Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A Oppfølg. V2013, BAHF-HS, mottakere av brev 2 - varsel om avslutning av studierett Oppfølging av studenter - BAHF-HS vår / / /ASE S 532 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Mailin Selland 1122/ASE Saksførelegg tilsetjingsrådssak 65/13: Tilsetjing i eksternt fiansiert stilling som forskar (50 %), ved Klinisk institutt 1 Tilsettingssak: Forsker 50% midlertidig eksternfinansiert, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 26587/ /ELSØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Saksførelegg fakultetsstyresak 64/13: ttale til innstilling - dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Tilsettingssak - Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /KAEL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Side: 1 av 72

2 Saksførelegg tilsetjingsrådssak 100/13: tlysing av mellombels stilling som forskar, eksternt finansiert, ved nstitutt for biomedisin Tilsetjingssak: Forskar (MOMETO) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Saksførelegg tilsetjingsrådssak 102/13: Tilsetjing utan utlysing, mellombels stilling som forskar ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin - Mellombels tilsetjing som forskar ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Handsaming i tilsetjingsrådet_ingen merknad - Mellombels tilsetjing som forskar ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Side: 2 av 72

3 Relocation grant - Jan-Joachim Rückmann Flyttegodtgjørelse 2013/ / /HEF Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan-Joachim Rükkmann niversitetet i Bergen 2190/HEF Svar på søknad om permisjon fra masterstudiet ermisjon fra masterstudiet 2013/ / /GRME ST 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1541/GRME Oppnevning av styremedlem i Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum 2013/ / /MOV 016 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum niversitetet i Bergen 2120/MOV Saksførelegg fakultetsstyresak 86/13: tlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (arbeids- og miljømedisin) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin Tilsetjingssak: rofessor/førsteamanuensis i medisin (arbeidsmedisin) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Side: 3 av 72

4 niversitetsstyret niversitetsstyret Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 52475/ /MOV 012 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsstyrets medlemmer og varamedlemmer niversitetet i Bergen 2120/MOV Honorering av medlemmer i universitetsstyret niversitetsstyret Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 52705/ /MOV 012 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelingen 2170/TOSKA Mona Viksøy 2120/MOV nnstilling frå T-direktør Tilsettingssak - Telefonekspedient/teamleiar ved ibs telefonsentral, T-avdelinga 2013/ / /MAGBE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/LAM TE organisasjonsavdelingen Wenche eset 2210/WE Side: 4 av 72

5 rogramstyre for TFORSK - forslag til medlemmer rogramstyre for TFORSK - forslag til medlemmer 2013/ / /MOV Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitets- og høgskolerådet niversitetet i Bergen 2120/MOV Søknad om dispensasjon om krav om papirbasert stoffkartotek - ytterligere informasjon Dispensasjon om krav om papirbasert stoffkartotek (stoffkartotekforskriften) 2011/ / /KJA 254 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arbeidstilsynet niversitetet i Bergen 2190/RJ Oversending av vedtak fra Den sentrale klagenemnd - Klage over vedtak om tvungen avslutning av ph.d. -utdanning (vedtak av sak 17/13) Doktorgrad (hd) - Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 53659/ /TOOL S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Advokat Alice Jervell niversitetet i Bergen 2120/EH -sak 37/13: High Level Group on the Modernisation of Higher Education sak 37/13: High LEvel Group on the Modernisation of Higher Education 2013/ / /TOVST Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Steinsland 2180/TOVST Side: 5 av 72

6 -sak 40/13: Hvordan måle oppnådd læringsutbytte i evalueringer? -sak 40/13: Hvordan måle oppnådd læringsutbytte i evalueringer? 2013/ / /TOVST Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Steinsland 2180/TOVST -sak 41/13: Retningsgivende mal for programbeskrivelse Mal for studieplaner 2013/ / /TOVST 533 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Steinsland 2180/TOVST -sak 43/13: Orientering om opptaket sak 43/13: Orientering om opptaket 2013/ / /TOVST Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Steinsland 2180/TOVST -sak 46/13: Konferanse om ranking i Bergen 25. november sak 46/13: Konferanse om ranking i Bergen 25. november 2013/ / /TOVST Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Steinsland 2180/TOVST Side: 6 av 72

7 -sak 47/13: Sentre for Fremragende tdanning (SF) -sak 47/13: SEntre for Fremragende tdanning (SF) 2013/ / /TOVST Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Steinsland 2180/TOVST B-tillegg Overføring av personalmapper til fakultetene / / /KEL 221 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gerd Johannessen niversitetet i Bergen 2190/EV Sak 20/2013 Regnskap per 31. juli M-møte 11. september 103 Sak 20/2013 Regnskap per 31. juli M-møte 11. september / / /KARHE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karen Marie Heimvik 3410/KARHE Tilsetting av kvinnelig professor i arkeologi. Forslag fra AHKR Støtte til likestillingstiltak Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 54521/ /ASK Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ARSE Jan Heiret 1122/JAHE Side: 7 av 72

8 Midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved LGCLM-prosjektet, nstitutt for fremmedspråk - forlengelse - Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent på FR-prosjektet LGCLM 2013/ / /KRS Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vegard Rivenes niversitetet i Bergen 1101/BEBO Bistilling - bistillingsavtale, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /HJO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dorina Sula Thelen niversitetet i Bergen 1319/HJO Oversendelse av oppfølgingsplan ved sykemelding - ndividuell oppfølgingsplan ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /RA T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/TOS organisasjonsavdelingen Randi Hvidsten ower 1122/RA Offentlig søkerliste Tilsetting i forskerstilling knytt til prosjektet Meteorologiens historie i orge ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 2013/ / /ARSE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asbjørn Knutsen Romstøl 1101/ASRO Side: 8 av 72

9 tvidet søkerliste Tilsetting i forskerstilling knytt til prosjektet Meteorologiens historie i orge ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 2013/ / /ARSE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asbjørn Knutsen Romstøl 1101/ASRO ublisert utlysningstekst Tilsetting i forskerstilling knytt til prosjektet Meteorologiens historie i orge ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 2013/ / /ARSE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asbjørn Knutsen Romstøl 1101/ASRO Foreløpig vurdering av utenlandsk utdanning Godkjenning av emner på masterstudiet i allmenn lingvistikk 2013/ / /RAL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker adezhda Larsen niversitetet i Bergen 1121/DAF Ber om midlertidig tilsetting som vikar (fagstudiet) - Hans Marius Hansteen Midlertidig tilsetting, nsitutt for filosofi og førstesemesterstudier 2013/ / /RE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/EVH Rebekka istad 1162/RE Side: 9 av 72

10 Arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting som pakkehjelp (Teaterarkivet) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 2013/ / /JOE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ragnhild Gjefsen niversitetet i Bergen 1101/MAGL Bekreftelse på oppsigelse - Midlertidig tilsetting som øvingslærar (orskkurs) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 2013/ / /JOE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sissel Rong niversitetet i Bergen 1101/MAGL Arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Manuel Hofstätter niversitetet i Bergen 1101/MAGL Arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dag Anders Eriksen niversitetet i Bergen 1101/MAGL Side: 10 av 72

11 Arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ernille Kaarslev niversitetet i Bergen 1101/MAGL Arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som vitenskapleg assistent (ordisk) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 2013/ / /JOE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Signe ilsen niversitetet i Bergen 1101/MAGL Arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som seminarholder ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Snorre Svenningsen niversitetet i Bergen 1101/MAGL Midlertidig tilsetting som timelærer Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tormod Flaten niversitetet i Bergen 1101/MAGL Side: 11 av 72

12 Midlertidig tilsetting i stilling som førsteamanuensis - Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (ordisk) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium - LLE 2013/ / /JOE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Grethe Fatima Syèd niversitetet i Bergen 1101/MAGL Svar på søknad om eksternt eksamenslokale Endring av eksamenslokale 2013/ / /AT Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helene Reigstad niversitetet i Bergen 1164/AT Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fransk lingvistikk ved nstitutt for fremmedspråk - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fransk lingvistikk ved nstitutt for fremmedspråk 2013/ / /BEBO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øyvind Gjerstad niversitetet i Bergen 1101/BEBO Midertidig tilsetting i stilling som universitetslektor Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hans Gunnar Hagen niversitetet i Bergen 1101/MAGL Side: 12 av 72

13 nnpassing av ekstern utdanning nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie 2013/ / /JORHO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kaspar Knudsen niversitetet i Bergen 1122/JORHO Arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gard. Garshol niversitetet i Bergen 1101/MAGL Arbeidsavtale Time- og praksislærere på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 2013/ / / /BDA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Solgunn E. Knardal niversitetet i Bergen 1101/MAGL Ber om midlertidig tilsetting - nes Maidre-Aarvik Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE nger orunn Geitanger 1164/GE Side: 13 av 72

14 Svar på klage på karakterfastsetting - RELV350 våren 2013 Klage på karakterfastsetting - RELV / / /ELS S 375 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1101/ELS nnpassing av ekstern utdanning nnpassing av ekstern utdanning 2013/ / /JORHO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Asbjørn Berland niversitetet i Bergen 1122/JORHO Mistanke om fusk ved skriftlig skoleeksamen i ER103 våren 2013 Fusk ved skriftlig eksamen - våren / / /AG S 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/MAHA Maj Brit den 1101/MA Oversending til Den sentrale klagenemnd - mistanke om plagiat i emnet MED202 edagogikk 2 Mistanke om fusk på MED202 edagogikk / / /MO S 525 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/MAHA Maj Brit den 1101/MA Side: 14 av 72

15 Oversending av klage på formell feil ved eksamen i HS308 våren 2013 Klage på eksamen - formelle feil - HS / / /ELHJ S 375 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/MAHA Elisabeth Hagen Hjellbrekke 1101/ELHJ Oversending av sak til Den sentrale klagenemd - klage på avslag på søknad om sensur uten gyldig vurderingsmelding Oppmelding til eksamen etter frist V-13 ved Det humanistiske fakultet 2013/ / /ELHJ S 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/MAHA Maj Brit den 1101/MA Tilsetting i stilling som postdoktor - Tilsetting i stilling som postdoktor i humanistiske rettsstudier ved nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2013/ / /MAGL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frode Helmich edersen niversitetet i Bergen 1101/MAGL Ber om midlertidig tilsetting - John-Arild Suther Midlertidig tilsetting av timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE nger orunn Geitanger 1164/GE Side: 15 av 72

16 Tilbud om tilsetting som postdoktor ved LGCLM-prosjektet, nstitutt for fremmedspråk Tilsetting i postdoktor på FR-prosjektet LGCLM ved nstitutt for framandspråk Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 56649/ /ART Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anje Müller Gjesdal niversitetet i Bergen 1101/BEBO Ber om utbetaling av honorar - Ann Taves tbetaling av honorar for gjesteforeleser ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /RA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/EVF TE Randi Hvidsten ower 1122/RA Oversending til Den sentrale klagenemnd - mistanke om plagiat på HS250 våren 2013 Mistanke om plagiat på HS250 tema 6, våren / / /JWA S 525 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/MAHA Maj Brit den 1101/MA Ber om midlertidig tilsetting - Christian Stene Midlertidig tilsetting som timelærer ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2013/ / /GE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE nger orunn Geitanger 1164/GE Side: 16 av 72

17 OMA: Oversendelse av emnebeskrivelser for registrering i FS OMARO 2010/ Master in Educational Technologies and Digital Resources 2010/ / /OVS 072 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MA Kristin Torp Skogedal 1120/KRS Midlertidig tilsetting som universitetslektor ved Examen philosophicum - utvidet stilling Midlertidig tilsetting ved Examen philosophicum, høsten / / /RE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helle yvold niversitetet i Bergen 1101/BEBO Vedr. vurderingsmelding til VT212 høst13 Vurderingsmeldinger dannelsesemner fom. H / / /SYFL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Synnøve Fluge 1175/SYFL TE Maj Brit den 1101/MA Oversendelse av merknad til komiteen - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse 2012/ / /ARSE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Komiteen niversitetet i Bergen 1101/ARSE Side: 17 av 72

18 Ber om forlenging av midlertidig tilsetting som arkivsekretær (Stadnamnarkivet v/ole Jørgen Johannessen) - Kjell Erik Steinbru Midlertidig forlenging av tilsetting som arkivsekretær (Stadnamnarkivet v/ole Jørgen Johannessen) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 2013/ / /JOE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE Jorunn edreberg 1121/JOE nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie 2013/ / /GRA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vebjørn Granum Kjersheim niversitetet i Bergen 1122/JORHO Meldingen om avbrutt studium er registrert Avbrutt studium 2013/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jon Rogde Thorbjørnsen niversitetet i Bergen 1101/ELHJ Meldingen om avbrutt studium er registrert Avbrutt studium 2013/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anders Rørlien niversitetet i Bergen 1101/ELHJ Side: 18 av 72

19 Støtte til deltaking på Tysklærardagane i Oslo 2013 Søknad om støtte til deltakinga på Tysklærardagane / / /ART Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hans var Aakre Zeiger niversitetet i Bergen 1120/ART Vedtak om tilsetjing Tilsetjingssak: ostdoktor ved SFF (CCBO 2.3 Akslen) Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ kkje offentleg iht Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ELW Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Vedtak om tilsetjing Tilsetjingssak: Stipendiat ved SFF (CCBO) Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ kkje offentleg iht. 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ELW Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Svar på søknad om erstatning av emnet DKLT304 med DKLT204/205 Erstatning av emnet DKLT304 med DKLT204/ / / /LSKR Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kurdin Jacob niversitetet i Bergen 1121/LSKR Side: 19 av 72

20 Studieplan - oppdatert Studieplan MAHF-ARAB Masterprogram i arabisk med emner 2010/ / /MA 331 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Maj Brit den 1101/MA 0 Guro Sandnes 1120/GSA arkeringskart for ib på ygårdshøgda arkeringsplassfordeling ved HF Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 56823/ /ARTH 036 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arnhild Thorseth 1101/ARTH Vedtak om avslag på innsyn i tilsettingsdokumenter Tilsettingssak - ostdoktor ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap knyttet til regulering og konkurransepolitikk 2013/ / /BEAMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dag Erik Berg niversitetet i Bergen 1501/BEAMO Økonomisk tilskudd til datainnsamling/feltarbeid i forbindelse med masteroppgave Tilskudd til feltarbeid/datainnsamling for masterstudenter ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / / /ASE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Henrik Harthug niversitetet i Bergen 1122/ASE Side: 20 av 72

21 y representant og vara til praksisutvalget - Det humanistiske fakultet Oppnevning av praksisutvalg / / /HLL 012 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/FRR Silje Fjærestad-Tollefsen 1101/SFJ Svar på søknad om å få erstatte K312 med deleksamen fra hovedfag i kunsthistorie Endringer heltid/deltid for masterstudiet i kunsthistorie 2013/ / /LSKR 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Annette Lie Marandon niversitetet i Bergen 1121/LSKR Økonomisk tilskudd til datainnsamling/feltarbeid i forbindelse med masteroppgave Tilskudd til feltarbeid/datainnsamling for masterstudenter ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / / /ASE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Brita Hope niversitetet i Bergen 1122/ASE nnstilling til doktorgrad. Silje Aambø Langvatn h.d.-graden - Silje Aambø Langvatn Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 56894/ / 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/S Magnus Halsnes 1101/MAGHAL Side: 21 av 72

22 Svar på klage på sensur vår infomevi kandidat Klage på sensur vår medievitenskap 2013/ / /TRLO S Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1517/ØYF Svar på klage på sensur vår infomevi kandidat Klage på sensur vår medievitenskap 2013/ / /TRLO S Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1517/ØYF Temporary employment as researcher at the Centre for the study of the Sciences and the Humanities - extension - Midlertid tilsetting, eksternfinasierte prosjekter ved Senter for vitenskapsteori 2013/ / /SSO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Blanchard niversitetet i Bergen 1101/BEBO Svar på søknad om fritak for innføringsemner Fritak for innføringsemner 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hans Christian Slogvik niversitetet i Bergen 1162/CHHA Side: 22 av 72

23 Svar på søknad om fritak for innføringsemner Fritak for innføringsemner 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Thomas Høie Haugland niversitetet i Bergen 1162/CHHA Tilbudsbrev Tilsetting i stipendiatstilling knyttet til prosjektet eroe ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /ARSE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Håkon Fiane Teigen niversitetet i Bergen 1101/ARSE Bekreftelse på oppsigelse - Oppsigelse ved overgang til alderspensjon 2013/ / /ARSE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ståle Dyrvik niversitetet i Bergen 1101/ARSE Svar på søknad om fritak for innføringsemner Fritak for innføringsemner 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Erle Flage Vimme niversitetet i Bergen 1162/CHHA Side: 23 av 72

24 Svar på melding om permisjon fra bachelorprogrammet i historie ermisjon fra bachelorprogrammet i historie 2013/ / /JORHO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Erik Joten niversitetet i Bergen 1122/JORHO nnpassing av ekstern utdanning nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie 2013/ / /JORHO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ernille Strandabø Jørgensen niversitetet i Bergen 1122/JORHO Brannansvarlige Allégaten 34 Bygg- og brannvern ved Det humanistiske fakultets enheter - beredskapsplan Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 57065/ /ARTH 254 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arnhild Thorseth 1101/ARTH TE Signe Solberg 1175/SSO Tilbudsbrev Tilsetting i stilling som førstekonsulent (studiekonsulent) ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /BRH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jannie dsal niversitetet i Bergen 1101/ARSE Side: 24 av 72

25 Tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk - førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk 2013/ / /BEAMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dag Wollebæk niversitetet i Bergen 1501/BEAMO Konklusjon frå sakkunnig nemnd etter intervju Tilsetjingssak: Forskar (FS) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Klinisk institutt /ELR TE Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ TE Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Økonomisk tilskudd til datainnsamling/feltarbeid i forbindelse med masterstudiet Tilskudd til feltarbeid/datainnsamling for masterstudenter ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / / /ASE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker dris Abdeh niversitetet i Bergen 1122/ASE Svar på søknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie 2013/ / /JORHO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Christian Moe Karlsen niversitetet i Bergen 1122/JORHO Side: 25 av 72

26 Oversendelse av høringssvar til instituttene Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven 2013/ / /HB Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for fremmedspråk 1120/ART Mottaker nstitutt for lingvistiske, litterære og 1121/RAL estetiske studier Mottaker nstitutt for arkeologi, historie, kulturog 1122/JAHE religionsvitenskap Mottaker nstitutt for filosofi og 1162/STME TE førstesemesterstudier Mottaker Griegakademiet - nstitutt for musikk 1164/MO Mottaker Senter for kvinne- og kjønnsforskning 1174/SSO TE Mottaker Senter for vitenskapsteori 1175/SSO TE Mottaker Ronald Worley 1101/ROW Mette Dalhaug 1101/MED Begrunnelse for avvisning av opptaksgrunnlag til i RLE, Opptak til raktisk edagogisk tdanning () Høst / / /AS S Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Silje Fjærestad-Tollefsen 1101/SFJ Anne Mailin Selland 1122/ASE Meldingen om avbrutt studium er registrert Avbrutt studium 2013/ / /ELHJ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Silje Benedicte Lavik niversitetet i Bergen 1101/ELHJ Side: 26 av 72

27 Anmodning om tilsetting, forelesning MT304 H13 - Tone Kristine S. Kvamme Time- og praksislærere på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 2013/ / / /BDA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE Birthe Berven Dahle 1164/BDA Oppdatert liste over vurderingsmeldte VT212 Vurderingsmeldinger dannelsesemner fom. H / / /SYFL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Maj Brit den 1101/MA 4 Synnøve Fluge 1175/SYFL Midlertidig tilsetting som funksjonsassistent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Midlertidig tilsetting som konsulent, funksjonsassistent 2013/ / /BEAMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker etter nge es niversitetet i Bergen 1501/BEAMO Angående søknad om hospitantstatus Hospitantstatus vår / / /ELHJ ST Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1101/ELHJ Side: 27 av 72

28 Bekreftelse på vurderingsmelding VT212 Vurderingsmeldinger dannelsesemner fom. H / / /SYFL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Synnøve Fluge 1175/SYFL TE Maj Brit den 1101/MA Dokumentasjon på opplæringsdel h.d.-graden - Magnus Vollset 2009/ / / 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anna Lisa Arefjord 1122/AAARE Maj Brit den 1101/MA Svar fra HF: Fagleg-pedagogisk dag 2014, oppnevning til ressursgruppen Fagleg-pedagogisk dag / / /GHA 360 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nger Marie Hatløy 2180/GHA Ronald Worley 1101/ROW Svar på søknad om gjentak av eksamen i SYK351A Endring av utdanningsplan 2013/ / /V S 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Torbjörn Hultberg niversitetet i Bergen 1700/V Side: 28 av 72

29 Oppnevning av sakkyndig komité Tilsettingssak: Forsker 20% (midlertidig, eksternt finansiert, Bjerkvig) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012/ / /VØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rolf Bjerkvig Mottaker Mottaker Frits Alan Thorsen Morten Lund-Johansen niversitetet i Bergen 1301/VØ rogramsensor for masterprogram i nternasjonal helse og Oral Sciences - oppnevning rogramsensor for masterprogrammene ved Senter for internasjonal helse 2008/ / /H 373 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Maria Emmelin niversitetet i Bergen 1301/KRWA Ber om tilbakemelding: tlysning av engelskspråklige masterprogram nformasjon om engelskapråklige masterprogram - opptak / / /JMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for fremmedspråk 1120/HKR Mottaker Silje Grønner Stang 1121/SSTA 5 Mottaker nstitutt for arkeologi, historie, kulturog 1122/JWA religionsvitenskap Mottaker nstitutt for filosofi og 1162/STME TE førstesemesterstudier Mottaker Griegakademiet - nstitutt for musikk 1164/AEA 4 Toril varsøy 1101/TO Side: 29 av 72

30 Vedr opplæringsdelen h.d.-graden - Kjersti Gravelsæter Berg 2011/ / / 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anna Lisa Arefjord 1122/AAARE Maj Brit den 1101/MA Saksforelegg tilsettingsrådet sak Tilsetting som forsker 2012/ / /SF Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for lingvistiske, litterære og 1121/JOHMY estetiske studier Arve Sennesvik 1101/ARSE Tildeling av ekskursjonsmidler ved LLE i 2013 Midler til studentekskursjoner nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2013/ / /RAL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/AHFE Ranveig Lote 1121/RAL Vedrørende dokumentasjon på opplæringsdelen h.d.-graden - Claude Eric Owono Zambo 2010/ / / 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan A. Johansen 1120/JAJ Maj Brit den 1101/MA Side: 30 av 72

31 Svar på søknad om innpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie 2013/ / /JWA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jørgen Johannessen niversitetet i Bergen 1122/JORHO Svar på søknad om fritak for innføringsemner Fritak for innføringsemner 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hege Aas Vad niversitetet i Bergen 1162/CHHA Anmodning om tilsetting som timelærer, bruksinstrument MT303 og MT102 - kurs i afrikansk tromming - Snorre Bjerck Time- og praksislærere på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 2013/ / / /BDA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE Birthe Berven Dahle 1164/BDA Svar på søknad om 2. gangs innlevering av masteroppgave 2. gangs innlevering av masteroppgave 2013/ / /MA S 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1101/MA Side: 31 av 72

32 Anmodning om tilsetting, Relasjon og kommunikasjonserfaring - MT201, MT304 og MT202 H13 og V14 - Stig Asle Hjelland Time- og praksislærere på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 2013/ / / /BDA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE Birthe Berven Dahle 1164/BDA Emnebeskrivelse våren HS308 Klage på eksamen - formelle feil - HS / / /ELHJ 375 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Elisabeth Hagen Hjellbrekke 1101/ELHJ Tilbakemelding angående skoleeksamen i vårsemesteret - EHL Drøfting om skuleeksamen i vårsemesteret - EHL 2013/ / /GRA 379 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for filosofi og 1162/GRA førstesemesterstudier Elisabeth Hagen Hjellbrekke 1101/ELHJ Avtale ved opptak til organisert forskerutdanning h.d.-graden - Hjørdis Birgitte Ellefsen 2013/ / /AAARE 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nni Karin tvik 1101/ Side: 32 av 72

33 Tilbud om stilling som stipendiat Tilsetjingssak: Stipendiat (3 år) ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakulete 2013/ / /ELSØ kkje offentleg iht Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker rene Aasmul niversitetet i Bergen 1301/AB Engelskspråklig masterprogram ved FoF nformasjon om engelskapråklige masterprogram - opptak / / /JMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Toril varsøy 1101/TO Reidar K Lie 1162/REL obelstifelsens reisestipend for deltakere til "64th Lindau obel Laureate Meeting" - nominering fra instituttene obelstiftelsens reisestipend for sommeren / / /MARST Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/ODÅ Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/[fordelt] Mottaker Klinisk institutt /MARMY 3 Mottaker Klinisk institutt /SYMY Mottaker nstitutt for global helse og 1326/ALMY TE samfunnsmedisin Marianne Stien 1301/MARST Side: 33 av 72

34 Bekreftelse av oppsigelse - Oppsigelse ved overgang til alderspensjon 2013/ / /ARSE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sven-Erik Grieg-Smith niversitetet i Bergen 1101/ARSE Bekreftelse på registrering av studentar på SAK-emnet FRA305 Registrering av studentar frå T på SAK-emne i fransk 2013/ / /GSA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Guro Sandnes 1120/GSA Maj Brit den 1101/MA ublisert utlysningstekst tlysing av stilling som administrasjonskonsulent ved nstitutt for framandspråk (2013) 2013/ / /ART Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asbjørn Knutsen Romstøl 1101/ASRO Arbeidsavtale forsker Tilsettingssak: Forsker (KG Jebsen/ERC) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELR Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øyvind Helgeland niversitetet i Bergen 1301/ELR Side: 34 av 72

35 Endring i bedømmelseskomité Doktorgrad (hd) - Kristin Kavli Adriansen Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 57429/ /MARST 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kirsten Fredriksen Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Hallgeir Elstad Eva Gjengedal Kristin Asgerd Kavli Adriansen Susanne Malchau Dietz niversitetet i Bergen 1301/KARVA Førsteamanuensis i rettsvitenskap - tilsetting - Tilsettingssak - tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet 2013/ / /BF Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Knut Einar Skodvin niversitetet i Bergen 1600/JAHA Svar på søknad om permisjon uten lønn fra stilling som forskningsteknikker ved Klinisk institutt 1 - tilsetting som vikar ved Dyreavdelingen, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /JOS Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sahba Shafiee niversitetet i Bergen 1301/ELW Side: 35 av 72

36 Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Sissel Gunnerød 2009/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Hallfrid Velure 2009/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Tove Kårstad Haugsbø 2010/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Offer of employment - hd-fellow at Department of Social Anthropology - stipendiat ved nstitutt for sosialantropologi 2013/ / /BOH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Michael Vina niversitetet i Bergen 1501/BOH Side: 36 av 72

37 Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Randi eteland 2010/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Anne Hege Simonsen 2010/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - atricia Tomaszek 2010/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Dag Skarstein Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 57475/ / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Side: 37 av 72

38 Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Hilde Johansen 2009/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Cheikh Bamba Dione 2013/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Referat fra midtveisevaluering h.d.-graden - Carla arra Escartín 2013/ / / S 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Berit Apold 1121/AA Godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen Forskerlinjen på medisinstudiet - Sanjeevan Sriskandarajah 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sanjeevan Sriskandarajah niversitetet i Bergen 1301/MARST Side: 38 av 72

39 Ber om tilbakemelding: tlysning av engelskspråklige masterprogram nformasjon om engelskapråklige masterprogram - opptak / / /JMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Toril varsøy 1101/TO Anette Andersen 1164/AEA Forlengelse av stipendiatperiode - Midlertidig tilsetting som stipendiat 2009/ / /JASØ T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1600/JAHA Svar fra LLE: tlysning av engelskspråklige masterprogram nformasjon om engelskapråklige masterprogram - opptak / / /JMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Toril varsøy 1101/TO Silje Grønner Stang 1121/SSTA Tilbudsbrev Tilsetting av vikar i førstelinjetjenesten ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2012/ / /BRH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Grethe Bruvoll niversitetet i Bergen 1101/ARSE Side: 39 av 72

40 Student C-er på Griegakademiet Lesesalsareal/pc-stover ved HF Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 57552/ /ARTH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kjerstin Tønseth 1164/KJT Annhild Fetveit 1101/AHFE Oppussing av B - informasjon til institutt, sentre og fakultet Lesesalsareal/pc-stover ved HF Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 57580/ /ARTH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arnhild Thorseth 1101/ARTH Forslag til innstilling - rådgiver (personalrådgiver) Tilsetjingssak: Rådgjevar (personalrådgjevar, 100 %) ved fakultetsadministrasjonen, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /BEASTØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gerd Johannessen 1301/GEJ Gerd Johannessen 1301/GEJ Side: 40 av 72

41 nnstilling - rådgiver (personalrådgiver) Tilsetjingssak: Rådgjevar (personalrådgjevar, 100 %) ved fakultetsadministrasjonen, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /BEASTØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/LAM TE organisasjonsavdelingen Gerd Johannessen 1301/GEJ rotokoll fra instituttrådsmøte ved LLE rotokoller fra instituttrådsmøter ved nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier / / /SF Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/KJH TE Siri Fredrikson 1121/SF Søknad om opptak til organisert forskerutdanning Doktorgrad (hd) - Joachim Kaufmann 2013/ / /KARVA 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Joachim Kaufmann niversitetet i Bergen 1301/KARVA Side: 41 av 72

42 Svar på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 57664/ /GRA 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mats Wold niversitetet i Bergen 1162/GRA Svar på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 57666/ /GRA 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Johanna Herdis Sverrisdottir niversitetet i Bergen 1162/GRA Svar på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 57668/ /GRA 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristin Leikvoll Strand niversitetet i Bergen 1162/GRA Side: 42 av 72

43 Svar på søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - høsten 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 57672/ /GRA 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anette ygård niversitetet i Bergen 1162/GRA Svar på søknad om fritak for førstesemesterstudier Fritak for førstesemesterstudier 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jorunn Eline Vikanes niversitetet i Bergen 1162/CHHA Legal competence of commitee members - Michael J. Mahande Doktorgrad (hd) - Michael Mahande 2010/ / /MARST 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rolv Terje Lie Mottaker Mottaker Mottaker Anne Kjersti Daltveit Rachel Manongi Thorkild Tylleskär niversitetet i Bergen 1301/KARVA Side: 43 av 72

44 Application for approval of elements of the training component in The hd rogramme Doktorgrad (hd) - Michael Mahande 2010/ / /MARST 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Michael Johnson Mahande niversitetet i Bergen 1301/KARVA Fullmakt til SF-søknad fra Griegakademiet - nstitutt for musikk, niversitetet i Bergen nstituttets fullmakt SF-søknad oktober / / /KJT O offl. 14, 1. ledd Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FR niversitetet i Bergen 1164/KJT Klage på vedtak om innpassing av emner i medisinstudiet nnpassing av tidligere utdanning i grad - profesjonsstudiet i medisin 2013/ / /KAJA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1301/KAJA TE Lasse M. Vesta Geo-SD 302 høst 2013 Eksamensoppgaver - GEO-SD 302 nterdisciplinary model-based policy design 2011/ / /TOSM 372 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tone Christine Smistad 1541/TOSM Side: 44 av 72

45 Søknad om spesialpensum Doktorgrad (hd) - Hallgeir Kismul 2012/ / /AEME 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1301/TOOL B 6 Hallgeir Kismul Støtte til pågående forskningsinitiativ Budsjett 2013, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2012/ / /KAF Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hege Hansen 1501/HEH 88 Maria Lundhaug 1513/MARL Løyve til stand - bistandsprogrammet Aid n Meeting Stand ved Det humanistiske fakultet 2013/ / /ROW 039 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lions Club Bergen student niversitetet i Bergen 1101/ARTH Tilbakemelding fra HFK om representant i Advisory Committee ESCO-konferanse i Bergen 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 57726/ /JLSK Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bente Krossøy 2120/BEKR Hordaland fylkeskommune Side: 45 av 72

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 28.04.2014 nnhold: Endelig godkjenning

Detaljer

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,,X,, tatus: J,A 04.04.2016 Ber om midlertidig tilsetting som førstekonsulent (vikar norskkursa)

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 15.12.2017 nnhold: Offentlig søkerliste Tilsettingssak: Professor

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 28.04.2017 E-kurs for doktorgradsveiledere Veilederopplæring

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.02.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 10.25.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 15.12.2017 nnhold: Bekreftelse - Midlertidig tilsetting

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: 15.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.09.

Journaldato: 15.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,U,,X,S, Status: J,A 14.11.2014 nnføring av forsøksordning med spesielle opptakskrav

Detaljer

Journaldato: 25.09.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.04.

Journaldato: 25.09.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype: I,,, tatus: J,A 30.09.2013 Oppnevning av medlem til AM - arbeidsgivers representant

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 24.08.2015 nnhold: øknad om innpassing / godkjenning (University of Western

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 09.09.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A og varte fra kl. 09.00 12.00 Til

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 17.12.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A, og varte fra kl. 09.00 12.25.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Journaldato: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2013.

Journaldato: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 15.10.2013 Godkjent tema og komité for prøveforelesning

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 12.04.2011. Møtet ble holdt i Harald Hårfagresgt. 1 og varte fra kl. 12:15 13.35. Til stede fra

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 11.05.2015.

Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 11.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.05.2015 Oppsigelse av 60% assistent - personalmappe 2008/512-25 5989/2015 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 09.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2015.

Journaldato: 09.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2015 Merkur, Årviksand Handel Årviksand Handel, Merkurprogram 2015/1392-1

Detaljer

Journaldato: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.

Journaldato: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 19.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 07.06.2013 Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

Detaljer

Journaldato: 5.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.

Journaldato: 5.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 09.04.2013 nnstilling fra forskningsutvalgskomité

Detaljer

Offentlig journal. Utbetaling av lønn 2015/385-28 6862/2015 04.12.2015 30.11.2015 HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. trekk av lønn 2015/582-9 6886/2015

Offentlig journal. Utbetaling av lønn 2015/385-28 6862/2015 04.12.2015 30.11.2015 HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. trekk av lønn 2015/582-9 6886/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2015 tbetaling av lønn ersonalmappe - 2015/385-28 6862/2015 30.11.2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 12.01.2015-18.01.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.11.2014. Klassering: 031081

Journaldato: 12.01.2015-18.01.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.11.2014. Klassering: 031081 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.01.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 21.01.2015 Resultat lokale forhandlinger 2014 - kap 4 ersonalmappe - 2012/567-4

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: 23.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.10.

Journaldato: 23.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 05.11.2013 Krav om refusjon av utgifter, masterprogram i demokratibygging Krav

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 30.12.2010 DTN 62/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013.

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 20.01.2014 Skjema for tilsetting - Stipendiat, nstitutt

Detaljer

Søknad NFR Integrated Seismic Characterization of Complex Carbonate Reservoirs: The Barents Sea, Walter Wheeler

Søknad NFR Integrated Seismic Characterization of Complex Carbonate Reservoirs: The Barents Sea, Walter Wheeler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 03.09.2014 Søknad NFR ntegrated Seismic Characterization of Complex Carbonate Reservoirs: The Barents Sea, Walter Wheeler

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: 16.11.2015-22.11.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 23.11.2015.

Journaldato: 16.11.2015-22.11.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 23.11.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.11.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 23.11.2015 Vedr. din oppsigelse av 50 % stilling som jordmor - personalmappe 2005/121-38

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Journaldato: 25.04.2016-01.05.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 21.04.2016.

Journaldato: 25.04.2016-01.05.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 21.04.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 02.05.2016 Oppsigelse av 40 % stilling som hjelpepleier ved Malangstun - ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015.

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.01.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.01.2016 Arbeidsavtale - fast tilsetting - personalmappe 2014/510-11 14051/2015

Detaljer

Journaldato: 02.03.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2015.

Journaldato: 02.03.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.03.2015 2015/200-24 1434/2015 27.02.2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

Journaldato: 20.06.2016-26.06.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 20.06.2016.

Journaldato: 20.06.2016-26.06.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 20.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.06.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 29.06.2016 nnhold: Tjenesteattest - Lenika Mari Løvås Tjenesteattester for vikarer

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 19.02.2013. Møtet ble holdt i møterom i kjeller, Villaveien 1a, og varte fra kl. 09.15 12.30.

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015.

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 28.09.2015 Oppfølgingsplan ved sykemelding ersonalmappe - Sak/dok nr: 2004/2297-109

Detaljer

Journaldato: 5.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2014.

Journaldato: 5.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 01.07.2014 Gave og gaveforsterkning Statsbudsjett og rapportering

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Klassering:

Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.04.2014 nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Sykepleier Fysikalsk medisin og Rehabilitering - st. ref.

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 26.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: ***** LYSOLBO/MO

Journaldato: 26.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: ***** LYSOLBO/MO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2011 Oppfølgingsplan ersonalmappe - 2009/3255-11 35906/2011 28.09.2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Journaldato: 18.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 18.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.6.2013, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 05.07.2013 var på søknad om innpassing av utdanning fra niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: A10. SIT/GEHA [Ufordelt]/[Ufordelt] Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: ***** ØKO/TLHA. Dok.dato: 27.10.

Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: A10. SIT/GEHA [Ufordelt]/[Ufordelt] Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: ***** ØKO/TLHA. Dok.dato: 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.11.2015 nnhold: Søknad om barnehageplass Barnehage - Opptak 2015/2016 2015/473-273 14742/2015 ST/GEHA A10 Avs./mottaker:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 15. juni 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.01.2011 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. AMU-sak 79/2013 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord - høring. Seniorpolitikk 2009/502-10 32877/2013 HR/KER 08.01.

Offentlig journal. AMU-sak 79/2013 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord - høring. Seniorpolitikk 2009/502-10 32877/2013 HR/KER 08.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.01.2014 AM-sak 79/2013 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord - høring Seniorpolitikk 2009/502-10

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2010, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2010 nnhold: ermisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 14.07.2010 434 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som vernepleier. Tilsetting i 100% stilling som vernepleier - Solhov bosenter 2014/2080-6 29729/2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Søknad på stilling som vernepleier. Tilsetting i 100% stilling som vernepleier - Solhov bosenter 2014/2080-6 29729/2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2014 Søknad på stilling som vernepleier Tilsetting i 100% stilling som vernepleier - Solhov

Detaljer

Journaldato: 10.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 10.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 03.07.2013 Reguleringsplan for E16, Skulestadmoen.

Detaljer

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015.

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv 01.06.2015 Tjenesteattest - Ann Evy Aasnes - personalmappe 2014/1094-3

Detaljer

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009.

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Rektormøte 14.04.2009 nvitasjon og innkaliing Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009

Detaljer

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok.

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2013 nnhold: Ledig stilling som assistent i Arnøyhamn SFO / Barnehage 2013/1914-3

Detaljer

Journaldato: 6.3.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.02.2013.

Journaldato: 6.3.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.02.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.3.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 07.03.2013 nnkalling til styremøte nr. 1/2013, 05.03.13 Høgskolestyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen Tilstede: Gruppe

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. september 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede:

Detaljer

Journaldato: 12.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 12.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A øknad om gjennomføring av bacheloroppgave 2012/2013 Gjennomføring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 13.01.2010. Klassering: ***** PERSS/MFU. Dok.dato: 13.01.2010. Klassering: ***** PERSS/EJE002. Dok.dato: 13.01.2010.

Dok.dato: 13.01.2010. Klassering: ***** PERSS/MFU. Dok.dato: 13.01.2010. Klassering: ***** PERSS/EJE002. Dok.dato: 13.01.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2010 ersonalmappe Larsen Rune Njål 2008/632-16 655/2010 ERSS/MF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 28.01.2013 Avslag på søknad om opptak til masterprogram

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2011 Arbeidsavtale datert 220811 ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 Paul Erik Svendsen Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om støtte til produksjon av dokumentar. STØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim

Offentlig journal. Svar på søknad om støtte til produksjon av dokumentar. STØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 28.10.2013 var på søknad om støtte til produksjon av dokumentar TØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim 2013/823-1

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Journaldato: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.

Journaldato: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 05.07.2013 Svar på forespørsel om endret vurderingsform,

Detaljer

Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 21.02.2012. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 23.02.2012.

Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 21.02.2012. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 23.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2012 ersonalmappe Kristiansen Magnhild Gangsøy 2008/3059-29 2517/2012 02.02.2012 ERSS/JH1 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Årsrapport IK - 2448 ***** ***** Årsrapport IK 2448 2009/435-1 2814/2009 13.02.2009 KVAM/TESV 26.03.2009. Nordlandssykehuset

Offentlig journal. Årsrapport IK - 2448 ***** ***** Årsrapport IK 2448 2009/435-1 2814/2009 13.02.2009 KVAM/TESV 26.03.2009. Nordlandssykehuset Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2009 Årsrapport K - 2448 Årsrapport K 2448 2009/435-1 2814/2009 13.02.2009 KVAM/TESV A Offl. 5a, jfr fvl 13 431

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg. Tilsetting fagarbeidere og assistenter i barnehage 2012

Offentlig journal. Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg. Tilsetting fagarbeidere og assistenter i barnehage 2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.8.2012, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2012 nnhold: Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg Tilsetting fagarbeidere

Detaljer

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 10.02.2015 Årshjul for forsknings- og forskerutdanningssaker 2013 - til behandling

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 9.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 9.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.04.2013 Kostnader knyttet til studenters bruk av advokat

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010 22.02.2010. Klassering: 84/109. (enhet/initialer): LYADM/RUK. Journaldato: 17.02.2010. Dok.dato: Klassering: 613 LYADM/EMH

Dok.dato: 12.02.2010 22.02.2010. Klassering: 84/109. (enhet/initialer): LYADM/RUK. Journaldato: 17.02.2010. Dok.dato: Klassering: 613 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02.10, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2010 nnhold: Klage på byggetillatelse 84/109 - Søknad om tillatelse til tiltak

Detaljer

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.12.2013 Akademisk kalender for studieåret 2010/2011 Akademisk

Detaljer

Journaldato: 15.4.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.

Journaldato: 15.4.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.04.2011 Oppnevning av sakkyndig komité - Kompetansevurdering

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02.

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.12.2013 Fransk-Norske mastergrader 2011 - Rapporteringsskjema

Detaljer

Journaldato: 21.09.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 02.09.

Journaldato: 21.09.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 28.10.2015 Opplysninger vedrørende skatteoppgjør - Bistand vedrørende

Detaljer