ThulePosten. Nytt år Ny ThulePost. Ny Redaksjon. Gode Brødre,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ThulePosten. Nytt år Ny ThulePost. Ny Redaksjon. Gode Brødre,"

Transkript

1 ThulePosten Årgang 18, nummer 1 ThulePosten Gratulerer Brødre med Bursdag Januar Mars. Jack Vidar Årland 50 år Elling Øien 65 år Rune Ulvang 35 år Gode Brødre, Nytt år Ny ThulePost Det er et nytt år, og her er årets første utgave av ThulePosten. Som tidligere tar redaksjonen sikte på å utgi 4 utgaver i det kommende året. Og vi har et spennende år foran oss som medlemmer av Loge nr. 19 Thule. Kent H. Hansen 40 år Oddgeir I. Gjerde 60 år Odd M. Pettersen 65 år Leif A. Larsen 65 år Kjell J. Olsen 65 år Knut H. Johansen 65 år I dette nummeret: OM har ordet 2 Redaktøren har ordet SOS-Barnebyer, våres fadderbarn Fysisk trening, for dem med lang livserfaring Nestekjærlighet det skal så lite til MS / Forland referat Hemmelige Ordner igjennom tidene Ny Redaksjon Fra og med neste utgave av ThulePosten vil det være en ny redaksjon. Det vil si, at redaktøren fortsetter i sin jobb, men får med seg to andre brødre til å drive ThulePosten mot nye høyder. Disse brødrene er, Morten Paulsen og Rolf-Harald Haugen Pettersen. De har begge sagt seg villige til å delta i det tilfredsstillende arbeidet med ThulePosten. Jeg tror dette blir å heve kvaliteten ytterligere for vår Loges avis. Solfesten 22 Loge nr. 19 Thule 26

2 ThulePosten Side 2 Kjære brødre! OM har ordet I dag må man si at det går mot slutten av denne valgperioden. For oss brødre i Loge Thule har vi kun fire møter igjen etter vårt møteprogram, før vi tar sommerferie. Fire innholdsrike møter med gradspassering, 40-og 25- årsve.ju., nominasjon og valg, samt opptak av nye brødre. Det har vært arbeidet aktivt med rekrutteringen siste år. Det har båret frukter. Til vårt møte 08. mai vil vi ta opp åtte nye brødre, av disse er flere i den yngre årsklassen. Ut fra dette oppfyller vi vår handlingsplan som logen tidligere har godkjent. For Ordenen er det svært viktig med ny rekruttering. Det er gjennom dette vår Orden vokser og vi får nye brødre og til å påta seg verv og bringe Ordenens budskap videre. Ut fra dette oppfyller vi vår handlingspl an som logen tidligere har godkjent. I det videre arbeid må vi styrke arbeidet i nemndene. Her kreves det både nytenkning og kvalitetssikring av arbeidene. For enkelte av våre nemnder har det siste år blitt utarbeid klarere retningslinjer på hva nemndens oppgaver er. Dette bør gjøres for samtlige. Her må lederne av de enkelte nemnder også ta et større ansvar. Kom med forslag på aktiviteter og gjøremål som kan iverksettes. Det viser seg at dersom at dersom nemndene fungerer aktivt skapes det gode kulturer, større aktiviteter og godt samarbeid mellom brødrene. Vi har sist sommer fått ny Lov for Loger, gjeldende fra juni Lovteksten er endret på enkelte punkt, da vi i tillegg har fått forskrifter som utdyper lovteksten. Loven er utdelt i Logen, dersom det fortsatt er brødre som ikke har mottatt det nye eksemplaret skal de henvende seg til vår sekretær. Jeg vil oppfordre brødrene å lese gjennom dette. Loven med forskrifter ligger også på våre websider. Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Randulf Pedersen OM

3 Årgang 18, nummer 1 Side 3 Redaktøren har ordet Gode Brødre. Nok en utgave av ThulePosten forligger. I denne utgaven har flere bidratt til å lage en formidabel utgave som jeg tror brødrene blir å hygge seg virkelig med. Det er et spennende år foran oss i Thule. Det store første som skjer er tildelingen av 40års veteranjuvel til vår kjære Bror Kjell Kjær. Jeg tror dette blir en stor kveld både for Bror Kjell men også for øvrige brødre i Loge nr 19 Thule. Deretter er det tid for både nominasjon og valg. Fra høsten av går Thule inn i en ny æra med nytt kollegium. I mai skal vi ha opptakelse av nye brødre, og antallet er det virkelig ingenting å si noe på. Hele 8 stykk, jeg tror denne kvelden blir meget spennende. Det at det nå snart skal velges nytt kollegium, betyr også at det blir nye nemnder. Jeg håper at de nye nemndene blir å jobbe aktivt. De legge til grunn mye av grunnlaget for å drive en Loge, og arbeidet de gjør er av stor betydning for utvikling, diskusjon og hvordan en loge styres. Jeg håper de nye lederne vil være sitt ansvar bevist. Fra neste utgave av ThulePosten er det også endringer her. Redaktøren fortsetter, men får med seg på laget to meget engasjerte yngre brødre som har lyst til å bidra for å lage en god avis for de andre brødre i Loge nr. 19 Thule. Redaktøren gleder seg. Påsken står for tur, og redaktøren ønsker derfor samtlige Brødre en riktig god påske. Tilbring denne tiden sammen med familie og venner. Med Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Øivind B. Benjaminsen Redaktør De legge til grunn mye av grunnlaget for å drive en Loge

4 ThulePosten Side 4 Ny Bror av den Høye Sannhetsgrad Bror Morten Paulsen mottok den 13 februar Den Høye Sannhetsgrad. Det var en stilfull seremoni, og et meget hyggelig måltid etter møtet. ThulePosten gratulerer Bror Morten Paulsen og ønsker ham til lykke med den høyeste av Logegradene.

5 Årgang 18, nummer 1 Side 5 Nye Brødre av Den Edle Kjærlighetsgrad 4 Brødre mottok 27 februar Den Edle Kjærlighetsgrad. Seremonien ble godt mottatt av både recipienter og øvrige brødre som var tilstede denne minnerike kvelden. Brødrene som fikk ny grad denne kvelden er: Stig Hansen Fredrik Henriksen Gunnar Kvamme Knut Kjetil Grønnås ThulePosten gratulerer og ønsker dem lykke i sin videre vandring i Ordenen.

6 ThulePosten Side 6 SOS-Barnebyer våres fadderbarn Gode Brødre, hver jul får vi brev fra våres fadderbarn. Selv om det nå er en god stund siden julen i fjor, har jeg valgt å ta med de brev og bilder vi har fått. Personlig syntes jeg at de var veldig gode og at flest mulig av våres Brødre får mulighet til å

7 Årgang 18, nummer 1 Side 7 Gemechu Melicha Nura Vårt fadderbarn

8 Side 8 ThulePosten Sos-Barnebyer

9 Årgang 18, nummer 1 Side 9

10 ThulePosten Side 10 Fysisk Trening For dem med lang livserfaring Kjære brødre! Jeg fikk i oppdrag av redaktøren å skrive et lite innlegg om fysisk trening. Noe jeg selvfølgelig på strak arm takket ja til! Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke for tillitten fra Øivind som også er min fadder i Odd Fellow. Han er forresten i skrivende stund selv i gang med et nytt treningsopplegg, det er med andre ord aldri for tidlig eller for sent å komme i gang med litt fysisk aktivitet. I dette innlegget vil jeg forsøke å spre litt kunnskap om fysisk aktivitet og helse I dette innlegget vil jeg forsøke å spre litt kunnskap om fysisk aktivitet og helse. Jeg vil benytte anerkjent faglitteratur og kort presentere nyere forskning innenfor trening og da spesielt styrketrening til dere med livserfaring. Årsaken til at jeg ved første anledning velger styrketrening som tema er at flere studier understøtter at det nettopp er muskelstyrke og ikke utholdenhet som begrenser vår livsutfoldelse i eldre leveår. Kort om egen bakgrunn: Som tidligere idrettsoffiser og treningsoffiser har jeg relativ lang erfaring med planlegging og gjennomføring av fysisk fostring i den operative delen av Forsvaret. Samtidig har jeg med meg en helsefaglig kompetanse siden jeg er sykepleier, jeg er også under utdanning ved Norges Idrettshøyskole (NIH), og skal om noen måneder avlegge eksamen som personlig trener (PT). Jeg sluttet mitt arbeidsforhold i Forsvaret desember 2012 og jobber nå blant annet opp mot enkeltpersoner og bedrifter i forhold til ivaretakelse av helse i arbeidsmiljøet gjennom selskapet HaugenSport.no Så hvorfor spurte Øivind meg om akkurat dette? Det var åpenbart ikke på grunn av at jeg har mye fritid, nei en av mine kjepphester i livet er at jeg ønsker å holde både meg og andre i form. For min del har jeg aldri vært noen mester i noe som helst hva fysiske prestasjoner angår. Jeg har dog hatt god helse, vært nærmest skadefri og hatt hensiktsmessig fysikk gjennom hele mitt (korte)liv. Jeg skriver korte for jeg vet at jeg i dette fora er en lettvekter hva alder angår. Jeg har dog forsøkt å kalibrere meg og vinkle innlegget mot de av dere som er så heldige at dere har fått juveler på brystet!

11 Årgang 18, nummer 1 Side 11 Før jul gjestet jeg Logen på Finnsnes, hvor jeg som helt fersk bror fikk overvære tildelingen av en 50 års veteranjuvel til Christian Hansen. Jeg fikk heldigvis muligheten til å gratulere jubilanten personlig. Jeg stilte da denne flotte, slanke og bokstaveligtalt rakryggede mannen et betimelig spørsmål; Hva har holdt deg frisk og oppegående i alle disse årene Christian? Han svarte kontant at det måtte være hans måtehold. Ublyg som jeg var ba jeg han om å utdype dette, hvorpå han svarte; Ikke lev for ekstremt, forsyn deg bare en gang og sørg for all del å hold deg i aktivitet. Vise ord til etterfølgelse fra en veteran som fortsatt, i en alder av 82 år, vandrer klar og frisk midt i blant oss. Om dere som leser dette har forutsetninger for å leve like lenge som Christian kan jeg ikke garantere. Jeg har dog lagt merke til at mange av våre avdøde brødre lever noe lengre enn den jevne nordmann. Bakgrunnen for dette er for meg uviss, men det at jeg som en del av Odd Fellow kanskje vil leve lengre enn snittet i befolkningen er noe som gjør det lettere å forlate hjemmet så ofte jeg kan. Så over til styrketreningen! Styrketrening er i dag en meget utbredt treningsform. Personlig anbefaler jeg styrketrening til både pasienter, kunder jeg har på benken til massasje og selvfølgelig personellet jeg har vært med på å utdanne gjennom tjenesten i Forsvaret. Tidligere var det mye skepsis knyttet til styrketrening, spesielt ble det fra et helsefaglig perspektiv sett på som mindre hensiktsmessig. Det var også en utbredt oppfatting blant enkelte idrettsutøvere og trenere at styrketrening førte til både treghet i muskulaturen og nedsatt bevegelighet. Etter mange studier med relativt entydige resultater og fyldige data innsamlet over tid, er holdningene til styrketrening i dag radikalt endret. De mange positive effektene av styrketrening er også etter hvert blitt godt kjent i deler av befolkningen. Noe som har resultert i at svært mange i dag er tilknyttet et treningssenter hvor de trener styrke i en eller annen form. Ikke lev for ekstremt, forsyn deg bare en gang og sørg for all del å hold deg i aktivitet Jeg vil bare raskt presentere litt skremmende fakta, mest for å vekke deg som leser litt opp av godstolen. Allerede når vi

12 ThulePosten Side 12 passerer årsalderen starter en gradvis reduksjon av både muskelmasse og muskelstyrke. Undersøkelser viser at denne reduksjonen i snitt utgjør ca 15% per tiår etter fylte 50 og hele 30% reduksjon per tiår etter fylte 70 år! Noen av dere kan på tross av en opplevelse av egen virilitet, befinne dere i en stor utforbakke! Det er nemlig også et faktum at reduksjonen av muskelmasse og muskelstyrke etter hvert vil resultere i begrensninger i en eller annen form i dagliglivet. Til slutt er det ofte mangelen på muskelstyrke som gjør oss avhengige av andre. Sagt mer brutalt: vår selvstendighet er helt eller delvis tapt! Sagt mer brutalt: vår selvstendighet er helt eller delvis tapt! Det stopper ikke med tap av muskelmasse, i tillegg vil den enkelte også kunne oppleve at beinmassen avtar, noe som igjen øker risikoen for brudd. Det er ikke mulig å forhindre aldringsprosessen som naturlig skjer i kroppen vår. Det som derimot er dokumentert er at riktig trening og et godt kosthold kan bremse den negative utviklingen markant. Både muskelmasse, muskelstyrke, beintetthet og ikke minst vår generelle funksjonsevne kan selv i svært høy alder opprettholdes og faktisk til en viss grad økes gjennom styrketrening i senere leveår! I utgangspunktet er det ikke bare de fysiologiske endringene i kroppen som gir opphav til aldring, men også endring i vårt daglige aktivitetsnivå og øvrig stimuli. Således kan man si at det å gå i logen er positivt i den forstand at det gir kognitiv stimulering i form av sosial interaksjon med andre mennesker. Trening er noe vi ikke gjør. Aldringsprosessen i kroppen vår styres videre av hormonbalansen. Gjennom trening, og spesielt styrketrening kan vi faktisk påvirke utskillelsen av blant annet veksthormon, som er med på å bidra til at muskelmassen vår opprettholdes. Så hvordan skal dere med lang livserfaring trene styrke? Studier viser at eldre profitterer godt på treningsprinsippene til både idrettsutøvere og kroppsbyggere. Vi snakker her om en motstand på ca 70-90% av maksimal styrke (repetitivt maksimum) gjennomført med 6-12 repetisjoner per serie. Studier viser en gjennomsnittlig økning i muskelstyrke på 30% etter 12uker, for muskeltverrsnittareal er økningen 5-20%! Videre viser undersøkelser at styrketrening har mindre negative effekter enn utholdenhetstrening, spesielt for hjertepasienter. Undersøkelser blant eldre menn viser også at forbrenningen i hvile øker, samtidig som de generelt ble mer aktive og sosiale. Dere kan spise mer og ha det bedre. Generelle anbefalinger

13 Årgang 18, nummer 1 Side 13 går ut på å være fysisk aktiv to til tre ganger per uke, men en positiv effekt vil kunne være merkbar selv med bare en treningsøkt ukentlig. Tilbakegang av eksplosiv styrke hos eldre er betydelig og det anbefales derfor at det legges inn øvelser som også gir trening på dette. Styrketrening kan være både krevende og tungt og må derfor tilpasses den enkelte. Generelt bør et treningsopplegg involvere både over og underkropp med 2-3 sett per øvelse med 6-12 repetisjoner. Det er samtidig viktig å trene funksjonelt og aktivisere muskelkjeder fremfor enkeltmuskler. Strekkapparatet i beina sammen med ryggøvelser bør prioriteres høyt. I neste utgave av Thuleposten vil jeg presentere et styrketreningsprogram som jeg mer en gjerne kan gjennomgå i praksis ved en passende anledning. Styrketrening kan være både krevende og tungt og må derfor tilpasses den enkelte. Med sportslig hilsen Rolf-Harald Haugen- Pettersen Referanser: Styrketrening I teori og praksis. Raastad/Paulsen/Refsnes/Rønnestad/Wisnes Olympiatoppen, Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2010 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Bahr (red) Helsedirektoratet, 2008 (kan lastes ned på: Grønn Resept. Sosial og Helse-direktoratet,

14 ThulePosten Side 14 Nestekjærlighet det skal så lite til! Dersom du slår opp i et leksikon, vil du finne at nestekjærlighet ofte defineres som omsorg for andre mennesker, omsorg for din neste. Hvem er din neste? Din neste er den som står oss nært, her og nå. Du ser din neste, og så handler du! Det er mye omtanke og nestekjærlighet blant folk i Norge, men av og til blir den lite synlig. Det er den gode handlingen som teller, ikke tanken bak. Tanken teller ikke! Omtanke og godhet handler om å gjøre gode gjerninger. Og, en ting som både jeg og dere har opplevd, er at vi kan gjøre en forskjell i et annet menneskes liv. «Den som ikke streber etter å være noe for andre, kan sees på som en egoist». Det skal ofte så lite til. Se personen, et smil, litt anerkjennelse, noen vennlige ord «godt å se deg, går det bra», eller en invitasjon til en kaffe. Det er den gode handlingen som teller, ikke tanken bak. Tanken teller ikke! Og, jeg tror mange, kanskje alle i dette rommet, kan klare seg uten det meste i livet, men ikke uten kjærlighet! Du skal elske din neste som deg selv. Den gylne regel. Regelen finnes overalt. I alle kulturer. Om du ikke ønsker å kjøpe «Virkelig», eller putte noen kroner i en pappkopp, smil og nikk og se på selgeren eller tiggeren. Du får et smil tilbake. Det er gratis. Odd Fellow baserer seg på medmenneskelige verdier og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. En god Odd Fellow kjennes på sine holdninger i dagliglivet og skal vise at ordenens etikk er mer enn teori. Du skal møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt. Jeg har en god kamerat. Han er 27 år og har Downs syndrom.

15 Årgang 18, nummer 1 Side 15 Minst en gang pr uke kommer en telefon eller en SMS med meldingen «går det bra»? Han utviser stor nestekjærlighet, og den er uten forbehold. Vi møter mange på vår ferd. Pass på og sørg for at din nestekjærlighet også gjelder for dem som har falt utenfor det sosiale fellesskapet. Det vil si dem som bruker rusmidler, er skitten og lukter vondt, tiggerne og alle andre som tilsynelatende ikke passer inn eller som gjør oss litt ukomfortabel. Din nestekjærlighet og solidaritet skal favne alle. Hjelp «den lille» som strever. Det krever litt handling. Men det skal ikke så mye til! Se, smil, et vennlig ord! Vi husker alle ordene «men størst av dem er kjærligheten». Av alle løfter og intensjoner er nestekjærlighet den viktigste, og vel også kanskje den vanskeligste. Fredsprisvinner Elie Wiesel sa: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet». Av alle løfter og intensjoner er nestekjærlig het den viktigste Bror, la din nestekjærlighet være uten forbehold! Tord Aasmoe

16 ThulePosten Side 16 MS/ Forland Referat fra foredrag den 13 mars. Foredrag av maskinist og ishavsveteran Tormod Jensen på logemøte Thule 13. mars 2013 Det var mye is i området som gjorde fangsten vanskelig Tormod Jensen har 22 turer på ishavet, sommer og vinterfangst. Første året han var på sommerfangst på Svalbard var som 15 åring i Året etter i 1958 reiste han om bord med MK Forland av Tromsø. MK Forland var opprinnelig bygget i 1916, senere ombygd og forlenget. Skuta var nå fot med et maskineri på 100 hk. Redere var brødrene Valdemar og Toralf Meyer samt Alf Pedersen fra Tromsø. Turen startet fra Tromsø 26. juni, med stopp i Tromvik før kursen ble satt til Storfjorden vest for Tusenøyene på Svalbard. Det var en mannskapsbesetning på 7 mann. Det var mye is i området som gjorde fangsten vanskelig. Etter som isen løsnet ble det fangst på storkobbe i Isbjørn. En binne ble skutt og 2 levende isbjørnunger ble tatt om bord og satt i bur på dekket. Til sammen da de forliste hadde de 15. sekker med dun, 27 isbjørnskinn, 180.stk storkobbe. Etter hvert som isen løsnet gikk MK Forland gjennom Heleysundet, eller Ormhullet som fangstmenn kalte det. ( Min far, mangeårig maskinist på MS Myregga av Gratangen kalte Heleysundet for Helvetsundet ) På grunn av isskruing flyttet de seg og gikk inn i tynnere is på grunn av fare for at store isfjell kunne treffe dem. På grunn av vanskelige isforhold var de i kontakt med Alfon Sebakk som var om bord MS Sjøvern som lå på vestsiden av Svalbard. De hadde avtalt tidspunkt for kontakt. 18. juli om

17 Årgang 18, nummer 1 Side 17 kvelden var de radiokontakt og avtalte om å prates neste morgen. Om morgen 19. juli kommer et stort isfjell og treffer MK Forland. Foten av isfjellet hadde gått inn i maskin rommet og det var totalhavari på fartøyet. Det var ikke tid å sende ut nødsignaler og fartøyet ble forlatt. Alfon Sebakk kalte flere ganger opp Forland, men fikk ikke svar. Han var sikker på at MK Forland var forlist, men fikk ikke gehør for iverksetting av redningsaksjon av Sysselmannen. Mannskapet på MK Forland berget en del utstyr, stekepanne, auser, køyer, oljeklær, 20 liter bensin samt en livbåt. Kart og kompass ble ikke tatt med. Derimot ble 5 stk. krag Jørgen og 500 skudd ble tatt med. En strabasiøs tur over landisen hvor livbåten ble slept over isen i 17 timer. Har lå en hytte som Tormod var kjent med fra året før. Hytta var rasert, de bygde ovn og laget skorstein av kledningsbord. Etter de hadde fyrt opp i ovnen tok kledningsborden fyr og de måtte kaste skorstein ut. De lå i den hytta i 11. døgn før det prøvde å gå nordover i Hindlopenstredet. De viste de at det lå en forskningsstasjon nord i stredet. På grunn av isforholdene måtte de snu tilbake til hytta som de hadde lagt 11 døgn i....livbåten ble slept over isen i 17 timer. De planla å ro sørover gjennom Heleysundet. Straumen var sterk at først tenkte de å seile på et isflak gjennom sundet. Det måtte de gi opp. Påhengsmotoren (5. hk) ble startet for å gå gjennom sundet, uheldigvis kom propellen i berøring med isknulter og splinten ble slått av. Motoren ble raskt tatt inn og ny splint av streng ble satt på. Mannskapet rodde for fullt slik at de ikke skulle gå ned i jettegrytene, for da hadde de vær fortapt. De rodde sørover og overnattet i hytter som stod langs kysten. Mange av hyttene var forfalt, det manglet det meste fra tak til ovn. Det var roturer på 15

18 ThulePosten Side 18 til 29 timer. Mat var det lite av, det ble skutt 2 reinsdyr og en kobbe. Kokken hadde berget 2 kasser øl samt 50 kg hvetemel. Øl brukte han som hevingsmiddel når han baket brød. 12. august etter en strabasiøs tur over Storfjorden nådde de Sørkapp hvor de tok seg inn i en hytte. Utpå dagen oppdaget de to fiskebåter som lå til ankers utpå. Mannskapet på MK Forland sjøsatte livbåten, rodde ut og kom seg om bord MS Andholmen. Andholmen kallet opp Isfjord radio og fortalte at det hadde forlis mannskap om bord fra MK Forland. Mannskapet rodde på land til hytta for å vente på Nordsyssel. Sysselmann båten Nordsyssel ankom Sørkapp august å plukke dem opp. Først ble de ført til Longyearbyen hvor det fikk dusjet seg og ble oppkledd. De ankom Tromsø 21. august med gamle Lyngen. Kokken hadde berget 2 kasser øl samt 50 kg hvetemel. Foredraget ble godt mottatt av brødrene, selv om det varte ca. 1,5 time. Mange gode spørsmål fra brødrene som Tormod ga gode svar på. Idar Eklund referent

19 Årgang 18, nummer 1 Side 19

20 ThulePosten Side 20 Hemmelige Ordner igjennom tidene

21 Årgang 18, nummer 1 Side 21 Hemmelige samfunn, eller hemmelige Ordner har vært grobunn for konspirasjoner og intriger igjennom samtlige tider. Som den skjematiske oversikten på forrige side viser, var det allerede i Kina år 25 etter Kristus en hemmelig Orden som virket. Men det er også blitt beskrevet hemmelige samfunn hos egypterne for over 3000 år siden. I Europa har vi igjennom tidene hatt Ordner som Tempelriddere (år 1129), Frimurere (1309, første Storloge 1717), Rosicrusianere (1614) osv. Odd Fellow kjenner vi også langt tilbake i tid. Det første kjente Rituale stammer fra 1797, og tilhører The Patriotic Order of Odd Fellows. Det er naturlig å tenke at Odd Fellow må ha virket i lang tid før dette ritualet ble publisert. Det kan nevnes at CM har dette ritualet tilgjengelig som pdf om noen ønsker å lese det. Det er skrevet på engelsk. I 1776 danner Adam Weishaupt Bavarian Illuminati Ordenen. Denne Ordenen har gitt grobunn for konspirasjoner og tanker om en verdensomspennende organisasjon som egentlig styrer det som skjer i verden. I løpet av de ca 10 årene som denne Ordenen virket vokste den til en medlemsmasse på over 2000 menn, deriblant Goethe og Ferdinand av Brunswick. Ordenen bli i 1785 anklaget for å danne et komplott for å kaste den gjeldene styringsmakt og den katolske kirke og ble dermed forbudt og oppløst. Dog tror (fremdeles) mange at Ordenen overlevde og stod bak den Franske revolusjon, Første og Andre Verdenskrig. Det første kjente Ritualet stammer fra 1797

22 ThulePosten Side 22 Solfest Det ble avholdt Solfest i Loge nr. 19 Thule den 15 februar i år. Det var ca 40 brødre til stede på festen, som var meget trivelig. Til mat ble det servert Tapas, og maten smakte meget godt. Her følger en liten bilde serie fra festen.

23 Årgang 18, nummer 1 Side 23

24 ThulePosten Side 24

25 Årgang 18, nummer 1 Side 25

26 ThulePosten Side 26 Loge nr. 19 Thule - et godt sted å være Å delta på logemøtene er blitt livsform, og skulle det en gang ikke passe å møte, føler jeg at jeg har gått glipp av noe verdifullt Loge Thules møtedager styrer min hverdag. Andre og fjerde onsdag i måneden krysser jeg av i kalenderen og da er det utelukket å planlegge andre aktiviteter eller gjøremål. Ja til og med reiser planlegger jeg slik at jeg ikke uteblir fra et logemøte. Jeg er heldig som har anledning til dette. For å være inne i logesalen, oppleve den høytidelige stemninga som skapes, høre de ord som blir sagt, og den ettertanken og roen det gir sinnet, synes jeg er blitt nødvendig og en del av min hverdag. Mange brødre i vår loge er flinke til å rekruttere nye medlemmer Mange brødre i vår loge er flinke til å rekruttere nye medlemmer. Det gir oss hele tiden anledning til å oppleve de flotte seremoniene og spillene ved opptak og gradspasseringer. Det gir oss påfyll og ettertanke. Ja til opptak nå i mai måned ligger det an til hele åtte nye brødre. Det er alltid givende med nye brødre, men det er en stor og viktig oppgave for oss alle andre at vi tar oss av dem, slik at de finner seg til rette, føler samholdet og opplever logemøtene som noe verdifullt. Foredrag på ettermøtene er lærerikt og utviklende og sist hadde vi et interessant fortelling om forliset på MS Forland og det mannskapet opplevde i hele 24 døgn før de ble reddet. Flere er av den oppfatning at foredragene på ettermøtene skal være en forlengelse av det du opplever inne i logesalen. Men foredrag av både historisk, vitenskaplig og samfunnsmessig karakter er opplysende og utviklende for oss brødre. Og det som gjør hver logekveld fullkommen er det fantastiske arbeidet kjøkkengjengen gjør hver gang, med å gi oss utrolige matopplevelser elegant servert. Jeg føler at jeg enda kjenner smaken av den røkte svinekammen på siste logemøte. Kan vi ha det bedre? Med vennlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Jann Amundsen Fung. Eks OM

27 Redaktør: Øivind Benjaminsen mobil: Epost: ThulePosten takker for bidrag av Rolf-Harald Haugen Pettersen, Tord Aasmoe, Jann Amundsen og Idar Eklund. Neste ThulePosten kommer i slutten av mai. Der blir det blant annet referat fra 10 års jubileum i Loge Ishavet, og 35 år jubileum i Loge Origo. Lyst å bidra? Send inn til redaktøren. Reklamere? Ta kontakt. ThulePosten på siste side fremover presentere historiske bilder av Embedskollegier. Dette er fra perioden På dette bilde ser man Lindvald Pettersen som OM, Albert Hansen som UM. Bak står Knut Stokmo og Elnar Holdahl, og foran sitter Per Berg Jensen. De tre sistnevnte er fremdeles 3 meget aktive brødre i Loge nr. 19 Thule.

ThulePosten. Kjære Brødre God Jul og Godt Nytt År

ThulePosten. Kjære Brødre God Jul og Godt Nytt År Årgang 17, nummer 4 Desember 2012 Kjære Brødre God Jul og Godt Nytt År ThulePosten Gratulerer! 03.12 Dagfinn Brønnlund Nilsen 70 år 26.12 Odd Kåre Sørensen 60 år På nytt er adventstiden over oss, og jul

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13.

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. ..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. Jens Odin Johansen Slettli ble født den 2.mai i 1912 i Olderdalen. Jens måtte tidlig ut i arbeid på fiske, ishavet, anlegg og ikke minst på gruvearbeid.

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover.

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Desember 2014 Utgave nummer 6 I DETTE NUMMERET: Overmester har ordet Redaksjonen har ordet Dagens bilde 2 Møljekalas 3 Besøk fra Sverige 4 Høstfest 6 Dagens dikt 8 1 2 OM har

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass KongSverre Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow Redaktørens plass Etter tilbakemeldingene å dømme er brødrene i logen positive til at vi nå har en logeavis. Redaktøren vil likevel understreke at

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

N Y T T ÅR N Y T T N U M M E R NYE

N Y T T ÅR N Y T T N U M M E R NYE Årgang 17, nummer 1 Mars 2012 THULEPOSTEN I D E T T E N U M M E R E T : Utviklingsprogrammet Refleksjoner fra en 6 Handlingsplanen 8 Julemøtet 9 Den Store Dagen 20 Ensomhet Ett felles problem ThulePosten

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013 Julehilsen fra overmester Fra julemøtet 12. desember Ord til ettertanke Julehilsen fra overmester Kjære bror! Vi nærmer oss slutten av logeåret

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

ThulePosten. Ærverdig start på 2011 for Loge nr 19 Thule RUNDE ÅR JANUAR. Vital 90 åring i Thule. Årgang 16 Nummer 1 Loge nr 19 Thule Februar 2011

ThulePosten. Ærverdig start på 2011 for Loge nr 19 Thule RUNDE ÅR JANUAR. Vital 90 åring i Thule. Årgang 16 Nummer 1 Loge nr 19 Thule Februar 2011 ThulePosten Årgang 16 Nummer 1 Loge nr 19 Thule Februar 2011 RUNDE ÅR JANUAR FEBRUAR OG MARS Finn Heggdal 14.01 60 år Karl Olav Kjile Pettersen 15.01 40 år Alf-Kåre Johannessen 21.01 55 år Alfred Ridderseth

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Treningsprogram for opptaksprøvene til Politihøgskolen. Styrke. Truls Raastad og Gøran Paulsen. Januar 2012

Treningsprogram for opptaksprøvene til Politihøgskolen. Styrke. Truls Raastad og Gøran Paulsen. Januar 2012 Treningsprogram for opptaksprøvene til Politihøgskolen Styrke Truls Raastad og Gøran Paulsen Januar 2012 Styrketrening FØR DU BEGYNNER OG UNDERVEIS Øvelsen benkpress krever innlæring av riktig teknikk

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ.

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. OrigoPosten September 2012 Årgang 1, nummer 1, 2012 ENDELIG. HER KOMMER. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Odd Harald Skjærgård 70 år 2 3 OM har ordet:

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer

Vårmøtet på Svalbard 08

Vårmøtet på Svalbard 08 Vårmøtet på Svalbard 08 6. april møtte Silje Wiik, Pål Kolstad, Espen Hugaas og Morten Hagen Johansen opp på Værnes for å delta på Norsk Bergforenings Vårmøte på Svalbard. Vi var studenter ved Institutt

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Trening og PAH. Feiringklinikken 05.06.15

Trening og PAH. Feiringklinikken 05.06.15 Trening og PAH Feiringklinikken 05.06.15 «Hvis fysisk aktivitet kunne foreskrives i pilleform, ville den vært mer brukt enn alle andre legemidler» P.F Hjort, 2001 PAH og Fysisk Aktivitet Kilder; - PAH

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? Forestill deg en bedre verden

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Iben Akerlie LARS ER LOL

Iben Akerlie LARS ER LOL Iben Akerlie LARS ER LOL Om boken: Amanda er hemmelig forelsket i Adam, og gleder seg til å bli fadder for en søt, liten førsteklassing etter sommerferien. Men første dag ydmyker Adam henne foran hele

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer