Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag Behandling av hjerneslag 2014/ / MED 321 Mottaker Helse Stavanger HF MED Oksygenbehandling Balestrand Ambulansedrift - Tilsynssak 2013/ / AMBST 325 Mottaker Kommuneoverlege Gunnar Engan AMBST Ettersending av journalopplysningar - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Mottaker Helseavdelingen, Bergen fengsel Side: 1 av 19

2 Skademelding, erstatningssak 2014/ Erstatningssaknr 2014/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2014/ /2014 Mottaker Norsk asientskadeerstatning lykkesforsikring politiets fellesforbund - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Mottaker F Forsikring Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Mottaker Kopi av somatisk journal - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Mottaker Side: 2 av 19

3 Legeerklæring ved søknad om transportkort for funksjonshemma - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Mottaker Førde kommune, Servicetorget Søknad og CV m/vedlegg - Bedriftssjukepleiar - st. ref. ( ) - Bedriftssjukepleiar STAB OG STØTTE / HR AVDELNG / BEDRFTSHELSETENESTA - st. ref / /2014 HR HR TO Svarbrev, søknad mottatt - Bedriftssjukepleiar STAB OG STØTTE / HR AVDELNG / BEDRFTSHELSETENESTA - st. ref Bedriftssjukepleiar STAB OG STØTTE / HR AVDELNG / BEDRFTSHELSETENESTA - st. ref / /2014 HR Mottaker HR Kontrakt ved leige av personalbustad mellom HF og Åshild Berentzen ersonalbustad - Blåklokketunet 12 - Førde / /2014 TDA Ofl. 13, jf fvl. 13 nr TDA Åshild Berentzen Side: 3 av 19

4 Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / TE Karakterutskrift - - Arbeidsforhold 2014/ /2014 HR-ERS NSRS TE Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / TE Endring av tilsetjingsforhold NS rus - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS NSRS TE Side: 4 av 19

5 Endring av tilsetjingsforhold NS rus - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS NSRS TE Arbeidsavtale Vågsøy ambulansestasjon - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS HR-ERS TE Svarslipp - Melding til lønnsseksjonen i - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS HR-LØNN Tidsavgrensa arbeidsavtale Senter for kliniske fagsystem - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS SFKF Side: 5 av 19

6 Teieplikterklæring - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS SFKF Arbeidsavtale for tilkallingshjelp Kir. klinikk/kk/føde/barsel/gyn.sengepost - - Arbeidsforhold 2014/ / HR-ERS KK-F Trukket søknad - Ambulansearbeidar Askvoll 100 % fast KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER / AMBLANSE OMR YTRE OG MDTRE SOGN - st. ref Ambulansearbeidar Askvoll 100 % fast KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER / AMBLANSE OMR YTRE OG MDTRE SOGN - st. ref / /2014 AMB-YMS Mottaker AMB-YMS Side: 6 av 19

7 Tidsavgrensa arbeidsavtale Stryn ambulansestasjon - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS AMB-N Teieplikterklæring - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS AMB-N Tidsavgrensa arbeidsavtale Stryn ambulansestasjon - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS AMB-N Teieplikterklæring - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS AMB-N Side: 7 av 19

8 Avtale med tilkallingshjelp ntern service/servicesenteret/medisinsk serviceseksjon - - Arbeidsforhold 2014/ /2014 HR-ERS MSSF Tidsavgrensa arbeidsavtale Vågsøy ambulansestasjon - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS AMB-N Teieplikterklæring - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS AMB-N Tidsavgrensa arbeidsavtale Radiologi legar FSS - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS RAD-F Side: 8 av 19

9 tlysning - WebCruiter annonse Fagutviklingssjukepleiar medisinsk eining MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON LSH / MEDSNSK ENNG LSH - st. ref / / MEDEN-L Mottaker MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON LSH / MEDSNSK ENNG LSH MEDEN-L tlysning - WebCruiter annonse Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / - st. ref / /2014 Mottaker KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / Søknad om permisjon utan løn - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS OF Side: 9 av 19

10 Bekreftelse av ansattforhold WARO AS eppes izza Førde - - Arbeidsforhold 2013/ /2014 HR-ERS NRRS Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / f Skadeforsikring Rettssak nr TV1-FJOR ved Fjordane tingrett: X - Staten v/helsedirektoratet - Vitneinnkalling 2014/ / SK 393 SK TE Helsedirektoratet Tilråding om inndraging av førarkort - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 10 av 19

11 Tilbud om jobb - Offentleg godkjent sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref Offentleg godkjent sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2014 NSDØGN Mottaker NSDØGN nnhenting av opplysningar - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Vil med dette klage/søke om oppheving av kontrollavgift - nr Klager på kontrollavgift - arkering Førde Sentralsjukehus / / TDA TDA Tidsavgrensa arbeidsavtale Ort.legar, Førde - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS ORT TE Side: 11 av 19

12 Tilbud om jobb - Offentleg godkjent sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref Offentleg godkjent sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2014 NSDØGN Mottaker NSDØGN Svar på søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - vedtak etter klage - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Helsedirektoratet Teieplikterklæring - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-ERS ORT TE Side: 12 av 19

13 tlysning - WebCruiter annonse Terapeut SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / / NSDAG Mottaker SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER NSDAG Arbeidsavtale Lege i spesialisering - midlertidig tilsett - - Arbeidsforhold 2014/ / HR-ERS MEDSEK-F TE Tilbud om jobb - Offentleg godkjent sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref Offentleg godkjent sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2014 NSDØGN Mottaker NSDØGN Side: 13 av 19

14 Svarbrev, søknad mottatt - sykologspesialist/ sykolog SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref sykologspesialist/ sykolog SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2014 NSDAG Mottaker NSDAG Søknad og CV m/vedlegg - sykologspesialist/ sykolog - st. ref. ( ) - sykologspesialist/ sykolog SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2014 NSDAG NSDAG TO Anmodning om legeuttalelse - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Førde og Naustdal lensmannskontor Side: 14 av 19

15 Søknad og CV m/vedlegg - Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral - st. ref. ( ) - Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / - st. ref / /2014 TO Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / - st. ref Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / - st. ref / /2014 Mottaker nnhenting av opplysningar frå B i medhald av lov om barneverntenester nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Flora kommune,tenesta barn og unge avd. barnevern Side: 15 av 19

16 Legemidler fra folketrygden - - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Helfo Helseøkonomiforvaltningen ålegg om trekk i lønn/trygd - ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / /2014 HR-LØNN 239 HR-LØNN TE Lindorff Skjema for arbeidstid og godtgjersle for legar - - Arbeidsforhold 2014/ / HR-ERS MEDSEK-F Spørjeskjema-Eigenerklæring - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2014/ / HR-HMS 1 MEDSEK-F TE Side: 16 av 19

17 Søknad om pensjon alder/af - - Arbeidsforhold 2014/ /2014 HR-ERS HR-ERS Spørjeskjema-Eigenerklæring - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2014/ / HR-HMS 1 MEDSEK-F Spørjeskjema-Eigenerklæring - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2014/ / HR-HMS 1 MEDAVD Søknad om redusert arbeidstid utan løn - - Arbeidsforhold 2014/ /2014 HR-ERS KLERN Side: 17 av 19

18 Søknad om redusert arbeidstid utan løn - - Arbeidsforhold 2014/ /2014 HR-ERS KLERN Søknad om redusert arbeidstid utan løn - - Arbeidsforhold 2014/ /2014 HR-ERS KLERN Søknad og CV m/vedlegg - Bedriftssjukepleiar - st. ref. ( ) - Bedriftssjukepleiar STAB OG STØTTE / HR AVDELNG / BEDRFTSHELSETENESTA - st. ref / /2014 HR HR TO Svarbrev, søknad mottatt - Bedriftssjukepleiar STAB OG STØTTE / HR AVDELNG / BEDRFTSHELSETENESTA - st. ref Bedriftssjukepleiar STAB OG STØTTE / HR AVDELNG / BEDRFTSHELSETENESTA - st. ref / /2014 HR Mottaker HR Side: 18 av 19

19 Søknad og CV m/vedlegg - Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral - st. ref. ( ) - Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / - st. ref / /2014 TO Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / - st. ref Fast stilling som Sjukepleiar på /legevaktsentral KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / - st. ref / /2014 Mottaker Side: 19 av 19

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030.

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 08.07.2015 nnhold: Kontrakt Selje ambulansestasjon Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 nnhold: Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - - Erstatningssak 2010/02972 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/7212-3 52100/2015

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12.

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 NE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NE sak nr. 2014/03262 2014/17123-15 91178/2014

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2015. Klassering: KHH/SLYB

Dok.dato: 07.07.2015. Klassering: KHH/SLYB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2015 Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering - st. ref. (2676786999) - ***** ***** ***** Lege i spesialisering

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 08.10.2014. Klassering: ME-BAR/NYF

Journaldato: 17.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 08.10.2014. Klassering: ME-BAR/NYF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 22.10.2014 NE 2013/04449 - Sakkyndig vurdering NE 2013/04449 - ***** ***** ***** ***** 2013/2951-5

Detaljer

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5961-2 41009/2015

Detaljer

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok.

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Oversendelse av etterspurt dokumentasjon Tilsyn - nnhenting av dokumentasjon - Systemtilsyn 2015/857-24

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Journaldato: 24.9.14, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 23.09.2014.

Journaldato: 24.9.14, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 23.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.14, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 03.10.2014 nvitasjon til samtale - ***** ***** ***** ***** ***** Spørsmål vedrørende

Detaljer

Offentlig journal. Anmeldelse - ***** ***** ***** Anmeldelse 2014/20597-1 77380/2014 FTLED/NNIN 13.10.2014 15.07.2015 FTLED/NNIN

Offentlig journal. Anmeldelse - ***** ***** ***** Anmeldelse 2014/20597-1 77380/2014 FTLED/NNIN 13.10.2014 15.07.2015 FTLED/NNIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2015 Anmeldelse - ***** Anmeldelse 2014/20597-1 77380/2014 13.10.2014 FTLED/NNN Offl. 24 393 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/2001-2 11038/2015

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/2001-2 11038/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.05.2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2015/2001-2 11038/2015 Gjensidige Forsikring ASA 28.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer