Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering"

Transkript

1 Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram for studiespesialisering Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) Fører til 1. år 2. år 3. år Studiespesialisering Formgivingsfag Formgivingsfag (med eller uten Realfag Realfag formgivingsfag) Språk, samfunnsfag og økonomispråk, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for idrettsfag Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) Fører til 1. år 2. år 3. år Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) Fører til 1. år 2. år 3. år Musikk, dans og drama Dans Dans Drama Drama Musikk Musikk Side

2 Yrkesfaglige utdanningsprogram Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk 5. år Bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk 1 Anleggsmaskinførerfaget Fagbrev Anleggsmaskinfører Asfaltfaget Fagbrev Asfaltør Banemontørfaget Fagbrev Banemontør Fjell- og bergverksfaget Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider Vei- og anleggsfaget Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider Byggteknikk Betongfaget Fagbrev Betongfagarbeider Murerfaget Svennebrev Murer Stillasbyggerfaget Fagbrev Stillasbygger Tømrerfaget Svennebrev Tømrer Klima-, energi- og miljøteknikk Rørleggerfaget Svennebrev Rørlegger Taktekkerfaget Fagbrev Taktekker Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Svennebrev Blikkenslager Overflateteknikk Industrimalerfaget Fagbrev Industrimaler Malerfaget Svennebrev Maler Renholdsoperatørfaget Fagbrev Renholdsoperatør Treteknikk Limtreproduksjonsfaget Fagbrev Limtrearbeider Trelastfaget Fagbrev Fagoperatør i trelastfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Svennebrev Trevaresnekker Alle programområder unntatt særløp Særløp Byggdrifterfaget Fagbrev Byggdriftarbeider Feierfaget Svennebrev Feier Glassfaget Fagbrev Glassfagarbeider Isolatørfaget Fagbrev Isolatør Steinfaget Fagbrev Steinfagarbeider 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon Side

3 Utdanningsprogram for design og håndverk (side 1 av 2) Design og håndverk Aktivitør Aktivitørfaget Fagbrev Aktivitør Blomsterdekoratør Blomsterdekoratørfaget Fagbrev Blomsterdekoratør Børsemaker 1 Børsemakerfaget Svennebrev Børsemaker Båtbyggerfag 1 Komposittbåtbyggerfaget Fagbrev Komposittbåtbygger Trebåtbyggerfaget Fagbrev Trebåtbygger Design og duodji 1 Horn-, bein- og metallduodjifaget Fagbrev Horn-, bein- og metallduojár Skinn- og pelsduodjifaget Fagbrev Skinn- og pelsduojár Tekstilduodjifaget Fagbrev Tekstilduojár Treduodjifaget Fagbrev Treduojár Veve- og håndstrikkeduodjifaget Fagbrev Veve- og håndstrikkeduojár Design og gullsmedhåndverk 1 Filigranssølvsmedfaget Svennebrev Filigranssølvsmed Gullsmedfaget Svennebrev Gullsmed Sølvsmedfaget Svennebrev Sølvsmed Design og tekstil Bunadtilvirkerfaget Svennebrev Bunadtilvirker Buntmakerfaget Svennebrev Buntmaker Herreskredderfaget Svennebrev Herreskredder Håndveverfaget Svennebrev Håndvever Kjole- og draktsyerfaget Svennebrev Kjole- og draktsyer Kostymesyerfaget Svennebrev Kostymesyer Modistfaget Svennebrev Modist Møbeltapetsererfaget Svennebrev Møbeltapetserer Salmakerfaget Svennebrev Salmaker Skomakerfaget Svennebrev Skomaker Strikkefaget Svennebrev Strikkehåndverker 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon Fortsetter neste side Side

4 Utdanningsprogram for design og håndverk (side 2 av 2) 5. år Design og håndverk Design og trearbeid 1, 3 Bøkkerfaget Svennebrev Bøkker Møbelsnekkerfaget Svennebrev Møbelsnekker Orgelbyggerfaget Svennebrev Orgelbygger Tredreierfaget Svennebrev Tredreier Treskjærerfaget Svennebrev Treskjærer Frisør Frisørfaget Svennebrev Frisør Fortsatt fra forrige side Pianostemming og pianoteknikkpianostemming og pianoteknikk Interiør og utstillingsdesign Interiør Interiørkonsulent Profileringsdesignfaget Svennebrev Profileringsdesigner Utstillingsdesign Utstillingsdesigner Pianostemmer Smed Smedfaget Svennebrev Smed Ur- og instrumentmaker 1, 6 Nautisk instrumentmakerfaget Svennebrev Nautisk instrumentmaker Optronikerfaget Svennebrev Optroniker Storurmakerfaget Svennebrev Storurmaker Urmakerfaget Svennebrev Urmaker Alle programområder unntatt særløp Særløp Blyglasshåndverkerfaget Svennebrev Blyglasshåndverker Forgyllerfaget Svennebrev Forgyller Gipsmakerfaget Svennebrev Gipsmaker Gjørtlerfaget Svennebrev Gjørtler Glasshåndverkerfaget Fagbrev Glasshåndverker Gravørfaget Svennebrev Gravør Håndbokbinderfaget Svennebrev Håndbokbinder Keramikerfaget Svennebrev Keramiker Kurvmakerfaget Svennebrev Kurvmaker Maskør- og parykkmakerfaget Svennebrev Maskør- og parykkmaker Repslagerfaget Svennebrev Repslager Seilmakerfaget Svennebrev Seilmaker Taksidermistfaget Svennebrev Taksidermist 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon 3 Kan tas som kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk 6 Kan tas som kryssløp fra Vg1 elektrofag Side

5 Utdanningsprogram for elektrofag Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift 8 Fører til Yrkesbetegnelse 5. år Elektrofag Automatisering 1 Automatiseringsfaget Automatiseringsfaget 9 Fagbrev Automatiker Fjernstyrte undervannsoperasjoner Fagbrev FU-operatør Tavlemontørfaget 10 Fagbrev Tavlemontør Viklerfaget 10 Fagbrev Vikler Data og elektronikk Dataelektronikerfaget Dataelektronikerfaget 9 Fagbrev Dataelektroniker Produksjonselektronikerfaget Fagbrev Produksjonselektroniker Romteknologi Romteknolog Telekommunikasjonsmontørfaget Fagbrev Telekommunikasjonsmontør Elenergi Elektrikerfaget Fagbrev Elektriker Elektroreparatørfaget Fagbrev Elektroreparatør Energimontørfaget Fagbrev Energimontør Energioperatørfaget Fagbrev Energioperatør Heismontørfaget Fagbrev Heismontør Signalmontørfaget Fagbrev Signalmontør Togelektrikerfaget Fagbrev Togelektriker Flyfag Avionikerfaget Avionikerfaget 8 Fagbrev Avioniker Flytekniske fag Flymotormekanikerfaget 8 Fagbrev Flymotormekaniker Flystrukturmekanikerfaget 8 Fagbrev Flystrukturmekaniker Flysystemmekanikerfaget 8 Fagbrev Flysystemmekaniker Kulde- og varmepumpeteknikk 1Kulde- og varmepumpemontørfaget Fagbrev Kulde- og varmepumpemontør Alle programområder 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon 8 For programområder som bygger på Vg3 avionikerfaget og Vg3 flytekniske fag, vil det være egne læreplaner for opplæring i bedrift 9 Det er bare verdiskaping i bedrift, opplæringen gis på Vg3 i skole 10 Kan også tas etter Vg2 elenergi Side

6 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag Ambulansefag Ambulansefaget Fagbrev Ambulansearbeider Barne- og ungdomsarbeiderfag 2Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Fotterapi og ortopediteknikk Fotterapi Fotterapeut Ortopediteknikkfaget Fagbrev Ortopeditekniker Helsearbeiderfag Helsearbeiderfaget 15 Fagbrev Helsefagarbeider Helseservicefag Apotekteknikk Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleie Hudpleier Apotektekniker Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleier Alle programområder 2 Kan tas som kryssløp fra Vg1 design og håndverk 15 Kan også tas etter Vg2 ambulansefag Side

7 Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Fotograffaget Svennebrev Fotograf Mediedesign Mediedesigner Mediegrafikerfaget Svennebrev Mediegrafiker Studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon Valgfrie programfag: Bilde Lyd Tekst Side

8 Utdanningsprogram for naturbruk Naturbruk Akvakultur Akvakulturfaget Fagbrev Fagoperatør i akvakultur Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag 3 Anleggsgartnerfaget Fagbrev Anleggsgartner Idrettsanleggsfaget Fagbrev Driftsoperatør i idrettsanlegg Fiske og fangst 4 Fiske og fangst Fagbrev Fisker Heste- og hovslagerfag Hestefaget Fagbrev Hestefaglært Hovslagerfaget Fagbrev Hovslager Landbruk og gartnernæring Gartnernæring Landbruk 12 Gartner Agronom Reindrift Reindriftsfaget Fagbrev Fagarbeider i reindriftsfaget Skogbruk Skogfaget Fagbrev Skogsoperatør Alle programområder Alle programområder Studieforberedende Vg3 innen naturbruk 13 3 Kan tas som kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk 4 Kan tas som kryssløp fra Vg1 restaurant- og matfag 12 Valgfrie programfag: Traktor og maskiner Økologisk landbruk 1 Økologisk landbruk 2 Økonomi og driftsledelse 13 Valgfrie programfag: Bruk og vern Feltarbeid i naturbruk Næringsdrift i naturbruk Side

9 Utdanningsprogram for restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Kokk- og servitørfag Institusjonskokkfaget Fagbrev Institusjonskokk Kokkfaget Fagbrev Kokk Servitørfaget Fagbrev Servitør Matfag Bakerfaget Svennebrev Baker Butikkslakterfaget Svennebrev Butikkslakter Industriell matproduksjon 14 Fagbrev Fagarbeider, industriell matproduksjon Kjøttskjærerfaget Svennebrev Kjøttskjærer Konditorfaget Svennebrev Konditor Pølsemakerfaget Svennebrev Pølsemaker Sjømathandlerfaget Fagbrev Sjømathandler Sjømatproduksjon Fagbrev Fagarbeider, sjømatproduksjon Slakterfaget Svennebrev Slakter Alle programområder 14 Kan tas som kryssløp fra Vg2 industriteknologi Side

10 Utdanningsprogram for service og samferdsel Service og samferdsel IKT-servicefag 5 IKT-servicefaget Fagbrev IKT-servicemedarbeider Reiseliv Reiselivsfaget Fagbrev Reiselivsmedarbeider Resepsjonsfaget Fagbrev Resepsjonist Salg, service og sikkerhet Kontor- og administrasjonsfaget Fagbrev Kontor- og administrasjonsmedarbeider Salgsfaget Fagbrev Salgsmedarbeider Sikkerhetsfaget Fagbrev Vekter Transport og logistikk 1 Logistikkfaget Fagbrev Logistikkoperatør Yrkessjåførfaget Fagbrev Yrkessjåfør Alle programområder 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon 5 Kan tas som kryssløp fra alle Vg Side

11 Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (side 1 av 2) Teknikk og industriell produksjonarbeidsmaskiner Anleggsmaskinmekanikerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget 9 Fagbrev Anleggsmaskinmekaniker Landbruksmaskinmekanikerfaget Fagbrev Landbruksmaskinmekaniker Bilskade, lakk og karosseri Billakkererfaget Fagbrev Billakkerer Bilskadefaget Fagbrev Bilskadereparatør Chassispåbyggerfaget Fagbrev Chassispåbygger Brønnteknikk 6 Boreoperatørfaget Fagbrev Bore- og vedlikeholdsoperatør Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner Fagbrev Brønnoperatør, elektriske kabeloperasjoner Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner Fagbrev Brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner Brønnfaget, komplettering Fagbrev Brønnoperatør, komplettering Brønnfaget, kveilerøroperasjoner Fagbrev Brønnoperatør, kveilerør Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner Fagbrev Brønnoperatør, mekaniske kabeloperasjoner Brønnfaget, sementering Fagbrev Brønnoperatør, sementering Industriell møbelproduksjon 2, 3 Industrisnekkerfaget Fagbrev Industrisnekker Industritapetsererfaget Fagbrev Industritapetserer Industritekstil og design 2 Industrisømfaget Fagbrev Fagoperatør i industrisøm Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling Fagbrev Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling Industritekstilfaget, fiskeredskap Fagbrev Fagoperatør i fiskeredskapsfaget Industritekstilfaget, garnframstilling Fagbrev Fagoperatør i garnframstilling Industritekstilfaget, trikotasje Fagbrev Fagoperatør i trikotasje Industritekstilfaget, veving Fagbrev Fagoperatør i veving Kjemiprosess Kjemiprosessfaget Fagbrev Fagoperatør i kjemisk prosessindustri Kjøretøy 6 Bilfaget, lette kjøretøy Fagbrev Bilmekaniker, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Fagbrev Bilmekaniker, tunge kjøretøy Hjulutrustningsfaget Fagbrev Hjulutrustningsreparatør Motormekanikerfaget Fagbrev Motormekaniker Motorsykkelfaget Fagbrev Motorsykkelmekaniker Reservedelsfaget Fagbrev Reservedelsekspeditør 2 Kan tas som kryssløp fra Vg1 design og håndverk 3 Kan tas som kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk 6 Kan tas som kryssløp fra Vg1 elektrofag 9 Det er bare verdiskaping i bedrift, opplæringen gis på Vg3 i skole Fortsetter neste side Side

12 Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (side 2 av 2) Teknikk og industriell produksjonlaboratoriefag 7 Laboratoriefaget Fagbrev Faglaborant Maritime fag 6 Matrosfaget Fagbrev Matros Motormannfaget Fagbrev Motormann Fortsatt fra forrige side Industriteknologi 6 Aluminiumskonstruksjonsfaget Fagbrev Aluminiumskonstruktør Bokbinderfaget Svennebrev Bokbinder CNC-maskineringsfaget Fagbrev CNC-operatør Dimensjonskontrollfaget Fagbrev Dimensjonskontrollør Finmekanikerfaget Fagbrev Finmekaniker Grafisk emballasjefaget Fagbrev Fagoperatør i grafisk emballasje Industriell overflatebehandling Fagbrev Industriell overflatebehandler Industrimekanikerfaget Fagbrev Industrimekaniker Industrimontørfaget Fagbrev Industrimontør Industrioppmålingsfaget Fagbrev Industrioppmåler Industrirørleggerfaget Fagbrev Industrirørlegger Kran- og løfteoperasjonsfaget Fagbrev Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner Modellbyggerfaget Fagbrev Modellbygger NDT-kontrollørfaget Fagbrev NDT-kontrollør Plastmekanikerfaget Fagbrev Plastmekaniker Platearbeiderfaget Fagbrev Platearbeider Polymerkomposittfaget Fagbrev Fagoperatør i Produksjonsteknikkfaget Fagbrev polymerkompositt Fagoperatør i produksjonsteknikk Serigrafifaget Svennebrev Serigraf Støperifaget Fagbrev Støper Sveisefaget Fagbrev Sveiser Termoplastfaget Fagbrev Fagoperatør i termoplast Trykkerfaget Svennebrev Grafisk trykker Verktøymakerfaget Fagbrev Verktøymaker Alle programområder unntatt særløp Særløp Garverifaget Fagbrev Garverioperatør Gjenvinningsfaget Fagbrev Gjenvinningsoperatør Industriell skotøyproduksjon Fagbrev Skofagoperatør Låsesmedfaget 6 Svennebrev Låsesmed Tekstilrensfaget Svennebrev Tekstilrenser Vaskerifaget Fagbrev Vaskerioperatør 6 Kan tas som kryssløp fra Vg1 elektrofag 7 Kan tas som kryssløp fra Vg1 studiespesialisering Side

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Fredag 20. mai FSP5801 Albansk I Fredag 20. mai

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Yrkes- og utdanningsmesse på Søndre Modum

Yrkes- og utdanningsmesse på Søndre Modum nr. 15.01.2015 Modum Rotaryklubb Messeinformasjon Utstiller Plasseri Studiespesialisering. ng Rom nr A1 Regnskap, revisjon Ernst & Young, Thomas Karlsen 112 A2 Markedsføring og salg Bygdeposten, Jørn Kr.

Detaljer

Yrkes- og utdanningsmesse på Søndre Modum ungdomsskole

Yrkes- og utdanningsmesse på Søndre Modum ungdomsskole Stand nr. Studiespesialisering. Messeinformasjon Utstiller Plassering Møtt 1 Regnskap, revisjon Ernst & Young, Thomas Karlsen Klasserom 217 2 Markedsføring og salg Validus Engros, Gyda Remme Klasserom

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Velkommen til. 14. april 2011

Velkommen til. 14. april 2011 Velkommen til Bjørgvin videregående skole Bjørgvin videregående skole 14. april 2011 Utdanningsprogram for Service og samferdsel VG1 VG2 VG3 Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Salgsfaget

Detaljer

OFFSHORE HVEM GJØR HVA PÅ EN OLJEPLATTFORM? De som arbeider på plattformene ute i havet er spesialister innen sine felt.

OFFSHORE HVEM GJØR HVA PÅ EN OLJEPLATTFORM? De som arbeider på plattformene ute i havet er spesialister innen sine felt. HVEM GJØR HVA PÅ EN OLJEPLATTFORM? OFFSHORE De som arbeider på plattformene ute i havet er spesialister innen sine felt. Selv i verdensmålestokk er arbeidsoppgavene avanserte og varierte. Tett samarbeid

Detaljer

Yrkesfag DESIGN OG HÅNDVERK

Yrkesfag DESIGN OG HÅNDVERK Yrkesfag DESIGN OG HÅNDVERK 2 Yrkesfag - håndverk Yrkesfag - håndverk 3 Hvorfor velge DESIGN OG HÅNDVERK vg1? DESIGN OG HÅNDVERK gir mange muligheter 1 YRKESKOMPETANSE Du får svenne-/fagbrev eller yrkeskompetanse

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Bortvalg og prestasjoner

Bortvalg og prestasjoner SKRIFTSERIE 4/2004 Eifred Markussen Nina Sandberg Bortvalg og prestasjoner Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Gi deg selv muligheter!

Gi deg selv muligheter! Gi deg selv muligheter! www.okfisktroms.no Velg fremtidsrettet velg fiskeri! Vi i Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms vil at nettopp du skal se mulighetene som ligger i fiskerifaget. Opplæringskontoret

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Bransje, fag og miljø

Bransje, fag og miljø Helge Helmersen, Ingun Dager Moe, Inger Schjøll, Ottar Isaksen, Maria Brænd Bransje, fag og miljø Vg1 restaurant- og matfag Yrkeslitteratur as Yrkeslitteratur as, Oslo 2006 ISBN: 82-584-0557-8 ISBN: 978-82-584-0557-0

Detaljer

Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Vårt skoletilbud Kristiansund videregående skole: Videregående skole med et bredt utdanningstilbud

Detaljer