ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar Nerhoel Einar Stokkan Sissel Solem Vigdis Troøyen Foseide Inger Johanne Almli Martin Lund som sokneprest 1.halvår Birger Foseide 2.halvår Elsa Bjørkås 1.vara Bodil Botten 2. vara Svein Koren 3. vara Inger Lill Gjønnes 4.vara Inger Marit Hagen 5.vara Arbeidsutvalget har bestått av leder, sekretær og sokneprest. Diakoniutvalg: Inger Johanne Almli, Svein Koren, Edith Bjørkås, Elsa Bjørkås og Grethe Karlsen. Representanter i trosopplæringsutvalg: Inger Johanne Almli og Kjersti Kosberg Solberg. Representanter i styret for Orkdal menighetshus: Inger Marit Gangås og Kjell Holm. Representanter i rådet for Fjellkirka: Kjell Arne Gangås og Vigdis Troøyen Foseide. Representanter i Orkdal kirkelige fellesråd: Ivar Nerhoel og Anne Marie Aune Vara: Tore Martinsen og Inger Johanne Almli Konfirmantkappe-komite: Anne Marie Aune og Sissel Solem. Misjonskontakt: Vigdis Troøyen Foseide Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Tore Martinsen Menighetsrådet har i tillegg vært inndelt i forskjellige utvalg: - Kirkegårdsutvalg: Anne Marie Aune, Sissel Solem, Ivar Morken og Ann Kristin Stølhaug. - Gudstjenesteutvalg: Kjersti Kosberg Solberg, Einar Stokkan og Anne Marie Aune. - Musikkutvalg: Ivar Nerhoel, Vigdis Troøyen Foseide og Tore Martinsen.

2 Menighetsrådet har i 2011 hatt 8 møter og behandlet 45 saker. Av det menighetsrådet har gjennomført i 2011 vil vi nevne: mai fest (sammen med organisasjonene) - Konfirmantfest for konfirmanter og foreldre i etterkant av samtalegudstjenesten - Avskjedsfest for Martin Lund og Atle Ølstørn - Kirkevalget - Prosessen ved ansettelse av ny sokneprest - 4 benker er byttet ut med 32 stoler i kirka. Det ble sendt ut forespørsel om sponsing av stoler til mange bedrifter og foreninger. Vi fikk sponset ca kr av 82000kr. Kjempefint! Kirkegårdskomiteen har i 2011 gjort en kjempejobb med forskjønnelse av kirkegården og området rundt. Den største innsatsen dette året har vært planting av 500 barlind i skråningen ned mot gangstien. Dette har selvsagt kostet mye penger, og vi oppfordrer folk til fortsatt å gi penger til Orkdal minnefond. Statistikk Statistikken for 2011 viser at det ble holdt 55 gudstjenester i Orkdal sokn på søn- og helligdager. Det var totalt 5377 deltakere på disse. I tillegg ble det avholdt 5 gudstjenester utenom søn- og helligdager (skolegudstjenester og på institusjon) med i alt 621 deltakere. Dette gir 100 deltakere per gudstjeneste (104 i 2010). Spesielt er familiegudstjenestene med utdeling av 4-årsbok/ bibel og julegudstjenestene godt besøkt. På 7 familiegudstjenester var det 1332 deltakere. Det gir 190 deltakere per gudstjeneste (238 i 2010). Det var 61 døpte mot 59 året før. Det ble viet 13 par i 2011 mot 26 par året før. Men i 2010 var tallet spesielt høyt. Årets tall for vielser ligger på nivå med de tre foregående årene. Antall gravferder var 53 (51 i 2010). Det var 24 gudstjenester med 781 nattverdsdeltakere mot 833 og 765 i årene foran. 48 ungdommer ble konfirmert i Orkdal kirke mot 45 og 43 i årene før. Det ble samlet inn kroner i offer mot kr året før. For mer statistikk, se vår hjemmeside på internett Kirkevalget 2011 Kirkevalget foregikk 11. og 12. september i Orkdal menighetshus og på Grendstuggu Evjen samtidig med kommunevalget. Det er et stort apparat som settes i gang, og selve gjennomføringa/ opptellinga er krevende. Det er stort behov for valgfunksjonærer og tellere, men mange stilte velvillig opp. En stor takk til dere alle. Valgdeltakelsen i Orkdal menighet var på 11.3 %. (11% i 2009) Det nye menighetsrådet ble som følger: 1. Ivar Nerhoel 2. Bjørg Mo 3. Tore Martinsen 4. Aashild Grønning 5. Oddjørn Almli 6. Bjørn Krokdal 7. Inger Johanne Vik Almli

3 8. Arild Melås 9. Vigdis Troøyen Foseide 10. Åse Liljan Berg 6 varamedlemmer 11. Britt Sjømæling 12. Ivar Hidle 13. Toril Aas 14. Einar Stokkan 15. Jostein Høivik 16. Norodd Berge Åpen kirke Tilbudet om åpen kirke ble også gjennomført i onsdager var kirka åpen fra kl til 20.00, med mulighet for stillhet, bønn, lytting til musikk og tekstlesing. På høsten ble det lagt mer vekt på deling av tanker rundt bibelteksten. På grunn av få deltakere bør dette tilbudet tas opp til vurdering. Diakoniarbeidet i Orkdal menighet i Det er en stor styrke for det diakonale arbeidet i menigheten vår at så utrolig mange trofaste og dyktige frivillige medarbeidere står på og gjør en innsats. Av aktiviteter som foregår regelmessig har vi: «Mandagskaffen» på Orkdal menighetshus hver mandag hele skoleåret med frammøtte. Seksten damer fordelt på 4 grupper har ansvaret her. Hver siste torsdag i måneden samles ca. 20 personer til hyggetreff på Gjølme bedehus. Fire damer sørger for det praktiske. SIMEN er en samling for mennesker med utviklingshemming på Orkdal menighetshus en mandag ettermiddag i måneden. Fem til sju deltakere og fem trofaste ledere møtes til livlig prat over kaffekoppen, sang, samtale og ei lita andaktsstund. Hver 3.tirsdag stiller 8-10 personer opp i hallen på Orkdal Helsetun for å ha sangstund for beboerne. Dette er veldig populært. En gang i måneden samles beboere på Fannrem trygdebolig til prat, sang og kaffekos sammen med diakon og en frivillig medarbeider. Det er ca. 40 frivillige grendekontakter som går med hilsen på åremålsdagen til alle i menigheten vår som fyller 75, 80, 85, 90, 95 og aller fødselsdager deretter. Hver torsdag er det andakt på Orkdal Helsetun, og en torsdag i måneden på Fannrem trygdebolig. Det inviteres til kirkekaffe i den koselige kaffekroken vår etter de fleste gudstjenester. Vi har ingen organisert besøkstjeneste, men har trofaste besøksvenner blant de frivillige, og diakon går jevnlig på besøk. En del mennesker søker også samtale på kontoret.

4 Trosopplæringsarbeidet Trosopplæringstilbudet er noe som gjelder for hele Orkdal, ikke bare menigheten vår. Det er opprettet et utvalg med representanter fra hvert menighetsråd som i samarbeid med menighetspedagog skal utarbeide en trosopplæringsplan. Denne planen skal gjelde for alle fire sokna for barn i alderen 0 til 18 år. Babymassasje. Det ble gjennomført tre kurs med fem samlinger i hvert kurs. Her samles nybakte foreldre, bare mødre i år, sammen med babyen sin for å synge, lære enkel massasje og sosialt samvær. Til sammen 39 babyer og mødre har deltatt på disse kursene. De gir uttrykk for at dette er et tilbud de setter pris på. Både å ha en aktivitet mor og barn sammen, og å treffe andre i samme situasjon. Kursansvarlig har vært menighetspedagog Line Krutvik Saltbones. Barnesang. Ni onsdager har det vært barnesang i Her samles barn i alderen 8 mnd til 2,5 år med foreldre/ besteforeldre for å synge, danse og ha sosialt samvær med fruktservering. I gjennomsnitt har det vært ca. 7 barn per samling. Flere har vært ganske fast på alle samlingene. Barnesangen er preget av lun og god stemning der barnesanger med kristent innhold og andre tradisjonelle sanger formidles. Dette arbeidet drives av menighetspedagog Line Krutvik Saltbones og Marie Loe Fagerholt. Orkdal barnegospel har samlet om lag 17 barn i alderen 4-10 år for glad sang på Orkdal menighetshus annenhver torsdag. I tillegg har barnekoret opptrådt i Orkdal kirke, på menighetshuset og på helsetunet. Koret har vært drevet av Inger Johanne Almli, Margaret Krutvik og Line Krutvik Saltbones. «Min kirkebok» til 4-åringene. Utdeling av «Min kirkebok» til 4-åringene har blitt et populært tiltak. Sist høst var det rekordoppslutning og en riktig festgudstjeneste. DVD til 6-åringene. En del 6-åringer kom til Orkdal kirke for å motta DVD-en «Kirkerottene» utgitt av IKO. Oppmøtet er ikke så stort som ved utdeling av «Min kirkebok». Tårnagenthelg. Nytt av året var det nasjonale breddetiltaket «Tårnagenthelg». 8-9åringene (3.trinn) ble invitert til å være i Orkdal kirke en lørdag og søndag. 27 barn deltok. De utforsket kirka, forberedte gudstjeneste og løste ulike oppdrag. Helga ble avsluttet med familiegudstjeneste der tårnagentene deltok i stor grad. Vi i Orkdal menighet vil rette en stor takk til prester, kateket, diakon, menighetspedagog og kantorer for det store arbeidet som blir lagt ned i menigheten. Vi vil også takke alle frivillige som er med og bidrar i forskjellige deler av menigheten. Uten dere hadde mye av aktiviteten ikke vært mulig. For Orkdal menighetsråd Tore Martinsen leder

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 6 2009 59. ÅRGANG God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Avisa vår. Høsten 2014

Avisa vår. Høsten 2014 Høsten 2014 Avisa vår Aktivitetene er i gang på alle våre sykehjem. Ferien er over og vi forsøker å fylle dagene med meningsfullt innehold. Halden sykehjem 30 år! Sjefens hjørne Enhetsleder Inger Lund

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Her er to som ser frem til å begynne å jobbe i Sjømannskirken. Marcus Nylander og Malin Pihlgren Nylander kommer første uken i september.

Her er to som ser frem til å begynne å jobbe i Sjømannskirken. Marcus Nylander og Malin Pihlgren Nylander kommer første uken i september. facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai Tlf.: 04-33 700 62 / 050 6535631 e-post: dubai@sjomannskirken.no «Like» oss på Facebook! www.facebook.com/sjomannskirken.dubai KALENDEREN SØNDAG

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Randolf. Liv. Ann Rigmor. Arthur. Tema: PENSJONIST HVA NÅ?

Randolf. Liv. Ann Rigmor. Arthur. Tema: PENSJONIST HVA NÅ? Laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! Løssalg kr 10,- 2015 Randolf Liv Ann Rigmor Tema: PENSJONIST HVA NÅ? Arthur Om pensjonistrollen skal bli bedre, er det mye som tyder på at det ikke er tilstrekkelig

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

TJØMENr: 4 2013 POSTEN

TJØMENr: 4 2013 POSTEN TJØMENr: 4 2013 TJØME41. årgang POSTEN Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Ny salmebok S.2 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? s.3 Julemarked Velkommen til julemarked på Fredtun!

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer