Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Union Hotel, Geiranger Dato: Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik Leiar Nestleiar Åse Kristin Ask Bakke Ramona Breivik Georg Michaelis Karoline Thu Valderhaug Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Asgeir Stavik Hustad Elin Anita Kvisvik Marcus Svenning Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Torgeir Vestre Asgeir Stavik Hustad Sondre Digernes Marcus Svenning Frå administrasjonen møtte: Namn Ingunn Bækken Sjåholm Monica Molvær Stilling Seksjonsleiar Elev og lærlingombod Sekretariat: Namn Anne Berit Svenkerud Halle Stilling rådgivar Flytting av møte: Møtet frå den september flyttast til oktober. Fem medlemar frå UP skal på tur til Brussel og koordinator pluss to andre skal til Vest-Agder fylkeskommune same helg. Møtedagane blir i staden lagt til oktobermøte i Geiranger under fylkestinget. UP møter då fredag den 12. til tysdag den

2 UP turne: Asgeir og Daniel finn aktuell dato i Molde i august/september. Marcus og Elin Anita venter til denne datoen er satt før dei finn dato for Nordmøre. På Søre Sunnmøre legg vi møtet til konferansen dei avviklar i forkant av UFT. Janne gir beskjed om dato så snart den er klår. 2 Augustmøte på Smøla frå den august: Anne Berit vil ha ein prat med alle kvar for seg om korlies det fyrste halvåret har vore og litt om vegen vidare. Besøke ungdomsrådet på Smøla? Marcus sjekke dette? Planlegge UFT og spørjetimen under oktobertinget Ta opp att den utsette saken om Fair Trade Invitere gamle UPerer frå Smøla Google docs Saksliste UFT: Åse Kristin Ask Bakke har vore i kontakt med Redningselskapet. Under UFI 2011 fekk UFT eit innspel til sak om å sette fokus på tryggleik til sjøs og påbod om redningsvest. UP har no satt saka på sakskartet til UFT og Åse Kristin vil ta kontakt igjen med Redningselskapet om å få til eit fagleg opplegg laurdag formiddag under UFT.

3 3 Saksnr UP-20/12 Innhald HMS for elevane UP-21/12 Bidrag fra Ungdomspanelet til skoledagboka 2012 UP-22/12 UP-23/12 UP-24/12 Fair trade fylke Newton rom Fylkesplanseminar 18. juni i Molde UP-25/12 Ungdomspolitisk møte i Brussel september 2012 UP-26/12 UP-27/12 Ungdomskonferanse i Vest-Agder - bidrag frå Ungdomspanelet og koordinator Dialogmøte om barn og unges deltaking i samferdselsplanlegging

4 20-12 HMS for elevane 4 UP fekk ei orientering om saka av Elev- og lærlingombod Monica Molvær. Ungdomspanelet støttar vedtaket frå Utdanningsutvalet som vart samrøystes vedteke den : Utdanningsutalet tek saka til vitande og forventar at alle skolar set fokus på arbeidet med å innføre det nye systemet med HMS for elevane. I tillegg har UP gjennom debatt kome fram til følgjande tiltak som UP meiner ein kan nytte seg av for å sette fokus på arbeidet med å innføre det nye HMS systemet for elevane. Elev- og lærlingombudet burde presentere elevhåndboka for elevrådene Skoleeier burde ta et initiativ for skolering for elevrepresentanter i skolemiljøutvalg Elevhåndboka burde være mer synlig på ; Skolering for lærere om elevhåndboka Elev- og lærlingombudet/utdanningsavdelinga burde vurdere å lage en enkel flyer og/eller film om 9a og klagemuligheter (kan lyses ut som konkurranse til medieelever) Elev- og lærlingombudet burde ta i bruk gruppearbeid om klagearbeid på elevrådsskoleringer o.l. Lage kort huskeliste for hvordan man kan gå frem ved klage Bidrag fra Ungdomspanelet til skoledagboka 2012 UP laga ei side til skoledagboka 2012 og sendt den vidare til Elev- og lærlingombodet Fair trade fylke Innleiar vart sjuk så saka vart utsatt til møtet i august.

5 23-12 Newton rom 5 Georg Michaelis orienterte om saka. UP finn dette interessant og ønskjer meir informasjon og saka blir difor tatt opp igjen til behandling i august. Fram til august skal koordinator finne ut meir om kva fylkeskommunen gjer for å auke interessa for realfag. Dette gjeld spesielt dei vedtaka som er fatta kring vitenbussar og Energi og miljøsenter ved NMK- senteret. Georg tek kontakt med ansvarlege for Newton-konseptet for å undersøke om det er mogleg å få ei orientering om Newtonrom her i Møre og Romsdal. Om UP ønskjer å jobbe vidare med dette vil ein prøve å besøke Newtonrommet i Trondheim i samband med besøk i Sør- Trøndelag fylkeskommune Fylkesplanseminar 18 juni i Molde UP diskuterte utkastet til fylkesplanen og jobba seg fram til eit innlegg som Asgeir Stavik Hustad legg fram under fylkesplanseminaret den 18. juni. Torgeir Vestre og Georg Michaelis deltek og på samlinga frå UP. Temaet for innlegget er: Kvifor er det viktig å ha barn og unge som perspektiv i fylkesplanen?: Innlegg fra UP på utkast til fylkesplan juni Ungdomspanelet stiller seg bak overordna mål i høringsdokumentet til fylkesplanen om å styrke fylket sin attraktivitet og medvirke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse. UP stiller seg også bak hovedmålene i de enkelte underkapitlene. Vi ser at barn og unge er tatt med som et gjennomgående perspektiv, noe som vi ser som veldig positivt, siden vi er en sentral del av samfunnet. Det er viktig at barn og unge får være med på å styre valgene som tas. Vi vet fra Ung-undersøkelsen, at barn og unge som får delta aktivt i lokalsamfunnet og får medvirke, i større grad blir boende eller flytter tilbake.up mener dette danner bedre oppvekstvilkår og sterkere tilhørighet til fylket. UP mener at man i planen ser at det er til tider manglende fokus på de gjennomgånde perspektivene, særlig klima og miljø. UP mener også at resultatmåla i planstrategien er alt for vage. Måla gjør det vanskelig å dokumentere resultater. Vi ønsker en mer konkret fylkesplan hvor det er lettere å måle resultatene. Ta for eksempel første resultatmål, kultur: Frivillige lag og organisasjonar skal vere berekraftige og vere offensive aktørar i sine lokalsamfunn. Hvordan dokumentere resultat på et slikt mål? Kultur Kulturdelen er i sin helhet god. UP stiller seg bak hovedmålet om at Møre og Romsdal skal ha et mangfoldig og kunnskapsrikt kulturliv, hvor aktiviteter og opplevelser, inkludering og folkehelse står sentralt. (sitat: hovedmål Kultur) UP mener likevel at resultatmåla ikke gjenspeiler ønsket om økt bruk av bibliotekene, særlig blant ungdommer.

6 Kompetanse 6 I underkapittelet om Kompetanse nevnes det ikke noe om Miljø og Klima. UP mener at det er viktig at man har kompetanse i fylket innen dette feltet, særlig innen fornybar energi og miljøvennlig transport. Dette er helt nødvendig om Møre og Romsdal skal holde følge i den fornybare utviklingen som Norge må gjennom. Up mener også at det bør presiseres at det bør dannes flere lærlingsplasser i fylket, selv om det er viktig å satse internasjonalt. Verdiskapning UP mener fylkesplanen motsier seg selv med å si i resultatmålene at Møre og Romsdal sin del av verdiskapninga fra petroleumsressursene i Norskehavet og Barentshavet skal økes. Samtidig er det innledningsvis sagt at Norge har som mål å bli karbonnøytral innen 2030, og at for å kunne gjennomføre dette målet må alle bidra til et endra forbruksmønster. Møre og Romsdal må også satse på andre kilder til verdiskapning enn petroleumsressurser hvis man ønsker å nå Norges mål om karbonnøytralitet innen Samferdsel UP ser særlig positivt på at det i Fylkesplanen satses på beredskap til sjøs. Vi savner en videre satsning på jernbane, raumabanen, som allerede er etablert, men også satsning på framtidsrettet jernbane f.eks lyntog. Togtransport er viktig for fylket med tanke på flerbrukskonseptet, som handler om å flytte langdistansetrafikk, regionaltrafikk og godstrafikk på en bane. Skal vi tenke fremtidsrettet og ligge på et høyt teknologisk nivå, som er forventet av et land med vår standard og rikdom, er dette en nødvendighet. Samtidig er dette et godt tiltak med tanke på miljø og klima Ungdomspolitisk møte i Brussel september 2012 Dei fem som reiser til Brussel frå UP er: Janne-Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik Karoline Thu Valderhaug Asgeir Stavik Hustad Sondre Digernes Ungdomskonferanse i Vest-Agder - bidrag frå Ungdomspanelet og koordinator UP deltek på ungdomskonferansen i Vest Agder. Ramona Breivik og Marcus Svenning reiser samen med koordinator. Elina Anita Kvisvik og Åse Kristin Ask Bakke er vara.

7 27-12 Dialogmøte om barn og unges deltaking i samferdselplanlegging 7 UP støttar ideen om dialogmøte og ønskjer å bidra.

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Prosjekt www.ififif.no

Prosjekt www.ififif.no Interessegruppa for Idrett og Friluftsliv i Folkehøgskolen (IFIFIF) PU-rapport Prosjekt www.ififif.no Rapport til Folkehøgskolerådet i samband med tildeling av PU-midlar for oppretting av heimeside for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer