Avisa vår. Godt Nyttår. Er det noen som har nyttårs forsetter i år tro? Jeg tenkte jeg skulle bli flinkere til å trene i 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avisa vår. Godt Nyttår. Er det noen som har nyttårs forsetter i år tro? Jeg tenkte jeg skulle bli flinkere til å trene i 2014"

Transkript

1 Januar og februar2014 Året 2013 ligger bak oss. Det har vært et år med mye aktivitet i enhet sykehjem. Enhet sykehjem omfatter: Solheim senter, Iddebo sykehjem, Karrestad sykehjem, Karrestad eldresenter og Halden sykehjem Godt Nyttår Er det noen som har nyttårs forsetter i år tro? Jeg tenkte jeg skulle bli flinkere til å trene i 2014 Avisa vår Også 2014 vil innebære stor aktivitet og involvere mange frivillige medarbeidere. Vi forsøker å opprettholde å videreutvikle de aktiviteter vi allerede har Aktivitetene er startet opp igjen rundt om i enheten vår. Karrestad har et felles hyggetreff på dagtid mandag og onsdag. Dette driftes av Bjørg Grimstad og frivillige medarbeidere. Hver 3 torsdag blir det hygge treff i spisesalen på Karrestad eldresenteret med musikk og enkel bevertning. Annenhver torsdag er det hyggetreff på karrestad sykehjem, også der med musikk og enkel bevertning.

2 Barn fra Stangeløkka barnehage gikk på alle avdelingene og sang Julesanger for pasienter og personalet vi avsluttet besøket i Trivselsstua i første etasje med saft og pepperkaker. Det er ikke så lett å holde på konsentrasjonen så lenge av gangen.

3 Sjefens hjørne Kjære pasienter og pårørende i Enhet sykehjem Det pågår for tiden store prosesser i enheten, ja i hele kommunen på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Det er varslet omorganisering av Enhet sykehjem. I løpet av denne våren vil dette bli avklart hva det innebærer i vår enhet. Det vil gjelde både ledelse og organisering av tjenesten. Rehabiliteringsavdelingen er fra overført til Enhet sykehjem, likeledes Dagsenteret på Solheim som har 10 dagplasser for personer med demens. Vi opplever det som viktige bidrag til vårt felleskap i Enhet sykehjem og ønsker de hjertelig velkommen Intermediæravdelingen på Halden Sykehjem er redusert med 6 plasser fra Denne avdeling har øyeblikkelig hjelp tilbud istedenfor sykehusinnleggelse, 4-6 plasser. De øvrige plasser er for pasienter som skrives ut fra sykehus og som trenger korttidsplass en periode. I utgangspunktet skulle 10 plasser stenges for korttidsopphold, men på grunn av stor etterspørsel er det foreløpig bare stengt 6. Det er innført ansettelsesstopp og begrenset inntak av vikarer. Det kan derfor medføre at noen oppgaver vil bli prioritert annerledes i hverdagen. Dagsenteret skal redusere 4 plasser som skal gjøres gjeldende fra I tillegg har det blitt vedtatt å vurdere konkurranseutsetting av sykehjem. Til tross for mange utfordringer har vi heldigvis svært mange dyktige medarbeidere som tar utdanning, bidrar til utvikling av tjenestetilbudet og som trofast kommer for å gjøre en god jobb for pasienter og deres pårørende. I desember 13 gjennomførte vi en stor pasient- og medarbeider undersøkelse i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Det var stor deltakelse, derfor er svarene stor verdi for oss og vil skape engasjement for utvikling. På hvilke områder vi bør forbedre tjenestetilbudet vil baseres på hva dere pasienter vektlegger som viktig. Det vil bli en gjennomgang på hver avdeling og vi kommer tilbake til hvilke fokusområder som skal forbedres. Tusen takk til alle dere som har bidratt i gjennomføringen av undersøkelsen og alle dere som har vært villig til å svare. Enhet sykehjem har i mange år hatt en stor gjeng av frivillige medarbeidere, ja faktisk nærmere 70 personer i alle aldre som bidrar til mangfoldet av trivsels og aktiviteter for pasienter og pårørende. De gjør en enorm innsats både for den enkelte pasient eller på de ulike arrangementer som skjer i fellesskapet. De jobber videre og krydrer tilværelens for både ansatte og pasienter. Nå har også Røde Kors henvendt seg til oss med tilbud om besøksvenn med hund. Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk, motvirke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg. Det kan gi glede i hverdagen og bomiljøet. Samtlige hunder er godkjent av veterinær og vært gjennom kurs sammen med sine eiere. Vi satser på en gradvis opptrapping og Karrestad eldresenter er førstemann ut.

4 19 ansatte i enheten har startet på et studie i miljøbehandling. Kurset varer et år og vi deltar i studiegrupper hvor vi lærer om hvordan vi kan gi en god og personsentrert omsorg til personer med demens. Miljøbehandling kan for eksempel være musikkterapi eller fysisk aktivitet Det er aktiviteter som brukes i personsentret omsorg for å tilrettelegge miljøet for hver enkelt person slik at vedkommende kan fungere og trives. Vi lærer mange ulike metoder, deler erfaringer, har et godt studiehefte og mange filmer som vi lærer av. At så mange ansatte engasjerer seg lover godt for å kunne videreføre ny lærdom i praksis. Vi får midler fra fylkesmannen til innkjøp av kursmapper og ellers stiller ansatte opp på fritid eller ledere legger til rette for avspasering. En stor takk til dere alle som bidrar til pasientenes beste, jeg er stolt av å være leder for slike fine arbeidskollegaer. Hilsen Inger Lund Olsen Fra et gruppemøte i kurset om aktivomsorg/ miljø behandling. Enhetsleder Info om besøksvenn med hund. Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg. Det kan bedre humøret og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det. Dyr kan også virke kontaktskapende og fremme et godt miljø. Aktiviteten Besøksvenn med hund er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøkstjeneste. Røde Kors rekrutterer frivillige, som er interessert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon (f.eks syke-/eldrehjem) eller brukere som bor hjemme.

5 Babysang på Halden sykehjem Tirsdag 14 januar fikk vi besøk av Hilde Finsådal og en gruppe mødre og barn som hadde holdt på med babysang i noen uker. Vakre barn og vakre mammaer, med sang,regler og lek loset de oss gjennom 40 minutter med babysang. Vakker sang, kjente regler og glad barnelatter fylte trivselsstua vår denne dagen. Det var mange pasienter som var tilstede og fikk nyte dette. Mødrene var rause med kontakt med pasientene. Pasientene gledet seg stort.

6 Helse huset for Halden og Aremark kommuner inviterer deg til Kreft Kafe klokken 11, tirsdag 21. januar. tirsdag 25. februar tirsdag 25. mars, tirsdag 29. april, tirsdag 27. mai tirsdag 10. juni klokken 17,00 til 20,00 inviterer vi til sommer avslutning på Hvitensten i Torpedal. ta gjerne med ektefelle/venn pris kr pr. person. sted: Trivselsstua i 1 etasje (Halden sykehjem) Det legges opp til et samlings sted for kreft pasienter som enten har, eller har hatt en kreft diagnose. Her kan du møte andre i samme situasjon som deg selv. klokken 11,30 møtes vi over en kopp kaffe du får tilbud om trim v/fysioterapeut Anne Marie Solberg dagens tema, lunsj, avslutning. tilbudet koster kr 50.- pr gang inklusive lunsj Med vennlig hilsen: Ellen Rosseland Hansen kreftkoordinator i Halden og Aremark

7 Litt om fra kreft kafeen er Kreftkafé våren 2014 Våren 2013 startet Helsehuset for Halden og Aremark kafé for personer som har eller har hatt en kreftsykdom. Initiativtagerne er fysioterapeut Anne-Marie Solberg, frivilligkoordinator Lisbeth Bjerke og kreftkoordinator Ellen Rosseland Hansen. Det har vært en god deltakelse, noen har fulgt oss helt fra starten og det kommer noen nye hver gang. Vi starter med litt trim med Anne-Marie, så en veldig god lunsj servert oss av de utrolige frivillige hjelperne vi har og her går praten livlig rundt bordet. Det hele avsluttes medet framlegg eller en samtale om et tema som kan være aktuelt ledet av Ellen Rosseland Hansen. Kreftkaféen er åpen en tirsdag i måneden. Det er bare å komme og prøve om dette er noe for deg eller noen du kjenner.

8 Solheim senter Hei. Vi på avd. A på Solheim senter, er med i prosjektet.»dyrebar Omsorg» Det er forskning ang. aktiviteter, og hvordan pasientene reagerer på dyr, og hvilken effekt den har, i forbindelse med uro for eksempel. Det er samarbeide med universitetet på Ås og Vestfold, Nøtterøy kommune. Vi er i en kontroll gruppe, og skal besvare en del skjemaer. Så har vi plukket ut 6 pasienter som skal ha på seg en actigraf. Det er en slags»klokke» som skal ta inn data om aktivitet, søvn. To av personalet på avdelingen har også gått på» Dementia Care Mapping» kurs, hvor personsentrert omsorg er i fokus. Vi har også tatt eksamen i dette. Det er kartlegging av pasienter og personal, hvor koding er en del av kartleggingen. Vi har foretatt en kartlegging. Pasientene og pårørende har sagt seg villig til å være med. Ellers hadde vi på avd. A en juletrefest. 8.januar, der vi sang, gikk rundt juletre, spiste gryte og drakk kaffe. Dette var for pårørende og pasienter. Utlodning hadde vi også. Pårørende bidro med gevinster, det gjorde også personalet. Veldig hyggelig kveld, og tilbakemeldingen var bare positiv, men deltakerne var slitne. Finn Eng Spilte piano for oss, og Royan trylla. Mvh. Wenche Nilsen Avd A

9

10

11 Iddebo Iddebo s venner er aktive med bingo i begge etasjer, hyggekveld en gang i måneden, aktivitets dager og mimregrupper. Pasientene fra begge avdelingene deltar. Det er viktig med avbrekk i hverdagene. Og uten alle våre frivillige kunne vi ikke gjort alt dette, det er viktig og huske på i en travel hverdag.

12 Karrestad På Karrestad Eldresenter og Karrestad sykehjem er det trim og bingo hver mandag og onsdag i underetasjen. Torsdager er det hyggetreff hver 3 uke på eldresenteret og hver 14 dag på sykehjemmet. Da er det levende musikk, sang og sosialt samvær med kaffe og kaker. Disse bildene er fra Eldresenteret. Arild Andersen og Thore Gretland spilte denne torsdagen.

13 Litt av hvert av bilder Knut Østeby er en av våre flotte besøksvenner som besøker mange beboere hver uke. Han leser, synger og prater alt etter hvordan behovet er. Torsdagenes bingo er populær Mannsgruppe i den nye mimrestua vår. Mimrestua på Halden sykehjem er i bruk hver uke

14 Blomster lykke. En dag kom vesle jenta mi med blomster knopper små klemt i en liten neve, dem skulle mamma få. Hun sa :du skulle bare vite du sånn som jeg måtte streve, det er ikke så veldig lett og over bekken skreve. Jeg plompa nok uti bare ørlite grann, for i den ene skoen min så er det mye vann. Nå svømmer i en kaffe kopp på kjøkken bordet mitt, fem gule blomsterhoder så lykkelig og fritt. På pappas plass ved borde der står en hemlighet. En liten blåveis himmelblå som bare tulla vet, (også mamma da). Av alle lykkestunder er dette av de store, em gule blomsterhoder i en kaffe kopp på bordet. Lisbeth Bjerke. Det gjør vel ikke noe? det tørker nok igjen. Du blir vel ikke sinna og gir meg masse skjenn? Jeg plukka mange gule og så en som er blå, den blåe den tenkte jeg at pappa skulle få. Jeg klemmer vesle jenta mi som hadde slik en streven Forsiktig og med andakt åpner hun den vesle neven.