop: 14:05 41 kph ENGENES (ANDØRJA) Trsfer Skog 43 kph 0.0 Ibestd Breidvoll 45 kph Sørvik Hmvik Crv Krve COUNTY OF TROMS Fores Fv S TAG E 1 / 1. E TA P P E To be ru Ru Som gjestår Tilbkelgt TIMETABLE TIDTABELL Egees (Adørj) > Nrvik 867 Fv132 1st STAGE Grytøy 19

12 1ST STAGE Thursdy 10 August / Torsdg 10. ugust km Egees (Adørj) > Nrvik Profile / Løypeprofil Fiish / Målgg m ENGENES (ANDØRJA) 0m 0 COUNTY OF TROMS 15m FORNES 26 2m SJØVEGAN m LAVANGSEIDET SUMMIT 6.2km t 3% 63 14m TENNEVOLL 32m FEEDING ZONE m GRATANGSFJELLET SUMMIT 7.9km t 4.1% m GRATANSEIDET 64m BJERKVIK COUNTY OF NORDLAND 31m TRÆLDAL m CIRCUIT ENTRANCE 61m NARVIK (1 st crossig of fiish lie) 172m SKISTUA SUMMIT 2.3km t 6.6% 61m NARVIK km Fiish lie / Mållije: o Frydeludgt, t the ed of 390m fil stright lie fter 1 lp of 10.5km fil circuit / på Frydeludgt, i ede v e 390 m rett strekig, etter e vsluttede rude på 10.5 km Width / Bredde: 7m FINISH MAP / KART MÅLOMRÅDET Villveie Tårveie Skoleveie 45m Otto Sverdrupsvei Kirkegt Brugt Skoleveie Git scree Frydeludgt Brugt DCS Ofotveie Ofotveie Supermrket VIP POD Tårveie Ofotveie Myrveie Idustriveie NARVIK Brugt Detour Wy Herjgsveie Kirkegt Kirkegt Myrveie Frydeludgt Frydeludgt 1 lp of 10.5 km Dopig test / Dopigkotroll: Mobil-home er the fiish lie / Cmpigvog i ærhete v mållije Rce HQ-Medi room / Rittkotor/Presse/Medi: Qulity Hotel Grd Royl, Kogesgte 64 Distce from the fiish lie / Avstd fr mål: 700m Nrvik kommue Kogesgte 300m Qulity Hotel Grd Royl Kiobkke Brbkke Kogesgte Kogesgte Kogesgte Kogesgte Håreksgte Droigesgte Droigesgte Egees (Adørj) > Nrvik Thursdy 10 August 1 st STAGE 125m 100m 75m 50m 25m LAST 5KM PROFILE / PROFIL FOR DE SISTE 5KM 75m 61m NARVIK Mlmveie 300m NARVIK Kirkegt Trffic o both sides Bjørkveie Furuveie Frydeludgt 1 lp of 10.5 km Droigesgte Hvegt LAST KM MAP / KART OVER SISTE KM Hmsusvei Jerbegte Kogesgte Digolgt Strdveie Circuit Etrce 2,000m Rombksveie Fosseveie 5,000m Skistu Rombksveie 3,000m Gupeveie 4,000m SKISTUA SUMMIT 1 st STAGE Thursdy 10 August Egees (Adørj) > Nrvik 20 21

13 860 Ludgård Vgsvik Sktvik Forøy Yttervik Skogstd Smørsgård Skøelv Brøstdbot 853 su d et Skøvtet 86 Circuit Etrce elv Brdufoss Lufthv Nytroe B Midtli 853 Brdufoss Lufthv Fossmoe 87 Flismoe 3 lps of 8.5 km Ktriehuge Fikroke Skoglud BARDUFOSS AIRPORT Røyrbkke Røyrbkkvtet Steivtet Lild rd u 500m e lv Strd Bekkebot Lidseth Midtu T Mgesås R O M S Åeg Skårvik Dle Håkvik Gimle Sommerset Elvelud Lberg Strokkees Elvees Øvrevtet Fv153 Høye Moegg Nylud Prestbkkmoe Voll Leirbekkvtet Setermoe Sæteres Lgvtet SJØVEGAN Sjøveg > Brdufoss Airport Yttergård Rotvik Reigjerdskoge Krokld Cto Olse v 851 Hegge 7 Steirud Hudtorp Brdvoll Li LAVANGSEIDET SUMMIT Rød Lvge Keiprød B rdu Brdujord Østre Sgvtet 7 Strømskroke Siiddšjávri Soløy Ludmo elv Høyld Øymoe Forset Hesjevik Strømsoe Teevoll Spsgård Solhug Lude Øverld Fossbkke Selstrum KOLBRANSKARET SUMMIT 825 Lpphuge el gs l S Fjordbot v 7 Lygmo Spsdle Alvees Åres 2km Håkstd Rce route Off-rce route 1400 m 1300 m 1200 m 1100 m 1000 m 900 m 800 m 700 m 600 m 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m 0m Fridy 11 August 2d STAGE røy Bjørkebkke å ls M Ruud l Sjøveg > Brdufoss Airport 86 gs e Fridy 11 August Adsvtet Hudstrd Sl 2d STAGE 854 Målselv Sæter Sjoveg Bilde 22 Høgli Rbbåse Storli Elvevoll Moe BARDUFOSS AIRPORT Nyhus Sæterslett Slge mlselv.kommue.o Røyrslett Målselv kommue ligger i Troms fylke, setrlt beliggede i de idre deler v fylket med grese mot Sverige i øst. I ordvest år Målselv til Mlges to rmer, Målselvfjorde og Aursfjorde. Brdufoss regioseter og et modere tettsted med hoteller, butikker, resturter, kulturelle fsiliteter og iteresste severdigheter å se. Kommue er de største og viktigste skogbrukskommue i Troms. Jordbruket er, på tross v e betydelig tilbkegg, fortstt e viktig ærig, og Målselv er fylkets est største jordbrukskommue. Nærigslivet domieres v tjeesteytede æriger, og særlig er Forsvret viktig. I kommue fies hovedkvrteret for Brigde i Nord-Norge og 6. divisjo, og flere militære forlegiger for Hære, smt Brdufoss flyplss, som er hovedflyplss for luftforsvret i Nord Norge Flyplsse er også sivil stmflyplss. De 11. ugust vil Målselv øske Arctic Rce of Norwy velkomme med e spektkulær målgg på ettopp flyplsse. I ært smrbeid med Hære og 139 Luftvig åper vi flyplsse for publikum. Ie på området fier du morsomme fmiliektiviteter, msse god lokl mt, koserter, Artic Rce Militry Show og sist me ikke mist e spektkulær vslutig år syklistee fr det Arctic Rce of Norwy skl krysse mållije. 86 Målselv Dyrøy Løks sjoveg.o slge.kommue.o Vikbkke Reisvtet Solborgtu Fild Olsborg Nordstrume Løksebot Arctic Rce går gjeom Slge torsdg og fredg ugust. Sjøveg vil yre v ktiviteter! Torsdg vil rittet blt bli fulgt v båter lgs fjorde. På Sjøveg fyres det i gg et spektkulært fyrverkeri v Mi Pyrotem. Bt et vil ordførere kjøre zip-lie tvers over Slgsvssdrget og 139 Luftvig fr Luftforsvret mrkerer strte på fredg ved å skyte flirs i strtøyeblikket. Når rittet psserer de tidligere militære flystripe på Elvees, skl medlemmer v Norsk Luftsportsforbud demostrere vrierte luftsportsktiviteter. Ved Kistefosse får vi mge overrskede og spektkulære hedelser, bl syklig på krftlije 30 m over veie! Når rittet kommer i i Slge igje, blir ryttere øsket velkomme v et folkehv lgs rut og i setrum! Dle Sørreis Krokseg Espees Fv Gottersjord Reisfjorde Fv211 Kjelld 855 Kvli Møllerhuge 86 B Målselv muiciplity is locted i Troms couty, cetrlly locted i the ier prts of the couty, bordered by Swede i the est. I the orthwest, Målselv reches Mlges two rms, Målselvfjorde d Aursfjorde. Brdufoss is the muicipl s cpitl, moder city with hotels, stores, resturts, culturl fcilities d iterestig sights to see. Målselv muiciplity is the lrgest d most importt forestry-bsed muiciplity i Troms Couty. Despite cosiderble reductios i frmig prctises, griculture is lso still importt idustry, mkig Målselv Troms Couty s secod lrgest griculturl-bsed commuity. Locl busiess is domited by service-relted idustry, of which the Norwegi Armed Forces is prmout. Locted here i Målselv is the mi militry bse for the North Norwegi Brigde d 6th Divisio, d umerous Army fcilities, icludig Brdufoss Airport, which is ow the mi ir bse for the Norwegi Air Force i Norther Norwy, whilst lso servig s civili irport. O the 11th of August Målselv will welcome Arctic Rce of Norwy for spectculr fiish t Brdufoss Airport. I close collbortio with the Norwegi Army d the Norwegi Airforce we will ope up the irport for public. Iside the re you will fid fu fmily ctivities, lots of good locl food, cocerts, the Artic Rce Militry Show d lst but ot lest spectculr fiish whe the cyclists From the Arctic Rce of Norwy rrive i the fteroo. Rubbestd e o r d j f g e r Lvik ordre l b o S Forstrd Brdufoss Airport The Arctic Rce psses through Slge Thursdy Fridy of August. The pth will be buzzig with evets d ctivities! O Thursdy the rce will be followed by rry of bots while rcig log the fjord. Mi Pyrotem will sprk mgificet fireworks over Sjøveg. Whe levig the cetre, the muiciplity s myor will perform zip lie ride cross the Slge River. O Fridy Slge hosts the strt of the secod stge. The stge will kick off whe the 139th wig of the Norwegi Air Force re shootig flres to set off the stge. After the strt, the peloto will pss the former militry ir strip of Elvees. Members of the Norwegi ir sport ssocitio will disply vriety of ir ctivities. By Kistefosse wterfll there will rry of spectculr ctivities. Whe the rce re-eters Slge, it will be welcomed by wide rge of ctivities d people log the route. Djupvåg u elv Sjøveg > Brdufoss Airport Sjøveg Grureis Vgsvik rd STAGE Fridy 11 August / Fredg 11. ugust - 1.5km Dy 2 ND 23

14 2ND STAGE Fridy 11 August / Fredg 11. ugust - 1.5km Sjøveg > Brdufoss Airport Access d strt / Adgg til strt Itierry timetble / Tidtbell rittrute Strt meetig poit / Oppmøte strt: o Strdveie Strt of the crv / Krve strter: 10:30 Sigig-i / Iskrivig: 10:45-11:45 Roll-cll / Opprop: 11:50 Neutrlised strt / Nøytrlisert strt: 11:55 vi Kogsveie, R851 Rce strt / Rittstrt: 12:05 o R851, t 3.6km from the meetig poit KILOMETRES KILOMETER To be ru Som gjestår Ru Tilbkelgt STAGE 2 / 2. ETAPPE Crv Krve TIMETABLE TIDTABELL 44 kph 42 kph 40 kph START ACCESS / ADGANG TIL START COUNTY OF TROMS Strdveie SJØVEGAN Neutrlised strt / Nøytrlisert strt 10:30 11:55 11:55 11:556 Strdveie Git scree Kogsveie Crossig poit Str d veie SJØVEGAN Skrete Sdbergveie R851 SJØVEGAN Rce strt / Rittstrt 12:05 12:05 12: Crossrods R851 - Fv153 12:14 12:14 12: Fv153 Crossrods Fv153 - R851 12:25 12:26 12: R851 Crossrods R851-12:33 12:34 12: KOLBRANSKARET SUMMIT 13:04 13:06 13:09 VIP Str dveie Strdveie Kogsveie Slge kommule kio Strdveie Kogsveie Crossrods Kogsveie () / Helseseterveie Ryeveie FOSSBAKKEN 13:06 13:08 13: Crossrods - R 13:07 13:09 13: R SPANSDALEN RUNGU 13:13 13:16 13: TENNEVOLL 12:00 13:19 13:22 13: LAVANGSEIDET SUMMIT 13:36 13:39 13: SJØVEGAN 12:40 13:46 13:49 13:52 Kogsveie FEEDING ZONE 14:16 14:21 14:26 50m Strdveie Slge kommue Tverrveie Helseseterveie NARVIK Lesmsjordet ELVEVOLL 13:20 14:20 14:25 14: Crossrods R - R852 14:21 14:26 14: R852 BRØSTADBOTN 13:40 14:24 14:29 14: Crossrods R852 - Fv212 14:25 14:31 14: Brøstdveie Crossrods Fv212 - Fv211 14:27 14:33 14: Fv211 ESPENES 14:32 14:38 14: Bjørgtuele (1,150m) 14:45 14:52 14:59 Sjøveg > Brdufoss Airport Fridy 11 August 2 d STAGE 26 13m SJØVEGAN 0m Profile / Løypeprofil COUNTY OF TROMS 4.6km t 3.7% 330m KOLBRANSKARET SUMMIT m FOSSBAKKEN 18m TENNEVOLL m LAVANGSEIDET SUMMIT 4.4km t 4% 60 15m SJØVEGAN m FEEDING ZONE 75m ELVEVOLL 53m BRØSTADBOTN 35m ESPENES m SØRREISA m CIRCUIT ENTRANCE m BARDUFOSS (1 st crossig of fiish lie) 115m MILITARY CAMP 80m BARDUFOSS (2 d crossig of fiish lie) 115m MILITARY CAMP 80m BARDUFOSS (3 rd crossig of fiish lie) m MILITARY CAMP 80m BARDUFOSS AIRPORT 1.5 km R SKØELV 14:53 15:00 15: Fv211 Crossrods Fv211 - R 14:54 15:01 15: R SØRREISA 14:20 14:58 15:05 15: Crossrods R - R86 15:01 15:08 15: R86 ANDSELV 15:30 15:40 15: Crossrods R86 15:32 15:41 15: Crossrods - R853 15:32 15:42 15: R853 MILITARY CAMP ENTRANCE 15:34 15:44 15: R86 CIRCUIT ENTRANCE 15:35 15:44 15: BARDUFOSS (1 st crossig of fiish lie) 15:00 15:44 15:54 16: MILITARY CAMP 15:48 15:58 16: BARDUFOSS (2 d crossig of fiish lie) 15:56 16:06 16: WASTE ZONE 15:58 16:09 16: MILITARY CAMP 15:59 16:10 16: BARDUFOSS (3 rd crossig of fiish lie) 16:07 16:18 16: MILITARY CAMP 16:11 16:22 16: BARDUFOSS AIRPORT 15:00 16:18 16:30 16:43 Sjøveg > Brdufoss Airport Fridy 11 August 2 d STAGE 24 25

15 Fridy 11 August / Fredg 11. ugust - 1.5km STAGE Sjøveg > Brdufoss Airport Fiish / Målgg TRANSFER Rce Kvløy Bresholme Mefjordvær M 858 Svesby 91 Fgeres Lygseidet 868 orde Dopig test / Dopigkotroll: Mobil-home er the fiish lie / Cmpigvog i ærhete v mållije Rce HQ-Medi room / Rittkotor/Presse/Medi: Clockwork estblishmet Mess Hll - Brdufoss irport Distce from the fiish lie / Avstd fr mål: 300m Blsfj Fiish lie / Mållije: o the ti ruwy of the irport, t the ed of 1,200m fil stright rod fter 3 lps of 8.5km fil circuit / på rullebe til flyplsse, i ede v e 1200 m rett strekig, etter tre vsluttede ruder på 8,5 km. Width / Bredde: 8m Breivik lge e Trsfer Lyg 2 ND 862 Skld FINISH MAP / KART MÅLOMRÅDET 853 Off-rce route Riders clokroom Circuit Etrce Sol 8km Crossig poit b 86 fjo erg 854 Storsteies 86 Otere Nordkjosbot Høle Sørreis rde Dyrøy 855 Fises 858 Vgsvik Check-poit Skibot Ktores TRANSFER from BARDUFOSS AIRPORT to (133km - 1h55) Sej Torske Medby 3 lps of 8.5 km Furuflte Målselv BARDUFOSS AIRPORT Øverbygd 87 BARDUFOSS AIRPORT Git scree DCS Detour Wy POD VIP 100m 75m 50m 25m 5 Trffic o both sides Trffic o both sides Trffic o both sides 853 å ls Circuit Etrce Check-poit ,000m 0 2,000m 5,000m 4 elv Sjøveg > Brdufoss Airport LAST KM MAP / KART OVER SISTE KM Fridy 11 August 80m BARDUFOSS 75m LAST 5KM PROFILE / PROFIL FOR DE SISTE 5KM 3,000m 3 lps of 8.5 km el v Fridy 11 August 100m M Sjøveg > Brdufoss Airport 45m B r du m 2d STAGE 2d STAGE BARDUFOSS AIRPORT 27

16 Vegsöyfjorde Futrikelv Oldervik orde Krkslett Brokskr Kvlvik Polleidet 858 Nordby Josefvtet STORSTEINNES Sgelv Sgelvvtet Nordkjosbot Høle Målselv Oppgård Roli Hei Vestvg Målselv Alpmoe 87 Holt 87 Litle Rostvt Rost I lv ojo hk Lud Sigldle 4km Rostdle se Lidseth Overgård 87 Øverbygd Ivg 87 Rudhug Apj Søreg Getkejávri Rogmoe sødre 854 Myrvoll Nordby Skibot Kitdle Tkvtet Sørås Utgård Fgerberg Kirkees i Flismoe Lild Vieksegieddi Htteg 87 Brdufoss Lufthv Grøtte Fikroke Elses Horses jo k Adsvtet 87 Otere Blsfjorde Mrkees rf d l Adslimoe Midtli Seljelves Olsborg Krokseg Heggeli ukt rs Skjeret 858 Furudl Skjellstd to r jo e S ig 854 Sdør Fossum Nyhus Strd Hugld Bjørkhug Seljemoe Dle S Elvevoll VASSÅSEN SUMMIT Kjelld Kvli 855 Lksvt Slett Mestervik 868 Steidle Sdøyr Storbukt sel v Rossvoll 86 Ktores 854 Lueborgmoe Røykeest Rsteby Aspemo Aursfjord Krlstd Furuflte Lkselvbukt Sjøvssbot Aursfjordgård Nordstrd 855 Njoske Tømmeres Elises 854 S Stordlstrd Nordbyvtet Bjørkheim Skutvik M Svrtes Skøgli Eidet Tyttebærhuge Håpet O SÆTERLIHAUGEN SUMMIT Fv286 Målses R Stores Lbukt Storbukt Oksevik 868 L Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) LYNGSEIDET (Lyge Alps) Mortehls Rossfjord M Sd l g Rossfjordstrume e Sultidvik l Sturdy 12 August Kjose Sørbot T Nestu Grøjord Må 3rd STAGE Sjurses Adersdl Spildr 86 Fgeres Hudberg Rottevik 91 Rce route Off-rce route 1700 m 1700 m 1600 m 1500 m 1400 m 1300 m 1200 m 1100 m 1000 m 900 m 800 m 700 m 600 m 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m 0m Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Vollstd Skoge Olderbkke Sturdy 12 August Vikr 858 Elvejord 3rd STAGE RYA TUNNELEN Lrseg Årøybukt Beises ge Møllerhuge 91 Skrdmuke Teskjær Tromsø er stolt over å t imot Arctic Rce både lørdg 12. og sødg 13. ugust. Allerede torsdg 10. ugust settes stemige år Rce Villge etblerer seg i Storgt. Her vil ARN prtere h stds og ktiviteter, mt og drikke lle dger. Lørdg er det på Fivikeidet det skjer. Vi befler folk til å t ture dit, gjere på sykkel, for å få med seg de spektkulære ispurte v 3. etppe. Det blir mt og drikke å få kjøpt lgs løyp. Fstdle 91 Solligårde Ases Ygve Olse Sæbbe Breivikeidet Tromsdle Svesby Ly Les Skoge Bergly Koppge Breivik Håkoybøt 858 Hell Betsjord Fv286 e rd o Jægervtet sfj Tøsvik Tøses Movik Bjørebekke Skttør 862 Tromsø Kroke Lufthv Blsfj um Skotsætet 863 Fv58 TISNES Str Lttervik Skitteelv Våges Storelv Eidkjose Åsld Kvløy Vik Røsesåse 863 Sør-Lege Legsøyr Srby rgb Ersfjorde 862 Bkkejord FINNVIKDALEN (Tromsø) KVALØYSLETTA Ersfjorde Strume Fikroke de Rekvik Nord-Lege 863 Trodjord Skulsfjord Grotfjørd 862 tromso.kommue.o R e i ø y jor Tromvik Lege Fgervoll Nordeidet Grøtesdle Lukvik Russelv Lud be Vegsøy Mjelde 28 Gmes Kvløyvåge Sturdy Fivikeidet is the plce to be. We recommed people to come, preferble by bike, to get log the spectculr etrce of the 3rd leg. Food d drik will be ble to buy log the tril. Sudy, we ivite to big cycle prty i Tromsø. SNN Mii Rce d Heroes of tomorrow sets the spirit i the ceter of Tromsø, while the professiol riders re hedig for sceic d chllegig leg roud Kvløy fiishig off with three rouds of the hills o the Tromsø isld. There will be sizzlig life d Chmps-Élysées tmosphere both log the tril d i the city - where the cyclists lmost come ito the grdes of people livig o Tromsøy. Sødg byr vi opp til folkefest i Tromsø. SNN Mii Rce og Morgedges helter lger sykkelstemig, mes proffsyklistee skl ut på e turskjø og krevede etppe rudt Kvløy før tre ruder på øy og målgg. Det kommer til å være et sydede folkeliv og Chmps-Élysées stemig både lgs løyp og bye der syklistee este kommer i i hgee til folk på Tromsøy. t Bjøres de u gs Reiskrd 863 L Idre Kårvik Tromsø is proud to tted the Arctic Rce both Sturdy 12th d Sudy 13th of August. Alredy Thursdy 10th of August the mood is set whe Rce Villge estblishes itself i Storgt. Here the prters will hve stds d ctivities, food d driks ll dy. Strumhell lyge.kommue.o Hessfjorde Skogsfjordvtet R i g v s s ø y Sjøtu Lyge kommue hr i uderkt v 3000 ibyggere. De fleste ibyggere i Lyge er bostt rudt tettstedet og kommueseteret Lygseidet, me Lyge hr mge levede tettsteder rudt i kommue. Lyge kommue ligger i si helhet på Lygehlvøy mellom fjordee Lyge i øst og Ullsfjorde i vest. Kommueseteret er Lygseidet, hvor vstde mellom fjordee bre er 3 kilometer. De 20. februr 2004 ble Lygslp ldskpsverområde opprettet i sttsråd. Dette sikrer et v Nord-Norges mest storslåtte og mrkte fjellområder for fremtide. Vereområdet er preget v drmtiske tider, breer, ville og trge dler og ldskp som styrter fr høyfjell og rett ed i hvet. Nvet Lyge refererer opprielig til fjorde Lyge og kommer v det orrøe ordet log som betyr «stille» eller «rolig». Fjorde er fylkets største og skjærer 85 km i i ldet. Kommue hr gode kommule tjeester, gode oppvekstvilkår, et rikt orgissjosliv og et vriert og iovtivt ærigsliv iefor fiskeri, reiseliv, ldbruk og idustri. Hses Steisud Sørf The muiciplity of Lyge hs bout 3,000 ihbitts. Most of the residets of Lyge re residet roud the tow d the muiciplity ceter Lygseidet, but Lyge hs my livig tows roud the muiciplity. Lyge muiciplity is situted i full o Lyge Peisul betwee the fjords Lyge i the est d the Ullsfjord i the west. The muiciplity ceter is Lygseidet, where the distce betwee the fjords is oly 3 kilometers. O Februry 20, 2004, the Lyge lps ldscpe protected re ws estblished i govermet coucil. This esures oe the protectio of orther Norwy s most mgificet d distictive lpie mouti rge for the future. The protected re is chrcterized by drmtic peks, glciers, wild d rrow vlleys d sceery tht crshes from high moutis d stright ito the oce.the me Lyge origilly refers to the fjord Lyge d comes from the Norwegi word log meig quiet or clm. The fjord is the couty s lrgest d cuts 85km ito the coutry. The muiciplity hs good muicipl services, good welfre coditios, rich orgiztiol life d vried d iovtive busiess i fisheries, tourism, griculture d idustry. Fivikdle (Tromsø) Skrsfjord e Lygseidet (Lyge Alps) Risøy U l l s f j o r d e Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Krlsøy Grufjorde Dåfjorde Kldfjord STAGE Sturdy 12 August / Lørdg 12. ugust km d e f j o r H å j 3 RD 29

17 Sturdy 12 August / Lørdg 12. ugust km STAGE Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Itierry timetble / Tidtbell rittrute TRANSFER Srby Trsfer Lttervik 863 Ferry Skotsætet Rce 863 Ferry deprture t 11:30 Svesby Blsfjo Sjurses Sørbot Kjose Oksevik 868 Kvlvik Polleidet Access d strt / Adgg til strt Roll-cll / Opprop: 13:45 Neutrlised strt / Nøytrlisert strt: 13:50 vi Strdveie, R868 Rce strt / Rittstrt: 13:55 o R868, t 3.2km from the meetig poit Strt meetig poit / Oppmøte strt: Prkveie Strt of the crv / Krve strter: 12:20 Sigig-i / Iskrivig: 12:40-13:40 START ACCESS / ADGANG TIL START 91 ie sve Kjo Sko 868 Strd P eie LYNGSEIDET (Lyge Alps) Pr kv eie VIP Prkveie Prkveie P rkv sve ie Git scree Lyge meighet eie Crossig poit Pres te d v Som m 91 P Lygseidet Post rset veie ve ie Brikveie ei e rk v ie ie ve l om e ie s Kjo rkv e el M P 42 kph 40 kph R868 LYNGSEIDET 12:20 13:50 13:50 13:50 13:55 13:55 13:55 14:11 14:12 14: FURUFLATEN RASTEBY 14:18 14:20 14: Tuele (150m) 14:29 14:31 14: OTEREN 14:46 14:49 14: ØVERGÅRD 14:57 15:01 15: LYNGSEIDET (LYNGEN ALPS) Neutrlised strt / Nøytrlisert strt Rce strt / Rittstrt 13:00 NORDKJOSBOTN 14:00 15:10 15:14 15:19 STORSTEINNES 14:30 15:31 15:37 15:44 VASSÅSEN SUMMIT 15:45 15:51 15: FEEDING ZONE 15:46 15:52 15: MESTERVIK 16:01 16:08 16: :19 16:26 16: :22 16:29 16: :33 16:40 16: ANSNES 16:51 16:59 17: BROKSKAR 16:58 17:06 17: BRENTSJORD 17:02 17:10 17: VIKRAN 17:11 17:20 17: Ry tuele (2,000m) 17:16 17:26 17: TISNES 17:22 17:32 17: WASTE ZONE 17:34 17:45 17: EIDKJOSEN 17:38 17:50 18: R862 KVALØYSLETTA 17:00 17:45 17:57 18: Fv58 FINNVIKDALEN () 17:30 18:08 18:20 18:33 R858 R288 15:00 SÆTERLIHAUGEN SUMMIT SKØGLI R286 R858 MORTENHALS 15: ke sbk gård St r 69 34'29.3"N 20 12'15.6"E Kjo Skole veie 91 rkv ve i e Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Hudberg ie ve le Sturdy 12 August Fgeres rde 3rd STAGE 91 TRANSFER from to LYNGSEIDET (77km - 1h50) LYNGSEIDET Sørfjorde 30 Beises Skrdmuke Solligårde 44 kph 40m Sturdy 12 August Tromsdle Prkveie ge Crv Krve Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Breivik Breivikeidet TIMETABLE TIDTABELL COUNTY OF TROMS Koppge Ly 862 4km S TAG E 3 / 3. E TA P P E To be ru Ru Som gjestår Tilbkelgt KILOMETRES KILOMETER 3rd STAGE 3 RD 31

18 3RD STAGE Sturdy 12 August / Lørdg 12. ugust km Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Profile / Løypeprofil Fiish / Målgg m LYNGSEIDET (LYNGEN ALPS) 6m OTEREN 10m NORDKJOSBOTN 27m STORSTEINNES 113m VASSÅSEN SUMMIT 2.2km t 4.3% 110m FEEDING ZONE 18m MESTERVIK 198m SÆTERLIHAUGEN SUMMIT 4.3km t 3.5% 3m MORTENHALS 8m VIKRAN 20m TISNES 18m EIDKJOSEN 13m KVALØYSLETTA 270m FINNVIKDALEN (5.2km t 4.9%) Fiish lie / Mållije: Fivikdle, t the ed of 390m fil stright rod / Ved Fivikdle, i ede v e 390 m rett strekig Width / Bredde: 5m Dopig test / Dopigkotroll: Mobil-home er the fiish lie / Cmpigvog i ærhete v mållije FINISH MAP / KART MÅLOMRÅDET POD FINNVIKDALEN (Tromsø) Rce HQ-Medi room / Rittkotor/Presse/Medi: Polri Museum, Hjlmr Johses Gte Tromsø Distce from the fiish / Avstd fr mål: 17km 0m 0 COUNTY OF TROMS km DCS Fv58 VIP Tuel prkig o left side for the tems Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) Sturdy 12 August 3 rd STAGE Prticulr profile Fivikdle (Tromsø) 15m - Kom Strt - km m ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,2 4,5 5 5, THE KEY Fivikdle (Tromsø) 270m - km (5.2km t 4.9%) 0 to 3% 3 to 6% 6 to 9% Averge percetge per 500 meters 250m 200m 150m 100m 45m Fv58 Fivikvtet 500m LAST KM MAP / KART OVER SISTE KM 3,000m 2,000m 5,000m Git scree FINNVIKDALEN (Tromsø) Fv58 Fv58 4,000m Fivikvtet O left side Detour Wy Fv58 3 rd STAGE Sturdy 12 August Lygseidet (Lyge Alps) > Fivikdle (Tromsø) 32 33

19 STAGE Sudy 13 August / Sødg 13. ugust km Idre Kårvik Tromsø > Tromsø K v NORDSJØEN K l d f j o r d e Bjørøy Storvtet Sessøy Håj Rekvik v l ø y l Vsstrd Sdvik 862 RØSTBAKKEN SUMMIT 858 Sdeshm Sommrøy Store Gridøy Tulleg Boge LARSENG Skorelvvtet v l ø y 858 rde Blsfjo K Slåttes Strumsbukt Lrseg Ases Forøy Aglpsvik Spildr Kårvikhm Rossfjord Kårvik Holtvege RØSTBAKKEN SUMMIT Storgt Kogsbkke Fredrik Lges gte Sjøgt Tromsdle Kirkegt Hugere g e Vesterlivege Bjerkker Målsjord Strume Ytre 600m 2km Sultidvik et Elverhøy Spilderøy l Myreg d Grøjord Stlheim Lgesvege ege M PRESTVANNET SUMMIT Tr 1000 m 900 m 800 m 700 m 600 m 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m 0m M l g e Rødbergshm Norrø Les su Teskjær Storskoge Lgesvege dv 862 Circuit Etrce Str e Breivik Olsgård om g 3 lps of 13.1km Kvløyvege Hudberg Håpet Håpet 862 e Kvløyveg 862 B lsfjor de Tromsø > Tromsø l 858 Vikr Brokskr Vg Sudy 13 August Fv54 Hell Ryøy se Mjelde Skrdsvåg 4th STAGE e r d o j s f u m r t S Buvikv Solligårde Tises Sjøtu Bkkejord Les Håkoybøt 862 Bresholme M e Håkøy Tromsø > Tromsø Sommrøy KATTFJORDEIDET SUMMIT Sudy 13 August Hillesøy d PRESTVANNET SUMMIT Tromsø Lufthv Åsld S Reie 4th STAGE Tussøy 862 Storelv Kldfjord Eidkjose Tussøy Kvløyslett KVALØYSLETTA Ersfjorde Agsture tromso.kommue.o Fv54 Ygve Olse Sæbbe y 863 E r s f j o r d e Fv54 Truls Tiller ø ss K v u Hersøy K t Grotfjørd de Tromvik Sødg byr vi opp til folkefest i Tromsø. SNN Mii Rce og Morgedges helter lger sykkelstemig, mes proffsyklistee skl ut på e turskjø og krevede etppe rudt Kvløy før tre ruder på øy og målgg. Det kommer til å være et sydede folkeliv og Chmps-Élysées stemig både lgs løyp og bye der syklistee este kommer i i hgee til folk på Tromsøy. Skulsfjord Futrikelv Røssholme rde Kttfjo Bjørr G. Hse d Lukvik Vegsöyfjorde Sturdy Fivikeidet is the plce to be. We recommed people to come, preferble by bike, to get log the spectculr etrce of the 3rd leg. Food d drik will be ble to buy log the tril. Sudy, we ivite to big cycle prty i Tromsø. SNN Mii Rce d Heroes of tomorrow sets the spirit i the ceter of Tromsø, while the professiol riders re hedig for sceic d chllegig leg roud Kvløy fiishig off with three rouds of the hills o the Tromsø isld. There will be sizzlig life d Chmps-Élysées tmosphere both log the tril d i the city - where the cyclists lmost come ito the grdes of people livig o Tromsøy. Tromsø er stolt over å t imot Arctic Rce både lørdg 12. og sødg 13. ugust. Allerede torsdg 10. ugust settes stemige år Rce Villge etblerer seg i Storgt. Her vil ARN prtere h stds og ktiviteter, mt og drikke lle dger. Lørdg er det på Fivikeidet det skjer. Vi befler folk til å t ture dit, gjere på sykkel, for å få med seg de spektkulære ispurte v 3. etppe. Det blir mt og drikke å få kjøpt lgs løyp. Trodjord Vegsøy Tromsø is proud to tted the Arctic Rce both Sturdy 12th d Sudy 13th of August. Alredy Thursdy 10th of August the mood is set whe Rce Villge estblishes itself i Storgt. Here the prters will hve stds d ctivities, food d driks ll dy. Pål Jkobse u Kvløyvåge (NORWEGIAN SEA) Tromsø ls Tromsø 4 TH 35

20 4 TH Sudy 13 August / Sødg 13. ugust km STAGE Tromsø > Tromsø Access d strt / Adgg til strt Strt meetig poit / Oppmøte strt: Strdvege Strt of the crv / Krve strter: 12:40 Sigig-i / Iskrivig: 12:55-13:55 Roll-cll / Opprop: 14:00 Neutrlised strt / Nøytrlisert strt: 14:05 vi Strdvege, Kvløyvege Rce strt / Rittstrt: 14:15 o Kvløyvege, t 5km from the meetig poit Itierry timetble / Tidtbell rittrute KILOMETRES KILOMETER S TAG E 4 / 4. E TA P P E To be ru Ru Som gjestår Tilbkelgt TIMETABLE TIDTABELL Crv Krve 45 kph 43 kph 41 kph 12:40 14:05 14:05 14:05 14:15 14:15 14:15 14:31 14:32 14:33 14:43 14:45 14:46 14:51 14:53 14:56 14:53 14:56 14:58 te s g M lo el t dgt t St r d g Git scree eie mv r g Str t M us e g s g te Crossrods Storgt / Strdgt / Peder Hses gte t VIP Tromsesudet Je s Ol se s g te 36 Jo g t lm r fjo rd Polri Norsk Polristitutt Hj 50m 5m 99m Prestvet summit m Røstbkke summit 99m PRESTVANNET SUMMIT 1.2km t 7.5% 5m (3rd crossig of fiish lie) m RØSTBAKKEN SUMMIT 1.1km t 7.5% 99m PRESTVANNET SUMMIT 1.2km t 7.5% 5m (2d crossig of fiish lie) m RØSTBAKKEN SUMMIT 1.1km t 7.5% 99m PRESTVANNET SUMMIT 1.2km t 7.5% 5m (1st crossig of fiish lie) 9m CIRCUIT ENTRANCE KOM START crossrods m FEEDING ZONE 12m BRENSHOLMEN 48 10m KVALØYSLETTA 13m BAKKEJORD m Kttfjordeidet summit 3.8km t 3.6% 12m LARSENG Profile / Løypeprofil 15m 4th STAGE Sudy 13 August Tromsø > Tromsø B ls R mf jor dg t h se s g te M eie mv ello St r d ve ge 862 0m 0 COUNTY OF TROMS 94, km Neutrlised strt / Nøytrlisert strt Rce strt / Rittstrt Kvløyvege EIDKJOSEN LARSENG Fv54 LARSENG STRAUMHELLA Leirstrdvege 13:20 13: MJELDE 15:10 15:13 15: BAKKEJORD 15:18 15:21 15: BUVIKVOLL 15:30 15:34 15: BRENSHOLMEN 15:39 15:44 15: R862 Oterviktuele (600m) 15:49 15:54 16: KATTFJORDEIDET SUMMIT 16:23 16:30 16: FEEDING ZONE 16:24 16:31 16: KVALØYSLETTA 15:40 16:42 16:49 16: CIRCUIT ENTRANCE - KOM START crossrods 15:50 16:50 16:58 17: Lgesveie PRESTVANNET SUMMIT 16:53 17:01 17: Strdvege (1 crossig of fiish lie) 16:56 17:04 17: Røstbkke RØSTBAKKEN SUMMIT 17:03 17:12 17: Lgesveie PRESTVANNET SUMMIT R862 st 14:40 16:15 17:11 17:19 17:29 Strdvege d 16:40 (2 crossig of fiish lie) 17:14 17:23 17: Røstbkke RØSTBAKKEN SUMMIT 17:22 17:30 17: Holtevege WASTE ZONE 17:24 17:33 17: Lgesveie PRESTVANNET SUMMIT 17:29 17:38 17: Strdvege (3 crossig of fiish lie) 17:33 17:42 17: Røstbkke Røstbkke summit 17:38 17:48 17: Lgesveie Prestvet summit 17:46 17:56 18: Strdvege 17:50 18:00 18:11 rd 16:50 Sudy 13 August el se Erlig Bgsuds plss 4th STAGE M ie ve m o l rh eg t 862 ie s L Jo Pe de Gr ø te t LUFTHAVN, 5 km g g erg S to Lie sg t e e g t Jo s te ios us ste sg td M S v Pr e Rektor Qvig s Jo h Fisk Strdvege Tromsø > Tromsø COUNTY OF TROMS START ACCESS / ADGANG TIL START 37

21 4TH STAGE Sudy 13 August / Sødg 13. ugust km Tromsø > Tromsø THE NORWEGIAN ARMY / DEN NORSKE HÆREN Fiish / Målgg Fiish lie / Mållije: o Strdvege, t the ed of 500m fil stright rod fter 3 lps of 13.1km fil circuit / på Strdvege, i ede v e 500 m rett strekig, etter tre vsluttede ruder på 13,1 km. Width / Bredde: 7m FINISH MAP / KART MÅLOMRÅDET Rektor Qvigstds gte Jos Lies gte Joh Svios gte Mellomveie Muse gt 862 Jos Lies gte Mellomveie Mellomveie Mellomveie Muse gt Prestegt Git scree Dopig test / Dopigkotroll: Mobil-home er the fiish lie / Cmpigvog i ærhete v mållije Rce HQ-Medi room / Rittkotor/Presse/Medi: Polri Museum, Hjlmr Johses Gte 12 Distce from the fiish / Avstd fr mål: 200m LUFTHAVN, 5 km Peder Hses gte Grøegt Fiskergt VIP Storgt Strdgt Detour Wy Strdgt Erlig Bgsuds plss Tromsesudet The Norwegi Army is proud to be prt of the regiol joit veture clled the Arctic Rce of Norwy. Defece is ot oly bout rms. It is lso bout people comig together i peceful coeistece. Beevolet echges of ides d culture foster uderstdig d friedship betwee peoples. Oce gi the rce rus through some of our most sceic ldscpes. It is mi of deep vlleys d rrow fjords, surrouded by shrp peks d friedly commuities ll bove the Arctic Circle. Professiol cyclig d professiol solderig hve much i commo. It tkes disciplie, dedictio d edurce to mke it. Soldiers, s thletes, re idividuls, who strive to ecel i their field of epertise. Tht is why we re proud to show you the ld tht we tri so hrd to defed. Athletes, support crews, medi, specttors d other officils of the Arctic Rce of Norwy, tody you re ll welcome here s our guests i the North. For ll tht we hve d ll tht we re! mil.o forsvret.o Hære er stolt v å være med på det felles regiole løftet som Arctic Rce of Norwy er. Forsvr hdler ikke bre om våpe. Det hdler også om folk som kommer smme til fredelig smkvem. Veligsiet utvekslig v ideer og kultur skper veskp og forståelse mellom folk med forskjellig opphv. Nok e gg sirkler løype seg gjeom oe v de flotteste turområdee vi hr. Det er e god bldig v dype dler og smle fjorder, omkrset v skrpe tider og velige loklmiljø her ord for Polrsirkele. Det er mge likhetstrekk mellom det å være profesjoell syklist og det å være profesjoell soldt. Det krever disipli, egsjemet og utholdehet for å lykkes. Soldter, som utøvere, er persoer som higer etter å bli så god som mulig på sitt område. Derfor er vi stolt over å vise frem ldet vi treer så hrdt for å forsvre. Utøvere, støttemskper, medi, publikum og dre fuksjoærer i årets løp er lle velkomme hit til ord som våre gjester. For lt vi hr og lt vi er! 862 Mellomveie Rmfjordgt Jes Olses gte Blsfjordgt 3 lps of 13.1km Strdvege DCS Hjlmr Johses gte POD Norsk Polristitutt Polri 50m Mrius Kiews LAST 5KM PROFILE / PROFIL FOR DE SISTE 5KM LAST KM MAP / KART OVER SISTE KM Olsgård Breivik 4 th STAGE Sudy 13 August Tromsø > Tromsø 100m 50m 10m 5m ,000m 5,000m RØSTBAKKEN SUMMIT Circuit Etrce Kvløyvege Kvløyvege Norrø 2,000m Les Stlheim Holtvege Bjerkker Elverhøy Vesterlivege Lgesvege 3,000m Myreg Storgt Strdvege T r o m s e s u d e t 862 Kogsbkke 3 lps of 13.1km PRESTVANNET SUMMIT Storskoge Fredrik Lges gte Sjøgt Tromsdle Kirkegt Reie Hugere 600m Sime Rudi / Forsvret To stk Leoprd 2 stridsvoger på Setermoe skytefelt uder Cold Respose 2014 Artilleri på Setermoe 38 39

22 Specific regultios ARTICLE 1. Orgistio The ARCTIC RACE OF NORWAY is orgised by Arctic Rce of Norwy AS (ARN) uder the regultios of the Itertiol Cyclig Federtio (UCI) d the Norges Cykleforbud (Norwegi Cyclig Federtio - NCF). It will tke plce from Thursdy 10 th util Sudy 13 th August 2017 i 4 stges. ARTICLE 2. Type of evet The evet, reserved for riders i the Elite Me s Ctegory, is fetured o the Europe Tour cledr i Hors Clsse (HC) d wrds UCI world rkig poits (i ccordce with rticle of the UCI regultios). ARTICLE 3. Prticiptio I ccordce with rticle of the UCI regultios, the evet is ope by ivittio to tems from UCI WorldTems, UCI Professiol Cotietl Tems d UCI Cotietl Tems. I ccordce with rticle of the UCI regultios, the umber of cyclists per tem will be 6. The mere fct of eterig d/or prticiptig i the evet implies tht ech tem fully ccepts ll the provisios lid out i these specific regultios d udertkes to respect them. ARTICLE 4. Rce hedqurters The rce hedqurters will be ope o Wedesdy 9 th August from 2.30 pm to 6.00 pm t: Høgskole I Hrstd Hvegt 5, 9404 Hrstd Licece-holdig tem mgers will be ble to collect rce umbers from 2.30 pm to 4.45 pm. The tem mgers meetig, i the presece of members of the Stewrds Committee, will be held t 5 pm. ARTICLE 5. Rdio-Tour Iformtio bout the rce will be brodcst usig the frequecy 173,1250 MHz. ARTICLE 6. Neutrl techicl support Neutrl techicl support is provided by Mvic with 3 vehicles. ARTICLE 7. Fiishig dedlies Depedig o the chrcteristics of the stges, fiishig dedlies will be estblished s beig the wier s time plus 12%. I ccordce with rticle of the UCI regultios, the Stewrds Committee my eted fiishig dedlies fter cosulttio with the orgiser. I ccordce with rticle of the UCI regultios, the fiish of the third stge is uphill fiish. The rule of the lst 3 kilometers does ot pply. ARTICLE 8. Bouses Time bouses, pplied oly to the geerl idividul clssifictio, re wrded for the stges d the itermedite sprits ccordig to rticle of the UCI regultios: 1 ) for ech of the itermedite sprits: ) t the fiish of the 4 stges: ARTICLE 9. Geerl idividul time clssifictio The geerl idividul time clssifictio is estblished by ddig together the times recorded for ech stge, tkig bouses d pelties ito cosidertio, i ccordce with rticle of the UCI regultios. The leder of the geerl idividul time clssifictio shll wer the blue d orge jersey. Plce 1 st stge 2 d stge 3 rd stge 4 th stge Geerl clssifictio 1 st 3,615 3,615 3,615 3,615 7,230 2 d 1,805 1,805 1,805 1,805 3,610 3 rd ,810 4 th th th th th th th th th th th th th th th th th ,055 9,055 9,055 9,055 18,110 Totl mout of prize moey for the overll idividul clssifictio o time: 54,330 ARTICLE 10. Poits clssifictio A poits clssifictio is estblished by ddig together the poits obtied i ech of the 4 stges s well s the itermedite sprits i ccordce with rticle of the UCI regultios. Poits for the 3 itermedite sprits i ech stge will be wrded s follows: poit (s). The followig poits re wrded for ech stge: d 1 poit (s) to the first 10 riders. The leder of the poits clssifictio shll wer the gree jersey. I the evet of tie i the geerl poits clssifictio, the followig criteri shll be pplied i order util the riders re seprted: 1 ) the umber of stge wis; 2 ) the umber of wis i the itermedite sprits; 3 ) the geerl time clssifictio. Prize moey wrded for the poits clssifictio is s follows: for the fil geerl clssifictio: 1 st : 3,000 Totl mout of prize moey for the poits clssifictio: 3,000 To be etitled to fil geerl clssifictio prize moey, competitors hve to complete the etire rce withi the officil time limit. ARTICLE 11. Best climber clssifictio The best climber clssifictio cocers ech of the 14 climbs selected for this clssifictio. Poits re wrded s follows: 2 d ctegory: poits to the first three; 1 st ctegory: poits to the first three; A geerl clssifictio is estblished by ddig together the poits wrded o ll the climbs coutig for the best climber clssifictio. The leder of the best climber clssifictio shll wer the slmo jersey. I ccordce with rticle of the UCI regultios, i the evet of tie i the geerl clssifictio, the followig criteri shll be pplied i order util the riders re seprted: the umber of 1 st plces i the 1 st ctegory climbs; the umber of 1 st plces i the 2 d ctegory climbs; the geerl idividul time clssifictio. Prize moey wrded for the best climber clssifictio is s follows: for the fil geerl clssifictio: 1 st : 3,000 Totl mout of prize moey for the best climber clssifictio: 3,000 To be etitled to fil geerl clssifictio prize moey, competitors hve to complete the etire rce withi the officil time limit. ARTICLE 12. Youg rider clssifictio Oly riders bor o or fter 1 st Jury 1992 my tke prt i the youg rider clssifictio. The leder of the youg rider clssifictio is the first youg rider i the geerl idividul clssifictio. He shll wer white jersey. Prize moey wrded for the youg rider clssifictio is s follows: for the fil geerl clssifictio: 1 st : 3,000 Totl mout of prize moey for the youg rider clssifictio: 3,000 ARTICLE 13. Most ctive rider prize The most ctive rider prize is wrded to the rider who hs mde the gretest effort d who hs demostrted the best qulities i terms of sportsmship. The prize is wrded for ech of the 4 stges by jury presided over by the director of the orgistio. The most ctive rider wier of stge wers red bibs i the followig stge. Prize moey wrded for ech dily clssifictio is s follows: 750 for ech stge i.e. 750 X 4 stges = 3,000 Totl mout of prize moey for the most ctive rider prize: 3,000 ARTICLE 14. Tem clssifictio I ccordce with rticle of the UCI regultios, the dily tem clssifictio is estblished by ddig together the three best idividul times from ech tem. I the evet of tie, the tems shll be seprted by ddig together the umber of plces obtied by their three best plced riders i the stge. If the tems re still tied, they shll be seprted by the plce obtied by their best rider i the stge clssifictio. The tem geerl clssifictio is estblished by ddig together the three best idividul times from ech tem i the four stges. I the evet of tie, the followig criteri shll be pplied i order util the riders re seprted: 1 ) the umber of first plces i the dily tem clssifictio; 2 ) the umber of secod plces i the dily tem clssifictio, etc. If the tems re still tied, they shll be seprted by the plce obtied by their best rider i the fil geerl clssifictio. Ay tem reduced to fewer th three riders is elimited from the geerl tem clssifictio. Prize moey wrded for the tem clssifictio is s follows: for the fil geerl clssifictio: 1 st : 3,000 Totl mout of prize moey for the tem clssifictio: 3,000 ARTICLE 15. Prize moey The totl mout of prize moey for the ARCTIC RACE OF NORWAY is s follows: the geerl idividul time clssifictio: 54,330 the poits clssifictio: 3,000 the best climber clssifictio: 3,000 the best youg rider clssifictio: 3,000 the most ggressive rider prize: 3,000 the tem clssifictio: 3,000 TOTAL AMOUNT OF PRIZE MONEY 69,330 ARTICLE 16. Fight gist dopig - Ati-dopig tests ARN d ech of the prticiptig tems declre it bsolute obligtio to scrupulously respect the regultios d procedures decreed by the relevt uthorities goverig the fight gist dopig, s well s the obligtio to miti strictly irreprochble lie of coduct i this domi. Prticiptig tems hereby commit to pplyig the foremetioed regultios d procedures d shll be etirely resposible for the strict dherece to these regultios by their riders d more geerlly, by ll their stff d service providers. Ati-dopig tests re crried out uder the uthority of the Itertiol Cyclig Uio d desigted officils t the fiish of ech stge i the orgistio s triler. ARTICLE 17. Protocol ceremoy After ech stge, the followig riders must preset themselves t the protocol ceremoy: the stge wier; the leder of the geerl idividul clssifictio; the leder of the poits clssifictio; the leder of the best climber clssifictio; the leder of the best youg rider clssifictio; the stge s most ggressive rider. The followig riders must preset themselves t the fil protocol ceremoy: the stge wier; the wier of the geerl idividul clssifictio; the wier of the poits clssifictio; the wier of the best climber clssifictio; the wier of the best youg rider clssifictio; the stge s most ggressive rider; the 3 best riders of the geerl idividul clssifictio; the 6 riders d the tem mger of the wiig tem i the geerl tem clssifictio. ARTICLE 18. Pelties Pelties re i ccordce with the UCI regultios. ARTICLE 19. Eviromet ARN sets up collectio res which re specificlly desigted to recover wste. Riders must oly dispose of their wste, wter bottles or y other object i these specilly equipped res. Riders d followers must behve resposibly with regrds to the eviromet i ll circumstces d respect the legl provisios i force. ARTICLE 20. Objectio - Eclusio ARN cosiders the preservtio of its imge, its reputtio d tht of its evet of the utmost cosequece. ARN epressly reserves the right to refuse prticiptio i - or to eclude from - the evet, y tem or members of tem, whose presece shll seriously blemish the imge d/ or reputtio of ARN d/or the evet Furthermore, ARN my eclude from the evet y tem or y of its members i the followig cses: brech of the evet s rules, icludig those cocerig the evet s iterl rules (e.g. the rules cocerig ccommodtio); serious brech of Norwegi lw; cts of vdlism committed i the rce or outside the rce; idecet ttire or ipproprite behviour; y other ct or deed which is lible to dmge the imge d/or the reputtio of ARN d/or of the evet. Article 21. The preset regultios re writte i Frech d shll previl i the evet of difficulty i iterpretig its terms i other lguge

23 Særregelverk ARTIKKEL 1. Arrgøre Rittet ARCTIC RACE OF NORWAY rrgeres v Arctic Rce of Norwy AS (ARN) i smsvr med regelverket til Det itersjole sykkelforbudet (UCI) og Norges Cykleforbud (NCF). Rittet ieholder fire etpper fr torsdg 10. ugust til sødg 13. ugust. ARTIKKEL 2. Rittktegori Arrgemetet er åpet for ryttere i klssee me elite (ME). Rittet er rgert som Hors Clsse (HC) i Europ Tour kledere. Ryttere får poeg for resultter i smsvr med rtikkel i reglemetet til UCI. ARTIKKEL 3. Deltkelse I smsvr med pukt i reglemetet til UCI, er rrgemetet åpet for: UCI WorldTems, UCI profesjoelle kotietllg, UCI kotietllg Hvert lg k delt med seks ryttere i smsvr med rtikkel i UCIs reglemet. Ved påmeldig godtr hvert lg rmmee som er spesifisert i reglemetet og forplikter seg til å respektere og følge dette. ARTIKKEL 4. Ritthovedkvrter Rittkotoret er åpet osdg 9. ugust fr kl til Adresse; Høgskole I Hrstd Hvegt 5, 9404 Hrstd Lgledere med liseser k hete strtummer fr kl til Lgledermøtet fier sted kl ARTIKKEL 5. Rittrdioe Iformsjo om rittet vil bli sedt på frekvese 173,1250 MHz. ARTIKKEL 6. Nøytrle servicebiler Tre øytrle servicebiler i regi v Mvic vil gi tekisk støtte. ARTIKKEL 7. Mksimltider Mksimltidee er i utggspuktet viertide pluss 12%. Etppees særpreg gir rom for justeriger. I hehold til rtikkel i UCI-reglemetet k jurye utvide mksimltidee i smråd med rrgøre. Avslutige på 3.etppe kommer på e topp etter e kltrig. I hehold til rtikkel i UCI-reglemetet vil regele om de 3 siste kilometer ikke gjelde her. ARTIKKEL 8. Boussekuder Boussekuder teller ku i det idividuelle smmedrget. Det gis boussekuder for resultter på etpper og på ilgte spurter i smsvr med rtikkel I UCI reglemetet: 1. På ilgte spurter uderveis: heholdsvis 3, 2 og 1 sekuder til de tre første over streke. 2. Ved målpsserig på lle fire etpper: Heholdsvis 10, 6 og 4 sekuder til de tre første. ARTIKKEL 9. Idividuelle smmelgtplsseriger Idividuell plsserig smmelgt fstsettes ved å legge smme registrert tid på hver etppe, iklusive bous- og strffesekuder. Dette I smsvr med pukt I UCIs reglemet. Smmelgtledere skl sykle i de blå og orsje ledertrøye. Plss 1. etppe 2. etppe 3. etppe 4. etppe Smmelgt 1 3,615 3,615 3,615 3,615 7, ,805 1,805 1,805 1,805 3, , ,055 9,055 9,055 9,055 18,110 Totlsum for premiepeger på de idividuelle smmelgtliste: 54,330 ARTIKKEL 10. Poegkokurrse Smmelgtviere v poegkokurrse vgjøres ved å legge smme poegee som er oppådd på hver v de fire etppee, pluss poegee fr de ilgte spurtee i smsvr med rtikkel poeg Følgede poegskl gjelder for hver ekelt etppe: og 1 poeg til de 10 første ryttere over mål. Smmelgtledere i poegkokurrse skl sykle i de grøe poegtrøye. Hvis flere ryttere hr likt tll poeg, skl følgede kriterier brukes til det er mulig å skille ryttere: 1. tll etppeseirer 2. tll seire i ilgte spurter 3. tide smmelgt Premiepeger som tildeles i poegsmmedrget er som følger: Ryttere som hr flest poeg etter fire etpper: 3,000 Totl sum for premiepeger i poegkokurrse: 3,000 For å få utbetlt premiepegee i poegkokurrse må deltkere h fullført lle etppee iefor de fststte tidslimite. ARTIKKEL 11. Kltrekokurrse Kokurrse som kårer rittets beste kltrer omftter 14 utvlgte kltriger i årets ritt. Følgede tll poeg utdeles for hver v de 14 kltrigee: 2.ktegori kltriger: poeg til de tre første. 1.ktegori kltriger: poeg til de tre første. Premiepeger i kltrekokurrse fordeles slik: Beste kltrer, år lle poegee er lgt smme, får: 3,000 Totlsum premiepeger i kltrekokurrse:... 3,000 Smmelgtliste i kltrekokurrse vgjøres ved å legge smme poegee for lle kltrigee som er tellede for kokurrse. Ledere v kltrekokurrse sykler i lkstrøye. I smsvr med rtikkel i UCI - reglemetet vil m i e situsjo hvor to eller flere ryttere eder opp med smme poegsum, bruke følgede kriterier i evte rekkefølge for å skille dem: tll 1.plsser i 1.ktegori kltrigee tll 1.plsser i 2.ktegori kltrigee smmelgtplsserige For å få utbetlt premiepegee i kltrekokurrse må deltkere h fullført lle etppee iefor de fststte tidslimite. ARTIKKEL 12. Beste uge rytter - kokurrse Ku ryttere som er født 1. jur 1992 eller seere k delt i beste uge rytter - kokurrse. Ledere i beste uge rytter - kokurrse er de uge ryttere med best tid i de idividuelle smmelgtkokurrse. Dee ryttere skl sykle i hvit trøye. Premiepeger i beste uge rytter - kokurrse fordeles slik: beste uge rytter på de edelige smmelgtliste: : 3,000 totl sum premiepeger i beste uge rytter - kokurrse 3,000 ARTIKKEL 13. Mest ggressive rytter - kokurrse God sportsåd og offesiv syklig er vgjørede for å vie prise for mest ggressive rytter. Det kåres e vier på hver v de fire etppee. Jurye ledes v rittdirektøre. Viere v mest ggressive rytter - kokurrse sykler med rødt strtummer på este etppe Premiepeger som utdeles for hver etppe er som følger: 750 for hver etppe smlet premiesum er etpper = 3,000 Totl sum for premiepeger I kokurrse for mest ggressive rytter 3,000 ARTIKKEL 14. Lgkokurrse De dglige smmelgtplsserige i lgkokurrse fstsettes ved å legge smme de tre beste idividuelle tidee for hvert lg i smsvr med rtikkel I UCI reglemetet. Hvis stillige er uvgjort mellom flere lg skl de skilles ved å legge smme tllet for plsseriger på de tre beste ryttere på etppe. Hvis lgee fortstt står likt vgjøres kokurrse v ryttere som hr de beste idividuelle smmelgtplsserige på de respektive lg. De edelige smmelgtplsserige i lgkokurrse fstsettes ved å legge smme de tre beste idividuelle tidee for hvert lg på de fire etppee. Hvis lgkokurrse eder uvgjort skl de skilles ved hjelp v følgede kriterier i evte rekkefølge til e vier fremstår: 1. tll førsteplsser på de dglige smmelgtliste for lg; 2. tll dreplsser på de dglige smmelgtliste, osv. Hvis lgee fortstt står uvgjort blir viere bestemt v hvilket lg som hr de beste ryttere i smmedrget. Lg som eder opp med færre e tre ryttere blir elimiert fr lgkokurrse. Premiepeger som tildeles smmelgtviere v lgkokurrse: 1.plss: 3,000 Totl sum for premiepeger i lgkokurrse: 3,000 ARTIKKEL 15. Premiepeger Smlet beløp for premiepeger I ARCTIC RACE OF NORWAY er: Smmelgt idividuelt: 54,330 Poegkokurrse: 3,000 Kltrekokurrse: 3,000 Beste uge rytter: 3,000 Mest ggressive rytter: 3,000 Lgkokurrse: 3,000 TOTALSUM PREMIEPENGER: 69,330 ARTIKKEL 16. Kmpe mot dopig - dopigtester ARN, og lle lg som deltr i rittet, forplikter seg til å respektere regelverk og prosedyrer som foreskrevet v relevte mydigheter i forhold til kmpe mot dopig. På dette området gjøres det ige kompromisser. Atidopigrbeidet må følges opp med e streg og ufrvikelig holdig. Lgee som deltr i rittet forplikter seg til å opptre i smsvr med forskrifter og følge prosedyrer. De er i si helhet svrlig for t disse følges opp v ryttere, medrbeidere og serviceleverdører. Dopigtester vil bli forettt v utvlgte fuksjoærer i regi v Det itersjole sykkelforbudet. Dette vil skje i rittorgissjoes vog etter hver etppe. ARTIKKEL 17. Premieseremoiee Etter hver etppe må følgede ryttere stille på premieseremoie: etppeviere; ledere v de idividuelle smmelgtkokurrse; ledere v poegkokurrse; ledere v kokurrse for beste kltrer; ledere v kokurrse for beste uge rytter; ryttere som er kåret til etppes mest ggressive rytter Følgede ryttere må stille på de vsluttede premieseremoie: etppeviere; viere v de idividuelle smmelgtkokurrse; viere v poegkokurrse; viere v kltrekokurrse; viere v beste uge rytter kokurrse; ryttere som er kåret til etppes mest ggressive rytter; de tre beste ryttere på smmelgtliste; de seks ryttere og lgledere på lget som vt lgkokurrse. ARTIKKEL 18. Strffesekuder Strffesekuder tildeles i hehold til UCIs reglemet. ARTIKKEL 19. Miljø ARN vil h ege områder for ismlig og sorterig for gjeviig v vfll. Ryttere skl kste vflsker og lt et vfll i disse områdee. Ryttere og støttespillere må opptre svrlig med hesy til miljøet og respektere gjeldede lovbestemmelser. ARTIKKEL 20. Protest - utestegig ARN jobber kotiuerlig for t rittet skl h godt rykte og imge. ARN forbeholder seg rette til å ekte deltkelse og utestege ryttere og lgmedlemmer hvis ærvær k skde rrgemetets gode seelse og rykte ARN k også ekskludere lg eller ryttere uder følgede omstedigheter: brudd på rrgemetets regler, ikludert itert reglemet (f.eks. regler for losji); lvorlige brudd på orsk lov; vdlisme i eller utefor rittet; ustedig påkledig eller upssede oppførsel; dre hdliger eller gjeriger som k skde ARNs og/eller rrgemetets seelse og/eller rykte. ARTIKKEL 21. Det åværede reglemetet er skrevet på frsk. Dette skl h forrg hvis det skulle oppstå vskeligheter med å tolke betigelsee i reglemetet på et et språk

24 Règlemet prticulier ARTICLE 1. Orgistio ARCTIC RACE OF NORWAY est orgisée pr Arctic Rce of Norwy AS (ARN) sous les règlemets de l Uio Cycliste Itertiole (UCI) et de Norges Cykleforbud (NCF). Elle se déroule du jeudi 10 u dimche 13 oût 2017 e 4 étpes. ARTICLE 2. Type d épreuve L épreuve est réservée u coureurs de l Ctégorie Hommes Élite, iscrite u cledrier Europe Tours e Hors Clsse et ttribue des poits u clssemet modil UCI (coformémet à l rticle du règlemet de l UCI). ARTICLE 3. Prticiptio Coformémet à l rticle du règlemet de l UCI, l épreuve est ouverte sur ivittio u équipes UCI WorldTems, Cotietles Professioelles UCI et Cotietles UCI. Coformémet à l rticle du règlemet de l UCI, le ombre de coureurs pr équipe est de 6 u déprt de l épreuve. Du seul fit de so eggemet et/ou de s prticiptio à l épreuve, chque équipe déclre ccepter l itégrlité des dispositios du préset règlemet prticulier et s egge à les respecter. ARTICLE 4. Permece L permece d ccueil se tiet mercredi 9 oût de 14h30 à 18h00 : Høgskole I Hrstd Hvegt 5, 9404 Hrstd Le retrit des dossrds pr les resposbles d équipes liceciés se fit de 14h30 à 16h45. L réuio des Directeurs sportifs, e présece des membres du Collège des commissires, est fiée à 17h00. ARTICLE 5. Rdio-Tour Les iformtios courset sot émises sur l fréquece de 173,1250 MHz. ARTICLE 6. Assistce techique eutre Le service d ssistce techique eutre est ssuré pr l société Mvic vec 3 véhicules. ARTICLE 7. Délis d rrivée E foctio des crctéristiques des étpes, les délis d rrivée ot été fiés à 12 % du temps du viqueur. Coformémet à l rticle du règlemet de l UCI, le Collège des commissires peut prologer les délis d rrivée près cosulttio de l orgisteur. Coformémet à l rticle du règlemet de l UCI, l rrivée de l 3 e étpe est ue rrivée e sommet. L règle des 3 deriers kilomètres e s pplique ps. ARTICLE 8. Boifictios Des boifictios e temps sot ttribuées ds les étpes et les sprits itermédiires selo l rticle du règlemet de l UCI 1 ) à chcu des sprits itermédiires : ) u rrivées des 4 étpes : ARTICLE 9. Clssemet géérl idividuel u temps Le clssemet géérl idividuel u temps est étbli pr l dditio des temps eregistrés ds chcue des étpes e tet compte des boifictios et pélistios selo l rticle du règlemet de l UCI. Le leder du clssemet géérl idividuel u temps porte le millot bleu et orge. Plces 1 re étpe 2 e étpe 3 e étpe 4 e étpe Clssemet géérl 1 re e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Totl des pri du clssemet géérl idividuel ARTICLE 10. Clssemet pr poits U clssemet pr poits est étbli pr l dditio des poits obteus ds chcue des 4 étpes isi que ds les sprits itermédiires selo l rticle du règlemet de l UCI. Il est ttribué ds chcu des 3 sprits itermédiires disputés lors de chque étpe : poits. Il est ttribué à chque rrivée : poits u 10 premiers coureurs clssés. Le leder du clssemet pr poits porte le millot vert. E cs d e æquo u clssemet géérl u poits, il est fit pplictio des critères suivts, jusqu à ce qu il y it déprtge : 1 ) ombre de victoires d étpes ; 2 ) ombre de victoires ds les sprits itermédiires ; 3 ) clssemet géérl u temps. Les pri ttribués u clssemet pr poits sot : u clssemet géérl fil : 1 er : Totl des pri du clssemet pr poits : Pour bééficier du pri du clssemet géérl fil, tout cocurret doit voir ccompli l totlité du prcours de l épreuve ds les délis réglemetires. ARTICLE 11. Clssemet du meilleur grimpeur U clssemet du meilleur grimpeur est disputé sur l esemble des 14 côtes reteues pour ce clssemet. Les poits sot ttribués de l fço suivte : côtes de 2 e ctégorie : poits u 3 premiers ; côtes de 1 re ctégorie : poits u 3 premiers ; U clssemet géérl est étbli pr l dditio des poits obteus sur l esemble des côtes comptt pour le clssemet du meilleur grimpeur. Le leder du clssemet du meilleur grimpeur porte le millot sumo. Coformémet à l rticle du règlemet de l UCI, e cs d églité u clssemet géérl, il est fit pplictio des critères suivts, jusqu à ce qu il y it déprtge : ombre de 1 res plces ds les côtes de 1 re ctégorie ; ombre de 1 res plces ds les côtes de 2 e ctégorie ; clssemet géérl idividuel u temps. Les pri ttribués u clssemet du meilleur grimpeur sot : u clssemet géérl fil : 1 er : Totl des pri du clssemet du meilleur grimpeur Pour bééficier du pri du clssemet géérl fil, tout cocurret doit voir ccompli l totlité du prcours de l épreuve ds les délis réglemetires. ARTICLE 12. Clssemet du meilleur jeue Le clssemet des jeues est réservé u coureurs és depuis le 1 er jvier Le leder du clssemet des jeues est le 1 er des jeues u clssemet géérl idividuel u temps. Il porte u millot blc. Les pri ttribués u clssemet des jeues sot : u clssemet géérl fil : 1 er : Totl des pri du clssemet du meilleur jeue : Le plus combtif de l étpe porte ds l étpe suivte des dossrds de couleur rouge. Les pri ttribués u clssemet du jour : 750 à chque étpe Soit 750 X 4 étpes = Totl des pri du pri de l combtivité ARTICLE 14. Clssemet pr équipes Coformémet à l rticle du règlemet de l UCI, le clssemet pr équipes du jour s étblit pr l dditio des trois meilleurs temps idividuels de chque équipe. E cs d e æquo, les équipes sot déprtgées pr l dditio des plces obteues pr leurs trois premiers coureurs de l étpe. E cs de ouvelle églité, les équipes sot déprtgées pr l plce de leur meilleur coureur u clssemet de l étpe. Le clssemet géérl pr équipes s étblit pr l dditio des trois meilleurs temps idividuels de chque équipe ds les qutre étpes. E cs d e equo, il est fit pplictio des critères suivts jusqu à ce qu il y it déprtge : 1 ) ombre de premières plces ds le clssemet pr équipes du jour ; 2 ) ombre de deuièmes plces ds le clssemet pr équipes du jour ; etc. E cs de ouvelle églité, les équipes sot déprtgées pr l plce de leur meilleur coureur u clssemet géérl fil. Toute équipe réduite à mois de trois coureurs est élimiée du clssemet géérl pr équipes. Les pri ttribués u clssemet pr équipes sot : u clssemet géérl fil : 1 er : Totl des pri du clssemet pr équipes : ARTICLE 15. Les pri Le mott totl des pri de l ARCTIC RACE OF NORWAY est de : clssemet géérl idividuel u temps clssemet pr poits clssemet du meilleur grimpeur clssemet du meilleur jeue pri de l combtivité clssemet pr équipes MONTANT TOTAL DES PRIX ARTICLE 16. Lutte cotre le dopge Cotrôle tidopge ARN et chcue des équipes prticiptes cosidèret comme de écessité bsolue le respect scrupuleu des règles et recommdtios édictées pr les istces compétetes e mtière de lutte cotre le dopge isi que l obligtio d observer ue coduite totlemet irréprochble à cet égrd. Les équipes prticiptes s egget à ppliquer lesdites règles et recommdtios et serot pleiemet resposbles de leur prfit respect pr leurs coureurs et plus géérlemet pr tous leurs slriés et presttires. Le cotrôle tidopge s effectue sous l utorité de l UCI pr les officiels désigés, à l rrivée de chque étpe, ds le mobil-home de l orgistio. ARTICLE 17. Protocole À l issue de chque étpe, doivet se préseter u protocole : le viqueur de l étpe ; le leder du clssemet géérl idividuel ; le leder du clssemet pr poits ; le leder du clssemet du meilleur grimpeur ; le leder du clssemet du meilleur jeue ; le combtif de l étpe. Doivet se préseter pour le protocole fil : le viqueur de l étpe ; le viqueur du clssemet géérl idividuel ; le viqueur du clssemet pr poits ; le viqueur du clssemet du meilleur grimpeur ; le viqueur du clssemet du meilleur jeue ; le combtif de l étpe ; les 3 premiers du clssemet géérl idividuel ; les 6 coureurs et le Directeur sportif de l équipe victorieuse du clssemet pr équipes. ARTICLE 18. Pélités Les pélités sot coformes u règlemet de l UCI. ARTICLE 19. Eviroemet ARN met e plce des zoes de collecte destiées à l récupértio des déchets. Les coureurs e peuvet jeter leurs déchets, bidos et tout utre objet que ds ces zoes mégées. Les coureurs et les suiveurs doivet dopter e toutes circostces u comportemet resposble vis-à-vis de l eviroemet ds le respect des dispositios légles e vigueur. ARTICLE 20. Récustio-Eclusio ARN tiet pour essetielle l préservtio de so imge, de s réputtio et de celles de l épreuve. ARN se réserve epressémet l fculté de refuser l prticiptio à ou d eclure de l épreuve, ue équipe ou l u de ses membres, dot l présece serit de ture à porter tteite à l imge et/ou à l réputtio d ARN et/ou de l épreuve E outre, ARN pourr récuser ou eclure de l épreuve ue équipe ou l u de ses membres ds les cs suivts : ifrctio u règles de l épreuve, y compris celles cocert l disciplie itere à l épreuve (règles cocert l hébergemet pr eemple) ; ifrctio grve à l loi orvégiee ;.cte de vdlisme perpétré e course ou hors course ;.teue idécete ou comportemet icovet ; tout utre cte ou fit qui serit de ture à porter tteite à l imge et/ou à l réputtio d ARN et/ou de l épreuve. Article 21 Le préset règlemet été rédigé e lgue frçise. Il fer foi e cs de difficulté d iterpréttio de ses termes ds ue utre lgue. ARTICLE 13. Pri de l combtivité Le pri de l combtivité récompese le coureur le plus gééreu ds l effort et mifestt le meilleur esprit sportif. Ce pri est déceré ds chcue des 4 étpes pr u jury présidé pr le directeur de l épreuve

25 SECURITY TRAFIKKSIKKERHET Trffic regultios for drivig i Norwy Trfikkregler i Norge The driver must hve vlid driver s licese for the vehicle d lwys brig this with him while drivig. I dditio, the vehicle s registrtio ppers must be iside the vehicle while drivig. Set belts d other sfety equipmet must wor wherever this is vilble. It is compulsory to use helmet for drivig motorbike, scooter or such. Before drivig, the driver must esure tht the vehicle is i cceptble shpe ccordig to regultios d tht crgo is secured stisfyigly. Drivig or ttemptig to drive uder the ifluece of lcohol, drugs or other esthetic or umbig drugs is strictly prohibited. Alcohol d drivig must ot be combied uder y circumstces. With blood lcohol level bove 0,2 per thousd driver will be cosidered uder the ifluece ccordig to Norwegi trffic regultios. Oe must ot drive if he or she is feelig ill, tired or i y wy physiclly or metlly icpcitted. Oe must be cutiory with the use of medicies tht my hve umbig effect d lwys use the medicies s prescribed. Førere må h gyldig sertifikt for kjøretøyet og lltid h det med seg uder kjørig. Biles vogkort må også lltid være med uder kjørig. Sikkerhetsbelter og et sikkerhetsutstyr må brukes så st det er tilgjegelig. For førere v motorsykler og scootere er det påbudt å bruke hjelm. Før kjørig må førere forsikre seg om t kjøretøyet er i kseptbel std i hehold til gjeldede regler og t lst er forsvrlig sikret. Kjørig, eller forsøk på å kjøre i påvirket tilstd (lkohol, rkotik, estesimedisi eller dre lmmede substser) er stregt forbudt. Alkohol og kjørig må ikke forekomme uder oe omstedigheter. Førere med mer e 0,2 promille lkohol i blodet reges som påvirket etter orsk lov. M må ikke kjøre hvis hu eller h føler seg syk, trøtt eller i ublse fysisk eller metlt. M må være forsiktig med bruk v medisi som k h e lmmede effekt og lltid bruke medikmeter som foreskrevet. I trffic oe must be cutiory, ttetive d cosiderte i order to void dgerous situtios. A etr mout of ttetio should be pid to people logside the rod d popultio er the rod, this especilly pplies i res where there re childre er the rod. The driver is obliged to regrd trffic regultios, sigs d other mrkers. At ll times the driver must regulte the drivig ccordig to drivig coditios d surroudigs. Sigs d other regultios give by police uthority must be followed. Ay perso trvellig i trffic is obligted to stop d offer help i the cse of trffic ccidet or if someoe is i the eed of rodside ssistce. For eceedig the speed limit, the followig fies re give. Whe the speed limit t site is 60 kph or lower, d the limit is eceeded by: Up to 5 kph NOK 600,- Up to 10 kph NOK 1600,- Up to 15 kph NOK 2900,- Up to 20 kph NOK 4200,- Up to 25 kph NOK 6500,- Whe speed limit t site is 70 kph or higher, d the limit is eceeded by: Up to 5 kph NOK 600,- Up to 10 kph NOK 1600,- Up to 15 kph NOK 2600,- Up to 20 kph NOK 3600,- Up to 25 kph NOK 4900,- Up to 30 kph NOK 6500,- Up to 35 kph NOK 7800,- I trfikke må førere være forsiktig, oppmerksom og t hesy for å ugå frlige situsjoer. Ekstr oppmerksomhet må rettes mot folk som står lgs veie, og husstder ærme veie. Dette er særdeles viktig i områder hvor br oppholder seg i ærhete v veie. Førere må t hesy til trfikkreglee, skilt og dre mrkeriger. Førere må til ehver til regulere frt og tferd i trfikke ut i fr skiftede kjøreforhold. Skilt og dre istruksjoer gitt v veimydigheter og politi må følges. Ehver som ferdes i trfikke plikter å stoppe og tilby hjelp år det hr skjedd trfikkulykker eller hvis oe treger ssistse. Ved frtsovertredelser gjelder følgede bøter. Ved overtredelse v frtsgreser fr 60 km/t og lvere, gjelder følgede bøter: Opp til 5 km/t over frtsgrese NOK 600,- Opp til 10 km/t NOK 1600,- Opp til 15 km/t NOK 2900,- Opp til 20 km/t NOK 4200,- Opp til 25 km/t NOK 6500,- Ved overtredelse v frtsgreser fr 70 km/t og høyere, gjelder følgede bøter: Opp til 5 km/t over frtsgrese NOK 600,- Opp til 10 km/t NOK 1600,- Opp til 15 km/t NOK 2600,- Opp til 20 km/t NOK 3600,- Opp til 25 km/t NOK 4900,- Opp til 30 km/t NOK 6500,- Opp til 35 km/t NOK 7800,- It is ot llowed to use hdheld cellphoe while drivig. The phoe must be mouted i hds free solutio for use while drivig. Whe speed limit o the highwy is 90 kph or higher, d the limit is eceeded by: 36 kph up to 40 kph NOK 9000,- Bilførere hr ikke lov til å bruke hådholdte mobiltelefoer. Mobiltelefoe må være motert i et hdsfree - system slik t de skl kue brukes uder kjørig. Ved overtredelse v frtsgreser på motorvei fr 90km/t og høyere, gjelder følgede bøter: Fr 36 km/t opp til 40 km/t NOK 9000,

26 Prters / Smrbeidsprtere STATOIL Mi prter Geerl idividul time clssifictio prter (blue d orge jersey) d best youg rider prter (white jersey) STATOIL Hovedsposor Hovedprter for de idividuelle smmelgtkokurrse (blå og orsje trøye) og prter for beste uge rytter (hvit trøye) Get to kow Sttoil The world eeds more eergy, d our tsk is to supply it sustibly d resposibly. Sice 1972 we hve bee ispired by the chllege of doig wht some sy cot be doe. Bli kjet med Sttoil Verde treger mer eergi, og vår oppgve er å levere de på e bærekrftig og svrlig måte. Side 1972 hr vi vært ispirert v utfordrige som ligger i å gjøre det umulige mulig. Some of our gretest iovtios hve sprug from our gretest chlleges. It hs tught us to ever give up d to lwys seek the full potetil i everythig d everyoe. Forty yers lter, our compy hs grow to become the umber oe offshore opertor i the world d the secod lrgest supplier of turl gs to the Europe mrket, d mbitious plyer i wid power. Noe v våre mest iovtive løsiger hr vokst frm gjeom våre største utfordriger. Dette hr lært oss å ldri gi opp og lltid rbeide for å t ut hele potesilet i lt og lle. Førti år seere hr selskpet vårt utviklet seg til å bli e ledede offshoreopertør globlt, de est største leverdøre v gss til det europeiske mrkedet, og e mbisiøs ktør ie vidkrft. Photo: Al O Neil Pssio. Perhps our gretest Now we hve set ourselves eve bigger tsk: shpig the future of eergy. C oil d gs compy be prt of sustible eergy future? We re workig ctively to reduce climte emissios, put price o crbo, d beefit societies roud the world. We re determied to develop resources resposibly d crete lstig vlue for commuities. Our idustry eeds to be prt of the solutio. Our mbitio is to be the world s most crbo-efficiet oil d gs producer, drivig iovtio i offshore wid, d committed to cretig lstig vlue for commuities. We hve 21,600 employees i more th 30 coutries worldwide. Our hed office is i Stvger. sttoil.com Nå hr vi stt oss e ed større mbisjo: vi skl forme eergifrmtide. K et olje- og gsselskp være e del v e bærekrftig eergifrmtid? Vi rbeider ktivt for å redusere klimutslipp, fstsette e krbopris, og sikre fordeler for loklsmfu rudt omkrig i verde. Vi skl utvikle ressursee svrlig og skpe vrige verdier for loklsmfuee. Brsje vår må være e del v løsige. Vår mbisjo er å være verdes mest krboeffektive olje- og gssproduset, fremme iovsjo ie hvvid, og rbeide for å skpe vrig verdi for loklsmfuee. Vi hr stte i mer e 30 ld over hele verde. Hovedkotoret vårt ligger i Stvger. sttoil.com source of eergy. Ole Jørge Brtld - Sttoil Sttoil is itertiol eergy compy with opertios i more th 30 coutries. The world eeds eergy, d our missio is to supply it i the most sustible d resposible wy. It s ot esy tsk, but we strogly believe tht with the right people, pssio d curiosity it s possible. Ler more o sttoil.com Sttoil. The Power of Possible The Scroby Sds Wid Frm, is the first of its kid o the Norfolk cost locted i the Scroby Sds i the North Se, 2.5 kilometres off the cost of Gret Yrmouth i ester Egld. Uited Kigdom. It ws commissioed i i Mrch 2004 by Powerge 49

27 Bli med på Nrvik 10. ugust Sjøveg 10. ugust Brdufoss 11. ugust Lygseidet 12. ugust Storsteies 12. ugust Tromsø 13. ugust Prters / Smrbeidsprtere SPAREBANK 1 NORD-NORGE Officil prter Poits clssifictio prter (gree jersey) For Norther Norwy Norther Norwy is the regio of opportuity d is ejoyig high ecoomic growth bsed o the dvtges tht ture hs give us. As the regio s bk, owed mostly by the North Norwegi society, we wt to cotribute ctively to the developmet of Norther Norwy. Both s bk for people d busiesses, d through our socil eggemet d support for the regio s culturl life, tems d ssocitios. Sports d culture re t the core of our socil eggemet d help to geerte ctivities d diversity. It is therefore good to see tht gret ides c grow ito huge public celebrtios d coopertio cross couty boudries. The Arctic Rce of Norwy is good emple of this, d we re proud to hve bee tem member sice the very strt. As officil prter d sposor of the gree poit s jersey, we wt to help esure tht the Arctic Rce of Norwy becomes celebrtio of cyclig for the etire fmily. Sice 2013, over 8,000 childre hve tke prt i the SNN Mii Arctic Rce. This yer we im to repet the success with bike rces for childre i Nrvik, Sjøveg, Brdufoss, Lygseidet, Storsteies d Tromsø s.o SPAREBANK 1 NORD-NORGE Offisiell prter Prter for poegklssifiserig (grø trøye) For Nord-Norge Nord-Norge er mulighetees ldsdel og vår regio opplever høy økoomisk frt bsert på våre turgitte fortri. Som ldsdeles ege bk, med det ordorske smfuet som vår største eier, er vi oppttt v å bidr ktivt til utviklige v Nord-Norge. Både som bk for folk og ærigsliv, og gjeom vårt smfusegsjemet med støtte til kulturliv, lg og foreiger. Idrett og kultur der kjere i vårt smfusegsjemet og bidrr til å skpe ktivitet og mgfold. Det er derfor godt å se t dristige ideer k utvikle seg til store folkefester og til smrbeid på kryss v fylkesgreser. Arctic Rce of Norwy er et godt eksempel på dette, og vi er stolte over og h vært med på lget fr første stud. Som offisiell prter og sposor for de grøe poegtrøy, øsker vi å bidr til t Arctic Rce of Norwy blir e sykkelfest for hele fmilie. Side 2013 hr over br delttt på SNN Mii Arctic Rce. I år gjetr vi suksesse med sykkelløp for br i Nrvik, Sjøveg, Brdufoss, Lygseidet, Storsteies og Tromsø. s.o Grtis sykkelritt for br Lrs Ake Aderse lrsderse-o Påmeldig og iformsjo fier du på s.o/sykkel 51

28 Prters / Smrbeidsprtere LAKS ER VIKTIG FOR NORGE Officil prter Best climber clssifictio prter (slmo jersey) Itertiol strs i Arctic regios The Norwegi slmo idustry cretes vlue d provides the bsis for lrge-scle food productio both loclly d tiolly. Much of this ctivity occurs i Arctic regios precisely the res where the world s top cyclists compete durig the Arctic Rce of Norwy. Here i the North, slmo hve optiml urturig eviromet with fresh, cold wter i cool climte. These ture give coditios, together with hrdworkig, competet locls d world-ledig techology d reserch groups, hve creted product tht is desired by fstidious cosumers d chefs ll over the world. I fct, 14 millio mels of Norwegi slmo is served every dy. This mkes the slmo itertiol str i silvery leder s jersey. The Norwegi slmo idustry is stdig behid the cmpig Slmo is importt for Norwy. Together, we wt to show the public why slmo is importt for Norwy d the rest of the world. Especilly, we will tell how we re cotiully developig d strivig to become better. This is becuse we hve i o wy reched the fiish lie. If we do thigs right goig forwrd, quculture could provide swer to the questio of wht we re goig to live off i the future. lks.o LAKS ER VIKTIG FOR NORGE Offisiell prter Prter for beste kltrer (lksetrøy) Verdesstjerer i rktiske strøk De orske lkseærige skper verdier og stor mtproduksjo både loklt og sjolt. Mye v virksomhete skjer i rktiske strøk ettopp i de områder der verdes fremste sykkelryttere kokurrerer uder Arctic Rce of Norwy. Her i ord hr lkse et optimlt oppvekstmiljø med friskt, kldt v i et kjølig klim. Disse turgitte forholdee hr, smme med e hrdtrbeidede, kompetet loklbefolkig og verdesledede tekologi- og forskigsmiljøer, skpt et produkt som er øsket v krese forbrukere og kokker fr hele verde. Fktisk serveres det 14 millioer måltider med orsk lks, hver dg. Det hr gjort lkse til e verdesstjere i sølvglisede ledertrøye. De orske lkseærige står smlet bk kmpje Lks er viktig for Norge. I smrbeid øsker ktøree å vise hvorfor lkse er viktig for Norge og reste v verde. Ikke mist vil vi fortelle hvord vi stdig utvikler oss, og strekker oss for å bli dyktigere. For vi hr på ige måte ådd mållije. Gjør vi tig riktig fremover, k kvkultur være ett v svree på hv vi skl leve v i fremtide. lks.o 53

29 Prters / Smrbeidsprtere Together, we build the future VEIDEKKE Officil prter Most ctive rider prter This is Veidekke Veidekke is oe of Scdivi s lrgest costructio d property developmet compies. The compy udertkes ll types of buildig costructio d civil egieerig cotrcts, develops residetil projects, mitis rods, d produces sphlt d ggregtes. I 2016 Veidekke hd reveue of NOK 30 billio d 7,400 employees. Veidekke is listed o the Oslo Stock Echge, d lrge proportio of the employees re shreholders i the compy. The compy is orgised ito three busiess res: Costructio, Property Developmet d Idustril, with strog itr-group syergies. Veidekke is specilised, competece-bsed compy tht crries out projects i collbortive iterctio with its customers d suppliers. This prticiptive pproch helps esure good solutios d results, good, sfe opertios, d cotiuous lerig d improvemet, s well s fosterig loylty d commitmet. Our most vluble resource is our employees d their epertise, d we therefore ttch importce to trgeted skills developmet d recruitmet of ew stff. Multi-locl stregth is geerted through our widespred presece i Scdivi. Veidekke hs strog locl roots d proimity to customers, t the sme time s we hve both the size d the epertise to be ble to udertke lrge, comple projects ll over Scdivi. veidekke.o VEIDEKKE Offisiell prter Prter for mest ktive rytter Dette er Veidekke Veidekke er e v Skdivis største etrepreører og eiedomsutviklere. Selskpet utfører lle typer bygg- og leggsoppdrg, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer sflt, pukk og grus. Omsetige i 2016 vr NOK 30 millirder og tll stte Veidekke er otert på Oslo Børs, og e stor del v de stte er ksjoærer i selskpet. Selskpet er orgisert i virksomhetsområdee etrepreør, eiedom og idustri, med sterke syergier mellom disse. Veidekke er e kompetsebedrift som gjeomfører oppdrg i et ivolverede smspill med kuder og leverdører. De ivolverede rbeidsforme bidrr til gode løsiger og resultter, god og sikker drift, kotiuerlig lærig og forbedrig, smt tilhørighet og egsjemet. Vår viktigste ressurs er medrbeidere og deres kompetse. Målrettet utviklig v kompetse og rekrutterig v ye medrbeidere vektlegges således betydelig. Multilokl slgkrft skpes gjeom e bred tilstedeværelse i Skdivi. Veidekke hr sterk lokl forkrig og ærhet til kudee smtidig som vi hr styrke og kompetse til å gjeomføre store og komplekse prosjekter i hele Skdivi. veidekke.o Eirik Hlvorse/Veidekke ASA 55

30 Prters / Smrbeidsprtere You drive it. You defie it. HYUNDAI Officil prter Sposor of the geerl tem clssifictio Hyudi Motor Norwy is proud to be officil supplier to the world s most spectculr bicycle rce, The Arctic Rce of Norwy. At preset, Hyudi is oe of the bsolute top cr mufcturers i the world, d over the lst few yers hve wo multiple wrds for desig d ew techology. Hyudi delivers wide rge of crs with ltest techology d outstdig qulity. Hyudi is cotiuously workig to reduce the impct motor vehicles hve o our surroudigs, the eviromet, d is proud pioeer of future techology; fuel cell electricl vehicles. Alredy some of the first Hyudi Fuel Cell crs drive o Norwegi rods, with the oly emissio beig cle wter. Hyudi s evirometl cr cocept, the IONIQ, wo the Norwegi Cr of the Yer Awrd The IONIQ electric d IONIQ hybrid is lredy well estblished i the mrket, d this fll the IONIQ plug-i will be itroduced. Durig the first hlf of 2018, the SUV, KONA by Hyudi will lso be vilble with electric power lies. The Hyudi fmily is geuiely cocered with sports d support sportig evets ll over the world. Hyudi Motor Norwy d our tiol deler etwork look forwrd to this ftstic d beutiful bicycle rce d to shre this eperiece with you! hyudi.o HYUNDAI Offisiell prter Stolt sposor v beste lgresultt Hyudi Motor Norwy er stolt sposor v verdes vkreste sykkelritt, Arctic Rce of Norwy. Hyudi leverer et bredt spekter v biler med fremtidsrettet tekologi, modere desig og høy kvlitet. Hyudi er i dg helt i toppsjiktet blt de største bilprodusetee i verde og utmerker seg stdig med priser for desig og tekologiske yviiger på våre biler. Hyudi jobber kotiuerlig for å ivret våre omgivelser og ture og er pioerer på fremtides tekologi; elektriske breselcellebiler med hydroge som drivstoff. Allerede å ruller det et betydelig tll Hyudi hydrogeelektriske biler rudt på orske veier og eeste utslipp fr disse bilee er ret v. Hyudis miljøbilkosept IONIQ vt Årets Bil IONIQ electric og IONIQ hybrid hr llerede etblert seg i mrkedet, og til høste kommer IONIQ plug-i. I løpet v første hlvår 2018 vil også SUV e KONA by Hyudi være tilgjegelig med elektriske drivlijer. Hyudi-fmilie er geuit oppttt v sport og støtter idrettsrrgemeter verde over. Vi i Hyudi Motor Norwy og vårt ldsdekkede forhdlerettverket gleder oss å stort til å dele dee ftstiske feste med dere! hyudi.o B Y H Y U N D A I Kommer som elbil i 2018 Helt ye KONA by Hyudi er e kompkt SUV med e modere desig, vserte fuksjoer, gode tilkobligsmuligheter og de yeste sikkerhets tekologie. Forhådsslget hr strtet og du hr mulighet til å sikre di plss i køe. Bile lseres i oktober, og kommer som elbil i Les mer og sikre di plss i køe på 57

31 Prters / Smrbeidsprtere STATSKOG Officil f Sttskog supports the Arctic Rce of Norwy cycle rce with spirit, cretively d epertly orgized i the icredible surroudigs of Sttskoglds. It s folk festivl tht temptigly presets the spledid Norther Norwegi outdoors, for Norwegis d for TV viewers roud the world. Sttskog d the Arctic Rce of Norwy brig the outdoors to you. We will cotribute to commuities where we hve ctivities d properties. The Arctic Rce of Norwy ehces Norther Norwy d the coutry. Sttskog is ldower o behlf of the govermet of Norwy. This mes tht we mge d develop vlues i 20% of the re of mild Norwy. Tht missio icludes mitiig shred vlues i hutig, fishig, d outdoor life s well s further developig commul iterests i forestry d property. Sttskog is the gurtor for hutig, fishig, d outdoor life beig vilble for everyoe. We re proud to be collbortive prter of the Arctic Rce of Norwy. sttskog.o BYGGMAKKER Officil f Byggmkker is oe of the ledig buildig supply chis with 80 outlets throughout the coutry d with turover of over 6 billio NOK. We hve the visio to build the coutry i sustible wy d kow tht whoever hs good kowledge mke better choices. Byggmkker shll therefore help people to build smrter d provide our customers with everythig they eed right where they wt. Byggmkker is socilly resposible compy. Tht s why we support the Arctic Rce d lso orgize our ow ctivities liked to the evet. This yer we hve 23 tems with both stff d professiol customers tht hve tried d competed to tke prt i the mteur rce o August 12 th. This is both buildig compy culture d good for the prticipts helth. I dditio, they will eperiece gret Norwegi ture, which is importt, i climte perspective, to tke cre of. byggmkker.o STATSKOG Offisiell støttespiller Sttskog støtter Arctic Rce of Norwy et sykkelløp med sjel, kretivitet og profesjolitet som går i ftstiske omgivelser i Sttskog-ld. Dette er e folkefest som sprer lyst til å utforske vkker, ordorsk tur både til ordme og TV-seere fr store deler v verde. Både Sttskog og Arctic Rce of Norwy gir deg ture. Vi vil bidr til å bygge smfuee der vi hr virksomhet og eiedom. Arctic Rce of Norwy er virkelig oe bygger Nord-Norge og Norge! Sttskog er grueier på vege v stte. Det betyr t vi forvlter og utvikler verdier på 20 proset v relet i Fstlds-Norge. Det omftter blt et fellesverdier ie jkt, fiske og friluftsliv, me også verdiutviklig på vege v fellesskpet ie skogbruk og eiedom. Sttskog er grtiste for t jkt, fiske og friluftsopplevelser i orsk tur er tilgjegelig for lle. Vi er stolt v å være smrbeidsprter med Arctic Rce of Norwy. sttskog.o BYGGMAKKER Offisiell støttespiller Byggmkker er e v Norges ledede byggevrekjeder med 80 utslgssteder over hele ldet og med e omsetig på over 6 mrd. Vi hr som visjo å bygge ldet på e bærekrftig måte og vet t de som hr god kuskp tr bedre vlg. Byggmkker skl derfor hjelpe folk å bygge smrtere og våre kuder skl få lt de treger hvor de måtte øske det. Byggmkker er e smfussvrlig ktør. Derfor støtter vi Arctic Rce og rrgerer også ege tiltk opp mot rrgemetet. Vi hr i år 23 lg med både stte og profesjoelle kuder som i hele vår hr tret og kokurrert om å få være med på mtørrittet 12. ugust. Dette er både kulturbyggede for oss som selskp og helsebrigede for deltgere. I tillegg får de oppleve flott orsk tur og som det i et klimperspektiv er viktig å t vre på. byggmkker.o KSAT / Hugo Iskse KSAT, Kogsberg Stellite Services Officil f KSAT is the world-ledig supplier of services relted to dt receptio from stellites. We provide our services to cliets ll over the world through our globl groud sttio etwork comprisig more th 120 tes i 20 sites, ll remotely cotrolled from our hedqurters i Tromsø. Our uique groud sttio t Svlbrd is the world s lrgest d the orthermost groud sttio for commuictig with polr orbitig stellites. 50 yers i Tromsø - the Spce Cpitl I 1967 we strted out with oe sigle te for dt receptio from polr orbitig stellites by Prestvet lke i Tromsø. The estblishmet of groud sttio this fr North ws groud-brkig 50 yers go. The equipmet ws super-dvced with Norwegi built computer, mkig it the most effective groud sttio i the world! Sice the we hve cotiued doig thigs obody s doe before. North Pole or South Pole, Dubi or Sigpore, we hve, through our mzigly skilled employees, overcome every chllege d hve become the globl leder withi the field. Thikig big, i smll plce, requires very specil kid of spirit. It tkes gret courge d self-belief to go full throttle, whe others wt to step o the brkes. Tht is why we re proud prter of the Arctic Rce of Norwy, tht hs lifted ispired ide ito mjor itertiol success. We kow we re Norwy s most ecitig work plce d we eed more bright sprks, with c-do ttitude, to joi us. kst.o SCANDIC Officil f About Scdic Hotels Scdic is the lrgest hotel compy i the Nordic regio with 15,000 tem members d etwork of close to 230 hotels with bout 44,000 hotel rooms i opertio d uder developmet. Scdic Frieds is the biggest loylty progrm i the Nordic hotel sector with 2 millio members. Corporte resposibility hs lwys bee prt of Scdic s DNA d Scdic hs bee med Best Hotel Brd i the Nordic coutries (BDRC). Sice December 2015, Scdic hs bee listed o Nsdq Stockholm. scdichotelsgroup.com KSAT, Kogsberg Stellite Services Offisiell støttespiller KSAT er verdes ledede leverdør v tjeester kyttet til mottk v dt fr stellitter. Tjeestee leveres til kuder over hele verde vi vårt globle bkkeettverk beståede v over 120 teer på 20 loksjoer, som lle styres fr vårt hovedkotor i Tromsø. Vår uike bkkestsjo på Svlbrd er verdes største og ordligste stsjo for kommuiksjo med stellitter i polre ber. 50 år i Romhovedstde Tromsø I 1967 strtet vi med é eslig tee for mottk v stellittdt fr polrbestellitter ved Prestvet i Tromsø. Etblerige v e bkkestsjo så lgt ord vr bebrytede for 50 år side, og utstyret vr meget vsert med e orskutviklet dtmski som gjorde stsjoe til de mest effektive stsjoe i verde! Side det hr vi fortstt å gjøre tig ige hr gjort før oss. Om det så hr vært på Nordpole eller Sydpole, i Dubi eller Sigpore hr vi ttt utfordrigee på strk rm, og gjeom våre ftstisk dyktige medrbeidere hr vi blitt klrt å bli verdesledede ie vårt felt. Det skl oe til å teke store tker år m kommer fr e lite plss. Det skl stort mot til for å stse og gi full pie der dre helst vil tråkke på bremse. Derfor er vi stolte v å være prter med Arctic Rce of Norwy som hr klrt å t si idé til itersjol suksess. Vi vil hevde t vi er Norges mest speede rbeidsplss og vi treger stdig flere kloke hoder med «Klrt det går» - metlitet! kst.o SCANDIC Offisiell støttespiller Om Scdic Hotels Scdic er de største hotellkjede i Norde med medrbeidere, og med et ettverk v ærmere 230 hoteller fordelt på cirk hotellrom i drift eller uder utviklig. Scdic Frieds er Nordes største lojlitetsprogrm ie hotellbrsje med 2 millioer medlemmer. E svrsfull drift er e del v Scdics DNA, og Scdic er ifølge BDCR «best hotel brd» i Norde. Scdic er børsotert på Nsdq Stockholm. scdichotelsgroup.com 58 59

32 Prters / Smrbeidsprtere TELENOR NORWAY Officil f TELENOR NORGE Offisiell støttespiller Chiligroup HELI-TEAM Officil supplier HELI-TEAM Offisiell leverdør Teleor Norwy is Norwy s lrgest digitl service provider i the field of telecommuictios d dt services. We sped every dy workig t the forefrot of the digitlistio of Norwy. Our 3,900 employees re bsed t our 24 offices cross Norwy, d we re prt of the Teleor Group, which opertes i 13 coutries. Our services d products help to improve productivity d provide ccess to ll digitl cotet. Our security d prepredess orgistio works roud the clock to keep our customers sfe, d we re prticulrly focused o our socil resposibility to provide security d sfety for childre d youg people olie. Our hed office is locted t Forebu i Bærum. Red more bout Teleor Norwy t teleor.com Teleor Norge AS er ldets største digitle tjeesteleverdør iefor telekommuiksjo- og dttjeester. Vi jobber hver dg for å lede digitliserige v Norge. Vi hr 3900 medrbeidere fordelt på 24 kotorer i hele Norge, og vi er e del v Teleor Group, som hr virksomhet i 13 ld. Våre tjeester og produkter bidrr til økt produktivitet og gir tilgg til lt v digitlt ihold. Vår sikkerhets- og beredskpsorgissjo jobber døgkotiuerlig med å trygge våre kuder, og vi tr et særlig smfussvr for å skpe trygghet for br og uge på ett. Hovedkotoret vårt ligger på Forebu i Bærum. Les mer om Teleor Norge på teleor.o Heli-Tem is the ledig ild helicopter compy i the orther res i Norwy. Our visio, We Lift Norther Norwy, idictes tht we re supportig the developmet of the society i our re, d lso tht our customers get beefits by usig locl epert tht kows the eviromet, wether coditios, d re ble to solve demdig tsks i the rctic re. We hve bee i busiess sice 1988, d bee irbore for time more th 40,000 hours. Heli-Tem s opertio eperiece i the Arctic eviromet, gives our customers specil beefits. We hve delivered ll the power lie missios i Norwy s three orthermost couties the lst 25 yers. We possess world ledig techology d kowledge to deliver the most demdig opertios uder difficult coditios. We look forwrd to hve you o bord! helitem.o Heli-Tem er det ledede helikopterselskpet i det ordorske ildsmrkedet. Selskpet ble etblert i 1988, og hr hovedbse i Hrstd. Heli-Tem er til ehver tid represetert i hele ldsdele, og er klre for et hvert oppdrg i Nordld, Troms og Fimrk. Med et bredt spekter v opersjoer tilbyr Heli- Tem tjeester for både firmer, offetlige etter og privtpersoer. De største kudegruppee befier seg iefor krft og tele. Vi hr lltid drevet etter sue forretigsprisipper, som hr sørget for e meget stbil og god økoomi i lle driftsår. Su forretigsdrift er grulget som hr gitt oss ødvedige økoomiske muskler for vår ekspsjo de siste åree. Muskler som gjør oss i std til å ivret servicegrde ovefor de v våre kuder som hr vært med oss store deler v vår reise, smtidig som vi er i std til å yte smme gode service ovefor våre ye kuder. Med vår visjo: «Vi løfter Nord-Norge», gir vi deg e lovd om høyeste prioritet fr vår side for å sikre suksess for die prosjekter. Vi ser frem til å fly med deg! helitem.o CRAFT SPORTSWEAR Officil supplier Forty plus yers of cotiuous product developmet hs tke d tkes us plces. Plese joi the ride d eplore the core of the Crft brd. From hightech lbs d the workig grouds of elite thletes to deep uderstdig of the resposibilities tht comes with beig ledig sportswer brd, our jourey is lied with drems, ispirtio d sustible growth. Here you c red more bout our frieds, lbs, Corporte Socil Resposibility s well s everydy life o Crft. Ejoy the hrd work! crftsportswer.com CRAFT SPORTSWEAR Offisiell leverdør Etter mer e førti års kotiuerlig produktutviklig hr vi ådd lgt, og vi er ikke fremme eå. Følg oss på reise og utforsk kjere i vremerket Crft. Fr høytekologiske lbortorier og eliteutøveres rbeid til e dyp isikt i svret som følger med det å være et ledede vremerke ie sportsklær, er reise ledsget v drømmer, ispirsjo og bærekrftig vekst. Her k du lese mer o veee våre, lbortoriee, bedriftes smfussvr og livet i hverdge for Crft. Ejoy the hrd work! crftsportswer.com Bri Hodes/VeloImges 2015 Gute B. Iverse MESTA Officil supplier Providig rod sfety services Mest is the biggest cotrctor withi rod mitece i Norwy vitl prt of Norwegi trsport. Every sigle dy we work hrd to keep rods, bridges, tuels d rilwys ope d sfe for trffic. Other busiess res iclude securig of moutisides gist rock slides, mitece of bridges d docks, istlltio of gurd rils d costructio work. Mest lso tkes cre of electrotechicl istlltios for rods d tuels d provides mitece. mest.o MESTA Offisiell leverdør Leverer sikkerhet lgs vei Mest er de største ktøre ie drift og vedlikehold v vei i Norge, og e vitl del v orsk smferdsel. Vi holder veier åpe og trygge for trfikk i lle ldets regioer. I tillegg til drift og vedlikehold v vei hr Mest spissede fgmiljøer ie betog, fjell- og tuelsikrig, veirekkverk og bru- og kirbeider. Våre leggsvdeliger utfører e lg rekke leggsjobber, både lgs vei og be. Mests ldsdekkede ehet for elektro er eksperter på elektrotekiske istllsjoer lgs vei. Store deler v virksomhete er kyttet til istllsjo og vedlikehold v lle elemeter v de tekiske utrustige i tueler. mest.o 60 61

33 Prters / Smrbeidsprtere Officil medi prters / Offisielle medieprtere MAVIC Officil supplier - Providig ssistce durig the rce Officil supplier Providig ssistce durig the rce Mvic, your trusted prter for 128 yers. Mvic, Frech mufcturer of wheel systems, rims, pedls d computers for cyclig, ws fouded i 1889 i Lyo. Mvic develops d mufctures rge of techicl d iovtive equipmet for sports cyclists, from begiers to professiol riders. Mvic is lso ccompies you t the biggest sports evets with its yellow d blck techicl ssistce. Discover ll the detils o mvic.com d o the officil Fcebook pge, YouTube d Mvic o Vimeo video chels. mvic.com SAS Officil supplier MAVIC Offisiell leverdør Rytterssistse uder rittet Mvic hr vært e prter for sykkelsporte gjeom 128 år. De frske produsete v hjulsystemer, felger, pedler og sykkelcomputere ble grulgt i 1889 i Lyo. Mvic utvikler og produserer tekisk og iovtivt utstyr for et bredt specter v syklister; fr ybegyere til profesjoelle. Mvic stiller også opp på de største sykkelrrgemetee med tekisk støtte og utstyr til ryttere. I frgee gult og svrt er Mvic-hjelpere lette å få øye på. Bli kjet med hele rmme rudt på mvic.com, og de offisielle Fcebook-side, YouTube og Mvic på videoklee Vimeo. mvic.com SAS Offisiell leverdør A.S.O. (Gruber Imges) NORDLYS/AMEDIA Officil medi prter It is with gret plesure tht Nordlys d Amedi hs siged 3-yer medi del with Arctic Rce of Norwy. Nordlys is Norther Norwy s lrgest medi compy with hedqurters i Tromsø. Mediehuset is prt of medi group Amedi. Nordlys.o North Norwy s most red medi chel, d coverge re eteds from Lofote i the south to the fr orthest of Fimrk. Nordlys lso publishes the regio s most widely red ewspper si dys week. Nordlys grows vigorously o ll digitl pltforms d hs totl of 106,000 reders dily. Norther Lights hs gret mbitios for growth d will cotiue to led the mrket s the digitl orther Norwegi lighthouse. ordlys.o NORDLYS/AMEDIA Offisiell medieprter Det er med stor glede t Nordlys og Amedi hr igått e 3-årig medievtle med Arctic Rce of Norwy. Nordlys er Nord-Norges største mediehus med hovedbse i Tromsø. Mediehuset er e del v mediekoseret Amedi. Nordlys.o er Nord-Norges mest leste mediekl, og dekigsområdet strekker seg fr Lofote i sør til legst ordøst i Fimrk. Nordlys utgir også ldsdeles mest leste ppirvis seks dger i uke. Nordlys vokser krftig på smtlige digitle plttformer og hr totlt lesere dglig. Nordlys hr store vekstmbisjoer og skl fortstt lede i mrkedet som det digitle ordorske fyrtåret. ordlys.o We mke your trvel esier! SAS is Scdivi s ledig irlie d hs ttrctive offerig to frequet trvelers. With more th 110 destitios, 800 dily flights, Fst Trck, ew louges d ew pp, we mke your trvel esier. We hve simplifyed our service cocept for ll flights i Europe. You c choose betwee SAS Go d SAS Plus. With SAS Go, you will receive 23 kgs bggge llowce, coffee d te, ewsppers i SAS-pp, free mobile bordig pss d free olie check-i. With SAS Plus, you will receive ll of this d much more. As EuroBous member you er poits worldwide with SAS, s well s our Str Allice irlie prters whe you fly, ret cr, sty t hotels or shop with us or oe of our prters. We look forwrd to welcomig you o bord! Book your trip t flyss.com WIDERØE Officil supplier Widerøe s Flyveselskp AS Widerøe is the lrgest regiol irlie i Scdivi, which opertes s my s 42 destitios i Norwy. We offer scheduled flights to the most spectculr d fmous destitios like the Lofote Islds, The Fjords, Helgeld, North Cpe (Hoigsvåg) d Kirkees t the Russi border. Eplore Norwy If you wt to see the best of Norwy, we recommed our Eplore Norwy Ticket, vlid for ulimited trvel for 2 weeks durig the summer seso. Fres from EUR 370. See wideroe.o/eplore Norwy. Fly d Bike i Norther Norwy Fly d Bike is hssle-free, ffordble d helthy wy of ejoyig your holidy. Pick-up your prebooked bike t selected irports d strt eplorig the sights d ttrctios stright wy. See wideroe.o/flydbike. wideroe.o Vi jobber hele tide med å gjøre reiseopplevelse så ekel som mulig for deg. SAS er Skdivis ledede flyselskp med et ttrktivt tilbud til dem som reiser mye. Med mer e 110 destisjoer, mer e 800 dglige vgger, Fst Trck, ye louger og pp meer vi t vi er på god vei. Vi hr foreklet vårt servicekosept på lle Europ-rutee. Du k velge mellom SAS Go og SAS Plus. Med SAS Go får du mge fordeler som å velge sitteplss, SMS-isjekkig, bordig-kort i SASppe, 23 kg bgsje, kffe og te og viser i SASppe. Med SAS Plus får du ed flere fordeler som Fst Trck, SAS louge, mer beplss og måltider om bord. Er du i tillegg EuroBous-medlem, opptjeer du poeg verde over med SAS og prtere, og våre Str Allice flyprtere år du flyr, leier bil, bor på hotell eller shopper. Vi gleder oss til å øske deg velkomme om bord. Bestill reise på ss.o WIDERØE Offisiell leverdør Widerøe s Flyveselskp AS Widerøe er Skdivis største regiole flyselskp med ruteflyvig til 42 destisjoer I Norge og 4 I utldet. Vi flyr til speede og kjete destisjoer som Lofote, Nordkpp (Hoigsvåg), de orske Fjordee, Helgeld og Kirkees ved grese til Russld. Norge Rudt-billette Vil du oppleve mer v Norge k vi befle Norge Rudt-billette. Fly ubegreset på vårt ruteett i Norge i 2 uker i sommer. Priser fr 3.390,-. Se wideroe. o/orgerudt. Fly d Bike Utforsk våre destisjoer fr sykkelsetet. På utvlgte flyplsser i Nord-Norge k du å leie sykkel som k hetes og leveres på flyplsse. Ekelt, rimelig og miljøvelig.se wideroe.o/flydbike. wideroe.o MEDIASKJERM Officil dvertisig prter Norther Norwy s ledig plyer i the delivery of digitl displys MEDIASKJERM Norwy AS is provider of iformtio d dvertisig o digitl displys. MEDIASKJERM delivers itegrted, customized solutios for busiesses d NGOs. Our screes re t fst ferries, ferries, hotels d public spces cross North Norwy. MEDIASKJERM delivers future-orieted solutios i hrdwre d softwre techology for digitl screes. MEDIASKJERM provides techicl equipmet, techicl solutios, istllig moitors d fcilittes user-friedly solutios. ATEA, prter i the hrdwre, is the ledig Nordic provider of IT ifrstructure. VERTISEIT, Swedish prter i the developmet of bookig d publishig solutios, is itertiolly recogized provider of Iteret-bsed electroic publishig iformtio i the public domi. MEDIASKJERM is o digitl displys; Where people come together. mediskjerm.o MEDIASKJERM Offisiell oserigsprter Nord-Norges ledede ktør på formidlig på digitle skjermer MEDIASKJERM Norge AS er e totlleverdør v iformsjo og oserig på digitle skjermer. MEDIASKJERM leverer helhetlige, skreddersydde løsiger for bedrifter og frivillige orgissjoer. Våre skjermer fies på hurtigbåter, ferger, hotell og i det offetlige rom over hele Nord-Norge. MEDIASKJERM leverer frmtidsrettede løsiger iefor hrdwre- og softwre tekologi på digitle skjermer. MEDIASKJERM leverer tekisk utstyr, tekiske løsiger, moterer skjermer og tilrettelegger for brukervelige løsiger. ATEA, prter ie hrdwre, er Nordes ledede leverdør v IT ifrstruktur. VERTISEIT, svesk prter ie utviklig v bookig og publiserigsløsiger, er e itersjolt erkjet ktør ie iterettbsert, elektroisk publiserig i det offetlige rom. MEDIASKJERM er på digitle skjermer; Der folk ferdes. mediskjerm.o 62 63

34 Host brodcster / Offisiell krigkster TV 2 Host brodcster TV 2 is Norwy s biggest commercil brodcster, fouded i 1992 whe the Norwegi govermet first llowed tiol commercil TV. The TV 2 Group trsmits o oe mi chel, s well s umber of iche chels. Amog those is TV 2 Nyhetskle, which hs brodcst ews 24 hours dy sice Tht sme yer, TV 2 lso cquired its ow sports chel, TV 2 Sportskle. Sice the TV 2 hs epded the Sport focus to three HD chels solely brodcstig Eglish Premier Legue. These iche chels complemet TV 2 Zebr tht hs brodcst etertimet d serils to the Norwegi youth sice TV 2 luched its ltest dditio to the fmily i 2010: TV 2 Livsstil with light etertimet, docusops d movies. TV 2 is o loger just TV sttio, but medi group brigig out cotets o multiple pltforms. TV 2 strted brodcstig Tour de Frce live i 2003, d the evet hs sice become success o TV 2. tv2.o TV 2 Offisiell krigkster TV 2 er Norges største kommersielle mediehus. Etblert i 1992 d Stortiget g tilltelse til de første ldbsert kommersielle TV-kle. TV 2 Sporte strtet direktesediger fr Tour de Frce i 2003 og bidro til e evetyrlig vekst i sykkeliteresse i Norge. TV 2 hr side idee om et itersjolt etpperitt i Nord-Norge ble lsert, vært e ktiv prter for å etblere Arctic Rce of Norwy. Dette er i tråd med e lgsiktig stsig på sykkel for mediehuset TV 2. Etpperittet vil gjeom TV-sedigee få e vesetlig sjol og itersjol ekspoerig v de sosile og kulturelle verdiee som er i Nord- Norge, prllelt med e syliggjørig v de tekologiske og forretigsmessige mulighetee ldsdele byr på. TV 2 vil som smrbeidsprter til Arctic Rce of Norwy skpe et verdifullt og sylig orsk sykkelevetyr smme med rrgører, smrbeidsprtere og folk i Nord-Norge. tv2.o JOIN THE #ARCTICRACE ON SOCIAL NETWORKS TV Coverge / TV-dekig NORWAY / NORGE Live / Direkte TV 2 Stge 1 / 1.etppe: Pre-show / Før strt 13:30-14:00 Rce / Rittet 14:00-18:30 Stge 2 / 2. etppe: Pre-show / Før strt 14:00-14:30 Rce / Rittet 14:30-17:00 Stge 3 / 3. etppe: Pre-show / Før strt 13:30-14:00 Rce / Rittet 14:00-18:50 Stge 4 / 4. etppe: Pre-show / Før strt 14:30-15:00 Rce / Rittet 15:00-18:30 DENMARK / DANMARK Live / Direkte TV2 Sport Stge 1 / 1. etppe: 14:05-18:15 Stge 2 / 2. etppe: 14:30-16:45 Stge 3 / 3. etppe: 13:45-18:35 Stge 4 / 4. etppe: 15:00-18:15 EUROSPORT 2 Live / Direkte Stge 1 / 1. etppe: 16:00-18:00 Stge 2 / 2. etppe: 14:30-16:30 Stge 3 / 3. etppe: 17:00-18:30 Stge 4 / 4. etppe: 16:00-18:00 EUROPE Live / Direkte Frce / Frkrike: l chîe L Équipe Fil progrm / Sluttprogrm Croti / Kroti: SPTV Czech Republic / Tsjekki: CT Sport Greece d Cyrus / Hells og Kypros: Nov Sports Ireld / Irld: EirSport Itly / Itli: Bike Chel P Blks / P Blk: Sport Klub Pold / Pole: TVP Sport Slovei / Slovei: Sport TV Spi / Spi: Esport 3 Uited Kigdom / Storbriti: Bike, Premier Sport WORLD / VERDEN Live / Direkte Jp / Jp: JSports New-Zeld / New Zeld: Sky Sports P South-Est Asi / P Sørøst-Asi: Eurosport Asi P Subshr Afric / P SSA: Supersport USA / USA: Cyclig TV (OTT pltform) Fil progrm / Sluttprogrm Austrli / Austrli: Fo Sports Cd / Cd: RDS Chie / Ki: LeSports Mlysi d Bruei / Mlysi og Bruei: Astro Supersport P Asi / P Asi: Fo Sports Asi P Idi Sub-cotiet / P Sub-Kotietet Idi: Soy Si P Lti Americ / P Lti-Amerik: Clro Sport P Middle Est d North Afric / P Midt-Øste og Nord-Afrik: OSN P South Americ d Cribbe / P Sør-Amerik og Kribie: DirecTV P Subshr Afric / P SSA: Strtimes Philippies / Filippiee: Solr Sport Sigpore / Sigpore: StrHub USA / USA: NBC Sports News Agecies Eurovisio, Perform, Reuters, SNTV, AFPTV World News Chel Frce 24 ( i Arbic, Frech d Eglish) SHARE YOUR PICTURES AND VIDEOS ON MYARCTICRACE.COM WITH #ARCTICRACE AFTER EACH STAGE, CHOOSE THE VIKING JERSEY HOLDER ON THE ARCTIC RACE OF NORWAY FACEBOOK PAGE The Vikig Jersey is wrded to the best Tem Mte of the dy who best embodies the chrcter of the Vikig heroes: devotio, courge d tem work. The Tem Mte of the dy is the rider i the peloto who struggles for his tem s success, who prepres his leder s victory d who ever gives up whtever hppes throughout the rce. #ArcticRce 64 65

35 Prters / Smrbeidsprtere BUFETAT Socil prter BUFETAT Smfusprter HAR DU ROM FOR EN TIL? Bufett Regio ord We color the rce i purple! Purple t-shirts d blloos will be visible s Bufett, regio orth cotiue workig o promotig d recruitig foster homes. Before lst yers rce Bufett, regio orth cme together with Arctic Rce of Norwy s Chrity prter. Through this prtership, we wt to hoor foster fmilies, icrese kowledge bout the eeds i the regio d recruit more foster homes. I dditio, we wish to drw ttetio to the importce of beig ble to provide foster childre positive iterests d eperieces, where they get the opportuity to eperiece success. This prtership builds o ARN s visio of beig more th just bike rce. Lst yer we were visible log ll the stges with our purple t-shirts d blloos. This, log with wellmed stds d other ctivities, gve results. After the rce we sw tht the umber of iquiries from people who wted to become foster prets icresed by 213 percet the week fter the orther Norwegi bike festivl. With lessos lered from lst yer still fresh i memory, we will cotiue the success d hope to pique the iterest of eve more potetil foster fmilies this yer. About Bufett, regio orth The Office for Childre, Youth d Fmily Affirs (Bufett) is resposible for mtters reltig to sttefuded child welfre services, fmily cousellig d doptio. Bufett is divided ito five regios d overll eecutive body, clled the Norwegi Directorte for Childre, Youth d Fmily Affirs (Bufdir). Regiol Office for Childre, Youth d Fmily Affirs, Norther Norwy is resposible of coverig the couties Nordld, Troms d Fimrk. About our foster childre The eed ll foster childre hve i commo is to hve grow-ups i their lives tht c offer them security, cre d love i their upbrigig. Diversity i the foster childre clls for diverse mout d provisio of foster homes. Wht ll foster homes hve i commo is tht they cosist of prets with good pretig skills d etr eergy for the childre. I Norther Norwy roughly 1250 childre d youths live i foster homes. Every child eeds supportig fmily tht c ssist them i rechig their full potetil. A good upbrigig lsts life time! Vi frger rittet lill! Lill t-skjorter og blloger blir sylig også i år år Bufett, regio ord skl syliggjøre og rekruttere fosterhjem. I forkt v 2015-utgve igikk Bufett, regio ord e vtle med ARN om å være smfusprter. Med smrbeidet øsker vi å hedre fosterfmilier, øke kuskp rudt behovet i regioe og rekruttere flere fosterhjem. I tillegg øsker vi å rette oppmerksomhet mot viktighete v å kue gi fosterbr positive iteresser og opplevelser, hvor de får mulighet til å oppleve mestrig. Dette smrbeidet bygger opp om ARNs visjo om å være «mer e bre et sykkelritt». I fjor vr vi sylig lgs lle etppee med våre lill t-skjorter og blloger. Dette, smme med godt bemede stds og dre ktiviteter, g resultter. Etter rittet så vi t tll hevedelser fr persoer som øsket å bli fosterhjem økte med 213 proset uke etter de ordorske sykkelfeste. Med erfrigee fr foregåede år friskt i mie, skl vi videreføre suksesse og håper på å kue vekke iteresse hos ed flere potesielle fosterfmilier i år. Om Bufett, regio ord Bre-, ugdoms- og fmilieette (Bufett) hr svr for det sttlige bre- og fmilieveret og dopsjo. Asvret for fosterhjemsrekrutterig er lgt til Bufett. Ette skl sikre t det fies tilstrekkelig med fosterhjem og bidr til forsvrlig kvlitet gjeom opplærig og geerell veiledig. Hvem er fosterbr? Fosterbr er som lle dre br forskjellige. Felles for lle fosterbr er behovet for vokse som k gi trygghet, omsorg og kjærlighet. Mgfold hos fosterbr betyr et behov for mgfold hos fosterforeldree. Felles for lle fosterhjem er t de består v vokse med god omsorgseve og overskudd til br. I Regio ord bor det rudt 1250 br i fosterhjem, og vi treger å rekruttere 250 ye hjem hvert år. E god oppvekst vrer livet ut. bufett.o bufett.o fcebook.com/fosterhjemnordnorge Hmmerfest Tromsø Sortld Bodø

36 TAR DU UTFORDRINGEN? TAKE ON THE CHALLENGE LØRDAG 12. AUGUST 2017 / SATURDAY AUGUST 12 th Photo : Gør Sofielud/ ARN Like every yer, Arctic Rce of Norwy hs the plesure of welcomig you to uforgettble cyclig eperiece. I Tromsø, rel chllege wits those who wt to test their fitess i prts of the sme course s the professiol riders. For those who would rther hve more musig d esygoig bike ride, fu ride with truly reled feel will offer you gret ltertive optio. Tke o the Chllege d joi the Arctic Rce of Norwy Chllege! O the sme dy s the fiish of the third stge of the professiol Arctic Rce of Norwy i Tromsø, Tromsø CK orgizes this yer s Arctic Rce of Norwy Chllege. The rce is 120 km log, with the lst 30km o the sme course s the professiols. Not lest, the tough climb up to the fiish lie i Fivikdle will be the sme. This will eble prticipts to compre themselves to the world s best cyclists. A ecitig twist t this yer s Chllege is tht you c prticipte without hvig to compete o the etire distce. If you decide ot to be timed over the whole distce, your time c be tke solely o three pre-defied sectors. The legth of the sectors vries from two to four kilometers d the fil climb is oe of the sectors. The fstest rider o ech of the sectors will be rewrded. Type of ride: Sportive ride with differet rcig formts (timed o complete rce, timed o prts of the course, ot timed) Dte: Sturdy 12 th August Strt time: Mss strt for ll ctegories t 11m Fiish: Sme fiish s the professiols Legth: 120km Også i år hr Arctic Rce of Norwy glede v å øske deg velkomme til uforglemmelige opplevelser på sykkelsetet. I Tromsø veter e skikkelig utfordrig på de som vil prøve seg i deler v de smme løyp som de profesjoelle ryttere. For dem som heller vi h e trivelig og overkommelig sykkeltur, rrgeres et folkeritt med mer vslppet preg. T utfordrige og blir med på Arctic Rce of Norwy Chllege! SPORTIVE RACE / TURRITT Tromsø 120 km - Sturdy 12 th August / Lørdg 12. ugust På smme dg som proffee kommer til Tromsø for målgg på tredje etppe v Arctic Rce of Norwy, rrgerer Tromsø CK årets Arctic Rce of Norwy Chllege. Rittet er på c. 120 km, hvorv de siste 30 er de smme som proffees vslutig. Ikke mist vil de tøffe stigige opp til mål i Fivikdle være lik. Her k de som vil måle seg med verdes beste syklister, virkelig få mulighete. E speede vri på årets Chllege er t m k delt ute å måtte kokurrere på hele distse. Uderveis i løyp vil tide bli ttt i tre forhådsspesifiserte sektorer. Legde på sektoree vrierer fr to til fire kilometer. Bkke opp til mål er é v sektoree. De som vil, k velge å ku få ttt tide i sektoree. De rskeste i hver v sektoree vil bli premiert. Type ritt: Turritt i ulike formt (tidtkig hele løyp, tidtkig i sektorer, ute tidtkig) Dto: Lørdg 12. ugust Strt: Felles strt for lle klsser klokke 11:00 Mål: Målgg lik de som proffsyklistee hr for 3. etppe Legde: 120 km FESTIVE RIDE / SHOWRITT Tromsø 22 km - Sturdy 12 th August / Lørdg 12. ugust TURRITT / SPORTIVE RIDE Legde / Legth: 120 km Type ritt / Type of ride: Turritt i ulike formt (tidtkig hele løyp, tidtkig i sektorer, ute tidtkig) / Sportive ride with differet rcig formts (timed o complete rce, timed o prts of the course, ot timed) Mål / Fiish: Målgg lik de som proffsyklistee hr for 3. etppe/ Sme fiish s the professiols SHOWRITT / FESTIVE RIDE Legde / Legth: 22 km Type ritt / Type of ride: Uhøytidelig showritt med mulighet for tidtkig opp Fivikdle / Fu Arctic Rce of Norwy ride Optiol timig of the Fivikdle climb Mål / Fiish: Målgg lik de som proffsyklistee hr for 3. etppe / Sme fiish s the professiols The fiish of the third stge of the professiol Arctic Rce of Norwy will tke plce t the top of Fivikdle o Sturdy fteroo. A musig d sporty opportuity to get to the fiish d eperiece the ecitemet is through prticiptig i the fu editio of the Arctic Rce of Norwy Chllege. The ride strts i the Arctic Rce Villge t Stortorget i Tromsø city ceter. The course stretches roud the souther tip of Tromsøy, cross Sdessudbru d up to Fivikdle. The lst climb is tough, but certily mgeble for everyoe. Locl group leders will tke groups of cyclists from the strt to the fiish. Hece, everyoe c hve someoe to ride with, which mkes the trip relly fu. A wy of ejoyig the ride eve more will be to dress up i your most crzy costume or crete imtios durig your ride i the best Arctic Rce of Norwy spirit. Type of ride: Fu Arctic Rce of Norwy ride Optiol timig of Fivikdle climb Dte: Sturdy 12 th August Strt time: Ope strt betwee 1pm d 2.30pm Fiish: Sme fiish s the professiols Legth: 22km Målgg for tredje etppe v proffrittet Arctic Rce of Norwy er på toppe v Fivikdle lørdg ettermiddg. E flott og sprek mulighet for å komme seg dit og oppleve speige, er gjeom å delt i trimutgve v Arctic Rce of Norwy Chllege. Løyp strter i Arctic Rce Villge på Stortorget i Tromsø setrum. De går rudt sydspisse v Tromsøy, over Sdessudbru og opp til Fivikdle. De siste stigige er tøff, me bsolutt overkommelig for lle. Kjete persoer vil t med seg grupper v syklister fr strt med jeve mellomrom. Alle k derfor få oe å sykle smme med, oe som gjør ture triveligere. Ed morsommere blir de om du tr utfordrige og fier frm et sprekt kostyme eller fier på oe dre sprell i beste Arctic Rce of Norwy-åd. Type ritt: Uhøytidelig showritt med mulighet for tidtkig opp Fivikdle Dto: Lørdg 12. ugust Strt: Fleksibel strt mellom kl. 13:00 og 14:30 Mål: Målgg lik de som proffsyklistee hr for 3. etppe Legde: 22 km All ødvedig ifo fier du på / All iformtio vilble t: letour.com/rchllege letour.com/r Arctic Rce of Norwy ArcticRceofN #ArcticRce Iformtio: letour.com/rchllege 69

37 Tem hotels / Lgees hotell Podium 2016 / Viere Tuesdy, 8 th August Tirsdg 8. ugust Wedesdy, 9 th August Osdg 9. ugust ARRIVAL OF THE TEAMS LAGENES ANKOMST HARSTAD Clrio Collectio hotel Arcticus Hvegt Hrstd Tel.: E-mil: BMC RACING TEAM DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM DIRECT ENERGIE TEAM COOP TEAM KATUSHA ALPECIN TEAM NOVO NORDISK TEAM SUNWEB Scdic Hotel Hrstd Strdgt Hrstd Tel.: E-mil: AQUA BLUE SPORT ASTANA PRO TEAM CCC SPRANDI POLKOWICE FORTUNEO - VITAL CONCEPT GAZPROM - RUSVELO NIPPO - VINI FANTINI TEAM FIXIT.NO Tho Hotel Hrstd Sjogt Hrstd Tel.: E-mil: COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS JOKER ICOPAL SPORT VLAANDEREN - BALOISE TEAM DIMENSION DATA TEAM SPAREBANKEN SØR WANTY - GROUPE GOBERT WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT Thursdy, 10 th August Torsdg 10. ugust NARVIK Best Wester Nrvik Skistuveie Nrvik Tel.: E-mil: AQUA BLUE SPORT DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM GAZPROM - RUSVELO NIPPO - VINI FANTINI TEAM FIXIT.NO TEAM NOVO NORDISK Qulity Hotel Grd Royl Kogesgte Nrvik Tel.: E-mil: ASTANA PRO TEAM BMC RACING TEAM CCC SPRANDI POLKOWICE FORTUNEO - VITAL CONCEPT TEAM KATUSHA ALPECIN TEAM SPAREBANKEN SØR WANTY - GROUPE GOBERT Scdic Hotel Nrvik Kogesgte Nrvik Tel.: E-mil: COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS DIRECT ENERGIE JOKER ICOPAL SPORT VLAANDEREN - BALOISE TEAM DIMENSION DATA TEAM SUNWEB WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT Breidblikk Gjesthus Tore Hudsgt Nrvik Tel.: E-mil: TEAM COOP Fridy, 11 th August / Fredg 11. ugust Sturdy, 12 th August / Lørdg 12. ugust Sudy 13 th August / Sødg 13. ugust Clrio Collectio Hotel Auror Sjogt Tromsø Tel.: E-mil: AQUA BLUE SPORT CCC SPRANDI POLKOWICE WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT Clrio Collectio Hotel With Sjogt Tromsø Tel.: E-mil: ASTANA PRO TEAM TEAM SUNWEB Clrio Hotel The Edge Strdtorget Tromsø Tel.: E-mil: COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS SPORT VLAANDEREN - BALOISE TEAM DIMENSION DATA Qulity Hotel Sg Richrd With s pl Tromsø Tel.: E-mil: DIRECT ENERGIE NIPPO - VINI FANTINI Rdisso Blu Sjogt Tromsø Tel.: E-mil: FORTUNEO - VITAL CONCEPT GAZPROM - RUSVELO JOKER ICOPAL TEAM FIXIT.NO TEAM NOVO NORDISK km OVERALL INDIVIDUAL CLASSIFICATION ON TIME SAMMENLAGTKONKURRANSEN, BESTE SAMMENLAGT TID INDIVIDUELT 1 Gii MOSCON i 17h Stef CLEMENT t 15 3 Oscr GATTO t 30 OVERALL POINTS CLASSIFICATION KONKURRANSEN FOR BESTE SPURTER, MED FLEST ANTALL POENG Joh DEGENKOLB BEST YOUNG RIDER CLASSIFICATION KONKURRANSEN FOR BESTE UNGE RYTTER Gii MOSCON BEST CLIMBER CLASSIFICATION KONKURRANSEN FOR BESTE KLATRER Tom VAN ASBROECK GENERAL TEAM CLASSIFICATION TOTALT LAGRESULTAT TEAM SKY PRIZE WINNERS / PRISVINNERE 2013 Thor HUSHOVD 705.5km 2014 Steve KRUIJSWIJK 708.0km 2015 Rei TAARAMÄE 724.0km 2016 Gii MOSCON 732.0km 2016 Gii MOSCON 2015 Rei TAARAMÄE Scdic Grd Hotel Tromsø Storgte Tromsø Tel.: E-mil: TEAM COOP WANTY - GROUPE GOBERT Scdic Ishvshotel Frederik Lgesgte Tromsø Tel.: E-mil: BMC RACING TEAM DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM TEAM KATUSHA ALPECIN TEAM SPAREBANKEN SØR Thor HUSHOVD 2014 Steve KRUIJSWIJK

38 ARCTIC HEROES OF TOMORROW RACE ARCTIC MORGENDAGENS HELTER - RITT Lookig for the heroes of tomorrow Sttoil The Arctic Heroes of Tomorrow Rce will be orgized Sudy 13th of August i Tromsø, where youg Norwegi d itertiol tlets will compete for the fifth yer i row. This yer, seve Norwegi regiol tems d five itertiol regiol tems from Frce, Egld, Scotld, Fild, d Germy, will fight for fme d glory. Ech tem cosists of four girls d si boys ged 17 d 18. They will compete i prts of the sme route the professiols ride their lst stge i Arctic Rce of Norwy this yer. Hrld TIEDEMANN HANSEN Presidet of the Norwegi Cyclig Federtio (NCF) Presidet i Norsk Cykleforbud (NCF) The success of Sttoil is dow to idividuls with the bility d desire to thik outside the bo. Idividuls who strive to mke the impossible possible, idividuls with the Kre ONSAGER skills d determitio KEISERUD to chieve remrkble VP Brd Commuictio results. It is idividuls like Sttoil ASA these who hold the key to Mrkedsdirektør Sttoil ASA successful future - ot just for our compy but lso for society s whole. We like to cll them Heroes of Tomorrow, heroes who ispire us d brig us together, such s high chievers i the fields of sports d culture. However, becuse our world is fcig mjor chlleges, we lso eed highly skilled professiols to help us progress i the future. Tht is why Sttoil is supportig the heroes of tomorrow i sports, culture d eductio. We re proud to support those who will thrill us with remrkble chievemets i the yers to come. Norwegi Cyclig Federtio Norwegi cyclists like Aleder Kristoff d Edvld Bosso Hge mke impressio i itertiol cyclig. I dditio, we hve strog wome cyclists o Tem Hitec Products. The Arctic Heroes of Tomorrow Rce is uique opportuity for youg tlets to prctice i itertiol competitio. The Arctic Heroes of Tomorrow Rce is tem competitio, d the best tem re goig home with NOK (3,300 Euro). The totl mout of prize moey is NOK, preseted by Sttoil d the Heroes of Tomorrow fud. We will lso be celebrtig idividul wiers i both clsses. The presidet of the Norwegi Cyclig Federtio, Mr. Hrld Tiedem Hse, is very grteful for the cotributio tht A.S.O. provide by orgizig the Arctic Rce of Norwy. We re thrilled bout the cotributio both Sttoil d Arctic Rce of Norwy do for the developmet of our heroes of tomorrow. Crft Norwy Crft Norwy Crft Norwy Cliet/orderme Cliet/orderme Cliet/orderme Crft Norwy Crft Norwy Crft Norwy Sttoil Cliet/orderme herre Crft Norwy herre herre herre Cliet/orderme Cliet/orderme Cliet/orderme Crft Norwy herre Cliet/orderme herre herre herre Crft Norwy Crft Norwy Cliet/orderme 144c C: 100% M:80% Y:0% K:10% 144c C: 0 % M:100% Y:90% K: 10% blck herre Cliet/orderme blck 144c Crft Norwy 233 & blck Cliet/orderme C:40% M:0% Y:95% K:0% pms & blck herre 233 & blck Cliet/orderme flg C:55% M: 0% Y:95% C:0% blck Crft Norwy 282c herre 233 & blck 144c 186c C:100% M:90% Y:0% K:0% blck pms herre blck For å lykkes er Sttoil vhegig v meesker som k og øsker å teke utefor bokse. Meesker som rbeider for å gjøre det umulige mulig, meesker med kompetse og beslutsomhet til å oppå ftstiske resultter. Det er meesker som dette som holder økkele til e vellykket frmtid - ikke bre for selskpet vårt, me for smfuet som helhet. Vi kller dem Morgedges Helter, helter som ispirerer og smler oss som topputøvere ie idrett og kultur. Verde står imidlertid overfor store utfordriger, og vi treger også dyktige fgfolk som k bidr til vår frmtidige utviklig. Derfor støtter Sttoil morgedges helter ie idrett, kultur og utdelse. Vi er stolte over å støtte dem som vil begeistre oss med ftstiske resultter i åree frmover. 233 & blck 144c flg C:50% M 0% Y:0% K:0% pms 200 flg C:76% M:5% Y:0% K:0% C:0% M:0% Y:0% K:70% pms & blck 144c 233 & blck 144c pms 186 C:0% M:0% Y:0% K:35% pms 186 flg C:30% M 100% Y:10% K:0% pms 200 C:5% M 40% Y:0% K:0% 233 & blck 144c BLACK pms 186 ARCTIC HEROES OF TOMORROW RACE ARCTIC MORGENDAGENS HELTER - RITT Rce Boys: 15 lps of 6.2 km - Rce Girls: 10 lps of 6.2 km Storgt 2,000m Sudy 13 August - Tromsø Sødg 13. ugust - Tromsø pms 186 9:15 AM - 11:45 AM: Arctic Heroes of Tomorrow Rce Boys / Gutter (15 lps / ruder* - 93km) Fgereg Strdvege 3,000m 4,000m 5,000m et Reie d su Mellomveie Hjorte Les se 6,2 km Vestregt Mellomveie om Tromsø Domkirke Tr & blck 144c er 5m 5m 3 blck pms 186 Vgberg rde 2 pms 200 C:0% M 40% Y:90% K:0% Blsfjo Holt233 & blck 144c Strdvege 1 flg C:0% M 70% Y:90% K:0% pms 200 C:0% M 60% Y:100% K:0% 485 C:0% M 100% Y:0% K:0% 0 flg blck k pms & blck 144c 233 & blck 144c er k C:0% M 30% Y:0% K:0% blck Bj pms 200 (1st crossig of the fiish lie) flg blck Gmmelgård 500m 14:15 PM - 16:00 PM: Arctic Heroes of Tomorrow Rce Girls / Jeter (10 lps / ruder* - 62km) *6.2km circuit / løyper på 6,2 km ARCTIC HEROES OF TOMORROW RACE Tromsø 13. ugust 2017

39 Norwegi Se Nordsjøe North Cpe Nordkpp Arctic C Polr ircle sirkele Fild FINNVIKDALEN (Tromsø) Stge 4 / Etppe 4 3 lps Sudy 13 August Sødg 13. ugust 160.5km N o r w e g i S e N o r d s jøe Stge 3 / Etppe 3 Sturdy 12 August Lørdg 12. ugust Stge 2 / Etppe 2 3 lps 1.5km BARDUFOSS AIRPORT ENGENES (Adørj) Thursdy 10 August Torsdg 10. ugust 185.5km TROMS Fridy 11 August Fredg 11. ugust Stge 1 / Etppe 1 LYNGSEIDET (Lyge Alps) SJØVEGAN FINLAND NORWAY / NORGE Hrstd 156.5km SWEDEN SVERIGE NARVIK 1 lp Strt tow / Strtby Fiish tow / Målby NORDLAND Strt-Fiish tow / Strtby-Målby Rce hedqurters t the strt-officil tem presettio Wedesdy 9 August Rittkotor ved strt-offisiell lgpresetsjo Osdg 9. ugust #ArcticRce ARN PHOTOS: T.I.BERGSMO ; R.DAHL ; G.DEMOUVEAUX ; P.BALLET / FOTOLIA. THIS DOCUMENT IS PRINTED ON PEFC 100% RECYCLED CERTIFIED PAPER PRODUCED FROM SUSTAINABLY MANAGED FORESTS Oslo Swede Sverige Russi / Russld NORWAY NORGE

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Kollektivtrafikken. under Norway Cup

Kollektivtrafikken. under Norway Cup 5 NORSK Kjelsås 11 Tosehage 31 Kollektivtrafikke uder Norway Cup 5 25. juli 1. august 7 B Elligsrudåse Grorud 2 31 Brugata Tøye Muchmuséet Helsfyr Bryseg Bry Jerbaetorget/ Oslo S 7 OPERA Sportsplasse Ekeberg

Detaljer

Continuity. Subtopics

Continuity. Subtopics 0 Cotiuity Chapter 0: Cotiuity Subtopics.0 Itroductio (Revisio). Cotiuity of a Fuctio at a Poit. Discotiuity of a Fuctio. Types of Discotiuity.4 Algebra of Cotiuous Fuctios.5 Cotiuity i a Iterval.6 Cotiuity

Detaljer

Ma Analyse II Øving 5

Ma Analyse II Øving 5 Ma0 - Aalyse II Øvig 5 Øistei Søvik.0.0 Oppgaver 9. Determie whether the give sequece is (a) bouded (above or below), (b) positive or egative (ultimately), (c) icreasig, decreasig, or alteratig, ad (d)

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen Utvlgte løsiger oppgvesmlige S kpittel Rekker Utvlgte løsiger oppgvesmlige 0 Vi k prøve med differsemetode Differsee mellom leddee utover er 4,6,8, så det er rimelig t differse mellom femte og fjerde ledd

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0 Fsit obligtorisk oppgve Oppgve (9 poeg) Deriver følgede fuksjoer med hes på lle rgumeter ) f ( ) 7 f '( ) 8 6 svr: b) Svr: g ( ) ( ) ( ) g ( ) ( ) ( ) c) h( ) f ( )( ) Svr: h( ) f '( )( ) f ( ) d) Svr:

Detaljer

Of all the places in the world, I love to stay at Grandma Genia and

Of all the places in the world, I love to stay at Grandma Genia and Of all the places in the world, I love to stay at Grandma Genia and Grandpa Yuda s house. I spend all my vacations there away from my nagging sister, away from my parents without ever having to wake up

Detaljer

12 MER OM POTENSER POTENSER

12 MER OM POTENSER POTENSER Kpittel MER OM OTENSER OTENSER 3 rekker for å helgrdere de første kmpe. 3 3 9 rekker for å helgrdere de to første kmpee. 3 3 3 7 rekker for å helgrdere de tre første kmpee. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 44

Detaljer

TMA4245 Statistikk. Øving nummer 12, blokk II Løsningsskisse. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag

TMA4245 Statistikk. Øving nummer 12, blokk II Løsningsskisse. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Vår 205 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer 2, blokk II Løsigsskisse Oppgave a - β agir biles besiforbruk i liter/mil - Rimelig med α 0 fordi med x 0 ige

Detaljer

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3 Relational Algebra 1 Unit 3.3 Unit 3.3 - Relational Algebra 1 1 Relational Algebra Relational Algebra is : the formal description of how a relational database operates the mathematics which underpin SQL

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Blåfjella-Skjækerfjella Villmark fra dal til fjell

Blåfjella-Skjækerfjella Villmark fra dal til fjell BENNETT. Trykk: GRØSET Blåfjell-Skjækerfjell Villmrk fr dl til fjell Norges sjolprker tur som får være seg selv I Norges sjolprker er det tures lover som gjelder. Det er ture selv som bestemmer, og gjør

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Sensorveiledning ECON 1410: Internasjonal Økonomi; vår a) NORD har absolutt fortrinn i produksjonen av begge varer siden A < a og

Sensorveiledning ECON 1410: Internasjonal Økonomi; vår a) NORD har absolutt fortrinn i produksjonen av begge varer siden A < a og 1 Sesorveiledig ECO 1410: Itersjol Økoomi; vår 2004 ) ORD hr solutt fortri i produksjoe v egge vrer side < og < ; det rukes færre timer per ehet produsert v hver vre i ORD e i SØR. Komprtive fortri er

Detaljer

Årsplan ENGELSK 5.trinn. Setningsmønster It starts at It finishes at I want to be a when I grow up

Årsplan ENGELSK 5.trinn. Setningsmønster It starts at It finishes at I want to be a when I grow up Årsplan ENGELSK 5.trinn Kompetansemål (Henta frå Kunnskapsløftet) Språklæring identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med

Detaljer

Examples and experience from restorations along Tana river on the norwegian side. Knut Aune Hoseth Head of northern region

Examples and experience from restorations along Tana river on the norwegian side. Knut Aune Hoseth Head of northern region Examples and experience from restorations along Tana river on the norwegian side Knut Aune Hoseth Head of northern region Mapping of migration barriers 1998-2000 Interreg project Better understanding of

Detaljer

Læringsmål og pensum. Funksjoner hittil (1) Oversikt. Læringsmål Anonyme og rekursive funksjoner Funksjoner som inn-argumenter Subfunksjoner

Læringsmål og pensum. Funksjoner hittil (1) Oversikt. Læringsmål Anonyme og rekursive funksjoner Funksjoner som inn-argumenter Subfunksjoner 1 Lærigsmål og pesum TDT4105 Iformsjostekologi grukurs: Uke 44 Aoyme fuksjoer, fuksjosfuksjoer og rekursjo Lærigsmål Aoyme og rekursive fuksjoer Fuksjoer som i-rgumeter Subfuksjoer Pesum Mtlb, Chpter 10

Detaljer

Høy Sesong på Sosiale Media og 10 ting som kan hjelpe deg å levere. Evgenia Egorova, Change Manager NordNorsk Reiseliv AS 06.Februar 2018, Lofoten

Høy Sesong på Sosiale Media og 10 ting som kan hjelpe deg å levere. Evgenia Egorova, Change Manager NordNorsk Reiseliv AS 06.Februar 2018, Lofoten Høy Sesong på Sosiale Media og 10 ting som kan hjelpe deg å levere. Evgenia Egorova, Change Manager NordNorsk Reiseliv AS 06.Februar 2018, Lofoten 36 7 1 7.000 Pics: Mahabis.com // abetterinterview.com//

Detaljer

V E L K O M M E N H J E M

V E L K O M M E N H J E M V I S Ø K E R B Y E N S B E S T E JUNI 2019 V E L K O M M E N H J E M Gud er en sjenerøs Gud og ønsker oss velkommen hjem til Hans hus. Derfor er du alltid velkommen til Betel, som betyr Guds hus. Vi håper

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding 5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding Genetics Fill in the Brown colour Blank Options Hair texture A field of biology that studies heredity, or the passing of traits from parents to

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

THE MONTH THE DISCIPLINE OF PRESSING

THE MONTH THE DISCIPLINE OF PRESSING THE MONTH THE DISCIPLINE OF PRESSING Nehemiah 4:1-9 NIV 1 [a ] When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews, 2 and in the presence

Detaljer

September 2013 AbSOrptION report

September 2013 AbSOrptION report Highlights In the beginning of September, there was a 3.3-month supply of apartments for sale in Manhattan, down from 4.2 months in August. A year ago the absorption rate was 5.2 months. Inventory remained

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 Høst 205 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer 2, blokk II Løsigsskisse Oppgave a - β agir biles besiforbruk i liter/mil - Rimelig med α 0 fordi med x 0 ige

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommuebrometeret Uersøkelse blt orske orførere o råme på oppr fr Utført v NoresBrometeret på eet iititiv Oktober Om NoresBrometeret NoresBrometeret er et meismålisbyrå spesilisert på kommue-nore. NoresBrometeret

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Trigonometric Substitution

Trigonometric Substitution Trigonometric Substitution Alvin Lin Calculus II: August 06 - December 06 Trigonometric Substitution sin 4 (x) cos (x) dx When you have a product of sin and cos of different powers, you have three different

Detaljer

Bergen kino. Aktive dager på Kvamskogen! KulTur

Bergen kino. Aktive dager på Kvamskogen! KulTur Nr. 4 April 2015 20. årgg Berge kio Aktive dger på Kvmskoge! KulTur Bjørr hådbll I o h ld io k e Berg KulTur Kjære leser! De beste tide på året? Det er pril det! Edelig k vi legge bort ulludertøy, store

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

SUMMIT POINTE. $15.00 psf NNN 1,300-3,679 SF COMMERCIAL FOR LEASE S. 144 th St. & W. Center Rd. Omaha, Nebraska * * CERTIFIED *

SUMMIT POINTE. $15.00 psf NNN 1,300-3,679 SF COMMERCIAL FOR LEASE S. 144 th St. & W. Center Rd. Omaha, Nebraska * * CERTIFIED * COMMERCIAL FOR LEASE SUMMIT POITE 2615-43 S. 144 th St. & 14126-58 W. Center Rd. Omaha, ebraska $15.00 psf 1,300-3,679 SF HIGHLIGHTS Complete remodel of parking lot, lighting, landscaping, signage and

Detaljer

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

SPORTS PLAZA. $ $11.50 psf NNN 1,400-4,000 SF $ per month NNN ATM Site COMMERCIAL FOR LEASE: S 120 th Street Omaha, Nebraska

SPORTS PLAZA. $ $11.50 psf NNN 1,400-4,000 SF $ per month NNN ATM Site COMMERCIAL FOR LEASE: S 120 th Street Omaha, Nebraska COMMERCIAL FOR LEASE: SPORTS PLAZA 4223-4229 S 120 th Street Omaha, Nebraska $10.50 - $11.50 psf NNN 1,400-4,000 SF $600.00 per month NNN ATM Site HIGHLIGHTS East of Sam s Club, Wal-Mart, Home Depot and

Detaljer

LUMBERYARD DISTRICT RETAIL

LUMBERYARD DISTRICT RETAIL COMMERCIAL FOR LEASE: LUMBERYARD DISTRICT RETAIL 135th & Millard Avenue Omaha, ebraska $22.00 - $25.00 psf 1,200-7,120 SF HIGHLIGHTS Join the Lumberyard, a brand new development in central Omaha! Available

Detaljer

Last ned A street in Tromsø - Christine Kristoffersen Hansen. Last ned

Last ned A street in Tromsø - Christine Kristoffersen Hansen. Last ned Last ned A street in Tromsø - Christine Kristoffersen Hansen Last ned Forfatter: Christine Kristoffersen Hansen ISBN: 9788293618058 Antall sider: 87 Format: PDF Filstørrelse: 14.24 Mb The city of Tromsø

Detaljer

Server-Side Eclipse. Bernd Kolb Martin Lippert it-agile GmbH

Server-Side Eclipse. Bernd Kolb Martin Lippert it-agile GmbH Server-Side Eclipse Bernd Kolb b.kolb@kolbware.de Martin Lippert it-agile GmbH lippert@acm.org 2006 by Martin Lippert, lippert@acm.org; made available under the EPL v1.0 Outline Introduction Why Eclipse?

Detaljer

matematikk s F4814A8B1B37D77C639B3 Matematikk S1 1 / 6

matematikk s F4814A8B1B37D77C639B3 Matematikk S1 1 / 6 Matematikk S1 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Matematikk S1 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for

Detaljer

JAZZ BAND SERIES. Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Feels So Good. CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION

JAZZ BAND SERIES. Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Feels So Good. CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION JAZZ BAND SERIES a division of Alfred JAZZ Feels So Good Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor Saxophone 2nd Bb Tenor Saxophone Eb Baritone Saxophone 1st Bb Trumpet 2nd Bb

Detaljer

Last ned Bunader og tradisjoner fra Setesdal - Laila Duran. Last ned

Last ned Bunader og tradisjoner fra Setesdal - Laila Duran. Last ned Last ned Bunader og tradisjoner fra Setesdal - Laila Duran Last ned Forfatter: Laila Duran ISBN: 9789198078534 Antall sider: 182 Format: PDF Filstørrelse: 25.55 Mb Denne boken handler om tradisjonene i

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

1501 HOWARD STREET. $15.50 psf NNN 2,000-8,700 SF per floor COMMERCIAL FOR LEASE Howard Street Omaha, Nebraska * * CERTIFIED *

1501 HOWARD STREET. $15.50 psf NNN 2,000-8,700 SF per floor COMMERCIAL FOR LEASE Howard Street Omaha, Nebraska * * CERTIFIED * COMMERCIAL FOR LEASE 1501 HOWARD STREET 1501 Howard Street Omaha, ebraska $15.50 psf 2,000-8,700 SF per floor HIGHLIGHTS Rare corner site in Downtown Omaha Attractive architectural storefront Solid brick

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

APPROXIMATELY 6,240 RSF 1181 NE 128TH STREET KIRKLAND, WA Royce Cottle (425)

APPROXIMATELY 6,240 RSF 1181 NE 128TH STREET KIRKLAND, WA Royce Cottle (425) 1181 NE 128TH STREET KIRKLAND, WA 98034 APPROXIMATELY 6,240 RSF AVAILABLE SPACE 6,240 RSF (Can Be Demised) HIGHLIGHTS Located right off I-405 at NE 128th St., providing convenient access to I-405 and the

Detaljer

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre.

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

CAMES. Technical. Skills. Overskrift 27pt i to eller flere linjer teksten vokser opad. Brødtekst 22pt skrives her. Andet niveau.

CAMES. Technical. Skills. Overskrift 27pt i to eller flere linjer teksten vokser opad. Brødtekst 22pt skrives her. Andet niveau. CAMES Overskrift 27pt i to eller flere linjer Technical Skills Leizl Joy Nayahangan, RN, MHCM Leizl.joy.nayahangan@regionh.dk IMPORTANCE Challenges Brødtekst 22pt of patient skrives her care Increasing

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

PAPILLION PROFESSIONAL PARK

PAPILLION PROFESSIONAL PARK OFFICE FOR LEASE: PAPILLION PROFESSIONAL PARK $15.95 psf NNN 1,872-10,788 SF HIGHLIGHTS Terrific 72nd Street exposure and access. Full access intersection for easy ingress and egress. Professional park

Detaljer

Veiatlas Norge: Veikart = Road Maps = Strassenkarten 1: : Bykart = City Maps = Stadtplane 1: (Norwegian Edition) By Statens kartverk

Veiatlas Norge: Veikart = Road Maps = Strassenkarten 1: : Bykart = City Maps = Stadtplane 1: (Norwegian Edition) By Statens kartverk Veiatlas Norge: Veikart = Road Maps = Strassenkarten 1:300 000 : Bykart = City Maps = Stadtplane 1:20 000 (Norwegian Edition) By Statens kartverk (Norway) Search Maps Library of Congress - Classroom materials,

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

New Music for Handbells & Handchimes

New Music for Handbells & Handchimes New Music for Handbells & Handchimes Winter/Spring 2019 Presenting the best in gospel,spiritual, and contemporary worship music for handbell choirs of all abilities. arr. Bill Ingram This setting of the

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Logaritmen til et tall er det vi må opphøye 10 i for å få tallet. Logaritmen til et tall a kan vi indirekte definere slik:

Logaritmen til et tall er det vi må opphøye 10 i for å få tallet. Logaritmen til et tall a kan vi indirekte definere slik: Logritme til et tll er det vi må opphøye 10 i for å få tllet. 10 2 = 100 Logritme til 100 er 2. log 100 = 2 10 3 = 1000 Logritme til 1000 er 3. log 1000 = 3 Logritme til et tll k vi idirekte defiere slik:

Detaljer

INDIAN HILLS PROFESSIONAL BUILDING

INDIAN HILLS PROFESSIONAL BUILDING OFFICE FOR LEASE: INDIAN HILLS PROFESSIONAL BUILDING 220 N 89 th Street Omaha, Nebraska $17.50 psf Full Service 1,109-4,874 SF HIGHLIGHTS Great office building in a central location off of 90 th & Dodge.

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

INDIAN HILLS PROFESSIONAL BUILDING

INDIAN HILLS PROFESSIONAL BUILDING OFFICE FOR LEASE: INDIAN HILLS PROFESSIONAL BUILDING 220 N 89 th Street Omaha, Nebraska $17.50 psf Full Service 1,109-4,874 SF HIGHLIGHTS Great office building in a central location off of 90 th & Dodge.

Detaljer

LEAVENWORTH PLAZA. $10.00 psf NNN 1,000-3,000 SF COMMERCIAL FOR LEASE: Leavenworth Street Omaha, Nebraska * * CERTIFIED *

LEAVENWORTH PLAZA. $10.00 psf NNN 1,000-3,000 SF COMMERCIAL FOR LEASE: Leavenworth Street Omaha, Nebraska * * CERTIFIED * COMMERCIAL FOR LEASE: LEAVENWORTH PLAZA 5103-5139 Leavenworth Street Omaha, Nebraska $10.00 psf NNN 1,000-3,000 SF HIGHLIGHTS High visibility location with 24,664 cars daily at 51st and Leavenworth Close

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Passenger Terminal World Expo 2011 Copenhagen, Denmark. Steven B. Cornell Assoc. Vice President

Passenger Terminal World Expo 2011 Copenhagen, Denmark. Steven B. Cornell Assoc. Vice President Passenger Terminal World Expo 2011 Copenhagen, Denmark Steven B. Cornell Assoc. Vice President Overview PRT Definition Planning Parameters for Airport Projects Speed Capacity Geometrics Costs New Airport

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Science and Innovation in China

Science and Innovation in China Science and Innovation in China Thomas Hansteen, MFA www.norway.info Xi Jinping: Innovation key to new economic growth China must quickly transform its economy using an innovation-driven strategy to achieve

Detaljer

2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS

2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS 2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS 3A September 23, 2005 SEE, PAGE 8A Businesses seek flexibility. It helps them compete in a fast-paced,

Detaljer

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Honorable Mayor of Kuldiga Inga Berzina During the last few years I

Detaljer