Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 10.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A ANK Varsel om tildeling Coor ervice Management A ANK Renholdstjenester område 4 ib 2015/ / /E Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Coor ervice Management A 2170/E ANK Varsel om tildeling Effektivt Renhold Haugaland A ANK Renholdstjenester område 4 ib 2015/ / /E Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Effektivt Renhold Haugaland A 2170/E ANK Varsel om tildeling Elite ervice Partner A ANK Renholdstjenester område 4 ib 2015/ / /E Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elite ervice Partner A 2170/E ide: 1 av 26

2 ANK Varsel om tildeling ANK Renholdstjenester område 4 ib 2015/ / /E Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2170/E ANK Varsel om tildeling Metode Renhold A ANK Renholdstjenester område 4 ib 2015/ / /E Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Metode Renhold A 2170/E Budsjettforslag entraladministrasjonen Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved 2016 N 2015/ / /VB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommunikasjonsavdelingen 2150/MATHO Mottaker Forskningsadministrativ avdeling 2160/[fordelt] Mottaker Økonomiavdelingen 2170/KA Mottaker tudieadministrativ avdeling 2180/BEV Mottaker Janicke tople 2190/JANTO Mottaker teinar Vestad 2120/TVE Mottaker T-avdelingen 2210/KJBJ Mottaker Eiendomsavdelingen 2310/AGLA ven-egil Bøe 2170/VB ide: 2 av 26

3 ignert kontrakt ANK Portabel partikkelteller 2015/ / /AMT K offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 2 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dipl. ng. Houm A 2170/AMT ignert kontrakt ANK HPLC - Klinisk nstitutt / / /AMT K offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 2 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker BioNordikaBergman A 2170/AMT ignert kontrakt ANK cintillasjonsteller - Klinisk nstitutt / / /AMT K offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 2 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PerkinElmer Norge A 2170/AMT ignert kontrakt ANK Automatisert culometer system 2015/ / /AMT K offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 2 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker C nc. 2170/AMT ide: 3 av 26

4 ignert kontrakt ANK Automatisert culometer system 2015/ / /AMT K offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 2 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker AutoMate FX, nc. 2170/AMT ignert kontrakt ANK Geocan digital imaging system and operating PC 2015/ / /AMT K offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 2 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker GeoTek Ltd 2170/AMT nnstilling - Tannhelsesekretær (Kvalifiseringsklinikken) Tilsettingssak: Tannhelsesekretær (kvalifiseringsklinikken) ved nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2015/ / /RWA P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker HR-avdelingen 2190/M ris Karina Walle 1319/RWA Tilbudsbrev - signert - Tilsettingssak: Førsteamanuensis (20 %) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /ANB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marta Ebbing 1301/EVR ide: 4 av 26

5 Klagesensurvedtak MEDTA (Medisinsk statistikk) - våren 2015 Klage på sensurvedtak MEDTA V / / /KAJA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1301/MA Klagesensurvedtak MEDTA (Medisinsk statistikk) - våren 2015 Klage på sensurvedtak MEDTA V / / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1301/MA Klagesensurvedtak MEDTA (Medisinsk statistikk) - våren 2015 Klage på sensurvedtak MEDTA V / / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1301/MA Klagesensurvedtak MEDTA (Medisinsk statistikk) - våren 2015 Klage på sensurvedtak MEDTA V / / /KAJA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1301/MA ide: 5 av 26

6 Klagesensurvedtak MEDTA (Medisinsk statistikk) - våren 2015 Klage på sensurvedtak MEDTA V / / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1301/MA Oppsigelse med påskrift fra nstitutt for global helse og samfunnsmedisin - delvis oppsigelse av stilling som førstekonsulent (tøyprosjektet) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin X 2015/ / /ANB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anja Bere 1326/ANB Tilbud om midlertidig stilling som instruktørtannlege(40 %) ved nstitutt for klinisk odontologi Tilsettingssak: nstruktørtannlege (40 % og 50 %, vikariat) ved eksjon for oral protetikk, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /BEATØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jehonatan Porat 1301/HJO Ber om utlysning av stilling som rådgiver (jurist), universitetsdirektørens kontor Tilsettingssak - seniorrådgiver/rådgiver (jurist) niversitetsdirektørens kontor N 2015/ / /ARR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker HR-avdelingen 2190/M Arne R. Ramslien 2120/ARR ide: 6 av 26

7 Bekreftelse på innvilget tilrettelegging - NY Tillrettelegging ved eksamen ved 2010/ / /NFO T 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/NFO var på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved 2009/ / /NFO T 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/NFO var på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2015/ / /NFO T 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/NFO ide: 7 av 26

8 Endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven Høring - Endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven N 2015/ / /TOT 006 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/TRM Mottaker Kristin Bakken 1201/KRB NN 0 Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/NE Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/ALMY Mottaker Det juridiske fakultet 1600/ØY Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/RAV Mottaker niversitetsmuseet i Bergen, 3410/HEV Direktørens stab Arne R. Ramslien 2120/ARR Permisjon uten lønn - forlengelse ykelønnsoppfølging 2014/ / /ANNLA PT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2190/HEF tøymåling på diverse rom på ars-senteret, Yrkeshygiene - måling av støy AR-senteret X 2015/ / /BENLL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ars internasjonale senter for marin 1992/[fordelt] molekylærbiologisk forskning Bente-Lise P Lillebø 2190/BENLL ide: 8 av 26

9 Rettigheter til lønn under sykdom og eventuell overgang til uførepensjon - ykelønnsoppfølging - permisjon 2010/ / /BEE PT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2190/HEF amarbeidsavtale for prosjekt /E10 NFR-samarbeid "Vannets kretsløp: Kunnskapsformidling om vann, klima, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning, med basis i Folgefonnsenteret" /E10, H koordinator, ib/geografi partner N 2015/ / /LG 482 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gro Aase 1541/GRA Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Leie av gjesteboliger ved ib - nye retningslinjer Gjesteboliger ved ib - nye retningslinjer for utleie 2015/ / /AGLA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker N Research A 2310/AGLA ide: 9 av 26

10 Appointment of doctoral committee Ph.d- kandidat ajan Thomas 2009/ / /YNBR 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Professor Filipo Osella Mottaker Mottaker Mottaker Associate Profesor Rohan Bastin Associate professor Annelin Eriksen ajan Thomas 1501/ANNT Bekreftelse på innvilget tilrettelegging - videreført vedtak Tilrettelegging ved eksamen ved 2014/ / /NFO T Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/NFO Verv som tillitsvalgt - Verv som tillitsvalgt / / /JAKN P Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2190/JAKN ide: 10 av 26

11 Attester, vitnemål - Tilsettingssak - Økonomidirektør X 2015/ / /EV P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eva Beate lstein 2190/EV Eva Beate lstein 2190/EV Ferdig utfylt arbeidsavtale - Tilsettingssak - Økonomidirektør X 2015/ / /EV P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eva Beate lstein 2190/EV Eva Beate lstein 2190/EV var på innsyn av 09. juli Krav om innsyn etter offentleglova / / /ARR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker På Høyden v/ Hilde Kristin trand 2120/RKJ Førstelektor ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap - Midlertidig ansettelse som førstelektor ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2015/ /2015 P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Magnhild Hillestad ide: 11 av 26

12 Bekreftelse på styreverv ved niversitetsstyret ak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 41525/ /MOV 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Magnus B. Nygaard 2120/MOV Klage på sensur vår sampol 208 Klage på sensur vår sammenliknende politikk 2015/ / /TEZ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1513/TEZ Klage på sensur vår sampol 107 Klage på sensur vår sammenliknende politikk 2015/ / /TEZ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1513/TEZ Klage på sensur vår aorg 101 Klage på sensur vår administrasjon og organisasjonsvitenskap 2015/ / /TEZ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1512/TEZ ide: 12 av 26

13 Melding om ferdigstilte arkeologiske granskingar Rpl, Kvålevegen, gnr 23 bnr 14, 42, 43, 67, 149, ogndal k. - Dispensasjon fra KML 8, 4. ledd for id , , , / / /ØD 801 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 3430/ØD Riksantikvaren Referat fra dialogmøte - ykefraværsoppfølging, klinisk institutt 1, det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /NW PT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1324/[fordelt] Appointment of doctoral committee Ph.d.- kandidat Hans-Martin traume ak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 41546/ /YNBR 474 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker The committee 1501/LAE Protokoll klagesaker ECON343. Klage på sensur vår samfunnsøkonomi N 2015/ / /BR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jannicke Lervik-Kristensen 1501/JALER Brith Åse ætre 1515/BR ide: 13 av 26

14 ignert arbeidsavtale eminarledere V100 ved nstitutt for sammenliknende politikk / / P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Maria Loftheim ignert arbeidsavtale eminarledere V100 ved nstitutt for sammenliknende politikk / / P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Eva Marie Nilsen ignert arbeidsavtale eminarledere V100 ved nstitutt for sammenliknende politikk / / P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Marijana Raznovic ignert arbeidsavtale eminarledere V100 ved nstitutt for sammenliknende politikk / / P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE ilje Nygaard ide: 14 av 26

15 ignert arbeidsavtale eminarledere V100 ved nstitutt for sammenliknende politikk / / P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Marielle Veneranda Bjerke ignert arbeidsavtale eminarledere V100 ved nstitutt for sammenliknende politikk / / P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Maiken Annevik olbakken Klage på sensur vår aorg 101 Klage på sensur vår administrasjon og organisasjonsvitenskap 2015/ / /TEZ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1512/TEZ øknad om utvidet studierett H-15 tvidet studierett 2014/ / /LEG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/MAW B 4 Asbjørn Karlsrud ide: 15 av 26

16 øknad om godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av utdanning 2015/ / /BGR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/BGR B 2 Odd verre Gundersen øknad om godkjenning av utveksling Godkjenning av delstudier i utlandet 2014/ / /ADK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1513/ADK Marte Hauge ignert arbeidsavtale eminarledere V100 ved nstitutt for sammenliknende politikk / / P offl. 25, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Ragnhild Bjørvik Fugle Melding om resultat av fag-/sveineprøve - Tilsetting som lærling - KT-ervicefaget 2010/ / /BEE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2190/LG Hordaland Fylkeskommune ide: 16 av 26

17 Godkjent læreplan - lærling, kontor- og administrasjonsfaget 2015/ / /LG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2190/LG Hordaland Fylkeskommune Godkjent lærekontrakt - lærling, kontor- og administrasjonsfaget 2015/ / /LG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2190/LG HOrdaland Fylkeskommune Godkjent lærekontrakt - lærling, KT-servicefaget 2015/ / /LG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2190/LG Hordaland Fylkeskommune øknad om hospitantstudierett H-15 Hospitant studierett høstsemesteret Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /MAB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MAB B 2 Marta Erdal ide: 17 av 26

18 Tillatelse til tiltak Allegaten 41 - rammetillatelse - planløsning i 1.etg. og bruksendring fra kontor til forsamlingslokale 2015/ / /MORTO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2310/MORTO Bergen Kommune øknad om å bytte kull på profesjonsstudiet Endring av utdanningsplan - Profesjonsstudium i psykologi 2014/ / /HEY 377 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/TRKLO Nicolai laathaug Hansen nnkalling til dialogmøte ykefraværsoppfølging, nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /JH PT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1314/[fordelt] Tilsagn om tilskudd - Tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 2015/ / /JO PT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1324/[fordelt] ide: 18 av 26

19 Angående arangementet «Velkomstseremoni for studenter og ansatte» Velkomstseremoni / / /JØJO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/JØJO Bergen Kommune Klage på karakterfastsetting PYK109 V-15 Klage på karakterfastsetting PYK109 V / / /NV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/THÅ Klage på karakterfastsetting MAPYK360 V-15 Klage på karakterfastsetting MAPYK360 V / / /NV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ Klage på karakterfastsetting PYK106 V-15 Klage på karakterfastsetting PYK106 V / / /NV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/THÅ ide: 19 av 26

20 Klage på karakterfastsetting PYK102 V-15 Klage på karakterfastsetting PYK102 V / / /NV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ Klage på karakterfastsetting PYK101 V-15 Klage på karakterfastsetting PYK101 V / / /OLFR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ Klage på karakterfastsetting i NF101 - V15 Klage på karakterfastsetting i NF101 - V / / /BG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1212/DRO øknad om permisjon H-15 og V-16 Permisjon 2015/ / /ANT 377 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/ANT B 2 ilje Myking ide: 20 av 26

21 Referat fra dialogmøte - ykefraværsoppfølging, klinisk institutt 1, det medisinsk-odontologiske fakultet ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41594/ /NW PT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1324/[fordelt] øknad om endring av utdanningsplan Endring av utdanningsplan 2012/ / /LEG T 377 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/MAW B 10 nnsyn Krav om innsyn etter offentleglova / / /ARR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2120/NTO B 156 På Høyden v/hilde Kristin trand Klage på karakterfastsetting i KJEM130 - V15 Klage på karakterfastsetting i KJEM130 - V / / /BG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1231/NNBE ide: 21 av 26

22 øknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet ibergen 2014/ / /NFO T 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/NFO B 5 Høring - revisjon av forskningsetikkloven Høring - revisjon av forskningsetikkloven 2015/ / /ARR 008 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2120/[fordelt] Kunnskapsdepartementet Klage på karakterfastsetting i KJEM399 - V15 Klage på karakterfastsetting i KJEM399 - V / / /BG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1231/NLA tar i mot tilbud om tilsetting - Tilsettingssak - Avdelingsingeniør (vikariat 50% stilling) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /ELR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/EVR TE Alba Kaci ide: 22 av 26

23 Klage på karakterfastsetting - MED1ANA V-15 Klage på karakterfastsetting - MED1ANA V / / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MA Klage på karakterfastsetting i MOL201 - V15 Klage på karakterfastsetting i MOL201 - V / / /BG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1232/[fordelt] Klage på karakterfastsetting i NF111 - V15 Klage på karakterfastsetting i NF111 - V / / /BG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1212/DRO Klage på formelle feil ved klage på sensur i MEDFAR V-15 Klage på sensurvedtak MEDFAR V / / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MA ide: 23 av 26

24 Ber om forhåndsvurdering av innpassing av emner fra NTN nnpassing av ekstern utdanning 2015/ / /ANE offl. 26, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1122/ANE B 2 ngri Johanne Pedersen Finanger øknad om 4. gangs eksamen i PHY113 øknad om 4. gangs eksamen i PHY / / /BG 371 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/BG B 2 øknad om dispensasjon for å starte med masteroppgave H-15 Endring av utdanningsplan - masterprogram i psykologi 2015/ / /VAH 377 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/VAH B 2 Marius Ruud Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger - Reguleringsplan for Heiane ør, Hatland gnr , bnr. 1 og 1, tord kommune Hordaland Rpl, Heiane ør, gnr 46 bnr 1 og gnr 47 bnr 1 mfl., tord k. - Dispensasjon fra KML 8, 4. ledd for id ak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 41653/ /MORRAM 801 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 3430/MORRAM Riksantikvaren ide: 24 av 26

25 Klage på karakterfastsetting - MED1ORGFY Klage på karakterfastsetting - MED1ORGFY 2015/ / /MA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MA Høring - forslag til endringer i reglene for telefonsalg Høring - forslag til endringer i reglene for telefonsalg 2015/ / /NGNL 008 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2120/NGNL Barne-, Likestillings- og nkluderingsdepartementet var på søknad om godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av utdanning 2015/ / /BGR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Niclas chjetne 1501/BGR øknad om redusert arbeidstid - - fødselspermisjon / omsorgspermisjon ak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 41685/ /NNT PT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/NNT ide: 25 av 26

26 øknad om deltakelse på igel brukermøte Reise-/kurs- og konferansesøknader / / /ANØY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 3201/ANØY B 0 Karin Rydving ide: 26 av 26

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 10.02.2015 Årshjul for forsknings- og forskerutdanningssaker 2013 - til behandling

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09.

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.09.2014 Endringer i emnevalg, Rekand aksbehandling av utreisende Erasmus-studenter

Detaljer

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 25.07.2013 Dekning av salær for advokater i fuskesaker Dekning av salær

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014.

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 01.07.2014 Referat fra møte i instituttrådet ved nstitutt for

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 07.08.2014 Ber om utlysning av stilling som seksjonstannhelsesekretær

Detaljer

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013.

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 20.01.2014 Skjema for tilsetting - Stipendiat, nstitutt

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 26.05.2014 Oppnevning av utvalg for gjennomgåelse

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-22.6.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 08.07.2014 Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015 H Fakultetsinterne Fo-søknader 2014-2015

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering:

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 02.01.2014 øknad om permisjon ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** N 2006/1041-59 14850/2013

Detaljer