Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter"

Transkript

1 Avisa vår 4 utgave 2013 Jule messe på Karrestad Julemesse på Halden Sykehjem Julemesse på Solheim senter Presantasjon av stab Oppsummering av aktiviteter Mimrestua på sykehjemmet er flyttet

2 Julemesse på Solheim senter og åpning av stabburet

3 Hyggelig at ordfører, banksjef i Halden sparebank og sjefen i sparebankstiftelsen kom og deltok i åpningen av stabburet. Uten disse kjekke karene hadde vi ikke hatt dette fine stabburet. Tusen takk for all den jobben dere har lagt ned her. Tor Hafsrød, Asbjørn Ramdal og Arve Aronsen Kaffe og sveler gikk unna, mange tok seg tid til en prat og en kopp kaffe.

4 Hygge treffen hadde også i år Julemesse på Karrestad. Mange hadde tatt turen innom messa det var mange fine ting til salgs. Gruppa Idar spilte og sang.

5 Julemesse på Halden sykehjem Det var mange fine handarbeider, kaker, syltetøy, juledekorasjoner og julekort. Salg av kaffe og sveler

6 Halden sykehjem, julemesse Tusen takk til alle som har strikket, sydd, bakt, syltet, eller på annen måte bidratt til at julemessa vår ble vellykket. Til sammen med loddsalget fikk vi inn ca når utgiftene er trukket fra sitter vi igjen med ca kroner som i sin helhet skal brukes til aktivitet og trivsel for pasientene på Halden sykehjem. Basaren blir trukket fredag 20 desember alle vinnere vil bli kontaktet.

7 Vi er så heldige å ha en egen mimre stue den ligger i 3 etasje og brukes hver mandag, da er det mannsgruppe hvor det er fire pensjonerte menn som kommer til sykehjemmet for og lage en hyggelig stund for andre menn. De snakker sammen og leser små korte historier og ikke minst de drikker kaffe og hygger seg sammen. Tirsdager er det mimregruppe, da samles pasienter til en hyggelig prat og ser tilbake på livet som var og er. mimrestua er fylt med gamle møbler og diverse ting som er fine og ha en samtale rundt. Hvem som helst kan besøke mimrestua og slå seg ned en stund hvis rommet er ledig. Alt som er i dette rommet er ting vi har fått som gave. Bla gjerne i bøker og se gjerne på alt som er her, men vi vil gjerne at du setter det tilbake på plass etterpå. Her kan dere booke rommet for å feire en bursdag, eller ha en liten syklubb, ta gjerne med deg ferskt brød og litt pålegg og dekk et koselig bord her til deg og dine. Eller om du bare ønsker og sitte ned og ha en stille stund for deg selv. Mimrestua er for alle som bor på Halden sykehjem, men den må bookes hvis du skal være sikker på at den er ledig. Du finner den rett over gangen for vaktrommet i tredje etasje. Alle rydder etter seg.

8 Presentasjon av Fag og kvalitetsrådgiver Heidi Karlsen Mitt navn er Heidi Karlsen, og jeg er fag og kvalitetsrådgiver i Enhet sykehjem i Halden. Jeg er sykepleier, med videreutdanning i eldreomsorg, palliasjon og prosjektledelse, samt masterutdannelse i tverrfaglig samarbeid i helse og sosialsektoren. Mine arbeidsområder er todelt. På den ene siden har jeg ansvar for fagutvikling, kompetanseheving og veiledning for ansatte, mens jeg på den andre siden arbeider mye med internkontrollsystemet, lovverk og prosedyreutvikling. Jeg er spesielt opptatt av etikk, og har vært prosjektleder for etikksatsingen i enhet sykehjem. I tillegg er jeg leder av KEK, Klinisk Etisk Komite, for helse og omsorg i Halden kommune. Jeg er også tilknyttet flere prosjekter med bla Høgskolen i Østfold, Universitetet i Oslo og andre kommuner i fylket. Målet med mitt arbeid er at dere som pasient og pårørende skal møte gode helsetjenester, med kompetent helsepersonell og av god kvalitet. Det er viktig at vi jobber sammen for å nå disse målene, og at vi utfyller hverandre til det beste i enhver situasjon. Kontoret mitt er lokalisert på Halden sykehjem, men jeg er også mye ute på de andre sykehjemmene. Ønsker du kontakt med meg, er det bare å ringe, sende mail eller stikke innom kontoret. Med vennlig hilsen Heidi Karlsen

9 Ellen Rosseland Hansen Kreftkoordinator for Halden og Aremark kommune Jeg er utdannet sykepleier og har videreutdanning som kreftsykepleier. Jeg har jobbet i Halden kommune i tre a r, før det har jeg arbeidet 23 a r i forskjellige avdelinger pa sykehus. Jeg arbeider na som kreftkoordinator for Halden og Aremark og treffer kreftpasienter i alle aldre og stadier av sykdommen, det er en veldig spennende og utfordrende jobb. Mitt motto er: Sammen blir vi sterke. Jeg er opptatt av at vi har et godt samarbeid i kommunene og med andre samarbeidsparter for pasientenes beste. Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe deg med? Råd og veiledning i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt. Være en samtalepartner som kan hjelpe til å sortere vanskelige tanker i en kaotisk hverdag. En kreftkoordinator kan gi råd og veiledning, til pasient, pårørende, samarbeidspartnere i kommunen være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og deres familier ha oversikt over relevante tjenester og tilbud ha oversikt over og samarbeid med pasientforeningene, frivillige og likemenn Ønsker du kontakt med meg er det bare a ringe, eller du er velkommen innom mitt kontor i første etasje pa Halden Helsehus (Halden sykehjem).

10 Trivsels og frivillig koordinator Lisbeth Bjerke. Jeg startet som pleiemedhjelper på Halden sykehjem oktober deltok på kurs og leste til omsorgsarbeider. Og etter hvert ble det til et fagbrev i Fra 1994 har jeg jobbet med aktivitet og da etter hvert i samarbeid med frivillige, parallelt med at jeg har jobbet i pleien. Samarbeidet med frivillige eskalerte i 2001 da jeg hadde et års permisjon fra pleiedelen for å jobbe med prosjekt. I denne perioden økte staben med frivillige fra 6 til og hyggekveldene ble hver 14 dag for så og øke til hver uke slik som det er i dag. Staben med frivillige har vokst jevnt og trutt i alle år. I 2006 gikk jeg over i annen stilling som da ble til trivsels koordinator. Fra da av har aktivitetsnivået på Halden sykehjem økt fra en gang pr uke til fire dager i uken. Og det igjen gjorde at vi trengte flere frivillige. Jeg har i alle år samarbeidet tett med senter for frivillige tjenester og fram til høsten 2013 hadde vi faste grupper frivillige derfra samtidig som jeg har økt min egen gruppe med frivillige. I 2009 startet prosjekt sammen om minnene sammen med Hilde Finsådal. Kursing av både frivillige og ansatte i forhold til aktivitet og livskvalitet førte til økt fokus på aktivitet og mestring. I løpet av prosjekt perioden endret også strukturen seg i Halden når det gjelder sykehjemmene fra å være 4 selvstendige sykehjem til å bli enhet sykehjem. Mine oppgaver endret seg i takt med dette og pr. i dag har jeg hele enhet sykehjem som arbeids område. Derfor endret det seg fra trivsels koordinator til og føye til frivillig koordinator også. Pr i dag har vi til sammen mellom 60 og 70 frivillige medarbeidere i enhet sykehjem. Vi har aktivitet på alle de fire sykehjemmene og min jobb er blant annet som navnet tilsier å være en koordinator og en tilrettelegger. Jeg prøver og bistå avdelingene der det dukker opp et behov. Jeg har også jobbet med pårørende grupper, sorggrupper og er aktivt med i demensforeningen. Basen min er på Halden sykehjem. Kom gjerne innom og ta en prat. Har du lyst til å være frivillig medarbeider trenger vi deg også. Med vennlig hilsen Lisbeth Bjerke

11 Sjefens hjørne Enhet sykehjem har hele tiden fokus på kvalitet på tjenestetilbud og pasientbehandling. Nå har vi satt fokus på riktig legemiddelbruk. Feil bruk av legemidler fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter. Vi vet at feil i oversikt over pasientenes medisiner, for mye eller for lite medisiner eller kombinasjoner av ulike legemidler, kan føre til skade. Likeledes kommunikasjon mellom behandlere og mangelfull oppfølging kan være områder å kvalitetssikre. Derfor har vi nå satt fokus på legemiddelbruk og Iddebo langtidsavdeling er valgt ut i denne omgang. Både sykepleiere, hjelpepleiere, leder, lege og apotek inngår i prosjektet. Prosjektet vil vedvare frem til sommeren 14. Det har vært et aktivt år med mye aktivitet og trivselstiltak som forhåpentligvis dere alle har nytt godt av. Det har vært stor oppslutning rundt arrangementene så det kan tyde på at dere liker det. Jeg vil spesielt takke våre frivillige medarbeidere som er så kreative, engasjerte og som gir av seg selv, til glede for oss andre ansatte, beboere og pårørende. De frivillige er gode ambassadør for å bidra til en verdig alderdom. Deres frivillighet krydrer hverdagen på mange forskjellige måter. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Inger Lund Olsen Enhetsleder

12 Advents fest på Iddebo Onsdag 11 desember var det hyggekveld på Iddebo i regi av Iddebo s venner. Trekkspill gitar og sang, da ligger det godt an for en fin kveld.

13 Bilde kavalkade fra høstens aktiviteter På Halden sykehjem Personalet på 3 avdeling lager pakker til årets julekalender for pasientene.

14 Bakedag på sykehjemmet Sammen med Solsiden barnehage Muffins er godt, det synes både små og store. Ekstra gode blir de når vi har bakt dem selv.

15 Juleevangeliet Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med et stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem. (Luk )

16

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Avisa vår. Høsten 2014

Avisa vår. Høsten 2014 Høsten 2014 Avisa vår Aktivitetene er i gang på alle våre sykehjem. Ferien er over og vi forsøker å fylle dagene med meningsfullt innehold. Halden sykehjem 30 år! Sjefens hjørne Enhetsleder Inger Lund

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE FIRE Menigheten feirer! Henvisninger 2. Kongebok 23,21-25; 2. Krønikebok 35; Alfa og Omega, bind 3, side 191-198. Minnevers: «Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE SEKS Vanskelige valg Henvisninger Ester 2,19-23; kapittel 3 og 4; Alfa og Omega, bind 3, side 316-317. Minnevers: «Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet» (1. Samuelsbok 16,7). Mål:

Detaljer

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke 600 mennesker fylte Herøyahallen da Misjonskirken inviterte familie og gjester til konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 29. april 2012. Aldri har vel Herøyahallen

Detaljer

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive.

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. SLUTTRAPPORT Hvert skritt teller bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. Prosjektnummer: 2008/1/0601 Virksomhetsområde: Forebygging Søker organisasjon: Stiftelsen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 3 vinteren 2004 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidskiftet vil være, et vindu

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer