TJØMENr: POSTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TJØMENr: 4 2013 POSTEN"

Transkript

1 TJØMENr: TJØME41. årgang POSTEN Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Ny salmebok S.2 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? s.3

2 Julemarked Velkommen til julemarked på Fredtun! Fredag 6. desember 12:00-19:00 Lørdag 7. desember 10:00-17:00 Salg av kaker, håndarbeid, barneklær osv. Kafe og utlodding. Dåpsengelen arbeider Det er stadig noe med engelen. Enten er det noe som skal gjøres i forbindelse med den, eller vi venter på noe. Nå er den bakerste kirkebenken i kirken fjernet for å gi plass til engelen, samt varmeovnen for føttene. Nå er det tid for å bygge sokkelen under engelen, slik at den kommer på sin faste plass, for å si det sånn. Terje Johansen på Ødekjære er mannen som har tilbudt seg å gjøre arbeidet. Det er vi veldig glade for. Forleden var han innom i kirken for å vise hvordan det skal bli. Engelen kommer i samme høyde som den har stått til nå. På bildet sees de to Sentrumstorget Tjøme. Telefon: E-post: Tjømeposten - Tjøme og Hvasser Menighetsblad Adresse Tjømeposten: Tjømeposten, Postboks Tjøme Epost: Bankgirokonto: Ansvarlig utgiver: Tjøme og Hvasser menighetsråd Distribusjon: Odd Andreassen Redaksjonskomitè: Inga Bryde Claus Trine Øyen Trykk: Pica Print Service Deadline for neste nr: 14. februar 1

3 Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Svein Byholt, Sogneprest Denne overskriften er en strofe jeg har hentet fra en av salmene i den nye salmeboken, Norsk Salmebok Dette er en flott salme og teksten er gammel, meget gammel. Den stammer fra Dødehavsrullene som er nedskrevet mellom 200 f.kr. og 70 e.kr., og som ble funnet fra 1947 til 1956 i elleve huler i ørkenen ved Wadi Qumran, nordvest for Dødehavet. Slik sang de før Jesu tid, i Jesu tid og i vår tid. Og nå lyder denne sangen under kirkehvelvene i norske kirker, oversatt av Torleif Elgvin, med en irsk folketone. Dette er bare en liten smakebit på den variasjon og det innhold som den nye salmeboken har. Så fort det går I salmene møter vi evangeliet i hele sin rikdom, og formet av mang en kunstners hånd. I salmene finner vi teologi og troshistorie vevet sammen i kunstnerisk form. I den nye salmeboken vil du finne mange salmer du allerede kjenner. For av de 899 salmene i ny salmebok er 535 videreført fra nåværende salmebok og 124 fra Salmer Det betyr at 240 salmer er nye, og det bør det også være plass til. For også i vår tid skrives det nye salmer som knytter opp til våre liv og vår tids språkbruk. Det er alltid et spørsmål, hvilke sanger skal få plass i en ny salmebok? Meningene har vært og er mange. Jeg synes at vår tids store salmedikter Svein Ellingsen gir meg en god hjelp når han sier at en salme er det himmelvendte svar på det himmelsendte budskap. I salmen gir vi vårt svar, vår undring, takk og lovsang til hva Gud har gitt oss i skaperverket og i Jesus, for vårt liv og vår hverdag. Når vi ser dette håper jeg at vi i fellesskap kan la våre lepper spille fløyte etter Guds noteblad. Gled deg til å synge fra vår nye salmebok! Det blir til et kor med mange ulike stemmer som hører sammen. Glad sanghilsen fra Svein Byholt Inga Bryde Claus, Tjømes Menighetsrådsleder I forrige nummer av Tjømeposten begynte jeg min hilsen her med en sommer er over. Det sies at tiden går fortere jo eldre man blir. Det ser virkelig ut til å være sant. I det jeg skriver dette, har det allerede vært juleutstillinger å spore i butikkene en uke. Det kan bety at tiden er knapp, og jeg må sørge for å bruke den rett. Jæ må sanse mæ, rett og slett. Om få uker begynner adventstiden, med forventninger om komme. Da gjelder det å være på rett vei. Og når vi også er kommet så langt at gavepapiret er krøllet og juletreet drysser, kan det være godt å vite at det ikke var det som var hovedinnholdet i julen. Det er gaven som kommer til oss alle, som er det store. At Gud kom til oss gjennom Jesu fødsel. At Gud viser at han er med oss i dag også. Det er fortrøstningsfullt. Kanskje denne tanken kan spare oss for en del av julestresset og de ekstra innkjøpene? Da kan det bli både tid og rom for å la julen komme innover seg. Ulike arrangementer i menighetene blir annonsert i avisene, på oppslag, her i bladet og spontant. Mange har tidligere sagt at å gå på julekonserter, julevandringer og annet er viktig som forberedelse. Til deg som har deltatt før, vil jeg ønske velkommen igjen. Til deg som ikke har hatt anledning før, vil jeg si: Sett av litt tid til en konsert, vandring eller annet. Kanskje er det verd, ikke å gå glipp av? Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul, både ved forberedelse og feiring! Hilsen Inga Bryde Claus, Tjømes Menighetsrådsleder 2

4 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? I disse tider utarbeider fellesrådet og menighetsrådene på Tjøme og Hvasser budsjetter for Det er alltid en viss spenning knyttet til budsjettprosessen og retningen på den økonomiske utviklingen. For 2014 er det varslet en stram økonomi i Tjøme kommune og det tyder på at det vil være behov å legge om kommunens drift, slik at økonomien også vil være bærekraftig i årene som kommer. Fellesrådet har i oppgave å sørge for at kirkens budsjett går i balanse, og at de oppgavene som er lagt til kirken utføres på en forsvarlig måte. I slike innsparingsår er det viktig å kjenne til hvilke oppgaver kirken forvalter og hvor det er mulig, eller ikke mulig å redusere kostnader. Den norske kirke har cirka 3800 medlemmer i Tjøme kommune, og disse har krav på tjenester i form av dåp, vigsler og seremonier knyttet til gravferd, samt kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. I tillegg er gravferdsforvaltning for alle innbyggere i Tjøme kommune (uavhengig av livssyn eller tro) håndtert av fellesrådet på vegne av kommunen. Administrasjon av kirkekontoret, regnskap og økonomihåndtering for menighetsrådene og fellesrådet er også lovpålagte oppgaver. I forventningsbrevet fra Fylkesmann i Vestfold for 2014 går en langt i å tydeliggjøre behovet for lokale kirkelige stillinger som diakon og kateket: Kommunen må arbeide for at fellesrådet får økonomi til på best mulig måte å sørge for innhold og bredde i det lokale kirkelige tilbudet. Dette er en viktig premiss for en åpen og inkluderende folkekirke der også kultursamarbeid inngår. Vår kirkes stab som fellesrådet er arbeidsgiver for er liten. Den utgjør seks årsverk, (prest ikke medregnet). Med et så bredt tjenestespekter kreves det stor og ulik kompetanse for å ivareta alle oppgavene som ligger til kirken på en forsvarlig måte. I tillegg til de lovpålagte oppgavene driver kirken i tråd med fylkesmannens anbefaling også en rekke viktige aktiviteter i lokalsamfunnet. Menigheten har i dag et ukentlig tilbud for leksehjelp for barn mellom 6 og 16 år. Gjennomsnittlig antall barn er 45 per uke på leksehjelpen. Her får barna gratis varm mat, og trygge voksne å forholde seg til. Tilbudet er med andre ord så vellykket at vi knapt klarer å dekke behovet. Barnekoret Tjømebarna har også sett betydelig vekst i de siste årene: Fra 11 deltakere i 2011 til 28 deltakere i Både kor og leksehjelp drives i stor grad på frivillig basis, men med faste ansatte som koordinatorer. Under kirkens alternative Halloween arrangement på Fredtun Hallo Venn talte vi hele 80 barn i tillegg til foreldre. Tatt i betraktning at det var første gang Hallo Venn arrangeres her på Tjøme må vi regne dette som en overveldende suksess. Loppemarkedet på Fredtun, hovedsakelig drevet av frivillige, diakon og barne- og ungdomsutvalget, er nå en årlig tradisjon som avholdes hver sommer. Her finner både lokale og besøkende røverkjøp, de hilser på hverandre, og støtter menighetens aktiviteter. Inntekten fra loppemarked går til å drive videre menighetens barn- og ungdomsaktiviteter. Den gjennomsnittlige inntekten fra loppemarkedene har de siste årene ligget rundt kr. Kirken driver i dag også rusfri café for ungdom mellom 13 og 18 år hver fredag. Her tilbyr kirken en trygg møteplass med ulike aktiviteter og mat. Diakonen koordinerer i tillegg sorggrupper for barn og ungdom og for voksne. Annenhver onsdag steller diakoniutvalget i stand Formiddagstreff som et tilbud til godt voksne med mat, andakter og utlodning. Sist men ikke minst har kirken et tilpasset tilbud til eldre som drives både på Tjøme sykehjem og i tilliggende eldreboliger. Vi har med andre ord i dag et svært bredt tilbud av aktiviteter i kirken med tilbud til de fleste aldersgrupper, og det mener vi ligger godt innenfor kirkens mandat som folkekirke. Tilbudet til befolkning fremmer samhold, identitet og fellesskap i en liten kommune. Å påstå at fellesrådet alene 3

5 Å TJØME 2014 rrangere 8 alphakurskvelder og har et å formidle kunnskap og livsslende måte. grupper og drøfter stoffet videre. ngelsk menighetsliv for en rekke år til mange land og ulike menigheter. id som også kan bidra til nye kono nnskaper i kristen tro og tenkning miljø, på tvers av aldersgrenser. lkommen! anja-therese tlf Julensmusikk Søn. 1. Des. kl 18:00, konsert Nøtterøy musikkorps, Tjøme kirke Søn. 8. Des. kl 18:00, konsert Gospelkoret Joyful med solister,tjøme kirke Fre. 13. Des. kl 20:00, konsert Tjøme korforening, Hvasser kirke Søn. 15. Des. kl 18:00, konsert Tjøme skolemusikk, Tjøme kirke Søn. 22. Des. kl 18:00, Vi synger julen inn, Tjøme kirke Musikk i gudstjenesten: Julaften kl 13:00 Tjøme kirke, Tjømebarna og Joyful Kl 14:30 Hvasser kirke, Marianne Lindgaard-Berntsen, Tjøme korforening, Vegard Lurud Dahl Kl 16:15 Tjøme kirke, Heidi Olafsen og Tjøme korforening 1. Juledag kl 11:00 Tjøme kirke, Charlotte Wilhelmsen 2. Juledag kl 11:00 Hvasser kirke, Randi Gunhildstad øde han? v/ Svein Byholt par Thomassen g be? v/ Svein Byholt bibelen? v/ Harald Kaasa Hammer rdan leder Den Hellige Ånd? v/ om troen til andre? v/ Caspar Thod Riktor n? v/ Harald Kaasa Hammer dervisere og støttespillere! asjement for det planlagte alphamentskomiteen ber og håper på t vil være naturlig å treffes, for dem lvdel av januar. Vi vil komme tilbake d fra oss:, Else Heradstveit og e v. Slåtto og Judith M. Stokseth 6

6 Kirkens kalender Følg våre aktiviteter fra dag til dag. Utdypning om de ulike aktivitetene på høyereside. Desember 1. Tjøme kirke familiegudstjeneste, dåp/nattverd. Prest Svein Byholt. Offer Menighetens barne og ungdomsarbeid. 2. Bønnesamvær, Leksehjelp 3. Barnekor øvelse 4. Formiddagstreff, Soul Children øvelse 5. Gospelkor øvelse 6. Julesalgsmesse på Fredtun 7. Julesalgsmesse på Fredtun 8. Hvasser kirke Gudstjeneste. Prest Svein Byholt. Offer menighetens arbeid - ny salmebok. 9. Bønnesamvær, Leksehjelp Januar 1. Tjøme Kirke Høymesse m/nattverd Prest Svein Byholt 5. Hvasser Kirke Gudstjeneste m/nattverd Prest Svein Byholt 6. Bønnesamvær, Leksehjelp 7. Barnekor øvelse 8. Småbarnstreff, Soul Children øvelse 9. Gospelkor øvelse 10. Cafe. com inn 12. Tjøme Kirke Gudstjeneste Prest Svein Byholt Februar 10. Barnekor øvelse 11. Soul Children øvelse 12. Gospelkor øvelse 15. Tjøme Kirke gudstjeneste dåp/nattverd. Prest: Lyder J. Verne. Offer Stefanusalliansen. 16. Bønnesamvær 17. Barnekor øvelse 18. Formiddagstreff 19. Gospelkor øvelse 22. Vi synger julen inn 18:00 Tjøme Kirke 13. Bønnesamvær, Leksehjelp 14. Barnekor øvelse 16. Gospelkor øvelse 17. Cafe.com inn 19. Tjøme Kirke Gudstjeneste Prest Svein Byholt 20. Bønnesamvær, Leksehjelp 21. Barnekor øvelse 22. Småbarnstreff, Soulchildren øvelse 23. Bønnesamvær 24. Gudstjenester: Tjøme Kirke 13:00 og 16:15 Hvasser Kirke 14:30 Prest: Svein Byholt Offer: Kirkens Nødshjelp 25. Tjøme Kirke Høytidsgudstjeneste kl. 12:00 Prest Svein Byholt Offer: Sjømannskirken. 26. Hvasser Kirke Høytidsgudstjeneste m/dåp Prest: Lyder J. Verne. Offer: Det norske misjonsselskap 29. Tjøme Kirke Gudstjeneste m/dåp Prest Svein Byholt offer Menighetens Misjonsprosjekt. 23. Gospelkor øvelse 24. Cafe.com inn 26. Hvasser kirke gudstjeneste Prest Svein Byholt 27. Bønnesamvær, Leksehjelp 28. Barnekorøvelse 29. Formiddagstreff, Soul Children øvelse 30. Gospelkor øvelse 31. Cafe.com inn 2. Tjøme kirke Familiegudstjeneste Prest Svein Byholt 3. Bønnesamvær, Leksehjelp 4. Barnekor øvelse 5. Småbarnstreff, Soul Children øvelse 6. Gospelkor øvelse 7. Cafe.com inn 9. Tjøme Kirke unge messe Prest Svein Byholt 10. Bønnesamvær, Leksehjelp 11. Barnekorøvelse 12. Formiddastreff, Soul children øvelse 13. Gospelkor øvelse 14. Cafe.com inn 16. Hvasser kirke Gudstjeneste - Kirketekstilene forteller. Prest Svein Byholt. 17. Bønnesamvær 23. Tjøme Kirke Gudstjeneste Prest: Svein Byholt 24. Bønnesamvær, Leksehjelp 25. Barnekor øvelse 26. Formiddagstreff, Soul Children øvelse 27. Gospelkor øvelse 28. Cafe.com inn 7

7 Hva skjer i Autorisert Regnskapsførerselskap Kontaktperson Autorisert Regnskapsførerselskap Tjøme: Jan Eirik Singstad, Tlf: menigheten? Kontaktperson Tjøme: Småbarnstreff Babysang, rim og regler. 0-5 år med foreldre. På Fredtun annenhver onsdag kl Enkel servering. Joyful Gospelkor som synger i kirken og deltar på ulike arrangementer. I kriken torsdager kl fra 16 år og oppover. Spar supermarked Tjøme AS Vi leverer Rettferdig kaffe til Tjøme Menighet Tlf: Fax: Vi utfører elektriske installasjoner i hus og hytte. Butikk med showrom og salg av småelektriske FRA HÅND TIL HÅND. FRA HJERTE TIL HJERTE. GRENLANDSAKSJONEN AVD TJØME Vi vil takke alle på Tjøme og Hvasser for bidrag av gaver, klær, utstyr mm. gjennom de snart 18 år vi har holdt på å hjelpe de trengende i Romania. Vi trenger fortsatt klær, sengetøy, dyner, puter. Vi sender 4 ganger i året. Vi holder til i kjelleren på Fredtun hver mandag mellom kl og Vi har også vårt bruktmarked på Samfunnshuset hver lørdag fra kl Maxbo Tjøme Telefon: Fax: Tirsdagsmøte Orientering om ulike organisasjonsformål, sang og musikk. Det serveres også enkel mat. kl 19. se dager i kalenderen. Leksehjelp Gir mulighet til å arbeide med lekser og få hjelp av frivillige. Det serveres også mat år. På Fredtun mandager kl Soul Children Barnekor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt år. På Fredtun onsdager kl 18-19:30 Cafe.com in Ungdomskafé med ulike aktiviteter, en møteplass og det serveres mat år. På Fredtun fredager kl UT - Ung Treff Treff sted for ungdom med mulighet for å prate og møte fagpersoner. På Fredtun torsdager kl Tjømebarna Barnekor som deltar på gudstjenester, ulike arrangementer og har det sosialt sammen. På skolen, tirsdager kl år Formiddagstreff Møtested med sang, samtale, hygge og enkel mat. På kirkestua annenhver onsdag kl 10: for alle aldre. Tjøme LAN klubb Ungdom som samles for spilling av data og en møteplass for ungdommen. se Tjøme LAN klubb på Facebook år. Tjøme Paintball Klubb Spilling av paintball på egne baner på Tjøme. En møteplass for ungdommen. Ring for info år. Gitarskole Lær å spill gitar gratis! På Fredtun fredager kl for alle aldre. 8 8

8 Slekters gang døpte - vigde - døde Døpte: 01.09: Oda Bastianne Murel : Hedvig-Bolette Borge : Victor Brubakken Torgersen : Lilly Fjeld : Troy Stenseth Larsen : Felix-Andrè Johansen : Lotte Holberg Lægreid Julian Møyland : Nicolai Wilhelmsen Vigde: : Tatiana Grigorjevna Halvorsen og Nils Ofstad : Siv Orbraaten Andreassen og Rune Andreassen Døde: : Dagmar Lange Skår : Alf Granheim : Ellen Andrea Øritsland 25.09: Arne Harald Hansen : Trond Sigurd Erlingsen : Hjørdis Alfrid Solheim : Pål Ingar Berge : Hildegunn Olsen : Ellen Endresen : Veronica-May Ronnie Walker Aasmundsen Ofringer HVASSER Iko kr , Grenlandsaksjonen avd. Tjøme kr , Menighetens arbeid - Barnebibler kr. 714,00 TJØME Menighetens arbeid kr , Menighetens konfirmantarbeid kr 3.564, Søndagskolen Vestfold krets kr 3.592, Norsk Folkehjelp kr , Menighetens misjonsprosjekt-brobyggerne kr , TV-aksjonen kr , Inngangspenger til Ny salmebok kr , Menighetens arbeid kr ,00 Etter flere år med innsamling er det nye orgelet i Hvasser kirke nå i ferd med å bli realitet. I sommer inngikk Tjøme kirkelige fellesråd kontrakt med Orgelbau Steinmeyer (Heidelberg, Tyskland) for bygging av orgel til Hvasser kirke. Det nye pipeorgelet blir spilleklart til påske 2014 forutsatt at prosjektet går etter planen. Lenge har det vært innsamlingsdugnad for å få tilstrekkelige midler til prosjektet. Takk enda en gang til de som har bidratt! Sparebank 1 avdeling Nøtterøy-Tønsberg og avdeling Buskerud-Vestfold har tildelt totalt kr til formålet og Eckbos legat kr Tjøme kommune har gitt tilskudd tilsvarende kr og private gaver og salg av Finn Graff litografier bringer totalt innsamlet beløp til vel 1,5 millioner kroner. Innsamlede midler dekker orgelkostnad og overflatebehandling for orgelet, og eksakt pris vil avhenge av euro kursen. Utover dette er styrking av galleriet i Hvasser kirke imidlertid nødvendig før det nye orgelet kan bli installert. Bygningsmessige endringer, som kommer i tillegg til selve orgelet, kostnadsestimeres til mellom kr og innsamlingsarbeidet fortsetter! Bygningsmessig har de første endringene allerede kommet på plass. I løpet av uke 40 ble det styrket under galleriet i Hvasser kirke av Tømrermester Henning Berntsen og selskap. De neste bygningsmessige endringer skjer i begynnelsen av mars og Tømrermester Berntsen vil også stå for styrking av gallerigulv hvor orgelet senere blir plassert. Orgelet leveres til Hvasser kirke 17. mars. Installasjon og intonasjon av instrumentet tar cirka 4 uker til sammen. Skissen viser den planlagte orgelfasaden (utarbeidet av J. Thalmayr for Orgelbygger Steinmeyer). Orgelbygger henter inspirasjon fra den enkle utformingen av stilelementene i Hvasser kirke, spesielt spissbuene på 139

9 Orgel i Hvasser kirke Tjøme Prestegjeld vinduene og kirkens hvelvede tak. Fagutvalget for kir kemusikk ved Arne Rodvelt Olsen uttykker i sin godkjenning av orgelsøknad at fasaden er meget tiltalende og fint tilpasset kirkens interiør. Bispeadministrasjonen legger til at utformningen tar opp i seg noe av kirkerommets litt enkle og beskjedne karakter slik at dette kan bli et naturlig supplement i kirkerommet. Bruk av diskrete farger gjør at orgelet føyer seg harmonisk inn i kirkens interiør. Orgelkomitèen har vektlagt å få et orgel som er estetisk godt tilpasset kirken, i tillegg til at det skal ha den beste klang for vårt kirkerom. Pipeorgel er på sitt beste, en syntese av arkitektur, klangfysikk og håndverk, det får vi i Hvasser kirke. Fra Hvasser menighetsråd vil Bente Pedersen og Thomas Bell bistå i oppfølging av bygningsmessige endringer og orgelkomitéen fortsetter sitt arbeid til orgelet er på plass og innvielseskonsert er avholdt! Pål P Syse Leder orgelkomitèen Prestekontoret, Kirkestua - Tjøme Tirsdag og torsdag 09:00-11:00 eller etter avtale, tlf: Kirkevergekontoret, Kirkestua - Tjøme Tirsdag - torsdag 09:00-14:00, tlf: Menighetskontoret, Kirkestua - Tjøme Tirsdag - torsdag 09:00-14:00, tlf: epost: Felles postadresse Postboks 97, 3165 Tjøme fax til kontorene Besøksadresse Parkering og inngang fra Hvitskjærveien 6 mellom Tjøme kirke og Tjøme sykehjem Kirkestua, Tjøme tlf: Kirkestua, Hvasser tlf: Sogneprest Svein Byholt Tlf: privat: epost: Kirkeverge Brooke Bakken Tlf: epost: Privat tlf: Menighetssekretær Jorunn Frederiksen Tlf: privat: epost: Kantor Vanja-Therese Langnes Tlf: privat: epost: Sognediakon Rune Jæger-Lian Tlf: Privat: epost: Trosopplærer Elisabeth L Ringøen epost: Klokker/kirketjener Hvasser Kirkegårdsbetjent Odd Steen Hanssen Tlf: Privat: epost: Kirkegårdsbetjent Lucian Eide-Riti Tlf: epost: Tjøme Kirkelige Fellesrådsleder Odd Andreassen Tlf: epost: Tjøme Menighetsrådsleder Inga Bryde Claus Tlf: epost: Hvasser Menighetsrådsleder Thomas Bell Tlf: / epost: 10 14

10 Misjonsarbeidet De to menighetene på øyene våre, Tjøme, Brøtsø og Hvasser, samarbeider godt. Vi er felles om misjonsprosjektet Bridge builders, som mange kjenner gjennom ofring ved en del gudstjenester. Fredsarbeidet i Midtøsten er et viktig anliggende. Else Heradstveit er medlem i misjonsutvalget vårt og har skrevet denne beretningen: Historien om Bridge builders.. er historien om helt vanlige mennesker som knytter bånd med hverandre. Det er ufullkomne mennesker i en ufullkommen verden. 10 palestinere, 10 israelere og 19 nordmenn i alderen 20 til 25 år er med på et toårig opplegg der de det ene året er sammen i Norge og det andre i Midtøsten. Påsken 2013 var ungdommene i ørkenen i Jordan som andre år i programmet. I for- og etterkant tilbrakte de dager i Israel og i de palestinske områdene. De fikk også besøke sine venner på hjemmebane. Nora Øyen i gardintrappa, i ferd med å henge opp mere pynt. Trine Øyen står å ser på. Foto: Brita Øyen. Thomas Bell baker pepperkaker sammen med barnebarnet Nora Heramb og Klara Bakken. Foto: Trine Øyen. J ulev erkst ed på Hvasser Julen 2011 skulle juletreet i Hvasser kirke pyntes som vanlig, men de som pyntet syns det var lite pynt. Slik startet ideen om å ha juleverksted i Hvasser kirkestue. Forslaget ble godt mottatt på menighetsrådsmøte, og dato ble satt. Det ble levert ut lapper på skolen til barna som tilhørte Hvasser, og jungeltelegrafen tok vi i bruk. Torsdag satte Odd inn juletreet og lysene kom på. Kl. 17:00 samme kveld kom det barn og voksne til en koselig stund med kurvfletting, lage lenker og pepperkakebaking. Det luktet pepperkaker i mange dager etterpå i kirkestuen. Det ble servert gløgg, kaffe, saft og vi smakte på pepperkakene. Etter noen timer gikk vi alle inn i kirken med nylaget julepynt og alle fikk pynte. De største var tøffe og gikk i gardintrappen, mens de minste holdt seg på gulvet. Alle var vi vel fornøyde med treet og at ettermiddagen hadde vært artig og veldig koselig. Vi prøver oss i år igjen, så torsdag 19. desember kl 17:00 er alle som vil og kan, være med hjertelig velkommen. Hilsen Trine Øyen En planlegger nå en ny runde der de unge først skal møtes i Norge høsten 2014 og så i Midtøsten våren Motivasjonen for prosjektet bygger på ønsket om å være med og etablere en fredskultur i våre omgivelser. Dette viktige og krevende arbeidet fortjener støtte. Tjøme og Hvasser menigheter har nå vært med på å støtte dette prosjektet i snart 2 år. Åpent alle hverdager mellom kl Elin N. Jakobsen Christina Hojem Hofsø Knut Øvsthus Rød, 3145 Tjøme Tlf:

TJØME POSTENNr. 2-2014

TJØME POSTENNr. 2-2014 TJØME POSTENNr. 2-2014 42. årgang Pinse i Domkirken Nytt orgel Hvasser Loppemarked 21. juni Endringene rundt oss Inga Bryde Claus, Tjømes Menighetsrådsleder I år har vi tidenes lengste vår. Den begynte

Detaljer

POSTEN. Julemarked. Biskopens Juleandakt

POSTEN. Julemarked. Biskopens Juleandakt 2012 TJØMENr.4. TJØME40. årgang POSTEN Julemarked Biskopens Juleandakt Innhold Prestens Hjørne s. 2 Skriv fra Biskopen s. 3 Juleinformasjon s. 4 Aktivitetsoversikt s. 5 Trosopplæring s. 6 Aktivitetskalender

Detaljer

POSTENNr.2. 2012. Sommerkvelder i Tjøme og Hvasser kirke s.15. Spiller i Tjøme kirke12.juli. Tine Thing Helseth. 40. årgang

POSTENNr.2. 2012. Sommerkvelder i Tjøme og Hvasser kirke s.15. Spiller i Tjøme kirke12.juli. Tine Thing Helseth. 40. årgang POSTENNr.2. 2012 TJØME40. årgang 40. årgang Tine Thing Helseth Spiller i Tjøme kirke12.juli Sommerkvelder i Tjøme og Hvasser kirke s.15 Innhold Prestens Hjørne s. 2 Fredtun s. 3-4 Fasteaksjonen 2012 s.

Detaljer

TJØME POSTEN. Biskopen kommer! s. 6 Intervju med prostiprest Lyder J. Verne. Soul Children 10 årsjubileum. 42. årgang. Nr. 3-2014

TJØME POSTEN. Biskopen kommer! s. 6 Intervju med prostiprest Lyder J. Verne. Soul Children 10 årsjubileum. 42. årgang. Nr. 3-2014 Nr. 3-2014 42. årgang TJØME POSTEN Biskopen kommer! s. 6 Intervju med prostiprest Lyder J. Verne Soul Children 10 årsjubileum Tjømeposten#AUG14_trykk.indd 1 04.09.14 12:38 Høsten er kommet Sommeren på

Detaljer

TJØME POSTEN. Nr: 1. 2013 41. årgang. Madagaskar

TJØME POSTEN. Nr: 1. 2013 41. årgang. Madagaskar TJØME POSTEN Nr: 1. 213 41. årgang EN hilsen fra Madagaskar Engelen i Tjøme Kirke Innhold PÅSKEMORGEN LOPPELEVERING Skal, skal ikke, eller Tjøme Menighets barne- og ungdomsarbeid skal ha loppemarked 15.

Detaljer

Blindeskolen på Madagaskar vårt nyemisjonsprosjekt TJØ- POSTEN. Tilgivelse, en ny begynnelse

Blindeskolen på Madagaskar vårt nyemisjonsprosjekt TJØ- POSTEN. Tilgivelse, en ny begynnelse Blindeskolen på Madagaskar vårt nyemisjonsprosjekt TJØ- Nr: TJØME42. årgang POSTEN 1 2014 Tilgivelse, en ny begynnelse Fasteaksjonen 2014 Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe. Vi jobber

Detaljer

TJØME POSTEN HVASSER KIRKE 110 ÅR. SOMMERKVELDER i HVASSER OG TJØME KIRKE. Nr: årgang

TJØME POSTEN HVASSER KIRKE 110 ÅR. SOMMERKVELDER i HVASSER OG TJØME KIRKE. Nr: årgang TJØME POSTEN Nr: 2. 2013 41. årgang HVASSER KIRKE 110 ÅR SOMMERKVELDER i HVASSER OG TJØME KIRKE TAKK TIL TJØME SJØMANNSFORENING! Hvasser kirke 110 år Dåpsengelen er nå restaurert og tilbake i kirken. Det

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

TJØME POSTEN. Biskopens hilsen! s. 5 Fredtunhagen. Juleverksted på Hvasser. 42. årgang. Nr. 4-2014

TJØME POSTEN. Biskopens hilsen! s. 5 Fredtunhagen. Juleverksted på Hvasser. 42. årgang. Nr. 4-2014 Nr. 4-2014 42. årgang TJØME POSTEN Biskopens hilsen! s. 5 Fredtunhagen Juleverksted på Hvasser Det går mot jul og nytt år Nå har mange vært spente på hvordan det har gått med ansettelsen av ny sokneprest.

Detaljer

TJØME POSTEN. Konfirmanter 2015 Misjonsprosjekt på Madagaskar. 43. årgang. Nr. 2-2015

TJØME POSTEN. Konfirmanter 2015 Misjonsprosjekt på Madagaskar. 43. årgang. Nr. 2-2015 TJØME POSTEN Nr. 2-2015 43. årgang Konfirmanter 2015 Misjonsprosjekt på Madagaskar Kirkevalget 2015 Leder Det skjer mye i Tjøme menighet! Arbeidet med å oppgradere Fredtunhagen er godt i gang og på Gjervåg

Detaljer

TJØME POSTEN. Julens program. side 8-9. 43. årgang. Nr. 4-2015

TJØME POSTEN. Julens program. side 8-9. 43. årgang. Nr. 4-2015 TJØME POSTEN Nr. 4-2015 43. årgang Julens program side 8-9 Leder Kirkevalget er vel gjennomført med flere velgere enn noen gang før, nemlig 580! Det er flott! Vi kunne ønsket flere velgere mellom 15 og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Innkalte: Invitert: Forfall: Svein Byholt, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Lissbeth Sundby, Marit Monsen, Bente

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

TJØME POSTEN. Bispevisitas side årgang. Nr

TJØME POSTEN. Bispevisitas side årgang. Nr TJØME POSTEN Nr. 1-2016 44. årgang Bispevisitas side 6 Takk til Solveig Bjønnes Hvasserdamen Solveig Bjønnes, vel mere kjent som bare, Solveig. Vi kjenner henne. Hun hører med i miljøet her ute på Hvasser.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

TJØME POSTEN. Leder. «Hvasserkveld i kirkestua» 43. årgang. Nr. 3-2015. Sommertid, høstetid, valgtid!

TJØME POSTEN. Leder. «Hvasserkveld i kirkestua» 43. årgang. Nr. 3-2015. Sommertid, høstetid, valgtid! TJØME POSTEN Nr. 3-2015 43. årgang Leder Sommertid, høstetid, valgtid! Sommeren er over. Selv om kanskje ikke alle synes været har vært av det beste i ferien, har i hvert fall planter og andre vekster

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

TJØME POSTEN. Vil du være med og løfte? Tjøme og Hvasser menigheter får midler til trosopplæring! s. 3-4. Nr.1. 2012-40. årgang

TJØME POSTEN. Vil du være med og løfte? Tjøme og Hvasser menigheter får midler til trosopplæring! s. 3-4. Nr.1. 2012-40. årgang TJØME POSTEN Nr.1. 2012-40. årgang Vil du være med og løfte? Tjøme og Hvasser menigheter får midler til trosopplæring! s. 3-4 Innhold: Påskegudstjenestene: Prestens Hjørne s. 2 Trosopplærings midler s.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Referat fra møte i. Torsdag 24. apr. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Referat fra møte i. Torsdag 24. apr. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 24. apr. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Tilstede: Fravær: Svein Byholt, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Marit Monsen, Bente Pedersen, Brooke Bakken

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T O G N Y T T Å R! J U L.

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T O G N Y T T Å R! J U L. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T J U L O G N Y T T Å R! 1 Julekort fra 1958 Korpsnytthilsen Denne uken ble jeg minnet om at julen

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 11. januar - 31. mars. 2013 V E L S I G N E T P Å S K E 1 Korpsnytthilsen 13 «Og nå, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag!

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag! ADVENTSTIDEN PÅ NØTTELITEN DESEMBER 2016 Jula nærmer seg med stormskritt, og adventstiden står foran oss. Vi gleder oss til en tid fylt med forventning og glede. Vi vil i denne perioden ikke ha vår faste

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR!

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR! MÅNEDSBREV BJØRKA JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper dere alle har hatt en fin juleferie. Vi er klare for et nytt år etter en veldig hyggelig desember, med pepperkaker, julemusikk, julegaver og masse hygge.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Trollpost for grønn gruppe Desember 2014

Trollpost for grønn gruppe Desember 2014 Trollpost for grønn gruppe Desember 2014 Evaluering for november Hørsel I løpet av november har vi hatt samlinger der vi har ligget på gulvet og lyttet til lyder. Vi har lyttet til hvordan det høres ut

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer