BYGGETRINN 1. - et lunt hjem på Flekke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGETRINN 1. - et lunt hjem på Flekke"

Transkript

1 BYGGETRINN 1 - et lunt hjem på Flekke

2 I byggetrinn 1 planlegges det nå bygd 12 boenheter fordelt på 6 horisontaldelte tomannsboliger. Boligene er varierte i størrelse og planløsning for å imøtekomme ulike behov. Dette medfører at du kan velge mellom boliger med to, tre eller fire soverom. Priser fra kr ,- Et lunt hjem midt på øya Flekkerøy er de siste årene blitt et svært attraktivt sted å bo. Tunnelen er nedbetalt, Fløy har svingt seg opp som en samlende faktor og det toppmoderne idrettsanlegget gjør sitt til at øyas befolkning er stigende. Også den idylliske skjærgården, da. Rundt omkring på alle kanter. Full av ræg, makrell og palltosk (lokalt for krabber). Kvitefjellet er et nytt og hyggelig boligfelt sentralt på Flekkerøy en rusletur fra badeplassen Sildenestangen, butikken, bussholdeplassen, treningssenter og den nye skolen med gummijungel og ballbinge. Altså midt i smørøyet for dem som liker å ha en rekke fritidsmuligheter i umiddelbar nærhet. Området er barnevennlig og blindvei gjør at det er lite trafikk. Her vil du finne et lunt og solrikt hjem hvor vestavinden ikke vil være irriterende heller et påskudd for å invitere venner til grilling på terrassen. Hjertelig velkommen til Kvitefjellet et lunt og solrikt hjem midt på øya! Størrelser fra 66 til 123 kvm bruksareal pluss utvendig bod og carport som inngår i prisen Effektive planløsninger Enhetlig arkitektur med et moderne uttrykk Flere av leilighetene kan få Husbankfinansiering Muligheter for påvirkning av innredningsdetaljer Leveres nøkkelferdig innvendig eller klar til maler -du bestemmer selv. For leiligheter i andre etasje kan loftsetasjen leveres uinnredet

3 Kjøpsinformasjon 12 boliger i første byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev ØKONOMI Prisliste: Det er utarbeidet en separat prisoversikt som - på en modell av bygningene - også viser bruksareal i hver leilighet (BRA), størrelse på terrasse mm. Prisoversikten inngår i salgsbrosjyren. GENERELT OM FØRSTE BYGGETRINN Betalingsbetingelser: Det forutsettes at det innbetales et forskudd på 10% av kjøpesum ved kontraktsinngåelse. Betaling skjer til klientkonto hos oppgjørsansvarlig. Alle renter på innbetalt beløp til denne klientkontoen tilfaller i sin helhet selger. Salgsobjekt: Boligene inneholder: 6 horisontaldelte tomannsboliger med til sammen 12 selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. 3 av disse tomannsboligene ligger i delfeltet B2 mens 3 tomannsboliger ligger i sydlig del av delfelt B4 (se reguleringskartet og 3D-illustrasjoner) Bruksarealer fra ca. 66 m2 til ca 123 m2. Se prisoversikten for arealet på hver enkelt leilighet. Hovedoppgjør (resterende kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto innen overtagelse. Eventuelle tilvalg/endringer avtales med og faktureres direkte fra utførende entreprenør som er Flekkerøy Bygg AS, Østerøya 39, 4625 Flekkerøy. Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) iht NS BRA er målt til innside yttervegg med fradrag for sjakter. Egne måleregler gjelder for bruksarealet i loftsetasjen tilhørende leilighet i 2. etasje. Boder inngår i beregning av BRA. Omkostninger: Dokumentavgift til staten, for tiden 2,5 % av tomteverdi vil trolig utgjøre maksimalt kr ,- pr. boenhet. For øvrig betales dokumentavgift i tråd med de på overdragelsestidspunktet gjeldende regler om dokumentavgift. Tinglysningsgebyr for skjøte er per tid kr ,- Selger: Øygruppen AS, org.nr: , Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ved Frode Stokkeland, mob , e-post: Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Ligningsverdi: Ikke fastsatt, men utgjør inntil 30 % av boligens verdi. Beliggenhet: Sentralt beliggende på Flekkerøy. Umiddelbar nærhet, eller kort gangavstand til; barneskole, metrobuss, dagligvarebutikk, kirke og treningssenter. Gangavstand til store friluftsområder, badeplasser og kommunal båthavn. Kommunale avgifter: Kommunale avgifter vil tilkomme. Beløpene kan ikke opplyses ennå da de beror på forbruk samt type abonnement. Tomt/ matrikkelnummer: Eiendommen har eiet tomt, tomtens areal er ennå ikke fastsatt da det vil bli foretatt grensejusteringer og eventuell sammenslåing/deling av tomtearealer i forbindelse med utbyggingen. Felleskostnader: Basert på liknende leiligheter, anslås felleskostnadene til å bli rundt 100 kr/bra pr år. Beløpet vil bli forsøkt fastsatt så nøyaktig som mulig når bygningene er ferdig oppført. Hele prosjektet har tomtebetegnelser: Gnr. 1, Bnr. 586 og delvis bnr. 457 i Kristiansand kommune. Eiendommen vil bli sammenføyet til ett gårds og bruksnummer. Seksjonsnummer for hver leilighet vil først bli fastsatt v/seksjonering som skjer når første byggetrinn avsluttes. Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men kontrakt vil bli inngått i forbindelse med konstituerende sameiermøte. I tillegg vil det komme andre faste løpende kostnader for hver enkelt leilighetseier, for eksempel i forbindelse med eget forbruk av elektrisitet, innboforsikring osv. Disse kostnadene er det vanskelig å si noe om ved nysalg av bolig da dette i stor grad beror på den enkeltes vaner, avtaler og forbruk. Parkering/bod: Én parkeringsplass i carport og én parkeringsplass utenfor carporten inngår i kjøpesummen. Ytterligere blir det opparbeidet to fellesparkeringsplasser - hvorav én er handikapplass - sentralt i området. Det medfølger en utvendig sportsbod til hver leilighet. For detaljer se tegningene Megler/selger: Leilighetene selges av eier m/advokatfirma Simonsen som kontrakts- og oppgjørsansvarlig. Vei, vann og kloakk: Offentlig vann og kloakk. Kommunal vei inn i boligfeltet til enden av snuhammeren slik denne fremgår av reguleringskartet. Deretter privat vei oppgitt som «PV-B» i reguleringskartet. Gebyr ved videresalg: Dersom kontrakten/seksjonen ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr ,- for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av selger. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Reguleringsstatus: Detaljreguleringsplan for gnr.1, bnr. 586 m. fl. Myra-Flekkerøy vedtatt av bystyret Reguleringskart og bestemmelser kan fremvises på selgers kontor eller lastes ned på Adkomst: Ved ankomst til Flekkerøy fra fastlandet; Ca 250 m etter tunnelmunningen; sving til venstre opp veien Sildenestangen. Følg deretter denne veien uten å svinge av i ca 350 meter - og du er kommet frem til det tomta for det fremtidige boligfeltet. Boligene blir liggende herifra og innover/mot sydøst.

4 ØVRIGE KJØPSFORHOLD Overtakelse: Tidspunkt for ferdigstillelse/innflytting vil bli avklart så snart tilstrekkelig antall leiligheter er solgt. For byggetrinn 1 må 12 av 12 boenheter være solgt før dette tidspunktet kan angis eksakt, men anslått overtagelsestidspunkt vil bli opplyst i forbindelse med signering av kjøpekontrakt, uten at dette er å anse som bindende. Heftelser: Kjøper er kjent med at det i sum i byggetrinn 1 og 2 skal bygges 11 bygg med totalt 22 boenheter. Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse til selger eller lastes ned her: Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en håndbok som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boenheten, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold. På hovedeiendommen som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. På denne eiendommen vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøpere til 3. mann. Forbehold: Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom salgsmateriell og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til leveransebeskrivelsen. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og salgsmateriell. Alle opplysningene i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Selger forbeholder seg ellers retten til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpstilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper - samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Selger trenger ikke grunngi sin avgjørelse. Diverse: Selger forbeholder seg retten til ubegrunnet og uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. Per tid ligger det inne klage fra nabo om plasseringshøyden vedtatt i reguleringsplanen. Dette angår kun boenhet nr. 1 og 2. Ellers er søknad om tillatelse til boligene i byggetrinn 1 samt veier og teknisk anlegg innsendt til plan- og bygningsetaten. Siden det ikke er påvist behov for dispensasjoner i disse søknadene, har utbygger et rettskrav på tillatelse iht søknad. Kjøper må, senest innen signering av kontrakt, fremlegge bekreftelse/garanti på finansiering av kjøpet. Dette gjøres enten i form av garanti fra bank eller ved utfylling av skjema fra byggelånsbank. Skjemaet må bekreftes av kjøpers bank før dette anses som gyldig. Dersom Kjøper ikke fremlegger slik bekreftelse/garanti, står selger fritt til å heve eller la være å inngå kontrakt, Kjøpere som ikke fremlegger bekreftelse/garanti vil også kunne bli kredittvurdert direkte av selger. Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest: Det vil minimum foreligge midlertidig brukstillatelse innen overtakelse. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøper etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på NOK inkl. mva. til selger som innbetales til oppgjørsansvarliges klientkonto. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Garantier: Leilighetene selges iht Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 2 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra oppgjørsansvarlig til selger er avhengig av at selger har stilt garanti iht. Bustadoppføringsloven 47. Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av leveransebeskrivelse, situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos selger eller lastes ned på prosjektets nettside: Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og må derfor anses som skisser ikke målriktig fotodokumentasjon. Sameie: Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger det en rett og plikt til å være medlem av sameiet. Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet, disse er bindende for kjøper men selger kan, grunnet seksjoneringsmessige avgjørelser, endre disse før overtakelse. Vedtektene, som kan lastes ned på prosjektets nettsted, er den del av salgsprospektet og inneholder opplysninger om organiseringen/eierformen. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

5 Seksjonering: Kjøpekontrakter: Lovverk: Budregler: Felleseierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter utv. fellesområder. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjonering. Utvendig areal vil bli innmålt som fellesareal, men sameiet vil få fremlagt en fordelingsplan fra utbygger som de plikter å akseptere. Denne planen skal sikre at den enkelte kjøper får eksklusiv bruksrett til egen seksjons hage/balkong/oppkjørsel. Den enkelte seksjonseier forplikter seg for øvrig til å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og ordensregler for Sameiet. Avtale om kjøp av leilighet og plass i carport forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som kan fås ved henvendelse selger eller ved å besøke prosjektets nettside på Eventuelle bud forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller på midlertidig kjøpsbekreftelse som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Leilighetene selges iht Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen reguleres av lov om avhending av fast eiendom nr 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse, selges etter avhendingslovens regler. En eventuell mangelvurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse inngås hos selger. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. For øvrig har selger akseptert at interessenter kan reservere én bestemt enhet frem til signering av kjøpekontrakt. Hvis interessenter trekker seg mellom reserveringstidspunkt og inngåelse av kontrakt, vil andre som har reservert leiligheter i stigende rekkefølge tidsmessig få anledning til å kjøpe den ledige leiligheten før den legges ut for salg. Leveransebeskrivelse for 12 boliger i 1. byggetrinn v/kvitefjellet, Flekkerøy Rev UTVENDIGE/BÆRENDE KONSTRUKSJONER 1. Yttertak: Taket dimensjoneres/styrkeberegnes og isoleres i samsvar med TEK10 (gjeldende tekniske forskrift) og tekkes med dobbelkrummende sorte eller grå betongtakstein. 2. Yttervegger: Som ytterkledning benyttes stående rektangulære bord i tre vilkårlige bredder. Kledningen leveres impregnert og grunnet ett strøk. 3. Vinduer: Vinduene leveres med superenergiglass i hht gjeldende tekniske forskrift og med tilnærmet vedlikeholdsfrie hvite plastkarmer ute og inne. 4. Balkong-/terrassedører og hoveddør: Balkong- og terrassedørene leveres med ferdigbehandlede hvite plastkarmer som på vinduene. Hoveddør leveres hvitmalt i samsvar med tegninger og krav i teknisk forskrift. 5. Veranda/tak over carport i 2. etasje og utv. trapp: Utføres som treplatting med 21x120 mm impregnert trevirke som dekkebord. Dreneres via beslag til eget nedløp slik at det kun unntaksvis vil kunne dryppe ned fra disse. Carporten og øvrige takutstikk leveres med himling underkledd med ubehandlet granpanel. Utv. trapp til leilighet i andre etasje samt rekkverk og levegg på verandaen oppå carporten leveres i impregnerte materialer med utførelse som vist i prosjektets tegninger. Trinn i utv. trapp leveres sklisikre i perforert galvanisert stål. 6. Etasjeskiller: Etasjeskiller mellom leilighet i første etasje og leilighet i andre etasje utføres med trebjelkelag som oppbygges slik at det tilfredsstiller krav til både luft- og trinnlydisolasjon mellom leilighetene. Etasjeskillet mellom hovedplan og loftsplan i leilighetene i andre etasje bygges med trebjelkelag som lydisoleres med min 20 cm mineralull. 7. Utv. sportsbod og parkeringsplass: Til hver leilighet leveres én uisolert låsbar utv. bod med ensidig kledde trevegger. Dvs at reisverket og taksperrer blir synlige innenfra. Vær oppmerksom på at dette er boder til lagring av utstyr som må tåle å stå i en garasje Utover dette er det i prisene inkludert én parkeringsplass pr leilighet i carporten og ytterligere én parkeringsplass bakenfor denne. Vedlegg: Salgsbrosjyre med denne kjøpsinformasjonen, leveransebeskrivelse og prisoversikt. Tegninger Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. Situasjonskart Foreløpig kjøpekontrakt Foreløpige sameievedtekter 2. FELLESAREALER, INNVENDIG OG UTVENDIG 1. Avklaring: Leilighetene får ikke felles innvendige arealer. 2. Utomhusanlegg: Offentlige veier inkl. asfalt frem til betonggulv i carport leveres ferdig utført i samsvar med godkjent teknisk plan. Offentlig lekeplass innenfor byggetrinn 1 leveres i samsvar med utomhusplan som ligger på prosjektets nettside: www. flekkeroybygg.no/kvitefjellet.aspx. Utover dette leveres området uten leveranser fra anleggsgartner. Dvs at jord og opparbeidelse av hager mm ikke inngår i kjøpesummen.

6 3. LEILIGHETENE 1. Himling: Leilighetene har i hovedsak takhøyde på 240 cm og leveres med hvite slette gipshimlinger. Som følge av skjulte tekniske installasjoner, kan noen himlingspartier få lavere takhøyde. 2. Innvendige vegger i leilighetene: Det leveres slette gipsvegger som sparkles og males matt hvit NCS S 0502-Y i kjøkken og stue. I øvrige rom kles vegger med ferdigmalte veggplater fra Arbor, type faspanel. Lette skillevegger inne i leilighetene reises med 36x98 mm reisverk som fylles med mineralullisolasjon for lyddemping. Info: Gipsvegger og gipshimlinger vil kunne få mindre riss etter at leiligheten har vært i bruk en årssyklus eller to. Malers flikk av riss som kommer som følge av tørking og ordinære naturgitte bevegelser i bygget, inngår ikke i leveransen. 3. Innv. dører: Innvendige dører er hvite (NCS S 0502-Y) og slette med hvitmalte karmer med dempelist. 4. Dørlåser: Det leveres 3 nøkler til hver hoveddør pr boenhet. 5. Kjøkken: Leilighetene leveres med kjøkken fra Strai. Type: Komfort glatt hvitt. Hvitevarer inngår ikke i leveransen, men tilbud på pakkeløsninger vil bli innhentet på forespørsel. Alternativt leveres garderober, kjøkken- og baderomsmøbler (se punktene nedenfor) med tilsvarende design og kvalitet fra en annen lokal leverandør. Detaljerte kjøkkentegninger vil foreligge når de bygningsmessige detaljene er endelig avklart. 6. Bad / WC: Det legges 20x20 cm fliser beregnet for våtrom på gulv. Veggene får baderomspanel type Fortissimo White Tile Høyglans fra Fibo-Trespo. Kjøper får anledning til å velge mellom flere varianter av gulvfliser ved henvendelse til Modena Fliser samt flere alternative baderomsplater fra Fibo-Trespo ved henvendelse til Byggmakker. Anlegget får komplette sanitærinstallasjoner inkl. dusjkabinett. Hvitevarer er tilvalg, og tørketrommel forutsettes som kondenserende type. Det er inkludert baderomsmøbler fra Strai type hvit Uni m/nedfelt vask i hvit porselen. 7. Garderober Det leveres 3 stk standard doble hvite garderobeskap fra Strai. 8. Gulv: Alle rom utenom bad og boder får eik hvitlakkert parkett type Crafton Saturn med mål ca14x190 mm. Dvs lakkert parkett som i stor grad er vedlikeholdsfri. Boder får laminatgulv med liknende utseende som hovedgulvet. Bad: Se pkt Listverk: Foringer og listverk rundt vinduer, dører, i tak og mot gulv er skarpkant furu hvitmalt med farge NCS S 0502-Y. 4. TEKNISKE INSTALLASJONER 1. Ventilasjonsanlegg og energiattest: Leilighetene leveres med separat balansert ventilasjonsanlegg med 80% varmegjenvinning. Anlegget plasseres i boden inne i hver leilighet. Bygningen vil med dette tilfredsstille energimerke C som samsvarer med dagens tekniske forskrift (TEK10). 2. Radio / TV / telefon / data: Los Bynett leverer komplett pakke med TV, bredbåndstelefoni og internett til hver leilighet mot en konkurransedyktig fast månedspris. Det leveres kursopplegg for 1 stk. radio-/tv/telefon/data uttak i stue i hver leilighet. I tillegg leveres tomrørsanlegg for valgfritt uttak i egen regi i alle soverom (og i loftsstue for leiligheter i 2. etasje). 3. Elektrisk anlegg: Hver leilighet har individuell avregning av strømforbruk. Det installeres skjult elektrisk anlegg til brytere, lyspunkter, stikkontakter mm. Det legges ikke opp til felles strømforbruk i eller ved fellesarealer. Leilighet nede har termostatstyrte varmekabler (160 w/m 2 ) i alle rom utenom boder, mens leilighet oppe har tilsvarende i våtrom. Ellers blir leilighetene utstyrt med elektropunkter iht ny forskrift som sikrer rikelig med tilgang til slike. Detaljerte tegninger med punktplasseringer vil foreligge når de bygningsmessige detaljene er endelig avklart. Innvendig belysning: Lys under overskap i kjøkkeninnredning. Ellers er det inkludert følgende takbelysning: SG Stella E27 hvit i gang, bod og soverom. Kjøkken, stue, vaskerom og bad: SG Calando 2x9W børstet stål mens det i carport leveres Glamox SKA 236. Utvendig belysning: Veggarmaturer av type SG Largo E27 Grafitt monteres ved inngangsdører til alle leilighetene samt ved terrasser/verandaer i 2. etasje. 4. Brannvarsling: Det leveres nett-tilkoplede (ikke batteri) røykvarslere for å oppnå god pålitelighet. 5. Diverse: Det er inkludert husnummerskilting samt 1 stk. postkasse pr. leilighet. Denne plasseres sentralt på eget stativ i boligområdet. Utstyr og innredning som er vist på plantegningene for illustrasjonsformål, er ikke inkludert i leveransen. Samtidig er entreprenør positiv til å innhente pakketilbud på inventar/møbelløsninger på vegne av grupperinger av fremtidige leilighetseiere. Selger tar avslutningsvis forbehold om rett til endringer i form og utførelse forutsatt at den generelle standarden ikke forringes. Det tas samtidig forbehold om avvik i beskrivelsen og mindre tilpasninger som følge av den videre detaljprosjekteringen. Se for øvrig formell kjøpsinformasjon i eget dokument. 10. Ildsted: Pusset umalt toløps skorstein leveres, men det er ikke inkludert ildsted/peis i leilighetene. Dette kan tilvelges med plassering som vist på plantegning. 11. Leilighet i 2. etasje: Åpen loftstrapp leveres ferdigmalt eggehvit i skarpkantutførelse. Dvs uten profilering av spiler, håndløpere og meglere

7 Fundament Foto: Nicolai Prebensen, flyfoto: Anders Martinsen Fotografer SILDENESTANGEN TUNNEL TRENINGSSENTER SKOLEN KVITEFJELLET TIL BUTIKK OG METROBUSS Frister dette? Noen boliger er allerede solgt, så ikke nøl med å ta kontakt med Flekkerøy Bygg v/frode Stokkeland tlf Se tegninger og salgsinformasjon på

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

Endelig det gode liv midt i Lillesand!

Endelig det gode liv midt i Lillesand! Nygården, Bergstø Endelig det gode liv midt i Lillesand! 15 flotte leiligheter i i 1. salgstrinn. Solvendte og alt på ett plan. 10 nye leiligheter i salgstrinn 2 Endelig solvendtd! Midt i Lillesand skal

Detaljer

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND 21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND Dette er Din Eiendom DIN EIENDOM Din Eiendom er en helt selvstendig eiendomsmegler som kun har fokus på å selge eiendom. Vi er ikke underlagt noen bank, og formidler derfor ikke

Detaljer

myklebust, tananger 11 rekkehus like ved sjøbadet på Myklebust

myklebust, tananger 11 rekkehus like ved sjøbadet på Myklebust myklebust, tananger 11 rekkehus like ved sjøbadet på Myklebust Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen På Myklebust bygger vi flotte

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon 3D-illustrasjon 8 18 VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD 11 57 BOMILJØ VEDLEGG 7 3D-illustrasjon TANGEN YTTERST Du har lett og du har ventet på det ytterste, det tryggeste og det mest spektakulære. Når fyrlysene

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

SONGDALSELVEN SONGDALEN RÅDHUS

SONGDALSELVEN SONGDALEN RÅDHUS 1 N SONGDALSELVEN FAGERMOEN I SONGDALEN RÅDHUS N

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

Heidrunhagen i Hinna Park

Heidrunhagen i Hinna Park Heidrunhagen i Hinna Park Kort vei til alle hverdagens gleder! 56 LEILIGHETER FRA 42 TIL 69 M 2 1 Sushi i hagen Hinna Park vokser fram som vår mest moderne bydel. Her finner du urbane gleder som attraktive

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

KJØPSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE. Selveierleiligheter Moltestien 2 6, 4639 Kristiansand. Prospektdato: 06.11.14

KJØPSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE. Selveierleiligheter Moltestien 2 6, 4639 Kristiansand. Prospektdato: 06.11.14 KJØPSIFORMASJO KJØPSIFORMASJO Selveierleiligheter Moltestien 6, 463 Kristiansand Prospektdato: 06.11.14 Eier/utbygger, org.nr.: 14 83 000 v/jørgen Reme Skippergt. 13 17, 4611 Kristiansand Adresse Moltestien

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Herlige Spikkestad MODERNE REKKEHUS MED TAKTERRASSE 127 130 M 2

Herlige Spikkestad MODERNE REKKEHUS MED TAKTERRASSE 127 130 M 2 Herlige Spikkestad MODERNE REKKEHUS MED TAKTERRASSE 127 130 M 2 2 SPIKKESTAD Velkommen til Kunnskapshaugen på Spikkestad Spikkestad er et idyllisk tettsted i Røyken kommune i Buskerud. Stedet ligger på

Detaljer

Nøkkelinformasjon. totalt 35 leiligheter. Fra 72,5 153,1 m 2 BRA Fra kr. 2 475 000,- til kr. 4 800 000,- (Se egen prisliste)

Nøkkelinformasjon. totalt 35 leiligheter. Fra 72,5 153,1 m 2 BRA Fra kr. 2 475 000,- til kr. 4 800 000,- (Se egen prisliste) NEDENES 1 Nøkkelinformasjon Prosjektnavn: Antall enheter: Boligtype: Eierform: Areal: Priser: Nedenes Park 10 leiligheter i 1. byggetrinn, totalt 35 leiligheter Leiligheter Selveier Fra 72,5 153,1 m 2

Detaljer

Sørbøhagane BK 9. Sørbøhagane Sandnes 8 rekkehus, 147 m 2

Sørbøhagane BK 9. Sørbøhagane Sandnes 8 rekkehus, 147 m 2 Sørbøhagane BK 9 Sørbøhagane Sandnes 8 rekkehus, 147 m 2 En god plantegning er begynnelsen på et godt familieliv Dette er rekkehus med gjennomtenkte planløsninger for en aktiv familie. Kjør bilen rett

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER BYGG A, B og C FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

BRINKEN BRINKEN ENEBOLIG 1 UNIK ENEBOLIG SKAARLIA AMFI

BRINKEN BRINKEN ENEBOLIG 1 UNIK ENEBOLIG SKAARLIA AMFI BRINKEN BRINKEN ENEBOLIG 1 UNIK ENEBOLIG SKAARLIA AMFI 2 BRINKEN ENEBOLIG BRINKEN ENEBOLIG 3 UTSIKTEN DU DRØMMER OM Eneboligen troner på toppen av Skaarlia Amfi. Fritt ligger den og skuer ut over regionens

Detaljer