Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06"

Transkript

1 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av M Hva kan foreldrene bidra med? Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

2 Private skoler: Treider, Wang, Kristelig Gymnas, Steinerskolen m.fl. Elever som ønsker opplysninger her, bør hovedsaklig ta kontakt direkte med skolene. Se Internett! De fleste av skolene har den samme søknadsfristen som den offentlige, men enkelte skoler kan operere med 1. februar som frist. Sjekk direkte med den skolen det gjelder. De private skolene bruker karakteroppgjøret i januar som utgangspunkt for inntak, mens de offentlige skolene bruker oppgjøret ved utgangen av 10. klasse.

3 Internasjonale muligheter: Det finnes noen muligheter til å ta videregående skole i utlandet: Norge har til sammen 36 plasser ved ni skoler tilknyttet United World Colleges (UWC) i Canada, Hong Kong, Singapore, India, Italia, Sør-Afrika, USA, Wales og i Fjaler i Norge. Norge har 22 skoleplasser i allmenne fag på lycéer i Frankrike dvs. alle tre åra i Frankrike. Norske elever - med fransk som andrespråk - kan også søke opptak på Vg1 (allmenne fag) ved et fransk lycée; dvs. ett år i Frankrike.

4 Internasjonale muligheter, forts. Andre muligheter: Norske elever som ønsker å ta kokk- eller servitørutdanning i Frankrike, kan søke om dette etter fullført Vg1 på hotell- og næringsmiddelfag Etter hvert har det blitt mulig på flere yrkeslinjer å ta deler av utdannelsen i utlandet. Du finner gjerne opplysninger om dette på skolenes hjemmesider. Ett år på en utenlandsk skole, high school, ofte via private institusjoner: Vent til etter Vg1! Elever som har spesielle ønsker om utdanning i utlandet, bør ta kontakt direkte med rådgiver.

5 KARAKTERBEREGNING 6-15 Karakterer fra grunnskolen (Forskrift til opplæringslova): Avsluttande karakterar i faga skal leggjast til grunn. Ved poengutrekninga skal avsluttande karakterar i alle fag fra grunnskolen leggjast til grunn. Kvar av talkarakterane får tilsvarande poengverdi. Samla poeng for karakterar blir utrekna gjennomsnitt multiplisert med 10. NB! Husk at karakter i andre fremmedspråk (spansk, tysk, fransk) og eng. eller norsk fordypning nå teller med! Viktig! Dersom eleven ikke stiller seg tilgjengelig for vurdering og derved ikke får karakter i et fag, vil eleven få ikke grunnlag for vurdering (IV?) på vitnemålet. Denne vil telle som 0 i poengberegningen. Dersom eleven har fått fritak for karakter, for eksempel i norsk sidemål, vil dette faget eller delfaget ikke bli regnet med i poengberegningen.

6 Videregående skoler i Lørenskog Mailand videregående skole: Skolen har følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering (ikke formgivingsfag) Helse- og sosialfag Service og samferdsel Medier og kommunikasjon Tilrettelagt opplæring Åpen kveld for elever og foresatte torsdag kl se skolens hjemmeside.

7 Videregående skoler i Lørenskog Lørenskog vgs: Temaprofil: Mangfold, miljø og muligheter Studiespesialisering (alle linjer også med formgiving) Idrettslinje Restaurant- og matfag Design og håndverk Åpen kveld for elever og foresatte Nærmere beskjed kommer på skolens hjemmeside.

8 Andre vg-skoler på Nedre Romerike: Lillestrøm: Temaprofil: Gjensidig læring og utvikling gjennom internasjonalt samarbeid - Studiespesialisering - Musikk, dans og drama - Medier og kommunikasjon - Tilrettelagt opplæring - IB International baccalaureate Strømmen vgs: Temaprofil: Fra skole til arbeidsliv eller videre utdanning - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og sosialfag - Teknikk og industriell produksjon

9 International baccalaureate IB-programmet tilbyr videregående utdanning på et høyt nivå, oppfordres til internasjonal forståelse samt en positiv holding til læring. Lillestrøm Vgs er blant de 2179 skoler som i 139 land gir tilbyr IB-programmet. IB-programmet forbereder åringer til universitets- og høyskolestudier samt til livet videre. Det legges vekt på utvikling av hele mennesket fysisk, intellektuelt, følelsesmessig og etisk. Her i Norge bygger programmet på VG1, er normalt toårig, og har vunnet stor anerkjennelse blant ledende universiteter i verden.

10 Nedre Romerike forts. Rælingen: Temaprofil: Trivsel og miljø - Studiespesialisering - Service og samferdsel - Idrettsfag - Toppidrettsfag - Elektrofag - Tilrettelagt opplæring Skedsmo: Temaprofil: Internasjonalisering - Studiespesialisering - Design og håndverk - Bygg- og anleggsteknikk - Elektrofag - Medier og kommunikasjon - Tilrettelagt opplæring

11 Nedre Romerike forts. Bjertnes (i Nittedal) Temaprofil: Utfordringer, opplevelser, samhold - Studiespesialisering - Service og samferdsel - Bygg- og anleggsteknikk - Elektrofag - Helse- og sosialfag Hvam vgs. eneste skolen på Romerike med Naturbruk Sørumsand: Temaprofil: Et fremtidsrettet læringssenter - Studiespesialisering m/formgiving - Design og håndverk - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Teknikk og industriell produksjon - Elektrofag - Tilrettelagt opplæring

12 Gangen i rådgivningen Heftet Vil bli noe er delt ut. Utdanningstorg på Lillestrøm (4.11.) med presentasjon av utdanningsprogram, skoler og en del yrker. Alle elevene dro dit. Åpen Dag på videregående skoler i uke 49. Elevene kan dra på to skoler (i skoletida). (Betale reise sjøl!) Tilbud om én til to dagers kurs på Lørenskog vgs. eller Mailand vgs. for dem som ønsket det uke 46. Mulighet for hospitering noen dager på en videregående skole. Ta kontakt med rådgiver dersom det er ønskelig.

13 Om gangen i rådgivningen, forts. Utdanningsmessa på Kjenn avlyst i år. Utdanningstorget erstattet denne. Gruppesamtale (4-6 elever i gruppa) er gjennomført. Hver elev skal levere en egen plan for yrker og utdanning. Individuell samtale med rådgiver. Alle får minst én samtale. Men de som har vanskelig for å bestemme seg, kan få flere samtaler. Samtale med elev og foresatte på kveldstid etter avtale. Søknad på Internett (vigo.no) med veiledning fra rådgiver!

14 Bruk Internett Nyttige Internett-adresser: Ark med oversikt over en del webadresser ligger framme. Ta med når dere går! Se også skolens hjemmeside: under Informasjon og Rådgiver

15 Filmer om linjene i videregående Skolen har kjøpt tilgang til filmer, fra Fagfilm (www.fagfilm.no), om alle linjene i videregående skole. Disse filmene kan elevene også se på hjemme. Vi oppfordrer dere foreldre til å se disse filmene sammen med barnet slik at dere kan diskutere hva som kan være mulige valg for nettopp deres barn. Elevene har lært å logge seg inn.

16 Vilbli.no Nettstedet vilbli.no - er en database med oversikt over alle, eller de fleste, utdanningsmulighetene i Norge. Her ligger også en interessetest og inntakskalenderen for inntaket.

17 Utdanning.no en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, eies av Kunnskapsdepartementet På denne sida finner du masse opplysninger om utdanning og yrker. Her finner du også flere yrkes- og interessetester som kan være nyttige å bruke i forbindelse med valg av utdanningsvei.

18 Vigo-basen Vigo-basen er den basen der elevene legger inn søknad om plass på videregående skole. Elevene får tilsendt Pin-koder til MinID rundt nyttår. Pass godt på dette brevet! Les nøye instruksen som følger med! Rådgiver sikrer at alle får søkt til videregående også de som ikke har tilgang til Internett hjemme. Rådgiver har også mulighet til å sjekke at alle har søkt og vil selvsagt benytte denne muligheten.

19 Være våkne for ungdommens interesser og ønsker, legge et grunnlag for dialog og kommunikasjon med sin ungdom Følge med på hvordan det går på skolen, om arbeid blir gjort, om ungdommen får tilpasset undervisning, sosiale forhold Følge med på fravær, venner og fritidsinteresser. Går venner framfor skole eller plikter?

20 Være positiv til samarbeid med skolen Finne det positive hos ungdommen Hjelpe til at ungdommen har realistiske og gjennomførbare ambisjoner Hjelpe til at ungdommen lærer å arbeide jevnt og trutt, men også kan satse og ta et skippertak når det er nødvendig Bruke god tid på å drøfte valg av utdanningsprogram, muligheter og begrensninger

21

22 Flere veier til målet Studieforberedende eller yrkesutdanning? I pose og sekk? To eksempler: Yrke innenfor byggfag eller ingeniør innenfor samme fagområde Helsefagarbeider eller sykepleier

23 Bygg- og anleggsteknikk Mange muligheter: Vg2: 13 valgalternativ hvorav fire er rett i lære etter vg1 Vg3: 22 valgalternativ inkl. de fire som gikk rett i lære etter vg1 I tillegg kommer muligheten til å ta Påbygging til generell studiekompetanse noe som gjelder alle yrkesfagene etter vg2 eller etter endt læretid

24 Et eksempel på to utdanningsveier til ingeniør Alternativ I: Vg1: Studiespesialisering med teoretisk matematikk Vg2: Studiespesialisering med realfag Vg3: Studiespesialisering med realfag Studier på ingeniørhøyskole bachelor - 3 år(ingeniør) eller master 5 år (sivilingeniør) Alternativ II Vg1: Bygg- og anleggsteknikk Vg2: Byggteknikk Vg3/læretid: Betongfag Murerfag Stillasbyggerfag Tømrerfag Veien videre til ingeniør: Fagskole, maks. 2 år Tre-semesterordning ved ingeniørhøyskole Forkurs til ingeniør 1 år Evt. Y-veien Til slutt: Ingeniørhøyskole

25 Eksempel på et annet Oslo kommune, Utdanningsetaten utdanningsprogram Vg2 HELSEARBEIDERFAG Vg3/Bedrift HELSEARBEIDERFAGET Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMS- ARBEIDERFAG FOTTERAPI OG ORTOPEDI HUDPLEIER HELSESERVICEFAG AMBULANSEFAG ALLE Vg2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER FOTTERAPI ORTOPEDITEKNIKK HUDPLEIER TANNHELSESEKRETÆR APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR AMBULANSEFAGET PÅBYGGING FELLESFAG

26 Et eksempel på to utdanningsveier til sykepleier Alternativ I: Vg1: Studieforberedende utdanningsprogram Vg2: Studieforberedende utdanningsprogram Vg3: Studieforberedende utdanningsprogram Sykepleierhøyskole 3 år Alternativ II: Vg1: Helse- og sosialfag Vg2: Helsearbeiderfag Alternativ IIA: Påbygging til generell studiekompetanse (30 timer/uke) Sykepleierhøyskole Alternativ IIB: Vg3/læretid (2 år) Helsearbeiderfaget Påbygging til generell studiekompetanse (20 timer/uke) Sykepleierhøyskole 3 år

27 ELEKTROFAG Telekommunikasjonsmontør Automatiseringsfag Tavlemontør Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør Elektriker Energimontør Energioperatør Produksjonselektroniker Romteknolog Heismontør Vikler- og transformatormontør Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør Togelektriker Dataelektroniker Elektroreparatør Flytekniske fag

28 DESIGN OG HÅNDVERK Kostymesyer Glasshåndverker Blyglasshåndverker Bøkker Interiørkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder Håndbokbinder Blomsterdekoratør Håndvever Skomaker Aktivitør Kjole og draktsyer Gullsmed Sølvsmed Seilmaker Frisør Buntmaker Keramiker Gjørtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Maskør/parykk Møbelsnekker Børsemaker Filigransølvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Profileringsdesigner Smed Storurmaker Komposittbåtbygger Treskjærer Modist Tredreier Kurvmaker Trebåtbygger

29 HELSE- OG SOSIALGFAG Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Helsesekretær Ambulansefagarbeider Hudpleier Tannhelsesekretær Ortopeditekniker Fotterapeut Apotektekniker

30 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Grønt: Tre år i skole gir generell studiekompetanse Mediegrafiker Mediedesign Medier og kommunikasjon Fotograf

31 NATURBRUK Grønt: Tre år i skole gir generell studiekompetanse Idrettsanleggsfaget Naturbruk Skogfaget Akvakultur Fiske og fangst Gartnernæring Agronom Hestefaget Hovslagerfaget Anleggsgartner Reindriftsfaget

32 , SERVICE OG SAMFERDSEL *Kryssløp fra alle Vg1 *IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget

33 RESTAURANT- OG MATFAG Institusjonskokk Servitør Sjømathandler Baker Industriell matproduksjon Pølsemaker Konditor Kjøttskjærer Butikkslakter Kokk Slakter Sjømatproduksjon

34 BYGG- OG ANLEGGS- TEKNIKK Glassfag Ventilasjon og blikkenslager Trelastfag Anleggsmaskinfører Tømrer Isolatør Feier Limtreproduksjon Industrimaler Steinfag Renholdsoperatør Maler Murer Rørlegger Vei- og anleggsfaget Trevare og bygginnredning Stillasbygger Asfaltfaget Fjell- og bergverksfaget Taktekker Betongfag Banemontørfaget

35 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Bortvalg og prestasjoner

Bortvalg og prestasjoner SKRIFTSERIE 4/2004 Eifred Markussen Nina Sandberg Bortvalg og prestasjoner Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Utvekslingsår i utlandet

Utvekslingsår i utlandet Utvekslingsår i utlandet Organisasjoner som står for utveksling av elever i vgs.: American Field Service AFS Education First EF Explorius Youth for understanding YFU SPEAK Aspect flere. Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer