TJØMENr: POSTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TJØMENr: 4 2013 POSTEN"

Transkript

1 TJØMENr: TJØME41. årgang POSTEN Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Ny salmebok S.2 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? s.3

2 Julemarked Velkommen til julemarked på Fredtun! Fredag 6. desember 12:00-19:00 Lørdag 7. desember 10:00-17:00 Salg av kaker, håndarbeid, barneklær osv. Kafe og utlodding. Dåpsengelen arbeider Det er stadig noe med engelen. Enten er det noe som skal gjøres i forbindelse med den, eller vi venter på noe. Nå er den bakerste kirkebenken i kirken fjernet for å gi plass til engelen, samt varmeovnen for føttene. Nå er det tid for å bygge sokkelen under engelen, slik at den kommer på sin faste plass, for å si det sånn. Terje Johansen på Ødekjære er mannen som har tilbudt seg å gjøre arbeidet. Det er vi veldig glade for. Forleden var han innom i kirken for å vise hvordan det skal bli. Engelen kommer i samme høyde som den har stått til nå. På bildet sees de to Sentrumstorget Tjøme. Telefon: E-post: Tjømeposten - Tjøme og Hvasser Menighetsblad Adresse Tjømeposten: Tjømeposten, Postboks Tjøme Epost: Bankgirokonto: Ansvarlig utgiver: Tjøme og Hvasser menighetsråd Distribusjon: Odd Andreassen Redaksjonskomitè: Inga Bryde Claus Trine Øyen Trykk: Pica Print Service Deadline for neste nr: 14. februar 1

3 Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Svein Byholt, Sogneprest Denne overskriften er en strofe jeg har hentet fra en av salmene i den nye salmeboken, Norsk Salmebok Dette er en flott salme og teksten er gammel, meget gammel. Den stammer fra Dødehavsrullene som er nedskrevet mellom 200 f.kr. og 70 e.kr., og som ble funnet fra 1947 til 1956 i elleve huler i ørkenen ved Wadi Qumran, nordvest for Dødehavet. Slik sang de før Jesu tid, i Jesu tid og i vår tid. Og nå lyder denne sangen under kirkehvelvene i norske kirker, oversatt av Torleif Elgvin, med en irsk folketone. Dette er bare en liten smakebit på den variasjon og det innhold som den nye salmeboken har. Så fort det går I salmene møter vi evangeliet i hele sin rikdom, og formet av mang en kunstners hånd. I salmene finner vi teologi og troshistorie vevet sammen i kunstnerisk form. I den nye salmeboken vil du finne mange salmer du allerede kjenner. For av de 899 salmene i ny salmebok er 535 videreført fra nåværende salmebok og 124 fra Salmer Det betyr at 240 salmer er nye, og det bør det også være plass til. For også i vår tid skrives det nye salmer som knytter opp til våre liv og vår tids språkbruk. Det er alltid et spørsmål, hvilke sanger skal få plass i en ny salmebok? Meningene har vært og er mange. Jeg synes at vår tids store salmedikter Svein Ellingsen gir meg en god hjelp når han sier at en salme er det himmelvendte svar på det himmelsendte budskap. I salmen gir vi vårt svar, vår undring, takk og lovsang til hva Gud har gitt oss i skaperverket og i Jesus, for vårt liv og vår hverdag. Når vi ser dette håper jeg at vi i fellesskap kan la våre lepper spille fløyte etter Guds noteblad. Gled deg til å synge fra vår nye salmebok! Det blir til et kor med mange ulike stemmer som hører sammen. Glad sanghilsen fra Svein Byholt Inga Bryde Claus, Tjømes Menighetsrådsleder I forrige nummer av Tjømeposten begynte jeg min hilsen her med en sommer er over. Det sies at tiden går fortere jo eldre man blir. Det ser virkelig ut til å være sant. I det jeg skriver dette, har det allerede vært juleutstillinger å spore i butikkene en uke. Det kan bety at tiden er knapp, og jeg må sørge for å bruke den rett. Jæ må sanse mæ, rett og slett. Om få uker begynner adventstiden, med forventninger om komme. Da gjelder det å være på rett vei. Og når vi også er kommet så langt at gavepapiret er krøllet og juletreet drysser, kan det være godt å vite at det ikke var det som var hovedinnholdet i julen. Det er gaven som kommer til oss alle, som er det store. At Gud kom til oss gjennom Jesu fødsel. At Gud viser at han er med oss i dag også. Det er fortrøstningsfullt. Kanskje denne tanken kan spare oss for en del av julestresset og de ekstra innkjøpene? Da kan det bli både tid og rom for å la julen komme innover seg. Ulike arrangementer i menighetene blir annonsert i avisene, på oppslag, her i bladet og spontant. Mange har tidligere sagt at å gå på julekonserter, julevandringer og annet er viktig som forberedelse. Til deg som har deltatt før, vil jeg ønske velkommen igjen. Til deg som ikke har hatt anledning før, vil jeg si: Sett av litt tid til en konsert, vandring eller annet. Kanskje er det verd, ikke å gå glipp av? Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul, både ved forberedelse og feiring! Hilsen Inga Bryde Claus, Tjømes Menighetsrådsleder 2

4 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? I disse tider utarbeider fellesrådet og menighetsrådene på Tjøme og Hvasser budsjetter for Det er alltid en viss spenning knyttet til budsjettprosessen og retningen på den økonomiske utviklingen. For 2014 er det varslet en stram økonomi i Tjøme kommune og det tyder på at det vil være behov å legge om kommunens drift, slik at økonomien også vil være bærekraftig i årene som kommer. Fellesrådet har i oppgave å sørge for at kirkens budsjett går i balanse, og at de oppgavene som er lagt til kirken utføres på en forsvarlig måte. I slike innsparingsår er det viktig å kjenne til hvilke oppgaver kirken forvalter og hvor det er mulig, eller ikke mulig å redusere kostnader. Den norske kirke har cirka 3800 medlemmer i Tjøme kommune, og disse har krav på tjenester i form av dåp, vigsler og seremonier knyttet til gravferd, samt kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. I tillegg er gravferdsforvaltning for alle innbyggere i Tjøme kommune (uavhengig av livssyn eller tro) håndtert av fellesrådet på vegne av kommunen. Administrasjon av kirkekontoret, regnskap og økonomihåndtering for menighetsrådene og fellesrådet er også lovpålagte oppgaver. I forventningsbrevet fra Fylkesmann i Vestfold for 2014 går en langt i å tydeliggjøre behovet for lokale kirkelige stillinger som diakon og kateket: Kommunen må arbeide for at fellesrådet får økonomi til på best mulig måte å sørge for innhold og bredde i det lokale kirkelige tilbudet. Dette er en viktig premiss for en åpen og inkluderende folkekirke der også kultursamarbeid inngår. Vår kirkes stab som fellesrådet er arbeidsgiver for er liten. Den utgjør seks årsverk, (prest ikke medregnet). Med et så bredt tjenestespekter kreves det stor og ulik kompetanse for å ivareta alle oppgavene som ligger til kirken på en forsvarlig måte. I tillegg til de lovpålagte oppgavene driver kirken i tråd med fylkesmannens anbefaling også en rekke viktige aktiviteter i lokalsamfunnet. Menigheten har i dag et ukentlig tilbud for leksehjelp for barn mellom 6 og 16 år. Gjennomsnittlig antall barn er 45 per uke på leksehjelpen. Her får barna gratis varm mat, og trygge voksne å forholde seg til. Tilbudet er med andre ord så vellykket at vi knapt klarer å dekke behovet. Barnekoret Tjømebarna har også sett betydelig vekst i de siste årene: Fra 11 deltakere i 2011 til 28 deltakere i Både kor og leksehjelp drives i stor grad på frivillig basis, men med faste ansatte som koordinatorer. Under kirkens alternative Halloween arrangement på Fredtun Hallo Venn talte vi hele 80 barn i tillegg til foreldre. Tatt i betraktning at det var første gang Hallo Venn arrangeres her på Tjøme må vi regne dette som en overveldende suksess. Loppemarkedet på Fredtun, hovedsakelig drevet av frivillige, diakon og barne- og ungdomsutvalget, er nå en årlig tradisjon som avholdes hver sommer. Her finner både lokale og besøkende røverkjøp, de hilser på hverandre, og støtter menighetens aktiviteter. Inntekten fra loppemarked går til å drive videre menighetens barn- og ungdomsaktiviteter. Den gjennomsnittlige inntekten fra loppemarkedene har de siste årene ligget rundt kr. Kirken driver i dag også rusfri café for ungdom mellom 13 og 18 år hver fredag. Her tilbyr kirken en trygg møteplass med ulike aktiviteter og mat. Diakonen koordinerer i tillegg sorggrupper for barn og ungdom og for voksne. Annenhver onsdag steller diakoniutvalget i stand Formiddagstreff som et tilbud til godt voksne med mat, andakter og utlodning. Sist men ikke minst har kirken et tilpasset tilbud til eldre som drives både på Tjøme sykehjem og i tilliggende eldreboliger. Vi har med andre ord i dag et svært bredt tilbud av aktiviteter i kirken med tilbud til de fleste aldersgrupper, og det mener vi ligger godt innenfor kirkens mandat som folkekirke. Tilbudet til befolkning fremmer samhold, identitet og fellesskap i en liten kommune. Å påstå at fellesrådet alene 3

5 Å TJØME 2014 rrangere 8 alphakurskvelder og har et å formidle kunnskap og livsslende måte. grupper og drøfter stoffet videre. ngelsk menighetsliv for en rekke år til mange land og ulike menigheter. id som også kan bidra til nye kono nnskaper i kristen tro og tenkning miljø, på tvers av aldersgrenser. lkommen! anja-therese tlf Julensmusikk Søn. 1. Des. kl 18:00, konsert Nøtterøy musikkorps, Tjøme kirke Søn. 8. Des. kl 18:00, konsert Gospelkoret Joyful med solister,tjøme kirke Fre. 13. Des. kl 20:00, konsert Tjøme korforening, Hvasser kirke Søn. 15. Des. kl 18:00, konsert Tjøme skolemusikk, Tjøme kirke Søn. 22. Des. kl 18:00, Vi synger julen inn, Tjøme kirke Musikk i gudstjenesten: Julaften kl 13:00 Tjøme kirke, Tjømebarna og Joyful Kl 14:30 Hvasser kirke, Marianne Lindgaard-Berntsen, Tjøme korforening, Vegard Lurud Dahl Kl 16:15 Tjøme kirke, Heidi Olafsen og Tjøme korforening 1. Juledag kl 11:00 Tjøme kirke, Charlotte Wilhelmsen 2. Juledag kl 11:00 Hvasser kirke, Randi Gunhildstad øde han? v/ Svein Byholt par Thomassen g be? v/ Svein Byholt bibelen? v/ Harald Kaasa Hammer rdan leder Den Hellige Ånd? v/ om troen til andre? v/ Caspar Thod Riktor n? v/ Harald Kaasa Hammer dervisere og støttespillere! asjement for det planlagte alphamentskomiteen ber og håper på t vil være naturlig å treffes, for dem lvdel av januar. Vi vil komme tilbake d fra oss:, Else Heradstveit og e v. Slåtto og Judith M. Stokseth 6

6 Kirkens kalender Følg våre aktiviteter fra dag til dag. Utdypning om de ulike aktivitetene på høyereside. Desember 1. Tjøme kirke familiegudstjeneste, dåp/nattverd. Prest Svein Byholt. Offer Menighetens barne og ungdomsarbeid. 2. Bønnesamvær, Leksehjelp 3. Barnekor øvelse 4. Formiddagstreff, Soul Children øvelse 5. Gospelkor øvelse 6. Julesalgsmesse på Fredtun 7. Julesalgsmesse på Fredtun 8. Hvasser kirke Gudstjeneste. Prest Svein Byholt. Offer menighetens arbeid - ny salmebok. 9. Bønnesamvær, Leksehjelp Januar 1. Tjøme Kirke Høymesse m/nattverd Prest Svein Byholt 5. Hvasser Kirke Gudstjeneste m/nattverd Prest Svein Byholt 6. Bønnesamvær, Leksehjelp 7. Barnekor øvelse 8. Småbarnstreff, Soul Children øvelse 9. Gospelkor øvelse 10. Cafe. com inn 12. Tjøme Kirke Gudstjeneste Prest Svein Byholt Februar 10. Barnekor øvelse 11. Soul Children øvelse 12. Gospelkor øvelse 15. Tjøme Kirke gudstjeneste dåp/nattverd. Prest: Lyder J. Verne. Offer Stefanusalliansen. 16. Bønnesamvær 17. Barnekor øvelse 18. Formiddagstreff 19. Gospelkor øvelse 22. Vi synger julen inn 18:00 Tjøme Kirke 13. Bønnesamvær, Leksehjelp 14. Barnekor øvelse 16. Gospelkor øvelse 17. Cafe.com inn 19. Tjøme Kirke Gudstjeneste Prest Svein Byholt 20. Bønnesamvær, Leksehjelp 21. Barnekor øvelse 22. Småbarnstreff, Soulchildren øvelse 23. Bønnesamvær 24. Gudstjenester: Tjøme Kirke 13:00 og 16:15 Hvasser Kirke 14:30 Prest: Svein Byholt Offer: Kirkens Nødshjelp 25. Tjøme Kirke Høytidsgudstjeneste kl. 12:00 Prest Svein Byholt Offer: Sjømannskirken. 26. Hvasser Kirke Høytidsgudstjeneste m/dåp Prest: Lyder J. Verne. Offer: Det norske misjonsselskap 29. Tjøme Kirke Gudstjeneste m/dåp Prest Svein Byholt offer Menighetens Misjonsprosjekt. 23. Gospelkor øvelse 24. Cafe.com inn 26. Hvasser kirke gudstjeneste Prest Svein Byholt 27. Bønnesamvær, Leksehjelp 28. Barnekorøvelse 29. Formiddagstreff, Soul Children øvelse 30. Gospelkor øvelse 31. Cafe.com inn 2. Tjøme kirke Familiegudstjeneste Prest Svein Byholt 3. Bønnesamvær, Leksehjelp 4. Barnekor øvelse 5. Småbarnstreff, Soul Children øvelse 6. Gospelkor øvelse 7. Cafe.com inn 9. Tjøme Kirke unge messe Prest Svein Byholt 10. Bønnesamvær, Leksehjelp 11. Barnekorøvelse 12. Formiddastreff, Soul children øvelse 13. Gospelkor øvelse 14. Cafe.com inn 16. Hvasser kirke Gudstjeneste - Kirketekstilene forteller. Prest Svein Byholt. 17. Bønnesamvær 23. Tjøme Kirke Gudstjeneste Prest: Svein Byholt 24. Bønnesamvær, Leksehjelp 25. Barnekor øvelse 26. Formiddagstreff, Soul Children øvelse 27. Gospelkor øvelse 28. Cafe.com inn 7

7 Hva skjer i Autorisert Regnskapsførerselskap Kontaktperson Autorisert Regnskapsførerselskap Tjøme: Jan Eirik Singstad, Tlf: menigheten? Kontaktperson Tjøme: Småbarnstreff Babysang, rim og regler. 0-5 år med foreldre. På Fredtun annenhver onsdag kl Enkel servering. Joyful Gospelkor som synger i kirken og deltar på ulike arrangementer. I kriken torsdager kl fra 16 år og oppover. Spar supermarked Tjøme AS Vi leverer Rettferdig kaffe til Tjøme Menighet Tlf: Fax: Vi utfører elektriske installasjoner i hus og hytte. Butikk med showrom og salg av småelektriske FRA HÅND TIL HÅND. FRA HJERTE TIL HJERTE. GRENLANDSAKSJONEN AVD TJØME Vi vil takke alle på Tjøme og Hvasser for bidrag av gaver, klær, utstyr mm. gjennom de snart 18 år vi har holdt på å hjelpe de trengende i Romania. Vi trenger fortsatt klær, sengetøy, dyner, puter. Vi sender 4 ganger i året. Vi holder til i kjelleren på Fredtun hver mandag mellom kl og Vi har også vårt bruktmarked på Samfunnshuset hver lørdag fra kl Maxbo Tjøme Telefon: Fax: Tirsdagsmøte Orientering om ulike organisasjonsformål, sang og musikk. Det serveres også enkel mat. kl 19. se dager i kalenderen. Leksehjelp Gir mulighet til å arbeide med lekser og få hjelp av frivillige. Det serveres også mat år. På Fredtun mandager kl Soul Children Barnekor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt år. På Fredtun onsdager kl 18-19:30 Cafe.com in Ungdomskafé med ulike aktiviteter, en møteplass og det serveres mat år. På Fredtun fredager kl UT - Ung Treff Treff sted for ungdom med mulighet for å prate og møte fagpersoner. På Fredtun torsdager kl Tjømebarna Barnekor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt sammen. På skolen, tirsdager kl år Formiddagstreff Møtested med sang, samtale, hygge og enkel mat. På kirkestua annenhver onsdag kl 10: for alle aldre. Tjøme LAN klubb Ungdom som samles for spilling av data og en møteplass for ungdommen. se Tjøme LAN klubb på Facebook år. Tjøme Paintball Klubb Spilling av paintball på egne baner på Tjøme. En møteplass for ungdommen. Ring for info år. Gitarskole Lær å spill gitar gratis! På Fredtun fredager kl for alle aldre. 8 8

8 Slekters gang døpte - vigde - døde Døpte: 01.09: Oda Bastianne Murel : Hedvig-Bolette Borge : Victor Brubakken Torgersen : Lilly Fjeld : Troy Stenseth Larsen : Felix-Andrè Johansen : Lotte Holberg Lægreid Julian Møyland : Nicolai Wilhelmsen Vigde: : Tatiana Grigorjevna Halvorsen og Nils Ofstad : Siv Orbraaten Andreassen og Rune Andreassen Døde: : Dagmar Lange Skår : Alf Granheim : Ellen Andrea Øritsland 25.09: Arne Harald Hansen : Trond Sigurd Erlingsen : Hjørdis Alfrid Solheim : Pål Ingar Berge : Hildegunn Olsen : Ellen Endresen : Veronica-May Ronnie Walker Aasmundsen Ofringer HVASSER Iko kr , Grenlandsaksjonen avd. Tjøme kr , Menighetens arbeid - Barnebibler kr. 714,00 TJØME Menighetens arbeid kr , Menighetens konfirmantarbeid kr 3.564, Søndagskolen Vestfold krets kr 3.592, Norsk Folkehjelp kr , Menighetens misjonsprosjekt-brobyggerne kr , TV-aksjonen kr , Inngangspenger til Ny salmebok kr , Menighetens arbeid kr ,00 Etter flere år med innsamling er det nye orgelet i Hvasser kirke nå i ferd med å bli realitet. I sommer inngikk Tjøme kirkelige fellesråd kontrakt med Orgelbau Steinmeyer (Heidelberg, Tyskland) for bygging av orgel til Hvasser kirke. Det nye pipeorgelet blir spilleklart til påske 2014 forutsatt at prosjektet går etter planen. Lenge har det vært innsamlingsdugnad for å få tilstrekkelige midler til prosjektet. Takk enda en gang til de som har bidratt! Sparebank 1 avdeling Nøtterøy-Tønsberg og avdeling Buskerud-Vestfold har tildelt totalt kr til formålet og Eckbos legat kr Tjøme kommune har gitt tilskudd tilsvarende kr og private gaver og salg av Finn Graff litografier bringer totalt innsamlet beløp til vel 1,5 millioner kroner. Innsamlede midler dekker orgelkostnad og overflatebehandling for orgelet, og eksakt pris vil avhenge av euro kursen. Utover dette er styrking av galleriet i Hvasser kirke imidlertid nødvendig før det nye orgelet kan bli installert. Bygningsmessige endringer, som kommer i tillegg til selve orgelet, kostnadsestimeres til mellom kr og innsamlingsarbeidet fortsetter! Bygningsmessig har de første endringene allerede kommet på plass. I løpet av uke 40 ble det styrket under galleriet i Hvasser kirke av Tømrermester Henning Berntsen og selskap. De neste bygningsmessige endringer skjer i begynnelsen av mars og Tømrermester Berntsen vil også stå for styrking av gallerigulv hvor orgelet senere blir plassert. Orgelet leveres til Hvasser kirke 17. mars. Installasjon og intonasjon av instrumentet tar cirka 4 uker til sammen. Skissen viser den planlagte orgelfasaden (utarbeidet av J. Thalmayr for Orgelbygger Steinmeyer). Orgelbygger henter inspirasjon fra den enkle utformingen av stilelementene i Hvasser kirke, spesielt spissbuene på 139

9 Orgel i Hvasser kirke Tjøme Prestegjeld vinduene og kirkens hvelvede tak. Fagutvalget for kir kemusikk ved Arne Rodvelt Olsen uttykker i sin godkjenning av orgelsøknad at fasaden er meget tiltalende og fint tilpasset kirkens interiør. Bispeadministrasjonen legger til at utformningen tar opp i seg noe av kirkerommets litt enkle og beskjedne karakter slik at dette kan bli et naturlig supplement i kirkerommet. Bruk av diskrete farger gjør at orgelet føyer seg harmonisk inn i kirkens interiør. Orgelkomitèen har vektlagt å få et orgel som er estetisk godt tilpasset kirken, i tillegg til at det skal ha den beste klang for vårt kirkerom. Pipeorgel er på sitt beste, en syntese av arkitektur, klangfysikk og håndverk, det får vi i Hvasser kirke. Fra Hvasser menighetsråd vil Bente Pedersen og Thomas Bell bistå i oppfølging av bygningsmessige endringer og orgelkomitéen fortsetter sitt arbeid til orgelet er på plass og innvielseskonsert er avholdt! Pål P Syse Leder orgelkomitèen Prestekontoret, Kirkestua - Tjøme Tirsdag og torsdag 09:00-11:00 eller etter avtale, tlf: Kirkevergekontoret, Kirkestua - Tjøme Tirsdag - torsdag 09:00-14:00, tlf: Menighetskontoret, Kirkestua - Tjøme Tirsdag - torsdag 09:00-14:00, tlf: epost: Felles postadresse Postboks 97, 3165 Tjøme fax til kontorene Besøksadresse Parkering og inngang fra Hvitskjærveien 6 mellom Tjøme kirke og Tjøme sykehjem Kirkestua, Tjøme tlf: Kirkestua, Hvasser tlf: Sogneprest Svein Byholt Tlf: privat: epost: Kirkeverge Brooke Bakken Tlf: epost: Privat tlf: Menighetssekretær Jorunn Frederiksen Tlf: privat: epost: Kantor Vanja-Therese Langnes Tlf: privat: epost: Sognediakon Rune Jæger-Lian Tlf: Privat: epost: Trosopplærer Elisabeth L Ringøen epost: Klokker/kirketjener Hvasser Kirkegårdsbetjent Odd Steen Hanssen Tlf: Privat: epost: Kirkegårdsbetjent Lucian Eide-Riti Tlf: epost: Tjøme Kirkelige Fellesrådsleder Odd Andreassen Tlf: epost: Tjøme Menighetsrådsleder Inga Bryde Claus Tlf: epost: Hvasser Menighetsrådsleder Thomas Bell Tlf: / epost: 10 14

10 Misjonsarbeidet De to menighetene på øyene våre, Tjøme, Brøtsø og Hvasser, samarbeider godt. Vi er felles om misjonsprosjektet Bridge builders, som mange kjenner gjennom ofring ved en del gudstjenester. Fredsarbeidet i Midtøsten er et viktig anliggende. Else Heradstveit er medlem i misjonsutvalget vårt og har skrevet denne beretningen: Historien om Bridge builders.. er historien om helt vanlige mennesker som knytter bånd med hverandre. Det er ufullkomne mennesker i en ufullkommen verden. 10 palestinere, 10 israelere og 19 nordmenn i alderen 20 til 25 år er med på et toårig opplegg der de det ene året er sammen i Norge og det andre i Midtøsten. Påsken 2013 var ungdommene i ørkenen i Jordan som andre år i programmet. I for- og etterkant tilbrakte de dager i Israel og i de palestinske områdene. De fikk også besøke sine venner på hjemmebane. Nora Øyen i gardintrappa, i ferd med å henge opp mere pynt. Trine Øyen står å ser på. Foto: Brita Øyen. Thomas Bell baker pepperkaker sammen med barnebarnet Nora Heramb og Klara Bakken. Foto: Trine Øyen. J ulev erkst ed på Hvasser Julen 2011 skulle juletreet i Hvasser kirke pyntes som vanlig, men de som pyntet syns det var lite pynt. Slik startet ideen om å ha juleverksted i Hvasser kirkestue. Forslaget ble godt mottatt på menighetsrådsmøte, og dato ble satt. Det ble levert ut lapper på skolen til barna som tilhørte Hvasser, og jungeltelegrafen tok vi i bruk. Torsdag satte Odd inn juletreet og lysene kom på. Kl. 17:00 samme kveld kom det barn og voksne til en koselig stund med kurvfletting, lage lenker og pepperkakebaking. Det luktet pepperkaker i mange dager etterpå i kirkestuen. Det ble servert gløgg, kaffe, saft og vi smakte på pepperkakene. Etter noen timer gikk vi alle inn i kirken med nylaget julepynt og alle fikk pynte. De største var tøffe og gikk i gardintrappen, mens de minste holdt seg på gulvet. Alle var vi vel fornøyde med treet og at ettermiddagen hadde vært artig og veldig koselig. Vi prøver oss i år igjen, så torsdag 19. desember kl 17:00 er alle som vil og kan, være med hjertelig velkommen. Hilsen Trine Øyen En planlegger nå en ny runde der de unge først skal møtes i Norge høsten 2014 og så i Midtøsten våren Motivasjonen for prosjektet bygger på ønsket om å være med og etablere en fredskultur i våre omgivelser. Dette viktige og krevende arbeidet fortjener støtte. Tjøme og Hvasser menigheter har nå vært med på å støtte dette prosjektet i snart 2 år. Åpent alle hverdager mellom kl Elin N. Jakobsen Christina Hojem Hofsø Knut Øvsthus Rød, 3145 Tjøme Tlf:

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser! FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2011 Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer