Dok.dato: Klassering: ***** FAG/HIRENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen / / FAG/HRENE Mottaker KS Kommunenes Sentralforbund rene Barmen Hoel FAG/HRENE Svar på førespurnad om Helse Førde sine rutinar i høve NE-saker Kvalitet i pasientbehandlingen - pasienterstatningssaker og interne rutinar for oppfølging - Oppfølging av "Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ( )...og bedre skal det bli!" 2010/ / Mottaker asient- og brukarombodet rene Barmen Hoel FAG/HRENE Fast tilsetjing i 50% stilling som sjukepleiar frå FASTE TLSETJNGAR - MEDSNSK KLNKK - NORDFJORD SJKEHS 2011/ / ERS/ANSE0484 Offl. 25 Mottaker Anne Marie Seljeseth ERS/ANSE0484 Side: 1 av 17

2 Ambulansen i Aurland - fråsegn frå Aurland kommune ARLAND AMBLANSESTASJON 2008/ / Mottaker Aurland kommune Stian Sægrov Kommentar av medisinsk vurdering, erstatningssak 2010/ Erstatningssak 2010/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2010/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland Kopi av journal - nnsyn i journal/erklæring 2011/ /2011 Mottaker Oddrun nstebø Bruland 2 spørsmål om utlendingar sine vilkår for helseteneste ved Førde Sentralsjukehus tlendingar sine vilkår for helseteneste ved Helse Førde 2010/ /2011 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Side: 2 av 17

3 Gjeld langvarig sjukmelding, - Løn og pensjon 2011/ /2011 ERS/RAFA1279 Mottaker Randi Fauske ERS/RAFA1279 Søknad om alderspensjon, - Løn og pensjon 2011/ /2011 ERS/RAFA1279 Mottaker Randi Fauske ERS/RAFA1279 Konstituering i stilling som overlege - Tilsetjingar i psykiatrisk klinikk 2010/ /2011 SK/SEAL Offl. 25 Mottaker Svein Ove Alisøy SK/SEAL Svar på invitasjon til å delta i revisjon av prosedyrekodeverket for fagområdene habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og TSB NYTT ROSEDYREKODEVERK - HABLTERNG, REHABLTERNG, RSBEHANDLNG OG SYKSK HELSEVERN FOR VOKSNE - HRR 2008/ /2011 Mottaker Helse Vest RHF Ole Christian Reusch HV/OLRE3533 Side: 3 av 17

4 Møteinnkalling til Brukarutvalet Brukarutvalet i Helse Førde / /2011 FAG/JADV Mottaker Svein Lundevall Janny Strøm Dvergsdal FAG/JADV1087 Journalkopiar, erstatningssak 2010/ Erstatningssak 2010/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2011/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland Ønskje om innsyn i journal - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ /2011 Mottaker asient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane Oddrun nstebø Bruland Journalopplysningar - - Kopi av journal/erklæring 2009/ /2011 Mottaker Kommunal landspensjonskasse Oddrun nstebø Bruland Side: 4 av 17

5 Forespørsel om fullstendig journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS Oddrun nstebø Bruland Anmodning om spesialisterklæring - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker Gjensidige Forsikring ASA Oddrun nstebø Bruland Spørsmål om å tilsendt journalutskrift - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Vik fengsel LOfavør barneforsikring sykdom - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Sparebank 1 Skadeforsikring AS Side: 5 av 17

6 Journal - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / TE tlysning - WebCruiter annonse ntern service - st. ref / /2011 AHH/AR Mottaker ntern service Aina Russenes AHH/AR1053 Ytterlige opplysninger om forsikringssøker - nnsyn i journal/erklæring 2011/ /2011 Frende Livsforsikring AS Møteplass med utgangspunkt i regionale koordinerande einingar - Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Møteplass med utgangspunkt i regionale koordinerande einingar 2010/ /2011 LMS/STG 327 LMS/MAHA2468 Balestrand Kommune Side: 6 av 17

7 Tilhøva ved ungdomspsykiatrisk avdeling (H) Helse Førde Tilsynssak - ngdomspsykiatrisk avdeling (H) 2007/ /2011 HV/OLRE3533 HV/OLRE3533 Helse Vest RHF Vedrørende - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ /2011 Tryg Forsikring Dekning av utgifter til legemidler - Melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2009/ / TE Helfo - Region Vest nnbetaling av feilutbetalt ytelse - ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / /2011 ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY TE NAV nnkreving Side: 7 av 17

8 Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/KAHEGG TE olitiets ATK-senter for Hordaland politidistrikt nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven 7-21 ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / /2011 ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY TE Lensmannen i Førde og Naustdal Spørsmål om legeerklæring - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ /2011 NAV FLORA TRYGD Side: 8 av 17

9 Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/KAHEGG olitiets ATK-senter for Sogn og Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/VST4457 olitiets ATK-senter for Sogn og urring - Kvartalsvis lønnsstatistikk per 31. desember Helseforetakene Lønnsstatistikk i helseforetaka 2007/ / ERS/LAMAL 025 ERS/LOJA Statistisk sentralbyrå Side: 9 av 17

10 Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/KAHEGG olitiets ATK-senter for Sogn og Fjorane politidistrikt Oversending av underskriven avtale Møteplass med utgangspunkt i regionale koordinerande einingar 2010/ /2011 LMS/STG 327 LMS/MAHA2468 Selje Kommune Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/VST4457 olitiets ATK-senter for Sogn og nnbetaling av feilutbetalt ytelse ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / /2011 ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY TE NAV nnkreving Side: 10 av 17

11 Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/VST4457 olitiets ATK-senter for Sogn og nnbetaling av feilutbetalt ytelse - ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY TE NAV nnkreving Samarbeidsavtale med Helse Førde - Delavtale for kommunane dei private rahabiliteringsinstitusjonane og spesialisthelsetenesta i Helse Førde sitt område Møteplass med utgangspunkt i regionale koordinerande einingar 2010/ / LMS/STG 327 LMS/MAHA2468 Eid kommune åminnelse - Erstatningssak 2009/ Norsk pasientskadeerstatning (NE) 2009/ / TE Norsk asientskadeerstatning Side: 11 av 17

12 Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/KAHEGG olitiets ATK-senter for Sogn og ålegg om utleggstrekk i lønn - ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY TE Statens innkrevingssentral Skademelding - - Erstatningssak 2010/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2011/ / Norsk asientskadeerstatning Automatisk trafikkontroll - DL / / TE olitiets ATK-senter for Sogn og Side: 12 av 17

13 Tilsynssak - klage på - Tilsynssak - Klage på - Helsetilsynet 2010/ / Helsetilsynet i Sogn og Fjordane Deling av journalopplysningar i Helse Førde - - Tilsynssak - Deling av journalopplysningar i Helse Førde - Helsetilsynet 2010/ /2011 Helsetilsynet i Sogn og Fjordane Automatisk trafikkontroll - J / / TE olitiets ATK-senter for Sogn og Svarbrev, søknad mottatt - Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles - st. ref Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles - st. ref / / Mottaker Stian Sægrov Side: 13 av 17

14 Søknad og CV m/vedlegg - - st. ref. ( ) - Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles - st. ref / / TE Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/KAHEGG olitiets ATK-senter for Sogn og Kopi av brev til Helse Vest. Gjeld HV Landsforeningen for pårørande innen sykiatri 2010/ /2011 ADM/BEHA1252 ADM/BEHA1252 Landsforeningen for årørende innen sykiatri, Sogn og Fjordane Side: 14 av 17

15 Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/KAHEGG olitiets ATK-senter for Sogn og Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/VST4457 olitiets ATK-senter for Sogn og Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/VST4457 olitiets ATK-senter for Sogn og Side: 15 av 17

16 Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/VST4457 olitiets ATK-senter for Sogn og Automatisk trafikkontroll - TV / / AMB/HAKJ TE olitiets ATK-senter for Hordaland politidistrikt Søknad og CV m/vedlegg - - st. ref. ( ) - sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref / /2011 SK/SEAL 211 SK/SEAL TE Side: 16 av 17

17 Svarbrev, søknad mottatt - sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref / /2011 SK/SEAL 211 Mottaker Svein Ove Alisøy SK/SEAL Side: 17 av 17

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 nnhold: Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - - Erstatningssak 2010/02972 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/7212-3 52100/2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmeldelse - ***** ***** ***** Anmeldelse 2014/20597-1 77380/2014 FTLED/NNIN 13.10.2014 15.07.2015 FTLED/NNIN

Offentlig journal. Anmeldelse - ***** ***** ***** Anmeldelse 2014/20597-1 77380/2014 FTLED/NNIN 13.10.2014 15.07.2015 FTLED/NNIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2015 Anmeldelse - ***** Anmeldelse 2014/20597-1 77380/2014 13.10.2014 FTLED/NNN Offl. 24 393 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12.

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 NE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NE sak nr. 2014/03262 2014/17123-15 91178/2014

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5961-2 41009/2015

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2015. Klassering: KHH/SLYB

Dok.dato: 07.07.2015. Klassering: KHH/SLYB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2015 Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering - st. ref. (2676786999) - ***** ***** ***** Lege i spesialisering

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF. Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF 2011/152-7 355/2011

Offentlig journal. Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF. Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF 2011/152-7 355/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 08.10.2014. Klassering: ME-BAR/NYF

Journaldato: 17.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 08.10.2014. Klassering: ME-BAR/NYF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 22.10.2014 NE 2013/04449 - Sakkyndig vurdering NE 2013/04449 - ***** ***** ***** ***** 2013/2951-5

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer