Møteprotokoll. Møtestad: Rica Seilet hotell Molde Dato: Faste medlemer som møtte: Ida Andrine Heggset Hanne Stokke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Møtestad: Rica Seilet hotell Molde Dato: 06. - 07.12.2010. Faste medlemer som møtte: Ida Andrine Heggset Hanne Stokke."

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet hotell Molde Dato: Faste medlemer som møtte: Ida Andrine Heggset Hanne Stokke Sindre Holberg Janne Katrin Hansen Sævik Jenny Venås Karoline Thu Valderhaug Daniel Haavardsen-Bråttvik Funksjon Leiar Nestleiar Faste medlemer som ikkje møtte: Funksjon Asgeir Stavik Hustad Harald Stavset Fagervoll Varamedlemer som møtte: Stine Hellesfjord Lars Henrik Baardset Frå administrasjonen møtte: Kristin Glæstad Vonheim Monica Molvær Stilling Rådgivar utdanningsavdelinga Elev og lærlingombod Sekretariat: Anne Berit Svenkerud Halle Stilling rådgivar

2 2 UP deltok på opninga av Fylkestinget og vart presentert for tinget. Møtet vart satt kl den 7. desember 2010 med 9 medlemmer. Stine Edvardsen Hellesfjord deltok kun mandag den 6. desember. I tillegg til sakslista vart følgjande saker teke opp: 1. Brev frå Averøy ungdomsråd om betre kollektivtilbod mellom Bruhagen og Kristiansund. UP sender eit brev til samferdselsavdelinga kor dei støttar brevet frå ungdomsrådet på Averøy og ber avdelinga sjå på saka og finne ei løysing. 2. Tausaløftet likestillingskonferanse i Norddal den 5 april. UP deltek på dette og koordinator gjer ei førebels melding om at Jenny Venås og Janne-Katrin Hansen Sævik deltek frå UP. Skulle noko kome i vegen slik at dei ikkje kan reise må nokon andre frå UP prioritere dette. 3. Ruskonferanse i Molde den 29 januar: Alle som vil frå UP bør delta på dette. Meld i frå til Ida innan 10 januar om du vil være med. BØR PRIORITERES! Sjå meir info her: Invitasjon til: Dei politiske ungdomspartia i Møre og Romsdal Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Ungdomsråda i kommunane i Møre og Romsdal Dagskurs om: RUSPOLITIKK for UNGDOMSPOLITIKARAR OG SAMFUNNSINTERESSERT UNGDOM Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, ein paraplyorganisasjon for 26 frivillige organisasjonar innanfor rusfeltet (organisasjonar for russkadde og deira pårørande, hjelpeorganisasjonar og edruskapsorganisasjonar), viser til tidlegare informasjon og kontakt med ungdomspanelet og ungdomspartia. I tillegg blir medlemmar av kommunale ungdomsråd inviterte så langt det er plass til deltakarar derifrå. (Vi reknar i utgangspunktet med deltakarar). Tid og stad Dagskonferanse på Hotell Alexandra, Molde laurdag kl Actis dekker alle kursutgifter, men ikkje eventuelle reisekostnader for deltakarane. Programskisse. Det blir lagt stor vekt på uformelt opplegg med quiz og drøfting av ulike case. Frå sidelinja vil vi få innspel frå Politiet, Landsforbundet mot Stoffmisbruk, Rolig nå (Av og Til), Juvente og FORUT. I tillegg til heimlege problemstillingar vil vi og ha eit internasjonalt perspektiv på rusdebatten. Skisse over tidsbruken: Kl 1000 : Opning, presentasjon av deltakarane. Kort om Actis Quiz mellom deltakarane om politikk, samfunnskunnskap og rusmiddel Innspel frå sidelinja : Landsforbundet mot stoffmisbruk. Politiet Lunsj Drøfting av case i grupper, med gjennomgang i plenum Utfyllande kommentarar frå Rolig nå (Av og til) og Juvente. + evt. Hvem kan hjelpe Jesper? Med internasjonalt blikk på rusmiddelutfordringane + evt. M&R Fylkeskommune: Kort orientering om God Helse Premiering / Avslutning / heimreise Påmelding (helst innan 15/1-2011): Påmeldingane skjer til eller til postadressa ovanfor, eller til tlf For Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan i M&R Eivind Hasle, fylkesleiar

3 4. UNGweb kortet kopikort ved de vgs skolane mm. Elevrådet ved Atlanten har avdekka store forskjellar i korleis ein praktiserar blant anna kopieringsrutinane ved dei vgs skolane i fylket. Dei etterspørr og ordninga med ungweb kortet som dei meiner var ei god løysing på fleire områdar. Dei har tatt kontakt med utdanningsavdelinga i fylkeskommunen og skal ha eit fellesmøte med ass. utdanningsjef Sverre Hollen den 13.desember. Her vil det delta representantar frå fleire elevråd og Asgeir Stavik Hustad representerar UP. 5.Nasjonalt UP og Ungdommens Nasjonalforsamling Vetle Wang Soleim orienterte om arbeidet så langt. 6.Konsultativt medlem i Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU). UP er invitert inn som konsultativt medlem i FTU. Saken vart diskutert og UP ønskjer å delta. UP avgjorde at ein ønskjer at vara Martin Øyen Eikebø er den frå UP som følgjer dette arbeidet spesielt. Koordinator ber om at sakspapira mm sendast til Martin, leiar i UP og koordinator. 3 Saksliste: UP 61-10:Oppsummering og evaluering av Ungdommens fylkesting 2010 UP 62-10:Ungdomsmidlane 2010, 2. tildeling UP 63-10:Fordeling av ansvarskommunar UP 64-10:Fordeling av hovudutval UP 65-10:HMS og elevane orientering om arbeidet med eit HMS-system for skolane UP 66-10:Arbeidsplan og rutinar UP 67-10:Oppstartsseminar for Ungdomspanelet UP 68-10:Møteplan for 2011 UP Oppsummering og evaluering av Ungdommens fylkesting 2010 Koordinator orienterte om dei innleverte evalueringsskjemaene etter UFT. Tilbakemeldingane var veldig positive, kun kommentarar om mindre ting som kunne bli betre. UP sjølve og konstaterte at UFT 2010 var ei veldig bra tingsamling, både under sjølve tinget men og sosialt.

4 UP Ungdomsmidlane 2010, 2.tildeling 4 Janne-Katrin Hansen Sævik var sjuk frå morgonen den Møtet vart difor sett med 7 medlemmar den Sindre Holberg og Daniel Haavardsen- Bråttvik vart funne inhabile og deltok ikkje under behandlinga av søknaden nr.7 frå Molde ungdomsråd. Janne-Katrin Hansen Sævik kom til møtet til behandlinga av sak nr.28 frå Herøy skate og BMX klubb og var funne inhabil i behandlinga av denne saka, men tok del i behandlinga av ungdomsmidlane frå søknad nr.29 frå Aukra ungdomsråd Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet Søkjer Kommune Søkjer midlar til Tilsagn Merknad 1 Tamilske ressurs og veils. Ulstein lydanlegg 5000 Bidrag til lydanlegg 2 Rindal Ungdomsråd Rindal arrangement "Kom hæm ætt!" 3 Natur og Ungdom MogR M og R konferanse 5000 "Ung, bevisst og aktivist" 4 Multi, ungdomsklubb Molde innkjøp av utstyr - baneleie 5000 Innkjøp av utstyr 5 Huset ungdomsklubb Molde filmrom, utstyr, filmfestival 4500 Til videokamera 6 Molde ungdomsråd Molde filming/streaming av UKM 5000 Generelt bidrag 7 Stratofaction Sandøy lydanlegg, PA- anlegg 5000 Bidrag til PA i øvingslokale 8 Omega paintballklubb Rindal luftdrevne markører 7000 Fyllestasjon 9 Midøy velforening Midsund utstyr 2500 Bordtennisbord 10 Tingvoll ungdomsråd Tingvoll div. arrangementer 5000 Teater-workshop 11 Averøy kulturkafe Averøy kurs kreativ skriving 4000 Generelt bidrag 12 Julsund ungdomsklubb Molde utstyr/møbler Sofa, bord og stoler 13 Molde videregående skole Molde Nyttårsball 5000 Underholdning 14 Åheim kristne ungdomslag Vanylven stort lerret m/fjernkontroll 3000 Bidrag til innkjøp av utstyr 15 Skjåstadalen frilynde u.lag Ør/Volda lysblending/lystette gardin 3000 Bidrag til lysblending 16 Norsk Kennelklubb avd MR M og R agilityutstyr 2500 Bidrag til innkjøp av utstyr 17 Annai Poopathi Molde Molde turnutstyr 5000 Bidrag til turnutstyr 18 Pluggen ungdomsklubb Eide arrangement 7500 "MOT-helg" 19 Rensvik paintball klubb Kr.sund oppbevaring av utstyr 7000 Stålcontainer 20 Rindal skytterlag, ungavd Rindal utstyr 7000 Skyteutstyr til utlån 21 Herøy skate og BMX -klubb Herøy skate element Bidrag til skateelement SUM

5 5 UP Fordeling av ansvarskommunar. Leiar og nestleiar sette opp følgjande forslag: Forslag til ansvarskommunar 2010/2011 Ida Andrine Heggset: Surnadal, Halsa, Rindal, Gjemnes Hanne Stokke: Ørsta, Kristiansund, Vestnes, Sandøy Sindre Holberg: Smøla, Aure, Averøy, Eide Harald Fagervoll: Skodje, Norddal, Stordal, Ørskog Janne Katrin H. Sævik: Herøy, Ulstein, Sande, Hareid Jenny Venås: Volda, Vanylven, Sykkylven, Stranda Asgeir Stavik Hustad: Midsund, Aukra, Fræna, Rauma Daniel Haavardsen-Bråttvik: Molde, Tingvoll, Sunndal, Nesset Karoline Thu Valderhaug: Giske, Ålesund, Sula, Haram Fordeling av ansvarskommunar 2010/2011 Ida Andrine Heggset: Surnadal, Halsa, Rindal, Gjemnes Hanne Stokke: Ørsta, Kristiansund, Vestnes, Sandøy Sindre Holberg: Smøla, Aure, Averøy, Eide Harald Fagervoll: Skodje, Norddal, Stordal, Ørskog Janne Katrin H. Sævik: Herøy, Ulstein, Sande, Hareid Jenny Venås: Volda, Vanylven, Sykkylven, Stranda Asgeir Stavik Hustad: Midsund, Aukra, Fræna, Rauma Daniel Haavardsen-Bråttvik: Molde, Tingvoll, Sunndal, Nesset Karoline Thu Valderhaug: Giske, Ålesund, Sula, Haram UP Fordeling av hovudutval Leiar Ida Andrine Heggset og nestleiar Hanne Stokke intervjua alle medlemmane kvar for seg om interesser og sette opp følgjande forslag til fordeling av hovudutval. Forslag til fordeling av utval 2010/2011: Ida Andrine Heggset: Fylkesutvalget Hanne Stokke: Utdanningsutvalget Sindre Holberg: Samferdselsutvalget Harald Fagervoll: Nærings- og miljøutvalget Janne-Katrin H. Sævik: Kulturutvalget Jenny Venås: Samferdselsutvalget Karoline Thu: Kulturutvalget Asgeir Stavik Hustad: Utdanningsutvalget Daniel Haavardsen-Bråttvik: Nærings- og miljøutvalget

6 Koordinator forslo i tillegg å setje opp vara representantene med ansvar for hovedutval. Dette for i større grad å kunne sikre at nokon frå UP deltek på dei viktigaste møta i hovudutvala. Sakspapira vil difor bli utsendt til desse. 6 Ein vara får i tillegg ansvar for å følgje opp Fylkestrafikktryggingsutvalet spesielt pga at UP no sitt som konsultativt medlem i dette utvalet. Fordeling av hovudutval 2010/2011: Ida Andrine Heggset: Fylkesutvalget Hanne Stokke: Utdanningsutvalget Sindre Holberg: Samferdselsutvalget Harald Fagervoll: Nærings- og miljøutvalget Janne-Katrin H. Sævik: Kulturutvalget Jenny Venås: Samferdselsutvalget Karoline Thu: Kulturutvalget Asgeir Stavik Hustad: Utdanningsutvalget Daniel Haavardsen-Bråttvik: Nærings- og miljøutvalget Vara: Lars Henrik Baarset: Kulturutvalget Stine Hellesfjord: Utdanningsutvalget Grethe Ranheim: Samferdselsutvalget Sondre Digernes: Nærings- og miljøutvalget Martin Eikebø: Fylkestrafikktryggingsutvalget UP HMS og elevane - orientering om arbeidet med eit HMS - system for skolane Rådgivar Kristin Glæstad Vonheim orienterte om arbeidet fylkeskommunen er inne i med å lage eit system for korleis ein skal rapportere om brot på opplæringslovas 9A som seier noko om elevanes sitt skulemiljø. Kristin ønska ei tilbakemelding frå UP om korleis elevane best kan få rapportert om slike avvik og viste til bla forslaget til klageskjema frå Monica Molvær, elev og lærlingombodet. UP tok orienteringa til vitande og tar opp att saka igjen under oppstartseminaret. UP Arbeidsplan og rutinar Leiar Ida Andrine Heggset presenterte google docs; UP sitt arbeidsdokument. Ho orienterte vidare om arbeid i og mot hovudutval, fylkesting og partigrupper. Også om arbeidet mot kommunane og ungdomsråda gjennom besøks- og

7 7 naudpakker. Ho gjekk og igjennom korleis UP jobbar gjennom UNGweb, facebook og mot media. Koordinator orienterte om budsjett og rekneskap. Leiar og nestleiar presenterte følgjande forslag til handlingsprogram: HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMSPANELET 2010/2011 UNGDOMSDEMOKRATI - Ungdomsråd - Demokrati 11, og bedre politisk opplæring i skolen - Nasjonalt Ungdomspanel og Ungdommens Nasjonalforsamling UTDANNING - Rettferdig fraværsføring - Holdningsskapende arbeid - Frafallsproblematikken i den videregående skolen - Undervisningsevaluering - Opplæringsloven, kapittel 9a SAMFERDSEL - Ungdomskortet - Nasjonalt ungdomskort - Trygt heim for ein 50-lapp - Skoleskyss - Rabatterte billetter for lærlinger ANDRE SAKER - Kulturrabatten - Miljøsatsing - UNGweb og annen nettaktivitet - Samarbeid med bla. Elevorganisasjonen, elev- og lærlingombudet og andre HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMSPANELET 2010/2011 UNGDOMSDEMOKRATI - Ungdomsråd - Demokrati 11, og bedre politisk opplæring i skolen - Nasjonalt Ungdomspanel og Ungdommens Nasjonalforsamling UTDANNING - Rettferdig fraværsføring - Holdningsskapende arbeid - Frafallsproblematikken i den videregående skolen - Undervisningsevaluering - Opplæringsloven, kapittel 9a SAMFERDSEL - Ungdomskortet - Nasjonalt ungdomskort - Trygt heim for ein 50-lapp - Skoleskyss - Rabatterte billetter for lærlinger

8 ANDRE SAKER - Kulturrabatten - Miljøsatsing - UNGweb og annen nettaktivitet - Samarbeid med bla. Elevorganisasjonen, elev- og lærlingombudet og andre 8 UP Oppstartseminar for Ungdomspanelet, faste- og vara medlemmar Koordinator foreslo at samlinga leggast til Halsa kommune, Årets ungdomskommune Slik at UP kan dele ut det synlege beviste på at Halsa har fått denne gjeve prisen. UP medlem Lars Henrik Baardset frå Halsa sjekka muligheiter for dette med koordinator Ragnhild Godal Tunheim, som var positiv. UPs koordinator har i etterkant tatt kontakt med Tunheim og det blir oppstartseminar frå den januar i Halsa kommune. Om muleg blir elev- og lærlingombodet Monica Molvær med oss på denne turen slik at vi legg turen innom Surnadal vgs fredag den og deltek på ombodets overlevering av gullfisk i regi prosjekt Gullfisk. Oppstartsseminar 2011 blir frå den januar 2011 i Halsa kommune. UP vil da overrekkje prisen Årets ungdomskommune 2010 til Halsa kommune same helga. UP Møteplan for 2011 Møtedatoar for året Fire av møta skal leggast samen med det ordinære fylkestinget. Møtestader vil bli bestemt seinare. MØTEPLAN 2011 Oppstartseminar: Halsa januar mars april (Fylkesting) juni (Fylkesting) august september oktober (Fylkesting) Ungdommens fylkesting 2011: november

9 desember (Fylkesting) 9

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.- 23.04.2013 Tid: Kl. 17.00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Union Hotel, Geiranger Dato: 11.- 12.06.2012 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90 60 91 87 (Gry Helen Olufsen). Møtesekretær

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar Årsrapport 21 Ein tydeleg medspelar Leiar 3 Politikk 4 Organisasjon og arbeidsgivarpolitikk 6 Satsingsområde Kultur 8 Satsingsområde Kompetanse 9 Satsingsområde Verdiskaping 1 Satsing på ungdom 11 Gjennomgåande

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013

Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013 Elev og lærlingombodets årsrapport for skole 2012/2013 Skolering for elevrådsleiarar og nestleiarar september 2012, Vestnes. Innhald Innhald s. 2 Innleiing s. 3 Økonomi s. 3 Bakgrunn s. 3 Elev og lærlingombodet

Detaljer

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 Kristiansund kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal kommune 20-21

Detaljer

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.03.2013 2008/5840/GRHA/721.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Greta I. Hanset, 71 25 86 33 25.01.2013 Vår ref. Helsedirektoratet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde 1 av 8 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva Nestleiar 48111549 birgitkj@online.no Anne Katrine

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. ÅLESUND KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2010-2012 FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2010-2012 FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2010-2012 FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Møre og Romsdal 2030 INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2010

Møre og Romsdal 2030 INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2010 HAVNEVIK Nå slipper du å jage etter gulrota Vi belønner våre lojale kunder INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2010 Fordelsprogrammet Møre Verdi belønner deg som bruker banken mye. Har

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer