Lektorprogram i humanistiske fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lektorprogram i humanistiske fag"

Transkript

1 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug :1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske fag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for krav til bachelor ved UiS av og Forskrift om krav til mastergrad av og oppfyller krava til lærerutdanning slik de kommer fram i Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 3. april Utdanninga følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet. Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et anna språk inngår i studiet, vil undervisninga foregå på det aktuelle språket. Opptakskrav I tilllegg til generell studiekompetanse må søkerne ha minst 3 skolepoeng og karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) for å være kvalifisert for opptak. Opptaksinformasjon Alle emner på bachelor- og masterprogram, samt i praktisk-pedagogisk utdanning ved Institutt for Språk- og kulturvitenskap kan bygges inn i lektorprogrammet. Fagdidaktiske emner er avhengige av studentens øvrige fagkombinasjon. Studenter som har studieplass på bachelorprogram ved IKS kan søke innpass i lektorprogrammet. Det samme gjelder studenter som tidligere har tatt skolefaglige emner (uansett hvorfra) som gir undervisningskompetanse i skolen, under forutsetning av at det i løpet av lektorprogramstudiet er mulig å bygge emnene ut til fagenheter på minimum 60 studiepoeng. Det gjøres oppmerksom på at ex. paed er en del av de obligatoriske 30 studiepoeng i pedagogikk. Fagplan Studiet er bygd opp på grunnlag av eksisterende bachelor- og masternivå. På bachelornivå får studentene innføring i to fag, samt fordypning i ett av faga. I tillegg ligger de obligatoriske 30 studiepoenga med pedagogikk på bachelornivå. Studentene skal også være i kontakt med praksisfeltet hvert av de tre studieåra de tar bacheloremner. De to første åra skal de observere undervisning på flere skoler, mens de det tredje året skal ut i en 6-ukers undervisningspraksis. Når studentene kommer på masternivå, går de enda grundigere inn i det faget de har fordypa seg i på bachelor. I det fjerde året ligger fire emner som skal legge grunnlag for side 1

2 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag masteroppgaven som skrives i det femte og siste året, samt to fagdidaktiske emner - ett for hvert av faga i studentens fagkrets. Den siste 6-ukers undervisningspraksisperioden er også lagt til dette studieåret. I løpet av studiet skal studentene få praksiserfaringer i form av observasjon og egenundervisning fra både grunn- og videregående skole. Foreløpig har vi følgende mastergrader som kan gå inn i lektorprogrammet: Master i lesevitenskap som gir lektorkompetanse i norsk Master in Literacy Studies som gir lektorkompetanse i engelsk Master i historiedidaktikk som gir lektorkompetanse i historie Læringsmiljø, undervisnings- og læringsformer Lektorprogrammet er et femårig studium, der studentene vil fordele seg på flere ulike fagemner i studieløpet. De mest samlende emnene for alle studenter i lektorprogrammet vil være i tilknytning til pedagogikk, det vil si i første og tredje studieår - disse emnene er felles for alle. De øvrige emnene vil være avhengige av studentenes faglige profil. Undervisnings- og læringsformer er felles for lektorprogramstudenter og IKS øvrige studenter i bachelor-, masterprogram og praktisk-pedagogisk utdanning. Her vises det til de nylig (våren 2009) godkjente emnebeskrivelsene for de ulike fagemnene. Forhold mellom teori og praksis Teori og praksis skal integreres gjennom hele studiet. Dette gjøres ved at studentene observerer trente lærere i undervisningssituasjoner og at de planlegger, gjennomfører og vurderer egen undervisning med utgangspunkt i tilegna teori fra undervisning i pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk. Praksis organiseres i to ulike former: 1) punktpraksis og 2) undervisningspraksis. Emnekombinasjon/studieplan Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2011) Kode Emne SP Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner HIS10 Nyere historie HIS100 Moderne historie PPU101 Examen paedagogicum 10 MLHP10 Punktpraksis 1 0 side 2

3 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug :1:3 Kode Emne SP EXP100 Examen philosophicum 10 HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca HIS120 Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk 10 HIS11 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie MLHP20 Punktpraksis 2 0 HIS20 Norge i verden fra Napoleonskrigene frem til 10 vår tid PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 HIS30 Fordypning i historie med bacheloroppgave 20 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 Valg av breddefag Engelsk breddefag ENG140 Engelsk fonetikk og intonasjon 10 ENG130 Andre stemmer - Global engelsk litteratur 10 ENG100 Innføring i engelsk språk 10 ENG16 En introduksjon til USA 10 ENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 ENG10 Britisk litteratur 10 Nordisk breddefag NOR140 Tekst og sjanger 10 NOR160 Retorikk, sjangrar og media 10 NOR130 Språk og historie 10 NOR120 Tekst og historie 10 NOR10 Språk og litteratur i teori og praksis 10 NOR110 Språkstruktur 10 Religion breddefag side 3

4 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag Kode Emne SP REL10 Religionshistorie 10 REL120 Religion og kunst 10 REL100 Bibelen 10 REL110 Kristendommens historie og troslære 10 REL140 Etikk og fagdidaktikk 10 REL130 Religionsvitenskap, norrøn religion og alternativ spiritualitet 10 Matematikk breddefag ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk ÅMA220 Diskret matematikk 2 ÅMA230 Grupper og symmetri 10 ÅMA100 Matematiske metoder 1 10 ÅMA120 Diskret matematikk 1 10 ÅMA240 Matematikkens historie 10 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra 10 Naturfag breddefag BBI110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi BIT340 Astronomi 10 BIT100 Fysikk 10 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIT170 Fysikklaboratorium BIK230 Generell kjemi 10 BBI120 Cellebiologi 10 Samfunnsfag breddefag BBA180 Velferdssamfunn og velferdspolitikk I 10 BØK22 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner 10 side 4

5 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug :1:3 Kode Emne SP BST110 Demokratiteori og politisk teori 10 Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner NOR130 Språk og historie 10 NOR120 Tekst og historie 10 PPU101 Examen paedagogicum 10 MLHP10 Punktpraksis 1 0 EXP100 Examen philosophicum 10 MLHP20 Punktpraksis 2 0 NOR110 Språkstruktur 10 NOR10 Språk og litteratur i teori og praksis 10 NOR140 Tekst og sjanger 10 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MLEMAS Masteroppgåve 60 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 Valg av breddefag Engelsk breddefag ENG140 Engelsk fonetikk og intonasjon 10 ENG130 Andre stemmer - Global engelsk litteratur 10 ENG100 Innføring i engelsk språk 10 ENG16 En introduksjon til USA 10 ENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 ENG10 Britisk litteratur 10 Historie breddefag HIS11 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie HIS180 Trusler mot demokratiet 10 side

6 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag Kode Emne SP HIS10 Nyere historie HIS100 Moderne historie HIS120 Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk 10 HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag REL10 Religionshistorie 10 REL120 Religion og kunst 10 REL100 Bibelen 10 REL110 Kristendommens historie og troslære 10 REL140 Etikk og fagdidaktikk 10 REL130 Religionsvitenskap, norrøn religion og alternativ spiritualitet 10 Matematikk breddefag ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk ÅMA220 Diskret matematikk 2 ÅMA230 Grupper og symmetri 10 ÅMA100 Matematiske metoder 1 10 ÅMA120 Diskret matematikk 1 10 ÅMA240 Matematikkens historie 10 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra 10 Naturfag breddefag BBI110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi BIT340 Astronomi 10 BIT100 Fysikk 10 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIT170 Fysikklaboratorium BIK230 Generell kjemi 10 BBI120 Cellebiologi 10 Samfunnsfag breddefag side 6

7 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug :1:3 Kode Emne SP BBA180 Velferdssamfunn og velferdspolitikk I 10 BØK22 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner 10 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner ENG100 Innføring i engelsk språk 10 ENG16 En introduksjon til USA 10 PPU101 Examen paedagogicum 10 MLHP10 Punktpraksis 1 0 EXP100 Examen philosophicum 10 ENG10 Britisk litteratur 10 ENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 ENG140 Engelsk fonetikk og intonasjon 10 MLHP20 Punktpraksis 2 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Valg av breddefag Nordisk breddefag NOR140 Tekst og sjanger 10 NOR160 Retorikk, sjangrar og media 10 NOR130 Språk og historie 10 NOR120 Tekst og historie 10 NOR10 Språk og litteratur i teori og praksis 10 NOR110 Språkstruktur 10 side 7

8 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag Kode Emne SP Historie breddefag HIS11 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie HIS180 Trusler mot demokratiet 10 HIS10 Nyere historie HIS100 Moderne historie HIS120 Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk 10 HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag REL10 Religionshistorie 10 REL120 Religion og kunst 10 REL100 Bibelen 10 REL110 Kristendommens historie og troslære 10 REL140 Etikk og fagdidaktikk 10 REL130 Religionsvitenskap, norrøn religion og alternativ spiritualitet 10 Matematikk breddefag ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk ÅMA220 Diskret matematikk 2 ÅMA230 Grupper og symmetri 10 ÅMA100 Matematiske metoder 1 10 ÅMA120 Diskret matematikk 1 10 ÅMA240 Matematikkens historie 10 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra 10 Naturfag breddefag BBI110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi BIT340 Astronomi 10 BIT100 Fysikk 10 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIT170 Fysikklaboratorium side 8

9 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug :1:3 Kode Emne SP BIK230 Generell kjemi 10 BBI120 Cellebiologi 10 Samfunnsfag breddefag BBA180 Velferdssamfunn og velferdspolitikk I 10 BØK22 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner 10 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2010) År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca HIS120 Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk 10 HIS11 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie MLHP20 Punktpraksis 2 0 HIS20 Norge i verden fra Napoleonskrigene frem til vår tid 10 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 HIS30 Fordypning i historie med bacheloroppgave 20 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 Valg av breddefag Engelsk breddefag ENG100 Innføring i engelsk språk 10 side 9

10 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP ENG16 En introduksjon til USA 10 ENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 ENG10 Britisk litteratur 10 Nordisk breddefag NOR130 Språk og historie 10 NOR120 Tekst og historie 10 NOR10 Språk og litteratur i teori og praksis 10 NOR110 Språkstruktur 10 Religion breddefag REL100 Bibelen 10 REL110 Kristendommens historie og troslære 10 REL140 Etikk og fagdidaktikk 10 REL130 Religionsvitenskap, norrøn religion og alternativ spiritualitet 10 Matematikk breddefag ÅMA100 Matematiske metoder 1 10 ÅMA120 Diskret matematikk 1 10 ÅMA240 Matematikkens historie 10 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra 10 Naturfag breddefag BIT100 Fysikk 10 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIT170 Fysikklaboratorium BIK230 Generell kjemi 10 BBI120 Cellebiologi 10 Samfunnsfag breddefag BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner 10 BST110 Demokratiteori og politisk teori 10 side 10

11 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug :1:3 År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner MLHP20 Punktpraksis 2 0 NOR110 Språkstruktur 10 NOR10 Språk og litteratur i teori og praksis 10 NOR140 Tekst og sjanger 10 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 NOR20 Språk i utvikling/tekst og kontekst 10 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 NOR30 Nordisk fordjuping med bacheloroppgåve 20 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 MLEMAS Masteroppgåve 60 Valg av breddefag Engelsk breddefag ENG100 Innføring i engelsk språk 10 ENG16 En introduksjon til USA 10 ENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 ENG10 Britisk litteratur 10 Historie breddefag HIS10 Nyere historie HIS100 Moderne historie HIS120 Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk 10 HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag REL100 Bibelen 10 REL110 Kristendommens historie og troslære 10 REL140 Etikk og fagdidaktikk 10 REL130 Religionsvitenskap, norrøn religion og alternativ spiritualitet 10 side 11

12 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP Matematikk breddefag ÅMA100 Matematiske metoder 1 10 ÅMA120 Diskret matematikk 1 10 ÅMA240 Matematikkens historie 10 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra 10 Naturfag breddefag BIT100 Fysikk 10 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIT170 Fysikklaboratorium BIK230 Generell kjemi 10 BBI120 Cellebiologi 10 Samfunnsfag breddefag BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner 10 BST110 Demokratiteori og politisk teori 10 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner ENG10 Britisk litteratur 10 ENG180 Engelsk språkbruk med didaktikk 10 ENG140 Engelsk fonetikk og intonasjon 10 MLHP20 Punktpraksis 2 0 PPU102 Forsknings- og utviklingsarbeid 10 ENG20 Fordypning i engelsk språk og litteratur 10 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU103 Læring og pedagogisk virksomhet 10 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 ENG30 Fordypning i engelsk med bacheloroppgave 20 MLIMAS Dissertation and oral exam 60 side 12

13 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug :1:3 År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP Valg av breddefag Nordisk breddefag NOR130 Språk og historie 10 NOR120 Tekst og historie 10 NOR10 Språk og litteratur i teori og praksis 10 NOR110 Språkstruktur 10 Historie breddefag HIS10 Nyere historie HIS100 Moderne historie HIS120 Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk 10 HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca Religion breddefag REL100 Bibelen 10 REL110 Kristendommens historie og troslære 10 REL140 Etikk og fagdidaktikk 10 REL130 Religionsvitenskap, norrøn religion og alternativ spiritualitet 10 Matematikk breddefag ÅMA100 Matematiske metoder 1 10 ÅMA120 Diskret matematikk 1 10 ÅMA240 Matematikkens historie 10 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra 10 Naturfag breddefag BIT100 Fysikk 10 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIT170 Fysikklaboratorium BIK230 Generell kjemi 10 BBI120 Cellebiologi 10 Samfunnsfag breddefag BSS100 Individ og samfunn 10 side 13

14 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP BST100 Makt og politikk 10 BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner 10 BST110 Demokratiteori og politisk teori 10 Hva kan du bli Gjennom lektorprogrammet skal studentene bli bevisste på sitt eget faglige ståsted og personlige holdninger til lærerarbeidet. De skal møte utfordringer både gjennom praksisopplæring og gjennom teoristudier, slik at de utvikler dyktighet, innsikt og evne til faglig, pedagogisk og fagdidaktisk refleksjon i arbeidet som lektor i skolen. I løpet av studiet skal studentene videreutvikle kompetanse på følgende fem områder: faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse, samt yrkesetisk kompetanse. Fullført studium gir rett til tittelen lektor og kvalifiserer for undervisningsstillinger på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, i voksenopplæring og i videregående skole. Lektorprogrammet kan også kvalifisere for videre studier på doktorgradsnivå. Utenlandsopphold Det legges til rette for at 4. semester i lektorprogrammet kan gjennomføres helt eller delvis ved en utenlandsk institusjon, i emner i tilknytning til studentenes breddefag. side 14

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Institutt for språk- og

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, NYNORSK, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eiltid/deltid:

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, NYNORSK, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eiltid/deltid:

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:35 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2008 ØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, NYNORSK, 2008 ØST, versjon 08.aug.2013 11:12:58 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eiltid/deltid:

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Generelle krav for å oppnå en bachelorgrad

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, NYNORSK, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:25 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heiltid/deltid: Heltid Opptakskrav Generell studiekompetanse.

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i engelsk språk og litteratur er

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Generelle krav for å oppnå en bachelorgrad

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Introduksjon:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Studieprogram P-PPUMUDA, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning Tilbys av: Det

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-OFFSH5, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:20 Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det overordnete mål med det treårige

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

FR-HUM sak 20/09 NY STUDIEPLAN ADJUNKT- OG LEKTORUTDANNING I HUMANISTISKE FAG

FR-HUM sak 20/09 NY STUDIEPLAN ADJUNKT- OG LEKTORUTDANNING I HUMANISTISKE FAG UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Fakultetsrådet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TORSDAG 13. AUGUST 2009, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Master

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Opptaksinformasjon Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Studieprogram B-SOSIOL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Petroleumsteknologi - Master i teknologi /

Detaljer