Lektorprogram i humanistiske fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lektorprogram i humanistiske fag"

Transkript

1 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Master i literacy studies Heltid/deltid: Heltid Varighet: 10 semestre Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske fag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for krav til bachelor ved UiS av og Forskrift om krav til mastergrad av og oppfyller krava til lærerutdanning slik de kommer fram i Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 3. april Utdanninga følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet. Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et anna språk inngår i studiet, vil undervisninga foregå på det aktuelle språket. Læringsutbytte Etter endt studium på lektorprogrammet skal studentene ha godt faglig grunnlag for undervisning i sentrale emner ifølge de aktuelle fagplanene for grunnskole og videregående opplæring ha et godt fagdidaktisk grunnlag for å kunne legge til rette for elevers læring og kjennskap til aktuelle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring ha et godt pedagogisk grunnlag for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis ha erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning fra både grunnskole og videregående opplæring Opptakskrav Generell studiekompetanse + I tilllegg må søkerne ha minst 35 skolepoeng og karakteren 3 i matematikk (224 timer) og i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) for å være kvalifisert for side 1

2 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag opptak. Søknad: Via Samordna opptak. Url: Kontakt: telefon: Mer informasjon: Opptaksinformasjon Søking om opptak gjøres via Samordna opptak ( Alle emner på bachelor- og masterprogram, samt i praktisk-pedagogisk utdanning ved Institutt for Språk- og kulturvitenskap kan bygges inn i lektorprogrammet. Fagdidaktiske emner er avhengige av studentens øvrige fagkombinasjon. Studenter som har studieplass på bachelorprogram ved IKS kan søke innpass i lektorprogrammet. Det samme gjelder studenter som tidligere har tatt skolefaglige emner (uansett hvorfra) som gir undervisningskompetanse i skolen, under forutsetning av at det i løpet av lektorprogramstudiet er mulig å bygge emnene ut til fagenheter på minimum 60 studiepoeng. Det gjøres oppmerksom på at ex. paed er en del av de obligatoriske 30 studiepoeng i pedagogikk. Fagplan Studiet er bygd opp på grunnlag av eksisterende bachelor- og masternivå. På bachelornivå får studentene innføring i to fag, samt fordypning i ett av faga. I tillegg ligger de obligatoriske 30 studiepoenga med pedagogikk på bachelornivå. Studentene skal også være i kontakt med praksisfeltet hvert av de tre studieåra de tar bacheloremner. De to første åra skal de observere undervisning på flere skoler, mens de det tredje året skal ut i en 6-ukers undervisningspraksis. Når studentene kommer på masternivå, går de enda grundigere inn i det faget de har fordypa seg i på bachelor. I det fjerde året ligger fire emner som skal legge grunnlag for masteroppgaven som skrives i det femte og siste året, samt to fagdidaktiske emner - ett for hvert av faga i studentens fagkrets. Den siste 6-ukers undervisningspraksisperioden er også lagt til dette studieåret. I løpet av studiet skal studentene få praksiserfaringer i form av observasjon og egenundervisning fra både grunn- og videregående skole. Foreløpig har vi følgende mastergrader som kan gå inn i lektorprogrammet: Master i lesevitenskap som gir lektorkompetanse i norsk Master in Literacy Studies som gir lektorkompetanse i engelsk side 2

3 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 Master i historiedidaktikk som gir lektorkompetanse i historie Læringsmiljø, undervisnings- og læringsformer Lektorprogrammet er et femårig studium, der studentene vil fordele seg på flere ulike fagemner i studieløpet. De mest samlende emnene for alle studenter i lektorprogrammet vil være i tilknytning til pedagogikk, det vil si i første og tredje studieår - disse emnene er felles for alle. De øvrige emnene vil være avhengige av studentenes faglige profil. Undervisnings- og læringsformer er felles for lektorprogramstudenter og IKS' øvrige studenter i bachelor-, masterprogram og praktisk-pedagogisk utdanning. Her vises det til de nylig (våren 2009) godkjente emnebeskrivelsene for de ulike fagemnene. Forhold mellom teori og praksis Teori og praksis skal integreres gjennom hele studiet. Dette gjøres ved at studentene observerer trente lærere i undervisningssituasjoner og at de planlegger, gjennomfører og vurderer egen undervisning med utgangspunkt i tilegna teori fra undervisning i pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk. Praksis organiseres i to ulike former: 1) punktpraksis og 2) undervisningspraksis. Emnekombinasjon/studieplan Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2014) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Velg fag 1 - historie, nordisk eller engelsk Historie fag 1 Historie fag 1- obligatoriske emner EPP100 Examen philosophicum og examen 15 paedagogicum. Introductory course to the study of the humanities LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid 15 LPRA10 Observasjonspraksis 0 LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk 15 teori, metode og historiedidaktikk LHIS165 Moderne historie 15 LPRA20 Følgepraksis del 1 0 LPRA30 Følgepraksis del 2 0 PPU113 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15 side 3

4 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP LPRA40 Praksis 6 uker del 1 0 LHIS195 Byens historie 15 LHIS370 Fordypningsoppgave i historie 15 PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 LPRA50 Praksis 6 uker del 2 0 LPRA60 Avsluttende praksis 0 Valg av fag 2 Engelsk fag 2 LENG115 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15 LENG145 Innføring i engelsk språk 15 LENG175 Amerikansk litteratur og kultur 15 LENG195 Engelsk fonetikk og fonologi 15 PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del Nordisk fag 2 LNOR145 Tekst i kontekst 15 LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon 15 LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie 15 LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk 15 analyse PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del Matematikk fag 2 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT110 Lineær algebra 10 STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 side 4

5 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MAT240 Matematikkens historie 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Opptak til emner på masternivå -historie Obligatoriske emner -masternivå (historie) MHI305 Historiebruk: Fortiden i nåtiden 15 MHI315 Historievitenskap - globalhistorie og 15 miljøhistorie MHI345 Historievitenskap - afrikansk historiografi 15 og vannhistorie LMHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 45 Engelsk fag 1 Engelsk fag 1 - obligatoriske emner EPP100 Examen philosophicum og examen 15 paedagogicum. Introductory course to the study of the humanities LENG145 Innføring i engelsk språk 15 LENG175 Amerikansk litteratur og kultur 15 LENG195 Engelsk fonetikk og fonologi 15 LPRA10 Observasjonspraksis 0 LPRA20 Følgepraksis del 1 0 LPRA30 Følgepraksis del 2 0 PPU113 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15 PPU131 Engelsk fagdidaktikk del LPRA40 Praksis 6 uker del 1 0 LENG115 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15 LENG370 Fordypningsoppgave i engelsk 15 PPU132 Engelsk fagdidaktikk del LPRA50 Praksis 6 uker del 2 0 PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 LPRA60 Avsluttende praksis 0 Valg av fag 2 Nordisk fag 2 side 5

6 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP LNOR145 Tekst i kontekst 15 LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon 15 LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie 15 LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk 15 analyse PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del Historie fag 2 LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid 15 LHIS195 Byens historie 15 LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk 15 teori, metode og historiedidaktikk LHIS165 Moderne historie 15 Religion fag 2 LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam 15 LREL145 Bibelen og kristendommens historie 15 LREL175 Hinduisme, buddhisme og religion i 15 samtiden LREL165 Etikk og livssyn, kristen tro og 15 trostradisjoner PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk fag 2 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT110 Lineær algebra 10 STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del side 6

7 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag fag 2 BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag fag 2 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BST115 Politisk teori 10 BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BSS235 Organisasjonsendring 10 Idrett fag 2 IDR101 Idrett og samfunn 10 IDR102 Lek - Idrett - Dans 25 IDR103 Friluftsliv 5 IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10 IDR117 Treningslære 1 10 PPU180 Kroppsøving fagdidaktikk 15 Opptak til emner på masternivå -engelsk Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) MLI305 Authors, Texts and Readers 15 side 7

8 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MLI335 First and Second Language Literacy 15 Development MLI315 English Writing: Function, Form and 15 Change LMLIMAS Masteroppgave med muntlig eksamen 45 Nordisk fag 1 Nordisk fag 1 - obligatoriske emner EPP100 Examen philosophicum og examen 15 paedagogicum. Introductory course to the study of the humanities LPRA10 Observasjonspraksis 0 LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon 15 LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie 15 LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk 15 analyse LPRA20 Følgepraksis del 1 0 LPRA30 Følgepraksis del 2 0 PPU113 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15 PPU136 Norsk fagdidaktikk del LPRA40 Praksis 6 uker del 1 0 LNOR145 Tekst i kontekst 15 LNOR370 Fordypningsoppgave nordisk 15 PPU137 Norsk fagdidaktikk del PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 LPRA50 Praksis 6 uker del 2 0 LPRA60 Avsluttende praksis 0 Valg av fag 2 Engelsk fag 2 LENG115 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15 LENG145 Innføring i engelsk språk 15 LENG175 Amerikansk litteratur og kultur 15 LENG195 Engelsk fonetikk og fonologi 15 PPU131 Engelsk fagdidaktikk del side 8

9 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP PPU132 Engelsk fagdidaktikk del Historie fag 2 LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid 15 LHIS195 Byens historie 15 LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk 15 teori, metode og historiedidaktikk LHIS165 Moderne historie 15 Religion fag 2 LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam 15 LREL145 Bibelen og kristendommens historie 15 LREL175 Hinduisme, buddhisme og religion i 15 samtiden LREL165 Etikk og livssyn, kristen tro og 15 trostradisjoner PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk fag 2 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT110 Lineær algebra 10 STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag fag 2 BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 side 9

10 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 BIO100 Cellebiologi 10 PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag fag 2 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BST115 Politisk teori 10 BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BSS235 Organisasjonsendring 10 Idrett fag 2 IDR101 Idrett og samfunn 10 IDR102 Lek - Idrett - Dans 25 IDR103 Friluftsliv 5 IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10 IDR117 Treningslære 1 10 PPU180 Kroppsøving fagdidaktikk 15 Opptak til emner på masternivå - nordisk Obligatoriske emner -masternivå (nordisk) MLE305 Innføring i lesevitenskap 15 MLE315 Muntlig språk og tekstbruk i endring 15 MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser 15 og læringsformer LMLEMAS Masteroppgåva i lesevitskap 45 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2013) side 10

11 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Valg av fag 1 - historie, nordisk eller engelsk Historie fag 1 Historie fag 1 - obligatoriske emner MLHP20 Punktpraksis 2 0 PPU116 Innføring i forsknings- og utviklingsarbeid 5 LHIS146 Antikk- og middelalderhistorie til ca LHIS370 Fordypningsoppgave i historie 15 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 LHIS195 Byens historie 15 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 Valg av fag 2 Engelsk breddefag LENG115 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15 LENG145 Innføring i engelsk språk 15 LENG175 Amerikansk litteratur og kultur 15 LENG195 Engelsk fonetikk og fonologi 15 PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del Nordisk fag 2 LNOR145 Tekst i kontekst 15 LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon 15 LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie 15 LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse 15 PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del Religion fag 2 LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam 15 side 11

12 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP LREL145 Bibelen og kristendommens historie 15 LREL175 Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden 15 LREL165 Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner 15 PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk fag 2 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT110 Lineær algebra 10 STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag fag 2 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 BIO100 Cellebiologi 10 BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BØK225 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 side 12

13 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST115 Politisk teori 10 Opptak til emner på masternivå -historie Obligatoriske emner -masternivå (historie) MHI305 Historiebruk: Fortiden i nåtiden 15 MHI330 Historisk fagteori og metode 15 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner MLHP20 Punktpraksis 2 0 PPU131 Engelsk fagdidaktikk del LENG116 Innføring i britisk og irsk litteratur 10 PPU116 Innføring i forsknings- og utviklingsarbeid 5 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 LENG115 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15 LENG370 Fordypningsoppgave i engelsk 15 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 PPU132 Engelsk fagdidaktikk del PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 Valg av breddefag Nordisk fag 2 LNOR145 Tekst i kontekst 15 LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon 15 LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie 15 LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse 15 PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del Historie breddefag side 13

14 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, 15 metode og historiedidaktikk LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid 15 LHIS195 Byens historie 15 LHIS165 Moderne historie 15 Religion fag 2 LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam 15 LREL145 Bibelen og kristendommens historie 15 LREL175 Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden 15 LREL165 Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner 15 PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk fag 2 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT110 Lineær algebra 10 STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag fag 2 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 BIO100 Cellebiologi 10 BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 side 14

15 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP KJE150 Generell kjemi 10 PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BØK225 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST115 Politisk teori 10 Idrett fag 2 IDR101 Idrett og samfunn 10 IDR102 Lek - Idrett - Dans 20 IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter 10 IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10 IDR117 Treningslære 1 10 PPU180 Kroppsøving fagdidaktikk 15 Opptak til emner på masternivå -engelsk Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) MLI305 Authors, Texts and Readers 15 MLI335 First and Second Language Literacy Development 15 Velg masteroppgave - 45 eller 60 studiepoeng MLI315 English Writing: Function, Form and Change 15 LMLIMAS Masteroppgave med muntlig eksamen 45 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner MLHP20 Punktpraksis 2 0 side 15

16 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP PPU116 Innføring i forsknings- og utviklingsarbeid 5 LNOR176 Språkstruktur og språkvariasjon 10 PPU136 Norsk fagdidaktikk del LNOR145 Tekst i kontekst 15 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 LNOR370 Fordypningsoppgave nordisk 15 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 PPU137 Norsk fagdidaktikk del PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 Valg av breddefag Engelsk breddefag LENG115 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15 LENG145 Innføring i engelsk språk 15 LENG175 Amerikansk litteratur og kultur 15 LENG195 Engelsk fonetikk og fonologi 15 PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del Historie breddefag LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, 15 metode og historiedidaktikk LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid 15 LHIS195 Byens historie 15 LHIS165 Moderne historie 15 Religion fag 2 LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam 15 LREL145 Bibelen og kristendommens historie 15 LREL175 Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden 15 LREL165 Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner 15 side 16

17 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk fag 2 MAT100 Matematiske metoder 1 10 MAT120 Diskret matematikk 10 MAT110 Lineær algebra 10 STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10 MAT230 Grupper og symmetri 10 MAT240 Matematikkens historie 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag fag 2 FYS100 Fysikk 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 BIO100 Cellebiologi 10 BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10 FYS210 Fysikklaboratorium 10 KJE150 Generell kjemi 10 PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag BSP250 Kjønn, kultur og samfunn 10 BØK225 Organisasjon og ledelse 10 BSS100 Individ og samfunn 10 BST100 Makt og politikk 10 BSS130 Samfunnsstruktur i endring 10 BST115 Politisk teori 10 side 17

18 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Idrett fag 2 IDR101 Idrett og samfunn 10 IDR102 Lek - Idrett - Dans 20 IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter 10 IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10 IDR117 Treningslære 1 10 PPU180 Kroppsøving fagdidaktikk 15 Opptak til emner på masternivå - nordisk Obligatoriske emner -masternivå (nordisk) MLE305 Innføring i lesevitenskap 15 MLE315 Muntlig språk og tekstbruk i endring 15 Velg masteroppgave - 45 eller 60 studiepoeng MLEMAS Masteroppgåve 60 LMLEMAS Masteroppgåva i lesevitskap 45 MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer 15 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2012) År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner PPU116 Innføring i forsknings- og utviklingsarbeid 5 LHIS370 Fordypningsoppgave i historie 15 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 side 18

19 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP LHIS270 Historie fordypning Norge i verden 15 Valg av breddefag Engelsk breddefag PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del LENG116 Innføring i britisk og irsk litteratur 10 Nordisk breddefag PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del LNOR176 Språkstruktur og språkvariasjon 10 Religion breddefag PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del LREL116 Religionsvitenskapelig teori og metode og 10 samtidsreligiøsitet Matematikk breddefag MAT110 Lineær algebra 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag breddefag BIO100 Cellebiologi 10 PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag BST115 Politisk teori 10 Opptak til emner på masternivå -historie Obligatoriske emner -masternivå (historie) MHI305 Historiebruk: Fortiden i nåtiden 15 MHI330 Historisk fagteori og metode 15 side 19

20 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner PPU116 Innføring i forsknings- og utviklingsarbeid 5 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 LENG370 Fordypningsoppgave i engelsk 15 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del LENG270 Fordypning i engelsk språk og litteratur 15 Valg av breddefag Nordisk breddefag PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del LNOR176 Språkstruktur og språkvariasjon 10 Historie breddefag LHIS146 Antikk- og middelalderhistorie til ca Religion breddefag PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del LREL116 Religionsvitenskapelig teori og metode og 10 samtidsreligiøsitet Matematikk breddefag MAT110 Lineær algebra 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag breddefag BIO100 Cellebiologi 10 side 20

21 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag BST115 Politisk teori 10 Opptak til emner på masternivå -engelsk Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) MLI305 Authors, Texts and Readers 15 MLI335 First and Second Language Literacy Development 15 Velg masteroppgave - 45 eller 60 studiepoeng MLI315 English Writing: Function, Form and Change 15 LMLIMAS Masteroppgave med muntlig eksamen 45 MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner PPU116 Innføring i forsknings- og utviklingsarbeid 5 MLHP30 Praksis 6 uker I 0 PPU114 Læring og pedagogisk virksomhet 15 LNOR370 Fordypningsoppgave nordisk 15 MLHP40 Praksis 6 uker II 0 PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del LNOR270 Nordisk fordypning 15 Valg av breddefag Engelsk breddefag PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del LENG116 Innføring i britisk og irsk litteratur 10 Historie breddefag side 21

22 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP LHIS146 Antikk- og middelalderhistorie til ca Religion breddefag PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del LREL116 Religionsvitenskapelig teori og metode og 10 samtidsreligiøsitet Matematikk breddefag MAT110 Lineær algebra 10 PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag breddefag BIO100 Cellebiologi 10 PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag BST115 Politisk teori 10 Opptak til emner på masternivå - nordisk Velg masteroppgave og valgemner MLE315 Muntlig språk og tekstbruk i endring 15 MLE305 Innføring i lesevitenskap 15 MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer 15 LMLEMAS Masteroppgåva i lesevitskap 45 MLEMAS Masteroppgåve 60 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2011) side 22

23 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 4 År 5 Kode Emne SP Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner MLHP40 Praksis 6 uker II 0 MHI305 Historiebruk: Fortiden i nåtiden 15 MHI330 Historisk fagteori og metode 15 MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Valg av breddefag Engelsk breddefag PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del Nordisk breddefag PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del Religion breddefag PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk breddefag PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag breddefag PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner MLHP40 Praksis 6 uker II 0 PPU136 Norsk fagdidaktikk del side 23

24 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 4 År 5 Kode Emne SP PPU137 Norsk fagdidaktikk del MLE345 Skriftspråk og skriftkunne 15 Valg av breddefag Engelsk breddefag PPU131 Engelsk fagdidaktikk del PPU132 Engelsk fagdidaktikk del Historie breddefag Religion breddefag PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk breddefag PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag breddefag PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag Velg masteroppgave - 45 eller 60 studiepoeng - pluss valgemner MLE315 Muntlig språk og tekstbruk i endring 15 MLE305 Innføring i lesevitenskap 15 MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer 15 LMLEMAS Masteroppgåva i lesevitskap 45 MLEMAS Masteroppgåve 60 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner PPU131 Engelsk fagdidaktikk del MLHP40 Praksis 6 uker II 0 side 24

25 Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :44:00 År 4 År 5 Kode Emne SP MLI305 Authors, Texts and Readers 15 MLI335 First and Second Language Literacy Development 15 PPU132 Engelsk fagdidaktikk del Valg av breddefag Nordisk breddefag PPU136 Norsk fagdidaktikk del PPU137 Norsk fagdidaktikk del Historie breddefag Religion breddefag PPU138 Religion fagdidaktikk del PPU139 Religion fagdidaktikk del Matematikk breddefag PPU143 Matematikk fagdidaktikk del PPU144 Matematikk fagdidaktikk del Naturfag breddefag PPU145 Naturfag fagdidaktikk del PPU146 Naturfag fagdidaktikk del Samfunnsfag breddefag Velg masteroppgave - 45 eller 60 studiepoeng MLI315 English Writing: Function, Form and Change 15 LMLIMAS Masteroppgave med muntlig eksamen 45 MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag (Oppstart Høst 2010) År 5 Kode Emne SP 9 10 Valg av dybdefag - historie, nordisk eller engelsk side 25

26 M-LEKTOR - Lektorprogram i humanistiske fag År 5 Kode Emne SP 9 10 Historie dybdefag Historie dybdefag - obligatoriske emner MHIMAS Historiedidaktikk masteroppgave 60 Nordisk dybdefag Nordisk dybdefag - obligatoriske emner MLEMAS Masteroppgåve 60 Engelsk dybdefag Engelsk dybdefag - obligatoriske emner MLIMAS Dissertation and oral exam 60 Hva kan du bli Gjennom lektorprogrammet skal studentene bli bevisste på sitt eget faglige ståsted og personlige holdninger til lærerarbeidet. De skal møte utfordringer både gjennom praksisopplæring og gjennom teoristudier, slik at de utvikler dyktighet, innsikt og evne til faglig, pedagogisk og fagdidaktisk refleksjon i arbeidet som lektor i skolen. I løpet av studiet skal studentene videreutvikle kompetanse på følgende fem områder: faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse, samt yrkesetisk kompetanse. Fullført studium gir rett til tittelen lektor og kvalifiserer for undervisningsstillinger på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, i voksenopplæring og i videregående skole. Lektorprogrammet kan også kvalifisere for videre studier på doktorgradsnivå. Utenlandsopphold Det legges til rette for at 4. semester i lektorprogrammet kan gjennomføres helt eller delvis ved en utenlandsk institusjon, i emner i tilknytning til studentenes breddefag. side 26

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Master

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Institutt for språk- og

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Studieprogram P-PPUMUDA, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning Tilbys av: Det

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere

Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere Gyldig fra og med oppstart høst 2015 Navn på studieprogram Fagdidaktikk for lærere Oppnådd grad Målgruppe Omfang

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Lesevitenskap - masterstudium

Lesevitenskap - masterstudium Studieprogram M-LESEVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Lesevitenskap - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Lesevitenskap - masterstudium

Lesevitenskap - masterstudium Lesevitenskap - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Master i lesevitenskap

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Generelle krav for å oppnå en bachelorgrad

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2008 ØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Programplan for Lektorutdanningen

Programplan for Lektorutdanningen Programplan for Lektorutdanningen Innledning Denne programplanen bygger på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:35 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur Heltid/deltid:

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, NYNORSK, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i nordisk språk og litteratur eiltid/deltid:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i engelsk språk og litteratur er

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Gjeldende fra høst 2018 2 Navn på studieprogram Bokmål: Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Utdanningsvitenskap - masterprogram Utdanningsvitenskap - masterprogram Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen. Endringene er merket med kursiv.

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen. Endringene er merket med kursiv. Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen. Endringene er merket med kursiv. 2.2 Oppbygning og organisering Allmennlærerutdanning er en fireårig yrkesutdanning

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Studieprogram M-PETTE5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer