Beskrivende mengdefortegnelse. Entreprise E1 Bygningsarbeider. Kvæfjord kommune. Kvæfjordheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivende mengdefortegnelse. Entreprise E1 Bygningsarbeider. Kvæfjord kommune. Kvæfjordheimen"

Transkript

1 Beskrivende mengdefortegnelse Entreprise E1 Bygningsarbeider Byggherre Kvæfjord kommune Prosjekt Kvæfjordheimen Utarbeidet av Sivilarkitekt Alm AS Storgata 9 - Postboks N-9484 Harstad - Telefon: /

2 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A Prosjektinformasjon...2 A1 Dokumentliste...2 A2 Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsoppdrag (tilbudsinnbydelse)...2 A3 Orientering om prosjektet...4 A3.1 Arbeidenes art og omfang...4 A3.2 Byggetid...4 A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering mv...4 A3.4 Entrepriseform og kontraktstype...4 A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon...5 A3.6 Oppdragsgiverens organisering av HMS-arbeidet...5 A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen...5 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav...5 B1 Konkurranseregler...5 B1.1 Alminnelige konkurranseregler...5 B1.2 Spesielle konkurranseregler...5 B2 Krav til tilbyder...5 B3 Krav til tilbud...6 C Kontraktsbestemmelser...6 C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser...6 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser...6 C3 Avtaledokument...6 D Beskrivende del...6 D1 Beskrivelse av byggeobjekt...6 D1.1 Detaljbeskrivelse...6 D1.2 Funksjonsbeskrivelse...7 D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse...7 E Svardokumenter...8 E1 Dokumentasjon fra tilbyder...8 E2 Utfylt beskrivelse...9 E3 Tilbudsskjema...10 E3.1 Prissammendrag...10 E3.2 Påslag og timepriser...10 E3.3 Underskrift...11 Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 1 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

3 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A A1 Prosjektinformasjon Dokumentliste Tilbudsdokumentene består av: Dokumenttype Dokument Dato Format A2 Mengdebeskrivelse Beskrivende mengdefortegnelse med tilbudsformular HMS-plan HMS-plan Skal utarbeides av utførende Tegninger Tegningliste Tegninger iht. tegningsliste Lister Dørliste Merknader Dørliste Dørlista er innsatt bak i mengdebeskrivelsen Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsoppdrag (tilbudsinnbydelse) Tilbudsinnbydelse På vegne av byggherren: innbyr vi herved til å gi tilbud på utførelse av Anskaffelsesprosedyrer Kvæfjord kommune Entreprise E1 - Bygningsmessige arbeider for Kvæfjordheimen Lukket anbudskonkurranse (under terskelverdi) iht. FOA del III Kunngjøring DOFFIN Aviser Nei Nei Kvalifikasjonskrav - Tilbudsbefaring / tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse med befaring. Nei Tilbudsbefaring vil finne sted: klokken: - Fremmøtested: - Merking av tilbud Tilbudet skal leveres i lukket, nøytral konvolutt eller pakke merket: Tilbud E1 - Kvæfjordheimen. Innlevering av tilbud Formkrav Telegram, teleks, telefaks Et sett av tilbudsdokumentet, den beskrivende mengdefortegnelsen, i utfylt, datert og underskrevet stand skal returneres. Alle enhetspriser skal være utfylt og tilbudet skal sammenstilles i tilbudsskjemaet. Videre skal supplerende materiell iht. punkt E1 leveres. godtas ikke som tilbud. Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 2 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

4 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Digitalt Det er ikke anledning til å avgi tilbud i elektronisk form. Leveringssted Tilbudet sendes eller leveres til: Sivilarkitekt Alm AS, Storgata 9, Postboks 363, 9484 Harstad Tilbudsfrist Tilbudet skal være levert innen: Fredag 10. oktober 2008 kl 12:00 eller sendt pr A-post og poststemplet seinest Onsdag 8. oktober Vedståelse Frist 60 dager Tilbudsåpning Tilbudsåpning foretas: Sivilarkitekt Alm AS, Storgata 9 Dato Mandag 13. Oktober kl 10:00 Tilbyder kan møte med Offentlig tilbudsåpning vil ikke finne sted. Tilbudsprotokoll vil ikke bli utsendt. Underskrift Sted Harstad Dato Signatur Stempel Sivilarkitekt Alm AS Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 3 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

5 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A3 Orientering om prosjektet A3.1 Arbeidenes art og omfang Type byggverk Sykehjem Fagområde Denne entreprise omfatter skifting av dører Størrelse Se mengdebeskrivelse Tekniske installasjoner (ingen) Omfang av riving, ombygging, risikoavfall eller forurensning Se mengdebeskrivelse Grunnforhold Ikke relevant Andre forhold Se mengdebeskrivelse A3.2 Byggetid Tidsfrister Jf. E3 tilbudsskjema A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering mv. Tillatelser - Finansiering Dersom summen av innkomne tilbud for alle entrepriser overstiger tidligere utarbeidet kostnadsanslag / budsjett må prosjektet fremlegges for kommunestyret. En slik prosess vil ta flere uker og kan eventuelt ende opp med at prosjektet blir redusert i omfang eller skrinlagt. Annet - A3.4 Entrepriseform og kontraktstype Oppdeling av entrepriser Ikke relevant Entrepriseform Generalentreprise I en generalentreprise leveres hele utførelsen av én entreprenør, generalentreprenøren, mens prosjekteringen er utført av oppdragsgiveren eller hans rådgivere. Vederlagsberegning / oppgjørsform Fast pris Koordinering og administrasjon på byggeplass Utføres av entreprenøren. Tiltransport av entrepriser Ikke relevant Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 4 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

6 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon Adresseliste - Oppdragsgiverens organisasjon Kvæfjord kommune Bygdeveien Borkenes Entrepriseadministrasjon - Byggeledelse Ekstern byggeledelse vil ikke bli engasjert A3.6 Oppdragsgiverens organisering av HMS-arbeidet HMS-plan Koordinator prosjektering Koordinator utførelse Hovedbedriftens ansvar iht. AML 15r Skal utarbeides av utførende ARK BYGG BYGG skal være hovedbedriften iht. Arbeidsmiljøloven 15. A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen Byggeplassens beliggenhet og atkomst Naboforhold - Grunnforhold Ledninger i grunn Tilknytningspunkt for provisoriske ledninger Tidligere anvendelse av byggetomta Miljøhensyn Antikvariske forhold Forurensinger Annet Kvæfjordheimen, Borkenes Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Sykehjemmet skal være i drift under arbeidene. Fremdrift og utførelse må koordineres med sykehjemmets ledelse. Alle arbeidene utføres innenfor normal arbeidstid. B B1 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Prosedyre: Konkurranse under terskelverdi B1.2 Spesielle konkurranseregler - B2 Krav til tilbyder Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon Prekvalifisert / innbudte (forespurte) entreprenører Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 5 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

7 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Ansvarsrett iht. SAK Anbyder skal ha sentral godkjenning for de fagområder og tiltaksklasser som omfattes av tilbudet eller vil oppnå lokal godkjenning for tilsvarende. B3 C C1 Krav til tilbud Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Se PA-55 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser - Prisregulering Nei, - fast pris C3 Avtaledokument Se PA-55 D D1 Beskrivende del Beskrivelse av byggeobjekt D1.1 Detaljbeskrivelse Se beskrivende mengdefortegnelse Henvisning til Norsk standard. Den følgende beskrivende mengdefortegnelse er basert på NS 3420 utgave 3. Dette med de eventuelle endringer og tilføyelser som framgår av beskrivelsen. Kodene med de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelsene i standardene som gjelder for de enkelte utførelser. De ytelser som er medtatt i den enkelte post skal alltid prises i tillegg til de ytelser som ifølge ovennevnte standarder omfattes av de spesifiserende kodene. Det presiseres at det må tas hensyn til de innledende beskrivelsene i det enkelte fag og den enkelte bygningsdel ved prising av postene. Spesielle merknader til beskrivelsen. Spesifiserte produkter Når det i beskrivelsen er beskrevet et produkt: "..type x" så skal posten prissettes med bruk av dette produktet. Det presiseres at for de poster i beskrivelsen hvor utstyr og/eller materiell er entydig spesifisert ved fullstendig angivelse av fabrikat, type, størrelse, etc., skal anbyderen ikke fravike disse spesifikasjonene i sitt tilbud. Det presiseres at det skal gis pris på det utstyret som er beskrevet. Hvis anbyderen ønsker å tilby alternativt likeverdig utstyr og/eller materiell, skal dette gjøres som eget vedlegg til tilbudet. BH vil kun vurdere andre produkter enn de som er beskrevet dersom: - Produktet er kvalitets- og funksjonsmessig likeverdig med det beskrevne produkt. (Produktets egenskaper må dokumenteres.) - Tilleggskostnader for BH og andre entreprenører som en følge av et alternativt produkt blir valgt dekkes av anbyderen. Alle alternative leveranser må fremgå av tilbudsbrevet. Likeverdige produkter Når det i beskrivelsen er henvist til et produkt: "..som type x" kan utførende entreprenør anvende et annet produkt under følgende forutsetninger: - Produktet er kvalitets- og funksjonsmessig likeverdig eller bedre enn det beskrevne produkt. (Produktets egenskaper må dokumenteres.) Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 6 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

8 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse - Valgt produkt må ikke medføre tilleggskostnader for byggherren eller andre entreprenører. Mengdeangivelser Alle mengder er oppgitt netto iht målereglene i NS3420 og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Mengdekontroll Detaljert mengdeberegning utført av en part (BH v/ark) skal kontrolleres av den andre part (BYGG). Eventuelle justering foretas før kontrakt inngås og iht tilbudets enhetspriser. Etter at mengdekontrollen er foretatt og partene er enig, er det ikke anledning for BYGG til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Jf NS8405 pkt 27.2 Beskrivelsens oppbygning. Innledende tekster Det skal tas hensyn til spesifikasjoner gitt i innledningen til det enkelte fag, den enkelte bygningsdel og den enkelte post. D1.2 Funksjonsbeskrivelse Ikke relevant. D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse Tegninger iht. tegningsliste Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 7 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

9 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse E E1 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Anbyderen skal levere de merkede dokumenter sammen med tilbudet. Øvrige dokumenter vil kunne bli forlangt fremlagt før eventuelle kontraktsforhandlinger Beskrivelse Skatteattester Skatteattest for innbetalte skatter i firmaets skattekommune Skatteattest for innbetalt mva Dokumentasjon av leverandørens finansielle og økonomisk stilling Årsregnskap siste år Erklæring om foretakets totale omsetning og dets omsetning de siste tre regnskapsår for de ytelser kontrakten omhandler. Bankerklæring. Vurdering fra revisor angående firmaets nåværende økonomiske situasjon. Dokumentasjon av oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder Beskrivelse av firmaets KS-system Innholdsfortegnelse i firmaets KS-system HMS / internkontroll Egenerklæring helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse av firmaets internkontrollsystem Innholdsfortegnelse i firmaets internkontrollsystem Søknader / kompetanse / ansvarsrett / kontrollplan Søknad om ansvarsrett (blankett 5162) eller Søknad om lokal godkjenning av foretak (blankett 5159 m/vedlegg) Sentral godkjenning (for alle angitte funksjoner, fagområder og tiltaksklasser) Kontrollplan utførelse iht. SAK Dokumentasjon av leverandørens tekniske kvalifikasjoner Beskrivelse av tekniske personell eller tekniske enheter entreprenøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten, enten de tilhører foretaket eller ikke, særlig de som er ansvarlig for kvalitetskontrollen Vitnesbyrd og attester om utdanning og yrkespraksis for entreprenøren, foretakets administrative ledelse, eller for den eller de personer som er ansvarlige for gjennomføringen av kontrakten. Oversikt over arbeider som er utført i løpet av de siste fem år, sammen med attester over tilfredsstillende utførelse av de viktigste arbeidene. Attestene skal angi arbeidenes verdi samt tid og sted for arbeidsutførelsen, og oppgi hvorvidt arbeidene er blitt fagmessig utført og behørig fullført. Vedkommende myndighet skal om nødvendig oversende attestene direkte til oppdragsgiver. Dokumentasjon av foretaksregistrering, godkjenninger mv Firmaattest (Brønnøysundregisteret) Annen dokumentasjon Dokumentasjon vedrørende eventuell lærlingeordning Manglende dokumentasjon kan være grunnlag for å forkaste tilbudet. Jf forskrift om offentlige anskaffelser og NS Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 8 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

10 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Underentreprenører / leverandører Tilbyderen vil benytte de følgende oppgitte underentreprenører / leverandører: Fagnr Fag Foretak Leverandør av dører E2 Utfylt beskrivelse Et sett av tilbudsdokumentet, den beskrivende mengdefortegnelsen, i utfylt, datert og underskrevet stand sammen med alle utleverte tilbudstegninger skal returneres. Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 9 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

11 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse E3 Tilbudsskjema E3.1 Prissammendrag Tilbyderen har følgende delsummer for de enkelte fag i tilbudet: Fagnr A00 A01 A02 A13 Fag Generelt Rigg og drift Rivingsarbeider Monterings og innredningsarbeider Sum eks. mva Mva Sum E3.2 Påslag og timepriser Tilleggsarbeider Tilleggsarbeider vil i hovedregel bli utført etter forhåndsavtalt pris. Ved rekvirerte regningsarbeider tilbys disse utført etter oppgitte satser eksklusive mva. De oppgitte timesatsene skal omfatte alle variable og faste kostnader som entreprenøren måtte ha. (Herunder også administrative kostnader, fortjeneste, rigg og drift.) Arbeid Timeprisen skal inkludere eventuell reisegodtgjørelse, opphold, diett, etc. Materiell For materiell og utstyr skal faktoren omfatte alle utgifter (herunder administrasjon, transport/frakt, assuranse brekkasje, håndtering på byggeplass, samt rigg og drift) m.m. iht. prisgrunnlaget i NS Påslag på forbrukte materialer betales etter dokumentert netto pris med et tillegg på oppgitt prosentsats Timepriser oppgis inkl. alle påslag og ex mva Entreprenør / konsulent Normaltid Overtid 50 % Entreprenører BYGG fagarbeider BYGG Lærling Overtid 100 % Påslag på material % Administrasjon/tiltransport Beskrivelse Ikke relevant - Påslagsprosent (eller fast skum) Byggetid Byggetid oppgis i antall kalenderuker. Beskrivelse Leveringstid for dører Byggetid (fra dører er levert) Totalt tid uker uker uker Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 10 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

12 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Garantier Garantier for entreprenørens sikkerhetsstillelse vil bli stillet gjennom: E3.3 Underskrift I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre arbeidene som omfattes av denne entreprisen til de priser som er oppført i tilbudet. Før underskrift har undertegnede entreprenør kontrollert at tilbudsmateriellet er komplett, - alle sider og tegninger er med i det utleverte tilbudssettet. Undertegnede har gjennomgått og nøye vurdert alle dokumenter. Tilbudet er likeledes inngitt etter vurdering av de stedlige forhold. Sted Dato Signatur Stempel Forbehold Eventuelle forbehold skal angis og prissettes i eget tilbudsbrev Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 11 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

13 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: Fag: 000 Generelle ytelser Postnr NS-kode/Tekst Enhe t 000 Generelle ytelser Anleggsdokumentasjon Krav til dokumentasjon og opplæring Tegninger fra entreprenør FDV-dokumentasjon, tegninger FDV DOKUMENTASJON Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon Bidrag til ajourføring av tegninger: Som bygget (as-build) tegninger. (ARK utarbeider/ajourfører tegningene på vegne av byggherren. BYGG må ved skisser og/eller mål meddele ARK evt avvik mellom tegning og det som er bygget.) RS Drift og vedlikeholdsinstruks, instrukser FDV-dokumentasjon FDV DOKUMENTASJON Utarbeidelse av FDV-instruks (Av praktiske årsaker bør/må BYGG allerede ved prisforespørsel forlange at alle underentreprenører og leverandører leverer tilstrekkelig dokumentasjon til BYGG.. Det er BYGG som skal sammenstille og levere dokumentasjonen.) RS Mengde Pris Sum Sum denne side: 0,00 Sum fag 000: 0,00

14 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: Fag: 001 Rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 001 Rigg og drift Generelt Henvisninger NS 3420-A Dette kapitlet er basert på NS 3420-A Ren byggeprosess Det forutsettes at entreprenørene har nødvendig kjennskap til begreper og målsetning slik de fremkommer i denne beskrivelsen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet Prisgrunnlag/målregler Ytelsenes omfang Rigg og drift Entreprenøren må ut fra egen erfaring vurdere omfanget av ytelser som ikke er nærmere spesifisert Forsikring og sikkerhetsstillelse A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Spesielle krav: - RS A11.1 FORSIKRING AV ANSVAR Spesielle krav: RS A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Spesielle krav - RS Administrative ytelser for eget kontraktsarbeid A21.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTARBEID Spesielle krav - RS A21.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTARBEID BYGG skal utarbeide HMS-plan på vegne av BH. RS Komplett rigg for eget kontraktsarbeid A22.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID Spesielle krav: Merknad: Se separate koder Denne posten omfatter iht NS3420-A all rigg for egne arbeider. RS Administrasjon av eget kontraktsarbeid Sum denne side: 0,00

15 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: Fag: 001 Rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A31.2 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS SOM HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Varighet: - Spesielle krav: BYGG skal være hovedbedrift iht AML 15. RS Komplett drift av rigg for eget kontraktsarbeid A32.1 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Varighet:. Spesielle krav: Merknad: Hele byggeperioden Se separate koder Denne posten omfatter iht NS3420-A all drift for egne arbeider. RS Nedrigg av byggeplass Nedrigging er nå inkludert i riggpostene. Sum denne side: 0,00 Sum fag 001: 0,00

16 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A002-1 Fag: A002 Rive og demonteringsarbeier Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A002 Rive og demonteringsarbeier A002.1 Generelt A A Generelt Orientering A Demontering vs riving Det er skilt mellom riving og demontering. Jf NS 3420-C1. Merk spesielt at for rivingarbeider inngår iht NS 3420 C13 også borttransport til godkjent avfallsted, opprydding, m.v. A Montering / Utførelse A Eventuell Asbest Dersom asbest påtreffes skal arbeidene stanses og melding gis til byggherren. A Fremdrift, koordinering 1) DRIFT AV EKSISTRENDE BYGNING Eksisterende bygning skal være i drift under arbeidene. Spesielle hensyn skal tas. 2) ARBEIDSTID Arbeidene skal utføres innenfor ordinær arbeidstid. 3) KOORDINERING Rivingsarbeidene må koordineres med oppføring av nye bygningsdeler slik at: - bygningen og/eller bygningsdeler ikke blir stående ubeskyttet. (Nye dører monteres umiddelbart når gamle dører er revet.) - arbeidet ikke skaffer unødvendiger problemer for driften av eksisterende bygning A Henvisninger A Henvisning til NS 3420 For denne delen av beskrivelsen, Rivingsarbeider, gjelder tekniske bestemmelser og mengdeberegningsregler i NS 3420 C1 A PA, HMS, FDV, m.v. A Ren byggeprosess Se A001 Rigg og drift A HMS Se A001 Rigg og drift A Prisgrunnlag/målregler A Prisgrunnlaget Enhetsprisene på riving / demontering av spesisfiserte bygningsdeler (jf NS3420 C1:3) skal innbefatte hele bygningsdelen inklusive eventuelle spikerslag, isolasjon, puss, plater, listverk, foringer, m.v. med mindre annet er uttrykkelig Sum denne side: 0,00

17 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A002-2 Fag: A002 Rive og demonteringsarbeier Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum spesifisert. A Transport Nødvendig vernearbeid utover rigg- og driftskapitlet skal være innkludert. Merk at enhetsprisene for riving innkluderer transport til avfallsmottak. A Diverse felleskostnader Diverse felleskostnader A Fyllplassavgifter A C11.21 FYLLPLASSAVGIFT MASSE A C11.21 A C11.21 A C11.21 Type materiale: Se underposter Postene for fyllplassavgift reguleres etter dokumenterte vektkvitteringer. Post for usortert er ikke medtatt da det forutsettes at alt avfall kildesorteres i de fraksjoner avfallsmottaket kan motta. Alle mengder er kun anslått for prissammeligning i anbudene. Type materiale: Dører av tre A Innervegger Regulerbar mengde tonn 1,4 Type materiale: Sortert gjenvinnbart avfall (metall, plast,..) Regulerbar mengde tonn 0,5 Type materiale: Sortert brennbart avfall (trevirke, trebaserte plater) Regulerbar mengde tonn 0,5 A A Vinduer, dører m.m. Riving, dører A C RIVING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Materialer: Se underposter Byggeår: 1981 Omfang, plassering: Til alle beboerrom (hvor det skal monteres nye dører.) Dimensjon: Se underposter Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Rivingsmetode og behandling av rivings avfall: Kildesorteres og bringes avfallsmottak. Sluttilstand: Klar for montering av dører Sum denne side: 0,00

18 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A002-3 Fag: A002 Rive og demonteringsarbeier Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A Materialer: Tre Dimensjon: Dører av tre, varierende bredde: 12x21M stk 28 Sum denne side: 0,00 Sum fag A002: 0,00

19 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-1 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A013 Monterings- og innredningsarbeider A Generelt A Generelt De følgende generelle bestemmelser gjelder dersom ikke annet er angitt for den enkelte post. A Montering / utførelse A Produsentens monteringsanvisning skal følges. A A Brannkrav Ved montering i branncellebegrensende vegg skal forskriftenes krav tilfredstilles. Produsentens monteringsanvisning for brannklassifisert bygningsdel skal følges slik at også innsettingen tilfredsstiller forskriftenes krav. MONTERINGSANVISNINGEN SKAL FØLGE BYGNINSGDELEN (dør, vindu, luke m.v,) OG HENGE PÅ DENNE TIL BYGNINGSMYNDIGHETENES SLUTTKONTROLL HAR FUNNET STED. Alle klassifiserte bygningsdeler skal være skiltet iht NS 3919 med metallskilt med NS-merke eller BE-logo. A Ren byggeprosess A Jf beskrivende mengdefortegnelse A001 Rigg og drift. A HMS A Jf A001 Rigg og drift A FDV-dokumentasjon A Jf A000 Generelle ytelser. A A Overflater og farger Overflatebehandling Såfremt ikke annet er spesifisert skal alt utstyr leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. A A Prisgrunnlag Prisen skal, såfremt ikke annet er spesifisert, gjelde elementene komplett montert inkl. beslag, foringer, listverk o.l. som det fremgår av beskrivelse, tegninger, skjema, dørlister og produsentens beskrivelse. A Vinduer, dører m.m. A Dører. Innerdører og ytterdører. A Generelle bestemmelser for dører. A Prosjektering Alle dører må kontrollmåles før bestilling A Dørtykkelser Sum denne side: 0,00

20 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-2 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A Materialer/Produkter Dørlistenes punkt for dørtykkelser fylles ut av dørprodusent etter bestilling, - for bruk ved utarbeidelse av låsesystemet. A Tredører Når ikke annet er angitt leveres dører med plastlaminat som type 0,9 mm Formica Combiline Universal. Alt trevirke skal være av 1.sortering furu. (Klasse 1 etter NS 3180 "Generelle krav til høvellast.") Overflatebehandling av karm, terskel, foringer og listverk skal være innkludert. Kantlist av 6 mm eik på dørblad, alle 4 sider, lakkert. A Sparkeplater Sparkeplater utføres av retangulære plater av 1 mm rustfritt stål med mål som oppgitt i dørlista. Størrelsen på sparkeplatene oppgis i modulmål. Eksakte mål ved produsent. Når (hvis) en annen utforming en retangulær er angitt, - se skjemategning. Sparkeplate skal monteres på begge sider av døra. A Terskler - koder Se blankett/liste A Brannkrav Se post A A Montering A Innfesting. Alle karmer skal leveres med, og festes med, justerbare hylser som type Essve INDU-PROG feste- og justeringshylse. A Henvisninger Se Generelle bestemmelser for monterings- og innredningsarbeider. A Dørlistene/overføringer. Enhetspriser for dører, komplett montert med angitte beslag og innfestingsmetode, inkludert foringer og listeverk, m.m. oppgis i dørlistene. De oppsummert tallene overføres til de følgende oppsummeringspostene / punktene. I dørlistene er bl.a. følgende spesifisert: - slagretning - terskel - karm - dørblad - beslag - innfesting Sum denne side: 0,00

21 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-3 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum I dørlistene er summen for leveranse av dørene (innkludert fabrikkmonterte beslag) skilt fra summen for montering på byggeplass (med løsbeslag, listverk etc.). Dersom det tilbys alternative beslag må dette angis som et forbehold i anbudet. Forøvrig godtas ikke andre beslag uten godkjenning. Dog med det untak at produsenten selvsagt skal rette opp faktiske feil/uoverenstemmelser i dørlista. A Låsesystem Utarbeidelse og levering av låsesystem er medtatt i egne poster i beskrivelsen. A Tegninger Vanlige slette dører uten glass eller profilerte dørblad er ikke fremstilt på tegning. Forøvrige se skjemateginger. A Krav til utførelse Innvendige dører produseres etter kravet til type D6 i NS A Overflater. A Prisgrunnlag Dersom ikke annet er angitt i dørliste skal innerdører av tre leveres med plastlaminat og malt treverk (også karm). Foringer og listverk av tre skal være fabrikkmalt. A Ytelser som er spesifisert i egen post Følgende er spesifisert i dørlistene, men prises i egne poster - Sylindre A Ytelser som innkluderes i enhetsprisen Alle beslag som er listet i dørlistene, ex sylindre, tas med i enhetsprisen. Beslagene levere komplett inklusiv nødvendige fester, foringer, karmoverføringer, bakkantbeslag, skruer etc. Foringer og belistning, herunder også vaskelist av eik mot terskel, skal innkluderes i montasjeprisen. Dette gjelder også innfuging av alum.dører. A Felles NS koder for dører A Kodene gjelder hvor relevant for den enkelte dør. A R Innerdører, klassifisert A R66.9 BESLAG IHT DØRLISTE Q UTFÔRING AV LIMTRE PÅ spesifisert underlag FERDIG MALT Dimensjon: 18 mm x karmdypbde Sum denne side: 0,00

22 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-4 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Lengde: Iht dørdimensjon Q KARMLIST AV FURU PÅ FERDIG MALT 12 mm x 58 mm Type/profil: Underlag Lengde Spesielle krav: Gerikt 02, NS 3187, 12x58, furu. Varierende Iht. dørdimensjon Gjæres i alle hjørner. A Overført fra dørlister: A Dørliste; Montering og beslag, innerdører, overført: RS A Dørliste; Levering innerdører, overført: RS A A A Låsesystem Prosjektering Sikkerhet. Leverandør/montør må sørge for at ingen nøkler kommer på avveie, men overleveres byggherren komplett med oversikt over systemet. A Tilpasning sylinder/låsekasse. Enhetsprisen for sylindrene skal innkludere sylinderforlenger hvor dette er nødvending. Leverandøreren må ettersjekke at de spesifiserte sylindrene faktisk passer på de spesifiserte låsekassene. A Tilpasning til eksisterende system. Sylindrene skal, om mulig inngå i system med de eksisterende sylindre / eksisterende låsesystem. A A Utførelse Nøkler Det leveres angitt antall nøkler til hvert enkelte rom. Disse nøklene skal også passe til en del felles sylindrer som korridordører m.m. A Låsesystem / plan A R66.9 Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m. PROSJEKTERING AV LÅSESYSTEM FOR DØRER IHT DØRLISTE Omfatter utarbeidelse av låsesystem for dører iht dørlister. Låseplan skal utarbeides i samarbeid med bruker og skal godkjennes av bruker og byggherre, med 14 dagers frist, før systemet settes i bestilling. RS A Sylindre Sum denne side: 0,00

23 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-5 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A R66.9 Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m. LÅSESYSTEM FOR DØRER IHT DØRLISTE Omfatter leveranse og montering av låsesystem med sylindre som angitt på dørlister. Omfatter sylindre, eventuelle sylinderforlengere (jfr. dørlister), og knappvridere. Se tegning/liste for kodeforklaring Reguleres iht låseplan. A Normal stk 28 A Knappvrider stk 28 A Nøkler A R66.9 Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m. LÅSESYSTEM FOR DØRER IHT DØRLISTE Omfatter leveranse av nøkler til låsesystem med sylindre som angitt på dørlister Reguleres iht låseplan. A Romnøkkel. Sett a 3 nøkler stk 28 Sum denne side: 0,00 Sum kapittel A013: 0,00

24 DØRLISTE - Sortert på dørtyper P.nr 2006p16 P.navn Kvæfjordheimen Rev Rev.ndx K01 Rev Sum Rev.ndx -> K01 K01 Rev.beskrivelse -> IDENTIFIKASJON DØRPRODUSENT ENTREPRENØR Dør-id/ Dørnr 1xx 1xx Dør til rom Romnr 1xx 1xx Romnavn Beboerrom Beboerrom Typebetegnelse Type D-T-12M D-T-12M Tegn.ref Skjema.ref - - Utførelse Material Tre Tre Mål Bredde Høyde Kontrollmål Påkrevd Ja Ja Slagretning h/v Venstre Høyre Klasser Brann EI30 EI30 Lyd 35dB 35dB Oppdeling/ Inndeling Antall stk 15 stk 13 stk - Karm Karmtype Furu Furu Karm.overfl. Malt Malt Blad Bladtype Tre Tre Blad.overfl. Plastlaminat Plastlaminat Farge Blå Blå Diverse Dørterskel GSS2 GSS2 Glass Vent.rist Sparkeplate Hengsler 4 4 Div. beslag Skåter Låsekasser Lås 1 Normal Normal Lås 2 Tykkelse A-mål B-mål Merknad - Pris levering Ytterdør xxxxxxxx xxxxxxxx - Innerdør - Endringer xxxxxxxx xxxxxxxx Montering Veggtype Betong? Betong? D = ca mm Mål fra BYGG Kledning i dørsmyg Foring, malt Foring, malt List heng.side Gerikt, malt Gerikt, malt List karmside Gerikt, malt Gerikt, malt Løsbeslag Vrider Normal Normal Håndtak Lukker Dørholder Koordinator Stopper Vegg (1) Vegg (1) Sylinder + skilt Heng.side Normal Normal Karmside Knapp Knapp Skilt Normal Normal Sylinder + skilt, lås 2 lås 2 Heng.side Karmside Skilt Merknad - Pris mont & beslag Ytterdør xxxxxxxx xxxxxxxx - Innerdør - Endringer xxxxxxxx xxxxxxxx - Blankett revisjon: Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 1 av 1 Fil: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls

25 Dørlister - Bestemmelser Pnr Prosjekt Revisjon Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen K Tegninger Blankett Merknad Dette er vårt kontors generelle "Dørlister - bestemmelser". Den inneholder derfor også referanser / koder som ikke er benyttet i prosjektet. Rev Referanse til dørliste Forkortelse Beskrivelse Merknad Utførelse Tre Massiv tredør Tre, Isolert Massiv tredør, isolert, sjiktoppbygget Tre, våtrom Massiv tredør, våtromsdør Alum Aluminiumsdør Alum, isolert Aluminiumsdør, isolert Stål Ståldør Karm, type Furu Karm av furu med utfresing for foring Furu uten not Karm av furu uten utfresing for foring Furu, skyv Skyvedørs karm av furu Furu, fullkarm Karm av furu uten utfresing for foring, full veggdybde Alum Karm av aluminium Stål Karm av stål (uten foring/gerikter) Stål m/foring Karm av stål med justerbar foring og gerikter av stål Karm, Overflate Lakkert Klarlakkert Malt Fargelakkert Brennlakkert Brennlakkert Rustfri Rustfritt stål Blad, Type Tre Tre, massiv. Kantlist av 6 mm eik. Tre,våt Tre, massiv. Kantlist av aluminium (Ikke kuttet dørkarm) Tre, Isolert Sjiktoppbygd isolert tredør Tre, ramme Rammetredør Alum Aluminium Alum. isolert Aluminium, isolert profiler Stål Stål Dørterksel GSS Terskel av gummi med underliggende stålskinne og slepelist, som Max 25 mm høyde Swedoor type M. Det er et absolutt krav at brukere av rullestol og rullatorer skal kunne passere denne terskelen. GSS2 Terskel av gummi med underliggende stålskinne og dobbel slepelist, som Max 25 mm høyde Swedoor type M. Det er et absolutt krav at brukere av rullestol og rullatorer skal kunne passere denne terskelen. Eik m/beslag Skrådd eiketerskel med slitebeslag Max 25 mm høyde Eik Skrådd eiketerskel Max 25 mm høyde Alum Skrådd terskel av alum eller stål Max 25 mm høyde Alumbue Buet terskel av alum eller stål, ekstra rullestolsvennlig Max 25 mm høyde Stål Skrådd terskel av stål Max 25 mm høyde Stålbue Buet terskel av rustfritt stål med slepelist Max 25 mm høyde Stålskinne Flat terskel av rustfritt stål. Stålkinne med luft Flat terskel av rustfritt stål min 12 mm luft mellom terskel og dørblad Flat Flat stålskinne på brannklassifisert dør HeveL Heveterskel, som type Swedoor L HeveK Heveterskel, som type Swedoor K Glass Se skjema Se skjemategning av dør Ø500 Rundt vindu Ø500. Glass iht. brann- og lydklasse Ø300 Rundt vindu Ø300. Glass iht. brann- og lydklasse Ventilasjonsrist 300x100 Utsparingsmål for overstrømningsrist (Andre mål) -- " -- Blankett revisjon: Filref: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 1 av 3

26 Dørlister - Bestemmelser Pnr Prosjekt Revisjon Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen K Tegninger Blankett Merknad Dette er vårt kontors generelle "Dørlister - bestemmelser". Den inneholder derfor også referanser / koder som ikke er benyttet i prosjektet. Rev Referanse til dørliste Forkortelse Beskrivelse Merknad Sparkeplate H=3 Oppgitt høydemål (modul), Børstet rustfri stål, begge sider av dørblad (10+04)x03M -- " -- (Andre mål) -- " -- Hengsler 4 Minimum antall pr blad 3x2 Minimum antall pr blad Pendel Pendeldør/hengsler (Skyv) (Skyvedør) Diverse beslag KO Karmoverføring DI Dørindikator DIS Dørindikator skåtefløy Fix 20xx Sikkerhetsespagnolett som type Fix 2025 / 2026 / 2026F / 2015 Skåter Generelt Dersom døren er uten terskel eller har terskel som ikke gir feste for sluttstykke, f.eks. terskel av gummi, skal sluttstykke for montering på gulv og/eller oppå terskel leveres. Pga tidligere avvik må vi også presisere: Hull i overkarm og terskel skal (selvsagt) være oppboret / utført på fabrikk. Hendel Kantstangskåte med panikkhendel Panikkskåte som type Fuhr 970 eller 980 Hendel m/ lås Kantstangskåte med panikkhendel, med lås Låsbar panikkskåte som type Fuhr 970Z eller 982 Kant Kantstangskåte Kun en hendel. Betjeningshøyde mm Auto Automatikkskåte Låsekasse Normal Vriderfalle + sylinderreile Som type TV 565 Reile Sylinderreile (for dører uten dørvrider) Som type TV 9788 Rulle-Reile Rulle + reile For pendeldører, + noen korridordører Vrider Vriderfalle Uten låsemulighet, som type TV falle Vriderfalle + Sylinderfalle Som type TV 562 eller TV/Assa 1362 Falle Reile FG Vriderfalle + Sylinderreile FG-godkjent Som Normal men med FG godkjenning Hake FG Hakereilelås for ytterdører SkyvHake Hakereilelås for skyvedør Som type TV 2587 / 4249 SkyvRing Skyvedørsring Espagnolett FG Sikkerhetsespagnolett med sylinderlås og dør/vindusbrems Som type FIX 2026F (evt 2015) Sylinder Normal Normal sylinder Som TrioVing 5520 Sec Sec Sylinder Som TrioVing 5520 Sec Knapp Knappvrider Som TrioVing 5541 Blind Blindsylinder Som TrioVing 5520 Blind Kort Ingen sylinder. Kortleser på vegg Kortleser på vegg kommer muligens ikke til utførelse SkyvSyl Sylinder for skyvedør SkyvKnapp Vriderknapp for skyvedør Nødknapp Knappvrider bak plastdeksel Heis Sylinder til heismaskinrom Jf heisleverandør EL-Normal Normal sylinder el-låsekasse EL-Knapp Knappvrider for el-låsekasse EL-Blind Blindsylinder el-låsekasse? EL-nød Knappvrider for el-låsekasse bak knusbart plastdeksel Euro Eurosylinder Skilt Normal Troiving Proff Line, langskilt Sikkerhet Sikkerhetskilt, med hull til vrider dersom vrider WC Trioving Proff Line, langskilt, toalett, SK8658P Blankett revisjon: Filref: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 2 av 3

27 Dørlister - Bestemmelser Pnr Prosjekt Revisjon Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen K Tegninger Blankett Merknad Dette er vårt kontors generelle "Dørlister - bestemmelser". Den inneholder derfor også referanser / koder som ikke er benyttet i prosjektet. Rev Referanse til dørliste Forkortelse Beskrivelse Merknad Spesial Spesialskilt til låsekasse (f.eks. kortleser) Dersom kortleser: blindskilt. Skyv Skilt for SkyvHake / SkyvSyl / SkyvKnapp EL-Normal Sylinder og/eller vriderskilt for el-låsekasse TV TrioVing 865x langskilt av rustfritt stål m/nålelager TV-WC TrioVing 8658 langskilt av rustfritt stål m/nålelager Montering B.verk Bindingsverk av tre eller stålprofiler Mur Murte vegger Mur+v.berk Murte vegger med påforing av tre Betong Betongvegger Kledning i dørsmyg Foring Foring av laminert tre. Lakkert Foring, malt Foring av laminert tre. Malt / fargelakkert Plate Foring av platekledning. Malebehandles som vegg. Puss Puss smyg Listverk Fuge Innfuging med akryl / silikon / brannklassifisert fuge materiell Gerikt Gerikt av tre Gerikt, malt Gerikt av tre, malt / fargelakkert Dørvrider Normal Trioving Sikkerhet Dørvrider tilpasse sikkerhetsskilt Balkong Vrider til espagnolettbeslag TV TrioVing 8601 Vrider av børstet rustfritt stål Dørhåndtak Normal Hewi KS på begge sider av gangfløy. RWC Hewi på dører til RWC og bad. Kun på karmside Lukker Normal (x) Dorma TS 93 (antall) (m/ G93N) Normal m/hold Dorma TS 93 m/g 93 EMF Merk denne går kun opp 120 Enkelt (x) Dorma TS 93 (antall) Dørholder Normal Dørholder (bolt) for middlestunge dører Som type KWS 1044 Vindusbrems Vindusbrems, koblet til espagnolett Dørkoordinator/dørholdGSR Dorma G93 GSR GSR-EMF 2 Dorma G 93 GSR dørkorordinator med dørhold på begge fløyer Dørholder (2) Dorma 350 eller 360 (antall) Magnetholder (2) Magnetholder (antall) som type Dictator GD60F26T + GD60T80B Dørstopper Vegg (2) Hewi 610 (antall) Gulv (2) Hewi 615 (antall) Vegg+Gulv Hewi Blankett revisjon: Filref: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 3 av 3

28 PA-BOK PROSJEKTDOKUMENTER - KONTRAKT PA nr PA-55 Side 1 av 1 Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Revisjon 2006p16 Kvæfjordheimen HA K01 55 Kontrakter Generelt Kontraktsbestemmelser Generelt Forskrift om offentlige anskaffelser gjelder. Bygge og anleggsarbeider NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt benyttes med de endringer som fremgår av Forskrift om offentlige anskaffelser og av dette dokumentet. Følgende dokumenter gjelder i nevnte rekkefølge: Kontraktsdokument Tilbudet/anbudet Tilbudsinnbydelse Beskrivelse og tegninger NS 8405 med de endringer som fremgår av ovennevnte NS 3420 utgave Diverse bestemmelser Byggherren vil ikke inngå kontrakt med entreprenører som: - ikke har betalt skatter og avgifter til stat, fylke og kommune. - ikke innehar et forsvarlig KS-system - ikke utøver internkontroll Jf forskrift om offentlige anskaffelser og PA Supplerende bestemmelser til NS 8405: Generelt - Antikontraktørklausul Entreprenøren og dennes underentreprenører skal ikke benytte kontraktører, - personer / arbeidstakere som søker å utnytte skatte- og avgiftsregler som er beregnet på selvstendig næringsdrivende. Jf NS 8405 pkt 15 Pkt. 9 Sikkerhetsstillelse Pkt 9.1 Generelle bestemmelser Byggherren stiller ikke sikkerhet Pkt 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Utgår i sin helhet Pkt 12 Forhold på byggeplassen Pkt 12.5 Opprydding Byggeprosessen skal gjennomføres som ren byggeprosess. Pkt 12.7 Arbeidstid Aller skal arbeider utføres innenfor normal arbeidstid Pkt Mengdekontroll Entreprenøren har 1 ukes frist, fra arbeidende bestilles, for mengdekontroll Formularer for kontrakt og sikkerhetsstillelse for kontrakt etter NS8405 Kontraktsformular Standardformular iht. NS 8405A benyttes. Byggherrens sikkerhetsstillelse - formular BH stiller ikke sikkerhet Formularer for kontraktsforskudd for kontrakt etter NS8405 Kontraktsformular Standardformular finnes ikke. BH vil utarbeide eget formular ved behov. Revisjon: PA-55_Kontrakter.doc av Mal godkjent av: Alm Side 1 av 1 Filnavn: n:\opp\2006\p16\0 gen\01 pa\pa-55_kontrakter.doc Sivilarkitekt Alm 2008

29 Tegningsliste / distribusjonsliste / dokumentleveranseplan Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen HA PA-528 Tegningsliste Distribusjonsliste WEB Byggherre/tiltakshaver BL Konsulenter Entreprenører Andre Arkformat Målestokk Revisjonsindeks Revisjonsdato Merkand Nr / ID Navn Type Fase WEB BH PL BRU BL ARK RIB RIV RIE BYGG EL VENT FØR GRUNN HEIS Anbud Forminsket SIVILF ARBTIL HELSE EP Etasjeplan / 1. Etasje / Del 1 av 3 Etasjeplan Detaljprosjekt A1 1:50 K P EP Etasjeplan / 1. Etasje / Del 2 av 3 Etasjeplan Detaljprosjekt A1 1:50 K P EP Etasjeplan / 1. Etasje / Del 2 av 3 Etasjeplan Detaljprosjekt A1 1:50 K P Dørliste #1 Liste Kontrahering A4 x 1 - K P Dørliste. Bestemmelser Liste Kontrahering A4 x 2 - K P Blankett: av Arkivref: A-2006p xls Blankett godkjent av: Alm Sivilarkitekt Alm AS Side 1 av 1

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN KOMMUNE ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen Dato : Mai 2015 Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN KOMMUNE ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen Dato : Mai 2015 Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG. November 2013.

SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG. November 2013. SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG November 2013. Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 6 1.1 Skien kommune, info... 6 1.2 Orientering om prosjektet og kontrakten... 6 1.3 Generelle

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG

KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG Skippagurra avløpsrenseanlegg 1 KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG A.2 Tilbudsinnbydelse Tana kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg i tilknytting til avløpsanlegg

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer