Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A Årshjul for forsknings- og forskerutdanningssaker til behandling i FF - sak 08/13 Årshjul for forskning og forskerutdanning rogramutvalget for forskerutdanningen og Forsknings- og forskerutdanningsutvalget FF 2013/ / /HEGR 022 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Kristin L Aanstad 1700/AAA ak 38/14 - Møte i ndervisningsutvalget ved Justering av emnebeskrivelsene til MAYK330 Masteroppgave i psykologi (30 ) MAYK360 Masteroppgave i psykologi (60 ) ndervisningsplanlegging for emner på master i psykologi våren / / /VAH 330 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vanja Haugland 1700/VAH tans i tilsettingsprosess Tilsettingssak - Førsteamanuensis i anvendt og beregningsorientert matematikk, Matematisk institutt 2013/ / /MAR Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hilde Lindtner 1201/BEJ TE Marie korpa ilsen 1211/MAR ide: 1 av 81

2 Approval of elements of the training component in the hd rogramme Doktorgrad (hd) - Mbazingwa Fikeni enkoro 2012/ / /AEME 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mbazingwa Fikeni enkoro 1301/MM Temporary position as postdoctoral fellow - offer of employment ostdoktor, midlertidig, Molekylærbiologisk institutt 2014/ / /ADGR Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Olena Dobrovolska 1201/ATE Letter accompanying the amendment to the law student exchange agreement between the niversity of Bergen and the niversity of llinois amarbeid med niversity of llinois 2014/ / /TØ 306 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Christine Renshaw, Assistant Director 2180/EA Angående delvis signert tillegg til allerede signert studentutvekslingsavtale med niversity of llinois amarbeid med niversity of llinois 2014/ / /TØ 306 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tore Tungodden 2120/TOT edelina aydenova 2180/EA ide: 2 av 81

3 Letter accompanying the signed Memorandum of Agreement between the niversity of Bergen and American niversity Washington DC amarbeidsavtale med American niversity Washington DC 2014/ / /TØ 306 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Theresa Kaiser 2180/EA Angående samarbeidsavtale med American niversity Washington, College of Law amarbeidsavtale med American niversity Washington DC 2014/ / /TØ 306 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tore Tungodden 2120/TOT edelina aydenova 2180/EA Avviksmelding Orientering om prosjekt 2014/ / /LE 482 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Datatilsynet 2120/LE ntervjurapport - førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk Tilsettingssak - Førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk 2014/ / /BEAMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anita Helen purkeland 1501/A ide: 3 av 81

4 Tilsetting universitetslektor (20 %, vikar) - Tilsettingssak: niversitetslektor (vikar, 20 %) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kjersti Lea 1301/AB øknad om støtte til nternasjonal dag 2015 ved Det psykologiske fakultet nternasjonal uke søknader om økonomisk støtte 2014/ / /TOK Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker tudieadministrativ avdeling 2180/TOK Ellen Meyer Hoff 1700/ELLHO nnkalling til møte vedrørende studierett på Master i psykologi høsten 2014 Endring av utdanningsplan 2014/ / /HEY T 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vanja Haugland 1700/VAH var på søknad om permisjon fra masterprogram i kjemi øknad om permisjon fra masterprogram i kjemi, Kjemisk institutt 2015/3-2 26/ /LA 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rawan Khalil Hasan Alfahmawi 1231/LA ide: 4 av 81

5 Klage på avslag av dispensasjonssøknad om frivillig gjentak av bestått eksamen - oversendelse til Den sentrale klagenemnd Klagesak - Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra eksamensreglement 2014/ / /MAW 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Maud Hansen 2120/MAHA Magnus Wiig 1600/MAW Anbefaling av opptak h.d.-grad Eliana Ruiz Martinez, nstitutt for biologi 2014/ / /TOMT 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristin Kalvik 1201/KRKA TE Tommy trand 1260/TOMT Ber om tilsetting som prosjektleder/forsker - Forsker, nstitutt for fysikk og teknologi 2014/ / /ELE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anette tevnebø 1201/ATE TE Elin edersen 1224/ELE Anbefaling av opptak h.d.-grad Martina Galatea Castelli, nstitutt for biologi 2014/ / /TOMT 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristin Kalvik 1201/KRKA TE Tommy trand 1260/TOMT ide: 5 av 81

