bulleteng Glede, samhold og entusiasme! [ bulleteng, -en; -er, -ene (offisiell meddelelse) ] september 2009 Produksjon: Altaposten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bulleteng Glede, samhold og entusiasme! [ bulleteng, -en; -er, -ene (offisiell meddelelse) ] september 2009 Produksjon: Altaposten"

Transkript

1 bulleteng [ bulleteng, -en; -er, -ene (offisiell meddelelse) ] september 2009 Glede, samhold og entusiasme! Produksjon: Altaposten

2 2 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Fremgang og utfordringer BUL idrettspark ble relansert i 2004, og en prosess som startet ved byggingen av BUL Hallen fikk ny vitalitet! Det var imidlertid få av oss som trodde at det skulle ta helle fem år før vi nærmet oss en etablering av det første anlegget i idrettsparken, men kommende sommer er vi heldigvis der. De helt forståelige forventningene og utålmodigheten til hundrevis at unger, foreldre, trenere og aktive kan da omsider innfris! Det er mange årsaker til at ting tar tid, og det har vi som har arbeidet tett med prosjektet lært. Men så omfattende planprosesser krever mye, ikke bare av BUL miljøet, men også av lokalsamfunnet rundt oss! BUL har nå valgt å prioritere leggingen av en ny gressmatte, nytt klubbhus, skiløypen rundt området og skilek anlegget. Det arbeides i tillegg med å få etablert en kombinert sandvolleyball og sandhåndball bane i området allerede kommende sommer. Nå er hvert anlegg isolert sett like viktig, og alt etter som hvem du spør i BUL miljøet eller lokalmiljøet for øvrig, vil du muligens får noe forskjellige svar på hva som er viktigst å bygge først. Jeg har forståelse for at forventningene er sammensatte, og brer seg over et stort spekter, men ber om forståelse for at vi må prioritere det som er mest påtrengende for oss å finne en løsning på. Sammen med et tiltagende arealpress i sentral Alta var det den sterkt voksende aktiviteten i barneidretten, og fotballgruppas aldersbestemte tilbud, som utløste relanseringen av idrettsparken i sin tid. Vi så allerede da at vi på sikt ville slite med å yte et tilfredsstillende aktivitets tilbud til de ungene vi allerede hadde i vårt miljø, og de som ville ønske å delta i vår aktivitet i årene fremover. I dag er situasjonen prekær, og det er helt avgjørende for den aldersbestemte aktivitetens vekst og utvikling at en ny kunstgressbane blir lagt i idrettsparken snarest mulig. Jeg har derfor i tråd med tidligere årsmøtevedtak og styrevedtak gitt beskjed om at arbeidet med realiseringen og finansieringen av kunstgressbanen skal ha høyest prioritet i vårt arbeide på denne siden av nyttår. Når det gjelder leggingen og realiseringen av en ny kunstgressbane kommende sommer, så vil ikke BUL klare å gjøre dette på egen kjøl, og vi er avhengige av at lokalsamfunnet rundt oss stiller opp og bidrar til at vi lykkes med dette. Først og fremst for at næringslivet deler våre grunnleggende verdier, og vårt ønske om å skape en positiv fritid og hverdag for bydelens og byen barn og unge, men også for at dere ønsker å være med på starten av noe unikt i Nord Norge. Litt avhengig av hvilke løsninger vi velger har vi pr dato en udekket finansiering på 2 3 millioner når det gjelder kunstgressbanen, og vi vil ta stilling til løsninger når vi ser i hvilken grad næringslivet er villige til å stille opp på prosjektet. Vi ser at dette er en utfordrende tid mht å få arbeidet inn penger til frivilligheten, både med tanke på det psykologiske klimaet finanskrisen har skapt, og at en rekke andre organisasjoner og gode formål arbeider i det samme markedet. Det er imidlertid vårt håp og vår tro at idrettsparken som produkt og det behovet den skal dekke, sees på som så viktig av alle at her vil man ha et grunnleggende ønske om å delta etter evne! Sett i lys av erfaringene våre med renoveringen av Nornett banen hvor det ble arbeidet inn 1,3 millioner på fem uker til formålet, burde det absolutt være mulig å komme i mål med dette også. Vår utmerkede markedssjef Linn Strifeldt sitter i disse dager og finpusser vårt produkt og de pakkene som vi ønsker å tilby næringslivet, og dere vil se at BUL virkelig har lagt kreativitet inn i vårt ønske om å yte noe tilbake til de som velger å delta sammen med oss. Sponsornivåene er også utformet slik at det skal være mulig for alle å delta uavhengig av omsetning, lønnsomhet og hvilke utfordringer som pr i dag måtte være i bedriften. For å låne et aktuelt politisk begrep, så kan også vi si at «Alle Skal Med»! Ta vel i mot BUL` s representanter i tiden som kommer etter utgivelsen av denne avisen, og lån noe av deres tid til å bli kjent med vårt produkt og det vi kan tilby dere av positive gjenytelser! Med vennlig hilsen Leder Hovedstyret BUL Jan Roger Fagerhaug Tar utfordringen For at den nye idrettsparken skal bli en realitet, er Bossekop UL avhengig av finansiering. Planen er at en del av del av parken skal finansieres av sponsormidler, og denne oppgaven vil BULs nye markedssjef ta fatt i. Det er Bossekop Uls nytiltrådte markedssjef Linn-C. Strifeldt som har fått i oppgave å skaffe sponsormidler til veie. Selv om hun er klar over at jobben kan by på utfordringer, er hun svært positiv. - Det er klart at dette vil bli en utfordrende oppgave å ta tak i. Likevel har jeg såpass stor tro på idrettsparken og hva den vil bety for lokalmiljøet i Alta, at det blir umulig for meg å ikke ha en positiv innstilling. Den nye idrettsparken vil være et samlingssted for aktivitet, glede, engasjement og fellesskap, og den vil gi tilretteleggingen for barn og unge et stort løft. Ut fra signalene jeg har fått, virker det som om denne oppfatningen gjelder for mange både i næringslivet og i lokalmiljøet generelt. Jeg vil tro at næringslivet ser det som positivt at man løfter frem samfunnet de selv og deres ansatte er en stor del av.

