Saker til behandling. Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon SAKSKART Side 81/13 82/13 83/13 13/ / / Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 5. desember Delegerte vedtak - kommunestyret 5. desember Søknad om økonomisk støtte andre halvår /13 13/ Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen 10 85/13 13/ Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Kule Kidz 11 86/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark - Høgevarde as 12 87/13 13/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå /13 12/ Prøveordning - feriestenging av SFO 17 89/13 13/ /13 13/ Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal; Rapport steg 1: Barnehage, og prosjektplan steg 2: Overgang barnehage - skole Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet /13 13/ Anmodning om bosetting av flyktninger i

2 92/13 12/ Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Del av Hallingdal lokalmedisinske tenester 27 93/13 13/ Budsjettendringer - Flå kommune /13 13/ Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til /13 96/13 13/ / Årsbudsjett Flå kommune 49 Rullering av Beredskapsplan for Flå kommune 60 97/13 13/ /13 13/ Forhandlingsgrunnlag leie av arealer for Flå kommune i Flå Veksthus UNTATT OFFENTLIGHET - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd Boligutvikling salg av deler av gnr.24, bnr.10 konfidensiell sak - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd Sted, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 81/13 Meldinger til kommunestyret 5. desember 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Buskerud Fylkeskommune Melding om oppnevning av nytt skjønnsmedlem til Hallingdal domssogn Fylkestingssak 58/13 2. Fjellregionsamarbeidet Dramatisk kutt i midler til kommunal utvikling og nyskaping. 3. Prosjektrapport oktober 2013 Vilt og Trafikk Hallingdal 4. Statnett - Nettutviklingsplan Buskerud Fylkeskommune Referat fra møte om RV 7 Sokna Ørgenvika. Konsekvenser for kollektivtrafikken. 6. Skatteinngangen pr

4 82/13 Delegerte vedtak - kommunestyret 5. desember 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /13 13/ Sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/58, tomt 553, HV2, Høgevarde Godkjent på vilkår. 345/13 13/ Mottakertabell Gjenoppføring av HVPU (omsorgsboliger). Valg av entreprenør. Entreprenør valgt. 346/13 13/00527/13 Sigvartsen DESIGN Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/58, tomt 553, HV2, Høgevarde Godkjent på vilkår. 347/13 12/ Arkitektene Fosse og Aasen, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av uthus og avfallsskur på eiendommen gbnr 25/82 Hallingtunet Godkjent på vilkår. 348/13 13/00528/13 Cecilie Dedichen, Flå Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 4/8, 15 Vestbøen Godkjent på vilkår. 4

5 349/13 13/ Agnes Gulsvik og Jon Nasselqvist, Flå Søknad om motorferdsel i utmark. Dispensasjon gitt. 350/13 13/ Amund E. Gulsvik og Trine Lise Ramsrud, Solbergelva Søknad om motorferdsel i utmark. Dispensasjon gitt. 351/13 13/ B.O. Leer Byggservice AS Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/377 Godkjent på vilkår. 352/13 13/ Mottakertabell Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 11/3 Tilskudd gitt. 353/13 13/ Alf Østvold, Flå Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 15/4 Tilskudd gitt. 354/13 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/439, Damtjernhallin Ferdigattest gitt. 355/13 13/ Glenn Lesaca Bygg & Eiendomsservice, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for oppsetting av mast til nytt nødnett på eiendommen gbnr 28/15, Ormeplettåsen Godkjent på vilkår. 356/13 13/ Fridtjof Ristvedt, Oslo Melding om delegert vedtak angående varsel om pålegg om opprydding, Solheimsvegen, gbnr 7/4 357/13 13/ John H. Støre as, Oslo Søknad om rammetillatelse samt dispensasjon fra planbestemmelsene for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/361, tomt 610. HV7, Høgevarde Godkjent på vilkår. 358/13 12/ Bygg Team as, Gol Søknad om ferdigattest for oppføring av våningshus på eiendommen gbnr 13/15, Velta Ferdigattest gitt. 5

6 359/13 13/ DBC-arkitektur, Gol Søknad om endring av tillatelse samt igangsettingstillatelse for oppføring av rovdyrsenter på eiendommen gbnr 24/75, Bjørneparken Godkjent på vilkår. 360/13 13/ MA Entreprenør, Nesbyen Søknad om tillatelse til tiltak, samt dispensasjonssøknad for oppføring av tomannsbolig på tomt T6, felt ABB8, Tunnelen II Godkjent på vilkår. 361/13 13/ TQM KvalitetsPartner AS, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/367, tomt 623, HV7, Høgevarde Godkjent på vilkår. 362/13 13/ ARCASA arkitekter AS, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for opparbeidelse av 100 m vei/parkeringsplass ved gbnr 6/21, Sørbølseter i Flå kommune Godkjent på vilkår. 363/13 13/ Asplan Viak AS, Arendal Søknad om tillatelse til gjenoppføring av nedbrent boligbygg med 2 boenheter, gbnr 24/74 og 25/55, Voldsjordet Godkjent på vilkår. 364/13 13/ Trond Gunnerud, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 28/1, tomt 114, HV 3, Høgevarde Godkjent på vilkår. 365/13 13/ Leif Wedøe, Oppegård Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/183, tomt 108, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 366/13 12/ Tinde Bygg AS, Ringebu Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/255, Høgevarde Ferdigattest gitt. 367/13 13/ Laila Sævre, Flå Søknad om motorferdsel i utmark. Dispensasjon gitt. 368/13 12/ Kjeldstad Øverbygg as, Snåsa Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på gbnr 30/30, tomt 555, Høgevarde Ferdigattest gitt. 6

7 369/13 Delegert vedtak Utgår 370/13 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/205, tomt 276, HV7, Høgevarde Ferdigattest gitt. 371/13 12/ Griff Arkitektur as, Fredrikstad Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på gbnr 29/181 tomt nr 252 Ferdigattest gitt. 372/13 13/ Jenø K A Bene arkitekt, Oslo Søknad om endring av ansvarsrett for murerarbeider på hytte, gbnr 29/57, Høgevarde Søknad godkjent. 373/13 12/ Bråten Hyttebygg as, Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/374, tomt 219, Flatvollen Ferdigattest gitt. 374/13 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/354, Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 375/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde Ferdigattest gitt. 376/13 12/ Sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/366, Reinsjøfjell Øvre tomt 141 Ferdigattest gitt. 377/13 13/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452, tomt T6A, Tunnelen II Godkjent på vilkår. 378/13 13/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452, tomt T6B, Tunnelen II Godkjent på vilkår. 379/13 Delegert vedtak Utgår 380/13 Delegert vedtak - Unntatt offentlighet 7

8 381/13 13/ Toralf Østvold, Flå Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Gbnr.: 15/3 Tilskudd gitt. 382/13 13/ Enebakk Bygg DA, Fredrikstad Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr. 20/114, Veneli Ferdigattest gitt. 383/13 12/ Frode Pettersen, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av garasje og overbygg på inngangspartiet på eiendommen gbnr 29/257, Høgevarde Ferdigattest gitt. 384/13 13/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om oppføring av garasje samt dispensasjon på eiendommen gbnr 29/237, HV7, Høgevarde Godkjent på vilkår. 385/13 13/ Jenø K A Bene arkitekt, Oslo Søknad om midlertidig brukstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/57, Høgevarde Midlertidig brukstillatelse gitt. 386/13 13/ Odd Trygve Nyhus, Flå Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte, uthus og anneks på eiendommen gbnr 10/297, Veneli Ferdigattest gitt. 387/13 13/ Unni og John A. Hals, Spikkestad Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg på bod og terrasse med overbygg, gbnr 3/30/21, Langvasslia Ferdigattest gitt. Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 344/13-387/13. 8

9 83/13 Søknad om økonomisk støtte andre halvår 2013 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Søknad fra Kirkens SOS i Buskerud Saksopplysninger: Det vises til F-sak 97/0148 av 5. november Det ble det enstemmig vedtatt å behandle søknader fra lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk støtte til formål av ikke næringsmessig art to ganger pr år, henholdsvis juni og november. Pr 21. november 2013 er det innkommet 1 søknad. Kirkens SOS i Buskerud Søker om kr 2.000,-. Beløpet bidrar til en døgnkontinuerlig krisetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med i Flå kommune. Økonomiske konsekvenser: Skriv inn vurdering her Vurdering: Pr 21. november 2013 er det innkommet 1 søknad om økonomisk støtte. Det foreslås å ikke gi tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 2. halvår Rådmannens innstilling: Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 2. halvår

10 84/13 Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen. Dokument i saka: Som under vedlegg. Saksopplysninger: Human-Etisk forbund har kartlagt egnede gravferdslokaler i alle kommunene i Buskerud i løpet av I Flå er konferansesalen i Jakt og Fiskesenteret ansett som godt egnet og markedsføres i brosjyren. Det søkes om en økonomisk støtte på kr.2.000,- til trykking og layout av brosjyren. Vurdering: Human-Etisk Forbund har funnet godt egnede lokaler til gravferdslokaler i Flå selv om Flå kommune ikke kunne stille med egnede lokaler. Det søkes om et lite beløp som bidrag til utarbeidelse av brosjyre med informasjon om tilbudet beskrives. Rådmann mener søknaden bør innvilges. Rådmannens innstilling: Human-Etisk forbund innvilges kr.2.000,- i støtte til utarbeidelse av brosjyre om humanetisk gravferd i Flå som omsøkt. Beløpet bevilges fra konto

11 85/13 Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Kule Kidz Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om etablerer/oppstartstøtte av 1. november 2013 Dokument i saka: Søknad om etablerer/oppstartstøtte av 1. november 2013 Forretningsplan Kule Kidz Saksopplysninger: Kari Anne H. Støa søker på vegne av H-Støa AS om støtte til oppstart av forretningen Kule Kidz på Vassfaret kjøpesenter. Kari Anne H. Støa er eneeier av H-Støa AS og daglig leder i Kule Kidz. Kule Kidz er en mor & barn klær og utstyrs butikk. Av forretningsplanen fremgår det at det er et investeringsbehov på ca i forbindelse med oppstarten. Det søkes om kr ,- i støtte til oppstart av Kule Kidz. Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens næringsfond. Vurdering: Etablering av lokal forretning med salg av klær og utstyr for mor og barn ved Vassfartunet kjøpesenter er et positivt tiltak. Eier av butikken legger ned en del kapital og ikke minst mye ulønnet arbeidskraft i oppstarten for å få dette til. Rådmann ser positivt på etableringen og anbefaler å imøtekomme søknaden på ,- i etablererstøtte. I tidligere saker om støtte er det gitt ca 25% av investeringsbehovet. Ved en etablering som denne er det også kostnader ved å holde varelager, husleie og andre indirekte kostnader som gjør at rådmann anbefaler å imøtekomme søknaden med kr ,-. Rådmannens innstilling: Kari Anne H. Støa AS gis et etableringstilskudd på kr ,- i forbindelse med etableringen av forretningen Kule Kidz. Beløpet bevilges fra konto

12 86/13 Søknad om motorferdsel i utmark - Høgevarde as Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Martin Skram Vatne Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret i Flå Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Søknad om scooterløyve m/ kartvedlegg og grunneiers tillatelse, datert Saksopplysninger: Viser til tidligere søknad, datert: Høgevarde AS søker om snøscooterløyve for flere sesonger. De søker etter 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøy og på islagte vassdrag kjøring etter særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Søknader etter denne paragrafen skal etter forskriften behandles politisk. Kjøringen vil foregå med personell tilknyttet selskapet og det oppgis 4 stk. snøscootere som skal benyttes til kjøringen, samt en tråkkemaskin for oppkjøring/ merking av løypetraseer. Det søkes om å kjøre innenfor kommunedelplan Gulsvikfjellet på eiendommene gnr/bnr: 29/1, 2, gnr/bnr: 29/5, Formålet med kjøringen er: - Visning av tomteområder - Merking av tomter - Befaring ved planlegging av utbygging/ fotografering/ filming - Kalking av vassdrag for kultivering av fiske - Oppkjøring/ merking av løypetraseer Forhold til overordna plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Scooterkjøring kan medføre ulemper som støy, forurensing, forstyrrelse av dyrelivet, og konflikt med friluftslivet. Økonomiske konsekvenser: Ingen merknad 12

13 Vurdering: I følge motorferdselloven 6 kan kommunen gi tillatelse i unntakstilfeller dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. I følge rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark, skal det stilles strenge krav til særlige behov etter 6. Kommunen ser at et slikt utbyggingsområde vil være behov for en viss kjøring med snøscooter til forskjellige formål. Det bør være kurant å gi løyve til et viss antall snøscootere for kjøring til visning av hytteområder, merking av tomter, befaring ved planlegging av utbygging/ fotografering/ filming. Likeledes er det opplagt at selskapet også har behov for snøscooter til oppkjøring/ merking av skiløyper. Slik kjøring er for øvrig tillat direkte gjennom lovverket for turistbedrifter. Også kjøring i forbindelse med kultiveringstiltak av fiske/vann er direkte tillat gjennom rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark. Det er her snakk om kjøring til Fyrisjøen, Eitjern, Sauvolltjern og Holmetjern. Det søkes om kjøring på alt areal innenfor kommunedelplan Gulsvikfjellet på eiendommene gnr/bnr: 29/1, 2 gnr/bnr: 28/1, 69, gnr/bnr: 29/5, Kommunen regner med at det meste av kjøringen vil foregå innenfor regulerte hytteområder, veger og faste løypetraseer. Det kan være behov for kjøring utover dette i forbindelse med planlegging av nye områder, samt fotografering. Kommunen henstiller seg til at kjøring utover regulerte områder, veger og løypetraseer begrenses til et minimum. Det søkes om flerårig tillatelse, og kommunen antar at det her vil være behov for kjøring i noen år fremover. Det bør derfor være kurant å gi løyve til 3 års kjøre tillatelse. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Høgevarde AS tillatelse til kjøring med snøscooter i området innenfor kommunedelplan Gulsvikfjellet til følgende formål: - Visning av tomteområder - Merking av tomter - Befaring vad planlegging av utbygging/ fotografering/ filming - Kalking av vassdrag for kultivering av fiske - Oppkjøring/ merking av løypetraseer 2. Dispensasjonen gjelder f.o.m.: vinter 2013 t.o.m.: Tillatelsen gjelder følgende snøscootere: KP 3113, KP 3115, KB 8586, KP 5251, samt en tråkkemaskin. - Kjøringen skal i størst mulig grad begrenses til regulerte hytteområder, veger og etablerte løyper innenfor kommunedelplanområdet. - Det skal ikke kjøres på snaufjellet i kalvingstiden for rein, og vises generell varsomhet ovenfor reinen i området. - Tillatelsen skal alltid medbringes under transport og framvises ved kontroll. - All motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en varsom måte med hensyn til natur/miljø og mennesker, og må avgrenses til det mest nødvendige. 13

14 87/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- A20 Saksbehandler: Nils Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tilstandsrapport for Flå skole Dokument i saka: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17.juli 1998 nr. 61 Læreplan 06 Kunnskapsløftet Nasjonale prøver - resultat 2012 Elevundersøkelsen resultat 2012 GSI - nøkkeltall Saksopplysninger: Kommunen er ved kommunestyret formell eier av de kommunale skolene. Det er viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnskoleopplæringen. Dette er nødvendig for å kunne følge opp utviklingen av skolen på en god måte. Skoleeier har plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen. Dette er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet, jf. Oppll Opplæringsloven fastsetter i at det fra 2010 skal utarbeides en årlig tilstandsrapport som skal drøftes på øverste nivå i kommunen. Tilstandsrapporten skal være et viktig styringsdokument for skoleeier og skal hjelpe de folkevalgte, administrasjonen og avdelingslederne til å evaluere og utvikle tjenestene i skoleverket. Kommunestyret har det overordnede ansvaret for at skolene er målrettede og gir et kvalitativt og tilpasset godt tilbud til barn og unge, og rapporten skal derfor drøftes av kommunestyret som skoleeier. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. I tillegg kan rapporten bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er relevant ut fra lokale behov. Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæring av barn, unge og voksne. I vurderingen bør resultatene ses i forhold til nasjonale og lokale mål. Følgende elementer skal inngå i vurderingen: Særlig negative eller positive resultater, kort om mulige årsaker og konsekvenser, det vil si korrigerende tiltak hvis utviklingen ikke er som forutsatt eller ønsket, og hvordan skolen driver vurderings- og utviklingsarbeid i tilknytning til dette. 14

15 Mål for grunnskolen i Flå ble vedtatt i handlingsplan for Disse er omfattende og på mange områder sammenfallende med kravene til rapportering fra sentrale styresmakter. Det vil bli for omfattende å rapportere på alle mål og områder hvert år, men påleggene i loven og rapportering i forhold til lokalt prioriterte utviklings- og satsingsområder vil bli ivaretatt. Det er ikke slått fast hvordan rapporten kan eller skal utarbeides, men av forarbeidet til bestemmelsene - Ot.prp.nr. 55 ( ) s 24 følger det at det skal være mulig å tilpasse arbeidet til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren. I Flå kommune har tilstandsrapporteringen derfor til nå inngått i årsmelding, handlingsprogram, egne politiske saker i tillegg til informasjonsutveksling som inngår i administrative rutiner/møter. Fra og med 2011 vil den årlige tilstandsrapporten fremstå som eget dokument og egen politisk sak. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av status og resultater på rapporteringsområdene, en vurdering av situasjonen og framlegg til tiltak for å beholde gode resultater eller for å bedre det en ikke kan si seg fornøyd med.. Det kan også tenkes at enkelte forhold bare trenger å forklares uten at tiltakene trenger å endres eller nye settes i verk. Slik Flå kommune er organisert, er det skolefaglig ansvarlig som har ansvar for å utarbeide rapporten. Forhold til overordna plan: Arbeidet med å nå de vedtatte målene som står i handlingsplan for Flå skole er en del av rapporteringsgrunnlaget i tillegg til læreplan og Kunnskapsløftet. I tillegg til dette har skolen egne planer for arbeidet med læringsmiljøet. Økonomiske konsekvenser: Tilstandsrapporten for Flå skole 2012 må ses i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan Vurdering: En skole har hvert år en mengde mål, planer, aktiviteter og tiltak som det kunne bli orientert om. Skolens mandat favner vidt. Kravene i formålsparagraf og læreplan er mange og høye. Tilstandsrapporten for Flå skole 2012 omhandler noen utvalgte deler av skolens virksomhet: Elevenes læringsresultater, læringsstrategier og læringsmiljø. Tilstandsrapporten omtaler skolens resultatoppnåelse uten å ta med ressurstilgang, økonomiske rammer eller fysisk miljø. Dette blir omtalt i Handlingsprogram og økonomiplan Ytterligere rapportering og informasjon om aktivitet, tiltak og resultat finnes i Årsmelding

16 Flå skole sin visjon kan sammenfattes i følgende motto «Fokus på læring med rom og blikk for den enkelte elev». Dette betyr at læringsarbeidet og elevmiljøet vil bli prioritert og at den enkelte elevs innlæringsbehov vil bli ivaretatt i størst mulig grad. Elevenes læringsutbytte i alle fag og særlig i de grunnleggende ferdighetene må være det viktigste. Elevenes trivsel er helt klart en forutsetning for læring og utvikling, og det må derfor også være fokus på et godt psyko-sosialt miljø. Flå skole har stort fokus på begge deler. Når det gjelder faglig utbytte og motivasjon for læring må skolen ha et veldig høyt ambisjonsnivå. Tiltakene framover må særlig rette seg mot disse områdene: Klasseledelse Vurdering Lesing og begrepsundervisning Regning Mobbing Skolen må også, i forståelse med hjemmene og samfunnet forøvrig, signalisere høye forventninger til hver enkelt elev. Mange elever har en del å gå på når det gjelder å ta ut hele potensialet for læring. Det er skolens ansvar å hjelpe elevene til å yte det de er gode for. Rådmannens innstilling: 1. Tilstandsrapport for Flå skole tas til orientering. 2. Rammevilkårene for skolen blir vurdert i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan

17 88/13 Prøveordning - feriestenging av SFO Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- A10 Saksbehandler: Nils Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg i saken: Uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Flå skole Dokument i saka: Kommunestyrets vedtak Ks 5/12. Vedtekter for SFO. Saksopplysninger: Prøveperioden for feriestengning er evaluert for skolefritidsordningen (SFO) i henhold til tidligere vedtak. Samarbeidsutvalget (SU) på Flå skole har hatt saken til drøfting og tillitsvalgt for de ansatte er orientert. Skolefritidsordningen samarbeider med barnehagen i vinterferien, høstferien og i juli. Sommeren 2013 var det få barn påmeldt i juli. I uke 29 var det ingen barn påmeldt og i uke 30 var det kun ett barn. Dette er en del av grunnlaget for innstillingen i saken. Diagram Antall påmeldte (Serie 1) og antall møtt opp. (Serie 2) Uke 26 Uke Uke 26 påmeldt Til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Uke 27 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Uke 28 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Serie1 Serie2 17

18 Uke 29 Uke 31 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 uke 29 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke 30 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke 31 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Serie1 Serie2 Samordning med barnehagen er til tider av stor betydning når få eller ingen barn er til stede på SFO. Personale fra SFO vil da kunne overføres til barnehagen. I noen tilfeller har også barnehagen tatt seg av SFO-barn uten at SFO har stilt med personale. Prøveperioden i henhold vedtak i sak 5/12 er nå over, og SFO ønsker å ha samme feriestengning som vedtatt for barnehagen, ref. k.sak 76/13. Hvis barnehagen skal ha fast stengt i uke 29 bør SFO også ha det av flere årsaker. Antall påmeldte SFO-barn i sommerferien tilsier at SFO ikke kan ha åpent uten et samarbeid med barnehagen, ferieavviklingen vil bli forenklet og vi får en nødvendig besparelse i forhold til dagens økonomiske situasjon. Dersom det er 5 barn eller færre uke 28 og 30, holdes SFO også stengt den ene eller begge disse ukene forutsatt en samordning med barnehagen for de få påmeldte. SFO kan i forhold til nye vedtekter ha stengt på skolens avslutningsdager hvis det er færre enn 5 påmeldte barn. Det tilstrebes da eventuelt et samarbeid med barnehagen for å avhjelpe de barna som er påmeldt. SFO følger skolens planleggingsdager og holder normalt stengt på disse. Vurdering: Det er ønskelig at skolefritidsordningen og barnehagen har samme feriestengninger. Dette vil si at det vil bli stengt juleaften, i romjula og på nyttårsaften, de tre dagene i påskeuka (mandag - onsdag), samt uke 29 om sommeren. Dersom det er 5 barn eller færre uke 28 og 30, holdes SFO stengt den ene eller begge disse ukene forutsatt en samordning med barnehagen. I tillegg er det ønskelig at SFO har mulighet til å holde stengt skolens avslutningsdager hvis det er færre en 5 påmeldte barn. Det økonomiske aspektet er helt klart en medvirkende årsak til at det vurderes som hensiktsmessig med en slik løsning. De andre fem hallingdals-kommunene har for øvrig lignende ordninger. 18

19 Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at SFO stenger permanent juleaften, i romjula og på nyttårsaften samt mandag onsdag i påskeuka. SFO stenger også permanent uke 29. Dersom det er 5 barn eller færre uke 28 og 30, holdes SFO stengt den ene eller begge disse ukene forutsatt en samordning med barnehagen. I tillegg kan SFO holde stengt på skolens avslutningsdager hvis der er færre en 5 påmeldte barn. SFO sine vedtekter 10 endres slik: 10 Åpningstider SFO holdes i utgangspunktet åpent mandag fredag kl (skoletiden innbefattet) Dersom behovet ikke er til stede kan åpningstiden reduseres. SFO holder stengt uke 29. SFO kan holde stengt i uke 28 og 30 hvis det er færre enn 5 påmeldte barn. En samordning med barnehagen vil her være påkrevd for å gi et tilbud til de påmeldte barna. SFO kan holde stengt på skolens kursdager/planleggingsdager. Planleggingsdagene regnes ikke som ferie, og personalet som også er engasjert i skolen kan delta på disse. SFO kan holde stengt på skolens avslutningsdager hvis det er færre enn 5 påmeldte barn. Ferieavvikling: Det avholdes 3 ukers ferie i løpet av skoleferien, hvorav minst 2 uker er sammenhengende. Skoleferien regnes fra siste skoledag til skolen begynner igjen. Nytt SFO år blir regnet fra 1. august. SFO holder stengt juleaften, i romjula, nyttårsaften og i påsken. Foreldre/foresatte må sette opp ferien til barnet senest 25.april. Ferieoversikt for personalet skal være fastsatt innen 1.mai hvert år. I feriene kan SFO tilbudet samordnes med barnehagen. 19

20 89/13 Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal; Rapport steg 1: Barnehage, og prosjektplan steg 2: Overgang barnehage - skole Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 026 Saksbehandler: Aina Plassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Prosjektrapport, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1 barnehage Prosjektplan, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 2 overgang Rammeavtale for samarbeid mellom kommune/fylkeskommune og Statped Dokument i saka: Samarbeidsavtale mellom Statped ved Øverby kompetansesenter og Hallingdalsregionen Pilotprosjekt Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal Overordnet prosjektplan Prosjektplan Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn steg Prosjektrapport, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1 barnehage Prosjektplan, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 2 overgang Rammeavtale for samarbeid mellom kommune/fylkeskommune og Statped, fra 2013 Saksopplysninger: Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal er et tverrfaglig og tverrkommunalt prosjekt der alle de 6 kommunene i Hallingdal er med. Prosjektet startet opp i Prosjektet er delt i 3 deler: 1. Steg 1: Barnehage 2. Steg 2: Overgang barnehage skole 3. Steg 2: Skole Steg 1, barnehage, ble avsluttet høsten 2012, og det ble gjennomført en grundig evaluering i alle kommunene. Evalueringen er samlet i en prosjektrapport som er vedlegg i saken. Denne rapporten inkluderer alle barnehager i regionen, tilsatte ved PPT, tilsatte ved helsestasjonen og ved barnevernstjenesten. Kommunene i Hallingdal gjennomfører steg 2, overgang, i Prosjektplanen for steg 2 ligger som vedlegg til saken. Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal er en tung regional satsing med stor egeninnsats. I tillegg bruker kommunen tilførte kompetansemidler i prosjektet, og Regionrådet støtter prosjektet med regionale utviklingsmidler. Prosjektet skal etter planen vare ut

21 Samarbeidet med Statped er forankret i en samarbeidsavtale. Statped er omorganisert fra 2013 og ny rammeavtale for samarbeid mellom Statped sørøst og kommunen følger med saken. Barnehagen i Flå har vært med i prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1: barnehage. Tidlig innsats er her forstått som rask involvering ved mistanke om utviklingsavvik i førskolealder. En til tre ressurspersoner (pedagoger og styrer) har deltatt på 6 samlinger a 3 dager. Etter samlingene blir hele personalgruppa involvert ved hjelp av handlingsplaner og utviklingsarbeid/oppgaver i barnehagen. I tillegg ble det arrangert kurs og planleggingsdager for alle ansatte. Det er gjennomført 3 ståstedsanalyser (spørreundersøkelser) blant barnehageansatte i løpet av denne 2-årsperioden. 77 % synes analysen bidrar til å synliggjøre god praksis og behov for praksisendring, og 53 % synes at ståstedsanalysen har vært et nyttig redskap. Etter avslutning av steg 1 skrev barnehagene i Hallingdal en sluttevaluering ut fra målene som ble satt i prosjektet. Alle innspillene ble satt sammen i en felles rapport. Sluttrapporten har også et sammendrag fra alle helsestasjonene og PPT for øvre og nedre Hallingdal i tillegg til alle barnehagene. Rapporten viser at prosjektet har vært spesielt vellykket og lærerikt for ansatte i de barnehagene som - har fått økt kunnskap om hva som er normal språklig/sosial utvikling, når de bør begynne å undre seg og sette inn tiltak tidligere - tar raskere kontakt med PPT for uformell og formell veiledning - opplever at det tverrfaglige samarbeidet er styrket og at det er lettere å ta kontakt med de involverte instansene - har fått større bevissthet om egen og hverandres kunnskap og kompetanse, gjennom systematisk arbeid med lokalt utviklingsarbeid - har blitt mer bevisst sin voksenrolle ovenfor barna og mer bevisst på hvor stor betydning sin egen utøvelse av arbeidet har å si for barnas utvikling - har lært at tidlig innsats nytter! I tillegg har det generelle læringsmiljøet i barnehagene blitt styrket. 79 % av alle ansatte i barnehagene i Hallingdal mener at prosjektet har vært særs viktig for barnas sin utvikling i barnehagen. Kritiske suksessfaktorer / noe som kunne gjort prosjektet enda bedre: - bedre tid til å formidle fagstoffet fra samlingene til hele personalgruppa - mer tid til samarbeidsmøter mellom personalet - flere ressurspersoner fra hver barnehage - flere kurs for assistentgruppa - innføringskurs /-program for nyansatte og vikarer 21

22 Til prosjektet steg 1, og oppstart av steg 2: overgang barnehage skole, har Hallingdalskommunene ved alle rådmenn underskrevet en samarbeidsavtale med Statped Øverby kompetansesenter. Ved omorganisering av Statped til store regioner, ønsket Statped Sørøst å inngå en rammeavtale med hver kommune i sin region. Rammeavtalens formål er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov får et likeverdig tilpasset og inkluderende opplæringstilbud. Rammeavtalen skal forankres både politisk og administrativt. Rammeavtalen danner grunnlag for å evaluere og måle effekt av tjenestene, og avklarer samarbeid mellom Flå kommune og Statped. Det vil bli inngått egne avtaler for hvert enkelt prosjekt som blir avtalt med Statped i tillegg. Helse-/miljø og beredskapsforhold: God språklig og sosial utvikling gir bedre gjennomføring gjennom hele oppvekstløpet. Økonomiske konsekvenser: Prosjektet blir gjennomført med stor egeninnsats, eksterne kompetansemidler og regionale tilskudd. I et samfunnsperspektiv vil tidlig forebyggende arbeid spare samfunnet for kostnader knyttet til støttetiltak og behandling på et senere tidspunkt. Vurdering: Prosjektet Felles løft for tidlig innsatts er i samsvar med kommunale målsetninger. Prosjektet er en grunninvestering som skal bidra til at vi når våre mål for arbeidet i barnehage og skole. For ansatte i barnehagen har steg 1 vært et prosjekt med stor nytteverdi. Barnehagens personell har blitt mer bevisst sin rolle som voksenperson og språklig forbilde, og de har fått kunnskap om flere nyttige verktøy for systematisk kompetanseheving og praksis i barnehagen. I barnehagens årsplaner i prosjektperioden har barnehagen lagt vekt på at innholdet i prosjektet, steg 1, er videreført i ordinær drift. Samtidig er både barnehagen og småskoletrinnet (1. 4. trinn), i samarbeid med helsestasjonen og PPT, godt i gang med å videreutvikle innhold og samarbeid for en bedre overgang fra barnehage til skole for alle barn i Flå (steg 2). Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar prosjektrapport For felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1: barnehage til orientering. 2. Kommunestyret er orientert om og støtter gjennomføring av Felles løft for tidlig innsats for steg 2: overgang barnehage skole 3. Kommunestyret godkjenner at det blir inngått rammeavtale for Statped Sørøst. 22

23 90/13 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Regina Moen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: 1. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2. Søknad om spillemidler fra Flå kommune (Flerbrukshall) 3. Fornyet søknad om spillemidler fra Flå skytterlag (rehabilitering av elgbane). 4. Fornyet søknad om spillemidler fra Flå Jeger og Fiskerforening (lerduesti/sportingbane). Saksopplysninger: Innkomne søknader er behandlet i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Følgende søknader er fremmet: Flå kommune: Flå kommune fremmer søknad i forbindelse med bygging av flerbrukshall. Kostnadsoverslag kr ,- Søknadssum kr ,- Flå skytterlag: Flå skytterlag fremmer søknad om rehabilitering av elg bane. Kostnadsoverslag kr ,- Søknadssum kr ,- Flå Jeger og Fiskeforening: Flå Jeger og Fiskerforening fremmer søknad om leirduesti/sportingbane. Kostnadsoverslag kr ,- Søknadssum kr ,- Kommunalt tilskudd: I kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er det vedtatt at kommunen kan gi tilskudd med inntil 15 % av anleggskostnadene. 23

24 Saksgang og prioritering. Kommunen skal ved saksbehandlingen påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige vedlegg foreligger. Alle søknader for 2013 er elektroniske. Status for anlegg som har blitt tildelt spillemidler i 2013 Flå leirdueklubb har fått delutbetaling på trapbane kr ,-. NMK Nedre Hallingdal har fått delutbetaling på Roppemoen motorcrossbane kr ,-. Forhold til overordna plan: Alle søknadene er i henhold til revidert plan Miljøkonsekvenser: Alle anlegg skal bygges i henhold til forskrifter, vedtatte reguleringsplaner og bestemmelser. Økonomiske konsekvenser: I Rådmannens forslag til budsjett for 2014 er det avsatt kommunale midler med kr ,- i tilskudd til anlegg. Dette er i henhold til vedtatt økonomiplan. Vurdering: De anleggene som det søkes spillemidler på er i tråd med kommunedelplanens målsetting for anleggsutbygging, og vil bidra til økt aktivitetstilbud for en stor gruppe barn og voksne. Utdeling av kommunale midler: NMK Nedre Hallingdal fikk utbetalt kr i kommunale midler i perioden Dersom rådmannens forslag til budsjett blir vedtatt for 2014, er det foreslått kr ,- til NMK Nedre Hallingdal og kr ,- til støpt dekke med takoverbygg / Jeger- og Fiskeforening. Rådmannens innstilling: Flå kommune godkjenner de innkomne spillemiddelsøknadene og prioriterer i følgende rekkefølge: 1. Flå kommune, Flerbrukshall 2. Flå Skytterlag, rehabilitering av elg bane. 3. Flå Jeger og Fiskerforening, leirduesti/sportingbane. Tilskudd fra Flå kommune gis for 2014 til NMK Nedre Hallingdal kr ,- og kr ,- til Flå Jeger og Fiskerforening til støpt dekke med takoverbygg. Kommunedelplanens handlingsplan er rullert i forbindelse med behandlingen spillemiddelsøknadene. 24

25 91/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- F30 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Anmodning om bosetting av flyktninger i brev av 26. april 2013 Dokument i saka: Som under vedlegg Saksopplysninger: Det er om lag mennesker i asylmottak med lovlig oppholdstillatelse og som venter på å få flytte til en kommune. IMDI anmoder kommunene i Norge om å bosette til sammen flyktninger i 2014 og hvert år i 2015 og Tilskuddene til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid utgjør 7 milliarder kroner i Flå kommune anmodes om å ta i mot minst 10 personer hvert år i årene 2013, 2015 og Det er bedt om svar på anmodningen innen 30. oktober Denne fristen er utsatt til desember for Flå kommune som følge av en dialog mellom IMDI og Flå kommune Økonomiske konsekvenser: Mottak av flyktninger er ikke innarbeidet i budsjettet for 2014 eller i økonomiplanen for , men det forutsettes at den økonomiske støtten dekker de kostnadene dersom det vedtas å ta i mot flyktninger. Vurdering: Bosetting av flyktninger i kommunene er en kommunal oppgave. Det er et prinsipp at flykninger skal bosettes i kommuner over hele landet. Kommunen må ha et tilpasset 25

26 tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som bosettes, slik at de kan komme i arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning. Flå kommune har de siste årene ikke tatt i mot flyktninger på grunn av boligmangel og vekst i folketallet. Det er nå bygget en del boliger og ikke minst har Hallingtunet med 34 leiligheter dempet på boligpresset. Det er fortsatt få ledige boliger, men det bør la seg gjøre å bosette flyktninger i Flå i perioden Kommunalt tjenestetilbud: Flyktningetjenesten i Flå er avviklet som følge av manglende mottak av flyktninger de siste årene. Det må derfor ansettes flyktningkonsulent i anslagsvis 40-60% stilling dersom det fattes vedtak om å ta i mot flyktninger. Integrering av flyktninger og andre med utenlandsk bakgrunn for fast bosetting vil være en del av flyktningkonsulentens arbeid. Helse: har rutiner/kapasitet i forhold til mottak av flyktninger. NAV: har hatt personer på introduksjonsprogram og har kompetanse på området. Skole/Barnehage: Har kapasitet. Særlig i forhold til et synkende antall elever på skolen vil det være en fordel dersom det kommer nye barn inn i skolen. Norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger er organisert i et samarbeid mellom Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommune ved Læringssenteret Gol. Rådmann har etter en samlet vurdering kommet til at det bør bosettes flyktninger i Flå i slik kommunen er anmodet om. Som følge av at flyktningetjenesten er avviklet er det en forutsetning at bosetting skjer i et nært samarbeid med IMDI i 2014 slik at vi er i stand til å gjøre dette på en ordentlig måte. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune vedtar å bosette 10 flyktninger hvert av årene som anmodet fra IMDI 2. Bosetting i 2014 må skje i et tett samarbeid mellom kommunen og IMDI da flyktningetjenesten må klargjøres før vi kan ta i mot flyktninger 3. Det utarbeides en plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flå kommune

27 92/13 Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Del av Hallingdal lokalmedisinske tenester Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 026 G00 &40 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Framlegg til endeleg avtale mellom kommunane datert 18. november 2013 Dokument i saka: Hovedprosjektrapport for Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter med sju delprosjektrapportar Intensjonsavtale for Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Saksopplysninger: Ein viser til det vedlagde framlegg til avtale mellom dei seks Hallingdalskommunane. Samarbeidet om dei intermediære sengeplassane skal organiserast som eit vertskommunesamarbeid med Ål kommune som vertskommune. På bakgrunn av intensjonsavtala har vertskommunen arbeidd vidare med planlegging og konkretisering av utbygging ved Hallingdal sjukestugu. Føresetnaden for dette er eit langsiktig og forpliktande samarbeid om samdrift av 10 sengeplassar i spesialisthelsetenesta og 10 interkommunale sengeplassar. Parallelt med utarbeiding av endeleg samarbeidsavtale mellom kommunane, har ein arbeidd med avtalar om leige av lokale og samdrift av det lokalmedisinske senteret mellom Ål kommune og VVHF. Dette arbeidet vert truleg sluttført på nyåret. Lokalt Samarbeidsutval (LSU) skal fungere som samarbeidsorgan for dei intermediære sengeplassane. I LSU sit det representantar for alle kommunane og for Vestre Viken HF. Dersom det kjem opp saker der det er usemje i LSU eller det kjem opp saker som får større økonomisk betydning for kommunane, skal saka sendast over til rådmannsutvalet, som avgjer vidare saksgang. 27

28 Helse-/miljø og beredskapsforhold: I eit langsiktig perspektiv er det viktig både for tenestetilbodet og beredskapen for heile Hallingdal at det vert bygd opp eit helsefagleg miljø i nært samarbeid med spesialisthelsetenesta. Økonomiske konsekvenser: Hovudprinsippet i samarbeidet med Vestre Viken HF er at kommunane og Vestre Viken HF er likeverdige eigarar og ansvarleg for drifta med 50 % kvar. Hovudprinsippet i samarbeidet mellom kommunane er at kvar kommune skal betale i høve til den bruk kommunen har av plassar. Dei økonomiske konsekvensane vil difor vere ulik frå kommune til kommune. I dag betalar kommunane 20 % medfinansiering av sjukehusopphaldet for den enkelte pasient, denne betalinga fell bort der ein i staden nyttar dei interkommunale plassane. Det er vertskommunen som tek risikoen med investering i bygningsmassen og dekkjer avdrag på lån. Vurdering: Den framlagde avtala mellom kommunane er stort sett ei oppfylgjing av intensjonsavtala som vart vedteke i dei 6 samarbeidskommunane. Nes kommune har kome med konkrete innspel til avtaleteksten. Dette er gjennomgått og drøfta i felles møte mellom rådmennene. Ein del av innspela er teke til fylgje, og avtala er endra på nokre punkt. Det er presisert at samarbeidskommunane kan nytta det antalet døgnplassar som tilsvarar innbetalt halvt ø-hjelps tilskot, utan kostnad og uavhengig av type innlegging. Dei vesentlege endringane i høve intensjonsavtala, er punkt 8 Varighet og oppseiing. Avtala legg no opp til ei oppseiingstid for den enkelte kommune på 3 år. I avtala med VVHF har ein eit perspektiv på 25 år på dette samarbeidet. Samarbeidet mellom kommunane bør derfor ha eit perspektiv på minimum 3 år. Det er viktig å halde fram at eit slikt samarbeid kjem på bakgrunn av eit ynskje om å løyse felles utfordringar og gjere Hallingdal sterkare til å møte den utviklinga som er varsla i samhandlingsreforma. Kommunane må rekne med å få stadig større faglege utfordringar overført frå spesialisthelsetenesta i åra frametter. Det er umogleg å sjå alle konsekvensar av eit så stort samarbeid i forkant og det vil nok bli diskusjonar framover. Men samarbeidet er bygt på gjensidig tillit mellom partane og eit oppriktig ynskje om å få til gode løysingar i fellesskap. For at vilkåra skal bli like for alle dei 6 kommunane, må denne avtala vedtakast likelydande i alle kommunestyra. 28

29 Rådmannen rår til at kommunestyret vedtek framlegget til avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommunestyre godkjenner avtale datert 18. november om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlige samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtala for at vedtaket skal vera gylding 29

30 93/13 Budsjettendringer - Flå kommune 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 153 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Det foretatt budsjettendringer på ansvarsområdene 0100 rådmann, 1000 rådmann, 1100 personal, 1500 NAV, 2300 skole, 2500 barnehage, 3600 helse, 5000 kultur og 6500 tekniske tjenester. Rådmannens innstilling: Ansvarsområdene 0100 rådmann og 1000 rådmann Økning Reduksjon/økning Overføring staten Overføring staten Møtegodtgjørelse Sykelønnsrefusjon Møtegodtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd KLP Møtegodtgjørelse folkevalgte Bevertning Kjøp fra andre Annen utgiftsdekning Opplæring Informasjon Stillingsannonser Skyss/kostgodtgjø relse Overtid Eiendomsskatt Møtegodtgjørelse Kontormateriell Informasjon Kontormateriell Overføringer andre Eiendomsskatt Kontormateriell Kjøp fra andre Kjøp fra IKS Fastlønn Statlige overføringer Eiendomsskatt Pensjonsinnskudd KLP Stillingsannonser Informasjon Andre tjenester Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Inntekts- og formueskatt

31 Overføring andre Kontingenter Velferdstiltak ansatte Opplæring Annen utgiftsdekning Opplæring Kjøp andre Kontingenter Kontingenter Overføringer andre IT-utstyr Purregebyr Kontormateriell Kontormateriell Telefontjenester Opplæring Andre statstilskudd Kontingenter Avgiftspliktig salg Kjøp andre Kjøp fra andre kommuner Kjøp fra andre Serviceavtaler Avgiftspliktig salg Kjøp andre Annet forbruksmateriell Avgiftspliktig salg Refusjon kommuner Opplæring Opplæring Overføring andre Kontingenter Overføring andre Kjøp andre Overføring andre Avgiftspliktig salg Fastlønn Lønn tillitsvalgte Bevertning Møtegodtgjørelse Overføring andre Avgiftspliktig salg Fastlønn Sykelønnsrefusjon Annet forbruksmateriell Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjons refusjon Fastlønn Avgiftspliktig salg Pensjonsinnskudd KLP Annet forbruksmateriell Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Serviceavtaler Diverse avgifter Andre tjenester Skyss/kostgodtgj Fastlønn Opplæring Avgiftspliktig salg Pensjonsinnskudd KLP Opplæring Arbeidsgiveravgift Avgiftspliktig salg Kjøp andre Overføringer staten Avgiftspliktig salg Avgiftspliktig salg Andre tjenester Avgiftspliktig salg Overføring staten Avgiftspliktig salg

Anders Olav Frydenlund () for Steinar Steinarsson jr. Monica W Tollefsen () for Lone Maja Vasby

Anders Olav Frydenlund () for Steinar Steinarsson jr. Monica W Tollefsen () for Lone Maja Vasby MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 23.02.2012 kl. 9:00-11:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Tor Egil Buøen (), Geir Vidme (), Kristin Gullingsrud

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00089-7 I Helsedirektoratet Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25.

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25. MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.04.2013 kl. 10:30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09-12-2013-09-12-2013

Offentlig journal Periode: 09-12-2013-09-12-2013 Offentlig journal Periode: 09-12-2013-09-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00626-4 I Dok.dato: 06.12.2013 Jour.dato: 09.12.2013

Detaljer

Referatsaker. 1/15 15/ MØTEREFERAT FAU 11. november Saker til behandling. 2/15 15/ Skolerute 2016/2017 og 2017/2018 3

Referatsaker. 1/15 15/ MØTEREFERAT FAU 11. november Saker til behandling. 2/15 15/ Skolerute 2016/2017 og 2017/2018 3 MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 24.11.2015 kl. 14:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 89/12 12/00966-2 Søknad om motorferdsel i utmark 8. 90/12 12/01027-2 Endringer i selskapsavtale 2013 - IKA Kongsberg 10

Saker til behandling. 89/12 12/00966-2 Søknad om motorferdsel i utmark 8. 90/12 12/01027-2 Endringer i selskapsavtale 2013 - IKA Kongsberg 10 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.12.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-107 U Dok.dato: 12.06.2013 Jour.dato: 11.09.2013

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Oscar Magnussen, Magne Medgard, Lars Helge Brattested Møtetid: Tirsdag 7. juni kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom på «teknisk» i kommunehuset på Nes Behandling: Sak 09-12/2016 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing.

Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 06.12.2012 kl. 9:00-12.00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tore Dag Skjerdal, Tore Ness, Sigrun Eng Møtetid: Onsdag 11. mai 2016 kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom 345 Behandling: Sak 03-05/2016 Kl. 09.00 09.30 Orientering ordfører/rådmann,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-193 I Dok.dato: 31.10.2013 Jour.dato: 13.11.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE,

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, SAK 48/14 PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, 2015 2016 Saksopplysning Buskerud fylkeskommune har sidan 2004 hatt partnarskapsavtale og gjennomføringsavtale med regionråda i Buskerud. Tidlegare

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon , eller til Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon , eller til Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 02.09.2015 kl. 15:00 Sted: Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet.

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet. MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 13.11.2012 kl. 9:00 13:45 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer: Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kun sendt på epost Formannskapet Dato: 15.02.2017 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 26.09.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Dato: 21.06.2016 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32 06 83 00 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2016 Til Sak: 08-10 /2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Mandag 28.06.2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-13.00 Følgende deltok:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting evaluering av kulturfond

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting evaluering av kulturfond TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting evaluering av kulturfond Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils

Detaljer

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 11.12.2012 kl. 9:00 11:00 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 25.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes Ungdomsskole, Personalrommet Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/10 Sak 84/10 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av vedtekter for Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av vedtekter for Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/553-5 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av Moss bystyre 28.mai 1998, revidert 17.september 2012 og 24. november 2014 1. DRIFT Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17 Vedtekter for SFO for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.17 KS-063/17 Innhold 1 Formål... 2 2 Eierforhold/forvaltning... 2 3 Bemanning... 2 4 Tildeling av plass... 2 5 Foreldrebetaling...

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Randaberg Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. oktober 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RANDABERG KOMMUNE...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen(leder), Rigmor Grue Rygg (nestleder), Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen og Liv Jorunn Øvrejordet Møtetid: Tirsdag 14. juni 2016 kl. 10.00 14.00 Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sak 5/13 MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Os skole, Biblioteket MERK, endret møtested Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Godkjenning av protokoll SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 12/2127 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Onsdag 11. mai 2016. 09.00-12.00 Møtested Kommunehuset på Gol, møterom 345 Medlemmer til stede i møtet Tore Dag Skjerdal, Tore Ness og Sigrun Eng Andre til stede i møtet Ordfører Heidi Granli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Vardø rådhus, bystyresalen : 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 28.09.2016 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

Handlingsplan EKSTERN TENESTE Regionrådet

Handlingsplan EKSTERN TENESTE Regionrådet Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Regionrådet SAK 31-13 ØKONOMIPLAN 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram.

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller e-post: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller e-post: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 04.12.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller e-post:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Vår ref : 2016-003-FHL Sted og dato: Slidre 18.05.16 Til Møte 03/2016 Sak nr. 06-08/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I SØR-AURDAL Møtested: Tingvoll Møtedato: Onsdag

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 30.11.2016 kl. 16:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.11.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 26.10.2016 kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.10.2017 kl. 15:00 NB! tidspunkt Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer