Kongsvingerguiden Nr. 5 mai Årgang 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11"

Transkript

1 Kogsvigerguide Nr. 5 mi Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg ( ) vr forsvrsmiister og rbeidet sterkt for utbyggig v forsvrslije (Glommlije) fr Fredrikste festig til Kogsviger og Elverum. Velkomme til y sesog fr 2. mi - tomter, gurker, Pimperell poteter, stemor - forskjellige mpler og sommerblomster fr midte v mi Åpigstider: Mdg, torsdg og fredg kl Rv 20, 6 km ord for Kogsviger Tlf. Grete / Lrs Følg med på vår gruppe på for oppdterig på slgsklre vrer. 1

2 TEMA HJEM OG FRITID Måedes Uo Rekordrsk vår Jmme smeltet de digre søhugee på rekordtid. Nå spriger våre ut for fullt og vrme velter i over oss smme med polle og sjokkerte grdestokker. Like sikkert er det også Vårmrke, som igje blir på Rådhusplsse og i området rudt. I år et flott smrbeid med mge ktører dee helge: Forsvret, Kogsseteret, Scee U, Hedmrk Teter og Kogsvigermess. I fellesskp blir dette e Mrkeshelg med et svært llsidig progrm du k lese lt om ie i bldet. Mi og jui er de mest ktive rrgemetsmåedee, så du hr mye å se frem til og plotte i i kledere. Rekordmye rus? Mge hevder t det er større rusproblemer i Kogsviger e i dre byer. Dette hr ikke jeg oe smmeligigsgrulg for å mee oe om, me jeg registrerer t bye sliter med for mye rus. Etter e del møter med folk som er ivolvert i tiltk for å forebygge og rbeide med dette, ser jeg t temet kommer sterkere og sterkere på dgsorde. Både gjeom Sillmdg Første mdg i måede skl være Bye Vår si sillmdg og kskje flere sleger seg på og blir litt ekstr sille de dge. På sillmdg vil e v våre medlemmer blt ærigsliv, foreiger og privte få et besøk med e post Twist. Trekig forets helt vilkårlig i medlems msse. Første sillmdgsvier ble Dressm. KIL-billetter kommues ruspolitiske hdligspl og utdrettede tiltk, Frelsesermee, Like og Jobbe og Ugdom mot stoff for å eve oe. Dette er vgjørede tiltk for å få bukt med de problemee som ugdom og vokse hver i. Det verste er det økede slg v rkotik til midreårige og ye grupper ugdom, som tror stoff er kseptert og kult. Hvor mge skl gå i de smme fell? Stoff er og blir et helvete som det er vskelig å komme ut v. Alkohole er også frlig fordi de lettere gjør t du prøver dre tig. Foreldre vær på vkt! Rekordstor Kogsvigerguide Du holder å i håd de største Kogsvigerguide oesie. 32 sider! Det er mye jobb, me vi er selvsgt veldig stolte v produktet og utviklige vi hr htt siste hlvåret. Dette hr vært et viktig løft også i forhold til de økoomiske situsjoe for Bye Vår. Visste du også t du k lese Kogsvigerguide på våre ettsider? Et godt tips til veer og kjete i i- og utld. Vi vil også iføre oe ye ideer fremover med portrettitervjuer v kjete persoer, smt Bksi som du k lese mer om i dee utgve. God lesig. Kom mi du skjøe, milde Uo Arese, leder Bye Vår E y fotbllsesog er i gg. Vi trekker ut fire billetter til hver kmp blt iteresserte. Kmpee i mi er KIL- Rdberg 16. mi og KIL-Rheim 29. mi. Hver vier får to billetter og du viser di iteresse ved å sede e e-post til I pril vr det Geir Ove Berg, Tommy Lidberget og Britt Vestli som vt. Bye Vår i ye lokler Det er mge som hr fått med seg t vi hr flyttet, me ikke hvor. Adresse er Storgt 1 og det er på hjøret v Vest Hyge-bygget på ordside v gmlebru. Bye Vår sitt skilt heger på vegge. Grsrotdele Du k støtte Bye Vår ved å gi Norsk Tippig vårt foretksummer % v det du tipper for vil gå til Bye Vår, dette bidrget vil være med på å styrke rrgemetee våre. LITT AV HVERT Årets første Kremmertorg er 14. mi Vi går på vår 17. sommer med Kremmertorg på Rådhusplsse. Utggspuktet for disse tilsteligee vr t butikkee skulle ut på Torget og vise seg frem. Dette som et ostlgisk forsøk på å få tilbke e form for torghdel. På det første Kremmertorget 17. jui 1995 stilte 29 hådverkere og forretiger opp. Adre gge, i juli smme sommer, vr det forholdsvis dødt for så å t seg opp med loppemrked, teltboder og kruseller de påfølgede Kremmertorgee i ugust og september. I gmle visutklipp k vi lese t det vr ærmest eksttiske tilstder i loklpresse for livet m opplevde på de røde/øde/døde plss dee høste. Slik sett vr dette e svært sylig og viktig ktivitet i Bye Vår sitt tidlige liv. I 1996 ble tllet deltkere oe redusert d vi prøvde sju torgdger gjeom sommere. Etter hvert ble det fritt frem for lle som ville selge oe på Torget å bli med og det vr selgere hver gg. Kremmertorgee levde videre i 1997 ute t oppslutige tok seg eveverdig opp og i 1998 slet vi med å fie svrlige for å orgisere torgdgee. Liv Svrtberg sytes d det vr for glt om ktivitete skulle legges ed og tok svret for orgiserige og hr htt det side! Og vi må kue si t Kremmertorget hr økt år for år og i dg fremstår som større og bedre e oe gg. Et godt bevis på t det tr tid å irbeide rrgemeter og t m ikke må gi opp selv om det går litt trått. Plssprisippet er først til møll og det koster 100 kroer å være med. Dtoee for de este Kremmertorgee er 18. jui, 13. ugust og 10. september. Kremmertorget i mi igje på Festige Trdisjo er det også kl på Festige. For 14. året på rd rrgerer vi kveldskose i Gyldeborg Amfi. De to første åree i 1998 og 1999 foregikk rrgemetet på toppe v Festige. Etter t Gyldeborg sto ferdig i 2000, hr mellom 200 og 300 meesker møtt opp hvert år for å vslutte sjoldge på hyggelig vis og for å oppleve Festigsmrsje og lokle tleter utfolde seg i musikk og ds. Lokle og sjole kjediser som Roy Løhøide, Levi Herikse og Elis Akselse hr tidligere vært med, og vi hr htt mge rtistbesøk fr våre bokommuer. Hv som kommer i år, forblir foreløpig e hemmelighet, me vi k love mye god musikk og mge gode tleter. Allsg blir det også. Det vr et særdeles overrskede og positivt islg d Politiskolestudetee i fjor deltok i 17. mi-toget. Pltejord Klk Gjødsel Frø og sommerblomster Bye Vår Storgt 1, 2212 Kogsviger Tlf E-post: Våre hovedsmrbeidsprtere: Kogsviger Kommue Norseg, tlf Åpigstid hverdger kl Kremmertorget i Asvrlig utgiver: Bye Vår Kogsviger. Redksjo: Uo Arese og Gu Løvtjeret. Mrkedsrådgiver: Torill O. Luijbregts. Kogsvigerguide blir distribuert til lle husstder og virksomheter i Kogsviger. Opplg: Lyout: Gdlf Trykk: Glåmdl Trykkeri AS. 3

3 Vårmrke mi Rådhusplsse og skoleplsse er igje re for Kogsvigermrke dee våre. Smtidig feirer Kogsseteret 10-årsjubileum, så her blir det mye som skjer. Axels Tivoli er selvsgt på plss smme med lle slgsbodee. Ellers hr Teter i Glåmdl oe på gg, det blir bkkeløp, vi grterer kjedisuderholdig uder sødgsåpet, det blir messe i Kogsvigerhlle hele helge, look-like tletkokurrse, moteshow, bursdgskker og koserter. Ryktee sier også t vi får dmebesøk fr Austrli. J, j vi får vete og se. Moteshow I år er det messe og Mrke smme helg. Kogsvigermess i Kogsvigerhlle - de største slgs- og vremess i regioe. Her treffer du mge utstillere fr mge brsjer. Kofersier Oddbjør Hjelmeseth Bkkeløp i dg ø s e s å d r V isjoelt d r, blir det tr se og fullt I år som i fjo pover Vrdå p o rt o sp sstr Mts Lyse bkkeløp. Bu estekrefter. h g o g i m rum trøkk med b y bil. ed stiller m Atle Petterse fr X-fktor Rdio Kogsviger Live Club Night på Scee U The Ldybugs fr Austrli SØNDAGSÅPNE BU Kogsseteret 10 år ret ti år side Kogssete Det er i disse dger på e mm seter. Velko åpet sitt ut videde ke, lge med bursdgsk he seteret Mrkes g uderholdig, feiri kokur rser, msse og ktiv iteter. Vi feirer 10 års TIKKER KL Forsvret mrkerer 8. mi Mrkessødge smmefller med e historisk dg for Norge. På Kogsviger skl dette i år mrkeres med brsk og brm. Bl om for detljert progrm her er det slutt, musikkorps og stor kosert på Forsvrets Veterseter på Bærei. Utstillere/stds melder seg til Sissel på mobil GLOMMA-SHOWET str is bor strt på årets look- like- tletkokurrse Ege Mrkevis med mi Glåmdle torsdg 5. jubileum Kogsviger Kommue 4

4 Forsvrets Veterseter og Kogsviger Kommdtskp iviterer til mrkerig v FRIGJØRINGSDAGEN og de NASJONALE VETERANDAGEN 8. MAI 2011 PROGRAM 1700: 0800: Flggheisig, Kogsviger Festig. Utedørs festkosert Forsvrets Veterseter, Bærei. 0810: Bekrsig v FN moumetet ved festige. Tle og musikk ved esemble fr HV 02 Musikkorps uder ledelse v Oberst Christer O. Johesse. Festigstmburer. 1000: Bekrsig v Miebute i Byprke. Tle ved ordfører og musikk ved esemble fr HV 02 Musikkorps. PÅ KONGSVINGERMARKEN våre 2011 FreDAG 6. / LØrDAG 7. / SØDAG 8. mai 1100: Grisosgudstjeeste/kirkeprde i Viger Kirke. Esemble fr HV 02 Musikkorps. 1630: Grtis buss fr Jerbestsjoe vi Rådhuset til Bærei. Retur etter koserte. Med HV 02 Musikkorps, uder ledelse v Kptei Rue Hglud og Løytt Trjei Grimsby. Solister: Kjetil Foseid, Kjersti Thorset, Mtild Gressberg, Ol Welo, The Ldybugs og Ed-Pelle. Tle og overrekkelse v erkjetlighet til lle tilstedeværede veterer. Ekel serverig i puse. Medvirkig v Kogsviger bld kor. Kofersier Øivid Roos. Veterer oppfordres til å bære sie medljer dee dge. 6 TivoLieT er i vår PÅ rådhusplasse VELKOMMEN! Arrgemetee er grtis og åpe for lle! Foto: Ole-Johy Myhrvold PÅ KONGSVINGERMARKEN HØSTEN

5 TEMA NÆRINGSLIV PULS Kogsviger På to hjul hos PULS Nå skl sykkele frem! Aike Løhøide og Håvrd Bergkvist oppfordrer lle til å fie frm tohjulige og bli med Puls på veie. Ig Sudheim Id Christie Nymoe Siv Ire Helle Utesyklig Nå skl vi t med sykkele utedørs, forteller Aike. Vi pllegger turer i ærområdet på sflt og grusveier. Bli med e positiv gjeg på trivelige sykkelturer. Er du ikke medlem? Beytt deg v Mrkestilbudet vårt! DB NOR Eiedom Kogsviger Kjøpe eller selge eiedom Hos DB NOR Eiedom i Gågt på Kogsviger fier du tre blide medrbeidere med kompetse på eiedom. Vurderer du å kjøpe eller selge eiedom i Kogsviger eller områdee rudt, fr Eidskog i sør til Grue i ord smt fr Odle i vest til sveskegrese i øst, k du kotkte oss, forteller Siv Ire Helle. DB NOR Eiedom hr este 100 vdeliger rudt om i ldet, og vi i Kogsviger-vdelige kosetrerer oss om loklkuskpe. Kogsviger by er regioseteret, me vi føler oss like hjemme i e lite leilighet på Skres eller e tømmerkoie på Fiskoge. Et ært smrbeid med DB NOR Bk, smme med brsjes beste verktøy for mrkedsførig v eiedom på trykk, web og mobil, gjør oss til e hdlekrftig smrbeidsprter ved kjøp og slg v eiedom. Vi gir råd og veiledig og smrbeider tett med kude i hele prosesse, sier Siv og presiserer igje t ige for lite ige for stor. Be crzy, hve fu, keep triig Vi er i full gg med årets medlemskmpje Be crzy, hve fu, keep triig! Fr og med 1. mi vil det i tillegg til iedørs treig, bli gitt poeg for utektiviteter. Du k få poeg for sykkelturee med Aike og Håvrd, turer til Droiges utsikt og Liermoe. I lt 10 forskjellige turer er det mulig å få poeg for. Dette gir msse treigsmotivsjo, forteller dglig leder Birgit Judi. Temkveld med KIL-treer Per Brogeld De 19. mi kl er det temkveld med Per Brogeld. Temet er Motivsjo og treig. H vil gå i på hvord vi skl holde treigsmotivsjoe oppe. K e mosjoist teke som e toppidrettsutøver? Hvor viktig er det å sette seg et treigsmål? Aike Løhøide og Håvrd Bergkvist Tre GRATIS i juli og ugust Dglig leder Birgit Judi. Mrkestilbud! Bli medlem å og tre GRATIS i juli og ugust. Tilbudet gjelder KUN mi. Lever dette utklippet hos Puls Kogsviger. Nv: Telefo: Puls Kogsviger Idustriv Kogsviger Tlf

6 TEMA NÆRINGSLIV Silkeveve på Skres E vev i to etsjer. Et bord som buger v silkestoffer. E kurv med silkekokoger og råsilke. Frget silketråd på bmbusspoler. Det er oe v det som møter de som vlegger Silkeveve på Skres et besøk. På veggee og i e glssmoter fier vi flotte, vevde silkestoffer i lle regbues frger. Her får lle e frgeopplevelse v dimesjoer. Silkeveve på Skres er verdt et besøk. De klssiske kiesiske vevstole i Silkeveves lokle er de eeste i sitt slg i drift utefor Ki. De er over fire meter høy og fem meter lg med tråder i reige. På FN s liste Å være på FN s liste over immteriell kulturell verdesrv heger høyt. De utsøkte vevkuste til iehver Guo Yxig er blitt lgt merke til. Silkeveve på Skres er dessute det eeste stedet utefor Ki der de gmle vevkuste vises. Veter storirykk I sommer veter vi mye besøk. Vi hr llerede fått mge hevedelser og bestilliger v grupper, og vi prøver å legge til rette med opplegg etter øske fr de som heveder seg. Dessute pllegger vi å kue tilby litt ekel serverig ute i sole på fie sommerdger, sier Guo Yxig. Hu gleder seg til å vise frm ed mer fr Silkeveve i este ummer v Kogsvigerguide. De berømte yuji silkebrokdee fr keiserriket, vevd i et komplisert møster med tråder v silke og ret gull, blir rekostruert i miste detlj etter keiserlige grvfu. De ypperste vevkuste i meeskehetes historie k igje beudres i si fulle prkt. I kurve er det silkekokoger spuet v lrve til silkespiere, e sommerfugl. Dette er råstoffet for produksjo v ekte silke. E kokog ieholder omkrig é kilometer smmehegede silketråd.silketråde frges med de smme turfrgee som ble brukt i det gmle keiserriket. De kiesiske vevstole må betjees v to persoer i smspill. Guo Yxig på toppe styrer møsteret, mes vevekspert Wg Jisheg fr Silkeistituttet i Njig bruker skyttele med tråder v ret gull og silke

7 TEMA NÆRINGSLIV Mxbo Kogsviger Glåmdl Bil Lgeld Kogsviger SsgYog Kordo k lle få se på Kogsvigermess 6., 7. og 8. mi, selvsgt smme med dre v våre bilmodeller Selger Trod Egebretse øsker velkomme Det er vårforemmelser over lt, også hos Mxbo. Klrgjørig til våre er viktig. Alt du treger v utstyr til hge og terrsse fier du her. Nå er det bre å pllegge! Fr buss til bil J, du leser riktig. Me det hr igetig med t m skl slutte å kjøre kollektivt. Nei, importøre for Fit og Alf Romeo heter RSA og er e forkortelse for Rutebileieres Stdrdiserigs Aksjeselskp. Dette selskpet hr eksistert i 75 år. På 70-tllet strtet de med import v persobiler fr Suzuki, og hr i tillegg importe for Isuzu, Fit og Alf Romeo. Belegigsstei er populært Det er mye å velge i år det gjelder belegigsstei, sier Trod hos Mxbo. Flere og flere ser t det blir mye reere år m legger stei, for eksempel utefor iggsprtiet, på gårdsplsse eller i hge. Så er det vedlikeholdsfritt også. Lørdg 14. mi kommer e represett fr Ask Miljøstei hit og iformerer mer om dette. T gjere med prosjektet og kom til oss, legger h til. Visste du t. Mxbo hr grsjer i sitt sortimet? Ni ulike modeller er på mrkedet. - Kudee k t med seg pltegiger eller dre skisser hit, så tr vi e uforpliktede prt og ser hv vi k komme frm til v ulike løsiger. Mge bruker våre og sommere til å bygge grsjer. Derfor fokuserer vi på dette å, sier Trod. Mye skjer Vi hr mge tig på gg. Etusisme er det igetig å si på. Nå skl det ryddes og bygges litt om på ditt og dtt. Og i ester ummer v guide k du lese om grillig. Mer sier vi ikke følg med, sier Trod og vekker ppetitte. De populære Mxbo-grsje Hgeprti med belegigsstei fr Ask Miljøstei Kjøper seg i i Glåmdl Bil RSA Bilimport i Drmme går å i på eierside i Glåmdl Bil. Glåmdl Bil hr htt kjempesuksess med lserig v Fit og Alf Romeo i Kogsviger. Som tidligere omtlt i guide, hdde Glåmdl Bil for e tid tilbke besøk v Slvtore Ferrri fr Fitfbrikke. H vr impoert over legget og stsige til Glåmdl Bil. Derfor er det å ekstr speede med importøre også på eierside i virksomhete, sier dglig leder Kjell Fredrikse. Årets forhdler og ylserig med Cecili Brækhus Glåmdl Bil ble Årets forhdler v Alf Romeo i Norge for Vi er ie i e utrolig speede periode kkurt å. Derfor er optimisme til å t og føle på hos de som jobber her. Alle gliser fr øre til øre hele dge. Kudee strømmer på, og vi hr ftstiske ordrebøker. E y stsjosvog, Fit Freemot skl lseres i jui/juli. Så vil jeg eve t Cecili Brækhus ble verdesmester i boksig igje og hr å lle belter i dee sporte. Hu froter også e y lserig, emlig koreske SsgYog Kordo, forteller Kjell Fredrikse. På Kogsvigermess SsgYog Kordo får lle se på Kogsvigermess 6., 7. og 8. mi, selvsgt smme med dre v våre bilmodeller. Det er stor speig til de ye modelle. Jeg oppfordrer lle til å t e tur iom, vruder dglig leder i Glåmdl Bil. Fit Freemot lseres i jui/juli 12 13

8 LITT AV HVERT TEMA HJEM OG FRITID LITT AV HVERT TEMA HJEM OG FRITID Resco Mpei-rittet i setrum lørdg 28. mi Dette store sykkelrittet gjetr fjorårets opplegg med strt og mål i setrum. Nærmere bestemt på Rådhusplsse. Resco Mpei-rittet er et terregritt for ktive og mosjoister. Rittet er 45 kilometer lgt. Første osør på «Bksi» er Frelsesrmee, Kogsviger. «Bksi» blir grtis oseplss Aoseplsse på hele bkside v Kogsviger Guide gis å bort til de som treger de, og fortjeer de mest. Er det mulig? J. Hver måed gis hele oseplsse på bkside v Kogsviger Guide til e osør som vil h de. Det k være e orgissjo, e veldedig sk, br-å-vite-sk, e festivl, hv som helst så lege du tr kotkt, sier t du vil h oseplsse og forteller hvorfor. Dette er ikke e kokurrse i størst behov, me vi må este vite hvem som er der ute, og hv de vil si. Dette er e ftstisk mulighet som kommer igje måed etter måed, sier e etusistisk Thoms Selvg, tekstforftter og koseptutvikler hos kommuiksjoshuset Gdlf. Det velges e osør hver måed. Deretter lges ose i smrbeid med deg, fr idé til tekisk gjeomførelse, og år de hr stått på trykk får du ose til odel og eie om du vil bruke de om igje seere. «Bksi» er llerede i gg Første osør på «Bksi» er Frelsesrmee og du ser ose i juiutgve v Kogsviger Guide. Frelsesrmee ble vlgt fordi de er smfusegsjerte til figerspissee, hr et gjeomvrmt hjerte for de svkeste og er e tydelig ktør loklt. Dessute hr Willims Kffebr de beste vflee i bye. Vi er selvfølgelig glde for dette. Så hyggelig. Jeg tror, og håper, dette også kommer til å få e effekt for oss, sier dglig leder Thorleiv Vle i Kogsviger korps. Aosere på «Bksi»? Aosee lges v et dedikert kretivt tem hos kommuiksjoshuset Gdlf. Om du øsker os eplss, k du gå til Myrull 20 år De 14. jur 2011 fylte Myrull Brehge på Roverud 20 år. Vi feirer oss selv lørdg 14. mi, og det vil foregå e megde ktiviteter på/rudt Smfushuset og i brehge fr kl. 11 til 15 dee dge. Vi ever Gråtss-kjørig, ugebærig, slg v vfler, pølser og kffe, tursti, hoppeslott, opptrede v klov o.s.v. Det vil óg bli uksjo hvor vi uksjoerer bort mlerier som br hr lget. Det blir loddslg og i lvvoe i skoge stekes det piebrød. Mye skl foregå kskje det rett og slett er like greit å komme og se Velkomme skl du/dere være! Filosofisk kfé e suksess Torsdg kveld 26. mi er det klrt for de fjerde filosofiske kfée. Dette er e yviig v året og holdes på Biblioteket. Det hr vært meesker til stede hver gg og det er deltkere som bestemmer temet. Her spier m iom det meste, me det heger hele tide på e rød tråd ut fr hv m, i strte v møtet, hr bestemt å skke om. Hr du lyst til å vite mer, så stikk iom este treff. Sjekk også fcebook for mer ifo. Orgelksjo Vi mier om spleiselget for ytt orgel i Viger Kirke. Ibetlig skjer på koto Kommue hr ttt si del å må lle dre bidr. Målet er t det ye orgelet skl stå klrt til ivielses kosert ved grulovsjubileet 17. mi For å få til det, må orgelet bestilles i sommer. Det tr 3 år å bygge det og tilpsse det til kirke. Alt i solvskjermig Avd. Sør-Hedmrk Erik & Kriss på Russetreff Bye Vår rrgerte Russetreff på Trvbe i fjor. I år er det y rrgør og y re. Hele distriktets russ smles på Slobru osdg 11. mi og det er de populære rppere Erik & Kriss som t opper plkte. Kosertsessjo på Rolighed Husk å få med deg to uike Beethovekoserter med Håvrd Gimse, klver og Truls Mørk, cello 4. og 24. mi. Brdvold Grteri Stort utvlg i sommerblomster 2219 Brdvl, tlf / Åpigstider: M fre 10 19, lør 10 15, sø

9 Det skjer i Kogsviger mi 2011 TEATER OG KONSERTER TEMA- OG FORENINGSMØTER ANNET MAI Rådhus-Tetret Osdg 11. kl Kåseri: Hjllis Siste rude Brdvl Historielg Sted: Bygdetuet Skieb Tirsdg 31. kl Tirsdgsklubbe Kogsvigermess Sted: Kogsvigerhlle Fredg 6., lørdg 7. og sødg 8. Slgsmesse MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN Torsdg 12. kl Soloforestillig: Perille Sørese Flik pike Osdg 15. kl og Jump dseshow Kviemuseet Sted: Rolighed Osdg 4. kl Beethove-kosert del 1 Tirsdg 24. kl Beethove-kosert del 2, begge m/håvrd Gimse, klver og Truls Mørk, cello Sted: Kogsviger bibliotek Torsdg 5. Vårkosert. Kommueklg og Sclpell Lørdg 14. kl og Jubileumskosert Kogsviger Bld Kor - 35 år UTSTILLINGER Kogsviger Turistiformsjo Glommegt 33 Mdg til fredg kl , lør. kl Slgsutstillig Kirste Schwlbe, mlerier Kogsviger Kustforeig Sted: Glleri Amodtgårde Lørdg 7. og sødg 8., lørdg 14. og sødg 15., lørdg 21. og sødg 22. kl Reidr Dreyer Nye mlerier Kviemuseet Sted: Rolighed Lørdg 28. kl Åpig sommerutstilige Lykkelige lle sie dger om bryllupstrdisjoer TEMA- OG FORENINGSMØTER LLH Glåmdl (tidl. Skeive på Viger) Sted: Kro Sødg 1. kl Møteplss lle iteresserte, ige ldersgrese Brdvl husflidslg Sted: Bygdetuet Skieb Mdg 2., 9., 16., 23. og 30. kl Kurs i kjøkkebroderi (åpet for lle) Kogsviger Husflidslg Sted: 2. etg. Kiwi Lgeld SPORT BKOK, Brdvl Kogsviger Orieterigsklubb Sted: Liermoe. Osdg 4. kl O-krusell 4. Kotrolløp Sted: Liermoe. Osdg 11. kl O-krusell 5. Postplukk Sted: Bureie. Osdg 18. kl O-krusell 6. Lgdistse Sted: Festige. Lørdg 28. kl Klubbmesterskp/O-krusell 7. Sprit Kogsviger IL Fotbll dmer 2. div. Sted: Gjemselud Lørdg 7. kl KIL Rufoss Torsdg 19. kl KIL VIF2 Lørdg 28. kl KIL Øvrevoll/Hosle Kogsviger IL Toppfotbll Sted: Gjemselud stdio Sødg 16. kl Adeccolige: Kil Toppfotbll Rdberg Sødg 29. kl Adeccolige: Kil Toppfotbll Rheim Resco Mpei/Glåmdl Sykleklubb Sted: Setrum Lørdg 28. kl Resco Mpei-rittet sykkel. Strt og mål Rådhusplsse FRILUFTSLIV Kviemuseet Osdg 18. kl Storgårdee ved Vigersjøe, vdrig fr llee ved Skirbøl Fiskoge turistforeig Lørdg 21. kl Lørdgsvdrig Vestre Græsberget Helgedmme. Kjør Græsbergsvege 1,5 km opp fr fv 202. Stemplig Kjetmsmerket Osdg 25. kl Osdgsvdrig i turreservtet Särkilmp, Vrldskoge. Oppmøte Østre Vrldskogveg ved Aspetjersbrkk. Stemplig Kjetmsmerket Hum-Etisk Forbud Sted: Rådhus-Tetret Lørdg 7. kl , og Humistisk kofirmsjo Forsvret Sted: Se side 7 Sødg 8. Frigjørigsdge/sjol veterdg Bye Vår Sted: Rådhusplsse Lørdg 14. kl Kremmertorg Myrull brehge Sted: Brehge og Roverud smfushus Lørdg 14. kl årsjubileum med msse ktiviteter Bye Vår Sted: Gyldeborg Amfi Tirsdg 17. kl mi igje på Festige Sted: Kogsviger bibliotek Tirsdg 24. kl Lesesirkel Etblerertorget/Bye Vår Sted: Auditoriet, Setrum vgs Torsdg 26. kl Torsdgslusj for ærigslivet Sted: Kogsviger bibliotek Torsdg 26. kl Filosofisk kfé Mesrudfeltet Vel Sted: Mesrudfeltet Lørdg 28. kl Loppemrked. Slg v kffe, brus, kker. Mrk. fr rv 200 Msterudvg. GUDSTJENESTER OG LIVSSYN Sted: Viger kirke Sødg 1. kl Høymesse Sødg 8. Kl Kirkeprde/Fmiliegudstjeeste Lørdg 14.kl Kosert Twees og Lil Sgli Sødg 15. kl Høymesse Tirsdg 17. kl Gudstjeeste Uke 17: Uke 18: Uke 19: Uke 20: Uke 21: Uke 22: Arrgemeter i jui meldes til Bye Vår ie 10. mi Tlf E-post: Det ts forbehold om edriger og evt. feil i oversikte. ÅPNINGSTIDER: Turistiformsjo/hådverksutslg: Glommegt 33 Hverdger kl Lørdg kl Festigsmuseet: 1. til 15. mi lørdg og sødg, 17. mi til 28. ugust lle dger kl Kviemuseet: 29. mi til 28. ugust lle dger uttt mdg kl Tirsdg 3. kl Temmøte: Kogsviger og Festige v/per Erik Rstd Pesjoistuiversitetet Sted: Kogsviger bibliotek Osdg 4. kl Tem: Nær og yttig Glåmdle i 125 år v/lrs Ovlie Kogsviger og Omeg Afsiforeig Sted: Lgeldhjemmet Torsdg 5. kl Temmøte: Eklere liv v/kristie Stesrud. Demostrsjo hjelpemidler Brdvl Historielg Sted: Bygdetuet Skieb Torsdg 5. kl Dugd Øiere Gredeforeig Sted: Fiheim og Lgbbe Lørdg 7. kl Dugd m/rkig og pytig, iv. vidusmlig. Mt Kogsviger - Viger Historielg Sødg 29. kl Utflukt til fietorpet Abborhøgd, Brdvl Fiskog. Oppmøte jerbestsjoe for felleskjørig privtbiler. For skyss, rig BARN OG UNGDOM Ugdomsklubbe Omeg 3.16 Kogsviger bedehus Torsdg 5., 12., 19., 26. kl Sted: Kogsviger bibliotek Torsdg 19. kl , og Bby-/breforestillig 0-3 år: Høyt oppe i fjellet v/teter Ildet. Billetter Rådhus-Tetret Lørdg 21. kl Kofirmsjo Sødg 22. kl og Kofirmsjo Sødg 29. kl og Kofirmsjo Sted: Austmrk kirke Sødg 1. kl Gudstjeeste Sødg 15. kl Ugdoms- og smtlegudstjeeste for kofirmtee Tirsdg 17. kl Fmiliegudstjeeste Sødg 29. kl Gudstjeeste Sted: Sted: Brdvl kirke Sødg 1. kl Solidritetsgudstjeeste Brdvl skole RøRleggeR ved gjemselud Kogsviger Pesjoistforeig Sted: Kogsviger bedehus Mdg 9. kl Temmøte: Syet vårt eldes det også? v/optiker Eirik Ross. Uderholdig v/ Bære Krestj og Thor Kogsviger og Omeg Hørselsforeig Sted: Brukerktr, Sykehuset Tirsdg 10. og 24. kl Hørselsprt/btterislg m.m Kogsv. Kustforeig og Kogsv. - Viger Historielg Sted: Auditoriet Setrum vgs Tirsdg 10. kl Foredrg om Erik Wereskiold v/j Kokkim Rådgivigstjeeste for pesjoister Sted: Kogsviger bedehus Osdg 11. kl Temmøte: Frivilligsetrle v/aud Olstd Brdvl Bygdekvielg Sted: Bøderes Hus Osdg 11. kl Plte- og studeuksjo Kogsviger Sitetsforeig Sted: Sitetes Hus Mdg 16. kl Møte Kogsviger festigs veer Sted: Bkeriet Torsdg 26. kl Torsdg på festige: Frotkjempere i zismes fotspor v/thoms Mårud Øiere Gredeforeig Sted: Fiheim Lørdg 28. kl Dugd m/vidusmlig og gulvlkkerig. Mt Viger brehge Sted: Kråkeveie 40 Tirsdger kl Åpe brehge ANNET Frokost Sted: Frelsesrmee, Egesgte 1 Tirsdg 3., 10., 24., 31. kl Nærmiljøseterets kfé Kogsviger bedehus Tirsdg 3., 10., 24. kl og fredg 6., 13.(lusj), 20. kl Fredg 27. kl Sgkfé m/lusj Kotkte Sted: Willims kffebr, Jerbegt 17 Torsdg 5., 12., 19., 26. kl Kogsviger Sitetsforeig Sted: Sitetes Hus Torsdg 5. kl Ileverig lopper Fredg 6. og lørdg 7. kl Loppemrked Sted: Kogsviger Bibliotek Fredg 6. kl Grtis dtkurs Kogsvigermrke/Bye Vår Sted: Setrum ord Fredg 6., lørdg 7. og sødg 8. Vårmrke, se side 4, 5, 6 Tirsdg 17. kl Fmiliegudstjeeste Sted: Roverud kirke Sødg 1. kl Solidritetsgudstjeeste Sødg 29. kl Friluftsgudstjeeste på Berg Sted: Ludersæter kirke Tirsdg 17. kl Fmiliegudstjeeste Sødg 22. kl Høymesse Sted: Frelsesrmee, Egesgte 1 Sødg 8., 15., 22. kl Gudstjeeste Sødg 29. kl Fmilietime Sted: Kogsviger bedehus Osdg 4. kl NOR-møte. Afi Skheim Torsdg 5. kl Formiddgstreff. Afi Skheim Sødg 8. kl Sødgssmlig NLM. Asbjør Nordgård. Breprogrm Sødg 22. kl Sødgssmlig NOR. Therese Gledrge Sted: Pisekirke Fildelfi Tirsdg 17. kl Felleskirkelig sjolfest Viger Flis og Bd AS Brugt 49, 2212 Kogsviger , BAILINE VEKT- OG FIGURFORMING FOR KVINNER Mrie Michelse: Jeg er kjempeforøyd med Bilie, både smerter og vekt er redusert Rørlegger murer/flislegger Bderomsmøbler RING FOR GRATIS PRØVETIME! Bilie Kogsviger, Egesgt. 1, tlf

10 TEMA HJEM OG FRITID KONGSfestivle FREDAG 1. JULI KL i Mllig-gårde i Øvrebye Aldersgrese 18 år Forhådsslg ege billetter hos Bye Vår kr 200,- Restbilletter i dør ORBO & The Logshots m/support LØRDAG 2. JULI KL Kogsviger festig Forhådsslg på Billettservice og hos Bye Vår kr 395,- Restbilletter i porte kr 500,- Postgirobygget Noor Noor CC Cowboys Billetter hos Bye Vår, å i Storgt 1 (Vest Hyge-bygget) på tlf og billettservice.o, Poste og Nrvese Sjekk oppdtert ifo på bye-vr.o Buried Amog Roses LITT AV HVERT TEMA HJEM OG FRITID Ivitsjo til Liv i leire 2011 Er du utstiller, k du melde deg på til Liv i leire. Vi gjetr fjorårets suksess med ku e dg, lørdg 4. jui kl Påmeldig til eller mobil Det koster ku 200 kroer å være med. Fr scee blir det uderholdig gjeom dge med sketsjer og musikk fr lokle tleter. Om du ikke er utstiller, k du holde v dtoe for å oppleve kskje de triveligste dge i Kogsviger i hele år. Atmosfære i Øvrebye dee dge er virkelig spesiell. Og med det smme vrme sommerværet som i fjor, blir det også e kokveld i Herdhlsprke med serverig, musikk og uderholdig o-stop. Også i år blir det æftsjzz med Sjeselog, RUST med gjester og større trøkk jo mer klokk blir. Setrumsgteløpet I fjor på Kogsvigerdgee strtet KBIR og Bye Vår opp et ytt gteløp i setrum v Kogsviger. Dette ble e stor suksess og etblerte seg llerede første året på Hedmrks topp-10 blt løp i forhold til tll deltkere. 124 stilte til strt på 5 og 10 km, mes et tredvetlls br deltok i Breløpet i Byprke. Lørdg 18. jui er det dgs for å gjet Setrumsgteløpet. Alvor for oe, trim for oe og ku moro for oe. Premie rig til lle og u sett sut for kropp og sjel. Du k lese lt om løpet og melde deg på setrumsgtelopet.o I år med ytt, profesjoelt tidtkigsutstyr. Torsdgslusj for ærigslivet 26. mi. Siste før ferie. Slg v hjemmesydde breklær på Liv i leire 2010 Uderholdig uder Liv i leire 2010 Postgirobygget CC Cowboys Noor Noor Hovedsmrbeidsprtere: Foto: Morte Krogvold Mo øsket å gå ed 30 kilo, det klrte hu fit på1år. 3 år etter holder Mo fremdeles si vekt stbil."det er tkket være Bilie" sier Mo. Rig for GRATIS prøvetime Prøv Bilie du også, du hr igetig å tpe, bortsett fr kilo og cetimeter. Bilie Kogsviger, tlf , Egesgt REDUSERING AV KROPPSMÅL MED OPPTIL FLERE STØRRELSER 18 19

11 LITT AV HVERT Temkveld hos PULS Det vr dmee i fokus hos PULS e kveld i pril. Temet vr stylig og klær. Gjestee fikk orieterig om grderobe v Joette fr Jetee på Hjøret. Birgitte fr Ross og Se viste brilleiftiger og solbriller. Noe smiketekikker fikk de se også. Det blir ige dilog... Påskeøtter Historiske utklippsbøker Hos Bye Vår k du å titte på Bye Vår si historie gjeom 18 år. Dette er behørig dokumetert med visutklipp, bilder og diverse remedier fr rrgemeter. Totlt teller smlige over 2000 sider med bilder og utklipp. Tre viere ble trukket ut blt de riktige svree på våre tll-påskeøtter i pril-ummeret. Følgede vt e billett til Festigskoserte: Ie Hgeberg, Joh Hmmerstd og Grethe Sprby. Billette k hetes på Bye Vår sitt kotor i Storgt 1. Iholdet i svree vrierte litt mer e vi hdde reget med, så flere svr må beteges som riktig. A. 007 Jmes Bod hdde lle. B Kogsvigers kommueummer hdde lle. C. 1609,34 E egelsk mil hdde lle. D D Kogsviger fikk bysttus. Vi hr også godttt Norges første jerbe. E. 36,9 Jglds ultimtum. Vi hr også godttt AP s oppslutig uder vlget i EN MÅNED GRATIS TRENING + e treigsbg* Kommuiksjo er et hådverk T med deg idée di til oss så skl vi rote i verktøykss til vi fier kkurt det som tregs. Hr du ige idé, Aose Sivgjege så hr vi verktøy til å gi deg det også.... v to moologer Det hjelper ikke å rope høyt om ige hører deg, eller forstår hv du sier. Vi k det å brige budskp og hr det rette verktøyet. Stikk iom, kffe er strks klr. Følg oss på Det løer seg å smle lt hos é leverdør! MOBILTELEFONI BREDBÅND FASTTELEFONI Her er det ledig plss til e kremmer med slg som lideskp! Avci Sport Club Treig for helse og velvære Du fier oss i svømmehlle For mer iformsjo gå i på vetelo.o, eller besøk ditt ærmeste bedriftseter i Kogsviger, Elverum eller Hmr. Vil du h dee plsse? T kotkt! *Tilbudet gjelder hele mi måed og ku 12 måeders bidig. Kurér Grfisk AS Norvld Strds veg Kogsviger Tlf.:

12 TEMA NÆRINGSLIV Bil-huset Kogsviger Nå er det tid for Kogsvigermess. Og dit skl Bilhuset med mge bilmodeller for å møte våryre kuder. Citroë Norge kommer med e hel krve som Bil-huset får dispoere uder mess 6., 7. og 8. mi. Krve viser de ye top-lie Citroë DS3. Her får kudee ledig til å prøvekjøre dee uike, ye bilmodelle. Stig Igjerdige med Citroë DS3 Adre modeller På vår utstillig ie i Kogsvigerhlle k lle få t våre øvrige modeller bedre i øyesy. I tillegg hr vi kmpjer gåede hele tide. Dette vil m også merke uder mess, sier selger Christi Igjerdige. Vi øsker å syliggjøre oss litt ekstr og håper t ærigslivet i distriktet oppdger oss ed mer. Betty og Are Udesseter som driver Sgrud i dg. SgruD Skres Subru Selv om m å er oppttt v våre, ligger ikke vitere så veldig lgt bk oss. Subru hr 4-hjulsdrift som stdrd, og Subrus modeller er veldig populære. Mge teker tilbke på vitere og hr sgt til seg sjøl t de vurderer 4-hjulsdrift. Dette merker vi hvert år, forteller Christi. På vår utstillig ie i Kogsvigerhlle k lle få t våre øvrige modeller bedre i øyesy. De våryre bilforhdler Nå gleder vi oss til mess. Vi skl prise våre! Og propos å prise, vi blir sikkert eige om pris år det gjelder å komme med tilbud til kudee også, vslutter Christi Igjerdige med et smil og øsker lle velkomme til Bil-husets std på Kogsvigermess. I flott beliggehet lgs rv2 mellom Skres og Opker, ser vi det impoerede legget til Sgrud. Med stor trfikk på vege er dette blitt e perle for de som vil stoppe, strekke på bei og spise et godt måltid. Legre bort på legget, mot Glomm, fier vi hytter i lle ktegorier. Det er ikke bre fmilier på weekedeller ferieopphold som beytter hyttee, ærigslivet hr også fått øyee opp for å rrgere kurs og koferser på Sgrud. E god tmosfære Når m er på kurs eller koferse, foregår dette i mge tilfeller på større eller midre hotell. Her på Sgrud hr vi jobbet hrdt for å utvikle vår ege tmosfære slik t gjestee vil føle t de er velkome, forteller Are Udesseter, e v tre ledere ved legget. Vi hr lle fsiliteter til gjeomførig v ethvert progrm som ærigslivet øsker. Vi er utrolig stolte v våre ye hytter som er utstyrt som små privtboliger med lle fsiliteter og med e ftstisk beliggehet ved elv. mer til rette for ærigslivet, hr gjort t dette bre hr gått e vei, forteller Udesseter stolt. Det er ivestert store beløp i legget de siste tre åree og vi merker t våre gjester setter pris på kvlitet. Dette året hr vi rustet opp servicebygget og blir de eeste 4-stjerers cmpigplsse i distriktet. Vi stser primært på serverig og overttig, me hr dessute ege cterigvdelig og selskpslokler smt slg v iteriørvrer. J, vi hr ltså edel å tilby. Vil du vite mer gå i på eller rig Historikk Det hele strtet d Astrid og Arvid Bergerse kjøpte stedet i Eldste dtter, Audi Ferger, hdde flyttet til Cd med si m Roger Ferger, og det vr på et hjemmebesøk i gmleldet de bestemte seg for å slå til d Sgrud vr til slgs. Det betyr t det er tredje geersjo som driver stedet i dg. T.v. Christi Igjerdige og Hugo Igjerdige med Citroë C4 Økt omsetig Etter t vi pusset opp resturte og de tilkyttede loklee, hr vi fått ed flere besøkede. Og t vi i tillegg hr lgt ed Freddy og Bete Ferger, kokke med si koe som også jobber på legget 22 23

13 TEMA NÆRINGSLIV ALFA Trfikkskole Kogsviger Kirkeær Hgeseter BoGrøt Alf Trfikkskole hr etblert seg på Kogsviger. I yoppussede lokler i Tårhuset (tidligere To Søstres lokler) fier vi e eergisk og forvetigsfull gjeg. ALFA Trfikkskole er fr før etblert på Åres og Jessheim. Virksomhete hr i lt 14 stte og strtet opp med kjøreopplærig i Speede med Kogsviger Vi hr også vært i Kogsviger side 1986 i og med t vi her hr forettt førerprøver, forteller dglig leder Gur Bree. Dessute hr vi htt mye lgkjørig lgs veiee her oppe. Me å blir det ekstr speede i og med t vi hr etblert eget vdeligskotor her. Vi hr htt forespørsler fr ye elever i Kogsviger tidligere som hr kommet til Åres for kjøreopplærig. Tide vr derfor ie til å etblere seg her. Kokurrsedyktige Vi føler t vi hr et mrked her oppe og t vi er kokurrsedyktige på pris. Pågge er llerede stor etter t vi hr syliggjort oss ed mer her i bye. Vi er foreløpig to kjørelærere og e sekretær, me målet er å utvide stbe med ed flere. Det er selvsgt behovet på mrkedet som vgjør, sier dglig leder Gur Bree med et glimt i øyet. Vil du vite mer om ALFA Trfikkskole gå i på eller rig Visste du t busker og plter er hges puter og grdier? Slik som tekstilee tilpsses iteriøret iedørs, tilpsser vi pltee i hge. Nå er tide ie for beskjærig, bepltig og å sette smme de ydeligste frger i potter, krukker og ksser. Stort utvlg På Kirkeær veter de storirykk. Hgeseteret som er i kjede BoGrøt, hr fått i store prtier v prydbusker. Nå er pltee også i vekstmodus. Vi hr plter med blomster i lle frger og størrelser, forteller dglig leder Iger Merete Frette. Det som hr vært speede de siste åree, er t kudee tør å prøve oe ytt. M hr lett for å låse seg fst i de vte blomstertrdisjoee. Nå ser vi mer og mer t det selges mye v det som er ytt. Luft i jord Mge hr spørsmål om hvord de best skl stelle de ye pltee. Det første budet er t det bør være luft i jord slik t plte røttee får puste. I ksser og potter legger m godt med leckuler i bue, som et dreerigslger. Helst bør m lge oe hull i bue v potte, hvis de er tett. Dette for t over skytede v skl få ree ut. Og husk god og ærigsrik pltejord til de ye pltee, forklrer grtere. F.v. J Erik Berteusse, Gur Bree og Hilde Bkkejord Frgeprkt Når m ser utover blomsterteppee i grteriet til Kirkeær Hgeseter, er det ikke e drøm. Nei, drømme er s våre er kommet. De stte hos Kirkeær Hgeseter øsker velkomme til plteshoppig. Vi gleder oss like mye som kudee over t vi å k prise våre og sommere, vslutter Iger Merete Frette. Vi føler t vi hr et mrked her oppe og t vi er kokurrsedyktige på pris. J Erik Berteusse og Hilde Bkkejord T.v. Iger Merete Frette og Gu Hge 24 25

14 TEMA NÆRINGSLIV Sceemotge Grider Våre kom til Ulf Ekåse og Sceemotge også. Bestilliger v prtytelt er populært. Det er kofirmsjoer, bryllup, jubileer og festivler som er i skuddet. Uder tk Å være værvhegig er ikke oe særlig år for eksempel brudepret pllegger si store dg. Derfor er telt blitt mer og mer populært, sier Ulf Ekåse. Dette gjelder lle som skl h e fest utedørs. Og år vi mies de somree vi hr htt de siste åree, så skjøer jeg kudee godt. Skffer tilbehør Vi leverer selvsgt lt som tregs for å gjeomføre e mierik fest. Bord, stoler, krkker og lt ie lyd og lys, j, det er bre å si i fr hv som øskes, så trår vi til. Vi gleder oss over t ordretilgge er økede, legger Ekåse til. Kogsviger Sport & Fritid Gågt, Kogsviger Jkt, fiske, sport og fritid Kjeer du deg selv igje i oe v disse ktegoriee? D fier du utstyret du treger ede ved mfiet i Gågt. Butikke hr det folk vil h. Jkt og fiske er v de største fritidssyslee i Kogsviger og omeg. Ti år i 2012 Vi strtet butikke i Det hr vært oe utskiftiger på eierside, me de tre siste åree er det Per Lrse, Robert Østby og Fredrik Lidberg som hr drevet butikke. Vi stortrives her ved mfiet, forteller dglig leder Robert Østby. Msse hyggelige folk er iom hele tide. Vi er to heltidsstte som tr oss v kudee. Det virker som om de som hr friluftslivet som iteressefelt, hr e ekstr eergikpp. Ulf Ekåse Jkt og fiske Vår kompetse er iefor jkt og fiske, oe som gjespeiler seg i vreutvlget vårt. Begge stte er ktive jegere og fiskere, e erfrig som kommer godt med år vi skl befle produkter, og vi hr e klr formeig om hvilket utstyr som er br for kudee våre ete de skl jkte eller fiske. Vi leverer selvsgt lt som tregs for å gjeomføre e mierik fest. Vår kompetse er iefor jkt og fiske, oe som gjespeiler seg i vreutvlget vårt. Som butikkstte hr vi også htt ledig til å teste det meste v det vi til dglig selger i butikke. Mitt persolige øske er hele tide t jeg k befle oe jeg vet fugerer uder lle ktuelle forhold for kudee våre. Vi er ige typisk storbutikk som øsker å selge mest mulig og så få kudee ut v butikke. Vi stser på kvlitetsvrer smtidig som vi også er fokusert på å Dglig leder Robert Østby h et rimelig ltertiv for de som kskje ikke bruker utstyret så mye t det krever det ller beste, kokluderer Robert. Vreutvlg for lle Slik jeg ser det, fortsetter h, dekker vi behovet hos lle kudee våre. Dette gjelder både våpe, optikk, fiskeutstyr, turutstyr og klær. Det hr vist seg t på flere områder er det ikke ødvedigvis det dyreste som er det beste, oe vi hr ttt hesy til i vreutvlget vårt. De typiske kude vår er h eller hu som øsker kvlitet, me som ikke øser på med peger til, etter vår meig, uødvedig utsmykkig. Vi er spesilister på jktvåpe, jktutstyr og det meste ie ferskvsfiske og tror t vi k gi kudee våre oe mer e bre slg v et produkt. Godt utvlg v turutstyr Service er viktig Vi spesiltilpsser hgler, setter smme riflepkker som psser kude og setter smme seller og steger etter behov. I tillegg hr vi e børsemker som gjør det meste v børsemker rbeid. Butikke hr også regelmessige flueksterkurs og skytekvelder, som regel i smrbeid med lokle jeger- og fiskeforeiger. Det lltid hyggelig å møtes og dyrke felles iteresser. Det er e del v vår service - og service er viktig, vslutter Robert Østby forøyd

15 LITT AV HVERT TEMA HJEM OG FRITID LITT AV HVERT TEMA HJEM OG FRITID Hvor kommer russefeirige fr? Russelu I 1905 vr russe politisk, ptriotisk ugdom fr smfuets øvre sjikt og de røde russelu kom dee våre. Det vr russe ved et v Oslogymsee, smme med httemker Holm, som kom frem til t de ville h e russelue på smme måte som studetee ved uiversitetet hdde si svrte studetlue. De blå russelu kom i 1916 ved Oslo Hdelsgymsium. Fokus på sykehuset Eergie blomstrer! Det psser fit med e prt med My i mi! My Søsterud er e v de som går i frot for å bevre sykehuset vårt. Hv tror du er hovedgrue til t vi ikke skl h sykehus i byee og større tettsteder i ldet vårt? Det må vel være økoomie, d? Me d Kogsviger Sykehus et år gikk med 2 mill. i overskudd, måtte dette beløpet overføres til Helse Sør/Øst. D det ble et uderskudd året etter, så fikk ikke sjukehuset disse pegee tilbke. Nei, d plutselig ble det iskrekiger. Dimt dger! Alliseriger i hvitt gull med dimter til super pris! KUN 3798,- 0,15ct w.si KUN 1998,- 0,05ct w.si Russetoget Før 1905 vr det også spordiske russe tog, me det vr først etter t russelu kom t russe ble et fst islg i 17. mi-toget. I 1907 herjet målstride som verst i Norge, og det vr kkurt best emt t m skulle iføre yorsk på gyms et. 17. mi det året stilte russe i toget med e fe hvor de hdde mlt et begrvelsesfølge, og det som skulle i jord vr Mulet, ltså ldsmålet (yorske). Dette k h vært de spede begyelse til russes ege re for politiske budskp og proler. Russefeirige Russes ville historier er ige yhet. På midte v 50-tllet dro russe på de såklte dsketuree med Holger Dske med obligtorisk stopp iom Crlsberg bryggeri. Rødrusses russerop Chickelcke ble første gg hørt i Oslo i Kutereglee er på e måte russes ege lover og regler. Og det ser ut som det begyte med t m skulle døge, ltså være våke fr soloppgg til soloppgg. Det k vi teke oss hr e smmeheg med t russe 17. mi skulle vekke hele bye til live om morgee. Hr du oe formeig om hvor mge represetter det er fr sykehusee i de forskjellige styree? Det hr jeg ikke udersøkt. Me det burde være styremedlemmer fr de ekelte sykehus som er utdet helsepersoell, det være seg hjelpe og sykepleiere eller også leger og kirurger. Disse sitter på kompetse om hv et sykehus virkelig brukes til og selvsgt behovet. Tror du å t det skl fokuseres på t mbulsee skl bli det mbulerede sykehus for lle i utkt Norge? Jeg husker d mi m ble lvorlig syk og h måtte rskt til sykehuset. Hdde vi ikke htt Kogsviger sykehus her, hdde h ikke overlevd. Jeg vet ikke om det fies oe sttistikk på hvor mge som ikke overlever e lg trsport til et sykehus som er lgt u, me det skulle det vært iteresst å vite. At mbulsepersoell får mer og bredere kompetse på livredig og t de også får kurs i å være jordmødre, er kjempebr. Me i kutte tilfeller så er jeg sikker på t det må større ekspertise på be. Til slutt sier My t hu gjør lt hu k for t ikke rv2 eller rv20 skl bli e korridor til sykehus på Løreskog, Elverum eller i Oslo. Og hu ser for seg et scerio mbulser som bruker busslommer som fødestuer. Og visoverskrifter rkk ikke sykehuset i tide. Vi skl stå på for frmtid for å bevre sykehuset med kutt fuksjoer og fødevdelig, sier My til slutt. Vi gir ikke opp! NÅ 3 998,- Før 6 998,- Ørepyt i hvitt gull med dimter tot. 0,26ct w/si XDE ,- Estes dimtrig i gult eller hvitt gull tot. 0,05ct w/p ZGR10009, ZGR20011 pris pr. rig UTROLIG PRIS 5 998,- Estes dimtrig i hvitt gull 0,30ct w/p XDR27130 Vist på TV Forbehold om trykkfeil, prisedriger og utsolgt vre Kilde: forskig.o ved forsker Ae Sofie Hjemdhl Viduer produsert i gmmel stil Vår produksjo omftter dører og viduer til så vel ybygg som til rehbiliterig, og vi leverer skreddersydde løsiger til de fleste behov. Vårt vremerke er ekte sprosser og ikittet glss. Vi beytter førsteklsses råmteriler til våre produkter. O P P T I L 50% -på utvlgte dimter utvlget k vriere fr butikk til butikk. NÅ 2 490,- Før 2 990,- Dmeklokke med dimter, dto W Brdvl, Tlf: , Fks: , fi My Søsterud, sykehusktivist Kogsseteret Tlf

16 Kogsvigermrke på seksti-tllet Byjubileet i 1954 mrkerte et veiskille for Kogsvigermrke i si tid. De første skikkelige Mrkesgeerle vr Alf Skyberg. Kogsvigermrke vr e folkefest for ug og gmmel. Det vr om å gjøre og fie de største ttrksjoee som kue trekke folk. Det kue være fllskjermhoppig, flyoppvisig, froskekvie, moteprde og motorldskmp. Besøkstllee Mrkeshelge lå lege jevt på betlede. Messehlle sto ferdig i 1962 og ble bekostet v hdelsstde i Kogsviger. Utover på sekstitllet begyte de store Mrkesshowee i Byprke å gjøre seg gjeldede. Kogsviger ble et setrum for uderholdigsshow, og år etter år klrte m å trekke til seg de mest populære rtistee både fr Norge og Sverige. Her vr blt dre Gest-Klle, Sve Igvrs, Åse Kleveld, Weche Myhre og Iger-Lise Aderse (seere Rypdl). Det sier litt om Mrkes sttus t d NRK for første gg skulle sede et direkte utedørs uderholdigsprogrm på fjersyet, vr det uderholdigsshowet sødg 26. pril uder Vårmrke 1964 som ble krigkstet ut i det gske ld som det første På direkte progrm i friluft. Presse slo for øvrig publikum til å være 7000 persoer uder TV-showet. Dge etter kue presse meddele om stor suksess for progrmleder Odd Grythe og lle hs gjester, både lokle og mer vide kjete. I progrmmet deltok blt dre Ell Peters, Alf Prøyse og Thore Skogm. Av lokle krefter vr hestehdler Rgvld Humborstd på plss, smme med trekkspillere Rolf Lert Legrem, Asbjør Mdshus og Joh Fjeldbu. Ldets eeste kvie med skogsrbeiderpesjo, A K. Solli fr Diseå deltok også. Hu slo Odd Grythe i hådbk, e brgd hu fikk tre hudre kroer for. De populære showee i Byprke ble år etter år ledet v Odd Grythe. Hs tilkytig til Kogsvigermrke ble så sterk t h i 1964 ble utevt til storkommues første æresborger. D hdde h ledet Mrkssshowee i sju år, og flere skulle det bli. M opplevde geersjoskoflikter også på de tide. Følgede sitt i Glåmdle viter om dette: 30 Når det gjelder orkesteret, The Shmrocks, skl vi ikke kritisere det som ble spilt. Det vr sikkert etter ugdommes smk og populært som sådt, me vi tror t guttee hdde vuet mye på bre å spille. Deres dsebevegelser vr sikkert godt met, me det hele ble for stivt og tok seg ikke særlig br ut. Eller dee: Rock-Olg tok lite hesy til publikums trommehier. Hu kom direkte fr Kiel, ble det sgt, og ærlig tlt kue hu ute skde for Kogsvigermrke h fortstt si krriere der ede. I dee periode forsvt også hestehdele fr mrke. Trktore og dre ldbruksmskier overtok. Morgeposte skrev 5. mi 1965: Ikke e eeste hest til slgs på Mrke. 6. mi 1966 forteller Glåmdle t: Joh Gustvse fr Nmå vr de eeste som solgte hester uder Vårmrke. Og ed verre 29. pril 1967: Hestehdele på Kogsvigermrke her skrumpet i til e ridetur på poi. M o s e tr p p o u d, o s K K c J l e h e c i b Mi b o r, h y i d r l, s M Willi he betles t, G G? e r d r e ell Er du i tillegg mellom 12 og 18 år? D er det deg vi er ute etter. Velg hvilke rtist du vil etterlige. Du må syge selv og kostymet må være reltert til rtiste. E jury vil bedømme hvem som er årets beste look-like, og selvfølgelig hr vi fete premier til viere! Meld deg på ie 1. jui! Kotkt Torill O. Luijbregts i Bye Vår på e-post: telefo: eller les mer på Etter hvert ble det både skire, trvløp og billøp. Sesog premiere på ski for de orske toppløpere vr uder Høst mrke. Hrld Grøige, Gjermud Egge, Ole Ellefsæter og Odd Mrtise vr gjeggere. Bkkeløpet kom i gg i 1969 eller 1970 og høstet mge lovord også i sjol presse. Vårmrke1970 slo for øvrig lle rekorder med over solgte billetter. KILDE: Jubileumsheftet Kogsvigermrke og rtikkelforftter Igu Astebøl. ARETS LOOK-ALIKE A STAR IS BORN i smrbeid med: Sposorer: 31

17 Oslo we love you! Gdlf utvider med Oslokotor. Vi blir e del v et kretivt kotorfelleskp på Torgt Bd, det smme bygget som også huser Rockefeller. Og hvorfor kotor i hovedstde? Jo, der er mge v våre kuder og d vil vi være der. Så vi hr fote plssert på moitore, volumet er stt til 11 og første kkord i det ye kotoret kliger srt. To be cotiued...

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2011. Årgang 11 Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2011. Årgang 11 INFORMASJON Politisk Pub Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj. Kongsvingerguiden på internett Mange har etterlyst en nettutgave av Kongsvingerguiden, og

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

Kongsvingerguiden. nr. 5 mai 2012. Årgang 12

Kongsvingerguiden. nr. 5 mai 2012. Årgang 12 nr. 5 mai 2012. Årgang 12 Vårmarken kremmertorg næringsliv aktiviteter. 17. mai 2011 med tambourer og sekkepipe Velkommen til ny sesong fra torsdag 3. mai - tomater, agurker, Pimpernell poteter, stemor

Detaljer

KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil. EUROPEISK MARKED 14.-17. AUGUST side 3. KREMMERTORG 23. AUGUST side 5. SLAGET PÅ LIER 2.

KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil. EUROPEISK MARKED 14.-17. AUGUST side 3. KREMMERTORG 23. AUGUST side 5. SLAGET PÅ LIER 2. Guiden NR. 8 AUGUST 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON EUROPEISK MARKED 14.-17. AUGUST side 3 KREMMERTORG 23. AUGUST side 5 SLAGET PÅ LIER 2. AUGUST side 23 Foto: Helene Ness Vinduer produsert i

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 9 September 2010. Årgang 10

Kongsvingerguiden Nr. 9 September 2010. Årgang 10 Kongsvingerguiden Nr. 9 September 2010. Årgang 10 INFORMASJON Høstmarken Kremmertorg Bygg og bo Til fest. Banken for lokal vekst og utvikling Velkommen til oss i Meierigården! Hege, kontorleder Kongsvinger

Detaljer

KONGSVINGER. Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde.

KONGSVINGER. Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde. Guiden NR. 4 APRIL 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON Foto: Helene Ness Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde. Vi bryr oss om ditt prosjekt og

Detaljer

Kongsvinger. Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Innbyggertreff. Kunstlotteri. I ramma. side 3. side 6. side 13

Kongsvinger. Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Innbyggertreff. Kunstlotteri. I ramma. side 3. side 6. side 13 Guiden nr. 04 April 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon 1 Innbyggertreff side 3 Kunstlotteri side 6 I ramma side 13 Sjukehuset 50 år Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Bli med og foreslå personer

Detaljer

Kongsvinger. Kremmertorg og andre aktiviteter. Skriveglede

Kongsvinger. Kremmertorg og andre aktiviteter. Skriveglede Guiden 1 Informasjon nr. 05 Mai 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Vårmarken side 3, 4 og 5 Kremmertorg og andre aktiviteter side 8 Skriveglede side 37 Foto: Helene Ness Velkommen til ny sesong fra torsdag 2.

Detaljer

Kongsvinger. Møt vår nye medarbeider på Kongsvinger. Pøbeltreff side 3 Høstmarken side 4 og 5. Augustminner side 18 Månedens tur side 23.

Kongsvinger. Møt vår nye medarbeider på Kongsvinger. Pøbeltreff side 3 Høstmarken side 4 og 5. Augustminner side 18 Månedens tur side 23. Guiden nr. 09 September 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon 1 Pøbeltreff side 3 Høstmarken side 4 og 5 Augustminner side 18 Månedens tur side 23 Foto: Helene Ness Møt vår nye medarbeider på Kongsvinger

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet La tenåringen ta med venneflokken Hytta trigger

Detaljer

Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du hos oss. Velkommen!

Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du hos oss. Velkommen! Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2011. Årgang 11 årets servicepris Næringsliv Det skjer i Kongsvinger Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du

Detaljer

Informasjon 1. nr. 06 juni 2013 - Årgang 13. Kongsvinger. Hellbillies. Festningskonserten 22. juni. Les mer side 2, 4, 5 og 30

Informasjon 1. nr. 06 juni 2013 - Årgang 13. Kongsvinger. Hellbillies. Festningskonserten 22. juni. Les mer side 2, 4, 5 og 30 Guiden nr. 06 juni 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon 1 Hellbillies Velkommen til Festningskonserten 22. juni Les mer side 2, 4, 5 og 30 2 Månedens Uno VELKOMMEN! Som dere skjønner, er det Festningskonserten

Detaljer

KONGSVINGER. Nr. 5 Mai 2010 Årgang 10

KONGSVINGER. Nr. 5 Mai 2010 Årgang 10 KONGSVINGER INFORMASJON Nr. 5 Mai 2010 Årgang 10 Foto: Knight Riders v/niyan Omer Rv 20, 6 km nord for Kongsvinger www.skarstadgartneri.no tlf. 62 82 63 94 / 905 02 111 Velkommen til ny sesong fra 3. mai!

Detaljer

Hardanger fra Geilo til Bergen

Hardanger fra Geilo til Bergen urforslag fra NAF atur kultur arkitektur Hardager fra Geilo til Berge Fra Geilo over vidda til Hardager, Voss og Berge. tgagspuktet for turforslaget er Geilo, og ture går gjeom Hardager, som for mage er

Detaljer

Julegave. Kortet ÅRETS KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil INFORMASJON NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14

Julegave. Kortet ÅRETS KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil INFORMASJON NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14 Guiden NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON Kongsvinger Kortet Julegave ÅRETS Vinduer produsert i gammel stil Vår produksjon omfatter dører og vinduer til så vel nybygg som til rehabilitering,

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Vi er her for deg! Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2012. Årgang 12. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Julemarked Næringsliv

Vi er her for deg! Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2012. Årgang 12. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Julemarked Næringsliv Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2012. Årgang 12 INFORMASJON Julemarked Næringsliv I ramma. Vi er her for deg! Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Telefon: 62 97 00 66 E-post: post@odal-sparebank.no

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2003 Utgave 2 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved førstekandidat Hans Heieraas... 2 10. klassens tur til Krakow... 3 Langfredagfjæra... 5 Oscar - kvelden...

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Les våre boligannonser på sidene 26 41

Les våre boligannonser på sidene 26 41 3. årgang Nr. 27 29. august 2012 Sørlandet i Asker Det startet med en hytte, men nå har Trosvikodden blitt Hans Petter og Janickes hverdagsparadis. Side 18 Film om film Har du ennå ikke fått med deg Oscarvinneren

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

God påske KONGSVINGER. Torsdagslunsj Årsmøte Byen Vår. Nr. 4 April 2009 Årgang 9. Hvorfor vente til det er fullt? Bestill reisen nå du også!

God påske KONGSVINGER. Torsdagslunsj Årsmøte Byen Vår. Nr. 4 April 2009 Årgang 9. Hvorfor vente til det er fullt? Bestill reisen nå du også! KONGSVINGER INFORMASJON Nr. 4 April 2009 Årgang 9 God påske Torsdagslunsj Årsmøte Byen Vår Glommengata 21 2211 Kongsvinger Hvorfor vente til det er fullt? Bestill reisen nå du også! Åpen butikk: Man Fre:

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG SPEKTAKULÆRT OG SKREMMENDE De mange tilskuerne som fulgte Fosby skole over i historien, fikk se hvor voldsom en husbrann kan være, selv når den foregår i kontrollerte

Detaljer