UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Vinter i Rollag. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2008. Vinter i Rollag. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf."

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Vinter i Rollag Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 ANNONSER Vi har kjøpt Rollag og Veggli Regnskapslag og starter opp Økonomi-fokus AS fra Regnskapslagets virksomhet vil bli videreført i det nye selskapet. Vi vil tilby de samme tjenestene som før til alle kunder. Vi kan tilby følgende tjenester: - regnskapsføring - fakturering - lønnskjøringer - reskontrooppfølging - hjelp til oppstart og registrering av nytt firma - bedriftsrådgivning - privat økonomisk rådgivning - innkreving av festeavgifter - utfylling av ligningspapirer - hjelp til skriving av klager på skattevedtak - føre regnskap ute hos kunder Trenger dere hjelp til noen av disse tjenestene, ta kontakt med oss på tlf eller skriv en epost til: Under varden trenger bilder Vi sliter med å finne gode bilder som kan brukes i Under Varden! Selv om vi leter med lys og lykte i kommunale mapper og private arkiver, så er det langt i mellom de virkelig gode bildene som egner seg. Vi ville derfor satt stor pris på om noen ville dele noen av sine blinkskudd med oss. Kanskje nettopp ditt bilde vil pryde neste nummer av Under Varden? Digitale bilder i god oppløsning kan sendes Gunhild Sole Fossan Aut. regnskapsfører Liv Jorunn Ruud Aut. regnskapsfører Torun A. Hoff Aut. regnskapsfører Sommerjobb på Rollag bygdetun Vi er på utkikk etter to blide, omgjengelige og serviceinnstilte personer, som har lyst til å være omvisere på Rollag bygdetun sommeren Bygdetunet vil være åpent for besøkende hver dag fra ca. 23. juni 31. juli. Nødvendig opplæring vil bli gitt! Søknad sendes Rollag kommune, 3626 Rollag innen 1. april Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Rollag kommune, tlf HUSK MIDDELALDERUKA I NUMEDAL 28. juli - 3. august 2008 Programmet legges ut på nettsiden så snart det er klart 2 UNDER VARDEN nr

3 I DETTE NUMMERET: Brannforebyggende arbeid Det skjulte syndefallet Boktips for vinteren Den digitale skole 4H fylkesleir med historisk fokus Legevakt Vann, kloakk, renovasjon Norsk Folkehjelp Leietransport Forsidefoto: Vegglifjell mot Killingdalen. Foto: Christian Kullberg UNDER VARDEN Utgivelsesplan og annonsefrister: Nr. 1: Utgivelse 15. januar (frist annonser og stoff 15. desember) Nr. 2: Utgivelse 15. mai (frist annonser og stoff 15. april) Nr. 3: Utgivelse 15. september (frist annonser og stoff 15. august) Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / Endelig fimbulvinter med støvleknirk og nedrima krattskog langs Lågen i Rollag. I Kjell Aukrusts Alvdal med minus 40 rett som det var, var nok kuldepotensialet større med påfølgende konsekvenser for 2- og 4-føtte. Ikke desto mindre setter nok småfuglen ekstra pris på julenek og sikringskost ved dette nyttårsleitet. Vi får håpe at vestavindsvarmen fra Golfstrømmen lar oss være i fred denne julehelga og resten av vinteren. Slik at mat, varme tanker, gode venner og heidundrende barneselskap preger heimene i fredelig lag med rødglødende vedovner. I pakt med ideala om fornybar energi og optimistisk livsførsel. Og ut på leik i snø og på is når dagslyset tillater det. For den som fikk sjekka almanakken i tide og fant ut at fullmånen slo til julaften og lyste opp i hele romjula, så hadde en gode medspillere på seine skiturer med stjerneklar fullmåne og blått føre. Den store saken for nytt kommunestyre er og blir budsjettet. Litt uangripelig dette ordet budsjett men det handler jo i hovedsak om hva Rollag kommune driver med i løpet av ett år. Samt rammeplaner for de neste 4. Budsjettmøtet den 13. desember var godt forberedt og ga som resultat bred enighet om de viktige tinga. Dette gir det beste utgangspunkt for handling i året som kommer vi skriver alt 2008 i nytt årtusen. Til tross for et planlagt minimalt netto driftsoverskudd til neste år setter vi våre forhåpninger til disponering av årsoverskuddet for 2007 når det foreligger. Det er på denne tida av året de siste tolv måneder oppsummeres. For Rollags del har vi hatt mye å glede oss over i året som er gått. Relativt lite å ergre oss over. Flommen i sommer var heftig for å si det mildt, og den kosta oss en del penger og etterarbeid med vannverket spesielt. Men folk i Rollag takla det hele på en utmerka måte. Nå skal vi vel ikke se fram til neste flom men likevel konstatere at når vi får områdd oss med oppgradering av vannverket og ikke blir frista til å tillate bygging av boliger på flomusikker grunn, samt heva vegen fra Granheim til Kongsberg Automotive - så skal vi klare dette en gang til. Minst!! 8. januar er det offisiell åpning av Nye Fossanåsen. Dette er en milepæl på mer enn en måte! Rus og psykiatri som er plattforma for behandling av yngre mennesker på Fossanåsen er utfordrende men også det rette fokus når hjelp og støtte skal gis. Lykke til Rita og Audhild!! Statistisk Sentralbyrå lar oss få vite at folketallet i Rollag er på veg oppover innbyggere er siste telling i høst. Mitt nyttårsønske er at dette vil vedvare utover i 2008 og lenger enn det. Og at innbyggertallet i Rollag vil nærme seg 1500 etter hvert! I skrivende stund har Regjering og Miljøverndepartement avgjort at reservatarealet som vernes i Trillemarka - Rollagsfjell blir 147 kvadratkilometer. Verneforskrifter er ikke endelig fastsatt og disse skal utformes slik at det gis rom for fortsatt lokal bruk som det står i pressemeldinga fra departementet. Vedtaket legger opp til lokal forvaltning med Direktoratet som klageinstans. Jeg kan på ingen måte si meg fornøyd med reservatstørrelsen - på den andre side har kommuneforslaget fått gjennomslag for utviklingsfond og tilpassa forskrifter for lokal bruk. Lokal forvaltning er også et av grunnelementene i kommuneforslaget som vedtaket fra departementet inneholder. Prosessen videre vil avklare hva som ligger i disse formuleringer fra departementet. GODT NYTT ÅR Ordførers hjørne Steinar Berthelsen Ordfører UNDER VARDEN nr

4 SKOLE Den digitale skole og skoleeiers ansvar Rollag kommune med 1420 innbyggere har tatt ansvar og lagt til rette for at Kunnskapsløftets krav til digital kompetanse kan bli oppfylt. Numedalsregionen har i flere år vist at små kommuner og grisgrendte bygder ikke er til hinder for innovasjon og kreativitet. Gjennom en rekke interkommunale prosjekter har man i dag en digital infrastruktur og kompetanse som er imponerende. Gjennom kreative løsninger som eksempelvis samarbeid med Kongsberg Automotive avd Rollag, hjørnesteinsbedriften i kommunen, har man i mange år hatt en datalab med mange maskiner. Kongsberg Automotive hadde bruk for et undervisningslokale og skolen hadde bruk for datamaskiner. Skolen hadde rom, og bedriften maskiner og kompetanse. Nå har Rollag kommune gjort investeringer slik at hver elev på ungdomstrinnet har sin bærbare PC. Dekningen på barnetrinnet er foreløpig 1 bærbar PC pr 3 elever. I tillegg er det stasjonære maskiner på barnetrinnet slik at dekningen faktisk er enda bedre. Hver lærer har hatt egen PC i så lang tid nå at de første er byttet ut med nye nå i høst. Geir Kristiansen har vært IKT-veileder i Flesberg i flere år. Nå er han i tillegg kjøpt av nabokommunen Rollag i 65 % stilling. Torsdag 22. november var Rollag kommunestyre samla på Veggli skole for å ta i øyesyn resultatet av de siste investeringene. Geir Kristiansen viste de folkevalgt hvilke krav de stilles overfor i Kunnskapsløftet, først og fremst de fem basisferdighetene der digitale ferdigheter er sidestilt med det å kunne lese. Vi kan aldri nå disse målene uten at infrastrukturen er på plass, sa Kristiansen. Han framholdt videre skoleledelsens forståelse og kommunens vilje som avgjørende i en slik satsing. Det er umulig å nå målet om at elever i norsk skole skal bli fortrolig med digitale verktøy uten faktisk å ha verktøyet, sa Kristiansen. Ikke tid til å hvile Selv om Rollag kommune har satset nå, er det ingen grunn til å lene seg tilbake, sa Kristiansen. Det som gjelder i dag er for gammelt i morgen. Så kommunen må legge planer og strategier for fornying av infrastruktur. Det må også lages forpliktende planer for kompetanseheving av lærerne. Ordfører Steinar Berthelsen (AP) sa at man er beredt til å ta disse utfordringene, og framholt at mennesket bak er fortsatt det viktigste. Uten den menneskelige ressurs kommer vi ikke videre, sa ordføreren. Smart tavle + smart lærer = smarte elever Lærer på 9. trinn, Tore Tisthamar viste for kommunestyret hvilke muligheter som ligger i bruken av Smartboard, den elektroniske tavla. Tisthamar høstet applaus allerede etter å ha vist det andre bildet på den elektroniske tavla. At det er mulig!, hørte man blant de folkevalgte da Tisthamar dro europakartet inn på tavla med pekefingeren. Tore Tisthamar forteller at elevene lager sin egen lærebok i KRL ved hjelp at IKT, og at han som lærer legger til rette gjennom undervisning på Smartboard. Elevene er i ferd med å få IKT som en naturlig del av læringsarbeidet. Og en innovativ skole vil være med på å motvirke digitale klasseskiller. En ressurssterk skole er det samme for elevene som ressurssterke foreldre. Veileder Kristiansen er overbevist om at man kan spare penger på å lage lærebøker selv. Disse pengene kan så brukes på fornying av utstyret. Numedal, med 50 hus som er eldre enn 1537, er kalt Middelalderdalen blant norske daler. Men i dataverdenen er Numedal på ingen måte middeladersk. I en årrekke har det kommuneinitierte Numedalsutvikling BA jobbet fram digitale løsninger som det har gått frasagn om. Det har beredt grunnen for forståelse og vilje til satsing hos politikerne. Så på tross av trang økonomi, har man funnet midler til nødvendig infrastruktur for å møte de nasjonale krav til grunnopplæringa. Og med ordfører Berthelsens utsagn om at Rollag kommune ser nødvendigheten av å følge opp i åra framover, vil morgendagens elever i den vesle kommunen være vel så godt rustet som andre fra større og rikere kommuner. Foto: T. Tisthamar Rett førstevalg I uke 46 var 9. klassen ved Veggli skole på Numedal videregående skole. Veggli skole samarbeider med ungdomsskolen på Rødberg og Numedal videregående skole i et prosjekt som heter Rett førstevalg. Dette er et prosjekt som skal hjelpe elevene i ungdomsskolen med å velge utdanningsprogram på videregående skole. Det har vist seg at mange velger feil og slutter i løpet av første året på videregående. Dette prosjektet kan redusere dette frafallet. Med kunnskapsløftet fikk vi også et nytt fag i ungdomsskolen, Programfag til valg. Dette faget skal forberede elevene på videre utdanning, og Rett førstevalg inngår som en del av dette faget. Elevene valgte seg på forhånd et utdanningsprogram som de fulgte fra tirsdag til torsdag i uke 46. Numedal videregående skole hadde laget et flott opplegg der elevene fikk oppleve hvordan det er å gå på utdanningsprogrammet de valgte. Elevene syntes det var en bra uke. De lærte mye, og ble mer sikre på hvilke utdanningsprogram de ville gå på og hvilke de ikke ville gå på. Elevene skal tilbake til Norefjord en uke våren og en uke høsten Tore Tisthamar Digital eksamen Numedalskommunene er et lokomotiv når det gjelder skole og IKT-undervisning. Rektor Bjørn og IKT-veileder Geir smiler på jobb hver dag pga utviklingen ved Veggli skole. Og i dag er smilet ekstra bredt! Vi har fått mail om at Veggli skole sammen med Flesberg skole, er en av skolene som er plukket ut til å ha IKT-basert eksamen. Dette betyr at elevene våre får delta i samfunnets utvikling innenfor data mens de går på skolen! De får rett og slett et forsprang i forhold til elever på andre skoler. Dette er veldig bra! Rektor Bjørn 4 UNDER VARDEN nr

5 Kulturmidler Rollag kommune skal dele ut tilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid innenfor kommunen. Kulturformålene må komme kommunens innbyggere til gode, og fremme interessen for å bedre kulturlivet i kommunen. Søknad fremmes på eget skjema som fåes på Servicetorget på kommunehuset og kommunens nettside Søknadsfrist: 15. april 2008 Søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli vurdert ved tildeling. Fellesmønstring for ungdom i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner Numedalshallen på Norefjord Lørdag 9. februar 2008 kl MELDINGER Kom og opplev hva ungdom kan innen musikk, dans, teater, folkemusikk, video og kunst og håndverk! Matsalg Inngang Voksne kr 50. Barn/ungdom under 18 år: Gratis Arrangør: Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner Tradisjonelt juleball 10. klasse sto som arrangør for et veldig koselig arrangement torsdag 13. desember da Juleballet for 8., 9. og 10. klasse ved Veggli skole gikk av stabelen. Arrangørene på scenen Det var nesten fulltallig fremmøte og stor stemning i Samfunnshuset da ungdomstrinnet inntok festlokalet i Veggli. Sammen med alltid velvillige foreldre hadde de pyntet salen og laget program som sto til 20 i stil. I tillegg til egne elever, hadde Veggli skole fått besøk av fire jenter fra Rommen skole i Oslo. De var representanter fra klassen de var på tur sammen med til Polen i høst. Programmet strekte seg fra pizzaspising, via dans, hvor det til tider var fullt på golvet, til bedømming av alt fra kveldens fineste frisyre til kveldens konge og dronning. Det var mange nominerte, og arrangører av Amandapris-utdelingen kan ta seg en tur til Veggli og lære av arrangementet der. Godt jobbet elever og foreldre! Rektor Bjørn...og nesten alle danset. UNDER VARDEN nr

6 LAG OG FORENINGER Numedal Hesteklubb Hestehold og hestesport er i utgangspunktet svært variert og favner fra bruk av hest i jord- og skogbruk via hobbyhester til ulike konkurranseformer innen kjøring og ridning. I tillegg har vi de som først og fremst ønsker å drive med avl og/eller utstilling. Numedal Hesteklubb har som målsetting å samle alle hesteinteresserte gjennom aktiviteter, samlinger og stevner uavhengig av medlemmenes alder, hesterase eller hva de ønsker å bruke sine hester til. Ved årsskiftet hadde klubben 40 betalende medlemmer, hvorav rundt halvparten er barn og unge under 18 år! Hesteinteressen har nærmest eksplodert i bygda, og det popper opp hester rundt omkring på gårdene. Mange unge har fått oppfylt sin drøm om egen hest, og klubben vil prøve å bidra til at deres opplevelser med hest blir så positive som mulig gjennom å være en aktivitetsarena og erfaringsbank som nybakte hesteeiere kan henvende seg til. Distanseritt i Sigdal. Foto: Hege Jaren Hest er miljøskapende, og vi prøver gjennom ulike samlinger og aktiviteter å dekke temaer som over tid berører emner som alle våre medlemmer er interessert i. Aktiviteter for barn og unge er et satsingsområde, og flere av våre medlemmer har deltatt på sine første distriktsstevner i Enkelte av klubbens medlemmer tilbyr ulike former for aktiviteter, kjøreoppdrag, undervisning og turridning for de som ikke har egen hest, og klubben deltar gjerne med hesteaktiviteter på lokale arrangementer. Mønstringssamling. Foto: Gro A. Hellumbråten Styret Numedal Hesteklubb ROLLAG OG VEGGLI HAGELAG AKTIVITETER 2008 Onsdag 2. april kl Roseforedrag på Idrettsskolen Lørdag 12. april kl Sådag hos Harald Kongsvik Onsdag 4. juni kl Plantedag på bygdetunet Onsdag 25. juni kl Hagevandring på Tveiten Søndag 24. august Tur Gjennestad gartneri Leder: Gunnlaug Tveiten Kasserer: Harald Kongsvik Sekretær: Gry Møll Kleiv Styremedl: Ivar Strand Slette Styremedl: Jorunn Horvei 6 UNDER VARDEN nr

7 LAG OG FORENINGER FYLKESLEIR I 4H, JUNI 2008 Lågen 4H er nå i full gang med forberedelser til fylkesleiren som skal være på Norefjord til sommeren. Sammen med Nordlys 4H fra Norefjord, Uvdal 4H, Fjellrosa 4H fra Skurdalen og Dagali 4H skal vi arrangere leir for 4H-ere fra hele Buskerud. I fem dager skal mellom 300 og 400 ungdommer ligge i telt, delta på emnekurs, spille volleyball, reise på utflukt og få mange nye venner. Temaet for leiren er Mot fjellet i Birkebeinernes fotspor. Nærheten til fjellet og vidda er noe som er spesielt for vår del av fylket, og derfor vil vi ha dette som et tema for både dagsutflukt og noen emnekurs. Birkebeinerne blir ofte forbundet med Lillehammer, men de beste og djerveste Birkebeinerne kom faktisk fra Numedal og Telemark. Leirsjefene er Kjetil Heitmann og Ola Lislien fra Lågen 4H. For å gjennomføre en leir trengs det mange frivillige. Ta kontakt hvis du kan tenke deg å være med på laget. Lørdag 26. januar vil Lågen 4H invitere til Birkebeinerdag på bygdetunet. Der vil det bli ulike tevlinger, salg av mat med mer. ÅRSPLAN 2008 Rollag Bygdekvinnelag Styret for består av: Marit Lobben, Merete G. Pedersen, Marta Bu, Kari Traaen og Elin Helle. Vara: Helga Hov og Magnhild Larsgård Husk: Sangbøker på alle møter! Loddsalg på alle møtene hvis ikke noe annet står skrevet! De som vil kan ta med gevinster! Tirsdag : Medlemsmøte i Kirkestua kl: Sonerepresentant Åse Bjøråsen kommer og informerer. Veggli Bygdekvinnelag er invitert til å være med oss. Tirsdag : Medlemsmøte i Kantina på Rollag kommunehus kl: Tine-konsulent kommer og prater om ernæring og kosthold Lørdag : Ski-Gåtur til/fra Hellesetra, Vi møtes i Øygarden kl: og ser an vær og føre! Dagen blir til mens man går!! Tirsdag : Mannekengoppvisning i Kirkestua kl: 19.00, Brygman viser oss vår og sommermoter!! Søndag : Vi hjelper til på Jubileumskonfirmantfest i Kirkestua Egen lapp kommer til de som tas ut i komité. Torsdag : Vi serverer kaffe og kaker på plantesalg ved Rollag kirkegård fra kl: 9.00, Kristine og Ragnhild selger planter. Egen lapp kommer til de som tas ut i komité. Torsdag : Barnehagene i kommunen har Bygdetundag, vi er forespurt om å være med å hjelpe til, de har Leik før og nå som tema, med utgangspunkt i boka Lang, Lang Rekke. Egen lapp kommer til de som tas ut i komite. Si ifra hvis dere ønsker å bidra med noe!! Tirsdag : Avleggerauksjon hos Merete G. Pedersen på Strand kl: 19.00, ta med det du har i overflod av og kom!! Tirsdag : Rusletur etter den gamle Kirkevegen mellom Asbjørnrud og Bergangrenda. Vi møtes i Asbjørnrud kl: 17.30, ta med niste og sitteunderlag. Lørdag : Familiedag på Bygdetunet, egen info kommer senere. Tirsdag : Sopp-møte med Ann Britt i Rollag barnehage kl: 19.00, vi ser på og lærer litt om matsopp Hvis det er vær og sopp til det blir det en sopptur med Ann Britt en gang i september, info når aktuelt! Tirsdag : Mannekengoppvisning i Kirkestua kl: 19.00, Brygman viser oss høst og vintermoter!! Tirsdag : ÅRSMØTE i Langvendskørre Grendehus kl: 19.00, vanlige årsmøtesaker Tirsdag : Juleverksted i Langvendskørre Grendehus, vi lager Julekort sammen kl: 18.00, Reidun Aarvelta eller hennes venninne lærer oss Styret UNDER VARDEN nr

8 Tekst og logo: Direktoratet for naturforvaltning - Fjellrev Størrelse: Kroppslengde: cm (uten hale). Vekt: 2,4 8,0 kg. Utbredelse: Fjellområder over hele den nordlige halvkule. Fakta: Fjellreven er tilpasset arktisk klima, og finnes i to fargevarianter; hvit og blå. Fjellreven tåler ekstrem kulde, er tilpasset å sulte og kan la seg snø ned i perioder med dårlig vær. I vill tilstand er levetiden 3-5 år. I 2003 hadde vi kun ca. 50 voksne fjellrev på fastlandsnorge. Fjellreven er sammen med ulv Norges mest truete pattedyr og er fredet. Fjellreven formerer seg i langt større grad i gode smågnager år, sammenlignet med dårlige. Hva spiser fjellreven? Fjellreven spiser det som er tilgjengelig, bl.a. døde dyr (åtsler), smågnagere, hare og fugler. Smågnagere, spesielt lemen, utgjør en viktig del av maten året rundt, mens andelen av døde rein øker om vinteren. Fjellreven lever i par og får store kull Et fjellrevpar kan holde sammen hele livet. I Sør-Norge er hiene i hovedsak gravd ut i løsmasser. Innenfor fjellrevens leveområde finnes det flere hi som den veksler på å bruke. Ett hi kan benyttes av mange generasjoner og kan derfor bli svært gammelt. Gamle hi har gjerne mange innganger. Sammenlignet med andre hundedyr får fjellreven store kull. I en svensk studie ble det funnet et gjennomsnitt på 6,3 unger i kullet. Det største kullet de fant besto av 16 unger. Både kullstørrelsen og ungenes overlevelse avhenger av tilgangen på føde, og smågnagerbestanden har stor betydning for fjellrevens evne til å formere seg. Gode lemenår er gode fjellrevår. Få fjellrev i Norge, Sverige og Finland På grunn av jakt og fangst sank antall fjellrev dramatisk i Norge, Sverige og Finland på begynnelsen av 1900-tallet. Sverige fredet fjellreven i 1928, Norge i 1930 og Finland i Til tross for fredning har ikke antall fjellrev økt. Fjellreven er trolig i ferd med å bli totalt utryddet i Norge, Sverige og Finland. Det er flere grunner til at antall fjellrev ikke har klart å øke i etterkant av fredningen. Den intense jakten og fangsten fjellreven ble utsatt for fram til 1930, førte til at det ble langt mellom de enkelte fjellrever. I tillegg overtok rødreven flere av leveområdene. Dette utelukker ikke at andre årsaker også har spilt og spiller en rolle. Siden 1994 er det påvist yngling av fjellrev i følgende områder i Norge: Finse, Dovrefjell, Lierne, Børgefjell, Saltfjellet, Narvik, Indre Troms, Kjølifjellet, Alta, Ifjordfjellet og Varangerhalvøya. Fjellrev tilhører: Rike: Dyr Rekke: Ryggstrengdyr Underrekke: Virveldyr Klasse: Pattedyr Orden: Rovdyr Familie: Hundefamilien Les mer om fjellrev på dirnat.no fjellrev på fjellrev.no det svensk finsk norske fjellrevprosjektet på zoologi.su 8 UNDER VARDEN nr

9 Kilde: Foto: Elin Hansson Petter Morten Alfredsen 24 år, lagleder. I år har vi fått en del oppdrag som hyttetakmåking, utearbeid og annen type dug nadsvirksomhet etter ønsker fra kunder. Dugnadsinnsatsen har også bidratt til inntekt for laget. Her skal det også gis en stor takk til våre medlemmer som har en stor ståpåvilje. Vi har med hjelp av innkommene midler fått utdannet enda flere Sanitetsmannskaper og førstehjelpere i laget vårt, samt gjennomført GPS kurs. Det øvrige elektroniske utstyret i beredskapshytten er også styrket. Dette er en ekstra trygghet for dere da vi har mer kunnskap som gjør at vi kan bidra bedre i aksjoner. Laget vårt har nå ca. 35 aktive medlemmer, av totalt ca. 80 stk. Rekrutteringen har i løpet av året som har gått vært stigende. I tillegg har det også vært en stigning i antall støttemedlemmer, og vi syntes det er meget hyggelig at vi nå har flere til å bidra ved behov. Bli medlem du også! Frivillige førstehjelpere til tjeneste Dette året har vært et utrolig godt år for laget vårt, takket være deres støtte! Vi har fått finansiert en ny snøscooter og kjøpt inn en del utstyr. Takket være bidrag fra bygdefolk og hyttefolk har laget fått en god økonomisk plattform. Det er godt å se at så mange har tro på oss, og ønsker å bidra til frivillig arbeid. Medlemsfordeler: Gratis medlemsblad; Apell. Gratis kurs og oppfølging. Få være med på et unikt fellesskap i sunne omgivelser. Du redder liv og bidrar til andres velvære. Du bestemmer selv ditt eget aktivitetsnivå. For medlemskap eller andre henvendelser: , leder. Vi har daglige snøscooter patruljer for å sjekke snømengde, skredfarer og for å vise oss frem som en trygghet for dere på fjellet. Vi har beredskap hver helg fra februar (kommer an på snømengde) og ut påsken på vår bedredskapshytte på Vorset, Sunntjønn. Rydding av turveier MELDINGER Vi trenger hjelp til rydding og vedlikehold av kommunens turveier, og søker en eller to personer som har lyst og mulighet til å ta på seg en jobb på timebasis våren og forsommeren Interessert? Kontakt Hege Jaren, tlf eller e-post Adventslunsj Mandag 3. desember inviterte 9. klasse ved Veggli skole alle besteforeldrene sine til adventslunsj. Dette er en årlig tradisjon, og i år var det 21. gang adventslunsjen ble arrangert. Adventslunsjen er en del av faget Mat og helse, tidligere Heimkunnskap. I følge læreplanen skal elevene planlegge og gjennomføre et måltid i forbindelse med høytid eller fest og ha en vertskapsrolle. Dette klarte elevene veldig godt. Til mat ble det servert risengrynsgrøt, og til kaffen hadde elevene laget rullekake. Klassen sto også for underholdning. Alle var med og sang Somerfuggel i vinterland, og i tillegg spilte Eskil Hvila Lind en låt på gitar. Eskil var også konferansier under lunsjen og ledet gjestene trygt og godt gjennom lunsjen. Dette ble et flott arrangement, og det var veldig hyggelig å få besøk av besteforeldrene til elevene. Tore Tisthamar Vi er meget godt kjent i vårt område, så vi hjelper deg når behovet oppstår. NORSK FOLKEHJELP SANITET VEGGLI OG ROLLAG LAG VAKTTELEFON: Vi ønsker dere en riktig god vinterferie og påske! Foto: Tore Tisthamar UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER LEGEVAKTSENTRALEN Legevaktsentralen har telefonnummer: Dette nummeret gjelder hele døgnet ved øyeblikkelig hjelp. Du vil få raskt svar av en profesjonell helsearbeider med lang erfaring i å ta i mot denne type telefoner. Du vil få et svar der og da, eller du vil bli satt over til vakthavende lege. Ved fare for liv og helse, vil telefonen bli satt over til 113. Du kan også ringe direkte til 113 dersom det haster. Hvis du ringer legevaktsentralen fra en fasttelefon, kommer abonnentens adresse og kartposisjon automatisk opp. For å sikre at lokaliseringen er riktig, bør du oppgi adresse eller gårds- og bruksnummer i tillegg. Hvis du ringer fra en mobiltelefon, kan denne lokaliseres automatisk. Dette forutsetter at du først gir et samtykke, noe du vil bli spurt om når du ringer. Denne løsningen sikrer at en finner fram til der du oppholder deg og er spesielt verdifull i fjell- og hytteområder, og langs landeveien. Tilsvarende tjeneste finnes i dag ikke når du ringer 113. BIBLIOTEKET HOVEDBIBLIOTEKET I VEGGLI Tlf: e-post: Tirsdag: Torsdag: Fredag: ROLLAG AVDELING Tlf: e-post: Onsdag: Torsdag: På hverdager mellom kl. 09 og 15 skal du som tidligere ringe legekontoret for henvendelser som ikke haster: Lampeland (Obs! Nytt nummer) Veggli NØDMELDINGS- SENTRALEN 110 BRANN 112 POLITI 113 LEGE Alle eiendommer er posisjonsbestemt på kart, og nøkkelen for å finne fram er gårds-, bruks- og festenummer. Ringer du fra fasttelefon kommer nummeret opp automatisk. Ringer du fra mobil må du oppgi dette for at sentralen skal kunne lokalisere hvor du er. Ha derfor disse opplysningene lett tilgjengelig på hytta. Skaff deg Informasjon om legevakt i Påsken Legekontorene er stengt i perioden 15. mars 24. mars, med unntak av telefonen på legesenteret på Lampeland som er åpen for medisinbestillinger kl på hverdagene i påskeuken ( mars). Det er døgnvakt for øyeblikkelig hjelp i hele påsken. Alle henvendelser rettes til legevaktsentralen, tlf I perioder med stor pågang må en regne med noe ventetid før en får svar. Legevaktsentralen er betjent av sykepleier med erfaring i akuttmedisin. Henvendelsen vil bli vurdert, det vil bli gitt faglige råd og eventuelt formidlet kontakt med vakthavende lege. Dersom det haster med hjelp, kan en også ringe 113. Ha respekt for fjellet, ta hensyn til vær, temperatur og føre og husk solkrem og briller. Vi ønsker alle en god og helsebringende påske! Kommunelegen Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) 10 UNDER VARDEN nr

11 Boktips for vinteren MELDINGER KRIM Stieg Larsson: Luftslottet som sprengtes Med denne siste boka er den kritikerroste Millennium-trilogien om Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander fullført. Jørn Lier Horst: Den eneste ene For deg som fulgte håndballjentenes vei til sølvet, kan denne boka døyve savnet noe. Kajsa Berg fra Larvik håndballklubb forsvinner på mystisk vis en varm julidag. Tom Egeland: Paktens voktere Dette er oppfølgeren til Sirkelens ende (2001), en kodekrim som kom ut to år før Da Vinci-koden. Denne gangen går jakten blant annet via Flesberg kirke på leting etter Olav den helliges skatt. Jo Nesbø: Snømannen Siste nytt om førstebetjent Harry Hole. VERDEN Kader Abdolah: Huset ved moskeen Huset ved moskeen er et hus med 35 rom og fullt av bestemødre, barn, kjøpmenn og halvguder. Om Irans dramatiske historie, islamsk tradisjon og dagens Iran. Khaled Hosseini: Tusen strålende soler Ny roman fra forfatteren av Drageløperen. Denne gangen om kvinners oppvekst- og levekår i Afghanistan. C.J. Sansom: Vinter i Madrid GGG for voksne gutter om den spanske borgerkrigen. En personlig skildring av menneskers tragedier som utspilles under den spanske borgerkrigen. Anthony Beevor: Kreta: okkupasjon og motstand Velskrevet innføring i tyskernes erobring av Kreta og de alliertes katastrofale forsøk på forsvar under 2. verdenskrig. Ny kunnskap om nordmenns feriemål nummer 1. Markus Zusak: Boktyven Tyskland 1939: Ungjenta Liezel stjeler bøker fra nazistenes bokbål med livet som innsats. LIVET Agnes Ravatn: Veke 53 For deg som liker Ragnar Hovland, tørrvittige replikker og som ikke syns det er pinlig å le høyt mens du leser. Dag Solstad: Genanse og verdighet Dagbladet kåret Genanse og verdighet til 1990-tallets beste bok. En liten bok om de største og minste tingene i livet, og hvordan en ødelagt paraply kan være begynnelsen på slutten av life as we know it. Ellevte roman, bok atten Om kemneren Bjørn Hansen, 50 år, skilt og bosatt i Kongsberg. Om å være far i gode og onde dager og livet etter at sønnen blir utsatt for en ulykke og havner i rullestol. Marit Liabø: Under brua / Hoppe naken Om Simon og Sunniva som møttes over ei sykehusseng i Under brua og finner ut at livet er enklere sammen enn hver for seg. Tross alt. Hoppe naken fortsetter der vanlige kjærlighetshistorier slutter. Dette er livet etter at tittelmelodien er ferdig spilt, hovedpersonene har fått hverandre og bare hverdagen er igjen. Haruki Murakami: After Dark En mystisk og nydelig historie om en natt i søstrene Eri og Maris liv. De to har brukt mange år på å miste hverandre. Men i løpet av denne ene natta går virkeligheten ut over sine egne grenser og uforutsette ting skjer. Heldigvis. Sigmund Løvåsen: Nyryddinga / Brakk I Nyryddinga er odelsgutten Geir 10 år da faren blir sjuk. Han og kameraten begynner å forberede seg på det livet som er forventa av en odelsgutt: Å fortsette livsverket til faren. Romanen fikk P2-lytternes romanpris og Tarjei Vesaas debutantpris i I Brakk har Geir blitt 19 år og prøver å finne plassen i sitt eget liv. En god skildring av dagliglivet på et småbruk og en hverdag som styres av årets og gårdens rytme. Thorvald Steen: Vekten av snøkrystaller Hopptalentet på 14 år får beskjed om at han har fått en uhelbredelig sjukdom og at et eneste hopp til kan bli det siste. Han holder diagnosen hemmelig for foreldrene for å ikke gi dem flere bekymringer enn de allerede. En stille, men viktig historie. BIOGRAFIER Frank Rossavik: Stikk i strid: ein biografi om Einar Førde Tor Obrestad: Einar Førde: ein biografi To tilnærminger til en av Norges mest markante personligheter innen politikk og samfunnsliv. Olav Vesaas: Å vera i livet: ei bok om Halldis Moren Vesaas En 700 siders biografi om Halldis Moren Vesaas, skrevet av sønnen Olav. Biografien fikk mye oppmerskomhet for avsløringer om utroskap, til tross for at det er omtalt med mindre enn ei halv side i boka. Bernt Roughtvedt: Riverton: Sven Elvestad og hans samtid Sven Elvestad, mest kjent som Stein Riverton (og opphavet til krimlitteraturprisen Riverton-prisen). Biografien førte til en debatt om at Elvestad-statuen i Østfold burde rives. Trond Kirkvaag: Kom ikke nærmere: jeg og far Biografien om Trond Kirkvaag ble en av høstens snakkiser. Kirkvaag beskriver en vanskelig oppvekst med NRK-helten Rolf Kirkvaag som en fryktinngytende far. Kirkvaag døde av kreft like etter utgivelsen. NOBELPRISEN 2007 Til slutt er det vel verdt å nevne fjorårets nobelprisvinner i litteratur, Doris Lessing. Siden debuten i 1951 med romanen Det synger i gresset, har hun gitt ut en lang rekke bøker. Forfatterskapet spenner fra politisk radikal litteratur, til feministiske, selvbiografiske og scinence fiction-inspirerte temaer. Blant de mest kjente er den selvbiografiske romanen Den gyldne notatbok (1962). Lessing har i tillegg skrevet under pseudonymet Jane Somers. UNDER VARDEN nr

12 Utarbeidet av Kjell Hongseth. Krigen mot Siouxindianerne Ole Tovson Berg fra Rollag var med i krigen mot Siouxindianerne i Han var født i Deildokk en plass under Helle i Foreldrene hans var Tov Olsen Berg og Liv Gjermundsen Kjørkjorden. De emigrerte til Amerika i 1853 og slo seg ned i Jefferson Prairie i Minnesota som mange andre Numedøler. Ole vervet seg til regjeringshæren under borgerkrigen i 1862, men siden siden Sioux inidanernes myrderier faldt ind under samme periode, og regjeringen maatte slaas med dem samtidig som de skulde underkue rebellene i Syden måtte Ole være med i krigen mot indianerne høsten Siouxene gikk til angrep på handelsstasjonene og nybyggerne ved Minnesota River. I de siste 10 årene fram mot borgerkrigen hadde nybyggere trengt inn i områdene der Santee-siouxene hadde vært enerådende, og drevet dem fra sine gamle jaktområder. Etter to bedragerske traktater med regjeringen i Washington, ble indianerne tvunget til å selge 9/10 del av landet de hadde rådd over til underpris. Pengene for salget skulle utbetales en gang i året. Sommeren 1862 hadde tusenvis av indianere samlet seg ved handelsstasjonene for å få utbetalt pengene slik at de kunne kjøpe nye forsyninger, men regjeringen glemte indianerne for de var fullt opptatt med å kjempe mot rebellene i syden. Handelsmennene ville ikke gi mer kreditt og det brøt ut hungersnød blant indianerne. Forhandlinger med handelsmennene førte ikke fram og i desperasjon gikk de til angrep og plyndret handelsstasjonene som var fulle av forsyninger. Soldater ble satt inn for å stoppe angrepene og det brøt ut full krig. Dette skulle bli en urettferdig og blodig krig som skulle bli slutten for Siouxindianerne ved Minnesota river. Her følger et utdrag av hva Ole Tovson skrev ned om sine opplevelser i indianerkrigen. Det er et sted ca.18 mil fra Fort Ridgeley i nærheten av Birch Coulee som jeg aldri kan glemme. Ved Birch Coulee hadde stått et slag etter at indianerne hadde angrepet nybyggere som hadde slått seg ned der. Etter slaget lå det igjen døde soldater og nybyggere, og en tropp på 150 mann og ca. 85 hester fra Fort Ridgeley ble beordret dit for å begrave dem. De slo leir ved Birch Coulee der var det både vann og skog. Verken på veien dit eller etter at de hadde slått leier så de noen fiender, og ante ingen fare under sitt sørgelige arbeid. Helt uforberedt ble de angrepet ved fire tiden om morgenen mens de lå og sov. Det var bare noen få vaktposter ute da angrepet kom. De hadde heller ikke forskansninger, men tok de døde kroppene som de hadde samlet sammen dagen før for å begrave dem, med bajonettene grov de opp jord og fylte mellom likene som forskansninger. Det ble et hardt slag, men til slutt greide de å få sendt melding om angrepet til Fort Ridgely der det var samlet en styrke på 2000 mann. Ole var med i 7. Minnesota regiment. De var ankommet østfra til Fort Ridgely etter en marsj på 22 (engelske) miles uten noe å spise siden frokost. Da de ankom Fortet kom også meldingen om at begravelsestroppen var blitt angrepet og 7. Minnesota regiment måtte ut igjen med det samme, for så å marsjere nye 18 mile til Birch Coulee for å hjelpe de beleirete soldatene. Vi fikk kun to crackers til manns før vi forlod Fort Ridgely, som vi måtte klare oss med til vi kom fram, klager han. Han forteller videre: Indianerne som så våre friske tropper komme, og dessuten er kujoner til at fegte i aaben kamp, gjorde ingen modstand og vi kom de beleirede til hjælp kl. 2 den anden dag efter angrebet. Det hadde da været i uophølig kamp med indianerene i 34 timer, og deres glæde over at være frelst fra en grusom død fra indianernes haand, kan lettere tænkes en beskrives. Her fik vi spise lidt, flour og salt flesk som var igjen i leieren. Av besætningen på 150 mand var 25 dræpt og ca. 50 saaret, og da jeg gik gjennem leiren, maatte jeg skynde mig paa grund af alle disse døde kroppe, hvoraf mange hadde været døde i flere dage, og det endnu var i august maaned De haardt saarede som laa i disse af fugler sønderrevne telte, hadde ikke hat en draape vand at leske sig med, ti indianerne hadde afskåret dem fra vand straks slaget begynte. Da vi hadde begravet alle de døde, baade de lig de hadde samlet sammen før, og de som var dræpt i slaget, reiste vi alle tilbage til Fort Ridgely som vi nådde en stund efter midnat, søvnige, trætte og sultne. Nu hadde vi faat en forsmag paa at være soldater og mange ønsket de hadde været hjemme hos mor. En ganske merkelig tildragelse hændte paa denne tur. Mens kpt. Grant dagen forud for slaget var ifærd med at samle op de døde langs Minnesota River, saa han nogen bevæge sig i det lange græs ved floden, og trodde det var indianere. Han omringet stedet med sine tropper, og til sin forbauselse fandt han en saaret og nøgen kone. Indianerne hadde skudt hende i ryggen med buckshot, tat klærne af hende og efterladt hende, som de trodde, død. Da hun kom til bevisthed hadde hun skjult sig i det lange græs. Hendes mand og barn hadde indianerne myrdet. Soldaterne laget en seng af græs i en vogn for hende, og doktoren, som var med, renset og forbandt hendes saar. Under det følgende slag, der som sagt varte omtrent halvandet døgn, laa denne haardt saarede kvinde i vognen, og skjønt fiendens kugler hadde drevet gjennem vognkassen på flere steder, undgik hun dennegang alle farer og kom sig senere saa hun overlevet de udstandne stabadser. Dette slag ved Birch Coulee var det blodigste af alle træfninger i denne indianerkrig, saa der knapt var en eneste af de gjenlevende som ikke hadde huller i sine klær eller skrammer efter slaget. Og sansynligvis var det ogsaa dette slag som frelste byene Nankato og St.Peter fra ødelæggelse af de vilde. 12 UNDER VARDEN nr

13 Nu trak Little Crow sine vilde bander tilbage, over til sydsiden og vestover langs Minnesota River til Yellow Medicine, og den 16de september avancerte hele vor styrke under oberst Sibley efter den flygtende fiende. Om aftenen den 22de nadde vi Wood Lake, Yellow Medicine Conty. Den neste morgen omtrent kl. 7 viste der sig plutslig foran vor leir 500 vilde krigere, der hylte og skreg som alene indianere kan hyle. De begynte at skyde paa os og angreb som rasende. Men vore troppers koldblodige modstand tilintegjorde snart deres vilde mod, og slaget varte kun et par timer. Vi hadde kun fire mand dræbt og 50 saaret. De vildes tab var stort; vi fandt 14 døde, enskjønt indianerne altid prøver at slæbe alle sine døde med sig. Der er nu reist en vakker mindestøtte på stedet slaget stod, af staten Minnesota. Slaget ved Wood Lake gjorde en ende paa alle den berømte høvding Little Crows planer om at ødelagge og fordrive fra sit land alle de forhadte blegansikter, og nu maatte en af deres høvdinger komme med fredsflag og begjære at høre fredsbetingelsene. Oberst Sibley svarte at de først maatte udlevere alle sine hvide fanger. Disse, der hadde vært i de vildes fangeskab i over en maaneds tid (39 dage) og nu holdes i en indianerleier et stykke derfra, blev nu udlevere, baade smaa og store, kvinder og barn. Der var 107 hvide og 162 halvblods, mest af indiansk og fransk blod. Deres glæde over befrielse fra deres umenneskelige vogtere gik over alle grænser. Graat og latter og de vildeste udbrud af sindsbevægelse afløste hinanden. Soldaterene gjorde alt som stod i deres magt, for at sørge for disse halvnøgne og udsultede stakler paa bedste naade, og om nogle dage blev en karavane formet som bragte de ulykklige tilbage til civilisasjonen og til dem af deres kjære som undslap med livet fra de gruelige myrderier af Sioux indianerne i agust Store bøger kunde skrives om de stakkels ofres lidelser, men det hører ikke med i denne beretning. Ny forskrift om hundehold Vedtak i Kommunestyre Forskrift om hundehold, Rollag kommune, Buskerud fylke. Fastsatt av Rollag kommunestyre med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold (Hundeloven), 6, 9 og Virkeområde, definisjon. Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Rollag kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i Hundeloven av 4. juli 2003 nr 74. Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. 2 Båndtvang av hensyn til bufe. I Rollag kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 20. september i områder der bufe beiter. 3 Båndtvang av hensyn til friluftsliv. Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere. 4 Båndtvang i områder med mange mennesker. Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommune planen. Det samme gjelder i handleområder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek og på offentlige badeplasser. I idrettsanlegg kan hundesport drives uten at hunden er i band, når dette ikke er til hinder for andre arrangementer. 5 Steder hvor hunder ikke har adgang. Hunder har ikke adgang til barnehager. Hunder har ikke adgang til skoleområder i ordinær undervisningstid eller når det foregår arrangementer innen skolens område. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage. 6 Ikrafttreden. Denne forskrift trer i kraft Samtidig oppheves bestemmelse om båndtvang for hund i Rollag kommune, av 3. september Kilder: - Numedalslaget i Amerika sin årbok nr og nr Rollag bygdebok - Karl Jakob Skarstein: Krigen mot Siouxene, Nordmenn mot indianere Spartacus forlag Dee Brown: Begrav mitt hjerte ved Wonded Knee Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter våre rovdyr, og spesielt kadavermeldinger av sau nå på sommeren. Husk å se etter dyreeiers navn og tlf på øremerke eller klave. UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Kanonballturnering ved Rollag skole Ved skolen vår har vi fått til en tradisjon å arrangere kanonballturnering i november hvert år. Dette arrangementet er det 7. klasse som står ansvarlige for å gjennomføre som et ledd i læreplanen. Lagene blir satt sammen på tvers av klassene. Dette innebærer at det på hvert lag er elever fra 1. til 7. klasse. De minste elevene synes det er utrolig stas å være på lag med de store. Og det er ikke uten grunn. Det er flott å se hvordan de eldste elevene tar vare på de yngste. De store skjermer de små så de ikke blir skutt, de store gir de små ballen slik at de også får skyte, og dersom det er noen som slår seg er de store raskt bort og trøster. Alle kampene spilles i storefri, så i 3 uker må ALLE i gymsalen for å følge med. Det er 3 innledende kamper for alle lag. De lagene som går videre spiller så semifinale og finale. Til slutt spiller vinnerlaget mot lærerne og da er det vill jubel!!! Men her er det viktigste å delta!!! Frisklivsresept Noe for deg? Er bakkene blitt brattere og trappa tyngre? Ønsker du å drive regelmessig fysisk aktivitet, men opplever at det er vanskelig å få til i hverdagen? Ønsker du mer overskudd? Har det skjedd endringer i din fysiske form som gjør at du trenger hjelp til å komme i gang? Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan frisklivsresept være noe for deg! Du kan delta uavhengig av om du er i jobb, sykemeldt, uføretrygdet eller annet. Trening på resept Tilbudet er et samarbeid mellom helseavdelingen i Rollag og Idrettsskolen. Et lavterskel treningstilbud der vi hjelper deg i gang med fysisk aktivitet som kan være med å forebygge og behandle mange vanlige sykdommer. Deltaker lager i samarbeid med veileder en plan for hva frisklivsperioden skal inneholde. Planen gjelder benyttelse av frisklivsaktiviteter, trening på egenhånd og evt. kurs. Frisklivsaktivitetene Vinter og vår 08 er trening mandag og torsdag, samt vannaktivitet fredag 8 ganger fra nyttår. Du får personlig veiledning der vi vektlegger enkel og effektiv trening. Svømmehallen ved Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen i Rollag er åpen for alle 2 timer hver dag (unntatt søndag). Mandag - torsdag Fredag Lørdag I tillegg er den åpen kun for voksne hver man. og tors. fra Vi minner også om at svømmehallen vil være åpen i vinterferien uke 8 Mandag-fredag Lørdag Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen ligger ved riksvei 40 mellom Rollag og Veggli. For mer informasjon: Tlf eller: Aktivitetene mandag og torsdag kl med oppstart mandag 07.01, oppmøte ved Vinterhagen på Idrettskolen. Det blir stavgang ute hvis føret tillater det. Pris: Første 3 mnd. koster kr. 400,- deretter kr. 600,- for neste 3 mnd. Vannaktivitet fredager, med oppstart Pris kr. 60,- pr. gang dersom du ikke deltar på den andre aktiviteten. FrisklivTema: I løpet av perioden blir det tatt opp ulike tema innenfor det å endre livsstil. Andre frisklivskurs: Bra mat for bedre helse og Røykfrie sammen Mer info om Frisklivsresept? - Ta kontakt med din fastlege. - Ta kontakt med kommunefysioterapeut i Rollag for helsesamtale. - Ring eller SMS: Webside: - E-postadresse: 14 UNDER VARDEN nr

15 MELDINGER Superbrukerkort kan du få kjøpt til kr 400,- om du allerede har betalt for ett av våre treningstilbud. Da kan du benytte svømmehallen eller helsestudio i åpningstida, samt ta drop-in timer på de andre treningstilbudene. Ønsker du å være superbruker for både svømmehallen og helsestudio, koster det kr 800,- totalt. SAS Step, Aerobic og Styrke Inspirerende trening til fengende musikk som garantert vil få deg i godt humør og i bedre form. Oppstart: 7/1-08 Mandager kl Antall økter: 12 Pris: 650,- BEDRIFTSTRIM Ta med deg arbeidskamerater og kom i form ved hjelp av spinning og styrke trening i helsestudio. Her vil du få kompetent veiledning fra våre instruktører. Oppstart: 9/1-08 Onsdag: Antall økter: 12 Pris: 650,- SPINNING La deg rive med og gi det du har til fengende musikk og friske tråkk. Oppstart: 10/1-08 Torsdager: kl Antall økter: 12 Pris: 650,- SKI OG SKØYTER Basistrening ute Kom deg ut i frisk luft å la skia og skøytene få jobbe litt. Dette blir trening som er lystbetont, men samtidig litt slitsomt. Oppstart: 7/1-08 Mandager kl Antall økter: 12 Pris: 650,- FOTBALL FOR VOKSNE Kom og bli med på både artige fotballøvelser og spill. Oppstart 8/1-08 Tirsdager kl Antall økter: 12 Pris: 650,- For å starte opp kursene må det være minst 10 påmeldte deltakere, pr kurs. Korte kurs vår 08 Skolen tilbyr ulike korte kurs utover våren. DANS for åringer: Vi fortsetter suksessen fra i høst med dans for denne aldersgruppen. Vi bytter dansesjanger for de 2 gruppene. Jazz for år Onsdager , Hip-hop, funk, street dans for år Onsdager , Oppstart: 27/2-08, 7 uker. 9, 10,11, 13, 14, 15 og 16 Sted: B-rom Pris 350,- DANS FOR VOKSNE Skal vi danse? Du blir kursa i salsa og swing. Meld deg på, med eller uten danse partner. Oppstart 8/01-08, 7 uker. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Sted: B-rom Tirsdager kl Pris: 350,- UKEPLAN FOR BRUK AV SVØMMEHALL OG HELSESTUDIO TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Morgensvømming Morgensvømming Stengt Åpent Allidrettsskole til uke 10, Seniortrim til uke 10 Stengt svømmehall svømmehall Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Stengt Åpent Åpent Bedrifitstrim fra uke Åpent Åpent Stengt 2-16 i helsestudio Voksensvømming Voksensvømming Åpent Stengt Barn under 10 år må være i følge med voksne. Åpner mandag Åpent i vinterferien i uke 8, stengt fra og med 15. mars. Åpner onsdag 26. mars AKTIVITETSTILBUD Speilsal/spinning/gymsal/B-rom/ute Siste åpningsdag lørdag 3. mai Prisliste se TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dans for år B-rom (fra uke 9) Dans for voksne Dans for år Stengt Stengt B-rom uke 2-16 B-rom (fra uke 9) Langrenn-ski-skøyter Fotball for voksne Bedrifitstrim Stengt Stengt Ute fra uke 2-16 uke 2-16 i gymsal. fra uke SAS i speilsalen Spinning Stengt Stengt fra uke 2-16 fra uke 2-16 SAS Spinning Bedriftstrim Langrenn-ski-skøyter Fotball = Step aerobic styrke = timen for deg som liker å svette litt ekstra. = 45 min spinning, 45 min styrke. = God vinterlig trening. Variert. = Både øvelser og spill inne i gymsal. Se idrettsskolens nettsider: ALL PÅMELDING til Idrettsskolen: E:post: Tlf: UNDER VARDEN nr

16 MELDINGER Brannforebyggende arbeid året rundt Brannvesenet legger i dag stor vekt på det brannforebyggende arbeidet. Det reduserer sannsynligheten for at det skal begynne å brenne, og det bidrar til at de brannene som allikevel oppstår ikke skal bli for store. Nå som desember måned (brannmåneden) er passert er det lett å legge seg tilbake i hvilemodus. Januar er også en måned der vi har mange bolig- og hyttebranner. Det er også viktig å tenke på at brann kan oppstå hele året og til alle års tider. I 2007 hadde vi flere døds branner i Norge enn på mange år. Mens antall bygningsbranner har en fallende tendens, øker antall brannomkomne. Knappe to uker før årets utløp har 72 personer omkommet ved branner her i landet det høyeste antallet på 15 år. Mellom 80 og 90 prosent omkommer i egen bolig. Det brannforebyggende arbeidet må i større grad rettes mot boligsikkerhet. Brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tror informasjon og skjerping av regelverket for brannvarslings- og slokkeutstyr i boligene er aktuelle tiltak i framtiden. Røykvarslere redder årlig liv, men undersøkelser viser også at nesten halvparten av de som omkommer har hatt en eller flere ikke-fungerende røykvarslere. Huseiere må bli flinkere til å tenke brannsikkerhet, det er viktig å tenke på riktig fyring (fyring med god trekk og tørr ved + riktig tilpasset ildsted til boligen/hytta). Man skal også huske på levende lys, egenkontroll av røykvarslere og slokkemateriell, samt legge til rette for feiing i henhold til kommunens prosedyrer. Det er også viktig å sjekke det elektriske anlegget i boligen i perioder. Blir vi i brann/feiervesenet og huseiere flinke til dette sammen, tror vi at mange branner kan bli redusert. Rollag kommune har i dag en brannforebyggende avdeling sammen med Flesberg kommune. Avdelingens hovedoppgaver er å utføre tilsyn i særskilte brannobjekter som overnattingssteder, sykehjem, skoler, forsamlingslokaler, salgslokaler, industri og andre objekter for å se til at de branntekniske er forskriftsmessig og har ansatte som følger gode brannforebyggende rutiner. Avdelingen har også hovedansvaret for feiing og tilsyn i bolighus. Feiervesenets hovedoppgaver er feiing av røykkanal som utføres etter behov, dvs rengjøring av røykrøyr og skorstein, samt uttak av sot. (behovet vurderes av feiervesenet.) Tilsyn av bolighus utføres ca hvert 4 år. Der blir det kontrollert piper, ildsteder, røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier. Når det gjelder hytter pr dags dato er ikke disse med i ordningen for tilsyn og feiing, Vi har stor forespørsel når det gjelder feiing på hytter. Vi tror dette er viktig, da vi har hatt en økning av hyttebranner på landsbasis. Brann sikkerhet på hyttene er noe Numedalskommunene jobber med, vi regner med i nærmeste framtid at det også blir pålagt feiing og tilsyn på hytter. Oppgaver som gjennomføres i henhold til feieravgift Kommunal og regionaldepartementet fastsatte 15. januar 1998 ny forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Etter den nye forskriften, skulle brann og feiervesenets forebyggende innsats styrkes. Det skal gåes branntilsyn i hver bolig en gang hvert fjerde år, Eieren, eller en representant for eieren av boligen, skal være hjemme når tilsynet skal utføres. Branntilsynet varsles via brev eller pr. tlf med klokkeslett, skulle tidspunktet passe dårlig, ta kontakt med brannsynspersonellet omgående. Det vil bli utført et enkelt branntilsyn, fokusert mest på piper og ildsteder, samt røykvarslere og brannslukkings utstyr. Oppdages det andre ting som har en vesentlig betydning for brannsikkerheten, vil dette også bli tatt med. Eventuelle feil og mangler som påvirker brannsikkerheten skal rapporteres til huseier/ huseiers representant. Dersom rettinga ikke utføres på kort tid, vil det bli gitt pålegg om retting innen en bestemt frist. Finnes det feil eller mangler ved fyringsanlegget som åpenbart kan føre til brann, vil det bli gitt fyringsforbud med øyeblikklig virkning. Slike forbud vil bli gitt skriftlig og med begrunnelse. Oppgaver feiing Feiing av piper og røykrør skal gjennomføres etter behov, feilsøking av piper og ildsteder som ikke fungerer tilfredsstillende, skal også gjennomføres etter behov. Behovsfeiing vurderes etter type sot, mengde sot i forhold til pipas tverrsnitt. Behovet blir satt på 1,2,3 og 4 hvert år. Hvis behovet for feiing ikke er satt til hvert år, er dette forsvarlig vurdert fra feiervesenets personell og skal ikke øke faren for pipebrann. Avgift Avgift for feiing og branntilsyn slåes sammen til en avgift, som skal betales en gang i året. Feiing og tilsynsavgifta blir beregnet ut fra antall piper i bruk i bebodde hus på eiendommen. En fastsatt avgift pr pipe, samt halv avgift for pipe på samme tak. Huseier betaler ikke pr. feiing, men for tilsyn, feilsøking og behovsprøvd feiing, da kommunen plikter og ha et feiervesen med godkjent fag personell. ( Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m. v.( brannvernloven 1 og 9). Kommunen plikter å gi tilbud til alle etter behov vurdert av feiervesenet. Huseier kan ikke si fra seg tilbudet og erstatte dette med egen feiing. Rollag kommunes avgift er beregnet etter en selvkostmodell som er vanlig i de fleste kommuner i landet. For å kunne opprettholde lavest mulig avgift på feiing og tilsyn er dette den beste modellen for alle, med minst administrative kostnader. Feiervesenet skal ikke tjene penger, men kun dekke de faktiske behov. Vi ønsker lykke til med felles framtidig brannsikkerhetsarbeid. Rollag brann- og feiervesen 16 UNDER VARDEN nr

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER «Vi kommer i morra, vi!» Blid og glad reiser Leonora fra barnehagen, og vil bare si i fra at hun kommer i morgen også. Og når en ny dag kommer, er de små klare

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2014. Hei alle sammen og takk for enda en flott måned sammen med deres barn. Vi har lekt, lært og utforsket denne måneden og barna er som alltid positive og lystne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER Uke/ Dag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3 4 SOFIA 1ÅR MØTEDAG HUSK STOR MATPAKKE 5 VARM MAT GRUPPER 6 TUR TIL SENTRUM FOR Å SE JULELYS 7 FØRJULSKOS 10 11 12 13 14 MØTEDAG

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

Februar Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag. 15 De yngste på tur. De eldste deler vi i lekegrupper. Kristen verdiformidling

Februar Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag. 15 De yngste på tur. De eldste deler vi i lekegrupper. Kristen verdiformidling TLF: 51741165 Uke Mandag Tirsdag Avdelingsmøte 6 6. Februar Gymsalen 7. Februar De eldste på tur Sangsamling Februar 2015 onsdag torsdag Fredag 8. Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag 9. Februar

Detaljer

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Evaluering av september: Det var flott at så mange av dere var på foreldremøte. Vi synes temakvelden var spennende og viktig. Det var fint at mange av dere var

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 Fokus for JANUAR måned: Dyr og litteratur UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5 FASTELAVEN 1. vi er ute sammen med froskene 2. Sangsamling 09.15 3. 4. SPRÅK

Detaljer

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR De store har startet på et prosjekt nede i Trollskogen: De bygger Kaptein Sabeltann båt. De har fått materialer ned dit og tatt med seg diverse

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig høst! Velkommen tilbake til et nytt skoleår på MAKS! Nå er sommeren snart over og vi går sakte men sikkert inn i høstmånedene,

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer