Offentlig journal. Nybygg aust Førde sentralsjukehus. Forprosjekt nybygg aust FSS 2014/ / DOE 030.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Nybygg aust Førde sentralsjukehus. Forprosjekt nybygg aust FSS 2014/956-24 343/2015 19.12.2014 13.01.2015 DOE 030."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: <>per nnhold: Nybygg aust Førde sentralsjukehus Forprosjekt nybygg aust FSS 2014/ / DOE Mottaker vest Consult ØKO nnhold: Nybygg aust Førde sentralsjukehus Forprosjekt nybygg aust FSS 2014/ / DOE Mottaker Nordplan AS ØKO nnhold: Tilbud rådgivning Nybygg aust, Førde sentralsjukehus Forprosjekt nybygg aust FSS 2014/ / DOE Mottaker Norconsult AS ØKO Side: 1 av 19

2 nnhold: Tilbod nybygg aust FSS Forprosjekt nybygg aust FSS 2014/ / DOE Mottaker Sweco Norge AS ØKO nnhold: Grovkartlegging Eldre og rus. Helse- og omsorgsdepartementet ifm opptrappingsplanen for rusfeltet Grovkartlegging eldre og rus 2015/ /2015 HV 334 Mottaker KORFOR HV nnhold: Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet HV og TSB Tilbakemelding frå Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet i det psykiske helsevernet og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) dd 2012/ /2015 HV 339 Mottaker Helsedirektoratet, Trondheim HV Side: 2 av 19

3 nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** ***** Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2015 AMK AMK TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2015 AMK Mottaker ***** AMK nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Arbeidsstad: Førde Sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus MEDSNSK KLNKK / MKROBOLOGSK AVDELNG - st. ref / / MKLAB Mottaker MEDSNSK KLNKK / MKROBOLOGSK AVDELNG MKLAB Side: 3 av 19

4 nnhold: Klage på kontrollavgift - ***** ***** Klage på kontrollavgift / / TDF TDF nnhold: nnsynskrav - callsenter og lydlogg ostliste til media / / KOMM 046 KOMM NRK nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / B 2 nnhold: tbetalingsvedtak av Refusjon av egenandel ved frikort pasientreiser Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 713/2015 SKK 152 SKK TE Helfo Helseøkonomiforvaltningen Side: 4 av 19

5 nnhold: Gjestepasientoppgjør avsetningsrapport desember 2014 Gjestepasientar / / REK 150 REK TO Helsedirektoratet nnhold: Førarkort - Tilråding om inndraging - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / TE Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nnhold: Avfallshåndtering - skip med Ebola smitta mannskap Smittevernberedskap i forbindelse med ebola 2014/ / AK 004 SMV Flora hamn nnhold: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Førde og Naustdal lensmannskontor Side: 5 av 19

6 nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Opplæringsansvarleg ambulansetenesta KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / / AMBST Mottaker KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER AMBST nnhold: rotokoll frå meldt tilsyn - sykiatrisk klinikk Førde 6. januar 2015 Kontrollkommisjonen - sykisk Helsevern 2006/ / HV 012 SK TE Sorenskrivar nnhold: rotokoll frå meldt tilsyn - ngdomsavdelinga for sykisk Helse (H) 6. januar 2015 Kontrollkommisjonen - sykisk Helsevern 2006/ / HV 012 H Sorenskrivar Side: 6 av 19

7 nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Akuttmottak - ferievikariat som sjukepleiestudent/sjukepleiar/spesialsjukepleiar MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS / AKTTMOTTAK - st. ref / / AKM Mottaker MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS / AKTTMOTTAK AKM nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde - st. ref. ( ) - ***** ***** Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2015 AMK AMK TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref ***** ***** ***** ***** Ledig stilling som AMK operatør i AMK Førde KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2015 AMK Mottaker ***** AMK Side: 7 av 19

8 nnhold: Tilsynssak som gjeld behandling av - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Behandling - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2014/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Opplæringsansvarleg ambulansetenesta - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Opplæringsansvarleg ambulansetenesta KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2015 AMBST AMBST TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Opplæringsansvarleg ambulansetenesta KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Opplæringsansvarleg ambulansetenesta KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2015 AMBST Mottaker ***** AMBST Side: 8 av 19

9 nnhold: Melding om tilsyn med HF april samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen Tilsynssak - Melding om tilsyn med HF april Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2015/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nnhold: Varselsak - tilsynssak som gjeld kirurgisk behandling av pasient med svulst i venstre nyre - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Varselsak - Statens Helsetilsyn - Synerginr : / / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nnhold: Klagesak for kontrollkommisjonen - ***** ***** ***** ***** ***** - Klagesak - Kontrollkommisjonen 2015/ / TE Kontrollkommisjonen for sykiatrisk klinikk, SSSF Side: 9 av 19

10 nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Forbetringsagent /prosjektmedarbeider - st. ref. ( ) - ***** ***** Forbetringsagent /prosjektmedarbeider TVKLNGSAVDELNG - st. ref / /2015 FAT FAT TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Forbetringsagent /prosjektmedarbeider TVKLNGSAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** Forbetringsagent /prosjektmedarbeider TVKLNGSAVDELNG - st. ref / /2015 FAT Mottaker ***** FAT nnhold: nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven ***** ***** ***** ***** ***** ålelegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / /2015 HR-LØNN 239 HR-LØNN TE Lensmannen i Førde og Naustdal nnhold: Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / TE Helfo Helseøkonomiforvaltningen Side: 10 av 19

11 nnhold: Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Rutineinnkalling til kalibering Kalibreringsbevis - Medisinsk teknisk avdeling - Justervesenet 2011/ / MTA 052 MTA Scalibra nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / nnhold: Klage på kreftbehandling ved - ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding/ Klage frå pårørande/ pasient 2015/ / Side: 11 av 19

12 nnhold: nnsyn i journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Stamina Helse nnhold: nnhenting av opplysningar frå B i medhald av lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2015 Førde Kommune Barnevernteneste nnhold: Avvik i Førde kommune fra AMK jf sak 14/1158 Avvik på bruk av helseradio AMK Fylkesmannen - Synergi nr , og / / Førde Kommune nnhold: Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2015 SpareBank 1 Forsikring Side: 12 av 19

13 nnhold: Rapportering av tjeneste- og regnskapsdata fra helseforetak/ regionale helseforetak (HF og RHF) til Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2014 Regskapsstatistikk - Statistisk Sentralbyrå 2012/ /2015 ØKO 025 ØKO Statistisk sentralbyrå nnhold: Klage over urimeleg parkeringsbot - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage på kontrollavgift / / TDF TDF nnhold: Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Crawford & Company (Norway) AS nnhold: Forespørsel om legeerklæring-eventuelt kopi av epikriser - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2015 F Side: 13 av 19

14 nnhold: Relevante journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2014/ Norsk asientskadeerstatning - NE 2014/ / Norsk asientskadeerstatning nnhold: Vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak nr 2014/ Norsk asientskadeerstatning NE 2014/ / Norsk asientskadeerstatning nnhold: Kopi av sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** -Erstatningssak nr 2014/ Norsk asientskadeerstatning NE 2014/ / Norsk asientskadeerstatning nnhold: nnhenting av medisinske opplysningar - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 NAV Stryn Side: 14 av 19

15 nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Jordmor 50% fast - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Jordmor 50% fast KRRGSK KLNKK / KVNNEKLNKKEN / KK FSS GYN/FØDEAVDELNG - st. ref / /2015 KK-F KK-F TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Jordmor 50% fast KRRGSK KLNKK / KVNNEKLNKKEN / KK FSS GYN/FØDEAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Jordmor 50% fast KRRGSK KLNKK / KVNNEKLNKKEN / KK FSS GYN/FØDEAVDELNG - st. ref / /2015 KK-F Mottaker ***** KK-F nnhold: Krav om pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / nnhold: Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / TE Helfo Helseøkonomiforvaltningen Side: 15 av 19

16 nnhold: Vedrørande stadfesting - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering KRRGSK KLNKK / AGEAVDELNG - st. ref / /2015 AGE AGE TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering KRRGSK KLNKK / AGEAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering KRRGSK KLNKK / AGEAVDELNG - st. ref / /2015 AGE Mottaker ***** AGE nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Side: 16 av 19

17 nnhold: Forespørsel angående pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / NAV Balestrand nnhold: Merknad/klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding/klage frå pårørande/pasient 2014/ / nnhold: Ad revisjon av NR-melding for invitasjon til å komme med innspill - sak 15/168 Rapportering av pasientdata og aktivitetsdata - Somatikk 2010/ /2015 ØKO 025 ØKO Helsedirektoratet nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering SYKSK HELSEVERN / SYKATRSK KLNKK - st. ref / /2015 SK SK TO Side: 17 av 19

18 nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering SYKSK HELSEVERN / SYKATRSK KLNKK - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering SYKSK HELSEVERN / SYKATRSK KLNKK - st. ref / /2015 SK Mottaker ***** SK nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Arbeidsstad: Førde Sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Arbeidsstad: Førde Sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus MEDSNSK KLNKK / MKROBOLOGSK AVDELNG - st. ref / /2015 MKLAB MKLAB TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Arbeidsstad: Førde Sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus MEDSNSK KLNKK / MKROBOLOGSK AVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Arbeidsstad: Førde Sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus MEDSNSK KLNKK / MKROBOLOGSK AVDELNG - st. ref / /2015 MKLAB Mottaker ***** MKLAB Side: 18 av 19

19 nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Sjukepleiar Akuttmottak - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sjukepleiar Akuttmottak MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS / AKTTMOTTAK - st. ref / /2015 AKM AKM TO nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar Akuttmottak MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS / AKTTMOTTAK - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sjukepleiar Akuttmottak MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS / AKTTMOTTAK - st. ref / /2015 AKM Mottaker ***** AKM Side: 19 av 19

Offentlig journal. Årsrapport 2014. Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 12.03.2015 17.03.2015

Offentlig journal. Årsrapport 2014. Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 12.03.2015 17.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 17.03.2015 Årsrapport 2014 Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 004 Mottaker Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Klage på parkeringsbot - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014 2014/6-257 29038/2014

Offentlig journal. Klage på parkeringsbot - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014 2014/6-257 29038/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 28.11.2014 Klage på parkeringsbot - ***** ***** Klager på kontrollavgift - arkering Førde Sentralsjukehus 2014

Detaljer

Offentlig journal. Utredning av persontilpasset medisin - innspill. Utredning av persontilpassa medisin - innspel 2014/2728-2 19696/2014 24.07.

Offentlig journal. Utredning av persontilpasset medisin - innspill. Utredning av persontilpassa medisin - innspel 2014/2728-2 19696/2014 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 24.07.2014 tredning av persontilpasset medisin - innspill tredning av persontilpassa medisin - innspel

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 21.01.2015 åminnelse - NOS-data Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOS)

Detaljer

Dok.dato: 22.08.2012. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 22.08.2012. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 22.08.2012.

Dok.dato: 22.08.2012. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 22.08.2012. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 22.08.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2012 nnhold: Melding til KL Forsikring om dødsfall, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: ***** KRSEN

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: ***** KRSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 24.07.2014 Vikar for ***** ***** ***** ***** Erstatning for manglande levering av vikar frå vikarbyrå

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. Vedrørende ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 25.06.2015 Vedrørende ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05.

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2014 Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 21.05.2014 MED

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 19.06.2015 nnhold: Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2014/1423-3 13190/2014 06.05.2014 HR-PERS 13.05.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2014/1423-3 13190/2014 06.05.2014 HR-PERS 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2014 nnhold: Tenestebevis - Arbeidsforhold 2014/1-3 13190/2014 06.05.2014 Mottaker nnhold: Tilsetjing i vikariatstilling

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Offentlig journal. Klage parkeringsavgift - nr 05179 - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014

Offentlig journal. Klage parkeringsavgift - nr 05179 - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 30.10.2014 nnhold: Klage parkeringsavgift - nr 05179 - ***** ***** Klager på kontrollavgift - arkering Førde

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2014 Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Detaljer

Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: KOMM. Innhenting av opplysningar frå Bup i medhald av lov om barneverntjenester 6-4 - ***** ***** ***** *****

Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: KOMM. Innhenting av opplysningar frå Bup i medhald av lov om barneverntjenester 6-4 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2014, Dokumenttype:,, Arkivdel: per2 08.08.2014 Arkiv som låg att etter Måløyraidet 3.juledag 1941/Florø sjukehus Postliste til media - HF 2014 2014/4-66

Detaljer

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2010 nnhold: Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming - Tilbakemelding frå pårørande 2010/1954-1 11073/2010

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane

Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane

Detaljer

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11.

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2013 Korrigering/presisering - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 04.11.2013 HR-ERS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2011 Garanti nr: 3622.90.12015/108380, stilt for A.M.Vik AS Ny ruspost ved Nordfjord sykiatrisenter 2006/415-88

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030.

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 08.07.2015 nnhold: Kontrakt Selje ambulansestasjon Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om hospitering- Avdeling for Akuttmedisin. Hospitering Helse Førde 2010 - d.d. 2010/843-37 17562/2015 16.06.2015 19.06.

Offentlig journal. Søknad om hospitering- Avdeling for Akuttmedisin. Hospitering Helse Førde 2010 - d.d. 2010/843-37 17562/2015 16.06.2015 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2015-21.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 22.06.2015 Søknad om hospitering- Avdeling for Akuttmedisin Hospitering 2010 - d.d. 2010/843-37

Detaljer

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** *****

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 3-3 meldingar

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05.

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2010 Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. nnhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009

Detaljer

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08.

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2010 Svarbrev til Stryn kommune - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 433 Mottaker

Detaljer