ThulePosten. Nytt år Ny ThulePost. Ny Redaksjon. Gode Brødre,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ThulePosten. Nytt år Ny ThulePost. Ny Redaksjon. Gode Brødre,"

Transkript

1 ThulePosten Årgang 18, nummer 1 ThulePosten Gratulerer Brødre med Bursdag Januar Mars. Jack Vidar Årland 50 år Elling Øien 65 år Rune Ulvang 35 år Gode Brødre, Nytt år Ny ThulePost Det er et nytt år, og her er årets første utgave av ThulePosten. Som tidligere tar redaksjonen sikte på å utgi 4 utgaver i det kommende året. Og vi har et spennende år foran oss som medlemmer av Loge nr. 19 Thule. Kent H. Hansen 40 år Oddgeir I. Gjerde 60 år Odd M. Pettersen 65 år Leif A. Larsen 65 år Kjell J. Olsen 65 år Knut H. Johansen 65 år I dette nummeret: OM har ordet 2 Redaktøren har ordet SOS-Barnebyer, våres fadderbarn Fysisk trening, for dem med lang livserfaring Nestekjærlighet det skal så lite til MS / Forland referat Hemmelige Ordner igjennom tidene Ny Redaksjon Fra og med neste utgave av ThulePosten vil det være en ny redaksjon. Det vil si, at redaktøren fortsetter i sin jobb, men får med seg to andre brødre til å drive ThulePosten mot nye høyder. Disse brødrene er, Morten Paulsen og Rolf-Harald Haugen Pettersen. De har begge sagt seg villige til å delta i det tilfredsstillende arbeidet med ThulePosten. Jeg tror dette blir å heve kvaliteten ytterligere for vår Loges avis. Solfesten 22 Loge nr. 19 Thule 26

2 ThulePosten Side 2 Kjære brødre! OM har ordet I dag må man si at det går mot slutten av denne valgperioden. For oss brødre i Loge Thule har vi kun fire møter igjen etter vårt møteprogram, før vi tar sommerferie. Fire innholdsrike møter med gradspassering, 40-og 25- årsve.ju., nominasjon og valg, samt opptak av nye brødre. Det har vært arbeidet aktivt med rekrutteringen siste år. Det har båret frukter. Til vårt møte 08. mai vil vi ta opp åtte nye brødre, av disse er flere i den yngre årsklassen. Ut fra dette oppfyller vi vår handlingsplan som logen tidligere har godkjent. For Ordenen er det svært viktig med ny rekruttering. Det er gjennom dette vår Orden vokser og vi får nye brødre og til å påta seg verv og bringe Ordenens budskap videre. Ut fra dette oppfyller vi vår handlingspl an som logen tidligere har godkjent. I det videre arbeid må vi styrke arbeidet i nemndene. Her kreves det både nytenkning og kvalitetssikring av arbeidene. For enkelte av våre nemnder har det siste år blitt utarbeid klarere retningslinjer på hva nemndens oppgaver er. Dette bør gjøres for samtlige. Her må lederne av de enkelte nemnder også ta et større ansvar. Kom med forslag på aktiviteter og gjøremål som kan iverksettes. Det viser seg at dersom at dersom nemndene fungerer aktivt skapes det gode kulturer, større aktiviteter og godt samarbeid mellom brødrene. Vi har sist sommer fått ny Lov for Loger, gjeldende fra juni Lovteksten er endret på enkelte punkt, da vi i tillegg har fått forskrifter som utdyper lovteksten. Loven er utdelt i Logen, dersom det fortsatt er brødre som ikke har mottatt det nye eksemplaret skal de henvende seg til vår sekretær. Jeg vil oppfordre brødrene å lese gjennom dette. Loven med forskrifter ligger også på våre websider. Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Randulf Pedersen OM

3 Årgang 18, nummer 1 Side 3 Redaktøren har ordet Gode Brødre. Nok en utgave av ThulePosten forligger. I denne utgaven har flere bidratt til å lage en formidabel utgave som jeg tror brødrene blir å hygge seg virkelig med. Det er et spennende år foran oss i Thule. Det store første som skjer er tildelingen av 40års veteranjuvel til vår kjære Bror Kjell Kjær. Jeg tror dette blir en stor kveld både for Bror Kjell men også for øvrige brødre i Loge nr 19 Thule. Deretter er det tid for både nominasjon og valg. Fra høsten av går Thule inn i en ny æra med nytt kollegium. I mai skal vi ha opptakelse av nye brødre, og antallet er det virkelig ingenting å si noe på. Hele 8 stykk, jeg tror denne kvelden blir meget spennende. Det at det nå snart skal velges nytt kollegium, betyr også at det blir nye nemnder. Jeg håper at de nye nemndene blir å jobbe aktivt. De legge til grunn mye av grunnlaget for å drive en Loge, og arbeidet de gjør er av stor betydning for utvikling, diskusjon og hvordan en loge styres. Jeg håper de nye lederne vil være sitt ansvar bevist. Fra neste utgave av ThulePosten er det også endringer her. Redaktøren fortsetter, men får med seg på laget to meget engasjerte yngre brødre som har lyst til å bidra for å lage en god avis for de andre brødre i Loge nr. 19 Thule. Redaktøren gleder seg. Påsken står for tur, og redaktøren ønsker derfor samtlige Brødre en riktig god påske. Tilbring denne tiden sammen med familie og venner. Med Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Øivind B. Benjaminsen Redaktør De legge til grunn mye av grunnlaget for å drive en Loge

4 ThulePosten Side 4 Ny Bror av den Høye Sannhetsgrad Bror Morten Paulsen mottok den 13 februar Den Høye Sannhetsgrad. Det var en stilfull seremoni, og et meget hyggelig måltid etter møtet. ThulePosten gratulerer Bror Morten Paulsen og ønsker ham til lykke med den høyeste av Logegradene.

5 Årgang 18, nummer 1 Side 5 Nye Brødre av Den Edle Kjærlighetsgrad 4 Brødre mottok 27 februar Den Edle Kjærlighetsgrad. Seremonien ble godt mottatt av både recipienter og øvrige brødre som var tilstede denne minnerike kvelden. Brødrene som fikk ny grad denne kvelden er: Stig Hansen Fredrik Henriksen Gunnar Kvamme Knut Kjetil Grønnås ThulePosten gratulerer og ønsker dem lykke i sin videre vandring i Ordenen.

6 ThulePosten Side 6 SOS-Barnebyer våres fadderbarn Gode Brødre, hver jul får vi brev fra våres fadderbarn. Selv om det nå er en god stund siden julen i fjor, har jeg valgt å ta med de brev og bilder vi har fått. Personlig syntes jeg at de var veldig gode og at flest mulig av våres Brødre får mulighet til å

7 Årgang 18, nummer 1 Side 7 Gemechu Melicha Nura Vårt fadderbarn

8 Side 8 ThulePosten Sos-Barnebyer

9 Årgang 18, nummer 1 Side 9

10 ThulePosten Side 10 Fysisk Trening For dem med lang livserfaring Kjære brødre! Jeg fikk i oppdrag av redaktøren å skrive et lite innlegg om fysisk trening. Noe jeg selvfølgelig på strak arm takket ja til! Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke for tillitten fra Øivind som også er min fadder i Odd Fellow. Han er forresten i skrivende stund selv i gang med et nytt treningsopplegg, det er med andre ord aldri for tidlig eller for sent å komme i gang med litt fysisk aktivitet. I dette innlegget vil jeg forsøke å spre litt kunnskap om fysisk aktivitet og helse I dette innlegget vil jeg forsøke å spre litt kunnskap om fysisk aktivitet og helse. Jeg vil benytte anerkjent faglitteratur og kort presentere nyere forskning innenfor trening og da spesielt styrketrening til dere med livserfaring. Årsaken til at jeg ved første anledning velger styrketrening som tema er at flere studier understøtter at det nettopp er muskelstyrke og ikke utholdenhet som begrenser vår livsutfoldelse i eldre leveår. Kort om egen bakgrunn: Som tidligere idrettsoffiser og treningsoffiser har jeg relativ lang erfaring med planlegging og gjennomføring av fysisk fostring i den operative delen av Forsvaret. Samtidig har jeg med meg en helsefaglig kompetanse siden jeg er sykepleier, jeg er også under utdanning ved Norges Idrettshøyskole (NIH), og skal om noen måneder avlegge eksamen som personlig trener (PT). Jeg sluttet mitt arbeidsforhold i Forsvaret desember 2012 og jobber nå blant annet opp mot enkeltpersoner og bedrifter i forhold til ivaretakelse av helse i arbeidsmiljøet gjennom selskapet HaugenSport.no Så hvorfor spurte Øivind meg om akkurat dette? Det var åpenbart ikke på grunn av at jeg har mye fritid, nei en av mine kjepphester i livet er at jeg ønsker å holde både meg og andre i form. For min del har jeg aldri vært noen mester i noe som helst hva fysiske prestasjoner angår. Jeg har dog hatt god helse, vært nærmest skadefri og hatt hensiktsmessig fysikk gjennom hele mitt (korte)liv. Jeg skriver korte for jeg vet at jeg i dette fora er en lettvekter hva alder angår. Jeg har dog forsøkt å kalibrere meg og vinkle innlegget mot de av dere som er så heldige at dere har fått juveler på brystet!

11 Årgang 18, nummer 1 Side 11 Før jul gjestet jeg Logen på Finnsnes, hvor jeg som helt fersk bror fikk overvære tildelingen av en 50 års veteranjuvel til Christian Hansen. Jeg fikk heldigvis muligheten til å gratulere jubilanten personlig. Jeg stilte da denne flotte, slanke og bokstaveligtalt rakryggede mannen et betimelig spørsmål; Hva har holdt deg frisk og oppegående i alle disse årene Christian? Han svarte kontant at det måtte være hans måtehold. Ublyg som jeg var ba jeg han om å utdype dette, hvorpå han svarte; Ikke lev for ekstremt, forsyn deg bare en gang og sørg for all del å hold deg i aktivitet. Vise ord til etterfølgelse fra en veteran som fortsatt, i en alder av 82 år, vandrer klar og frisk midt i blant oss. Om dere som leser dette har forutsetninger for å leve like lenge som Christian kan jeg ikke garantere. Jeg har dog lagt merke til at mange av våre avdøde brødre lever noe lengre enn den jevne nordmann. Bakgrunnen for dette er for meg uviss, men det at jeg som en del av Odd Fellow kanskje vil leve lengre enn snittet i befolkningen er noe som gjør det lettere å forlate hjemmet så ofte jeg kan. Så over til styrketreningen! Styrketrening er i dag en meget utbredt treningsform. Personlig anbefaler jeg styrketrening til både pasienter, kunder jeg har på benken til massasje og selvfølgelig personellet jeg har vært med på å utdanne gjennom tjenesten i Forsvaret. Tidligere var det mye skepsis knyttet til styrketrening, spesielt ble det fra et helsefaglig perspektiv sett på som mindre hensiktsmessig. Det var også en utbredt oppfatting blant enkelte idrettsutøvere og trenere at styrketrening førte til både treghet i muskulaturen og nedsatt bevegelighet. Etter mange studier med relativt entydige resultater og fyldige data innsamlet over tid, er holdningene til styrketrening i dag radikalt endret. De mange positive effektene av styrketrening er også etter hvert blitt godt kjent i deler av befolkningen. Noe som har resultert i at svært mange i dag er tilknyttet et treningssenter hvor de trener styrke i en eller annen form. Ikke lev for ekstremt, forsyn deg bare en gang og sørg for all del å hold deg i aktivitet Jeg vil bare raskt presentere litt skremmende fakta, mest for å vekke deg som leser litt opp av godstolen. Allerede når vi

12 ThulePosten Side 12 passerer årsalderen starter en gradvis reduksjon av både muskelmasse og muskelstyrke. Undersøkelser viser at denne reduksjonen i snitt utgjør ca 15% per tiår etter fylte 50 og hele 30% reduksjon per tiår etter fylte 70 år! Noen av dere kan på tross av en opplevelse av egen virilitet, befinne dere i en stor utforbakke! Det er nemlig også et faktum at reduksjonen av muskelmasse og muskelstyrke etter hvert vil resultere i begrensninger i en eller annen form i dagliglivet. Til slutt er det ofte mangelen på muskelstyrke som gjør oss avhengige av andre. Sagt mer brutalt: vår selvstendighet er helt eller delvis tapt! Sagt mer brutalt: vår selvstendighet er helt eller delvis tapt! Det stopper ikke med tap av muskelmasse, i tillegg vil den enkelte også kunne oppleve at beinmassen avtar, noe som igjen øker risikoen for brudd. Det er ikke mulig å forhindre aldringsprosessen som naturlig skjer i kroppen vår. Det som derimot er dokumentert er at riktig trening og et godt kosthold kan bremse den negative utviklingen markant. Både muskelmasse, muskelstyrke, beintetthet og ikke minst vår generelle funksjonsevne kan selv i svært høy alder opprettholdes og faktisk til en viss grad økes gjennom styrketrening i senere leveår! I utgangspunktet er det ikke bare de fysiologiske endringene i kroppen som gir opphav til aldring, men også endring i vårt daglige aktivitetsnivå og øvrig stimuli. Således kan man si at det å gå i logen er positivt i den forstand at det gir kognitiv stimulering i form av sosial interaksjon med andre mennesker. Trening er noe vi ikke gjør. Aldringsprosessen i kroppen vår styres videre av hormonbalansen. Gjennom trening, og spesielt styrketrening kan vi faktisk påvirke utskillelsen av blant annet veksthormon, som er med på å bidra til at muskelmassen vår opprettholdes. Så hvordan skal dere med lang livserfaring trene styrke? Studier viser at eldre profitterer godt på treningsprinsippene til både idrettsutøvere og kroppsbyggere. Vi snakker her om en motstand på ca 70-90% av maksimal styrke (repetitivt maksimum) gjennomført med 6-12 repetisjoner per serie. Studier viser en gjennomsnittlig økning i muskelstyrke på 30% etter 12uker, for muskeltverrsnittareal er økningen 5-20%! Videre viser undersøkelser at styrketrening har mindre negative effekter enn utholdenhetstrening, spesielt for hjertepasienter. Undersøkelser blant eldre menn viser også at forbrenningen i hvile øker, samtidig som de generelt ble mer aktive og sosiale. Dere kan spise mer og ha det bedre. Generelle anbefalinger

13 Årgang 18, nummer 1 Side 13 går ut på å være fysisk aktiv to til tre ganger per uke, men en positiv effekt vil kunne være merkbar selv med bare en treningsøkt ukentlig. Tilbakegang av eksplosiv styrke hos eldre er betydelig og det anbefales derfor at det legges inn øvelser som også gir trening på dette. Styrketrening kan være både krevende og tungt og må derfor tilpasses den enkelte. Generelt bør et treningsopplegg involvere både over og underkropp med 2-3 sett per øvelse med 6-12 repetisjoner. Det er samtidig viktig å trene funksjonelt og aktivisere muskelkjeder fremfor enkeltmuskler. Strekkapparatet i beina sammen med ryggøvelser bør prioriteres høyt. I neste utgave av Thuleposten vil jeg presentere et styrketreningsprogram som jeg mer en gjerne kan gjennomgå i praksis ved en passende anledning. Styrketrening kan være både krevende og tungt og må derfor tilpasses den enkelte. Med sportslig hilsen Rolf-Harald Haugen- Pettersen Referanser: Styrketrening I teori og praksis. Raastad/Paulsen/Refsnes/Rønnestad/Wisnes Olympiatoppen, Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2010 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Bahr (red) Helsedirektoratet, 2008 (kan lastes ned på: Grønn Resept. Sosial og Helse-direktoratet,

14 ThulePosten Side 14 Nestekjærlighet det skal så lite til! Dersom du slår opp i et leksikon, vil du finne at nestekjærlighet ofte defineres som omsorg for andre mennesker, omsorg for din neste. Hvem er din neste? Din neste er den som står oss nært, her og nå. Du ser din neste, og så handler du! Det er mye omtanke og nestekjærlighet blant folk i Norge, men av og til blir den lite synlig. Det er den gode handlingen som teller, ikke tanken bak. Tanken teller ikke! Omtanke og godhet handler om å gjøre gode gjerninger. Og, en ting som både jeg og dere har opplevd, er at vi kan gjøre en forskjell i et annet menneskes liv. «Den som ikke streber etter å være noe for andre, kan sees på som en egoist». Det skal ofte så lite til. Se personen, et smil, litt anerkjennelse, noen vennlige ord «godt å se deg, går det bra», eller en invitasjon til en kaffe. Det er den gode handlingen som teller, ikke tanken bak. Tanken teller ikke! Og, jeg tror mange, kanskje alle i dette rommet, kan klare seg uten det meste i livet, men ikke uten kjærlighet! Du skal elske din neste som deg selv. Den gylne regel. Regelen finnes overalt. I alle kulturer. Om du ikke ønsker å kjøpe «Virkelig», eller putte noen kroner i en pappkopp, smil og nikk og se på selgeren eller tiggeren. Du får et smil tilbake. Det er gratis. Odd Fellow baserer seg på medmenneskelige verdier og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. En god Odd Fellow kjennes på sine holdninger i dagliglivet og skal vise at ordenens etikk er mer enn teori. Du skal møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt. Jeg har en god kamerat. Han er 27 år og har Downs syndrom.

15 Årgang 18, nummer 1 Side 15 Minst en gang pr uke kommer en telefon eller en SMS med meldingen «går det bra»? Han utviser stor nestekjærlighet, og den er uten forbehold. Vi møter mange på vår ferd. Pass på og sørg for at din nestekjærlighet også gjelder for dem som har falt utenfor det sosiale fellesskapet. Det vil si dem som bruker rusmidler, er skitten og lukter vondt, tiggerne og alle andre som tilsynelatende ikke passer inn eller som gjør oss litt ukomfortabel. Din nestekjærlighet og solidaritet skal favne alle. Hjelp «den lille» som strever. Det krever litt handling. Men det skal ikke så mye til! Se, smil, et vennlig ord! Vi husker alle ordene «men størst av dem er kjærligheten». Av alle løfter og intensjoner er nestekjærlighet den viktigste, og vel også kanskje den vanskeligste. Fredsprisvinner Elie Wiesel sa: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet». Av alle løfter og intensjoner er nestekjærlig het den viktigste Bror, la din nestekjærlighet være uten forbehold! Tord Aasmoe

16 ThulePosten Side 16 MS/ Forland Referat fra foredrag den 13 mars. Foredrag av maskinist og ishavsveteran Tormod Jensen på logemøte Thule 13. mars 2013 Det var mye is i området som gjorde fangsten vanskelig Tormod Jensen har 22 turer på ishavet, sommer og vinterfangst. Første året han var på sommerfangst på Svalbard var som 15 åring i Året etter i 1958 reiste han om bord med MK Forland av Tromsø. MK Forland var opprinnelig bygget i 1916, senere ombygd og forlenget. Skuta var nå fot med et maskineri på 100 hk. Redere var brødrene Valdemar og Toralf Meyer samt Alf Pedersen fra Tromsø. Turen startet fra Tromsø 26. juni, med stopp i Tromvik før kursen ble satt til Storfjorden vest for Tusenøyene på Svalbard. Det var en mannskapsbesetning på 7 mann. Det var mye is i området som gjorde fangsten vanskelig. Etter som isen løsnet ble det fangst på storkobbe i Isbjørn. En binne ble skutt og 2 levende isbjørnunger ble tatt om bord og satt i bur på dekket. Til sammen da de forliste hadde de 15. sekker med dun, 27 isbjørnskinn, 180.stk storkobbe. Etter hvert som isen løsnet gikk MK Forland gjennom Heleysundet, eller Ormhullet som fangstmenn kalte det. ( Min far, mangeårig maskinist på MS Myregga av Gratangen kalte Heleysundet for Helvetsundet ) På grunn av isskruing flyttet de seg og gikk inn i tynnere is på grunn av fare for at store isfjell kunne treffe dem. På grunn av vanskelige isforhold var de i kontakt med Alfon Sebakk som var om bord MS Sjøvern som lå på vestsiden av Svalbard. De hadde avtalt tidspunkt for kontakt. 18. juli om

17 Årgang 18, nummer 1 Side 17 kvelden var de radiokontakt og avtalte om å prates neste morgen. Om morgen 19. juli kommer et stort isfjell og treffer MK Forland. Foten av isfjellet hadde gått inn i maskin rommet og det var totalhavari på fartøyet. Det var ikke tid å sende ut nødsignaler og fartøyet ble forlatt. Alfon Sebakk kalte flere ganger opp Forland, men fikk ikke svar. Han var sikker på at MK Forland var forlist, men fikk ikke gehør for iverksetting av redningsaksjon av Sysselmannen. Mannskapet på MK Forland berget en del utstyr, stekepanne, auser, køyer, oljeklær, 20 liter bensin samt en livbåt. Kart og kompass ble ikke tatt med. Derimot ble 5 stk. krag Jørgen og 500 skudd ble tatt med. En strabasiøs tur over landisen hvor livbåten ble slept over isen i 17 timer. Har lå en hytte som Tormod var kjent med fra året før. Hytta var rasert, de bygde ovn og laget skorstein av kledningsbord. Etter de hadde fyrt opp i ovnen tok kledningsborden fyr og de måtte kaste skorstein ut. De lå i den hytta i 11. døgn før det prøvde å gå nordover i Hindlopenstredet. De viste de at det lå en forskningsstasjon nord i stredet. På grunn av isforholdene måtte de snu tilbake til hytta som de hadde lagt 11 døgn i....livbåten ble slept over isen i 17 timer. De planla å ro sørover gjennom Heleysundet. Straumen var sterk at først tenkte de å seile på et isflak gjennom sundet. Det måtte de gi opp. Påhengsmotoren (5. hk) ble startet for å gå gjennom sundet, uheldigvis kom propellen i berøring med isknulter og splinten ble slått av. Motoren ble raskt tatt inn og ny splint av streng ble satt på. Mannskapet rodde for fullt slik at de ikke skulle gå ned i jettegrytene, for da hadde de vær fortapt. De rodde sørover og overnattet i hytter som stod langs kysten. Mange av hyttene var forfalt, det manglet det meste fra tak til ovn. Det var roturer på 15

18 ThulePosten Side 18 til 29 timer. Mat var det lite av, det ble skutt 2 reinsdyr og en kobbe. Kokken hadde berget 2 kasser øl samt 50 kg hvetemel. Øl brukte han som hevingsmiddel når han baket brød. 12. august etter en strabasiøs tur over Storfjorden nådde de Sørkapp hvor de tok seg inn i en hytte. Utpå dagen oppdaget de to fiskebåter som lå til ankers utpå. Mannskapet på MK Forland sjøsatte livbåten, rodde ut og kom seg om bord MS Andholmen. Andholmen kallet opp Isfjord radio og fortalte at det hadde forlis mannskap om bord fra MK Forland. Mannskapet rodde på land til hytta for å vente på Nordsyssel. Sysselmann båten Nordsyssel ankom Sørkapp august å plukke dem opp. Først ble de ført til Longyearbyen hvor det fikk dusjet seg og ble oppkledd. De ankom Tromsø 21. august med gamle Lyngen. Kokken hadde berget 2 kasser øl samt 50 kg hvetemel. Foredraget ble godt mottatt av brødrene, selv om det varte ca. 1,5 time. Mange gode spørsmål fra brødrene som Tormod ga gode svar på. Idar Eklund referent

19 Årgang 18, nummer 1 Side 19

20 ThulePosten Side 20 Hemmelige Ordner igjennom tidene

21 Årgang 18, nummer 1 Side 21 Hemmelige samfunn, eller hemmelige Ordner har vært grobunn for konspirasjoner og intriger igjennom samtlige tider. Som den skjematiske oversikten på forrige side viser, var det allerede i Kina år 25 etter Kristus en hemmelig Orden som virket. Men det er også blitt beskrevet hemmelige samfunn hos egypterne for over 3000 år siden. I Europa har vi igjennom tidene hatt Ordner som Tempelriddere (år 1129), Frimurere (1309, første Storloge 1717), Rosicrusianere (1614) osv. Odd Fellow kjenner vi også langt tilbake i tid. Det første kjente Rituale stammer fra 1797, og tilhører The Patriotic Order of Odd Fellows. Det er naturlig å tenke at Odd Fellow må ha virket i lang tid før dette ritualet ble publisert. Det kan nevnes at CM har dette ritualet tilgjengelig som pdf om noen ønsker å lese det. Det er skrevet på engelsk. I 1776 danner Adam Weishaupt Bavarian Illuminati Ordenen. Denne Ordenen har gitt grobunn for konspirasjoner og tanker om en verdensomspennende organisasjon som egentlig styrer det som skjer i verden. I løpet av de ca 10 årene som denne Ordenen virket vokste den til en medlemsmasse på over 2000 menn, deriblant Goethe og Ferdinand av Brunswick. Ordenen bli i 1785 anklaget for å danne et komplott for å kaste den gjeldene styringsmakt og den katolske kirke og ble dermed forbudt og oppløst. Dog tror (fremdeles) mange at Ordenen overlevde og stod bak den Franske revolusjon, Første og Andre Verdenskrig. Det første kjente Ritualet stammer fra 1797

22 ThulePosten Side 22 Solfest Det ble avholdt Solfest i Loge nr. 19 Thule den 15 februar i år. Det var ca 40 brødre til stede på festen, som var meget trivelig. Til mat ble det servert Tapas, og maten smakte meget godt. Her følger en liten bilde serie fra festen.

23 Årgang 18, nummer 1 Side 23

24 ThulePosten Side 24

25 Årgang 18, nummer 1 Side 25

26 ThulePosten Side 26 Loge nr. 19 Thule - et godt sted å være Å delta på logemøtene er blitt livsform, og skulle det en gang ikke passe å møte, føler jeg at jeg har gått glipp av noe verdifullt Loge Thules møtedager styrer min hverdag. Andre og fjerde onsdag i måneden krysser jeg av i kalenderen og da er det utelukket å planlegge andre aktiviteter eller gjøremål. Ja til og med reiser planlegger jeg slik at jeg ikke uteblir fra et logemøte. Jeg er heldig som har anledning til dette. For å være inne i logesalen, oppleve den høytidelige stemninga som skapes, høre de ord som blir sagt, og den ettertanken og roen det gir sinnet, synes jeg er blitt nødvendig og en del av min hverdag. Mange brødre i vår loge er flinke til å rekruttere nye medlemmer Mange brødre i vår loge er flinke til å rekruttere nye medlemmer. Det gir oss hele tiden anledning til å oppleve de flotte seremoniene og spillene ved opptak og gradspasseringer. Det gir oss påfyll og ettertanke. Ja til opptak nå i mai måned ligger det an til hele åtte nye brødre. Det er alltid givende med nye brødre, men det er en stor og viktig oppgave for oss alle andre at vi tar oss av dem, slik at de finner seg til rette, føler samholdet og opplever logemøtene som noe verdifullt. Foredrag på ettermøtene er lærerikt og utviklende og sist hadde vi et interessant fortelling om forliset på MS Forland og det mannskapet opplevde i hele 24 døgn før de ble reddet. Flere er av den oppfatning at foredragene på ettermøtene skal være en forlengelse av det du opplever inne i logesalen. Men foredrag av både historisk, vitenskaplig og samfunnsmessig karakter er opplysende og utviklende for oss brødre. Og det som gjør hver logekveld fullkommen er det fantastiske arbeidet kjøkkengjengen gjør hver gang, med å gi oss utrolige matopplevelser elegant servert. Jeg føler at jeg enda kjenner smaken av den røkte svinekammen på siste logemøte. Kan vi ha det bedre? Med vennlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Jann Amundsen Fung. Eks OM

27 Redaktør: Øivind Benjaminsen mobil: Epost: ThulePosten takker for bidrag av Rolf-Harald Haugen Pettersen, Tord Aasmoe, Jann Amundsen og Idar Eklund. Neste ThulePosten kommer i slutten av mai. Der blir det blant annet referat fra 10 års jubileum i Loge Ishavet, og 35 år jubileum i Loge Origo. Lyst å bidra? Send inn til redaktøren. Reklamere? Ta kontakt. ThulePosten på siste side fremover presentere historiske bilder av Embedskollegier. Dette er fra perioden På dette bilde ser man Lindvald Pettersen som OM, Albert Hansen som UM. Bak står Knut Stokmo og Elnar Holdahl, og foran sitter Per Berg Jensen. De tre sistnevnte er fremdeles 3 meget aktive brødre i Loge nr. 19 Thule.

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27 De Tre Kjedeledd 4/09 87. årgang Ordensbygningen i Stavanger. Foto: Karl Olav Vathne Ordensbygningen i Stavanger side 32 33 Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5 Loge nr 61 Terje Vigen fyller 60 år

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2010 24. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Hvor går veien videre? Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 18 nr. 1 2010 Innhold: s2: Overmester har ordet. s3: Støttestenen gratulerer, 25-års Veteranjuvel, Tur til Stockholm s5: Logemøte 27.01. s6: Til ettertanke,

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 03/2010 24. årgang Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens spalte...s4 Sekretærens spalte...s5 Besøk fra Lundertun...s6 Anders Eggums møte med logen...s8 Tore

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Gyldenposten. Organ for nr. 122 Gyldenborg. Nr. 1 2014 årgang 14. Vennskap Kjærlighet Sannhet

Gyldenposten. Organ for nr. 122 Gyldenborg. Nr. 1 2014 årgang 14. Vennskap Kjærlighet Sannhet Gyldenposten Organ for nr. 122 Gyldenborg. Nr. 1 2014 årgang 14. Vennskap Kjærlighet Sannhet Overmester har ordet Kjære alle Brødre Vi har alle hatt en hektisk vinter, og våren banker på døren. I logen

Detaljer

De Tre Kjedeledd 3/11. Ordenslokalene på Dal side 20. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 10. side 15. Akademiet er stiftet

De Tre Kjedeledd 3/11. Ordenslokalene på Dal side 20. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 10. side 15. Akademiet er stiftet De Tre Kjedeledd 3/11 89. årgang Ordenslokalene på Dal side 20 Presentasjon av Distrikt Sør-Rogaland side 4 7 Akademiet er stiftet side 10 Landssaken tar form side 15 STOR SIRE HAR ORDET Gratulerer, nyvalgte

Detaljer

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år Charterbrevet fra 11.juni 1960. 2 Loge nr.65 Borea 50 år Forord... 4 Hilsen fra OM i jubileumsåret... 5 Hilsen fra Stor Sire... 6 Hilsen fra DSS i Distrikt 11 Troms... 7 Hilsen fra HP i leir nr 11 Nord...

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Østre Gab. Nr. 4 Julen 2014 43. Årgang. Gjessøya. Mærdø

Østre Gab. Nr. 4 Julen 2014 43. Årgang. Gjessøya. Mærdø Nr. 4 Julen 2014 43. Årgang Gjessøya Østre Gab Mærdø NOFA Agder er en realitet. Første regionalavdeling i Norge ble instituert i Arendal 23.11.14 Les mer på side 3 Østre Gab fra loge 107 Torungen Les mer

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Jan Engvig - 50 års Veteran

Jan Engvig - 50 års Veteran Vår flittige medredaktør i Runeskriften Eks DDSS (DSS) Ingvar Langseth har opp gjennom årene laget intervjuer med mange brr i loge nr 6 Rune. Intervjuene er publisert i logens medlemsblad Runeskriften,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran De Tre Kjedeledd 1/07 85. årgang Intervju med Svanhild Paulsen side 4 Ordenens nye lokaler på Fauske. skiftet navn til I.O.O.F. i Danmark side 16 De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2009 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer