Vil du også være med og påvirke?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du også være med og påvirke?"

Transkript

1 Vil du også være med og påvirke?

2 Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som representerer et bredt spekter av interessegrupper fra næringsliv, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, private institusjoner og offentlige organer/etater. Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Folk flest tenker ikke over hvordan standarder preger vår hverdag. Kanskje er det fordi standardisering er helt naturlig. Det er nesten som med husarbeid du merker det først når det ikke blir gjort. Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Sammen med medlemmer og kunder utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og i samfunnet. Medlemmene er våre viktigste ambassadører når det gjelder å spre kunnskap om den omfattende jobben vi gjør for å forenkle og forbedre vår hverdag, og ikke minst vår felles fremtid. Alle som ønsker å påvirke og styrke dette arbeidet, er velkommen med på laget. Nå ønsker vi oss flere medlemmer små og store bedrifter, forskningsog utdanningsinstitusjoner, offentlige virksomheter, ideelle organisasjoner og andre. Du kan være med og påvirke vår utvikling og fremtiden til din egen virksomhet. Når nittiåtte prosent av standardene utvikles globalt eller på europeisk nivå, er det viktig at norske stemmer blir hørt i internasjonale fora. Bedrifter som ikke følger med på arbeidet internasjonalt, risikerer å bli utelukket fra markedet fordi deres produkter ikke omfattes av nye standarder. Vi i Standard Norge mener også at standardisering er et fantastisk redskap for å sette forskningsresultater ut i livet. Standardiseringsarbeidet er i stadig utvikling og er viktig for innovasjon på en rekke områder. Som medlem av Standard Norge får du økt kunnskap og bevissthet om arbeidet vårt og hvordan det påvirker oss og vår fremtid. Du kommer tettere innpå hele prosessen og får tilgang til kurs, konferanser, seminarer og medlemssider på Standard Norges websider, der din logo og lenke til din virksomhet vil bli synliggjort. Gratis opplæring i standardisering og overvåkning av norske og utenlandske standarder er andre medlemsfordeler. Du får møte- og stemmerett ved representantskapsmøter, rett til å foreslå styremedlemmer og mulighet til å påvirke Standard Norges policy og strategi. Miljø og bærekraft er en strategisk satsing for Standard Norge, og vi er en pådriver i internasjonale nettverk som jobber for å ta vare på miljøet. Også her kan du være med og påvirke. Våre medlemmer får dessuten førstehånds kjennskap til den spennende og viktige utviklingen innenfor IT. Internasjonale standardiseringsprosjekter sørger for at du kan sjekke inn på flyplassen ved hjelp av en finger, og at elektroniske helsekort sikrer deg riktig behandling, uansett hvor i verden du måtte bli syk. Ny standardisering er igangsatt innenfor områder som helse, omsorg, rengjøringstjenester og privatøkonomisk rådgivning. Du kan også være med og påvirke! Bedrifter som ikke følger med på arbeidet internasjonalt, risikerer å bli utelukket fra markedet fordi deres produkter ikke omfattes av nye standarder. 2 3

3 Standardiserte varer og tjenester sikrer forbrukerne kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet Hvis Forbrukerrådet skal oppnå resultater i vår samfunnspåvirkning, må vi engasjere oss i standardisering. Forbrukerrådet deltar i standardiseringsprosesser som vi mener er spesielt viktige for forbrukerne. Irene Solberg, Forbrukerrådet Assisterende direktør Forbrukerrådet har påvirkning av myndigheter og næringsliv som en viktig strategi. Hvis Forbrukerrådet skal oppnå resultater i vår samfunnspåvirkning, må vi engasjere oss i standardisering. Og vi må gjøre det ordentlig. Derfor er det viktig å være medlem av Standard Norge. Siemens Forbrukerrådet har to hovedinnfallsvinkler til standardisering. Standardiserte varer og tjenester bidrar til økt kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet for forbrukerne. Dessuten åpner det for konkurranse på andre områder som service, levering og design med andre ord, mer enn bare på pris. Det er lettere å være forbruker når et produkt er produsert etter en standard. Det sikrer kvaliteten slik at forbrukeren ikke trenger å undersøke dette aspektet inngående. Et annet eksempel er at krav til merking gjør jobben lettere for forbrukeren, siden det ligger et kompakt budskap i merket. Forbrukerrådet deltar i standardiseringsprosesser som vi mener er spesielt viktige for forbrukerne. For oss er det lettere å delta innenfor tjenestestandardisering, fordi tekniske standarder ofte krever en spisskompetanse vi ikke har. Vi er aktive deltakere i Fagrådet for forbrukersaker i Standard Norge for å få oversikt over de viktigste standardiseringsprosjektene som angår norske forbrukere. Arbeidet spenner over et bredt spekter av tjenester: Bygg, helse, mattrygghet, miljø, finansielle tjenester, eiendomsmegling og undervisning - bare for å nevne noen. Vi er også med i styrende organer i Standard Norge. Slik sikrer vi at forbrukerperspektivet blir ivaretatt i organisasjonens strategier og planer. Standardisering er dessuten et element i samfunnsreguleringen som EUs Nye Metode representerer. Dette innebærer nye regler om sikrere, billigere og mer konkurransedyktige produkter. Det er derfor viktig for Forbrukerrådet å beherske og påvirke disse prosessene gjennom et aktivt medlemskap i Standard Norge. 4 5

4 For StatoilHydro er det viktig å være godt synlig på den nasjonale arenaen for utvikling av standarder. Helge Ivar Vestre, Statoil Hydro ASA Department manager, Materials Technology, Technology and New Energy Felles normer og standarder for petroleumsnæringen utligner konkurranseforskjeller og sikrer lavest mulig pris på våre innkjøp. For StatoilHydro er det viktig å være godt synlig på den nasjonale arenaen for utvikling av standarder. Vi ønsker å delta aktivt i utformingen av våre rammebetingelser. Samtidig ønsker vi å sikre at normer og standarder ikke hindrer oss i å benytte våre foretrukne tekniske løsninger. Medlemskap i Standard Norge er derfor en selvsagt ting for oss. StatoilHydro deltar aktivt på de fleste nivåer i Standard Norge. Jeg er selv leder for Sektorstyret for Petroleumsstandardisering der jeg representerer OLF (Oljeindustriens Landsforening). Vi har også representanter i komiteer, ekspertgrupper, internasjonale standardiseringsfora, Standard Norges representantskap og i ulike utvalg og nettverk. Medlemskapet i Standard Norge gir våre medarbeidere gratis tilgang til standardiseringsteknisk opplæring og gratis deltakelse på møter og konferanser. Dette bør vi benytte oss enda mer av. For vår kompetanseutvikling er det viktig å ha god tilgang på informasjon fra de arenaer der noe rører seg. Mange hundre av våre ansatte samarbeider med Standard Norge, både administrativt og med spesialister innenfor ulike standardiseringsområder. Vi vil fremheve den positive utviklingen vi føler Standard Norge har hatt siden etableringen og den gjennomgående sterke viljen til stadig å bli bedre. Som medlem opplever vi å bli lyttet til og at det blir lagt stor vekt på våre synspunkter og argumenter. Jo bedre samhørighet vi oppnår mellom StatoilHydros målsettinger og strategier og Standard Norges, desto større mulighet har vi for å lykkes, både nasjonalt og internasjonalt. StatoilHydro Som medlem opplever vi å bli lyttet til og at det blir lagt stor vekt på våre synspunkter og argumenter. 6 7

5 Standard Norge hjelper oss med informasjon og gir oss oversikten, så vi lettere kan se hva som er viktig for Norge å delta i. Vi gir støtte til Standard Norges arbeid innenfor miljødata så vi sammen kan komme lenger i forhold til utfordringene. Ola Glesne, Statens Forurensningstilsyn (SFT) Prosjektleder Miljødata er viktige for en god forvaltning av miljøet. Forutsetningen er at vi får lik og sammenlignbar innsamling og rapportering av slike data. Standardisering er verktøyet som sikrer oss dette, og samtidig gjør det enklere å kvalitetssikre dataene. Takket være arbeidet som gjøres i Standard Norge, blir det lettere for SFT å utøve kontroll gjennom våre aktiviteter eller akkrediteringsløsninger. Det skjer mye når det gjelder standarder på miljøfeltet. Vi ønsker å delta der det er nødvendig for å sikre egnede data for miljøforvaltningen. Det som er minst like viktig for oss, er å kunne påvirke internasjonale standardiseringsprosesser. På vårt felt blir det stadig utarbeidet nye, internasjonale standarder for innsamling av data til konvensjoner og EU-direktiver. Standard Norge hjelper oss med informasjon og gir oss oversikten, så vi lettere kan se hva som er viktig for Norge å delta i. De organiserer også norsk deltakelse og kommer med norske innspill til internasjonale standarder. For eksempel er flere norske standarder for miljøovervåking langs kysten blitt innpasset som felles europeiske standarder. Utover dette er miljøforvaltningen opptatt av at det er fokus på miljøhensyn i standardiseringsarbeidet. Utviklingen må ikke hemme arbeidet med viktige miljøproblemer. For eksempel samarbeider vi med Standard Norge om å finne alternativer til bruk av kvikksølv i måleprosedyrer. Standard Norge gir oss medlemmer råd om hva som egner seg for standardisering og i hvilken sammenheng standarder kan være et egnet virkemiddel. God kontakt med Standard Norge gjør også at Miljøforvaltningen holder seg oppdatert på annet arbeid av dette slaget som kan være interessant for oss. Vi gir støtte til Standard Norges arbeid innenfor miljødata så vi sammen kan komme lenger i forhold til utfordringene. Dette er en støtte som kommer alle miljødirektoratene til gode. Det er dessuten en bedre løsning enn å bygge opp slik kompetanse i hver enkelt etat. 8 9

6 Det er helt selvsagt for oss å være medlem av Standard Norge. Det har vi alltid vært. Jochen Haenisch, Jotne EPM Technology AS Direktør internasjonal standardisering og avdelingsleder forsvar Vi i Jotne er overbevist om at vi bare kan nå vår visjon gjennom internasjonal standardisering. Vi har derfor deltatt aktivt i utviklingen av metodikk og produktmodell-standarder i flere internasjonale ISO-komiteer. Vårt medlemskap i disse komiteene er kanalisert via Standard Norge, og som medlem får vi tilgang til internasjonale arbeidsdokumenter. Vi er sterkt engasjert i arbeidet for åpne standarder, og vet at markedet ville vært annerledes uten standarder. Jotne EPM Technology samarbeider spesielt tett med Standard Norge om buildingsmart, en metode som skal bidra til å effektivisere byggeprosessen. buildingsmart dreier seg om å automatisere den elektroniske overføringen av informasjon mellom alle ledd i verdikjeden i en byggeprosess. Dette er gjort mulig gjennom bruk av en felles standard, IFC (Industry Foundation Classes). Som medlem prioriterer vi å delta på Standard Norges årlige representantskapsmøter. Dette er en fin arena for å påvirke arbeidet med norske og internasjonale standarder. For oss er det viktig å bli assosiert med standardisering, og vi stiller gjerne opp på ulike arrangementer i regi av Standard Norge. Det er helt selvsagt for oss å være medlem av Standard Norge. Det har vi alltid vært. Jotne EPM Technology AS jobber med informasjonsteknologi og er engasjert innenfor industri, eiendom, romfartsteknologi og forsvarsindustrien. Selskapet lisensierer informasjonsteknologi og legger vekt på standardisering som del av forretningsideen. Jotne EPM Technology er en kompetansevirksomhet med et dedikert internasjonalt engasjement og med store internasjonale kunder, blandt andre Det amerikanske forsvarsdepartementet, den europeiske romfartsorganisasjonen, SAAB og Siemens. Vi lever og ånder for åpne standarder og ville ikke hatt noe marked uten

7 Vi ønsker å påvirke den veien standardiseringen i Norge skal ta, og som medlem har vi alle muligheter til det. Vår erfaring er at man kan oppnå en masse dersom man er aktiv. Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening (BNL) Direktør for kompetanse, utdanning og rekruttering Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen er en av landets største næringer. Det finnes mellom fire og fem tusen standarder for vår sektor, og Standard Norge har over hundre pågående standardiseringsprosjekter på området. Jeg vil tro at byggenæringen er den største brukeren av standarder i Norge. Næringen har cirka tusen eksperter engasjert i standardiseringsarbeid. Vi skulle ønske at flere, både private og offentlige virksomheter, tar i bruk standarder. I vår næring er standardene viktige som en utdyping av lovverket. Gjennom bruk av standarder sikrer vi forutsigbarhet og konkurransenøytralitet. Næringens juridiske standarder sørger dessuten for at vi får balanserte og omforente kontraktsdokumenter. Standardene er på mange måter også en kunnskapsbase. De er praktiske dokumenter i det daglige arbeidet som sørger for at myndighetenes krav blir ivaretatt. Standarder er dessuten viktige i opplæring og utdanning. Selv er jeg naturlig nok spesielt opptatt av opplæring og passer på å ta opp dette på de arenaene der det er relevant. Som medlem i Standard Norge ønsker BNL og dens bransjer å påvirke arbeidet med nye standarder slik at de blir mest mulig balanserte. For oss er det avgjørende at Standard Norge er en robust organisasjon som har økonomi til å lage egne, norske standarder - i tillegg til å følge med på og påvirke internasjonal standardisering. BNLs administrerende direktør er nestleder i Standard Norges styre. Selv sitter jeg i sektorstyret for bygg, anlegg og eiendom. Vår oppgave er blant annet å godkjenne hva som skal være Norsk Standard for denne sektoren. Medlemskapet i Standard Norge gir oss en arena for engasjement og deltakelse. Vi ønsker å påvirke den veien standardiseringen i Norge skal ta, og som medlem har vi alle muligheter til det. Vår erfaring er at man kan oppnå en masse dersom man er aktiv. Som i så mange andre sammenhenger avhenger det hele av hva man selv gjør det til. Skanska Norge 12 13

8 Som medlem av Standard Norge har vi innflytelse på utviklingen av standarder som hindrer at arbeidsmiljø blir et område for sosial dumping. Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge LO-sekretær Som politisk ansvarlig for LOs arbeid med HMS, inkluderende arbeidsliv og bærekraftig utvikling er jeg opptatt av at Standard Norges arbeid bidrar til at folks arbeidsdag blir bedre. Standardisering er med på å gjøre arbeidslivet mer effektivt. Dette er en viktig grunn for LO til å være medlem i Standard Norge. At standarder tas i bruk der de kan være til hjelp, er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Standardene må være utformet på en slik måte at de gir gode produkter og letter arbeidet for dem som skal jobbe med produktene. En del av de norske standardene har vi fått gjennom internasjonalt standardiseringsarbeid i for eksempel ISO (International Organization for Standardization) og CEN (Comité Européen de Normalisation). Derfor er det viktig å påvirke det arbeidet som gjøres der, gjennom Standard Norge. LO er spesielt opptatt av standarder knyttet til arbeidsmiljø i vid forstand. Norge har gode nasjonale standarder på dette området, og vi ønsker å få disse etablert som internasjonale standarder, særlig i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. På den måten kan vi bidra til å bedre arbeidsmiljøet for arbeidstakere utenfor Norge, samtidig som vi er med på å hindre at man aksepterer dårligere arbeidsmiljø i de landene vi konkurrerer med. Som medlem av Standard Norge har vi innflytelse på utviklingen av standarder som hindrer at arbeidsmiljø blir et område for sosial dumping. På samme måte er LOs innflytelse på standardiseringsarbeidet viktig for våre forbund, særlig når nye, nasjonale standarder blir innført på områder som arbeidsorganisering og i servicesektoren. Medlemskapet i Standard Norge gjør oss i stand til å ivareta de fagorganisertes behov på en god måte. Det er svært viktig for LO å være med på å utvikle strategiske dokumenter og handlingsplaner i Standard Norge. Som styremedlem ser jeg det også som min oppgave å bidra til å videreutvikle Standard Norge slik at organisasjonen drives på en effektiv måte. Vi må sørge for et bredt engasjement og deltakelse fra alle aktører fagpersoner, næringsliv og arbeidstakere. Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra ansatte i LO og forbundene på den kontakten de har med Standard Norge, enten det gjelder å få informasjon eller hjelp i enkeltsaker. Medlemskapet gir LO og våre forbund mulighet til å påvirke, og flere av forbundene deltar aktivt i ulike standardiseringskomiteer. Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra ansatte i LO og forbundene på den kontakten de har med Standard Norge, enten det gjelder å få informasjon eller hjelp i enkeltsaker

9 Selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre synspunkter, er det en stor fordel at vi blir hørt og kan være med og påvirke. Som medlem erfarer vi at det er kort vei inn i organisasjonen, og vi er godt fornøyd med at kontakten er uformell og arbeidsmåten pragmatisk. Jon Hernæs, Protan AS Teknisk direktør Vår verden styres av standarder, og for oss det veldig viktig å delta på alle arenaer der produkter og løsninger blir utformet. Protan AS eksporterer mer enn 70 prosent av omsetningen, og da er det viktig å snakke samme språk som konkurrentene og vise til spesifikasjoner og ytelser som gjør at vi får aksept for våre produkter. At sammenlignbare varer produseres over samme lest og veies, måles og testes på samme måte er en sikkerhet for våre kunder. Det er et kvalitetsstempel at våre produkter er merket med informasjon i form av standardiseringssymboler. En rekke institusjoner som tester våre produkter, har også sine merker som viser at produktene er testet etter harmoniserte standarder. Våre kunder kan se at dette borger for kvalitet. Vi synes det er viktig å overvåke at Norge er offensiv i standardiseringsarbeidet, at Standard Norge har en policy som ivaretar industriens interesser og behov og at organisasjonen har flinke folk i styrer og andre posisjoner. Som medlem erfarer vi at det er kort vei inn i organisasjonen, og vi er godt fornøyd med at kontakten er uformell og arbeidsmåten pragmatisk. Det er lett for oss å komme med våre synspunkter og diskutere med kvalifiserte og dyktige medarbeidere. Våre europeiske kolleger sliter med mer byråkrati og har vanskeligere for å komme i posisjon og få diskutere sine interesser. Selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre synspunkter, er det en stor fordel at vi blir hørt og kan være med og påvirke. Protan AS er aktivt med i europeisk standardiseringsarbeid og har deltatt i flere komiteer som ivaretar standardiseringsarbeidet innenfor EU. Vi er med via EØS og jobber gjennom Standard Norge. Det er viktig at de har våkne medarbeidere som fanger opp det som skjer ute og kan signalisere at vi trenger å engasjere oss. Da er det en forutsetning at de kjenner oss og våre interesser og behov. Vi har også vært med på noen kurs, holdt innlegg og bidratt med våre synspunkter. Ikke minst er dette en møteplass der man treffer ressurspersoner det er viktig å ha i nettverket. Vi har ikke engasjert oss like mye i representantskapsmøter og den slags. Så lenge vi er fornøyd er det ikke avgjørende hvem som styrer, og så langt er vi tilfreds med hvordan Standard Norge forvaltes. Protan AS er et multinasjonalt selskap som består av 20 selskaper med ca. 650 ansatte over hele Europa. Selskapet er Nordens største produsent av takfolie i termoplast og er en foregangsbedrift innen membranteknologi. Blant produktene er en serie PVC-belagte tekstiler med en rekke anvendelsesområder, blant annet i ventilasjonsrørsystemer, lager- og industrihaller, samt oppbevaring av vann og andre væsker

10 For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke. Gode standarder som setter funksjonelle minimumskrav innenfor sikkerhet og beredskap har stor nytteverdi for Falck Nutec. At vi leverer etter etablerte standarder sikrer et minimumsnivå på leveransene. Det bidrar også til å sikre like rammebetingelser og redusere muligheten for at useriøse aktører får for stort spillerom. Når vi kan levere internasjonalt etter samme kriterier bidrar det til en mer kosteffektiv virksomhet og forenkler prosessen med å etablere seg i nye markeder. Derfor støtter vi Standard Norges rolle som pådriver i globale nettverk. Rolf Røssland, Falck Nutec AS Direktør HMS & K Skandinavia Falck Nutec har kompetanse på å forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner. Vi leverer tjenester innenfor flere markedssegmenter, både nasjonalt og internasjonalt. Med over 30 års erfaring fra olje- og maritim industri har vi opparbeidet oss en kompetanse som etterspørres langt utenfor landets grenser. Spennvidden for vår virksomhet er stor, både geografisk og med hensyn til bransjer, fra offshore-industri, luftfart, Forsvaret og maritim industri til barnehager, skoler, organisasjoner og enkeltpersoner. I dag er de standardene som gjelder for alle disse fag- og produktområdene, hovedsakelig styrt av nasjonale lover, regler og krav. I tillegg er det allerede utarbeidet en del nasjonale bransjestandarder. Foreløpig er den eneste etablerte internasjonale standarden for vårt vedkommende knyttet til maritim virksomhet, men her opplever vi at tolkning og oppfølging ikke gjennomføres på en styrt måte. Så vi ser klart behovet for det arbeidet Standard Norge gjør. Vi ser også at medlemskapet i Standard Norge gir oss mulighet til å påvirke når nye standarder innenfor sikkerhet og beredskap skal utarbeides eller revideres. Uten å være medlem ville det vært vanskelig å holde seg orientert om det standardiseringsarbeidet som til enhver tid pågår. Hittil har vi ikke engasjert oss aktivt, fordi det arbeidet vi har vært invitert til å delta i, ikke har hatt relevans for oss og vår virksomhet. Likevel har vi mulighet til å påvirke dersom vi ønsker det. Stemmerett og muligheten til å foreslå styremedlemmer er eksempler på dette. Vi synes vi blir godt informert, og vi blir regelmessig oppfordret til å være aktive. Falck Nutec vil fortsette å følge med på det som skjer i Standard Norge. Dukker det opp en mulighet, vil vi være med og påvirke der det er relevant for oss, eller der vår kunnskap kan være nyttig for andre. For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke. Som medlem i Standard Norge fremstår vi som en kompetansevirksomhet, samtidig som vi tar et samfunnsansvar ved å engasjere oss i innovativt og nyttig arbeid. Falck Nutec Uten å være medlem ville det vært vanskelig å holde seg orientert om det standardiseringsarbeidet som til enhver tid pågår

11 GRAFISK DESIGN: MONS RØNNING AS. FOTO: NICOLAS TOURRENC Din veiviser i en verden av muligheter. STANDARD NORGE Strandveien 18 Postboks Lysaker Telefon Telefaks

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Jan A. Oksum, Standard Norge Styreleder Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Standard

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat,

Detaljer

Standardisering og språk: Språkteknologi, talegjenkjenning og database som redskap for universell utforming

Standardisering og språk: Språkteknologi, talegjenkjenning og database som redskap for universell utforming Standardisering og språk: Språkteknologi, talegjenkjenning og database som redskap for universell utforming Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge Din veiviser i en verden av muligheter 11 Presentasjon

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

Behov og nytten av standardisering

Behov og nytten av standardisering Juni, 2015 Behov og nytten av standardisering KOMMUNIKASJONSSJEF MARIT SÆTER, STANDARD NORGE Mange standarder og mange mennesker 17 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd

Detaljer

Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering

Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering 1. Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom eierne av NORSOK-standardene; Norsk olje og gass og Norsk Industri på den ene siden (heretter: Eierne) og Standard

Detaljer

Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1

Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1 Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1 Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Presentasjon av Standard Norge 2 Dette skal vi snakke om

Detaljer

Samarbeid, ledelse og medvirkning

Samarbeid, ledelse og medvirkning Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu Det europeiske arbeidsmiljøorganet Et sikkert og

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Ny norsk standard for stillas - status

Ny norsk standard for stillas - status Tom Erik Larsen, Standard Norge Ny norsk standard for stillas - status STILLASDAGENE 2012 Standardisering - intet nytt I Indusdalen var mursteinsmålene standardiserte allerede for 4000 år siden Det var

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

standardiseringsprosjekter 2010-04-20

standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Deltakelse i standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Merete H. Murvold Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som fastsetter tt Norsk Standard d (ca. 1100/år) ivaretar norske interesser

Detaljer

Klimasporingsprosjektet

Klimasporingsprosjektet Klimasporingsprosjektet Bakgrunn, mål, forutsetninger og utfordringer Ivar Jachwitz Standard Norge 1 Standarder bidrar til; et effektivt samfunn og et konkurransedyktig næringsliv internasjonal markedsadgang

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Hvorfor er standardisering så viktig for å lykkes med innovasjon?

Hvorfor er standardisering så viktig for å lykkes med innovasjon? Hvorfor er standardisering så viktig for å lykkes med innovasjon? Standard Norge - samfunnsoppdrag «Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning

Detaljer

Fagterminologiske miljøer

Fagterminologiske miljøer Fagterminologiske miljøer Nina Zandjani, Standard Norge Innledning Først vil jeg få takke for at jeg har fått anledning til å holde et innlegg på Norsk språkråds dagsseminar i denne avgjørende fasen. Det

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Strategiplan for Konkurransetilsynet

Strategiplan for Konkurransetilsynet Tittel: Strategiplan for Konkurransetilsynet 2017-2021 Utarbeidet og godkjent av: Konkurransedirektøren Dok.nr: PL001 Rev.dato: 28.04.2017 Rev.nr: 03 INNHOLD 1 STRATEGIPLAN... 1 2 STRATEGISKE MÅL... 2

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser Februar 2016 CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser PLUSS LITT TIL Kari S. Borgos, Prosjektleder, Standard Norge - Kort om Standard Norge - CEN/PC 434 Elektronisk faktura -

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge info@standard.no Deres ref Vår ref Dato 16/5222 20.1.2017 Statsbudsjettet 2017 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2016 2017) og Prop. 1 S (2016 2017) for

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Bruk av anerkjente normer i petroleumsregelverket

Bruk av anerkjente normer i petroleumsregelverket Bruk av anerkjente normer i petroleumsregelverket Seminar «Vekst i Europa ved bruk av standarder» Oslo 28.9.2016 Svein Anders Eriksson Koordinator for sikring og standardisering, Ptil svein.eriksson@ptil.no

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Nominér kandidater Den europeiske prisen for god praksis Forebygging

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Regler for standardiseringsarbeid

Regler for standardiseringsarbeid Regler for standardiseringsarbeid Disse reglene som gjelder for arbeidet i Standard Norges standardiseringskomiteer, er vedtatt av Standard Norges styre 2013-08-27. Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Opprettelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Et sikkert og godt arbeidsmiljø Prisen for god praksis. Gode arbeidsplasser hele livet. Invitasjon til å nominere kandidater

Et sikkert og godt arbeidsmiljø Prisen for god praksis. Gode arbeidsplasser hele livet. Invitasjon til å nominere kandidater Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift Gode arbeidsplasser hele livet Å fremme et bærekraftig arbeidsliv #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu Et sikkert og godt arbeidsmiljø

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring

En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring BNLs strategi frem til 2020: En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring Innledning BNL er en paraplyorganisasjon med over 4100 bedrifter fordelt på 15 ulike bransjer i bygg-, anlegg, industri -

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER Den europeiske

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Nasjonal standardiseringsstrategi - Disposisjon

Nasjonal standardiseringsstrategi - Disposisjon Notat 1 av 6 Vår dato Vår referanse Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Ivar Jachwitz Jørgen Birkeland Nasjonal standardiseringsstrategi - Disposisjon Forord Standardisering er i sin natur gjenbruk

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Kompetanseplan (styrende dokument)

Kompetanseplan (styrende dokument) Kompetanseplan 2015-2019 (styrende dokument) Dagsordens punkt x Til informasjon: X Til etterretning: For vedtakelse: Sak/tittel Kompetanseplan 2015-2019 1. Samordning med andre dokumenter Standard Norges

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Hovedfokus: «FNs barnekonvensjon skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra myndighetene.» FNs barnekonvensjon

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer