Avisa vår. Høsten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avisa vår. Høsten 2014"

Transkript

1 Høsten 2014 Avisa vår Aktivitetene er i gang på alle våre sykehjem. Ferien er over og vi forsøker å fylle dagene med meningsfullt innehold. Halden sykehjem 30 år!

2 Sjefens hjørne Enhetsleder Inger Lund Olsen Avisa oktober 2014 For tiden pågår det mye aktivitet i Enhet sykehjem. Det som er vår største utfordring denne høsten er å redusere driften betydelig, gjennom reduksjon av sengeplasser og redusere antall ansatte. I forbindelse med budsjettprosessen er det politisk vedtatt å redusere driften av sykehjem med 4 millioner. Det utgjør en reduksjon av bemanningen med ca. 8 årsverk. Den største endringen vil være på 3. avdeling Halden sykehjem som reduserer med 7 langtidsplasser og dertil også færre ansatte. Det kan medføre ved stor etterspørsel etter plasser, slik at vi eventuelt må ta i bruk enkelte dobbeltrom på korttidsavdelingene. Det kan medføre at tjenestetilbudet kan bli noe redusert, men det jobbes kontinuerlig å finne riktige prioriteringer av oppgaver og mulige effektiviseringstiltak. Vårt hovedmål er fortsatt å gi gode og trygge tjenester til de som trenger sykehjemsplass. Til tross for en tøff og usikker periode nå, så har vi mange meget dyktige medarbeidere som tar videre og etter utdanninger, deltar på kursvirksomhet og i prosjekter. Det er i slike vanskelige tider viktig å holde fokus på fag og utvikling av ansatte. Det bidrar til at vi får beholde viktige medarbeidere og samtidig forbedre tjenesten. Svært mange eldre har økt falltendens. Vi har høy andel avvik som gjelder pasienter som faller i sykehjemmene. Årsakene er mange. Vi ønsker derfor å få mer kunnskap om risikogrupper, årsaker til fall og hvordan forebygge fall. Vi er derfor invitert til å delta i et prosjekt sammen med øvrige kommuner i Østfold. 3. avdeling Halden sykehjem og avdeling C på Solheim Senter vil delta i prosjektet i samarbeid med sykehjemsleger, fysio- og ergoterapitjenesten og fagpersoner i avdelingene. Som et resultat etter brukerundersøkelsen vi hadde i desember 2013 vil Iddebo sykehjem i samarbeid med Høgskolen i Østfold fra januar 15 igangsette tiltak for mer systematisk informasjon til pasienter og pårørende. Vi har stort fokus på at våre tjenester i større grad skal være mer orientert mot den enkelte pasients behov og legge til rette for økt brukermedvirkning og tiltak tilpasset den enkelte. Flere av våre kompetansetiltak har fokus på dette. Blant annet har vi fått midler fra Helsedepartementet for å utvikle en modell for mer personsentret omsorg i livet sluttfase. I tillegg pågår det studiesirkler i aktuelle miljøtiltak som kan bidra til en mer aktiv og meningsfull hverdag. Ønsker dere alle en fargerik høst.

3 Et symbol. Ved porten står en solfanger, den vender rett mot vest. Det står der for å fange opp solens siste rest. Den står der hele døgnet, men får mening først ved kveld. Den skal fange solens stråler nå når dagen er på hell. Og vi som har vårt arbeid her vi bærer solen inn. Og lar den stråle der vi er. Vi skaper trygghet å gir ro, for dem som her skal bo. Dette er min tolkning av Lise Amundsens skulptur solfanger Som står i innkjørselen til Halden sykehjem. Ser du solfangeren ved porten? Den er satt der for å gi noen assosiasjoner om det livet som skal bli. Vårt mangfold skal gi trygghet for at de som kommer hit. Skal trives, og blomstre på livets siste bit. Lisbeth Bjerke

4 Halden sykehjem jubilerer det er 30 år siden vi åpnet for den første pasienten. Fredag 26 september var det jubileumsfest for personalet og frivillige på Venås hytta. Onsdag 22 blir det fest for pasienter og pårørende. Det starter ned en konsert it Trivselsstua i 1 etasje så går vi til de respektive avdelingene hvor det blir servert kaffe og kake. Marit Wahlund har jobbet her siden starten i 1984.

5 Onsdag 22 oktober, jubileums konsert med Åsmund Kaldestad, Rebecca Rognøy og Silje Katinka Eriksen

6 Åsmund Kaldestad sang med glød og innlevelse. Repertoaret var alt fra musikal til Per Sivle s den fyrste song eg høyra fekk Rebecca Rognøy sang vart og vakkert alene og sammen med Åsmund. Silje Katinka Eriksen akkompagnerte vakkert på piano. Både pasienter og pårørende Hygget seg.

7 Med dette er Halden sykehjems 30 års jubileum behørig markert. En stor takk til våre gjester: Kirsten Kullerud, Berit Høydal og ordfører Thor Edquist Takk til personalet og frivillige som var med på å gjøre denne kvelden til en fin kveld for oss alle.

8 Iddebo. Iddebo s venner arrangerer mange aktiviteter i løpet av en mnd. Annenhver tirsdag og torsdag er det bingo i avdelingene. Annenhver torsdag er det aktivitets gruppe i kjeller etasjen. En onsdag i mnd. Er det fest. I tillegg til dette bistår de på konserter og teater forestillinger. Og de arrangerer utflukter. Alltid positive og blide. All ære til dem.

9 Karrestad. Karrestad sykehjem har fått en ny hage stue «Drøm ble til virkelighet. Karrestad Sykehjem fikk i sommer pengegaver fra Halden Sanitetsforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Med disse midlene ble drømmen om et funksjonelt og flott «uterom» realisert. Vi har kjøpt inn to spisegrupper, to parasoller, partytelt, sofagruppe og to putekasser for gavene. Lie handelsgartneri har gitt oss pryd- og nyttevekster i forbindelse med gjennomført fornyelse. Tusen takk til alle bidragsytere! Dere har på den måten bidratt til at uterommet gjennom sommeren har fremstått som fargerikt og vakkert. Pasienter, pårørende og ansatte setter stor pris på den totale fornyelsen vi har fått mulighet til å gjennomføre. Igjen vil vi si tusen takk!» På vegne av pasienter, pårørende og personalet på Karrestad sykehjem: Anita Hammerstad.

10 Julemesse på Karrestad Mandag 24. november Klokken 10,00 til 12,30 Det blir salg av Handarbeid det blir loddsalg. Vi serverer kaffe og vafler. Trekkspill musikk. Velkommen!

11 Hygge treffen på Karrestad er åpen for de som bor både på eldresenteret og i sykehjems delen. Av og til kommer det også pasienter som bor hjemme. Hver mandag og onsdag samler Bjørg Grimstad og hennes frivillige hjelpere ca. 15 pasienter til sosialt samvær, trim,bingo og kaffe. Bjørg forteller at de deler minner og snakker om livet før og nå. Av og til leser de små stykker til gjenkjennelse og glede. Pasientene setter stor pris på disse hyggetreffene. Siste torsdag i mnd. er det hyggetreff med Gerd,Reidun og gruppa Idar i spisesalen på eldresenteret. Kl ,15. Annenhver torsdag er det hyggetreff med :Reidun, Nel, Sissel og musikere Arild og Roy i sykehjems delen kl ,15. Begge steder har også besøk- svenn med hund en gang i uken i regi av Røde kors som også sørger også for at det er en besøksgruppe noen fredager i mnd. I tillegg har B.R.A. helselag hyggesamvær en gang i mnd. Det skjer mye positivt rundt om på sykehjemmene i Halden Takket være alle våre flotte frivillige medarbeidere og ikke minst et positivt personale som også ser hva dette betyr for pasientene.

12 «Det er ingen sykdom å være gammel. Vi må ikke ha et en- sidig fokus på det syke, men også se etter det friske.» kilde :St.meld.: nr. 25 ( ) 2006)

13 Halden sykehjem. Det foregår mye skolering og kursing i trivsel stua på Halden sykehjem. Demensforeningen har hatt pårørende skole: Å leve med demens,hver mandag i oktober. Sorg og omsorg har samlinger jevnlig, I tillegg til dette er det møter og samlinger av ulike slag flere ganger pr uke. NB: Trivselsstua kan også lånes til bursdags feiringer og minnesamvær for våre pasienter. På de neste sidene presenterer vi et undervisnings opplegg som er rettet mot helsepersonell i Halden kommune, enhet sykehjem. Dette er verktøy som er trygge å bruke i forhold til å gi rask og riktig behandling av pasientene.

14 ALERT Kommer fra USA på begynnelsen av 2000 tallet. Man gjorde studier på pasienter med hjertestans. Når man gikk tilbake så man at mange pasienter hadde symptomer av ulik grad i 8-24 timer føre hjertestansen. Man innså viktigheten av å observere og tidlig sette inn tiltak for å forebygge videre utvikling av alvorlige tilstander. Forhindre organsvikt. A=acute L=lifethreatening E=events R=recognition T=treatment Står for å tidlig oppdage og behandle potensielle livstruende hendelser. Man skal lære å kjenne igjen en risikopasient, forutse, forebygge, behandle og kommunisere. Vi går systematisk igjennom hvordan vi skal vurdere en syk pasient. Bruker ABCDE metoden. Airway/luftveier: Her går vi igjennom frie luftveier og tiltak for å få frie Breathing/respirasjon: Her går vi igjennom detaljert hva vi skal observere og tiltak. Circulation/sirkulasjon: Her går vi detaljer igjennom hva vi skal observere og tiltak for å opprettholde en god sirkulasjon. Disability/bevissthet: Bevissthetsnivå, blodsukker. Hvor bevist er pasienten. Exposure/undersøke hele kroppen. Se på hele pasienten. EKS se etter sår, blødninger. Tempratur. På kurset lærer deltagerne viktigheten av å alltid gjøre alle vurderingene i riktig rekkefølge for å ikke overse noe. Lærer seg å prioritere og forstå viktigheten av rekkefølgen. Det hjelper ikke å spjelke et beil, hvis ikke luftveiene er fri.

15 Mews er et verktøy vi lærer å bruke for å få frem en scor.

16

17 Country comfort Viseklubben Lars Lise og kællæne Tor Hveding Roy og Arild

18 Tema samling V/ prest Kristin Bakkevig og frivillige medarbeidere: Nel Hafsrød og Reidun Olsen. På Halden sykehjem prøver vi stadig ut nye aktiviteter, tirsdag 7 oktober testet vi ut en ny modell for en andakts samling. I samarbeid med prest Kristin Bakkevig valgte vi å lage en mimre andakt. Den lille mimrestua vår i 3 etasje var fylt til siste plass denne tirsdagen, kaffebordet var dekket til kirke kaffe og temaet for samlingen var konfirmasjon. Temaet ble valgt på grunn av at presten akkurat hadde startet opp med nye konfirmant kull. Alle husket godt tilbake til egen konfirmasjons tid med pugging av Bibel vers og salmer og med redselen for å ikke huske alt da de sto der med familie og venner, ja hele bygda som tilhørere. Praten gikk nok også om selskap og gaver, men ikke slike gaver og mengder som dagens konfirmanter venter seg på sin store dag. Tirsdag Denne samlingen var lagt opp med temaet høst takkefest som jo er et tema i kirker og menigheter akkurat i disse dager. Høstens frukt og grønsaker var sammen med løv og høstfargene rammen rundt denne samlingen. Også denne gangen var mimrestua full og praten gikk lett rundt disse temaene. Salmer og sanger ble løftet fram og sunget. Pasientene var enige om at dette hadde vært en fin samlingsstund og alle ville gjerne delta neste gang. Neste tema samling er 25 november, da er det advent som er temaet.

19 Bingo er populært og konsentrasjonen er på topp. Mimregrupper og hyggetreff Er også aktiviteter som samler mange. Kaffe og vafler smaker alltid godt.

20 Mannsgruppa er i mimrestua annenhver mandag, sosialt samvær er hensikten og her er det mye latter og gode historier og litt alvor. Utsikt fra mimrestua

21 Julemesse på Halden sykehjem Fredag 5.desember Klokken 10,00-15,00 Sted: Trivselsstua i første etasje. Vi serverer kaffe og sveler. Det er bøtte lotteri, salg av kaker, syltetøy, handarbeid, kort, m.m Vi har en loppe krok med mange spennende ting. Pengene vi får inn går uavkortet til trivsels tiltak for sykehjemmets pasienter. Velkommen!

22 Solheim senter. Også på solheim skjer det en hel del, her er det også mange frivillige medarbeidere som kommer og bidrar. Annenhver tirsdag er det hyggetreff og eller bingo. Et hyggetreff i mnd er i samarbeid med dagsenteret da samles alle som har lyst til sosialt samvær med levende musikk og allsang. Kaffe og kaker og ikke minst til sosialt samvær. En tirsdags kveld i mnd. Er det fest. Gubbetreffen samles i stabburet hver onsdag formiddag de lager fuglekasser har mye sosialt fellesskap. Også på Solheim er vi i gang med besøksvenn med hund.

23 Julemesse i Stabburet PÅ solheim Fredag 12. desember 10,00 til Og lørdag 13. desember 11,00 til 15,00 Loddsalg, kaffe og sveler/ kake. Loppe marked og salg av, fuglekasser m. m Velkommen! Hilsen «Gubbetreffen»

24 Et lite hjerte sukk helt til slutt,. Konserten med Åsmund Kaldestad har vært på Halden sykehjem, Iddebo og Karrestad, dessverre har jeg ikke fått noen bilder derfra. Det er supert om dere kan ta bilder og sende meg sånn at vi får en mer mangfoldig avis, jeg ser at det blir veldig mye Halden sykehjem, men det er her jeg har best mulighet til å følge opp. Av private årsaker jobber jeg bare 50% for tiden derfor trenger jeg hjelp fra dere der ute. Det skjer så mye positivt i det daglige rundt omkring i enheten vår, hjelp meg å vise det i ord og bilder. Med vennlig hilsen: Lisbeth Bjerke

25

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født. 19. årgang nr. 2/08 Kommunal informasjon for seniorbergensere Filmskapere på aldershjemmet SIDE 3 Dugnadsånd på Nymark Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2013 Røde Kors besøksvennenene samlet i Alta. Les mer side 3 Minner fra Solferino Les mer side 4 Leksehjelpen på studietur Les mer side 2 Ensomhet

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer