LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013"

Transkript

1 LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013

2 HVOR ER VI? FURUBERGET STORHAMARSENTRET MÅLET ER Å DANNE GODE ROM OG OPPHOLDSTEDER FOR SOSIAL OG FYSISK ATKIVITET I SKOLENS UTEROM FOR LÆRERE, ELEVER OG BEBOERE I NÆROMRÅDET. MJØSA PRESTRUDHALLEN MAXI KONSEPTET ER Å JOBBE MED HVORDAN MAN KAN KNYTTE SKOLEAREALET TIL GODE OPPHOLDSROM MED AKTIVITET OG MØTEPLASS FOR BEBOERE I OMRÅDET. KNYTTE NATUROMRÅDET I VEST MOT SKOLEN OG BEBOEROMRÅDET OG LAGE EN INNBYDENDE OG AKTIVERENDE TRASÉ FRA STORHAMMARSENTRET DER SKOLEN ER ET MÅL ELLER DELMÅL FOR TURER,

3 REGISTRERINGER SKOLEKRETS PRESTRUD ER HAMARS STØRSTE BANRESKOLE OG LIG- GER I NORDVEST AV HAMAR. SKOLEN HAR 420 ELEVER, FORDELT PÅ 7 TRINN. SKOLEN HAR OGSÅ EN VELKOMST- KLASSE. DISSE ELEVENE KOMMER FRA HELE HAMAR OG INGEN AV DISSE BOR INNENFOR SKOLEKRETSEN TIL PRE- STRUD OG BRUKER IKKE NÆROMRÅDET UTENOM SKOLETID- EN. 23 LAND ER REPRESENTERT VED SKOLEN. SMETT OG GANGVEIER PRESTRUD ER OMRINGET AV GANGVEIER OG GRØNNE SMETT. MAN KAN LETT KOMME SEG TIL FURUBERGET FRA SKOLEN VIA EN GRØNN SMETT SOM OM VINTEREN KJØRES OPP SOM LYSLØYPE. PRESTRUDHALLEN OG SKOLEN ER OGSÅ TILKNY- TTET STORHAMARSENTRET MED BILFRIGANGVEI. BOLIGER OG BEBOERE ENEBOLIGER OG REKKEHUS OMKRANSER SKOLEN. I DIS- SE BOR DE ALLER FLESTE BARNEFAMILIENE. SØRØST FOR SKOLEN LIGGER BLOKKLEILIGHETBEBYGGELSE, I DISSE LEILIGHETENE BOR DET I DAG EN DEL ELDRE MENNESK- ER. EN SLIK REGISTRERING GIR EN FIN OVERSIKT OVER HVEM SOM ER BRUKERE AV NÆRMILJØET. PILGRIMSLED FRA HAMAR TIL LILLEHAMMER NORGES PILGRIMSRUTE, ØST FOR MJØSA GÅR GJENNOM HAMAR. PILEGRIMSLEDEN GÅR FRA HAMAR, OM DOMKIRKEODDEN OG VI- DERE PÅ FINE STIER OVER FURUBERGET. RUTEN KOMMER DA GJENNOM PROSJEKTOMRÅDET. PILEGRIMSLEDEN GÅR I ET ROLIG INN- LANDSLANDSKAP MED PRAKTFULL UTSIKT OVER MJØSA. VANDRINGEN GÅR FORBI KULTURMINNER SOM BYGDEBORGEN PÅ FURUBERGET. DET ER I DAG INGEN KLAR OPPMERKING AV TURSTIEN I DETTE OMRÅDET OG STIEN SOM LEDER OPP TIL FURUBERGET KAN VÆRE NOE DEFUS.

4 Kartutsnitt for Prestrud skolekrets FUNKSJONER I BYGG I DAG ER HOVEDINNGANGEN PÅ BAKSIDEN AV BYGGET. DET ER INGEN KLAR VEI TIL INNGANGEN. KUN OM MAN ER VELDIG OP- PMERKSOM SER MAN ET LITET SKILT VED PARKERINGSPLASSEN. DET KAN VÆRE LITT UHELDIG Å GÅ EN LANG VEI GJENNOM FLERE ROM FØR MAN KOMMER BAK BYGGET TIL HOVEDINNGANGEN. DETTE ER VIST PÅ KARTET TIL HØYRE MED RØD STRIPLET LINJE. RETT INNENFOR HOVEDINNGANGEN LIGGER SKOLEBIBLIOTEKET. LÆRERVERLSE LIGGER VED SIDENAV HOVEDINNGANGEN MED VINDUER UT MOT UTESONEN TIL 3-TRINN. KONTORENE LIGGER PÅ NORDSI- DEN AV BYGGET. ALLE UNDERVISNINGSROM HAR EGNE INNGANGER MED GARDEROBER OG TOALETT. SFO HOLDER TIL I FLØYEN DER 1-2TRINN HAR SINE KLASSEROM DEN BLÅ SIRKLEN VISER HVOR VARELEVERING OG VAKTMESTER- ENS INNGANG ER. HER ER DET NØDVENDIG Å KJØRE BILER UNDER VARELEVERING. VAKTMESTER HOVEDANKOMST SFO SFO BIBLIOTEK HOVEDINNGANG LÆREVÆLSE/ KONTOR FUNKSJONER I BYGG SKOLEGÅRDENS UTEOMRÅDENE ER IKKE INNGJERDET. SKILLENE GÅR VED GANGVEIENE SOM OMKRANSER SKOLENTOMTEN. SKOLEGÅRDEN ER DELT INN I SONER ETTER HVOR HVERT TRINN HOLDER TIL. DISSE OMRÅDENE ER HELLER MERKET PÅ NOEN MÅTE. HVER KLASSE GÅR OPP SONENE I BEGYNNELSEN AV SKOLEÅRET SLIK AT ELEVENE VET HVOR GRENSENE GÅR. I TEORIEN SKAL ALLE OMRÅDER HA TILGANG PÅ SKOG. 1-5 KLASSE BRUKER SKOGEN I SØRØST FOR BYGGET SOM ER DELT I TRE AV TO VEIER. 6-7 KLASSE HAR SKOGHOLDTET I VEST SOM VENDER MOT BALLBINGEN. BARNETRÅKK ETTER BARNETRÅKKUNDERSØKELSEN SOM ER GJORT FOR HAMAR KOMMUNE KOMMER DET FREM SPESIELT TO PUNK TER SOM ER VÆRT Å TA MED SEG. DET FØRSTE ER ADKOMSTEN VED PARKERINGEN TIL SKOLEN. HER FØLER BARNA AT DET ER UTRYKT. DETTE PUNKTET ER DER FORELDRENE KAN SLIPPE AV BARNA SINE MED BIL OM MORGENEN OG LEVERE BARNENE I DE TO BARNEHAGENE SOM LIGGER I OMRÅDET. DET ER UOVERSIKTLIG MED PARKERINGSPLASSER OG EN RUNDKJØRING DER SONENE FLYTER I HVERANDRE. DET ANDRE PUNKTET ER UNDERGANGEN VED RING- VEIEN,DER MAN KOMMER OPP TIL FURUBERGET. DEN ER MØRK OG SKUMMEL SOM UNDERGANGER FLEST. SOL SKYGGE VALGET AV TIDSPUNKTENE FOR ANALYSEN I SKOLEGÅRDEN KL8 OM MORGEN OG KL17. PÅ ETTERMIDDAGEN ER BRUK AV UTEOMRÅDET FØR SKOLESTAR KL OG ETTER SKOLETIDEN KL14. VÅR 1-2. TRINN/SFO 3. TRINN/SFO 4-5. TRINN FELLES/SPORT TRINN KL KL KL KL KL KL VINTER

5 HVA ØNSKER ELEVER OG LÆRERE FOR PRESTRUD SKOLE? ETTER EN SPØRREUNDERSØKELSE AV REPRESENTANTENE FRA ELEVRÅ- DET OG LÆRERE KOM DET FREM NOEN BEHOV OG ØNSKER FOR PRESTRUD SKOLE. LÆRERENE POENKTERER AT DETR KAN OPPLEVES TRANGT VED UTEAREA- LET TIL 6-7KLASSE ELEVENE, MYE PÅ GRUNN AV SYKKELPARKERINGEN. DET ETTERSPØRES OGSÅ ETTER HUSKER BLANT STORSKOLE ELEVENE. DE MENER OGSÅ AT BARA BØR VÆRE GLADE I FOTBALL OM DE SKAL HA ET FYSISK AKTIVT FRIMINUTT. SKOGEN BLIR FLITTIG BRUKT AV ELEVENE OG ER VIKTIG Å BEVARE ELEVENE REFLEKTERTE OVER SKOLEGÅRDEN SIN OG KOM FREM TIL FØLGENDE: UNDER SER MAN AT SYKLER KOMMER I KONFLIKT MED BENKER - INGEN APARATER VED 4-5.TRINN - DET ER INGEN LEKER FOR JENTER DE KOM MED FLERE ØNSKER BLANT ANNET: - LEKE/KLATRESTATIV VED 4-5 TRINN - HUSKER 4-7 TRINN - AKEBAKKE FOR DE STØRSTE - ORDETNLIG SKATEBANE. - DET ER INGEN LEKER FOR JENTER! FREMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTET REGISTRERING/ANALYSER KONSEPT FORMGREP ILLUSTRASJONSPLAN SNITT DETALJER TEKNISKTEGNING ILLUSTRASJONER MODELL LAYOUT LITTERATUR BUFFER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER MIDTVEISGJENNOMGANG INNLEVERING FRA SAMTALER MED ELEVRÅDET

6 KONSEPT PILEGRIMSLEDEN Anbefalt løype går gjennom prestrud skole og opp til furuberget, det er satt ut pilgrimsledere langs turtraseen. pilgrimsleden vil bli lagt ned ved skoletorget samt lyskunst FURUBERGET Furuberget benyttes i dag som tur og rekreasjonsområde. Turveien skal få en ny drakt, en løpebane om sommeren og en bred gangtrase med flere små og store møteplasser og aktiviteter. slik vil det bli en enda sterkere forbindelse mellom boligområdet og marka. TRENINGSAPARATER Utetreningsapartaer, et området som kan benyttes av ungdom og voksene. kan danne sosiale møtesteder som seniortrim. MØTEPLASSER Det vil være flere møteplasser med benker og sittegruppe langs traseen. BULDREVEGG/BALLVEGG på veggen mot turveien er det en buldrevegg og store vinduer til å sitte, henge i. på den andre siden er det en ballvegg som skal kunne benyttes av de eldste elevene i skoletiden. den er også tenkt som en aktivitet og møtepunkt langs løypen resten av døgnet. HINDERLØYPE som ligger i starten av en hundremeterskog og kan være spennende og utfordrende for alle aldre. SKI/LYSLØYPE Om vinteren skal den røde løpebanen prepareres slik at den kan benyttes som en lysløype. en slik mulighet vil gi beboere øst for skolen en mulighet til å spenne på seg skiene rett uten for egen bolig. TURSTI Turstien skal gå fra Storhamarsentret og gjennom boligområdene vidre via Presterud skole som et delmål for tur eller mål. vidre skal stien gå i dagens grønne smett og opp til Furuberget og koble seg på eksisterende turstier. turstien skal ha to felt der det ene er en gangvei. det andre feltet skal være i rød løpeasfalt. Dette feltet skal være merket med lengdemetere for hver 50m og være beregnet for jogging og sykling.

7 PRINSIPPER FOR UTFORMING PRINSIPP FOR PROGRAMERING FOTBALL ER OFTE EN AKTIVITET SOM APPELERER TIL GUTTER OG TRENGER STORE AREALER. MENS JENTER OFTE LIKER ROLIGERE AKTIVITETER I UTKANTEN AV DE STORE ÅPENEPLASSEN SLIK INGUNN FJØRTOFT REFERERER TIL I SINE TEKSTER OG FORELESNING. TONE LINHEIM VISER OGSÅ TIL I SIN FORELESNING AT JENTER HOLDER SEG I UTKANTEN AV DE STORE ÅPENE PLASSENE. HUN BEGRUNNER DET MED AT DE ELDRE JENTENE VIL SITTE Å SE PÅ GUTTENE OG SAMTIDIG BLI SETT. DERFOR ER DET OGSÅ VIKTIG Å PLANLEGGE VARIERTE OG SPENNENDE SITTEPLASSER. ANDRE PRINSIPPER SOM JEG HELE TIDEN HAR HATT I BAKHODET UNDER PLANLEG- GING OG PROSJEKTERING, ER AT ELDRE BARN BLIR MER INNAKTIVE. DE SITTER OFTE Å SNAKKE MED HVERANDRE OG FLØRTINGEN BEGYNNER. DERFOR ER DET FINT Å FINNE ELEMENTER SOM BARNA BLIR LURT TIL Å VÆRE I AKTIVITET UTEN Å TEN- KE OVER DET OG DER MAN KAN TILFELDIG FÅ LITT KONTAKT MED HVERANDRE. PRESTRUD SKOLE HAR DET PRIVILEGIET Å HA SKOG HELT INNPÅ SKOLEN. BARN HAR EN FANTASI SOM OVERGÅR VOKSENE FLERE GANGER. OMRÅDER SOM ELEVER KAN LEKE ROLLESPILL, BYGGE HYTTER, KLATRE I TRÆRNE ER NOE ALLE SKOLER BØR STREBE ETTER Å FÅ TIL I SKOLEHVERDAGEN. BARN ER I VEKST OG TRENGER AREALER TIL Å LØPE, HOPP, SLÅ HJUL, SLENGE, RULLE, KLATRE OG HINKE. FLERE AV DISSE AKTIVITETENE KAN GJØRES PÅ SMÅ AREALER, MEN JO MER VARIERT TERRENGET, UNDERLAGET OG AREALET ER DESTO STØRRE UTFORDRING FÅR BARNA DET FYSISK OG KAN UTVIKLE SEG MOTORISK. AKKTIVLEK SKOG/FRILEK HOPPE OG KLATREPARK SAMLINGSPUNKT ROLIG AKTIVITET, STØRRE BARN

8 FORBILDER UNDER: OFFENTLIG TRAMPOLINER I KØBENHAVN, DANMARK OVER: SKUDNESHAVN AV ASBJØRN FLEMMEN UNDER: SUPERKILEN, KØBENHAVN, DANMARK OVER:PROSJEKTER AV BJØRBEKK OG LINDHEIM UNDER: VERDENSPARKEN, FURUSETT

9 ALTERNATIVER - PROSESS ALTERNATIVER HER ER JEG PÅ TIDLIG STADIE ETTER MIDT- VEIS. PROGRAMERINGEN HAR FALT PÅ PLASS OG DESIGNE GJENSTÅR. I SØR VILLE JEG FÅ TIL EN VANNLEK OG ROM FOR ROLIG SITTE GRUPPER OG DANNE SMÅ ROM I TILLEGG TIL ROM FOR MER FY- SISK AKTIVITET. JOBBET LENGE MED TYKK TUSJ OG LAG PÅ LAG I UTPRØVINGSFASEN AV DESIGNET. HER ER DET MANGE LØSE FORMER MEN DE FLESTE ELEMENTENE BEGYNTE Å KOMME FREM OG DANNE ET BILDE OG UTRYKK INNI MITT EGET HODE. DET BLE MANKE MYKE OG ORGANSIKE FORMER SOM IKKE HANG SAMMEN MED HVERAN- DRE. JEG TEGNET OGSÅ INN HOVEDSCENEN/ MØTEPLASSEN INNI HJERTET AV SKOLEN MED TANKE PÅ AT HER ER DET LUNT OG GODT. VANNLEK SCENE/MØTEPLASS

10 ALTERNATIVER PROGRAMERINGEN ER IKKE FORANDRET MYE, MEN FORMENE PÅ NORDSIDEN AV BYGGET HAR BLITT STRAMMERE. DET ER OGSÅ SKJØVET INN AKTIVITETSPLASS LANGS DEN RØDELØYPEN I NORDVEST. HER ER TANKEN EN BULDREVEGG MED BALLVEGG OG ET PARKOUR ANLEGG. SENERE TENKT JEG PÅ EN STOR SITTE- GRUPPE PÅ VEST SIDEN AV BYGGET SOM MAN KAN SAMLES I STØRRE ARRANGEMENTER SOM 17.MAI OG FØRSTE SKOLEDAG. JEG HAR OGSÅ PÅ DETTE STADIET SETT EN DEL PÅ LØSNINGEN VED PARKERINGSPLAS- SEN MED KOMMET FREM TIL AT LØSNINGEN SOM TRER FREM HER ER EN MER OVERSIKTLIG LØSNING. JEG VAR TIDLIG KLAR PÅ Å KRYMPE GRUSBA- NEN OG GI DE YNGSTE ELEVENE MER PLASS TIL Å LØPE, HOPPE SLÅ HJUL OSV PÅ.

11 ALTERNATIVER ETTER UTALLIGE RUNDER MED MEG SELV OG FLERE TITALLSMETER MED KALKERPAPIR HAR FORMUTTRYKKET STRAMMET SEG OPP. HOVEDINNGANGEN ER FORESLÅTT Å FLYTTES TIL VESTSIDEN AV BYGGET OG EN LØPER MED TRE BLE RULLET UT I ADKOMSETEN. OGSÅ VANNELEMENTET ER FLYTTET NED TIL DENNE LØPEREN SOM DELER DEN STRAMME VEIEN I TO. TANKEN VAR Å DELE VAKTMESTER/ VARELEVERINGS TRAFIKK OG ELEVER/LÆRERE PÅ DEN ANDRE SIDEN MOT BYGGET. SCENEN BLE OGSÅ FLYTTET NED HIT. PROB- LEMET BLIR AVSTANDER MELLOM SCENE OG TRIBUNE OG VEIEN SOM GÅR HER. OG I UT- GANGSPUNKTET SKAL DET IKKE VÆRE BILER SOM KJØRER HER AT Å SKILLE DEM ER EN STOR HENSIKT. PÅ NORDSIDEN HAR JEG STRAMMET OPP MED TREREKKER SOM DANNER SMÅ ROM SOM MAN KAN BEVEGE SEG FRITT MELLOM. OG ET ROM FOR BORDTENNIS.

12 PARKERING OG ADKOMSSONE ENDRING AV DAGENS SITUASJON ETTER BARNETRÅKKUNDERSØKELSEN KOM DET SOM NEVNT TIDLIGERE FREM AT PARKERING-/AVSLIPNINGSPLASSEN FØLTES UTRYKT PÅ ELEVENE. DAGENS SITUASJON ER EN ÅPEN PARKERINGSPLASS MED RUNDKJØRING I DEN ENE ENDEN. FOR Å SKILLE MER MELLOM BIL OG BARN FORESLÅS DET Å STENGE UTKJØRINGENE TIL PARKERINGSPLASSEN OG KUN BEHOLDE EN INN OG UT KJØRING LENGRE NED I VEIEN. DERMED BLIR DE PARKERTE OG RYGGENDE BILENE SENTRERT TIL ET OMRÅDE. SKAL MAN KUN SLIPPE AV BARNA KAN MAN FREMDELES KJØRE OPP TIL RUNDKJØRINGEN FOR ET KORT STOPP OGSÅ KJØRE VIDERE. DET VIL DA BLI KØKJØRING FOR Å SLIPPE OG PLUKKE OPP BARN. MED DETTE SLIPPER MAN RYGGENDE BILER I ALLE RETNINGER OG FÅR ET MER OVERSIKTLIG TRAFIKKBILDE. DAGENS SITUASJON MED FORSKJELLIGE KJØRERUTER LUKKET MED VEGETASJON BILER SOM SKAL PARKERE/ STÅ LENGRE Å VENTE BILER SOM SLIPPER AV ELEVER

13 ILLUSTRASJONSPLAN EKS. TRÆR NYE TRÆR BUSKER EKS KOTER NYE KOTER SNITT INNGANG LYKT ASFALT BETONG GRUS GRESS PLASSTØPT GUMMIDEKKE SAND TREDEKKE BENKER BORDTENNIS

14 TURNEAPPARATER TREREKKENE TURNEAPPARATER UTEN FOR TRINN ER INSPIRERT AV SKUDNESHAVN SKOLE DER DE HAR ET OMRÅDE MED SLIKE APPARATER. HER KAN BARNA HENGE OG SLENGE, HEISE SEG OPP TURNE. DENNE AKTIVITET- EN ER EN ROLIG AKTIVITET OG ER DERFOR PLASERT NÆRME BYGGET. DET VIL FØRE TIL AT FLERE JENTER TAR I BRUK TURNEAPPARATENE OG BLIR DERMET DRATT INN I FYSISK AKTIVITET. Over: eksempel fra lekeplass i Danmark Over: prinsipp av trær i singel TRÆRNE I TREREKKEN SKAL VÆRE OPPSTAMMET, TIL 1,70M, SØTSKRISEBÆR. DET SKAL VÆRE MULIG Å SE UNDER TRÆRNE FOR ET VOKSEN MENNESKE MEN MAN MÅ LIKEVEL BØYE SEG FOR Å GÅ UNDER. TRÆRNE SKAL STÅ PÅ REKKE I LYS SINGEL MED CORTENSTÅLKAN UT MOT GRESSET. SØTKIRSEBÆR FÅR FINE SMÅ HVITE BLOMSTER OM VÅREN INNGANGER HVER KLASSE HAR SIN EGEN INNGANG MED GARDEROBE. FOR Å FREMHEVE INNGANGENE ER DET LAGT TIL EN LAV TREPLATTING MED INTEGRERTE SITTEBENKE. DETTE VIL MARKERE INNGANGENE TYDLIGERE Over og under: eksempler fra Kompani Over: eksempel fra Skudneshavn skole Under: eksempel fra lekeplass i Danmark Over: corten-bålspann til bålplassen BÅLPLASSEN VED BÅLPLASSEN SKAL VETGETASJONEN SUPLERES MED NATURLIK VEGETASJON SOM BJØRK(POLLEFRI) OG ROGN FOR Å FÅ EN LAVERE OG TETTERE VEGETASJON. DET VIL BLI SATT UT NYE BENKER OG BÅLSPANN. SLIK AT BEBOERE OG SFO KAN BRUKE DET I TILLEGG TIL UNDE PP, UNDER KONTROLERTE FORHOLD.

15 DRIFT OG FORVALTNING DRIFT KOMMUNEN SKOLEN Cecilie W. erichsen VAKTMESTER DRIFT SKOLEN: SKOLEN DRIFTES OG VEDLIKEHOLDES AV VAKTMESTERENE VED PRESTRUD SKOLE. DET ER OG BØR VÆRE DELTAGELDE I FORM AV DUGNADER OG FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG(FAU) TURSTIEN: TURSTIEN BLIR ET KOMMUNALT ANLEGG, DER PAR, IDRETT OG FRILUFT DRIFTER STIEN OG DE OPPKJØRTE LØYPENE SAMT KLATREVEGGEN OG TRENINGSAPPARATENE. VINTERSITUASJON: IDRETT OG FRILUFTSLIV SKI IDRETT ALLE ASFALT AREALER BØR BRØYTES OG STRØS OM VINTEREN. DET ER FLERE SNØLAGRINGSPLASSER I SKOLEGÅRDEN. DET ANBEFALES Å LEGGE SNØEN I FLERE STØRRE HAUGER SLIK AT DE KAN BENYTTES TIL AKING OG LEK OM VINTEREN. PARK BRANNBIL/VARELEVERING ADKOMSTEN FOR UTRYKNINGSKJØRETØY SOM BRANNBIL OG AMBULANSE ER BASERT PÅ DAGENS SITUASJON. VARETRANSPORTEN FORBLIR OGSÅ SOM DEN ER I DAG. ENDRINGEN FOR VARELEVERING TIL PRESTRUD HALLEN VIL ETTER DEN NYE PLANEN HA KØRERUTE GJENNOM PARKERINGSPLASSEN, SOM VIST MED GRØNN LINJE TIL VENSTRE I BILDE.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

Tigern lokalparken. nord i Hamar. LAA 341 Even Bakken

Tigern lokalparken. nord i Hamar. LAA 341 Even Bakken Tigern lokalparken 2013 nord i Hamar L 341 Even akken Innhold Orientering Ringveien fv 77 Frukt & grønt Rimi Skjønsberg barnehage Innhold Side Orientering 2 Kvaliteter i Tigern 3 Oppsumering analyse 4

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401 Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401 VEDLEGG 3: Involvering av barn og unge i planarbeidet Sist revidert 13.8.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Internasjonale retningslinjer...

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen FAU Vang Skole v/lasse Pettersen Februar 2008 Rapport ang Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune Vang Skole og nærmiljøet rundt 08 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2.

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Uteaktiviteter for 1. klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker

Uteaktiviteter for 1. klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Uteaktiviteter for 1. klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Organisering Lange uteøkter ser ut til å fungere best. Lengre økter gir ungene tid til å få på klær, komme i gang med lek, være i lek ute

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDRE KVAM BARNEHAGE, RØDSIA 2012 2013. Etter hver måned har vi skrevet en rapport om aktiviteter og innhold på avdelingene.

ÅRSRAPPORT NORDRE KVAM BARNEHAGE, RØDSIA 2012 2013. Etter hver måned har vi skrevet en rapport om aktiviteter og innhold på avdelingene. ÅRSRAPPORT NORDRE KVAM BARNEHAGE, RØDSIA 2012 2013. Etter hver måned har vi skrevet en rapport om aktiviteter og innhold på avdelingene. Disse er samlet i en årsrapport som dokumenterer virksomheten gjennom

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012 1 sammendrag Fredrikstad kommunes skolebruksplan for 2010 2020 fremhever følgende tiltak for utvidelse av Lunde skole med hensyn til økning i elevtallet og behov for idrettsfasiliteter: Skoleanlegget har

Detaljer

Uteareal ved barneskoler i Trondheim kommune

Uteareal ved barneskoler i Trondheim kommune Uteareal ved barneskoler i Trondheim kommune En kartlegging av ni skolegårders fysiske miljø 1 Innledning Lek og utfoldelse er forskriftsfestet som innhold i barneskolen. Det betyr blant annet at skolene

Detaljer

Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2

Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter september 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INTRODUKSJON GEITMYRA I ET HISTORISK PERSPEKTIV 5 GEITMYRA I BYEN - GRØNNSTRUKTUR OG BIOLOGISK MANGFOLD

Detaljer

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S Forfattet i 2003 av Graeme Carter fra Bergen Trial Team og Ivar Larsen fra Nesodden Trial Klubb. Andre utgave i 2005 er redigert av Graeme Carter. Tredje utgave i 2007 er redigert

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette mai 2013

Arbeidsplan for Rødhette mai 2013 Arbeidsplan for Rødhette mai 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 Kulturskole: Eldste: Marianne Eldste: Marianne 2 åringene kl 09.15 Gruppene er på Minste: Torunn Minste: Torunn I Agora tur

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage Årsplan 2013-2014 Fredriksberg barnehage INNHOLD Forord s.3 Barnehagens innledning s.4 Kap 1 Omsorg s.5 Kap 2 Danning s.5 Kap 3 Lek s.5 Kap 4 Læring s.6 Kap 5 Barns medvirkning s.6 Kap 6 Inkluderende fellesskap

Detaljer

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder Verftstomta -bæste tomta i by n Birgit Høyland 30.04.2008 Innholdsfortegnelse Innhold side Innledning 3 Eksisterende forhold på tomta 4-5 Reguleringsplan 6 Analyse 7 Landskapsplan. Mål 1:500 10 Plan Verftsplassen.

Detaljer

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Satt sammen av Outi Torvinen, 31.1.2014 A Innspill til parkeringsplasser og veier Imøtekomme kravene fra godkjent reguleringsplan

Detaljer