6 Anbefaling av søknad om opptak h.d. grad Hasan Arsin, nstitutt for biologi 2015/ / /TOMT 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristin Kalvik 1201/KRKA TE Tommy trand 1260/TOMT Bekreftelse av oppsigelse - Oppsigelse av stilling som førsteamanuensis, nstitutt for biologi 2014/ / /LV Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jennifer Devine 1201/HL Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H 14 Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/A TE Birthe Gjerdevik 1201/BG Klage på karakterfastsetting i MAMAT647 - H 14 Klage på karakterfastsetting i MAMAT647 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Matematisk institutt 1211/EAR TE Birthe Gjerdevik 1201/BG ide: 6 av 81

7 Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H 14 Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/A TE Birthe Gjerdevik 1201/BG var på søknad om endret studieløp grunnet nedlagt emne (GEOV215) øknad om endret studieløp grunnet nedlagt emne (GEOV215) 2015/ / /KAE 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker etter æss Guldbrandsøy 1250/KAE Varsling om opphør av midlertidig tilsettingsforhold - Førsteamanuensis, midlertidig, nstitutt for geovitenskap 2014/ / /BJE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jiri lama 1201/HL Klage på karakterfastsetting i BO102 - H 14 Klage på karakterfastsetting i BO102 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/BERE Birthe Gjerdevik 1201/BG ide: 7 av 81

8 Klage på karakterfastsetting i KJEM210 - H 14 Klage på karakterfastsetting i KJEM210 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kjemisk institutt 1231/BE Birthe Gjerdevik 1201/BG Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H 14 Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/A TE Birthe Gjerdevik 1201/BG Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen i J251-2-A. Oversendelse til Den sentrale klagenemnd. Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen - disiplinærforhold 2014/ / /MAW 525 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2120/MAHA Magnus Wiig 1600/MAW Klage på karakterfastsetting i BO102 - H 14 Klage på karakterfastsetting i BO102 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/BERE Birthe Gjerdevik 1201/BG ide: 8 av 81

9 Ber om uttalelse fra FT - Klage på formelle feil ved eksamen i TEK100 - høst 15 Klage på formelle feil ved eksamen 2014/ / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/AK Birthe Gjerdevik 1201/BG Oversender arbeidsavtale - Førsteamanuensis i matematikk (ren matematikk), Matematisk institutt 2015/ / /MAR Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ofia Tirabassi 1201/HL nnstilling - seniorkonsulent (personal) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tilsettingssak - eniorkonsulent (personalkonsulent), fakultetsadministrasjonen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2014/ / /EVL Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/M TE organisasjonsavdelingen Mottaker Anne Marit karsbø 2190/AK TE Tove-Lise tørksen 1201/TO ide: 9 av 81

10 Vedrørende søknad om permisjon uten lønn - permisjon uten lønn, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /HJO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker leana Mihaela Cuida Marthinussen 1319/HJO Brev til BF - rofessor i eksperimentell partikkelfysikk (BF-prosjekt), nstitutt for fysikk og teknologi 2014/ / /ELE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bergens forskningsstiftelse 1201/HL Bekreftelse vikariat som administrasjonssjef - Administrasjonssjef (vikar), nstitutt for informatikk 2015/ / /MARLØ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eva Linde 1201/EVL TE Mari Garaas Løchen 1212/MARLØ Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innstiller Mc ina ylvia Liland til ph.d.-graden h.d.-grad ina ylvia Liland, nstitutt for biologi 2012/ / /TOMT 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngunn Vie kare 2120/ TE Kristin Kalvik 1201/KRKA ide: 10 av 81

11 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innstiller Mc Erik Andreas Hanson til ph.d.-graden hd-grad Erik Andreas Hanson, Matematisk institutt ak/dok nr: 2010/ / /EAR 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngunn Vie kare 2120/ TE Kristin Kalvik 1201/KRKA Endring i ønskede emner øknad om å få avlegge særskilt eksamen (privatist) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2014/ / /BG 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Birthe Gjerdevik 1201/BG Birthe Gjerdevik 1201/BG nnstilling stipendiat i fiskehelse Tilsettingssak - tipendiat i fiskehelse, nstitutt for biologi 2014/ / /VC Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anette Bynes Darcy 1201/AEDA Mottaker Anne Marit karsbø 2190/AK Victoria Chimhutu 1260/VC Forkunnskapskrav OK øknad om å få avlegge særskilt eksamen (privatist) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2014/ / /BG 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Birthe Gjerdevik 1201/BG Birthe Gjerdevik 1201/BG ide: 11 av 81

12 Vedtak - endring av foreldrepermisjon - Fødsels- og omsorgspermisjon ak/dok nr: 2011/ / /ARMO T Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1700/KA øknad om 3 lønnstrinn på B-regulativet - øknad om B-tillegg, nstitutt for geovitenskap 2015/ / /TEER offl. 23, 1. ledd Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tove-Lise tørksen 1201/TO Terje Erstad 1250/TEER ermisjon uten lønn - ermisjon uten lønn, Geofysisk institutt 2014/ / /TERE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lisbeth Håvik 1201/ELF Oppfølgingsplan - ykefraværsoppfølging 2015/ / /GRE T Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1224/GRE ide: 12 av 81

13 Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H 14 Klage på karakterfastsetting i GEOV108 - H / / /BG 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/A TE Birthe Gjerdevik 1201/BG Endret innleveringsfrist, master i programutvikling Mastergrad i programutvikling, utsettelse 2013/ / /MARLØ T 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1212/MARLØ tlysning av midlertidig stilling som førstekonsulent Tilsettingssak - Førstekonsulent (50 % vikar), nstitutt for geovitenskap 2014/ / /BJE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/BJE TE Eva Linde 1201/EVL Midlertidig tilsetting som forsker i klimadynamikk - Forsker, Geofysisk institutt 2015/ / /TERE kkje offentleg iht. Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Laura Ciasto 1201/ATE ide: 13 av 81

14 Referat fra møtet i D nnkallinger/sakslister til og referat fra møter i nformasjons- og drøftingsutvalget (D) M 2014/ / /THTH Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bente Jensen 1201/BEJ Mottaker Kari Elisabeth Lønøy 2190/KEL Bente Jensen 1201/BEJ Oversender arbeidsavtale - Førsteamanuensis, nstitutt for biologi 2015/ / /EVHÅ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Christian Jørgensen 1201/HL øknad, CV o.l. - Førsteamanuensis i matematikk (ren matematikk), Matematisk institutt 2015/ / /MAR Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hilde Lindtner 1201/HL Hilde Lindtner 1201/HL øknad, CV o.l. - Førsteamanuensis, nstitutt for biologi 2015/ / /EVHÅ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hilde Lindtner 1201/HL Hilde Lindtner 1201/HL ide: 14 av 81

15 Ber om utlysning av stilling som postdoktor Tilsettingssak - ostdoktor i geofysikk, nstitutt for geovitenskap 2015/ / /BJE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anette tevnebø 1201/ATE TE Bjørn Arild etersen 1250/BJE Ber om forlengelse av tilsettingsforhold - Avdelingsingeniør, nstitutt for biologi 2014/ / /EVHÅ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eva Linde 1201/EVL TE Eva Beate Hårklau 1260/EVHÅ Arbeidsavtale Tone tokka Timelønnet arbeid, tudieseksjonen M-fakultetet / / /ARO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anniken Birkelund Rotstigen 1201/ARO Arbeidsavtale Hrafnhildur Eva Olafsdottir Timelønnet arbeid, tudieseksjonen M-fakultetet / / /ARO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anniken Birkelund Rotstigen 1201/ARO ide: 15 av 81

16 Arbeidsavtale May-Britt ande Timelønnet arbeid, tudieseksjonen M-fakultetet / / /ARO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anniken Birkelund Rotstigen 1201/ARO Arbeidsavtale Tuva Bakke Timelønnet arbeid, tudieseksjonen M-fakultetet / / /ARO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anniken Birkelund Rotstigen 1201/ARO Forslag til sakkyndig komité Tilsettingssak: Førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi og molekylærbiologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, nstitutt for biomedisin 2014/ / /VØ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1314/VØ var på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved 2014/ / /FO T 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/FO ide: 16 av 81

17 Oppsigelse fra stilling som professor ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Avskjed i nåde 2015/ / /BEAMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Harald ætren 1501/BEAMO Vedrørende søknad om permisjon - ermisjon (verv) 2012/ / /KRMA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eli Tjerandsen 1600/KRMA var på søknad om innpassing av tidligere utdanning i grad nnpassing av tidligere utdanning i grad - Masterprogram i klinisk ernæring 2015/ / /GRAK Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ina Tisthamar 1301/GRAK ide: 17 av 81

18 tlysing av små driftsmidlar 2015 mådriftsmidlar Det humanistiske fakultet 2014/ / /ARTH Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Griegakademiet - nstitutt for musikk 1164/KJT Mottaker nstitutt for arkeologi, historie, kulturog 1122/ARM religionsvitenskap Mottaker nstitutt for filosofi og 1162/TT førstesemesterstudier Mottaker nstitutt for fremmedspråk 1120/JAJ Mottaker nstitutt for lingvistiske, litterære og 1121/HÅ estetiske studier Mottaker enter for kvinne- og kjønnsforskning 1174/TOL Mottaker enter for vitenskapsteori 1175/[fordelt] Arnhild Thorseth 1101/ARTH Forlenging av midlertidig tilsetting - Tilsettingssak: Forsker (midlertidig, 20 %) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ynne Jenum 1301/AB Vedørende lønnsforhandling - 50 % vikariat - korrigert tilbud - Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som universitetslektor ved nstitutt for pedagogikk 2014/ / /ØYLA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vigdis tokker Jensen 1700/VAHJ ide: 18 av 81

19 Vedrørende lønnsforhandling - vikariat 20 % - korrigert tilbud - Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som universitetslektor ved nstitutt for pedagogikk 2014/ / /ØYLA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vigdis tokker Jensen 1700/VAHJ Vedtak i universitetsstyret sak 114/14: Forslag til regler for niversitetsbiblioteket niversitetsbibliotekets styringsorganer 2013/ / /MOV 012 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsbiblioteket 3201/MAM ilje Christine erheim 2120/LE Rapporter fra delprosjekter; Ou-4 lik rekrutterer vi de beste talentene, Ou-5 Digitale tjenester og Ou-6 ervice og kvalitet i sentrale tjenester. Organisasjonsutvikling - Kartlegging av behov for administrative tjenester ved fakultetene 2014/ / /KAF 011 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kari Fuglseth 2120/KAF Rapporter fra delprosjekter, Ou-4 lik rekrutterer vi de beste talentene, Ou-5 Digitale tjenester - fornye, forenkle, forbedre, Ou-6 ervice og kvalitet i sentrale tjenester. Organisasjonsutvikling - Kartlegging av behov for administrative tjenester ved fakultetene 2014/ / /KAF 011 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kari Fuglseth 2120/KAF ide: 19 av 81

20 tlysningstekst Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved nstitutt for sammenliknende politikk 2015/ / /BEAMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad 1501/BEAMO Opplysningsskjema - Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent ved nstitutt for sammenliknende politikk 2015/ / /BEAMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad 1501/BEAMO var på melding om permisjon fra årsstudium i fransk ermisjon fra årsstudium i fransk 2015/ / /MAHJ 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker iri Beate Rolland 1120/MAHJ Tillatelse til å inneha bistilling ved ni Research Rokkansenteret - Bistilling 2008/ / /A Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kjell Vaage 1501/A ide: 20 av 81

21 Tilsetting som forsker (eksternt finansiert) ved nstitutt for biomedisin - Tilsettingssak: Forsker (midlertidig, eksternt finansiert, Jebsensenter, Haavik) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /JH Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rune Kleppe 1301/JH Tillatelse til å inneha bistilling ved ni Research Rokkansenteret - bistilling 2014/ / /A Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Espen Bratberg 1501/A Tillatelse til å inneha bistilling ved ni Rokkan, forlengelse - Bistilling 2007/ / /GE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hans-Tore Hansen 1501/BEAMO Ber om utbetaling for forelesninger høsten Hilda Hønsi tbetaling av enkelthonorar ved nstitutt for fremmedspråk 2014/ / /VJE 233 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/VW Victoria Jensen 1120/VJE ide: 21 av 81

22 Begrunnelse for økt stillingsprosent - Tilsetting som prosjektleder (50%) midlertidig eksternfinansiert, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt / / /ELR Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ELR Elin Myhrvold Riple 1325/ELR Ber om midlertidig tilsetting vårsemesteret Werner Koller Tilsetting av timelærere - nstitutt for fremmedspråk Vår 2015 ak/dok nr: 2014/ / /VJE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/VW Victoria Jensen 1120/VJE Tilsetting forsker (midlertidig, 40 %) -Tilsettingssak: Forsker (midlertidig, 40 %) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kathy Ainul M. Møen 1301/AB ide: 22 av 81

23 Forlengelse av midlertidig tilsetting som forsker. - Tilsettingssak: Midlertidig tilsetting uten utlysning som Forsker (100 %) ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /W Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker veinung Fjær 1301/W var på søknad om permisjon i forbindelse med offentlig verv - ermisjon med lønn som meddommer- Hordaland olitidistrikt 2014/ / /JH Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Karen Elisabeth ihl 1301/JH Tilbud om midlertidig tilsetting som forskningstekniker ved dyreavdelingen, Klinisk institutt 1 - Tilsettingssak: Forskningstekniker (vikariat) ved dyreavdelingen, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /W T Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Katarzyna Wojcicka-Lorenowicz 1301/W ide: 23 av 81

24 Vedtak - Møte i den sentrale klagenemnd ak 2007/16726 h.d.-graden ak/dok nr: 2007/ / / 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2120/MAHA øknad, CV, attester og karakterutskrifter - Tilsettingssak - stilling som vitenskapelig assistent - nstitutt for samfunnspsykologi 2014/ / /ARMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kari Lid kodje 1700/KA Opptakt til organisert forskerutdanning ved ib Doktorgrad (hd) - Trine Ludvigsen 2015/ / /OW 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Trine Ludvigsen 1301/OW Oversender klage på karakterfastsetting - MEDY - høsten 2014 Klage på karakterfastsetting - MEDY 2015/ / /MA 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker iri mith-giske 1324/M May Kristin kjerlie 1301/MA ide: 24 av 81

25 Ber om midlertidig utbetaling av B-tillegg - B-tillegg, Det medisinsk-odontologiske fakultet, nstitutt for klinisk odontologi 2012/ / /HJO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/EVR TE Hilde Bergheim Johannessen 1319/HJO Handsaming i tilsetjingsrådet_ingen merknad Tilsetjingssak: tipendiat (100 %, 3 år, MiD) Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /ELØ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ ermisjon uten lønn - ermisjon uten lønn ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /W Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kai Gunter Brandt 1301/W ide: 25 av 81

26 nnlevering av doktorgradsarbeid og forslag til bedømmelseskomite Doktorgrad (hd) - Lars Fjetland ak/dok nr: 2012/ / /MART 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker John Hald Mottaker Mottaker Mottaker John Hald Rolf alvesen Marit Grønning 1301/OW Tilsetjingsrådssak: 05/15 tlysing av stipendiat ved nstitutt for biomedisin, eksternt finansiert Tilsetjingssak: tipendiat (100 %, 3 år, MiD) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /ELØ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ Ber om andre utbetaling - Trond Gunnar ordenstam Oppnevning av programsensor, russisk, nstitutt for fremmedspråk 2011/ / /GR 373 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/VW TE Victoria Jensen 1120/VJE ide: 26 av 81

27 Tilsetting professor (20 %, vikar) - Tilsettingssak: rofessor (vikar, 20 %) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Karin ordin 1301/AB aksforelegg Tilsettingsråd MOF sak 7/15: Tilsetting - forsker (100 %) fra til ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert Tilsettingssak - Forsker (midlertidig, eksternt finansiert) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet ak/dok nr: 2014/ / /RWA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ris Karina Walle 1301/RWA Appointment of specialist member of the Evaluation Committee for full rofessorship - Csaba Veres - opprykk til professor 2014/ / /BOH Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frank van Harmelen 1501/BOH ide: 27 av 81

28 tbetaling av fungeringstillegg - Fungeringstillegg som overtannlege, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /HJO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Marie Halmøy 1301/HJO Høring - Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Ekspertgruppen om finansiering av universiteter og høyskoler og møte med politisk ledelse om rammevilkår 2014/ / /TOT 400 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/KH Mottaker Kristin Bakken 1201/KRB Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ØRH Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/ALMY Mottaker Det juridiske fakultet 1600/ØY Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/OVB Mottaker niversitetsmuseet i Bergen, 3410/KR Administrasjonen Mottaker Matematisk institutt 1211/MAR Mottaker nstitutt for informatikk 1212/MARLØ TE Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/GRE Mottaker Kjemisk institutt 1231/KRFA Mottaker Molekylærbiologisk institutt 1232/ADGR Mottaker Geofysisk institutt 1244/TERE Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/TEER Mottaker nstitutt for biologi 1260/OLT Mottaker enter for geobiologi 1280/[fordelt] Mottaker enter for klimadynamikk 1910/ELLGR TE teinar Vestad 2120/TVE ide: 28 av 81

29 tøtte fra instituttleder - reduksjon av stilling - stipendiat ved institutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/AB Anja Bere 1326/AB Ber om forlengelse av vikariat - Tilsettingssak: Admnistrasjonssjef (vikariat) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/AB TE Anja Bere 1326/AB Ber om forlengelse av midlertidig tilsetting - Tilsettingssak: førstekonsulent ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/AB TE Anja Bere 1326/AB ide: 29 av 81

30 Ber om forlengelse av midlertidig tilsetting Mellombels tilsetjing som prosjektleiar ved nstitutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/AB TE Anja Bere 1326/AB Ber om forlengelse av vikarstilling - Tilsettingssak: Førstemanuensis (20 %, vikar) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /AB Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/AB TE Anja Bere 1326/AB Tilsetjingsrådssak 06/15: tlysing - forskar (100 %) i 3 år ved nstitutt for biomedisin, eksternt finansiert Tilsetjingssak: Forskar (100 %, mellombels) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /ELØ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ Eldbjørg anden øvik 1301/ELØ Ber om fjerde utbetaling - Kristin Killie rogramsensorer for engelsk, nstitutt for fremmedspråk 2008/ / /HKR 373 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/VW TE Victoria Jensen 1120/VJE ide: 30 av 81

31 Oversender klage på karakterfastsetting - FARM270 - høsten 2014 Klage på karakterfastsetting - FARM270 H / / /MA 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker iri mith-giske 1325/M May Kristin kjerlie 1301/MA tyringsgruppen akademiaavtalen Avtale om forskningssamarbeid mellom tatoil og ib (Akademiaavtalen) 2009/ / /HEHØ 081 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mona Viksøy 2120/MOV TE Tore Tungodden 2120/TOT Oppfølgingsplan - ykefraværsoppfølging, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /W T Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker AV 1301/W Tilbud om stilling som postdoktor (3 år) Tilsetjingssak: ostdoktor ved FF (CCBO 3.3 alvesen, BTG) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELØ Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ina Louise Jebsen 1301/ELR ide: 31 av 81

32 Ber om midlertidig tilsetting våren Jens we Kumpch - Midlertidig tilsetting som universitetslektor ved nstitutt for fremmedspråk 2014/ / /VJE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE Victoria Jensen 1120/VJE Ber om midlertidig tilsetting som vitenskapleg assistent (orskkursa) - Jonas Kumpch Eilertsen Midlertidig tilsetting som vitenskapleg assistent (orskkursa) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 2014/ / /JOE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL Jorunn edreberg 1121/JOE Ber om midlertidig tilsetting som vitenskapleg assistent (Digital kultur) - Thor Baukhol Madsen - Midlertidig tilsetting som vitenskapleg assistent (Digital kultur) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 2015/ / /JOE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL Jorunn edreberg 1121/JOE var på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved 2014/ / /FO T 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/FO ide: 32 av 81

33 var på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved 2014/ / /ER T 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/FO var på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved 2013/ / /FO T 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/FO Oversender arbeidsavtale - tipendiat, nstitutt for fysikk og teknologi 2014/ / /ELE Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nga trümke 1201/AEDA Ber om utbetaling av honorar - Mona Farstad tbetaling av honorar for forelesning ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2015/ / /RA 233 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/EVF TE Randi Hvidsten ower 1122/RA ide: 33 av 81

34 Ber om midlertidig tilsetting - vein-atle kålevåg - Midlertidig tilsetting som prosjektleder ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2015/ / /RA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ARE Randi Hvidsten ower 1122/RA Ber om utbetaling av honorar - Marianne Bøe tbetaling av honorar for forelesninger ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2015/ / /RA 233 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/EVF TE Randi Hvidsten ower 1122/RA Ber om midlertidig tilsetting/utbetaling av honorar til siderettleiar for stipendiat Karoline Haugsvær (ordisk - orsk som andre språk) - iet van Avermaet Midlertidig tilsetting/utbetaling av honorar til siderettleiar for stipendiat Karoline Haugsvær (ordisk - orsk som andre språk) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 2015/ / /JOE 233 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL Jorunn edreberg 1121/JOE ide: 34 av 81

35 Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i Bergen Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren 2014/ / /TOT 006 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/TRM Mottaker Kristin Bakken 1201/KRB Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/E 24 Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/ALMY Mottaker Det juridiske fakultet 1600/ØY Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/RAV Mottaker niversitetsmuseet i Bergen, 3410/KR Administrasjonen Tore Tungodden 2120/TOT Ber om midlertidig tilsetting vårsemesteret Andine Frick - Midlertidig tilsetting våren / / /BEBO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/BEBO TE Victoria Jensen 1120/VJE Ber om midlertidig tilsetting - Christian Guth - Midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2015/ / /RA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ARE Randi Hvidsten ower 1122/RA ide: 35 av 81

36 Oversender arbeidsavtale - tipendiat, Kjemisk institutt 2015/ / /KRFA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Malgorzata Wisniewska 1201/AEDA Arbeidsgivers oppsummering av møte ykelønnsoppfølging - permisjon, Det medisinsk-odontologisk fakultet, nstitutt for klinisk odontologi 2009/ / /HJO T Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Bergheim Johannessen 1319/HJO var på søknad om veiledning i EG251 Veiledning i EG / / /RMYK 532 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bjørnar Meling 1120/RMYK Griegakademiet: Digital eksamen - aktuelle emner vår 2015 Digital skoleeksamen våren HF 2015/ / /ELHJ 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elisabeth Hagen Hjellbrekke 1101/ELHJ TE Mona Vervik thaug 1164/MO ide: 36 av 81

37 Ber om utbetaling av honorar - Ole Fredrik nhammer tbetaling av honorar til studentrepresentant ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2015/ / /RA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/EVF TE Randi Hvidsten ower 1122/RA Ber om at fakultetet oppretter ny studierett for masterstudent på engelsk øknad om å få levere ny masteroppgave i engelsk 2015/ / /RMYK offl. 26, 1. ledd 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ALEMO TE iri Tenden Myklebust 1120/RMYK Mål og forventninger tudieadministrativ avdeling Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved / / /VB 113 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tore Tungodden 2120/TOT Mottaker teinar Vestad 2120/TVE Mottaker Kjell Bernstrøm 2120/KJB Benedikte vardal 2180/BEV Tilbakemelding: digital skoleeksamen våren LLE Digital skoleeksamen våren HF 2015/ / /ELHJ 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elisabeth Hagen Hjellbrekke 1101/ELHJ TE Christina Malitius 1121/CHMA ide: 37 av 81

38 Oversendelse av innstilling fra vurderingskomiteen Dr.philos.-graden - Mads Langnes 2010/ / / 474 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mads Langnes 1122/AAARE Høring - O 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd Høring - O 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd 2014/ / /MAHA 008 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MED TE Maud Hansen 2120/MAHA Klageprotokoll - kandidat sv100 Klage på sensur høst sosiologi ak/dok nr: 2014/ / /OLM offl. 5, 1. ledd 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jannicke Lervik-Kristensen 1501/JALER TE Olga Mjelde 1511/OLM Klageprotokoll - kandidat sv100 Klage på sensur høst sosiologi ak/dok nr: 2014/ / /OLM offl. 5, 1. ledd 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jannicke Lervik-Kristensen 1501/JALER TE Olga Mjelde 1511/OLM ide: 38 av 81

39 akkyndig komité- orientering til søkerne Tilsettingssak - førsteamanuensis i strafferett / straffeprosess 1-2 stillinger ved Det juridiske fakultet 2014/ / /KRMA Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til søkerne 1600/KRMA Regarding extension of master's contract Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet - 6. semester 2014/ / /ELHJ T 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1101/ELHJ var på søknad om 4. gangs eksamen 4. gangs eksamen 2015/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1101/ELHJ var på søknad om eksamen for 4. gong 4. gangs eksamen 2015/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1101/ELHJ ide: 39 av 81

40 Klage på sensur høst sampol 100 Klage på sensur høst sammenliknende politikk ak/dok nr: 2014/ / /TEZ 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1513/TEZ Klage på sensur høst aorg 320 Klage på sensur høst sosiologi ak/dok nr: 2014/ / /OLM 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1512/OLM Midlertidig tilsetting som rådgiver Tilsettingssak - Kommunikasjonsrådgiver - 1årig prosjektstilling ved Holberprisens sekretariat 2014/ / /M Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lene Therese teimler 2190/EV nnlevering av a-melding fra januar 2015 nformasjon om a-melding 2015/ / /TOKA 121 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2170/TOKA Bergen kommune ide: 40 av 81

41 Klage på sensur høst aorg 321 Klage på sensur høst sosiologi ak/dok nr: 2014/ / /OLM 375 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1512/OLM tudierett våren 2015 øknader om begrenset studierett våren M 2015/ / /ARO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/TB B 11 hat Tran Børnes øknad om 4. gangs eksamen 4. gangs eksamen 2015/ / /ALEMO 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ALEMO B 2 var på melding om avbrutt studium Avbrutt studium 2015/ / /ALEMO 377 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arne korpe jøen 1101/ALEMO ide: 41 av 81

42 øknad om forlengelse av studierett Forlengelse av studierett 2015/ / /ALEMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ALEMO B 2 tian parre-enger var på søknad om hospitering Hospitantstatus ved HF 2014/ / /ELAK Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Christine Johannessen 1101/ALEMO var på søknad om forlengelse av studierett Forlengelse av studierett 2015/ / /ALEMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker tian parre-enger 1101/ALEMO Mer informasjon Hospitantstatus ved HF 2014/ / /ALEMO Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ALEMO B 4 Thale Brekke ide: 42 av 81

43 koleeksamen H-14 september Eksamensoppgaver YK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi 2009/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 Eksamensoppgaver YK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi 2009/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 med tilrettelegging Eksamensoppgaver YK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi 2009/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 september Eksamensoppgaver METMA660 Vitenskapelig metode og erfaringsdeling 2014/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V ide: 43 av 81

44 koleeksamen H-14 september Eksamensoppgaver HEMB110 Folkehelse og helsefremmende arbeid, Epidemiologi 2011/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 september Eksamensoppgaver MAYK314 sykologiske perspektiv på rusmisbruk og avhengighet 2015/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 september Eksamensoppgaver GAD306 Theory of Knowledge and Research Ethics 2015/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V Evaluering av de to rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Bergens forskningsstiftelse - Rekrutteringsprogrammet / / /E 452 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2120/ARR Bergens forskningsstifteles ide: 44 av 81

45 koleeksamen H-14 september Eksamensoppgaver YK140 Atferd, helse og ernæring 2009/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 september Eksamensoppgaver MAYK301 erspektiv i psykologisk vitenskap 2015/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 Eksamensoppgaver ROY309 osialpsykologi 2015/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V koleeksamen H-14 Eksamensoppgaver OH100 nnføring i pedagogikk og helsefremmende arbeid 2009/ / /V 372 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngunn Voster 1700/V ide: 45 av 81

46 øknad om hospitantstudierett i YK106 og YK109 V-15 Hospitant ved Det psykologiske fakultet Høst Vår / / /HEY Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ B 75 Margrethe Holskog var på søknad om å få avlegge særskilt eksamen i YK109 V-15 ærskilt eksamen ved Det psykologiske fakultet V-15 (privatister) ak/dok nr: 2014/ / /V 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aina edersen 1700/MABJ Klage over avslag på opptak til spesialemne Klage på opptak til spesialemner våren / / /MAW 515 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/MAW øknad om hospitantstudierett i YK101 V-15 Hospitant ved Det psykologiske fakultet Høst Vår / / /HEY Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ B 82 Oda Martine koge ygard ide: 46 av 81

47 Vedtak om utbedring av feil/mangler - Rapport fra kontroll utført den Haakon heteligs la 10 - Forhåndsvarse og rapport fra BKK 2014/ / /JAEL Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2310/JAY BKK var på søknad om å få avlegge særskilt eksamen i YK106 og YK109 V-15 ærskilt eksamen ved Det psykologiske fakultet V-15 (privatister) ak/dok nr: 2014/ / /V 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Linda Elholm 1700/MABJ øknad om hospitantstudierett i YK101 V-15 Hospitant ved Det psykologiske fakultet Høst Vår / / /HEY Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ B 81 Maria Godunko Dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved 2014/ / /FO T 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/FO TE ide: 47 av 81

48 asientklage asientklage ved Odontologisk niversitetsklinikk, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /L K 123 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1319/L TE Dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved 2013/ / /FO T 371 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/FO TE øknad om hospitantstudierett i YK100 og YK110 V-15 Hospitant ved Det psykologiske fakultet Høst Vår / / /HEY Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ B 80 Ania ofie Reiret David-Andersen Letter accompanying the signed student Exchange agreement between the niversity of Bergen and the chulisch chool of Law, Dalhousie niversity amarbeid med chulich chool of Law Dalhousie niversity 2014/ / /TØ 306 Avs./mottaker: avn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker rof. David WanderZvaag 2180/EA ide: 48 av 81

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014.

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 01.07.2014 Referat fra møte i instituttrådet ved nstitutt for

Detaljer

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 26.05.2014 Oppnevning av utvalg for gjennomgåelse

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 07.08.2014 Ber om utlysning av stilling som seksjonstannhelsesekretær

Detaljer

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 25.07.2013 Dekning av salær for advokater i fuskesaker Dekning av salær

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 30.07.2014 Oppnemning som medlem til styret for Norsk ordbok i perioden 2011-2014 Oppnemning til styret

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale mellom UiO fakultetene HF, MN, SV og UV om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse. Arbeidsgiverundersøkelsen 2010

Offentlig journal. Signert avtale mellom UiO fakultetene HF, MN, SV og UV om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse. Arbeidsgiverundersøkelsen 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.6.2011-12.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.06.2011 Signert avtale mellom io fakultetene HF, MN, og V om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse Arbeidsgiverundersøkelsen

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer