ORKDAL. menighetsblad. Nr ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG"

Transkript

1 ORKDAL menighetsblad Nr ÅRGANG

2 God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt ved Kirkevalget 2009 enn tidligere år. Oppslutningen om Bispedømmerådsvalget var noe dårligere. Oppslutningen om Menighetsrådsvalget Ant. stemmer Prosent 2005 Geitastrand ,0% 11,5% Orkanger 192 8,1% 1,2% Orkdal ,1% 2,3% Orkland ,2% 5,3% Oppslutningen om Bispedømmerådsvalget Ant. stemmer % Geitastrand 94 25,8% Orkanger 153 6,5% Orkdal 396 9,3% Orkland ,0% Rettede stemmesedler Mange benyttet også anledningen på Menighetsrådsvalget å foreta endringer, strykninger og kumuleringer. I alle menighetene var godt over halvparten av listene korrigert. Kjønnsfordelingen Fordelingen mellom menn og kvinner i de nye rådene må sies å være nærmest forbildelig. 50% menn og 50% kvinner i Orkland, Orkanger og Geitastrand ble valgt inn. I Orkdal menighet ble det valgt inn 60% kvinner og 40% menn, et resultat som var langt bedre enn for 4 år siden da resultatet etter valget viste 90% kvinner. Aldersammensetningen Det yngste Menighetsrådet i Orkdal blir nå Orkland menighetsråd. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er 47,1 år. De har også to medlemmer i rådet som er under 30 år. Orkdal menighetsråd har et medlem under 30 år og en aldersgjennomsnitt på 51,9 år. Geitastrand har et litt yngre snitt med 51,2 år. Det eldste rådet er Orkanger menighetsråd med et snitt på 53,4 år. Gjenvalg Flere av kandidatene som sto på gjenvalg. De fleste fikk ny tillitt med et klart votum bak seg. På Orkland ble Kari Ljøkjel gjenvalgt (1. vara i forrige periode) med nest mest stemmer. I Orkdal ble Anne Mari Aune, Kjersti Kosberg Solberg og Sissel Nyland Solem gjenvalgt, også de med flest stemmer av de som stilte til valg i Orkdal. På Orkanger fikk Randi Ebbesen ny tillit med klart flest stemmer. Det var heller ikke overraskende at Ingebrikt Kvernmo og Rikard Kvernmo ble gjenvalgt på Geitastrand med flest stemmer. Små marginer Det var små marginer som skilte mellom fast plass og varaplass. På Orkland var det fire stemmer som skilte og på Orkanger to stemmer. På Geitastrand var det kun en stemme som skilte. 1. og 2. vara fikk også like mange stemmer. Dermed ble plasseringen på lista avgjørende for hvem som ble 1. vara. I Orkdal var marginene noe større. Her var det åtte stemmer som skilte ned til 1. vara. De som ønsker å studere tallene nærmere kan gå inn på Les også mer om valget på Pål Ove Lilleberg Bønnenettverket "Bønn for Den norske kirke" ønsker å samle alle som ber, til bønn for kirkes ledere, for folk og land. Vær med å be for menighets- og bispedømmerådene. Resultat - Orkdal menighet Valgte medlemmer 1. Anne Marie Aune 2. Kjersti Kosberg Solberg 3. Sissel Nyland Solem 4. Ivar Morken 5. Ivar Nerhoel 6. Inger Johanne Almli 7. Einar Stokkan 8. Vigdis Troøyen Foseide 9. Ann Kristin Stølhaug 10. Tore Martinsen Varamedlemmer 11. Elsa Bjørkås 12. Bodil Botten 13. Svein Koren 14. Inger Lill Gjønnes 15. Inger Marit Hagen Resultat - Orkland menighet Valgte medlemmer 1. Jan Arild Dahl 2. Kari Ljøkjel 3. Einride Asbøll 4. Håkon Rye 5. Liv Marit Hansen Tromsdal 6. Tove Rian Ljøkjel 7. Tron Ingebrigt Berbu 8. Bjørg Asbøll Varamedlemmer 9. Edvard Damli 10. Knut Erik Ljøkelsøy 11. Heidi Klingen 12. Magne Odin Havik 13. Anne Margrethe Hoston 2

3 Resultat - Orkanger menighet Valgte medlemmer 1. Randi Ebbesen 2. Arnt Otto Lie 3. Ingrid Holte Karlsen 4. John Egil Bergem 5. Ole Kristian Fagerli 6. Inger Marit Hervik Karlsen 7. Ruth Gurine Nøstberg Thoresen 8. Inge-Ernald Simonsen Varamedlemmer 9. Eli Karoline Olsen 10. Per Olav Pedersen 11. Gunn Lian Fugløy 12. Per Opøyen 13. Anita Hammervik Ofstad Resultat - Geitastrand menighet Valgte medlemmer 1 Rikard Kvernmo 2 Ingebrikt Kvernmo 3 Wenche Haltstrand Isdal 4 Jorunn Ofstad 5 Maj Kristin Kvernmo 6 Bengt Husdal Varamedlemmer 7 Johan Nicolai Kvernmo 8 John Bogen 9 Tone Skorild Bjørnbeth 10 Anne Flor Kjøren 11 Oddvar Kjøren Resultat Bispedømmerådsvalget Disse ble valgt inn: Solveig Kopperstad Bratseth, Anne Kathrine Slungård, Ola Torgeir Lånke og Petter Normann Dille. Nå gjenstår en valgomgang i menighetsrådene. Tre kandidater til skal velges. Mellom 1. og 30. november blir dette valget foretatt. Prester i offentlig prestestilling i bispedømmet velger innen 1. desember sin representant til medlem av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det samme gjør de leke kirkelig tilsatte når det gjelder deres representant i bispedømmeråd og Kirkemøtet. Restaurering av pipeorgelet i Geitastrand Kirke Tirsdag 2. oktober i 2007 var en viktig dag for oss på Geitastranda. Menighetsrådet bestemte at det gamle Fosnaes-orgelet fra 1902 skulle restaureres. Det hadde i lang tid vært klart at noe måtte gjøres med orgeltilstanden i Geitastrand kirke. Her hadde vi et gammelt pipeorgel som var helt ubrukbart å spille på. I tilegg hadde vi et Allen digital computer organ (elektronisk orgel ) fra Denne computeren (orgelet) var blitt så gammel at reparasjon ville blitt praktisk talt umulig p.g.a manglende reservedeler. Kantorene Wrobel hadde tidligere hatt med en polsk orgelmester for å se på pipeorgelet, og sommeren 2007 kom Bernt Gjelvold fra Den norske orgelbank, for å vurdere tilstanden. Begge hadde samme konklusjon. Det var ingen tvil om at orgelet kunne repareres /restaureres. Menighetsrådet fikk så kontakt med en erfaren orgelbygger som påtok seg å utføre arbeidet. Det var Theodor Zuber. Opprinnelig er T. Zuber fra Sveits, og det var der han tok sin utdannelse som orgelbygger. Han var ferdig utdannet i Et bekjentskap med ei jente fra Ålesund førte til at han flyttet til Norge. Her arbeidet han først hos orgelbygger Torkildsen i Trøndelag. Senere begynte han for seg selv, og har senere drevet med restaurering /reparasjon av orgel. I Norge finnes 2 orgler som han har bygd fra grunnen. Et i Nysæter kirke - Stord kommune. Det andre i gamle Edøy kirke - Smøla kommune. I januar 2009 tok restaureringsarbeidet i Geitastrand kirke til. Det viste seg at da orgelet i 1954 ble flyttet fra Børsa kirke til Geitastrand kirke, ble ikke pedalstemmen montert. Dette p.g.a. lav takhøyde. Orgelhuset ble kuttet både i underkant og i overkant. I underkant ca. 6 cm, i overkant ca. 70 cm. Ved restaureringen er pedalstemmen igjen montert. Orgelet har nå 7 stemmer. Det vi nå har fatt er et ekte pipe orgel, - et stort orgel, - men det er ikke et konsertorgel. Orgelkonsulent Gjelvold sier følgende: "Orgelets størrelse og utrustning gjør det til et godt gudstjenesteinstrument, som fyller kirka med variert klang, - fra den svake preludering i begravelser til et fyldig og sterkt plenum i salmesang og til bryllupsmusikk." Orgelet ble som tidligere nevnt bygget av orgelbygger Adolf Fosnæs for Børsa kirke. Adolf Fosnæs ble født på Steinkjer i Fosnæs var i Amerika i lengre perioder på 1870 og 1880 tallet. Forst i 1896 kom han i gang med orgelproduksjon i Trondheim. I perioden bygde han til sammen 35 pipeorgel. De fleste finner vi her i Trøndelag, men noen fant veien til Møre & Romsdal og noen fant veien til Nord - Norge. Da han begynte som orgelbygger i Trondheim i 1896 var han allerede en erfaren orgelbygger. I år hadde han arbeidet på de største orgelfabrikkene i USA. I tilegg hadde han besøkt både Tyskland og England for å gjøre seg kjent med de nyeste og beste forbedringer på omradet. Felles for nesten alle pipeorgel, - uansett fabrikat, - er at de etter år har blitt skiftet ut med nytt orgel. Hva grunnen kan være vites ikke, men det er merkelig at det må bygges et nytt orgel til kanskje 2 mill - når ei restaurering kan foretas til kanskje ,-. Resultatet i praksis blir det samme. I begge tilfeller har du et orgel som kan ha tilfredsstillende kvalitet i år. Av de 36 kirkeorgel Fosnes bygde er etter alle sannsynlighet bare 2 i drift i dag. Det er Fosnæs orgelet i Lademoen kirke og orgelet i Geitastrand kirke. Begge restaurert av T. Zuber. Hva synes så menigheten om orgelrestaureringen? Den 30. august i år ble det gamle orgelet for første gang på snart 30 år brukt i gudstjeneste. Kirka var fylt til siste plass. Vel 170 personer hadde tatt turen for igjen å få oppleve ekte orgelmusikk. Kantor Piotr Wrobel gjorde sitt ytterste for at det skulle bli en uforglemmelig opplevelse. Sjelden har du sett så mange fornøyde strandbygger dra hjem etter gudstjenesten. Åsmund Haugnes 3

4 Det har vært et begivenhetsrikt år på Geitastrand. Feiringen av kirkas 150-årsjubileum har gitt mange ufor-glemmelige opplevelser. Høydepunkt-ene har nærmest stått i kø. Det hele startet 18. januar med ei gudstjeneste som inneholdt det meste. Høytid, skjemt, alvor, god sang av Orkdal blandakor, fin musikk, mange gode ord, interessante tilbakeblikk... Ordfører Gunnar Lysholm åpnet det hele. Han hilste menigheten og fremhevet den flotte dugnadsånden som har bidratt til at kirka var ferdig restaurert til jubileet. Med ei gammel jernsaks i hånda klippet han snora og åpnet jubileumsåret. Svært mange hadde funnet veien til kirka denne søndagen. Det var helt fullt! 12 dager senere var det boklansering. Kveldens kåseri ble holdt av Jon Haugnes, redaktør av jubileumsboka. Muntert og høytidlig tok han oss med tilbake i historien. Orkdal pensjonistkor sang. 170 mennesker hadde møtt frem. I mars var det friske og ungdommelige toner i kirka med JoinUs tilstede. Påskenattsgudstjenesta ved midnattstid påskeaften var i jubileumsåret lagt til Flott jubileumsfeiring så langt Geitastrand kirke og samla fullt hus. Enda flere var det 2. påskedag med påskesanggudstjeneste med Orkland mannskor. Det ble en mektig og minnerik konsert i Geitastrand kirke fredag 8. mai. Åsmund Haugnes ledet og flettet det hele sammen på en utmerket måte med en god porsjon humor underveis. Dette skjedde i samspill med Terje Håvardstad Jonassen som stod for fremføringen av dikt og vers skrevet av Leif Ofstad. Strupan sang under ledelse av Piotr Wrobel. Christin Hoff var hyret inn som solist med sin mann Åsmund Flaten på piano og hennes onkel Frode Hoff på fiolin. Søndag 28. juni opprant med et strålende sommervær. Alt lå dermed godt til rette for friluftsgudstjenste på Åstnebben. Alter og døpefont bar preg av at det var i fjæra gudstjenesten ble feiret. Gudstjenesten hadde misjon som fokus siden vi i et misjonshistorisk perspektiv var samlet på historisk grunn. "Det er vel få gårder og få slekter i landet vårt", sa sokneprest Lilleberg "som har hatt så store ringvirkninger for kirke og kristenliv her hjemme og ute i den store verden som Ofstad og Ofstadslekta. Prester og misjonærer ble produsert på løpende bånd til tjeneste på Madagaskar, Kina, Sør-Afrika, Etiopia, India og her hjemme". Godt over 100 hadde funnet veien til Åstnebben denne søndagen. Søndag 30. august ble nok en stor dag for Geitastrand menighet. Da ble det gamle pipeorgelet ble tatt i bruk igjen for å hjelpe menigheten med å tilbe Gud og å synge for hverandre om hans store gjerninger. Rundt 170 hadde møtt frem. Mange av dem hadde også funnet veien ned til stranda for å ta imot soknepresten som for anledningen ble skysset over fjorden (slik det var i gamle tider) med båt. Nå gjenstår den store dagen med besøk av biskop Tor Singsås 8. november. Men før det blir det anledning til å høre enda mer av det nyrestaurerte orgelet. Det blir orgelkonsert 23. oktober med besøk av koret Våren fra Viggja. Opprinnelig var den planlagt til 16. oktober men på grunn av høstferien ble den flyttet ut en uke. Fortsatt velkommen til å ta del i jubileumsfeiringa på Geitastrand. Pål Ove Lilleberg 4

5 I flere hundre år før kirken på Geitastrand ble bygd dro Strand-byggene til Viggja, hvor den gamle hovedkirken i Børsa stod. Men fra 1859 var det presten som måtte dra over fjorden med båt, som regel hver 5. søndag Kirken bygges og vigsles til bruk 3. november. Eiendeler fra kirken på Viggja overføres til Geitastrand kirke: - Altertavlen fra Messehagel fra før 1749, messing døpefat (1500-tallet), to almissetavler - Tårnspiret og kulen 1889 Ovner anskaffes for første gang 1890 Lite husorgel anskaffes til kirken. Det var plassert på et eget galleri på nordveggen i skipet nesten fremme ved veggen mot koret Kirken ble panelt og malt Altertavlen pusses opp med nye farger i hvitt og gull Kirkens 75-årsjubileum. Flere nye ting anskaffes, bl.a. nytt alterklede Dåps- og prestesakristi bygges Altertavlen restaureres og får tilbake sine opprinnelige farger Større restaureringsarbeid inne i kirken. Korbuen blir tatt bort. GEITASTRAND KIRKES HISTORIE Vinduer og galleri forandret. Prekestolen flyttet. Prekestolen utsmykkes av Paul Størseth. På veggen mot galleriet maler han 12 bilder med hendelser fra Jesu liv Elektrisk lys legges inn i kirken og noe senere elektrisk oppvarming. Kirken overtar det gamle pipeorgelet i Børsa Ved kongelig resolusjon ble Geitastrand overført fra Børsa til Orkdal prestegjeld Kirken fikk flomlys 1981 Et "Allen" elektronisk orgel innvies til bruk 1993 Innkjøpt piano til kirka 1996 Parafinlampene henges opp igjen 1998 Kirka får lesepult utskjært av Ingvar Grytdal og malt av Hans Skog 2000 Nytt uthus og sanitæranlegg 2008 Kirken males innvendig på dugnad og av malermester Skjetne. Dugnadsarbeidet ble ledet av Ingebrikt Kvernmo og Rikard Kvernmo Ny løper. Alterring, knefall og brudestoler trekkes opp. Alterklede restaureres av Kari Stavne Reitan. Elling Kvernmo lager en kopi av dua som hang over prekestolen i Viggja. Den hegnes opp over prekestolen. Pipeorgelet restaureres av Theodor Zuber. I våpenhuset lager Ingebrikt Kvernmo montere til Messehaglene. Les mer om kirkens historie i jubileumsboka. Boka kan kjøpes på Orkdal kirkekontor eller bestilles over nett. Pål Ove Lilleberg. Kilde: Geitastrand kirke 150 år MANGE INVITERT TIL JUBILEUMSFEIRINGEN Til kirka og til Kjørmoen grendahus har det gått ut invitasjoner til 135! Da er det mer enn fullt på Kjørmoen. Vi skulle ønske at vi hadde ei større kirke og forsamlingslokale ved slike anledninger. Da hadde vi bedt mange flere!!! Blir det mange som takker nei vil vi selvsagt ha noen plasser til gode. Det vet vi i slutten av oktober. Dere som vil tegne dere på venteliste kan sende mail eller sms/ringe til Pål Ove Lilleberg (tlf ). JUBILEUMSPROGRAMMET Jubileumsprogrammet som gjenstår: Søn. 11. okt. kl. 11: Familiegudstjeneste Fre. 23. okt. kl. 19: Orgelkonsert. Søn. 8. nov. kl. 11: Jubileumsgudstjeneste Søn. 29. nov. kl. 11: Adventssamling i kirka. Ny!!! Søn. 13. des. kl. 19: Lysmesse. Vi synger julen inn. Julaften kl : Åpen kirke 1. juledag kl. 11: Julegudstjeneste MEN i kirka vil det være plass til langt flere enn de som er invitert så GUDSTJENESTA ER ÅPEN FOR ALLE!! Vi satser på full kirke når vi markerer 150-årsjubileumet 8. november 2009 sammen med vår biskop Tor Singsås. Gudstjenesta kringkastes på NRKP1. 5

6 SLEKTERS GANG Døpte Orkdal Yonas Castillo, døpt på Tusenårsstedet Theodor Mælen Ysland, døpt på Tusenårsstedet Lucas Sletvold Mads Rao Alexander Selbekk Leander Svanemsli Dørdal Madelen Mostad Melbye Guri Walstad Kvernvik, døpt i Meldal kirke Orkanger Jakob Utstrand Evjen, døpt i Byneset kirke Gabriela Hoff Fernandes Daniel Løfshus Eidem Arne Kristian Staveli Kilen Orkland Sara Ekeberg Olav Strømsvåg Henrik Ovesen Sund Geitastrand Selma Vattengård Viet Orkdal Elisabeth Damli og Lars Vuttudal viet i Søvasskjølen fjellkirke Orkanger Marte Singsås og Daniel Hellem Gøril Fjellstad og Gunnar Hoff Lysholm viet på Bårdshaug Herregård Orkland Kine Langmo og Ingvar Monseth Linda Marita Røe og Terje Berbusmel Løkstad viet på Orkdal kirkekontor Døde Det skjer Oktober Fre. 9. Misjonsbasar kl. 18 Orkanger Men.h.hus Ons. 14. Onsdagssamling kl Orkdal menighetshus Vårlivs møteuke Svorkmo misjonshus *Ons. 21. Salmekveld kl. 19 Orkdal kirke Fre. 23. Orgelkonsert kl. 19 Geitastrand kirke Søn. 25. Normisjonsmøte kl. 15 med Martha Stormo Stokkhaugen b.hus Ons. 28. Normisjonsmøte kl. 20 Svorkmo misjonshus Tors. 29. Hyggetreff Gjølme kl. 12 Gjølme bedehus November Man. 2. Hyggetreff kl. 17 Orkanger Men.h.hus Søn. 8. Søndagssamling kl Orkdal menighetshus Ons. 11. Vårlivmøte kl. 20 Jorhild og Ola Ljøkjel Ons. 18. Onsdagssamling kl Orkdal menighetshus Man. 23. Normisjonsmøte kl med Inger Brit Rødberg Orkdal menighetshus Ons. 25. Normisjonsmøte kl. 20 Svorkmo misjonshus Tors. 26. Hyggetreff Gjølme kl Gjølme bedehus Desember Man. 7. Adventsmøte kl. 17 Orkanger Men.h.hus Søn. 6. Adventsmøte kl. 17 Svorkmo misjonshus Søn. 6. Adventstreff etter julegrant. Orkdal menighetshus Ons. 9. Vårlivmøte kl. 20 (bøssetømming) R. og B. Fagerli *Arrangementet er omtalt annet sted i bladet Det skjer for barn Orkdal barnegospelorkdal menighetshus man. kl , 5.11, 19.11, 3.12, og Orkangerkorvettene Orkanger menighetshus man. kl /10, 2/11, 16/11 og 30/11 Svorkmokorvettene Svorkmo misjonshus kl /10, 27/10, 10/10, 24/11 Barnesang Orkdal menighetshus ons. kl /10 og 25/11 Babytreff Orkdal menighetshus onsdager Nytt kurs starter 5/11 Det skjer for ungdom Svorkmo skolelag Svorkmo misjonshus man. kl /10, 23/11 og 14/12 JoinUs Orkdal menighetshus tor. kl Hver torsdag Korrekt stedsangivelse finnes på våre hjemmesider: Mandagskaffe Hver mandag på Orkdal menighetshus kl Kaffe og vaffelsalg. Allsang. Kåseri m.m.. Orkdal Emma Forren Jønland f Johanne Rokseth Varmbo f.1915 Ole Morten Wolden f Jensine Erna Lovise Vassli f Reidar Buan f Marie Steinshaug f Inger Olga Bjørgan f Orkanger Paul Arvid Eggen f Alfon Harry Tretøy f Ragnvald Eriksen f Oddveig Sødahl f Marit Ustad f Orkland Sivert Ljøkelsøy f

7 OTI-senteret Tlf Orkanger Tlf Advokat FOSSVOLL Ola Fossvoll Kari Fossvoll Orkdalsvn Orkanger Tlf Tlf OTI-senteret Fannrem Farvehandel A.S. Gulvbelegg, tepper, maling, gardiner Tlf Advokatene Mjønes Evjensv. 3, 7300 Orkanger Telefon MENIGHETSDATA VAKTHAVENDE PREST Tlf ORKDAL KIRKEKONTOR Blomstervegen 10, 7320 Fannrem Åpningstider Mandag fredag kl Prestene: Tirsdag fredag kl E-post Internett/hjemmeside Telefoner Kontoret Telefax Løypstrengen Orkanger Tlf Orkdal Begravelsesbyrå AS Kontor med utstilling av gravmonument i Fannrem sentrum Tlf WASHINGTON MILLS AS 7300 Orkanger Orkdal Bil AS Orkdal Varme & Sanitær A.S. Fannrem Tlf Tiltaksveien, 7300 Orkanger Gjølme Sementvarefabrikk AS Tlf Orkanger Ur og Gull A/S OTI-Senteret Tlf Neste nummer kommer i midten av desember. Husk også bladkontingenten. Vi trenger din støtte! Ansatte Kirkeverge S. Bjørkås Prost B. Foseide Sokneprest P.O. Lilleberg Sokneprest Å. Rugland Sokneprest M. Lund Diakon G. Bjørkås Organistene Wrobel Kateketvikar I.S. Gjære Klokker/diakonimedarb. Hildegunn Rydland Eikli Menighetspedagog Line Krutvik Saltbones Sekretær Margit Sødal Sekretær Geir Olav Valstad Klokker Brage Fagerli Klokker Terje Håvardstad Jonassen Renholder Justyna Michalak Kirketjener Daniel Hellstrøm Kirketjener Herold Jakobsen MENIGHETSRÅDENE Orkdal menighetsråd Leder: Anne Marie Aune Orkanger menighetsråd Leder: Inger Williams Orkland menighetsråd Leder: Kari Tronvoll Geitastrand menighetsråd Leder: Pål Ove Lilleberg Orkdal kirkelige fellesråd: Leder: Noralf Ljøkjel Tlf ORKDAL MENIGHETSBLAD Utgis av menighetsrådene i Orkdal. Ansv. red: Guri Bjørkås Adresse vedr. redaksjon, ekspedisjon og økonomi: Orkdal menighetsblad Orkdal kirkekontor 7320 Fannrem Konto: Ekspedisjon: Bjarne Halsteinli, Stokkhaugen 7

8 vi går i kirka INFORMASJON RETURADRESSE: Orkdal Kirkekontor, 7320 Fannrem 18. okt 20. søndag etter pinse Foseide. Sjømæling. Ree Bjørkås. Diakoniens dag. Nattverd. Offer til Norges samemisjon Orkanger kirke kl 17 Foseide. Sjømæling. Diakoniens dag. Nattverd. Offer til TV-aksjonen. 25. okt Bots- og bededag Familiegudstjeneste. Lund. Bibelutdeling til 5. klassinger. Offer til menighetsarbeidet. Søvassli ungdomssenter kl 12 Ungdomsgudstjeneste i samband med konfirmantleir. Lilleberg. Moe kirke kl 17 Familiegudstjeneste. Rugland. Bibelutdeling til 5. klassinger. Offer til Misjonsprosjektet i menigheten, Onsdag 28. okt Orkdal kirke kl 18:30-20 Musikk rundt kl 19, og etter kl 1930 Lørdag 31. okt Orkdal kirke kl 16 Minnegudstjeneste. Foseide. Minning 1. nov Allehelgensdag Foseide. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband, Orkanger kirke kl 11 Lilleberg. Nattverd. Minning. Offer til Minnefondet. Moe kirke kl 11 Rugland. Nattverd. Minning. Offer til menighetsarbeidet. Julemesse NLM har sin tradisjonelle julemesse på Orkdal menighetshus fredag 13. og lørdag 14. november. Fredag kl er det åpningsmøte. Snilfjordkoret deltar med sang. Tale ved Boliviamisjonær Kjell Årdal. Det blir seriesalg og da åpnes det også for salg av varer. 8. nov 23. søndag etter pinse Geitastrand kirke kl 11 Jubileumsgudstjeneste. Alle prestene i kommunen. Offer til menighetsarbeidet. Kringkastes på NRKP nov 24. søndag etter pinse Foseide. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Moe kirke kl 11 Rugland. Offer til Kirkens Bymisjon Elvepromenaden kl 15. Foseide. Nattverd. 22. nov siste søndag i kirkeåret Orkanger kirke kl 11. Lund. Offer til Det teologiske Menighetsfakultet, Lørdag 28. nov Orkdal kirke kl 17 Lysmesse. Lund. Gjære. Konfirmantene. Join Us. Offer til Misjonsprosjektet i menigheten, Moe kirke kl 20 Lysmesse. Rugland. Jojn Us. Offer til Join Us, 29. nov 1. søndag i advent Orkdal Helsetun kl 11 Nattverdgudstjeneste. Geitastrand kirke kl. 11. Adventssamling. Lilleberg. Jonassen. Minning. Onsdag 2. des Orkdal kirke kl 18:30-20 Musikk rundt kl 19, og etter kl des 2. søndag i advent Stokkhaugen bedehus kl 11 Foseide. Lørdag kl fortsetter julemessa med salg av diverse varer og bakst. Familiemøte kl Da blir det bl.a. andakt ved Margaret Krutvik Avslutningsfest kl Taler er Boliviamisjonær Kjell Årdal. Sang av Orkland Mannskor. Serieslag m.v. På lørdag blir det mulighet for å kjøpe kaffe, kaker og middag. Orkanger kirke kl 19 Lysmesse. Lilleberg. Konfirmantene. Offer til Misjon i Nidaros Lys til verden. 11. des. - fredag Orkanger kirke kl 19: Vi synger julen inn. 13. des 3. søndag i advent Foseide. Nynorsk liturgi. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Moe kirke kl 11 Rugland. Nattverd. Geitastrand kirke kl 19 Lysmesse. Lilleberg. Konfirmantene. Offer til Kirkens Bymisjon. Salmekveld i Orkdal kirke Onsdag 21. oktober klokken er det salmekveld i Orkdal Kirke. Dette er den tredje salmekvelden i regi av Orkdal menighetsråd. Dere er velkommen til å lytte til og selv være med å synge fra vår kjære salmeskatt. I år får vi besøk av Helge Gudmundsen, kjent fra NRK, blant annet som leder av Salmer og sanger til alle tider. Han vil lede oss gjennom kvelden og binde programmet sammen. Det blir mye fin og variert korsang, med oss blir Cantilena, Orkland mannskor og Join Us. Vi avslutter med kaffe og hjemmebakt gjærbakst. Inngangspenger blir 50 kroner for voksne, barn er gratis. Vi håper på å fylle kirka og sammen få synge sanger som betyr noe for oss. Orkla Grafiske AS tlf

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009 ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009 Orkdal menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: Anne Marie Aune, Marianne Gangås, Kjersti K. Solberg, Bjørg A. Fossum, Martin Lund, Hildegunn Eikli,

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred, og han kommer da som nå fra sin himmel til oss ned. Nr 7 2009 59.

ORKDAL. menighetsblad. I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred, og han kommer da som nå fra sin himmel til oss ned. Nr 7 2009 59. ORKDAL menighetsblad Nr 7 2009 59. ÅRGANG I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred, og han kommer da som nå fra sin himmel til oss ned. Stille natt - heilage natt (T: Joseph Mohr O: Erik Hillestad

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010.

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Orkdal menighetsråd har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Ann Kristin Stølhaug,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nr 4-2012 - 62. årgang

Nr 4-2012 - 62. årgang Nr 4-2012 - 62. årgang Moe kirke 145 år - med nytt inngangsparti - Foto: POL VI GÅR I KIRKA 30. sept 18. s. i treenighetstiden Moe kirke kl. 11 Gudstjeneste. Konfirmantjubileum Geitastrand kirke kl 11

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2011

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2011 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2011 Den norske kirkes organisasjon er bygd opp nedenfra med soknet som den grunnleggende enhet. Soknet er juridisk selvstendig og eier kirken og gravplassene. Selv om

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. 4-åringer får kirkebok:

ORKDAL. menighetsblad. 4-åringer får kirkebok: ORKDAL menighetsblad Nr 5 2009 59. ÅRGANG 4-åringer får kirkebok: Orkdal kirke 20. sept kl 11 Orkanger kirke 27. sept kl 11 Geitastrand kirke 27. sept kl 17 Moe kirke 4. okt kl 11. Hva vil du med kirka

Detaljer

Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010

Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010 Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene: John Egil Bergem Ole Kristian Fagerli Anne-Marie Aune Ivar Nerhoel (leder) Einride Asbøll Tron I Berbu Rikard

Detaljer

Nr 4-2013 - 63. årgang. Kjempesalg av konfirmantboka side 5 Glimt fra sommerens aktiviteter side 6 og 7 Salmehøst side 9 og 12.

Nr 4-2013 - 63. årgang. Kjempesalg av konfirmantboka side 5 Glimt fra sommerens aktiviteter side 6 og 7 Salmehøst side 9 og 12. Nr 4-2013 - 63. årgang Kjempesalg av konfirmantboka side 5 Glimt fra sommerens aktiviteter side 6 og 7 Salmehøst side 9 og 12 Foto: OKFagerli VI GÅR I KIRKA 29. september - 19. s. i treenighetstiden Orkanger

Detaljer

Årsmelding. Orkdal kirkelige fellesråd 2011

Årsmelding. Orkdal kirkelige fellesråd 2011 Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2011 Orkdal barnegospel side 1 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene til 30.11.11: John Egil Bergem Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd

Detaljer

ÅRSMELDING Orkanger menighetsråd 2010

ÅRSMELDING Orkanger menighetsråd 2010 ÅRSMELDING Orkanger menighetsråd 2010 Menighetsrådet er styringsorgan for virksomheten i det enkelte sokn i Den norsk kirke. Arbeidsgiveransvaret for tilsatte og forvaltning av kirker og gravplasser er

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Orkanger menighet: John Egil Bergem Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Anne-Marie Aune Orkland menighet: Einride Asbøll Tron I Berbu Orkdal kommune:

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 31.10.2006 Tid: 19:30-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Les mer om Kirkevalget på sidene 5-13

Les mer om Kirkevalget på sidene 5-13 Nr 4-2015 - 65. årgang Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Fra tur opp til Vargheia på Geitastrand.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Nr 2-2015 - 65. årgang. Vårens vakreste eventyr konfirmasjon! side 6-9 Påske i Venezuela, side 4-5

Nr 2-2015 - 65. årgang. Vårens vakreste eventyr konfirmasjon! side 6-9 Påske i Venezuela, side 4-5 Nr 2-2015 - 65. årgang Vårens vakreste eventyr konfirmasjon! side 6-9 Påske i Venezuela, side 4-5 VI GÅR I KIRKA 22. mars Maria budskapsdag Gudstjeneste. Foseide. SIMEN. Orkanger kirke kl 11 Gudstjeneste.

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Vi går for præsten...

Vi går for præsten... Nr 2-2014 - 64. årgang Vi går for præsten... - Les om årets konfirmanter side 6-8 Orkdal Soul Children Les mer side 4 Tusenvis av konfirmanter og voksne går med bøsse for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon,

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Nr 5-2012 - 62. årgang

Nr 5-2012 - 62. årgang Nr 5-2012 - 62. årgang En riktiggod jul og et godt nytt år! Foto: Ole Kristian Fagerli VI GÅR I KIRKA Fredag 14. des Moe kirke kl 19 Vi synger julen inn 16. des 3. søn. i adventstiden Ulvåshytta kl 11

Detaljer

Nr årgang

Nr årgang Nr 1-2013 - 63. årgang Lyset skinner over jord! Halleluja! Lyset skinner over jord! Halleluja! VI GÅR I KIRKA 3. mars, 3. s. i fastetiden Orkanger kirke kl 11. Gudstjeneste. TEN. Foseide, Furuhaug m.fl.

Detaljer

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim Dette er versjon 10: 2015-01-16 versjon : 2015-01-22 versjon 12: -04-02 Uke Buvik Børsa Skaun 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 3 4 5

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 30.09.2015 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. Ekstrautgave. - søndag 13. september: kl 16 21 - mandag 14. september: kl 09 21. Nr 4 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Ekstrautgave. - søndag 13. september: kl 16 21 - mandag 14. september: kl 09 21. Nr 4 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 4 2009 59. ÅRGANG Ekstrautgave Side 2 Invitasjon til kirkevalg Side 3 Info om kirkevalget Side 4 og 5 Geitastrand menighet Side 6 og 7 Orkanger menighet Side 8 og 9 Orkdal menighet

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1

Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1 Konfirmanter side 1 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene Kari Fagerholt Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd Åse-Liljan Berg Orkdal menighetsråd Ivar Nerhoel (leder)

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Nr 1-2015 - 65. årgang. Tema: Sang og musikk

Nr 1-2015 - 65. årgang. Tema: Sang og musikk Nr 1-2015 - 65. årgang Tema: Sang og musikk VI GÅR I KIRKA 15. febr Fastelavnssøndag Orkdal kirke kl 11 Gudstjeneste. Rugland. Wrobel Geitastrand kirke kl 11 Gudstjeneste. Diakoniens dag. Lilleberg. Holte

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Nummer 3 Mai rgang

Nummer 3 Mai rgang 1 3 0 9 1 7 1 7 1 7 1 7 0 9 1 7 0 3 0 6 0 3 0 2 1 7 ю 0 4 0 9 ю 0 8 1 7 0 7 1 7 0 2 ю 1 7 [ 1 7 1 7 ю 0 4 0 2 Nummer 3 Mai 2015 53. 0 2rgang 0 7 0 9 1 7 1 7 0 6 1 7 0 3 0 3 0 4 1 7 0 9 1 7 0 3 1 7 0 9

Detaljer

Januar Søn Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd

Januar Søn Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd Semesterplan Våren 2017 DAG KL. ARRANGEMENT ANNET Januar Søn. 01.01 18.00 Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd Søn. 08.01 11.00 Familievennlig gudstjeneste Hellig tre kongers søndag (Juletre)festkirkekaffe!

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 16.11.2006 Tid: 18:00-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 16.11.2006 Tid: 18:00-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 8 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 16.11.2006 Tid: 18:00-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Nr 5-2013 - 63. årgang

Nr 5-2013 - 63. årgang Nr 5-2013 - 63. årgang Nå tennes tusen julelys Foto: Line Krutvik Satbones VI GÅR I KIRKA 13. desember fredag Moe kirke kl 19 Vi synger julen inn. Rugland. Wrobel 15. desember 3. s i adventstiden Orkdal

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 15.06.2017 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/17

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

...den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

...den heile skapning stundar no fram til sumars tid. Nr 3-2015 - 65. årgang...den heile skapning stundar no fram til sumars tid. Tema: Ja til dåp! side 3, 4 og 5 Fotografer til dåpsbilder: Gunvor Kjerstad og Helge Bærøe Semb. VI GÅR I KIRKA 6. juni Lørdag

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2015

Program for Berg menighet HØSTEN 2015 Program for Berg menighet HØSTEN 2015 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 26/08 14:30: Superonsdag Tors 27/08 18-19:30 Konfirmant foreldremøte Søn 30/08

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nr årgang

Nr årgang Nr 3-2012 - 62. årgang VI GÅR I KIRKA 17. juni 3. s. i treenighetstiden Oppstuggu Berbu kl 11 Gudstjeneste. Rugland. Skaperverkets dag. Geitaneset kl 11 Friluftsgudstjeneste. Lilleberg. Skaperverkets dag.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland Semesterplan for Grimstad Frikirke Høsten 2015 August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Søn. 09.08 11.00 Gudstjeneste Taler: Kurt Hjemdal Tir. 11.08 Søn. 16.08 Konfirmantleir på Evjetun Søn. 16.08

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Finn Yngvar Benestad, Liv Grønning Trøen, Therese T. Dybdahl og Inger M.F. Løwø

Finn Yngvar Benestad, Liv Grønning Trøen, Therese T. Dybdahl og Inger M.F. Løwø RISSA MENIGHETSRÅD Referat September 2015 Møtedato: 16.09.15 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Åpning: Mat: Frammøtte: Blåheia Helga-Marit Myran Anton Kvithyll Solveig Brørs, Rose Ramsø, Sissel Godal,

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Desember 2014 Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Hos Finn Yngvar Benestad Åpning: Finn Yngvar Mat: Finn Yngvar Frammøtte: Solveig Brørs, Finn Yngvar Benestad,

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Møtebok for Rindal Sokneråd

Møtebok for Rindal Sokneråd Møtebok for Rindal Sokneråd 2012-2015 Møtedato: 23.01.2013 Møtetid: kl. 19:30- Møtested: Kommunehus 1 Tilstede: Kjellaug Foseide, Tove Flåtten, Johan Helgetun, Elsa Oddrun Jensvold, Dagrun Løset, Geir

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Til stede

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Til stede Protokoll Til stede Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Maj Kristin Kvernmo Orkanger menighet: John Egil Bergem Ole Kristian Fagerli Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Anne-Marie Aune Orkland

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nr årgang

Nr årgang Ny start... Nr 3-2016 - 66. årgang Gudstjenester i Orkdal 11. september 17. s. i treenighetstiden Gudstjeneste. Bakken. P. Wròbel Gudstjeneste. Rugland. Kirkebok 4-åringer. B. Wròbel Geitastrand kirke

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 13.09.2016 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen Hammernes,

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

REFERAT FRA MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl REFERAT FRA MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 31.05.2016 på kirkekontoret, kl. 18.30 Tilstede: Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, John Olav Hodne, Astrid Kassem Malum, Kjellrun Solem, Jan Tore

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

Konfirmantinformasjon

Konfirmantinformasjon Konfirmantinformasjon 2017-2018 Rammer Konfirmanttida er lagt opp med rundt 60 timer. Timene er fordelt på samlinger med undervisning, gudstjenester og turer. Vi vil bruke ca. halvparten av timene til

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 11.09.2013 kl. 19:30 Sted: Rådhuset, Åfjord, Fremmøtte: Einar Lian Tove Mette Guttelvik Egil Nittemark

Detaljer

Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015

Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015 Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015 1601 TRONDHEIM Felt Awirkningspenode Virkesgruppe Utgàtt 0125 HALVARD GRØSETH 1 2012-5 33 87/1/0 KASTBREKKA 0221 SISSEL LANGØRGEN 277/3/0 HØSTADSANDEN 1 2012-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Nr 4-2014 - 64. årgang. Startskudd på årets TV-aksjon. Les mer side 4 og 5.

Nr 4-2014 - 64. årgang. Startskudd på årets TV-aksjon. Les mer side 4 og 5. Nr 4-2014 - 64. årgang Startskudd på årets TV-aksjon Les mer side 4 og 5. VI GÅR I KIRKA 21. september 15. søn i treenighetstiden Orkdal kirke kl 11 Gudstjeneste. Konfirmantjubileum. Foseide. Wrobel Moe

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 06.06.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Fremmøtt: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer