LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013"

Transkript

1 LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013

2 HVOR ER VI? FURUBERGET STORHAMARSENTRET MÅLET ER Å DANNE GODE ROM OG OPPHOLDSTEDER FOR SOSIAL OG FYSISK ATKIVITET I SKOLENS UTEROM FOR LÆRERE, ELEVER OG BEBOERE I NÆROMRÅDET. MJØSA PRESTRUDHALLEN MAXI KONSEPTET ER Å JOBBE MED HVORDAN MAN KAN KNYTTE SKOLEAREALET TIL GODE OPPHOLDSROM MED AKTIVITET OG MØTEPLASS FOR BEBOERE I OMRÅDET. KNYTTE NATUROMRÅDET I VEST MOT SKOLEN OG BEBOEROMRÅDET OG LAGE EN INNBYDENDE OG AKTIVERENDE TRASÉ FRA STORHAMMARSENTRET DER SKOLEN ER ET MÅL ELLER DELMÅL FOR TURER,

3 REGISTRERINGER SKOLEKRETS PRESTRUD ER HAMARS STØRSTE BANRESKOLE OG LIG- GER I NORDVEST AV HAMAR. SKOLEN HAR 420 ELEVER, FORDELT PÅ 7 TRINN. SKOLEN HAR OGSÅ EN VELKOMST- KLASSE. DISSE ELEVENE KOMMER FRA HELE HAMAR OG INGEN AV DISSE BOR INNENFOR SKOLEKRETSEN TIL PRE- STRUD OG BRUKER IKKE NÆROMRÅDET UTENOM SKOLETID- EN. 23 LAND ER REPRESENTERT VED SKOLEN. SMETT OG GANGVEIER PRESTRUD ER OMRINGET AV GANGVEIER OG GRØNNE SMETT. MAN KAN LETT KOMME SEG TIL FURUBERGET FRA SKOLEN VIA EN GRØNN SMETT SOM OM VINTEREN KJØRES OPP SOM LYSLØYPE. PRESTRUDHALLEN OG SKOLEN ER OGSÅ TILKNY- TTET STORHAMARSENTRET MED BILFRIGANGVEI. BOLIGER OG BEBOERE ENEBOLIGER OG REKKEHUS OMKRANSER SKOLEN. I DIS- SE BOR DE ALLER FLESTE BARNEFAMILIENE. SØRØST FOR SKOLEN LIGGER BLOKKLEILIGHETBEBYGGELSE, I DISSE LEILIGHETENE BOR DET I DAG EN DEL ELDRE MENNESK- ER. EN SLIK REGISTRERING GIR EN FIN OVERSIKT OVER HVEM SOM ER BRUKERE AV NÆRMILJØET. PILGRIMSLED FRA HAMAR TIL LILLEHAMMER NORGES PILGRIMSRUTE, ØST FOR MJØSA GÅR GJENNOM HAMAR. PILEGRIMSLEDEN GÅR FRA HAMAR, OM DOMKIRKEODDEN OG VI- DERE PÅ FINE STIER OVER FURUBERGET. RUTEN KOMMER DA GJENNOM PROSJEKTOMRÅDET. PILEGRIMSLEDEN GÅR I ET ROLIG INN- LANDSLANDSKAP MED PRAKTFULL UTSIKT OVER MJØSA. VANDRINGEN GÅR FORBI KULTURMINNER SOM BYGDEBORGEN PÅ FURUBERGET. DET ER I DAG INGEN KLAR OPPMERKING AV TURSTIEN I DETTE OMRÅDET OG STIEN SOM LEDER OPP TIL FURUBERGET KAN VÆRE NOE DEFUS.

4 Kartutsnitt for Prestrud skolekrets FUNKSJONER I BYGG I DAG ER HOVEDINNGANGEN PÅ BAKSIDEN AV BYGGET. DET ER INGEN KLAR VEI TIL INNGANGEN. KUN OM MAN ER VELDIG OP- PMERKSOM SER MAN ET LITET SKILT VED PARKERINGSPLASSEN. DET KAN VÆRE LITT UHELDIG Å GÅ EN LANG VEI GJENNOM FLERE ROM FØR MAN KOMMER BAK BYGGET TIL HOVEDINNGANGEN. DETTE ER VIST PÅ KARTET TIL HØYRE MED RØD STRIPLET LINJE. RETT INNENFOR HOVEDINNGANGEN LIGGER SKOLEBIBLIOTEKET. LÆRERVERLSE LIGGER VED SIDENAV HOVEDINNGANGEN MED VINDUER UT MOT UTESONEN TIL 3-TRINN. KONTORENE LIGGER PÅ NORDSI- DEN AV BYGGET. ALLE UNDERVISNINGSROM HAR EGNE INNGANGER MED GARDEROBER OG TOALETT. SFO HOLDER TIL I FLØYEN DER 1-2TRINN HAR SINE KLASSEROM DEN BLÅ SIRKLEN VISER HVOR VARELEVERING OG VAKTMESTER- ENS INNGANG ER. HER ER DET NØDVENDIG Å KJØRE BILER UNDER VARELEVERING. VAKTMESTER HOVEDANKOMST SFO SFO BIBLIOTEK HOVEDINNGANG LÆREVÆLSE/ KONTOR FUNKSJONER I BYGG SKOLEGÅRDENS UTEOMRÅDENE ER IKKE INNGJERDET. SKILLENE GÅR VED GANGVEIENE SOM OMKRANSER SKOLENTOMTEN. SKOLEGÅRDEN ER DELT INN I SONER ETTER HVOR HVERT TRINN HOLDER TIL. DISSE OMRÅDENE ER HELLER MERKET PÅ NOEN MÅTE. HVER KLASSE GÅR OPP SONENE I BEGYNNELSEN AV SKOLEÅRET SLIK AT ELEVENE VET HVOR GRENSENE GÅR. I TEORIEN SKAL ALLE OMRÅDER HA TILGANG PÅ SKOG. 1-5 KLASSE BRUKER SKOGEN I SØRØST FOR BYGGET SOM ER DELT I TRE AV TO VEIER. 6-7 KLASSE HAR SKOGHOLDTET I VEST SOM VENDER MOT BALLBINGEN. BARNETRÅKK ETTER BARNETRÅKKUNDERSØKELSEN SOM ER GJORT FOR HAMAR KOMMUNE KOMMER DET FREM SPESIELT TO PUNK TER SOM ER VÆRT Å TA MED SEG. DET FØRSTE ER ADKOMSTEN VED PARKERINGEN TIL SKOLEN. HER FØLER BARNA AT DET ER UTRYKT. DETTE PUNKTET ER DER FORELDRENE KAN SLIPPE AV BARNA SINE MED BIL OM MORGENEN OG LEVERE BARNENE I DE TO BARNEHAGENE SOM LIGGER I OMRÅDET. DET ER UOVERSIKTLIG MED PARKERINGSPLASSER OG EN RUNDKJØRING DER SONENE FLYTER I HVERANDRE. DET ANDRE PUNKTET ER UNDERGANGEN VED RING- VEIEN,DER MAN KOMMER OPP TIL FURUBERGET. DEN ER MØRK OG SKUMMEL SOM UNDERGANGER FLEST. SOL SKYGGE VALGET AV TIDSPUNKTENE FOR ANALYSEN I SKOLEGÅRDEN KL8 OM MORGEN OG KL17. PÅ ETTERMIDDAGEN ER BRUK AV UTEOMRÅDET FØR SKOLESTAR KL OG ETTER SKOLETIDEN KL14. VÅR 1-2. TRINN/SFO 3. TRINN/SFO 4-5. TRINN FELLES/SPORT TRINN KL KL KL KL KL KL VINTER

5 HVA ØNSKER ELEVER OG LÆRERE FOR PRESTRUD SKOLE? ETTER EN SPØRREUNDERSØKELSE AV REPRESENTANTENE FRA ELEVRÅ- DET OG LÆRERE KOM DET FREM NOEN BEHOV OG ØNSKER FOR PRESTRUD SKOLE. LÆRERENE POENKTERER AT DETR KAN OPPLEVES TRANGT VED UTEAREA- LET TIL 6-7KLASSE ELEVENE, MYE PÅ GRUNN AV SYKKELPARKERINGEN. DET ETTERSPØRES OGSÅ ETTER HUSKER BLANT STORSKOLE ELEVENE. DE MENER OGSÅ AT BARA BØR VÆRE GLADE I FOTBALL OM DE SKAL HA ET FYSISK AKTIVT FRIMINUTT. SKOGEN BLIR FLITTIG BRUKT AV ELEVENE OG ER VIKTIG Å BEVARE ELEVENE REFLEKTERTE OVER SKOLEGÅRDEN SIN OG KOM FREM TIL FØLGENDE: UNDER SER MAN AT SYKLER KOMMER I KONFLIKT MED BENKER - INGEN APARATER VED 4-5.TRINN - DET ER INGEN LEKER FOR JENTER DE KOM MED FLERE ØNSKER BLANT ANNET: - LEKE/KLATRESTATIV VED 4-5 TRINN - HUSKER 4-7 TRINN - AKEBAKKE FOR DE STØRSTE - ORDETNLIG SKATEBANE. - DET ER INGEN LEKER FOR JENTER! FREMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTET REGISTRERING/ANALYSER KONSEPT FORMGREP ILLUSTRASJONSPLAN SNITT DETALJER TEKNISKTEGNING ILLUSTRASJONER MODELL LAYOUT LITTERATUR BUFFER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER MIDTVEISGJENNOMGANG INNLEVERING FRA SAMTALER MED ELEVRÅDET

6 KONSEPT PILEGRIMSLEDEN Anbefalt løype går gjennom prestrud skole og opp til furuberget, det er satt ut pilgrimsledere langs turtraseen. pilgrimsleden vil bli lagt ned ved skoletorget samt lyskunst FURUBERGET Furuberget benyttes i dag som tur og rekreasjonsområde. Turveien skal få en ny drakt, en løpebane om sommeren og en bred gangtrase med flere små og store møteplasser og aktiviteter. slik vil det bli en enda sterkere forbindelse mellom boligområdet og marka. TRENINGSAPARATER Utetreningsapartaer, et området som kan benyttes av ungdom og voksene. kan danne sosiale møtesteder som seniortrim. MØTEPLASSER Det vil være flere møteplasser med benker og sittegruppe langs traseen. BULDREVEGG/BALLVEGG på veggen mot turveien er det en buldrevegg og store vinduer til å sitte, henge i. på den andre siden er det en ballvegg som skal kunne benyttes av de eldste elevene i skoletiden. den er også tenkt som en aktivitet og møtepunkt langs løypen resten av døgnet. HINDERLØYPE som ligger i starten av en hundremeterskog og kan være spennende og utfordrende for alle aldre. SKI/LYSLØYPE Om vinteren skal den røde løpebanen prepareres slik at den kan benyttes som en lysløype. en slik mulighet vil gi beboere øst for skolen en mulighet til å spenne på seg skiene rett uten for egen bolig. TURSTI Turstien skal gå fra Storhamarsentret og gjennom boligområdene vidre via Presterud skole som et delmål for tur eller mål. vidre skal stien gå i dagens grønne smett og opp til Furuberget og koble seg på eksisterende turstier. turstien skal ha to felt der det ene er en gangvei. det andre feltet skal være i rød løpeasfalt. Dette feltet skal være merket med lengdemetere for hver 50m og være beregnet for jogging og sykling.

7 PRINSIPPER FOR UTFORMING PRINSIPP FOR PROGRAMERING FOTBALL ER OFTE EN AKTIVITET SOM APPELERER TIL GUTTER OG TRENGER STORE AREALER. MENS JENTER OFTE LIKER ROLIGERE AKTIVITETER I UTKANTEN AV DE STORE ÅPENEPLASSEN SLIK INGUNN FJØRTOFT REFERERER TIL I SINE TEKSTER OG FORELESNING. TONE LINHEIM VISER OGSÅ TIL I SIN FORELESNING AT JENTER HOLDER SEG I UTKANTEN AV DE STORE ÅPENE PLASSENE. HUN BEGRUNNER DET MED AT DE ELDRE JENTENE VIL SITTE Å SE PÅ GUTTENE OG SAMTIDIG BLI SETT. DERFOR ER DET OGSÅ VIKTIG Å PLANLEGGE VARIERTE OG SPENNENDE SITTEPLASSER. ANDRE PRINSIPPER SOM JEG HELE TIDEN HAR HATT I BAKHODET UNDER PLANLEG- GING OG PROSJEKTERING, ER AT ELDRE BARN BLIR MER INNAKTIVE. DE SITTER OFTE Å SNAKKE MED HVERANDRE OG FLØRTINGEN BEGYNNER. DERFOR ER DET FINT Å FINNE ELEMENTER SOM BARNA BLIR LURT TIL Å VÆRE I AKTIVITET UTEN Å TEN- KE OVER DET OG DER MAN KAN TILFELDIG FÅ LITT KONTAKT MED HVERANDRE. PRESTRUD SKOLE HAR DET PRIVILEGIET Å HA SKOG HELT INNPÅ SKOLEN. BARN HAR EN FANTASI SOM OVERGÅR VOKSENE FLERE GANGER. OMRÅDER SOM ELEVER KAN LEKE ROLLESPILL, BYGGE HYTTER, KLATRE I TRÆRNE ER NOE ALLE SKOLER BØR STREBE ETTER Å FÅ TIL I SKOLEHVERDAGEN. BARN ER I VEKST OG TRENGER AREALER TIL Å LØPE, HOPP, SLÅ HJUL, SLENGE, RULLE, KLATRE OG HINKE. FLERE AV DISSE AKTIVITETENE KAN GJØRES PÅ SMÅ AREALER, MEN JO MER VARIERT TERRENGET, UNDERLAGET OG AREALET ER DESTO STØRRE UTFORDRING FÅR BARNA DET FYSISK OG KAN UTVIKLE SEG MOTORISK. AKKTIVLEK SKOG/FRILEK HOPPE OG KLATREPARK SAMLINGSPUNKT ROLIG AKTIVITET, STØRRE BARN

8 FORBILDER UNDER: OFFENTLIG TRAMPOLINER I KØBENHAVN, DANMARK OVER: SKUDNESHAVN AV ASBJØRN FLEMMEN UNDER: SUPERKILEN, KØBENHAVN, DANMARK OVER:PROSJEKTER AV BJØRBEKK OG LINDHEIM UNDER: VERDENSPARKEN, FURUSETT

9 ALTERNATIVER - PROSESS ALTERNATIVER HER ER JEG PÅ TIDLIG STADIE ETTER MIDT- VEIS. PROGRAMERINGEN HAR FALT PÅ PLASS OG DESIGNE GJENSTÅR. I SØR VILLE JEG FÅ TIL EN VANNLEK OG ROM FOR ROLIG SITTE GRUPPER OG DANNE SMÅ ROM I TILLEGG TIL ROM FOR MER FY- SISK AKTIVITET. JOBBET LENGE MED TYKK TUSJ OG LAG PÅ LAG I UTPRØVINGSFASEN AV DESIGNET. HER ER DET MANGE LØSE FORMER MEN DE FLESTE ELEMENTENE BEGYNTE Å KOMME FREM OG DANNE ET BILDE OG UTRYKK INNI MITT EGET HODE. DET BLE MANKE MYKE OG ORGANSIKE FORMER SOM IKKE HANG SAMMEN MED HVERAN- DRE. JEG TEGNET OGSÅ INN HOVEDSCENEN/ MØTEPLASSEN INNI HJERTET AV SKOLEN MED TANKE PÅ AT HER ER DET LUNT OG GODT. VANNLEK SCENE/MØTEPLASS

10 ALTERNATIVER PROGRAMERINGEN ER IKKE FORANDRET MYE, MEN FORMENE PÅ NORDSIDEN AV BYGGET HAR BLITT STRAMMERE. DET ER OGSÅ SKJØVET INN AKTIVITETSPLASS LANGS DEN RØDELØYPEN I NORDVEST. HER ER TANKEN EN BULDREVEGG MED BALLVEGG OG ET PARKOUR ANLEGG. SENERE TENKT JEG PÅ EN STOR SITTE- GRUPPE PÅ VEST SIDEN AV BYGGET SOM MAN KAN SAMLES I STØRRE ARRANGEMENTER SOM 17.MAI OG FØRSTE SKOLEDAG. JEG HAR OGSÅ PÅ DETTE STADIET SETT EN DEL PÅ LØSNINGEN VED PARKERINGSPLAS- SEN MED KOMMET FREM TIL AT LØSNINGEN SOM TRER FREM HER ER EN MER OVERSIKTLIG LØSNING. JEG VAR TIDLIG KLAR PÅ Å KRYMPE GRUSBA- NEN OG GI DE YNGSTE ELEVENE MER PLASS TIL Å LØPE, HOPPE SLÅ HJUL OSV PÅ.

11 ALTERNATIVER ETTER UTALLIGE RUNDER MED MEG SELV OG FLERE TITALLSMETER MED KALKERPAPIR HAR FORMUTTRYKKET STRAMMET SEG OPP. HOVEDINNGANGEN ER FORESLÅTT Å FLYTTES TIL VESTSIDEN AV BYGGET OG EN LØPER MED TRE BLE RULLET UT I ADKOMSETEN. OGSÅ VANNELEMENTET ER FLYTTET NED TIL DENNE LØPEREN SOM DELER DEN STRAMME VEIEN I TO. TANKEN VAR Å DELE VAKTMESTER/ VARELEVERINGS TRAFIKK OG ELEVER/LÆRERE PÅ DEN ANDRE SIDEN MOT BYGGET. SCENEN BLE OGSÅ FLYTTET NED HIT. PROB- LEMET BLIR AVSTANDER MELLOM SCENE OG TRIBUNE OG VEIEN SOM GÅR HER. OG I UT- GANGSPUNKTET SKAL DET IKKE VÆRE BILER SOM KJØRER HER AT Å SKILLE DEM ER EN STOR HENSIKT. PÅ NORDSIDEN HAR JEG STRAMMET OPP MED TREREKKER SOM DANNER SMÅ ROM SOM MAN KAN BEVEGE SEG FRITT MELLOM. OG ET ROM FOR BORDTENNIS.

12 PARKERING OG ADKOMSSONE ENDRING AV DAGENS SITUASJON ETTER BARNETRÅKKUNDERSØKELSEN KOM DET SOM NEVNT TIDLIGERE FREM AT PARKERING-/AVSLIPNINGSPLASSEN FØLTES UTRYKT PÅ ELEVENE. DAGENS SITUASJON ER EN ÅPEN PARKERINGSPLASS MED RUNDKJØRING I DEN ENE ENDEN. FOR Å SKILLE MER MELLOM BIL OG BARN FORESLÅS DET Å STENGE UTKJØRINGENE TIL PARKERINGSPLASSEN OG KUN BEHOLDE EN INN OG UT KJØRING LENGRE NED I VEIEN. DERMED BLIR DE PARKERTE OG RYGGENDE BILENE SENTRERT TIL ET OMRÅDE. SKAL MAN KUN SLIPPE AV BARNA KAN MAN FREMDELES KJØRE OPP TIL RUNDKJØRINGEN FOR ET KORT STOPP OGSÅ KJØRE VIDERE. DET VIL DA BLI KØKJØRING FOR Å SLIPPE OG PLUKKE OPP BARN. MED DETTE SLIPPER MAN RYGGENDE BILER I ALLE RETNINGER OG FÅR ET MER OVERSIKTLIG TRAFIKKBILDE. DAGENS SITUASJON MED FORSKJELLIGE KJØRERUTER LUKKET MED VEGETASJON BILER SOM SKAL PARKERE/ STÅ LENGRE Å VENTE BILER SOM SLIPPER AV ELEVER

13 ILLUSTRASJONSPLAN EKS. TRÆR NYE TRÆR BUSKER EKS KOTER NYE KOTER SNITT INNGANG LYKT ASFALT BETONG GRUS GRESS PLASSTØPT GUMMIDEKKE SAND TREDEKKE BENKER BORDTENNIS

14 TURNEAPPARATER TREREKKENE TURNEAPPARATER UTEN FOR TRINN ER INSPIRERT AV SKUDNESHAVN SKOLE DER DE HAR ET OMRÅDE MED SLIKE APPARATER. HER KAN BARNA HENGE OG SLENGE, HEISE SEG OPP TURNE. DENNE AKTIVITET- EN ER EN ROLIG AKTIVITET OG ER DERFOR PLASERT NÆRME BYGGET. DET VIL FØRE TIL AT FLERE JENTER TAR I BRUK TURNEAPPARATENE OG BLIR DERMET DRATT INN I FYSISK AKTIVITET. Over: eksempel fra lekeplass i Danmark Over: prinsipp av trær i singel TRÆRNE I TREREKKEN SKAL VÆRE OPPSTAMMET, TIL 1,70M, SØTSKRISEBÆR. DET SKAL VÆRE MULIG Å SE UNDER TRÆRNE FOR ET VOKSEN MENNESKE MEN MAN MÅ LIKEVEL BØYE SEG FOR Å GÅ UNDER. TRÆRNE SKAL STÅ PÅ REKKE I LYS SINGEL MED CORTENSTÅLKAN UT MOT GRESSET. SØTKIRSEBÆR FÅR FINE SMÅ HVITE BLOMSTER OM VÅREN INNGANGER HVER KLASSE HAR SIN EGEN INNGANG MED GARDEROBE. FOR Å FREMHEVE INNGANGENE ER DET LAGT TIL EN LAV TREPLATTING MED INTEGRERTE SITTEBENKE. DETTE VIL MARKERE INNGANGENE TYDLIGERE Over og under: eksempler fra Kompani Over: eksempel fra Skudneshavn skole Under: eksempel fra lekeplass i Danmark Over: corten-bålspann til bålplassen BÅLPLASSEN VED BÅLPLASSEN SKAL VETGETASJONEN SUPLERES MED NATURLIK VEGETASJON SOM BJØRK(POLLEFRI) OG ROGN FOR Å FÅ EN LAVERE OG TETTERE VEGETASJON. DET VIL BLI SATT UT NYE BENKER OG BÅLSPANN. SLIK AT BEBOERE OG SFO KAN BRUKE DET I TILLEGG TIL UNDE PP, UNDER KONTROLERTE FORHOLD.

15 DRIFT OG FORVALTNING DRIFT KOMMUNEN SKOLEN Cecilie W. erichsen VAKTMESTER DRIFT SKOLEN: SKOLEN DRIFTES OG VEDLIKEHOLDES AV VAKTMESTERENE VED PRESTRUD SKOLE. DET ER OG BØR VÆRE DELTAGELDE I FORM AV DUGNADER OG FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG(FAU) TURSTIEN: TURSTIEN BLIR ET KOMMUNALT ANLEGG, DER PAR, IDRETT OG FRILUFT DRIFTER STIEN OG DE OPPKJØRTE LØYPENE SAMT KLATREVEGGEN OG TRENINGSAPPARATENE. VINTERSITUASJON: IDRETT OG FRILUFTSLIV SKI IDRETT ALLE ASFALT AREALER BØR BRØYTES OG STRØS OM VINTEREN. DET ER FLERE SNØLAGRINGSPLASSER I SKOLEGÅRDEN. DET ANBEFALES Å LEGGE SNØEN I FLERE STØRRE HAUGER SLIK AT DE KAN BENYTTES TIL AKING OG LEK OM VINTEREN. PARK BRANNBIL/VARELEVERING ADKOMSTEN FOR UTRYKNINGSKJØRETØY SOM BRANNBIL OG AMBULANSE ER BASERT PÅ DAGENS SITUASJON. VARETRANSPORTEN FORBLIR OGSÅ SOM DEN ER I DAG. ENDRINGEN FOR VARELEVERING TIL PRESTRUD HALLEN VIL ETTER DEN NYE PLANEN HA KØRERUTE GJENNOM PARKERINGSPLASSEN, SOM VIST MED GRØNN LINJE TIL VENSTRE I BILDE.

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU /HELHETSPLAN 26.02.2015 WWW.RAMBOLL.NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Innledning - Visjon - Mål og rammer for arbeidet 2 REGISTRERING

Detaljer

Riv - rav - ruskende riktig Om å stimulere barns bevegelsesglede

Riv - rav - ruskende riktig Om å stimulere barns bevegelsesglede Riv - rav - ruskende riktig Om å stimulere barns bevegelsesglede Fornavn - Etternavn - Tittel Arbeidssted Vi har noen utfordringer - Verdien av lek og fysisk aktivitet om å stimulere barns bevegelses-

Detaljer

Bakgrunn... 1 Beskrivelse av området... 2 Alternativer til opparbeidelse av sti... 5 Vurdering av de ulike alternativene... 6 Anbefaling...

Bakgrunn... 1 Beskrivelse av området... 2 Alternativer til opparbeidelse av sti... 5 Vurdering av de ulike alternativene... 6 Anbefaling... Oppdragsgiver: Trondheim kommune Utbyggingsenheten Oppdrag: 534815 Dato: 24.09.15 Skrevet av: Astrid Kjølen og Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid Sæther INNHOLD Bakgrunn... 1 Beskrivelse av

Detaljer

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3 Oppdragsgiver: Valle Kommune Oppdrag: 535233 Sentrumsutvikling Valle Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Vigdis Steinarsdottir Rishaug Kvalitetskontroll: Espen Evensen Reinfjord MEDVIRKNINGSPROSESS MED VALLE

Detaljer

SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler. rita.galteland@kristiansand.kommune.no

SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler. rita.galteland@kristiansand.kommune.no SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler rita.galteland@kristiansand.kommune.no www.minskole.no/kristiansand Velg «om skolegården» under menyen. Rapporten og bildene finnes under vedlegg. ELEVRÅDET OG ELEVENE ER

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 HVORFOR ER GODE UTEROM VIKTIG? Et variert og godt tilrettelagt uteareal gir muligheter for : - et variert opplæringsmiljø - allsidige bevegelsesaktiviteter - sosial

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Storhamar Arena. Monica Løvli, 4LA Høsten 2013 LAA341- Landskapet og stedet som sosial arena

Storhamar Arena. Monica Løvli, 4LA Høsten 2013 LAA341- Landskapet og stedet som sosial arena Storhamar Arena Monica Løvli, 4LA Høsten 2013 LAA341- Landskapet og stedet som sosial arena Innholdsfortegnelse Innledning Utgangspunkt, Visjon og Konsept Prosessen Prosjektet - Illustrasjonsplan Prosjektet

Detaljer

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård?

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Samling for kommunale saksbehandlere, Brekstad, 4.-5. okt 2007 v/fylkesidrettskonsulent Jorleif Hatling En klipprunde Barn får ikke lov til å plukke blåbær

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer...

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer... Oppdragsgiver: Oppdrag: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole Dato: 22.12.2015 Skrevet av: Helle Lind Storvik Kvalitetskontroll: Tone B. Bjørnhaug FJELL VEGETASJONSANALYSE OG FORSLAG TIL TILTAK INNHOLD

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Prosjektering av grøntareal Planbeskrivelse Landskapsarkitekt Ellen-Karin Kolle Juni 2006 1 Innledning Planarbeidet er på oppdrag fra Alstahaug kommune i henhold

Detaljer

Fredag 4.mars 8:30 11:00

Fredag 4.mars 8:30 11:00 Fredag 4.mars 8:30 11:00 Gjennomføring av medvirkning: Digitale barnetråkk gjennomføres av lærere. Det gjennomføres når de har tid. Og med så mange elever og klassetrinn de får til å innpasse i undervisningen.

Detaljer

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Stiklestad skole Dette mener vi om skolesaken i Verdal: 1A - Riv skolen på øra, så de kommer hit. - Jeg vil gå oppi Vuku! Pappa jobber der. - Jeg vil

Detaljer

GID NAVN STEDSTYPE BESKRIVELSE USERID SKOLENR 2 Plass Ønsket møteplass Huseby. 944 ungdomsskole 1 Plass Ønsket møteplass Huseby

GID NAVN STEDSTYPE BESKRIVELSE USERID SKOLENR 2 Plass Ønsket møteplass Huseby. 944 ungdomsskole 1 Plass Ønsket møteplass Huseby GID NAVN STEDSTYPE BESKRIVELSE USERID SKOLENR 2 Plass Ønsket 1 Plass Ønsket 3 Plass Ønsket Boxåpnere må bli større 4 Plass Ønsket Parkeringsplass. Full folk på senteret. 5 Plass Ønsket Banen må få bedre

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Blå og grønne strukturer i Sortland Eksisterende vegnett og tilbud i Sortland 7. 6. 8. 6. 7. 8. Vegtyper i Sortland

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN foto villglede.no BALANSE NATURBINGO TUR I MØRKET KLATRING 1 Skogen gir et fantastisk grunnlag for skattejakt, særlig om høsten. Engasjer barna til å finne fargerike

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORELØPIG KARTLEGGING DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORELØPIG KARTLEGGING DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: KARTLEGGING AV NÆROMRÅDET - : ILLUSTRASJONER VEDLEGG 7.2. 7.2.1. OVERSIKT OVER ANALYSEARBEID 7.2.2. ORTOFOTO OVER LOKALISERING AV T 7.2.3. SKJEMATISK OMRÅDETS LOKALISERIG 7.2.4. FOTOGRAFIER,

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

KULTURFABRIKKEN- dagens utesituasjon PROBLEMSTILLING- KONSEPT HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED KULTURFABRIKKEN?

KULTURFABRIKKEN- dagens utesituasjon PROBLEMSTILLING- KONSEPT HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED KULTURFABRIKKEN? - dagens utesituasjon ANDENES HARSTAD SORTLAND NORGE LANGØYA HINNØYA BODØ PROBLEMSTILLING- HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED? ÅLEGRESSAMFUNN GRØNNE LUNGER PARKERINGSPLASSER

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 INNLEDNING Rambøll, seksjon landskap har prosjektert utomhusplan til nye boliger på Øvre Skansen på oppdrag for Bybo. Denne beskrivelsen tilhører utomhusplan

Detaljer

FOMA FRIOMRÅDE BÅTSFJORD AURORA LANDSKAP AS

FOMA FRIOMRÅDE BÅTSFJORD AURORA LANDSKAP AS FOMA FRIOMRÅDE BÅTSFJORD BÅTSFJORD SENTER INNHOLD BILDER FRA OMRÅDET REGULERINGSPLANFORSLAG GRØNNSTRUKTURANALYSE 4 LANDSKAPSKONSEPT 5 LANDSKAPSPLAN 6 OPPRISS 7 PROSJEKTOMRÅDE PROSJEKTFAKTA Dato : Beligghenhet

Detaljer

Notat. Barnetråkk Longyearbyen 16.juni 2015

Notat. Barnetråkk Longyearbyen 16.juni 2015 Notat Vår referanse: 2014/314-74-142 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Dato: 15.02.2016 Barnetråkk Longyearbyen 16.juni 2015 Metode Barn og unges mulighet til å delta i samfunnsutvikling er lovfestet,

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Forventninger og utfordringer

Forventninger og utfordringer Forventninger og utfordringer Barna i byutviklingen ved barnas representant Svein Helland Sivertsen 03.11.2011 Hva er barnas representant? Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Månedsbrev for lilleavdelinga. november og desember 2015

Månedsbrev for lilleavdelinga. november og desember 2015 Månedsbrev for lilleavdelinga november og desember 2015 Hei igjen. Høsten er her for fullt, og vi venter spent på vinteren og ikke minst snøen. Det har vært en spennende høst på lilleavdelinga. 16 nye

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Base 1 "På hjul"

PROSJEKTRAPPORT Base 1 På hjul PROSJEKTRAPPORT Base 1 "På hjul" INNHOLD Prosjektrapport Base 1 Side Mål 2 Organisering og rammer 2 Beskrivelse og gjennomføring 2 Erfaringer fra prosjektet 4 1 PROSJEKTRAPPORT BASE 1 "På hjul" Mål Barna

Detaljer

En guide til forståelse og suksess...

En guide til forståelse og suksess... En guide til forståelse og suksess... Tidspunkt Lørdag 5. september 2015 Registrering fra 09:00. Første start kl 11:00. GRATIS BarneDuathlon kl 10:00 ;o) Hvor Froland Idrettsanlegg Kringla Stadion Parkering

Detaljer

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Innledning Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i Ås. I en digital kartdatabase registrerte

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

H O P P I H Ø Y E T!

H O P P I H Ø Y E T! HOPP I HØYET! Et halmhus for fellesskap Overordnet danner hytta en vinkel på tomta som åpner seg og omslutter en plass mot sørvest. Uteplassen blir et fellesrom med plass for grilling, lek og avslapping

Detaljer

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Himmeltidende Mai 2014 Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Nord-vest For en strålende Måned vi har hatt her på Nordvest. Værgudene har virkelig smilt til oss og

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

Månedsbrev for mai Bjørka

Månedsbrev for mai Bjørka Månedsbrev for mai Bjørka April kom med masse regnvær. Til glede for barna som trives ute i allslags vær. Vi mistenker barna for å like regnvær aller best Det blir jo så mange fine vanndammer som kan utforskes

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Månedsbrev for Grønt team

Månedsbrev for Grønt team Månedsbrev for Grønt team September Da var enda en herlig måned over her på grønt team! Det er godt å se at alle barna er på plass. De nye barna har blitt godt tatt imot av gruppen og har funnet trygghet

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDE. Kropp, bevegelse og helse: «Små glade kropper» Fjellklatring

SATSNINGSOMRÅDE. Kropp, bevegelse og helse: «Små glade kropper» Fjellklatring SATSNINGSOMRÅDE Kropp, bevegelse og helse: «Små glade kropper» Bakgrunn for satsningen Barnehagens nærmiljø gir en unik mulighet for samarbeid. Nyere forskning viser tydelig sammenheng mellom motoriske

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100 Avfalls stasjon Lærer Drop-off Adkomstgård Balansehage Akebakke Samlingssal Eventyrskog Ungdomstrinn Tuntræ med benk PERSPEKTIV I SKOLEGÅRD Overdekket uteamfi Landskapsamfi Ungdoms plassen er Barnetrinn

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Året rundt i naturbarnehagen. Bymarka naturbarnehager

Året rundt i naturbarnehagen. Bymarka naturbarnehager Året rundt i naturbarnehagen Bymarka naturbarnehager Bymarka naturbarnehager Gjest naturen Hvorfor? Eksempler fra prosjektarbeid og tema i barnehagene våre. Leik og læring - uteliv på barns premisser Bymarka

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE NJÅL ERLEND HANSEN DEFLU 1 09.10.2005 KART OVER OMRÅDET Reinen skole Reinen Grillhytta Trollskogen Tarsanskogen 2 LEIRPLASSEN Etter ca.1km og 20min rolig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Dato: 13. juni 2014 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Nesset kommune Nesset kommune v/miljøvernleder Hogne Frydenlund Revisjon 00 Dato 13.06.2014 Utarbeidet

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Forventninger og utfordringer

Forventninger og utfordringer Forventninger og utfordringer Barna i byutviklingen ved barnas representant Anne Brit Vestly 02.11.2015 Hva er barnas representant? Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag.

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

MAI 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 3. Firfislene: Sang- og musikksamling. Dinoene & Froskene: Lek/ aktivitet i mindre grupper

MAI 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 3. Firfislene: Sang- og musikksamling. Dinoene & Froskene: Lek/ aktivitet i mindre grupper Fløy 3 Hestehov & Gulveis MAI 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 19 1. mai Offentlig høytidsdag Barnehagen er stengt 8. Alle Firfirslene i barnehagen skal på tur til BI-parken. Se egen info.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR 2014. Hei alle sammen! Tusen takk for enda en fin måned sammen med deres små herlige barn. Nå er februar også gått og vi merker på barnegruppen at de er blitt større

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA Velkommen til tredje trinn ved Korsvoll Aktivitetsskole. Basen vår heter Katta. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre. Kursene er gratis og

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 PLANBESKRIVELSE Planens formål: Hensikten med planen er å etablere sentrallekefelt for bydelen Nedre Storhamar, og legge til rette

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås kommune hadde i tidsrommet 14.-16. juni 2012 stand i Ås sentrum, i forbindelse med de årlige Mart n dagene. Målet ved oppføringen av standen var

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Uteaktiviteter for 1.klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker

Uteaktiviteter for 1.klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Uteaktiviteter for 1.klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Organisering Lange uteøkter ser ut til å fungere best. Lengre økter gir ungene tid til å få på klær, komme i gang med lek, være i lek ute

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN VEGBESKRIVELSE Turpost 1: JUTULSTEIN Ca 100 meter etter at man passerer avkjørsla til Krabbstu, på veg opp Svalibakken, er det en landbruksveg til venstre. Følg denne vegen rett fram, og følg merkeband

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer