Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: <>per nnhold: Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Mottaker rotector Forsikring nnhold: Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Mottaker SpareBank 1 nnhold: Relevante journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak nr 2015/04355 Norsk asientskadeerstatning NE 2015/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Side: 1 av 17

2 nnhold: Lokale til førehandsrøysting - Førde sentralsjukehus Lokale til førehandsrøysting 2015/ / S 469 Mottaker Førde kommune S nnhold: asientgebyr - fakt nr Revmatologisk poliklinikk ***** ***** - Klage på faktura - Lærdal sjukehus 2015/ / REK 152 REK ***** nnhold: nnstillingsrapport Sommarvikarar reinhald NSH Husøkonomi / Reinhaldsavdelinga Nordfjord sjukehus - st. ref / /2015 HØKN offl Mottaker ***** HØKN nnhold: Offentleg søkjarliste Sommarvikarar reinhald NSH Husøkonomi / Reinhaldsavdelinga Nordfjord sjukehus - st. ref / /2015 HØKN 211 Mottaker STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / HSØKONOM NORDFJORD HØKN Side: 2 av 17

3 nnhold: nnkalling til intervju - Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref / /2015 HR-ERS offl Mottaker ***** HR-ERS nnhold: Epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 ***** nnhold: nnhenting av opplysningar frå fastlege i medhald av lov om barneverntenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Flora kommune Side: 3 av 17

4 nnhold: Førarkort ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nnhold: Stønad til høyreapparat i dagleglivet - melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / NAV Hornindal Trygd nnhold: Stønad til høreapparat i dagleglivet - melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / NAV Sogndal nnhold: Stønad til høreapparat i dagleglivet - melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / NAV Luster Side: 4 av 17

5 nnhold: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Sogn og Fjordane politidistrikt nnhold: Demensplan Høring Høyring - Demensplan / / Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Sogn og Fjordane politidistrikt nnhold: Relevante journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2015/06259 Norsk pasientskadeerstatning NE 2015/ / Norsk asientskadeerstatning Side: 5 av 17

6 nnhold: nnkalling til intervju - Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref / /2015 HR-ERS offl Mottaker ***** HR-ERS nnhold: nnhenting av helseopplysningar - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 NAV Førde nnhold: Melding til trekkpliktig om utleggstrekk i samsvar med tvangsfullføringsloven ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / Lensmannen i Vik Side: 6 av 17

7 nnhold: nnkalling til intervju - Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref / /2015 HR-ERS offl Mottaker ***** HR-ERS nnhold: nnkalling til intervju - Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Nytt nasjonalt helseatlas som skal syne variasjon i bruk av helsetenester TVKLNGSAVDELNG - st. ref / /2015 HR-ERS offl Mottaker ***** HR-ERS nnhold: nnkalling til intervju - Overlege og lege i spesialisering. MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** Overlege og lege i spesialisering. MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref / /2015 RAD offl Mottaker ***** RAD Side: 7 av 17

8 nnhold: nnkalling til intervju - Overlege og lege i spesialisering. MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** Overlege og lege i spesialisering. MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref / /2015 RAD offl Mottaker ***** RAD nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** - Avgjerd i klagesak ***** ***** - Klagesak - Kontrollkommisjonen 2013/ / Kontrollkommisjonen nnhold: åminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Gjensidige Forsikring ASA Side: 8 av 17

9 nnhold: Ad klage til fylkesmannen om nektelse av innsyn i journal, barna ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Advokatfirmaet Oscar hlebæk A/S nnhold: nnbetaling av feilutbetalt ytelse - saksnummer ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / NAV nnkreving nnhold: Betaling av bidragstrekk - trekkliste - samleliste ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / NAV nnkreving nnhold: nntektsopplysninger i forbindelse med bidragssak - samleliste ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / Nav forvaltning N-T Side: 9 av 17

10 nnhold: Anmodning om opplysninger i tilsynssak; pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Varsel om mogleg tilsynssak - Mogleg feilmedisinering - Synergi nr.: / / Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Klage på kontrollavgift - ***** ***** Klage på kontrollavgift / / TDA TDA ***** nnhold: Melding om utleggstrekk - ***** ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / CrediCare As nnhold: Førebels svar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Klagesak - Søknad om dekning av reiseutgifter - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2015/ / ROO Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Side: 10 av 17

11 nnhold: Til sykemeldere og andre som sender inn sykemeldinger - Ny adresse for innsending av sykemeldinger del A Adresseendring 2015/ / ADM 042 Arbeids og Velferdsdirektoratet nnhold: nformasjon vedr dekning av reiseutgifter - ***** ***** ***** ***** - nformasjon vedr dekning av reiseutgifter - asientreiser 2015/ / ROO ***** nnhold: Legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / Mottaker NAV Selje nnhold: Klage - Lækjemiddel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2009/ / Helfo Helseøkonomiforvaltningen Side: 11 av 17

12 nnhold: Yrkesskade - melding om korrigert vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / NAV STRYN nnhold: Tilleggsattest om helse for personar med diabetes - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Statens vegvesen nnhold: Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Helfo Helseøkonomiforvaltningen nnhold: nformert samtykke - erklæring til tverrfagleg samarbeid - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 ***** Side: 12 av 17

13 nnhold: Journalnotat - samtykkeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / ***** nnhold: tleggstrekk - ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / KredittGjenvinning nnhold: ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning NE 2015/ / Norsk asientskadeerstatning nnhold: Vedtak i sak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2014/ Norsk asientskadeerstatning NE 2014/ / Norsk asientskadeerstatning Side: 13 av 17

14 nnhold: Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak - ***** ***** ***** ålegg lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk - bidragstrekk/inkassotrekk / / Namsmannen i Førde og Naustdal nnhold: Relevante journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2015/ Norsk pasientskaderstatning NE 2015/ / Norsk asientskadeerstatning nnhold: ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning NE 2015/ / Norsk asientskadeerstatning nnhold: nnhenting av supplerende helseopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Bufetat Side: 14 av 17

15 nnhold: Løn- og arbeidsvilkår for overlagar i kortidsvikariat - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2015/ / HR-ERS ***** RAD ***** nnhold: Skjema for melding om avvik/uønska hending - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samhandling med Sogndal kommune - Synergi nr.: 2015/ / Sogndal kommune nnhold: Skjema for melding om avvik/uønska hending - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Samhandling med Leikanger kommune - Synergi nr.: 2015/ / Sogndal kommune nnhold: Fullmakt til samarbeid - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 Flora kommune Side: 15 av 17

16 nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / ***** nnhold: nnhenting av informasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Kayser sykolog tjenester AS nnhold: åminnelse - Spørsmål om tilleggsopplysninger vedrørende pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / NAV Førde nnhold: Melding om at krava til helse i førarkortforskrifta ikkje vert stetta - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/ / ***** Side: 16 av 17

17 nnhold: Tilsynssak som gjeld rutinar kring pasientar med mistenkt "pulled elbow" Tilsynssak - Operasjonsindikasjon ved "pulled elbow" - (Synergi nr.: ) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2015/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nnhold: Anmodning om journalinnsyn og uttale - åminning 1 - ***** ***** ***** ***** ***** nnsyn i journal/erklæring 2015/ /2015 asient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane Side: 17 av 17

Offentlig journal. Årsrapport 2014. Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 12.03.2015 17.03.2015

Offentlig journal. Årsrapport 2014. Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 12.03.2015 17.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 17.03.2015 Årsrapport 2014 Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 004 Mottaker Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030.

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 08.07.2015 nnhold: Kontrakt Selje ambulansestasjon Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 21.01.2015 åminnelse - NOS-data Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOS)

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** *****

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 3-3 meldingar

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: ***** KRSEN

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: ***** KRSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 24.07.2014 Vikar for ***** ***** ***** ***** Erstatning for manglande levering av vikar frå vikarbyrå

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Offentlig journal. Utredning av persontilpasset medisin - innspill. Utredning av persontilpassa medisin - innspel 2014/2728-2 19696/2014 24.07.

Offentlig journal. Utredning av persontilpasset medisin - innspill. Utredning av persontilpassa medisin - innspel 2014/2728-2 19696/2014 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 24.07.2014 tredning av persontilpasset medisin - innspill tredning av persontilpassa medisin - innspel

Detaljer

Offentlig journal. Svar på høyring planprogram - helse og omsorgstenestene i Eid kommune.

Offentlig journal. Svar på høyring planprogram - helse og omsorgstenestene i Eid kommune. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 17.07.2015 Svar på høyring planprogram - helse og omsorgstenestene i Eid kommune. Høyring - lanprogram

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2014 Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. Vedrørende ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 25.06.2015 Vedrørende ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2010 nnhold: Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming - Tilbakemelding frå pårørande 2010/1954-1 11073/2010

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05.

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2014 Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 21.05.2014 MED

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2011 Garanti nr: 3622.90.12015/108380, stilt for A.M.Vik AS Ny ruspost ved Nordfjord sykiatrisenter 2006/415-88

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane

Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11.

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2013 Korrigering/presisering - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 04.11.2013 HR-ERS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 Gjeld langvarig sjukmelding, Arbeidsforhold 2013/1555-3 5893/2013 25.02.2013 HR-ERS/LASA1268 Avs./mottaker:

Detaljer

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05.

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2010 Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. nnhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009

Detaljer

Dok.dato: 26.10.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 16.11.2011. Klassering: 030.

Dok.dato: 26.10.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 16.11.2011. Klassering: 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2011 Søknad om differansepensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Kommunal landspensjonskasse (KL) 2010/435-7 16578/2011

Detaljer

***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - Helsetilsynet - Synerginr. 86044. Dok.dato: 23.01.2012.

***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - Helsetilsynet - Synerginr. 86044. Dok.dato: 23.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2012 nnhold: Varsel om dødsfall Helse Førde HF - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09.

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2011 Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** *****

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2012 nnhold: nnhenting av opplysningar frå BP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-11.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2012 Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/867-3

Detaljer