Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid"

Transkript

1 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen OKTOBER 2007 Mer matbutikker å mette Til tross for at vi har 40 dagligvarebutikker i Tromsø, mener Kiwi-kjeden det kan være plass til åtte nye. Tromsøværingen handler ikke mer, men dyrere mat. SIDE 6-7 Konkurrerer med seg selv SIDE Beskytter næringsareal SIDE 8-9 Strategisk samarbeid SIDE 4-5

2 T Leder e m a : Troms mest attraktiv! Konkurransen mellom landets regioner tilspisser seg, og alle kjemper om førsteplassen i det store attraktivitetskappløpet. Ikke så rart når gevinsten er tilførsel av kompetent arbeidskraft, kunnskapshungrige studenter eller spennende bedrifter og investorer. Mens «Kreative Trøndelag» stiller med en kjærestegaranti for studenter (!), hevder Nordland å være «Ett skritt foran» og Rogaland frister med høy lønn, full barne hagedekning, fjell, fjord og hav. I et attraktivitetsbarometer utviklet av Telemarksforskning rangeres 83 næringsregioner i landet nådeløst opp mot hverandre. I Nord-Norge er Troms vinneren, mens både folketall og tilflytting stuper i både Nordland og Finnmark. Et interessant trekk fra undersøkelsen er at spennende arbeidsplasser betyr mindre enn et attraktivt kultur og naturtilbud, og dermed taper både Vest-Finnmark og Rogaland terreng. Vi vet at det er Tromsø som regionsenter som bidrar sterkest til at Troms scorer høyt på attraktivitetsbarometeret. Min bekymring for Troms er likevel at jeg ikke oppfatter fylkeskommunen som en sterk koordinerende aktør innad i fylket. Blant annet kan man stille spørsmål ved at fylkeskommunen i så sterk grad toner flagg i petroleumssatsingen i landsdelen. Når fylkeskommunen utroper Harstad som «Nord-Norges Stavanger» og oljehovedstad i landsdelen hvor mye betyr dette for Tromsøregionens satsing? Har vi tapt før vi har kommet skikkelig i gang? Nei, absolutt ikke! Vi vet at oljeselskapene, underleverandørene og annen petroleumsrelatert virksomhet faktisk bestemmer selv hvor de vil etablere seg. Næringsforeningen mener også at oljeselskapet ENI må etablere en fullverdig driftsorganisasjon i Nord-Norge. Vi krever ikke ilandføring dersom dette ikke er formålstjenlig og lønnsomt for selskapet. Vi krever heller ikke at ENI skal legge sin organisasjon til Tromsø, men vi har selv sagt presentert våre bedrifter, kompetanse, infrastruktur osv. Dersom Alta eller Harstad velges av ENI ut fra selskapets faglige og økonomiske kriterier, samt hensynet til arbeidstakernes trivsel, vil vi være de første til å klappe og juble både for dem og for Nord-Norge. Statsbudsjettet var ikke noe stort hurra i et nordområdeperspektiv. Kun småpenger er øremerket den storsatsingen som er bebudet et par år nå. Verken forskning, utdanning eller næringsutvikling fikk tilført større poster i budsjettet. Det er heller ikke bra at noen av forslagene vil skape negative konsekvensene for næringslivet. Blant annet kan kollektivtilbudene bli langt dyrere pga 20 øre i økt dieselavgift. Vi har snakket med Tromsbuss som frykter økte billettpriser og dårligere kollektivtilbud dersom avgiften økes. Næringsforeningen er i gang med en kommunikasjonskampanje hvor formålet er å synliggjøre alt vi gjør og hvilken fordeler bedriftene kan oppnå gjennom det store, nyttige bedriftsnettverket. Vi er stolte av å være den største interesseforeningen for næringslivet i hele Nord-Norge. Det å være størst gir mange muligheter, men det forplikter også! Grete Kristoffersen direktør Tromsø kommune har utfordret sine naboer for å lage en strategisk næringsplan for hele Tromsøregionen. Nå kommer Kiwi også. Men det å drive matbutikk i Tromsø er fortsatt lønnsomt. Vi blir visst aldri mett. Tromsø er attraktiv og flere store kjeder og konsept vil gjerne etablere seg her. Men det er alt annet enn enkelt. 75 prosent av oss leser tilbudene som kommer i postkassen. Det gjør det til en meget presis reklamekanal. SIDE 12 Satser på ledelse Ved å sertifisere prosjektledere kan bedrifter i nord bli enda mer konkurransedyktige. Edunor er det eneste firmaet utenfor Oslo som tilbyr slik utdanning. SIDE 14 Sentrum tilfredstiller først og fremst de basale behov: Mat, drikke og bekledning. Men næringslivet her er fortsatt svært variert. T E M A : S E N T R U M I U T V I K L I N G Både den lokale maten og de lokale kokkene fremelskes under konseptet «Arktisk Kokk». Markant fikk prøvesmake. En av aktivitetene Næringsforeningen har bidratt til i det siste er å la reiselivsbedrifter på Nordkalotten finne hverandre. Næringsforeningen har fått tre nye ansatte i høst. En av dem er kokk! Kort presentasjon av noen av våre nye medlemmer. Pub/kafé/restaurant Søker nærhet til kundene Da Discover Petroleum etablerte seg i Tromsø, var fleksible lokaler og nærhet til samarbeidspartnere de viktigste kriteriene. Tekstil/sko/accessories T E M A : Ord: Marit Garfjeld visste hele tiden at vi ville utvide med gangavstand til disse var en fordel for Bilde: Rune Stoltz Bertinussen flere ansatte etter hvert, dermed var oss, men ikke et ubetinget kriterium, fleksible lokaler et av de viktigste sier Vassmyr. Discover Petroleum øker i gasellefart. I 2005 ble selskapet startet kriteriene, forteller letedirektør Yngve V a s s m y r. i Stavanger, og i dag er rundt 20 Virksomhetsideen bak Discover personer ansatte, 14 av dem i den Petroleum er å lage forretning av et nye avdelingen i Tromsø. Innen nyttår Odd Berg-bygningen på Prostneset nytt elektromagnetisk oljeletingsverktøy som både kan finne nye oljefelt skal bedriften ha ansatt seks stykker ble løsningen de fant. Tidspunktet til. Vekstraten la grunnlaget for det for kontraktsfesting av leieavtalen og kunne utnytte ressursene på viktigste kriteriet da jakten på egnede var ideelt siden lokalene var under gamle felter. Dessuten skal arbeidet lokaler startet. oppussing. Dermed fikk de være med kunne gjøres kostnadseffektivt, noe Vi så etter lokaler som hadde på å tilpasse lokalene til deres eget som åpner for at mindre aktører kan åpent landskap og kontorer, mulighet behov. Men det var flere elementer få fotfeste i petroleumsindustrien. for å lage tekniske rom og tilgang med i betraktningen før det endelige Firmaet samarbeider allerede med til kantine og andre servicerom. Vi valget falt. giganten Statoil, som har nordnorsk Vi så på våre samarbeidspartnere hovedkontor i Harstad. Beliggenheten til Discover Petroleum er i så og hvor de var lokalisert. Vi samarbeider blant annet med banker, finansieringsselskaper, konsulentfirmaer og Tromsø havn. fall veldig sentral, der den ligger ved næringsforeningen. Å ha kontorer i Når vi får besøk fra samarbeidspartnere fra Statoil i Harstad, er det kort vei fra havna til kontoret. Den bonusen får man ta med seg. Dessuten er det praktisk med lokaler i sentrum. Når man skal spise lunsj eller middag, er det aldri et problem å finne et serveringssted, smiler V a s s m y r. Helse - lege, tannpleie, kiropraktor, fysioterapi Hus, hjem og gaver Frisør Bank, finans, forsikring, økonomi Fordel med gangavstand Advokater Elektronikk, lyd, data og telefoni Velvære Meglerfirma Media/reklame/kommunikasjon Beliggenhetsbonus Kiosk Dagligvare Hotell/overnatting Kultur/Galleri/Museum Brukthandel Ur og optikk Apotek, bandasjist, helsekost Vikarbyrå Bakeri Sportsbutikker Blomster Reisebyrå Lekebutikk Søm og skomaker Bokhandel Treningssenter Kombinasjonen av nærhet til samarbeidspartnere, komfortabel avstand til serveringssteder og egnede lokaler gjorde at Discover Petroleum slo seg ned i Tromsø sentrum, forteller Letedirektør Yngve V a s s m y r. Musikkforretning Spill/video/musikk Delikatesse Fargehandel Begravelsesbyrå Møbel Trelast 21 Bensinstasjon 20 Utgiver:... Næringsforeningen i Tromsøregionen Ansvarlig redaktør:... Grete Kristoffersen Redaksjon: Krysspress as Grafisk produksjon: Krysspress as Trykk: Lundblad Media Opplag: Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen Annonsepriser: 1/1 side ,- 1/2 side ,- 1/4 side ,- Annonsekontakt: Kontakt:...Postboks 464, 9255 Tromsø Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Telefaks: Bli medlem! Næringsforeningen vil bidra til å gjøre Tromsøregionen til en attraktiv og godt tilrettelagt region for næringsdrivende innen en bredde av bransjer. Næringsforeningen skal ivareta medlemmenes interesser gjennom å sette viktige næringspolitiske saker på dagsorden, og bidra med nyttig og tidsriktig kunnskap og informasjon. Nettverket av bedrifter og samarbeidspartnere preges av et godt miljø, og møtes jevnlig på faglige og sosiale arrangementer. Navn på firma: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post til kontaktpersoner: Hjemmeside: Antall ansatte: bransje: Underskrift / dato: Postboks 464, 9255 Tromsø - Elektronisk innmelding: Ønsker du medlemskap/informasjon om Driftig Sentrum Årskontingent Gratis 1-5 ansatte 1.813, ansatte 2.188, ansatte 3.063,- medlemsskap ansatte 4.313,- ut året - ta kontakt! ansatte 6.188, ansatte 9.375,- Over 200 ansatte ,- Gründere 1. års drift 625,- Meld deg inn i Næringsforeningen nå og få halv pris på serviceavgiften ut

3 A K T U E L T Søker strategisk samarbeid Nord-Troms Næringsråd ved leder Ole Hamnvik tror samarbeidet med Tromsø kommune om en strategisk næringsplan, vil bli nyttig for alle parter. Ordfører i Storfjord, Hanne Braathen, mener det er viktig å ha Tromsø kommune som samarbeidspartner når man ser på mulighetene som finnes på Nordkalotten. Tromsø kommune og Nord-Troms Næringsråd har like visjoner for næringsutvikling. Derfor mener de et samarbeid er fornuftig for utviklingen av Tromsøregionen. n Ord: Marit Garfjeld n Bilde: Marius Fiskum Tromsø kommune har utarbeidet en egen strategisk næringsplan for kommunen. Men erkjennelsen av at byen har et regionalt ansvar, har ført til et initiativ om å utvikle en egen strategisk næringsplan som omfatter hele regionen. Det viktige spørsmålet er «Hva skal Tromsøregionen være god på?». Målet med arbeidet er å lage grunnlag for etablering av et regionalt utviklingsselskap. Samarbeidet er fortsatt i startgropa. Tromsø har invitert sine nabokommuner og Nord- Troms til å delta i en styringsgruppe som skal legge føringen for planen. Ingen konkrete målsettinger er uttalt, annet enn at Tromsø kommune har pekt på tre hovedsatsingsområder: Reiseliv, mat fra sjø og land og energi. Samtlige av de inviterte partene har takket ja til å delta i styringsgruppa, og de ser frem til å jobbe frem en felles plan for utvikling av regionen. Godt samarbeidsklima Nord-Troms Næringsråd består av lederne for alle næringsforeningene i Nord-Troms. De har startet arbeidet med å utvikle en visjon for området sitt. Den har paralleller med forslagene fra Tromsø kommune. Næringsrådets leder, Ole Hamnvik, mener samarbeidet om en regional næringsplan er fornuftig. Tromsø er drivkraften i området vårt, og utviklingen der vil ha stor betydning for området rundt. Dessuten har kommunen vist at de er positive til å samarbeide med de andre kommunene for å få dette til, ikke minst gjennom at de bruker ressurser og midler på prosjektet, sier Hamnvik. Næringene som er definert som hovedsatsingsområder, mener Hamnvik passer inn i visjonene til Nord-Troms Næringsråd. Innenfor land- og sjøbruk har kommunene i nord allerede etablert en satsing, og det jobbes med å finne måter for å utnytte oppveksten av krattskog i de tidligere beiteområdene til å lage energi. Vi forutsetter at en felles visjon for regionen kommer frem ved fornuftig samarbeid. Et tett samarbeid med Tromsø kommune kan være positivt for alle parter, mener Hamnvik. Ser mot Nordkalotten Ordfører i Storfjord kommune, Hanne Braathen, er veldig positiv til initiativet fra Tromsø kommune. Hun er ikke redd for at Tromsø skal bli for dominerende i arbeidet, og ser nytten av å samarbeide. Initiativet er positivt! Jeg tror vi trenger å ha med Tromsø som motor i forhold til næringsutvikling. Vi kan få mer til når vi har en sterk aktør med på laget, sier Braathen. I tillegg til at hun mener at Tromsø og kommunene i Nord-Troms har sammenfallende utfordringer, har hun flere grunner for å ville samarbeide tettere med Tromsø. Som medlem av Tornedalsrådet, som består av representanter fra store bykommuner i Nord- Sverige og Nord-Finland i tillegg til noen representanter fra kommuner i Nord-Troms, ser hun fordelen ved å ha en stor norsk by i ryggen. Alene kan vi ikke matche storbyer som Oulu, Haparanda, Gällivare og Torneo. Om vi skal få vår del av den positive satsingen på Nordkalotten må vi være sterkere. Derfor tror jeg at vi kan få mye positivt ut av et samarbeid med Tromsø kommune, sier Braathen. Jobber for jernbane Braathen sier at utviklingsarbeidet i Nord-Troms har flere paralleller til punktene som Tromsø kommune har formulert som satsingsområder. Men Tromsø vil få flere utviklingspotensialer presentert når arbeidet med planen starter. Braathens samarbeid med finlenderne har avdekket nye muligheter innen både reiseliv og infrastruktur. Jeg har hatt møter med turistnæringen på finsk side, Arctic Network. Finnene vil utnytte potensialet som ligger i Norge, siden de har lite å by på om sommeren. I tillegg har jeg snakket med myndigheter sentralt i Finland om å få dem til å satse på å elektrifisere jernbanen til Kolari. I neste omgang vil jeg arbeide for å få jernbanen forlenget til Norge. At det vil gi positive ringvirkninger for hele Tromsøregionen er Braathen overbevist om. beskytter dine konkurransefortrinn Vurdering og bistand ved patentbeskyttelse av nye produkter Beskyttelse av design Beskyttelse av navn, logo, kjennetegn Kartlegging av andres rettigheter Lisensiering Konflikthåndtering Forskningsparken i Tromsø Postboks 6455, 9294 Tromsø Tlf ONSAGERS AS ONSAGERS VEST ONSAGERS NORD ONSAGERS LTD. 4 5

4 Aktuelt Mer mat på markedet Nærmere 40 dagligvarebutikker i Nordens Paris skremmer ikke Kiwi fra å etablere seg i byen. 25. oktober åpnet den første butikken i Tromsø, men kjeden har allerede planer om flere. Kiwi planlegger åtte nye butikker Resultat før skatt, utvalgte butikker i Tromsø (Alle tall i 1000) Butikk REMA 1000 Kvaløysletta Langnes Tromsdalen Veita * Tromsøbutikken AS ** Jøran Sørensen AS ** ICA*** Sentrum Terrasse Storelva Hamna Sorgenfri n Ord: Hilde Sander Meling n Bilde: Marius Fiskum Tromsø er et interessant marked med en by i vekst og dagligvarebutikker som går bra. Vi jobber allerede med å få etablert enda en Kiwi-butikk i byen, men har tro på at vi på sikt har seks til åtte butikker i Tromsø, sier drifts- og etableringssjef for Kiwi Midt- og Nord-Norge, Per Gunnar Evje. Kiwi-kjeden besluttet å etablere seg nord i landet for tre år siden, og nå er målet å bli en markant butikkjede i landsdelen. Vi er i dag Norges nest største butikkjede med 413 butikker og 13,5 milliarder i omsetning, opplyser Evje, som har Rema 1000 som sin største konkurrent. Vil lykkes Det er utrolig spennende å få være med å etablere en helt ny matbutikk i Tromsø. Konkurransen i byen er hard, men vi skal gjøre vårt for å lykkes i markedet, lover butikksjef Tommy Nilsen i Kiwi. Totalt er det ansatt 11 personer som skal betjene den nye dagligvarebutikken. Nilsen har selvsagt ambisjoner om å gjøre butikken attraktiv og lønnsom. Stor konkurrent Butikken ligger ved siden av Biltema og Jønsson møbelvarehus, og kommer til å bli på kvadratmeter. Å drive en dagligvarebutikk kan på mange måter sammenlignes med å drive lagidrett; poenget er å være bedre enn motstanderen. Ser vi på driftsresultatene fra fjoråret gjør de aller fleste matbutikkene i Tromsø det meget bra. Resultatet før skatt varierer noe fra år til år, men tendensen er at de aller fleste hadde et dårligere resultat på bunnlinja i 2006 sammenlignet med Det er klart marginene skrumper inn når det stadig etableres nye butikker i byen. Volum er det som teller i vår bransje, sier kjøpmann Gerhard Knudsen i Sparbutikken ved Domkirka. Større egeninnsats Det blir stadig færre kroner igjen så vi må hele tiden se på kostnadssiden. Utvidede åpningstider har vært med på å fordyre driften. Egeninnsatsen blir stadig større, sier Knudsen. Gerh. Knudsen AS har eksistert i byen siden 1924, og det er den første dagligvaren i Tromsø som ble selvbetjent. Det skjedde i Selv om konkurransen spisser seg, har vi ingen andre planer enn å drive som før. Jeg tror ikke nyetablering av Kiwi-butikk på Håpet vil få en direkte innvirkning på oss i sentrum med det første, men dersom etableringen gjør at prisene presses enda mer i byen, kommer vi til å merke det også hos oss, sier kjøpmannen. Sunnhet selger Matvarebransjen opplever stagnasjon i salget målt i volum, men vekst i omsetningen. Årsaken til omsetningsveksten forklarer analysebyrået AC Nielsen med produsenter som utvikler nye sunne varianter av kjente matvarer, priser dem høyt, får fart på salget og dermed høyere fortjeneste. Butikksjef i Tromsøs første Kiwi-butikk, Tommy Nilsen, vil vinne kunder ved å blant annet være blant topp-to på pris og ha gode åpningstider. SPAR / EUROSPAR Gerh Knudsen AS Matservice AS Balsfjordgata Mathus AS Matservice Kvaløysletta AS Matservice Tomasjord AS Langnes mat AS Kræmer Supermarked AS Tromsdalen mathus AS ANDRE Eide handel AS Solberg Pettersen AS Normat AS (Joker på Dramsveien) Handelshuset Ema AS Nye Bobbo AS International Matsenter AS Coop Nord Tromsø * Har bare levert regnskap for ** Jøran Sørensen AS og Tromsøbutikken AS står begge oppført med Lanes som adresse, og begge har levert regnskaper for de samme driftsårene. Jøran Sørensen AS står bemerket oppløst 27. september. *** Vi har ikke fått tak i tall fra ICAs supermarkedkonsept. (Kilde: Ravninfo) Grafikken viser hva Ola Nordmann bruker pengene sine til Prosentvis fordeling av husholdningsutgifter Annet Kultur og fritid Transport Bolig Mat og drikke 6 7

5 AKTUELT Lite plass til ny næring Tromsø er en attraktiv by for nyetableringer, og stadig flere store kjeder kommer hit. Likevel oppleves byen som en av de vanskeligste å finne egnede næringslokaler i. n Ord: Hilde Sander Meling n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Et søk på finn.no er ikke oppløftende for de som er på jakt etter næringslokaler i Tromsø. «Markant» fant kun tre lokaler til leie, og to av dem var beregnet for kontorer. Det var heller ikke flere enn tre næringseiendommer å kjøpe. Blant dem var det ett lokale på Stakkevollveien og ett i Tromsdalen. Begge under 500 kvadratmeter store. Mange av de på vei inn trenger betydelig mer plass. Vanskelig Tromsø er blant de vanskeligste byene å etablere seg i, sier drift og etableringssjef for Kiwi Midt- og Nord-Norge, Per Gunnar Evje. Kiwi åpner sin første butikk i Tromsø denne uken og har allerede planer om flere. Per Gunnar Evje legger ikke skjul på at det er vanskelig å skaffe seg de riktige næringsarealene i Nordens Paris. Han syns kommunen bør bli mye flinkere til å tenke og prioritere næringsarealer, men understreker at han er positiv til videre utvikling i byen og at han har et godt samarbeid med kommunen. Man skal heller ikke undervurdere at håpet om OL i 2018 legger en begrensing på nyetableringer siden store areal beslaglegges, opplyser Evje. Trafikkproblemer Langnes er landsdelens største og mest ekspansive handelsområde og flere arealer i handelsparken er under utvikling. Men Statens vegvesen kommer ikke til å gi klarsignal for disse planene, uten å stille krav til at det gjøres noe med de trafikale utfordringene i området. Vi når snart smertegrensa i dette området, sier senioringeniør Kjell Vang i Statens vegvesen. Kapasitetsgrensa er i ferd med å nås i de fleste områdene på Langnes, men det er den såkalte Giæverrundkjøringen som er det verste punktet i dag. Rundkjøringen har en belastningsgrad på 85 prosent om lag det samme som Sandnessundbrua. Med så mye trafikk i området vil det fort merkes om det blir enda mer. Derfor stiller vi krav til både Taco og Jekta, som er i gang med å utvikle næringsarealer, om tiltak for å bedre de trafikale problemene både når det gjelder kjøretøy og de myke trafikantene, forteller senioringeniør Pål Jøran Digernes i Statens vegvesen. Flaks 3. november åpner Hoppeloppeland et kvadratmeter stort aktivitetssenter på Håpet. Her skal det aller siste innen moderne lekekonstruksjoner og fysiske aktiviteter få plass. Vi har vært på utkikk etter lokaler i de fleste byer i Norge, men flaks gjorde at vi kom borti tomta i Tromsø. Da vi tenkte på å etablere oss her, fikk vi stadig høre hvor vanskelig det er å finne næringslokaler i Tromsø. Men da noen som holder på med nesten det samme som vi gjør ikke skulle etablere seg i nord likevel, fikk vi vite at lokalene på Håpet var ledig, forteller daglig leder og gründer Hilde Hatlebrekke i Hoppeloppeland AS. Mange vil til Tromsø Landets femte største by og Nord-Norges hovedstad er en attraktiv by å etablere seg i. Vi får henvendelse fra mange kjeder som ønsker å etablere seg Tromsø, og som megler er det vår oppgave å legge til rette for at disse virksomhetene finner de riktige lokalene, sier Trond Hammer i First Partner. Han er enig i at mange opplever byen som et vanskelig sted å finne egnede lokaler i ikke minst på grunn av mangel på tilhørende parkering. Men jeg har enda ikke opplevd å måtte si nei til kunder som har henvendt seg til oss for å få seg næringslokaler, sier Hammer. Langnes handelspark er i en rivende utvikling, men Statens vegvesen kommer ikke til å gi klarsignal for næringsplanene uten å stille krav til at det gjøres noe med de trafikale utfordringene i området. Enøyd fokus på boliger Vi har vært bekymret for det som skjer med næringsarealene lenge. Jeg har nylig hatt møte med flere aktører som har behov for å relokalisere sin virksomhet, men det viser seg å ikke være så enkelt, sier fagleder for areal og utbygging, Marianne Knapp, ved Eiendom i Tromsø kommune. Hun bekrefter at det for mange er svært vanskelig å finne seg næringslokaler i Tromsø. Eiendomsseksjonen har tatt dette på alvor og viet mangelen på næringsarealer plass i kommunedelplanen. Hovedsaken til manglende næringsareal er at kommunen har hatt et for ensidig fokus på tilrettelegging for boliger, og at dette har hatt betydning for den situasjon som nå synes i ferd med å oppstå. Det har lenge vært en tendens at grunneiere ønsker å omregulere næringsareal til boligareal for å optimalisere verdien av sine arealer. Det er viktig å tilrettelegge for boliger, men det får konsekvenser å ha et så enøyd fokus på boligbygging som det har vært i Tromsø den siste tiden, mener Knapp. Hun syns det er vanskelig å trekke en Vil stanse omregulering fra næring til boliger Ordfører Arild Hausberg lover at det skal bli slutt på praksisen der man får omregulere næringsarealer til boligformål. Dermed kan marka mellom Workinntunet Café og tunnelinnslaget være det siste området som er blitt omgjort fra nærings- til boligareal. Den nye planene for kommunens arealdel har satt klare grenser for hvilke områder som skal være forbeholdt næring og hva som er lagt til rette for boligbygging. Vi har for lite næringsarealer i dag og må bli flinkere til å legge til rette for næringslivet, sier Hausberg. Han understreker at det vil ta tid å snu skuta, men at kommunen skal bli mye flinkere til å samarbeide med næringslivet. konklusjon ennå om at Tromsø stenger ute næringsliv. Likevel kan det stilles spørsmål ved om Tromsø står i fare for å miste eventuelle nye etableringer dersom man ikke øker oppmerksomheten rundt en økt arealberedskap. Tromsø kommune gjør en innsats med å regulere og tilrettelegge for industrivirksomhet på Tønsnes, men det er ikke alle typer virksomheter som kan lokaliseres dit av hensyn til blant annet krav til beliggenhet og marked, forteller Knapp. 8 9

6 AKTuelt Presis reklamekanal Postkassen er den tredje største reklamekanalen i Norge og 75 prosent av oss ønsker å motta det som sendes ut. n Ord: Hilde Sander Meling n Bilde: Marius Fiskum De siste årene har det vært en økning i annonsører som ønsker å bruke postkassen som reklamekanal. Gjennomsnittlig 63 prosent av de som mottar adressert reklame, leser den. Tilsvarende tall for uadressert reklame er på 33 prosent. Dette er sterke resultater. Dessuten ser vi at gode merkevarer som reklamerer ofte via postkassen, har en verdi på mellom 40 og 50 prosent når det gjelder reklameoppmerksomhet på sine uadresserte kampanjer, sier leder for Insight, Aslak Sletten. Reservasjon Insight er markedsanalyseavdelingen i Posten Norge og kommunikasjonseffekter har etablert seg om et naturlig kompetanseområde i deres salgsavdelinger. EFFEKTbasen er blitt en arena for læring om effekten av reklame, både for annonsørene, deres samarbeidspartnere, og for Posten selv. Posten har klart å gå fra å være en av de svakeste på analyse og måling av effekt, til å bli en aktør i front av denne utviklingen. Tidligere snakket vi om distribusjon, nå diskuterer vi også kommunikasjonseffekt i postkassen med kundene våre, forteller Aslak Sletten. Det unike med posten som reklamekanal er at mottakerne har mulighet for å reservere seg. Dette betyr at vi tilbyr mer presisjon enn andre kanaler og får dermed en bedre og mer relevant effekt, vi kan redusere volumet og ikke minst slipper vi å utsette folk som ikke ønsker det for reklame, sier Sletten. Målrettet Hvert år investerer norske annonsører 2,5 milliarder kroner i postkassereklame. Dette er et bevis for at postkassen fungerer som reklamekanal. Vi ser at det er en klar og tydelig sammenheng mellom det å lese hele reklamen og konkret handling. Dersom reklamen er relevant, har et tydelig budskap og blir godt likt har den effekt, sier Aslak Sletten. Det er ingen store forskjeller på alder eller kjønn hva reklame verdi angår, men det er en tendens at kvinner er mest involvert i uadressert reklame. Dette skyldes i hovedsak at kvinner ofte har lederrollen når det gjelder innkjøp av dagligvarer, interiør, leketøy og klær. Barnefamilier 25 prosent av husstandene i Norge har reservert seg mot uadressert reklame. De som oftest henger klistremerket «Nei takk» på postkassen, er de med høyest utdannelse og høyeste inntekt. Har man en normal inntekt og mange barn er sjansen for å reservere seg minst. Dette skyldes at foreldrene gjerne er mellom 28 og 50 år og befinner seg i en livsfase der det er store behov for innkjøp. Ønske om å motta reklame er først og fremst drevet av livsfasenes behov, og ikke nødvendigvis om man er positiv eller negativ til reklame, opplyser Sletten. SAMLET STYRKE! En stor og sterk næringsforening gir næringspolitisk tyngde og gjennomslagskraft. Som en uredd pådriver for næringsutvikling jobber vi daglig for å styrke våre medlemsbedrifters muligheter for suksess. Næringsforeningen har i dag rundt 600 medlemmer, og vi har god plass til enda flere. Med samlet kraft vil vi løfte fram stadig bedre premisser for næringslivet i tromsøregionen. Vær med på løftet bli medlem nå! For medlemsfordeler, informasjon og innmelding: tlf , 10 11

7 A k t u e l t Skap verdier få pengestøtte 171 millioner kroner venter på å bli brukt til gode nærings- og uviklingsprosjekter i Tromsø. Nå håper Camilla Bjørn og Marthe Olsen i Troms fylkeskommune på mange søknader. n Ord: Hilde Sander Meling n Bilde: Marius Fiskum Det er nå åpnet for å søke på nye næringsretta utviklingsmidler etter at programstyrets Årlig nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2007, ble godkjent av fylkesrådet i september. Siden det er noen områder som ikke får gjeninnført samme arbeidsgiveravgiftsnivå som i 2003, har regjeringen besluttet å videreføre ordningen med næringsrettete midler til regional utvikling (RDA-midler). For Troms fylke gjelder dette Tromsø kommune, opplyser teamleder for RDAsekretariatet, Camilla Bjørn. Populært Forrige periode det ble delt ut RDA-midler fra 2004 til 2006 kom det inn mellom 600 og 700 søknader. Vi vet at det er stor interesse for disse midlene og har allerede merket det her hos oss, sier Camilla Bjørn som legger til at planen som foreligger nå, er gjeldende til ny plan vedtas. Midler som ikke brukes i år, overføres til neste år. Rådgiver Marthe Olsen forteller at det i forkant av nærings- og utviklingsprogrammet har vært kontakt mot utdanningsmiljø, FoU-miljø, kommunen og næringslivet. Dette for å få innspill på hvilke områder utviklingsmidlene bør satses på. Hovedmålet er at midlene skal bidra til verdiskapning, og programstyret har definert seks programområder som skal satses på. I tillegg er det satt av 30 prosent av potten til bedriftsrettede virkemidler. Disse søknadene er det Innovasjon Norge som skal ta seg av og i hovedsak vil søknader fra handels- og servicenæringen behandles her, opplyser Marthe Olsen. Internett De andre programområdene er Tromsø som internasjonal næringsaktør, utvikling og videreutvikling av industriell klynger, Tromsø som infrastrukturelt knutepunkt, større satsning med effekter for reiseliv og innbyggere, større kulturbaserte næringssatsninger og kunnskapsintensiv vekst, og økt kommersialisering av forskning. Ønskes flere detaljer rundt dette, er det bare å kontakte RDA-sekretariatet i fylkeskommunen eller sjekke nettsiden deres. På nettsiden finner man både informasjon om bakgrunnen for ordninga og hvor dan man skal gå frem for å søke, sier Marthe. Både hun og Camilla Bjørn er behjelpelig i forhold til søknadene og ønsker at de blir så gode som mulig. Det er viktig å huske på at prosjektsøknaden er et kommunikasjons- og arbeidsverktøy som skal brukes for å få gjennomført prosjektet, sier Camilla Bjørn. Marthe Olsen (til venstre) og Camilla Bjørn i Troms fylkeskommune er klar til å ta imot søknader fra miljøer som ønsker å være med på verdiskapning

8 Aktuelt Vet dine medarbeidere hva som skjer i nord-norsk næringsliv? Linda V. Sæbbe Redaktør Eirik L. Berglund Journalist Skjalg Fjellheim Journalist Bengt Nielsen Journalist Bladet Nordlys har den største og mest profesjonelle næringsredaksjonen i Nord-Norge vi overvåker og gir deg næringsbildet i nord hver dag vi kårer årets nord-norske vekstbedrift hver høst vi gir deg nyhetene du trenger Tør du la være? Kontakt oss for tilbud på bedriftsabonnement Telefon: E-post: 14 15

9 Tema: SENTRUM I UTVIKLING Skippergata 6 A anno 1960 Foto hentet fra Arne-Tinus Aune Austads bok «Jeg ruller» Fra bil til kafé Skippergata 6 A anno 2007 I dag drikker vi espresso i bygget. Før dro man hit for å kjøpe seg bil. Tromsø er i stadig endring. n Ord: Renate Alsén Øvergård n Bilde: Marius Fiskum Perez er ett av mange, gamle bygg i sentrum som alene kan representere hvordan byen og ikke minst byvanene har endret seg. Det har gått fra å være bolighus til å huse en skomaker, har vært bilforretning, elektrikerfirma, hobbybutikk, og er altså nå kafé. De store, flotte vinduene som man i dag kan betrakte forbipasserende fra, stammer fra bilforretningen Autolys sine dager. Autolys overtok bygget i 1959, og fikk bygd om slik at de kunne ha bilutstilling i butikken. Butikklokalene hadde plass til fem biler. Delelager og kontor lå i andre etasje. Bruktbillageret var lokalisert i bakgården og verkstedet på Tangmelfabrikken på Langnes. Fritz «Basse» Widding startet sin karriere innen bilbransjen i dette bygget. Det var godt å være i sentrum den gangen. Det var mye liv i Skippergata. De gamle husene dekte behovet for salgsbiten, men det ble etter hvert mange biler og vi hadde uansett ikke plass til den tekniske delen av driften, forteller han. Stort volum Resten av historien kjenner vi. Det ble bilparker på Skattøra og Langnes. Der var det større tomter og mer plass. Og salget økte etter at vi flyttet over, mimrer Widding, som etter ei stund sluttet på Autolys, og var med på å bygge opp flere andre bilforretninger i sentrum. Utflyttingen begynte tidlig på 70-tallet, men enda i mange år framover holdt mange stand i sentrum. For salget var ikke dårlig i sentrum heller. I 1960 solgte de 200 biler på et år i Autolys. Og da han senere arbeidet ved Ford Agenturer ved brufoten minnes han at salget var oppe i 700 på ett år. I dag ville bilforretninger i sentrum vært utenkelig.»» NÆRHET GIR FORTRINN Håndverkerveien 1 Postboks Tromsø Telefon Faks

10 Tema: SENTRUM I UTVIKLING»» Møbelbutikkene har også i stor grad flyttet ut. I små gamle bygg som i dag ville vært for små og utilgjengelige, var det møbler. I Sjøgata der Dolly Dimple s og Amalie Hotell ligger i dag, lå Høgseth, en svær møbelforretning. Men små, gamle tregårder huset også stoler og sofaer. På slutten av 50-tallet holdt Lorentzen & Co til Kirkegata der det er en sportsforretning i dag. Lager var det i bakgården og varebilene, som var av mindre størrelse enn de er i dag, brakte varene hjem. Spesielt før jul var det stor aktivitet. Da ble det mange nye sofaer i tromsøhjemmene. Hjørnegården ved Perez i Skippergata huset også møbler. Der ligger klesbutikken Dina i dag. Trelastlager, båtforretning, bensinstasjoner, kolonialer og kafeer lå alle sammen i sentrum i en skjønn forening. Man måtte til byen uansett hva som skulle kjøpes inn. Småvarehandel På slutten av 80-tallet ble trafikken i Storgata stengt, og bidro i stor grad til utflyttingen. I dag tar få storhandelen i sentrum. Opplevelser gjennom kultur og uteliv har tatt over, sammen med småvarehandelen. Kolonialbutikkene finnes fortsatt, men de er blitt færre og større. Mange hotell er kommet opp der det før lå små kolonialer, kiosker og slakteri. Sentrum er i stadig endring. Det er vitalt og forandringsdyktig. I stor grad mer forandringsdyktig enn kjøpesentrene. Der er det mindre utskiftning av forretninger enn i sentrumsgatene. I et komprimert sentrum i dag er det ikke plass for forretninger med varer av stort volum. Dermed har det kommet til en annen type kunder enn før, og en annen type bedrifter. Ut med det tunge Det private næringslivet i sentrum dekker først og fremst de basale behov, som mat, drikke og bekledning. Men særlig tunge varer får du ikke her lenger. n Ord: Renate Alsén Øvergård n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Før måtte du altså til byen uansett om du skulle kjøpe suppe, sofa eller bil. Nå har de fleste av butikkene med store, tunge varer flyttet ut, og er erstattet med mange advokater, frisører, banker og finans. Og selvfølgelig utelivsbransjen og konfeksjonsbutikker. Kaféer har det vært på hvert et gatehjørne i mange år. Det sies at før krigen var det over 40 kaféer i sentrum. Men i dag ligger mange av disse etablissementene på gateplan. Før var de ofte i andre etasje og opptok ikke plass i det som skulle være forretningenes utstillingsvindu. Intersport Sporthuset har valgt å ta opp kampen med hvordan salgsmønsteret i sentrum endrer seg. Butikken har lokaler på begge sider i Storgata. I den ene delen har de klær og mindre utstyr. På andre siden satser de mye på utstyr til hjemmetrening, og har utstilling inne i butikken. Treningsutstyr er ikke det Ted Myrvoll og Truls Hofmeister selger tunge trimapparat fra sportsbutikken i Storgata og illustrerer smilende sportsbutikkens fordel ved å ligge i en bilfri gågate: Kundene får litt ekstra trim på kjøpet. første du tenker på når du går i sentrum. Folk kjører helst til kjøpesentrene, men her har vi ikke sett nedgang i salget. Men det hender folk bestiller her, og så kjører de til den andre butikken vår på Polarsenteret og henter. Vi har også leveringer herfra, sier daglig leder, Ted Myrvoll. Men de ser sin begrensing. Kanoer, kajakk og andre, større varer som hører friluftslivets gleder til, får de ikke plass til. Det blir for stort å ha i sentrum. Jeg tror det går den veien at det er nisjene som får større plass i bygatene, sier Myrvoll.»» tlf Bedre tilbud til sykmeldte arbeidstakere For at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake til arbeid, gis nye muligheter gjennom kjøp av helsetjenester. Ordningen omfatter Avklaring Arbeidsretta rehabilitering Oppfølging Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret. Mer info på Sommarøya 18 19

11 Tema: SENTRUM I UTVIKLING Pub/kafé/restaurant Tekstil/sko/accessories Søker nærhet til kundene Da Discover Petroleum etablerte seg i Tromsø, var fleksible lokaler og nærhet til samarbeidspartnere de viktigste kriteriene. n Ord: Marit Garfjeld n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Discover Petroleum øker i gasellefart. I 2005 ble selskapet startet i Stavanger, og i dag er rundt 20 personer ansatte, 14 av dem i den nye avdelingen i Tromsø. Innen nyttår skal bedriften ha ansatt seks stykker til. Vekstraten la grunnlaget for det viktigste kriteriet da jakten på egnede lokaler startet. Vi så etter lokaler som hadde åpent landskap og kontorer, mulighet for å lage tekniske rom og tilgang til kantine og andre servicerom. Vi Helse - lege, tannpleie, kiropraktor, fysioterapi Hus, hjem og gaver Frisør Bank, finans, forsikring, økonomi Advokater visste hele tiden at vi ville utvide med flere ansatte etter hvert, dermed var fleksible lokaler et av de viktigste kriteriene, forteller letedirektør Yngve Vassmyr. Fordel med gangavstand Odd Berg-bygningen på Prostneset ble løsningen de fant. Tidspunktet for kontraktsfesting av leieavtalen var ideelt siden lokalene var under oppussing. Dermed fikk de være med på å tilpasse lokalene til deres eget behov. Men det var flere elementer med i betraktningen før det endelige valget falt. Vi så på våre samarbeidspartnere og hvor de var lokalisert. Vi samarbeider blant annet med banker, finansieringsselskaper, konsulentfirmaer og Næringsforeningen. Å ha kontorer i Elektronikk, lyd, data og telefoni Velvære Meglerfirma Media/reklame/kommunikasjon gangavstand til disse var en fordel for oss, men ikke et ubetinget kriterium, sier Vassmyr. Beliggenhetsbonus Virksomhetsideen bak Discover Petroleum er å utvikle et leteselskap med hovedfokus på nordområdene. Selskapet har enerett på bruk av et nytt elektromagnetisk verktøy som kan bidra til å finne nye olje/gassfelt og kunne utnytte ressursene på gamle felter. Dessuten skal arbeidet kunne gjøres kostnadseffektivt, noe som åpner for at mindre aktører kan få fotfeste i petroleumsindustrien. Firmaet samarbeider allerede med giganten StatoilHydro, som har nordnorsk hovedkontor i Harstad. Beliggenheten til Discover Petroleum er i så fall veldig sentral, der den ligger ved Tromsø havn. Når vi får besøk fra samarbeidspartnere fra StatoilHydro i Harstad, er det kort vei fra havna til kontoret. Den bonusen får man ta med seg. Dessuten er det praktisk med lokaler i sentrum. Når man skal spise lunsj eller middag, er det aldri et problem å finne et serveringssted, smiler Vassmyr. Kiosk Dagligvare Hotell/overnatting Kultur/Galleri/Museum Brukthandel Ur og optikk Apotek, bandasjist, helsekost Vikarbyrå Bakeri Sportsbutikker Blomster Reisebyrå Lekebutikk Søm og skomaker Bokhandel Treningssenter Musikkforretning Spill/video/musikk Kombinasjonen av nærhet til samarbeidspartnere, komfortabel avstand til serveringssteder og fleksible lokaler gjorde at Discover Petroleum slo seg ned i Tromsø sentrum, forteller Letedirektør Yngve Vassmyr. Delikatesse HVA FINNES I SENTRUM? Vår grafikk gir en fremstilling av de ulike næringene i bykjernen. På grunn av at det ikke finnes statistikk over næringsvirksomheten i sentrum er bedriftene talt manuelt, og tallene kan derfor inneholde unøyaktigheter. For å gi et bedre inntrykk av «styrkeforholdet» mellom hver næring kan vi opplyse at det finnes over 70 pub/bar/kafeer i sentrum og bare en bensin stasjon. Fargehandel Begravelsesbyrå Møbel Trelast Bensinstasjon 20 21

12 Tema: SENTRUM I UTVIKLING To butikker i sentrum Konkurrerer med seg selv I 2004 så Taras nummer to dagens lys på Nerstranda senter. Dog riktignok i et kjøpesenter i sentrum. Vi merka det på omsetningen i den opprinnelige butikken da vi åpnet en til. Vi tjener penger og det går rundt. Men det går ikke like godt som før, men det hadde jeg heller ikke trodd. Mange tror vi har lagt ned siden det er en slik butikk på Nerstranda også, sier eier Mette Mack. Da hun fikk spørsmål fra senterlederen på Nerstranda om å flytte over, slo hun til. Men å legge ned i Mack-gården noen hundre meter unna, var uaktuelt. Da åpnet hun heller enda en Taras. første året. Mack tror dette kommer av at hun allerede hadde ansatte som kjente produktene, og at bedriften var godt innarbeidet. At flere nisjebutikker fra sentrum åpner opp i senter, synes hun er et tankekors, og skulle gjerne sett et eller annet samarbeid mellom nisjene i Tromsø. Sindre Helmersen mener at de som eier eiendomsmasse i sentrum har et ansvar for at byen skal være levende, ved å satse på unge, uetablerte gründere. Inntil noen få år siden kunne man bare besøke Taras i den koselige Mack-gården. Nå finnes butikken også på Nerstranda senter. Sindre Helmersen velger også å utvide til et kjøpesenter. Nisjetorg? Jeg skulle ønske vi kunne jobbe tettere. Samle oss på én plass. Men jeg ser ikke helt hvordan dette skulle kunne gjøres. Med tiden kan det hende det blir flere Taras. Hun får hele tiden spørsmål om å åpne flere. Man skal aldri si aldri. Bakdelen er at det blir mer kontorjobb på meg. Det er bak disken jeg vil være. Det er her jeg har vokst opp og trives. Og nå har jeg også fått sjansen til å være med i et senter og se hvordan det fungerer. Samholdet der, og hvordan man tenker for senterets beste, sier Mack. n Ord: Renate Alsén Øvergård n Bilde: Marius Fiskum Helmersen er ikke redd for at hans delikatessebutikk i sentrum skal begynne å gå dårligere, selv om han nå åpner en lik butikk Jekta. Eller at kundene skal flykte fra sentrum når de ikke trenger å dra hit, for å oppsøke de spesielle butikkene. Mange vil foretrekke å komme til denne butikken uansett. Den har en urban sjarm, sier han. Det kan hende jeg tar skammelig feil. Men jeg tror ikke det. Denne butikken går bra, og nå har jeg lyst til å utvide. Ferdig med å utvikle seg blir man aldri, mener Helmersen. Men for å nå en kundegruppe som sjelden kommer til sentrum, har han altså valgt å utvide. Må utvikle seg Ved å åpne på Jekta vil jeg nå de menneskene som ikke tar seg tid til å dra inn til byen og finne parkeringsplass, men som vil handle alt på ett sted. Han tror tvert imot at dette kan gi en synergieffekt. At de som ikke har opp daget butikken i Storgata nå vil gjøre det, og kanskje ønske å oppsøke den. Levende sentrum For å få et levende sentrum bør man heller henvende seg til de som eier eiendomsmassen. De bør i større grad legge til rette for unge, ukjente etablerere, istedenfor å leie ut til bank og forsikring. Det er jo svært gunstig på lang sikt, men disse kan ligge hvor som helst, mener Helmersen, og sender en varm tanke til sin huseier som tok sjansen på å la han satse selv om han var ukjent. Et godt konsept, hardt arbeid og gode ansatte, mener han har vært oppskriften på suksessen. Mette Mack stortrives bak disken på Taras. Men det har blitt mer stille i butikken etter at hun åpnet en tilsvarende butikk på Nerstranda. Redd for hjertebarnet Det er klart jeg var redd for å underminere hjertebarnet mitt; den opprinnelige Taras, da jeg startet opp på Nerstranda. Jeg var ikke høy i hatten når jeg skulle konkurrere med meg selv, sier Mack. Hun åpnet sin koselige, lille forretning med te og kaffedrikker allerede i Sammenlagt har omsetningen økt. Taras drev med overskudd på Nerstranda allerede 22 23

13 Inspirasjon Navn: Randi Thørring Stilling: Ass. havnedirektør Arbeidssted: Tromsø Havn KF Antall år ansatt: 25 år Kokkenes facebook Det finnes mange dyktige kokker gjemt bort på små bedrifter. Konkurranser som «Arktisk kokk» er derfor viktig for å vise hva vi har å by på i denne landsdelen. Både av kompetanse og råvarer. n Ord: Renate Alsén Øvergård n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Det sier Siv Hilde Lilleng. Hun var meddommer i konkurransen som i høst ble arrangert for syvende gang. Det er viktig å ha profilerte kokker i Nord-Norge. Vi er for lite flink til å slå oss på brystet å vise hva vi kan. «Arktisk kokk» er med på å vise fram de gjemte kokkene, de som ukjent for alle andre enn sitt lokalmiljø, mener hun. Syv kokker fra hele landsdelen var med i konkurransen som fant sted på Skarven kulinariske teater i Tromsø. Slike konkurranser er kokkenes facebook. Her får de vist seg fram og treffe andre fra bransjen. Nordnorske råvarer Tørrfisk, lammelår og råmelk stod på menyen. Fra denne basen av nordnorske råvarer skulle de komponere retter som viser noe av det vi har å by på her nord. Konkurransen er ikke så stor i målestokk ennå, men den har potensial til å bli større. Her får man treffe kolleger, bli en erfaring rikere, og vinner man får man jo heder og ære, smiler deltaker Arve Storholm, kokk på Scandic i Tromsø. Han synes Dommerene smakte seg gjennom syv tre-retters middager. Slik kan den også gjøres: desserten råmelkpudding. det arktiske fokuset er spennende, og synes det er flott at det brukes ressurser på å få slike unike råvarer fram i lyset. Tørrfisk har mange hørt om, men ikke prøvd. Kanskje bare i tørr utgave sammen med pilsen. Men det er en vanvittig bra råvare. Ikke rart de forguder den i Sør- Europa. Totalt sett har vi for lite fokus på arktisk mat her til lands, mener han. I det daglige går det mest i reinsdyr og multer når noen vil ha arktisk mat. Derfor syntes han råvarene i konkurransen var spenstige. Arve Storholm jobbet seg inn til en tredjeplass i konkurransen. Her legger han siste hånd på forretten. Olivenposjert tørrfisk. Inspirerende var imponert over deltakerne. Spesielt likte For noen av kokkene kan det å vinne han det de hadde gjort med råmelka som en slik konkurranse bety den neste jobben. skulle utgjøre 60 prosent av desserten. Det er noe de kan ha på CV en resten «Arktisk kokk» ble arrangert av Arktisk av livet, og det viser engasjement, sier Meny og NHO Reiseliv, og fant sted hoveddommer Fredrik Hald. Han smakte under Arena Nord Det var syvende seg gjennom syv tre-retters menyer, og gang konkurransen fant sted. Hvordan oppsummerer du en skikkelig god arbeidsdag? Jeg opplever stort sett bare gode arbeidsdager i Tromsø Havn. De store gledesutbruddene kommer når vi i team klarer å jobbe frem aktuelle og interessante løsninger som gir positive ringvirkninger for næringslivet i byen og Tromsø-regionen. At resultatet også er av samfunnsmessig betydning er ingen ulempe. Du får være leder i en annen bedrift i én uke hvilken velger du og hvorfor? Jeg opplever at Hålogaland Teater er en bedrift som arbeider kreativt og spennende. Med utfordrende oppgaver, masse entusiasme og stramme tidsplaner. De klarer å tilfredsstille folks behov for teater og revy og gir oss kultur på høyt nivå. Det å få tildelt Heddaprisen er et bevis på at Tromsø by er privilegert som har HT etablert her. Jeg har ingen peiling på teater som fagfelt, men en uke burde være overkommelig for begge parter. Du får mulighet til å være gründer i ett år hva vil du gjøre? Jeg ville satse på utvikling av reiselivsopplevelser og spesielt vinterturisme. Tromsø by har en unik mulighet med det fantastiske landskapet som nærmeste nabo. Vi trenger ikke dra langt for å oppleve både snø, fjell og nordlys, samtidig som Storgata med sine tilbud er like rundt hjørnet. Noe mer kompakt enn dette by-rommet finnes vel knapt. Vi trenger ikke å vente på 2018 for å få dette gjort. Hva gjør du for å lade batteriene? Jeg går tur, drar på hytta hvor fjellturer og bærplukking er god rekreasjon. Jeg liker meg på ski og oppsøker roen i naturen. Ei god bok er ikke å forakte i ledige stunder. Hvordan holder du deg faglig oppdatert? Ved deltakelse på kurs og seminarer, leser faglitteratur, oppsøker nettsidene til Kystverket, Fiskeridepartementet, Havneforening og Havneforbund for å nevne noe. Bok på nattbordet nå? Nå har jeg to bøker på bordet. Den ene er «Lesesirkelen» av Elisabeth Noble. Den andre er den blodferske «Tarantellen» av Tromsøs krimdronning nr 1, Jorun Thørring. Handlingen er lagt til Frankrike med den nordnorske spesialetterforskeren Orla Os i hovedrollen. Hva bør Næringsforeningen fokusere mest på fremover? Næringsforeningen gjør allerede en flott innsats i forhold til det å være møteplass og talerør for medlemmene, være i forkant av næringslivets behov og fremme bedriftenes syn. Deltakelse i debatten rundt Sentrumsplanen er et godt eksempel på hva foreningen også i fremtiden må ha fokus på. Næringsforeningen skal være aktiv deltaker i samfunnsdebatten, ha et tydelig budskap og fremstå med tilstrekkelig kompetanse i de ulike næringsmiljøene. De store og overordnede målsettinger innenfor petroleumsstrategien for Tromsøregionen, er eksempel på satsningsområder som må prioriteres. For å greie dette må Næringsforeningen tilføres bedre rammebetingelser, slik at den settes i stand til å ivareta alle de næringspolitiske oppgaver som er sentrale og viktige for utviklingen av regionen

14 MEDLEMSNYTT Ny kokk, nye muligheter Det blir andre boller på Næringsforeningen når kokken Fred-Ronny Clausen får kokkelere og servere fra kjøkkenet på Næringslivets Hus. n Ord: Hilde Sander Meling n Bilde: Marius Fiskum Medlemmene i Næringsforeningen har alltid hatt et tilbud om lunsj, men nå ønsker foreningen å gjøre ordningen enda bedre. Vi er utrolig glad for å ha fått en kokk med på laget. Nå kan vi i mye større grad tilby våre medlemmer å leie lokalene og de vil få servert mat som er laget her på huset, sier leder Grete Kristoffersen i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Byens beste Vi får ta mål av oss å bli byens beste kantine, sier Fred-Ronny Clausen med glimt i øyet. Han mener mulighetene er mange og at det bare er fantasien som kommer til å sette begrensinger. Jeg har kun vært på jobb her noen få dager så vi har ikke konkretisert alle planene enda, men dette kjøkkenet gir muligheter. Deilige lunsjretter, selskaps- og middagsmat kan fort bli en del av menyen, mener Clausen som de siste to årene har jobbet ved Sansenes kjøkken. Den nyansatte er utdannet institusjonskokk og er vant med å lage mat fra grunnen av. Det vil han gjerne fortsette med på næringsforeningen også. For medlemmer De drøyt 600 medlemmene av Nær ingsforeningen kan benytte seg av det nye tilbudet til foren ingen. Etter hvert som jeg får mer arbeidserfaring på huset, kommer vi også til å finne ut hvilke behov medlemmene har. Dersom det lar seg gjøre vil vi selvsagt prøve å imøtekomme dem, sier Clausen. Aktivitetsnivået i foreningen er økende og derfor ønsker vi å ha et mer variert tilbud enn det vi har hatt frem til i dag, sier Grete Kristoffersen som legger til at de kommer til å utvikle dette tilbudet gradvis. Fersk i næringslivet Stine Meier Didriksen (28) begynte som trainee i Næringsforeningen 1. oktober. I vår avsluttet 28-åringen sin utdannelse i organisasjon og ledelse ved Universitetet i Tromsø. I tillegg har hun første og andre avdeling juss og en bachelor i marin bedriftsledelse. Jeg skal jobbe med ulike prosjekter, men det første jeg tar fatt på er å styrke aktivitetsnivået og medlemsnytten for håndverker- og industribedriftene i Næringsforeningen, opplyser hun. Med sin allsidige bakgrunn tror Meier Didriksen at hun får brukt mye av kompetansen i den nye jobben. Det er supert at jeg får sjansen som nyutdannet her i Tromsø. Det er jo mange som må sørover for å prøve seg i arbeidsmarkedet når man er uten mye arbeidserfaring. Jeg setter stor pris på at Næringsforeningen tør å satse på det de beskriver som et problem her i nord nemlig at mange ikke får prøvd seg i næringslivet før de har vært sørpå og skaffet seg yrkeserfaring. Næringsforeningen har fått ny kokk. Fred-Ronny Clausen skal gjøre tilbudet til medlemmene enda bedre og mer variert enn det har vært frem til i dag. Penger til rengjøring Med pågangsmot og i all slags vær har ASVO-gjengen vandret gatelangs med trillevogn og redskap og ryddet bygatene. Dette resulterer i en renere og triveligere by for oss alle og i år har det totale renholdet fungert som aldri før. En stor takk rettes til alle som har bidratt med midler slik at rydding av søppel ble mulig på alle hverdager. Nå ønsker ryddegjengen å fortsette sin fantastiske jobb Viser nytteverdien Trond Agnar Hanssen (40) startet som markedskoordinator i Næringsforeningen 10. september. Hans hovedansvar er salg og markedsarbeid i foreningen, og økt medlemsmasse er et av satsningsområdene. En av utfordringene blir å få enda flere bedrifter til å se nytteverdien av et medlemskap i næringsforeningen, sier Hanssen. I dag er medlemsmassen rundt 600, men det er potensial for å få med mange flere. Hver dag kommer det til nye medlemmer, så vi er allerede godt i gang med rekrutteringsarbeidet. Det skjer mye både i næringslivet og foreningen for tiden så det er en utrolig spennende jobb jeg har fått, forteller Hanssen som legger til at de byene som har aktive medlemmer i Næringsforeningene får utrettet mye sammen. for et rent og trivelig sentrum, men for å få dette til trenger de penger. Forrige gang det var pengeinnsamling til ryddeaksjonene kom det inn om lag kroner fra over 30 givere. Ønsker du å bidra er beløpet fortsatt 75 kroner per fasademeter, men det er også lov å gi mer. Kontonummeret er Merk betalingen med Ryddeaksjonen høst Økologisk i Troms Fylkesmannen har laget et forslag til handlingsplan for økologisk landbruk i Troms for perioden I Troms er 2,5 prosent av arealet lagt om til økologisk, og det har vært en nedgang de siste årene. I Tromsø er kun 0,4 prosent av arealet økologisk. Etterspørselen etter økologiske produkter er økende. Derfor må det settes inn et krafttak for å få flere produsenter. Fylkesmannen tar gjerne imot innspill på handlingsplanene på e-postadressen: Økomat i Karlsøy Karlsøy er første kommunen i Troms fylke som har over 10 prosent økologisk landbruksareal og er sannsynligvis verdens nordligste med så mye økoareal. Alle kommuner inviteres, gjennom regjeringens prosjekt Økoløft, til å søke om å bli foregangskommuner for utvikling av produksjon og forbruk av økologiske matvarer. Målsettingen er 15 prosent økologisk matproduksjon og forbruk innen Økologisk øl for vin elskere Mack lanserer en ny og annerledes øltype som skal appellere til de som vanligvis foretrekker vin. De to første variantene i serien er Fluid Fine Lager og Fluid Bayer Royal og er laget av økologiske ingredienser og godkjent av Debio. Flere økologiske varianter vil komme lover Mack. Kurses til suksess Hvilke faktorer fører til at man oppnår det man ønsker seg? Og hva ønsker du deg? Mer fred i sjela? Bedre relasjoner med mennesker rundt deg? Mer glede og balanse i jobb og en givende karriere? Hvilke visjoner, mål, prosjekter eller oppgaver fyller deg med inspirasjon og energi? 14. november i Næringsforeningen gir Susanne Kirchberger sine kursdeltagere enkle verktøy som kan brukes i alle situasjoner i livet for å oppnå mer glede og overskudd. Kurset er beregnet på ledere og ansatte i alle bransjer

15 NYE MEDLEMMER Kjernevirksomhet: Fullservice reklamebyrå Kundesegment: Næringsliv, forvaltning og organisasjoner Næringsforeningen bør jobbe mest med: Kompetanseutvikling og nettverksbygging Kjernevirksomhet: Bilutleie. Vi driver AVIS på licensebasis. Kundesegment: Bedrifter og det offentlige, samt noe privat. Bedriftens navn: Finale Systemer as Adr.: Stakkevollveien 35 Web: Daglig leder/direktør: Eivind Simonsen Etablert år: 1988 Antall ansatte: 13 Kjernevirksomhet: Utvikling av EDB-program for regnskapsavslutning og skatt. Kundesegment: Regnskaps- og Revisjonskontor, samt mellomstore/store selskap. Næringsforeningen bør jobbe mest med: Kommunikasjon, kompetanseutvikling, kapitaltilgang, kvinners yrkesvalg, kommunal næringspolitikk. Bedriftens navn: Dønlands Regnskapsservice AS Daglig leder/direktør: Arne-Kristian Dønland Etablert år: Videreført fra privat selskap 1996 (stiftet i 1969) Antall ansatte: 6 Kjernevirksomhet: Regnskapsføring, lønn, årsoppgjør og rådgivning Kundesegment: Handel/industri, verksted/konsulenter. Næringsforeningen bør jobbe mest med: Det må bli bedre vilkår for sentrumsbutikker og annen virksomhet, som parkering og gater som er tilpasset god sentrumsaktivitet. Bedriftens navn: Tromsø Boligbyggelag AL Adr.: Grønnegata 58-60, 9291 Tromsø Web: Daglig leder/direktør: Svein Dalsbø Etablert år: 1966 Antall ansatte: 48 Kjernevirksomhet: Eiendomsmegling, boligbygging, teknisk og økonomisk forvaltning av boligselskaper. Kundesegment: Boligkjøpere og -selgere og borettslag/ sameier. Næringsforeningen bør jobbe mest med: Vi trenger en sterk forening som arbeider for at næringslivet får forutsigbare rammevilkår i byen vår. Hanne-Sofie Myrlie og Pia Håkonsen er nyansatte i H*K Reklamebyrå i Tromsø. Bedriftens navn: Merkantilservice AS Adr.: Terminalgt. 10 Web: Daglig leder/direktør: Tom R. Aasnes Etablert år: 1982 Antall ansatte: 25 Kjernevirksomhet: Økonomitjenester (regnskap, adm og rådgiving) Kundesegment: SMB fra 1 til 100 ansatte med primærmarked i Tromsø. Bedriftens navn: H*K Reklamebyrå Adr.: Storgata 102, 9008 Tromsø Web: Daglig leder/direktør: Byråleder Ola Bratlie Etablert år: 2007 Antall ansatte: 4 Bedriftens navn: FUTT! event & design as Adr.: Sommerfeldtsgate 20 Web: Daglig leder: May-Tordis Simonsen Etablert år: 2003 Antall ansatte: 1 Kjernevirksomhet: arrangementsdesign, kurs og helhetsprofilering. Kundesegment: Kultur og næringslivet Næringsforeningen bør jobbe mer med: Inkludering og bevisstgjøring blant medlemmer om viktigheten av et handelssentrum hvor vi kan oppleve ekte og ærlig nærhet og oppriktighet, hvor folk bryr seg og viser det. Da kan man selge inn byens atmosfære og dets fristelser som en kulturopplevelse i jakten på den «gode følelsen». Arctic Bilutleie AS Bedriftens navn: Arctic Bilutleie AS Adr.: Strandskillet 5 Web: Daglig leder/direktør: Asbjørn Jørgensen Etablert: 1987 Antall ansatte: 18 Bedriftens navn: Bjørn Bygg AS Webs: Daglig leder/direktør: Arild Østgård Etablert år: 1922 Antall ansatte: 210 Kjernevirksomhet: Entreprenørvirksomhet Kundesegment: Private utbyggere av bolig og næring, samt offentlige byggherrer Norsk Privatøkonomi Bedriftens navn: Norsk Privatøkonomi ASA Tromsø Adr.: Grønnegata 86-88, 4. etg. Web: Daglig leder/direktør: Hanne Sofie J. Roaldsen Etablert år: 2007 Antall ansatte: 5 Kjernevirksomhet: Helhetlig økonomisk rådgivning Kundesegment: Folk flest. Næringsforeningen bør jobbe mest med: Få til synergieffekter, en vinn-vinn situasjon for medlemmene. Bedriftens navn: Bilvarehusene Nor as, BilXtra Tromsø Adr.: Alkeveien 1 Web: Daglig leder: Martin Pettersen Etablert år: 2000 Antall ansatte: 9 Kjernevirksomhet: Salg av bilrekvisita, detalj og engros Kundesegment: Detaljkunden, bilforhandlere, bilverksteder, bilpleiefirma og lignende. Hanne-Sofie Myrlie er ansatt som tekstforfatter i H*K Reklamebyrå Tromsø og kommer fra det Oslo-baserte byrået Fete Typer. Hun har blant annet jobbet i store prosjekt med kunder som Manpower og Sosial- og helsedirektoratet. Pia Håkonsen er ny MAC operatør, og har erfaring som grafisk designer fra JMS Mediasystem i Oslo, hvor hun blant annet jobbet med Glassmagasinet. I Tromsø har hun fra før av jobbet i et vikariat som prosjektleder hos Reibo. Magnar Pedersen (51) blir ny direktør i Nergård. Han er i dag ansatt som assisterende direktør i Norges Råfisklag i Tromsø, en jobb han har hatt siden Pedersen har jobbet i Råfisklaget i totalt 16 år - fordelt på to perioder. Han vil tiltre direktørstillingen i Nergårdkonsernet i løpet av høsten. Terje Velvin er tilsatt som ny salgssjef i telemarketingfirmaet Medievekst i Tromsø. Han kommer fra en annen stilling i firmaet og erstatter Trond Agnar Hanssen som nå er markedskoordinator i Næringsforeningen. Tommy Bertheussen har skiftet arbeidsgiver og har gått fra Norges Råfisklag til Jupiter System Partner AS, og hvor han er seniorkonsulent. Per H. Olsen er tilsatt som ny daglig leder på Høytrykksvakta AS. Bedriftens navn: Sommarøy Kurs & Feriesenter Adr.: Skipsholmveien 22 Web: Daglig leder/direktør: Elisabeth Leiknes Hansen Etablert år: 2001 Antall ansatte: 23 Kjernevirksomhet: Kurs & Konferansehotell Kundesegment: Hovedsakelig kurs & Konferansekunder fra Troms og østlandsregion Næringsforeningen bør jobbe mest med: Synliggjøring av bedrifter i utkanten av Tromsø by, samt skape arrangement som gagner hele Tromsø. Bedriftens navn: Biltema, Tromsø Adr.: Ørneveien 5 Web: Daglig leder: Lene Varpe Etablert år: 2007 Antall ansatte: 26 Kjernevirksomhet: Detaljhandel innen 8 hovedgrupper. Bil, bygg, verktøy, hjem, teknikk, fritid, kjemi og båt Kundesegment: Hele familien TROMSØ KIRUNA LULEÅ Større fly - økt kapasitet! Fast studentpris kr 900- Ordinære billetter fra kr 950- REIS TIL LULEÅ PÅ 90 MIN! TRYGT OG KOMFORTABELT! billettbestilling se

16 B Returadresse: Krysspress AS Postboks Tromsø sterk partner DnB NOR - Lokalbanken med storbankens ressurser For mer informasjon, kom innom et av våre bankkontorer, ring oss på eller se 36

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Saman om ei positiv utvikling Skape stolthet, engasjement og resultater «Vivil Hægebostad» skal ha som ambisjon å bli en referanseprosess

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET (Oversatt fra litauisk til norsk) Kvinnherad kommune, Jurgita Žemaitaitien Rådhuset Uskedalsvegen 531 Rosendalsvegen 10, 5463 Uskedalen 5470 Rosendal Til Karin Thauland SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Markedsplassen Levanger AS

Markedsplassen Levanger AS Markedsplassen Levanger AS Presentasjon av markedsundersøkelsen Utfordringer/ muligheter Tanker rundt fremtidig næringsorganisering Hva mener du om Markedsplassen Levanger? Gjennomføring Oppdragsgiver:

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer