Offentlig journal. Årsrapport Smittevern - Solund 2006/ /2015 SMV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Årsrapport 2014. Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 12.03.2015 17.03.2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: <>per Årsrapport 2014 Smittevern - Solund 2006/ /2015 SMV 004 Mottaker Helse- og omsorgsleiar da Grindland SMV Tilbod om sommarjobb Sommarvikarar SK Tronvik, Kyrkjebø - st. ref / /2015 SK Ofl. 25 SK Tilbod om sommarjobb Sommarvikarar SK Tronvik, Kyrkjebø - st. ref / /2015 SK Ofl. 25 SK Side: 1 av 25

2 Tenestebevis - ***** ***** ***** Diverse vedr. arbeidsforhold - Slutta tilsette før personalmappe dd 2013/ /2015 HR-ERS 221 HR-ERS Ytterligere journalopplysningar, erstatningssak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssaknr 2014/ Norsk asientskadeerstatning NE 2014/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Svar på søknad om Hospitering Hospitering d.d. 2010/ /2015 HR 275 Mottaker Ahmad Yaseen HV Tilsynssak som gjeld behandling og oppfølging av pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Behandling og oppfølging av pasient - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2015/ / Mottaker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 2 av 25

3 Kommentar til sakkyndig vurdering, erstatningssak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2014/ Norsk asientskadeerstatning - NE 2014/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning ttale og dokumentasjon fra behandlingssted, erstatningssak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssaknr 2015/ Norsk asientskadeerstatning NE 2015/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted, erstatningssak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssaknr 2015/ Norsk asientskadeerstatning - NE 2015/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted, erstatningssak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak nr 2015/ Norsk asientskadeerstatning NE 2015/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Side: 3 av 25

4 Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Mottaker Førde og Naustdal lensmannskontor Tilbod om sommarjobb Sommarvikarar SK Tronvik, Kyrkjebø - st. ref / /2015 SK Ofl. 25 SK Kommentar til sakkyndig vurdering, erstatningssak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak nr 2014/ Norsk asientskadeerstatning NE 2014/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Klage på vedtak om tvangsmedisinering for pasient - ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring - Klage/tilbakemelding frå pårørande/pasient - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2014/ /2015 Mottaker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 4 av 25

5 Tilbod om sommarjobb Sommarvikarar SK Tronvik, Kyrkjebø - st. ref / /2015 SK Ofl. 25 SK ådrivaransvar for regionale innsatsområde i rogram for pasienttryggleik - rogram for pasienttryggleik i Helse Vest / /2015 FAT 509 Mottaker Helse Vest RHF FAT Søknad og CV m/vedlegg - rosjektkoordinator - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** rosjektkoordinator - st. ref / / ADM ADM TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - rosjektkoordinator - st. ref ***** ***** ***** ***** rosjektkoordinator - st. ref / / ADM ADM Side: 5 av 25

6 Ang. ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding/klage frå pårørande/pasient - Tilsynsak - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2013/ / ***** Verifisering av eklampsi og Heelp meldt til medisinsk fødselsregister (MFR) i 2014 Medisinsk fødselsmelding 2015/ / KK 304 KK Folkehelseinstituttet tskrift av logg - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / ***** Ønsker tilsendt journalopplysninger på ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / mmi - Avdeling for immunologi - OS- Rikshospitalet Side: 6 av 25

7 Avvik - ***** ***** ***** ***** ***** - Samhandling med Årdal kommune - Synerginr / / Årdal kommune Vedtak om dispensasjon frå helsekrava i førarkortforskrifta - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Møte på sentralsjukehuset - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding/klage frå pårørande/pasient - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / ***** nnhenting av opplysningar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / ***** Side: 7 av 25

8 En tilbakemelding til med.avd etter innleggelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding/klage frå pasient/pårørande 2015/ / ***** Vedrørende klage på faktura Klage på fakturering av utskrivingsklare pasientar - Selje kommune 2015/ / REK Selje kommune Gjeld - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding/klage frå pårørande/pasient - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / ***** Mista gullkjede - ***** ***** ***** ***** - Tapte gjenstandar ved opphold ved - Nevrologisk avdeling 2015/ / ANRR 492 ANRR ***** Side: 8 av 25

9 Førespurnad om opplysningar frå B i medhald av lov om barneverntenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Årdal kommune - Barneverntenesta tlysning - WebCruiter annonse Overlegevikar kardiologi MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG - st. ref / /2015 MEDAVD Mottaker MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG MEDAVD Gjelder søknad om forhøyet hjelpestønad for ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / ***** Forespørsel om tilsending av journaldokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / ***** Side: 9 av 25

10 Yrkesskade - Melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / TE NAV Vågsøy Brev til Brukarutvalet HF Læring- og meistringskurs innan psykisk helsevern 2015/ / FAT 491 FAT Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse L Sogn og Fjordane Helsekrava til førarkort i gruppe 1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Yrkesskade - Melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / TE Nav Gulen Trygd Side: 10 av 25

11 Klage - Brot på frist for prioritert helsehjelp - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Fristbrot 2015/ / ***** tbetalingsvedtak av Refusjon av egenandel ved frikort pasientreiser Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 9401/2015 SKK 152 SKK Helfo Helseøkonomiforvaltningen tlysning - WebCruiter annonse Sjukepleiar dagkirurgisk senter Kirurgisk klinikk / Dagkirurgisk senter - st. ref / /2015 DKS Mottaker KRRGSK KLNKK / DAGKRRGSENTERET DKS Side: 11 av 25

12 Trukket søknad - ntensivsjukepleiar, Sommarvikariat 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM FSS NTENSV - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ntensivsjukepleiar, Sommarvikariat 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM FSS NTENSV - st. ref / /2015 NTF NTF 1. gangs purring på manglande betaling av bidragstrekk - ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / HR-LØNN 239 HR-LØNN TE NAV nnkreving Att: Lønns-/trekkansvarlig - ***** ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / /2015 HR-LØNN 239 HR-LØNN TE Lindorff Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 ***** Side: 12 av 25

13 tskrift av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 ***** Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 ***** Anmodning om legeuttaling og journalutskrift - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Sogn og Fjordane politidistrikt Gloppen lensmannskontor Verjemål - ***** ***** ***** - nnhenting av journalnotat ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2015 Advokatfirmaet Tollefsen Side: 13 av 25

14 nnhenting av opplysninger for utsendelse av nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer, svar inne Nasjonalt kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrar 2015/ / LMBB ***** LMBB Oslo universitetssykehus HF Godkjenning av avtale om arbeidstidsordning etter AML (4) - Seksjon Rus, Nordfjord psykiatrisenter (NS) HF Dispensasjonssøknad arbeidstidsordning - Seksjon Rus NS 2014/ / NSRS 251 NSRS Fellesorganinsasjonen Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / TE Helfo Helseøkonomiforvaltningen Vedtak i klagesak som gjeld refusjon av reiseutgifter - ***** ***** ***** ***** - Klagesak - Refusjon av reiseutgifter - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2015/ / ROO Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 14 av 25

15 Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2015 Helfo Helseøkonomiforvaltningen Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 ***** Avslutting av utleggstrekk - ***** ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / /2015 HR-LØNN 239 HR-LØNN TE Skatteoppkrevjanen i Eid nnbetaling av feilutbetalt ytelse - saksnummer ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / HR-LØNN 239 HR-LØNN TE NAV nnkreving Side: 15 av 25

16 Fo - Stipend til skriving av mastergradsoppgåve Fo - tlysing av masterstipend i / /2015 FO 275 Mottaker Kristin Vassbotn Guldhav FO Ny kollektiv reiseforsikring fra 1. mai 2015 med trekkstart i april 2015, for medlemmer av Fellesorganisasjonen (FO) Fagforeiningstrekk / /2015 HR-LØNN 239 HR-LØNN TE Fellesorganisasjonen Avviksskjema - avvik og uønska hendingar, knytt til sjukehus - ***** ***** ***** ***** ***** - Samhandling med Flora Kommune - Synergi nr / / Flora kommune Furuhaugane omsorgsenter Side: 16 av 25

17 Avviksskjema - avvik og uønska hendingar, knytt til sjukehus/ambulanse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Samhandling med Flora Kommune - Synerginr / / Flora kommune Furuhaugane omsorgsenter Bekreftelse på besøk v poliklinikk - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2015 ***** Trukket søknad - ntensivsjukepleiar, Sommarvikariat 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM FSS NTENSV - st. ref ***** ***** ***** ***** ntensivsjukepleiar, Sommarvikariat 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM FSS NTENSV - st. ref / /2015 NTF NTF Side: 17 av 25

18 Takket nei til tilbud - Ferievikarar 2015 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Ferievikarar 2015 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2015 NSRS NSRS ålegg om trekk i lønn/trygd - ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / /2015 HR-LØNN 239 HR-LØNN TE Lindorff Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / TE Helfo Helseøkonomiforvaltningen Vedtak om dispensasjon frå helsekrava i førarkortforskrifta - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 18 av 25

19 rotokoll frå meldt tilsyn - ngdomsavdelinga for sykisk Helse (H) Kontrollkommisjonen - sykisk Helsevern 2006/ /2015 HV 012 B Sorenskrivar Gunnar Steintveit ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2015/ Norsk asientskadeerstatning - NE 2015/ / Norsk asientskadeerstatning Vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Vågsøy kommune Melding om at helsekrava er stetta med bruk av optisk korreksjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 19 av 25

20 Yrkesskade - melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Nav Bremanger Trygd Kjøpekontrakt for teknisk utstyr - Anestesiapparat til Lærdal sjukehus Anskaffelse - nnkjøp 2014, - MT - Anestesiapparat 2014/ / ØKO Ofl. 13, jf fvl. 13 nr DOE uls Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2015 ***** ersonskadeservice - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / DNB Livsforsikring ASA Side: 20 av 25

21 Søknad og CV m/vedlegg - Ambulansetenesta sommarvikar st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Ambulansetenesta sommarvikar 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2015 AMBST AMBST TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansetenesta sommarvikar 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Ambulansetenesta sommarvikar 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2015 AMBST AMBST Takket nei til tilbud - Sommarvikariat for kreftsjukepleiarar/ sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar MEDSNSK KLNKK / KREFTAVDELNGA / KREFT OLKLNKK - st. ref ***** ***** ***** ***** Sommarvikariat for kreftsjukepleiarar/ sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar MEDSNSK KLNKK / KREFTAVDELNGA / KREFT OLKLNKK - st. ref / /2015 KRSEN KRSEN Side: 21 av 25

22 Takket nei til tilbud - Sommarvikariat for kreftsjukepleiarar/ sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar MEDSNSK KLNKK / KREFTAVDELNGA / KREFT OLKLNKK - st. ref ***** ***** ***** ***** Sommarvikariat for kreftsjukepleiarar/ sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar MEDSNSK KLNKK / KREFTAVDELNGA / KREFT OLKLNKK - st. ref / /2015 KRSEN KRSEN nnkalling til time - ***** ***** asientreiser - Henvendelsar frå pasientar på mail Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 9493/2015 ROO 490 ROO ***** Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 ***** Side: 22 av 25

23 nnkalling til time - ***** ***** asientreiser - Henvendelsar frå pasientar på mail Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 9495/2015 ROO 490 ROO ***** Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / ***** Vedtak om dispensasjon frå helsekrava i førarkortforskrifta ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tilråding om inndraging av førarkort - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 23 av 25

24 Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Sommarvikar sjukepleiar/hjelpepleiar/spl.stud KRRGSK KLNKK / ORTOEDSK AVDELNG / ORTOED OST/OL FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** Sommarvikar sjukepleiar/hjelpepleiar/spl.stud KRRGSK KLNKK / ORTOEDSK AVDELNG / ORTOED OST/OL FSS - st. ref / /2015 ORTOST-F ORTOST-F Søknad og CV m/vedlegg - Ambulansefaget - lærlingplass st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Ambulansefaget - lærlingplass 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2015 AMBST AMBST TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansefaget - lærlingplass 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Ambulansefaget - lærlingplass 2015 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2015 AMBST AMBST Side: 24 av 25

25 Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarar st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Ferievikarar 2015 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2015 NSRS NSRS TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarar 2015 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Ferievikarar 2015 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2015 NSRS NSRS Side: 25 av 25

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2014 Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05.

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2014 Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 21.05.2014 MED

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 21.01.2015 åminnelse - NOS-data Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOS)

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** *****

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 3-3 meldingar

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030.

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 08.07.2015 nnhold: Kontrakt Selje ambulansestasjon Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 Gjeld langvarig sjukmelding, Arbeidsforhold 2013/1555-3 5893/2013 25.02.2013 HR-ERS/LASA1268 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane

Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11.

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2013 Korrigering/presisering - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 04.11.2013 HR-ERS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2011 Garanti nr: 3622.90.12015/108380, stilt for A.M.Vik AS Ny ruspost ved Nordfjord sykiatrisenter 2006/415-88

Detaljer

Offentlig journal. Uttale - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/2587-5 21294/2015 14.08.2015 12.08.

Offentlig journal. Uttale - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/2587-5 21294/2015 14.08.2015 12.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 14.08.2015 ttale - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/2587-5 21294/2015

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011-18.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kommentar av medisinsk vurdering, erstatningssak 2010/04522 - - Erstatningssak 2010/04522 - Norsk

Detaljer

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09.

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2010 Førespurnad om pasient - - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/912-11 12084/2010 Mottaker NAV Naustdal Oddrun nstebø

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12.

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 NE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NE sak nr. 2014/03262 2014/17123-15 91178/2014

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 *****

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2010 nnhold: Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRNG 2008/1917-5 11790/2010 ERS/ARKJ4335

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04.

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 27.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 nnhold: Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - - Erstatningssak 2010/02972 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok.

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Oversendelse av etterspurt dokumentasjon Tilsyn - nnhenting av dokumentasjon - Systemtilsyn 2015/857-24

Detaljer

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/7212-3 52100/2015

Detaljer