ORKDAL. menighetsblad. Nr ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG"

Transkript

1 ORKDAL menighetsblad Nr ÅRGANG

2 God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt ved Kirkevalget 2009 enn tidligere år. Oppslutningen om Bispedømmerådsvalget var noe dårligere. Oppslutningen om Menighetsrådsvalget Ant. stemmer Prosent 2005 Geitastrand ,0% 11,5% Orkanger 192 8,1% 1,2% Orkdal ,1% 2,3% Orkland ,2% 5,3% Oppslutningen om Bispedømmerådsvalget Ant. stemmer % Geitastrand 94 25,8% Orkanger 153 6,5% Orkdal 396 9,3% Orkland ,0% Rettede stemmesedler Mange benyttet også anledningen på Menighetsrådsvalget å foreta endringer, strykninger og kumuleringer. I alle menighetene var godt over halvparten av listene korrigert. Kjønnsfordelingen Fordelingen mellom menn og kvinner i de nye rådene må sies å være nærmest forbildelig. 50% menn og 50% kvinner i Orkland, Orkanger og Geitastrand ble valgt inn. I Orkdal menighet ble det valgt inn 60% kvinner og 40% menn, et resultat som var langt bedre enn for 4 år siden da resultatet etter valget viste 90% kvinner. Aldersammensetningen Det yngste Menighetsrådet i Orkdal blir nå Orkland menighetsråd. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er 47,1 år. De har også to medlemmer i rådet som er under 30 år. Orkdal menighetsråd har et medlem under 30 år og en aldersgjennomsnitt på 51,9 år. Geitastrand har et litt yngre snitt med 51,2 år. Det eldste rådet er Orkanger menighetsråd med et snitt på 53,4 år. Gjenvalg Flere av kandidatene som sto på gjenvalg. De fleste fikk ny tillitt med et klart votum bak seg. På Orkland ble Kari Ljøkjel gjenvalgt (1. vara i forrige periode) med nest mest stemmer. I Orkdal ble Anne Mari Aune, Kjersti Kosberg Solberg og Sissel Nyland Solem gjenvalgt, også de med flest stemmer av de som stilte til valg i Orkdal. På Orkanger fikk Randi Ebbesen ny tillit med klart flest stemmer. Det var heller ikke overraskende at Ingebrikt Kvernmo og Rikard Kvernmo ble gjenvalgt på Geitastrand med flest stemmer. Små marginer Det var små marginer som skilte mellom fast plass og varaplass. På Orkland var det fire stemmer som skilte og på Orkanger to stemmer. På Geitastrand var det kun en stemme som skilte. 1. og 2. vara fikk også like mange stemmer. Dermed ble plasseringen på lista avgjørende for hvem som ble 1. vara. I Orkdal var marginene noe større. Her var det åtte stemmer som skilte ned til 1. vara. De som ønsker å studere tallene nærmere kan gå inn på Les også mer om valget på Pål Ove Lilleberg Bønnenettverket "Bønn for Den norske kirke" ønsker å samle alle som ber, til bønn for kirkes ledere, for folk og land. Vær med å be for menighets- og bispedømmerådene. Resultat - Orkdal menighet Valgte medlemmer 1. Anne Marie Aune 2. Kjersti Kosberg Solberg 3. Sissel Nyland Solem 4. Ivar Morken 5. Ivar Nerhoel 6. Inger Johanne Almli 7. Einar Stokkan 8. Vigdis Troøyen Foseide 9. Ann Kristin Stølhaug 10. Tore Martinsen Varamedlemmer 11. Elsa Bjørkås 12. Bodil Botten 13. Svein Koren 14. Inger Lill Gjønnes 15. Inger Marit Hagen Resultat - Orkland menighet Valgte medlemmer 1. Jan Arild Dahl 2. Kari Ljøkjel 3. Einride Asbøll 4. Håkon Rye 5. Liv Marit Hansen Tromsdal 6. Tove Rian Ljøkjel 7. Tron Ingebrigt Berbu 8. Bjørg Asbøll Varamedlemmer 9. Edvard Damli 10. Knut Erik Ljøkelsøy 11. Heidi Klingen 12. Magne Odin Havik 13. Anne Margrethe Hoston 2

3 Resultat - Orkanger menighet Valgte medlemmer 1. Randi Ebbesen 2. Arnt Otto Lie 3. Ingrid Holte Karlsen 4. John Egil Bergem 5. Ole Kristian Fagerli 6. Inger Marit Hervik Karlsen 7. Ruth Gurine Nøstberg Thoresen 8. Inge-Ernald Simonsen Varamedlemmer 9. Eli Karoline Olsen 10. Per Olav Pedersen 11. Gunn Lian Fugløy 12. Per Opøyen 13. Anita Hammervik Ofstad Resultat - Geitastrand menighet Valgte medlemmer 1 Rikard Kvernmo 2 Ingebrikt Kvernmo 3 Wenche Haltstrand Isdal 4 Jorunn Ofstad 5 Maj Kristin Kvernmo 6 Bengt Husdal Varamedlemmer 7 Johan Nicolai Kvernmo 8 John Bogen 9 Tone Skorild Bjørnbeth 10 Anne Flor Kjøren 11 Oddvar Kjøren Resultat Bispedømmerådsvalget Disse ble valgt inn: Solveig Kopperstad Bratseth, Anne Kathrine Slungård, Ola Torgeir Lånke og Petter Normann Dille. Nå gjenstår en valgomgang i menighetsrådene. Tre kandidater til skal velges. Mellom 1. og 30. november blir dette valget foretatt. Prester i offentlig prestestilling i bispedømmet velger innen 1. desember sin representant til medlem av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det samme gjør de leke kirkelig tilsatte når det gjelder deres representant i bispedømmeråd og Kirkemøtet. Restaurering av pipeorgelet i Geitastrand Kirke Tirsdag 2. oktober i 2007 var en viktig dag for oss på Geitastranda. Menighetsrådet bestemte at det gamle Fosnaes-orgelet fra 1902 skulle restaureres. Det hadde i lang tid vært klart at noe måtte gjøres med orgeltilstanden i Geitastrand kirke. Her hadde vi et gammelt pipeorgel som var helt ubrukbart å spille på. I tilegg hadde vi et Allen digital computer organ (elektronisk orgel ) fra Denne computeren (orgelet) var blitt så gammel at reparasjon ville blitt praktisk talt umulig p.g.a manglende reservedeler. Kantorene Wrobel hadde tidligere hatt med en polsk orgelmester for å se på pipeorgelet, og sommeren 2007 kom Bernt Gjelvold fra Den norske orgelbank, for å vurdere tilstanden. Begge hadde samme konklusjon. Det var ingen tvil om at orgelet kunne repareres /restaureres. Menighetsrådet fikk så kontakt med en erfaren orgelbygger som påtok seg å utføre arbeidet. Det var Theodor Zuber. Opprinnelig er T. Zuber fra Sveits, og det var der han tok sin utdannelse som orgelbygger. Han var ferdig utdannet i Et bekjentskap med ei jente fra Ålesund førte til at han flyttet til Norge. Her arbeidet han først hos orgelbygger Torkildsen i Trøndelag. Senere begynte han for seg selv, og har senere drevet med restaurering /reparasjon av orgel. I Norge finnes 2 orgler som han har bygd fra grunnen. Et i Nysæter kirke - Stord kommune. Det andre i gamle Edøy kirke - Smøla kommune. I januar 2009 tok restaureringsarbeidet i Geitastrand kirke til. Det viste seg at da orgelet i 1954 ble flyttet fra Børsa kirke til Geitastrand kirke, ble ikke pedalstemmen montert. Dette p.g.a. lav takhøyde. Orgelhuset ble kuttet både i underkant og i overkant. I underkant ca. 6 cm, i overkant ca. 70 cm. Ved restaureringen er pedalstemmen igjen montert. Orgelet har nå 7 stemmer. Det vi nå har fatt er et ekte pipe orgel, - et stort orgel, - men det er ikke et konsertorgel. Orgelkonsulent Gjelvold sier følgende: "Orgelets størrelse og utrustning gjør det til et godt gudstjenesteinstrument, som fyller kirka med variert klang, - fra den svake preludering i begravelser til et fyldig og sterkt plenum i salmesang og til bryllupsmusikk." Orgelet ble som tidligere nevnt bygget av orgelbygger Adolf Fosnæs for Børsa kirke. Adolf Fosnæs ble født på Steinkjer i Fosnæs var i Amerika i lengre perioder på 1870 og 1880 tallet. Forst i 1896 kom han i gang med orgelproduksjon i Trondheim. I perioden bygde han til sammen 35 pipeorgel. De fleste finner vi her i Trøndelag, men noen fant veien til Møre & Romsdal og noen fant veien til Nord - Norge. Da han begynte som orgelbygger i Trondheim i 1896 var han allerede en erfaren orgelbygger. I år hadde han arbeidet på de største orgelfabrikkene i USA. I tilegg hadde han besøkt både Tyskland og England for å gjøre seg kjent med de nyeste og beste forbedringer på omradet. Felles for nesten alle pipeorgel, - uansett fabrikat, - er at de etter år har blitt skiftet ut med nytt orgel. Hva grunnen kan være vites ikke, men det er merkelig at det må bygges et nytt orgel til kanskje 2 mill - når ei restaurering kan foretas til kanskje ,-. Resultatet i praksis blir det samme. I begge tilfeller har du et orgel som kan ha tilfredsstillende kvalitet i år. Av de 36 kirkeorgel Fosnes bygde er etter alle sannsynlighet bare 2 i drift i dag. Det er Fosnæs orgelet i Lademoen kirke og orgelet i Geitastrand kirke. Begge restaurert av T. Zuber. Hva synes så menigheten om orgelrestaureringen? Den 30. august i år ble det gamle orgelet for første gang på snart 30 år brukt i gudstjeneste. Kirka var fylt til siste plass. Vel 170 personer hadde tatt turen for igjen å få oppleve ekte orgelmusikk. Kantor Piotr Wrobel gjorde sitt ytterste for at det skulle bli en uforglemmelig opplevelse. Sjelden har du sett så mange fornøyde strandbygger dra hjem etter gudstjenesten. Åsmund Haugnes 3

4 Det har vært et begivenhetsrikt år på Geitastrand. Feiringen av kirkas 150-årsjubileum har gitt mange ufor-glemmelige opplevelser. Høydepunkt-ene har nærmest stått i kø. Det hele startet 18. januar med ei gudstjeneste som inneholdt det meste. Høytid, skjemt, alvor, god sang av Orkdal blandakor, fin musikk, mange gode ord, interessante tilbakeblikk... Ordfører Gunnar Lysholm åpnet det hele. Han hilste menigheten og fremhevet den flotte dugnadsånden som har bidratt til at kirka var ferdig restaurert til jubileet. Med ei gammel jernsaks i hånda klippet han snora og åpnet jubileumsåret. Svært mange hadde funnet veien til kirka denne søndagen. Det var helt fullt! 12 dager senere var det boklansering. Kveldens kåseri ble holdt av Jon Haugnes, redaktør av jubileumsboka. Muntert og høytidlig tok han oss med tilbake i historien. Orkdal pensjonistkor sang. 170 mennesker hadde møtt frem. I mars var det friske og ungdommelige toner i kirka med JoinUs tilstede. Påskenattsgudstjenesta ved midnattstid påskeaften var i jubileumsåret lagt til Flott jubileumsfeiring så langt Geitastrand kirke og samla fullt hus. Enda flere var det 2. påskedag med påskesanggudstjeneste med Orkland mannskor. Det ble en mektig og minnerik konsert i Geitastrand kirke fredag 8. mai. Åsmund Haugnes ledet og flettet det hele sammen på en utmerket måte med en god porsjon humor underveis. Dette skjedde i samspill med Terje Håvardstad Jonassen som stod for fremføringen av dikt og vers skrevet av Leif Ofstad. Strupan sang under ledelse av Piotr Wrobel. Christin Hoff var hyret inn som solist med sin mann Åsmund Flaten på piano og hennes onkel Frode Hoff på fiolin. Søndag 28. juni opprant med et strålende sommervær. Alt lå dermed godt til rette for friluftsgudstjenste på Åstnebben. Alter og døpefont bar preg av at det var i fjæra gudstjenesten ble feiret. Gudstjenesten hadde misjon som fokus siden vi i et misjonshistorisk perspektiv var samlet på historisk grunn. "Det er vel få gårder og få slekter i landet vårt", sa sokneprest Lilleberg "som har hatt så store ringvirkninger for kirke og kristenliv her hjemme og ute i den store verden som Ofstad og Ofstadslekta. Prester og misjonærer ble produsert på løpende bånd til tjeneste på Madagaskar, Kina, Sør-Afrika, Etiopia, India og her hjemme". Godt over 100 hadde funnet veien til Åstnebben denne søndagen. Søndag 30. august ble nok en stor dag for Geitastrand menighet. Da ble det gamle pipeorgelet ble tatt i bruk igjen for å hjelpe menigheten med å tilbe Gud og å synge for hverandre om hans store gjerninger. Rundt 170 hadde møtt frem. Mange av dem hadde også funnet veien ned til stranda for å ta imot soknepresten som for anledningen ble skysset over fjorden (slik det var i gamle tider) med båt. Nå gjenstår den store dagen med besøk av biskop Tor Singsås 8. november. Men før det blir det anledning til å høre enda mer av det nyrestaurerte orgelet. Det blir orgelkonsert 23. oktober med besøk av koret Våren fra Viggja. Opprinnelig var den planlagt til 16. oktober men på grunn av høstferien ble den flyttet ut en uke. Fortsatt velkommen til å ta del i jubileumsfeiringa på Geitastrand. Pål Ove Lilleberg 4

5 I flere hundre år før kirken på Geitastrand ble bygd dro Strand-byggene til Viggja, hvor den gamle hovedkirken i Børsa stod. Men fra 1859 var det presten som måtte dra over fjorden med båt, som regel hver 5. søndag Kirken bygges og vigsles til bruk 3. november. Eiendeler fra kirken på Viggja overføres til Geitastrand kirke: - Altertavlen fra Messehagel fra før 1749, messing døpefat (1500-tallet), to almissetavler - Tårnspiret og kulen 1889 Ovner anskaffes for første gang 1890 Lite husorgel anskaffes til kirken. Det var plassert på et eget galleri på nordveggen i skipet nesten fremme ved veggen mot koret Kirken ble panelt og malt Altertavlen pusses opp med nye farger i hvitt og gull Kirkens 75-årsjubileum. Flere nye ting anskaffes, bl.a. nytt alterklede Dåps- og prestesakristi bygges Altertavlen restaureres og får tilbake sine opprinnelige farger Større restaureringsarbeid inne i kirken. Korbuen blir tatt bort. GEITASTRAND KIRKES HISTORIE Vinduer og galleri forandret. Prekestolen flyttet. Prekestolen utsmykkes av Paul Størseth. På veggen mot galleriet maler han 12 bilder med hendelser fra Jesu liv Elektrisk lys legges inn i kirken og noe senere elektrisk oppvarming. Kirken overtar det gamle pipeorgelet i Børsa Ved kongelig resolusjon ble Geitastrand overført fra Børsa til Orkdal prestegjeld Kirken fikk flomlys 1981 Et "Allen" elektronisk orgel innvies til bruk 1993 Innkjøpt piano til kirka 1996 Parafinlampene henges opp igjen 1998 Kirka får lesepult utskjært av Ingvar Grytdal og malt av Hans Skog 2000 Nytt uthus og sanitæranlegg 2008 Kirken males innvendig på dugnad og av malermester Skjetne. Dugnadsarbeidet ble ledet av Ingebrikt Kvernmo og Rikard Kvernmo Ny løper. Alterring, knefall og brudestoler trekkes opp. Alterklede restaureres av Kari Stavne Reitan. Elling Kvernmo lager en kopi av dua som hang over prekestolen i Viggja. Den hegnes opp over prekestolen. Pipeorgelet restaureres av Theodor Zuber. I våpenhuset lager Ingebrikt Kvernmo montere til Messehaglene. Les mer om kirkens historie i jubileumsboka. Boka kan kjøpes på Orkdal kirkekontor eller bestilles over nett. Pål Ove Lilleberg. Kilde: Geitastrand kirke 150 år MANGE INVITERT TIL JUBILEUMSFEIRINGEN Til kirka og til Kjørmoen grendahus har det gått ut invitasjoner til 135! Da er det mer enn fullt på Kjørmoen. Vi skulle ønske at vi hadde ei større kirke og forsamlingslokale ved slike anledninger. Da hadde vi bedt mange flere!!! Blir det mange som takker nei vil vi selvsagt ha noen plasser til gode. Det vet vi i slutten av oktober. Dere som vil tegne dere på venteliste kan sende mail eller sms/ringe til Pål Ove Lilleberg (tlf ). JUBILEUMSPROGRAMMET Jubileumsprogrammet som gjenstår: Søn. 11. okt. kl. 11: Familiegudstjeneste Fre. 23. okt. kl. 19: Orgelkonsert. Søn. 8. nov. kl. 11: Jubileumsgudstjeneste Søn. 29. nov. kl. 11: Adventssamling i kirka. Ny!!! Søn. 13. des. kl. 19: Lysmesse. Vi synger julen inn. Julaften kl : Åpen kirke 1. juledag kl. 11: Julegudstjeneste MEN i kirka vil det være plass til langt flere enn de som er invitert så GUDSTJENESTA ER ÅPEN FOR ALLE!! Vi satser på full kirke når vi markerer 150-årsjubileumet 8. november 2009 sammen med vår biskop Tor Singsås. Gudstjenesta kringkastes på NRKP1. 5

6 SLEKTERS GANG Døpte Orkdal Yonas Castillo, døpt på Tusenårsstedet Theodor Mælen Ysland, døpt på Tusenårsstedet Lucas Sletvold Mads Rao Alexander Selbekk Leander Svanemsli Dørdal Madelen Mostad Melbye Guri Walstad Kvernvik, døpt i Meldal kirke Orkanger Jakob Utstrand Evjen, døpt i Byneset kirke Gabriela Hoff Fernandes Daniel Løfshus Eidem Arne Kristian Staveli Kilen Orkland Sara Ekeberg Olav Strømsvåg Henrik Ovesen Sund Geitastrand Selma Vattengård Viet Orkdal Elisabeth Damli og Lars Vuttudal viet i Søvasskjølen fjellkirke Orkanger Marte Singsås og Daniel Hellem Gøril Fjellstad og Gunnar Hoff Lysholm viet på Bårdshaug Herregård Orkland Kine Langmo og Ingvar Monseth Linda Marita Røe og Terje Berbusmel Løkstad viet på Orkdal kirkekontor Døde Det skjer Oktober Fre. 9. Misjonsbasar kl. 18 Orkanger Men.h.hus Ons. 14. Onsdagssamling kl Orkdal menighetshus Vårlivs møteuke Svorkmo misjonshus *Ons. 21. Salmekveld kl. 19 Orkdal kirke Fre. 23. Orgelkonsert kl. 19 Geitastrand kirke Søn. 25. Normisjonsmøte kl. 15 med Martha Stormo Stokkhaugen b.hus Ons. 28. Normisjonsmøte kl. 20 Svorkmo misjonshus Tors. 29. Hyggetreff Gjølme kl. 12 Gjølme bedehus November Man. 2. Hyggetreff kl. 17 Orkanger Men.h.hus Søn. 8. Søndagssamling kl Orkdal menighetshus Ons. 11. Vårlivmøte kl. 20 Jorhild og Ola Ljøkjel Ons. 18. Onsdagssamling kl Orkdal menighetshus Man. 23. Normisjonsmøte kl med Inger Brit Rødberg Orkdal menighetshus Ons. 25. Normisjonsmøte kl. 20 Svorkmo misjonshus Tors. 26. Hyggetreff Gjølme kl Gjølme bedehus Desember Man. 7. Adventsmøte kl. 17 Orkanger Men.h.hus Søn. 6. Adventsmøte kl. 17 Svorkmo misjonshus Søn. 6. Adventstreff etter julegrant. Orkdal menighetshus Ons. 9. Vårlivmøte kl. 20 (bøssetømming) R. og B. Fagerli *Arrangementet er omtalt annet sted i bladet Det skjer for barn Orkdal barnegospelorkdal menighetshus man. kl , 5.11, 19.11, 3.12, og Orkangerkorvettene Orkanger menighetshus man. kl /10, 2/11, 16/11 og 30/11 Svorkmokorvettene Svorkmo misjonshus kl /10, 27/10, 10/10, 24/11 Barnesang Orkdal menighetshus ons. kl /10 og 25/11 Babytreff Orkdal menighetshus onsdager Nytt kurs starter 5/11 Det skjer for ungdom Svorkmo skolelag Svorkmo misjonshus man. kl /10, 23/11 og 14/12 JoinUs Orkdal menighetshus tor. kl Hver torsdag Korrekt stedsangivelse finnes på våre hjemmesider: Mandagskaffe Hver mandag på Orkdal menighetshus kl Kaffe og vaffelsalg. Allsang. Kåseri m.m.. Orkdal Emma Forren Jønland f Johanne Rokseth Varmbo f.1915 Ole Morten Wolden f Jensine Erna Lovise Vassli f Reidar Buan f Marie Steinshaug f Inger Olga Bjørgan f Orkanger Paul Arvid Eggen f Alfon Harry Tretøy f Ragnvald Eriksen f Oddveig Sødahl f Marit Ustad f Orkland Sivert Ljøkelsøy f

7 OTI-senteret Tlf Orkanger Tlf Advokat FOSSVOLL Ola Fossvoll Kari Fossvoll Orkdalsvn Orkanger Tlf Tlf OTI-senteret Fannrem Farvehandel A.S. Gulvbelegg, tepper, maling, gardiner Tlf Advokatene Mjønes Evjensv. 3, 7300 Orkanger Telefon MENIGHETSDATA VAKTHAVENDE PREST Tlf ORKDAL KIRKEKONTOR Blomstervegen 10, 7320 Fannrem Åpningstider Mandag fredag kl Prestene: Tirsdag fredag kl E-post Internett/hjemmeside Telefoner Kontoret Telefax Løypstrengen Orkanger Tlf Orkdal Begravelsesbyrå AS Kontor med utstilling av gravmonument i Fannrem sentrum Tlf WASHINGTON MILLS AS 7300 Orkanger Orkdal Bil AS Orkdal Varme & Sanitær A.S. Fannrem Tlf Tiltaksveien, 7300 Orkanger Gjølme Sementvarefabrikk AS Tlf Orkanger Ur og Gull A/S OTI-Senteret Tlf Neste nummer kommer i midten av desember. Husk også bladkontingenten. Vi trenger din støtte! Ansatte Kirkeverge S. Bjørkås Prost B. Foseide Sokneprest P.O. Lilleberg Sokneprest Å. Rugland Sokneprest M. Lund Diakon G. Bjørkås Organistene Wrobel Kateketvikar I.S. Gjære Klokker/diakonimedarb. Hildegunn Rydland Eikli Menighetspedagog Line Krutvik Saltbones Sekretær Margit Sødal Sekretær Geir Olav Valstad Klokker Brage Fagerli Klokker Terje Håvardstad Jonassen Renholder Justyna Michalak Kirketjener Daniel Hellstrøm Kirketjener Herold Jakobsen MENIGHETSRÅDENE Orkdal menighetsråd Leder: Anne Marie Aune Orkanger menighetsråd Leder: Inger Williams Orkland menighetsråd Leder: Kari Tronvoll Geitastrand menighetsråd Leder: Pål Ove Lilleberg Orkdal kirkelige fellesråd: Leder: Noralf Ljøkjel Tlf ORKDAL MENIGHETSBLAD Utgis av menighetsrådene i Orkdal. Ansv. red: Guri Bjørkås Adresse vedr. redaksjon, ekspedisjon og økonomi: Orkdal menighetsblad Orkdal kirkekontor 7320 Fannrem Konto: Ekspedisjon: Bjarne Halsteinli, Stokkhaugen 7

8 vi går i kirka INFORMASJON RETURADRESSE: Orkdal Kirkekontor, 7320 Fannrem 18. okt 20. søndag etter pinse Foseide. Sjømæling. Ree Bjørkås. Diakoniens dag. Nattverd. Offer til Norges samemisjon Orkanger kirke kl 17 Foseide. Sjømæling. Diakoniens dag. Nattverd. Offer til TV-aksjonen. 25. okt Bots- og bededag Familiegudstjeneste. Lund. Bibelutdeling til 5. klassinger. Offer til menighetsarbeidet. Søvassli ungdomssenter kl 12 Ungdomsgudstjeneste i samband med konfirmantleir. Lilleberg. Moe kirke kl 17 Familiegudstjeneste. Rugland. Bibelutdeling til 5. klassinger. Offer til Misjonsprosjektet i menigheten, Onsdag 28. okt Orkdal kirke kl 18:30-20 Musikk rundt kl 19, og etter kl 1930 Lørdag 31. okt Orkdal kirke kl 16 Minnegudstjeneste. Foseide. Minning 1. nov Allehelgensdag Foseide. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband, Orkanger kirke kl 11 Lilleberg. Nattverd. Minning. Offer til Minnefondet. Moe kirke kl 11 Rugland. Nattverd. Minning. Offer til menighetsarbeidet. Julemesse NLM har sin tradisjonelle julemesse på Orkdal menighetshus fredag 13. og lørdag 14. november. Fredag kl er det åpningsmøte. Snilfjordkoret deltar med sang. Tale ved Boliviamisjonær Kjell Årdal. Det blir seriesalg og da åpnes det også for salg av varer. 8. nov 23. søndag etter pinse Geitastrand kirke kl 11 Jubileumsgudstjeneste. Alle prestene i kommunen. Offer til menighetsarbeidet. Kringkastes på NRKP nov 24. søndag etter pinse Foseide. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Moe kirke kl 11 Rugland. Offer til Kirkens Bymisjon Elvepromenaden kl 15. Foseide. Nattverd. 22. nov siste søndag i kirkeåret Orkanger kirke kl 11. Lund. Offer til Det teologiske Menighetsfakultet, Lørdag 28. nov Orkdal kirke kl 17 Lysmesse. Lund. Gjære. Konfirmantene. Join Us. Offer til Misjonsprosjektet i menigheten, Moe kirke kl 20 Lysmesse. Rugland. Jojn Us. Offer til Join Us, 29. nov 1. søndag i advent Orkdal Helsetun kl 11 Nattverdgudstjeneste. Geitastrand kirke kl. 11. Adventssamling. Lilleberg. Jonassen. Minning. Onsdag 2. des Orkdal kirke kl 18:30-20 Musikk rundt kl 19, og etter kl des 2. søndag i advent Stokkhaugen bedehus kl 11 Foseide. Lørdag kl fortsetter julemessa med salg av diverse varer og bakst. Familiemøte kl Da blir det bl.a. andakt ved Margaret Krutvik Avslutningsfest kl Taler er Boliviamisjonær Kjell Årdal. Sang av Orkland Mannskor. Serieslag m.v. På lørdag blir det mulighet for å kjøpe kaffe, kaker og middag. Orkanger kirke kl 19 Lysmesse. Lilleberg. Konfirmantene. Offer til Misjon i Nidaros Lys til verden. 11. des. - fredag Orkanger kirke kl 19: Vi synger julen inn. 13. des 3. søndag i advent Foseide. Nynorsk liturgi. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Moe kirke kl 11 Rugland. Nattverd. Geitastrand kirke kl 19 Lysmesse. Lilleberg. Konfirmantene. Offer til Kirkens Bymisjon. Salmekveld i Orkdal kirke Onsdag 21. oktober klokken er det salmekveld i Orkdal Kirke. Dette er den tredje salmekvelden i regi av Orkdal menighetsråd. Dere er velkommen til å lytte til og selv være med å synge fra vår kjære salmeskatt. I år får vi besøk av Helge Gudmundsen, kjent fra NRK, blant annet som leder av Salmer og sanger til alle tider. Han vil lede oss gjennom kvelden og binde programmet sammen. Det blir mye fin og variert korsang, med oss blir Cantilena, Orkland mannskor og Join Us. Vi avslutter med kaffe og hjemmebakt gjærbakst. Inngangspenger blir 50 kroner for voksne, barn er gratis. Vi håper på å fylle kirka og sammen få synge sanger som betyr noe for oss. Orkla Grafiske AS tlf

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser! FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2011 Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Aktiviteter i menigheten for deg

Aktiviteter i menigheten for deg ZÉw Ñüá~x Aktiviteter i menigheten for deg Sælen menighet Vardeveien 9 5141 Fyllingsdalen Tlf: 55 36 22 10 E-post: saelen.menighet @bergen.kirken.no Web: http://saelenmenighet.no Bankgiro: 3625.58.59565

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

TJØMENr: 4 2013 POSTEN

TJØMENr: 4 2013 POSTEN TJØMENr: 4 2013 TJØME41. årgang POSTEN Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Ny salmebok S.2 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? s.3 Julemarked Velkommen til julemarked på Fredtun!

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer