Store drømmer. Små steder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store drømmer. Små steder."

Transkript

1 CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES Store drømmer. Små steder. Et vindu til drømmehjemmet. L Y S S A N D T R E N D R A P P O R T

2 46 D E T N O R D ISK E BO L A N DSK A PE T Store drømmer. Små steder. Et vindu til drømmehjemmet. 14 ØNSK E T O M FR EM TID ENS H J EM

3 6-13 Innhold 5 INNLEDNING Espen Hoff I DENNE RAPPORTEN En rask oversikt over innhold og resultater ØNSKET OM FREMTIDENS HJEM Hvilke drivkrefter påvirker atferden til boligeierne? 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM Vi har spurt flere enn 3000 nordiske boligeiere om deres holdninger til hjemmet. DET NORDISKE BOLANDSKAPET By eller land? Grunnleggende eller stilig? Hva betraktes som et ideelt hjem? 7 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM Vi har funnet 7 sterke trender som vil forme forbrukernes holdninger til hjemmet. KONKLUSJONER: 3 PARADOKSER FOR FREMTIDENS HJEM Fremtiden gir utfordringer og muligheter da boligeiernes behov er noe motstridende. FREMTIDENS UTFORDRINGER OM DENNE RAPPORTEN TILLEGG A: BOLANDSKAP

4 4 LYSSAND TRENDRAPPORT

5 INNLEDNING Vi lever i en dynamisk verden der forbruket av og etterspørselen etter nye produkter er i rask vekst og endring. Dagens forbruker er mer opplyst, allsidig og forskjellig fra forbrukeren vi hadde for noen tiår siden. Etterspørselen etter varer og tjenester blir stadig mer avansert. Det er ikke bare en økende etterspørsel etter flere varianter, kvaliteter og bekvemmeligheter på markedet, men også etter mer informasjon om hvordan varer produseres, foredles og markedsføres. Med våre produkter gir vi folk økt velvære. Lyssand har ambisjon om å bygge merker ved å rette kommunikasjonen, produktutviklingen, innovasjonene og tjenestene mot forbrukeren. Mye arbeid gjenstår med å skifte fokus fra ordre og produksjon til å ha kundene i tankene i alt vi gjør. Vi ønsker å inspirere og vise hvordan våre vinduer kan øke folks velvære gjennom design, sikkerhet, komfort og bærekraftige materialer. Vi står overfor økt konkurranse og forbrukere som krever hyppigere innovasjoner, produkter og tjenester av stadig høyere kvalitet. Denne rapporten gir oss innsikt i hva forbrukerne ønsker for sine hjem. Rapporten gir oss gode salgsargumenter, ikke bare pris- og produktinformasjon, som vi kan bruke i kommunikasjonen med kundene. De fleste forbrukerne mener at lys er helt avgjørende for velvære så la oss hente inn lyset gjennom våre produkter. God lesning! Espen Hoff Adm. dir. Lyssand For bedre å kunne forstå forbrukerne, trenger vi innsikt i og fakta om hvordan forbrukerne tenker og handler i forhold til sine hjem, investeringsplaner, ønsker og behov for teknologi. Det er viktig å relatere produktdesignen og -funksjonene til forbrukertrendene og se dette i et sosialt, økonomisk og økologisk lys både lokalt og globalt. LYSSAND TRENDRAPPORT 5

6 I DENNE RAPPORTEN DETTE ER EN RAPPORT OM HVORDAN FORBRUKERNE FORHOLDER SEG TIL SINE HJEM OG HVOR HOLDNINGENE ER PÅ VEI. ETTER EN INNLEDNING OM HJEMMET SOM DET NYE STATUSSYMBOLET, VIL VI PRESENTERE 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM, B A S E R T PÅ RESULTATER FRA EN KVANTITATIV UNDERSØKELSE AV 3000 BOLIGEIERE I NORDEN, HVORAV 600 NORSKE: Statusorienterte nordmenn: 60 % av norske boligeiere føler at folk generelt lar seg imponere av et vakkert hjem. Huskostnader er investeringer: 78 % sier at oppussing og utbedringsarbeid er investeringer og ikke kostnader. Forbrukere ønkser å spare energi: Et eksempel på dette er at den viktigste egenskapen til vinduer, er at de sparer energi. 75 % mener at dette er viktig. Selv om det er et rasjonelt argument i tråd med gjeldende energisparingstrender, tror forskere at den følelsesmessige motivasjonen spiller en viktigere rolle enn forbrukerne vil innrømme. 6 LYSSAND TRENDRAPPORT

7 Størrelsen har noe å si: Når man beskriver drømmehjemmet, har den mest nevnte egenskapen med størrelse å gjøre. Et stort kjøkken, et stort bad, åpne rom Frihetsparadokset hjemmet som fristed: Den dominerende følelsen man får når man kjøper sitt første hjem, er frihet selv om det innebærer at man må sette strengere grenser for mobilitet og forbruk. Hvorfor får frihetsbegrensningen oss til å føle oss frie? Drømmehjemmet innenfor rekkevidde: På oppfordring om å beskrive drømmehjemmet har nordmenn en tendens til å være nokså moderate. Drømmehjemmene som beskrives er ikke fantasier, men innenfor rekkevidde for forbrukerne (og selskapene som er villige til å hjelpe dem!). La det bli lys: 62 % av respondentene mener at lys i hjemmet er helt avgjørende for velvære. 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 7

8 I D EN N E R APP ORTEN D E N A N D R E D E L E N AV D E N N E R A P P O R T E N F O K U S E R E R PÅ D E T N O R D I S K E B O L A N D S K A P E T. V I V I L P R E S E N T E R E 7 F O R B R U K E R A R K E T Y P E R M E D F O K U S PÅ H J E M O G B O M I L J Ø. SEGMENTENE OG DE VIKTIGSTE FORBRUKERHOLDNINGENE TIL H J E M M E T K A N O P P S U M M E R E S I F Ø LG E N D E B O L A N D S K A P : 8 LYSSAND TRENDRAPPORT

9 S TAT U S SØKEREN TRENDSET TEREN DEN SOSIALE LIKEGYLDIG MIT T HJEM ER M I T T S LO T T ENERGIØ KO N O M IDENTITETSFORMING GRUNNLEGGENDE BEHOV CIT Y CHIC DEN LANDLIGE BYG D E S JA R M BOLANDSKAP 7 ARKETYPER AV FORBRUKERHOLDNINGER LYSSAND TRENDRAPPORT 9

10 I DENNE RAPPORTEN I DEN TREDJE DELEN AV DENNE RAPPORTEN PRESENTERER VI 7 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM: Lys og landskapsvinduer: Når det er dårlig med plass, øker viktigheten av lys. Hjem for samhørighet: Søke tilhørighet og beskyttelse mot de turbulente tidene som kommer. Gjør alt smartere: Teknologi som former fremtidens hjem. Nedskalering: Urbanisering fører til trangere boforhold. Det landlige vokser frem: Byfolk lengter til landsbygda Håndverk og tradisjon kommer tilbake: Det håndlagde og tradisjonelle er tilbake. Energi er den nye valutaen: Stressede forbrukere overbevises av løsninger som forenkler og sparer dem for energi. 7 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM 10 LYSSAND TRENDRAPPORT

11 LYSSAND TRENDRAPPORT 11

12 I DENNE RAPPORTEN TIL SLUTT VIL VI OPPSUMMERE RESULTATENE I TRE PARADOKSER SOM I LØPET AV DE NESTE ÅRENE VIL GI NOEN UTFORDRINGER FOR FORBRUKERNE SÅ VEL SOM FOR BOLIGBRANSJEN: Behovet for å uttrykke individuelle identiteter kombinert med et behov for samhørighet: Hvordan kan forbrukerne kreve å kunne uttrykke individualitet samtidig som de har et så sterkt behov for samhørighet? Ønsket om plass i en nedskalert realitet: Hvordan kan forbrukerne kreve plass når trenden og utviklingen ellers går mot stadig trangere boforhold? Landlige drømmer i en urbaniseringsrettet verden: Hvordan kan man innfri forbrukernes ønske om å bo på landsbygda når demografiske trender sier at folk vil bo i byene? TRE UTFORDRENDE PARADOKSER 12 LYSSAND TRENDRAPPORT

13 LYSSAND TRENDRAPPORT 13

14 ØNSKET OM FREMTIDENS HJEM FREMVEKSTEN AV HJEMMET SOM STATUSSYMBOL 14 LYSSAND TRENDRAPPORT Tidligere ga hjemmet beskyttelse og dekket grunnleggende menneskelige behov, slik som et sted å lage mat og beskyttelse mot vær og vind. Etter den raske økonomiske utviklingen i andre del av forrige århundre, har hjemmet, i stadig større grad, blitt et sted der livets fortroligheter finner sted og hvor vi uttrykker vår identitet. I tillegg til å være et sted der vi skaper relasjoner, er hjemmet også et uttrykk for hvem vi er forbruksmessig -et uttrykk som gjør seg gjeldende gjennom stil og innredning.

15 Husprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark, 1. kvartal kvartal 2011, Basisår 1. kvartal 1992 = NORGE DANMARK SVERIGE q q q q q q q q q q. 3. q Next practice, study on vehicle attractiveness, Reagera på vegne av Happy Homes, Se for eksempel Status Spotting A Consumer Cultural Exploration into Ordinary Status Consumption of Home and Home Aestethics, Sneistrup, 2008 Det siste tiåret har vi opplevd en enestående økning i boligprisene i Norge (og andre steder, se diagrammet ovenfor). Dette kan betraktes som en av de viktigste årsakene til at hjemmet har vokst frem som statussymbol. I flere tiår har bilen vært statussymbolet for forbrukersamfunnet. Ute på gårdsplassen kunne den utstråle status overfor naboen hvis den bare var dyr nok. I dag handler ikke status om en fancy bil 1. Forskning og trendrapporter antyder et skifte fra bilen til hjemmet som det viktigste statussymbolet for forbruk, eksempelvis i en fersk undersøkelse utført av Reagera 2. Det gjennomføres dessuten internasjonal forskning nå på hvordan status oppfattes av forbrukere i sine hjem. 3 Trenden med den økte statusen i hjemmet i Norge har også gitt seg utslag i en rekke TV-serier, slik som Tid for hjem, Herlige hjem, Debbie Travis: Ekstrem renovering og Kronprinsparets nye hjem, bare for å nevne noen. LYSSAND TRENDRAPPORT 15

16 ØNSKET OM FREMTIDENS HJEM Turbulente tiår og et ustabilt boligmarked Vi lever i en verden som er i rask endring, for å si det mildt. I 2008 ble det publisert en rekke rapporter som spådde vanskelige tider det neste tiåret. Tegnene på en kommende berg-og-dal-bane som kjennetegner et slikt tiår, er nå lett synlige for alle. Den globale maktbalansen skifter fra vest til øst (og sør!), mens de økonomiske utsiktene for Europa er noe dystre. Selv om det åpenbart er nødvendig med krisehåndtering i mange land, er lokalbefolkningene alt annet enn positive til tøffe økonomiske reformer, som har rammet familier og husholdninger hardt 4. Finanskrisen har dessuten fått kapitalismens mest ihuga tilhengere til å stille spørsmålstegn ved enkelte av markedsreglene. 5 I tillegg har man en klimakrise som må løses. I disse tider blir også grunnleggende verdier, som vi tidligere har tatt for gitt, gått nærmere etter i sømmene. De krevende tidene vi står overfor, omtales derfor som turbulente tiår 6, som gir tøffe utfordringer, men også muligheter for de som er i stand til å forstå konsekvensene av en ny tid. Tilbaketrekking Forbrukernes holdninger og atferd i forhold til sine hjem vil utvilsomt endre seg i årene som kommer. Langsiktige endringer i hvordan forbrukerne betrakter sine hjem på, kombinert med den sterke økningen i hjeminteresse det siste tiåret, har etablert en plattform for hjemmet som det nye statussymbolet. Etter hvert som det turbulente tiåret nærmer seg, vil hjemmet trolig få enda sterkere status blant forbrukerne. 16 LYSSAND TRENDRAPPORT

17 På 90-tallet identifiserte trendanalytiker Faith Popcorn tilbaketrekkingstrenden som forbrukernes svar på de tøffe tidene i kjølvannet av jappetiden på 80-tallet. Etter hvert som verden blir mer kompleks og til en viss grad mer skremmende, har forbrukerne en tendens til å trekke seg tilbake til sine hjem. Fordi vi søker system, orden, noe å holde fast i den nye normalen 7 når vi står overfor vanskelige tider, vil tilbaketrekkingstrenden trolig bli sterkere enn noensinne. For forbrukerne vil hjemmet spille en viktig rolle i arbeidet med å oppnå stabilitet. Så fra et allerede høyt nivå vil hjemmet som statussymbol trolig bli enda viktigere i de turbulente tidene vi står overfor. Mens husprisene vil svinge i fremtiden, vil hjemmet som statussymbol holde stand. Den største utfordringen for husbransjen i fremtiden, vil være å forstå hvor forbrukerne er på vei, og å dekke deres behov på alle tenkelige måter. Hvordan vil hjemmeforbruket utvikle seg? Forestillingen om hjemmet finnes til syvende og sist bare i hodet til den stadig omskiftelige forbrukeren. Derfor må vi hele tiden oppdatere og fordype oss i hvor forbrukeren er på vei. I denne rapporten har vi som mål å gjøre nettopp det. Vi vil finne ut hva som driver forbrukerne i jakten på drømmehjemmet, hva som inspirerer, og hvilke trender som vil påvirke forbrukernes bolandskap i årene som kommer Vi har valgt en tilnærming med flere metoder, som inkluderer trendforskning, en kvantitativ undersøkelse med flere enn 3000 respondenter og ekspertintervjuer. 8 Ambisjonen har vært å skape et bilde av folks holdninger til hjemmet, hvor de er på vei og hva dette betyr for fremtidens hjem. Vi kan forhåpentligvis gi noen tankevekkende innsikter på dette området. 4 For eksempel da den greske statsministeren foreslo at grekerne skulle stemme på den europeiske krisepakken det resulterte i europeisk oppstandelse og til slutt hans avgang. 5 Financial Times ga f.eks. ut en rekke artikler i januar 2012 under overskriften Kapitalismekrise. 6 Vision 2050, World Business Council for Sustainable Development, Jakten på den nye normalen, Kairos Future Hvis du ønsker mer informasjon om metoden som er brukt, kan du se Om denne rapporten på side 44 I LY FOR EN TURBULENT FREMTID LYSSAND TRENDRAPPORT 17

18 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM I FORBINDELSE MED DENNE RAPPORTEN SPURTE VI MER ENN 3000 NORDISKE BOLIGEIERE, HVORAV 600 NORDMENN, OM DERES HOLDNINGER TIL HJEMMET FOR Å FÅ ET INNBLIKK I HVOR FORBRUKERNE STÅR I DAG, OG HVOR DE KAN VÆRE PÅ VEI I TIDEN SOM KOMMER. DE VIKTIGSTE RESULTATENE FRA UNDERSØKELSEN ER VIST NEDENFOR. 1. STATUSORIENTERTE NORDMENN Selv om hovedkonklusjonene, både med tanke på trender og resultater, fra den kvantitative undersøkelsen er like i alle de nordiske landene, er det noen forskjeller mellom forbrukerne i de ulike markedene. Norske forbrukere ser ut til å være mer statusorienterte enn den gjennomsnittlige nordiske forbrukeren når det gjelder hjemmet. I undersøkelsen fremgår det at 60 % av norske boligeiere mener at folk generelt lar seg imponere av et vakkert hjem, sammenlignet med 48 % av andre nordiske boligeiere. I likhet med boligeiere i nabolandene mener dessuten norske boligeiere at hjemmet er viktigere for identiteten enn f.eks. yrke, språk, utdannelse og kjønn. Jeg tror folk generelt lar seg imponere av et vakkert hjem. 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Andre nordiske land Statusorientering i de nordiske landene. Men hva er status? Da de ble bedt om å beskrive detaljert hva som imponerer folk, var det først og fremst sted, størrelse og plass som ble nevnt. Nordmenn imponeres også av funksjonalitet og smarte løsninger. 60 % Et interiør med stil og 48 % personlig preg gir også respekt i nordmenns øyne. Spesielt de yngste nordmennene sier at det er viktig at drømmehjemmet gjenspeiler personligheten. Unge mennesker bærer med seg tanker om fremtiden. Vil deres ønske om å personliggjøre hjemmene avta etter hvert som de blir eldre? Unge mennesker tar med seg pekepinner om fremtiden. Vil deres ønske om å personlig-gjøre hjemmene avta etter hvert som de blir eldre? Dette er trolig en del av en mer generell individualiseringstrend, og våre fremtidige hjem vil få et mer personlig preg. Norge 18 LYSSAND TRENDRAPPORT

19 2. FORBEDRING AV BOLIG ER EN INVESTERING... Flertallet av de 600 norske boligeierne sier at de planlegger en betydelig utbedring av hjemmet i løpet av de neste 5 årene, noe som viser hvor viktig det er for nordmenn å investere i egne hjem. Slike utbedringer kan være svært kostbare. Men hele tre av fire respondenter betrakter ikke utbedringer av hjemmet som kostnader, men som investeringer. Jeg betrakter oppussing og utbedring av hjemmet som investeringer 78 % enig Økningen i husprisene de to siste tiårene har virkelig vært ekstraordinær. Det er indikasjoner på at denne trenden kan snu i løpet av de neste årene (noe den allerede har gjort i Danmark og, til en viss grad, i Sverige). Forbrukerne ser imidlertid fortsatt ut til å betrakte utbedringer som en god investering for fremtiden. En rekke TV-serier om oppussing og utbedring forteller oss at nordmenn liker å utbedre hjemmene sine, og resultatene fra undersøkelsen viser at de også forventer en solid avkastning på investeringene. 25 % Vil du gjøre en betydelig utbedring av hjemmet de neste årene? 19 % 19 % 13 % 19 % 6 % 6 % 9 % 0 % 2 % 7 % Ja, men ikke innen de neste 10 årene Utbedringsplaner for norske boligeiere. Ja, om 6-10 år Ja, om 3-5 år Ja, om 2-3 år Ja, om ca. 1 år Ja, innen et år 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 19

20 3. JEG VIL SPARE DET PÅ EN LAVERE STRØMREGNING Det er ett område der norske boligeiere ser ut til å være svært kostnadsbevisste strømforbruket. Utbedringer av hjemmet er en morsom oppgave for de 25 % av menn sier at energieffektivitet er en viktig egenskap i drømmehjemmet fleste resultatet blir ofte flott og øker verdien på huset. Strømregninger, derimot, er ikke morsomt i det hele tatt. De oppfattes ofte som altfor høye, og i tillegg er det en indikasjon på et miljøfotavtrykk som er altfor stort. Diagrammet viser, som et eksempel, forbrukernes prioriteter når de kjøper vinduer. og lave priser. For å si det enkelt; forbrukerne investerer i hjemmet langsiktig, rasjonelt og emosjonelt. Vi kan også se en kjønnsforskjell her. Da nordmennene skulle velge fem egenskaper i drømmehjemmet, valgte 25 % av norske menn energieffektivt, sammenlignet med 16 % av kvinnene. Resultatene indikerer også at menn er mer prisfølsomme. Dette kan skyldes at menn generelt trolig har en mer funksjonell tilnærming til hjemmet, mens kvinner i større grad ser på hjemmet som en måte å uttrykke sin identitet på. Så når man kjøper vinduer, er den viktigste egenskapen at de er energieffektive. Dette betyr imidlertid ikke at andre egenskaper, slik som f.eks. estetikk, ikke er viktige. Forbrukerne er nemlig villig til å bruke penger på et pent vindu så lenge det sparer energi! Legg for eksempel merke til forskjellen mellom energieffektivitet Dette er utfordrende innsikter for fremtidens hjem. Strømprisene vil trolig øke i fremtiden, mens strømregningene allerede anses å være for høye. Det ser ut til å være en høy motivasjon for å forbedre energieffektiviteten i hjemmet. 100 % 75 % 50 % 75 % 67 % 58 % 52 % 52 % Diagrammet viser de viktigste egenskapene til et vindu ifølge norske boligeiere. De rasjonelle argumentene rangeres øverst, men forskning viser at forbrukerne i realiteten ofte rasjonaliserer beslutningene sine senere, etter å ha undervurdert den emosjonelle betydningen av for eksempel estetikken. 25 % 44 % 43 % 32 % 0 % Energieffektive vinduer Forbedret inneklima Vakre vinduer Lave priser Vedlikeholdsfrie Reduser støy utenfra Beskyttelse mot innbrudd Montering inkludert i pakken 10 % Selvrensende glass 20 LYSSAND TRENDRAPPORT

21 4. FRIHETSPARADOKSET HJEMMET SOM FRISTED På spørsmål om hva norske boligeiere følte da de kjøpte sitt første hjem, var det én ting som skilte seg ut i svarene, nemlig at det å eie sitt eget hjem gir en følelse av frihet. Dette kan virke nokså merkelig. Når man kjøper sitt første hjem, begrenser man faktisk friheten. Et hjem stabiliserer og begrenser livet til en forbruker på en rekke måter. Som den største kostnaden i de fleste husholdninger, setter det grenser for husholdningsøkonomien. Når vi velger hjem, velger vi også hvilken bil vi har råd til, hvilke ferier vi kan reise på, og konsekvensen er at vi fastsetter nivået for husholdningsforbruket. Valget plasserer også forbrukeren i et geografisk nabolag, og dermed i en bestemt sosial sammenheng. dette gjenspeiler realiteten forbrukerne står overfor i dag: et hav av tilbud på alt fra godteri til pensjonsspareavtaler. Å flytte inn i egen bolig ser ut til å være én vei til frihet når man tenker på alle. I så måte kan man betrakte hjemmet som et fristed et sted der man kan lade opp batteriene for å møte verdenen utenfor. Boligeiernes historier avslører også på mange måter at et nytt kapittel i livet starter her; et annet aspekt av friheten som hjemmet åpenbart gir. Én respondent oppsummerer denne følelsen av dobbelt frihet nokså tydelig: Følelsen av frihet til å gjøre akkurat det du vil. Å vite at du har funnet det riktige stedet der du vil se barna vokse opp. En herlig følelse! Men ta en person med en million alternativer er han eller hun friere enn andre? Sannsynligvis ikke, og Ordsky fra norske respondenters svar på hvilken følelse de hadde da de kjøpte sitt første hjem. Jo større ord, desto oftere brukt. 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 21

22 5. DRØMMEHJEMMET: STØRRELSEN TELLER Når vi ber norske boligeiere fritt beskrive drømmehjemmet, er det åpenbart at størrelsen har noe å si. Når vi ser på ordskyen nedenfor, er det én egenskap med drømmehjemmet som skiller seg ut, nemlig stort. Én forbruker beskriver drømmehjemmet sitt slik: Konklusjon: Et flott hjem havner sjelden i den mindre kategorien, i hvert fall når forbrukere beskriver hva de ønsker. Det er romfølelse forbrukerne ønsker i hjemmet de drømmer om. Dette gjelder for alle deler og detaljer i hjemmet, enten det er kjøkken, skap, bad eller hage. Dette er også et ønske som deles av kvinner og menn, gammel som ung. At rommene er lyse med store vinduer. Et moderne kjøkken, bad, sauna og dusj, vaskerom, osv. At huset er stort og romslig med masser av skap og garderober. Komfortable rom med karnappvinduer som gjør rommene mindre firkantet. At det er en romslig dobbeltgarasje... Ut fra det faktum at flere og flere flytter inn til byene, hvor det er dårlig med plass, gir dette store utfordringer for boligbransjen. Forbrukerne setter åpenbart pris på alt som storbyen har å by på, men lengter likevel etter et stort hjem. Ordsky for norske respondenters beskrivelse av drømmehjemmet. Jo større ord, desto oftere brukt. 22 LYSSAND TRENDRAPPORT

23 6. LA DET BLI LYS Når vi studerer hva norske boligeiere sier om drømmehjemmet, ser vi at lys og belysning er svært høyt prioritert dels fordi det kan få et lite hjem til å virke større. Belysningen i et hjem kan dermed være én måte å møte utfordringen med trangere boliger på. Men behovet for lys handler ikke bare om romfølelse. I undersøkelsen oppga hele 62 % av norske boligeiere at lyset er ikke mindre enn avgjørende for deres velvære. Det faktum at vi lever på et sted der naturlig lys er mangelvare store deler av året, kan ikke undervurderes når vi analyserer behovet for lys. Lys fra lamper er ganske enkelt ikke nok nordmenn vil ha ekte saker. Dette betyr at ambisjonen må være å forsyne forbrukerne med så mye naturlig lys som mulig. Som vi kunne se fra resultatene om drømmehjemmet, spiller vinduene en viktig rolle, både når det gjelder å åpne opp hjemmet til utsiden for å øke romfølelsen og for å la utelyset lyse opp innsiden. 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 23

24 7. DRØMMEHJEMMET INNENFOR REKKEVIDDE Resultatene fra denne rapporten viser at det stilles høye krav til hjemmet. Men for de fleste er drømmehjemmet likevel faktisk innen rekkevidde, i det minste for de fleste som tilhører middelkassen i de nordiske landene. Drømmehjemmet er ikke et herskapshus i Karibien. Det er romslig, lyst og i nærheten av barnehage, jobb og daglige aktiviteter. Med tanke på den usikre fremtiden er de jordnære bildene av drømmehuset interessante. Hva skjer når så mange av oss kan realisere drømmene og ønskene våre? Kanskje svaret er at mange flere av oss vil. Som vi skal se i segmenteringsdelen, er det en interessant gruppe av Trendsettere som elsker å jakte på det perfekte hjem. Det er, ikke overraskende, i gode tider at forbrukerne får ekstravagante fantasier om hjem og levesett. For dem er gresset alltid grønnere i nextopia-huset I vanskelige tider er det imidlertid lettere å sette pris på det vi har og hva som faktisk er oppnåelig. Drømmen om det perfekte hjem er, tross alt, mulig å oppnå med hardt arbeid, tålmodighet og litt hell. FRA GENERELLE INNSIKTER TIL SPESIFIKKE PREFERANSER I denne delen har vi sett at nordmenn er betydelig mer statusorienterte i forhold til hjemmene sine sammenlignet med sine naboer i Sverige, Finland og Danmark. De ser kostnader for økt levestandard som investeringer. De motiveres til å spare på strømregningen ved f.eks. å velge energieffektive vinduer/ hjem. Men ikke ved å velge mindre vinduer eller hjem; lyset og romfølelsen er ekstremt viktig for nordmenn! Deres drømmehjem er imidlertid ikke et slott, deres drømmer om idealhjemmet er heller beskjedne og innenfor rekkevidde, i hvert fall litt senere i livet. Dette var de generelle innsiktene og funnene om norske forbrukere og deres hjem. Vi har sett noen variasjoner mellom ung og gammel og menn og kvinner. Men de mest interessante forskjellene i holdninger til våre hjem er ikke kjønns- eller aldersavhengig, men heller avhengig av våre verdier og livsstiler generelt. Den neste delen av denne rapporten fokuserer på det nordiske bolandskapet og sju ulike forbrukersegmenter. 7 INNSIKTER OM FORBRUKERE OG DERES HJEM 24 LYSSAND TRENDRAPPORT

25 D E T NORDISKE BOL AN DSK APE T O P P FAT N I N G E N E AV H VA S O M E G E N T L I G E R E T P E R F E K T H J E M, VA R I E R E R. N O E N S E R F O R S E G E T S T O R T H U S PÅ L A N D E T, M E N S ANDRE SLÅR SEG TIL RO MED EN LITEN LEILIGHET I ET BR ÅKETE BYO M R Å D E. EN A N N EN FO R B R U K ERG R U P P E B RY R S EG I K K E S Å M Y E OM HVOR DE BOR. DE T ER ÅPENBART E T BEHOV FOR STRUK TUR H E R, S Å L A O S S S E N Æ R M E R E PÅ D E V I K T I G S T E F O R S K J E L L E N E I H V O R D A N F O R B R U K E R E O P P FAT T E R E T H J E M. Når man analyserer data om hjempreferanser og holdninger statistisk, er det to dimensjoner som dukker opp: C ity chic landlig sjarm-dimensjon: Søker status og puls i større byer, eller en mer tilbakelent, landlig sjarm i et hjem. D e grunnleggende behovene identitetsformende dimensjon: Den nest viktigste skillelinjen handler om hvilken rolle forbrukerne vil at hjemmet skal spille i deres liv. Noen sier at hjemmet ikke er viktig i seg selv, det er først og fremst et sted for oppbevaring. Andre svarer helt annerledes og sier at hjemmet er en sann gjenspeiling av ens identitet og personlighet. Ved å kombinere de to skillelinjene kan vi lage et kart over holdninger til hjemmet, som kan være nyttig til å navigere seg frem mellom alle forbrukeroppfatningene. Alle forbrukere har en posisjon i dette bolandskapet, og avsløring av disse posisjonene gir nyttig innsikt om dem. De som f.eks. ligger i øvre høyre hjørne i bolandskapet, vil trolig ha et urbant flott hjem som sitt ideal. De som ligger i nedre høyre hjørne, vil heller søke et rolig sted på landet. Forbrukere som ligger i nedre venstre hjørne, ønsker et økonomisk hjem da de er budsjettbevisste, mens de i øvre venstre hjørne er noe usikre og søker hjem. De vet at det er et drømmehjem et sted der ute, men de har ennå ikke funnet ut hva det er. I de neste delene skal vi se på sju forbrukerarketyper med ulike holdninger til hjemmet, som vi fant da vi behandlet dataene. SØKER HJEM Forbrukernes holdninger til drømmehjemmet, kartlagt som et resultat av flerdimensjonal skalering9. URBANT F LOT T H J E M LIKEGYLDIG Ø KO N O M I S K HJEM T RYG T O G ROLIG HJEM IDENTITETSFORMING GRUNNLEGGENDE BEHOV CIT Y CHIC 9 H vis du ønsker mer informasjon om bolandskapet, kan du se side 46. BYG D E S JA R M LYSSAND TRENDRAPPORT 25

26 D E T NORDISKE BOL AN DSK APE T D E T S TO R E B ILD E T: SEG M EN T ER I BO L A N DSK A PE T Vi har identifisert sju interessante forbrukersegmenter basert på holdninger til hjemmet. Dagens forbrukere er multidimensjonale med skiftende roller og verdier alt etter situasjonen de står overfor. Følgende personer er arketyper, som betyr at de beskrevne personene neppe finnes i sin reneste form. De fleste forbrukere opptrer heller i henhold til logikken. Forbrukersegmentene hjelper oss uansett med å forstå behovene og motivene til ulike typer boligeiere. Det er åpenbart mange forskjellige oppfatninger om rollen som hjemmet har i våre liv. På neste side er segmentene kartlagt i bolandskapet for å gi en oversikt over forbrukernes holdninger. Leserne kan trolig se seg selv og sine venner i minst ett av segmentene. Den meste interessante innsikten er kanskje at markedet er heterogent ved at det ikke bare består av sju typiske segmenter, men også av en rekke segmenter/stammer innenfor segmentene. Jo nærmere du ser, desto flere nyanser vil du se. Så utfordringene med å forstå trendene i livsstiler og hjem øker. I tillegget på side 46 vil du finne en grundig analyse av sju viktige forbrukerarketyper for hjem og bomiljø. 26 LYSSAND TRENDRAPPORT

27 7 VIKTIGE FORBRUKERARKETYPER FOR HJEM OG BOMILJØ 2. TRENDSET TEREN Motto/posisjon i bolandskap Jeg setter trenden 4. S TAT U S S Ø K E R E N 7. D E N S O S I A L E Født: 70-tallet eller senere Motto/posisjon i bolandskap En dag vil dere alle bli imponert over hjemmet mitt Motto/posisjon i bolandskap Velkommen til mitt hjem! Les mer om trendsetteren på side Født: 70-tallet eller senere Født: 70-tallet eller senere Les mer om den sosiale på side Les mer om statussøkeren på side CIT Y CHIC GRUNNLEGGENDE BEHOV TRENDSET TEREN DEN SOSIALE LIKEGYLDIG MIT T HJEM ER M I T T S LO T T ENERGIØ KO N O M IDENTITETSFORMING S TAT U S SØKEREN DEN LANDLIGE BYG D E S JA R M 3. LIKEGYLDIG 1. M I T T H J E M ER M I T T S LOT T Motto/posisjon i bolandskap Det er viktigere ting i livet enn hjemmet Motto/posisjon i bolandskap Mitt hjem er mitt slott Født: 50- eller 60-tallet Født: 50- eller 60-tallet Les mer om Mitt hjem er mitt slott på side Les mer om den likegyldige på side DEN LANDLIGE 6. EN ERG I Ø KO N O M Motto/posisjon i bolandskap Den virkelige livskvaliteten finner man på landet Motto/posisjon i bolandskap Energisløsing er en synd Født: 50- eller 60-tallet Les mer om den landlige på side Født: 50- eller 60-tallet Les mer om økonomen på side LYSSAND TRENDRAPPORT 27

28 7 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM SELV OM VEIEN FREMOVER KAN VIRKE HUMPETE OG USIKKER, ER DET NOEN STERKE TRENDER SOM VIL FORME FORBRUKERNES HOLDNINGER TIL HJEMMET DE NESTE ÅRENE. I DENNE DELEN HAR VI VALGT SJU TRENDER SOM KAN BETRAKTES SOM SPESIELT VIKTIGE. 1. HJEM FOR SAMHØRIGHET Med de usikre utsiktene til det turbulente tiåret foran oss, holder vi fast i de trygge tingene i livet, dvs. familien, vennene og hjemmet. Som vi nevnte i forrige del, innebærer det å eie et eget hjem frihet fra en altfor kompleks verden. Ifølge de drøyt 3000 nordiske boligeierna som deltok i vår undersøkelse, er hjemmet først og fremst et fristed fra verden utenfor. Et sted man kan føle seg trygg og være sammen med sine kjære. Ingenting slår samhørighetsfaktoren En artikkel i Perspectives of Psychological Science foreslår at man bør bygge om Maslows velkjente behovspyramide. I stedet for at selvrealisering troner øverst for menneskelige behov, foreslår forskerne at de siste segmentene bør være få en samlivspartner, Hjemmet er et fristed der jeg føler meg trygg 87 % enig holde på samlivspartneren og foreldreomsorg. Relasjoner og det å være sammen ser ut til å være viktigere enn noensinne. Ifølge en rapport om opplevelser i verdensklasse 11, er det å få i stand samhørighet av ytterste viktighet for opplevelsesbransjen. Hvis man skal dømme etter resultatene fra vår undersøkelse, gjelder dette for husbransjen også. Lengselen etter samhørighet drives av vårt hektiske levesett, der vi forsøker å få mest mulig ut av døgnets timer og der mange alltid føler at døgnet har for få timer. Derfor blir tiden vi faktisk tilbringer sammen ekstremt verdifull. 28 LYSSAND TRENDRAPPORT

29 Hjemme er hvor jeg kan føle fred og harmoni 84 % enig Hjemme er hovedsakelig et sted å være sammen med familien 76 % enig Hjemmet må støtte samhørighetstiden på best mulig måte. 12 Enkelt å nå, enkelt å rengjøre, og ikke minst, legge til rette slik at vi kan tilbringe mer tid med hverandre. Marimekkos designmagasin som kom ut våren 2012, tok høyde for dette og inneholder nye temamønstre for samhørighet. 13 Dette fristedet må beskyttes mot uønskede forstyrrelser. 49 % av nordiske boligeiere sier i vår undersøkelse at jeg mener det er svært viktig å ha et hjem som er så godt beskyttet mot innbrudd som mulig. Ved kjøp av vinduer sier 47 % at det er viktig at vinduene beskytter mot innbrudd. Kjøkkenet, en snarvei til samhørighet og et samlingspunkt Mens det daglige husarbeidet kan være travelt og kjedelig, er matlaging noe man kan kose seg med i helgene og når man har tid. Å lage mat er et uttrykk for kjærlighet, som skaper sterke sosiale bånd mellom folk en snarvei til samhørighet! Ifølge en undersøkelse utført av AEG Norge 14, er kjøkkenet det rommet som nordmenn føler seg mest hjemme i. Nordmenn ønsker dessuten ikke lenger å ha kjøkkenet atskilt, men prioriterer en åpen løsning inn mot stuen, noe som viser betydningen av samhørighetsfaktoren og som er i tråd med det som Kjersti Kviseth fra det norske designbyrået 2025Design mener: Å lage mat og spise sammen vil bli enda viktigere i fremtiden enn det er i dag. Når deltakerne skulle beskrive drømmehjemmet i undersøkelsen, var kjøkkenet det mest nevnte rommet, og dermed det viktigste for norske boligeiere. 10 Kenrick, Griskevicius, Neuberg og Schaller: Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built upon Ancient Foundations, Upplevelser i världsklass, Parks and Resorts/Kairos Future, More about the togetherness-factor in Parks and Resorts Scandinavia: Upplevelser i världsklass, TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 29

30 2. NEDSKALERING Folk flytter fra landsbygda til byene. Prognoser fra FN viser at urbaniseringen vil bli enda sterkere i fremtiden. Byene fylles ganske enkelt opp en global megatrend som fører oss mot nedskalering. Trendspottere fra de nordiske landene, f.eks. Kjersti Kviseth fra det norske designbyrået 2025Design, spår at hjemmene våre vil få færre kvadratmetre i fremtiden. 15. Den anerkjente trendguruen Li Edelkoort spår også en voksende trend med mindre arkitektoniske formater i årene som kommer. Mindre boliger vil føre til større arkitektonisk innovasjon. Fordi man må ta i betraktning kostnader for plass, energi og transport (oljeproduksjonstopp, global oppvarming), må byplanleggerne planlegge mindre hjem. Relativt kompakte leiligheter i byene vil bli den mest attraktive boligformen ut fra disse perspektivene. Det er mange eksempler på små hus, telt, campingvogner, bungalower eller atelierer som følger denne trenden. Terunobu Fujimoris "Beetle House" er en liten bolig som står på fire søyler, kun tilgjengelig via stige. I Norge har arkitektselskapet 70 N Arkitektur designet et mobilt hus på 36 kvadratmeter for to personer. Xbo, som de kaller det, er et resultat av det Rotterdam-baserte prosjektet "PARASITE" (Prototypes for Advanced/ Ready-made/ Amphibious/ Small scale/ Individual/ Temporary/ Ecological houses) og er selskapets forsøk på å holde ting på et minimum, å holde seg til det grunnleggende og fokusere på det essensielle. 15 Siemens Trendrapport 2010 Terunobu Fujimoris "Beetle House", V&A Museum, London 30 LYSSAND TRENDRAPPORT

31 3. LYS OG LANDSKAPSVINDUER Når man tenker på bildene av drømmehjemmet som ble presentert i forrige del, der det som skilte seg ut som egenskap for drømmehjemmet var størrelse, vil nedskalering innebære en stor utfordring for de som ønsker å leve ut drømmen. Resultatene fra den kvantitative undersøkelsen viser at hele 59 % av de nordiske boligeierne sier at lys er avgjørende for deres velvære. Og når de beskriver hjemmet de absolutt ikke vil bo i, er det to egenskaper som trekkes frem, mørkt og lite. I Sverige lagde komikerne Fredrik Lindström og Henrik Schyffert et helt standup-komedieshow under tittelen lyst og fint, som tok for seg svenskenes besettelse av den riktige lyse følelsen i hjemmet. Showet var en stor suksess, og denne undersøkelsen viser hvofor svensker (og nordmenn!) er ganske enkelt besatt av lyset og det lyse. Så som en konsekvens av nedskalering er det grunn til å tro at det blir stadig viktigere med store vinduer som slipper inn lys og gir romfølelse, for å skape et behagelig og energieffektivt inneklima. For de som velger å bo i attraktive omgivelser, vil vinduene ramme inn landskapet ute. Trendguru Edelkoort kaller dem landskapsvinduer. Å åpne opp for miljøet er den nye trenden i arkitekturen [ ] Fremtidens vindu handler om å ramme inn miljøet [ ] vinduet fungerer som en ramme [...] du bor i rammen! Li Edelkoort om landskapsvinduer i Berns, Stockholm, 24. november 2011 Lys er avgjørende for å skape velvære i hjemmet 59 % enig Foto: Carl-Johan Paulin/Agent Bauer 7 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 31

32 4. DET LANDLIGE VOKSER FREM: BYFOLK LENGTER TIL LANDSBYGDA Midt i den massive urbaniseringen vokser det frem et ønske om å bo på landet i stor skala i hele den vestlige verdenen. Norge er intet unntak. En tilbake til naturen-livsstil vokser frem i byene. Livsstilen blander det landlige med det urbane og skaper en rurban stil og tenkemåte. Det har aldri vært så trendy å dyrke sitt eget krydder i blomsterpotter i vinduet eller tomater på balkongen som nå. I byene ser man bygdeinspirerte gummistøvler på gatene, og ikke bare på regnværsdager. Vi lengter etter en kobling til enkelheten og friskheten til den romantiserte landsbygda. Grønne hjerter i byen Det er få som faktisk flytter ut av byen og nærmere naturen. Bygdedrømmen forblir en drøm for de fleste da fordelene med å bo i byen til syvende og sist veier tyngre enn ulempene. Den urbane gruppen som lengter etter et liv på landet, er imidlertid stor. 18 % av nordiske boligeiere som bor i store byer, sier at de helst ville ha bodd på landet. Av de som bor på landet, sier bare 6 % at de ville ha bodd i en stor by. Urbaniseringstrenden ser ut til å være drevet av andre faktorer enn verdier og holdninger. Bor på landet: 6 % ville heller ha bodd i en stor by Bor i store byer: 18 % ville heller ha bodd på landet Ideelt levesett i store byer ( innbyggere) og på landet ( innbyggere eller færre) 32 LYSSAND TRENDRAPPORT

33 Det grønne kompromisset Denne trenden gjør at naturmaterialer slik som tre, sand, leire, bambus, marmor og lignende, blir stadig mer populære i arkitekturen og interiørdesignen. I tillegg til å representere mer miljøvennlige alternativer, gir disse materialene varme og en pleiende følelse, og representerer en sterk kobling til naturen. Dorte Mandrup, en anerkjent dansk arkitekt, spår omfattende bruk av tre i arkitekturen i de nordiske landene. Da vi spurte norske boligeiere hvilket materiale de foretrakk i vinduskarmene, svarte de fleste tre eller tre/ aluminium kombinert. Motivasjonene for valget av tre kan du se nedenfor. Det estetiske og det faktum at tre er et naturlig materiale er åpenbart den viktigste årsaken til at de velger den vinduskarmen. Tre er tydeligvis én måte å gi hjemmet et mer landlig preg på. Årsaker til å velge tre som materiale for vinduskarmer. 7 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 33

34 5. HÅNDVERK OG TRADISJON KOMMER TILBAKE I en verden full av skinnende, kommersialiserte overflater, søker forbrukerne i stadig større grad det autentiske eller det ekte ekte. Dagens forbrukere er lei av alt det falske rundt seg og ønsker det genuine. Vi har sett en renessanse i tradisjon, historie og langvarig håndverk de siste årene. Inspirasjonen kommer fra å kombinere det tradisjonelle med dagens teknikker, slik som den britiske designeren Max Lambs Woodware-kolleksjon (håndlagde stoler, bord og en sjeselong) eller Samuel Wilkinsons Vessel-serie 04 (lyspærer utviklet i samarbeid med glassblåser Stewart Hearn). Denne trenden så vi også både under fagmessen Atlanta International Gift & Home Furnishings Market 2011 og London Design Festival 2011, der håndverk, gammeldags finish og håndlaget belysning var i fokus. Den finske interiørdesigneren Maija-Riitta Riuttamäki (MTV3): Tradisjoner tiltrekker seg folk for øyeblikket. En generell trend i hjemmeinnredning er gamle og slitte ting. Og forsker Mika Pantzar i Taloussanomat sier: Som konsulenter for Strategic Futures har arbeidskostnadene økt i forhold til andre kostnader, og håndverk har fått økt status. Og nesten en tredel av de norske boligeierne Jeg ville heller ha hatt et eldre hjem som krever noe vedlikehold enn et helt nytt 31 % enig i undersøkelsen sier at de heller vil bo i et gammelt hus som krever noe vedlikehold. Eklektisisme tar over hjemmet Når man blander nye og gamle stiler hjemme, viser det et ønske om ekthet og forekommer i internasjonal skala. Folk blander helt nye ting med arvede møbler, bruktgjenstander eller møbler de har kjøpt på auksjon. Ifølge den norske interiørarkitekten Tone Johansen har vi, i tillegg til denne "blande"- trenden "høy- og lavteknologisk kitsch, en blanding av søppel og verdigjenstander", som også følger den eklektiske trenden. Gjenstander med en historie (f.eks. bestefars sidebord der han pleide å legge pipa si) har stor verdi. Og TV-programmer slik som Antiques Roadshow er ekstremt populære, også blant en bredere seermasse. I 2011-utgaven av Vårmarked (det største innendørs antikk-, brukt- og samlermarkedet i Norge) var mange av de yngre besøkende på jakt etter møbler de kunne bygge om. Vessel-lampen / Designet av Samuel Wilkinson for Decode Max Lamb, Woodwear-kolleksjonen 34 LYSSAND TRENDRAPPORT

35 6. ENERGI ER DEN NYE FORBRUKERVALUTAEN e following? For de fleste forbrukerne i de nordiske landene, er ikke penger lenger "valutaen" de mangler mest. Viktigere er mangelen på tid og energi. Mangel på disse valutaene (som sterkt påvirker hverandre) stimulerer forbrukerne til å unngå kompliserte beslutninger og velge produkter og tjenester som Livsnytere, på jakt etter det beste Det ser ut til at mangelen på tid og energi er et resultat av høyere forventninger til hva man får plass til i hver tidsenhet. I 1980, 1990, 2000 og gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse 7 % Energy Money Time 50 % I hvor stor grad føler du at du mangler følgende? 38 % 43 % % 50 % 38 % 25 % 29 % 23 % 37 % 26 % 43 % 38 % 29 % 32 % Energi Penge Tid 13 % 22 % 27 % 24 % 17 % 0 % SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE Ifølge boligeierne i undersøkelsen er energi nå like viktig som tid og penger for forbrukerne. dekker deres behov, samtidig som det er enkelt. Denne trenden gir produkter og tjenester som krever minst mulig anstrengelse for forbrukeren, slik at de sparer energi. Diagrammet viser at det ser ut til å være ulikheter i preferansene mellom de nordiske landene. Nordmenn rangerer mangel på energi som den viktigste mangelen i livet, mens svensker og dansker rangerer mangelen på tid øverst. Finske boligeiere i undersøkelsen ser på penger som den største mangelen, og de ser ut til å mangle alle valutaene litt mer enn sine naboer. om tidsbruken til nordmenn. Resultatene viste at mengden fritid (fri fra jobb eller husarbeid) har gått ned de siste ti årene, en motsatt trend i forhold til tidligere. Vi har blitt livsnytere som ønsker å optimalisere mengden avslapning eller mengden opplevelser eller mengden oppnåelser som vi får plass til i løpet av dagen, alt etter hva målet er. Hvis avslapning i normalt tempo ikke er effektivt nok, bestiller vi en spa-time. 16 SSB. Tidsbruksundersøkelsen TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 35

36 De yngste opplever den største mangelen Når vi ser på forskjellige generasjoner, er det åpenbart at de yngre generasjonene opplever en 50 % større mangel på Opplevd mangel på forbrukervalutaer alle de tre 45 % i ulike generasjoner blant nordiske boligeiere i undersøkelsen. valutaene, 40 % kanskje 50 fordi % de 35 % har enda større 45 % forventninger til 30 % 40 % hva de kan fylle 25 % livene sine 35 % med. 20 % Hvis vi 30 ser % på 15 % dette som en 25 % trend som 10 % 20 % gjenspeiler 5 % holdninger 15 % og 0 % verdier 10 i stedet % for faktiske 5 % nødvendigheter, 0 % vil denne trenden 30s 40s 50s 60s 70s trolig fortsette, da folk sjelden endrer grunnleggende verdier i løpet av livet. 30s 40s 50s 60s 70s Boligeierne i Norge føler åpenbart at de har problemer med å takle hverdagen. Disse manglene på hva som virkelig betyr noe, må håndteres på en eller annen måte. Ethvert forbrukerorientert selskap må ta i betraktning og tenke på hvordan dagens og morgendagens forbrukere best kan få hjelp til å håndtere hverdagen. Her har vi sett tjenester dukke opp innen f.eks. husholdning og matleveranse, mens det ser ut til at andre bransjer i mindre grad har fått med seg denne trenden. Enkle løsninger tiltrekker seg forbrukere 80s-90s Mangler tid Mangler energi Mangler penger 80s-90s Et eksempel på kreativitet, der det kreves middels innsats, er websiden IKEA Hackers. Her deler folk over hele verden sine modifiseringer og nye bruksområder for IKEA-produkter, som de selv kaller for hacks. Du kan finne bokhyller som brukes som TV-bord eller Mangler tid Mangler energi Mangler penger avsagde stoler festet til veggen, bare for å nevne noe. Boligeierne som ble intervjuet i denne rapporten, sier at det som imponerer andre når det gjelder hjem, er interiørdesign med et personlig preg som man ofte har fått til til tross for tidsklemma. Det er åpenbart at forbrukerne trenger et personlig preg i hjemmene sine men de er ikke villige til å bruke mer energi enn nødvendig for å oppnå det. 36 LYSSAND TRENDRAPPORT

37 7. GJØR ALT SMARTERE Takket være avanserte dippedutter som smarte TV-er, frysere eller roboter, vil vi endelig kunne bruke mer tid på det som virkelig er viktig for oss når vi er hjemme: hverandre. I fremtiden kan det smarte hjemmet ta hånd om oss, og ikke motsatt. Bra for miljøet, bra for lommeboka Det er et klart ønske blant forbrukerne om å leve på en bærekraftig måte. En fersk undersøkelse viser at 8 av 10 nordmenn mener at vi har et ansvar for å skape en mer bærekraftig fremtid 17. Vi er imidlertid ikke alltid villige til å gjøre som vi sier og betale regningen i form av tid, innsats og penger. Smarte hjem kan hjelpe forbrukerne med å gjøre en forskjell både for miljøfotavtrykket og strømregningen. Det er allerede mulig å slå elektriske dippedutter av og på via mobilen når du ikke er hjemme, eller regulere temperaturen og belysningen i rommene etter egne preferanser takket være miljøsensorer. Massachusetts Institute of Technology er allerede i ferd med å utvikle et 3D-trykt plastbånd som gjør at brukerne kan kommunisere trådløst med sensorer utplassert i smarte bygninger i henhold til deres belysnings- og temperaturpreferanser. Universalvinduer Når det gjelder smarte vinduer, har det skjedd mye de siste 30 årene. Vinduer som reflekterer sollyset vekk fra bygningen om sommeren og som blir gjennomskinnelige om vinteren, er allerede tilgjengelige på markedet, men til en svært høy pris. Vi har også sett HD TV-er bli til vinduer (Winscapeappen via Wii Remote med flatskjerm-tv). Og vinduer som brukes som visningsflater (Vikuiti er en bakprojeksjonsfilm som lar deg feste filmen på glass/ akryl og deretter projisere på filmen for å få en visningsflate). Men den siste avanserte teknologien for TV-er og vinduer ble avduket av Samsung under CES "Det transparente smarte vinduet" er en LCD-skjerm som kan brukes både som datamaskin og vindu, som dermed føyer seg inn i nedskaleringstrenden vi nevnte tidligere i rapporten. Samsungs TV lar brukerne sjekke e-post eller om flyet er i rute, og deretter gjøre den samme skjermen om til et smartvindu som slipper inn lyset, noe som gjør at du får to nyttige funksjoner i en og samme enhet. Disse vindusskjermene vil trolig få en dobbeltfunksjon som belysning og visningsskjermer om ti år, ifølge en av forskerne på Samsung-prosjektet. 17 Norstat på vegne av IKEA (2011). 7 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS HJEM LYSSAND TRENDRAPPORT 37

38 HVILKE SEGMENTER DRIVER TRENDENE? I et forsøk på å definere de viktigste segmentene/ arketypene (som beskrevet i forrige kapittel) som driver trendene 18, mener vi at det viktigste segmentet for de fleste trendene er trendsetteren. Hun (ja, det er en hunn) er alltid oppdatert på det siste, ung og villig til å bruke penger. Hun bor ofte i byen, er ikke villig til å flytte fra dens goder, men lengter likevel til landet. Hun er villig til å tilpasse sin urbane livsstil for å gjøre den mer "bygdeaktig". Hun er derfor ekstra viktig for trenden hvor det landlige vokser frem. Husbransjen kan helt sikkert hjelpe henne i ønsket om den landlige følelsen. trendsetteren vil trolig hive seg på håndverks- og tradisjonstrenden av ren designinteresse. En annen trend som er sterkt knyttet til trendsetteren, er nedskaleringstrenden. Selv om de definitivt setter pris på plass, tvinges de inn i mindre hjem på grunn av presset i byene. De slår følge med det andre urbanorienterte segmentet, statussøkeren. Hvordan kan de få hjelp til å få en mindre leilighet til å virke mer romslig? Bortsett fra trendsetterne, har segmentet mitt hjem er mitt slott rent volummessig også mye å si. Førsteprioriteten deres er å finne trygghet i hjemmet og å være sammen med sine nærmeste. Derfor vil de trolig være det viktigste drivsegmentet for den massive samhørighetstrenden sammen med det menneskeorienterte segmentet den sosiale. De fleste boligeierne tilhører en eller begge av disse gruppene, som er årsaken til at trenden trolig ikke vil forsvinne de neste årene. 38 LYSSAND TRENDRAPPORT

39 De andre trendene og segmentene er vanskeligere å matche intuitivt. Trenden med lys- og landskapsvinduer vil trolig bli drevet av en bred gruppe forbrukere, fordi den retter seg inn mot et behov overalt i Norge, der lys er mangelvare i perioder. Men det å ramme inn landskapet kan være noe enklere på landet, som er grunnen til at det landlige er så tett knyttet til denne trenden. Når det er sagt, lengter de urbane segmentene etter en utsikt over hustakene eller mot himmelen. I sin iver etter å redusere strømregningen kan energiøkonomen drive trenden med å gjøre alt smartere. Statussøkeren, som er en hann og som ønsker å vise frem det siste for naboen, er også trolig viktig for fortsettelsen av trenden. Den likegyldige, som ikke ønsker å legge ned en innsats i hjemmet, vil trolig være drivkraften i den nye forbrukervalutatrenden. Statussøkeren som er interessert i raske løsninger kan også godt drive denne trenden. I denne delen har vi sett litt på hvilke forbrukere som driver utviklingen av våre hjem. Utfordringen for husbransjen er nå å bli bedre kjent med og å knytte bånd med dem. 18 I denne delen bygger ikke konklusjoner på etablerte sammenhenger utledet statistisk fra undersøkelsen. De er heller kvalifiserte gjetninger basert på vår erfaring og materialet vi har til rådighet. Vi henstiller til leseren å ta dette i betraktning. LYSSAND TRENDRAPPORT 39

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Hva driver forbrukerne?

Hva driver forbrukerne? Manifestasjon 2015 Hva driver forbrukerne? Forbrukernes forståelser av energibruk og energieffektivitet Åsne Lund Godbolt, PhD, Forsker Market, Money and Morals The Ambiguous Shaping of Energy Consumption

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Sommer oase på liten plass

Sommer oase på liten plass Sommer oase på liten plass Gjennom lavendelbusker i store tønner, oliventrær og lavthengende greiner kommer man inn i hagen til Renate og Trond. Den bare 250 kvadratmeter store hagen er innredet som et

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

LUKSURIØS. industrisjarm

LUKSURIØS. industrisjarm VAKRE kjøkken LUKSURIØS industrisjarm Robert falt for 1800-talls villaen ved første øyekast, selv om den trengte en gigantisk renovering. Og med havet som nabo er været i konstant endring, akkurat som

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Fjelljom. Gi hytta et unikt særpreg.

Fjelljom. Gi hytta et unikt særpreg. kjøkken og møbler Drømmer du om nytt kjøkken? Prima har produksjon av kjøkken og møbler i heltre. Kompromissløs kvalitet og miljøvennlig produksjon. Vi kan også tilby kjøkken og bad fra danske Aubo. Dansk

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

4 fargetemaer FOKUS PÅ.. Underwater world Klassisk miks Grønn retro Naturelementer

4 fargetemaer FOKUS PÅ.. Underwater world Klassisk miks Grønn retro Naturelementer Stockholm Furniture Fair TrendWatch 2015 En uke med design! Stockholm Furniture & Light Fair er verdens største møteplass for Skandinavisk møbel- og lysdesign, og ble i år gjennomført 3.-7. februar. Besøkende

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN

BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN Bosnytt er et friskt skudd på stammen av norske interiørmagasiner, og byr på avslørende reportasjer om hvordan mer eller mindre velbemidlede nordmenn

Detaljer

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. mai 2014 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten er konfidensiell, og er kun beregnet for den personen som har fullført personlighetstesten

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Hjemme hos Bruuns Bazaar

Hjemme hos Bruuns Bazaar fargekart her bor: Ivona og Bjørn Bruun sammen med barna Finn (13) og Sienna (9). Bjørn er grunnlegger av Bruuns Bazaar, Ivona er tidligere toppmodell med eget smykkemerke, Im Jewel (Imjewel.com). 5795

Detaljer

OPPLEV art OG SE FILMEN

OPPLEV art OG SE FILMEN OPPLEV art OG SE FILMEN DESIGN FRa VEDUM Produktene er kjernen i Vedums virksomhet. Vår langsiktige tenkning gjelder også design. Uansett stil moderne eller tradisjonell skal våre produkter ha et utseende

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Go To Market the DNA of successful business

Go To Market the DNA of successful business .disruptive markets need new thinking... Cato Svendsen VP Business Development GoTo Market the DNA of successfull business Insight Strategy Execution We work with business owners, boards, CEO's and directors

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme ELEKTRISKE PEISER Hjemmets nye flamme Kunsten å fornye norsk fyringstradisjon I Norge står fyringstradisjonen sterkt. Gleden ved å komme inn til levende ild er rotfestet i norske hjerter. Det samme er

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård FRANSK LYKKE: Silvia og Jans vingård ligger idyllisk til i Provence. Her har de vinranker på baksiden av huset, og olivenlund på forsiden. TV-STJERNER: Silvia

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Rom for lek. Anki King (37) nekter å bli voksen. Bardommen i Norge inspirerer både bildene hennes og leiligheten i New York.

Rom for lek. Anki King (37) nekter å bli voksen. Bardommen i Norge inspirerer både bildene hennes og leiligheten i New York. 34 PÅ HJEMMEBANE TEKST: RANDI HELENE SVENDSEN FOTO: ØRJAN ELLINGVÅG Norsk i New York: Anki King flyttet fra Harestua til New York for 13 år siden. Hun både bor og jobber i Williamsburg i Brooklyn. Anki

Detaljer

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Trendguide 2015. La deg inspirere av de mest fremtredende trendene.

Trendguide 2015. La deg inspirere av de mest fremtredende trendene. Trendguide 2015 La deg inspirere av de mest fremtredende trendene. TRENDGUIDE La deg inspirere av de mest fremtredende trendene for det neste året! Interiørdesign handler å finne din personlige stil, og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på?

Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på? 1 Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på? 3 DET ER NATUREN SOM SKAL SPILLE HOVEDROLLEN IKKE HYTTA. En Ålhytte skriker ikke etter oppmerksomhet, men lar naturen

Detaljer

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you.

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle løsninger for de aller

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Byggevaredagen 2013. Espen Hoff Adm.dir. Inwido Norway AS

Byggevaredagen 2013. Espen Hoff Adm.dir. Inwido Norway AS Byggevaredagen 2013 Espen Hoff Adm.dir. Inwido Norway AS Ledelse som fag. Hardt arbeid er roten til alt godt. Effektive team presterer bedre enn individer. Face the facts. Ærlighet og redelighet Hvem er

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

Crawford Smart 42. Prisverdige løsninger. Crawford Smart 42, Modell Trend - Brilliant struktur - Trafikkhvit (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prisverdige løsninger. Crawford Smart 42, Modell Trend - Brilliant struktur - Trafikkhvit (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prisverdige løsninger Crawford Smart 42, Modell Trend - Brilliant struktur - Trafikkhvit (RAL 9016) Crawford Smart 42 - Et prisverdig valg Innenfra og ut Med Crawford Smart 42 får du

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Crawford Superior+ 42, modell Style i Antrasittgrå (RAL 7016) med designvindu D702 Crawford Superior+ 42

Crawford Superior+ 42, modell Style i Antrasittgrå (RAL 7016) med designvindu D702 Crawford Superior+ 42 Crawford Superior+ 42, modell Style i Antrasittgrå (RAL 7016) med designvindu D702 Crawford Superior+ 42 Solide og elegante løsninger Crawford Superior+ 42 For den kresne kjøperen Med Crawford Superior+

Detaljer

Crawford Superior 42. Optimale løsninger. Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimale løsninger. Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimale løsninger Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjernstyrt kvalitet Generøs, enkel og moderne Med Crawford Superior 42 får

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse.

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse. INSPIRASJON HJEM da mette og niels pusset opp huset, fjernet de flere dører og utvidet åpningene, slik at romfølelsen ble luftigere. Møtet mellom gammelt og nytt er dessuten viktig for dem, noe som kommer

Detaljer

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA A F R O D I T E S A N D S L E V L I V E T I E L E G A N T E O G B E H A G E L I G E O M G I V E L S E R KYPROS HAR OVER 330 SOLDAGER I ÅRET OG FLOTTE STRENDER MED KRYSTALLKLART VANN BO I EN AVSLAPPAET

Detaljer

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet kvalitet BoMann-kvalitet er vårt nye kvalitetsstempel som forteller deg at dette er et høykvalitetsprodukt. Vi har valgt å satse på de beste: Norscan,

Detaljer

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Montepulciano. Areal. Enebolig Boligtype. 3 Soverom. Bad 2

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Montepulciano. Areal. Enebolig Boligtype. 3 Soverom. Bad 2 Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Montepulciano Areal Enebolig Boligtype 20m 3 Soverom Bad 2 Introduksjon til eiendommen Flott og veldig moderne villa, fordelt over to

Detaljer

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt.

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. Åpent landskap Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. tekst: Hanne G. Sagen foto: Espen Grønli Styling: Tone

Detaljer