Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009"

Transkript

1 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet Side 5 Årsmelding fra regionsstyret Side 9-15 Årsmeldinger fra områdene Side 16 Årsmelding fra NMS U Side 18 Årsmelding fra KIA Årsmelding fra SMMN Side 19 Basar i Singsås Noas Ark i Rindal Seniorleir Side 20 Basar på Mjuklia Side 21 arrangementer på Mjuklia Side 23 Det skjer i Trøndelag Vi takker for minnegaver Elise Gisnås til Mjuklia Alice Hindrum Ho står, den kvite symra, den fyrste blom i år, der like inn på snøen i sine tronge kår Ein bod frå himmerike, ein fattig liten svein som helsar frå Gud Fader: Du er min perlestein. Ho står i kvite klede så fager som ei brud. Sjå henne vel i auga, då har du skoda Gud Min Gud, du ser mitt hjarta og all min vesaldom - kled sjeli i din nåde så kvit som denne blom Anders Hovden

2 2 Regionleders hjørne Terje Bjørkås Takk til Kitty Mæhre På regionkontoret har vi når dette leses, nettopp markert at Kitty Mæhre har hatt sin siste arbeidsdag som ansatt i regionen vår. Det er vemodig at en epoke på ca 40 år i misjonens tjeneste er slutt. Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke Kitty for den gode måten hun har lagt det til rette for meg som ny regionleder. Vi vil i neste nummer av VIDERE komme tilbake med en fyldig markering av at Kitty nå går over pensjonistenes rekker. Omstilling Misjonsselskapet er inne i en omstillingstid. Strategiarbeidet som er satt i gang for å begrense spriket mellom Brobygger i ord og handling inntekter og utgifter, er nå inne i en utredningsfase. I løpet av høsten vil vi begynne å se resultater av dette. Men det som bekymrer nå, er en markert inntektssvikt de siste månedene. Landsstyret har som følge av dette vedtatt investeringsstopp fra nå og ut Det vil bl.a. få betydning for ombygging av inngangspartiet og kjøkkenet på Mjuklia. I tillegg må vi kutte 5 % i driftsbudsjettet for inneværende år. Det betyr for vår regionen kr i tillegg til ca kr som årets budsjett allerede er redusert med i forhold til i fjor. Det gir oss store utfordringer og vi ber dere som misjonsfolk om å ta denne situasjonen med i deres bønner. Arbeidsutvalget i landsstyret har tatt initiativ til en 1000 kronerulling som vi vil oppfordre til oppslutning om. I tillegg vil vi oppfordre alle som har fast givertjeneste til å vurdere om det kan være rom for å øke avtalebeløpet. Naturen rundt oss er i ferd med å våkne til liv igjen. Kvitsymre og hestehov er med og gir naturen farge og liv. På framsida av VIDERE har vi denne gangen tatt med en vakker liten vårsang av Anders Hovden. Den kan stå som en påminnelse om Guds kjærlighet til oss mennesker og en bønn til Gud om at han må få kle sjelen vår i sin nåde, slik at den blir kvit som symra. Fred være med dere! Denne Jesu hilsen til sine disipler, da han møtte dem igjen på påskedag, møter han oss med i dag. Fred være med dere! Jesus hadde levd et fullkomment liv - som menneske sett i forhold til Guds lov. Han hadde vært igjennom lidelse, dom og død, for våre synders skyld, og han hadde stått opp fra de døde, for vår rettferdighets skyld. Den rett til fred med Gud og evig liv Han nå hadde vunnet som menneske, den gir Han så til hvem Han vil, fordi Han hadde vunnet det, nettopp som vår representant, i vårt sted, for vår skyld. Legg merke til hvordan Jesus gir sin fredshilsen adresse: Fred være med dere! Dere skal ha fred. Dere skal vite at dere, ved meg, har fred med Gud. Det er dette som også er forutsagt ved profeten Jesaja: Straffen lå på Ham. Og hvorfor det? For at vi skulle ha fred! OMRÅDESTEVNE MED OVERRASKELSE Av Marna Pukstad Fosen område hadde sitt årlige stevne søndag 26. april i Leksvik. Tema for dagen var Fokus på Madagaskar, et tema som vel fikk et noe annet innhold enn det en hadde i tankene da det ble bestemt for et halvt år siden. Situasjonen en i dag har på Solskinnsøya, ble av regionleder Terje Bjerkås beskrevet som meget dramatisk og lite forutsigbar. Et inntrykk av hvordan det var på Madagaskar før Rajoelina tok makten, fikk vi også. To ungdommer fra Åfjord som besøkte øya sommeren 2008, hadde laget en fin bildeframvisning derfra. Selv om vi fikk se glimt av materiell nød, var det den gang trygt å ferdes, og landet var i fin utvikling. Områdestevnet ble på en fortreffelig måte sydd sammen av det syngende ekteparet Kvalnes. Dette stevnet var siste gang Kitty Mæhre deltok i utadretta arbeid som ansatt i NMS. Dette måtte markeres, da Kitty har betydd svært mye for området vårt gjennom mange år. Leksvik var for øvrig den kommunen der den unge Kittys yrkesaktive liv startet; den gang som lærer ved Tronvik skole. Med andre ord: Nå var ringen sluttet. Leder av stevnet, Anne Margrete Moholdt, bar på en hemmelighet de færreste visste om. Da vi var godt i gang, kom de fleste elevene fra det året Kitty var i Tronvik, på besøk. De var invitert med ektefeller, så Kitty ble satt på litt av en prøve da hun etter 47 år skulle kjenne dem igjen. Men, moro var det, og særlig gildt ble det da en av elevene viste seg å ha blitt en meget habil sanger og musiker. Kitty fikk også overrakt gave fra områdeutvalget, og blomster fra elevene. Før vi gikk fra hverandre, ble vi ledet gjennom liturgisk avslutning av sogneprest Verena Grønning. En verdig avslutning på en flott dag!

3 Brobygger i ord og handling 3 DE SKAL GJE DEI MAT Landsstyret i NMS helsar alle som er samla til årsmøte, og ønskjer at glede og inspirasjon frå han som er vår Herre og Meister må få gje dykk mot og styrke i tenesta. NMS sitt årstema for 2009 er De skal gje dei mat!. Misjonskvinnene opp gjennom åra har hatt mykje sut og arbeid med maten maten til stemnet, maten til foreininga, maten til basaren osv. Mat er viktig, også når misjonsfolket er samla. De skal gje dei mat sa Jesus til læresveinane sine då folket var samla i tusental ved Genesaretsjøen. Vi kjenner historia, det vart mat nok til alle. Jesus hadde omsorg for tilhøyrarane sine menneskelege behov, og saman med læresveinane sine gjorde han noko med det. Ein annan gong sa han Eg er livsens brød, og med dette la han innover dei som høyrde at han sjølv som Guds son hadde ein livsviktig funksjon fo r menneska. Menneske lever ikkje berre av brød, men av kvart ord som kjem ut av Guds munn, sa han også. Enkelt sagt er oppgåva vår både å gje mat for kroppen og for sjela. Gjennom vårt bistands- og diakonale arbeid ønskjer vi å ha fokus på dei menneskelege behova, og gjennom forkynning og opplæring blir Guds ord formidla til tru og etterfylging. Det er stort å sjå at arbeidet vi er ein del av ber frukt. La oss be om fortsatt vekst for Guds rike, og la oss be om visdom og kreative tankar slik at NMS kan bli endå betre rusta til å utføra vårt oppdrag i Guds kyrkje over heile jorda. Takk for godt samarbeid. Vi treng kvarandre! Helsing frå Landsstyret Kari Skår Sørheim Dere skal gi dem mat! Matteus Markus Lukas Johannes Evangelisten Markus forteller om brødunderet i sitt sjette kapittel. Folket har kommet etter Jesus ut i ørkenen. Og Markus beskriver Jesu følelser overfor den store folkemengden: Jesus fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Disiplene ville sende folket heim, for det var sent på dagen. Men Jesus sier: Dere skal gi dem mat. En sauebonde er opptatt med sauene sine hele døgnet når dette skrives. Det er lammingstid. Bonden våker over sauene sine og er fødselshjelper for dem. Så slippes de små lamma ut på beite. De må passes på. På Hitra og Frøya ser vi de små lamma til villsauene ute på marka. De er et lett bytte for ørn. Sauene passer på sine og sauebonden passer på at sauene får seg mat. Jesus er Den gode gjeteren som har omsorg for sine. Og han utfordrer sine gode medhjelpere: Dere skal gi dem Av prost Birger Foseide, Orkdal mat! Jesus underviste folket om Guds rike og gav dem mat. Fem brød og to fisker ble nok til alle. Markus forteller også om at Jesus en annen gang mettet fire tusen mennesker (Mark. 8,1-9). Matteus forteller også om to brødunder. Mange forskere mener det er samme underet som blir fortalt på to måter, men det kan godt være to forskjellige hendelser. Det opereres med forskjellige tall i de to fortellingene. Fem tusen mennesker og fem brød og tolv korger til overs er tall som er typiske for Israel: Loven (Fem Mosebøker) og Israels tolv stammer. I den andre fortellinga er det fire tusen mennesker og sju brød og sju korger til overs. Fire er tallet for verden (de fire verdenshjørner) og sju er tallet for det fullkomne og for helheten ( 3 for det guddommelige + 4 for verden). Da blir denne fortellinga om Jesus som metter fire tusen mennesker med sju brød et argument for at alle folkeslag har rett på Frelseren og alle gudsrikets gaver! Markus forteller at Jesus ser på seg sjøl som Den gode hyrde da han underviste menneskene og ga dem mat i ørkenen. Jesus er den gode gjeteren som gav livet sitt for sauene. Det er påskebudskapet: Jesus gjorde soning for alle våre svik og svikt og mangel på kjærlighet. Han gikk i døden for oss og åpna porten til livet. Gjeteren som vokter sauene sine med fare for sitt eget liv, og som bærer de trøtte sauene sine på skuldrene, er et kjært bilde på Gud i Det gamle testamente (Jes. 40,11) og på Jesus i Det nye testamentet (Mark 6,14). Jesus viste seg som Den gode gjeter da han hadde omsorg for folket i ørkenen. Det er denne innstillinga han vil skape hos oss også: Dere skal gi dem mat!

4 4 Brobygger i ord og handling Velkommen til regionstevne i Sommerveita 13. juni 2009 Fra kl. 9.30: Registrering i første etasje. Kl : Misjonsmøte i Sommerveiten Årstema i NMS; Dere skal gi dem mat! Yngve Bakkeid Gave for avsluttet tjeneste til: Yngve og Lena Bakkeid i Etiopia Maria Mortensen, England Ole Stavseth, Madagaskar Maren Skei Nydal, Madagaskar NMS Misjonskor Misjonsgave Kl : Formiddagskaffe. Kl : Årsmøte Årsmelding Regnskap Områdeinndeling og ny valgordning Valg Takk til Kitty Mæhre Verdensmisjonen, hva står igjen? Kl : Middag Kl : Avslutningsgudstjeneste i Vår Frue kirke Liturg Egil Moen. Tale, regionleder Terje Bjørkås Sang v/ regionkoret Fiderana Kollekt til Det Norske Misjonsselskap. Påmeldingsfrist: 1. juni. Påmelding skjer til regionkontoret tlf E-post: Hus å si fra om du skal ha middag ved påmelding. Pris: Hele stevnet koster 250 kr Uten middag koster det 100 kr. Eller du kan bruke påmeldingsslipp og sende den via post. Påmeldingsslipp. Navn: Navn: Stemmerett fra: (skriv enkeltmedlem om du er det og ikke er utsending) Stemmerett fra: Jeg skal spise middag (sett kryss): Jeg skal spise middag (sett kryss):

5 Brobygger i ord og handling 5 Årsmelding for Region Trøndelag Regionstyret. Valgt år Leder Astri Wessel, Innherred 2008 Nestleder Vigdis Troøyen Foseide, Bakkseter 2006 Marna Pukstad, Fosen 2008 Marit Stene Aalstad, Trondheim 2007 Ole Trygve Foseide, Trollheimen 2007 Per Steinar Mikkelsen; Innherred 2008 Tina Fagerhus Brodal, Stjørdal 2007 Permisjon Jogeir Tangvik, Trondheim vara, møter fast Benjamin Røen, NMS U 2008 Gunnar Eskelund, Ansattes representant 2007 Ansattes representant Varamedlemmer: Ann-Mari Aas, Stjørdal 2008 Haldor Sandrød, Gauldal 2008 Landsstyremedlem Lars Birger Aadland har deltatt på møter i første halvår. Landsstyremedlem Kåre Gjønnes har deltatt på møter i andre halvår. Astri Wessel, Regionssty rets leder Regionstyret (RS) har hatt 8 møter (8 i 2007) og behandlet 73 saker (93 i 2007) Saker som har vært oppe i RS: Ny regionleder Da vi ikke fikk søker til en utlyst områdelederstilling, søkte Kitty Mæhre om å gå over i områdelederstilling, slik at regionlederstillingen ble utlyst. Den 1. sept. begynte Terje Bjørkås som regionleder i NMS Trøndelag. Allerede før han tiltrådte tok han på seg å følge opp situasjonen på Bakksætra og på Mjuklia. RS takker Kitty Mæhre for innsatsen som regionleder. Mjuklia, driftsituasjon og økonomi Driften på Mjuklia går godt, men har i andre halvår vært preget av at både daglig leder Gudmund Edland og altmuligmann Marek Kuusk sluttet i sommer. De er begge savnet og arbeidsbelastningen på de gjenværende har vært stor. Jostein Landrø og Kari Hyttebakk har delt på ansvaret som daglig leder. Samtidig har stedet nytt godt av at Ole Trygve Foseide som frivillig medarbeider har hatt en dag i uka på kontoret. Økonomisk går det også godt med en omsetning i 2008 på nær 4,5 mill kroner. Økt satsing på catering i tillegg til en bevisst markedstilpasning av prisene har bidratt til dette. RS vedtok i 2008 at valgkomite for Mjuklia består av: en fra regionstyret, ( for tiden Ole Trygve Foseide), leder i områdeutvalget for Trollheimen og leder i områdeutvalget for Bakksæter område. Bakksætra Bakksetra er nå under avvikling som leirsted for NMS i Trøndelag. Både regionstyret og landsstyret har gjort vedtak om at stedet skal selges til best mulig pris og salgsprosessen er igangsatt. Regionen har ansvaret for innbo og løsøre og eiendomsavdelingen i Stavanger for selve eiendommen. I juni ble innbo og løsøre solgt i samarbeid med auksjonarius Jomar Berg. En del (ca 90) gjenstander ble solgt på auksjon og det resterende ble kjøpt av Lars Birger Aadland. Totalt innbrakte dette kr som går til nedbetaling av gjeld på Mjuklia. Eiendommen er under omregulering og en tar sikte på å at det som ikke er jordbruksareal blir regulert til hytteformål. Lars Birger Aadland har inngått en intensjonsavtale med landsstyret om kjøp av landbrukseiendommen og har samtidig inngått en driftsavtale hvor han er økonomisk ansvarlig for stedet fram til reguleringsplanen er ferdig godkjent. Da vil den gjenværende jordbruksdelen takseres og pris for kjøp fastsatt. RS oppfordret til Misjonsselskap i 2008 For oss som kjenner og er glad i NMS er det en stor utfordring å dele kunnskapen om hva NMS er og gjør med menneskene vil lever sammen med. Det er blitt sagt at NMS er som en god hemmelighet, fordi det er så mange som ikke aner noe om arbeidet og sammenhengen som NMS står i. Det Norske Misjonsselskap og kirkene vi samarbeider med, har et stort globalt nedslagsfelt. Den verdensvide kirke som vi er en del av trer tydelig fram i dette arbeidet. Hva er et misjonsselskap? Selskapet er en mulighet til å invitere noen som ikke vet så mye om NMS, for eksempel venner, barn og svigerbarn, nevøer og nieser, naboer, arbeidskolleger osv. Vertskapet bestemmer selv hvordan selskapet skal være og hvem som skal inviteres. Selskapene må gjerne være i private heimer. Selskapet er en engangsforeteelse, ikke en ny foreningsform! Til sammen ble det holdt ca. 30 misjonsselskap i NMS Trøndelag i Regionstyret hadde misjonsselskap for områdeutvalgene i april. RS oppfordrer fremdeles så mange som mulig til å ha et misjonsselskap.

6 6 RS oppfordret til aksjon for å få fadderskapsavtaler. I løpet av 2008 fikk vi 21 avtaler. NMS har vært redd for stakkarsliggjøring av barna, og vil ikke at fattige foreldre skal måtte stille ut barna sine for å få hjelp. Men nye tider gjør at NMS nå ser at fadderordningen også kan være positiv, både for giver og mottaker. Så nå kan vi bli faddere gjennom NMS også. Fadderskap skal være et supplement til de andre ordningene organisasjonen har. For å være med i denne ordningen betales det på avtalegiro minst 200 kr i måneden. Den som gir 300 kr i måneden får Misjonstidende gratis. RS ser dette som et godt supplement til fast givertjeneste og oppfordrer fremdeles til å arbeide for å etablere nye fadderskapsavtaler. Regionstevnet Regionstevnet ble avholdt i Sommerveiten lørdag 7. juni. Avslutningsgudstjenesten var i Vår Frue kirke. Sakene som skulle opp på GF, ble belyst av administrasjonsleder Svein Nybø og leder i regionstyret, Astri Wessel. Det var knyttet spesiell interesse rundt punkt i strategimeldingen som omhandlet arbeidet i region og område. På formiddagsmøtet, sang NMS Misjonskor. På ettermiddagsfesten var det sang ved Fiderana. GF i Bergen Astri Wessel og Vigdis Foseide var RS sine representanter til GF. De tok aktivt del i debatten, spesielt angående arbeidet i region/område. Antall regioner ble vedtatt opprettholdt. Foreningsprisen RS hadde bestemt at Lyset MF i Rissa var Trøndelag sin kandidat til foreningsprisen. Denne prisen blir delt ut hvert 3. år under GF. Alle regionene sender inn sin kandidat. Kriteriene er at det skal være en forening som er synlig og som gjør seg gjeldende i nærområdet på forskjellige måter. Lyset MF ca. 10 medlemmer av begge kjønn. De har et samarbeid med menighetens prest, slik at konfirmantene kan velge misjonsforening/ menighetens prosjekt og julesalg som Brobygger i ord og handling spesialemne. Foreningen har også prøvd seg på påskemarked, familietreff osv. Det var stor begeistring blant trønderne da Lyset MF fikk foreningsprisen under GF. Prisen består av en fin plakat og en reise for 2 til et land som NMS driver arbeid i. Kurs for det nye landsstyret og 2 fra hver region Astri Wessel, Vigdis Foseide var sammen med det nye landsstyret, representanter fra alle regionstyrene, regionlederne, representanter fra alle land NMS har arbeid og hovedledelsen i NMS i en helg i oktober. Verdensvid sangglede Liv Randi Søsveen har ledet dette prosjektet fra høsten 2006 til prosjektet ble avsluttet i desember RS takker Liv Randi for arbeidet hun har gjort og er glad for at koret Fiderana fortsetter med Liv Randi som leder. Foreninger og enkeltpersoner RS ser foreningene som svært viktige for bønnearbeidet og givertjenesten i NMS. Ved utgangen av 2008 var det registrert 188 foreninger i Trøndelag NMS. Til sammen ga disse foreningene 1,832 mill kr. 35 av foreningene hadde jubileum i 2008, den eldste av disse er Nedre Støren misjonsforening som ble 155 år. En av de yngste er Skeyna NMS Mannsforening som ble 5 år. I tillegg til foreningene har regionen 326 enkeltmedlemmer. En ikke ubetydelig del av regionens inntekter kommer i form av gaver fra enkeltpersoner. I 2008 mottok NMS kr 2,652 mill. fra denne gruppen. Det er registrert 370 personer som gir via avtalegiro. På regionkontoret har vi en oversikt over frivillige som kan delta på møtevirksomhet i områdene. RS oppfordrer både områdeutvalg og foreninger til å bruke denne gruppen av frivillige. Misjonerende menigheter Det er nå 73 menigheter som har samarbeid med NMS. Menighetene er vår viktigste arena for å møte mennesker med utfordring til misjon. RS oppfordrer områdeutvalgene til å set- te seg godt inn i de prosjektene som menighetene i området har. Det blir laget brosjyrer om prosjektet til de menighetene som ønsker det. Menighetene ga i 2008 kr til NMS. Samarbeid SMMN (Samarbeidsrådet for menighet og misjon i Nidaros). Åse Neergård er med i SMMN for Det Norske Misjonsselskap. Samarbeidsgruppen har bestått av representanter fra NMS, Normisjon, Israelsmisjonen, Areopagos, T ibetmisjonen, Misjonsalliansen og Nidaros bispedømme. Olav Dahle Svanholm er ansatt i 50% stilling som misjonskonsulent. Informasjonsarbeidet Regionens viktigste informasjonskilde er fortsatt VIDERE. Dette bladet blir sendt ut til ca mennesker fire ganger i året. Bladet er gratis. Vi trykker bladet på regionkontoret og sparer en del penger på det. Terje Bjørkås og Gert Nielsen samarbeider om NMS-sidene. NMS U v/ Svanhild Christofie Hafnor har ansvaret for NMS U sidene. Vi skulle gjerne fått flere innspill fra alle dere som leser VIDERE. Send gjerne noen linjer og aller helst et bilde fra aktiviteter eller hendelser som kan ha allmenn interesse og samtidig være til inspirasjon og oppmuntring. Hjemmesidene Internettadressen til NMS er: Adressen til region Trøndelag er: trondelag. Vi oppfordrer alle til å sende stoff til heimesidene på samme måte som til VIDERE. Adressen er: eller Av virksomhet ellers i regionen nevner vi: Seniorleirene på Mjuklia I 2008 ble det arrangert 2 seniorleirer. Talere og ledere: Jorunn Singstad, Inger Johanne Christoffersen, Astrid og Asbjørn Flø, Hjørdis og Jostein Malum, Magnhild Sandvei, Magnhild og Magne Bjørkøy, Petter Gresseth og Svein Gjære. Mange gir uttrykk for at det er mye

7 Brobygger i ord og handling 7 glede og dypt alvor på disse leirene. Bibeldøgn på Mjuklia Også i 2008 var det bibeldøgn med Odd Bondevik på Mjuklia. Ledere: Inger Johanne Christoffersen, Magnhild Sandvei og Eli Rønningen. Det er allerede bestemt at Odd Bondevik blir med på bibeldøgnet i 2009 også. Julesalg og basarer. Også i år var det julesalg i Trondheim, Rissa og i Verdal. Namdal om- råde holdt julebasar og hadde sitt eget lotteri som ble utsolgt. I det hele ble det nesten den samme inntekten som i Det arrangeres mange basarer rundt om i hele Trøndelag. Dette er en viktig inntektskilde som samler mye folk og som er med på å synliggjøre NMS i lokalmiljøene. Stor takk til alle som legger ned et uvurderlig arbeid for å opprettholde julesalg og basartradisjonen i NMS. Knausen lysstøperi Se egen årsmelding NMS Gjenbruk Levanger Se årsmelding for Innherred område NMS Gjenbruk Namsos Se årsmelding for Namdalen område NMS U NMS og NMS U har hatt et godt samarbeid det første året NMS U har vært en egen organisasjon. Styrer og råd i NMS-Trøndelag pr LS-representant fra Trøndelag: Kåre Gjønnes Valgkomiteen pr Egil Moen, Innherred Ingebrigt Røen, Trondheim Anne Lise Landrø, Trollheimen Varamedl: Gjertrud Løkken Knapstad Mjuklistyret pr Leder Sivert Løvseth, Byneset Magnus Nakken, Berkåk Leiv Elvestad, Trondheim Eivind Nygaard, Støren Ulønna medarbeidere på regionkontoret pr tirsdag: onsdag: torsdag: fredag: Vikar: Magnhild Sandvei Målfrid Skjøstad Rolf Stranden Eli Rønningen Inger Johanne Christoffersen Kontortiden er mellom kl tirsdag-fredag Utsendinger fra regionen: Ute på feltet i 2008; Stina og Ole Harald Neergård Mali fra 2002 Hilde Masvie Etiopia fra 2006 Lena og Yngve Bakkeid Etiopia fra 2006 Ole Stavset Madagaskar til juni 2008 Maren Skei Nydal Madagaskar til juni 2008 Håvard Tveit Mali til juni 2008 Maria Mortensen London til juni 2008 Ragnhild Hjelde Jenssen Thailand fra aug Mads Oliver Hjelde Jenssen Thailand fra aug Therese Lilleberg Holm London fra aug Johanna Hammervik Flø Carlisle fra aug Unni Soltun Tveit Frankrike fra aug Jens Jørund Tyssedal (Hald) Madagaskar, fra sept.2008 Personalet pr : Kitty Mæhre gikk over til områdelederstilling 1. sept. 09. Samme dato tiltrådte Terje Bjørkås som regionleder. Navn Stilling % fra år: Bjørkås, Terje Regionleder Eskelund, Gunnar Vaktmester (Lønn fra hovedadministrasjonen.) Mæhre, Kitty Områdeleder Neergård, Åse Områdeleder Nielsen, Gert Adm.leder (20% fra hovedadministrasjonen, 80 % fra regionen) Liv Randi Søsveen Snekvik Sang- og musikk-leder (Lønn fra prosjektstilling, hovedadministrasjonen) Sluttet des Ansatte på Mjuklia: Auran, Heidi Mette Kjøkkenassistent DT 2008 Bakk, Randi Kjøkkenassistent DT 2003 Buan, Kristin Kjøkkenassisten DT 2006 Flå, Marit Kjøkkenassistent DT ca 1985 Haugen, Synnøve Kjøkkenassistent DT 2003 Herrem, Målfrid Kjøkkenassistent DT 2003 Hyttebakk, Else Kjøkkenassistent DT 2002 Øye, Kari Hyttebakk Husmor Landrø, Jostein Leirstedsarbeider Nordbø, Randi Oline Kjøkkenassistent DT 2003 Ommedal, Torild Kjøkkenassistent DT 2008 Uv, Margit Kjøkkenassistent DT 2000 Kiryushchenko, Anna Kjøkkenassistent DT 2008 Sluttet 2008 Gudmund Edland Daglig leder sluttet aug Marek Kuusk Leirstedarbeider sluttet okt Kjellfrid Thorsen Kjøkkenass. DT 2007 sluttet des. 2008

8 8 Brobygger i ord og handling Regnskap Regionen inkl. Mjuklia Budsjett Gaver og innsamlinger Støtteorganisasjoner Offentlig støtte 195 Salg/ leieinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnad Varekostnad Avskrivninger Støtte samarbeidspartnere Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat etter finansposter De viktigste givergrupper: Møter/aksjoner Foreninger Menigheter Personer Levanger Budsjett Salg/ leieinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad 5 3 Andre driftsko stnader Sum driftsko stnader Driftsresultat Mjuklia Budsj Gaver og innsamlinger Salg/ leieinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnad Varekostnad Avskrivninger Støtte samarbeidspartnere Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat etter finansposter Mjuklias gjeld utgjorde pr 31/ kr En stor testamentarisk gave til Mjuklia i 2008 medførte en betydelig nedbetaling av gjelden, som dermed nesten ikke økte selv om det ble jobbet med restaureringen. Beløpet er ikke medregnet her, slik at de viste tall vedrører den ordinære drift. I 2007 kom det inn på Mjuklia-spleisen. Den er nå avsluttet og det blir kun ført enkelt mindre etterslep. Det er derfor normalt med en nedgang på gaver fra personer. Mjuklias drift er i balanse i forhold til budsjettet og det er tilfredsstillende. Likevel gjenstår det betydelige utfordringer. Regionens regnskap totalt sett er klart bedre enn budsjettert men litt under fjordårets. NMS har grunn til å være takknemmelig for trofaste misjonsvenner i Trøndelag. Namsos Budsjett Salg/ leieinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Andre driftsko stnader Sum driftsko stnader Driftsresultat De to gjenbruksbutikker har tilført NMS totalt i 2008, av dette har kommet regionen til gode. Knausens overskudd fordeles annerledes, og det har tilført regionen i 2008.

9 Brobygger i ord og handling 9 Årsmelding for Fosen område Leder: Anne Margrete Moholdt Nestleder: Marna Pukstad, Rissa Sekretær/kasserer: Anne Turid Strøm, Roan Styremedlemmer: Verena Grønning, Leksvik Eiliv Åsebø, Stadsbygd Else Koren Nesheim, Åfjord Regionkontakt: Kitty Mæhre Vi har hatt 3 områdeutvalgsmøter i tillegg til at vi har møttes ved andre anledninger. I området er det nå 21 foreninger. 7 menigheter har misjonsprosjekt fordelt på landsbyutvikling i Nonno, Etiopia, diakonalt arbeid i Antisirabe og landsbyutvikling i Bara. Oppgav er: Foreningsarbeidet står fortsatt i fokus for vårt område. Som en fortsettelse av fjo rårets fellesprosjekt, lappeteppene med påfølgende utlodning, arrangerte vi i år en tur til Mjuklia. Flott vær, god mat og fine omgivelser og sist men ikke minst en inspirerende Jostein Landrø, gjorde dagen til en stor opplevelse. Inspirasjonstreff med årsmøte ble holdt i Skaugdalen bedehus 18.februar Områdestevnet var i Stadsbygda 27.april. 3 ungdommer fra Hald internasjonale senter, derav Miriam Grønning og Hege Eide fra Fosen, fortalte og viste bilder fra oppholdet sitt i Thailand. Barneleiren var på Kruken i juli. Anne Turid Strøm i områdeutvalget var hovedansvarlig, og avviklet en populær leir sammen med gode hjelpere. Vi hadde en samtalekveld med representanter fra de menighetene som har prosjekt i samarbeid med NMS. Marna Pukstad har spesielt ansvar for oppfølging av menighetene. I Bjugn ble det arrangert den årlige hyggekvelden. Som årlige begivenheter har det vært basarer og julemesser og påskemarked rundt omkring. Misjonsselskap har vært holdt. I Leksvik ble det holdt selskap i Prestegården der bygdefolket var invitert. I Rissa ble det selskap for årets konfi r- manter med foreldre Misjonsforeninga Lyset i Rissa har fortsatt hatt nært samarbeid med årets konfirmanter. Lyset mottok Foreningsprisen 2008 på GF i Bergen. De fikk prisen for arbeidet sitt med å synliggjøre dagens misjonsvirksomhet i lokalmiljøet. Anne Margrete Moholdt leder i Fosen Område Å motta en slik pris var en stor ære som også vi andre på Fosen må få være stolte av. Vi har forts att nært samarbeid med Regionkontoret i Trondheim. Kitty Mæhre er vår faste deltaker i områdestyret. Som vi har sagt før setter vi stor pris på at Kitty har anledning til dette. Hennes faglige dyktighet og inspirerende vesen gjør at det blir givende å være med i områdeutvalget. Anne Margrete Moholdt Årsmelding for Bakksætra område Bakksæter område består av prestegj eldene Hemne, Skaun, Orkdal, Snillfjord og Agdenes. Styret for området har en representant fra hvert prestegjeld. I år har vi hatt 2 styremøter, og styret består av følgende: Leder: Ingeborg Abelvik Landrø (Agdenes) Sekretær: Liv Inger Kvalheim (Snillfjord) Styremedlemmer: Norhild Kirkbakk Solligård (Orkdal) Gudbjørn Singstad (Hemne) Stein Ellinggård (Skaun) I tillegg til planlegging av årets arrang e- ment, har vi på styremøtene diskutert litt angåend e navneski fte av områd et og områdestyrets arbeidsoppgaver fremover. Vi opplever det vanskelig å rekruttere nye til styret, de siste års styresammensetning taler for seg Men vi trives sammen på møtene og deler med hverandre, sorger og gleder. Vi legger opp til to arrangementer i året i området vårt. Endringen av eierforholdet på Bakksætra gjør at vi ikke lenger har noen oppgaver med leirer der. Inspirasjonstreff 26.feb. på Orkdal Menighetshus. Om lag 50 møtte opp fra hele området. Vi hilste på Rock og Glad fra Madagaskar som jobbet i Orkdal Menighet for en periode. Interessant å høre deres betraktninger. Dessuten flott sang. Jubilerende fo reninger fikk sitt lys. Andakt ved Terje Bjørkås. Kitty informerte om Misjonsselskap m.m. Allsang og fellesskap. Omådestevne 13.april i Hemne; Kyrksæterøra Misjonshus. I underkant av 50 deltagere på stevnet, som startet med årsmøte med årsmelding og valg. Kitty orienterte om ideèn Misjonsselskap. Lars Birger Aadland hilste frå landsstyret. Han orienterte om økonomien angående utbygginga på Mjuklia, og han har satt i gang et lotteri til inntekt for stedet. På misjonsfesten fortalte Torgeir Værnesbranden om året som 1-åring i London; U-turn, der tanken er at norske ungdommer skal få inspirasjon fra menighetsarbeid i en stor og levende kirke. Kitty fortalte fra en tur til Kamerun nylig, der hun møtte flere gamle venner. Sangøkt med Liv Randi Søsveen Snekvik. Deilige smørbrød, kaker og kaffe! Kollekten ga kr til NMS. Stein Ellinggård stod for liturgisk avslutning, der vi alle fikk hvert vårt Jesus-ord. Ingeborg Abelv ik Landrø leder i Bakksætra område I området vårt er det nå 22 foreninger. 4 menigheter har misjonsprosjekt for NMS. Vi takker alle våre misjonsvenner for det vi har hatt sammen i året som gikk, og ønsker lykke til med arbeidet og Guds velsignelse i alle våre foreninger, store og små!! Sekretær i styret for Bakksæter område Liv Inger Kvalheim

10 10 Brobygger i ord og handling Gauldal område omfatter de fire prestegjeldene Melhus, Støren, Haltdalen og Røros, med i alt 15 menigheter. Områdeutvalget/ -styret fikk fra årsmøtet 21. september 2008 denne sammensetning: Haldor Sandrød, Singså s, Bjarne Estenstad, Kvål. Sølvi Wolden, Haltdalen, Karen Ree, Soknedal. Senere ble Gjertrud Kaald, Støren valgt inn av styret, som varamedlem. Områdeutvalget har hatt 4 møter. Av saker nevnes her: Arrangement av "Misjonsselskap", fadderskapsordningen, om ulønna medarbeidere, inspirasjonssamling, Generalforsamlinga, områdestevnet og årsmøtet, (utvalgsmedlemmer), program videre, menighetsprosjekter, utfordring til arbeid med strategimeldingen fra GF. Inspirasjonssamling for området 8. april i Singsås menighetshus. Ida og Hans Skotvold, Melhus, viste bilder og fortalte fra tur til Kamerun, og innvielse av 2 nye kirker i Ngaoundèrè. En stor opplevelse, og en inspirasjon for oss som fikk del i denne. Kitty Mæhre orienterte om arbeidet i regionen og i området. Hun minte også om Generalforsamlingen i Bergen i sommer. Områdestevne med årsmøte var i Singsås menighetshus 21. september kl 13. Det var en flokk misjonsvenner fra en del av området. På grunn av kollisjon med annet, var det mindre fra nedre del av området. Stevnet startet med årsmøte, der Georg Mahlum ble valgt som leder og Kjell Bjarne Rønningsgrind som sekretær. Årsmeldinga ble lest av møteleder, foruten at den var utdelt. Regionleder Terje Bjørkås opplyste at stillingen som områdeleder er utlyst, videre er det 2 andre stillinger som også er ubesatt. Årsmelding for Gauldal område Etter litt samtale om arbeidet, ble årsmeldinga godkjent. - I valg på medlemmer i områdeutvalget ble resultatet som nevnt foran. Georg Mahlum fikk i oppdrag å kalle sammen til første møte i utvalget. Årsmøtet ga også fullmakt til utvalget å finne 2 varamedlemmer, det samme gjelder valg på utsendinger til Regionstevnet i juni Misjonsfesten etterpå begynte med servering. Videre var det sang av Jens Malum. Fra Stavanger var det besøk av personalsjef Inger Kari Søyland som holdt festtalen med utgangspunkt i Salme 139. Gud er nådig, han gir oss nåde i stedet for krav. Det er misjonsbudskap til oss alle, og til hele verden. - Inger Kari anmodet oss alle om å abonnere på Misjonstidende og å få andre til å gjøre det samme. Hun fortalte også fra Generalforsamlingen i Bergen som var en stor opplevelse og til rik inspirasjon for misjonsarbeidet. Terje Bjørkås syntes bemanningssituasjonen var bekymringsfull, både i regionen generelt og på Mjuklia spesielt. Det er fra sentralt hold oppfordret til å støtte TV-aksjonen for Blå Kors i høst. "Misjonsselskap" er et godt redskap til å gjøre NMS bedre kjent for mange. Fadder-ordningen og fast givertjeneste ble også sterkt understreket. NMS har sin hovedvisjon å få en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Terje ga oss også et lite glimt fra arbeidet på Madagaskar. Kjell Rønningsgrind ga en kort orientering om oppfølging og evaluering av misjonsprosjektene i området. Sang av Jens Malum til slutt. Foreningene. I årsmelding for 2007 står det at det er 25 registrerte foreninger, i oversikten for 2008 er det 18 foreninger utenom "fellesforeningen" i området. Altså en avskalling på 6, men da regnes disse som aktive foreninger. Det er i alle fall nedgang i aktiviteten, og rekruttering mangler! Men det er fortsatt noen trofaste misjonsvenner i området. For noen år siden var det i NMS et tema: "Styrk foreningene!" Dette Georg Mahlum leder i Gauldal område er utfordringen fremdeles. Misjonsprosjektene fortsetter i de 5 menighetene: Singsås med prosjekt i Mali, Støren og Horg i Bara, (Madagaskar), Melhus og Hølonda i Etiopia. Sommerleir ved Ånøya (Hølonda) ble avviklet siste helga i august, med nesten 20 deltakere, i alderen 11 år. Økonomi. Totale gaveinntekter var kr , en nedgang på 2,7 % fra kom fra foreninger (ned ), fra enkeltpersoner (opp ), resten er fra andre. Annet. Det er 65 abonnenter på Misjonstidende (opp 4), enkeltmedlemmer 31 (ned 2), avtalegiro uendret, 31. Sluttord. Guds draum var årets motto. Dette lå i skaperverket, for hele jorda, alle mennesker, og det ligger i frelsesverket, for alle folkeslag. I den draumen er vi alle inkludert. Så går vi inn i nytt år med motto Dere skal gi dem mat. For kropp og sjel. Georg Mahlum.

11 Turid Aasbø Ree, leder i Trollheimen område Trollheimen Område for NMS består av Oppdal, Rennebu, Meldal og Rindal. Styret har siste året bestått av Turid Aasbø Ree, leder med vara Erik Loe, Anne Lise Landrø med vara Brit Blokkum Gustavson, Ingrid Orset Stene med vara Hildur Vognild, Kjellaug Foseide med vara Berit Halsetrønning. Trondheim område har 31 foreninger. Brobygger i ord og handling 11 Årsmelding for Trollheimen område Området har 20 foreninger, fire i Oppdal, sju i Rennebu, fem i Meldal og fire i Rindal. Det er fem menigheter som har misjonsprosjekt: Oppdal, Løkken, Fagerhaug, Rindal og Berkåk. Onsdag 6.02 hadde vi styremøte hos Turid. Daværende regionleder Kitty Mære var med på møtet. Da planla vi inspirasjonsstreffet for Trollheimen område og evaluert e barnel eiren vi hadde i november. Kitty orienterte om tanken bak misjonsselskap Onsdag var det inspirasjonstreff på Mjuklia. Lars Birger Aadland fra landsstyret orienterte om aktuelle saker og Kitty Mære holdt andakt og orienterte om misjonsselskap. Lomundal kvinneforening fra Rindal og Misjonssgruppa i Oppdal ved Ella Marie Østgård fikk en liten oppmerksomhet fordi de feiret runde år. (Lomundal hele 125 år!) Torsdag 17/4 hadde vi styremøte hos Turid. Vi planla Mjukliastevnet, Områdestevnet og barneleir. Mjukliastevnet ble tradisjonen tro holdt 2. pinsedag. Orkdal hadde ansvar for kaffematen denne dagen. Områdestevn et ble i 2008 avholdt i Meldal. Vi startet med gudstjeneste i Meldal kirke, deretter var det anledning til å kjøpe middag i Grøtte bedehus. Kl 14 hadde vi misjonsfest samme sted. Hilde Masvie kom og fortalte om sitt arbeid som misjonær. Jostein Landrø og daværende styrer Gudmund Edland orienterte om situasjonen på Mjuklia. Vår nye regionleder Terje Bjørkås holdt andakt. Torsdag 23/10 hadde vi styremøte hos Anne Lise. Barneleiren stod i fokus denne kvelden. Helga 7-9/11 var det barneleir på Mjuklia i regi av styret i Trollheimen område. 59 unger fra 2.-5 klassetrinn var påmeldt. Heldigvis hadde vi også i år fått med oss flere ungdomsledere som gjorde en stor innsats. De fleste styremedlemmer var med som ledere på leiren. Og Jostein Landrø er trofast med og hjelper oss hvert år med både ledelse og bibel/misjonstimer og ellers aktiviteter ute og inne. Vi er litt stolte av at vi greier å arrangere denne leiren år etter år. Vi fikk en påskjønnelse fra NMSU for innsatsen og det inspirerer. Utfordringer framov er: å få nye ledere til barneleiren å få i gang misjonsselskap Årsmelding for Trondheim område (Trondhjems Misjonsforening) Trondheim m isjonsforening arrangerte 8 misjonsfester i Sommerveiten i Disse festene trekker godt med folk, i snitt en 60/70 hver gang. Samlet kom det inn 63000kr. (64000kr.i 2007) Misjonskoret sang på 3 av festene. Koret feiret 40års jubileum 5 og 6 april. Lørdag var det jubileumsfest på KVT og søndag en flott og godt besøkt jubileumskonsert i Vår Frue Kirke. I tillegg hadde Regnbuen sin tradisjonelle Gustavafest i september. Takk til alle talere, sangere og bevertningskomiteer for trofast innsats. Misjonsmessa hadde bra besøktakk til alle dere som står på år etter år. Inntekter: kr. Hovedlotteri ca kr. NMS Gjenbruk/ Hjellen Gård: Loppemarkedet på Hjellen har gitt en brutto inntekt på kr. (netto kr ) I dette ligger 4 helger på Hjellen, 1 lørdag i Sommerveiten, loppesalg under julemessa og nettsalg. Tallene viser en fin økning fra 2007 (brutto kr. Netto kr ) Enkeltmedlemmer er 102 (som i 2007). Misjonstidende går til 209 stk- (206 i 2007) Autogiro 117 (106 i 2007). Misjonsprosjekter: 10 menigheter: Strindheim, Hoeggen, Klæbu, Strinda, Kolstad, Sverresborg, Ilen, Bakklandet, Charlottenlund og Tiller. (2007: 11) Økonom ien for hele Trondheim område viser følgende tall for 2008: kr. (2007: kr, herav Mjukliaspleis kr) En stor TAKK til alle misjonsvenner, frivillige og ansatte ved kontoret for helhjertet innsats i året som har gått. Styret for Trondheim m isjonsforening har hatt 3 styremøter i Turid Aasbø Ree Styret har hatt følgende sammensetning: Leder/sekretær. Anne Liv Elvestad. Nestleder: Jostein Malum. Bevertningsleder: Marie Kahrs. Styremedlemmer. Målfrid Skjøstad og Carl Johan T eien. Regionstyrets representant: Marit Stene Aalstad. Regionleder T erje Bjørkås/ Kitty Mæhre. Vara: Håkon Høyem. Ann Gjertrud Moe (vara og sekretær fram til juni 2008.) Anne Liv Elvestad. Anne Liv Elvestad leder av Trondheim område

12 12 Brobygger i ord og handling Årsmelding for NMS Gjenbruk i Trøndelag For NMS Gjenbruk sine foretak i Region Trøndelag ble 2008 et bra år. Den generelle målsettingen om å oppnå 60% overskudd har lykkes for alle foretakene - og med god margin. Bruttoomsetningen var i Levanger Gjenbruksbutikk kr, i Namsos Gjenbruksbutikk kr, Knausen Lysstøperi kr (markedsverdi av produsert mengde). Loppemarkedet på Hjellen Gård, som er direkte underlagt regionen, har et bruttoresultat på opp mot kr og et overskudd på over 80%. Disse resultatene er selvfølgelig mulig bare ved at et stort antall personer stiller opp med tid og arbeidskraft. Det er tydelig at publikum setter pris på tiltakene våre. Lederne for butikkene i Levanger og Namsos, Johan Næss og Arne Odin Ovesen, har hver for seg en medarbeidergruppe på personer. Det holder bra, men ønsket er noen til. Det samme sier Einar Husan på Knausen. Vel nok er det slik at har man først begynt å jobbe på Knausen, så blir man værende. Flere har vært med fra begynnelsen. Ingen tvil om at arbeidsmiljøet på Knausen er godt, siden alle holder på jobbene sine. Men også pensjonister eldes, så nye må snart komme til. Dertil vil det bli lettere når noen trenger en dag fri innimellom. Arbeidsperiodene på Knausen er fra nyttår til påske og månedene september, oktober og november. En dag i uka (noen tar to). Rolf Stranden Rolf Stranden Årsmelding for Hitra og Frøya område Jorun Børset Foss leder i Hitra og Frøy a område Utvalget har vært sammensatt av: Jorun Børset Foss, Frøya, leder Paul Grindskar, Hitra, nestleder Gudrun Ulveseth, Hitra, sekretær Gunveig Kvervavik, Frøya, styremedlem Inger Larsen, Frøya, vara Utvalget har hatt 3 styremøter. Året har vært prega av ganske stor aktivitet. Flere av tiltaka har vært lagt til Sletta kirke på Frøya. Dette er ei praktisk og funksjonell arbeidskirke, derfor kan mange typer aktiviteter legges hit. 26. mars inviterte vi til et Misjonsselskap i peisestua Sletta kirke. Gjestene våre denne kvelden, var trofaste misjonsvenner fra foreninger på Hitra og Frøya. Til sammen var vi 15 samlet til middag, program og kaffe. Positivt å møtes på en slik måte, godt for aktive foreningsmedlemmer å slippe å yte noe for en gangs skyld. Bare være gjest! Verdensvid sangglede! Søndag 20. april var det duka for sangkveld i Sletta! Musikklaga på Hitra og Frøya, hadde øvd inn flere sanger sammen med Liv Randi Snekvik. En frisk kveld, med mye vakker sang! Områdeutvalget stilte med mat og kaffe. Stort og godt oppmøte. Gode og berikende sanger som kling i øret og hjerte lenge etterpå! Takk til Liv Randi og alle andre deltakere! Områdestevnet 25.mai i år var lagt til Knarrlagssundet, Hitra. Dessverre uten musikklag denne gangen, men Paul Grindskar og Leif Bakeng var en god erstatning! Kitty Mæhre var med og formidla sterke inntrykk fra Kamerun. Ca. 30 mnsk fikk en fin og tankevekkende ettermiddag i Knarrlagssundet. Leder Jorun representere området, ved regionstevenet 7. juni i Tr.heim Titranleiren er blitt et positivt begrep her ute. Også i år samlest 27 unger i aldr 9 12 år til ei aktiv helg. Basen er Olaus Hakkebo sin Fiskarheim! Fast tidspunkt er 2. helga i september. Dette er en utfordring, med to overnattinger under ganske enkle forhold. I år ramla det bort flere ledere i siste liten, så utfordringa ble ekstra stor. Men vi gamle står på! Jostein Landrø var med også i år og berga oss båten i land Mi overbevisning er at foreldre er glad for denne helga, så dette satser vi på! Men vi må ha flere voksne ledere neste år! Foreningsarbeidet. Fortsatt er det 3 foreninger i området som har sine faste møter. Alderen kryp stadig oppover på medlemmene, men iver og glede over fellesskapet, er fortsatt sterkt. Foreningene er: Nordskag og Kverva misjonsforening v/ Gunveig Kvervavik, Strand og Børøsund kvinneforening v/ Gudrun Ulveseth, Vikaøen kvinneforening v/ Jorun B. Foss. Menighetenes misjonsprosjekt Området har 4 menigheter som har en prosjektavtale med NMS. Sandstad menighet v/ Otto Skaalvik, Fillan menighet v/ Ann Bjørg Strøm, Kvenvær menighet v/ Bjørg Reitan Bjørgvik. Alle disse 3 har prosjektet Utviklingsarbeid i Blånildalen. Frøya menighet har prosjektet Diakoni og bistand i Etiopia, med u.t. som kontaktperson. Den økonomiske oversikten for området vårt, synes vi ikke alltid er like hyggelig lesning. Vi får slutte å sammenligne oss med andre, men heller vektlegge vår forskjellighet og se stort på den delen av arbeidet vi kan utføre i misjonens tjeneste. Jorun Børset Foss

13 Brobygger i ord og handling 13 Årsmelding for Stjørdal og omegn område Område består av følgende menigheter: Stjørdal, Skatval, Lånke, Hegra, Meråker, Selbu, T ydal, Hommelvik, Malvik, Frosta og Åsen. Områdeutvalget har i 2008 bestått av: Leder: Per Erik Brodal Nestleder: Magnar Lillemo Sekretær: Rut Håpnes Styremedlemmer: Olga Irene Fuglem Torunn Nesse Fra regionen: Kitty Mæhre og Svanhild Christofie Hafnor Varamedlemmer; Per Aarnes Oddvar Øfsti Jorunn Gresseth Torgeir Værnesbranden Utvalget har hatt 3 styremøter i Varamedlemmene har vært innkalt til alle møter. Saker som har vært drøftet og behandlet: Menighetenes misjonsprosjekt. I Stjørdal er det 2 menigheter som ikke har misjonsprosjekt og vi har jobbet med å få disse med. Informasjon om GF i Bergen. Misjonsselskaper Brev er sendt ut til alle misjonsforeninger sammen med materiell fra regionkontoret. Vi har fått tilbakemelding om at det er avholdt en del selskap i vårt område. Påminnelse om NMS Fadderordning. Utfordringen står fast. Planlegging og evaluering av områdestevne Planlegging av inspirasjonstreffet Evaluering av konserten Med øret mot verden på Misjonskirka. Barne-og ungdomsarbeider Ane B. Havnegjerdes bidrag for Stjørdal område. Planlegging av samtalekveld 28. jan for menighetene med misjonsprosjekt. Strategiarbeidet i NMS. Regionleder T erje Bjørkås ba om en tilbakemelding innen Ferdigbehandlet hos oss AKTIVITETER Inspirasjonstreff Inspirasjonstreffet med årsmøte ble avholdt på Stjørdal Bedehus 24. januar Områdeutvalgets leder, Sogneprest Per Erik Brodal ledet møtet. Det var møtt opp 42 personer som ble ønsket velkommen med åpningsord fra Brodal. Regionleder Kitty Mæhre hadde andakt over tema: Guds draum. Orientering om GF-2008 fikk vi av regionstyreleder Astri Wessel. Per Erik Brodal hadde hilsen fra Ole Stavseth på Madagaskar og Håvard Tveit fra Mali. Ove Øverkil gledet oss med sang og musikk. Møte for ledere for områdeutvalgene i Region Trøndelag 9. febr Leder Per Erik Brodal og sekretær Rut Håpnes deltok. Fellesskapskveld for områdeutvalgene i Region Trøndelag 9. april Rut Håpnes og Per Aarnes deltok. Konsert Med øret mot verden på Misjonskirka Stjørdal 18. april Konserten var godt forberedt av en komite satt sammen av medlemmer fra StjørdalMenighet, NOR-misjon, Misjonskirka og NMS. Konserten var meget godt besøkt med aldersgruppen år i flertall. Sang-og musikkleder Liv Randi Søsveen Snekvik var en aktiv leder her. Områdestev ne Områdestevne ble arrangert på Frosta 14. september Misjonsfest i Bjørkli bedehus kl Per Erik Brodal ledet festen med en forsamling på ca. 70 deltakere. Regionleder Kitty Mæhre fortalte meget inspirert fra sin reise i Kamerun. Knut og Jakop Stavset deltok med sang og musikk. Per Erik Brodal er leder f or Stjørdal og omergn område fra februar 2007 Per Erik Brodal hadde hilsen fra Unni Soltun Tveit fra Stjørdal som er ved Håpets senter i Paris. Ole Stavset satte Vindu mot Madagaskar ved å fortelle fra sitt opphold der. Kl var det gudstjeneste i Frosta Kirke ved sogneprest Gustav Danielsen og sogneprest Per Erik Brodal. Ved orglet satt Knut Stavset. Sang ved Jakop Stavset og Marita Berg. Per Erik Brodal ønsket barne-og ungdomskonsulent Ane B Havnegjerde velkommen til arbeidet i Stjørdal område og ledet forbønnshandlingen for henne. En takk til alle dere som stiller opp og bidrar til at alle arrangement går godt. Vi stiller oss under NMS tema for DERE SKAL GI DEM MAT! Per Erik Brodal Leder Rut Håpnes Sekretær

14 14 Brobygger i ord og handling Årsmelding for Innherred område Områdeutvalget: Margot Klykken,Levanger,leder Astri Wessel,Inderøy,nestleder Anne Marie Fornes,Steinkjer Marit A. Veimo,Verdal Johannes Laberget,Levanger Ragnhild Olsen,Levanger,1. vara Julesalgkomiten: Bodil Næss,Margit Okkenhaug,Aslaug Vik,Elsa Skevik,Marie Ree,Solveig Sjaastad og Brit Myklebust Områdeutvalget har hatt 4 styremøter og 1 evalueringsmøte sammen med julesalgkomiteen. Områdestev net/årsmøtet ble arrangert i Bamberg arbeidskirke,levanger 26. april. Tidspunktet var senere enn vanlig da vi ønsket å vente til Åse og Hans Birger Neergård kom hjem fra 3 måneders opphold i Mali og Etiopia. Det var inspirerende å høre dem fortelle om arbeidet ute. I tillegg hadde vi besøk av Kes Teressa Keno fra Etiopia. Han holdt bibeltime, med Hans Birger som tolk. Kes Teressa stilte bl.a. spørsmålet: Hvor er de andre,de unge, i kirken? Hans Birger hadde også gudstjeneste søndag,og det var orientering og misjonsvindu v.åse under kirkekaffen. Høstmøtet var på Røra samfunnshus 30. august. Hans Birger Neergård holdt bibeltime. Tema var: Guds draum. Etter grøtsalg og middag var det misjonsfest med blikk mot Madagaskar. Torunn Nessa m. fam. ga oss del i sine opplevelser fra turen til Solskinnsøya i påsken-08. Mange hadde vært på GF i Bergen og delte minner derfra. Julesalget november på Misjonshuset,Verdal. På åpningsmøtet talte prost Aune. Sparbu seniorkor sang. Det var glimt fra mitt Etiopia v. Åse på ettermiddagsmøtet, og en musikkglad pensjonistgruppe fra Verdal deltok. Om kvelden sang vi med den verdensvide kirke og med Verdal mannskor. Egil Moen holdt en kort appell relatert til Stiklestad og Olavsmerket. Lørdag var det familiemøte der Anna Marie Skei Nydal fortalte og viste lysbilder fra Madagaskar. Barna i Vuku barnegospel fulgte godt med og ropte høyt hver gang de så apekatter på bildene. Det var tydelig at de hadde hørt om Madagaskar før! På avslutningsmøtet talte regionleder Terje Bjørkås,og Inderøy musikklag sang. Brutto inntekt ble ca. kr I 2009 planlegges det 40. NMS julesalg i Verdal. Vi håper enda flere vil finne vegen dit da. Misjonsutstilling I oktober arrangerte Åse og Hans Birger Neergård misjonsutstilling i Henning og Mære. Det var positive tilbakemeldinger fra både skoler og barnehage. Det ble samlet inn penger til NMS,og takket være Hans Birgers pendling mellom Trøndelag og Etiopia ble det knyttet kontakt mellom barn på Innherred og barn i Etiopia. Farmen dagsleir lørd. 31. mai For 4. år på rad ble det arrangert leir på Høgaunet hos Greta og Dag Arild Aarthun. 30 barn var påmeldt. I år var det blikk mot Mali med Stina,Ole Harald,Jonatan og Samuel Neergård. Respons: Noen av deltakerne meldte seg spontant som hjelpeledere neste år! 6 Misjonsselskap Både vertskap og gjester har sagt at dette var så interessant og hyggelig at det bør gjentas. Menighet og misjon NMS har avtale med 16 menigheter på Innherred. Det har vært en samtalekveld om menighet og misjon der Margot Kly kken leder i Innherred område misjonskontakter, menighetsledere og prester var invitert. Inspirasjonstreff på Verdal misjonshus 3. februar Terje Bjørkås var nylig kommet hjem fra Thailand og formidlet inntrykk derfra og nytt fra Laos. Astri Wessel og Åse Neergård deltok. Gjenbruksbutikken i Levanger Ca. 30 frivillige pensjonister arbeider her 6 dager i uka. Inntektene øker, og NMS synliggjøres i bybildet. Områdeleder Åse Neergård er ansatt i 50% stilling. Uten hennes arbeidsinnsats vil vi ikke makte å opprettholde samme aktivitet som nå, noe denne årsmeldingen også viser. Foreningene Vi opplever dessverre at antall foreninger synker uten at nye blir stiftet, men det trofaste arbeidet som foreningsmedlemmene utfører kan ikke verdsettes nok. Takk til hver enkelt trofast medarbeider! Margot Klykken

15 Områdeutvalget har bestått av Liv Hestmo, Borghild Ovesen, Arne Odin Ovesen, Inga Marie Bach Skomsvoll, Nella Vannebo og Bjørg Skomsvoll (leder) Varamann Odd Einar Vannebo. Vi har ingen områdeleder ansatt i Namdalen, men områdeleder for Innherred Åse Neergård kan bistå med råd og hjelp når vi har behov for det. Utvalget har hatt tre møter og behandlet 15 saker. På møtet 25/1 08 deltok regionleder Kitty Mæhre. Varamann har vært innkalt og møtt på alle styremøtene. Menighet og misjon NMS har avtale med 14 menigheter i Namdalen om misjonsprosjekt fordelt på følgende land: Etiopia, Mali, Brasil, T hailand og Madagaskar. Foreninger Det er nå 10 voksenforeninger i Namdalen, men tre foreninger er ikke i virksomhet fordi foreningene har bare ett medlem. Medarbeidersamling i Trondheim lørdag 9. februar deltok Arne Odin Ovesen, Inga Marie Bach Skomsvoll og Bjørg Skomsvoll på møte for Områdeutvalgene i regionen der vi fortalte om arbeidet i Namdalen. Arne Odin Ovesen fortalte om arbeidet i NMS Gjenbruk. Misjonærbesøk Misjonær Hilde Masvie var på besøk i Grong 29. september og på Jøa 30. september og fortalte om arbeidet som Brobygger i ord og handling 15 Årsmelding for Namdal område sykepleielærer i Etiopia. ARRANGEMENTER Misjonstreff m/årsmøte ble holdt i lokalene til NMS Gjenbruk. Hans Chr. Hagen sang og holdt andakt. Dagrunn Totland fortalte og viste lysbilder fra en tur til Kamerun. Det møtte opp misjonsvenner fra Lierne, Grong, Skage og Namsos området. Høstmøtet ble denne gang arrangert i Namsos 14. september. Det startet med gudstjeneste i Namsos kirke v/ sokneprest Kjell Gundersen. En sanggruppe fra den internasjonale menigheten i Namsos sang flere sanger med fengende afrikanske rytmer. Rett etter gudstjenesten var det misjonsfest i Menighetssalen med middag og kaffe. Fokus på festen var Thailand og Madagaskar. Bjørg fortalte fra besøk på Lovsangshjemmet i slummen i Bankok, og den nye regionlederen Terje Bjørkås fortalte fra Madagaskar og holdt andakt. Hans Chr. Hagen deltok med sang og Astrid Gustad Angelus akkompagnerte han, og spilte til fellessangen. Julemesse/basar Den tradisjonelle julemessa/basaren gikk av stabelen lørdag 8. november i Namsos Menighetssal kl Etter en kort åpning med sang, andakt og glimt fra Thailand, Mali og Madagaskar åpnet salget. I tillegg til salg av julebakst og håndarbeid, var det åresalg, kaffesalg og salg av verdens beste risgrøt. Det var dessuten salg Bjørg Skomsvoll leder av områdeutvalget av lodd på Namsosutlodning og Hovedutlodningen for Namdalen. Julemessa ble avsluttet med trekning av hovedlotteriet.kl. 15. Vi hadde trykket 250 loddbøker a 10lodd, men 6 bøker ble ikke solgt. Brutto inntekt totalt: Hovedutlodning + julemesse = kr NMS GJENBRUK Det er nå 25 medarbeidere på NMS Gjenbruk i Namsos. Daglig leder er Arne Odin Ovesen og formann i Styret: Trond Reitan. Butikken får mye positiv omtale. Det virker som både kunder og betjening trives. Brutto inntekt 2008: kr Les mer om NMS på eller i Bli abonnent på tlf

16 16 Brobygger i ord og handling Region Trøndelag Bemanningssituasjonen I 2008 har 4 personer vært ansatt i NMS U Trøndelag. Astrid Margrethe Gustad Angelus var ansatt som Barne- og ungdomskonsulent i 100 % stilling fram til 1. februar. Svanhild Christofie Hafnor var ansatt som Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling fram til mars. Da ble hun ansatt som Barne- og ungdomskonsulent i 100 % stilling. Fra 1. august ble Ane Bjørkavåg Havnegjerde ansatt som Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling. Av denne stillingen er 20 % innenfor Det Norske Misjonsselskap. Liv Randi Søsveen Snekvik var ansatt i en prosjektstilling i 40% som sang- og musikkleder i NMS og NMS U. Hun var god å ha i kollegiet da Barne- og ungdomsarbeiderstillingen stod vakant et halvt år. Av den samla ansatteressursen brukes ca 0,5 årsverk i Nord- Trøndelag. I tillegg har Mjukliafolket, områdelederne og øvrige ansatte vært med og lagt til rette for kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi sier tusen takk til disse gode medarbeiderne! Barne- og Ungdomsrådet (BUR) BUR ble valgt på eget årsmøte i NMS U Region Trøndelag 12. april Det nyvalgte styret konstituerte seg 5. juni og trådte i kraft fra da av. Sammensetningen har vært som følger: Iselin Aakre(leder og 2. vara for representanten til regionstyret), Benjamin Røen(nestleder og representant til regionstyret), Gunn Bakken(vara for representanten til regionstyret), Øystein Andreas Maalø, Vigdis Dahle Svanholm, Margrete Oltedal Veium, Helena Hovstein Kruken (Landsungdomsrådets representant) og Marit Aalstad (Regionstyrets representant). Peder Husom har vært 1. vara og Sivert Syrstadeng 2. vara. Jogeir Hollevik Tangvik har vært vara for regionstyrets representant. To av medlemmene i BUR er fra Nord-Trøndelag. AU har bestått av leder, nestleder og Barne- og ungdomskonsulenten. BUR har hatt 7 møter, hvor de tre første var med det gamle styret, ett med både gamle og nye medlemmer og de 3 siste var med det nye styret. Det er behandlet 62 saker. Det har vært avholdt ett fellesmøte med regionstyret. BUR har jobbet spesielt med følgende saker: - NMS U-dagen med årsmøte 12. april Ansattesituasjonen - Budsjett NMS strategidokument og samlivsetisk profildokument til GF Utsendinger til Misjonskonferansen i Finland februar Nettverkskvelder/NMS U-middag for åringer - Oppfølging av handlingsplanen for NMS U Trøndelag - Leir - Samarbeidsavtalen mellom NMS og NMS U i Region Trøndelag - Leirlederkurs II Leder og nestleder av BUR deltok, sammen med Barne- og ungdomskonsulenten, på BUR-kurs i Stavanger en helg i august. Ulønna medarbeidere Vi har 6 foreningsledere i Nord- Trøndelag og 34 i Sør-Trøndelag og Rindal kommune. Disse gjør en uvurderlig innsats. Vi er svært avhengige av leirledere for å få våre leirer til å gå av stabelen. En oversiktstelling 6/2-09 viser 15 personer i Nord-Trøndelag og 99 personer i Sør-Trøndelag og Rindal kommune som vi kan spørre om å være ledere. Disse er vi avhengige av for å kunne drive leirarbeid. Leirarbeidet I løpet av 2008 var det gjennomført 2 leirer i Nord-Trøndelag med til sammen 54 deltakere(54 under 26 år), og 16 leirer med til sammen 587 deltakere (534 under 26 år) i Sør-Trøndelag. I tillegg var 18 trøndere på Tenmisjonsfestivalen på Åpta, Farsund. Av disse 18 leirene var 4 barneleire, 5 horisontleire, 1 barn- og horisontleir, 1 leirlederkurs, 1 ungdomsleir, 3 leirdøgn for ungdom, 3 leir for alle (barn og voksne). I tillegg var vi medarrangør på ungdomsleiren NÅLK 07/08. Områdeutvalg for Fosen område, Hitra & Frøya område og Trollheimen område stod som hovedarrangør for 3 av disse leirene. Andre lokale initiativtakere stod som hovedarrangør for 2 leirer. Vi er svært takknemlige for det leirarbeidet som blir gjort i disse områdene. Vår sang- og musikkleder bidrog på Barneleir i februar og Aktivitetsleir i juni. Misjon i skole og menighet Vi har deltatt på Barnas Misjonsdag i forbindelse med 5 gudstjenester i Vi har deltatt på 10 konfirmanttimer i 5 menigheter. (Konfirmantleirer på Mjuklia er ikke medregnet.) Det har vært en Etiopia-utstilling

17 Brobygger i ord og handling 17 som gikk over en uke i Henning og Mære menigheter. I den forbindelse hadde områdeleder 22 skoletimer på to skoler og en time i en barnehage. Sang- og musikkleder hadde skoletimer for trinn på Mære skole i forbindelse med Etiopia-utstillingen, hvor hun lærte dem sanger fra samarbeidskirker. Vi har vært med i planlegging av og deltatt på samarbeidsleir med Strindheim menighet. Sang- og musikkleder besøkte Orkdal barnegospel og lærte dem sanger fra søsterkirkene. Orkdal menighet hadde to gassiske Hald-studenter fra Team Nettverkslinja de fire første månedene. I Lensvik og Støren var sang- og musikkleder med og arrangerte barnekorseminar. Til sammen 6 kor deltok disse to dagene. Sang- og musikkleder hadde et eget prosjekt med å sette sammen et barnekor i Trondheim som øvde en lørdag i oktober, for deretter å synge på familiemøtet på julesalget i november. 11 barn var med i Makikoret. Foreningsarbeidet I 2008 var det 11(3 i Nord- Trøndelag) foreninger/klubber med betalende medlemmer i NMS U Trøndelag. Totalt var det 12 aktive foreninger. I alt hadde disse foreningene 255 (52 i Nord-Trøndelag) skrevne medlemmer under 26 år, derav 184 (42 i Nord-Trøndelag) betalende. Fordelingen av medlemmene i foreningene var som følger: 9 barneforeninger med 149 medlemmer under 26 år, derav 109 betalende. 1 ungdomsklubb med 32 medlemmer under 26 år, derav 32 betalende. 2 familiegrupper (ett generasjonskor og en forening) med 74 medlemmer under 26 år, derav 43 betalende, foruten 77 medlemmer over 26 år derav 25 betalende. Ledertrening NMS U Trøndelag driver et stort ledertreningsarbeid. Vi arrangerte et leirlederkurs i samarbeid med Melhus menighet, i september på Mjuklia med 19 deltakere. Noen av disse har vi hatt gleden av å ha med som leirledere i etterkant av kurset. Våre leirledere utfordres til ansvar når de er på leir, vi søker å være der for dem og gi tilbakemeldinger. Videre er arbeidet med BUR en form for ledertrening, midt i det at det er lederpraksis. Vi har også hatt Ola Græsli som representant for NMS U Trøndelag i Nord Trøndelag Barne- og Ungdomsråd. Denne oppgaven tar tid og gir mye erfaring på styrearbeid og organisasjonsarbeid. Sang- og musikkleder deltok med Workshop på barnelederkonferanse i Steinkjer. Aldersgruppa Disse trønderske ungdommene var ute i verden første halvdel av året: Ole Stavseth fra Frosta og Maren Skei Nydal fra Skogn var U- crew i Madagaskar, og Håvard Tveit fra Stjørdal var i Mali. Maria Mortensen fra Trondheim var på U-Turn i London. Miriam Grønning og Hege Kathrine Eide fra Bjugn var studenter ved Team Nettverk på Hald skoleåret 2007/2008, og var i praksis i Thailand. Disse trønderske ungdommene er ute i verden siste halvdel av året: Unni Soltun Tveit fra Stjørdal er U- crew i Paris, Mads Oliver Jenssen fra Levanger og Ragnhild Augusta Hjelde Jenssen fra Trondheim/ Levanger er i Thailand. Johanna Hammervik Flø fra Trondheim og Therese Lilleberg Holm fra Klæbu er på U-turn i England. Jens Jørund Tyssedal fra Trondheim er student ved Team Nettverk på Hald skoleåret 2008/2009, og er i praksi s i Madagaskar. Det har vært arrangert 4 NMS U- middager hvor 39 personer har deltatt. Gunn Bakken har stått i bresjen for dette og gjort en fantastisk innsats. Sang og musikkleder var i komiteen for konserten Med øret mot verden på Stjørdal i april, målgruppe år. Samarbeid NMS U samarbeidet med Laget og Acta om NÅLK for ungdom på Mjuklia nyttårshelga. Der deltok ca. 42 deltakere og 20 ledere. BULK (Barne- og ungdomslederkontaktforum) er et samarbeidsorgan som NMS U har deltatt i. BULK planla HØST-OASEN, et treffpunkt for ungdomsledere med temaet: Ung, tro og hverdag. Dette ble dessverre avlyst pga manglende påmelding. Felles leirbrosjyrer blir også laget av BULK. IMPULS var et stort kristent ungdomsarrangement i januar, hvor vi var tilstede med stand. Vi er glad for at vi har et godt samarbeid med NMS. Iselin Aakre, Leder BUR Benjamin Røen, Nestleder i BUR Svanhild Christofie Hafnor, Barne- og ungdomskonsulent

18 18 Brobygger i ord og handling Årsmelding for Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Regionrådet har hatt følgende sammensetning: Astrid Breivold (rådsleder) og Jan Ditmar Kahrs fra Normisjon Asbjørn Hirsch og Petter Normann Dille fra Nbdr., Bjørg Sand og Gert Nielsen fra NMS. Niran Kilano, Kamil Sallom Zuhair, Jemiz Lazari, Maria Rachenee Holt. Rådet har hatt 4 møter. Møtene har vært preget av mye informasjon, programplanlegging og fordeling av oppgaver. Ansatte er regionleder Mildrid Wik 100% stilling og prosjektleder/ konsulent Inger Johanne Rykkvin 34% i prosjektet «Kulturell kompetanse» (se egen rapport). Fra mars ble Esperance Masanga-Mengi Mbuebue ansatt som prosjektmedarbeider med lønnstilskudd fra NAV og Trondheim kommune. Fra juni og ut 2008 har Jeanine Ngoma- Bayisst hatt språkpraksis på KIA - senteret gjennom NAV-intro. Middag på Tvers - ble gjennomført 47 torsdager på KIA -senteret. 24 personer fra 15 land har hatt ansvar for å lage middag. Mellom 40 og 60 mennesker deltok hver gang. Kvinnegruppen hver onsdag ettermiddag har samlet mellom 10 og 15 kvinner. Lokale nyheter og Dagsrevyen var hovedfokus i vårsemesteret, i tillegg samarbeidet gruppen med Teater Polyfon og fremførte Kvinner som koker - om kvinneskjebner og mat på teaterets scene i april. I november arrangerte KIA, i samarbeid med IMDI og Seif, kvinneseminar med temaet Ja, vi kan også! Seminaret samlet 60 kvinner mellom 18 og 70 år fra 24 forskjellige land alle bosatt i Tondheim kommune. KIA har bidratt til at det nå er etablert 6 velfungerende internasjonale kvinnegrupper i Trondheim. Fester tilknyttet de kristne høytidene adventfest og førpåskefest har vært arrangert i Betania og samlet ca. 100 personer på hver tilstelning. Ca10-15% av deltagerne var etniske nordmenn. Vinter-, vår og høsttur har vært arrangert i og ved Fjellseter kapell i Bymarka. Mellom 60 og 100 mennesker har deltatt. Bakedagen på Selsbakk skole i desember samlet 30 kvinner og barn. Taize - gudstjenestene i Vår Frue kirke hver første fredag i måneden har fungert som åndelig fellesskap for mange av brukerne av KIA -senteret. I samarbeid med Bibelselskapet har KIA hver siste mandag i måneden arrangert bibellesestund/ordets skole i Vår Frue kirke 8 deltagere hver gang. «Kulturell kompetanse» hver mandag og onsdag i vårsemesteret. I høstsemesteret måtte dette kurset gå ut pga sykdom, og ble erstattet av et mindre omfattende kurs i botrening Åpent Hus på KIA -senteret hver tirsdag fra 12 til 16 og torsdager fra 12 til 18. Individuelle samtaler og hjemmebesøk. Esperance har her vært en svært viktig ressurs med mange enkeltsamtaler og rådgivning. Asylsøkere har deltatt jevnlig på KIAs arrangement og har som enkeltindivider benyttet KIAtilbudene. Noen avviste asylsøkere som har levd i skjul eller i kirkeasyl har KIA også hatt mye kontakt med, og forsøkt å bygge opp nettverk for. Konklusjon: Flyktninger og innvandrere kommer til KIA med forventning om å bli sett og hørt og ønske om å få delta med sine ressurser. KIA-Trondheim blir regnet som en seriøs og nødvendig brikke i kommunens integreringsarbeid. Vi takker for Guds uendelige tålmodighet og trofasthet, og vi ber om Guds visdom slik at vi kan formidle hans omsorg og kjærlighet til alle vi møter fra dag til dag. Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned. Mildrid Wik Årsmelding for Samarbeidsråd for Menighet og Misjon i Ni- Samarbeidsråd for Menighet og Misjon i Nidaros har hatt denne sammensetningen i 2008: Åslaug Elvebakk, leder (BDR) Dagfinn Bjerkestrand (BDR) NMS: Åse Neergård Normisjon: Astrid Breivold (varaleder) Areopagos: Harald Skarsaune Tibetmisjonen: Jan Egil Afset Israelsmisjonen: Annbjørg Hesselberg Misjonsalliansen: Brita Jerpstad Rådet har vært samlet til 5 møter og behandlet 27 saker. HOVEDPRIORITERINGER FOR MISJONSRÅDGIVERENS ARBEID 1. Misjonsavtaler med menighetene Ved årets utgang var det 95 menighetsavtaler i funksjon, fordelt på 91 menigheter (67 %). Noen trekk fra arbeidet med misjonsavtaler: Antall menigheter som har misjonsavtaler holder seg stabilt, eller øker svært lite. Flere menigheter forandrer på sine avtaler, enten ved å skifte organisasjon, eller ved å skifte prosjekt innenfor samme organisasjon. I 2008 fikk vi vår første avtale med Tibetmisjonen. Fem av de seks medlemmene i SMM er dermed representert med misjonsavtaler i Nidaros. Bare Areopagos mangler. Det har foregått et utstrakt arbeid med evaluering av misjonsavtalene gjennom året.

19 Brobygger i ord og handling 19 Utfordring her er særlig: Å få de siste 45 menighetene interessert i å inngå misjonsavtale. Å få til en jevnlig evaluering av avtalene, slik at ting kan forbedres, og oppmerksomheten om avtalene styrkes. 2. Misjon og ungdom Det har vært arbeidet med en ungdomsutvekslingstur til bispedømmets vennskapskirke i Etiopia. Den planlegges å gjennomføre i På bispedømmets Ungdomsting, som hadde tema Forbruk og rettferd, var det innslag fra en student som har vært deltaker på korttidsopphold i Uganda. Mange ungdommer fra Trøndelag får med seg slike korttidsopphold, særlig gjennom NMS-U, Acta, Gå Ut Senteret, Hald, Misjonsalliansen. Å bruke disse til misjonsinspirasjon i menighetsregi utenom de typiske ungdomsmiljøene er ofte vanskelig. 3. Misjon i trosopplæringen Informasjon og utfordring til å søke på SMM-stipendet Trosopplæring om misjon ble sendt ut. Og for andre år på rad ble Nidaros-menighet innvilget stipend. I 2008 reiste to ungdommer sammen med en gruppe på 23 personer fra Åfjord og Stoksund menigheter til Madagaskar. Det har vært et utstrakt informasjons- og bevisstgjøringsarbeid etter turen, der menighetens misjonsprosjekt har blitt revitalisert. ANNET Misjonsrådgiver deltok på regionårsmøtene til Israelsmisjonen, Normisjon og NMS. Han var med å arrangere en prostigudstjeneste i Strinda prosti med tema misjon. Han er blitt med i en planleggingsgruppe for å lage en nettbasert ressursbank for SMM med misjon og menighet som tema. Ny handlingsplan SMMN laget en ny handlingsplan der aktivitetene er knyttet til følgende hovedfokus: Styrke misjonsengasjementet i menighetene Formidle en fornyet og inspirerende forståelse av misjon til ansatte og frivillige Styrke samhandlingen mellom misjonsorganisasjonene og bispedømmet Møte med bispedømmerådet I juni var SMM-arbeidet opp til temadrøfting i bispedømmerådet. Foruten å orientere om virksomheten ble det snakket om å arrangere et Misjonens år i Nidaros, og gitt innspill til temaet ungdommens eierskap til misjon. Besøk utenfra SMMN har hatt flere besøk på sine møter: Bispedømmets representant i Mellomkirkelig råd, Einar Vegge. Det ble orientert om MKRs virksomhet, og snakket om felles interesser og utford ringer. Kirkelig Midt-østenpolitikk og økumeniske spenninger som resultat av Den norske kirkes utvikling (bl.a. homofilispørsmålet) ble nevnt. Ny leder for SMM, Knut Hallen, besøkte oss. Seksjonsleder ved bispedømmekontoret Steinar Skomedal orienterte om nye reformer i Den norske kirke, og samtale om hvilke tilknytningspunkter det har for misjon. Bispedømmets misjonsaksjon Lys til v erden Det er en nedadgående tendens for deltakelse på Lys til verden de siste ti årene. Antall deltagende menigheter er nesten halvert, mens gjennomsnittelig offerbeløp er steget 25 %. Årsakene til at færre menigheter deltar er sannsynligvis: Menighetene vil heller konsentrere seg om sitt misjonsprosjekt. I løpet av de siste ti årene er antall misjonsavtaler mer enn fordoblet, noe vi ser på som positivt. Allikevel er det mange menigheter som er med på begge ordningene. Nytt menighetsråd med nye mennesker tar andre avgjørelser enn før. Ny prest følger heller ikke nødvendigvis gamle tradisjoner i sin rådgiving. Lys til verden 2007/08 (fokus på misjonærer fra Nidaros) ga ca i resultat. Lys til verden 2008/09 hadde teamet fred og forsoning. Fremdeles har vi utfordringen med at ca 20 menigheter har verken misjonsavtale eller er med på bispedømmets Lys til verden - aksjon. SMMN har bestemt seg for å gå videre med aksjonen, ved først og fremst å konsentrere seg om de ca 40 menighetene som er trofast med, og gi dem god oppfølging med materiell. Fagdag om nyreligiøsitet Fagdagen hadde temaet Kirkens møte med nyreligiøsitet, og samlet 32 deltakere til en interessant presentasjon og debatt ledet av Asbjørn Stavenes og Anne Austad. Det ble plantet en ide om kirkens deltakelse på Alternativmessen i Trondheim. Dette året ble fagdagen lagt til lørdag, noe som gjør at færre ansatte er deltakere, men flere frivillige. Det er vanskelig å samle mange mennesker på seminarer og fagdager. Med nye reformer i kirken øker også møte-invitasjonene til ansatte og frivillige i menighetene. Misjon og diakoni Under Stiftsdagene 2008 med hovedtema diakoni var det tilbud om et seminar om misjon og diakoni ved Arnt Jerpstad. Seminaret fikk bra oppslutning også utenom de-allerede-misjonsinteresserte og gode tilbakemeldinger. VENNSKAPSBISPEDØMMET i ETIOPIA Initiativet til vennskapsavtalen kommer fra bispedømmerådet, med misjonskonsulenten som saksansvarlig. Avtalen, som startet i 2003, ble fornyet i Bispedømmet fikk besøk av synodepresident Kes Taressaa Qanno til avskjedsgudstjenesten for biskop Finn Wagle. Han besøkte også andre steder i bispedømmet den uka han var her. Det oppleves bestandig inspirerende for dem som kommer i nær kontakt med våre venner fra Etiopia. En generell utfordring med denne avtalen er å skaffe den et bredere nedslagsfelt. DIALOGARBEIDET MED MUSLIM SOCIETY TRONDHEIM Initiativet til dialogforumet kommer fra biskopen, med misjonskonsulenten som deltaker. Forumet startet i 2003, og hadde 5 møter i Det har tatt for seg temaet om våre religioners forhold til natur og skaperverk. Deltakelse på en konferanse om kjønnslemlestelse i Trondheim er videreført ved at en imam i moskeen arbeider med en bok om teamet Koranen og omskjæring. Forumet har støttet utviklingen av dette bokprosjektet. En karikaturtegning av Muhammed i Adresseavisen skapte mye debatt i moskeen, og saken ble også gjenstand for samtaler i forumet. Aktuelle saker kommenteres, og det utveksles informasjon om ting som skjer i henholdsvis Den norske kirke og Muslim Society Trondheim. Referater og innblikk i dialoggruppens liv etterspørres, både innad i kirken og i moskeen. Det bør jobbes med hvordan dialoggruppen kan bli mer synlig utad. SMM Nidaros har ikke hittil vært involvert i dialogarbeidet bortsett fra at misjonskonsulenten er medlem. Åslaug Elvebakk leder SMM Nidaros Olav D. Svanholm misjonskonsulent

20 20 God og trivelig basar Så var det igjen klart for den tradisjonelle basaren på Singsås andre påskedag. Brobygger i ord og handling Av: Sheila B. Lykkås Singsås menighetshus var pyntet med flott husflid og mange spennende premier til både åresalg og loddsalg, når driftige damer inviterte til basar. Det er kvinneforeningene fra Forbygda og Forsetmoen som arrangerte kvelden med Aina Malum i spissen, og lyktes godt med det. Stemningen var god og latteren satt løst. Både unge og gamle møtte opp. Områdeleder Sheila B. Lykkås bidro med tale, misjonsglimt fra Mali og sang. I tillegg stilte en lokal kvartett opp med flere vakre sanginnslag. Forsetmoen øvre og nedre kvinneforeninger ble hedret med jubileumslys for sine 145 år som aktive foreninger. Aina kan i ettertid fortelle at de som kom ga uttrykk for at de hadde hatt en veldig trivelig kveld, og at både program, premier og kaffestunden ble satt stor pris på. En rik gave til menighetens misjonsprosjekt i Mali ble også resultatet. Tusen, tusen takk for det trofaste arbeidet for misjon i Singsås og for alle som møtte opp! Og vel møtt til høsten, for da blir det fest for de to jubilerende foreningene! Barna i Rindal Barneforening ser regnbuen komme på plass Noas Ark på misjonsfest Av Ole Trygve Foseide Rindal Barneforening hadde misjonsfest på Rindal bedehus søndag ettermiddag. En hovedprogrampost var framføring av "Noas Ark" der barna sang og spilte forskjellige dyr. Den andre hovedposten var lysbilder fra Madagaskar ved Marit Syrstadeng. Sist høst besøkte ho barneforeninga før en tur til Madagaskar. Da sendte barna med henne kosedyr som ho skulle gi til gassiske barn. Nå fikk hvert barn bilde av kosedyret di hadde gitt bort og av mottakeren på Madagaskar med kosedyret. Det ble et koselig gjensyn! Seniorleiren på Mjuklia våren 2009 Av Magnhild Sandvei 54 seniorer var samlet på Mjuklia fra 20. til 23. april. I tillegg deltok 5-6 stykker på enkeltarrangement. Som alltid var det trivelig å komme til Mjuklia, hvor vi ble mottatt med interesse og omsorg. Været var også på vår side, og mange fikk en kortere eller lengre tur i området. Bibeltimeholder Steinar Leirvik Vi sitter igjen med et personlig påfyll etter Steinar Leirviks bibeltimer og også hans bidrag med kåseri på kulturprogrammet. Deltagerne ga uttryk for at de satte pris på glimt fra Margit Uvs tur til Thailand, likeså Madagaskarkveld med Guri og Terje Bjørkås og møtet med Lena og Yngve Bakkeid. Vi i komiteen for seniorleiren takker for alle bidrag på leiren. Ikke minst går takken til deltagerne. Uten dem hadde det ikke blitt noen leir. Vi håper at mange kommer igjen på høstens seniorleir

21 Brobygger i ord og handling 21 Mjukli-basaren Med et overskudd på ca kr ble Mjukli-basaren et skikkelig håndslag til Mjuklia. TREKNINGSLISTE KVELDSUTLODNING 1 Blomsterbord Sandberg (c/o SCH) Trondheim 2 To puter 50x70 Dagrun Selbekk Lensvik 3 Takvifte Margit og Olav Uv Rennebu 4 Ryggsekk Mali Lien Rennebu 5 Ludo Ingeborg og Kåre Kirkebø Rennebu 6 Sengesett Anne Helene og Jon Kvam Rennebu 7 To lyskuler Jorunn Singstad Trondheim 8 Ryggsekk Eli Rønningen Trondheim 9 Hardangersøm løper Hanna Lien Rennebu 10 Pilegrimsvotter Oline Ytterhus Rennebu 11 Pilegrimsvotter Johan Syrstad Meldal 12 Håndklær Stølen Malvik 13 Tekanne m/kopper Anne Kristine Stavne Rennebu 14 To paiformer Ragnhild Meslo Rennebu 15 Hekla duker og fugletelys Margit og Olav Uv Rennebu 16 Lykt Flå, Løkkjveien Rennebu 17 Termos Eli Lien Rennebu 18 Termos Gunnar Vold Rennebu 19 Badevekt Else og Jon Hyttebakk Rennebu 20 Håndklær Hanna Lien Rennebu 21 4 dessertskåler Jorunn Singstad Trondheim 22 Blå termos Sondre Kvam Rennebu 23 Fugle-telysestaker Mali Lien Rennebu 24 Sitteunderlag i tovet ull Helga W Morsteh Trondheim 25 Håndklær Hanna Lien Rennebu 26 Lysestake med lys Kårstad 27 Sitteunderlag i tovet ull Dagrun Selbekk Lensvik 28 Fruktkorg Eldbjørg Sletten Rennebu 29 Friktkorg Jonas Syrstad Meldal 30 Sportsbag Eldbjørg Sletten Rennebu 31 Trimapparat Eldbjørg Sletten Rennebu TREKNINGSLISTE MJUKLIALOTTERIET 01 Digitalt fotoapparat 9702 Karoline Abelvik Lensvik 02 Hekla dbl sengeteppe 4127 Knut Kittelså Trondheim 03 K2 Tw intipski m/bind Annbjørg G Strøm Brandsfjord 04 I-pod 2521 Anders Ø Ressel Meldal 05 Dukke m/utstyr 4952 Bitten og Petter Gresset Stjørda 06 Barnestol 8357 Oline Osen Steinsdalen 07 Brodert duk 6737 Petter A Riiber Trondheim 08 Halv favn bjørkved kp Ingrid Gilde Trondheim 09 Halv favn bjørkved 5613 Hans Malum Singsås 10 Dobbelt sengesett 8848 Ingeborg Gravdal Hemne 11 Rosemalt fat 1966 Magnhild Snoen Meldal 12 Termokanne 8288 Dagny Viken Brandsfjord 13 Verktøykasse 9663 Marina Rødsjø Meland Lensvik 14 Vårt Land, 3 mnd 6016 Jens og Aina Malum Singsås 15 Midd. for 2,Sundet G Fam. Jan Ivar Strøm Brandsfjord 16 Trillekoffert 3441 Magnhild Brattset Rennebu 17 Gåstaver 2381 Kjell Gunnes Rennebu 18 Gavekort Bok & Media 5110 Per Håpnes Stjørdal 19 Vannkoker 7902 Tor Grønås, Bleikeråsen 82, Asker 20 Dampstrykejern 5007 Magnhild og Jon Røe Stjørdal 21 Digital kjøkkenvekt 9624 Brit Singstad Lensvik Jostein Landrø forteller: Mjukli-lotteriet og basaren 2009 ble en suksess! Netto på basar og lotteri ble godt opp mot 130 tusen! Dette takket være alle dere gode hjelperne, på de forskjelligste nivåer. Ingen utgifter til de flotte gevinstene i lotteriet, alt var gitt som gaver. En stab av loddselgere, med èn hovedkontakt i hver kommune, gjorde det mulig å gjennomføre lotteriet på en drøy måned. En ekspeditt liten komitè organiserte det hele. Til basaren i mars kom det så mye gevinster, at noe faktisk står på vent til neste år. Både kveldsutlodninga og åreomgangene var lettsolgte. Og trivselsfaktoren var høy. Med tipping på kaninvekt, salg av middag og kaffe, programavdeling med sang og andakt. De nye styrerfolka på Mjuklia, Lena og Yngve Bakkeid, ble også behørig presentert. Dette var jo første offisielle samlinga på Mjuklia siden de kom. I avslutninga av basaren ble foretatt trekking både av kveldsutlodninga og hovedlotteriet. Se trekningslistene annet sted i Videre. En vesentlig ting er pengene som kommer inn. I tillegg kommer den støtten og oppmuntringen som alltid ligger innebygd i denne typen innsats. Og det gjør det enklere å drive Mjuklia og å nå de mål og visjoner som er lagt for stedet. En stor og hjertelig takk til hver enkelt som har bidratt til dette!

22 22 Brobygger i ord og handling Arrangementer på Mjuklia I retreaten har vi en fast dagsrytme. Der blir den "talende stillheten" vektlagt og retreaten sentrerer om den oppstandne Jesus som er overalt, hos alle og midt iblant oss. Vi inviteres til å sitte ved Jesu føtter og bare være stille for å høre Guds og vårt eget hjerte slå. Retreat - dagen består bl. a. av gudstjeneste med nattverd, Jesusmeditasjon med bibelsamtale, stille måltider med musikk, og kjærlighetsmåltid lørdags kvelden. Seniorleir september Mandag 21. Tildeling av rom fra kl Kveldsmat Bli kjent-kveld Tirsdag Ord for dagen Bibeltime: Jeg tror på Gud Fader ved Petter Gresseth Sangtime 19.30Mjuklia-kveld med basar Onsdag Ord for dagen Bibeltime:Jeg tror på Jesus Kristus ved Egil Moen Glimt fra livet Bessfarkveld ved Jostein Landrø Torsdag Ord for dagen Kirkebesøk, Innsett kirke Jeg tror på den Hellige Ånd ved Jostein Malum Middag og avslutning Påmelding til Regionkontoret, tlf innen fredag 11. september Velkommen til retreat Start samling kl.18:00 fredag 21. august Avslutning ca. kl.16:30 søndag 23 august Antall retreatdeltagere / retreatgjester 23 stk. Kom som du er, vi ønsker deg velkommen enten du aldri har vært på retreat før eller du gjerne vil fortsette med det du har gjort en eller flere ganger tidligere, å komme på retreat. Påmeldings frist 19.mai 2009 Pris som inkluderer påmeldingsavgift kr ,-. Betales senest 30.juni Påmeldingsavgift kr.400 (refunderes ikke) betales senest 19.mai 2009 til konto nr.: Påmelding og informasjon: Magnhild Sandvei Post: Rådhusvegen 14, 7224 MELHUS Tlf.: Husfolk på denne retreaten: Magnhild Sandvei, kontaktperson Kjell-Gunnar Klock, retreatleder tilbyr personlig samtale / veiledning Tlf.: e-post: Gro Oltedal Veium tilbyr personlig samtale / veiledning Tlf.: e-post: Tema: Jeg vet på hvem jeg tror Priser: I hovedbygget Gammelstuggu Anneks 1850 pr person 1300 pr person 1100 pr person I tilfelle det blir fullt på Mjuklia, kan vi leie rom på Berkåk Veikro, Oktaben prisen her er:: Dobbeltrom med bad 2000 pr person Enerom med bad 2160 Leie av kvittøy koster kr 100. Oppredd seng inkl. kvittøy koster kr 150 Priser for enkeltmåltider: Lunsj 85 Middag med dessert og kaffe 130 Kaffe med kaker 30 Mjuklia har bare to enerom. De er i annekset Gi beskjed om hvem du vil dele rom med. Dersom du kommer med buss eller tog må du si fra om hv or på Berkåk du vil bli hentet. Husk å oppgi tidspunktet Det blir bibeldøgn i år også! Tirsdag 24. novemberl og onsdag 25. november får vi møte Biskop Odd Bondevik til tre bibeltimer. Program vil komme i neste nummer av VIDERE og på region Trøndelags hjemmesider på Det blir mannsweekend på Mjuklia den oktober. Programmet er ennå ikke ferdig.

23 Brobygger i ord og handling 23 De t s k je r i Tr ø n d e la g ( D e t v i v i s s t e o m de n 1 /5 ) Hitra og Frøya område 7. juni Områdestevne i Sletta kirke Torrey Seland fra MHS deltar sept. Barneleir på Titran Stjørdal og omegn område. 6. september Områdestevne Værnes kirke, Kirkestallen Okt. Bibeldager med Klaus Muff i Stjørdal bedehus Trollheimen område 1. juni: Mjuklistevne. 13. sept. Områdestevne okt Mannsweekend på Mjuklia 6-8 nov. Barneleir på Mjuklia Namdal område 12. sept Høstmøte i Grong 7. nov Julebasar i Namsos Gauldal område aug Sensommerleir på Hølonda Fosen område 30. aug Tur til Sela fjellkirke 12. sept Misjonsbasar i Bjugn Bakksæter område 7. okt Misjonsbasar på Fannrem menighetshus På finner du Trøndelags hjemmesider som vi holder oppdatert. Fosen område arrangerer tur til SELA FJELLKIRKE Søndag den 30. august kl Trondheim område 17. mai kl mai-fest. i Sommerveiten. 13. juni. Regionstevne i Sommerveiten 6. sept kl Åpningsfest i Sommerveiten Lena og Yngve Bakkeid 8. sept kl Inspirasjonskafé i Sommerveita 4. okt kl Misjonsfest i Sommerveiten 6. okt kl Inspirasjonskafé i Sommerveita 14. okt. Fotball og Misjon i Sommerveita 1. nov kl Misjonsfest i Sommerveiten 29. nov kl Adventsfest i Sommerveiten Loppesalg på Hjellen Gård 6. juni kl juni kl september 14. september 17. oktober 19. oktober Innherred område. 20. juni Farmen dagsleir, Høgaunet i Frol 29. aug Høstmøte i Vuku 15. okt Midt Skogn misjonsforening, 110 års jubileum Herrestua i Skogn nov Julesalg i Verdal PROGRAM: Gudstjenestelig møte Taler: Kitty Mæhre Sporleik for barn og voksne Salg av pølser, brød, kaffe og vafler Misjonsgave Sela fjellkirke ligger på fjellet mellom Åfjord og Malm. Vi kjører med privatbiler. Hvis noen trenger hjelp til sky ss, kan en kontakte områdeutvalgets medlemmer. Påmelding til Marna Pukstad, tel / DET NORSKE MISJONSSELSKAP REGION TRØNDELAG Leder i Regionstyret: Astri W essel Regionkontoret: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Besøksadr: Sommerveiten 4/6, Trondheim Telefon Telefax E-post: Org.nr: bank Regionleder: Terje Bjørkås , mob: e-post: Kitty Mæhre , mob e-post: Administrasjonsleder: Gert Nielsen E-post: Vaktmester: Gunnar Eskelund E-post: Leie av salene: Innherred: Åse Neergård, Sandvollanv 415, 7670 Inderøy Tlf.: e-post: Stjørdal, Trondheim og Gauldal: Sheila Burns Lykkås Tlf.: e-post: Mjuklia: Mjuklivegen 15, Berkåk, 7391 Rennebu Tlf.: Fax: E-post: Bank: Bestyrer: Yngve Bakkeid Husmor: Kari Hyttebakk Øye Andre ansatte: Margit Uv, Kristin Buan, Randi Bakk, Else Hyttebakk, Randi Oline Nordbø, Synnøve Haugen, Jostein Landrø, Målfrid Herrem, Kjellfrid Torsen, Lena Bakkeid NMS Gjenbruk Levanger Tlf.: Hovedkontakt: Johan Næss Namsos Tlf: Kontakt: Arne Odin Ovesen mob Knausen Lysstøperi, Mjuklia tlf.: Styreleder: Rolf Stranden NMS U Barne- og ungdomsakonsulent: Svanhild Christofie Hafnor , mob e-post: Ane Bjørkavåg Havnegjerde Barne og ungdomsarbeider: , mob e-post: Leirpåmeldinger: Org.nr: Bank: «Videre» - organ for NMS i Trøndelag: Ansvarlig redaktør: Terje Bjørkås Eget trykk. Opplag: Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen

24 24 Brobygger i ord og handling B PostAbonnement Retur: Det Norske Misjonsselskap P.B Sentrum 7413 Trondheim Misjonshøgskolen har studietilbud i Sommerveiten skoleåret 2009/2010. Det blir 4 samlinger, fredag og lørdag. Dato: 18. sept. kl , 19. sept. kl Dato: 23. okt: kl , 24. okt. kl Dato: 15. jan. kl , 16. jan. kl Dato: 12. feb. kl , 13. feb. kl Emnet er: Paulus i byen - Å krysse grenser: Paulus var et bymenneske; han vokste opp i en by, fikk sin utdannelse i en by, og hele hans voksne virke som omreisende forkynner og misjonær var knyttet til byer. De gresk-romerske bykulturene med sine ulike kulturelle elementer var dermed sentrale for hans liv og virke. De første kristne måtte komme til rette med hvordan evangeliet skulle forstås og forkynnes i en flerkulturell kontekst. Dette gjelder ikke minst Paulus. Emnet vil gi en innføring i Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans forkynnelse, studere hans ulike misjonsstrategier, og gi en framstilling av sentrale hovedpunkter i hans teologi. Målene med emnet er: gi innsikt i og kunnskap om Paulus' sosiale verden med vekt på den greskromerske kultur, gi innsikt i den kontekstualiseringsproblematikk Paulus og de første kristne sto overfor i sitt misjonsengasjement, gi innsikt i og kunnskap om innholdet i noen utvalgte nytestamentlige skrifter, gi innsikt i og kunnskap om hvordan Paulus aktualiserte sitt budskap inn i den jødiske og den gresk-romerske kultur, gi studentene et grunnlag for a kunne arbeide videre med denne problematikken på en kritisk og selvstendig måte. Spørsmål og svar: Hvordan søke om plass på dette studiet? Må jeg ha forkunnskaper for å kunne delta? Eksamen? Hvor mye koster studiet? Hva er adressen til MHS? Har du flere spørsmål? Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Regionkontoret i Sommerveiten tlf , eller til Misjonshøgskolen. Nei, er du interessert, kan du følge forelesningene. For å avlegge eksamen må du ha generell studiekompetanse. De som vil avlegge eksamen i emnet, må melde seg opp til eksamen innen slutten av oktober. Du er også velkommen til å følge én eller flere forelesninger uten å avlegge eksamen. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Alle som følger undervisning og/eller avlegger eksamen ved MHS, betaler avgift. Den er 2500 kroner for dette studiet. Misjonshøgskolen, Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Telefon Ta kontakt med rådgiver Rune Skagestad,telefon eller

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal. Årbok 2014 for Region Trøndelag Namdalen Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter,

Detaljer

Årbok 2013. for Region. Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Årbok 2013. for Region. Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal. Årbok 2013 for Region Namdalen Trøndelag Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter,

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 45 06.nov 08.nov Bjugn Rørmark, Turid Fosen Møter 48 27.nov 02.des Fosen Ledal, Else Marie Fosen til disposisjon møter og Heggli 32 06.aug Leksvik Moen, Ivar

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009 En sang ved festreisene Trøndelag Det skjer i Trøndelag Kitty Mæhre går fra borde Bønneliste Julesalgene Jeg

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 5 01.feb By i Åfjord Moen, Ivar Fosen Møte 21 20.mai By i Åfjord Fosen Pinsestevne kl 14 14 05.apr 07.apr Leksvik Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 5 02.feb 03.feb

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 31 03.aug 05.aug Søvassli Klokkehaug, Margrete Søvassli Sommerleir 2.-4. klasse 31 03.aug 05.aug Søvassli Moen, Ivar Søvassli Sommerleir 2-4 klasse - Avlyst

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017

i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017 ÅRSMØTE 2017 i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Årsberetning 2016 3. Innkomne forslag 4. Regnskap 5. Valg HELSE BERGEN PENSJONISTFORENING Sak

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem Møteinnkalling Utvalg: Roan Eldreråd Møtested: Roan kommunehus, møterom 2.etasje Møtedato: 08.02.2016 Tid: 11:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord, tlf. 72 51 00 00, som sørger for innkalling av

Detaljer