Beskrivende mengdefortegnelse. Entreprise E1 Bygningsarbeider. Kvæfjord kommune. Kvæfjordheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivende mengdefortegnelse. Entreprise E1 Bygningsarbeider. Kvæfjord kommune. Kvæfjordheimen"

Transkript

1 Beskrivende mengdefortegnelse Entreprise E1 Bygningsarbeider Byggherre Kvæfjord kommune Prosjekt Kvæfjordheimen Utarbeidet av Sivilarkitekt Alm AS Storgata 9 - Postboks N-9484 Harstad - Telefon: /

2 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A Prosjektinformasjon...2 A1 Dokumentliste...2 A2 Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsoppdrag (tilbudsinnbydelse)...2 A3 Orientering om prosjektet...4 A3.1 Arbeidenes art og omfang...4 A3.2 Byggetid...4 A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering mv...4 A3.4 Entrepriseform og kontraktstype...4 A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon...5 A3.6 Oppdragsgiverens organisering av HMS-arbeidet...5 A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen...5 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav...5 B1 Konkurranseregler...5 B1.1 Alminnelige konkurranseregler...5 B1.2 Spesielle konkurranseregler...5 B2 Krav til tilbyder...5 B3 Krav til tilbud...6 C Kontraktsbestemmelser...6 C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser...6 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser...6 C3 Avtaledokument...6 D Beskrivende del...6 D1 Beskrivelse av byggeobjekt...6 D1.1 Detaljbeskrivelse...6 D1.2 Funksjonsbeskrivelse...7 D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse...7 E Svardokumenter...8 E1 Dokumentasjon fra tilbyder...8 E2 Utfylt beskrivelse...9 E3 Tilbudsskjema...10 E3.1 Prissammendrag...10 E3.2 Påslag og timepriser...10 E3.3 Underskrift...11 Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 1 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

3 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A A1 Prosjektinformasjon Dokumentliste Tilbudsdokumentene består av: Dokumenttype Dokument Dato Format A2 Mengdebeskrivelse Beskrivende mengdefortegnelse med tilbudsformular HMS-plan HMS-plan Skal utarbeides av utførende Tegninger Tegningliste Tegninger iht. tegningsliste Lister Dørliste Merknader Dørliste Dørlista er innsatt bak i mengdebeskrivelsen Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsoppdrag (tilbudsinnbydelse) Tilbudsinnbydelse På vegne av byggherren: innbyr vi herved til å gi tilbud på utførelse av Anskaffelsesprosedyrer Kvæfjord kommune Entreprise E1 - Bygningsmessige arbeider for Kvæfjordheimen Lukket anbudskonkurranse (under terskelverdi) iht. FOA del III Kunngjøring DOFFIN Aviser Nei Nei Kvalifikasjonskrav - Tilbudsbefaring / tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse med befaring. Nei Tilbudsbefaring vil finne sted: klokken: - Fremmøtested: - Merking av tilbud Tilbudet skal leveres i lukket, nøytral konvolutt eller pakke merket: Tilbud E1 - Kvæfjordheimen. Innlevering av tilbud Formkrav Telegram, teleks, telefaks Et sett av tilbudsdokumentet, den beskrivende mengdefortegnelsen, i utfylt, datert og underskrevet stand skal returneres. Alle enhetspriser skal være utfylt og tilbudet skal sammenstilles i tilbudsskjemaet. Videre skal supplerende materiell iht. punkt E1 leveres. godtas ikke som tilbud. Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 2 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

4 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Digitalt Det er ikke anledning til å avgi tilbud i elektronisk form. Leveringssted Tilbudet sendes eller leveres til: Sivilarkitekt Alm AS, Storgata 9, Postboks 363, 9484 Harstad Tilbudsfrist Tilbudet skal være levert innen: Fredag 10. oktober 2008 kl 12:00 eller sendt pr A-post og poststemplet seinest Onsdag 8. oktober Vedståelse Frist 60 dager Tilbudsåpning Tilbudsåpning foretas: Sivilarkitekt Alm AS, Storgata 9 Dato Mandag 13. Oktober kl 10:00 Tilbyder kan møte med Offentlig tilbudsåpning vil ikke finne sted. Tilbudsprotokoll vil ikke bli utsendt. Underskrift Sted Harstad Dato Signatur Stempel Sivilarkitekt Alm AS Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 3 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

5 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A3 Orientering om prosjektet A3.1 Arbeidenes art og omfang Type byggverk Sykehjem Fagområde Denne entreprise omfatter skifting av dører Størrelse Se mengdebeskrivelse Tekniske installasjoner (ingen) Omfang av riving, ombygging, risikoavfall eller forurensning Se mengdebeskrivelse Grunnforhold Ikke relevant Andre forhold Se mengdebeskrivelse A3.2 Byggetid Tidsfrister Jf. E3 tilbudsskjema A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering mv. Tillatelser - Finansiering Dersom summen av innkomne tilbud for alle entrepriser overstiger tidligere utarbeidet kostnadsanslag / budsjett må prosjektet fremlegges for kommunestyret. En slik prosess vil ta flere uker og kan eventuelt ende opp med at prosjektet blir redusert i omfang eller skrinlagt. Annet - A3.4 Entrepriseform og kontraktstype Oppdeling av entrepriser Ikke relevant Entrepriseform Generalentreprise I en generalentreprise leveres hele utførelsen av én entreprenør, generalentreprenøren, mens prosjekteringen er utført av oppdragsgiveren eller hans rådgivere. Vederlagsberegning / oppgjørsform Fast pris Koordinering og administrasjon på byggeplass Utføres av entreprenøren. Tiltransport av entrepriser Ikke relevant Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 4 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

6 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon Adresseliste - Oppdragsgiverens organisasjon Kvæfjord kommune Bygdeveien Borkenes Entrepriseadministrasjon - Byggeledelse Ekstern byggeledelse vil ikke bli engasjert A3.6 Oppdragsgiverens organisering av HMS-arbeidet HMS-plan Koordinator prosjektering Koordinator utførelse Hovedbedriftens ansvar iht. AML 15r Skal utarbeides av utførende ARK BYGG BYGG skal være hovedbedriften iht. Arbeidsmiljøloven 15. A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen Byggeplassens beliggenhet og atkomst Naboforhold - Grunnforhold Ledninger i grunn Tilknytningspunkt for provisoriske ledninger Tidligere anvendelse av byggetomta Miljøhensyn Antikvariske forhold Forurensinger Annet Kvæfjordheimen, Borkenes Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Sykehjemmet skal være i drift under arbeidene. Fremdrift og utførelse må koordineres med sykehjemmets ledelse. Alle arbeidene utføres innenfor normal arbeidstid. B B1 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Prosedyre: Konkurranse under terskelverdi B1.2 Spesielle konkurranseregler - B2 Krav til tilbyder Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon Prekvalifisert / innbudte (forespurte) entreprenører Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 5 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

7 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Ansvarsrett iht. SAK Anbyder skal ha sentral godkjenning for de fagområder og tiltaksklasser som omfattes av tilbudet eller vil oppnå lokal godkjenning for tilsvarende. B3 C C1 Krav til tilbud Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Se PA-55 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser - Prisregulering Nei, - fast pris C3 Avtaledokument Se PA-55 D D1 Beskrivende del Beskrivelse av byggeobjekt D1.1 Detaljbeskrivelse Se beskrivende mengdefortegnelse Henvisning til Norsk standard. Den følgende beskrivende mengdefortegnelse er basert på NS 3420 utgave 3. Dette med de eventuelle endringer og tilføyelser som framgår av beskrivelsen. Kodene med de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelsene i standardene som gjelder for de enkelte utførelser. De ytelser som er medtatt i den enkelte post skal alltid prises i tillegg til de ytelser som ifølge ovennevnte standarder omfattes av de spesifiserende kodene. Det presiseres at det må tas hensyn til de innledende beskrivelsene i det enkelte fag og den enkelte bygningsdel ved prising av postene. Spesielle merknader til beskrivelsen. Spesifiserte produkter Når det i beskrivelsen er beskrevet et produkt: "..type x" så skal posten prissettes med bruk av dette produktet. Det presiseres at for de poster i beskrivelsen hvor utstyr og/eller materiell er entydig spesifisert ved fullstendig angivelse av fabrikat, type, størrelse, etc., skal anbyderen ikke fravike disse spesifikasjonene i sitt tilbud. Det presiseres at det skal gis pris på det utstyret som er beskrevet. Hvis anbyderen ønsker å tilby alternativt likeverdig utstyr og/eller materiell, skal dette gjøres som eget vedlegg til tilbudet. BH vil kun vurdere andre produkter enn de som er beskrevet dersom: - Produktet er kvalitets- og funksjonsmessig likeverdig med det beskrevne produkt. (Produktets egenskaper må dokumenteres.) - Tilleggskostnader for BH og andre entreprenører som en følge av et alternativt produkt blir valgt dekkes av anbyderen. Alle alternative leveranser må fremgå av tilbudsbrevet. Likeverdige produkter Når det i beskrivelsen er henvist til et produkt: "..som type x" kan utførende entreprenør anvende et annet produkt under følgende forutsetninger: - Produktet er kvalitets- og funksjonsmessig likeverdig eller bedre enn det beskrevne produkt. (Produktets egenskaper må dokumenteres.) Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 6 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

8 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse - Valgt produkt må ikke medføre tilleggskostnader for byggherren eller andre entreprenører. Mengdeangivelser Alle mengder er oppgitt netto iht målereglene i NS3420 og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Mengdekontroll Detaljert mengdeberegning utført av en part (BH v/ark) skal kontrolleres av den andre part (BYGG). Eventuelle justering foretas før kontrakt inngås og iht tilbudets enhetspriser. Etter at mengdekontrollen er foretatt og partene er enig, er det ikke anledning for BYGG til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Jf NS8405 pkt 27.2 Beskrivelsens oppbygning. Innledende tekster Det skal tas hensyn til spesifikasjoner gitt i innledningen til det enkelte fag, den enkelte bygningsdel og den enkelte post. D1.2 Funksjonsbeskrivelse Ikke relevant. D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse Tegninger iht. tegningsliste Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 7 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

9 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse E E1 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Anbyderen skal levere de merkede dokumenter sammen med tilbudet. Øvrige dokumenter vil kunne bli forlangt fremlagt før eventuelle kontraktsforhandlinger Beskrivelse Skatteattester Skatteattest for innbetalte skatter i firmaets skattekommune Skatteattest for innbetalt mva Dokumentasjon av leverandørens finansielle og økonomisk stilling Årsregnskap siste år Erklæring om foretakets totale omsetning og dets omsetning de siste tre regnskapsår for de ytelser kontrakten omhandler. Bankerklæring. Vurdering fra revisor angående firmaets nåværende økonomiske situasjon. Dokumentasjon av oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder Beskrivelse av firmaets KS-system Innholdsfortegnelse i firmaets KS-system HMS / internkontroll Egenerklæring helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse av firmaets internkontrollsystem Innholdsfortegnelse i firmaets internkontrollsystem Søknader / kompetanse / ansvarsrett / kontrollplan Søknad om ansvarsrett (blankett 5162) eller Søknad om lokal godkjenning av foretak (blankett 5159 m/vedlegg) Sentral godkjenning (for alle angitte funksjoner, fagområder og tiltaksklasser) Kontrollplan utførelse iht. SAK Dokumentasjon av leverandørens tekniske kvalifikasjoner Beskrivelse av tekniske personell eller tekniske enheter entreprenøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten, enten de tilhører foretaket eller ikke, særlig de som er ansvarlig for kvalitetskontrollen Vitnesbyrd og attester om utdanning og yrkespraksis for entreprenøren, foretakets administrative ledelse, eller for den eller de personer som er ansvarlige for gjennomføringen av kontrakten. Oversikt over arbeider som er utført i løpet av de siste fem år, sammen med attester over tilfredsstillende utførelse av de viktigste arbeidene. Attestene skal angi arbeidenes verdi samt tid og sted for arbeidsutførelsen, og oppgi hvorvidt arbeidene er blitt fagmessig utført og behørig fullført. Vedkommende myndighet skal om nødvendig oversende attestene direkte til oppdragsgiver. Dokumentasjon av foretaksregistrering, godkjenninger mv Firmaattest (Brønnøysundregisteret) Annen dokumentasjon Dokumentasjon vedrørende eventuell lærlingeordning Manglende dokumentasjon kan være grunnlag for å forkaste tilbudet. Jf forskrift om offentlige anskaffelser og NS Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 8 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

10 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Underentreprenører / leverandører Tilbyderen vil benytte de følgende oppgitte underentreprenører / leverandører: Fagnr Fag Foretak Leverandør av dører E2 Utfylt beskrivelse Et sett av tilbudsdokumentet, den beskrivende mengdefortegnelsen, i utfylt, datert og underskrevet stand sammen med alle utleverte tilbudstegninger skal returneres. Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 9 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

11 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse E3 Tilbudsskjema E3.1 Prissammendrag Tilbyderen har følgende delsummer for de enkelte fag i tilbudet: Fagnr A00 A01 A02 A13 Fag Generelt Rigg og drift Rivingsarbeider Monterings og innredningsarbeider Sum eks. mva Mva Sum E3.2 Påslag og timepriser Tilleggsarbeider Tilleggsarbeider vil i hovedregel bli utført etter forhåndsavtalt pris. Ved rekvirerte regningsarbeider tilbys disse utført etter oppgitte satser eksklusive mva. De oppgitte timesatsene skal omfatte alle variable og faste kostnader som entreprenøren måtte ha. (Herunder også administrative kostnader, fortjeneste, rigg og drift.) Arbeid Timeprisen skal inkludere eventuell reisegodtgjørelse, opphold, diett, etc. Materiell For materiell og utstyr skal faktoren omfatte alle utgifter (herunder administrasjon, transport/frakt, assuranse brekkasje, håndtering på byggeplass, samt rigg og drift) m.m. iht. prisgrunnlaget i NS Påslag på forbrukte materialer betales etter dokumentert netto pris med et tillegg på oppgitt prosentsats Timepriser oppgis inkl. alle påslag og ex mva Entreprenør / konsulent Normaltid Overtid 50 % Entreprenører BYGG fagarbeider BYGG Lærling Overtid 100 % Påslag på material % Administrasjon/tiltransport Beskrivelse Ikke relevant - Påslagsprosent (eller fast skum) Byggetid Byggetid oppgis i antall kalenderuker. Beskrivelse Leveringstid for dører Byggetid (fra dører er levert) Totalt tid uker uker uker Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 10 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

12 ALMINNELIG DEL Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006#16 Kvæfjordheimen HA Beskrivelse Garantier Garantier for entreprenørens sikkerhetsstillelse vil bli stillet gjennom: E3.3 Underskrift I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre arbeidene som omfattes av denne entreprisen til de priser som er oppført i tilbudet. Før underskrift har undertegnede entreprenør kontrollert at tilbudsmateriellet er komplett, - alle sider og tegninger er med i det utleverte tilbudssettet. Undertegnede har gjennomgått og nøye vurdert alle dokumenter. Tilbudet er likeledes inngitt etter vurdering av de stedlige forhold. Sted Dato Signatur Stempel Forbehold Eventuelle forbehold skal angis og prissettes i eget tilbudsbrev Revisjon: DOC av Blankett godkjent av: Alm Side 11 av 11 Filref: n:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\beskrivelse\doc\ doc Sivilarkitekt Alm AS

13 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: Fag: 000 Generelle ytelser Postnr NS-kode/Tekst Enhe t 000 Generelle ytelser Anleggsdokumentasjon Krav til dokumentasjon og opplæring Tegninger fra entreprenør FDV-dokumentasjon, tegninger FDV DOKUMENTASJON Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon Bidrag til ajourføring av tegninger: Som bygget (as-build) tegninger. (ARK utarbeider/ajourfører tegningene på vegne av byggherren. BYGG må ved skisser og/eller mål meddele ARK evt avvik mellom tegning og det som er bygget.) RS Drift og vedlikeholdsinstruks, instrukser FDV-dokumentasjon FDV DOKUMENTASJON Utarbeidelse av FDV-instruks (Av praktiske årsaker bør/må BYGG allerede ved prisforespørsel forlange at alle underentreprenører og leverandører leverer tilstrekkelig dokumentasjon til BYGG.. Det er BYGG som skal sammenstille og levere dokumentasjonen.) RS Mengde Pris Sum Sum denne side: 0,00 Sum fag 000: 0,00

14 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: Fag: 001 Rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 001 Rigg og drift Generelt Henvisninger NS 3420-A Dette kapitlet er basert på NS 3420-A Ren byggeprosess Det forutsettes at entreprenørene har nødvendig kjennskap til begreper og målsetning slik de fremkommer i denne beskrivelsen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet Prisgrunnlag/målregler Ytelsenes omfang Rigg og drift Entreprenøren må ut fra egen erfaring vurdere omfanget av ytelser som ikke er nærmere spesifisert Forsikring og sikkerhetsstillelse A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Spesielle krav: - RS A11.1 FORSIKRING AV ANSVAR Spesielle krav: RS A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Spesielle krav - RS Administrative ytelser for eget kontraktsarbeid A21.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTARBEID Spesielle krav - RS A21.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTARBEID BYGG skal utarbeide HMS-plan på vegne av BH. RS Komplett rigg for eget kontraktsarbeid A22.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID Spesielle krav: Merknad: Se separate koder Denne posten omfatter iht NS3420-A all rigg for egne arbeider. RS Administrasjon av eget kontraktsarbeid Sum denne side: 0,00

15 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: Fag: 001 Rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A31.2 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS SOM HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Varighet: - Spesielle krav: BYGG skal være hovedbedrift iht AML 15. RS Komplett drift av rigg for eget kontraktsarbeid A32.1 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Varighet:. Spesielle krav: Merknad: Hele byggeperioden Se separate koder Denne posten omfatter iht NS3420-A all drift for egne arbeider. RS Nedrigg av byggeplass Nedrigging er nå inkludert i riggpostene. Sum denne side: 0,00 Sum fag 001: 0,00

16 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A002-1 Fag: A002 Rive og demonteringsarbeier Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A002 Rive og demonteringsarbeier A002.1 Generelt A A Generelt Orientering A Demontering vs riving Det er skilt mellom riving og demontering. Jf NS 3420-C1. Merk spesielt at for rivingarbeider inngår iht NS 3420 C13 også borttransport til godkjent avfallsted, opprydding, m.v. A Montering / Utførelse A Eventuell Asbest Dersom asbest påtreffes skal arbeidene stanses og melding gis til byggherren. A Fremdrift, koordinering 1) DRIFT AV EKSISTRENDE BYGNING Eksisterende bygning skal være i drift under arbeidene. Spesielle hensyn skal tas. 2) ARBEIDSTID Arbeidene skal utføres innenfor ordinær arbeidstid. 3) KOORDINERING Rivingsarbeidene må koordineres med oppføring av nye bygningsdeler slik at: - bygningen og/eller bygningsdeler ikke blir stående ubeskyttet. (Nye dører monteres umiddelbart når gamle dører er revet.) - arbeidet ikke skaffer unødvendiger problemer for driften av eksisterende bygning A Henvisninger A Henvisning til NS 3420 For denne delen av beskrivelsen, Rivingsarbeider, gjelder tekniske bestemmelser og mengdeberegningsregler i NS 3420 C1 A PA, HMS, FDV, m.v. A Ren byggeprosess Se A001 Rigg og drift A HMS Se A001 Rigg og drift A Prisgrunnlag/målregler A Prisgrunnlaget Enhetsprisene på riving / demontering av spesisfiserte bygningsdeler (jf NS3420 C1:3) skal innbefatte hele bygningsdelen inklusive eventuelle spikerslag, isolasjon, puss, plater, listverk, foringer, m.v. med mindre annet er uttrykkelig Sum denne side: 0,00

17 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A002-2 Fag: A002 Rive og demonteringsarbeier Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum spesifisert. A Transport Nødvendig vernearbeid utover rigg- og driftskapitlet skal være innkludert. Merk at enhetsprisene for riving innkluderer transport til avfallsmottak. A Diverse felleskostnader Diverse felleskostnader A Fyllplassavgifter A C11.21 FYLLPLASSAVGIFT MASSE A C11.21 A C11.21 A C11.21 Type materiale: Se underposter Postene for fyllplassavgift reguleres etter dokumenterte vektkvitteringer. Post for usortert er ikke medtatt da det forutsettes at alt avfall kildesorteres i de fraksjoner avfallsmottaket kan motta. Alle mengder er kun anslått for prissammeligning i anbudene. Type materiale: Dører av tre A Innervegger Regulerbar mengde tonn 1,4 Type materiale: Sortert gjenvinnbart avfall (metall, plast,..) Regulerbar mengde tonn 0,5 Type materiale: Sortert brennbart avfall (trevirke, trebaserte plater) Regulerbar mengde tonn 0,5 A A Vinduer, dører m.m. Riving, dører A C RIVING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Materialer: Se underposter Byggeår: 1981 Omfang, plassering: Til alle beboerrom (hvor det skal monteres nye dører.) Dimensjon: Se underposter Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Rivingsmetode og behandling av rivings avfall: Kildesorteres og bringes avfallsmottak. Sluttilstand: Klar for montering av dører Sum denne side: 0,00

18 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A002-3 Fag: A002 Rive og demonteringsarbeier Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A Materialer: Tre Dimensjon: Dører av tre, varierende bredde: 12x21M stk 28 Sum denne side: 0,00 Sum fag A002: 0,00

19 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-1 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A013 Monterings- og innredningsarbeider A Generelt A Generelt De følgende generelle bestemmelser gjelder dersom ikke annet er angitt for den enkelte post. A Montering / utførelse A Produsentens monteringsanvisning skal følges. A A Brannkrav Ved montering i branncellebegrensende vegg skal forskriftenes krav tilfredstilles. Produsentens monteringsanvisning for brannklassifisert bygningsdel skal følges slik at også innsettingen tilfredsstiller forskriftenes krav. MONTERINGSANVISNINGEN SKAL FØLGE BYGNINSGDELEN (dør, vindu, luke m.v,) OG HENGE PÅ DENNE TIL BYGNINGSMYNDIGHETENES SLUTTKONTROLL HAR FUNNET STED. Alle klassifiserte bygningsdeler skal være skiltet iht NS 3919 med metallskilt med NS-merke eller BE-logo. A Ren byggeprosess A Jf beskrivende mengdefortegnelse A001 Rigg og drift. A HMS A Jf A001 Rigg og drift A FDV-dokumentasjon A Jf A000 Generelle ytelser. A A Overflater og farger Overflatebehandling Såfremt ikke annet er spesifisert skal alt utstyr leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. A A Prisgrunnlag Prisen skal, såfremt ikke annet er spesifisert, gjelde elementene komplett montert inkl. beslag, foringer, listverk o.l. som det fremgår av beskrivelse, tegninger, skjema, dørlister og produsentens beskrivelse. A Vinduer, dører m.m. A Dører. Innerdører og ytterdører. A Generelle bestemmelser for dører. A Prosjektering Alle dører må kontrollmåles før bestilling A Dørtykkelser Sum denne side: 0,00

20 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-2 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A Materialer/Produkter Dørlistenes punkt for dørtykkelser fylles ut av dørprodusent etter bestilling, - for bruk ved utarbeidelse av låsesystemet. A Tredører Når ikke annet er angitt leveres dører med plastlaminat som type 0,9 mm Formica Combiline Universal. Alt trevirke skal være av 1.sortering furu. (Klasse 1 etter NS 3180 "Generelle krav til høvellast.") Overflatebehandling av karm, terskel, foringer og listverk skal være innkludert. Kantlist av 6 mm eik på dørblad, alle 4 sider, lakkert. A Sparkeplater Sparkeplater utføres av retangulære plater av 1 mm rustfritt stål med mål som oppgitt i dørlista. Størrelsen på sparkeplatene oppgis i modulmål. Eksakte mål ved produsent. Når (hvis) en annen utforming en retangulær er angitt, - se skjemategning. Sparkeplate skal monteres på begge sider av døra. A Terskler - koder Se blankett/liste A Brannkrav Se post A A Montering A Innfesting. Alle karmer skal leveres med, og festes med, justerbare hylser som type Essve INDU-PROG feste- og justeringshylse. A Henvisninger Se Generelle bestemmelser for monterings- og innredningsarbeider. A Dørlistene/overføringer. Enhetspriser for dører, komplett montert med angitte beslag og innfestingsmetode, inkludert foringer og listeverk, m.m. oppgis i dørlistene. De oppsummert tallene overføres til de følgende oppsummeringspostene / punktene. I dørlistene er bl.a. følgende spesifisert: - slagretning - terskel - karm - dørblad - beslag - innfesting Sum denne side: 0,00

21 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-3 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum I dørlistene er summen for leveranse av dørene (innkludert fabrikkmonterte beslag) skilt fra summen for montering på byggeplass (med løsbeslag, listverk etc.). Dersom det tilbys alternative beslag må dette angis som et forbehold i anbudet. Forøvrig godtas ikke andre beslag uten godkjenning. Dog med det untak at produsenten selvsagt skal rette opp faktiske feil/uoverenstemmelser i dørlista. A Låsesystem Utarbeidelse og levering av låsesystem er medtatt i egne poster i beskrivelsen. A Tegninger Vanlige slette dører uten glass eller profilerte dørblad er ikke fremstilt på tegning. Forøvrige se skjemateginger. A Krav til utførelse Innvendige dører produseres etter kravet til type D6 i NS A Overflater. A Prisgrunnlag Dersom ikke annet er angitt i dørliste skal innerdører av tre leveres med plastlaminat og malt treverk (også karm). Foringer og listverk av tre skal være fabrikkmalt. A Ytelser som er spesifisert i egen post Følgende er spesifisert i dørlistene, men prises i egne poster - Sylindre A Ytelser som innkluderes i enhetsprisen Alle beslag som er listet i dørlistene, ex sylindre, tas med i enhetsprisen. Beslagene levere komplett inklusiv nødvendige fester, foringer, karmoverføringer, bakkantbeslag, skruer etc. Foringer og belistning, herunder også vaskelist av eik mot terskel, skal innkluderes i montasjeprisen. Dette gjelder også innfuging av alum.dører. A Felles NS koder for dører A Kodene gjelder hvor relevant for den enkelte dør. A R Innerdører, klassifisert A R66.9 BESLAG IHT DØRLISTE Q UTFÔRING AV LIMTRE PÅ spesifisert underlag FERDIG MALT Dimensjon: 18 mm x karmdypbde Sum denne side: 0,00

22 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-4 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Lengde: Iht dørdimensjon Q KARMLIST AV FURU PÅ FERDIG MALT 12 mm x 58 mm Type/profil: Underlag Lengde Spesielle krav: Gerikt 02, NS 3187, 12x58, furu. Varierende Iht. dørdimensjon Gjæres i alle hjørner. A Overført fra dørlister: A Dørliste; Montering og beslag, innerdører, overført: RS A Dørliste; Levering innerdører, overført: RS A A A Låsesystem Prosjektering Sikkerhet. Leverandør/montør må sørge for at ingen nøkler kommer på avveie, men overleveres byggherren komplett med oversikt over systemet. A Tilpasning sylinder/låsekasse. Enhetsprisen for sylindrene skal innkludere sylinderforlenger hvor dette er nødvending. Leverandøreren må ettersjekke at de spesifiserte sylindrene faktisk passer på de spesifiserte låsekassene. A Tilpasning til eksisterende system. Sylindrene skal, om mulig inngå i system med de eksisterende sylindre / eksisterende låsesystem. A A Utførelse Nøkler Det leveres angitt antall nøkler til hvert enkelte rom. Disse nøklene skal også passe til en del felles sylindrer som korridordører m.m. A Låsesystem / plan A R66.9 Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m. PROSJEKTERING AV LÅSESYSTEM FOR DØRER IHT DØRLISTE Omfatter utarbeidelse av låsesystem for dører iht dørlister. Låseplan skal utarbeides i samarbeid med bruker og skal godkjennes av bruker og byggherre, med 14 dagers frist, før systemet settes i bestilling. RS A Sylindre Sum denne side: 0,00

23 Sivilarkitekt Alm AS Prosjekt: 2006p16 Kvæfjordheimen Side: A013-5 Kapittel: A013 Monterings- og innredningsarbeider Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum A R66.9 Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m. LÅSESYSTEM FOR DØRER IHT DØRLISTE Omfatter leveranse og montering av låsesystem med sylindre som angitt på dørlister. Omfatter sylindre, eventuelle sylinderforlengere (jfr. dørlister), og knappvridere. Se tegning/liste for kodeforklaring Reguleres iht låseplan. A Normal stk 28 A Knappvrider stk 28 A Nøkler A R66.9 Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m. LÅSESYSTEM FOR DØRER IHT DØRLISTE Omfatter leveranse av nøkler til låsesystem med sylindre som angitt på dørlister Reguleres iht låseplan. A Romnøkkel. Sett a 3 nøkler stk 28 Sum denne side: 0,00 Sum kapittel A013: 0,00

24 DØRLISTE - Sortert på dørtyper P.nr 2006p16 P.navn Kvæfjordheimen Rev Rev.ndx K01 Rev Sum Rev.ndx -> K01 K01 Rev.beskrivelse -> IDENTIFIKASJON DØRPRODUSENT ENTREPRENØR Dør-id/ Dørnr 1xx 1xx Dør til rom Romnr 1xx 1xx Romnavn Beboerrom Beboerrom Typebetegnelse Type D-T-12M D-T-12M Tegn.ref Skjema.ref - - Utførelse Material Tre Tre Mål Bredde Høyde Kontrollmål Påkrevd Ja Ja Slagretning h/v Venstre Høyre Klasser Brann EI30 EI30 Lyd 35dB 35dB Oppdeling/ Inndeling Antall stk 15 stk 13 stk - Karm Karmtype Furu Furu Karm.overfl. Malt Malt Blad Bladtype Tre Tre Blad.overfl. Plastlaminat Plastlaminat Farge Blå Blå Diverse Dørterskel GSS2 GSS2 Glass Vent.rist Sparkeplate Hengsler 4 4 Div. beslag Skåter Låsekasser Lås 1 Normal Normal Lås 2 Tykkelse A-mål B-mål Merknad - Pris levering Ytterdør xxxxxxxx xxxxxxxx - Innerdør - Endringer xxxxxxxx xxxxxxxx Montering Veggtype Betong? Betong? D = ca mm Mål fra BYGG Kledning i dørsmyg Foring, malt Foring, malt List heng.side Gerikt, malt Gerikt, malt List karmside Gerikt, malt Gerikt, malt Løsbeslag Vrider Normal Normal Håndtak Lukker Dørholder Koordinator Stopper Vegg (1) Vegg (1) Sylinder + skilt Heng.side Normal Normal Karmside Knapp Knapp Skilt Normal Normal Sylinder + skilt, lås 2 lås 2 Heng.side Karmside Skilt Merknad - Pris mont & beslag Ytterdør xxxxxxxx xxxxxxxx - Innerdør - Endringer xxxxxxxx xxxxxxxx - Blankett revisjon: Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 1 av 1 Fil: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls

25 Dørlister - Bestemmelser Pnr Prosjekt Revisjon Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen K Tegninger Blankett Merknad Dette er vårt kontors generelle "Dørlister - bestemmelser". Den inneholder derfor også referanser / koder som ikke er benyttet i prosjektet. Rev Referanse til dørliste Forkortelse Beskrivelse Merknad Utførelse Tre Massiv tredør Tre, Isolert Massiv tredør, isolert, sjiktoppbygget Tre, våtrom Massiv tredør, våtromsdør Alum Aluminiumsdør Alum, isolert Aluminiumsdør, isolert Stål Ståldør Karm, type Furu Karm av furu med utfresing for foring Furu uten not Karm av furu uten utfresing for foring Furu, skyv Skyvedørs karm av furu Furu, fullkarm Karm av furu uten utfresing for foring, full veggdybde Alum Karm av aluminium Stål Karm av stål (uten foring/gerikter) Stål m/foring Karm av stål med justerbar foring og gerikter av stål Karm, Overflate Lakkert Klarlakkert Malt Fargelakkert Brennlakkert Brennlakkert Rustfri Rustfritt stål Blad, Type Tre Tre, massiv. Kantlist av 6 mm eik. Tre,våt Tre, massiv. Kantlist av aluminium (Ikke kuttet dørkarm) Tre, Isolert Sjiktoppbygd isolert tredør Tre, ramme Rammetredør Alum Aluminium Alum. isolert Aluminium, isolert profiler Stål Stål Dørterksel GSS Terskel av gummi med underliggende stålskinne og slepelist, som Max 25 mm høyde Swedoor type M. Det er et absolutt krav at brukere av rullestol og rullatorer skal kunne passere denne terskelen. GSS2 Terskel av gummi med underliggende stålskinne og dobbel slepelist, som Max 25 mm høyde Swedoor type M. Det er et absolutt krav at brukere av rullestol og rullatorer skal kunne passere denne terskelen. Eik m/beslag Skrådd eiketerskel med slitebeslag Max 25 mm høyde Eik Skrådd eiketerskel Max 25 mm høyde Alum Skrådd terskel av alum eller stål Max 25 mm høyde Alumbue Buet terskel av alum eller stål, ekstra rullestolsvennlig Max 25 mm høyde Stål Skrådd terskel av stål Max 25 mm høyde Stålbue Buet terskel av rustfritt stål med slepelist Max 25 mm høyde Stålskinne Flat terskel av rustfritt stål. Stålkinne med luft Flat terskel av rustfritt stål min 12 mm luft mellom terskel og dørblad Flat Flat stålskinne på brannklassifisert dør HeveL Heveterskel, som type Swedoor L HeveK Heveterskel, som type Swedoor K Glass Se skjema Se skjemategning av dør Ø500 Rundt vindu Ø500. Glass iht. brann- og lydklasse Ø300 Rundt vindu Ø300. Glass iht. brann- og lydklasse Ventilasjonsrist 300x100 Utsparingsmål for overstrømningsrist (Andre mål) -- " -- Blankett revisjon: Filref: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 1 av 3

26 Dørlister - Bestemmelser Pnr Prosjekt Revisjon Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen K Tegninger Blankett Merknad Dette er vårt kontors generelle "Dørlister - bestemmelser". Den inneholder derfor også referanser / koder som ikke er benyttet i prosjektet. Rev Referanse til dørliste Forkortelse Beskrivelse Merknad Sparkeplate H=3 Oppgitt høydemål (modul), Børstet rustfri stål, begge sider av dørblad (10+04)x03M -- " -- (Andre mål) -- " -- Hengsler 4 Minimum antall pr blad 3x2 Minimum antall pr blad Pendel Pendeldør/hengsler (Skyv) (Skyvedør) Diverse beslag KO Karmoverføring DI Dørindikator DIS Dørindikator skåtefløy Fix 20xx Sikkerhetsespagnolett som type Fix 2025 / 2026 / 2026F / 2015 Skåter Generelt Dersom døren er uten terskel eller har terskel som ikke gir feste for sluttstykke, f.eks. terskel av gummi, skal sluttstykke for montering på gulv og/eller oppå terskel leveres. Pga tidligere avvik må vi også presisere: Hull i overkarm og terskel skal (selvsagt) være oppboret / utført på fabrikk. Hendel Kantstangskåte med panikkhendel Panikkskåte som type Fuhr 970 eller 980 Hendel m/ lås Kantstangskåte med panikkhendel, med lås Låsbar panikkskåte som type Fuhr 970Z eller 982 Kant Kantstangskåte Kun en hendel. Betjeningshøyde mm Auto Automatikkskåte Låsekasse Normal Vriderfalle + sylinderreile Som type TV 565 Reile Sylinderreile (for dører uten dørvrider) Som type TV 9788 Rulle-Reile Rulle + reile For pendeldører, + noen korridordører Vrider Vriderfalle Uten låsemulighet, som type TV falle Vriderfalle + Sylinderfalle Som type TV 562 eller TV/Assa 1362 Falle Reile FG Vriderfalle + Sylinderreile FG-godkjent Som Normal men med FG godkjenning Hake FG Hakereilelås for ytterdører SkyvHake Hakereilelås for skyvedør Som type TV 2587 / 4249 SkyvRing Skyvedørsring Espagnolett FG Sikkerhetsespagnolett med sylinderlås og dør/vindusbrems Som type FIX 2026F (evt 2015) Sylinder Normal Normal sylinder Som TrioVing 5520 Sec Sec Sylinder Som TrioVing 5520 Sec Knapp Knappvrider Som TrioVing 5541 Blind Blindsylinder Som TrioVing 5520 Blind Kort Ingen sylinder. Kortleser på vegg Kortleser på vegg kommer muligens ikke til utførelse SkyvSyl Sylinder for skyvedør SkyvKnapp Vriderknapp for skyvedør Nødknapp Knappvrider bak plastdeksel Heis Sylinder til heismaskinrom Jf heisleverandør EL-Normal Normal sylinder el-låsekasse EL-Knapp Knappvrider for el-låsekasse EL-Blind Blindsylinder el-låsekasse? EL-nød Knappvrider for el-låsekasse bak knusbart plastdeksel Euro Eurosylinder Skilt Normal Troiving Proff Line, langskilt Sikkerhet Sikkerhetskilt, med hull til vrider dersom vrider WC Trioving Proff Line, langskilt, toalett, SK8658P Blankett revisjon: Filref: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 2 av 3

27 Dørlister - Bestemmelser Pnr Prosjekt Revisjon Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen K Tegninger Blankett Merknad Dette er vårt kontors generelle "Dørlister - bestemmelser". Den inneholder derfor også referanser / koder som ikke er benyttet i prosjektet. Rev Referanse til dørliste Forkortelse Beskrivelse Merknad Spesial Spesialskilt til låsekasse (f.eks. kortleser) Dersom kortleser: blindskilt. Skyv Skilt for SkyvHake / SkyvSyl / SkyvKnapp EL-Normal Sylinder og/eller vriderskilt for el-låsekasse TV TrioVing 865x langskilt av rustfritt stål m/nålelager TV-WC TrioVing 8658 langskilt av rustfritt stål m/nålelager Montering B.verk Bindingsverk av tre eller stålprofiler Mur Murte vegger Mur+v.berk Murte vegger med påforing av tre Betong Betongvegger Kledning i dørsmyg Foring Foring av laminert tre. Lakkert Foring, malt Foring av laminert tre. Malt / fargelakkert Plate Foring av platekledning. Malebehandles som vegg. Puss Puss smyg Listverk Fuge Innfuging med akryl / silikon / brannklassifisert fuge materiell Gerikt Gerikt av tre Gerikt, malt Gerikt av tre, malt / fargelakkert Dørvrider Normal Trioving Sikkerhet Dørvrider tilpasse sikkerhetsskilt Balkong Vrider til espagnolettbeslag TV TrioVing 8601 Vrider av børstet rustfritt stål Dørhåndtak Normal Hewi KS på begge sider av gangfløy. RWC Hewi på dører til RWC og bad. Kun på karmside Lukker Normal (x) Dorma TS 93 (antall) (m/ G93N) Normal m/hold Dorma TS 93 m/g 93 EMF Merk denne går kun opp 120 Enkelt (x) Dorma TS 93 (antall) Dørholder Normal Dørholder (bolt) for middlestunge dører Som type KWS 1044 Vindusbrems Vindusbrems, koblet til espagnolett Dørkoordinator/dørholdGSR Dorma G93 GSR GSR-EMF 2 Dorma G 93 GSR dørkorordinator med dørhold på begge fløyer Dørholder (2) Dorma 350 eller 360 (antall) Magnetholder (2) Magnetholder (antall) som type Dictator GD60F26T + GD60T80B Dørstopper Vegg (2) Hewi 610 (antall) Gulv (2) Hewi 615 (antall) Vegg+Gulv Hewi Blankett revisjon: Filref: N:\opp\2006\p16\5 prodok\53 beskrivelse\536 detaljpro\dørliste\2006p xls Sivilarkitekt Alm AS (C) 2008 Side 3 av 3

28 PA-BOK PROSJEKTDOKUMENTER - KONTRAKT PA nr PA-55 Side 1 av 1 Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Revisjon 2006p16 Kvæfjordheimen HA K01 55 Kontrakter Generelt Kontraktsbestemmelser Generelt Forskrift om offentlige anskaffelser gjelder. Bygge og anleggsarbeider NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt benyttes med de endringer som fremgår av Forskrift om offentlige anskaffelser og av dette dokumentet. Følgende dokumenter gjelder i nevnte rekkefølge: Kontraktsdokument Tilbudet/anbudet Tilbudsinnbydelse Beskrivelse og tegninger NS 8405 med de endringer som fremgår av ovennevnte NS 3420 utgave Diverse bestemmelser Byggherren vil ikke inngå kontrakt med entreprenører som: - ikke har betalt skatter og avgifter til stat, fylke og kommune. - ikke innehar et forsvarlig KS-system - ikke utøver internkontroll Jf forskrift om offentlige anskaffelser og PA Supplerende bestemmelser til NS 8405: Generelt - Antikontraktørklausul Entreprenøren og dennes underentreprenører skal ikke benytte kontraktører, - personer / arbeidstakere som søker å utnytte skatte- og avgiftsregler som er beregnet på selvstendig næringsdrivende. Jf NS 8405 pkt 15 Pkt. 9 Sikkerhetsstillelse Pkt 9.1 Generelle bestemmelser Byggherren stiller ikke sikkerhet Pkt 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Utgår i sin helhet Pkt 12 Forhold på byggeplassen Pkt 12.5 Opprydding Byggeprosessen skal gjennomføres som ren byggeprosess. Pkt 12.7 Arbeidstid Aller skal arbeider utføres innenfor normal arbeidstid Pkt Mengdekontroll Entreprenøren har 1 ukes frist, fra arbeidende bestilles, for mengdekontroll Formularer for kontrakt og sikkerhetsstillelse for kontrakt etter NS8405 Kontraktsformular Standardformular iht. NS 8405A benyttes. Byggherrens sikkerhetsstillelse - formular BH stiller ikke sikkerhet Formularer for kontraktsforskudd for kontrakt etter NS8405 Kontraktsformular Standardformular finnes ikke. BH vil utarbeide eget formular ved behov. Revisjon: PA-55_Kontrakter.doc av Mal godkjent av: Alm Side 1 av 1 Filnavn: n:\opp\2006\p16\0 gen\01 pa\pa-55_kontrakter.doc Sivilarkitekt Alm 2008

29 Tegningsliste / distribusjonsliste / dokumentleveranseplan Blankett nr Prosjektnr Prosjekt Dato Sign Arkiv 2006p16 Kvæfjordheimen HA PA-528 Tegningsliste Distribusjonsliste WEB Byggherre/tiltakshaver BL Konsulenter Entreprenører Andre Arkformat Målestokk Revisjonsindeks Revisjonsdato Merkand Nr / ID Navn Type Fase WEB BH PL BRU BL ARK RIB RIV RIE BYGG EL VENT FØR GRUNN HEIS Anbud Forminsket SIVILF ARBTIL HELSE EP Etasjeplan / 1. Etasje / Del 1 av 3 Etasjeplan Detaljprosjekt A1 1:50 K P EP Etasjeplan / 1. Etasje / Del 2 av 3 Etasjeplan Detaljprosjekt A1 1:50 K P EP Etasjeplan / 1. Etasje / Del 2 av 3 Etasjeplan Detaljprosjekt A1 1:50 K P Dørliste #1 Liste Kontrahering A4 x 1 - K P Dørliste. Bestemmelser Liste Kontrahering A4 x 2 - K P Blankett: av Arkivref: A-2006p xls Blankett godkjent av: Alm Sivilarkitekt Alm AS Side 1 av 1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet IKS Dokument nr.: 1887-01 Dokumenttittel: VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Tilbudsskjema mv. Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSSKJEMA 0 DOKUMENTKONTROLL 3 1 TILBUDSSUM 4 2 KALKULASJONSFAKTORER og REGNINGSARBEIDER

Detaljer

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol Anbudsdokument Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage Rolf Roodbol 19-05-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side DEL 0 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE 0.2 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem Ny heis ved: Anleggsadresse: Vestvågøy Sykehjem 8372 Gravdal Tilbudsfrist: 17. oktober 2016 Klokken 1200. Heis nr 2 ved Vestvågøy Sykehjem side 1 Innhold

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON 3 Dato revidert 05.03.2014 CD RL CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

LAGERSORTIMENT. Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015

LAGERSORTIMENT. Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015 2014 LAGERSORTIMENT Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015 Dooria lagerførte innerdører ADDERA 8001 Massiv hvit dør for det moderne interiøret. Bredt ramtre og stabil konstruksjon. Finnes i modul 7-9x20-21

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Utskiftning av dører på Eknes skole REFERANSE Utskiftning av dører på Eknes skole. 2 KORT BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS ART ELLER OMFANG Nedre Eiker kommune skal skifte ut innerdører

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG KALVATRÆET SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Følgende avkryssede dokumenter inngår i konkurransegrunnlaget:

Følgende avkryssede dokumenter inngår i konkurransegrunnlaget: Prosjekt: Gang- og sykkelvei Nordsmøla Skole Side: A - 1 Kapittel: A Prosjektinformasjon A Prosjektinformasjon A.1 Dokumentliste Konkurransegrunnlaget er basert på NS 3450. Tillegg ut over dette som nevnt

Detaljer

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato:

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato: Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise Utgave: 0 Dato: 2012-08-31 Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Tilbudsinnbydelse... 3 2 Orientering om prosjektet...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse for levering og montering av vinduer på Gargo pleie- og sykehjem

Tilbudsinnbydelse for levering og montering av vinduer på Gargo pleie- og sykehjem TILBUDSINNBYDELSE Tilbudsinnbydelse for levering og montering av vinduer på Gargo pleie- og sykehjem LEVERING OG MONTERING AV VINDUER VERSJON: 1.01 // DATO: 03.06.2015 // FORFATTER: DAG ÅSMUND FARSTAD

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag K Prosjekt: Flytting av skoler i Oslo 2013 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Hå kommune INNBYDELSE TILBUDSKONKURRANSE. Levering av lekeapparat mv til Rosktoppen barnehage.

Hå kommune INNBYDELSE TILBUDSKONKURRANSE. Levering av lekeapparat mv til Rosktoppen barnehage. Lekeapparat mv. Side 1 Hå kommune INNBYDELSE TILBUDSKONKURRANSE Levering av lekeapparat mv til Rosktoppen barnehage. Lekeapparat mv. Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Post Emne Side 0.01 BYGGHERRENS

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Utbyggingsenheten 10 38 01 Åsveien skole, BILAG D VEDERLAG D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

Nytt ventilasjonsanlegg administrasjonsbygg Tronvik

Nytt ventilasjonsanlegg administrasjonsbygg Tronvik Helse Førde Nytt ventilasjonsanlegg administrasjonsbygg Tronvik Entreprise V1 ventilasjonsanlegg Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-06-14 Oppdragsnr.: 5162087 F01 2016-06-14 For anskaffelse OGR AHE LAVEG

Detaljer

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon.

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon. Prosjekt SD-anlegg Alta kommune Side 00-1 ALTA KOMMUNE Etablering av driftskontrollanlegg ved Bossekop skole 13.februar 2014 Tilbudsinnbydelse Fag: Elektroinstallasjon Tilbyder: --------------------------------------------

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer