bulleteng Glede, samhold og entusiasme! [ bulleteng, -en; -er, -ene (offisiell meddelelse) ] september 2009 Produksjon: Altaposten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bulleteng Glede, samhold og entusiasme! [ bulleteng, -en; -er, -ene (offisiell meddelelse) ] september 2009 Produksjon: Altaposten"

Transkript

1 bulleteng [ bulleteng, -en; -er, -ene (offisiell meddelelse) ] september 2009 Glede, samhold og entusiasme! Produksjon: Altaposten

2 2 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Fremgang og utfordringer BUL idrettspark ble relansert i 2004, og en prosess som startet ved byggingen av BUL Hallen fikk ny vitalitet! Det var imidlertid få av oss som trodde at det skulle ta helle fem år før vi nærmet oss en etablering av det første anlegget i idrettsparken, men kommende sommer er vi heldigvis der. De helt forståelige forventningene og utålmodigheten til hundrevis at unger, foreldre, trenere og aktive kan da omsider innfris! Det er mange årsaker til at ting tar tid, og det har vi som har arbeidet tett med prosjektet lært. Men så omfattende planprosesser krever mye, ikke bare av BUL miljøet, men også av lokalsamfunnet rundt oss! BUL har nå valgt å prioritere leggingen av en ny gressmatte, nytt klubbhus, skiløypen rundt området og skilek anlegget. Det arbeides i tillegg med å få etablert en kombinert sandvolleyball og sandhåndball bane i området allerede kommende sommer. Nå er hvert anlegg isolert sett like viktig, og alt etter som hvem du spør i BUL miljøet eller lokalmiljøet for øvrig, vil du muligens får noe forskjellige svar på hva som er viktigst å bygge først. Jeg har forståelse for at forventningene er sammensatte, og brer seg over et stort spekter, men ber om forståelse for at vi må prioritere det som er mest påtrengende for oss å finne en løsning på. Sammen med et tiltagende arealpress i sentral Alta var det den sterkt voksende aktiviteten i barneidretten, og fotballgruppas aldersbestemte tilbud, som utløste relanseringen av idrettsparken i sin tid. Vi så allerede da at vi på sikt ville slite med å yte et tilfredsstillende aktivitets tilbud til de ungene vi allerede hadde i vårt miljø, og de som ville ønske å delta i vår aktivitet i årene fremover. I dag er situasjonen prekær, og det er helt avgjørende for den aldersbestemte aktivitetens vekst og utvikling at en ny kunstgressbane blir lagt i idrettsparken snarest mulig. Jeg har derfor i tråd med tidligere årsmøtevedtak og styrevedtak gitt beskjed om at arbeidet med realiseringen og finansieringen av kunstgressbanen skal ha høyest prioritet i vårt arbeide på denne siden av nyttår. Når det gjelder leggingen og realiseringen av en ny kunstgressbane kommende sommer, så vil ikke BUL klare å gjøre dette på egen kjøl, og vi er avhengige av at lokalsamfunnet rundt oss stiller opp og bidrar til at vi lykkes med dette. Først og fremst for at næringslivet deler våre grunnleggende verdier, og vårt ønske om å skape en positiv fritid og hverdag for bydelens og byen barn og unge, men også for at dere ønsker å være med på starten av noe unikt i Nord Norge. Litt avhengig av hvilke løsninger vi velger har vi pr dato en udekket finansiering på 2 3 millioner når det gjelder kunstgressbanen, og vi vil ta stilling til løsninger når vi ser i hvilken grad næringslivet er villige til å stille opp på prosjektet. Vi ser at dette er en utfordrende tid mht å få arbeidet inn penger til frivilligheten, både med tanke på det psykologiske klimaet finanskrisen har skapt, og at en rekke andre organisasjoner og gode formål arbeider i det samme markedet. Det er imidlertid vårt håp og vår tro at idrettsparken som produkt og det behovet den skal dekke, sees på som så viktig av alle at her vil man ha et grunnleggende ønske om å delta etter evne! Sett i lys av erfaringene våre med renoveringen av Nornett banen hvor det ble arbeidet inn 1,3 millioner på fem uker til formålet, burde det absolutt være mulig å komme i mål med dette også. Vår utmerkede markedssjef Linn Strifeldt sitter i disse dager og finpusser vårt produkt og de pakkene som vi ønsker å tilby næringslivet, og dere vil se at BUL virkelig har lagt kreativitet inn i vårt ønske om å yte noe tilbake til de som velger å delta sammen med oss. Sponsornivåene er også utformet slik at det skal være mulig for alle å delta uavhengig av omsetning, lønnsomhet og hvilke utfordringer som pr i dag måtte være i bedriften. For å låne et aktuelt politisk begrep, så kan også vi si at «Alle Skal Med»! Ta vel i mot BUL` s representanter i tiden som kommer etter utgivelsen av denne avisen, og lån noe av deres tid til å bli kjent med vårt produkt og det vi kan tilby dere av positive gjenytelser! Med vennlig hilsen Leder Hovedstyret BUL Jan Roger Fagerhaug Tar utfordringen For at den nye idrettsparken skal bli en realitet, er Bossekop UL avhengig av finansiering. Planen er at en del av del av parken skal finansieres av sponsormidler, og denne oppgaven vil BULs nye markedssjef ta fatt i. Det er Bossekop Uls nytiltrådte markedssjef Linn-C. Strifeldt som har fått i oppgave å skaffe sponsormidler til veie. Selv om hun er klar over at jobben kan by på utfordringer, er hun svært positiv. - Det er klart at dette vil bli en utfordrende oppgave å ta tak i. Likevel har jeg såpass stor tro på idrettsparken og hva den vil bety for lokalmiljøet i Alta, at det blir umulig for meg å ikke ha en positiv innstilling. Den nye idrettsparken vil være et samlingssted for aktivitet, glede, engasjement og fellesskap, og den vil gi tilretteleggingen for barn og unge et stort løft. Ut fra signalene jeg har fått, virker det som om denne oppfatningen gjelder for mange både i næringslivet og i lokalmiljøet generelt. Jeg vil tro at næringslivet ser det som positivt at man løfter frem samfunnet de selv og deres ansatte er en stor del av.

3 BULLETENG SEPTEMBER Klubbhus fra morgen til kveld Bossekop ULs nye klubbhus blir mer enn et klubbhus. Det blir et lokalt samlingssted som både våre medlemmer og den øvrige befolkningen i nærmiljøet kan få glede av- både store og små. Bossekop Ungdomslag har i løpet av de siste årene vært i vekst når det gjelder antall medlemmer, noe som gleder oss. I BUL skal vi ha aktivitet for alle. Derfor ser vi også frem til å bygge et klubbhus som vil ha kapasitet nok til å bære antallet medlemmer i klubben - og enda flere! Planene for hvordan klubbhuset kommer til å bli og hvilke funksjoner det vil ha er på det nærmeste klare. Samhold og økt motivasjon Først og fremst ønsker vi å bygge et samlingssted der våre medlemmer kan treffes på tvers av undergruppene. Derfor er det lagt av godt med plass slik at vi kan skape et levende miljø i bygget. Samtlige av våre undergrupper vil få egne kontorer og oppbevaringsplass, vi vil få møterom og romslige fellesarealer hvor både lag, ansatte, frivillige og øvrige medlemmer kan treffes. Arealene vil i større grad tilrettelegge for sosiale aktiviteter og styrket samhold i klubben, både i og på tvers av grupper og lag. Gjennom vår historie har det sosiale samholdet vært en drivkraft og motivasjon for frivillig innsats. BUL har mange engasjerte medlemmer som er fundamentet i klubbdriften. Derfor er det ikke den fysiske bygningen i seg selv som er det viktigste, men det som kommer til å skje der. Bygget vil også inneholde garderober og arealer tilknyttet våre mange utendørsarrangementer. Ut i fra planene slik de foreligger er det rom for at det kan bli en stor skytebane i kjelleren. Det fremdeles en del usikkerhet rundt dette, men hvis vi får det på plass vil det dekke behovet som er i skiskyttergruppa. Når været tilsier det må gruppa trene inne, og banen som brukes per i dag har fått merke årenes løp. Skytebanen vil også kunne brukes av andre lag og foreninger, og til andre aktiviteter. Den kan utfylle en funksjon som danserom, lokale for frilek og til andre aktiviteter. Dansekurs for både store og små er noe som er fristende for enkelte sjeler i klubben, og er absolutt ikke en umulighet. Bredde og valgmuligheter er viktig, og er med på å skape et helhetlig aktivitetstilbud i byen. nye spillearealer til et stort antall barn og unge. Etter hvert vil også andre anlegg spire og gro i området skilekanlegg, turløype, utendørsbaner til en rekke lagidretter etc. Når de øvrige anleggene begynner å ta form, vil vi kunne tilby Altas befolkning et unikt samlingssted som vil være et viktig ledd i arbeidet med å skape et godt, trygt og utviklende nærmiljø. Vi ønsker med prosjektet å skape et helhetlig aktivitetstilbud som når både barnefamilier, unge, voksne og eldre. Målet er å skape en arena for både organisert og uorganisert aktivitet, både på det idrettslige, kulturelle og sosiale plansom både har kvalitet og kapasitet nok til å gi så mange som mulig et godt aktivitets- og fritidstilbud. For i den nye idrettsparken skal det koke av liv og aktivitet året rundt! Mer enn et klubbhus Vi ønsker et klubbhus som er mer enn et klubbhus. Det bør i tillegg komme lokalmiljøet til gode. Klubbhuset kommer derfor til å ha en kulturhusfunksjon, noe som mangler i vestre Alta bydel. Festsalene vil være romslige med plass til mange personer, hvor det største lokalet vil bli ca 145 m2. Lag og foreninger kan bruke det til sine formål, privatpersoner kan bruke det til arrangementer, kulturutøvere kan bruke det som øvings-, fremvisnings- og utstillingslokale og hele nærmiljøet kan bruke det som sosial møteplass. Forestillinger, konserter, skoleoppsett, bryllup, jubileer, øving, bingo, utstillinger, møter og kurs- mulighetene er mange. En forutsetning for at klubbhuset skal kunne bli realisert, er at man får finansieringen på plass. Derfor vil klubbhuset også ha disponible utleielokaler for næringsvirksomhet, på til sammen opptil 700 m2. Dette vil gi nødvendige midler til drift, vedlikehold, renter og avdrag. Samtidig vil næringsvirksomheten være med på å gi bygget et levende preg. Både klubben og næringslivet vil kunne merke fordelene av naboskapet. En lokal ressurs Klubbhuset kommer til å bli hjertet av Bossekop Idrettspark. En kunstgressbane for fotball tar form på arealene utenfor klubbhuset i første omgang, noe som vil gi

4 Allsidig ak en ny san 4 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Masse aktivitet o samlet på ett og s BREVERUD: Den nye idrettssted vil være et samlingssted for mange ulike aktiviteter. Illustrasjonen fra Barlindhaug er den opprinnelige fra Vår visjon og vårt endelige mål med prosjektet på Breverud er å gi lokalmiljøet en komplett idrettspark der man kan bedrive en rekke aktiviteter på et og samme sted. Idrettsparken vil tilrettelegge for økt aktivitet og glede ved at men bedrer banekapasiteten i Alta, samtidig som man gir rom for flere ulike idretter og aktiviteter. Breverud har en sentral beliggenhet i Alta. Innen gangavstand finner man skoler med til sammen 750 elever, 9 barnehager, eldresenter og 1/3 del av Altas befolkning. BUL ønsker å kunne gi alle disse et godt tilbud med allsidige fritidsaktiviteter. Parklignende Idrettsparken vil på sikt inneholde en rekke forskjellige idrettsanlegg i parklignende omgivelser. Her vil det være noe for alle aldersgrupper, alle ferdighetsnivå og interesser. Dette har vært en av grunnpilarene i arbeidet med Breverud helt fra starten, sammen med fokuset på å få til gode sosiale møteplasser på tvers av generasjonene. I løpet av neste år er målsettingen, i tillegg til kunstgressbane og klubbhus, å få på plass turveien rundt anlegget, et skileikanlegg og en bane for sandvolleyball. Denne vil bli stor nok til at det også skal være mulig å spille sandhåndball og fotball der. Dette er begynnelsen på prosessen med å fylle området med aktivitetsflater for hovedsakelig uorganisert aktivitet. Stort spekter Utover anleggene som nå er nevnt er det planlagt tilrettelegging for et bredt spekter av idret- En sandbane stimulerer til mange ulike aktiviteter, og kan brukes til mye. Samtidig har den lave oppføringskostnader, og den er enkel og anlegge. Som et av de første anleggene i idrettsparken vil det våren 2010 anlegges en sandbane som kan brukes blant annet til beachhåndball og beachvolleyball. Banen vil i hovedsak brukes til uorganisert aktivitet, men man kan også bruke den som treningsbane og konkurranser. For håndballspillere vil en sandbane være snillere mot knær og

5 BULLETENG SEPTEMBER g glede amme sted! Hva mener andre? Vi har spurt en rekke personer om hvilken betydning de tror idrettsparken vi planlegger på Breverud vil få for lokalmiljøet. Liss Heitmann, inspektør ved Gakori skole: Jeg synes det er bra at dette skjer. Det er positivt, og jeg håper det bidrar til et bedre oppvekstmiljø. Det som etter min mening er viktig er at man først og fremst ivaretar breddeidretten. Og hva med et innendørs treningsstudio, slik at foreldre kunne vært der mens barna er på trening? Kristen Albert Ellingsen, førstelektor ved Høgskolen i Finnmark: Jeg synes idrettsparken er svært viktig! Jeg har selv barn som har vokst opp i området, og jeg vet at Bossekop ungdomslag gjør en god jobb for lokalmiljøet. Det jeg også vet, er at anleggssituasjonen per i dag er preget av dårlig kapasitet. Derfor trenger vi en slik idrettspark. ter ag aktiviteter. Her kan nevnes tennis, BMX, skate, ishockey, basketball og et amfi/ utescene. Dette er eksempler på en blanding av aktiviteter som appellerer til forskjellige aldersgrupper, og som er en miks av tradisjonelle idretter og nye idretter i vekst. Det er ikke til å komme fra at det tar tid og tivitet på dbane! ledd, og den gir god trening og avveksling. Skoler og barnehager i området vil kunne få nytte av banen, og barn og ungdom kan treffes for lek og aktivitet på ettermiddagstid. Vi ser for oss en uhøytidelig beachhåndball turnering allerede i sommer, noe som kan by på masse latter og gøy for alle aldersgrupper. Magnus (f.v.), Henrik, Thomas og Aleksander fra BULs håndballgruppa ser frem til en ny sandbane koster en god del penger å forandre ei myr til et spennende område for allsidig aktivitet innen idrett og kultur. Vi vil bygge ut i takt med finansieringen av de enkelte anlegg på en økonomisk forsvarlig måte. Breverud vil få en stor betydning for et bedre bo og oppvekstmiljø for byens befolkning, og vi er trygge på at dette er en av de beste samfunnsøkonomiske investeringer i Alta noensinne. BUL ønsker også et samarbeid med andre lag, organisasjoner og enkeltpersoner som har et ønske om å bidra til å få realisert et anlegg for nettopp sin idrett eller aktivitet. Er du en av dem, så ikke nøl med å ta kontakt! Tor Helge Reinsnes Moen, leder for Ungdommens Hus: Gode kulturtilbud i områdene der barn og unge bor er svært viktige for trivsel og danning. Det være seg breddeidrett, parkanlegg, danserom eller trygge møteplasser. Sånn sett er et hvert godt nærmiljøanlegg svært viktig for å ta vare på seg selv og menneskene rundt seg. Pål Øien, daglig leder i Alta Motor Jeg mener det er svært positivt at BUL tar på seg et så stort løft for nærmiljøet, det er veldig tøft gjort. Idrettsparken vil bli viktig for Bossekop handelssenter. For Alta Motor vil tiltaket få en indirekte betydning. BUL retter fokus mot barn og unge, og det er nettopp denne gruppen som er Alta Motors fremtid. Jeg ønsker prosjektet hjertelig velkommen!

6 6 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Med tradisjoner i og blikket mot fre Av Gunn Heidi Henriksen Samhold, dugnadsånd og realiseringsevne er sterke tradisjoner å ha i ryggen når fremtiden skal formes. En rekke hedersmenn og -kvinner har bidratt gjennom lagets historie. De har gjennom sin innsats skapt en solid plattform for dagens aktivitet i Bossekop ungdomslag. En sterk historie og tradisjon forplikter. Dagens tillitsvalgte, aktive og medlemmer hele lokalsamfunnet vårt har mye å ta vare på og leve opp til for å videreføre slike verdier. BUL bygger ikke bare på Breverud, BUL bygger mest av alt på en solid tradisjon og historie, der samhold, dugnadsånd og realiseringsevner har vært sentrale element gjennom snart 100 år. Utdrag fra BULs historiebok gir et ørlite glimt av den innsats som har vært lagt ned i klubben fra etableringen i Året er 1912 Titanic s forlis hadde vært det store samtaleemne bland folk i bygda hele forsommeren. Oppføringen av nordlysobservatoriet på Halde var kommet i gang. Det er alt langt ut på sommeren. I dag skal det skje noe spesielt. Det er innkalt til møte hjemme hos Skolemesteren Hans Rusten i Bossekop. Det skal startes et ungdomslag. Mange ungdommer, men også eldre var møtt fram. Ungdomslaget holder sitt konstituerende møte den 25. juli, der Rolf Blaker ble valgt til ungdomslagets første formann. Lite ante vel Blaker hvilket grunnlag som var lagt, og hvilken betydning denne stiftelsen ville få for lokalsamfunnet. Lagets stiftelsesnavn var Alten Kristelige Ungdomslag. Etter lagets første leveår ble ordet «kristelig» strøket, men navnet Alten Ungdomslag var ennå i bruk i Fra hvilket tidspunkt laget endret navn til Bossekop Ungdomslag er ukjent, men trolig skjedde dette like etter. Ungdomshuset reises I merkeåret 1915 overtar en samfunnsengasjert Bossekopgutt formannsvervet. Navnet er Carl Jøraholmen. Carl har gått i garvelære men behersket også bygningsfagets kunst. Ungdomslaget hadde i sine første leveår fått en betydelig posisjon i lokalsamfunnet Bossekop. Det var utvilsomt et savn blant ungdommen i Bossekop at de ikke hadde et eget tilholdssted for sine ungdommelige aktiviteter. I et samarbeid med Alten Turnforening, som hadde mange felles medlemmer med Alten Ungdomslag, blir Carl den som drar i gang prosjektet med et eget lokale for foreningene. Sparebanken oppsøkes der det blir ordnet med lån og kjøpmann Diedrik Nielsen leier en parsell av sin eiendom til formålet. Den 7. juni 1915 blir leiekontrakten undertegnet. Sammen med Karl Mathilassi reiste Carl Jøraholmen det første ungdomslagshuset i løpet av sommeren og høsten. Huset sto ferdig i oktober/november og innvielsen fant sted under store festligheter. Det var et lokale som ungdommen følte seg hjemme fra første stund, og nå økte ungdomslagets aktiviteter betraktelig. Aktiviteten Aktiviteten på ungdomshuset i årene fremover var stor, med kaffeservering på dagen, kinoforestillinger enkelte kvelder og dans fredag, lørdag og søndag. Markedsfestene fylte lokalet, og bød ofte på påfølgende håndgemeng ut på kvelden. I slike tilfeller besørget sterke menn at kamphaner ble kastet ut så dansen kunne fortsette. I lagsavisa «Kometen» ble dette etterpå beskrevet med et vers: «Det var et slagsmål uten lige, man så dem ligge i sneen og krige». Men ungdomslokalet ble også brukt på andre måter. Handelsreisende som besøkte Alta hadde utpakning der, og det ble avholdt rettsmøter i ungdomshuset. Ungdomshuset var utgangspunkt for skirenn og populære sparkekonkurranser, og turnforeningen hadde sin aktivitet på huset. Men i første rekke var ungdomshuset et sosialt samlingssted for møter, dans og kulturaktiviteter av ulikt slag, der blant andre Nordahl Grieg proklamerte dikt på 20-tallet. Nedturer Lagets historie har også bydd på en rekke utfordringer og nedturer, en av disse kom på 20-tallet. Da kom ikke bare den første bilen til Alta, det gjorde også «spanskesyken». På grunn av smittefaren prøvde myndighetene å begrense offentlige sammenkomster, og lensmann Borchrewink forbød fest på lokalet. For ungdomslaget betydde det at laget ikke lenger hadde inntekter. Arthur Jansen ledet laget på den tiden, og det er blitt fortalt at når lensmannen snudde ryggen til, tente Arthur lampa og festen kunne fortsette bak mørke gardiner. Sent i kveldinga kunne shillingene telles, og terminen til banken var reddet. I ettertid har Arthur fortalt at det i laget var en sterk stolthetsfølelse for at man skulle klare sine økonomiske forpliktelser. Tross harde år og nedturer sørget iherdige ildsjeler for at ungdomshuset gjennomgikk flere utbedringer og oppussinger. Aktiviteten var stor og spesielt var kinodriften gjennom mange år en inntektskilde for vedlikehold og utbedring av lokalene. Medlemstallet økte og behovet for større lokaler meldte seg. I 1934 ble ungdomshuset bygd ut, og utbyggingen ble markert med høytidelig innvielse og hornmusikk søndag 2. november. Skansen Ungdomshuset og alt utstyret gikk tapt under 2. verdenskrig og evakueringen av Finnmark. Lagsarbeidet startet opp igjen i 1946 og den første generalforsamlingen etter krigen ble avhold i januar 1947 der Kristian Heitmann ble valgt til formann. Året etter overtok Roald Johnsen, som etter hvert skulle bli en av de sentrale lederne i laget til langt ut på syttitallet. I etterkrigsårene fristet ungdomslaget tilværelse i forskjellige lokaliteter. Aktiviteten var stor, og behovet for et eget tilholdssted meldte seg med økt styrke. I februar 1952 står Skansen endelig ferdig, med en grunnflate på 400 kvadratmeter, hvor 1.etasje rommet en sal med scene, inngangsparti, kjøkken og restaurant. Navnet Skansen er velkjent blant mange av de som var unge på 50- og 60-tallet i Alta. Mange altaværinger tok i disse årene sine første dansetrinn der, eller opplevd sin første forelskelse der. Skansen, med kaffe og wienerbrød i restauranten eller rock n roll og tango for to med oppgjør mellom Bossekop og Elvebakken på yttersiden, eller ei halv ei på rundgang på baksiden. Med tanke på de utfordringer folk flest stod overfor i gjenreisningsårene er det imponerende at det i det hele tatt var mulig å realisere et slikt bygg i en slik tid, dette kan SKICUP: Barn og ungdom har stått i sentrum, sommer som vinter. SKANSEN: Ungdomslaget har ikke bare drevet med idrett, men også sosial aktivitet og anleggsbygging. Her er Skansen ferdig i (Fra BULs histioriebok)

7 BULLETENG SEPTEMBER ryggen mtiden SKØYTER: Jan Egil Storholdt og Eric Heyden i sving på 1500-meter i (Fra BULs historiebok) kun forklares gjennom lagets sterke tradisjoner for fellesskaps- og dugnadsånd. BUL-huset I 1972 ble Skansen vedtatt solgt til høystbydende og arbeidet med å realisere et nytt klubbhus startet. I et ekstraordinært årsmøte januar 1973 velges Asbjørn Haugjord (formann), Joakim Nilsen og Leif Jansen til plan og byggekomité for et nytt klubbhus. Men komiteen støter på en rekke utfordringer. Av protokoller fremgår det at komiteen i tiden november 1973 til november 1974 avholder nærmere 50 møter. Bygningssjefen ville ikke anbefale tomt. Kraftlaget sa nei til tomta på grunn av høyspentlinje. Forhandlingene med STUI var svært negative. Kommunearkitekten likte heller ikke planene om nytt klubbhus. Særdeles dårlig likte han tegningsutkastet som han mente var «fjøslignende», og krav om tilfluktsrom bringer saken helt til departementsnivå. Byggekomiteen stod imidlertid på og man fant etter hvert løsninger på alle områder. Ing. Harald A. Paulsen ble engasjert. Paulsen både tegnet klubbhuset og var byggekontrollør for kun kr Det ble lagt ned en betydelig dugnadsinnsats i arbeidet med BUL-huset, ikke minst stod byggekomiteen for et vesentlig bidrag. Innsatsen ga resultat og det første styremøtet ble avholdt på BUL-huset 15. oktober Totalregnskapet ble kr inkludert inventar. Tippemidlene utgjorde kr Laget betalt ca kr i merverdiavgift, så det offentlige bidraget må sies å være minimalt. Til gjengjeld stod en rekke firmaer i Alta bak store bidrag til bygging og innredning. Spesielt nevner byggekomiteens protokoller John Ek, Karl S. Johansen, Bjarne Johannessen, Alta samvirkelag og Harald A. Paulsen. Bankforbindelsen var Alta Sparebank som laget hadde brukt siden stiftelsen i BUL hadde igjen eget klubbhus, og aktiviteter som dans, ulike sosiale sammenkomster og festligheter fyller straks det nye klubbhuset. BULhuset ble i 1976 utvidet og det er tillegg foretatt renovasjon av begge etasjer. Breverudmyra På årsmøtet i 1997 ble det reist spørsmål om fremtidig bruk av BUL-huset. En ny tid, nye krav, økt aktivitet og voksende medlemsmasse ga nye behov. Samtidig var fotballaktiviteten økende og banekapasiteten presset. En renovering og utvidelse av BUL-huset vurderes, det utarbeides skisser og kostnadsoverslag for en utbygging, men tomteforholdene begrenser videre utvikling for lagets aktivitet i området og det konkluderes med at klubbens aktiviteter krever andre løsninger. Blikket blir vendt mot Breverudmyra som er regulert til idrettsformål. BUL har tidligere vurdert utbygging på myra, men vanskelige og svært kostnadskrevende grunnforhold har vært et vesentlig hinder for utnyttelse av området. Det sitter derfor langt inne å gå løs på utvikling av dette området, men utfordringer knyttet til sportslige og sosiale aktiviteter krever at man på nytt ser på mulighetene for utvikling av Breverudmyra, og planarbeidet påbegynnes i Klubben går inn i krevende planprosesser som tar nærmere 3 år, og det legges inn store ressurser i planarbeidet både økonomisk og menneskelig. Ved inngangen til 2008 ruller de første maskinene inn på myra for å bytte ut m3 myr med stein og sand. Nødvendige masser skriftes ut og Breverud får et hvileår for å la massene sette seg før videre utbygging. Fremtiden Vi har en innholdsrik historie bak oss, historien fremover er det dagens BUL ere som skal skrive sammen med våre omgivelser. Vi har utfordrende oppgaver fremfor oss, som realisering av ny fotballbane, etablering av skiløypen som vil omkranse området, nytt klubbhus og andre anlegg for idrett og sosiale aktiviteter. Visjonen er å skape et pulserende samlingssted for dugnadsånd, fellesskap og engasjement sammen med våre omgivelser, der andre foreninger, beboere i området, næringsliv og det offentlige er viktige medspillere. Sammen kan vi skape et hjerte for hele bydelen, der generasjoner og aktiviteter kan møtes på tvers. Gjennom å bygge videre på verdier som glede, samhold og felles innsats kan vi videreføre en sterk fellesskapsånd og gjennom den sikre et trygt og godt nærmiljø for alle. Kilde: BULs historiebok, Bossekop Ungdomslag gjennom 85 år, Et billigere alternativ til badeland? Hva med en runde undervannsfotball? Slik så banen ut i fjor vår. Vi er full gang med utviklingen av en kunstgressbane på Breverud. Selv om det er tørt og fint på området nå, har det ikke alltid vært slik. Ettersom dreneringen fremdeles ikke er på plass, kan området der den nye kunstgressbanen etter hvert vil ta form bli litt flombelastet fra tid til annen spesielt når snøen er i ferd med å tine. Øyenvitner kan melde om at de lokale måkene har hengt rundt plaskedammen i håp om fiskelykke. Ettersom kommunen allerede er i gang med badeland, står vi over for denne gang. En god del rør skal derfor graves ned i høst, slik at regn- og snøvannet trekkes raskt ned i jorden, og området kan bli klargjort for en ny spilleflate for barn og unge. Disse rørene skal ned i jorda så banen holdes tørr

8 8 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Øivind Granerud benytter anledningen til en fotballprat med keeperne Sissel R. Paulsen og Malin F. Isaksen fra jenter 94 mens de venter på ledig bane. BUL har nærmere 30 trenere og lagledere, her representert ved Erling Persen og Øivind Granerud. Lillejenter 98 sammen med trenerne Ove Kristian Johansen og Roy Heggelund Når barneidretten har trening koker det av aktivitet, og banen er overfylt. Barna har de likevel gøy Nornett-banen må være noe av det best utnyttede arealet som fins for barne- og ungdomsaktivitet i hele landet. Gjennom skoleåret bruker elever banen til fotball, lekearena eller skøyteaktiviteter på vinterstid. Straks snøen og isen er borte fylles den med fotballaktivitet til langt på kveld både ukedager og helger til snøen igjen kommer. 500 spillere på en bane Fotballgruppa i BUL samler over 300 fotballspillere fra lille- til seniornivå. I tillegg har barneidretten fotballaktivitet gjennom sommeren for sine 200 mini- og myggspillere. Med over 500 små og store fotballspillere som ønsker seg treningstid, og alle kamper som skal avvikles gjennom sommeren for BULs 20 aldersbestemte - og 3 seniorlag, blir det trangt om plassen og et puslespill å fordele treningstid. Stor aktivitet Vi besøker BULs hjemmearena og treningsfelt en vanlig onsdag i slutten av august. Det myldrer med fotballaktivitet. Her finner vi trenere, spillere og foreldre som ser på kamp. På storbanen pågår det en småguttekamp mellom BULs egne gutter og Indrefjord. På lillebanen trener første års lillejenter 98 årgangen. Ett av klubbens jentelag, 94 jentene, varmer opp på sidelinja for å være varm til de får overta lillebanen. 93 jentene har vært nødt å la sin trening utgå denne onsdagen fordi banen er fullbooket. En ganske vanlig hverdag for BUL lagene. Trenertetthet og kompetanse En av de mange BUL trenerne som har lagt ne Ø la sid ni so st te ku se so fo ne ko de sp va de

9 BULLETENG SEPTEMBER d utallige dugnadstimer for klubben er vind Granerud, trener for 94 jentene. Hans g har begynt oppvarminga til dagens økt på elinja, mens de venter på å få ledig trengsflate. Granerud har mange år bak seg m BUL trener både på senior- og aldersbemt nivå. Han har et brennende fotballhjerog er en av få trenere i Finnmark med D- rs. Granerud har gjennom mange år fokurt på trenertetthet og trenerkompetanse m viktige forutsetninger for å skape gode tballaktiviteter, og har kurset en rekke trere opp gjennom årene. Han er nylig hjemmmet fra en uke med C-trener kurs i Larvik r han har vært instruktør og syns det er esielt gledelig at BULs trener Erling Persen r med der og hevdet seg bra som en av 24 ltakere fra hele landet. Utvikling og nye behov BUL har med seg mange og entusiastiske trenere på aldersbestemt nivå, der man i tillegg til Øivind Granerud og Erling Persen finner kjente trenernavn som Isak Ole Hætta og Tor Even Stamnes. En rekke av BULs trenere ønsker også å følge kurs gjennom vinteren, noe som langt fra er en selvfølge når man tar i betraktning at trenergjerningen for aldersbestemte lag uføres på idealistisk og frivillig basis. Den voksende kursetterspørselen gleder fotballentusiasten Granerud, men han peker også på utfordringene dette gir med hensyn til banekapasiteten. Gode treningsarenaer er en elementær forutsetning for aktivitet og utvikling. Mange og entusiastiske trenere og spillere gir større behov for treningsareal, og da er dagens banekapasitet langt fra tilstrekkelig for det store antall spillere og lag BUL har. Ny bane på Breverud Også Erling Persen ønsker seg bedre banekapasitet. Persen har sammen med Kyrre Esaiassen trent 93 jentene gjennom mange år, ett av BULs store jentekull. Med så mange spillere og begrenset banekapasitet kan det være utfordrede å være trener. Akkurat denne kvelden har også hans lag måttet avlyse treningen på grunn av sprengt kapasitet. Men. smiler Erling på sin vanlige og joviale måte. - Trenerne i BUL er blitt vante til å være fleksible og løsningsorienterte, når man har en slik tilnærming går det meste seg til, selv om både kontoret vårt og trenerne får ekstra organiseringsarbeid med de rammene vi har i dag. Persen peker også på viktigheten av å legge til rette for uorganiserte fotballaktiviteter. Løkkefotballen har alltid betydd mye for utvikling av tekniske ferdigheter. Det fins få tilgjengelige områder for fri fotballek i området, noe som begrenser spillernes mulighet til å drive fotballaktiviteter på egen hånd. Neste år planlegges det å rulle ut en ny kunstgressbane på Breverud, noe også Persen ser frem til, men han tror på ingen måte at BUL vil få et luksusproblem med en bane til. - Med så stor fotballaktivitet som vi har, og med så mange fotballspillere som fins i området, vil vi fylle også denne banen med aktivitet på et øyeblikk, smiler han avslutningsvis. Tekst og foto: Gunn Heidi Henriksen

10 10 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Dugnadsånden lever BUL består av mange dyktige og engasjerte enkeltmennesker som ikke er redde for å ta et tak for fellesskapet. Til sammen utgjør den frivillige innsatsen i klubben ca. 25 årsverk! Det forutsettes i økende grad at de som tilhører et distrikt eller en bydel selv organiserer og tar ansvar for å skape et levende lokalmiljø, gjerne gjennom lokale lag og foreninger. Det er videre ingen tvil om at den frivillige innsatsen er fundamentet i store deler av landets foreningsliv. I så måte er BUL intet unntak - snarere tvert i mot! Uten våre mange engasjerte medlemmer, som både ofrer kvelder og helger for å holde aktiviteten i gang, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Trenergjerninger, styreverv, loddsalg og vaffelsteking under en av våre mange arrangementer - alt sammen like viktig for å holde aktiviteten i gang i klubben. Et grovt anslag viser at den frivillige innsatsen i klubben utgjør ca. 10 millioner kroner på årsbasis, det vil si ca. 25 årsverk - noe som gjør gruppen av frivillige til BULs største sponsor. Odd Thomassen er en av BULs mange ildsjeler. Han er nok et kjent fjes for mange i Alta, og du har sikkert sett han sittende ved en av våre mange butikker for å skaffe inntekter til klubben enten det dreier seg om å selge skrapelodd, kjøre bingo eller selge fenalår i førjulstider. Dette har han gjort i snart 10 år. Thomassens bidrag til klubben er upåklagelig, og han har vært med på å gjøre mange aktiviteter mulig i klubben. Hvordan begynte det hele? - Det begynte med at jeg ble spurt av min svigersønn, som var daglig leder i klubben på den tiden. Etter hvert fant jeg ut at det var morsomt å bidra til fellesskapet - det er sosialt og jeg treffer på nye mennesker hele tiden. Jeg har fått mange nye bekjentskaper etter at jeg begynte som frivillig i klubben. Som uføretrygdet er det også fint å ha noe å gjøre om dagene. Aktiviteten i BUL får tiden til å gå, og det har etter hvert utviklet seg til å bli en interesse for meg. Han understreker at det også er en drivkraft å se hva innsatsen bidrar til. - Jeg ser jo at dette gir gode inntekter til BUL, og der er bra. Jeg blir mer og mer glad i klubben, og har i tillegg seks barnebarn som er medlemmer og aktive utøvere. BUL har mange flinke og engasjerte trenere som bidrar med sin tid og kompetanse. De står på for våre lag hver uke - helt vederlagsfritt. Til tross for at de jobber gratis, er kompetansenivået høyt, og vi kan trygt si at klubbens trenere er blant regionens beste. Tor Even Stamnes er trener for BULs småguttelag 95 og har lang fartstid i klubben, både som utøver og trener. Tidligere har han spilt fire sesonger på klubbens A-lag, og var også hovedtrener for samme lag i sesongen 07/08. I dag sitter han i lagets sportslige utvalg. Han har høstet mange erfaringer gjennom sitt engasjement. Tor Even Stamnes er en av BULs mange trenere, og bidrar hver uke med sin tid og kompetanse. Her er han på trening med et av våre mange fotballag. - Det har gitt meg innblikk i teamarbeid og det å jobbe med mange mennesker. Blant annet får man sett hva som skal til for å motivere både enkeltpersoner og grupper. I tillegg har jeg fått bedre erfaring i å sette målsettinger som videre

11 BULLETENG SEPTEMBER i beste velgående Du har sikkert sett han før. Odd Thomassen er i full gang med anskaffelse av midler til klubben gjennom salg av skrapelodd. skal innfris gjennom å være bevist på det man jobber med. Hva er årsaken til at du engasjerer deg i klubben? - Jeg gjør dette i all hovedsak fordi dette er morsomt. Fotball betyr mye for meg, og det er en stor del av livet mitt. Ikke minst er det fantastisk gøy å lykkes i å mestre utfordringer og målsettinger sammen med andre! Hvilken betydning tror du den frivillige innsatsen har? - Jeg vil jo tro at den har en stor betydning - både for klubben og lokalmiljøet, som vi er så stolte av. Uten det frivillige engasjementet ville det ikke klubben ha eksistert. Jeg synes der er fantastisk at så mange mennesker bidrar for å holde aktiviteten i gang i klubben og lokalmiljøet. Det at alle gjør dette mer eller mindre på dugnad er imponerende! I tillegg til Odd Thomassen og Tor-Even Stamnes er det mange andre ildsjeler i klubben som står og har stått på for fellesskapet i klubben gjennom snart 100 år. Dette er vi stolte av! Det sies at for hver offentlige krone som tilføres idretten, gir det en verdiskapning på 7-9 kr. Dette viser seg gjennom blant annet god folkehelse, trygge oppvekstmiljø, sunne vinnerkulturer og attraktive nærmiljø. Når vi ser på innsatsen som gjøres av så mange mennesker i klubben, skjønner vi hvorfor! - Et unikt hjemmekoselig ekoselig hotell - Topp p service e - Byens beste mat sted Thon Hotel Vica Fogdebakken 6, Bossekop, 9511 Alta Tlf stedet for god mat og hjemmekoselig atmosfære.

12 BULLETENG SEPTEMBER Stor aktivitet, stor glede- og Det koker av aktivitet i BULs Handballgruppe. Som landsdelens største handballklubb aktiviserer de mange barn og unge- hver eneste dag. Veksten i gruppa gir stor glede, men kan også by på utfordringer som må løses underveis. Mathias Skaufel i skuddet. Håndballgruppa har hatt en formidabel vekst i løpet av de siste årene. Denne sesongen har de 21 påmeldte lag i seriespill, som altså inkluderer spillere født fra 1992 til Til sammenligning stilte de med 10 lag i sesongen 2005/2006. I tilegg har de spillere i de yngre klassene som enda ikke spiller seriespill, men som deltar på trening. Aktivitetsnivået er med andre ord stort, med om lag 350 spillere hvor de aller minste utgjør den største gruppen. For å holde hjulene i gang under trening, er det selvsagt en forutsetning at man har mange nok trenere tilgjengelig. Handballgruppa har per i dag 36 trenere som stiller opp på trening og kamper, slik at man kan gi barn og unge i nærmiljøet et godt tilbud. dringer, slik at de utvikler seg. Men det er også en viktig målsetning at alle som vil kan få være med. Vi ønsker å ta vare på alle, både de som vil og kan mye, men også de som bare vil være litt med. - Vi gjør det også veldig bra sportlig, sier en stolt nestleder for handballgruppa, Ole Gudmestad. Vi har spillere fra klubben som er representert på regionale lag, i tillegg til at vi har lag som er av de beste i NordNorge i sin aldersklasse. Fremtidige utfordringer Hva er det som gjør at dere har økt såpass mye? - Her er det nok mange faktorer som spiller inn. Vi har stabile voksne i styret og mange trenere og voksne på hvert lag, noe som skaper trygge rammer rundt tilbudet vårt. Vi har klare og entydige målsetninger hvor det blant annet satses på verdier, holdninger og miljø, og vi fokuserer på rekruttering. Det er har vært en økning av beboere i Vestre Alta og årsklassene er store, så det er klart at det har spilt inn for arbeidet på dette området. Til slutt vil det sannsynligvis være attraktivt for mange at vi gjør det veldig bra sportslig, og at vi har et variert trenings og kamptilbud. Vi har lite treningstid, men de få treningene vi har, er intensive og spennende Hva er det som er den viktigste målsetningen for gruppa? - Det som er aller viktigst for oss er at alle som er med, både voksne og barn, har det artig. Samtidig skal alle, både voksne og unge, ha utfor- Veksten i håndballgruppa er til store glede, men har også bydd på en del utfordringer. Først og fremst dreier dette seg om at de ikke har nok spillerflater. Det blir rett og slett for lite treningstid for spillerne. Alle burde trene enda litt mer. Nestlederen understreker at de likevel er heldige som har fått en idrettshall (BULHallen) som er helt nyrestaurert og veldig fin å være i. Det at hallen har fått et nytt spilledekkehar har skapt spesielt stor begeistring og spillerne er storfornøyd. - Men vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde en spilleflate til, slik at tilbudet om trening og aktivitet hadde blitt enda bedre. På årsmøtet i 2009 bestemte vi i håndballgruppa at vi skal gå sammen med de andre klubbene i Alta om å forsøke å få bygget flere spilleflater, fortsetter han. En ny idrettspark gir nye muligheter En ny idrettspark på Breverud vil bety mye for aktiviteten i BUL, også når det gjelder håndballgruppa. - Vi er en undergruppe av BUL, og vi aktiviserer mange barn og unge i Vestre Alta. Vi er opptatt av at disse skal få vokse opp i trivelige og trygge omgivelser. Breverudprosjektet er et unikt pro- sjekt, der barn, unge og familier kan utfolde seg i variert aktivitet hele året. En by trenger en park for sine borgere. Vi i håndballgruppa er også opptatt av å få bygget et klubbhus slik at vi har et sted å være, også utenom trening. Vi snakker om å skape enda flere gode møteplasser for beboerne i vårt område. - Vi gleder oss over den utviklingen vi har i BUL og ser fram til mange spennende år i vårt lokalmiljø, smiler gruppelederen avslutningsvis. Nestleder og trener i håndballgruppa, Ole Gudmestad

13 BULLETENG SEPTEMBER noen utfordringer Ishavskraft cup 2009 Høsten er håndballtid, og BUL hadde i mange år tradisjoner for å kjøre en håndballturnering i starten av sesongen for å komme skikkelig i gang etter sommerferien. Etter noen års stillstand, startet vi i 2006 Ishavskraftcup i håndball, en turnering som i år arrangeres for fjerde gang. Håndballgruppa til BUL har vokst seg stor, og er nå den største håndballgruppa i Nord-Norge. Det er derfor på sin plass at vi arrangerer en turnering selv, slik at vi kan få involvert flest mulig av håndballspillerne i klubben. Turneringen i år vil bli arrangert både i Altahallen og i vår egen nyoppussede hall. Dette gir rom for et eget opplegg for klubbenes aller yngste. Lørdagen vil det nemlig bli arrangert en egen miniturnering for dem som enda ikke spiller seriekamper, men som likevel har svært lyst til å spille kamper og være på turnering. Per i dag har vi 42 påmeldte lag til turneringen vår. I fjor hadde vi i overkant av 30 lag, så turneringen er i stadig vekst. Ettersom vi har mulighet til å kjøre kamper i 2 haller, har vi enda ikke nådd taket for antall lag vi klarer å håndtere. Samtidig synes vi det er greit å vokse seg sakte stor, for da får arrangørene gått seg til i sine roller etter hvert som turneringen blir større. Inntil videre får lagene mer spilletid i hver kamp, noe vi vet at spillerne setter stor pris på. Et slikt arrangement går det ikke an å gjennomføre uten en god del dugnadsarbeid, og alle lagene i BUL er tildelt oppgaver denne helga. Jeg vil benytte anledningen til å takke turneringsledelsen, kioskvakter, overnattingsvakter, sekretariat, foreldre og dommere for at dere stiller opp. Uten dere hadde det ikke blitt noen turnering. Til slutt vil jeg ønske alle spillere og lagledere lykke til! En trivelig, artig og givende håndballhelg ønskes dere alle fra Hilde Mølmen Olsen Turneringsleder I håndballgruppa er det viktig å ha det gøy sammen. Her jubler 96 jentene etter at de har tatt gull i Altaturneringen. VISSTE DU AT alt som går på strøm eller batterier ikke skal i restavfallet? Slike ting kan du levere gratis til forhandler eller avfallsmottak. - skaper miljøbevisthet

14 BULLETENG SEPTEMBER Økt innsats for rekruttering! BULs ski og skiskyttergruppe har i løpet av den siste tiden lagt ned mye arbeid i å rekruttere flere medlemmer. Med et positivt og åpent miljø har de et godt grunnlag. BULs ski og skiskyttergruppe er ei kjempefin gruppe, understreker den nytiltrådte gruppeleden Odd Erling Daniloff. I hovedsak driver vi på med langrenn og skiskyting, og vi har mange flinke utøvere. I vinter opplevde vi at et søskenpar i klubben ble Finnmarksmestere i hver sine klasser, henholdsvis jenter 13 og 14 år. Utøverne vi snakker om er Ane og Vilde Pedersen. I tillegg gikk Eskil Overvik helt til topps i klassen gutter 12 år, og vi er utrolig stolte over innsatsen til alle våre utøvere. Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer i klubben er i hovedfokus fremover. På et styremøte i vår ble det tatt opp hvilke forutsetninger gruppa har, og hva som videre skal til for å øke rekrutteringen. Det kom inn mange gode forslag til hva som kan gjøres, og på grunnlag av dette ble det utarbeidet en tiltaksplan. Gruppelederen viser gjerne til eksempler. Mange foresatte i gruppa mangler for eksempel kompetanse vedrørende skismøring og kjøp av egnet utstyr. Samtidig er de usikre på hvor de skal henvende seg for å komme i gang. Det er for lite informasjon rundt nettopp disse forholdene, både på skolene og ellers i nærmiljøet. På grunnlag av dette skal vi utarbeide en informasjonsfolder hvor man kan finne det man trenger for å få et oppstartsgrunnlag. I tillegg kommer vi til å gi informasjon på skolene, henge oppslag på informasjonstavlene i de lokale dagligvarekjedene og bruke vår nye hjemmeside flittig. Skigruppas leder Odd Erling Daniloff Den nye idrettsparken som klubben planlegger på Breverud kan også bli et sentralt trekkplaster. Vi er ganske sikker på at et nytt klubbhus vil være med på å øke rekrutteringen i ski og skiskyttergruppa. Ut fra planene slik de foreligger vil klubbhuset ha mange lokaler og fasiliteter som vil ha stor betydning for aktiviteten i gruppa. Lagerplass for diverse utstyr og smørebu er svært viktig for oss. Det er også snakk om at det kanskje vil komme en innendørs bane for skiskyting etter hvert, og dette ville jo uten tvil vært positivt. Han forklarer videre hva idrettsparken i sin helhet vil bety for aktiviteten i skigruppa: - Ettersom en ski/turløype og et skilekanlegg er noe av det som vil komme i parken, vil det uten tvil gi aktiviteten i gruppa et løft, både for store og små. Vi vil få et sted der vi kan samles til flere aktiviteter på et og samme sted, og det ser vi frem til! Jeg tror det vil bidra til at flere får opp interessen for BULs ski og skiskyttergruppe har er kjempeflott miljø, og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. både ski - og skiskyting, spesielt ettersom man også samler en rekke andre idretter i området. Gruppelederen oppfordrer eventuelle nye medlemmer til å melde seg: Dersom du har lyst til å begynne med ski eller skiskyting, eller kanskje begge deler, er du hjertelig velkommen til oss i BUL. Som sagt har vi et kjempegodt miljø der det er plass til mange flere! For å ha en stabil og god økonomi til våre aktiviteter, er vi helt avhengig av våre sponsorer. Uten dem hadde det ikke vært mulig. Takk til: Grieg Seafood Harald Nilsen A/S Kreativ Frisør Brødrene Andersen Enfotobutikk North Cape Minerals MX Sport Garanti Eiendomsmegling Alta Boligbyggelag Fysikalsk Terapi Elvebakken 9515 Alta Tlf Mob BILBERGING Vi selger også bildekk, bildeler, smøreolje og enkel service. Ta kontakt! Alta Bilbergingssenter ANS Tlf. Thomasbakkveien 1 Alta Bjørn Wirkolasvei 1 (Sentrum Syd), 1 Alta, tlf tlf.. tl 1 Sjekk våre menyer på

15 BULLETENG SEPTEMBER Telefon Fax Postboks 2130 Elvebakken Alta ALTA Bossekopptorget Tlf.: Tidligere Altaveien Alta - Tlf Metro finnes nå på følgende steder: Os - Voss - Heistad - Skien - Larvik - Notodden - Kongsberg - Måløy - Sortland - Tromsø - Storslett - Bodø - Alta - Leknes - Harstad Tlf.: E-post: Tlf Altaveien Alta Tlf Postboks Alta E-post: Markveien 43/45, 9510 Alta, tlf Tlf Altaveien Alta ALTA Altaveien 228, 9515 Alta, tlf Markveien 14, 9510 Alta Tlf Tlf Løkkeveien Alta Alta Bowling Senter As Bjørn Wirkolas vei Alta - Telefon Kronstad 9515 Alta Tlf Støtt våre støttespillere!

16 Kay Roger (f.v) og Dan Berg er bevisste hvilke ringvirkninger en investering i breddeidretten gir både for bedriften, oppvekstmiljøet og samfunnet for øvrig. Investering i breddeidretten en investering i nærmiljøet! BUL har mange breddesponsorer som hjelper oss med å holde aktiviteten i gang blant barn og unge i nærmiljøet. En av disse er Rørlegger Dan Berg A/S en VVS og Varmespesialist i Alta som holder lokaler i Bukta. Firmaet ble etablert i 2001, og siden den gang tilbydd det meste innen rørlegger, VVS -tjenester og oljefyringsservice. Bedriften har mesterbrev og sentral godkjenning for ansvarsrett, så det skal ikke stå på kompetansen. - For å kunne tilby helhetlige og totale løsninger til markedet, samarbeider vi med en rekke profesjonelle aktører i andre deler av håndverkerbransjen. Våre viktigste målsetninger er høy kvalitet, god service og solid håndverk, sier daglig leder Dan Berg. Med seg har han butikksjef Kay Roger Berg. - Ikke bare gjennomføring, med også oppfølging av kundene, er en del av det vi prioriterer. Martin med Bedriften har god kjennskap til BUL og våre aktiviteter. Blant annet spiller en av deres ansatte, Martin Strøm, på vårt A-lag i fotball. Vi kan derfor tenke oss at fotball er et sentralt samtaleemne på kontoret. Men det er ikke bare derfor de velger å sponse aktiviteten i bygda, og viser til at et samarbeid mellom breddidretten og næringslivet bidrar til utvikling og relasjoner i alle retninger. - Som bedrift kan vi ikke se på oss selv som en isolert enhet vi er en del av det som skjer rundt. Et godt aktivitetstilbud er en av forutsetningene for et godt oppvekstmiljø, og lærer barn og unge betydningen av samarbeid, fellesskap, engasjement og fysisk aktivitet. Det bidrar også til et levende lokalsamfunn, trivsel og økt bolyst i kommunen, noe som både berører oss som bedrift, våre ansatte og deres familier. Når det går bra i bygda generelt sett, gir dette ringvirkninger til næringslivet trivsel blant våre ansatte, økt tilflytning, mer arbeidskraft og økt aktivitet i næringslivet. Det å ivareta og bygge opp breddeidretten er derfor veldig viktig for oss. BUL satser på nettopp bredde, utvikling, barn og unge. Derfor ser vi på det som naturlig å samarbeide med idrettslaget da kan vi nemlig være med på å bygge opp det som vi mener er viktig. Markedsføring Videre viser de til at et samarbeid med den lokale idretten også byr på gode markedsføringsmuligheter. - Vi skal ikke benekte at vi også ser på sponsing av breddeidretten som god profilering av bedriften. Det knytter oss opp mot de gode verdiene idretten representerer, og skaper relasjoner blant annet til BULs mange medlemmer. Samtidig får vi vist oss frem. Som breddesponsor for BUL har vi vår logo trykket på et av lagenes draktsett, noe som gir oss god synlighet og profilering. Oppsummert ser vi på vårt samarbeid med BUL som en investering, både i nærmiljøet og i bedriften. Et sponsorat er generelt sett en vinn vinn situasjon! Avslutningsvis har de en viktig kunngjøring de gjerne vil ha på trykk: - Dere må huske å få med at vi har døgnvakt! Vi er tilgjengelige til enhver tid, så dere er hjertelig velkommen til å ringe oss. Vi i BUL ønsker på vår side å takke Rørlegger Dan Berg og våre øvrige sponsorer for at de gjør aktiviteten i klubben mulig.

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjekt Lyderhall Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjektbeskrivelse Lyderhall Bakgrunn Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi!

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi! Bjugn/Ørland skøyteklubb Her er vi! Heftets formål Klubbens verdier og retningslinjer Bjugn/ Ørland skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for mennesker

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben.

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben. Golf en aktivitet for alle livet ut helse natur sosialt - moro Hakadal Golfklubb bygger treningskompetanse Trener 1 i regi av NGF. Tiden er inne for at golf på samme måte som fotball, håndball og andre

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer