PV12 & MX18. OSO Fix Pumpe- og ventilsentral OSO Fix Control centres. /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PV12 & MX18. OSO Fix Pumpe- og ventilsentral OSO Fix Control centres. www.oso.no / www.osohotwater.co.uk"

Transkript

1 PV12 & MX18 OSO Fix Pumpe- og ventilsentral OSO Fix Control centres side 2 page 5 LPH2L OSO MX 18 LPH2L PVM Beste komponenter - Top quality components Varme- og lydisolert - Insulated - reduces noise Rask montasje - Quick and easy installation Enøkriktig drift - Energy efficient operation Vendbar - Reversible OSO PV 12 /

2 LPH2L OSO PV12 - Pumpe, luftutskiller og ekspansjonskar Fix PV12 passer for anlegg hvor vann skal sirkuleres, typisk f.eks. for et varmepumpeanlegg. Utstyret i sentralen kan speilvendes ved behov, og passer derved perfekt i alle anlegg. Se rørkoblingsforslag nederst på siden. B Kan skrus rett på vegg -vendbar LPH2L Tur varmeanlegg Montasjen er rask og fleksibel: 1. Celleplast bakveggen skrues rett på vegg. 2. Ventilsettet kan snus, slik at tur/ret. skifter side. Utsparing klar i boks for eksp. kar-stuss. 3. vstengningsventil (E) for enkel utskiftning av ekspansjonskar medfølger karet. 4. Celleplastlokket klipses på plass, og alt er klart. Resultat: Varme- og lydisolert sentral av topp kvalitet. NB: Ekspansjonskarets fortrykk bør kontrolleres årlig. Steng (E), åpne (F). Sjekk så fortrykket på luftventilen (G) med egnet måleverktøy. OSO Fix PV12 inneholder:. Grundfos lpha2 trykkstyrt pumpe max kap. 1 m³/h v/4,5 mvs. 1-fas. B. Mikroboble luftutskiller med lufteventil. E. Kuleventil for ekspansjonskar. F. Tappeplugg ved kontroll av fortrykk. G. Luftventil for justering av eksp. karets fortrykk. E F Ekspansjonskaret er på 12 liter og monteres under sentralen (eller annet sted i kretsen om nødvendig). OSO leverer flate kar. De er fortrykt med 0,5 bar på luftsiden (Regn ca. 2% vannutvidelse for gulvvarme). Tekniske data side 4. G Koblingsforslag: Rørkobling til OSO EPC 300/360 m/varmeanlegg > PV12 sørger for en ryddig og enkel montasje, pumpesentralen er vendbar og kan henges på valgfri side av berederen etter behov. Den isolerte boksen demper støy og reduserer samtidig varmetapet. Vist er et anlegg med varmepumpe. Berederen har også el. ettervarmer. Fra varmesentral EPC 300/360 2 Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice PV12

3 LPH2L LPH2L OSO MX18 - med shuntventil i tillegg Fix MX18 passer for vannbårne anlegg der shuntventil er ønskelig. OSO anbefaler bruk av MX når temp. fra varmekilden kan bli høyere enn det som er ønskelig ut på varmeanlegget, f.eks. ved bruk av sol- eller biovarme, Utstyret i sentralen kan speilvendes ved behov, og passer derved perfekt i alle anlegg. Se rørkoblingsforslag nederst på siden. Retur fra varmeanlegg Fra varmesentral D C B Kan skrus rett på vegg -vendbar LPH2L Tur varmeanlegg Montasjen er rask og fleksibel: 1. Celleplast bakveggen skrues rett på vegg. 2. Ventilsettet kan snus, slik at tur/ret. skifter side. Utsparing klar i boks for eksp. kar-stuss. 3. vstengningsventil (E) for enkel utskiftning av ekspansjonskar medfølger karet. 4. Celleplastlokket klipses på plass, og alt er klart. Resultat: Varme- og lydisolert sentral av topp et kan utbygges med MXR utetemperaturføler, se mer info på side 4. E F er fortrykt med 0,5 bar på luftsiden (Regn ca. 2% vannutvidelse for gulvvarme). Tekniske data side 4. G OSO Fix MX18 inneholder:. Grundfos lpha2 trykkstyrt pumpe max kap. 1 m³/h v/4,5 mvs. 1-fas. B. Mikroboble luftutskiller med lufteventil. C. Shuntventil fra Danfoss. D. Konstanttemp. Danfoss termostatstyrt. Stillbar C (lavtemp.) eller C (høytemp.). E. Kuleventil for ekspansjonskar. F. Tappeplugg ved kontroll av fortrykk. G. Luftventil for justering av eksp. karets fortrykk. Solfangere Koblingsforslag: <Rørkobling til OSO EPTRC 400 med varmeanlegg MX18 sørger for en ryddig og enkel montasje, pumpesentralen er vendbar og kan henges på valgfri side av berederen etter behov. Den isolerte boksen demper støy og reduserer samtidig varmetapet. Vist er et anlegg med varmepumpe kombinert med solvarme. Berederen har også el. ettervarmer. Ekspansjonskaret er på 18 kvalitet. sentralen (eller annet sted liter og monteres under NB: Ekspansjonskarets fortrykk bør kontrolleres årlig. Steng (E), åpne (F). Sjekk så fortrykket på i kretsen om nødvendig). luftventilen (G) med egnet måleverktøy. EPCI 360 PV 12 OSO leverer flate kar. De EPTRC 400 MX 18 Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice 3

4 Fix - MX/PV - montasjesentraler for varmeanlegg LPH2L LPH2L OSO MX 18 EPC 300/360 Varme- og lydisolert PV & MX LPH2L OSO PV 12 PV12 So lfa ng er e LPH2L LPH2L EPC 300/360 PV12 Forslag rørkobling EPC og PV MXR regulator for utekompensert turtemperatur MX 18 Forslag rørkobling EPTC og MX So lfa ng er e lt nødvendig utstyr ferdig montert og fullisolert Passer for nlegg hvor vann skal sirkuleres. Opptil ca. 15 kw for lavtemp. anlegg, og opptil ca. 30 kw for høytemp. anlegg. Grundfos lpha2 trykkstyrt Kapasitet 1 m³/h, 4,5 mvs. 1-fas. Microboble-luftutskiller m/lufteventil - maksimalt effektiv. Danfoss shuntventil. Danfoss termostatstyrt. Stillbar C (lavtemp.) eller C (høytemp.) Kuleventil for avstengning ved service/utskiftning av eksp. kar og måling MX 18 av karets fortrykk. For kontroll/justering av ekspansjonskarets fortrykk. Varme- og lydisolert. Celleplast. Lokket klipses enkelt på plass. Skrues rett på vegg (eller henger i rørføringene). Ventilsettet kan snus, slik at tur og retur skifter plass. 12-liters for PV og 18-liters for MX. Flat utførelse. Fortrykk 0,5 bar. Luftventil Isolasjon Montasje Vendbar Ekspansjonskar LPH2L Pumpe Luftutskiller Shuntventil for MX Konstanttemp. (MX) Stengeventil GIR EN ENKEL OG RSK MTSJE PENERE, MED LLE KOMPENTER SKJULT FULLISOLERT, REDU SERER VRMETP BETRKTELIG Tilleggsutstyr: MXR regulator er et godt ekstrautstyr til MX18. Systemet sørger for utekompensert turtemperatur ut på varmeanlegget. MXR består av turvanns- og uteføler, termostyring og regulator. Tekniske data Best. nr. Mål BxHxD mm nsl. Ex kar l. Mål exp kar Shuntventil Vekt kg. M³ NRF nr. Veil. pris 12 ø385 x 145 D Ikke shunt 7,5 0, se OSO prisbok MX 18 LT lavtemp. Boligvarme C 380 x 320 x ø385 x 190 D Danfoss 20 20,0 0, se OSO prisbok MX 18 HT høytemp. Boligvarme C 380 x 320 x ø385 x 190 D Danfoss 20 20,0 0, se OSO prisbok MXR regulator 4 Passer for PV 12 mont. sentral Boligvarme, vvb mm 380 x 320 x 190 Utekompensert turtemperatur til varmeanlegget. - med tur-føler Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice se OSO prisbok

5 LPH2L OSO PV12 - Pump, microbubble separator, exp. vessel Fix PV12 is suited for all systems where water is to be circulated. The components inside can be mirrored to allow flow in either direction. See system suggestion diagram at the bottom of the page. B Can be fitted directly onto wall. Components can be mirrored. From indirect water heater LPH2L Flow to central heating etc. Easy and flexible installation: 1. The base unit can be bolted straight onto the wall. 2. Internal components can be mirrored to allow flow and return to switch direction, allowing the unit to be fitted on either side of the water heater. 3. Stop valve (E) is fitted to allow for servicing or replacing the expansion vessel while the system is operating. 4. The insulated cover is fastened with supplied clips and the unit is ready for use. Note: The pre pressure in the expansion vessel should be checked annually. Close (E), open (F) to release water pressure. Check pre pressure through air valve (G). OSO Fix PV 12 - contents:. Grundfos lpha2 pressure controlled pump max. cap. 1 m³/h at 4,5 mvs. 1-phase. B. Microbubble separator with breathing valve. E. Stop valve for expansion vessel. F. Drain plug for use when checking pre pressure. G. ir valve for adjusting the exp. vessel pre pressure. E F The 12 l. expansion vessel is fitted to the valve at the bottom of the unit (or elsewhere in the circuit if necessary). OSO supplies slim vessels with a pre pressure of 0,5 bar on the air side (a 2% water expansion must be calculated for underfloor heating). Technical data see p. 7 Hw G System suggestion diagram: OSO EPCI 360 with heat pump for space heating > PV12 ensures a tidy and easy installation. The internal components can be mirrored, allowing the unit to be fitted on either side of the indirect water heater. The insulated casing reduces noise and reduces heat loss from the components. The system shown has a heat pump as the primary energy source. The water heater is fitted with a reheating element. Cw Space heating Heat pump Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice EPCI 360 PV 12 5

6 LPH2L OSO MX18 - including shunt valve Fix MX18 is suited for all systems where a shunt valve is required. OSO reccomend using the MX when the temp. from the heat source can surpass the temp. wanted in the heating system, such as when using solar- or bio power. The components inside can be mirrored to allow flow in either direction. See system suggestion diagram at the bottom of the page. D B Can be fitted directly onto wall. Components can be mirrored. Ret, from central heating From indirect water heater C LPH2L Flow central heating Easy and flexible installation: 1. The base unit can be bolted straight onto the wall. 2. Internal components can be mirrored to allow flow and return to switch direction, allowing the unit to be fitted on either side of the water heater. 3. Stop valve (E) is fitted to allow for servicing or replacing the expansion vessel while the system is operating. 4. The insulated cover is fastened with supplied clips and the unit is ready for use. Note: The pre pressure in the expansion vessel should be checked annually. Close (E), open (F) to release water pressure. Check pre pressure through air valve (G). The system can be expanded with a MXR outdoor temperature sensor (optional), see page 7. E F The 18 l. expansion vessel is fitted to the valve at the bottom of the unit (or elsewhere in the circuit if necessary). OSO supplies slim vessels with a pre pressure of 0,5 bar on the air side (a 2% water expansion must be calculated for underfloor heating). Technical data see p. 7 G OSO Fix MX18 - contents:. Grundfos lpha2 pressure controlled pump 25-60, max. cap. 1 m³/h at 4,5 mvs. 1-phase. B. Microbubble separator with breathing valve. C. Shunt valve by Danfoss. D. Constant temp. valve by Danfoss. Thermostatic. djustable C (lo temp) or C (high temp). E. Stop valve for expansion vessel. F. Drain plug for use when checking pre pressure. G. ir valve for adjusting the exp. vessel pre pressure. Hw System suggestion diagram: OSO EPCI 360 with bio power for central heating > MX 18 ensures a tidy and easy installation. The internal components can be mirrored, allowing the unit to be fitted on either side of the indirect water heater. The insulated casing reduces noise and reduces heat loss from the components. Using the MX18 is recommended when the temperature from the heat source can surpass the desired temperature for the central heating system. This is often the case when using solar- or bio-power. The MX will use the colder return water to reduce the flow temperature to the central heating system as shown. Cw Space heating Bio power 6 Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice EPCI 360 MX 18

7 Fix - MX/PV - installation made easy LPH2L LPH2L OSO PV 12 OSO MX 18 Heat- and noise insulated PV & MX Hw Hw LPH2L LPH2L Space heating Heat pump EPCI 360 Space heating Cw Cw PV 12 Suggested system w/epci & PV MXR outdoor temperature sensor djusts heating input in relation to the outside temperature. Ensures stable indoor temperature and increases comfort. Bio power EPCI 360 MX 18 Suggested system w/epci & MX Simplifies installation of central heating components The Fix control centres incorporate all necessary equipment for installation of heating system components in a pre-assembled, insulated unit. The Fix units are suitable for wet systems, under floor heating up to 15kW & radiators up to 30 kw. Fix provides trouble free and fast assembly for the installer, who only needs to connect flow / return from the system. PV 12 is primarily designed for heat pumps while the MX 18 can be used to provide heat to low temperature heating systems from solar energy captured in Solarcyl cylinders. The Fix units also provide for seamless design and insulated components, reducing heat loss. Fix is suitable for all OSO indirect units. PV 12 consists of: Grundfos lpha2 pump (25-60) pressure controlled with max. capacity 1000 litres/hour at 0.45 bar pressure drop. Microbubble air separator. 12 litres expansion vessel connects directly to the bottom connection. MX 18 consists of: Grundfos lpha2 pump (25-60) pressure controlled with max. capacity 1000 litres /hour at 0.45 bar pressure drop. Microbubble air separator. Danfoss shuntvalve, giving constant flow temperature. Thermostatic constant-temperature, adjustable from C or C (optional) 18 litres expansion vessel connects directly to the bottom connection. Technical data Product Shunt valve Kg M³ Prod no ø385 x 145 D Not fitted 7,5 0, Central heating C 380 x 320 x 230 r 18 - ø385 x 190 D Danfoss 20 20,0 0, MX18 hi temp. Central heating C 380 x 320 x 230 r 18 - ø385 x 190 D Danfoss 20 20,0 0, MX 18 lo temp. Conn. Exp. vessel vol l. - Size mm. Reduces heat loss. Suited for all OSO heating central units r WxHxD mm ll equipment is fitted inside a pre-assembled, insulated easy-to-use unit. Central heating all temps 380 x 320 x 190 PV 12 Suited for Incorporates all necessary equipment for the installation of heating centrals. MXR regulator Outdoor temperature compensator system (optional) Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice

8 OSO IS DEDICTED TO SPENDING 5% OF NNUL PROFITS ENVIRMENTL ISSUES OSLO GLDS VEI OSLO OSO HOTWTER S Industriveien 1, 3300 Hokksund Tel.: Fax: E-post: OSO HOTWTER web: S MIN OFFICE & FCTORY: N-3300 HOKKSUND, NORWY TEL.: FX: OSO HOTWTER UK Ltd. Endeavour House, Seventh venue, BERGEN TRDHEIM Team Valley Trading Estate, FJELLSDLEN Gateshead, 1 Tyne & SORGENFRIVEIEN Wear, BØNES NE11 0EF - UK7037 TRDHEIM MDE IN NORWY STVNGER VESTRE HMRVEI STVNGER TEL.: TEL.: TEL.: TEL.: FX: Tel.: Sales: FX: Technical: FX: Fax: 0191 FX: Web:

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler Installation, user manual and spare parts list Patentbeskyttet/Patented: Patent no. 38503 Patent no. 330753 5950-07 EPC 6-0 EPC 300 EPC 360

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

Boligberedere og varmesentraler

Boligberedere og varmesentraler Boligberedere og varmesentraler OSOHOTWTER 1932 2012 146023-13 BB 2-12 www.oso.no S Super Standard - S - for de fleste behov H Montasjehøyde = H - 40 mm. ø 580 Norges mest solgte bereder Spennende utseende

Detaljer

Varmtvann og boligvarme

Varmtvann og boligvarme OSO Hotwater Varmtvann og boligvarme 146023-14 BB 8-12 Verdensledende kvalitet produsert i Norge Takk for at du velger OSO Markedets bredeste sortiment av varmtvannsberedere, varmesentraler og industriprodukter!

Detaljer

Teknisk manual SHERPA

Teknisk manual SHERPA Teknisk manual SHERPA Generelt 3 Main Features Tilgjengelige modeller og tilkoblingsenheter 3 Models available and coupling of units Hovedkomponenter og innvendig enhet 4 Main components and features of

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

PRISLISTE 1. JANUAR 2012

PRISLISTE 1. JANUAR 2012 O S O H O T W A T E R PRISLISTE 1. JANUAR 2012 N Y H E T EPC-SERIEN - BOLIGVARMESENTRALER FOR FREMTIDENS VARMEKILDER - se side 6 146028-01 BPL 1-2012 opplag 8 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 400 EPTRC 400

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 20.06.2011 KMB/RD VV-450 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC NORSK INTRODUKSJON Deniverterstyrtevarmepumpenbrukeruteluftensomvarmekilde Itilleggtilinverterpumpenbørdetinstalleresentilleggsvarmekildedersomutetemperaturen

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Boligberedere og varmesentraler

Boligberedere og varmesentraler Boligberedere og varmesentraler Store enøknyheter 2008 side 1, 8, 15 og 21 146023-05 BB 3-08 OSO forener varmtvann og miljøvern http://www.oso.no BB 08 KJÆRE LESER! Store enøknyheter og ny brosjyre med

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito trap in North America. Backed by 17

Detaljer

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1

Villavarme. Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler. 146020-00 rent velvære VV 6-04. Forandringer forbeholdes 1 Villavarme Prosjektering Varmesentraler Gasskjeler 146020-00 rent velvære VV 6-04 Forandringer forbeholdes 1 OSO - bedriften 70 1932-2002 år OSO-fabrikken på 16.000 kvadratmeter -vakkert beliggende ved

Detaljer

RACKS, INSTRUMENTSTANDS AND EQUIPMENT PLATES

RACKS, INSTRUMENTSTANDS AND EQUIPMENT PLATES RACKS, INSTRUMENTSTANDS AND EQUIPMENT PLATES Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best! 1 Firmapresentasjon Company presentation PRODUKT- INFORMASJON Øglænd System tilbyr

Detaljer

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11

Boligberedere. og varmesentraler. rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 146023-12 BB 8-11 Boligberedere og varmesentraler 146023-12 BB 8-11 rent velvære www.oso.no tlf. 32 25 00 00 Takk for at du velger OSO OSO fortsetter satsningen på mer energieffektive produkter I 2011 vil nærmere 70 % av

Detaljer

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 204300 /07.09.2007 KMB/AT Villavent VV-835/K Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene

Detaljer

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE HÅNDBOK OG VEDLIKEHOLD

MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE HÅNDBOK OG VEDLIKEHOLD MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE HÅNDBOK OG VEDLIKEHOLD Machine Machine AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER AND EXCHANGER AUTOMATISK OVERFØRING CLEANER OG LERE Model Modell ATF4000 BASIC ATF4000 PROFI Manufacturer

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

Regler for bruk av DGs båter

Regler for bruk av DGs båter Regler for bruk av DGs båter FJØSET II Spesifikasjoner for båt og motor: Fjøset II Båt reg.nummer UAP 020 Lengste lengde (på vannet) 6,5m Lengste lengde (på tilhenger) 8,0m Høyde over vann 2,0m Høyde på

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8014V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM Alarm Controller

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8308V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM ECO-Starter Frekvens:

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer