mosjøen Et aktivt og attraktivt bysamfunn VEFSN KOMMUNE Jobber for fremtiden Foto: Snorre Nicolaisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mosjøen Et aktivt og attraktivt bysamfunn VEFSN KOMMUNE Jobber for fremtiden Foto: Snorre Nicolaisen"

Transkript

1 mosjøen Et aktivt og attraktivt bysamfunn VEFSN KOMMUNE Jobber for fremtiden

2 den eldste byen på Helgeland Oppblomstringen av Mosjøen skjedde gjennom trelasthandel og sagbruksaktivitet! Byen har siden etableringen av aluminiumsverket utviklet seg til en av Nord-Norges viktigste industribyer. Flere lekre kjøkken finner du på Industrivn Mosjøen tlf: Vi er Mosjøens største industriarbeidsplass 2 MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn

3 MOSJØEN BY Foto: GUNNAR VALLA n Mosjøen er et naturlig knutepunkt og kommunikasjonssentrum på Helgeland. n E6 samt jernbane går gjennom byen, Mosjøen lufthavn ligger 5 km fra sentrum. n Busser til og fra øvrige byer på Helgeland korresponderer med NSB og det er fergeavgang daglig til lokalsamfunn langs Vefsnfjorden. Ny fylkesveg ut mot Helgelandskysten er under bygging og vil stå ferdig i n Byen ligger sentralt plassert på Helgeland, og midt i Norge. n Mosjøen har en internasjonal bosetning med over 50 nasjonaliteter representert. n Mosjøen har nære bånd til sine tre vennskapsbyer Volkhov i Russland, Gornji Milanovac i Serbia og Lycksele i Sverige. n Mosjøen har innbyggere. I Vefsn kommune bor det ca innbyggere. n Dagbladets kommunebørs (2011) gir Vefsn/Mosjøen terningkast 6 på kommunehelsetilbud, kommunebørsen konstaterer også at det er den beste kommunen å jobbe i på Helgeland. n I Mosjøen finner man over 80 idrettslag, foreninger og klubber for fritid og hobby, ca. 30 sang og musikkforeninger, 56 fagforeninger, yrkes- og næringslivsorganisasjoner, 23 interesseorganisasjoner og 32 humanitære organisasjoner. n Her finner vi et rikt kulturliv, og Mosjøen er viden kjent for sitt cafèliv. n Hovedsete for Helgeland politidistrikt ligger i Mosjøen. n Sykehus n Mosjøen videregående skole (MVS) har ca elever og 260 ansatte fordelt på tre avdelinger: Landbruksfag, yrkesrettede og allmenfaglige studier. n I tillegg er Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter en selvstendig del av MVS som i over 40 år har drevet med salg av opplæring/kurs til offentlig og privat virksomhet i Nordland fylke. n MON KF utvikler nå Mosjøen studiesenter som har til målsetting å gi kontinuerlig høgskoletilbud i regionen. n Kommunen har også et godt folkehøgskoletilbud. Byen er aktiv og attraktiv! «En opplevelse i Mosjøen» som treffer Foto: Anne-Kari Myrvik Tel: Fax: «God design handler om identitet. Hvem er du? Hva gjør du? Hva betyr du? God design spisser ditt budskap.» David André Erichsen grafisk designer / / MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 3

4 VI hjelper deg som skal etablere nytt firma eller utvikle nye prosjekter, konsepter og forretningsideer. løfter DE lyse IDEene 3 Rådgivning: Finansiell rådgivning og hjelp til å finne offentlige og private finansieringsmuligheter. 3 Utarbeidelse av forretningsplaner og søknader: Valg av fordelaktig selskapsform og stiftelse av firma. 3 Næringsarealer: Informasjon om kommunale næringsareal og ledige næringslokaler. 3 Kontakt mot det offentlige og offentlig regelverk 3 Finansiering: Gjennom våre to næringsfond kan vi tilby gunstige finansiering av nye og kreative forretningsideer og prosjekter. Vi finansierer kostnader til planlegging, produktutvikling, kompetanse, markedstesting, markedsføring og investeringer. 3 Vi jobber for å bedre konkurransebetingelser for næringslivet: n Forbedret flytilbud n Bedre vegløsninger n Intermodal godsterminal n Nye næringsarealer n Nye kompetansetilbud n Kraft til industrien n Utvikling av Mosjøen som handels- og arrangementsby n Samarbeidspartner og kontaktledd mellom næringslivet, Vefsn kommune og offentlig. Visjon: Jobber for fremtiden Vi jobber for utvikling av nye arbeidsplasser basert på fremtidens muligheter. Forretningside: Stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling i privat og offentlig virksomhet i kommunen gjennom regionalt og internasjonalt samarbeid. 4 MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn

5 3 Vi har ansvaret for å utarbeide og følge opp kommunens næringsplan: n Utarbeides i samarbeide med næringslivet og vedtas av Vefsn kommunestyre. n Trekker opp de viktigste målsettinger og strategier for næringsarbeidet til MON KF og Vefsn kommune. n Profilerer kommunens fortrinn som lokaliseringssted for nye bedrifter. n Næringspolitiske oppgaver på vegne av kommunen, blant annet innenfor videreutvikling og utbygging av kommunikasjoner og annen infrastruktur. n Kulturbasert næringsutvikling og videreutvikling av Mosjøen som handels- og kulturby. n Talerør for næringslivet og kommunen i næringspolitiske og rammepolitiske spørsmål. 3 Vi har et tett samarbeide med: n Mosjøen Næringsforening som er den lokale interesseorganisasjonen for sine medlemsbedrifter innenfor handel og service, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjenesteyting. n Generator Mosjøen AS som er Mosjøen sitt eget arrangementsselskap og er satt til å ivareta et knippe faste arrangementer for å øke attraktiviteten til byen. n Helgeland Regionråd som er et politisk samarbeidsorgan for 8 av kommunene på Helgeland. Regionrådet arbeider med saker av felles interesse og av betydning for regionen. n MON KF ivaretar regionale og internasjonale interesser gjennom samarbeide og medlemskap i en rekke andre offentlige og private institusjoner og organisasjoner både regionalt og nasjonalt. Telefon: Faks: E-post: Nettsted: Besøksadresse: Fearnleys gate 7 9, 8656 Mosjøen Jobber for fremtiden MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 5

6 Et trafikk-knutepunkt Sentral beliggenhet gjør Mosjøen havn KF til en viktig aktør i det lokale og regionale næringslivet. Med god tilgjengelighet i alle retninger. Foto: EINAR ANDERSEN Havnen er et viktig ledd i landsdelens infrastruktur, både i forhold til E6, Fylkesveg 78, Fylkesveg 73 (over Sverige), jernbane og flyplass. Mosjøen er i dag Nord-Norges største containerhavn en posisjon man ønsker å videreutvikle og styrke i fremtiden. På grunn av den nære tilknytning til industrien, har Mosjøen havn KF et bredt tilbud innen servicetjenester. Noe som gjør havneområdet til et naturlig senter for ulike typer næringsvirksomhet. Mosjøen havn har sammen med Mosjøen Industriterminal en aktiv strategi for fremtidig utvikling av Mosjøen som moderne containerhavn. Med ukentlige anløp til og fra Island, og derfra til USA, Canada og Europa er Mosjøen en viktig havn for eksportindustrien og andre aktører. 6 MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn

7 Foto: EINAR ANDERSEN MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 7

8 Et aktivt næringsliv Et Aktivt næringsliv Næringslivet i Mosjøen er i sterk vekst. Med sin sentrale beliggenhet på Helgeland har Mosjøen utviklet seg til en tiltrekkende handelsby. Byens særegne og varierte sentrum bestående av cafeliv og lokale attraktive spesialbutikker, gir byen en spesiell sjarm, og et ettertraktet supplement til byens kjøpsentrer. Aluminiumsverket i Mosjøen hadde oppstart i 1958 som et tiltak i den nasjonale politikken for industrireisning og modernisering av landsdelen og nasjonen. I 1962 kom Alcoa inn som medeier (sammen med Elkem), og fra og med 2009 er Alcoa eneste eier. Det gjennom årenes løp lagt ned betydelige investeringer for et mer teknologisk og miljøvennlig aluminiumsverk. 8 MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn I 2007 ble Anodefabrikken åpnet, en stor og viktig tilvekst. Alcoa som verdensledende aluminiumsprodusent innehar en av hovedrollene og drivkreftene i den fremtidige utviklingen av lokalsamfunnet. Alcoa Mosjøen har ca. 440 ansatte. Energiselskapet Helgelandskraft (HK) er en aktiv verdiskaper for regionen. Selskapet eies av 14 helgelandskommuner og har til sammen ca. 250 ansatte. Ved hovedkontoret i Mosjøen er det 141 ansatte. I byen finner vi et meget vellykket foretak med forretningsideen å utvikle og selge internettbaserte løsninger for kundebehandling og salg av flyreiser. Tjenesten og løsningene blir i dag etterspurt av flyselskaper verden over. Mosjøen har en av landets ledende produsenter av skjermingsprodukter for sollys. Firmaet har stor suksess med egenutviklete løsninger, og har levert skjerming til de fleste

9 Høy produktivitet: Byen har mange ulike foretak som leverer proukter nasjonalt og internasjonalt. Sjøsiden senter: Moderne kjøpesenter, hvor mange kjente kjeder er representert. Bymiljø: Mosjøen preges av ulike butikker med særpreg, bl.a Nord-Norges eldste bakeri. flyplasser i Norge, men også til utlandet, f. eks Rio de Janeiro. Firmaet sysselsetter 7-8 ansatte. Et annet eksempel på suksessfull eksport er en mosjøbedrift som leverer selvkomponerte klimaløsninger og som har spesialisert seg på klimaanlegg for kjøretøy og krankabiner innen bl.a. offshore og industri «word wide». Radar-kupler på mange av verdens skip, har også klimaløsning med mosjøbedriftens logo. Dette er noen av de kreative og flotte representanter byen har innefor nærings-livet, men også innenfor trevare, mekanisk vedlikehold og bygg- og anlegg er byen meget godt beslått. I følge NHOs «bærekraftsbarometer» (2011) kommer Mosjøen ut som det stedet på Helgeland med best forutsetning for en vekstkraftig utvikling, basert på indikatorer for arbeidsmarked, kompetanse, demografi og økonomi. TeknoLOGI: Industribyen Mosjøen har høg kompetanse på industriell teknologi. MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 9

10 Et ATtraktivt næringsliv Næringslivet i Mosjøen er meget variert med en positiv utvikling innen mange sektorer som olje/gass- relaterte virksomheter, prosessindustri (Alcoa Mosjøen og Mosjøen Anode AS), privat- og forretningsmessig tjenesteyting, reiseliv og varehandel. Her er et stort utviklingspotensial i årene som kommer med riktig satsing i de enkelte bedrifter og ved systematiske forbedringer av rammebetingelsene. Regionen har et næringsliv som er eksportorientert og derfor avhengig av sterk konkurransekraft, innovative ferdigheter og gode internasjonale konjunkturer. Helgeland er utpekt som et satsingsområde for reiseliv. Her skjer en forsterket satsing på kompetanse, produktutvikling og bedre samordning av markedsføringsarbeidet, både strategisk og organisatorisk. Prosessindustrien er svært viktig for byen, næringen kjøper inn varer og tjenester for store beløp i regionen. Disse bedriftene har høy kompetansekrav til sine ansatte og de stiller også strenge krav til sine leverandører. Bedriftene er eksportrelatert og konkurrerer i det internasjonale markedet. Dette innebærer at de rammevilkår den kraftintensive industrien har må være internasjonal konkurransedyktig. I tilegg må de ha høy kvalitet på produktene og være kostnadseffektiv. Det viktigste rammevilkår for kraftintensiv industri er tilgang på elektrisk energi, på langsiktige kontrakter, tilstrekkelig mengde, til konkurransedyktige priser. Positivt er det at Mosjøen har en overdekning i detaljhandelen, og et høyt regionalt lønnsnitt, noe som indikerer stor kjøpskraft. Undersøkelser underbygger også at Mosjøen er et viktig handelssted for hele Helgeland, Vi søker kompetansepersonell Fagfolk ELEKTRO BYGG MEKANISK MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn

11 samt at Mosjøen er godt besøkt og godt likt blant kunder fra hele Helgeland. Alcoa og Mosjøen anode står for ca. 50 prosent av kommunens industrisysselsetting. Andre viktige bransjer er verkstedindustri med 18 prosent. Håndverks- og industridagen er en årlig stor konferanse som blir avholdt i Mosjøen. Her opptrer årlig flere kjente politikere og næringslivsprofiler. HI dagen er et viktig arrangement for hele regionens næringsliv. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som vår gjest. Vi vil gjøre alt for at ditt opphold skal bli mest mulig behagelig. Tlf: Åpent hver dag Telefon: MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 11

12 Næringsarealer VEFSNFJORDEN Andre næringsarealer: (pr. 2011) Baustein (i byen) Mosjøen havn (i byen) Øya industriområde (i byen) Nyland (15 minutter fra Mosjøen by) HOLANDSSJØEN 78 ØYA NYLAND E6 BAUSTEIN MOSJØEN HAVN E6 Holandsvika næringsområde er under utvikling og har kaianlegg like ved den nye riksvei-traséen som bl.a. knytter Mosjøen nærmere offshoreindustrien på Helgelandskysten. Holandsvika Næringsområde ligger geografisk og kommunikasjonsmessig meget sentralt plassert i regionen. Utbygging av nye vegsystemer vil i løpet av de nærmeste årene gjøre dette området til et attraktivt sted for regionale næringsetableringer. Gjennom næringsområdets unike plassering som godsknutepunkt for veg, sjø og jernbane vil området være meget godt egnet til å betjene hele Helgelandsregionen. Beliggenheten er også meget god sett i sammenheng med planene for en ny øst vest vendt korridor for gods inn og ut av Midt-Sverige og Finland. Området ligger ca. 10. min fra Mosjøen by og vil kunne tilby et sammenhengende næringsareal på 1250 dekar. VEFSN KOMMUNE et steg foran Servicetorget: Jobber for fremtiden Telefon: E-post: Nettsted: 12 MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 12

13 Foto: SIGRUN JØRGENSEN Foto: SIGURD MYRER Foto: TERJE RAKKE, NORDIC LIFE Ferdigbetong Betongvarer Kummer Rør Avløp Støttemur Kantstein Hageprodukter Tlf: Vollanvn Mosjøen Tlf: Fax: GPS. N : E MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 13

14 ET Aktivt KULTURliv Mosjøen er en yrende musikk- og kulturby, og det arrangeres utallige konserter og forestillinger i løpet av året. I den gamle bydelen (Nergata og Sjøgata i sentrum) finner du kremmere og håndverkere. Her er også et mangfold av gallerier og kunstutstillinger. Kippermocupen er en av landets største helgeturneringer for aldersbestemt fotball. Allsidige transportoppdrag og tjenester med faste daglige ruter over store deler av Helgeland. Telefon MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn

15 Rekreasjon: Byparken i Mosjøen beskriver byens og parkens utvikling gjennom mer enn 130 år. Den 8,5 dekar store parken består av fire deler som representerer fire ulike tidsepoker. Frognerparken i Oslo er sammen med Mosjøen Bypark blitt fredet etter kulturminneloven. I 2010 ble byparken tildelt prisen «Årets grønne park». Både Byparken og Sjøgata innehar kvalitetsmerket Olavsrosa, som blir gitt av Norsk kulturarv. Foto: Gunnar valla Foto: Per Vikan, Helgeland Arbeiderblad Maritimt: Mosjøen båteierforening ble stiftet i august 1960, og har nå 260 medlemmer. Pålgarden Marina i Mosjøen har 187 båtplasser og 65 meter gjesteplasser. Mosjøen har Nord-Norges eldste hotell og noe så eksotisk som norges eldste bevarte bensinstasjon. Byen har et blomstrende næringsliv med et stort tilbud av arrangement. Av arrangement nevner vi: Tiendebytte norges eldste marked, En av Norges største helgeturneringer i fotball; Kippermocupen, som arrangeres hvert år i juni med ca deltagere, Hanedagene, Galleria Nord- Norges lengste kunstfestival, Byfesten, VM i sjøørretfiske (Vefsna Sport Fishing Festival), og ikke minst Bysprinten med flere av skisportens verdensstjerner til stede. Mosjøen er en aktiv og attraktiv kultur og handelsby i stadig utvikling en opplevelse for tilreisende. Turisten vil finne mange severdigheter og attraksjoner gjennom sin byvandring langs Mosjøens rette tvers og langsgående gater. Gamlebyen (også omtalt som Sjøgata), kulturverkstedet, Helgeland museum, Dolstad kirke, byparken og kunstatelieer er bare noe av det som vil gjøre inntrykk. VEFSN KOMMUNE et steg foran Servicetorget: Sentalbord MOSJØEN et Aktivt og attraktivt bysamfunn 15

16 Vi løfter DE lyse IDEene Bla tilbake til side 4 og 5, og se hva vi kan gjøre for din idé! Brosjyren er utviklet av David André Erichsen, i samarbeid med MON Trykk: Rønnes Trykk AS, Mosjøen Jobber for fremtiden Telefon: Faks: E-post: Nettsted: Besøksadresse: Fearnleys gate 7 9, 8656 Mosjøen

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen OKTOBER 2007 Mer matbutikker å mette Til tross for at vi har 40 dagligvarebutikker i Tromsø, mener Kiwi-kjeden det kan være plass til åtte nye. Tromsøværingen

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer