Klar-ferdig-telefoninettverk. Knut Arne Nygård, IPnett AS Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klar-ferdig-telefoninettverk. Knut Arne Nygård, IPnett AS Norge"

Transkript

1 Klar-ferdig-telefoninettverk Knut Arne Nygård, IPnett AS Norge

2 Fakta om IPnett Grunnlagt september 1999 Oslo, Stavanger, Stockholm, København 100 ansatte i Norden Nordisk team med over 50 senior konsulenter Bevisst satsning på å bygge den tverrfaglige kompetansen som kreves I forbindelse med multimedia løsninger (telefoni, sikkerhet og infrastruktur) Omsetter ca NOK 220 mill i 2008 Henvender oss til offentlige og private virksomheter, samt teleoperatører. Eid av ansatte og finansielle investorer Nortel GOLD Solution Partner Juniper ELITE Partner Microsoft Certified partner

3 Klar for å innføre IP-telefoni (IPT) i datanettet? IPT og Unified Communication er nye applikasjoner Er nettverksutstyret klart? Hvilke krav stilles? Må noe byttes ut? Kan vi bruke WLAN? Hva kreves i forhold til QoS? Hvordan skal dette implementeres? Hva med WAN? Hva innebærer dette i forhold til sikkerhet? Nye trusler? Revidering av sikkerhetspolicy? Må driftsrutiner endres? Hva med redundans? Strøm? Hvordan gjennomføre en nettverksaudit? UC ready

4 Hva betyr det å innføre IPT? IPT og Unified Communication er nye applikasjoner Andre krav for transport av tale og video vs. data trafikk Real-time applikasjoner Brukeropplevelsen blir viktigere Kvaliteten må måles og kontrolleres Hvor mange IPT klienter innføres og hvor mange samtidige brukere? Endret trafikkmønster peer-to-peer trafikkstrømmene blir uforutsigbare Hvordan er klientene? Egne IP-apparater? Softphones? UC klient? Nye sikkerhets trusler og utfordringer Endring i driftsorganisasjon tradisjonelt adskilt telefoni vs. data driftsorganisasjon / avdelinger

5 Nettverkselementer

6 Hvilke krav stilles til nettverkselementene? Vurdere nettverks design Kapasitet Redundans Kapasitet Sørge for at det er nok kapasitet både på kant og i kjerne Linker og Forwarding kapasitet Redundans Linker / sti gjennom nettet Komponenter Moduler (CPU) Tilknytning fra IPT / UC servere mot LAN

7 Hvilke krav stilles til nettverkselementene? En må kartlegge nettverkselementene Samme leverandør? Interoperabilitet? Støtte for åpne standarder? Støtte for VLAN for separasjon? Støtte for QoS? Kapapsitet? n x 1GB link ut til kant 10GB i core? Sikkerhetsfunksjoner EAP / 802.1x / 802.1ab Redundans - og eventuelt bytte eldre enheter / utvide løsningen Eget IPT nettverk

8 Hvilke krav stilles til nettverkselementene? WLAN Nok kapasitet? a/b/g/n Implementasjon av WLAN IP telefoner er krevende relatert til båndbredde i og med at WLAN er delt medium Må sette maks. antall WLAN IP Telefoner pr. aksesspunkt for å kunne opprettholde tjenesten kryptering av tale, WEP / WPA

9 WAN Mange firmaer er representert på flere lokasjoner hva med IPT over WAN? En trenger å kartlegge og analysere infrastruktur egen Leid IPVPN / ISP Båndbredde vs delay dagens og morgendagens trafikk kan ISP tilby QoS/prioritering? trengs kompresjon eller WAN akselerering? Inngå en SLA avtale med din SP Bli enige om QoS merking Vær sikret nok båndbredde

10 QoS

11 QoS en definisjon Evnen til et nettverk til å tilby bedre tjenestekvalitet til utvalgt trafikk over forskjellige teknologier Utvalgt trafikk vil typisk være trafikk som er avhengig av lav forsinkelse, eller som krever en gitt båndbredde Forskjellige teknologier vil være Ethernet, IP VPN (WAN), WLAN Norsk ord: Tjenestekvalitet IEEE 801.1p (Ethernet) DiffServ/MPLS (IP)

12 Hva påvirker talekvaliteten Codec gjentatte kodinger/dekodinger av talen. Tandem hopp, voice mail komprimering Mobiltelefonsamtaler Proprietære codecs (Microsoft) Tilgengelig båndbredde En tale forbruker 82Kbps med G.711 Codec 23.6Kbps med G729 Codec Ca 50 kbps med Microsoft RT-audio Ende-til-ende forsinkelse Maksimalt anbefalt 150ms Jitter Variasjon i tidsforsinkelse på pakker Pakker med stor forsinkelse = Tapte pakker Pakketap Ødelagte pakker blir ikke videresendt i nettverket Overbelastning i nettverket forårsaker at pakker forsvinner Maks 1% pakketap Ekko Ekko avhengig av forsinkelse og lydnivå. Større forsinkelse og høyt lydnivå gir større forstyrrelse ved ekko.

13 Talekvalitet i forhold til pakketap og forsinkelse Bruker tilfredshet Ende-til-ende forsinkelse (msec) Satisfied Some dissatisfaction High dissatisfaction Extreme dissatisfaction PSTN Best Intranet Public Internet Source: Nortel Network internal MOS score studies using ITU e-model and modeled CODEC performance

14 Applikasjonenes krav

15 QoS mekanisme: Lag3 - DiffServ Differentiated Services gir en mer skalerbar måte å få tjenestekvalitet gjennom nettverket på. Baserer seg på merking av pakker (TOS-feltet i IP-Header) på kanten av nettet, og får på bakgrunn av dette en gitt kø-håndtering pr. node i nettverket. PerHopBehavior (PHB) prinsippet betyr at pakken blir behandlet unikt i hver node Ut fra hvilken verdi TOS-feltet har, styres pakken til en gitt kø i svitsj/ruter Forskjellig implementasjon på de forskjellige enhetene ulikt antall køer Ikke lag det for komplekst!

16 Sikkerhet

17 Trusler SPam over Internet Telephony (SPIT) Tjenestenekt (DoS, DDoS) Uautorisert bruk Registration hijacking Impersonating a server Avlytting Media Gateway Bakdør for angrep til tjenestenett Tilgjengelighet Terminering av sesjoner

18 Nye protokoller og trafikkmønster SIP / SIPS (tekstformat lik HTTP, statisk og dynamiske porter) SIP over UDP SIP over TCP Kryptert (SSIP) H.323 (binærformat, statiske og dynamiske porter) H.225 H.345 H.325 Sign. server / Media GW Respons 2 Samtale Media Gateway Control Protocol (MGCP) Oppkall 1 (S)RTP / (S)RTCP Forskjellige Codex Nortel Unistim Kan krypteres

19 Sikkerhet og IP-telefoni - status Mye fokus på funksjonalitet Manglende risikovurdering Manglende sikkerhetspolicy Foreta en risiko vurdering

20 Risikovurdering Risiko = sannsynlighet x konsekvens Sannsynlighet Liten Moderat Høy Svært høy Liten Konsekvens Moderat Stor Svært stor Forankret hos ledelsen!

21 Sikkerhetspolicy Overordnet policy Hvorfor? Mål, strategi, definisjoner. Regler Prosedyrer Hva? Hva gjør vi, og hva gjør vi ikke. Retningslinjer. Hvordan? Slik gjør vi. Regelimplementering. Instrukser.

22 Tiltak for riktig sikkerhetsnivå IP-telefoni implementeres på lik linje som andre tjenester i nettet. Forskjellen ligger i at en IP-telefoniløsning er nytt og annerledes, og er derfor mer omfattende å implementere Flere protokoller / Nye protokoller Endret trafikkmønster, ende-til-ende kommunikasjon Nye type enheter kobles til nettet Nye brannmurkonfigurasjoner

23 Tiltak for riktig sikkerhetsnivå Eksempler

24 Design og anbefalinger

25 Design spørsmål Flere metoder finnes for å implementere IP-telefoner Må gjøre noen valg relatert til Bruk av VLAN for separasjon av voice og data trafikk QoS konfigurasjon Apparat autentisering

26 Apparat autentisering Ingen autentisering Apparatet kan koble seg til nettverket uten noen form for autentisering Andre enheter kan gjøre det samme MAC autentisering Sentralisert MAC autentisering via RADIUS server Lokal MAC autentiserintg via MAC liste / filter på Ethernet Switch 802.1x autentisering Single Host Single Authentication (tradisjonell EAPOL) Multiple Host Single Authentication (PC bruker EAPOL, apparatet bruker MAC) Multiple Host Multiple Authentication (PC bruker EAPOL, apparatet bruker EAPOL)

27 IPnett AS anbefaler Separere IP-telefonene i et eget VLAN skilt fra data VLAN Adskilt med FW Sikrer telefoni enheter fra PC er Lettere og kontrollere IPT trafikken Telefoni systemer er mer sårbare for f.eks. broadcast Telefonen og PC bruker ofte samme kabel må ha VLAN mot svitsj for å kunne skille Automatisere VLAN separasjonen i svitsjen Gjøre bruk av MAC-filtrering i svitsjen som minimum autentiserings mekanisme Nortel har ADAC som en egen funksjon for automatisk separasjon av Nortel apparater Sperre porter som ikke er i bruk på svitsjene Utfordinger med SoftPhone / MultiMedia klienter kan ikke lett skille tale fra data trafikk da alt kommer fra PC Kan bruke QoS merking fra klient for separasjon

28 IPnett AS anbefaler Bruke DiffServ DSCP metode for QoS merking / køing La applikasjonen merke pakkene Kantsvitsj kan eventuelt re-merke eller gjøre hele klassifiseringen og merkingen QoS også i LAN med høy kapasitet Ikke lag QoS regimet for komplisert Få køer (High-Normal-Low) Prioriter noe trafikk opp (IPT) og noe ned (filoverføring/mail) DiffServ for Nortel IP-telefoni Diffserv Codepoint(DSCP) Signallering: 40 (Binært: ) CS7 Diffserv Codepoint(DSCP) Tale: 46 (Binært ) - EF

29 IPnett AS anbefaler - Separasjon

30 IPnett AS anbefaler - soneinndeling

31 Drift

32 Endres driftsforutsetningene? Ofte 2-delt drifts- / supportorganisasjonen Telefoni avdeling Data avdeling Forskjellig eierskap og kulturer Stilles det større krav til oppetid? Hva er mest kritisk? Datanettet eller telefoni? Hva skal prioriteres ved strømbrudd i datarom? Hvilke porter skal stenges for å minimere kraftforbruk fra UPS? Trenger applikasjoner til å følge med på trafikk og kvalitet i nettet op5 / MRTG Mer avanserte verktøy med simulering av klienter og måling av kvalitet PVQM klient i alle Nortel IP telefoner

33 Nettverks Audit

34 IPnett Network Audit UC ready Konfigurasjons gjennomgang Gjennomgang av LAN svitsjer Gjennomgang WLAN arkitektur og dekning Regelsett i brannmurer og Rutere Vurdering av QoS Anbefale et QoS regime Implementere det i LAN/WLAN og WAN/IP VPN Holde dialog med ISP for WAN WAN og LAN analyser Hvilken trafikk er i nettet i dag? Kapasitet / utnyttelse Hvem bruker nettet til hva? Ledig kapasitet for IPT tjenester? Beregne trafikkforbruk ved innføring av IPT Måle kvalitet (MOS) Rådgivning Bistand i forbindelse med design Konsulentbistand i forbindelse med implementering

35 Kontakt Send meg en e-post:

Sikkerhet i Voice over IP og andre multimediasesjoner basert på SIP og RTP

Sikkerhet i Voice over IP og andre multimediasesjoner basert på SIP og RTP FFI-rapport 2012/00521 Sikkerhet i Voice over IP og andre multimediasesjoner basert på SIP og RTP Anne Pernille Hveem Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 27. juni 2012 FFI-rapport 2012/00521 1242 P: ISBN

Detaljer

SDN for Forsvarets taktiske kommunikasjonsnoder

SDN for Forsvarets taktiske kommunikasjonsnoder SDN for Forsvarets taktiske kommunikasjonsnoder Geir-Roar Bakken geirroab@student.matnat.uio.no 30 april 2015 2015 Geir-Roar Bakken 2015 SDN for Forsvarets taktiske kommunikasjonsnoder Geir-Roar Bakken

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS KURS FRA MATELL SOFTWARE AS Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon Praktisk nettverkskurs, del 1 Praktisk nettverkskurs, del 2 TCP/IP IP-ruting Quality of Service og PolicyBaserte Nettverk Voice over

Detaljer

Krav til telefoni-tjenester i UH-sektoren

Krav til telefoni-tjenester i UH-sektoren Krav til telefoni-tjenester i UH-sektoren UFS nr.: 124 Versjon: 1 Status:: Under utarbeidelse Dato: 25. 11. 2008 Tittel: Krav til telefoni-tjenester i UH-sektoren Arbeidsgruppe: GC-SIP Ansvarlig: Tore

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Sikkerhet i VoIP-portnere

Sikkerhet i VoIP-portnere Sikkerhet i VoIP-portnere David Kristensveen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog, ITEM Medveileder(e): Olav Kvittem, UNINETT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Grunnleggende tiltak for forebygging av DDoS

Grunnleggende tiltak for forebygging av DDoS Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 4 (U-04) Oppdatert: 2014-03-10 UTKAST versjon 1.0.2 Grunnleggende tiltak for forebygging av DDoS Beskrivelse av noen grunnleggende tiltak for

Detaljer

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN BACHELOROPPGAVE: SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN FORFATTERE: ERIK BRENDEN LARS IHLER MAGNUS LARSEN MUSTORP ROBERT RØSTEN DATO: 20.05.2009 II SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Sikkerhet i Virtuelle

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011 Utredning av er for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning Versjon 0.9 13.oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Innledning 5 2.1 Bakgrunn og formål 5 2.2 Oppbygning av rapporten

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Innenfor området grønn IKT er hjemmekontor et viktig virkemiddel for å kunne redusere utslipp av CO 2. En forutsetning for bruk av hjemmekontor

Detaljer

Roaming mellom WLAN og UMTS: 3G håndholdt enhet som helsekommunikator

Roaming mellom WLAN og UMTS: 3G håndholdt enhet som helsekommunikator 3G håndholdt enhet som helsekommunikator av Pavneet Singh Kjetil Ødegaarden Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i Agder Fakultet for teknologi Grimstad, 29.

Detaljer

i forkant med Move Consulting- Move Solution Move Cloud Spisskompetanse i særklasse Løsningsorienterte konsepter Ut av huset løsninger

i forkant med Move Consulting- Move Solution Move Cloud Spisskompetanse i særklasse Løsningsorienterte konsepter Ut av huset løsninger Move Consulting- Spisskompetanse i særklasse Move Solution Løsningsorienterte konsepter Move Cloud Ut av huset løsninger i forkant med Nye løsninger og nye ideer Foto: Spekterfoto Move er et selskap som

Detaljer

Direkte programoverføring av mediafiler via trådløse nettverk

Direkte programoverføring av mediafiler via trådløse nettverk Direkte programoverføring av mediafiler via trådløse nettverk NRK som kontribusjonsaktør via Trådløse Trondheim Erik Berg Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Leif

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Hvorfor UC workshops??

Hvorfor UC workshops?? Hvorfor UC workshops?? Presenter: Knut Arne Nygaard, Chief Architect Ipnett AS (Norway) Nordic Connect 11.- 12. november Agenda Hvorfor UC egentlig? UC ready? UC High Level Design UC Low Level Design Hvorfor

Detaljer

Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk?... 5. 2. Utstyr i et trådløst nettverk... 8. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett?... 11. 4. Installasjon...

Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk?... 5. 2. Utstyr i et trådløst nettverk... 8. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett?... 11. 4. Installasjon... Innhold 1. Hva er trådløse nettverk?... 5 1.1. Muligheter og utfordringer med trådløse nettverk... 5 1.2. Hvordan fungerer trådløse nettverk?... 5 1.3. Rekkevidde... 6 1.4. IEEE-standarder... 6 1.5. Kompatibilitet...

Detaljer

Virtual Private Network

Virtual Private Network Virtual Private Network Protokoller og sikkerhetsmekanismer Hovedoppgave ved sivilingeniørudanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Bodil Rønbeck Johansen Grimstad, juni 1999 1 Sammendrag

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment

SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment FFI-rapport 2013/03081 SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment Bodil Hvesser Farsund og Anne Pernille Hveem Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport

Detaljer

Sikkerhet, kommuner og helsenett.

Sikkerhet, kommuner og helsenett. Sikkerhet, kommuner og helsenett. Forprosjekt for løsningsspesifikasjon for tilkobling av Alta og Bærum kommuner til helsenett Versjon 2.0 Dato (21. juni 2002) KITH Rapport 10/2002 ISBN 82-7846-134-1 KITH-rapport

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Programvare og infrastruktur

Programvare og infrastruktur Appendiks til utredning Utviklingsprogram for pedagogikk og IKT Programvare og infrastruktur En del av Lærerløftet Sør-Trøndelag fylkeskommune 30.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 4 1.1. Mandat...

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 2.1 WLAN - 802.11

1. Sammendrag 2. Innledning 2.1 WLAN - 802.11 1. Sammendrag Vi har gjennom denne teksten sett på forskjellige sikkerhetsaspekter ved 802.11, som er en trådløs standard for lokalnettverk. 802.11 operer innenfor 2.4GHz og 5GHz, der 2.4GHz er det som

Detaljer