Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.10."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A Krav om refusjon av utgifter, masterprogram i demokratibygging Krav om refusjon av utgifter, masterprogram i demokratibygging N 2013/ / /JALER Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2120/MAHA Jannicke Lervik-Kristensen 1501/JALER Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet Administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet / / /OD 210 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine Moe 1101/TRM Fast tilsetting som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet - - Fast tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /NGE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O ide: 1 av 71

2 Fast tilsetting som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet - øknad om fast tilsetting for timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2012/ / /NGE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O Opprykk til professor - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse 2013/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arve ennesvik 1101/ARE Fast stillingsutvidelse som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet % fast stillingsutvidelse som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet 2013/ / /ARO offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O Fast stillingsutvidelse som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet - - Ber om fast stillingsutvidelse - 35 % 2013/ / /ARO offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O ide: 2 av 71

3 Fast tilsetting som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet - - Fast tilsetting i stilling som timelærer ved Griegakademiet 2013/ / /ARO offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O Fast stillingsutvidelse som timelærer/førsteamanuensis ved Griegakademiet - - Krav om 10 % fast stillingsutvidelse 2013/ / /ARO offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O Ledig stilling som førsteamanuensis i latin - tilsetting uten utlysning - Krav om fast tilsetting 2013/ / /MED offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mette Dalhaug 1101/MED Opprykk til professor etter kompetanse - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse 2013/ / /MAGL offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arve ennesvik 1101/ARE ide: 3 av 71

4 Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse 2012/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i fransk lingvistikk ved nstitutt for framandspråk Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fransk lingvistikk ved nstitutt for framandspråk 2012/ / /ART offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bente Bolstad 1101/BEBO Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse 2012/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: usanne Ostendorf 1101/O øknad om opprykk til dosent - Opprykk til dosent 2012/ / /ARE nnateke offentlegheit iht. offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arve ennesvik 1101/ARE ide: 4 av 71

5 Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i moderne kinesisk språk ved nstitutt for fremmedspråk Tilsetting i to førstestillingar på kinesiskfaget ved nstitutt for framandspråk / / /ART offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bente Bolstad 1101/BEBO ersonlig opprykk til professor 2. gangs behandling - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse 2012/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arve ennesvik 1101/ARE Anmodning om midlertidig tilsetting som overingeniør ved niversitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger - midlertidig tilsetting som forsker ved niversitetsmuseet i Bergen - De naturhistoriske samlinger N 2011/ / /LEM offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/M TE organisasjonsavdelingen Linda Emdal 3440/LEM ublisering jobbnorge - utlysningstekst norsk Tilsettingssak - rofessor /førsteamanuensis (20 % bistilling, mellombels) i ortopedisk kirurgi ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet X 2013/ / /RWA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ris Karina Walle 1301/RWA ide: 5 av 71

6 Arealplan for ib, kommentar fra Det humanistiske fakultet Byggeprosjekter ved ib - arealplan 2008/ / /MOV 030 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine Moe 1101/TRM Tilsetting i stilling som førsteamenuensis i nordisk litteratur Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 2012/ / /F offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Margrethe Gloppestad 1101/MAGL Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse 2012/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Margrethe Gloppestad 1101/MAGL Oversendelse av sak til Tilsettingsrådet for administrative stillinger - saksfremstilling - Oppsigelse N 2013/ / /JAKN T Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2190/LAM TE Jan Frode Knarvik 2190/JAKN ide: 6 av 71

7 Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk Høring om forslag til revisjon av nasjonal veiledning for bedømming av søkere til professorater og nasjonale professoropprykk 2012/ / /MED 008 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mette Dalhaug 1101/MED Opptakstall ved HF høsten 2013 Opptak til HF 2013 høst 2013/ / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Maj Brit den 1101/MA Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i fagdidaktikk i historie ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fagdidaktikk i historie ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /BRH offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arve ennesvik 1101/ARE Mandat for arbeidsgruppe Gjennomgang av kursporteføljen for forskerkurs ved Det medisinsk-odontologiske fakultet X 2013/ / /TOOL 013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Torunn Hole Olsnes 1301/TOOL ide: 7 av 71

8 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling h.d.-graden - Edit Bugge 2008/ / /N offl. 5, 1. ledd 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nni Karin tvik 1101/N Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet, mandat for prosjektgruppen Administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet / / /OD 210 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine Moe 1101/TRM Ber om forlengelse av vikariat som førsteamanuensis (50 %) ved Klinisk institutt 1 - tilsetting som vikar 50% ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /JO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ELW Eli Kristine Winther 1324/ELW Melding om ugyldig eksamensmelding V-13 Tilrettelegging av undervisning/studie - Tilpasset utdanningsplan 2013/ / /LEG 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1600/LEG ide: 8 av 71

9 Forlengelse av stipendiatperiode - Forlengelse av stipendperiode 2012/ / /F T Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1101/MAGL Grunngjeving frå institutt og kst fak.dir. Tilsetjingssak: Administrativ leiar (prosjektleiar) 20% mellombels eksterntfinansiert stilling, ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet X 2013/ / /ELØ offl. 14, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ Grunngjeving frå inst. og kst. fak.dir. Tilsetjingssak: tatistikar 20 % mellombels stilling, Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet X 2013/ / /ELØ offl. 14, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ ide: 9 av 71

10 Tilbud om stilling som avdelingsingeniør (engelsk) - Tilsettingssak: Avdelingsingeniør midlertidig eksternfinasiert, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt / /2013 Exempted from public disclosure, cf. offl. 23, 1. ledd /ELR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Trung Ha niversitetet i Bergen 1301/ELR Opptak til forskerutdanningen ved ib h.d.-kandidat Line Marie ørsdal 2013/ / /YNBR 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Line Marie ørsdal niversitetet i Bergen 1501/YNBR Oppnevning av Likestillingskomiteen ved ib Likestillingskomiteen ved ib / / /MOV 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nyoppnevnte medlemmer og varamedlemmer niversitetet i Bergen 2120/MOV ide: 10 av 71

11 Oppnevning av medlemmer i Redelighetsutvalget ved ib Redelighetsutvalget / / /MOV 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nyoppnevnte medlemmer niversitetet i Bergen 2120/MOV Opptak til forskerutdanningen ved ib h.d.-kandidat Tarje versen Wanvik 2013/ / /YNBR 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tarje versen Wanvik niversitetet i Bergen 1501/YNBR nnstilling: 50 % fast stilling som instruktørtannpleier Tilsetting: instruktørtannpleiar (50 %, fast) ved nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /BEAØ offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beate tølen 1301/BEAØ TE Mottaker ersonal- og 2190/LAM TE organisasjonsavdelingen Beate tølen 1319/BEAØ ide: 11 av 71

12 tlysing av stilling som postdoktor ved FF/CMAC Tilsetjingssak: ostdoktor, FF/CMAC, nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /ELØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ TE Eldbjørg anden øvik 1326/ELØ Ber om utlysning av stilling som senioringeniør (midlertidig, 50 %) ved nstitutt for klinisk odontologi Tilsetting - enioringeniør ( 50 %, midlertidig) ved nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /BEAØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beate tølen 1301/BEAØ Beate tølen 1319/BEAØ Approval of thesis and appointing of opponents Doktorgrad (hd) - Alexander Mtemi Tungu 2010/ / /MAR 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Karl-Christian Nordby Mottaker Mottaker Mottaker Anne Kristin Møller Fell Einar Thorsen Alexander Mtemi tungu niversitetet i Bergen 1301/KARVA ide: 12 av 71

13 Kursportefølje ph.d.-programmet: Oppnevning av komité Gjennomgang av kursporteføljen for forskerkurs ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /TOOL 013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gülen Arslan Lied Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Jarle Rørvik Marion Kusche-Gullberg Astrid Blystad Jørn V agen Kathrine karstein niversitetet i Bergen 1301/TOOL Justering av minimumstid mellom innlevering og disputas og presisering om ferieavvikling raktiske doktorgradsrutiner ved Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2011/ / /TOOL 470 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/MAR TE Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/J Mottaker Klinisk institutt /MARMY Mottaker Klinisk institutt /ÅA Mottaker nstitutt for global helse og 1326/KN samfunnsmedisin Torunn Hole Olsnes 1301/TOOL Tildeling av opprykk til professor - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse, søknadsrunde / / /KARHE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hans Frode toraas niversitetet i Bergen 2190/M ide: 13 av 71

14 Oversendelse av tema for prøveforelesning h.d.-graden - Claus Halberg 2008/ / /N 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Claus Halberg niversitetet i Bergen 1174/O Opptak til forskerutdanningen ved ib h.d.-kandidat Gunhild Ring Olsen 2013/ / /YNBR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gunhild Ring Olsen niversitetet i Bergen 1501/YNBR Gjennomgang av økonomiforvaltningen i nnovest og Helse Bergen Gjennomgang av økonomiforvaltningen i nnovest og Helse Bergen X 2013/ / /KA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ØRH teinar Vestad 2170/VE Ber om parafering Material Transfer Agreement - Materiale til CNC - nstitutt for biomedisin, Donald Gullberg N 2013/ / /KRKJ 482 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/ODÅ Kristin Egset Kjøde 2160/KRKJ ide: 14 av 71

15 Ber om parafering Material Transfer Agreement - Materiale til nstitute og Gene Tecnology, Tallinn Technical niversity - nstitutt for biomedisin, Donald Gullberg N 2013/ / /KRKJ 482 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/ODÅ Kristin Egset Kjøde 2160/KRKJ Midlertidig tilsetting som overingeniør - midlertidig tilsetting som forsker ved niversitetsmuseet i Bergen - De naturhistoriske samlinger 2011/ / /LEM offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Brith Natlandsmyr niversitetet i Bergen 2190/M Tilsettingsrådets sak nr. 186/13 - eksjonssjef ved Det medisinsk- odontologiske fakultet Tilsettingssak: eksjonssjef ved tudieseksjonen, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /BEAØ offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/EVR TE Laurice-olveig Majlaton Høie 2190/LAM ide: 15 av 71

16 Ber om vurdering av forslag til plan tudieprogresjon - odontologistudiet N 2013/ / /B Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Klinisk institutt /M TE Mottaker Klinisk institutt /M TE Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/MARA NN 0 Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/GRLA iri F. Bjerkestrand 1301/B Ber om utbetaling - nna Golubovych Honorar for gjesteforelesning ved nstitutt for fremmedspråk N 2013/ / /KR offl. 25, 1. ledd 233 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/VW TE Kristin Torp kogedal 1120/KR Ber om ekstra utbetaling - Mihaela Kvamme Honorar for ekstra arbeid (EV) - nstitutt for fremmedspråk N 2012/ / /KR offl. 25, 1. ledd 233 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vigdis N. Westgaard 1101/VW Kristin Torp kogedal 1120/KR ide: 16 av 71

17 Tilbud om stipendiatstilling ved nstitutt for økonomi Tilsettingssak - tipendiat ved nstitutt for økonomi 2013/ / /BEAMO offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tom Grimstvedt Meling niversitetet i Bergen 1501/BEAMO Tilbud om stipendiatstilling ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Tilsettingssak - tipendiat ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap knyttet til demokrati og rettsstat 2013/ / /BEAMO offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helge Renå niversitetet i Bergen 1501/BEAMO Tilbud om stipendiatstilling ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Tilsettingssak - tipendiat ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap knyttet til demokrati og rettsstat 2013/ / /BEAMO offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Johannes andvik Førde niversitetet i Bergen 1501/BEAMO økerlister tlysing av stilling som administrasjonskonsulent ved nstitutt for framandspråk (2013) X 2013/ / /ART Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/BEBO Anne Hestnes 1120/ANNHE ide: 17 av 71

18 Tilbud om fast stilling som førstekonsulent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Tilsettingssak - førstekonsulent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fast 2013/ / /LAE kkje offentleg iht. offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Victoria usanne Nydegger chrøder niversitetet i Bergen 1501/TBO Ber om utbetaling - Oksana Dovgopolova Honorar for gjesteforelesning ved nstitutt for fremmedspråk N 2013/ / /KR offl. 25, 1. ledd 233 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/VW TE Kristin Torp kogedal 1120/KR økerlister Tilsetting i fast lektorstilling (50 prosent) på arabisk ved nstitutt for framandspråk X 2013/ / /ART Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/BEBO Anne Hestnes 1120/ANNHE økerlister Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i engelsk lingvistikk (2013) ved nstitutt for framandspråk X 2013/ / /ART Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/BEBO Anne Hestnes 1120/ANNHE ide: 18 av 71

19 Manglende opplysninger refusjonskrav - Tilrettelegging for yrkesrettet attføring 2006/ / /LAE T kkje offentleg iht. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1501/TBO var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Torjus Kallekleiv niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Alexandra Michel niversitetet i Bergen ide: 19 av 71

20 var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Johannes Maaseide niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mathilde Næss Hansen niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker imen Kristoffer Andersen niversitetet i Bergen ide: 20 av 71

21 var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Medina Bajrektarevic niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Amalia Roselin Karlsen niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vivian Lau niversitetet i Bergen ide: 21 av 71

22 var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aleksandra Totland Haugen niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker na Christine Eide niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helene Viktoria Berge niversitetet i Bergen ide: 22 av 71

23 var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Askill Westre niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Regine æther niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gunnbjørg Johannessen niversitetet i Bergen ide: 23 av 71

24 var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Guro Rongevær Hopland niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var ørvig kogheim niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hallvard Andreas Hagen niversitetet i Bergen ide: 24 av 71

25 var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marthe erck-hanssen niversitetet i Bergen var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dan-Henrik Fonnes niversitetet i Bergen Midlertidig tilsetting som undervisningsassistent nidervisinngsassistenter, institutt for informasjons- og medievitenskap. 2013/ / /TBO kkje offentleg iht. offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marie Koksvik Thorsen niversitetet i Bergen 1501/TBO var på søknad om tilrettelegging ved eksamen H13 J Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2009/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/MARM ide: 25 av 71

26 var på søknad om tilrettelegging ved eksamen H13 J Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/MARM Meldingen om avbrutt studium er registrert Avbrutt studium 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mari Hanssen niversitetet i Bergen 1101/ELHJ Godkjenning fra tilsettingsrådet Tilsetting i stilling som stipendiat i mellomalderfilologi ved nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier X 2013/ / /F Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Margrethe Gloppestad 1101/MAGL var på søknad om vurderingsmelding etter fristen Vurderingsmelding etter fristen 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lisbeth Lykke Neteland niversitetet i Bergen 1101/ELHJ ide: 26 av 71

27 var på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 - JR Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2010/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/MARM Høyringssvar frå AHKR - arealplan for HF Generelt - areal/økonomi - HF N 2010/ / /ARTH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ARTH TE Arnhild Thorseth 1101/ARTH Retur av sakkyndig vurdering - tipendiat ved nstitutt for økonomi Tilsettingssak - tipendiat ved nstitutt for økonomi 2013/ / /BEAMO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til den sakkyndige komité Mottaker Mottaker Kjell Erik Lommerud ngeborg olli niversitetet i Bergen 1501/BEAMO Oppdatert informasjon om prøveforelesning og disputasdag h.d.-graden - Claus Halberg 2008/ / /N 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Claus Halberg niversitetet i Bergen 1174/O ide: 27 av 71

28 var på søknad om vurderingmelding etter fristen Vurderingmelding etter fristen 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristin Dahl Haugan niversitetet i Bergen 1101/ELHJ øknad om stand ved Det humanistiske fakultet tand ved Det humanistiske fakultet 2013/ / /ARTH 039 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ARTH Raftostiftelsen v/ Liv nni tuhaug Melding om avbrutt studium Avbrutt studium 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ELHJ B 2 Aleksandra Fredriksen øknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 169 usanne Bakken Westre ide: 28 av 71

29 var på søknad om tilrettelegging ved eksamen H-13 V Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2012/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/ER øknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 168 William Emelius Værnes Klage på sensurvedtak - NOM Klage på sensurvedtak - NOM 2013/ / /MA 375 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MA ide: 29 av 71

30 Bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen Doktorgrad (hd) - usanne M. ørensen Hernes 2007/ / /MAR 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MAR B 16 Torgeir Bruun Wyller vein Arne Nordbø Anette Hylen Ranhoff Fremdriftsplan tsatt innlevering av masteroppgave i spansk og latinamerikastudier X 2013/ / /ANNO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anna Kristina olster 1120/ANNO ttalelse fra VT angående kurs i vitenskapsteori h.d.-kandidat Gunhild Ring Olsen X 2013/ / /YNBR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Yngve Brynjulfsen 1501/YNBR øknad om opptak til oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk og periodonti Opptak til odontologisk spesialistutdanning / / /NLA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1319/NLA Hege teen hanor ide: 30 av 71

31 øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 MOFA Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER B 2 øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 HF Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2011/ / /MARM 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER øknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen Doktorgrad (hd) - Hildur kuladottir 2012/ / /MAR 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/KARVA TE Hildur kuladottir øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 MN Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2012/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER ide: 31 av 71

32 øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 YFA Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2012/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER øknad om opptak til oral kirurgi og oral medisin Opptak til odontologisk spesialistutdanning / / /NLA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1319/NLA Mindaugas Brukas var på søknad om tilrettelegging ved eksamen H-13 J Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2008/ / /V 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/ER Karakterutskrift Delstudium i utlandet 2012/ / /NAG offl. 26, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/ELTJ TE niversity of Dundee ide: 32 av 71

33 øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 YFA Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER Angående støtte til Vik tøtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjoner X 2011/ / /YNBR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Åse Netland Rolland 1501/ÅN Yngve Brynjulfsen 1501/YNBR ublisert utlysningstekst - norsk tlysing av vikariat på russisk våren 2014-våren 2015 X 2013/ / /ART Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bente Bolstad 1101/BEBO Meldingen om avbrutt studium er registrert Avbrutt studium 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Liv Olene Lode niversitetet i Bergen 1101/ELHJ ide: 33 av 71

34 Vedrørende endelig godkjenning av utenlandsstudier og bekreftelse på oppnådd grad Delstudium i utlandet 2012/ / /NAG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/ELTJ TE Ane Kallmyr Lerheim øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 YFA Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2012/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker William Emelius Værnes niversitetet i Bergen Meldingen om avbrutt studium er registrert Avbrutt studium 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aleksandra Fredriksen niversitetet i Bergen 1101/ELHJ ide: 34 av 71

35 var på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten / /2013 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker usanne Bakken Westre niversitetet i Bergen Oppnevning av bedømmelseskomité - Eirik Holmøyvik Det juridiske fakultetet - Bedømmelseskomité - personlig opprykk til professor - søknadsrunden 2013 X 2013/ / /YA 222 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ynne Alne 1600/YA øknad om tilrettelegging ved eksamen H-13 J Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2010/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER var på søknad om godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av utdanning 2013/ / /BGR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jannicke Michelsen Laberg niversitetet i Bergen 1501/BGR ide: 35 av 71

36 var på søknad om tilrettelegging ved eksamen H-13 J Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2010/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/ER Bacheloroppgave Dierkes Recommendations for use of enteral nutrition in K, A and candinavia Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes Bacheloroppgave Dierkes Dietary assessment in different birth cohorts characterization of methods, relevance for outcomes and conclusions Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes ide: 36 av 71

37 Komplett dokumentasjon for nivax prosjektleder Rebecca Cox E-F7 HEALTH-2013-NNOVATON-1 roject " A 'niversal' nfluenza Vaccine through ynthetic, Dendritic Cell. Targeted, elf-replicating RNA Vaccines" V koordinator N 2013/ / /LG 482 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Klinisk institutt /YMY Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Mottaker Økonomiavdelingen 2170/KAE Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Ettersendt dokumentasjon øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 YFA 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER TE Bacheloroppgave Dierkes Maternal dietary status and micronutrient content in human milk Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes ide: 37 av 71

38 var på søknad om godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av utdanning 2013/ / /BGR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ane Frogner Haustavik niversitetet i Bergen 1501/BGR Ettersendt dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2010/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER TE Ettersendt dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2009/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER TE Oversendelsesbrev - bedømmelse Tilsettingssak - rofessor /førsteamanuensis (20 % bistilling, midl.) i medisin (smertebehandling og palliativ medisin) ved Klinisk instiutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /RWA offl. 25, 1. ledd 215 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/RWA Fra sakkyndig komite ide: 38 av 71

39 Ettersendt dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER øknad om foreldrepermisjon (AGA skjema 77882). Anbefalt av instituttet Foreldrepermisjon, nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011/ / /LV T Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/LV B 8 Ettersendt dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER TE Videre studieprogresjon - medisinstudiet tudieprogresjon - medisinstudiet 2013/ / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MA B 4 ide: 39 av 71

40 Bacheloroppgave Dierkes Oral dryness, polypharmacy and nutritional status - what is the association? Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 MN Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2009/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 V Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER Bacheloroppgave Dierkes Dietary sources of n3 fatty acids: past and present Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes ide: 40 av 71

41 Ettersendt dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2012/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER TE Dokumentasjon Endring av utdanningsplan - rofesjonsstudiet 2008/ / /TORAL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MA Bacheloroppgave Bjørndal Helseeffekt av marine bioaktive komponenter som kosttilskudd til unge, friske mennesker Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Bodlo Bjørndal øknad om tilrettelegging ved eksamen H-13 J Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER ide: 41 av 71

42 øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 HF Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2011/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER var på søknad om tilrettelegging ved eksamen H13 J Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2010/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/ER øknad om oppstartsmidler til tprøvningsenhet for friske frivillige Forskningsenhet for friske frivillige, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /GJB 407 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bergen medisinske forskningsstiftelse niversitetet i Bergen 1301/GJB Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 2013/ / /EV T Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2190/BEE ide: 42 av 71

43 Bacheloroppgave Dierkes revalence of enteral nutrition in Europe Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes varskjema - tipendiat, Geofysisk institutt 2013/ / /TERE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/ANEDA TE Anne Morée Opplysningsskjema - tipendiat, Geofysisk institutt 2013/ / /TERE offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/ANEDA TE Anne Morée Bacheloroppgave Dierkes Effect of treatment with liraglutide on weight Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes ide: 43 av 71

44 Tilsvar i sak Mistanke om fusk på MED202 edagogikk / / /MO X 525 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1164/MO Klage på sensurvedtak J112 V-13 kontinuasjonseksamen Klage på sensurvedtak J112 V-13 kontinuasjonseksamen 2013/ / /KARE 375 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/KARE Forslag til kandidat til Kong Olav V.s kreftforskningsfonds pris 2014 Kong Olav Vs Kreftforskningsfondspris 2007/ / /BJAA O offl. 26, 2. ledd 225 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/TOOL er Bakke Bacheloroppgave Gjessing roteininntak og muskeloppbygging hos eldre Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Hanne Rosendahl Gjessing ide: 44 av 71

45 Bacheloroppgave Gudbrandsen Langtidseffekter av bariatrisk kirurgi Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Oddrun Gudbrandsen Bacheloroppgave Gudbrandsen Hvordan går det med barn med fedme når de blir voksne Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Oddrun Gudbrandsen Masteroppgave Dierkes nflammasjon og ernæring etter hoftebrudd Tema til masteroppgave i human og klinisk ernæring 14/15 og til bacheloroppgave våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes øknad om innpassing/godkjenning Forhåndsgodkjenning/innpassing av delstudium i utlandet (niversity of ydney, Australia) 2012/ / /GBRN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/NO B 4 Kristina trand ide: 45 av 71

46 øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 YFA Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2013/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER øknad om innpassing av ekstern norsk utdanning nnpassing 2013/ / /LEG offl. 26, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/LEG norre tandish Norheim Masteroppgave Dierkes Kostholdet til hoftebruddpasienter Tema til masteroppgave i human og klinisk ernæring 14/15 og til bacheloroppgave våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes Masteroppgave Dierkes Assessment of nutritional status in patients with chronic kidney disease Tema til masteroppgave i human og klinisk ernæring 14/15 og til bacheloroppgave våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Jutta Dierkes ide: 46 av 71

47 Masteroppgave Hausken ltralyd funksjonsundersøkelse Tema til masteroppgave i human og klinisk ernæring 14/15 og til bacheloroppgave våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Trygve Hausken Bacheloroppgave Hausken Betydning av ernæring for overlevelse, morbiditet og livskvalitet hos pasienter med kreft i mage tarm kanalen Forslag til bacheloroppgaver i human ernæring, våren / / /GRAK 331 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/GRAK TE Trygve Hausken Rapportering om klager på læringsmiljøet våren 2013 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rapportering om klager på læringsmiljøet X 2012/ / /RG 502 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ren gesund 2180/RG Hilde Marie Rognås 1501/HRO Dokumentasjon ved fravær ved eksamen J131 H-13 Gyldig fravær ved eksamen H-13 - Det juridiske fakultet 2013/ / /ANT 379 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/N ide: 47 av 71

48 nnstilling hd-grad Tonje Nesse Forland, nstitutt for fysikk og teknologi 2006/ / /TEF 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/ANRO TE Tatyana Kuznetsova m/fl. øknad om tilrettelegging ved eksamen H13 YFA Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2011/ / /ER 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/ER øknad om internovergang nternovergang 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ELHJ Thomas Nordbø-Rasmussen akkyndig vurdering Tilsettingssak - tipendiat ved nstitutt for økonomi 2013/ / /BEAMO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/BEAMO TE Den sakkyndige komité ide: 48 av 71

49 nnberetning hd-grad Mahdi oor Mohammadi, nstitutt for fysikk og teknologi 2008/ / /TEF 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/ANRO Gerald Eigen m/fl. Konferanse om fadderuken 13. februar, 2014 i Oslo nvitasjoner til konferanser, møter og kurs / / /ARR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/TOM Akan kompetansesenter ermisjon fra medisinstudiet våren 2014 tudieprogresjon - medisinstudiet 2010/ / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MA B 6 Tobias torhaug Kopi av innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Tilsettingssak: ostdoktorstilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, KG Jebsen enter for sykoseforskning 2013/ / /ELR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1325/ELR TE tlendingsdirektoratet ide: 49 av 71

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013.

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 20.01.2014 Skjema for tilsetting - Stipendiat, nstitutt

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 26.05.2014 Oppnevning av utvalg for gjennomgåelse

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 10.02.2015 Årshjul for forsknings- og forskerutdanningssaker 2013 - til behandling

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014.

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 01.07.2014 Referat fra møte i instituttrådet ved nstitutt for

Detaljer

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09.

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.09.2014 Endringer i emnevalg, Rekand aksbehandling av utreisende Erasmus-studenter

Detaljer

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 25.07.2013 Dekning av salær for advokater i fuskesaker Dekning av salær

Detaljer

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 07.08.2014 Ber om utlysning av stilling som seksjonstannhelsesekretær

Detaljer

Journaldato: 10.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.

Journaldato: 10.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 23.07.2015 ANK-2246-14 Varsel om tildeling Coor ervice Management A ANK-2246-14

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Dok.dato: 11.03.2010. Klassering: Dok.dato: 20.05.2010. Klassering: 212.2 HF HPA/IBJORGEN. Dok.dato: 11.12.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 11.03.2010. Klassering: Dok.dato: 20.05.2010. Klassering: 212.2 HF HPA/IBJORGEN. Dok.dato: 11.12.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011-8.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 11.05.2011 Følgebrev til S for søknad om LLP/Erasmusmidler for 2010/2011 Søknad om Erasmusmobilitetsmidler

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale mellom UiO fakultetene HF, MN, SV og UV om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse. Arbeidsgiverundersøkelsen 2010

Offentlig journal. Signert avtale mellom UiO fakultetene HF, MN, SV og UV om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse. Arbeidsgiverundersøkelsen 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.6.2011-12.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.06.2011 Signert avtale mellom io fakultetene HF, MN, og V om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse Arbeidsgiverundersøkelsen

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-22.6.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 08.07.2014 Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015 H Fakultetsinterne Fo-søknader 2014-2015

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer