DUSJKABINETT / STEAMKABINETT. For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DUSJKABINETT / STEAMKABINETT. For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk"

Transkript

1 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT INNHOLD SIDE OVERSIKTSBILDER 2 MONTERING MONTERING 6 FORHOLDSREGLER 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 10 Reg. No. AN AE LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC HX-416 HX-418 HX-418 For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Dette produkt må installeres og jordes på forskriftsmessig måte i henhold til brann- og elsikkerhets regler om installasjon av elektriske anlegg VIKTIG: Kabinettets deler må ha jevn romtemperatur ( 20 C) før montering hvis ikke vil det kunne oppstå skader i glass under montering

2 OVERSIKTSBILDER 2

3 Hånddusjslange Hylle Hånddusj Ytre dørhåndtak Montering av sete Indre dørhåndtak Montering av dørskinner til side- (hjørne) aluminiumsprofil Montering av hånddusjholder 3

4 Side glassfelter til øvre og nedre dørskinne (skrue) Side glassfelt til øvre og nedre dørskinne (mutter) Øvre dørhjul Vanntilkopling hånddusj gjennomføringsnippel Nedre dørhjul Hånddusjholder og gjennomføringsnippel Montering av glasshyller Bakre glassvegger til side aluminiumsprofiler og bakre søyle (korte skruer) +dørhåndtak 4

5 Montering av bakre glassvegger til bunnkar og tak Skrapelist side glassfelt Pakning dørhåndtak 5

6 MONTERING Følg monteringsanvisning i "Montasjeveiledning Steamkabinett HX-418" som viser montering trinn for trinn i både bilder og tekst. Anvisningen er tilgjengelig på VIKTIG Dreneringsrør må være riktig montert for å unngå vannlekkasje og skade på vegg og gulv. Kabinettet skal kun tilkoples godkjent elektrisk anlegg med jord og jordfeilbryter 6

7 FORHOLDSREGLER Det er påbudt med fast installasjon av elektrisk tilførsel. Hvis elektrisk tilførsel er via stikkontakt skal dette være avtalt med el-installatør. I slike tilfeller skal det utvises stor aktsomhet. forsikre at støpsel er korrekt montert ikke stopp kabinett ved å trekke ut støpsel elektrisk kabel må ikke skades eller bøyes kun bruk av jordet kontakt KONTROLLER AT ALLE KOPLINGER OG SAMMEN- FØYNINGER ER TETTE FØR KABINETTET PLASSERES INNTIL VEGG Feil montering kan forårsake vannlekkasje, brann, elektrisk støt, eller feil på kabinettet Ved bruk utvis forsiktighet ved bruk da varmt vann og damp kan forårsake brannskader bruk ikke dampfunksjonen om du har svakt hjerte eller hjertesykdom barn bør kun bruke kabinettet i følge med voksen person bruk ikke dampfunksjon om du er påvirket av alkohol eller medikamenter Ved vedlikehold eller reparasjon ukyndig vedlikehold eller reparasjon kan forårsake elektrisk støt, brann, eller vannlekkasje. Rengjøring Bruk kun milde rengjøringsmidler. Syrebaserte, tynnerbaserte, eller ammoniakk-midler vil skade plast Rengjør med milde rengjøringsmidler Bruk av dusjkabinett i romtemperatur lavere enn 10 C kan medføre glasspregning 7

8 BRUKERVEILEDNING Start kontrollpanel ved å trykke ON/OFF knappen (1) Kontrollpanelets funksjoner 1 AV/PÅ-knapp 2 Display for informasjon romtemperatur 3 Display for informasjon radiofrekvens 4 Radio indikasjon 5 Volum indikasjon 6 CD indikasjon 7 Tid valgt indikasjon (TIME) 8 Temperatur valgt indikasjon (TEMP) 9 Alarm av/på. Trykk alarmknapp og alarmsirene vil starte. 10 Start Audiofunksjon; CD-tilkopling eller Radio 11 Kanalsøker og minnesvalg Radio 12 Redusere (-) ved valg av radiokanal, volum, temperatur, tid 13 Funksjonsknapp (MODE) for valg av - Radiofunksjoner som MEM (minnefunksjon), TUN (kanalsøker) eller VOL (volum). Trykk gjentatte ganger til ønsket funksjon vises. Bruk knapp 12 og 14 for å justere. - Steamfunksjoner som TEMP (ønsket temperatur) og TIME (ønsket tid). Trykk gjentatte ganger til ønsket funksjon vises. Bruk knapp 12 og 14 for å justere. - Telefon. Trykk knapp for å svare på inngående samtale. 14 Øke (+) ved valg av radiokanal, volum, temperatur, tid 15 Vifte av/på 16 Start av Steamfunksjon 17 Lys av/på Funksjonsknapper Kontrollpanelet har en berøringsfølsom skjerm. Trykk lett på funksjonsknappene og valgt funksjon vil starte/stoppe. Alarm av/på Kontrollpanelet inneholder en alarmfunksjon for i nødstilfelle påkalle oppmerksomhet fra andre personer i huset. Trykk på knapp 9 og en alarmsirene vil starte. I tillegg vil avtrekksvifte starte og steamfunksjonen vil stoppe. Lys vil bli slått på. Stopp alarmfunksjonen ved å trykke knapp 9. Steamfunksjon (kun i Steamkabinett) Steamfunksjonen startes med å trykke knapp 16. Ønsket temperatur og tid velges med knapp 13 (MODE) samt + og knappene 12 og 14. Trykk på knapp 13 til TEMP-symbol (8) vises, deretter juster ønsket temperatur med knapp 12 og grader er forhåndsvalgt. Trykk igjen på knapp 13 til TIME-symbol (7) vises, deretter juster ønsket tid med knapp 12 og minutter er forhåndsvalgt. Når steamfunksjonen er på vil dette bli indikert på displayet med et symbol (16). Steamfunksjonen stoppes ved å trykke knapp 16 eller automatisk når valgt tid er utløpt. 8

9 Audiofunksjon; CD-tilkopling/Radio Audio-systemet (CD-tilkopling eller Radio) starter ved å trykke knapp 10. Radio er på indikeres med Radio-symbol (4). Trykk ytterligere en gang på knapp 10 og CD-tilkopling er på med CD-symbol (6). Radio Trykk på knapp 13 (MODE) gjentatte ganger for å velge mellom radiofunksjoner som MEM (minnefunksjon), TUN (kanalsøker) eller VOL (volum). Bruk knapp 12 (-) og knapp 14 (+) for å justere eller søke etter lagrede (MEM) radiokanaler. Manuell lagring av radiokanaler til MEM Når radiofunksjon er på; trykk knapp 11 (M) for å lagre radiokanal. Kontrollpanelet kvitterer med et lydsignal. Automatisk lagring av radiokanaler til MEM Når radiofunksjon er på; trykk knapp 11 (M) til kontrollpanelet kvitterer med 3 lydsignaler. Kontrollpanelet søker deretter automatisk etter alle tilgjengelige radiokanaler i frekvensområdet 80.0MHz til 108,0MHz og lagrer disse til kanal 1 til 15. Telefon En inngående telefonsamtale indikeres med symbol og besvares ved å trykke knapp 13 (MODE) som endrer funksjon fra MODE til TEL. Telefonens mikrofon er på undersiden av kontrollpanelet. Blandebatteri og funksjonsvelger Vipp blandebatteri opp for å regulere vannmengde høyre og venstre for varmt og kaldt vann. Vri hendel over blandebatteri for å velge vann til massasjedyser, til hånddusj, eller takdusj. Hånddusj Vri front på hånddusj for valg av vannstråler og massasje Hånddusjholder kan vippes opp og ned. 9

10 SPESIFIKASJONER Spenning 220Volt / 50Hz 1 faset Kraftforbruk Dusjkabinett 250W Steamkabinett 3250W Maksimum vanntrykk 9 Kg Maksimum vanntemperatur 90 grader Celcius Kabinett mål HX-416 bredde 900mm, dybde 900mm, høyde 2200mm HX-418 bredde 900mm, dybde 900mm, høyde 2200mm Lagring Tørt, 0-40 grader ºC Mer informasjon om produkt og veiledning Produsent: Intersys Ltd. Jin Xin Business Mansion, Jin Xin Rd, Shanghai, China FEILSØKING Feil eller problem Ingen vann fra blandebatteri Ingen vann i massasjedyser Ingen vann i takdusj Ingen vann i hånddusj Kontrollpanel virker ikke Feilmeldinger og alarm på display E0 E1 E2 E3 Taklys virker ikke Vegglys virker ikke Steam virker ikke (kun steamkabinett) Radio virker ikke Når kontrollpanelet slåes på tripper anlegget og kontrollpanelet slukker Vifte virker ikke Sikringer Mulig løsning 1. Skyv blandebatteri-hendel opp, reguler varmt og kaldt vann ved å vri til høyre eller venstre. Kontroller vanntilførsel. 1. Vend funksjonsvelger til massasjedyser 1. Vend funksjonsvelger til takdusj 1. Vend funksjonsvelger til hånddusj 2. Juster funksjon på hånddusj 1. Reset/trykk inn sikringsbryter på hovedkabel til kontrollenhet 2. Kontroller spenning og sikringer - 1Amp og 3Amp - Feil med temperatursensor. Kontroller ledning og kopling. Slå av og på kontrollpanelet. - Feil med nivåsensor i vanntank. Kontroller vanntilførsel. Start steam. - Som E1 + 2 minutter. Slå av og på kontrollpanel. - Overoppheting av varmekolbe. Kontroller vanntilførsel. Slå av kontrollpanelel. Vent min 30 sek for automatisk reset av sikring. Slå på kontrollpanelet. Start steam. 1. Kontroller at kontrollpanel er på 2. Kontroller at ledning til taklampe eller vegglampe er tilkoplet 3. Skift lampe 1. Start steamfunksjon på kontrollpanel 2. Velg temperatur høyere enn romtemperatur på kontrollpanel 3. Velg tidsfunksjon på kontrollpanel 4. Det tar ca. 3-5 minutter før dusjrommet fylles med damp 5. Kontroller vanntilførsel til steamboks 6. Kontroller at vann ikke lekker ut av steamboksen 7. Kontroller eventuelle feilmeldinger på kontrollpanelet 1. Juster antenne 2. Juster kanalsøker og volum 1. Sikringsbryter på hovedkabel til kontrollenhet har slått ut. Anlegget har mest sansynlig en jordfeil og elektrikker bør tilkalles 1. Kontroller at kontrollpanel er på 2. Kontroller at ledning til vifte er tilkoplet 1A 220VAC 3A 12VAC Hovedsikring Strømtilførselskabel 10