3 BULLETENG SEPTEMBER Klubbhus fra morgen til kveld Bossekop ULs nye klubbhus blir mer enn et klubbhus. Det blir et lokalt samlingssted som både våre medlemmer og den øvrige befolkningen i nærmiljøet kan få glede av- både store og små. Bossekop Ungdomslag har i løpet av de siste årene vært i vekst når det gjelder antall medlemmer, noe som gleder oss. I BUL skal vi ha aktivitet for alle. Derfor ser vi også frem til å bygge et klubbhus som vil ha kapasitet nok til å bære antallet medlemmer i klubben - og enda flere! Planene for hvordan klubbhuset kommer til å bli og hvilke funksjoner det vil ha er på det nærmeste klare. Samhold og økt motivasjon Først og fremst ønsker vi å bygge et samlingssted der våre medlemmer kan treffes på tvers av undergruppene. Derfor er det lagt av godt med plass slik at vi kan skape et levende miljø i bygget. Samtlige av våre undergrupper vil få egne kontorer og oppbevaringsplass, vi vil få møterom og romslige fellesarealer hvor både lag, ansatte, frivillige og øvrige medlemmer kan treffes. Arealene vil i større grad tilrettelegge for sosiale aktiviteter og styrket samhold i klubben, både i og på tvers av grupper og lag. Gjennom vår historie har det sosiale samholdet vært en drivkraft og motivasjon for frivillig innsats. BUL har mange engasjerte medlemmer som er fundamentet i klubbdriften. Derfor er det ikke den fysiske bygningen i seg selv som er det viktigste, men det som kommer til å skje der. Bygget vil også inneholde garderober og arealer tilknyttet våre mange utendørsarrangementer. Ut i fra planene slik de foreligger er det rom for at det kan bli en stor skytebane i kjelleren. Det fremdeles en del usikkerhet rundt dette, men hvis vi får det på plass vil det dekke behovet som er i skiskyttergruppa. Når været tilsier det må gruppa trene inne, og banen som brukes per i dag har fått merke årenes løp. Skytebanen vil også kunne brukes av andre lag og foreninger, og til andre aktiviteter. Den kan utfylle en funksjon som danserom, lokale for frilek og til andre aktiviteter. Dansekurs for både store og små er noe som er fristende for enkelte sjeler i klubben, og er absolutt ikke en umulighet. Bredde og valgmuligheter er viktig, og er med på å skape et helhetlig aktivitetstilbud i byen. nye spillearealer til et stort antall barn og unge. Etter hvert vil også andre anlegg spire og gro i området skilekanlegg, turløype, utendørsbaner til en rekke lagidretter etc. Når de øvrige anleggene begynner å ta form, vil vi kunne tilby Altas befolkning et unikt samlingssted som vil være et viktig ledd i arbeidet med å skape et godt, trygt og utviklende nærmiljø. Vi ønsker med prosjektet å skape et helhetlig aktivitetstilbud som når både barnefamilier, unge, voksne og eldre. Målet er å skape en arena for både organisert og uorganisert aktivitet, både på det idrettslige, kulturelle og sosiale plansom både har kvalitet og kapasitet nok til å gi så mange som mulig et godt aktivitets- og fritidstilbud. For i den nye idrettsparken skal det koke av liv og aktivitet året rundt! Mer enn et klubbhus Vi ønsker et klubbhus som er mer enn et klubbhus. Det bør i tillegg komme lokalmiljøet til gode. Klubbhuset kommer derfor til å ha en kulturhusfunksjon, noe som mangler i vestre Alta bydel. Festsalene vil være romslige med plass til mange personer, hvor det største lokalet vil bli ca 145 m2. Lag og foreninger kan bruke det til sine formål, privatpersoner kan bruke det til arrangementer, kulturutøvere kan bruke det som øvings-, fremvisnings- og utstillingslokale og hele nærmiljøet kan bruke det som sosial møteplass. Forestillinger, konserter, skoleoppsett, bryllup, jubileer, øving, bingo, utstillinger, møter og kurs- mulighetene er mange. En forutsetning for at klubbhuset skal kunne bli realisert, er at man får finansieringen på plass. Derfor vil klubbhuset også ha disponible utleielokaler for næringsvirksomhet, på til sammen opptil 700 m2. Dette vil gi nødvendige midler til drift, vedlikehold, renter og avdrag. Samtidig vil næringsvirksomheten være med på å gi bygget et levende preg. Både klubben og næringslivet vil kunne merke fordelene av naboskapet. En lokal ressurs Klubbhuset kommer til å bli hjertet av Bossekop Idrettspark. En kunstgressbane for fotball tar form på arealene utenfor klubbhuset i første omgang, noe som vil gi

4 Allsidig ak en ny san 4 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Masse aktivitet o samlet på ett og s BREVERUD: Den nye idrettssted vil være et samlingssted for mange ulike aktiviteter. Illustrasjonen fra Barlindhaug er den opprinnelige fra Vår visjon og vårt endelige mål med prosjektet på Breverud er å gi lokalmiljøet en komplett idrettspark der man kan bedrive en rekke aktiviteter på et og samme sted. Idrettsparken vil tilrettelegge for økt aktivitet og glede ved at men bedrer banekapasiteten i Alta, samtidig som man gir rom for flere ulike idretter og aktiviteter. Breverud har en sentral beliggenhet i Alta. Innen gangavstand finner man skoler med til sammen 750 elever, 9 barnehager, eldresenter og 1/3 del av Altas befolkning. BUL ønsker å kunne gi alle disse et godt tilbud med allsidige fritidsaktiviteter. Parklignende Idrettsparken vil på sikt inneholde en rekke forskjellige idrettsanlegg i parklignende omgivelser. Her vil det være noe for alle aldersgrupper, alle ferdighetsnivå og interesser. Dette har vært en av grunnpilarene i arbeidet med Breverud helt fra starten, sammen med fokuset på å få til gode sosiale møteplasser på tvers av generasjonene. I løpet av neste år er målsettingen, i tillegg til kunstgressbane og klubbhus, å få på plass turveien rundt anlegget, et skileikanlegg og en bane for sandvolleyball. Denne vil bli stor nok til at det også skal være mulig å spille sandhåndball og fotball der. Dette er begynnelsen på prosessen med å fylle området med aktivitetsflater for hovedsakelig uorganisert aktivitet. Stort spekter Utover anleggene som nå er nevnt er det planlagt tilrettelegging for et bredt spekter av idret- En sandbane stimulerer til mange ulike aktiviteter, og kan brukes til mye. Samtidig har den lave oppføringskostnader, og den er enkel og anlegge. Som et av de første anleggene i idrettsparken vil det våren 2010 anlegges en sandbane som kan brukes blant annet til beachhåndball og beachvolleyball. Banen vil i hovedsak brukes til uorganisert aktivitet, men man kan også bruke den som treningsbane og konkurranser. For håndballspillere vil en sandbane være snillere mot knær og

5 BULLETENG SEPTEMBER g glede amme sted! Hva mener andre? Vi har spurt en rekke personer om hvilken betydning de tror idrettsparken vi planlegger på Breverud vil få for lokalmiljøet. Liss Heitmann, inspektør ved Gakori skole: Jeg synes det er bra at dette skjer. Det er positivt, og jeg håper det bidrar til et bedre oppvekstmiljø. Det som etter min mening er viktig er at man først og fremst ivaretar breddeidretten. Og hva med et innendørs treningsstudio, slik at foreldre kunne vært der mens barna er på trening? Kristen Albert Ellingsen, førstelektor ved Høgskolen i Finnmark: Jeg synes idrettsparken er svært viktig! Jeg har selv barn som har vokst opp i området, og jeg vet at Bossekop ungdomslag gjør en god jobb for lokalmiljøet. Det jeg også vet, er at anleggssituasjonen per i dag er preget av dårlig kapasitet. Derfor trenger vi en slik idrettspark. ter ag aktiviteter. Her kan nevnes tennis, BMX, skate, ishockey, basketball og et amfi/ utescene. Dette er eksempler på en blanding av aktiviteter som appellerer til forskjellige aldersgrupper, og som er en miks av tradisjonelle idretter og nye idretter i vekst. Det er ikke til å komme fra at det tar tid og tivitet på dbane! ledd, og den gir god trening og avveksling. Skoler og barnehager i området vil kunne få nytte av banen, og barn og ungdom kan treffes for lek og aktivitet på ettermiddagstid. Vi ser for oss en uhøytidelig beachhåndball turnering allerede i sommer, noe som kan by på masse latter og gøy for alle aldersgrupper. Magnus (f.v.), Henrik, Thomas og Aleksander fra BULs håndballgruppa ser frem til en ny sandbane koster en god del penger å forandre ei myr til et spennende område for allsidig aktivitet innen idrett og kultur. Vi vil bygge ut i takt med finansieringen av de enkelte anlegg på en økonomisk forsvarlig måte. Breverud vil få en stor betydning for et bedre bo og oppvekstmiljø for byens befolkning, og vi er trygge på at dette er en av de beste samfunnsøkonomiske investeringer i Alta noensinne. BUL ønsker også et samarbeid med andre lag, organisasjoner og enkeltpersoner som har et ønske om å bidra til å få realisert et anlegg for nettopp sin idrett eller aktivitet. Er du en av dem, så ikke nøl med å ta kontakt! Tor Helge Reinsnes Moen, leder for Ungdommens Hus: Gode kulturtilbud i områdene der barn og unge bor er svært viktige for trivsel og danning. Det være seg breddeidrett, parkanlegg, danserom eller trygge møteplasser. Sånn sett er et hvert godt nærmiljøanlegg svært viktig for å ta vare på seg selv og menneskene rundt seg. Pål Øien, daglig leder i Alta Motor Jeg mener det er svært positivt at BUL tar på seg et så stort løft for nærmiljøet, det er veldig tøft gjort. Idrettsparken vil bli viktig for Bossekop handelssenter. For Alta Motor vil tiltaket få en indirekte betydning. BUL retter fokus mot barn og unge, og det er nettopp denne gruppen som er Alta Motors fremtid. Jeg ønsker prosjektet hjertelig velkommen!

6 6 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Med tradisjoner i og blikket mot fre Av Gunn Heidi Henriksen Samhold, dugnadsånd og realiseringsevne er sterke tradisjoner å ha i ryggen når fremtiden skal formes. En rekke hedersmenn og -kvinner har bidratt gjennom lagets historie. De har gjennom sin innsats skapt en solid plattform for dagens aktivitet i Bossekop ungdomslag. En sterk historie og tradisjon forplikter. Dagens tillitsvalgte, aktive og medlemmer hele lokalsamfunnet vårt har mye å ta vare på og leve opp til for å videreføre slike verdier. BUL bygger ikke bare på Breverud, BUL bygger mest av alt på en solid tradisjon og historie, der samhold, dugnadsånd og realiseringsevner har vært sentrale element gjennom snart 100 år. Utdrag fra BULs historiebok gir et ørlite glimt av den innsats som har vært lagt ned i klubben fra etableringen i Året er 1912 Titanic s forlis hadde vært det store samtaleemne bland folk i bygda hele forsommeren. Oppføringen av nordlysobservatoriet på Halde var kommet i gang. Det er alt langt ut på sommeren. I dag skal det skje noe spesielt. Det er innkalt til møte hjemme hos Skolemesteren Hans Rusten i Bossekop. Det skal startes et ungdomslag. Mange ungdommer, men også eldre var møtt fram. Ungdomslaget holder sitt konstituerende møte den 25. juli, der Rolf Blaker ble valgt til ungdomslagets første formann. Lite ante vel Blaker hvilket grunnlag som var lagt, og hvilken betydning denne stiftelsen ville få for lokalsamfunnet. Lagets stiftelsesnavn var Alten Kristelige Ungdomslag. Etter lagets første leveår ble ordet «kristelig» strøket, men navnet Alten Ungdomslag var ennå i bruk i Fra hvilket tidspunkt laget endret navn til Bossekop Ungdomslag er ukjent, men trolig skjedde dette like etter. Ungdomshuset reises I merkeåret 1915 overtar en samfunnsengasjert Bossekopgutt formannsvervet. Navnet er Carl Jøraholmen. Carl har gått i garvelære men behersket også bygningsfagets kunst. Ungdomslaget hadde i sine første leveår fått en betydelig posisjon i lokalsamfunnet Bossekop. Det var utvilsomt et savn blant ungdommen i Bossekop at de ikke hadde et eget tilholdssted for sine ungdommelige aktiviteter. I et samarbeid med Alten Turnforening, som hadde mange felles medlemmer med Alten Ungdomslag, blir Carl den som drar i gang prosjektet med et eget lokale for foreningene. Sparebanken oppsøkes der det blir ordnet med lån og kjøpmann Diedrik Nielsen leier en parsell av sin eiendom til formålet. Den 7. juni 1915 blir leiekontrakten undertegnet. Sammen med Karl Mathilassi reiste Carl Jøraholmen det første ungdomslagshuset i løpet av sommeren og høsten. Huset sto ferdig i oktober/november og innvielsen fant sted under store festligheter. Det var et lokale som ungdommen følte seg hjemme fra første stund, og nå økte ungdomslagets aktiviteter betraktelig. Aktiviteten Aktiviteten på ungdomshuset i årene fremover var stor, med kaffeservering på dagen, kinoforestillinger enkelte kvelder og dans fredag, lørdag og søndag. Markedsfestene fylte lokalet, og bød ofte på påfølgende håndgemeng ut på kvelden. I slike tilfeller besørget sterke menn at kamphaner ble kastet ut så dansen kunne fortsette. I lagsavisa «Kometen» ble dette etterpå beskrevet med et vers: «Det var et slagsmål uten lige, man så dem ligge i sneen og krige». Men ungdomslokalet ble også brukt på andre måter. Handelsreisende som besøkte Alta hadde utpakning der, og det ble avholdt rettsmøter i ungdomshuset. Ungdomshuset var utgangspunkt for skirenn og populære sparkekonkurranser, og turnforeningen hadde sin aktivitet på huset. Men i første rekke var ungdomshuset et sosialt samlingssted for møter, dans og kulturaktiviteter av ulikt slag, der blant andre Nordahl Grieg proklamerte dikt på 20-tallet. Nedturer Lagets historie har også bydd på en rekke utfordringer og nedturer, en av disse kom på 20-tallet. Da kom ikke bare den første bilen til Alta, det gjorde også «spanskesyken». På grunn av smittefaren prøvde myndighetene å begrense offentlige sammenkomster, og lensmann Borchrewink forbød fest på lokalet. For ungdomslaget betydde det at laget ikke lenger hadde inntekter. Arthur Jansen ledet laget på den tiden, og det er blitt fortalt at når lensmannen snudde ryggen til, tente Arthur lampa og festen kunne fortsette bak mørke gardiner. Sent i kveldinga kunne shillingene telles, og terminen til banken var reddet. I ettertid har Arthur fortalt at det i laget var en sterk stolthetsfølelse for at man skulle klare sine økonomiske forpliktelser. Tross harde år og nedturer sørget iherdige ildsjeler for at ungdomshuset gjennomgikk flere utbedringer og oppussinger. Aktiviteten var stor og spesielt var kinodriften gjennom mange år en inntektskilde for vedlikehold og utbedring av lokalene. Medlemstallet økte og behovet for større lokaler meldte seg. I 1934 ble ungdomshuset bygd ut, og utbyggingen ble markert med høytidelig innvielse og hornmusikk søndag 2. november. Skansen Ungdomshuset og alt utstyret gikk tapt under 2. verdenskrig og evakueringen av Finnmark. Lagsarbeidet startet opp igjen i 1946 og den første generalforsamlingen etter krigen ble avhold i januar 1947 der Kristian Heitmann ble valgt til formann. Året etter overtok Roald Johnsen, som etter hvert skulle bli en av de sentrale lederne i laget til langt ut på syttitallet. I etterkrigsårene fristet ungdomslaget tilværelse i forskjellige lokaliteter. Aktiviteten var stor, og behovet for et eget tilholdssted meldte seg med økt styrke. I februar 1952 står Skansen endelig ferdig, med en grunnflate på 400 kvadratmeter, hvor 1.etasje rommet en sal med scene, inngangsparti, kjøkken og restaurant. Navnet Skansen er velkjent blant mange av de som var unge på 50- og 60-tallet i Alta. Mange altaværinger tok i disse årene sine første dansetrinn der, eller opplevd sin første forelskelse der. Skansen, med kaffe og wienerbrød i restauranten eller rock n roll og tango for to med oppgjør mellom Bossekop og Elvebakken på yttersiden, eller ei halv ei på rundgang på baksiden. Med tanke på de utfordringer folk flest stod overfor i gjenreisningsårene er det imponerende at det i det hele tatt var mulig å realisere et slikt bygg i en slik tid, dette kan SKICUP: Barn og ungdom har stått i sentrum, sommer som vinter. SKANSEN: Ungdomslaget har ikke bare drevet med idrett, men også sosial aktivitet og anleggsbygging. Her er Skansen ferdig i (Fra BULs histioriebok)

7 BULLETENG SEPTEMBER ryggen mtiden SKØYTER: Jan Egil Storholdt og Eric Heyden i sving på 1500-meter i (Fra BULs historiebok) kun forklares gjennom lagets sterke tradisjoner for fellesskaps- og dugnadsånd. BUL-huset I 1972 ble Skansen vedtatt solgt til høystbydende og arbeidet med å realisere et nytt klubbhus startet. I et ekstraordinært årsmøte januar 1973 velges Asbjørn Haugjord (formann), Joakim Nilsen og Leif Jansen til plan og byggekomité for et nytt klubbhus. Men komiteen støter på en rekke utfordringer. Av protokoller fremgår det at komiteen i tiden november 1973 til november 1974 avholder nærmere 50 møter. Bygningssjefen ville ikke anbefale tomt. Kraftlaget sa nei til tomta på grunn av høyspentlinje. Forhandlingene med STUI var svært negative. Kommunearkitekten likte heller ikke planene om nytt klubbhus. Særdeles dårlig likte han tegningsutkastet som han mente var «fjøslignende», og krav om tilfluktsrom bringer saken helt til departementsnivå. Byggekomiteen stod imidlertid på og man fant etter hvert løsninger på alle områder. Ing. Harald A. Paulsen ble engasjert. Paulsen både tegnet klubbhuset og var byggekontrollør for kun kr Det ble lagt ned en betydelig dugnadsinnsats i arbeidet med BUL-huset, ikke minst stod byggekomiteen for et vesentlig bidrag. Innsatsen ga resultat og det første styremøtet ble avholdt på BUL-huset 15. oktober Totalregnskapet ble kr inkludert inventar. Tippemidlene utgjorde kr Laget betalt ca kr i merverdiavgift, så det offentlige bidraget må sies å være minimalt. Til gjengjeld stod en rekke firmaer i Alta bak store bidrag til bygging og innredning. Spesielt nevner byggekomiteens protokoller John Ek, Karl S. Johansen, Bjarne Johannessen, Alta samvirkelag og Harald A. Paulsen. Bankforbindelsen var Alta Sparebank som laget hadde brukt siden stiftelsen i BUL hadde igjen eget klubbhus, og aktiviteter som dans, ulike sosiale sammenkomster og festligheter fyller straks det nye klubbhuset. BULhuset ble i 1976 utvidet og det er tillegg foretatt renovasjon av begge etasjer. Breverudmyra På årsmøtet i 1997 ble det reist spørsmål om fremtidig bruk av BUL-huset. En ny tid, nye krav, økt aktivitet og voksende medlemsmasse ga nye behov. Samtidig var fotballaktiviteten økende og banekapasiteten presset. En renovering og utvidelse av BUL-huset vurderes, det utarbeides skisser og kostnadsoverslag for en utbygging, men tomteforholdene begrenser videre utvikling for lagets aktivitet i området og det konkluderes med at klubbens aktiviteter krever andre løsninger. Blikket blir vendt mot Breverudmyra som er regulert til idrettsformål. BUL har tidligere vurdert utbygging på myra, men vanskelige og svært kostnadskrevende grunnforhold har vært et vesentlig hinder for utnyttelse av området. Det sitter derfor langt inne å gå løs på utvikling av dette området, men utfordringer knyttet til sportslige og sosiale aktiviteter krever at man på nytt ser på mulighetene for utvikling av Breverudmyra, og planarbeidet påbegynnes i Klubben går inn i krevende planprosesser som tar nærmere 3 år, og det legges inn store ressurser i planarbeidet både økonomisk og menneskelig. Ved inngangen til 2008 ruller de første maskinene inn på myra for å bytte ut m3 myr med stein og sand. Nødvendige masser skriftes ut og Breverud får et hvileår for å la massene sette seg før videre utbygging. Fremtiden Vi har en innholdsrik historie bak oss, historien fremover er det dagens BUL ere som skal skrive sammen med våre omgivelser. Vi har utfordrende oppgaver fremfor oss, som realisering av ny fotballbane, etablering av skiløypen som vil omkranse området, nytt klubbhus og andre anlegg for idrett og sosiale aktiviteter. Visjonen er å skape et pulserende samlingssted for dugnadsånd, fellesskap og engasjement sammen med våre omgivelser, der andre foreninger, beboere i området, næringsliv og det offentlige er viktige medspillere. Sammen kan vi skape et hjerte for hele bydelen, der generasjoner og aktiviteter kan møtes på tvers. Gjennom å bygge videre på verdier som glede, samhold og felles innsats kan vi videreføre en sterk fellesskapsånd og gjennom den sikre et trygt og godt nærmiljø for alle. Kilde: BULs historiebok, Bossekop Ungdomslag gjennom 85 år, Et billigere alternativ til badeland? Hva med en runde undervannsfotball? Slik så banen ut i fjor vår. Vi er full gang med utviklingen av en kunstgressbane på Breverud. Selv om det er tørt og fint på området nå, har det ikke alltid vært slik. Ettersom dreneringen fremdeles ikke er på plass, kan området der den nye kunstgressbanen etter hvert vil ta form bli litt flombelastet fra tid til annen spesielt når snøen er i ferd med å tine. Øyenvitner kan melde om at de lokale måkene har hengt rundt plaskedammen i håp om fiskelykke. Ettersom kommunen allerede er i gang med badeland, står vi over for denne gang. En god del rør skal derfor graves ned i høst, slik at regn- og snøvannet trekkes raskt ned i jorden, og området kan bli klargjort for en ny spilleflate for barn og unge. Disse rørene skal ned i jorda så banen holdes tørr

8 8 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Øivind Granerud benytter anledningen til en fotballprat med keeperne Sissel R. Paulsen og Malin F. Isaksen fra jenter 94 mens de venter på ledig bane. BUL har nærmere 30 trenere og lagledere, her representert ved Erling Persen og Øivind Granerud. Lillejenter 98 sammen med trenerne Ove Kristian Johansen og Roy Heggelund Når barneidretten har trening koker det av aktivitet, og banen er overfylt. Barna har de likevel gøy Nornett-banen må være noe av det best utnyttede arealet som fins for barne- og ungdomsaktivitet i hele landet. Gjennom skoleåret bruker elever banen til fotball, lekearena eller skøyteaktiviteter på vinterstid. Straks snøen og isen er borte fylles den med fotballaktivitet til langt på kveld både ukedager og helger til snøen igjen kommer. 500 spillere på en bane Fotballgruppa i BUL samler over 300 fotballspillere fra lille- til seniornivå. I tillegg har barneidretten fotballaktivitet gjennom sommeren for sine 200 mini- og myggspillere. Med over 500 små og store fotballspillere som ønsker seg treningstid, og alle kamper som skal avvikles gjennom sommeren for BULs 20 aldersbestemte - og 3 seniorlag, blir det trangt om plassen og et puslespill å fordele treningstid. Stor aktivitet Vi besøker BULs hjemmearena og treningsfelt en vanlig onsdag i slutten av august. Det myldrer med fotballaktivitet. Her finner vi trenere, spillere og foreldre som ser på kamp. På storbanen pågår det en småguttekamp mellom BULs egne gutter og Indrefjord. På lillebanen trener første års lillejenter 98 årgangen. Ett av klubbens jentelag, 94 jentene, varmer opp på sidelinja for å være varm til de får overta lillebanen. 93 jentene har vært nødt å la sin trening utgå denne onsdagen fordi banen er fullbooket. En ganske vanlig hverdag for BUL lagene. Trenertetthet og kompetanse En av de mange BUL trenerne som har lagt ne Ø la sid ni so st te ku se so fo ne ko de sp va de

9 BULLETENG SEPTEMBER d utallige dugnadstimer for klubben er vind Granerud, trener for 94 jentene. Hans g har begynt oppvarminga til dagens økt på elinja, mens de venter på å få ledig trengsflate. Granerud har mange år bak seg m BUL trener både på senior- og aldersbemt nivå. Han har et brennende fotballhjerog er en av få trenere i Finnmark med D- rs. Granerud har gjennom mange år fokurt på trenertetthet og trenerkompetanse m viktige forutsetninger for å skape gode tballaktiviteter, og har kurset en rekke trere opp gjennom årene. Han er nylig hjemmmet fra en uke med C-trener kurs i Larvik r han har vært instruktør og syns det er esielt gledelig at BULs trener Erling Persen r med der og hevdet seg bra som en av 24 ltakere fra hele landet. Utvikling og nye behov BUL har med seg mange og entusiastiske trenere på aldersbestemt nivå, der man i tillegg til Øivind Granerud og Erling Persen finner kjente trenernavn som Isak Ole Hætta og Tor Even Stamnes. En rekke av BULs trenere ønsker også å følge kurs gjennom vinteren, noe som langt fra er en selvfølge når man tar i betraktning at trenergjerningen for aldersbestemte lag uføres på idealistisk og frivillig basis. Den voksende kursetterspørselen gleder fotballentusiasten Granerud, men han peker også på utfordringene dette gir med hensyn til banekapasiteten. Gode treningsarenaer er en elementær forutsetning for aktivitet og utvikling. Mange og entusiastiske trenere og spillere gir større behov for treningsareal, og da er dagens banekapasitet langt fra tilstrekkelig for det store antall spillere og lag BUL har. Ny bane på Breverud Også Erling Persen ønsker seg bedre banekapasitet. Persen har sammen med Kyrre Esaiassen trent 93 jentene gjennom mange år, ett av BULs store jentekull. Med så mange spillere og begrenset banekapasitet kan det være utfordrede å være trener. Akkurat denne kvelden har også hans lag måttet avlyse treningen på grunn av sprengt kapasitet. Men. smiler Erling på sin vanlige og joviale måte. - Trenerne i BUL er blitt vante til å være fleksible og løsningsorienterte, når man har en slik tilnærming går det meste seg til, selv om både kontoret vårt og trenerne får ekstra organiseringsarbeid med de rammene vi har i dag. Persen peker også på viktigheten av å legge til rette for uorganiserte fotballaktiviteter. Løkkefotballen har alltid betydd mye for utvikling av tekniske ferdigheter. Det fins få tilgjengelige områder for fri fotballek i området, noe som begrenser spillernes mulighet til å drive fotballaktiviteter på egen hånd. Neste år planlegges det å rulle ut en ny kunstgressbane på Breverud, noe også Persen ser frem til, men han tror på ingen måte at BUL vil få et luksusproblem med en bane til. - Med så stor fotballaktivitet som vi har, og med så mange fotballspillere som fins i området, vil vi fylle også denne banen med aktivitet på et øyeblikk, smiler han avslutningsvis. Tekst og foto: Gunn Heidi Henriksen

10 10 BULLETENG SEPTEMBER 2009 Dugnadsånden lever BUL består av mange dyktige og engasjerte enkeltmennesker som ikke er redde for å ta et tak for fellesskapet. Til sammen utgjør den frivillige innsatsen i klubben ca. 25 årsverk! Det forutsettes i økende grad at de som tilhører et distrikt eller en bydel selv organiserer og tar ansvar for å skape et levende lokalmiljø, gjerne gjennom lokale lag og foreninger. Det er videre ingen tvil om at den frivillige innsatsen er fundamentet i store deler av landets foreningsliv. I så måte er BUL intet unntak - snarere tvert i mot! Uten våre mange engasjerte medlemmer, som både ofrer kvelder og helger for å holde aktiviteten i gang, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Trenergjerninger, styreverv, loddsalg og vaffelsteking under en av våre mange arrangementer - alt sammen like viktig for å holde aktiviteten i gang i klubben. Et grovt anslag viser at den frivillige innsatsen i klubben utgjør ca. 10 millioner kroner på årsbasis, det vil si ca. 25 årsverk - noe som gjør gruppen av frivillige til BULs største sponsor. Odd Thomassen er en av BULs mange ildsjeler. Han er nok et kjent fjes for mange i Alta, og du har sikkert sett han sittende ved en av våre mange butikker for å skaffe inntekter til klubben enten det dreier seg om å selge skrapelodd, kjøre bingo eller selge fenalår i førjulstider. Dette har han gjort i snart 10 år. Thomassens bidrag til klubben er upåklagelig, og han har vært med på å gjøre mange aktiviteter mulig i klubben. Hvordan begynte det hele? - Det begynte med at jeg ble spurt av min svigersønn, som var daglig leder i klubben på den tiden. Etter hvert fant jeg ut at det var morsomt å bidra til fellesskapet - det er sosialt og jeg treffer på nye mennesker hele tiden. Jeg har fått mange nye bekjentskaper etter at jeg begynte som frivillig i klubben. Som uføretrygdet er det også fint å ha noe å gjøre om dagene. Aktiviteten i BUL får tiden til å gå, og det har etter hvert utviklet seg til å bli en interesse for meg. Han understreker at det også er en drivkraft å se hva innsatsen bidrar til. - Jeg ser jo at dette gir gode inntekter til BUL, og der er bra. Jeg blir mer og mer glad i klubben, og har i tillegg seks barnebarn som er medlemmer og aktive utøvere. BUL har mange flinke og engasjerte trenere som bidrar med sin tid og kompetanse. De står på for våre lag hver uke - helt vederlagsfritt. Til tross for at de jobber gratis, er kompetansenivået høyt, og vi kan trygt si at klubbens trenere er blant regionens beste. Tor Even Stamnes er trener for BULs småguttelag 95 og har lang fartstid i klubben, både som utøver og trener. Tidligere har han spilt fire sesonger på klubbens A-lag, og var også hovedtrener for samme lag i sesongen 07/08. I dag sitter han i lagets sportslige utvalg. Han har høstet mange erfaringer gjennom sitt engasjement. Tor Even Stamnes er en av BULs mange trenere, og bidrar hver uke med sin tid og kompetanse. Her er han på trening med et av våre mange fotballag. - Det har gitt meg innblikk i teamarbeid og det å jobbe med mange mennesker. Blant annet får man sett hva som skal til for å motivere både enkeltpersoner og grupper. I tillegg har jeg fått bedre erfaring i å sette målsettinger som videre

11 BULLETENG SEPTEMBER i beste velgående Du har sikkert sett han før. Odd Thomassen er i full gang med anskaffelse av midler til klubben gjennom salg av skrapelodd. skal innfris gjennom å være bevist på det man jobber med. Hva er årsaken til at du engasjerer deg i klubben? - Jeg gjør dette i all hovedsak fordi dette er morsomt. Fotball betyr mye for meg, og det er en stor del av livet mitt. Ikke minst er det fantastisk gøy å lykkes i å mestre utfordringer og målsettinger sammen med andre! Hvilken betydning tror du den frivillige innsatsen har? - Jeg vil jo tro at den har en stor betydning - både for klubben og lokalmiljøet, som vi er så stolte av. Uten det frivillige engasjementet ville det ikke klubben ha eksistert. Jeg synes der er fantastisk at så mange mennesker bidrar for å holde aktiviteten i gang i klubben og lokalmiljøet. Det at alle gjør dette mer eller mindre på dugnad er imponerende! I tillegg til Odd Thomassen og Tor-Even Stamnes er det mange andre ildsjeler i klubben som står og har stått på for fellesskapet i klubben gjennom snart 100 år. Dette er vi stolte av! Det sies at for hver offentlige krone som tilføres idretten, gir det en verdiskapning på 7-9 kr. Dette viser seg gjennom blant annet god folkehelse, trygge oppvekstmiljø, sunne vinnerkulturer og attraktive nærmiljø. Når vi ser på innsatsen som gjøres av så mange mennesker i klubben, skjønner vi hvorfor! - Et unikt hjemmekoselig ekoselig hotell - Topp p service e - Byens beste mat sted Thon Hotel Vica Fogdebakken 6, Bossekop, 9511 Alta Tlf stedet for god mat og hjemmekoselig atmosfære.

12 BULLETENG SEPTEMBER Stor aktivitet, stor glede- og Det koker av aktivitet i BULs Handballgruppe. Som landsdelens største handballklubb aktiviserer de mange barn og unge- hver eneste dag. Veksten i gruppa gir stor glede, men kan også by på utfordringer som må løses underveis. Mathias Skaufel i skuddet. Håndballgruppa har hatt en formidabel vekst i løpet av de siste årene. Denne sesongen har de 21 påmeldte lag i seriespill, som altså inkluderer spillere født fra 1992 til Til sammenligning stilte de med 10 lag i sesongen 2005/2006. I tilegg har de spillere i de yngre klassene som enda ikke spiller seriespill, men som deltar på trening. Aktivitetsnivået er med andre ord stort, med om lag 350 spillere hvor de aller minste utgjør den største gruppen. For å holde hjulene i gang under trening, er det selvsagt en forutsetning at man har mange nok trenere tilgjengelig. Handballgruppa har per i dag 36 trenere som stiller opp på trening og kamper, slik at man kan gi barn og unge i nærmiljøet et godt tilbud. dringer, slik at de utvikler seg. Men det er også en viktig målsetning at alle som vil kan få være med. Vi ønsker å ta vare på alle, både de som vil og kan mye, men også de som bare vil være litt med. - Vi gjør det også veldig bra sportlig, sier en stolt nestleder for handballgruppa, Ole Gudmestad. Vi har spillere fra klubben som er representert på regionale lag, i tillegg til at vi har lag som er av de beste i NordNorge i sin aldersklasse. Fremtidige utfordringer Hva er det som gjør at dere har økt såpass mye? - Her er det nok mange faktorer som spiller inn. Vi har stabile voksne i styret og mange trenere og voksne på hvert lag, noe som skaper trygge rammer rundt tilbudet vårt. Vi har klare og entydige målsetninger hvor det blant annet satses på verdier, holdninger og miljø, og vi fokuserer på rekruttering. Det er har vært en økning av beboere i Vestre Alta og årsklassene er store, så det er klart at det har spilt inn for arbeidet på dette området. Til slutt vil det sannsynligvis være attraktivt for mange at vi gjør det veldig bra sportslig, og at vi har et variert trenings og kamptilbud. Vi har lite treningstid, men de få treningene vi har, er intensive og spennende Hva er det som er den viktigste målsetningen for gruppa? - Det som er aller viktigst for oss er at alle som er med, både voksne og barn, har det artig. Samtidig skal alle, både voksne og unge, ha utfor- Veksten i håndballgruppa er til store glede, men har også bydd på en del utfordringer. Først og fremst dreier dette seg om at de ikke har nok spillerflater. Det blir rett og slett for lite treningstid for spillerne. Alle burde trene enda litt mer. Nestlederen understreker at de likevel er heldige som har fått en idrettshall (BULHallen) som er helt nyrestaurert og veldig fin å være i. Det at hallen har fått et nytt spilledekkehar har skapt spesielt stor begeistring og spillerne er storfornøyd. - Men vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde en spilleflate til, slik at tilbudet om trening og aktivitet hadde blitt enda bedre. På årsmøtet i 2009 bestemte vi i håndballgruppa at vi skal gå sammen med de andre klubbene i Alta om å forsøke å få bygget flere spilleflater, fortsetter han. En ny idrettspark gir nye muligheter En ny idrettspark på Breverud vil bety mye for aktiviteten i BUL, også når det gjelder håndballgruppa. - Vi er en undergruppe av BUL, og vi aktiviserer mange barn og unge i Vestre Alta. Vi er opptatt av at disse skal få vokse opp i trivelige og trygge omgivelser. Breverudprosjektet er et unikt pro- sjekt, der barn, unge og familier kan utfolde seg i variert aktivitet hele året. En by trenger en park for sine borgere. Vi i håndballgruppa er også opptatt av å få bygget et klubbhus slik at vi har et sted å være, også utenom trening. Vi snakker om å skape enda flere gode møteplasser for beboerne i vårt område. - Vi gleder oss over den utviklingen vi har i BUL og ser fram til mange spennende år i vårt lokalmiljø, smiler gruppelederen avslutningsvis. Nestleder og trener i håndballgruppa, Ole Gudmestad

13 BULLETENG SEPTEMBER noen utfordringer Ishavskraft cup 2009 Høsten er håndballtid, og BUL hadde i mange år tradisjoner for å kjøre en håndballturnering i starten av sesongen for å komme skikkelig i gang etter sommerferien. Etter noen års stillstand, startet vi i 2006 Ishavskraftcup i håndball, en turnering som i år arrangeres for fjerde gang. Håndballgruppa til BUL har vokst seg stor, og er nå den største håndballgruppa i Nord-Norge. Det er derfor på sin plass at vi arrangerer en turnering selv, slik at vi kan få involvert flest mulig av håndballspillerne i klubben. Turneringen i år vil bli arrangert både i Altahallen og i vår egen nyoppussede hall. Dette gir rom for et eget opplegg for klubbenes aller yngste. Lørdagen vil det nemlig bli arrangert en egen miniturnering for dem som enda ikke spiller seriekamper, men som likevel har svært lyst til å spille kamper og være på turnering. Per i dag har vi 42 påmeldte lag til turneringen vår. I fjor hadde vi i overkant av 30 lag, så turneringen er i stadig vekst. Ettersom vi har mulighet til å kjøre kamper i 2 haller, har vi enda ikke nådd taket for antall lag vi klarer å håndtere. Samtidig synes vi det er greit å vokse seg sakte stor, for da får arrangørene gått seg til i sine roller etter hvert som turneringen blir større. Inntil videre får lagene mer spilletid i hver kamp, noe vi vet at spillerne setter stor pris på. Et slikt arrangement går det ikke an å gjennomføre uten en god del dugnadsarbeid, og alle lagene i BUL er tildelt oppgaver denne helga. Jeg vil benytte anledningen til å takke turneringsledelsen, kioskvakter, overnattingsvakter, sekretariat, foreldre og dommere for at dere stiller opp. Uten dere hadde det ikke blitt noen turnering. Til slutt vil jeg ønske alle spillere og lagledere lykke til! En trivelig, artig og givende håndballhelg ønskes dere alle fra Hilde Mølmen Olsen Turneringsleder I håndballgruppa er det viktig å ha det gøy sammen. Her jubler 96 jentene etter at de har tatt gull i Altaturneringen. VISSTE DU AT alt som går på strøm eller batterier ikke skal i restavfallet? Slike ting kan du levere gratis til forhandler eller avfallsmottak. - skaper miljøbevisthet

14 BULLETENG SEPTEMBER Økt innsats for rekruttering! BULs ski og skiskyttergruppe har i løpet av den siste tiden lagt ned mye arbeid i å rekruttere flere medlemmer. Med et positivt og åpent miljø har de et godt grunnlag. BULs ski og skiskyttergruppe er ei kjempefin gruppe, understreker den nytiltrådte gruppeleden Odd Erling Daniloff. I hovedsak driver vi på med langrenn og skiskyting, og vi har mange flinke utøvere. I vinter opplevde vi at et søskenpar i klubben ble Finnmarksmestere i hver sine klasser, henholdsvis jenter 13 og 14 år. Utøverne vi snakker om er Ane og Vilde Pedersen. I tillegg gikk Eskil Overvik helt til topps i klassen gutter 12 år, og vi er utrolig stolte over innsatsen til alle våre utøvere. Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer i klubben er i hovedfokus fremover. På et styremøte i vår ble det tatt opp hvilke forutsetninger gruppa har, og hva som videre skal til for å øke rekrutteringen. Det kom inn mange gode forslag til hva som kan gjøres, og på grunnlag av dette ble det utarbeidet en tiltaksplan. Gruppelederen viser gjerne til eksempler. Mange foresatte i gruppa mangler for eksempel kompetanse vedrørende skismøring og kjøp av egnet utstyr. Samtidig er de usikre på hvor de skal henvende seg for å komme i gang. Det er for lite informasjon rundt nettopp disse forholdene, både på skolene og ellers i nærmiljøet. På grunnlag av dette skal vi utarbeide en informasjonsfolder hvor man kan finne det man trenger for å få et oppstartsgrunnlag. I tillegg kommer vi til å gi informasjon på skolene, henge oppslag på informasjonstavlene i de lokale dagligvarekjedene og bruke vår nye hjemmeside flittig. Skigruppas leder Odd Erling Daniloff Den nye idrettsparken som klubben planlegger på Breverud kan også bli et sentralt trekkplaster. Vi er ganske sikker på at et nytt klubbhus vil være med på å øke rekrutteringen i ski og skiskyttergruppa. Ut fra planene slik de foreligger vil klubbhuset ha mange lokaler og fasiliteter som vil ha stor betydning for aktiviteten i gruppa. Lagerplass for diverse utstyr og smørebu er svært viktig for oss. Det er også snakk om at det kanskje vil komme en innendørs bane for skiskyting etter hvert, og dette ville jo uten tvil vært positivt. Han forklarer videre hva idrettsparken i sin helhet vil bety for aktiviteten i skigruppa: - Ettersom en ski/turløype og et skilekanlegg er noe av det som vil komme i parken, vil det uten tvil gi aktiviteten i gruppa et løft, både for store og små. Vi vil få et sted der vi kan samles til flere aktiviteter på et og samme sted, og det ser vi frem til! Jeg tror det vil bidra til at flere får opp interessen for BULs ski og skiskyttergruppe har er kjempeflott miljø, og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. både ski - og skiskyting, spesielt ettersom man også samler en rekke andre idretter i området. Gruppelederen oppfordrer eventuelle nye medlemmer til å melde seg: Dersom du har lyst til å begynne med ski eller skiskyting, eller kanskje begge deler, er du hjertelig velkommen til oss i BUL. Som sagt har vi et kjempegodt miljø der det er plass til mange flere! For å ha en stabil og god økonomi til våre aktiviteter, er vi helt avhengig av våre sponsorer. Uten dem hadde det ikke vært mulig. Takk til: Grieg Seafood Harald Nilsen A/S Kreativ Frisør Brødrene Andersen Enfotobutikk North Cape Minerals MX Sport Garanti Eiendomsmegling Alta Boligbyggelag Fysikalsk Terapi Elvebakken 9515 Alta Tlf Mob BILBERGING Vi selger også bildekk, bildeler, smøreolje og enkel service. Ta kontakt! Alta Bilbergingssenter ANS Tlf. Thomasbakkveien 1 Alta Bjørn Wirkolasvei 1 (Sentrum Syd), 1 Alta, tlf tlf.. tl 1 Sjekk våre menyer på

15 BULLETENG SEPTEMBER Telefon Fax Postboks 2130 Elvebakken Alta ALTA Bossekopptorget Tlf.: Tidligere Altaveien Alta - Tlf Metro finnes nå på følgende steder: Os - Voss - Heistad - Skien - Larvik - Notodden - Kongsberg - Måløy - Sortland - Tromsø - Storslett - Bodø - Alta - Leknes - Harstad Tlf.: E-post: Tlf Altaveien Alta Tlf Postboks Alta E-post: Markveien 43/45, 9510 Alta, tlf Tlf Altaveien Alta ALTA Altaveien 228, 9515 Alta, tlf Markveien 14, 9510 Alta Tlf Tlf Løkkeveien Alta Alta Bowling Senter As Bjørn Wirkolas vei Alta - Telefon Kronstad 9515 Alta Tlf Støtt våre støttespillere!

16 Kay Roger (f.v) og Dan Berg er bevisste hvilke ringvirkninger en investering i breddeidretten gir både for bedriften, oppvekstmiljøet og samfunnet for øvrig. Investering i breddeidretten en investering i nærmiljøet! BUL har mange breddesponsorer som hjelper oss med å holde aktiviteten i gang blant barn og unge i nærmiljøet. En av disse er Rørlegger Dan Berg A/S en VVS og Varmespesialist i Alta som holder lokaler i Bukta. Firmaet ble etablert i 2001, og siden den gang tilbydd det meste innen rørlegger, VVS -tjenester og oljefyringsservice. Bedriften har mesterbrev og sentral godkjenning for ansvarsrett, så det skal ikke stå på kompetansen. - For å kunne tilby helhetlige og totale løsninger til markedet, samarbeider vi med en rekke profesjonelle aktører i andre deler av håndverkerbransjen. Våre viktigste målsetninger er høy kvalitet, god service og solid håndverk, sier daglig leder Dan Berg. Med seg har han butikksjef Kay Roger Berg. - Ikke bare gjennomføring, med også oppfølging av kundene, er en del av det vi prioriterer. Martin med Bedriften har god kjennskap til BUL og våre aktiviteter. Blant annet spiller en av deres ansatte, Martin Strøm, på vårt A-lag i fotball. Vi kan derfor tenke oss at fotball er et sentralt samtaleemne på kontoret. Men det er ikke bare derfor de velger å sponse aktiviteten i bygda, og viser til at et samarbeid mellom breddidretten og næringslivet bidrar til utvikling og relasjoner i alle retninger. - Som bedrift kan vi ikke se på oss selv som en isolert enhet vi er en del av det som skjer rundt. Et godt aktivitetstilbud er en av forutsetningene for et godt oppvekstmiljø, og lærer barn og unge betydningen av samarbeid, fellesskap, engasjement og fysisk aktivitet. Det bidrar også til et levende lokalsamfunn, trivsel og økt bolyst i kommunen, noe som både berører oss som bedrift, våre ansatte og deres familier. Når det går bra i bygda generelt sett, gir dette ringvirkninger til næringslivet trivsel blant våre ansatte, økt tilflytning, mer arbeidskraft og økt aktivitet i næringslivet. Det å ivareta og bygge opp breddeidretten er derfor veldig viktig for oss. BUL satser på nettopp bredde, utvikling, barn og unge. Derfor ser vi på det som naturlig å samarbeide med idrettslaget da kan vi nemlig være med på å bygge opp det som vi mener er viktig. Markedsføring Videre viser de til at et samarbeid med den lokale idretten også byr på gode markedsføringsmuligheter. - Vi skal ikke benekte at vi også ser på sponsing av breddeidretten som god profilering av bedriften. Det knytter oss opp mot de gode verdiene idretten representerer, og skaper relasjoner blant annet til BULs mange medlemmer. Samtidig får vi vist oss frem. Som breddesponsor for BUL har vi vår logo trykket på et av lagenes draktsett, noe som gir oss god synlighet og profilering. Oppsummert ser vi på vårt samarbeid med BUL som en investering, både i nærmiljøet og i bedriften. Et sponsorat er generelt sett en vinn vinn situasjon! Avslutningsvis har de en viktig kunngjøring de gjerne vil ha på trykk: - Dere må huske å få med at vi har døgnvakt! Vi er tilgjengelige til enhver tid, så dere er hjertelig velkommen til å ringe oss. Vi i BUL ønsker på vår side å takke Rørlegger Dan Berg og våre øvrige sponsorer for at de gjør aktiviteten i klubben mulig.

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Taklet ikke salget av Rushfeldt

Taklet ikke salget av Rushfeldt JULI 2008 Vasshaug vasser i penger Taklet ikke salget av Rushfeldt Ikke god nok på utvikling PRODUKSJON: ALTAPOSTEN Tidligere BUL og Alta IF-spiller Ragnar Vasshaug gjør det godt i kjøpeklubben til Acta-gründer

Detaljer

TIL-avisa. Vil erstatte Ramovic. Et lite vink til eliten. Talenter får United-trener JUNI. Se side 8-9. Se side 23. Side 14 og 15

TIL-avisa. Vil erstatte Ramovic. Et lite vink til eliten. Talenter får United-trener JUNI. Se side 8-9. Se side 23. Side 14 og 15 TIL-avisa JUNI 2009 Vil erstatte Ramovic Se side 8-9 Et lite vink til eliten Se side 23 Talenter får United-trener Side 14 og 15 PRODUKSJON: ALTAPOSTEN 2 TIL-AVISA 2009 TVERRELVDALEN IL Tenk spillerutvikling

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOTBALLAVISA. NR. 2 / 2010 www.ullkisa.no. Les mer om Anna og J14 på baksiden. Pål Gordon Nilsen side 4

INFORMASJONSAVIS FOTBALLAVISA. NR. 2 / 2010 www.ullkisa.no. Les mer om Anna og J14 på baksiden. Pål Gordon Nilsen side 4 INFORMASJONSAVIS FOTBALLAVISA NR. 2 / 2010 www.ullkisa.no Les mer om Anna og J14 på baksiden Pål Gordon Nilsen side 4 Fotballsesongen er ikke over Det er mange som tror at når høsten nærmer seg er fotballsesongen

Detaljer

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 Sett etikett her NR.2 Des 2007 MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 2007 50 år Kari Tafjord Bjørg Selbekk Ingar Gullteig Anne Kristine Ranheim Øyvind Stenersen Morten

Detaljer

VESTERØYA BUDSTIKKE. Hva skjer i Vesterøya Idrettspark?

VESTERØYA BUDSTIKKE. Hva skjer i Vesterøya Idrettspark? VESTERØYA BUDSTIKKE Hva skjer i Vesterøya Idrettspark? Styret LEDEREN HAR ORDET Johnny Larsen Rune Huseby Pål Løkkevol Espen Jensen Atle Bie-Johansen Sandar IL og Vesterøya Idrettspark er stedet for trim,

Detaljer

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk JUNI 2015 Fra topp til flopp Tar sats for å bli best Side 22 og 23 Olé, Olé Andersen Har en plan for opprykk Side 4 Side 2 og 3 Tverrelvdalen IL har som mål at det skal skinne av rekrutteringsarbeidet.

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

JOBBA OPP I TOPPEN KAMPAVIS SANDNES ULF ANNONSEBILAG SANDNESPOSTEN 2. JUNI 2015

JOBBA OPP I TOPPEN KAMPAVIS SANDNES ULF ANNONSEBILAG SANDNESPOSTEN 2. JUNI 2015 SKAL BYGGE EN ARENA SOM SKILLER SEG UT Bli bedre kjent med mulighetsvisjonen for Sandnes idrettspark. Side 13 KAMPAVIS SANDNES ULF ANNONSEBILAG SANDNESPOSTEN 2. JUNI 2015 VI HAR KJEMPET OSS INN PÅ DEN

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

HÅNDBALL- 30. jan. 1. feb. ALTATURNERINGA SIDE SIDE SIDE

HÅNDBALL- 30. jan. 1. feb. ALTATURNERINGA SIDE SIDE SIDE Foto: Altaposten HÅNDBALL- 2015 ALTATURNERINGA 2015 30. jan. 1. feb. SIDE 05 AILA ELSKER HÅNDBALL For ni år gamle Aila Rottem er håndball det artigste som fins. SIDE 09 STIAN HAR EN DRØM Stian Parken er

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Juleavslutning på Barneidretten side 12. Portrettet: Ingvild Isaksen Side 14 og 15. Jordnært svømmetalent Side 24

Juleavslutning på Barneidretten side 12. Portrettet: Ingvild Isaksen Side 14 og 15. Jordnært svømmetalent Side 24 KIL Utgave nr 4-2012 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet: Ingvild Isaksen Side 14 og 15 Jordnært svømmetalent Side 24 Kolbotnspillere går for NM Gull Side 4 Juleavslutning på Barneidretten

Detaljer

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014.

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014. magasinet magasinet BORGEN JULEN 2014 www.borgen-il.no SIDE 8 Se våre lagpresentasjoner Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11 SIDE 12 Breddefotball Ny for juniorgruppe millioner av kroner med potensiale

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene FURUSTIKKA Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene NR 1/2001 Velkommen til Furuset Idrettsforening Furuset Idrettsforening hva er det? Vår formålsparagraf sier: Furuset Idrettsforening

Detaljer

Årsrapport. Et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge!

Årsrapport. Et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge! Årsrapport Et tryggere, Et tryggere, Innhold 4 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Vi vil at frivilligheten skal blomstre 8 Vinner kampen mot stillesittingen 10 Full fart i Finnmark 12 Løype! 14 Snakk for

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13 !!! Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013 Langrenn - side 4-7 Allidrett - side 8, 9 Fotball - side 12, 13 Hopp og kombinert - side19 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer