Journaldato: , Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 5.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2014."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A Gave og gaveforsterkning Statsbudsjett og rapportering 2014 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 8107/ /STVE 115 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kunnskapsdepartementet 2170/KLE Saksforelegg fakultetsstyresak 43/14: tlysning - vikariat som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi i 2.5 år ved nstitutt for klinisk odontologi Tilsettingssak: rofessor/førsteamanuensis (100 %, vikariat) i odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, nstitutt for klinisk odontologi 2014/ / /VØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1301/VØ Endringer i kandidatmåltall for 2014 Statsbudsjett og rapportering 2014 N Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 27511/ /STVE 115 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/FRR Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/ELHØ fakultet Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/HRO TE Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ØRL Mottaker Det juridiske fakultet 1600/[fordelt] Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ROW TE Tove Steinsland 2180/TOVST Side: 1 av 68

2 Liste over søkere Forskerutdanningsforum / / /YNBR 012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Yngve Brynjulfsen 1501/YNBR Forlenget utbetaling av tillegg etter B-regulativet - Honorar for verv som styreleder ved B 2010/ / /BEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan S. Vaagen 2190/KEL Lønnsvurdering i forbindelse med opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2013 ersonlig opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2014/ / /GEJ 222 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/KEL TE organisasjonsavdelingen Gerd Johannessen 1301/GEJ Saksliste Forskerutdanningsforum / / /YNBR 012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Yngve Brynjulfsen 1501/YNBR Side: 2 av 68

3 Referat fra instituttrådsmøte K nstituttrådet for nstitutt for klinisk psykologi - nnkallinger og referater / / /BJØTE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ragna Valen 1700/RAV Mottaker Turid Rossnes 1700/TR da Lundberg Samuelsen 1734/DS Approval of elements of the training component in The hd rogramme Doktorgrad (hd) - Razia Kaniz Fatima 2011/ / /ANEME 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Razia Kaniz Fatima Mottaker Mottaker Sven Gudmund Hinderaker Anne Berit Kolmannskog 1301/MARMY Tilbud om stilling som professor (50 %) i samfunnsmedisin Tilsetjingssak: rofessor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ kkje offentleg iht Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dag Moster 1301/ANB Side: 3 av 68

4 Tilbakemelding frå Det juridiske fakultet om tilrettelagte utvekslingsavtaler rosjektet "nformasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til studentmobilitet" N Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 29948/ /ELFL 306 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Studieadministrativ avdeling 2180/ELFL TE ngrid Elisabeth Tøsdal 1600/NTØ Ber om utlysning av vikariat som instruktørtannlege (20 %) ved Seksjon for oral protetikk ved nstitutt for klinisk odontologi Tilsettingssak: nstruktørtannlege (20 %, vikariat) ved Seksjon for oral protetikk, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2014/ / /VØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1319/VØ nnkalling til møte i undervisningsutvalget ved HEML-senteret 4. juni 2014 ndervisningsutvalg - HEML-senteret. nnkallinger og referat / / /GRS 012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Grete Line Simonsen 1733/GRS Svar på søknad om endring av utdanningsplan V-15 Endring av utdanningsplan - rofesjonsstudium i psykologi 2014/ / /HESY S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KristofferJ. Whittaker 1700/MA Side: 4 av 68

5 Saksforelegg Tilsettingsråd MOF sak 93/14: Tilsetting - midlertidig forsker (100 %) for 5 måneder ved nstitutt for biomedisin, eksternt finansiert NFR Tilsettingssak: Forsker (midlertidig, 5 mnd eksternt finansiert) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /RWA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ris Karina Walle 1301/RWA Forhåndsgodkjenning av delstudier ved niversiteit van Amsterdam Delstudium i utlandet 2014/ / /CHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mariann Fjeldstad Haukeland 1600/CHE Rettelse av sak 2013/ Godkjenning av delstudier i utlandet 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Barbara Victoria Ruiken 1534/WE Svar på søknad om å beholde studieretten på Bachelorprogram i human ernæring ved opptak til Medisinstudiet Søknad om å ha to aktive studieretter - Det medisinske fakultet 2014/ / /GRAK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oda Helen Eck Fagerholt 1301/GRAK Side: 5 av 68

6 Søknad om endelig godkjenning av utveksling - Silje Lunde - tviklingsstudier Godkjenning av utdanning 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Silje Lunde 1534/WE Søknad om endelig godkjenning av utveksling - Alphonso Cuma - tviklingsstudier Godkjenning av delstudier i utlandet 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Alphonso Cuma 1534/WE Søknad om endelig godkjenning av utveksling - Katarina Malmedal - Sosialantropologi Godkjenning av delstudier i utlandet 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Katarina Malmedal 1534/WE Søknad om endelig godkjenning av utveksling - Astrid Maria Cabrera Godkjenning av delstudier i utlandet 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Astrid Maria Cabrera 1534/WE Side: 6 av 68

7 osition as hd research fellow - Appointment of committee Tilsettingssak - stipendiat i miljøgeografi 2014/ / /BOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker To the committee Mottaker Mottaker andersen eriksen 1501/BOH Faglig tilbud i semesterstartuken høsten 2014 Faglig tilbud i semesterstartuken høsten / / /HEA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for sammenliknende politikk 1513/MARLN Mottaker nstitutt for administrasjon og 1512/MARLN organisasjonsvitenskap Mottaker Sosiologisk institutt 1511/MARLN Mottaker nstitutt for økonomi 1515/FRSA Mottaker nstitutt for geografi 1541/GRME Mottaker nstitutt for sosialantropologi 1534/WE Mottaker nstitutt for informasjons- og 1517/[fordelt] medievitenskap Hege Aarethun 1501/HEA Søknad om endelig godkjenning av utveksling - Mari Severinsen - tviklingsstudier Godkjenning av utdanning 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mari Severinsen 1534/WE Side: 7 av 68

8 nnvilget foreldrepermisjon - Foreldrepermisjon 2014/ / /MAGL T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1101/MAGL Søknad om endelig godkjenning av utveksling - Synnøve Ellingsen Grøndahl - tviklingsstudier Godkjenning av delstudier i utlandet 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Synnøve Ellingsen Grøndahl 1534/WE Midlertidig tilsetting som seminarleder SV 100 Seminarledere Sosiologisk institutt, SV 100 høst / / /TBO kkje offentleg iht Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øystein Baste Agdestein 1501/TBO nnvilget ulønnet permisjon - ermisjon uten lønn 2014/ / /MAGL T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1101/MAGL Side: 8 av 68

9 Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Ane Kine Nyhagen - tviklingsstudier Godkjenning av delstudier i utlandet 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ane Kine Nyhagen 1534/WE Søknad om endelig godkjenning av utveksling - Mari Bondevik - tviklingsstudier Godkjenning av utdanning 2013/ / /WE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mari Bondevik 1534/WE Svar på søknad om å beholde studieretten på Bachelorprogram for human ernæring ved opptak til Medisinstudiet Søknad om å ha to aktive studieretter - Det medisinske fakultet 2014/ / /GRAK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anette Hetlevik 1301/GRAK Svar på søknad om å beholde studieretten på Bachelorprogram i human ernæring ved opptak til Medisinstudiet Søknad om å ha to aktive studieretter - Det medisinske fakultet 2014/ / /GRAK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiane Birkeland Bleskestad 1301/GRAK Side: 9 av 68

10 Ber om utlysning av vikariat som instruktørtannlege (10 %) ved Seksjon for endodonti ved nstitutt for odontologi Tilsettingssak: nstruktørtannlege (10 %, vikariat) ved Seksjon for endodonti, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2014/ / /VØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1319/VØ Ber om utlysning av stilling som instruktørtannlege (20 %) ved Seksjon for endodonti ved nstitutt for klinisk odontologi Tilsettingssak: nstruktørtannlege (20 %) ved Seksjon for endodonti, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2014/ / /VØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1319/VØ Ber om utlysning av stilling som spesialtannlege (50 %) i endodonti ved Seksjon for endodonti ved nstitutt for klinisk odontologi Tilsettingssak: Spesialtannlege (50 %) ved Seksjon for endodonti, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2014/ / /VØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1319/VØ Side: 10 av 68

11 Registrering av undervisningsaktiviteter ved MOF vårsemesteret 2014 ndervisningsregnskap - Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2008/ / /EDA 351 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for global helse og 1326/RAOE samfunnsmedisin Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/BH Mottaker Klinisk institutt /SSM Mottaker Klinisk institutt /SSM Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/SR TE Eirik Dalheim 1301/EDA Svar på søknad om utvidet studierett Endring av utdanningsplan 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nora Bjørnskau Brandt Svar på søknad om utvidet studierett H-14 tvidet studierett 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Veronica Setekleiv Side: 11 av 68

12 Til likestillingskomiteen Stilling som førsteamanuensis i spanskamerikansk litteratur ved nstitutt for fremmedspråk N 2013/ / /SO 212 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Marit Skarsbø 2190/ANSK TE Bente Bolstad 1101/BEBO Krav om forhandlinger - Beholde kvalifisert arbeidskraft - Krav om forhandlinger N 2014/ / /SO offl. 23, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/KEL TE organisasjonsavdelingen Mette Dalhaug 1101/MED Bekreftelse på oppsigelse - oppsigelse, vikariat ved Seksjon for forskningsadministrasjon, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /EVR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gry Ane Vikanes Lavik 1301/EVR Side: 12 av 68

13 røveordning for vitenskapsteori og etikk Kurs i vitenskapsteori og etikk - søknad om igangsetting av prøveordning ved FoF 2014/ / /REL 330 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/N Mottaker Senter for vitenskapsteori 1175/[fordelt] Reidar K Lie 1162/REL Svar på søknad om gjenoppretting av studierett Gjenopprettelse av studierett 2014/ /2014 ST Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nnstilling til stipendiatstilling ved nstitutt for framandspråk Tilsetting i open stipendiatstilling ved nstitutt for framandspråk 2014 N 2014/ / /ART Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/BEBO TE Arve Kjell thaug 1120/ART krav forhandlinger N 2014/ / /KJT offl. 23, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/KEL TE organisasjonsavdelingen Asbjørn Knutsen Romstøl 1101/ASRO Side: 13 av 68

14 Midlertidig tilsetting som stipendiat - forlengelse - Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som stipendiat 2009/ / /KRMA T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/KRMA tlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) Tilsetjngssak: rofessor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) ved Senter for farmasi/klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2014/ / /ELSØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1325/ELSØ Tildeling av økonomisk støtte til studieopphold i utlandet tveksling til Makerere niversity høst Linn Lavik Stokkenes (medisinstudent) 2014/ / /DM 306 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Linn Lavik Stokkenes 1301/DM Oversendelse arbeidsavtale - Tilsettingssak - Førstekonsulent (økonomikonsulent, 80 % fast) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /ELR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Filiz pek Lunde 1301/ELR Side: 14 av 68

15 Rune Mo Mesøy Fakultetvise vurderinger av søkere til H2014 N 2014/ / /DAO S offl. 26, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Silje Anette Landsverk Lindgren 1101/SLL TE Mottaker Gro ngebjørg Helliesen 1501/GROHE TE Dagny Carolina Opsal 1700/DAO Svar på søknad om utvidet studierett H-14 tvidet studierett 2014/ /2014 ST Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Svar på søknad om ny eksamen V-14 Gyldig fravær ved eksamen V-14 - Det psykologiske fakultet 2014/ / /NV ST 379 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1700/MABJ Avslag på søknad om annullering av eksamensmelding etter frist i JS257-2-B V-14 Annullering av eksamensmelding etter frist i JS257-2-B V / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker mar Ajaz Side: 15 av 68

16 Søknad med CV - Tilsettingssak - Førstekonsulent (økonomikonsulent, 80 % fast) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /ELR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Elin Myhrvold Riple 1301/ELR Avslag på søknad om utvidet studierett H-14 tvidet studierett H / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Edita Ramadani Oversendelse av merknad til komiteens uttalelse Tilsetting i stilling som stipendiat i filosofi ( ) ved nstitutt filosofi og førstesemesterstudier Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 31599/ /STT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Komiteen 1101/BEBO Svar på søknad om utvidet studierett Endring av utdanningsplan 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anette Opland Lund Side: 16 av 68

17 Svar på søknad om utvidet studierett H-14 tvidet studierett H / /2014 ST Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Meldinga om avbrote studium er registrert Avbrutt studium 2014/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sofie Larsen 1101/ELHJ Meldingen om avbrutt studium er registrert Avbrutt studium 2014/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eline Braathen 1101/ELHJ Svar på søknad om utvidet studierett H-14 tvidet studierett H / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker da Bentestuen Side: 17 av 68

18 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V-14 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V / / /KABJ S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/KABJ Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V-14 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V / / /KABJ S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/KABJ Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V-14 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V / / /KABJ S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/KABJ Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V-14 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V / / /KABJ S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/KABJ Side: 18 av 68

19 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V-14 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V / / /KABJ S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/KABJ Behandlet i Tilsettingsråd- ingen merknad Tilsettingssak: Stipendiat (3 år) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /BEASTØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beate Stølen 1301/BEASTØ Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V-14 Vedtak om tap av eksamensrett JS112 Arve- og familierett V / / /KABJ S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/KABJ Extension of your research related period abroad Forskningsstipend ved utenlandsopphold for universitetsstipendiater - våren 2013 (utenlandsstipend) 2013/ / /NSA 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fanny elissier 1301/NSA Side: 19 av 68

20 Tilbudsbrev Tilsetting i stipendiatstilling i mellomalderhistorie ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap - 2. gangs utlysning Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 31687/ /ARSE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Henriette Mikkelsen Hoel 1101/ARSE Vitnemålstekst master i psykologi - arbeids- og organisasjonpsykologi Vitnemål og vitnemålstillegg - Det psykologiske fakultet Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 31698/ /NV 379 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Maria Svåsand 1700/MASV Svar på søknad om utvidet studierett tvidet studierett H / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Even Næstvold Vitnemålstekst master i psykologi - psykologisk vitenskap Vitnemål og vitnemålstillegg - Det psykologiske fakultet Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 31702/ /NV 379 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Maria Svåsand 1700/MASV Side: 20 av 68

21 Avtale om gjennomføring av Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse ved sykologiske fakultet, Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved Det psykologiske fakultet 2014/ / /OVB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ove Chr. Borge 1700/OVB Svar på søknad om utvidet studierett tvidet studierett H / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Max Ekornrud Gudmundsen Forlengelse av oppholdstillatelse for kvotestudent på ph.d. h.d.-graden - Denisse Bellini Morales N 2011/ / /N 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Studieadministrativ avdeling 2180/ANCO Toril varsøy 1101/TO Forhåndsgodkjenning av delstudium ved C San Diego høst 2014 tveksling til niversity of California i valgterminen - Karen Jakobsen Rinnan (medisinstudent) 2014/ / /ANEME 306 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Karen Jakobsen Rinnan 1301/ANEME Side: 21 av 68

22 Antall emner og fulltidsstudier - Makerere Godkjenning av delstudier i utlandet - Makerere 2014/ / /LSKR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Silje Grønner Stang 1121/SSTA Evaluation doctoral thesis Doktorgrad (hd) - Håvard Trønnes 2011/ / /TOOL 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tine Brink Henriksen Mottaker Mottaker Kari Risnes Francisco Gomez Real 1301/KARVA Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V14 JS Tilrettelegging ved eksamen ved 2013/ / /SER ST 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/MARM nstituttleders innstilling - Førsteamanuensis i journalistikk Tilsettingssak - Førsteamanuensis i journalistikk ved nstitutt for informasjons- og medievitenskap N Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 31778/ /BOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bodil Hægland 1501/BOH TE Wenche K. Førre 1517/WEF Side: 22 av 68

23 Tilleggsprioritering - bygningstiltak - rangering ved Griegakademiet Arealsaker/inneklima - Griegakademiet - Lars Hillesgt. 3 N 2012/ / /ARTH 254 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eiendomsavdelingen 2310/JOSNY Arnhild Thorseth 1101/ARTH Kontaktpersoner på engelsk og arabisk Samarbeid med Amalie Skram videregående skole og St.aul gymnas 2014/ / /ROW 073 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Silje Anette Landsverk Lindgren 1101/SLL Signert Study Abroad avtale ib - SOAS Studentutvekslingsavtaler mellom HF og School of Oriental and African Studies (SOAS) 2012/ / /HKR 072 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Elin Haaland-Kramer 1120/HKR Faglig vurdering 1 - Lingvistikk, Makarere Godkjenning av delstudier i utlandet - Makerere 2014/ / /LSKR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Silje Grønner Stang 1121/SSTA Side: 23 av 68

24 Evaluering av marin forskning ved ib Evaluering av satsingsområdene marin forskning og utviklingsrelatert forskning N 2014/ / /TOT 400 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/[fordelt] Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/J TE Mottaker Klinisk institutt /JOS TE Mottaker Klinisk institutt /SYMY TE Mottaker nstitutt for global helse og 1326/ROL samfunnsmedisin nger Hjeldnes Senneseth 1301/NSE Oppdatert studieplan MAHF-ENG, per juni 2014 Studieplan MAHF-ENG Masterprogram i engelsk med emner 2010/ / /MA 331 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Elin Haaland-Kramer 1120/HKR Tildeling av SRE-midler 2014 til forskere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tlysing av SRE midler 2014 N 2014/ / /BJAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/JAGO Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/J Mottaker Klinisk institutt /JOS TE Mottaker Klinisk institutt /SYMY TE Mottaker nstitutt for global helse og 1301/ANB TE samfunnsmedisin nger Hjeldnes Senneseth 1301/NSE Side: 24 av 68

25 Forhåndsgodkjenning av delstudier ved niversity of Glasgow Delstudium i utlandet 2014/ / /CHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Thea Åhsbom Kristiansen 1600/CHE nnstilling frå setteinstituttleiar Leiv Egil Breivik Tilsetting i stipendiatstillingar ved nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium N Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 31826/ /ANA kkje offentleg iht Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL Anne Berit Apold 1121/ANA Høring - Forslag om poker-nm og private pokerlag Høringsnotat - forslag om poker-nm og private pokerlag N 2014/ / /MAHA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det juridiske fakultet 1600/BF Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/DS Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/LAE TE Maud Hansen 2120/MAHA Side: 25 av 68

26 Forhåndsgodkjenning av delstudier ved Kings's College London og endring av utdanningsplan Delstudium i utlandet 2014/ / /CHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ylva Kolsrud Lønvik 1600/CHE Svar på søknad om endring av utdanningsplan Endring av utdanningsplan 2013/ /2014 ST 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Midlertidig tilsetting som stipendiat - forlengelse - Midlertidig tilsetting som stipendiat ved Det juridiske fakultet 2011/ / /KRMA T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1600/ANSTE Vedrørende startdato - Tilsetjingssak: ostdoktor (NFR) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /ANB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anja Bere 1301/ANB Side: 26 av 68

27 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V14 JS Tilrettelegging ved eksamen ved (ib) Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 31855/ /SER ST 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/MARM Anmodning om ansettelse som vikar - Signe Nilssen - Vikariat i infosenteret og ved F og LLE 2014/ / /BEBO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bente Bolstad 1101/BEBO Foreløpig svar på søknad om hospitantstatus Hospitantstatus 2014/ / /ELHJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øivind Thorsen Kulsrud 1101/ELHJ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V14 JS Tilrettelegging ved eksamen ved 2014/ / /SER ST 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/MARM Side: 27 av 68

28 Svar på søknad om utvidet studierett H-14 Endring av utdanningsplan 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marius Tjønnøy Svar på søknad om utvidet studierett H-14 tvidet studierett 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristian Elvsveen Ber om vurdering av opptaksgrunnlag til : historie - Lars Johan Avseth Leion Vurdering av opptaksgrunnlag til N 2014/ / /SLL S kkje offentleg iht. offl. 26, 1. ledd Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jannie dsal 1122/JAD NN 26 Silje Anette Landsverk Lindgren 1101/SLL Bistilling ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Budsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet N 2013/ / /KAF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Laila Eilertsen 1501/LAE TE Maria Lundhaug 1512/MARLN Side: 28 av 68

29 Svar på søknad om godkjenning av emne i graden Godkjenning av emne i graden 2014/ / /SRMYK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marte Bjørndal-Leaves 1120/SRMYK Ber om forlengelse av tilsettingen - rofessor ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap N 2012/ / /BEAMO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beathe Moldestad 1501/BEAMO TE Maria Lundhaug 1512/MARLN Oppfølgingsplan for sykemeldt arbeidstaker - Sykefraværsoppfølging, nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /LV T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Legen og NAV 1314/LV tkast til beredskapsplan ved Det juridiske fakultet Beredskapsplan for Det juridiske fakultet / / /ANSTE O offl. 14, 1. ledd 004 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anette Stevnebø 1600/ANSTE Side: 29 av 68

30 Godkjenning fra Tilsettingsråd MOF sak 93/14: Tilsetting - midlertidig forsker (100 %) for 5 måneder Tilsettingssak: Forsker (midlertidig, 5 mnd eksternt finansiert) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /RWA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ris Karina Walle 1301/RWA Vedtak om tilsetting Tilsettingssak: Forsker (midlertidig, 5 mnd eksternt finansiert) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2014/ / /RWA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/LV TE ris Karina Walle 1301/RWA Svar på søknad om permisjon ermisjon 2014/ / /ELHJ ST 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1101/ELHJ Svar på søknad om kontinuasjonseksamen i JS243 V-14 Kontinuasjonseksamen 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øyvind Røyneberg Side: 30 av 68

31 Svar på søknad om kontinuasjonseksamen i JS243 V-14 Kontinuasjonseksamen 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anna Lønning Giertsen Svar på søknad om kontinuasjonseksamen i JS243 V-14 Kontinuasjonseksamen 2014/ /2014 S offl. 26, 1. ledd 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Julie Kroepelien Svar på søknad om økonomisk tilskudd til datainnsamling/feltarbeid i forbindelse med masteroppgave - FOF Tilskot til feltarbeid/datainnsamling for masterstudentar ved nstitutt for filosofi og førstesemesterstudiar / / /STME Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sara Bruteig Olsen 1162/GRA Forslag til studentrepresentanter i fakultetets styringsgruppe Bergen Science City - et energisamarbeid Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 31939/ /KRB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/KRB TE Ellen Birgitte Folgerø Side: 31 av 68

32 Arbeidsplassvurdering - ndividuell oppfølgingsplan 2014/ / /JONE T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jorunn Nedreberg 1121/JONE Jorunn Nedreberg 1121/JONE Arbeidsplassvurdering - ndividuell oppfølgingsplan 2014/ / /JONE T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jorunn Nedreberg 1121/JONE Jorunn Nedreberg 1121/JONE ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2014, RA-0678 ndersøkelse om ledige stillinger Det humanistiske fakultet 2014/ / /ARSE 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ARSE TE Statistisk sentralbyrå Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Ritsumeikan niversity Godkjenning av delstudier i utlandet - Ritsumeikan niversity 2012/ / /MALJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1120/MALJ B 4 Marius Brusegard Side: 32 av 68

33 Trekker søknaden Tilsettingssak: ostdoktor (100 %) for 2 år ved SFF CCBO ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /BEASTØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/RWA TE Dominguez Valetin Signert LA - Ørvik Godkjenning av delstudier i utlandet - Bath Spa niversity 2014/ / /DANF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Silje Grønner Stang 1121/SSTA Oppgitt emne for prøveforelesning Doktorgrad (hd) - aal Methlie 2007/ / /MARST S offl. 5, 1. ledd 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker aal Methlie 1301/MARST Vedrørende lønn Tilsetjingssak: rofessor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ELSØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anja Bere 1301/ANB Side: 33 av 68

34 Application for extension of the deadline for delivering the master thesis Søknad om utsatt innleveringsfrist for masteroppgave (ASC), Kjemisk institutt 2014/ / /GØV 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1231/GØV B 2 Serhii Tretiakov Tilbakemelding og anmodning om redegjørelse Tilsetting i stilling som studieleder ved Det tysk-norske studiesenter i Kiel (DNSZ) - Ny utlysning 2011/ / /SO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ARSE Hjemmestyret for DNSZ Signert arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting som førstekonsulent (studiekonsulent) ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2014/ / /ASRO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ASRO TE Magnus Halsnes Oppgitt emne for prøveforelesning Doktorgrad (hd) - Bjørnar Gilje Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 31965/ /MARST S offl. 5, 1. ledd 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bjørnar Gilje 1301/MARST Side: 34 av 68

35 Ber om mer dokumentasjon -Tangen Godkjenning av delstudier i utlandet - niversity of Mannheim 2014/ / /SSTA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Silje Grønner Stang 1121/SSTA Finansieringsavtale - Tilsettingssak: Eksternt finansiert professor ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /JOS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngvild Vandeskog Wallacher 1324/NW Godkjent prøveforelesning hd-grad Trygve Skjold, nstitutt for fysikk og teknologi 2007/ / /TEF 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1224/TEF Øyvind Frette m.fl. Søknad om tilrettelegging ved eksamen V14 JS Tilrettelegging ved eksamen ved 2012/ / /SER ST 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/SER B 6 Side: 35 av 68

36 Signert arbeidsavtale - Tilsetting i stilling som lydtekniker ved Griegakademiet - nstitutt for musikk 2014/ / /ASRO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ASRO TE Davide Bertolini Oppsigelse - Oppsigelse 2014/ / /BJKO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/VAHJ TE Håkan Sundberg RE: Søknad om kontinuasjonseksamen i EFAC V-14 Kontinuasjonseksamen 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tiril Sorsell Side: 36 av 68

37 Forslag til tema for prøveforelesning Doktorgrad (hd) - Crina Elena Tiron Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 31988/ /TOOL S offl. 5, 1. ledd 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Linda Birkhaug Stuhr Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Gabriela M. Almeida Theresa Sørlie Crina Elena Tiron James Lorens 1301/NSA Rescinding offer of employment as Research Fellow Stipendiat, nstitutt for fysikk og teknologi 2012/ / /ELE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 1201/ANEDA Søknad om tilrettelegging for skriving av hovedoppgave på tvers av studieplan Skriving av hovedoppgave på tvers av studieplan 2014/ / /NV 331 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MA B 2 Thomas Wærstad Fredrik Lian Side: 37 av 68

38 Avtale ved opptak til organisert forskerutdanning Doktorgrad (hd) - ngeborg Forthun 2014/ / /KARVA 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/KARVA TE ngeborg Forthun Klage på sensurvedtak BOBAS V-14 Klage på sensurvedtak BOBAS V / / /MAS S 375 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MAS Ettersendt dokumentasjon tsatt innleveringsfrist DDAENG2 og EDA102 V / / /MABJ ST 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ Klage på sensurvedtak FARM260 V-14 Klage på sensurvedtak FARM260 V / / /MAS S 375 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MAS Side: 38 av 68

39 Om ny gjennomgang av Erasmus+ avtaleportefølje for : tilbakemelding fra fransk Gjennomgang av Erasmus+ avtaler, / / /KRS 306 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elisa Kolle 1101/ELK Hilde Elin Haaland-Kramer 1120/HKR Bedømmelse fra sakkyndig komité - Bedømming av professor kompetanse ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /NW Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1324/NW TE Arvid Lundervold Michael Bretthauer Eyvind aulssen Ettersendt dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2014/ / /SER ST 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2180/SER TE Side: 39 av 68

40 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V-14 JS112 Tilrettelegging ved eksamen ved 2014/ / /SER ST 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/MARM Legeerklæring NOS250 Sykdom ved eksamen, LLE / / /CHMA ST 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1121/TOS TE Svar på søknad om sensur uten vurderingsmelding Vurderingsmelding etter frist 2014/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Audun Haugland Ebeltoft 1101/ELHJ ndersøkelse om ledige stillinger 2. kvartal 2014 ndersøkelse om ledige stillinger for / / /TOS 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/TOS Statistisk sentralbyrå Side: 40 av 68

41 Kommentarer fra K Nordstrand til klagers merknader til saksdokumentene Studieprogresjon - medisinstudiet N 2009/ / /MAS S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marianne Seim 2120/MASE May Kristin Skjerlie 1301/MAS Signert arbeidsavtale Midlertidig tilsettingsforhold (timelønnet foreleser/timelærer, ekstrahjelp) - nstitutt for biologisk og medisinsk psykologi (BB-bygget) / / /BJKO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1732/BJKO TE Magne Gudmundsen nnvilger tilskudd til Kvalifiseringsprogram for tannleger utenfor EØS ved nstitutt for klinisk odontologi ib over Statsbudsjettet 2014 Midler i forbindelse med oppgradering av klinikken for Kvalifiseringsprogrammet for utenlandske tannleger 2013/ / /TOHO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1319/MO Helsedirektoratet ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2014, RA-0678 Opplysninger til undersøkelse om ledige stillinger / / /VAHJ 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/VAHJ TE Statistisk sentralbyrå Side: 41 av 68

42 Søknad om frita for spesialemne - JS5710, JS5530, JS5570 V-14 Endring av utdanningsplan 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Annichen Valeberg Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Humboldt niversität zu Berlin Godkjenning av delstudier i utlandet - Humboldt niversität zu Berlin 2008/ / /SRMYK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1120/SRMYK B 10 Siri Margrethe Nafz Klage på sensurvedtak JS113 V-14 Klage på sensurvedtak JS113 V / / /ELVK S 375 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/ELVK Takker ja til tilbud om tilsetting Tilsettingssak - Stipendiatstilling ved Det psykologiske fakultet i prosjekt Dobbelkompetanse 2014/ / /KAS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/KAS TE Julie Lillebostad Svendsen Side: 42 av 68

43 Ettersendelse av informasjon Godkjenning av delstudier i utlandet - niversity of Mannheim 2014/ / /SSTA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1121/SSTA TE Daniel Tangen Tilbakemelding på søknad h.d-kandidat Amit Kumar Shrivastava 2009/ / /YNBR 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Yngve Brynjulfsen 1501/YNBR Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Ane Aamli 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Ane Aamli Opplysningsskjema Tilsettingssak - Stipendiatstilling ved Det psykologiske fakultet i prosjekt Dobbelkompetanse 2014/ / /KAS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/KAS TE Julie Lillebostad Svendsen Side: 43 av 68

44 Offentlig søkerliste Tilsetting som stipendiat ved Griegakademiet 2014/ / /KJT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asbjørn Knutsen Romstøl 1101/ASRO tvidet søkerliste Tilsetting som stipendiat ved Griegakademiet 2014/ / /KJT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asbjørn Knutsen Romstøl 1101/ASRO Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Taran Grønvik 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Taran Grønvik Takker ja til tilbud om tilsetting Tilsettingssak - Stipendiatstilling ved Det psykologiske fakultet i prosjekt Dobbelkompetanse 2014/ / /KAS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/KAS Endre Visted Side: 44 av 68

45 Avtale om faglig veiledning Forskerlinjen på medisinstudiet - Taran Grønvik 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Taran Grønvik Avtale om faglig veiledning Forskerlinjen på medisinstudiet - Torstein Frugård Habiger 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Torstein F. Habiger Opplysningsskjema Tilsettingssak - Stipendiatstilling ved Det psykologiske fakultet i prosjekt Dobbelkompetanse 2014/ / /KAS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/KAS Endre Visted Avtale om faglig veiledning Forskerlinjen på medisinstudiet - Hanne Keyser Hegdahl 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Hanne Keyser Hegdahl Side: 45 av 68

46 Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Hanne Keyser Hegdahl 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Hanne Keyser Hegdahl Klage på karakterfastsetting SYK202B V-14 Klage på karakterfastsetting SYK202B V / / /NV S 375 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/OLFR lan for opplæringsdelen Forskerlinjen på medisinstudiet - Hanne Keyser Hegdahl 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Hanne Keyser Hegdahl Dokumentasjon ved fravær og søknad om ny eksamen i SYK101 V-14 Gyldig fravær ved eksamen V-14 - Det psykologiske fakultet 2014/ / /NV ST 379 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/OLFR B 97 Side: 46 av 68

47 Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Christiane H. Gjerde 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Christian H. Gjerde Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2013/ / /SER ST 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 2180/MARM lan for opplæringsdelen Forskerlinjen på medisinstudiet - Christiane H. Gjerde 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Christiane H. Gjerde Avtale om faglig veiledning Forskerlinjen på medisinstudiet - Christiane H. Gjerde 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Christiane H. Gjerde Side: 47 av 68

48 Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Torunn Hjøllo 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Torunn Hjøllo Avtale om faglig veiledning Forskerlinjen på medisinstudiet - Torunn Hjøllo 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Torunn Hjøllo lan for opplæringsdelen Forskerlinjen på medisinstudiet - Torunn Hjøllo 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Torunn Hjøllo Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Eline Wittersø Næsheim 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Eline W. Næsheim Side: 48 av 68

49 Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Marcus Stangeland 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Marcus Stangeland Dokumentasjon ved fravær og søknad om ny eksamen i EHL-SEKS, SYK100, SYK101, EFAC03, SYK102 V-14 Gyldig fravær ved eksamen V-14 - Det psykologiske fakultet 2014/ / /NV ST 379 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/OLFR TE Forskningsprotokoll Forskerlinjen på medisinstudiet - Vilde Skylstad 2013/ / /MARST 422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/MARST TE Vilde Skylstad Bekreftelse - Foreldrepermisjon 2014/ / /ARMO T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/VAHJ TE Side: 49 av 68

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 28.04.2014 nnhold: Endelig godkjenning

Detaljer

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 07.08.2014 Ber om utlysning av stilling som seksjonstannhelsesekretær

Detaljer

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 28.01.2013 Avslag på søknad om opptak til masterprogram

Detaljer

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,,X,, tatus: J,A 04.04.2016 Ber om midlertidig tilsetting som førstekonsulent (vikar norskkursa)

Detaljer

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 24.08.2015 nnhold: øknad om innpassing / godkjenning (University of Western

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013.

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 20.01.2014 Skjema for tilsetting - Stipendiat, nstitutt

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Søknad NFR Integrated Seismic Characterization of Complex Carbonate Reservoirs: The Barents Sea, Walter Wheeler

Søknad NFR Integrated Seismic Characterization of Complex Carbonate Reservoirs: The Barents Sea, Walter Wheeler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 03.09.2014 Søknad NFR ntegrated Seismic Characterization of Complex Carbonate Reservoirs: The Barents Sea, Walter Wheeler

Detaljer

Journaldato: 25.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013.

Journaldato: 25.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 17.10.2013 Oppfølg. V2013, BAHF-HS, mottakere av brev 2

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Journaldato: 02.11.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 02.11.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 01.12.2015 Saksforelegg fakultetsstyresak 135/15: tlysning - instituttleder

Detaljer

Journaldato: 14.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 14.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 07.06.2013 Kvalitet i utdanningen - plan for videre

Detaljer

Journaldato: 23.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.10.

Journaldato: 23.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 05.11.2013 Krav om refusjon av utgifter, masterprogram i demokratibygging Krav

Detaljer

Journaldato: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2013.

Journaldato: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 15.10.2013 Godkjent tema og komité for prøveforelesning

Detaljer

Journaldato: 5.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.

Journaldato: 5.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 09.04.2013 nnstilling fra forskningsutvalgskomité

Detaljer

Journaldato: 30.4.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 30.4.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 26.05.2014 Veibygging og opparbeidelse

Detaljer

Journaldato: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.

Journaldato: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 19.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 07.06.2013 Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Journaldato: 11.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.09.

Journaldato: 11.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 22.10.2013 SAK 08/11 Omfanget av hjemmeeksamen frå våren 2012 Omfanget

Detaljer

Journaldato: 12.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 12.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 15.09.2014 The molecular and computational biology research school

Detaljer

Journaldato: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.

Journaldato: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 05.07.2013 Svar på forespørsel om endret vurderingsform,

Detaljer

Journaldato: 13.5.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2015.

Journaldato: 13.5.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 16.06.2015 Vedlegg til protokoll 12. mars 2015 Rapportering

Detaljer

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 26.05.2014 Oppnevning av utvalg for gjennomgåelse

Detaljer

Journaldato: 13.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.

Journaldato: 13.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08,, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.04.2013 arkeringstillatelse Reservert parkering

Detaljer

Journaldato: 09.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.

Journaldato: 09.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 14.03.2016 B-tillegg - B-tillegg, Geofysisk institutt 2015/10475-3

Detaljer

Journaldato: 15.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.09.

Journaldato: 15.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,U,,X,S, Status: J,A 14.11.2014 nnføring av forsøksordning med spesielle opptakskrav

Detaljer

Journaldato: 05.07.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.

Journaldato: 05.07.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 10.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 19.07.2013 Likviditetsrapport for november for ib Likviditetsrapport for ib

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Journaldato: 19.6.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 19.6.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 01.07.2014 Request for Amendment no 1 to GA 320298 ECOAS

Detaljer

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 31.01.2014 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk til eksamen

Detaljer

Journaldato: 16.11.2015-22.11.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 23.11.2015.

Journaldato: 16.11.2015-22.11.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 23.11.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.11.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 23.11.2015 Vedr. din oppsigelse av 50 % stilling som jordmor - personalmappe 2005/121-38

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

Journaldato: 06.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.2015.

Journaldato: 06.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2015 nnhold: Arbeidsattest Arbeidsattester - tidligere ansatte og vikarer

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Journaldato: 20.06.2016-26.06.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 20.06.2016.

Journaldato: 20.06.2016-26.06.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 20.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.06.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 29.06.2016 nnhold: Tjenesteattest - Lenika Mari Løvås Tjenesteattester for vikarer

Detaljer

Journaldato: 09.09.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.

Journaldato: 09.09.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 06.10.2014 Svar på søknad om utsatt innlevering av masteroppgåve i

Detaljer

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09.

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.09.2014 Endringer i emnevalg, Rekand aksbehandling av utreisende Erasmus-studenter

Detaljer

Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/HEA. Dok.dato: 20.01.2014.

Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/HEA. Dok.dato: 20.01.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 27.01.2014 ersonalmappe Mavlud Juwamer 2009/2006-28 1325/2014 ERSS/LAN001 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Klassering:

Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.04.2014 nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Sykepleier Fysikalsk medisin og Rehabilitering - st. ref.

Detaljer

Journaldato: 7.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.08.2010.

Journaldato: 7.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 05.09.2013 olitiattest - olitiattester 2010 - MAHF-LÆNO

Detaljer

Journaldato: 7.11.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.2012.

Journaldato: 7.11.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 15.11.2013 lagiatsjekk i forskerutdanningen - behov for

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 11.05.2015.

Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 11.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.05.2015 Oppsigelse av 60% assistent - personalmappe 2008/512-25 5989/2015 11.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Journaldato: 21.09.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 02.09.

Journaldato: 21.09.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 28.10.2015 Opplysninger vedrørende skatteoppgjør - Bistand vedrørende

Detaljer

Journaldato: 15.06.2015-21.06.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 09.06.2015.

Journaldato: 15.06.2015-21.06.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 09.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2015-21.06.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 22.06.2015 Bekreftelse - ersonalmappe Sak/dok nr: 2004/1311-100 Løpenr.:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.07.2014 nnhold: 112/144 - Tinglyst - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved

Detaljer

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok.

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2013 nnhold: Ledig stilling som assistent i Arnøyhamn SFO / Barnehage 2013/1914-3

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 nnhold: nnspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning nnspill til Regjeringens

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 10.02.2015 Årshjul for forsknings- og forskerutdanningssaker 2013 - til behandling

Detaljer

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015.

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.01.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.01.2016 Arbeidsavtale - fast tilsetting - personalmappe 2014/510-11 14051/2015

Detaljer

Forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter ( fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi ) i henhold til helsepersonelloven

Forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter ( fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi ) i henhold til helsepersonelloven Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 11.10.2013 øknad om fritak i emne Fritak i emne 2013/2488-2 10317/2013

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 05.09.

Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2013 Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Driftsrapport juli 2011. Rapportering til Helse Nord 2011 2011/496-14 17880/2011 16.08.2011 18.08.

Offentlig journal. Driftsrapport juli 2011. Rapportering til Helse Nord 2011 2011/496-14 17880/2011 16.08.2011 18.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2011 Driftsrapport juli 2011 Rapportering til Helse Nord 2011 2011/496-14 17880/2011 ØKON/TAR003 131 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 15.12.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.12.2010.

Journaldato: 15.12.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.12.2010 øknad om støtte til Erasmus utveksling-tek/adm personale 2010-2011

Detaljer

Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 21.02.2012. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 23.02.2012.

Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 21.02.2012. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 23.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2012 ersonalmappe Kristiansen Magnhild Gangsøy 2008/3059-29 2517/2012 02.02.2012 ERSS/JH1 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: 8.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.

Journaldato: 8.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 07.06.2013 Svar på krav om innsyn datert 25.03.2013

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Journaldato: 06.02.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.

Journaldato: 06.02.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.02.2012 ***** ***** ***** 2012/370-1 1033/2012 30.11.2011 Avs./mottaker:

Detaljer

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2010-31.12.2010, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2010-31.12.2010, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Adm.enhet: ST, Ta med underordnede enheter: -1, 1.1.2010-31.12.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.11.2012 Svar på søknad fra HiH om overgang til FS FS

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/1239-9 17313/2014 02.09.

Offentlig journal. Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/1239-9 17313/2014 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2014 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale ***** ***** 2011/1239-9 17313/2014 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: 18.2.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 18.2.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.2.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 19.02.2013 øknad om godkjenning av utenlandsk utdannelse

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07.

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2013 nnhold: Tilbud 1809668700 Personalmappe 2012/1829-9 12787/2013 HR/JJA Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2014 Oppsigelse 2011/1138-17 10123/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Detaljer

Journaldato: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 05.06.2014. Klassering: RSTØ/JOBR

Journaldato: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 05.06.2014. Klassering: RSTØ/JOBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 16.06.2014 Søknad om ansiennitet - oversendt attest og vitnemål - personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ***** ***** 2012/4835-2 30735/2012 26.11.2012 Gudrun Veske Tilbud på Stilling:

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Journaldato: 25.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.

Journaldato: 25.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 08.07.2013 Tilsetting som postdoktor ved Sosiologisk

Detaljer

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.

Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 25.07.2013 Dekning av salær for advokater i fuskesaker Dekning av salær

Detaljer

Dok.dato: 06.02.2014. Klassering: ***** PERSS/TKR021. Dok.dato: 06.02.2014. Klassering: PERSS/MFU. Dok.dato: 06.02.2014.

Dok.dato: 06.02.2014. Klassering: ***** PERSS/TKR021. Dok.dato: 06.02.2014. Klassering: PERSS/MFU. Dok.dato: 06.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.02.2014 ersonalmappe Skjerpan June Renate 2008/1013-15 3474/2014 ERSS/JM Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09.

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2014 nnkalling til drøftingsmøte 2008/729-12 17696/2014 09.09.2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Journaldato: 12.01.2015-18.01.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.11.2014. Klassering: 031081

Journaldato: 12.01.2015-18.01.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.11.2014. Klassering: 031081 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.01.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 21.01.2015 Resultat lokale forhandlinger 2014 - kap 4 ersonalmappe - 2012/567-4

Detaljer

Journaldato: 08.12.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2015. Klassering: KK/HFTH. Dok.

Journaldato: 08.12.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2015. Klassering: KK/HFTH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.12.201 Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** Tilsynssak 201/12666-2 103180/201 20.11.201 KK/HFTH

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2015. Klassering: PHR/TGR005. Dok.dato: 22.09.2015. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 22.09.2015.

Dok.dato: 18.09.2015. Klassering: PHR/TGR005. Dok.dato: 22.09.2015. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 22.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2015 Melding om kritikkverdige arbeidsforhold 2015/1878-2 23995/2015 18.09.2015 HR/LEB001 S Offl. 13 jfr fvl

Detaljer

Journaldato: 09.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2015.

Journaldato: 09.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2015 Merkur, Årviksand Handel Årviksand Handel, Merkurprogram 2015/1392-1

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Journaldato: 12.02.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2015.

Journaldato: 12.02.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2015 Ledermøter våren 2015 Ledermøter 2015 2015/594-1 1124/2015 035

Detaljer

Dok.dato: 14.04.2015. Klassering: PERSS/MFU. Dok.dato: 14.04.2015. Klassering: ***** PERSS/LLE005. Dok.dato: 14.04.2015.

Dok.dato: 14.04.2015. Klassering: PERSS/MFU. Dok.dato: 14.04.2015. Klassering: ***** PERSS/LLE005. Dok.dato: 14.04.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Tilsettingssak - Assisterende enhetsleder hr spa enhet for psykose 2 - st. ref. 2502786626 2015/490-14 11024/2015

Detaljer

Journaldato: 9.6.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: PRS/KA

Journaldato: 9.6.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: PRS/KA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.06.2014 nnhold: 2014/2260-2 23679/2014 12.05.2014 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer