Lektorprogram i humanistiske fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lektorprogram i humanistiske fag"

Transkript

1 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Heltid/deltid: Heltid Varighet: 10 semestre Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske fag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for krav til bachelor ved UiS av og Forskrift om krav til mastergrad av og oppfyller krava til lærerutdanning slik de kommer fram i Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 3. april Utdanninga følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet. Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et anna språk inngår i studiet, vil undervisninga foregå på det aktuelle språket. Læringsutbytte Etter endt studium på lektorprogrammet skal studentene ha godt faglig grunnlag for undervisning i sentrale emner ifølge de aktuelle fagplanene for grunnskole og videregående opplæring ha et godt fagdidaktisk grunnlag for å kunne legge til rette for elevers læring og kjennskap til aktuelle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring ha et godt pedagogisk grunnlag for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis ha erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning fra både grunnskole og videregående opplæring Opptakskrav Generell studiekompetanse + I tilllegg må søkerne ha minst 35 skolepoeng og karakteren 3 i matematikk (224 timer) og i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) for å være kvalifisert for opptak. Søknad: Via Samordna opptak. Url: side 1

2 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag Kontakt: telefon: Mer informasjon: Opptaksinformasjon Søking om opptak gjøres via Samordna opptak ( Alle emner på bachelor- og masterprogram, samt i praktisk-pedagogisk utdanning ved Institutt for Språk- og kulturvitenskap kan bygges inn i lektorprogrammet. Fagdidaktiske emner er avhengige av studentens øvrige fagkombinasjon. Studenter som har studieplass på bachelorprogram ved IKS kan søke innpass i lektorprogrammet. Det samme gjelder studenter som tidligere har tatt skolefaglige emner (uansett hvorfra) som gir undervisningskompetanse i skolen, under forutsetning av at det i løpet av lektorprogramstudiet er mulig å bygge emnene ut til fagenheter på minimum 60 studiepoeng. Det gjøres oppmerksom på at ex. paed er en del av de obligatoriske 30 studiepoeng i pedagogikk. Fagplan Studiet er bygd opp på grunnlag av eksisterende bachelor- og masternivå. På bachelornivå får studentene innføring i to fag, samt fordypning i ett av faga. I tillegg ligger de obligatoriske 30 studiepoenga med pedagogikk på bachelornivå. Studentene skal også være i kontakt med praksisfeltet hvert av de tre studieåra de tar bacheloremner. De to første åra skal de observere undervisning på flere skoler, mens de det tredje året skal ut i en 6-ukers undervisningspraksis. Når studentene kommer på masternivå, går de enda grundigere inn i det faget de har fordypa seg i på bachelor. I det fjerde året ligger fire emner som skal legge grunnlag for masteroppgaven som skrives i det femte og siste året, samt to fagdidaktiske emner - ett for hvert av faga i studentens fagkrets. Den siste 6-ukers undervisningspraksisperioden er også lagt til dette studieåret. I løpet av studiet skal studentene få praksiserfaringer i form av observasjon og egenundervisning fra både grunn- og videregående skole. Foreløpig har vi følgende mastergrader som kan gå inn i lektorprogrammet: Master i lesevitenskap som gir lektorkompetanse i norsk Master in Literacy Studies som gir lektorkompetanse i engelsk Master i historiedidaktikk som gir lektorkompetanse i historie Læringsmiljø, undervisnings- og læringsformer Lektorprogrammet er et femårig studium, der studentene vil fordele seg på flere ulike fagemner i studieløpet. De mest samlende emnene for alle studenter i lektorprogrammet vil være i tilknytning til pedagogikk, det vil si i første og tredje studieår - disse emnene er felles for alle. side 2

3 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 De øvrige emnene vil være avhengige av studentenes faglige profil. Undervisnings- og læringsformer er felles for lektorprogramstudenter og IKS øvrige studenter i bachelor-, masterprogram og praktisk-pedagogisk utdanning. Her vises det til de nylig (våren 2009) godkjente emnebeskrivelsene for de ulike fagemnene. Forhold mellom teori og praksis Teori og praksis skal integreres gjennom hele studiet. Dette gjøres ved at studentene observerer trente lærere i undervisningssituasjoner og at de planlegger, gjennomfører og vurderer egen undervisning med utgangspunkt i tilegna teori fra undervisning i pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk. Praksis organiseres i to ulike former: 1) punktpraksis og 2) undervisningspraksis. Emnekombinasjon/studieplan Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2013) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Velg dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner MHIS105 Nyere historie MHIS100 Moderne historie PPU101 Examen paedagogicum 10 MLHP10 Punktpraksis 1 0 EXP100 Examen philosophicum 10 MHIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk 10 teori, metode og fagdidaktikk MHIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie MLHP20 Punktpraksis 2 0 MHIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 HIS299 Fordypning historie 10 sp (høst) 10 HIS350 Fordypning i historie med 20 bacheloroppgave MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 side 3

4 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Engelsk breddefag (emner kommer i plan seinere) Nordisk breddefag (emner kommer i plan seinere) Religion breddefag (emner kommer i plan seinere) Matematikk breddefag STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 MAT110 Lineær algebra 10 PPU170 Matematikk fagdidaktikk 15 Naturfag breddefag BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS110 Astronomi 10 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 PPU160 Naturfag fagdidaktikk 15 BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BØK225 Organisasjon og ledelse 10 side 4

5 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST110 Demokratiteori og politisk teori 10 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner MENG100 Innføring i engelsk språk 10 MENG165 Amerikansk litteratur og kultur 10 PPU101 Examen paedagogicum 10 MLHP10 Punktpraksis 1 0 EXP100 Examen philosophicum 10 MENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 MENG140 Engelsk fonetikk og intonasjon 10 MLHP20 Punktpraksis 2 0 MENG105 Britisk og irsk litteratur 10 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 ENG250 Fordypning i engelsk språk og litteratur 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 ENG350 Fordypning i engelsk med 20 bacheloroppgave PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Nordisk breddefag (emner kommer i plan seinere) Historie breddefag (emner kommer i plan seinere) side 5

6 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Religion breddefag (emner kommer i plan seinere) Matematikk breddefag STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 MAT110 Lineær algebra 10 PPU170 Matematikk fagdidaktikk 15 Naturfag breddefag BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS110 Astronomi 10 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 PPU160 Naturfag fagdidaktikk 15 BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BØK225 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST110 Demokratiteori og politisk teori 10 Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner side 6

7 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MNOR130 Språk og historie 10 MNOR120 Tekst i kontekst 10 PPU101 Examen paedagogicum 10 MLHP10 Punktpraksis 1 0 EXP100 Examen philosophicum 10 MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis 10 MNOR140 Litterær analyse 10 MLHP20 Punktpraksis 2 0 MNOR110 Språkstruktur 10 NOR299 Fordypning nordisk 10 sp (høst) 10 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MNOR350 Nordisk fordjuping med bacheloroppgåve 20 MLEMAS Masteroppgåve 60 Engelsk breddefag (emner kommer i plan seinere) Historie breddefag (emner kommer i plan seinere) Religion breddefag (emner kommer i plan seinere) Matematikk breddefag STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 side 7

8 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MAT240 Matematikkens historie 10 MAT110 Lineær algebra 10 PPU170 Matematikk fagdidaktikk 15 Naturfag breddefag BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS110 Astronomi 10 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 PPU160 Naturfag fagdidaktikk 15 BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BØK225 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST110 Demokratiteori og politisk teori 10 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2012) År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner MHIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca MHIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk 10 side 8

9 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MHIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie MLHP20 Punktpraksis 2 0 HIS299 Fordypning historie 10 sp (høst) 10 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MHIS350 Fordypning i historie med bacheloroppgave 20 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MHI300 Historiebruk 1: Offentlig og politisk historiebruk 10 MHI310 Historiebruk 2: Læring og utvikling av verdier og 10 identiteter MLE330 Humanistisk fagteori og metoder 10 MHI340 Spesialisering av historiestudier 10 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Engelsk breddefag MENG100 Innføring i engelsk språk 10 MENG165 Amerikansk litteratur og kultur 10 MENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 MENG105 Britisk og irsk litteratur 10 Nordisk breddefag MNOR130 Språk og historie 10 MNOR120 Tekst i kontekst 10 MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis 10 MNOR110 Språkstruktur 10 Religion breddefag MREL100 Kristendommens hellige skrift - Bibelen 10 side 9

10 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MREL110 Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv 10 MREL140 Etikk og religionsdidaktikk 10 MREL130 Religionsvitenskap 10 Matematikk breddefag MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 MAT110 Lineær algebra 10 PPU170 Matematikk fagdidaktikk 15 Naturfag breddefag FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST115 Politisk teori 10 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner MENG105 Britisk og irsk litteratur 10 MENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 MENG140 Engelsk fonetikk og intonasjon 10 MLHP20 Punktpraksis 2 0 side 10

11 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MENG250 Fordypning i engelsk språk og litteratur 10 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 MENG350 Fordypning i engelsk med bacheloroppgave 20 MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Nordisk breddefag MNOR130 Språk og historie 10 MNOR120 Tekst i kontekst 10 MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis 10 MNOR110 Språkstruktur 10 Historie breddefag MHIS105 Nyere historie MHIS100 Moderne historie MHIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, 10 metode og fagdidaktikk MHIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag MREL100 Kristendommens hellige skrift - Bibelen 10 MREL110 Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv 10 MREL140 Etikk og religionsdidaktikk 10 MREL130 Religionsvitenskap 10 Matematikk breddefag MAT100 Matematiske metoder 1 10 side 11

12 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MAT120 Diskret matematikk 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 MAT110 Lineær algebra 10 PPU170 Matematikk fagdidaktikk 15 Naturfag breddefag FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST115 Politisk teori 10 Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner MNOR110 Språkstruktur 10 MLHP20 Punktpraksis 2 0 MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis 10 MNOR140 Litterær analyse 10 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 NOR299 Fordypning nordisk 10 sp (høst) 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MNOR350 Nordisk fordjuping med bacheloroppgåve 20 side 12

13 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MLEMAS Masteroppgåve 60 Engelsk breddefag MENG100 Innføring i engelsk språk 10 MENG165 Amerikansk litteratur og kultur 10 MENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 MENG105 Britisk og irsk litteratur 10 Historie breddefag MHIS105 Nyere historie MHIS100 Moderne historie MHIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, 10 metode og fagdidaktikk MHIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag MREL100 Kristendommens hellige skrift - Bibelen 10 MREL110 Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv 10 MREL140 Etikk og religionsdidaktikk 10 MREL130 Religionsvitenskap 10 Matematikk breddefag MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 MAT110 Lineær algebra 10 PPU170 Matematikk fagdidaktikk 15 Naturfag breddefag side 13

14 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST115 Politisk teori 10 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2011) År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner MHIS250 Norge i verden fra Napoleonskrigene frem til vår tid 10 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MHIS350 Fordypning i historie med bacheloroppgave 20 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MHI300 Historiebruk 1: Offentlig og politisk historiebruk 10 MHI310 Historiebruk 2: Læring og utvikling av verdier og 10 identiteter MLE330 Humanistisk fagteori og metoder 10 MHI340 Spesialisering av historiestudier 10 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 side 14

15 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Engelsk breddefag MENG105 Britisk og irsk litteratur 10 Nordisk breddefag MNOR110 Språkstruktur 10 Religion breddefag MREL130 Religionsvitenskap 10 Matematikk breddefag MAT110 Lineær algebra 10 Naturfag breddefag FYS210 Fysikklaboratorium 10 BIO100 Cellebiologi 10 BST115 Politisk teori 10 Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MNOR250 Språk i utvikling/selvfremstillende litteratur 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MNOR350 Nordisk fordjuping med bacheloroppgåve 20 MLE300 Tekstvitenskap, historie og samfunn 10 MLE320 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer 10 MLE330 Humanistisk fagteori og metoder 10 MLEMAS Masteroppgåve 60 side 15

16 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Engelsk breddefag MENG105 Britisk og irsk litteratur 10 Historie breddefag MHIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag MREL130 Religionsvitenskap 10 Matematikk breddefag MAT110 Lineær algebra 10 Naturfag breddefag FYS210 Fysikklaboratorium 10 BIO100 Cellebiologi 10 BST115 Politisk teori 10 Velg et av emnene - 10 studiepoeng MHI350 Tekst, minner og historie: innføring i minnestudier 10 MLE340 Lesing og fortolkning 10 MSP109 Helhetlige perspektiver på utvikling av skriftspråklige 10 ferdigheter MLI360 The Linguistics of Writing 10 MLI390 Integrated perspectives on literacy and written language skills 10 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MENG250 Fordypning i engelsk språk og litteratur 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MENG350 Fordypning i engelsk med bacheloroppgave 20 side 16

17 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Nordisk breddefag MNOR110 Språkstruktur 10 Historie breddefag MHIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag MREL130 Religionsvitenskap 10 Matematikk breddefag MAT110 Lineær algebra 10 Naturfag breddefag FYS210 Fysikklaboratorium 10 BIO100 Cellebiologi 10 BST115 Politisk teori 10 Velg emner - 40 studiepoeng MLI300 Texts and Readers 10 MLI310 English Writing from Runes to SMS 10 MLI320 Literacy from a Developmental Perspective 10 MLI330 Reading Historical Texts: Contexts and Conventions 10 MLI340 Reading Literary Texts: Theoretical Approaches 10 MLI350 History of written English 10 MLI360 The Linguistics of Writing 10 MLI390 Literacy and Discourse: Methodological Perspectives 10 MLI370 Scribes and Manuscripts 10 side 17

18 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MLI380 Second Language Literacy Development 10 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2010) År 4 År 5 Kode Emne SP Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner MHI300 Historiebruk 1: Offentlig og politisk historiebruk 10 MHI310 Historiebruk 2: Læring og utvikling av verdier og identiteter 10 MLE330 Humanistisk fagteori og metoder 10 MHI340 Spesialisering av historiestudier 10 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Engelsk breddefag Nordisk breddefag Religion breddefag Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner MLE300 Tekstvitenskap, historie og samfunn 10 MLE320 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer 10 MLE330 Humanistisk fagteori og metoder 10 side 18

19 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :45:18 År 4 År 5 Kode Emne SP MLEMAS Masteroppgåve 60 Engelsk breddefag Historie breddefag Religion breddefag Velg et av emnene - 10 studiepoeng MHI350 Tekst, minner og historie: innføring i minnestudier 10 MLE340 Lesing og fortolkning 10 MSP109 Helhetlige perspektiver på utvikling av skriftspråklige ferdigheter 10 MLI360 The Linguistics of Writing 10 MLI390 Integrated perspectives on literacy and written language skills 10 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Nordisk breddefag Historie breddefag Religion breddefag Velg emner - 40 studiepoeng MLI300 Texts and Readers 10 side 19

20 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 4 År 5 Kode Emne SP MLI310 English Writing from Runes to SMS 10 MLI320 Literacy from a Developmental Perspective 10 MLI330 Reading Historical Texts: Contexts and Conventions 10 MLI340 Reading Literary Texts: Theoretical Approaches 10 MLI350 History of written English 10 MLI360 The Linguistics of Writing 10 MLI390 Literacy and Discourse: Methodological Perspectives 10 MLI370 Scribes and Manuscripts 10 MLI380 Second Language Literacy Development 10 Hva kan du bli Gjennom lektorprogrammet skal studentene bli bevisste på sitt eget faglige ståsted og personlige holdninger til lærerarbeidet. De skal møte utfordringer både gjennom praksisopplæring og gjennom teoristudier, slik at de utvikler dyktighet, innsikt og evne til faglig, pedagogisk og fagdidaktisk refleksjon i arbeidet som lektor i skolen. I løpet av studiet skal studentene videreutvikle kompetanse på følgende fem områder: faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse, samt yrkesetisk kompetanse. Fullført studium gir rett til tittelen lektor og kvalifiserer for undervisningsstillinger på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, i voksenopplæring og i videregående skole. Lektorprogrammet kan også kvalifisere for videre studier på doktorgradsnivå. Utenlandsopphold Det legges til rette for at 4. semester i lektorprogrammet kan gjennomføres helt eller delvis ved en utenlandsk institusjon, i emner i tilknytning til studentenes breddefag. side 20

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Institutt for språk- og

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Master

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Lesevitenskap - masterstudium

Lesevitenskap - masterstudium Lesevitenskap - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Master i lesevitenskap

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, NYNORSK, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eiltid/deltid:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Lesevitenskap - masterstudium

Lesevitenskap - masterstudium Studieprogram M-LESEVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Lesevitenskap - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:35 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, NYNORSK, 2008 ØST, versjon 08.aug.2013 11:12:58 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eiltid/deltid:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, NYNORSK, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eiltid/deltid:

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2008 ØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Generelle krav for å oppnå en bachelorgrad

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Studieprogram P-PPUMUDA, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning Tilbys av: Det

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i engelsk språk og litteratur er

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, NYNORSK, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:25 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heiltid/deltid: Heltid Opptakskrav Generell studiekompetanse.

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Studieprogram M-PETTE5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Generelle krav for å oppnå en bachelorgrad

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-PETGEO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer