Helseforsikringer. Informasjon om avtalen Vilkår datert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseforsikringer. Informasjon om avtalen Vilkår datert"

Transkript

1 Helseforsikringer Selskap Gjensidige If Super If Standard SpareBank 1 Storebrand Basis Storebrand Pluss Storebrand Topp Troll Standard Troll Total Tryg Vertikal Helse Informasjon om avtalen Vilkår datert Tegningsperiode år år år år år år år år år år Ubegrenset Kan gjelde maksimalt til 70 år 70 år 70 år 70 år Livsvarig Livsvarig Livsvarig 70 år 70 år 75 år Livsvarig Behandlinger dekket Behandlingsgaranti (tid i dager) / /20 Legespesialist Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Sykehusbehandling Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dagkirurgi Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Billeddiagnostikk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Etterkontroll Ja Ja Ja Ja Ja Ja Rehabilitering Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Reiseutgifter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Losji Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Reiseledsager Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Fysikalsk behandling Ja Psykolog (behandlinger per år) Psykologisk førstehjelp (behandlinger per år) Ja Second Opinion Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kreftbehandling Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Rusavhengighet Ja Ja Medisiner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tannbehandling Ja Tekniske hjelpemidler Ja Kompensasjon ved forsinket behandling Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Denne undersøkelsen ble publisert april 2017

2 VILKÅR FOR BEHANDLINGSFORSIKRING En sammenstilling laget av smartepenger.no for Forbrukerrådet April 2017

3 Innhold Innhold Gjensidige If SpareBank 1 Forsikring Storebrand Troll Forsikring Tryg Forsikring Vertikal Helseassistanse Side 2 av 27

4 1 Gjensidige Produktnavn: Behandlingsforsikring Pluss 1.1 Behandlingsgaranti 14 virkedager. 1.2 Legespesialist Forsikringen garanterer time hos legespesialist innen 14 virkedager. Garantitiden løper fra Gjensidige har mottatt henvisning fra allmennlege eller annen dokumentasjon som selskapet godtar. 1.3 Sykehus-behandling Behandlingsmetoden skal være alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø som medisinsk nødvendig, rasjonell og tilstrekkelig behandling for den aktuelle lidelse og i det aktuelle tilfellet. Hyppighet av kontroller eller repeterende behandling skal være slik fagspesialisten til enhver tid anbefaler det. 1.4 Dagkirurgi Ja 1.5 Billeddiagnostikk Forsikringen dekker utredning som er forhåndsgodkjent av Gjensidige. 1.6 Etterkontroll Forsikringen dekker utgifter til nødvendige etterkontroller i inntil 6 måneder etter behandling. 1.7 Rehabilitering Forsikringen dekker utgifter til rehabilitering etter gjennomført behandling som er dekket og betalt av forsikringen. Nødvendig rehabilitering dekkes i inntil fire uker, etter de samme faglige retningslinjer som det offentlige benytter. Side 3 av 27

5 1.8 Reiseutgifter Forsikredes reiseutgifter mellom fast bosted i Norge og behandlingssted ved operasjon og annen behandling på privat sykehus, og ved utredning eller behandling hos legespesialist, dekkes etter statens reiseregulativ. Reiseutgifter dekkes dersom reiseavstand mellom fast bosted og behandlingssted er mer enn 10 mil hver vei. 1.9 Losji Dette gjelder også nødvendig hotellopphold som ledd i reisen Reiseledsager Dersom det er medisinsk nødvendig å ha med ledsager, og Gjensidige godkjenner dette, dekkes dennes nødvendige utgifter til reise og overnatting etter samme regel og regulativ Fysikalsk behandling Inntil 12 behandlinger hos manuellterapeut, fysioterapeut eller naprapat i løpet av en 12 måneders periode. Inntil 6 behandlinger hos kiropraktor i løpet av en 12 måneders periode Psykolog Inntil 10 behandlinger hos psykolog i løpet av en 12 måneders periode Psykologisk førstehjelp Inntil 10 behandlinger i løpet av en 12 måneders periode Second Opinion Forsikringen dekker utgifter til time hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk vurdering etter godkjennelse fra Gjensidige. Dette gjelder kun ved særskilt risikofylt behandling eller livstruende sykdom eller skade Kreftbehandling Behandlingsmetoden skal være alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø som medisinsk nødvendig, rasjonell og tilstrekkelig behandling for den aktuelle lidelse og i det aktuelle tilfellet. Forsikringen kan dekke Side 4 av 27

6 behandlingsformer som ikke er dekket av det offentlige helsevesen. Dette forutsetter at behandlingsformen er å betrakte som alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø, for eksempel at den er godkjent av Statens legemiddelverk Rusavhengighet Forsikringen dekker utgifter til rusavvenning, inntil 2 opphold på godkjent behandlingsinstitusjon for avvenning av medisin- og/eller alkoholmisbruk i løpet av forsikringstiden. Maksimal utgiftsdekning er totalt kr per forsikret i løpet av hele forsikringstiden Medisiner 1.18 Tannbehandling 1.19 Tekniske hjelpemidler 1.20 Kompensasjon Hvis Gjensidige ikke klarer å innfri garantien, vil den forsikrede få kompensasjon på kr 500 pr påbegynt døgn som løper fra garantitidens utløp og frem til første time hos spesialist eller adgang til innleggelse i sykehus/klinikk for behandling, maksimalt i 30 dager. Side 5 av 27

7 2 If Produktnavn: Helseforsikring Produktvariant: Super If har to produktvarianter. Her er «Super» oppført. Den andre varianten kalles «Standard». Forskjellen er at det ikke inngår fysikalsk behandling i den. 2.1 Behandlingsgaranti 10 virkedager. Gjelder alle dekningselementene i forsikringen. 2.2 Legespesialist Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos privat legespesialist. Dagkirurgi ved private sykehus/spesialist. 2.3 Sykehus-behandling - Operasjonsforberedende undersøkelser - operasjoner - sykehusbehandling 2.4 Dagkirurgi Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos privat legespesialist. Dagkirurgi ved private sykehus/spesialist. 2.5 Billeddiagnostikk Gjelder røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi, benskjørhetsmåling, PET (der det er en del av behandlingsløpet foreskrevet av behandlende lege). 2.6 Etterkontroll Dekker nødvendige etterkontroller. Behandlingsplan skal utarbeides av behandlende/henvisende lege. Side 6 av 27

8 2.7 Rehabilitering Kostnader for medisinsk rehabilitering i tilknytning til erstatningsmessig operasjon. Behandlings- plan skal utarbeides av behandlende/henvisende lege. Inntil 14 dager på institusjon og 6 måneder poliklinisk. 2.8 Reiseutgifter Reiseutgifter erstattes bare dersom reiseavstanden mellom hjem og behandlingssted er over 5 mil en vei. If erstatter rimeligste reisealternativ, med mindre annet er avtalt med selskapet på forhånd. Ved bruk av egen bil refunderes kilometergodtgjørelse i henhold til statens satser for helsetjenester. Fly- og hotellbestilling skal foretas av If med mindre annet er avtalt. Drosjeutgifter og overnatting skal forhåndsgodkjennes av If. Ved reiser utover 12 timer dekkes diettgodtgjørelse i henhold til statens satser for helsetjenester. 2.9 Losji Ref over Reiseledsager Hvis det er avtalt med If kan utgifter til én reiseledsager dekkes dersom det er medisinsk nødvendig Fysikalsk behandling Nødvendig behandling av en sykdom eller skade/plage hos offentlig godkjent: fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor og naprapat medlem av Norges Naprapatforbund og osteopat medlem av Norsk Osteopat Forbund. Behandlingen skal være individuell, kvalitativ og målrettet for å forbedre funksjonsevne og eller sykdom/plage. Antall behandlinger og maks utbetaling, som dekkes innenfor en 12 måneders periode, er angitt i forsikringsbeviset. Dersom det ikke er valgt et spesifisert antall behandlinger, og at antall behandlinger må avtales med legespesialist vil dette fremgå av forsikringsbeviset Psykolog Ingen krav til henvisning fra allmenlege. Side 7 av 27

9 2.13 Psykologisk førstehjelp 10 timer, dekker også sikredes nærmeste familie / husstanden Second Opinion Konsultasjon hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk vurdering. Dette kan være aktuelt ved livstruende sykdom og skade, og særskilt risikofylt behandling for den forsikrede Kreftbehandling Ingen begrensninger. If dekker ihht behandlende leges behandlingsplan. Diagnostisering, primærbehandling og livsforlengende behandling, inkludert imunterapi i de tilfeller kreftlegen anbefaler dette Rusavhengighet Kan kjøpes som tilleggsprodukt. Inntil kr og 1 opphold, inkl.spilleavhengighet Medisiner Reseptbelagte medisiner, som er foreskrevet av lege- spesialist i forbindelse med en erstatningsmessig behandling, er dekket i inntil 6 måneder Tannbehandling 2.19 Tekniske hjelpemidler 2.20 Kompensasjon Dersom garantitiden ikke overholdes utbetales en kompensasjon på kr 600 per dag fra utløpet av garantitiden frem til behandling igangsettes, dog ikke lengre enn i 30 dager. Side 8 av 27

10 3 SpareBank 1 Forsikring Produktnavn: Behandlingsforsikring 3.1 Behandlingsgaranti Billeddiagnostikk innen 10 virkedager Legespesialist innen 10 virkedager Operasjon/sykehusbehandling innen 15 virkedager 3.2 Legespesialist Undersøkelse, diagnostisering og behandling utført av lege som har spesialistutdanning i henhold til Den norske legeforenings bestemmelser. Psykiater og spesialist i allmennmedisin defineres ikke som spesialist i dette vilkåret. 3.3 Sykehus-behandling Følgende dekkes: - Forberedende undersøkelser på sykehus/behandlingssted i forbindelse med den aktuelle behandling - Operasjon - Dagkirurgi - Sykehusbehandling 3.4 Dagkirurgi Ja 3.5 Billeddiagnostikk Konvensjonell røntgen, CT, MR, klinisk mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd dekkes i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling hos lege. PET/CT kan i tillegg dekkes for initial diagnostisering av kreft. Henvisning til PET/CT krever at sykdommen er utredet i henhold til prosedyrer for vedkommende kreftsykdom og det kreves henvisning fra spesialistlege i vedkommende kreftsykdom. Side 9 av 27

11 3.6 Etterkontroll Dekker 1 etterkontroll etter avsluttet behandling forutsatt at forsikrede er omfattet av forsikringen på tidspunktet for etterkontrollen. 3.7 Rehabilitering Etter utført operasjon som er bestilt og betalt av selskapet, dekker forsikringen rehabilitering foretatt av helsepersonell etter følgende regler: - Rehabilitering foretatt av fysioterapeut/manuellterapeut/kiropraktor/naprapat erstattes i samsvar med behandlingsplan utarbeidet av aktuell behandler. - Rehabilitering foretatt på opptreningsinstitusjon erstattes med inntil 14 dagers opphold. - Rehabiliteringen skal være gjennomført innen 6 måneder etter operasjonen. 3.8 Reiseutgifter Refusjon av den forsikredes utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig. Reiseutgifter erstattes dersom reiseavstanden mellom fast bostedsadresse i Norge, Sverige eller Danmark (Skandinavia) og behandlingssted er over 5 mil en vei. Det forutsettes at det rimeligste alternativet for transport og losji benyttes. 3.9 Losji Refusjon av den forsikredes utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig. Reiseutgifter erstattes dersom reiseavstanden mellom fast bostedsadresse i Norge, Sverige eller Danmark (Skandinavia) og behandlingssted er over 5 mil en vei. Det forutsettes at det rimeligste alternativet for transport og losji benyttes Reiseledsager Refusjon av ledsagers kostnader til reise og losji dersom det av behandlingsstedet anses som medisinsk nødvendig for den forsikrede å ha med ledsager Fysikalsk behandling 3.12 Psykolog Side 10 av 27

12 3.13 Psykologisk førstehjelp 3.14 Second Opinion I følgende tilfeller vil en forsikret som står overfor et vanskelig medisinsk valg, ha rett til å benytte forsikringen til en ny vurdering hos en annen spesialist: - Ved livstruende eller særlig alvorlig sykdom eller skade. - Hvis den forsikrede står overfor valget om å utsette seg for særskilt risikofylt behandling, dvs om behandlingen i seg selv kan være livstruende eller gi varige mén. Retten til second opinion avgjøres ved tvilstilfeller av SpareBank Kreftbehandling Vi dekker diagnostisering, utredning og eventuelt operasjon, ut fra henvisning og hva behandlingsstedet tilbyr av behandling, i vårt nettverk. Når diagnosen er kreft, må behovet for videre behandling og henvisning komme fra behandlende onkolog (kreftspesialist). Per i dag dekker vi behandlinger som har til hensikt enten å helbrede, eller bedre sykdom med utsikt for varig resultat. Behandlingen må være alminnelig akseptert i det skandinaviske, medisinske spesialistmiljø. Forsikringen dekker ikke utprøvende eller eksperimentell behandling. Med utprøvende behandling menes behandling som er ledd i en vitenskapelig studie, hvor krav til fullverdig dokumentasjon ikke er oppfylt. Er det godkjent behandling, men for dyr for det offentlige, men innenfor de gitte medisinske kriteriene, og henvisning kommer fra behandlende onkolog, vil våre onkologer vurdere og eventuelt godkjenne henvisningen før vi dekker Rusavhengighet 3.17 Medisiner Nødvendige medisiner og utstyr benyttet under operasjonen/behandlingen på behandlingsstedet (sykehuset, klinikken eller hos legespesialisten). Side 11 av 27

13 3.18 Tannbehandling 3.19 Tekniske hjelpemidler 3.20 Kompensasjon Side 12 av 27

14 4 Storebrand Produktnavn: Helseforsikring Produktvariant: Topp Storebrand har 3 produktvarianter: «Basis», «Pluss», og «Topp». «Pluss» har ikke inkludert 10 timer psykologhjelp per år. «Basis» har heller ikke inkludert fysikalske behandlinger (24 på de to andre dekningene). 4.1 Behandlingsgaranti 14 virkedager 4.2 Legespesialist Utgifter til behandling hos legespesialist etter henvisning fra lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendige undersøkelser, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med den behandling det er henvist for. Nødvendige medisiner og utstyr brukt under behandlingen hos legespesialisten. 4.3 Sykehusbehandling Utgifter til medisinsk behandling, diagnostisering og/eller operasjon av fysisk sykdom ved privat sykehus og krever overnatting på sykehus, som er henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendige undersøkelser, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjon på sykehuset. Nødvendige medisiner og utstyr forbrukt under operasjonen på sykehuset. Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen, som for eksempel proteser og implantater. Rehabilitering i inntil 14 døgn i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av, og en nødvendig del av operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. 4.4 Dagkirurgi Utgifter til operasjon i privat sykehus eller hos godkjent legespesialist som ikke krever overnatting, som er henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen. Nødvendige medisiner og utstyr forbrukt under operasjonen. Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen, som for eksempel proteser og implantater. Side 13 av 27

15 4.5 Billeddiagnostikk Nødvendige undersøkelser, tester og prøver på sykehuset/klinikken i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen/behandlingen. 4.6 Etterkontroll 4.7 Rehabilitering Rehabilitering i inntil 14 døgn i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av, operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. 4.8 Reiseutgifter Reise- og overnattingsutgifter i forbindelse med erstatningsmessige behandlinger. If Helsevakt vil være behjelpelig med transport- og hotellbestilling. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 400 per døgn. Ved dagsreiser utover 8 timer dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 200. Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser. Overnattingsutgifter må godkjennes i forkant og skje på rimeligste måte. 4.9 Losji Reise- og overnattingsutgifter i forbindelse med erstatningsmessige behandlinger. If Helsevakt vil være behjelpelig med transport- og hotellbestilling. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 400 per døgn. Ved dagsreiser utover 8 timer dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 200. Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser. Overnattingsutgifter må godkjennes i forkant og skje på rimeligste måte Reiseledsager Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter for en voksen ledsager i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon når den forsikrede ikke er fylt 18 år og/eller det er medisinsk nødvendig. Side 14 av 27

16 4.11 Fysikalsk behandling Inntil 24 behandlinger hos fysioterapeut/manuellterapeut. Begrensningen i antall behandlinger gjelder ikke hvis forutsetningene for erstatning ifølge punktet om etterbehandling og rehabilitering foreligger. Det refunderes dokumenterte utgifter til medisinsk nødvendig fysioterapi-,kiropraktor-, manuellterapeut- og naprapatbehandling av Forsikrede hos offentlig godkjente behandlere Psykolog Gjelder bare for Topp: Inntil 10 behandlinger ved samme sykdom eller skade. Flere sykdommer/skader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme sykdoms-/skadetilfelle. Dersom den forsikrede har vært symptomfri og ikke vært behandlet, kontrollert eller medisinert de siste 12 måneder, vurderes ikke dette å tilhøre samme sykdoms/skadetilfelle Psykologisk førstehjelp Ja, inntil 10 behandlinger per år Second Opinion Konsultasjon hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk vurdering per forsikringstilfelle. Dette gjelder kun ved: Livstruende sykdom og skade Særskilt risikofylt behandling Konsultasjonen må være forhåndsgodkjent av Selskapet 4.15 Kreftbehandling Kreftbehandling, herunder operasjoner, strålebehandling og cellegift, henvist av lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet Rusavhengighet 4.17 Medisiner Reseptbelagte medisiner, som er foreskrevet av lege- spesialist i forbindelse med en erstatningsmessig behandling, er dekket i inntil 6 måneder. Side 15 av 27

17 4.18 Tannbehandling 4.19 Tekniske hjelpemidler 4.20 Kompensasjon Dersom garantitiden ikke overholdes utbetales en kompensasjon på kr per dag fra utløpet av garantitiden frem til behandling igangsettes, dog ikke lengre enn i 30 dager. Side 16 av 27

18 5 Troll Forsikring Produktnavn: Behandlingsforsikring Produktvariant: Total Troll har to produktvarianter. I tillegg til dekningen «Total», tilbyr Troll også «Basis». Basis dekker ikke fysikalske behandlinger, psykolog, eller psykologisk førstehjelp. 5.1 Behandlings-garanti Første dekningsmessige behandling hos spesialist, skal finne sted innen 14 virkedager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuelt annen nødvendig medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen. Eventuell videre behandling, som utføres på sykehus eller som dagkirurgi, skal finne sted innen 21 (14 ved Total) virkedager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuell annen medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen. 5.2 Legespesialist Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos legespesialist etter henvisning fra lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet. 5.3 Sykehus-behandling Utredning, operasjonsforberedende undersøkelser eller operasjoner utført på sykehus, etter henvisning fra lege og etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet. Dekningen omfatter: - Utgifter til operativt inngrep - Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen - Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under operasjonen på sykehuset - Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen som for eksempel proteser og implantater. 5.4 Dagkirurgi Dagkirurgisk, operativt inngrep hos spesialist eller på sykehus etter henvisning fra lege og etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet. Dekningen omfatter: Side 17 av 27

19 - Utgifter til operativt inngrep som ikke krever innleggelse - Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen - Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under operasjonen. 5.5 Billeddiagnostikk Billeddiagnostikk etter henvisning av lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet. 5.6 Etterkontroll 5.7 Rehabilitering Rehabilitering i et rehabiliteringssenter i Skandinavia i inntil 14 dager. Rehabiliteringen må være en direkte følge av og en nødvendig del av operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. 5.8 Reiseutgifter Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter i forbindelse med spesialistbehandling, sykehusinnleggelse, operasjon, kreftbehandling og rehabilitering. Ved spesialistbehandling må reisen være minimum 15 mil hver vei for at reiseutgiftene skal dekkes. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter statens satser. Reise- /overnattingsutgifter må forhåndsgodkjennes av Selskapet og skje på rimeligste måte. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 530 per døgn. 5.9 Losji Se ovenfor 5.10 Reiseledsager Reise- og overnattingsutgifter ved sykehusinnleggelse, operasjon, kreftbehandling og rehabilitering dekkes for en nær pårørende når forsikrede er under 18 år eller det er medisinsk nødvendig. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 530 per døgn. Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter statens satser. Side 18 av 27

20 5.11 Fysikalsk behandling Utgifter til fysioterapeut og manuell terapeut, betales av forsikrede og refunderes av Selskapet etter fremleggelse av originalkvitteringer. Første dekningsmessige behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat og manuell skal finne sted innen 5 dager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuelt annen nødvendig medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen. Dekningen omfatter utgifter til offentlige godkjente og tilskuddsberettigede behandlingsformer hos autorisert fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor og naprapat: - inntil 24 behandlinger hos fysioterapeut/manuell terapeut - inntil 12 behandlinger hos kiropraktor/naprapat Selv om ulike behandlingsformer benyttes for samme tilfelle, kan samlet antall behandlinger ikke overstige 24 behandlinger totalt 5.12 Psykolog Behandling hos psykolog for lettere psykiske lidelser etter henvisning fra lege. Forsikringen dekker inntil 10 konsultasjoner per forsikringstilfelle. Behandlingen må forhåndsgodkjennes av Selskapet. Unntatt fra psykologibehandling er: - Psykoser - Schizofreni - Personlighetsforstyrrelser - Manisk depressiv lidelse - Andre alvorlige psykiske lidelser - Alkoholisme/narkomani/medikamentmisbruk - Alvorlig depresjon 5.13 Psykologisk førstehjelp Ved en plutselig, uforutsett hendelse som skaper en psykologisk krisereaksjon, kan forsikrede kontakte Selskapet uten henvisning fra lege. Selskapet videreformidler til krisepsykolog som tar stilling til videre behandlingsopplegg. Dette gjelder også for forsikredes ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand Second Opinion Ved særlig alvorlig sykdom eller skade, eller særlig risikofylt behandling, har den forsikrede har rett til å benytte forsikringen til én ny medisinsk vurdering hos legespesialist per forsikringstilfelle. Forhåndsgodkjennelse må innhentes hos Selskapet. Side 19 av 27

21 5.15 Kreftbehandling Forsikringen dekker utgiftene til medisinsk nødvendig undersøkelse og behandling av kreft, herunder operasjoner, strålebehandling og cellegift. Det må foreligge henvisning fra lege og innleggelsen/behandlingen må være forhåndsgodkjent av Selskapet. Dekningen omfatter: - Utgifter til diagnostisering, operasjon og primærbehandling av kreftsykdommer på sykehus, inkludert cellegift- og strålebehandling. - Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med behandlingen. - Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under behandlingen på sykehuset. - Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen som for eksempel proteser og implantater. - Dekningen omfatter også brystrekonstruksjon ved bruk av implantat (ikke vevstransplantasjon) etter hel eller delvis mastektomi som følge av brystkreft som er behandlet under forsikringen Rusavhengighet 5.17 Medisiner 5.18 Tannbehandling 5.19 Tekniske hjelpemidler 5.20 Kompensasjon Dersom Selskapet ikke overholder behandlingsgarantien vil den forsikrede ha krav på kr. 500,- pr. dag fra utløpet av fristen og inntil behandling tilbys, dog ikke lenger enn i 30 dager. Side 20 av 27

22 6 Tryg Forsikring Produktnavn: Behandlingsforsikring 6.1 Behandlingsgaranti Garantitiden utgjør 14 virkedager og løper fra dagen etter selskapet har mottatt fullstendig og nødvendig dokumentasjon for den anbefalte behandling, tidligst fra dagen etter Behandlingsservice har mottatt henvisningen. 6.2 Legespesialist Ved innleggelse og poliklinisk behandling, eller behandling hos legespesialist når sykehusinnleggelse ikke kreves, erstattes utgifter til: l undersøkelser, herunder CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd, diagnostisering, behandling og operasjon. l én kontroll etter avsluttet primærbehandling. 6.3 Sykehusbehandling Ved innleggelse og poliklinisk behandling, eller behandling hos legespesialist når sykehusinnleggelse ikke kreves, erstattes utgifter til: l undersøkelser, herunder CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd, diagnostisering, behandling og operasjon. l én kontroll etter avsluttet primærbehandling. 6.4 Dagkirurgi Ved innleggelse og poliklinisk behandling, eller behandling hos legespesialist når sykehusinnleggelse ikke kreves, erstattes utgifter til: l undersøkelser, herunder CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd, diagnostisering, behandling og operasjon. 1 én kontroll etter avsluttet primærbehandling. 6.5 Billeddiagnostikk CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd. Side 21 av 27

23 6.6 Etterkontroll En kontroll etter avsluttet primærbehandling. 6.7 Rehabilitering Selskapet erstatter utgifter til nødvendig gjenopptrening etter operasjon. Dette gjelder når operasjonen er betalt av selskapet. Henvisning til gjenopptrening skal gis av behandlende spesialist som dokumenterer behovet. Gjenopptrening må starte senest èn måned etter utskriving. Utgifter til gjenopptrening erstattes i inntil tre måneder per skadetilfelle, regnet fra gjenopptreningens første behandlingsdag. 6.8 Reiseutgifter Selskapet erstatter forsikredes reiseutgifter fra fast bostedsadresse til behandlingsstedet ved dekningsmessig sykdom eller skade. Dette gjelder ved operasjon, eller når reiseavstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er mer enn 100 kilometer hver vei. Foreligger flere likeverdige behandlingstilbud, erstattes reiseutgiftene til nærmeste behandlingssted. Reiseutgiftene må være rimelig og nødvendige. Selskapet erstatter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer. 6.9 Losji Selskapet erstatter forsikredes rimelige og nødvendige oppholdsutgifter ved operasjon eller sykehusbehandling som erstattes av forsikringen. Kost erstattes med 300 kroner per døgn per person, overnatting erstattes av Selskapet Reiseledsager Selskapet erstatter reiseledsagers rimelige og nødvendige reise- og oppholdsutgifter når det er medisinsk nødvendig for behandlingen eller det foreligger andre særlige hensyn som tilsier at ledsager er med, og selskapet godkjenner det. Dette gjelder ved behandling som er dekket av forsikringen Fysikalsk behandling Uavhengig av antall forsikringstilfeller og av hvilken behandlingsform som velges, erstattes maksimalt 8 behandlingstimer per rullerende år. Hver behandlingstime erstattes med inntil 600 kroner. Side 22 av 27

24 6.12 Psykolog Behandling hos psykolog erstattes når forsikrede har henvisning fra behandler med henvisningsfullmakt. Selskapet erstatter maksimalt 10 behandlingstimer per rullerende år Psykologisk førstehjelp Selskapet erstatter utgifter til psykologisk krisehjelp hvis forsikrede blir rammet av følgende hendelser: - ran, overfall, voldtekt og grove trusler, som er politianmeldt - brann, eksplosjon og innbrudd - alvorlig ulykkesskade - livstruende sykdom - dødsfall i nær tilknytning til familien - selvmord og selvmordsforsøk i nærmeste familie - spontanabort - samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere med samme adresse i folkeregisteret Selskapet erstatter maksimalt 10 behandlingstimer per rullerende år Second Opinion Ved livstruende sykdom og skade, eller særskilt risikofylt behandling, erstatter selskapet utgifter til én ny vurdering hos legespesialist per forsikringstilfelle (second opinion) Kreftbehandling Dekningen omfatter helbredende kreftbehandling og dekker utgifter til diagnostisering og primærbehandling av kreftsykdommer på sykehus, inkludert operasjon, cellegift og strålebehandling, henvist av lege og som er forhåndsgodkjent av selskapet. I tillegg omfatter dekningen kreftbehandling i form av immunterapi når: - immunterapi ikke dekkes av det offentlige, og - European Medicines Agency har godkjent immunterapi som behandling av den aktuelle kreftsykdommen. Immunterapi som ledd i eksperimentell behandling er ikke omfattet av forsikringen. Side 23 av 27

25 6.16 Rusavhengighet Selskapet erstatter utgifter til avvenning av: - medisinmisbruk - alkoholmisbruk - spilleavhengighet - narkotikamisbruk I forsikringstiden erstattes utgifter til maksimalt to opphold på godkjent behandlingsinstitusjon. Maksimal erstatning er kroner per forsikret i løpet av hele forsikringstiden Medisiner Selskapet erstatter utgifter til medisiner ved innleggelse og operasjon foretatt under forsikringen, når de inngår i behandlingen på behandlingsstedet Tannbehandling Selskapet erstatter utgifter til skade på tenner og emalje, hvis skaden er direkte forårsaket av sykdomsbehandling som er betalt av selskapet. Maksimal erstatning er kroner per sykdomstilfelle Tekniske hjelpemidler Etter operasjon som er dekket av selskapet erstattes utgifter til tekniske hjelpemidler med inntil kroner per skadetilfelle. Hjelpemiddelet må være nødvendig for behandlingen som er gitt og anbefalt av behandlende lege Kompensasjon Hvis selskapet ikke innfrir garantitiden, vil forsikrede få en kompensasjon på 500 kroner per dag inntil den dag undersøkelse eller behandling kan tilbys. Maksimal samlet kompensasjon er kroner. Side 24 av 27

26 7 Vertikal Helseassistanse Produktnavn: Vertikal Helseforsikring Har to produktvarianter, der den ene har 10 dagers behandlingstid. Den andre har 20 dager. Ellers er alt annet likt. 7.1 Behandlingsgaranti Forsikringen kommer til anvendelse hvis ventetiden på en operasjon/behandling i det offentlige helsevesenet overstiger 10, 20 eller 28 Virkedager, etter at Lege har henvist Forsikrede til spesialistkonsultasjon eller Legespesialist har henvist til behandling eller operasjon og VHA er blitt informert om dette. 7.2 Legespesialist Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til operasjon, behandling og spesialistkonsultasjon for Forsikrede i sykehus eller privat spesialisthelsetjeneste, når Forsikrede ikke kan behandles av det offentlige helsevesen innen avtalte Garantitider spesifisert i forsikringsbeviset. 7.3 Sykehus-behandling Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til operasjon, behandling og spesialistkonsultasjon for Forsikrede i sykehus eller privat spesialisthelsetjeneste, når Forsikrede ikke kan behandles av det offentlige helsevesen innen avtalte Garantitider spesifisert i forsikringsbeviset. 7.4 Dagkirurgi Ja 7.5 Billeddiagnostikk Ja 7.6 Etterkontroll Ja Side 25 av 27

27 7.7 Rehabilitering Der rehabilitering foreskrives av behandlende Legespesialist, vil VHA i godkjente forsikringstilfeller tilrettelegge denne så nær pasientens hjemsted som mulig. 7.8 Reiseutgifter Forsikringen vil dekke nødvendige og påregnelige kostnader i forbindelse med reise og billettbestillinger hvis pasienten må reise ut av eget fylke for å komme til egnet Sykehus. Reisekostnader over kr 500,- per behandling for reiser innenfor eget fylke dekkes også. 7.9 Losji Dekkes 7.10 Reiseledsager Ja 7.11 Fysikalsk behandling Fysioterapi og andre behandlingstiltak må rekvireres av Legespesialist og dekkes i henhold til det foreskrevne antall behandlinger Psykolog Psykolog- og psykiatritjenester dekkes der det foreligger medisinske indikasjoner som følgetilstand av alvorlige somatiske lidelser. Det er en øvre grense på seks konsultasjoner per skadetilfelle Psykologisk førstehjelp 7.14 Second Opinion Hvis den Forsikrede ber om det, vil VHA tilby å fremskaffe en Legespesialist som kan foreta en ny vurdering av den Forsikredes diagnose og behandling. Kostnadene for denne undersøkelsen dekkes under forsikringen. Side 26 av 27

28 7.15 Kreftbehandling Ja, også immunterapi Rusavhengighet 7.17 Medisiner Ja 7.18 Tannbehandling 7.19 Tekniske hjelpemidler 7.20 Kompensasjon Side 27 av 27

Helseforsikringer. Storebrand Basis. Storebrand Pluss. Legespesialist Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Helseforsikringer. Storebrand Basis. Storebrand Pluss. Legespesialist Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Helseforsikringer Selskap Gjensidige If Super If Standard SpareBank 1 Storebrand Basis Storebrand Pluss Storebrand Topp Troll Standard Troll Total Tryg Vertikal Helse Informasjon om avtalen Vilkår datert

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Helseforsikring

Vilkår for NHO Forsikring. Helseforsikring Vilkår for NHO Forsikring Helseforsikring Helseforsikring 1 NHO FORSIKRING - HELSEFORSIKRING BEHANDLINGSFORSIKRING... 1 BEHANDLINGSFORSIKRING GRUNNDEKNING... 3 BEHANDLINGSFORSIKRING - FYSIKALSKE BEHANDLINGER...

Detaljer

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 I tillegg til disse vilkårene gjelder: Forsikringsavtalen inngått mellom forsikringstaker og forsikringsselskap Forsikringsbevis som

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY BEHANDLINGSFORSIKRING I GJENSIDIGE ANSATTE MEDLEM I NAV OG BOSATT I NORDEN FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - BEHANDLINGSFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV.

KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV. KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV. VI HAR SPESIALISERT OSS PÅ VOLVOS BILER I OVER FEMTI ÅR. NÅ HAR VI BEGYNT MED MENNESKER OGSÅ. Det var Volvo som

Detaljer

Presentasjon av Vertikal Helse

Presentasjon av Vertikal Helse Presentasjon av Vertikal Helse VERTIKAL HELSE 30.11.2015 1 Vertikal Helse VHs visjon er å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle Vår misjon er å bidra til et bedre Helse-Norge Vår virksomhetsidé

Detaljer

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2.Når forsikringen gjelder... 2 3.Sikkerhetsforskrifter... 3 4.Opplysningsplikten og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 3

Detaljer

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2.Når forsikringen gjelder... 2 3.Sikkerhetsforskrifter... 3 4.Opplysningsplikten og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 3

Detaljer

Tryg behandlingsforsikring. 13. november 2017

Tryg behandlingsforsikring. 13. november 2017 Tryg behandlingsforsikring 1 Trygs Behandlingsforsikring En av markedets beste behandlingsforsikringer som gir de ansatte rask tilgang til profesjonell behandling Behandlingsforsikring fører til redusert

Detaljer

vilkår HELSEFORSIKRING SUPER

vilkår HELSEFORSIKRING SUPER vilkår HELSEFORSIKRING SUPER Vilkår Helseforsikring 6 1 Hvem forsikringen gjelder for 6 2 Når forsikringen gjelder 6 3 Hvor forsikringen gjelder 6 4 Hva forsikringen omfatter 7 5 Hva forsikringen ikke

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige behandlingsforsikring

Vilkår for Forskerforbundets frivillige behandlingsforsikring Vilkår for Forskerforbundets frivillige behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Frivillig Behandlingsforsikring VILKÅR NR. 51816 Vilkår av 01.01.2016 Forsikrings

Detaljer

Behandlingsforsikring Vilkår av

Behandlingsforsikring Vilkår av Behandlingsforsikring Vilkår av 01.01.18 1 Hvem forsikringen gjelder for Det fremgår av forsikringsbeviset hvem som er omfattet av forsikringen 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for behandling

Detaljer

Tryg Behandlingsforsikring. 19. mai 2017

Tryg Behandlingsforsikring. 19. mai 2017 Tryg Behandlingsforsikring 1 Trygs Behandlingsforsikring En av markedets beste behandlingsforsikringer som gir de ansatte rask tilgang til profesjonell behandling Behandlingsforsikring fører til redusert

Detaljer

Vilkår for Akademikerforbundets frivillige Behandlingsforsikring

Vilkår for Akademikerforbundets frivillige Behandlingsforsikring Vilkår for Akademikerforbundets frivillige Behandlingsforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i Frivillig Behandlingsforsikring VILKÅR NR. 53507 Vilkår av 01.01.2015 Forsikrings

Detaljer

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds behandlingsforsikring

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds behandlingsforsikring Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Frivillig Behandlingsforsikring VILKÅR NR. 54304 Vilkår av 01.01.2016 Forsikrings avtalen

Detaljer

r Helseforsikring Forsikringsvilkår C-287/01 Helseforsikring av 20 september 2017 Til våre forsikringstakere codanforsikring.no

r Helseforsikring Forsikringsvilkår C-287/01 Helseforsikring av 20 september 2017 Til våre forsikringstakere codanforsikring.no r Helseforsikring C-287/01 Helseforsikring av 20 september 2017 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Innholdsfortegnelse Side 0 Hvordan benytte Behandlingsforsikring 3 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Storebrand Helse Behandlings avtale. Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (N)

Storebrand Helse Behandlings avtale. Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (N) Storebrand Helse Behandlings avtale Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (N) 2 Innholdsfortegnelse Side Hvordan bruke Storebrand Helse Behandlingsavtale

Detaljer

Storebrand Helse Behandlings avtale. Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (N)

Storebrand Helse Behandlings avtale. Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (N) Storebrand Helse Behandlings avtale Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (N) 2 Innholdsfortegnelse Side Hvordan bruke Storebrand Helse Behandlingsavtale

Detaljer

Storebrand Helse Behandlingsavtale

Storebrand Helse Behandlingsavtale Storebrand Helse Behandlingsavtale Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (N) Om veiledning og vilkår for Storebrand Helse Behandlingsavtale

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige behandlingsforsikring

Vilkår for Forskerforbundets frivillige behandlingsforsikring Vilkår for Forskerforbundets frivillige behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Frivillig Behandlingsforsikring VILKÅR NR. 51816 Vilkår av 01.01.2016 Forsikrings

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2016

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2016 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2016 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Medisinsk rapport August 2016 VERTIKAL HELSE

Medisinsk rapport August 2016 VERTIKAL HELSE Medisinsk rapport August 2016 VERTIKAL HELSE 21.09.2016 1 Generell trender og utvikling i Vertikal Helses portefølje VERTIKAL HELSE 21.09.2016 2 Utvikling antall forsikrede Vertikal Helse per 27.06.2016

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Storebrand Helseforsikring AS Behandlingsavtale

Storebrand Helseforsikring AS Behandlingsavtale Storebrand Helseforsikring AS Behandlingsavtale Forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv behandlingsavtale. Vilkår gjeldende fra 01.01.2018 Innhold: Oversikt over dekninger 2 Generelle vilkår nr.

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Forsikringer for bedriftens ansatte. Gerd Fuglseth

Forsikringer for bedriftens ansatte. Gerd Fuglseth Forsikringer for bedriftens ansatte Gerd Fuglseth Agenda Personalforsikringer Yrkesskadeforsikring (obligatorisk) - Hvilke dekninger kan tilknyttes yrkesskade? * Fritidsulykke * Død og uførhet ved sykdom

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-30.04.2015 Forsikringsytelser Idrettens Skadetelefon A Meld skaden elektronisk Telefonnr 02033. Kl 09.00-21.00

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK)

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2014-30.05.2015 Forsikringsytelser Forsikringssum Behandlingsgaranti Idrettens Skadetelefon A Telefonnr 02033. Kl 0900-2100

Detaljer

Medlemsbevis/forsikringsbevis

Medlemsbevis/forsikringsbevis Medlemsbevis/forsikringsbevis 1 (9) Norconsult AS Pb. 626 1303 SANDVIKA 20. november 2017 Forsikrede: Forsikringstaker: Avtalenummer: Gjelder fra: Ansatte med 28 dagers behandlingsgaranti Norconsult AS

Detaljer

If Vertikal helseforsikring. Forsikringsvilkår

If Vertikal helseforsikring. Forsikringsvilkår If Vertikal helseforsikring Forsikringsvilkår pr. 22.9.2017 Forsikringsgiver er If Skadeforsikring NUF Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. If Vertikal helseforsikring

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Erstatningsregler... 3 4 Reservasjon... 3 5 Opplysninger om katten....3 6 Begrensninger... 4 7 Livsforsikring... 4 8 Veterinærutgifter...

Detaljer

If Vertikal Helseforsikring. Forsikringsvilkår

If Vertikal Helseforsikring. Forsikringsvilkår If Vertikal Helseforsikring Forsikringsvilkår pr. 16.9.2017 Forsikringsgiver er If Skadeforsikring NUF Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. If Vertikal Helseforsikring

Detaljer

If Vertikal helseforsikring Bedriftskunder

If Vertikal helseforsikring Bedriftskunder If Vertikal helseforsikring Bedriftskunder AKTUELT «Fredag morgen ringte Elisabeth og fortalte at hun var min personlige rådgiver. Kun noen få dager senere fikk jeg time på Oslofjordklinikken, og uka etter

Detaljer

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5 VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015 Katt Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Telefon 05263 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

Saksbehandler: Lise Skår Arkiv: 260 Arkivsaksnr.: 14/3664

Saksbehandler: Lise Skår Arkiv: 260 Arkivsaksnr.: 14/3664 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Skår Arkiv: 260 Arkivsaksnr.: 14/3664 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon HELSEFORSIKRING FOR ANSATTE Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP647235. Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. 1 (1)

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP647235. Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. 1 (1) Forsikringsvilkår Avtalenummer SP647235 1 (1) FUNDAMENTERING AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL 14. mai 2015 Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig hilsen If Kontaktinformasjon: Alf Geir

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2015-30.05.2016 Målsetting for Behandlingsforsikringen Oppstart for idrettsutredning skal skje innen

Detaljer

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 15.09.2015-30.04.2016 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Tidligst oppstart for

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2011

FOTBALLFORSIKRING 2011 FOTBALLFORSIKRING 2011 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - Snitt én spiller seg per kamp slik

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2015-30.05.2016 Målsetting for Behandlingsforsikringen Oppstart for idrettsutredning skal skje innen Oppstart for

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2012

FOTBALLFORSIKRING 2012 FOTBALLFORSIKRING 2012 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg per

Detaljer

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man?

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Kort om dagens lisensforsikring Sesongen 2013-14 varer fra 1. Mai 2013 til 30. April 2014 og det finnes to lisenstyper også denne sesongen. A-lisens for de

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Vertikal Helseforsikring. for medlemmer i SMB Tjenester. Riktig behandling til rett tid

Vertikal Helseforsikring. for medlemmer i SMB Tjenester. Riktig behandling til rett tid Vertikal Helseforsiing for medlemmer i SMB Tjenester Riktig behandling til rett tid 154 420 personer har helseforsiing hos oss 96% fornyer sin avtale hvert år 1 sykefraværsdag koster like mye som ett år

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Storebrand Helse Behandlingsavtale

Storebrand Helse Behandlingsavtale Storebrand Helse Behandlingsavtale Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Innhold: Hvordan bruke Storebrand Helse Behandlingsavtale 4 Oversikt over dekninger 5 Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Storebrand Helse Behandlingsavtale

Storebrand Helse Behandlingsavtale Storebrand Helse Behandlingsavtale Veiledning og forsikringsvilkår - for individuell og kollektiv helseforsikring Oslo, november 2009 (E) Om veiledning og vilkår for Storebrand Helse Behandlingsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Hund

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Hund Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Hund Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake

Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake Vedlegg 3 Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake Avtale mellom:.. (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF (heretter

Detaljer

5. Legetjenester og andre helsetjenester

5. Legetjenester og andre helsetjenester På like vilkår? Legetjenester og andre helsetjenester. Legetjenester og andre helsetjenester Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 8 Allmennlege. Omtrent hvor mange kontakter hadde du

Detaljer

2 Du får henvisning til legespesialist

2 Du får henvisning til legespesialist Vertikal Helseforsikring for SEB:s Selected kunder I dag står det 280 000 nordmenn i helsekø og det tar i gjennomsnitt 105 dager for å komme til legespesialist. Som kunde i SEB har du en helseforsikring

Detaljer

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Vilkårsett Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Innhold 0. Generelt om vilkårene............................. 2 1. Bakgrunn..................................... 2

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Norges Livredningsselskap 2016

Norges Livredningsselskap 2016 Norges Livredningsselskap 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 15.05.2016 til 14.05.2017 Forsikringsnr.: 84085227 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 2016 Prop. 1 S 221 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Folketrygdens stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi befolkningen i alle deler av landet god

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Forsikringsvilkår 4 års uførerente

Forsikringsvilkår 4 års uførerente Forsikringsvilkår 4 års uførerente 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår 4 års uførerente Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

Faser Pålagt Frivillig Pålagt A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før skaden er meldt) Akutt* 1500 1500 1 500.

Faser Pålagt Frivillig Pålagt A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før skaden er meldt) Akutt* 1500 1500 1 500. Norges Roforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Engangsforsikring Faser Pålagt Frivillig Pålagt A Akuttbehandling (Offentlige

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016. Forsikringsnr.: 83377425

Norges Skøyteforbund. Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016. Forsikringsnr.: 83377425 Norges Skøyteforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016 Forsikringsnr.: 83377425 OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling/ Idrettens Legevakt 1 500 1 500 Akutt * (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2015

Norges Svømmeforbund 2015 Norges Svømmeforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83606463 IDRETTSBEHANDLING Faser Grunn Utvidet 10-12 års lisens A B C Idrettens Skadetelefon. Meld

Detaljer

Norges Danseforbund 2016

Norges Danseforbund 2016 Norges Danseforbund 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016 31.12.2016 Forsikringsnr.: 83894851 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Velkommen som medlem i Vertikal Helse

Velkommen som medlem i Vertikal Helse Velkommen som medlem i Vertikal Helse slik fungerer helseforsikringen i praksis for deg: 1 Du bestiller time hos din fastlege/allmennlege 2 Du får henvisning til legespesialist 3 Du henter fullmaktskjema

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Side 1 av 6 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Kapittel III. Takster A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m. Honorartakst Refusjonstakst Egenandel 1a

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2016

Norges Svømmeforbund 2016 Norges Svømmeforbund 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83606463 OPPSTART BEHANDLING C Grunn- og 10-12 års lisens Utvidet lisens Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Norges Rugbyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.05.2014-30.04.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer