Saker til behandling. Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon SAKSKART Side 81/13 82/13 83/13 13/ / / Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 5. desember Delegerte vedtak - kommunestyret 5. desember Søknad om økonomisk støtte andre halvår /13 13/ Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen 10 85/13 13/ Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Kule Kidz 11 86/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark - Høgevarde as 12 87/13 13/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå /13 12/ Prøveordning - feriestenging av SFO 17 89/13 13/ /13 13/ Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal; Rapport steg 1: Barnehage, og prosjektplan steg 2: Overgang barnehage - skole Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet /13 13/ Anmodning om bosetting av flyktninger i

2 92/13 12/ Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Del av Hallingdal lokalmedisinske tenester 27 93/13 13/ Budsjettendringer - Flå kommune /13 13/ Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til /13 96/13 13/ / Årsbudsjett Flå kommune 49 Rullering av Beredskapsplan for Flå kommune 60 97/13 13/ /13 13/ Forhandlingsgrunnlag leie av arealer for Flå kommune i Flå Veksthus UNTATT OFFENTLIGHET - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd Boligutvikling salg av deler av gnr.24, bnr.10 konfidensiell sak - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd Sted, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 81/13 Meldinger til kommunestyret 5. desember 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Buskerud Fylkeskommune Melding om oppnevning av nytt skjønnsmedlem til Hallingdal domssogn Fylkestingssak 58/13 2. Fjellregionsamarbeidet Dramatisk kutt i midler til kommunal utvikling og nyskaping. 3. Prosjektrapport oktober 2013 Vilt og Trafikk Hallingdal 4. Statnett - Nettutviklingsplan Buskerud Fylkeskommune Referat fra møte om RV 7 Sokna Ørgenvika. Konsekvenser for kollektivtrafikken. 6. Skatteinngangen pr

4 82/13 Delegerte vedtak - kommunestyret 5. desember 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /13 13/ Sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/58, tomt 553, HV2, Høgevarde Godkjent på vilkår. 345/13 13/ Mottakertabell Gjenoppføring av HVPU (omsorgsboliger). Valg av entreprenør. Entreprenør valgt. 346/13 13/00527/13 Sigvartsen DESIGN Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/58, tomt 553, HV2, Høgevarde Godkjent på vilkår. 347/13 12/ Arkitektene Fosse og Aasen, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av uthus og avfallsskur på eiendommen gbnr 25/82 Hallingtunet Godkjent på vilkår. 348/13 13/00528/13 Cecilie Dedichen, Flå Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 4/8, 15 Vestbøen Godkjent på vilkår. 4

5 349/13 13/ Agnes Gulsvik og Jon Nasselqvist, Flå Søknad om motorferdsel i utmark. Dispensasjon gitt. 350/13 13/ Amund E. Gulsvik og Trine Lise Ramsrud, Solbergelva Søknad om motorferdsel i utmark. Dispensasjon gitt. 351/13 13/ B.O. Leer Byggservice AS Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/377 Godkjent på vilkår. 352/13 13/ Mottakertabell Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 11/3 Tilskudd gitt. 353/13 13/ Alf Østvold, Flå Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 15/4 Tilskudd gitt. 354/13 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/439, Damtjernhallin Ferdigattest gitt. 355/13 13/ Glenn Lesaca Bygg & Eiendomsservice, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for oppsetting av mast til nytt nødnett på eiendommen gbnr 28/15, Ormeplettåsen Godkjent på vilkår. 356/13 13/ Fridtjof Ristvedt, Oslo Melding om delegert vedtak angående varsel om pålegg om opprydding, Solheimsvegen, gbnr 7/4 357/13 13/ John H. Støre as, Oslo Søknad om rammetillatelse samt dispensasjon fra planbestemmelsene for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/361, tomt 610. HV7, Høgevarde Godkjent på vilkår. 358/13 12/ Bygg Team as, Gol Søknad om ferdigattest for oppføring av våningshus på eiendommen gbnr 13/15, Velta Ferdigattest gitt. 5

6 359/13 13/ DBC-arkitektur, Gol Søknad om endring av tillatelse samt igangsettingstillatelse for oppføring av rovdyrsenter på eiendommen gbnr 24/75, Bjørneparken Godkjent på vilkår. 360/13 13/ MA Entreprenør, Nesbyen Søknad om tillatelse til tiltak, samt dispensasjonssøknad for oppføring av tomannsbolig på tomt T6, felt ABB8, Tunnelen II Godkjent på vilkår. 361/13 13/ TQM KvalitetsPartner AS, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/367, tomt 623, HV7, Høgevarde Godkjent på vilkår. 362/13 13/ ARCASA arkitekter AS, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for opparbeidelse av 100 m vei/parkeringsplass ved gbnr 6/21, Sørbølseter i Flå kommune Godkjent på vilkår. 363/13 13/ Asplan Viak AS, Arendal Søknad om tillatelse til gjenoppføring av nedbrent boligbygg med 2 boenheter, gbnr 24/74 og 25/55, Voldsjordet Godkjent på vilkår. 364/13 13/ Trond Gunnerud, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 28/1, tomt 114, HV 3, Høgevarde Godkjent på vilkår. 365/13 13/ Leif Wedøe, Oppegård Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/183, tomt 108, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 366/13 12/ Tinde Bygg AS, Ringebu Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/255, Høgevarde Ferdigattest gitt. 367/13 13/ Laila Sævre, Flå Søknad om motorferdsel i utmark. Dispensasjon gitt. 368/13 12/ Kjeldstad Øverbygg as, Snåsa Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på gbnr 30/30, tomt 555, Høgevarde Ferdigattest gitt. 6

7 369/13 Delegert vedtak Utgår 370/13 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/205, tomt 276, HV7, Høgevarde Ferdigattest gitt. 371/13 12/ Griff Arkitektur as, Fredrikstad Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på gbnr 29/181 tomt nr 252 Ferdigattest gitt. 372/13 13/ Jenø K A Bene arkitekt, Oslo Søknad om endring av ansvarsrett for murerarbeider på hytte, gbnr 29/57, Høgevarde Søknad godkjent. 373/13 12/ Bråten Hyttebygg as, Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/374, tomt 219, Flatvollen Ferdigattest gitt. 374/13 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/354, Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 375/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde Ferdigattest gitt. 376/13 12/ Sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/366, Reinsjøfjell Øvre tomt 141 Ferdigattest gitt. 377/13 13/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452, tomt T6A, Tunnelen II Godkjent på vilkår. 378/13 13/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452, tomt T6B, Tunnelen II Godkjent på vilkår. 379/13 Delegert vedtak Utgår 380/13 Delegert vedtak - Unntatt offentlighet 7

8 381/13 13/ Toralf Østvold, Flå Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Gbnr.: 15/3 Tilskudd gitt. 382/13 13/ Enebakk Bygg DA, Fredrikstad Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr. 20/114, Veneli Ferdigattest gitt. 383/13 12/ Frode Pettersen, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av garasje og overbygg på inngangspartiet på eiendommen gbnr 29/257, Høgevarde Ferdigattest gitt. 384/13 13/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om oppføring av garasje samt dispensasjon på eiendommen gbnr 29/237, HV7, Høgevarde Godkjent på vilkår. 385/13 13/ Jenø K A Bene arkitekt, Oslo Søknad om midlertidig brukstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/57, Høgevarde Midlertidig brukstillatelse gitt. 386/13 13/ Odd Trygve Nyhus, Flå Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte, uthus og anneks på eiendommen gbnr 10/297, Veneli Ferdigattest gitt. 387/13 13/ Unni og John A. Hals, Spikkestad Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg på bod og terrasse med overbygg, gbnr 3/30/21, Langvasslia Ferdigattest gitt. Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 344/13-387/13. 8

9 83/13 Søknad om økonomisk støtte andre halvår 2013 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Søknad fra Kirkens SOS i Buskerud Saksopplysninger: Det vises til F-sak 97/0148 av 5. november Det ble det enstemmig vedtatt å behandle søknader fra lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk støtte til formål av ikke næringsmessig art to ganger pr år, henholdsvis juni og november. Pr 21. november 2013 er det innkommet 1 søknad. Kirkens SOS i Buskerud Søker om kr 2.000,-. Beløpet bidrar til en døgnkontinuerlig krisetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med i Flå kommune. Økonomiske konsekvenser: Skriv inn vurdering her Vurdering: Pr 21. november 2013 er det innkommet 1 søknad om økonomisk støtte. Det foreslås å ikke gi tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 2. halvår Rådmannens innstilling: Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 2. halvår

10 84/13 Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om støtte til brosjyre om gravferdslokaler i kommunen. Dokument i saka: Som under vedlegg. Saksopplysninger: Human-Etisk forbund har kartlagt egnede gravferdslokaler i alle kommunene i Buskerud i løpet av I Flå er konferansesalen i Jakt og Fiskesenteret ansett som godt egnet og markedsføres i brosjyren. Det søkes om en økonomisk støtte på kr.2.000,- til trykking og layout av brosjyren. Vurdering: Human-Etisk Forbund har funnet godt egnede lokaler til gravferdslokaler i Flå selv om Flå kommune ikke kunne stille med egnede lokaler. Det søkes om et lite beløp som bidrag til utarbeidelse av brosjyre med informasjon om tilbudet beskrives. Rådmann mener søknaden bør innvilges. Rådmannens innstilling: Human-Etisk forbund innvilges kr.2.000,- i støtte til utarbeidelse av brosjyre om humanetisk gravferd i Flå som omsøkt. Beløpet bevilges fra konto

11 85/13 Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Kule Kidz Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om etablerer/oppstartstøtte av 1. november 2013 Dokument i saka: Søknad om etablerer/oppstartstøtte av 1. november 2013 Forretningsplan Kule Kidz Saksopplysninger: Kari Anne H. Støa søker på vegne av H-Støa AS om støtte til oppstart av forretningen Kule Kidz på Vassfaret kjøpesenter. Kari Anne H. Støa er eneeier av H-Støa AS og daglig leder i Kule Kidz. Kule Kidz er en mor & barn klær og utstyrs butikk. Av forretningsplanen fremgår det at det er et investeringsbehov på ca i forbindelse med oppstarten. Det søkes om kr ,- i støtte til oppstart av Kule Kidz. Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens næringsfond. Vurdering: Etablering av lokal forretning med salg av klær og utstyr for mor og barn ved Vassfartunet kjøpesenter er et positivt tiltak. Eier av butikken legger ned en del kapital og ikke minst mye ulønnet arbeidskraft i oppstarten for å få dette til. Rådmann ser positivt på etableringen og anbefaler å imøtekomme søknaden på ,- i etablererstøtte. I tidligere saker om støtte er det gitt ca 25% av investeringsbehovet. Ved en etablering som denne er det også kostnader ved å holde varelager, husleie og andre indirekte kostnader som gjør at rådmann anbefaler å imøtekomme søknaden med kr ,-. Rådmannens innstilling: Kari Anne H. Støa AS gis et etableringstilskudd på kr ,- i forbindelse med etableringen av forretningen Kule Kidz. Beløpet bevilges fra konto

12 86/13 Søknad om motorferdsel i utmark - Høgevarde as Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Martin Skram Vatne Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret i Flå Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Søknad om scooterløyve m/ kartvedlegg og grunneiers tillatelse, datert Saksopplysninger: Viser til tidligere søknad, datert: Høgevarde AS søker om snøscooterløyve for flere sesonger. De søker etter 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøy og på islagte vassdrag kjøring etter særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Søknader etter denne paragrafen skal etter forskriften behandles politisk. Kjøringen vil foregå med personell tilknyttet selskapet og det oppgis 4 stk. snøscootere som skal benyttes til kjøringen, samt en tråkkemaskin for oppkjøring/ merking av løypetraseer. Det søkes om å kjøre innenfor kommunedelplan Gulsvikfjellet på eiendommene gnr/bnr: 29/1, 2, gnr/bnr: 29/5, Formålet med kjøringen er: - Visning av tomteområder - Merking av tomter - Befaring ved planlegging av utbygging/ fotografering/ filming - Kalking av vassdrag for kultivering av fiske - Oppkjøring/ merking av løypetraseer Forhold til overordna plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Scooterkjøring kan medføre ulemper som støy, forurensing, forstyrrelse av dyrelivet, og konflikt med friluftslivet. Økonomiske konsekvenser: Ingen merknad 12

13 Vurdering: I følge motorferdselloven 6 kan kommunen gi tillatelse i unntakstilfeller dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. I følge rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark, skal det stilles strenge krav til særlige behov etter 6. Kommunen ser at et slikt utbyggingsområde vil være behov for en viss kjøring med snøscooter til forskjellige formål. Det bør være kurant å gi løyve til et viss antall snøscootere for kjøring til visning av hytteområder, merking av tomter, befaring ved planlegging av utbygging/ fotografering/ filming. Likeledes er det opplagt at selskapet også har behov for snøscooter til oppkjøring/ merking av skiløyper. Slik kjøring er for øvrig tillat direkte gjennom lovverket for turistbedrifter. Også kjøring i forbindelse med kultiveringstiltak av fiske/vann er direkte tillat gjennom rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark. Det er her snakk om kjøring til Fyrisjøen, Eitjern, Sauvolltjern og Holmetjern. Det søkes om kjøring på alt areal innenfor kommunedelplan Gulsvikfjellet på eiendommene gnr/bnr: 29/1, 2 gnr/bnr: 28/1, 69, gnr/bnr: 29/5, Kommunen regner med at det meste av kjøringen vil foregå innenfor regulerte hytteområder, veger og faste løypetraseer. Det kan være behov for kjøring utover dette i forbindelse med planlegging av nye områder, samt fotografering. Kommunen henstiller seg til at kjøring utover regulerte områder, veger og løypetraseer begrenses til et minimum. Det søkes om flerårig tillatelse, og kommunen antar at det her vil være behov for kjøring i noen år fremover. Det bør derfor være kurant å gi løyve til 3 års kjøre tillatelse. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Høgevarde AS tillatelse til kjøring med snøscooter i området innenfor kommunedelplan Gulsvikfjellet til følgende formål: - Visning av tomteområder - Merking av tomter - Befaring vad planlegging av utbygging/ fotografering/ filming - Kalking av vassdrag for kultivering av fiske - Oppkjøring/ merking av løypetraseer 2. Dispensasjonen gjelder f.o.m.: vinter 2013 t.o.m.: Tillatelsen gjelder følgende snøscootere: KP 3113, KP 3115, KB 8586, KP 5251, samt en tråkkemaskin. - Kjøringen skal i størst mulig grad begrenses til regulerte hytteområder, veger og etablerte løyper innenfor kommunedelplanområdet. - Det skal ikke kjøres på snaufjellet i kalvingstiden for rein, og vises generell varsomhet ovenfor reinen i området. - Tillatelsen skal alltid medbringes under transport og framvises ved kontroll. - All motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en varsom måte med hensyn til natur/miljø og mennesker, og må avgrenses til det mest nødvendige. 13

14 87/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- A20 Saksbehandler: Nils Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tilstandsrapport for Flå skole Dokument i saka: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17.juli 1998 nr. 61 Læreplan 06 Kunnskapsløftet Nasjonale prøver - resultat 2012 Elevundersøkelsen resultat 2012 GSI - nøkkeltall Saksopplysninger: Kommunen er ved kommunestyret formell eier av de kommunale skolene. Det er viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnskoleopplæringen. Dette er nødvendig for å kunne følge opp utviklingen av skolen på en god måte. Skoleeier har plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen. Dette er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet, jf. Oppll Opplæringsloven fastsetter i at det fra 2010 skal utarbeides en årlig tilstandsrapport som skal drøftes på øverste nivå i kommunen. Tilstandsrapporten skal være et viktig styringsdokument for skoleeier og skal hjelpe de folkevalgte, administrasjonen og avdelingslederne til å evaluere og utvikle tjenestene i skoleverket. Kommunestyret har det overordnede ansvaret for at skolene er målrettede og gir et kvalitativt og tilpasset godt tilbud til barn og unge, og rapporten skal derfor drøftes av kommunestyret som skoleeier. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. I tillegg kan rapporten bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er relevant ut fra lokale behov. Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæring av barn, unge og voksne. I vurderingen bør resultatene ses i forhold til nasjonale og lokale mål. Følgende elementer skal inngå i vurderingen: Særlig negative eller positive resultater, kort om mulige årsaker og konsekvenser, det vil si korrigerende tiltak hvis utviklingen ikke er som forutsatt eller ønsket, og hvordan skolen driver vurderings- og utviklingsarbeid i tilknytning til dette. 14

15 Mål for grunnskolen i Flå ble vedtatt i handlingsplan for Disse er omfattende og på mange områder sammenfallende med kravene til rapportering fra sentrale styresmakter. Det vil bli for omfattende å rapportere på alle mål og områder hvert år, men påleggene i loven og rapportering i forhold til lokalt prioriterte utviklings- og satsingsområder vil bli ivaretatt. Det er ikke slått fast hvordan rapporten kan eller skal utarbeides, men av forarbeidet til bestemmelsene - Ot.prp.nr. 55 ( ) s 24 følger det at det skal være mulig å tilpasse arbeidet til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren. I Flå kommune har tilstandsrapporteringen derfor til nå inngått i årsmelding, handlingsprogram, egne politiske saker i tillegg til informasjonsutveksling som inngår i administrative rutiner/møter. Fra og med 2011 vil den årlige tilstandsrapporten fremstå som eget dokument og egen politisk sak. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av status og resultater på rapporteringsområdene, en vurdering av situasjonen og framlegg til tiltak for å beholde gode resultater eller for å bedre det en ikke kan si seg fornøyd med.. Det kan også tenkes at enkelte forhold bare trenger å forklares uten at tiltakene trenger å endres eller nye settes i verk. Slik Flå kommune er organisert, er det skolefaglig ansvarlig som har ansvar for å utarbeide rapporten. Forhold til overordna plan: Arbeidet med å nå de vedtatte målene som står i handlingsplan for Flå skole er en del av rapporteringsgrunnlaget i tillegg til læreplan og Kunnskapsløftet. I tillegg til dette har skolen egne planer for arbeidet med læringsmiljøet. Økonomiske konsekvenser: Tilstandsrapporten for Flå skole 2012 må ses i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan Vurdering: En skole har hvert år en mengde mål, planer, aktiviteter og tiltak som det kunne bli orientert om. Skolens mandat favner vidt. Kravene i formålsparagraf og læreplan er mange og høye. Tilstandsrapporten for Flå skole 2012 omhandler noen utvalgte deler av skolens virksomhet: Elevenes læringsresultater, læringsstrategier og læringsmiljø. Tilstandsrapporten omtaler skolens resultatoppnåelse uten å ta med ressurstilgang, økonomiske rammer eller fysisk miljø. Dette blir omtalt i Handlingsprogram og økonomiplan Ytterligere rapportering og informasjon om aktivitet, tiltak og resultat finnes i Årsmelding

16 Flå skole sin visjon kan sammenfattes i følgende motto «Fokus på læring med rom og blikk for den enkelte elev». Dette betyr at læringsarbeidet og elevmiljøet vil bli prioritert og at den enkelte elevs innlæringsbehov vil bli ivaretatt i størst mulig grad. Elevenes læringsutbytte i alle fag og særlig i de grunnleggende ferdighetene må være det viktigste. Elevenes trivsel er helt klart en forutsetning for læring og utvikling, og det må derfor også være fokus på et godt psyko-sosialt miljø. Flå skole har stort fokus på begge deler. Når det gjelder faglig utbytte og motivasjon for læring må skolen ha et veldig høyt ambisjonsnivå. Tiltakene framover må særlig rette seg mot disse områdene: Klasseledelse Vurdering Lesing og begrepsundervisning Regning Mobbing Skolen må også, i forståelse med hjemmene og samfunnet forøvrig, signalisere høye forventninger til hver enkelt elev. Mange elever har en del å gå på når det gjelder å ta ut hele potensialet for læring. Det er skolens ansvar å hjelpe elevene til å yte det de er gode for. Rådmannens innstilling: 1. Tilstandsrapport for Flå skole tas til orientering. 2. Rammevilkårene for skolen blir vurdert i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan

17 88/13 Prøveordning - feriestenging av SFO Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- A10 Saksbehandler: Nils Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg i saken: Uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Flå skole Dokument i saka: Kommunestyrets vedtak Ks 5/12. Vedtekter for SFO. Saksopplysninger: Prøveperioden for feriestengning er evaluert for skolefritidsordningen (SFO) i henhold til tidligere vedtak. Samarbeidsutvalget (SU) på Flå skole har hatt saken til drøfting og tillitsvalgt for de ansatte er orientert. Skolefritidsordningen samarbeider med barnehagen i vinterferien, høstferien og i juli. Sommeren 2013 var det få barn påmeldt i juli. I uke 29 var det ingen barn påmeldt og i uke 30 var det kun ett barn. Dette er en del av grunnlaget for innstillingen i saken. Diagram Antall påmeldte (Serie 1) og antall møtt opp. (Serie 2) Uke 26 Uke Uke 26 påmeldt Til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Uke 27 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Uke 28 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Serie1 Serie2 17

18 Uke 29 Uke 31 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 uke 29 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke 30 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke 31 påmeldt til SFO Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Serie1 Serie2 Samordning med barnehagen er til tider av stor betydning når få eller ingen barn er til stede på SFO. Personale fra SFO vil da kunne overføres til barnehagen. I noen tilfeller har også barnehagen tatt seg av SFO-barn uten at SFO har stilt med personale. Prøveperioden i henhold vedtak i sak 5/12 er nå over, og SFO ønsker å ha samme feriestengning som vedtatt for barnehagen, ref. k.sak 76/13. Hvis barnehagen skal ha fast stengt i uke 29 bør SFO også ha det av flere årsaker. Antall påmeldte SFO-barn i sommerferien tilsier at SFO ikke kan ha åpent uten et samarbeid med barnehagen, ferieavviklingen vil bli forenklet og vi får en nødvendig besparelse i forhold til dagens økonomiske situasjon. Dersom det er 5 barn eller færre uke 28 og 30, holdes SFO også stengt den ene eller begge disse ukene forutsatt en samordning med barnehagen for de få påmeldte. SFO kan i forhold til nye vedtekter ha stengt på skolens avslutningsdager hvis det er færre enn 5 påmeldte barn. Det tilstrebes da eventuelt et samarbeid med barnehagen for å avhjelpe de barna som er påmeldt. SFO følger skolens planleggingsdager og holder normalt stengt på disse. Vurdering: Det er ønskelig at skolefritidsordningen og barnehagen har samme feriestengninger. Dette vil si at det vil bli stengt juleaften, i romjula og på nyttårsaften, de tre dagene i påskeuka (mandag - onsdag), samt uke 29 om sommeren. Dersom det er 5 barn eller færre uke 28 og 30, holdes SFO stengt den ene eller begge disse ukene forutsatt en samordning med barnehagen. I tillegg er det ønskelig at SFO har mulighet til å holde stengt skolens avslutningsdager hvis det er færre en 5 påmeldte barn. Det økonomiske aspektet er helt klart en medvirkende årsak til at det vurderes som hensiktsmessig med en slik løsning. De andre fem hallingdals-kommunene har for øvrig lignende ordninger. 18

19 Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at SFO stenger permanent juleaften, i romjula og på nyttårsaften samt mandag onsdag i påskeuka. SFO stenger også permanent uke 29. Dersom det er 5 barn eller færre uke 28 og 30, holdes SFO stengt den ene eller begge disse ukene forutsatt en samordning med barnehagen. I tillegg kan SFO holde stengt på skolens avslutningsdager hvis der er færre en 5 påmeldte barn. SFO sine vedtekter 10 endres slik: 10 Åpningstider SFO holdes i utgangspunktet åpent mandag fredag kl (skoletiden innbefattet) Dersom behovet ikke er til stede kan åpningstiden reduseres. SFO holder stengt uke 29. SFO kan holde stengt i uke 28 og 30 hvis det er færre enn 5 påmeldte barn. En samordning med barnehagen vil her være påkrevd for å gi et tilbud til de påmeldte barna. SFO kan holde stengt på skolens kursdager/planleggingsdager. Planleggingsdagene regnes ikke som ferie, og personalet som også er engasjert i skolen kan delta på disse. SFO kan holde stengt på skolens avslutningsdager hvis det er færre enn 5 påmeldte barn. Ferieavvikling: Det avholdes 3 ukers ferie i løpet av skoleferien, hvorav minst 2 uker er sammenhengende. Skoleferien regnes fra siste skoledag til skolen begynner igjen. Nytt SFO år blir regnet fra 1. august. SFO holder stengt juleaften, i romjula, nyttårsaften og i påsken. Foreldre/foresatte må sette opp ferien til barnet senest 25.april. Ferieoversikt for personalet skal være fastsatt innen 1.mai hvert år. I feriene kan SFO tilbudet samordnes med barnehagen. 19

20 89/13 Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal; Rapport steg 1: Barnehage, og prosjektplan steg 2: Overgang barnehage - skole Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 026 Saksbehandler: Aina Plassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Prosjektrapport, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1 barnehage Prosjektplan, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 2 overgang Rammeavtale for samarbeid mellom kommune/fylkeskommune og Statped Dokument i saka: Samarbeidsavtale mellom Statped ved Øverby kompetansesenter og Hallingdalsregionen Pilotprosjekt Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal Overordnet prosjektplan Prosjektplan Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn steg Prosjektrapport, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1 barnehage Prosjektplan, Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 2 overgang Rammeavtale for samarbeid mellom kommune/fylkeskommune og Statped, fra 2013 Saksopplysninger: Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal er et tverrfaglig og tverrkommunalt prosjekt der alle de 6 kommunene i Hallingdal er med. Prosjektet startet opp i Prosjektet er delt i 3 deler: 1. Steg 1: Barnehage 2. Steg 2: Overgang barnehage skole 3. Steg 2: Skole Steg 1, barnehage, ble avsluttet høsten 2012, og det ble gjennomført en grundig evaluering i alle kommunene. Evalueringen er samlet i en prosjektrapport som er vedlegg i saken. Denne rapporten inkluderer alle barnehager i regionen, tilsatte ved PPT, tilsatte ved helsestasjonen og ved barnevernstjenesten. Kommunene i Hallingdal gjennomfører steg 2, overgang, i Prosjektplanen for steg 2 ligger som vedlegg til saken. Prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal er en tung regional satsing med stor egeninnsats. I tillegg bruker kommunen tilførte kompetansemidler i prosjektet, og Regionrådet støtter prosjektet med regionale utviklingsmidler. Prosjektet skal etter planen vare ut

21 Samarbeidet med Statped er forankret i en samarbeidsavtale. Statped er omorganisert fra 2013 og ny rammeavtale for samarbeid mellom Statped sørøst og kommunen følger med saken. Barnehagen i Flå har vært med i prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1: barnehage. Tidlig innsats er her forstått som rask involvering ved mistanke om utviklingsavvik i førskolealder. En til tre ressurspersoner (pedagoger og styrer) har deltatt på 6 samlinger a 3 dager. Etter samlingene blir hele personalgruppa involvert ved hjelp av handlingsplaner og utviklingsarbeid/oppgaver i barnehagen. I tillegg ble det arrangert kurs og planleggingsdager for alle ansatte. Det er gjennomført 3 ståstedsanalyser (spørreundersøkelser) blant barnehageansatte i løpet av denne 2-årsperioden. 77 % synes analysen bidrar til å synliggjøre god praksis og behov for praksisendring, og 53 % synes at ståstedsanalysen har vært et nyttig redskap. Etter avslutning av steg 1 skrev barnehagene i Hallingdal en sluttevaluering ut fra målene som ble satt i prosjektet. Alle innspillene ble satt sammen i en felles rapport. Sluttrapporten har også et sammendrag fra alle helsestasjonene og PPT for øvre og nedre Hallingdal i tillegg til alle barnehagene. Rapporten viser at prosjektet har vært spesielt vellykket og lærerikt for ansatte i de barnehagene som - har fått økt kunnskap om hva som er normal språklig/sosial utvikling, når de bør begynne å undre seg og sette inn tiltak tidligere - tar raskere kontakt med PPT for uformell og formell veiledning - opplever at det tverrfaglige samarbeidet er styrket og at det er lettere å ta kontakt med de involverte instansene - har fått større bevissthet om egen og hverandres kunnskap og kompetanse, gjennom systematisk arbeid med lokalt utviklingsarbeid - har blitt mer bevisst sin voksenrolle ovenfor barna og mer bevisst på hvor stor betydning sin egen utøvelse av arbeidet har å si for barnas utvikling - har lært at tidlig innsats nytter! I tillegg har det generelle læringsmiljøet i barnehagene blitt styrket. 79 % av alle ansatte i barnehagene i Hallingdal mener at prosjektet har vært særs viktig for barnas sin utvikling i barnehagen. Kritiske suksessfaktorer / noe som kunne gjort prosjektet enda bedre: - bedre tid til å formidle fagstoffet fra samlingene til hele personalgruppa - mer tid til samarbeidsmøter mellom personalet - flere ressurspersoner fra hver barnehage - flere kurs for assistentgruppa - innføringskurs /-program for nyansatte og vikarer 21

22 Til prosjektet steg 1, og oppstart av steg 2: overgang barnehage skole, har Hallingdalskommunene ved alle rådmenn underskrevet en samarbeidsavtale med Statped Øverby kompetansesenter. Ved omorganisering av Statped til store regioner, ønsket Statped Sørøst å inngå en rammeavtale med hver kommune i sin region. Rammeavtalens formål er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov får et likeverdig tilpasset og inkluderende opplæringstilbud. Rammeavtalen skal forankres både politisk og administrativt. Rammeavtalen danner grunnlag for å evaluere og måle effekt av tjenestene, og avklarer samarbeid mellom Flå kommune og Statped. Det vil bli inngått egne avtaler for hvert enkelt prosjekt som blir avtalt med Statped i tillegg. Helse-/miljø og beredskapsforhold: God språklig og sosial utvikling gir bedre gjennomføring gjennom hele oppvekstløpet. Økonomiske konsekvenser: Prosjektet blir gjennomført med stor egeninnsats, eksterne kompetansemidler og regionale tilskudd. I et samfunnsperspektiv vil tidlig forebyggende arbeid spare samfunnet for kostnader knyttet til støttetiltak og behandling på et senere tidspunkt. Vurdering: Prosjektet Felles løft for tidlig innsatts er i samsvar med kommunale målsetninger. Prosjektet er en grunninvestering som skal bidra til at vi når våre mål for arbeidet i barnehage og skole. For ansatte i barnehagen har steg 1 vært et prosjekt med stor nytteverdi. Barnehagens personell har blitt mer bevisst sin rolle som voksenperson og språklig forbilde, og de har fått kunnskap om flere nyttige verktøy for systematisk kompetanseheving og praksis i barnehagen. I barnehagens årsplaner i prosjektperioden har barnehagen lagt vekt på at innholdet i prosjektet, steg 1, er videreført i ordinær drift. Samtidig er både barnehagen og småskoletrinnet (1. 4. trinn), i samarbeid med helsestasjonen og PPT, godt i gang med å videreutvikle innhold og samarbeid for en bedre overgang fra barnehage til skole for alle barn i Flå (steg 2). Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar prosjektrapport For felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1: barnehage til orientering. 2. Kommunestyret er orientert om og støtter gjennomføring av Felles løft for tidlig innsats for steg 2: overgang barnehage skole 3. Kommunestyret godkjenner at det blir inngått rammeavtale for Statped Sørøst. 22

23 90/13 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Regina Moen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: 1. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2. Søknad om spillemidler fra Flå kommune (Flerbrukshall) 3. Fornyet søknad om spillemidler fra Flå skytterlag (rehabilitering av elgbane). 4. Fornyet søknad om spillemidler fra Flå Jeger og Fiskerforening (lerduesti/sportingbane). Saksopplysninger: Innkomne søknader er behandlet i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Følgende søknader er fremmet: Flå kommune: Flå kommune fremmer søknad i forbindelse med bygging av flerbrukshall. Kostnadsoverslag kr ,- Søknadssum kr ,- Flå skytterlag: Flå skytterlag fremmer søknad om rehabilitering av elg bane. Kostnadsoverslag kr ,- Søknadssum kr ,- Flå Jeger og Fiskeforening: Flå Jeger og Fiskerforening fremmer søknad om leirduesti/sportingbane. Kostnadsoverslag kr ,- Søknadssum kr ,- Kommunalt tilskudd: I kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er det vedtatt at kommunen kan gi tilskudd med inntil 15 % av anleggskostnadene. 23

24 Saksgang og prioritering. Kommunen skal ved saksbehandlingen påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige vedlegg foreligger. Alle søknader for 2013 er elektroniske. Status for anlegg som har blitt tildelt spillemidler i 2013 Flå leirdueklubb har fått delutbetaling på trapbane kr ,-. NMK Nedre Hallingdal har fått delutbetaling på Roppemoen motorcrossbane kr ,-. Forhold til overordna plan: Alle søknadene er i henhold til revidert plan Miljøkonsekvenser: Alle anlegg skal bygges i henhold til forskrifter, vedtatte reguleringsplaner og bestemmelser. Økonomiske konsekvenser: I Rådmannens forslag til budsjett for 2014 er det avsatt kommunale midler med kr ,- i tilskudd til anlegg. Dette er i henhold til vedtatt økonomiplan. Vurdering: De anleggene som det søkes spillemidler på er i tråd med kommunedelplanens målsetting for anleggsutbygging, og vil bidra til økt aktivitetstilbud for en stor gruppe barn og voksne. Utdeling av kommunale midler: NMK Nedre Hallingdal fikk utbetalt kr i kommunale midler i perioden Dersom rådmannens forslag til budsjett blir vedtatt for 2014, er det foreslått kr ,- til NMK Nedre Hallingdal og kr ,- til støpt dekke med takoverbygg / Jeger- og Fiskeforening. Rådmannens innstilling: Flå kommune godkjenner de innkomne spillemiddelsøknadene og prioriterer i følgende rekkefølge: 1. Flå kommune, Flerbrukshall 2. Flå Skytterlag, rehabilitering av elg bane. 3. Flå Jeger og Fiskerforening, leirduesti/sportingbane. Tilskudd fra Flå kommune gis for 2014 til NMK Nedre Hallingdal kr ,- og kr ,- til Flå Jeger og Fiskerforening til støpt dekke med takoverbygg. Kommunedelplanens handlingsplan er rullert i forbindelse med behandlingen spillemiddelsøknadene. 24

25 91/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- F30 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Anmodning om bosetting av flyktninger i brev av 26. april 2013 Dokument i saka: Som under vedlegg Saksopplysninger: Det er om lag mennesker i asylmottak med lovlig oppholdstillatelse og som venter på å få flytte til en kommune. IMDI anmoder kommunene i Norge om å bosette til sammen flyktninger i 2014 og hvert år i 2015 og Tilskuddene til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid utgjør 7 milliarder kroner i Flå kommune anmodes om å ta i mot minst 10 personer hvert år i årene 2013, 2015 og Det er bedt om svar på anmodningen innen 30. oktober Denne fristen er utsatt til desember for Flå kommune som følge av en dialog mellom IMDI og Flå kommune Økonomiske konsekvenser: Mottak av flyktninger er ikke innarbeidet i budsjettet for 2014 eller i økonomiplanen for , men det forutsettes at den økonomiske støtten dekker de kostnadene dersom det vedtas å ta i mot flyktninger. Vurdering: Bosetting av flyktninger i kommunene er en kommunal oppgave. Det er et prinsipp at flykninger skal bosettes i kommuner over hele landet. Kommunen må ha et tilpasset 25

26 tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som bosettes, slik at de kan komme i arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning. Flå kommune har de siste årene ikke tatt i mot flyktninger på grunn av boligmangel og vekst i folketallet. Det er nå bygget en del boliger og ikke minst har Hallingtunet med 34 leiligheter dempet på boligpresset. Det er fortsatt få ledige boliger, men det bør la seg gjøre å bosette flyktninger i Flå i perioden Kommunalt tjenestetilbud: Flyktningetjenesten i Flå er avviklet som følge av manglende mottak av flyktninger de siste årene. Det må derfor ansettes flyktningkonsulent i anslagsvis 40-60% stilling dersom det fattes vedtak om å ta i mot flyktninger. Integrering av flyktninger og andre med utenlandsk bakgrunn for fast bosetting vil være en del av flyktningkonsulentens arbeid. Helse: har rutiner/kapasitet i forhold til mottak av flyktninger. NAV: har hatt personer på introduksjonsprogram og har kompetanse på området. Skole/Barnehage: Har kapasitet. Særlig i forhold til et synkende antall elever på skolen vil det være en fordel dersom det kommer nye barn inn i skolen. Norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger er organisert i et samarbeid mellom Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommune ved Læringssenteret Gol. Rådmann har etter en samlet vurdering kommet til at det bør bosettes flyktninger i Flå i slik kommunen er anmodet om. Som følge av at flyktningetjenesten er avviklet er det en forutsetning at bosetting skjer i et nært samarbeid med IMDI i 2014 slik at vi er i stand til å gjøre dette på en ordentlig måte. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune vedtar å bosette 10 flyktninger hvert av årene som anmodet fra IMDI 2. Bosetting i 2014 må skje i et tett samarbeid mellom kommunen og IMDI da flyktningetjenesten må klargjøres før vi kan ta i mot flyktninger 3. Det utarbeides en plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flå kommune

27 92/13 Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Del av Hallingdal lokalmedisinske tenester Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 026 G00 &40 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Framlegg til endeleg avtale mellom kommunane datert 18. november 2013 Dokument i saka: Hovedprosjektrapport for Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter med sju delprosjektrapportar Intensjonsavtale for Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Saksopplysninger: Ein viser til det vedlagde framlegg til avtale mellom dei seks Hallingdalskommunane. Samarbeidet om dei intermediære sengeplassane skal organiserast som eit vertskommunesamarbeid med Ål kommune som vertskommune. På bakgrunn av intensjonsavtala har vertskommunen arbeidd vidare med planlegging og konkretisering av utbygging ved Hallingdal sjukestugu. Føresetnaden for dette er eit langsiktig og forpliktande samarbeid om samdrift av 10 sengeplassar i spesialisthelsetenesta og 10 interkommunale sengeplassar. Parallelt med utarbeiding av endeleg samarbeidsavtale mellom kommunane, har ein arbeidd med avtalar om leige av lokale og samdrift av det lokalmedisinske senteret mellom Ål kommune og VVHF. Dette arbeidet vert truleg sluttført på nyåret. Lokalt Samarbeidsutval (LSU) skal fungere som samarbeidsorgan for dei intermediære sengeplassane. I LSU sit det representantar for alle kommunane og for Vestre Viken HF. Dersom det kjem opp saker der det er usemje i LSU eller det kjem opp saker som får større økonomisk betydning for kommunane, skal saka sendast over til rådmannsutvalet, som avgjer vidare saksgang. 27

28 Helse-/miljø og beredskapsforhold: I eit langsiktig perspektiv er det viktig både for tenestetilbodet og beredskapen for heile Hallingdal at det vert bygd opp eit helsefagleg miljø i nært samarbeid med spesialisthelsetenesta. Økonomiske konsekvenser: Hovudprinsippet i samarbeidet med Vestre Viken HF er at kommunane og Vestre Viken HF er likeverdige eigarar og ansvarleg for drifta med 50 % kvar. Hovudprinsippet i samarbeidet mellom kommunane er at kvar kommune skal betale i høve til den bruk kommunen har av plassar. Dei økonomiske konsekvensane vil difor vere ulik frå kommune til kommune. I dag betalar kommunane 20 % medfinansiering av sjukehusopphaldet for den enkelte pasient, denne betalinga fell bort der ein i staden nyttar dei interkommunale plassane. Det er vertskommunen som tek risikoen med investering i bygningsmassen og dekkjer avdrag på lån. Vurdering: Den framlagde avtala mellom kommunane er stort sett ei oppfylgjing av intensjonsavtala som vart vedteke i dei 6 samarbeidskommunane. Nes kommune har kome med konkrete innspel til avtaleteksten. Dette er gjennomgått og drøfta i felles møte mellom rådmennene. Ein del av innspela er teke til fylgje, og avtala er endra på nokre punkt. Det er presisert at samarbeidskommunane kan nytta det antalet døgnplassar som tilsvarar innbetalt halvt ø-hjelps tilskot, utan kostnad og uavhengig av type innlegging. Dei vesentlege endringane i høve intensjonsavtala, er punkt 8 Varighet og oppseiing. Avtala legg no opp til ei oppseiingstid for den enkelte kommune på 3 år. I avtala med VVHF har ein eit perspektiv på 25 år på dette samarbeidet. Samarbeidet mellom kommunane bør derfor ha eit perspektiv på minimum 3 år. Det er viktig å halde fram at eit slikt samarbeid kjem på bakgrunn av eit ynskje om å løyse felles utfordringar og gjere Hallingdal sterkare til å møte den utviklinga som er varsla i samhandlingsreforma. Kommunane må rekne med å få stadig større faglege utfordringar overført frå spesialisthelsetenesta i åra frametter. Det er umogleg å sjå alle konsekvensar av eit så stort samarbeid i forkant og det vil nok bli diskusjonar framover. Men samarbeidet er bygt på gjensidig tillit mellom partane og eit oppriktig ynskje om å få til gode løysingar i fellesskap. For at vilkåra skal bli like for alle dei 6 kommunane, må denne avtala vedtakast likelydande i alle kommunestyra. 28

29 Rådmannen rår til at kommunestyret vedtek framlegget til avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommunestyre godkjenner avtale datert 18. november om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlige samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtala for at vedtaket skal vera gylding 29

30 93/13 Budsjettendringer - Flå kommune 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 153 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Det foretatt budsjettendringer på ansvarsområdene 0100 rådmann, 1000 rådmann, 1100 personal, 1500 NAV, 2300 skole, 2500 barnehage, 3600 helse, 5000 kultur og 6500 tekniske tjenester. Rådmannens innstilling: Ansvarsområdene 0100 rådmann og 1000 rådmann Økning Reduksjon/økning Overføring staten Overføring staten Møtegodtgjørelse Sykelønnsrefusjon Møtegodtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd KLP Møtegodtgjørelse folkevalgte Bevertning Kjøp fra andre Annen utgiftsdekning Opplæring Informasjon Stillingsannonser Skyss/kostgodtgjø relse Overtid Eiendomsskatt Møtegodtgjørelse Kontormateriell Informasjon Kontormateriell Overføringer andre Eiendomsskatt Kontormateriell Kjøp fra andre Kjøp fra IKS Fastlønn Statlige overføringer Eiendomsskatt Pensjonsinnskudd KLP Stillingsannonser Informasjon Andre tjenester Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Inntekts- og formueskatt

31 Overføring andre Kontingenter Velferdstiltak ansatte Opplæring Annen utgiftsdekning Opplæring Kjøp andre Kontingenter Kontingenter Overføringer andre IT-utstyr Purregebyr Kontormateriell Kontormateriell Telefontjenester Opplæring Andre statstilskudd Kontingenter Avgiftspliktig salg Kjøp andre Kjøp fra andre kommuner Kjøp fra andre Serviceavtaler Avgiftspliktig salg Kjøp andre Annet forbruksmateriell Avgiftspliktig salg Refusjon kommuner Opplæring Opplæring Overføring andre Kontingenter Overføring andre Kjøp andre Overføring andre Avgiftspliktig salg Fastlønn Lønn tillitsvalgte Bevertning Møtegodtgjørelse Overføring andre Avgiftspliktig salg Fastlønn Sykelønnsrefusjon Annet forbruksmateriell Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjons refusjon Fastlønn Avgiftspliktig salg Pensjonsinnskudd KLP Annet forbruksmateriell Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Serviceavtaler Diverse avgifter Andre tjenester Skyss/kostgodtgj Fastlønn Opplæring Avgiftspliktig salg Pensjonsinnskudd KLP Opplæring Arbeidsgiveravgift Avgiftspliktig salg Kjøp andre Overføringer staten Avgiftspliktig salg Avgiftspliktig salg Andre tjenester Avgiftspliktig salg Overføring staten Avgiftspliktig salg

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller e-post postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller e-post postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller e-post postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 17.12.2013 kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl. 10:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 1 INNHOLD: SAKSFREMSTILLING... 3 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN... 15 POLITISK ORGANISERING... 17 STRATEGISKE UTFORDRINGER...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 26.11.2013 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.12.2008 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2014

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 MARS 2015 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 19.05.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer