FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN"

Transkript

1 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 2 JUNI 2000 KOM DOKKER HEIM...! I dette nummeret: Gaver til Rossfjordposten 3 Grendeutvalget informerer 4-5 Tennskjer, Jøvik bygdelag 6 IKT-Extra! 7-9 Leserbrevet 12 Kontakt NUR 16 Saker av interesse: Utsikt fra en av fjelltoppan som det (kanskje) vil bli tur til under hjemkomstdagan juli D et har aldri vært Rossfjordpostens intensjon å jage folk verken hit eller dit, men vi håper likevel at alle som ikke allerede er i Rossfjordbygda juli legger turen hit under de første offisielle Hjemkomstdager noen sinne! Vi har ikke lagt opp til noe maratonløp med stramme programmer kun ei ramme rundt denne 1. pilotuka! Programutkastet finner du på side 11 og: DU kan være med å legge til rette for neste års program ved å skrive forslag og legge på Tangen Gjestestue som formidler dette videre til Redaksjonen av Rossfjordposten. Programutkast for hjemkomsdagene s. 11 Åpningstider Tangen! s. 14 Rossfjord opplevelser s. 15 Tips førr versjuke! s. 16 Vi ønsker vel møtt og håper at vi treffes en eller annen plass i bygda vår i løpet av uka!

2 S IDE 2 ROSSFJORDPOSTEN Redaktøren har ordet! I 1971 var jeg blitt sjef eller leder. Ved en tilfeldighet kom jeg over ei bok av Robert Townsend " Hvis jeg var sjef..." og det ble på mange måter min ledetråd som har gitt meg mye glede men også problemer. Han konkluderte bl.annet med at Alle beslutninger bør tas lavest mulig i organisasjonen Hvis du vil lede folk, så gå bak dem Møter generelt sett, jo færre desto bedre Organisasjonskart er dødskrampe, de bør aldri formaliseres, trykkes, og sirkuleres Ingen bør være toppsjef for noe i mer enn fem eller 6 år osv... Mange av disse påstandene i 1971 kunne sammenlignes med å banne i kirka - men i år 2000 er de fleste vedtatte sannheter i moderne organisasjonsutvikling. Etter som årene er gått har ledetråden skaffet meg mindre og mindre problemer. Ting tar tid, og virkelige forandringer starter med en erkjennelse. Vi har startet en forsiktig prosess med å tilby kurset - et bedre lag /forening - la oss fortsette denne prosessen til høsten til gagn for bygda og det enkelte lag og forening. Takk for godt samarbeid så langt - med ønske om en god sommer og vel møtt til Hjemkomstdager og en ny giv til høsten. Hilsen Erling Rossfjordbygda har mange lag og foreninger en utrolig kraft som ved en positiv mobilisering gir bygda muligheter for vekst og utvikling på lik linje med verdiskapning på andre områder. I dagens samfunn er det på mange måter vanskeligere å få folk engasjert aktivt i lag`s og foreningsvirksomhet. Konkurransen om vår oppmerksomhet er stor og selv om interessen for saken er tilstede uteblir engasjementet. Kanskje vi skal prøve oss på å få til en virkelig forandring ved at vi erkjenner at det er forskjell på interesse og engasjement. Når man er interessert i å gjøre noe, gjør man det hvis omstendighetene tillater det. Når man er engasjert i noe, godtar man ingen unnskyldninger bare resultater. Den nye tid krever nye arbeidsformer og de nye arbeidsformene må få innpass også i lag og foreninger på linje med private bedrifter og offentlig virksomhet. Rossfjordposten trenger flere skribenter og fotografer! Det er på tide å stikke fingran i jorda å erkjenne NURs eksistens som den har vært til nå er over 1. halvår Etter den tid så må vi ha flere som kan bidra med stoff til Rossfjordposten hvis vi vil at Rossfjordposten skal leve videre! Ta kontakt med Erling på NUR-kontoret. Du trenger kun å skrive inn (helst elektronisk) stoffet og gi det videre til oss så skal vi sette det opp og trykke det!

3 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 3 Gaver / frivillig abonnement Rossfjordposten Kr.8.600,-, er resultatet av første runde vedrørende støtten til Rossfjordposten. Takk til dere alle for et flott resultat. Hvis det er flere som vil gi bidrag er det også i dette nr. lagt med en giro. På forhånd takk! Anne Årnes 50 Kristian Djupnes 150 Ann-Jorunn Hansen 100 Kristin Carlos 150 Arne Borch 200 Leif Nilsen 100 Arne Johansen 100 Liv og Hugo Martinsen 50 Arne Nordås 100 Martin Ness 150 Asbjørg og Oskar Pettersen 150 May Sønvisen 100 Asbjørn Birkelund 100 Odd Jarl Olsen 100 Aud Sissel-Tore Nordaas 200 Ole Johnny Hanssen 100 Bjørg Hansen 50 Randor Pettersen 200 Bjørnar Nilssen 100 Rita Myrvang 200 Bodil Hopen 200 Roe H. Årnes 100 Borgund Larsen 100 Rossfjord Plastindustri A.S 100 Elly Rydningen 50 Rune Sørgjerd/Linda Myrvang100 Erling Olsen 200 Ruth Henriksen 100 Frits Figenschau 100 Ruth Marit Myrli 200 Gerd Skog 100 Sigfred Einarn 100 Gerd Tulla Kjelle 100 Sigmund Holmen 100 Grete Schjelderup 100 Solfrid og Roar Einarn 50 Hamco Entreprenør a.s. 100 Steinar Nordaas 200 Helge Pettersen 100 Svanhild Kristoffersen100 Hugo Erlend Hansen 50 Svein Karlsen 100 Inger Antonsen 100 Ted Årnes 200 Inger og Torstein Torkildsen 100 Terje Molund 150 Jan Enoksen 150 Tharald Tharaldsen 250 Jan-Einar Jørgensen 150 Thor L.Johansen 200 Jarle Lindberg 200 Tommy A.Nordaas/Merete Svestad 100 Jon Johannessen 150 Torgunn Å.Strømeng 100 Jorunn Antonsen 100 Torstein Ingvar Myhre 100 Kjetil Årnes 200 Åse Johansen 100 Klara H.Myrvang 100 OPPFORDRING! Vær med på å pynte opp i bygda vår! Mest for oss som bor her, men det kan jo også være greit å ha det fint og flott hvis det skulle ræke en turist forbi!!!

4 S IDE 4 ROSSFJORDPOSTEN Rossfjord Grendeutvalg Det nyvalgte styre i Rossfjord Grendeutvalg har startet sitt arbeid. Det er avholdt flere møter der en, i tillegg til enkeltsaker, har brukt tid på og orientere seg i de sakene/prosjektene en har arvet fra tidligere grendeutvalg. Grendeutvalget har også hatt en dialog om rolleavklaring med referanse til de oppgaver som en har og bør påta seg ansvar for i bygda. Grendeutvalgenes formål er å få frem ideer og bidra til iverksetting av : Miljømessige tiltak Sosiale tiltak Arealplanlegging (arealplan, kommune delplan, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) Næringsmessige tiltak Bygdeutvikling Pr. i dag har det nye Grendeutvalget arvet følgende konkrete saker: Frosketjønna Rossfjord Kirke Rossfjordvassdraget Nærmiljøanlegg Rossfjord barne- og ungdomsskole Ungdomsklubben Kommunal Trafikksikkerhet Vassbrunaveien Fylkesveiene Ung jobbsentral / sommerjobb (org. i egen bygd) Bruk grendeutvalget!!! Ovennevnte saker kan i hovedsak henges på knaggene til miljømessige og sosiale tiltak pluss arealplanlegging. Status på disse sakene pr. dato. Sak Status Gjøremål Fremdrift/ansvar Frosketjønna Snart ferdig (dugnader) Såing-lys-benker- div. Sommer/høst 2000 Dugnad / ans. Gr.utv. Rossfjord Kirke Malt 1.strøk Vei ok. Maling 2.strøk Møteplass på vei Sommeren 2000 Ansv. Kirkeforening Rossfjordvassdraget Gr.utv. påpekt problem ovenf. myndigheter Lenvik kommune har saken... Gr. utv. følger opp kommunen. (fortløpende) Nærmiljøanlegg Rossfjord skole Oppf. pågår Oppf.-påvirkning Lenvik kommune Foreldrerådets Arb.utv v/rossfjord skole Ungdomsklubben Usikker Usikker Foreldrerådets Arb.utv. v/rossfjord skole. Kommunal Trafikk- Innspill fra Gr.utv. Lenvik komm.har Gr.utv.-følger opp sikkerhet utv.gang-sykkelvei saken Vassbrunaveien Utarb. konkret forslag Oppfølging av forslaget fra Ansv. Arb. og Styringsgruppa for til den videre org. av arbeidet foretatt av NUR Nur saken i samråd med Gr.utv. Opprustning av fylkesvei 261- (som for vassbruna- (som for vassbrunaveien) (som for vassbrunaveien) 265 veien) Ung jobbsentral Org.av tiltaket etabl. Etabl. av kontakt/org. pågår Ansv.Gr.utv. sommeren 2000

5 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 5...fortsettelse: Rossfjord Grendeutvalg Vedrørende de 2 resterende formål som er Næringsmessige tiltak pluss Bygdeutvikling vil Grendeutvalget i samråd med Nur ta initiativet til følgende 2 tiltak Samle det lokale Næringsliv i Rossfjordbygda til et felles møte. Målet er å få til en felles møteplass noen ganger i året der næringslivet sammen diskuterer næringssaker og næringsutvikling generelt og spesielt i Rossfjordbygda. Hvis næringslivet finner slike næringsforumer nyttige og interessante kan en så vurdere hvordan en i fremtiden kan organisere dette arbeidet i Rossfjordbygda. Grendeutvalget sammen med Nur inviterer til en dialog om saken under hjemkomstdagene. I den forbindelse vil en også invitere event. interesserte hjemvendte utflyttere til og være med på dialogen. ( se program for Hjemkomstdagene) Rossfjordbygda har idag et aktivt kurs og kompetansesenter ved den aktiviteten som drives ved Troms Fagprøvesenter. Dette er i hovedsak rettet mot kraftlag og beslektede bransjer. Grendeutvalget i samspill med Nur ønsker å se på muligheten for å få etablert et tilbud om bedrifts- og etablerer kompetanse som en knoppskyting ved dette senteret. Nur utreder for tiden saken og Grendeutvalget vil sammen med Nur arbeide for å få realisert dette tilbudet lokalt i Rossfjordbygda til gagn for de som har forretningsideer og det etablerte næringsliv. (nærmere redegjørelse under det næringsmessige innslaget på Hjemkomsdagene) Vi tar sikte på en aktiv oppfølging av de sakene vi har arvet samt de to tiltakene vi nå sjekker ut med referanse til Næringsmessige tiltak og Bygdeutvikling. Vi har også fått signal om et ønske vedrørende et fellesmøte med gruppa som jobber med Rossfjord Opplevelser noe vi også skal finne tid til etter sommerferien. Vi har også etablert en tett dialog med Nur om utvikling og enkeltsaker i Rossfjordbygda som det arbeides med i prosjektet Bygdemoblisering i Lenvik, Prosjekt Rossfjordbygda. Grendeutvalget ønsker Rossfjordbygda en god sommer Rossfjord Grendeutvalg Ole Henriksen leder OBS!! Gruppa som jobber med Rossfjord opplevelser har sett på mulighetene for å trykke opp heftet Rossfjordbygda i Gamle Dager som er skrevet av Inger Enoksen. En har foreløpig fått et tilbud fra GrafiskNord på ca. kr ,-, for trykking av 500 eksemplarer. Det jobbes nå med å finne en finansieringskilde. Heftet kan event. bestilles under Hjemkomstdagene eller ved direkte skriftlig kontakt med Nur.

6 S IDE 6 ROSSFJORDPOSTEN Tennskjer og Jøvik Bygdelag Tennskjer og Jøvik Bygdelag - er aktiv for å få fast dekke på vegstrekninga Rossfjordstraumen Tennskjer. For å konkretisere kravet nevner de følgende punkter Samferdsel på Lenvikhalvøya Buss/ hurtigbåt til/fra Tromsø. Godstrafikk over Tennskjerkaia 30 personer avhengig av veien i forhold til daglig kjøring til og fra arbeid Skolebuss til / fra Rossfjordstraumen Nærtrafikk melkebil, frakt av gods m.m. Post, hjemmehjelp, annen statlig og kommunal trafikk. Fritidskjøring, eksempelvis til og fra sørvika friluftsområde Rossfjordbygdas mulighet for bruk av treningshall ved tidligere Rødbergodden fort Området ytters på Lenvikhalvøya er et unikt område for hytte og friluftsliv. Liten tilflytting av unge familiefolk problematisk for næringsutvikling i området. Skal en få til en forventet utvikling i bygdene må veiene få fast dekke sier bygdelaget i sitt skriv til myndighetene. Fraflytting og Ungdom...punkter å diskutere!? Noen påstander, ideer og tanker......trygghet tidligere i system med autoritet du viste i stor grad hva du skulle bli når du ble stor I dag må de unge finne den tryggheten i seg selv Ungdom kobles fra lokale tradisjoner og vaner de blir internasjonale Mangler tro på sine hjemsteder (holdninger) de har begrensede påvirkningsmuligheter De fleste oppgaver i samfunnet er lovpålagt - ungdom parentes i politiske hoder / budsjetter Ungdommen er morgendagens verdiskapere og ledere I dag? steder med gammel kultur, gamle næringer, gamle tanker, gammel kommunegjeld, gamle folk, gamle hus gamle løsninger på nye problemer Det må etableres nettverk mellom lokalmiljøet og utflyttet ungdom under blant annet utdanning hvor de unge blir orientert og knyttet opp mot næringslivet, kulturlivet og det sosiale miljø for å være oppdatert om mulighetene. Har du syn på dette tar vi gjerne imot innspill til en dialog i Rossfjordposten.

7 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 7 IKT-SKOLEN Extra! Kjære lesere! Nå er IKT-skolen i Rossfjordbygdas dessverre slutt for i år. Jeg som redaktør har hatt mye og stri med i den siste tiden. Men jeg og journalistene mine ønsker dere lesere riktig god sommer og ønsker IKT-elevene som begynner neste skoleår lykke til! P.S De som har lyst til å begynne på IKT-skolen til høsten kan kontakte Lenvik Kommune ved Rudolf Steinkellner. Hilsen Redaktøren Hilde. Bakgrunn for IKT-prosjektet Det utdannes i dag for få kandidater innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til det behovet næringslivet og offentlig forvaltning har for slik kompetanse. På tross av at det er et politisk mål at IKT skal øke mulighetene for å bo og arbeide i distriktene, er det nettopp distrikts-norge som blir taperen i konkurransen om denne arbeidskraften. Med dette som utgangspunkt tok Telenor FoU opp ideen om kommunale IKT-skoler og har sammen med Utviklingssenteret i Midt-Troms utredet konseptet. Kommunal IKT-skole beskriver et tiltak for å øke interessen for IKT, og bygge opp uformell kompetanse i et fag som vil bli svært viktig i årene fremover. Slik vil kommunale IKT-skoler også bli en del av en nasjonal IT-strategi. Musikkskolen som modell Musikkskolene har på flere måter stått modell for kommunale IKT-skoler. Musikkskolene er bare 30 år gamle, men er et virkemiddel som har bidratt til å få frem mange talenter. Norge beskrives som en av verdens ledende musikknasjoner, nettopp takket være musikkskolene. Musikkskolens frivillighetsprinsipp og kostnadsdeling mellom elev, stat og kommune ligger også til grunn for forslaget om kommunal IKT-skole. Likeså er musikkskolene lokalt forankret bl.a. gjennom tilnærmingen til stoffet og ikke minst gjennom å utnytte lokale lærekrefter. Det faglige innholdet IKT-skolen vil inneholde et mangfold av mulige tema, her er noen smakebiter: Hvordan ser en PC ut under panseret Internett, Chat Tekstbehandling, Regneark, Multimedia, lage hjemmeside ++++

8 S IDE 8 ROSSFJORDPOSTEN Årets lamming Jeg har vært i fjøsen til Ole og Kirsti. De har fått ca. 78 lam, men 8 lam var dødfødte. Tekst og foto: Linn Jørgensen Fremtidlige potetbønder? Tekst og foto: Torgunn Strømeng Ved Rossfjord skole har Klasse begynt som potetbønder, skolen fikk tilskudd fra Næring langs en fjord og har kjøpt inn nytt moderne utstyr til elevene, flunkende nye grev, jernriver og spader. Hans Myrvang stilte et jordstykke til disposisjon og der er det blitt satt poteter og plantet og sådd grønnsaker. På bildet vanner Isabell i 1. Klasse plantene.

9 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 9 Oppussing av skolen vår! Intervjuer: Marit Konradsen Fotograf: Torgunn Strømeng Hva kommer det til og koste? - Ca 2 millioner. Intervju med Vidar Elvevold. Hva skal gjøres? - Skolen skal sprenges! Neida... gymsalen skal pusses opp innvendig og utvendig Vi skal få nye vinduer, dusjer, vegger, toaletter og garderobene skal pusses opp. Klasserommene skal også pusses opp men ikke før i Når begynner oppussing og når slutter det? - Vi håper at det begyner i juli og er ferdig til Jul. Her kan man tydelig se at skolen trenger ei oppussing! Dette er bare et lite utklipp av det som er dårlig og utslitt verre kan det kanskje være for det som IKKE er der (mangler)...!

10 S IDE 10 ROSSFJORDPOSTEN PREssemelding: HAMCO BYGG A/S har tatt i bruk sitt nye produksjonsbygg på 1200 m 2. Produksjonslokalet er plassert like ved lageret oppe ved gammelskolen (se bilder under). Produksjonen samles nå på et sted mens det tidligere var på 3 ulike steder i bygda noe som ga en urasjonell produksjon og mye transport. De ansatte er godt fornøyd med bygget da de har fått lyse og trivelige lokaler med moderne og effektive verktøy. Lyse store lokaler med moderne verktøy og hjelpemidler bidrar til gode arbeidsforhold! HAMCO BYGG A/S har idag 16 ansatte! Nytt produksjonsbygg Lageret Gammelskolen

11 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 11 hjemkomstdager 2000 uke 23 ( juli) Skisse over møteplassene denne uka: Hvor skjer det? Hva skjer? Tangen Gjestestue Hovedmøteplassen! Restaurant/ diskotek. Bli kjent treff, Kafé, sekretariat/info om hva som skjer... Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag X X X X X X Møteplass Årnes gård Gårdsmiljø, historie Rossfjord, sosialt samvære (utearrangement) X X X X X X Møteplass Fiske Fisking for liten og stor. Skal foregå i forskjellige former (elva, sjø, fjæra!) X X X X Tangen Gjestestue evt. Troms Fagprøvesenter Næringsutvikling, Bygdeutvikling. Vi legger opp til dialog om næringsutvikling i bygda... X Tennskjær Marsj gammel trasé Kravik-Tennskjer Mat-gilde, og mye mere... X Fjelltopper rundt om! Til topps med jenter! Guida fjellturer. X VONHEIM Stor hjemkomstdans på kvelden!!! X Dagens program vil du finne på Tangen Gjestestue. I hovedsak er det lagt opp med ulike møteplasser der det sosiale samvær er den viktigste bærebjelken. I tillegg vil de bli muligheter for turer fisking ridning næringsprat utlodning med mere. Dager og tidspunkt for aktivitetene vil bli tilpasset etterspørsel vær o.l. så ovennevnte skisse er ikke endelig. Vel møtt til hyggelige dager under Hjemkomstdagene. Lenvik midtre sausankelag ønsker å takke alle grunneiere som har gjort en god jobb med gjerdingen slik at vi kan få stoppet problemet med sauer nede i hele Rossfjordbygda. Det er ennå et par områder som ikke ennå har startet på gjerdingen, noe som medfører problemer da de fleste har gjerdet. Vi regner imidlertid at dette blir utbedret i løpet av kort tid! Med vennlig hilsen Lenvik midtre sausankelag.

12 S IDE 12 ROSSFJORDPOSTEN Leserbrevet Arguineguir 5.mai 00 Hei! Her kommer noen ord fra en utflytta Rossfjording, som blir like glad hver gang Rossfjordposten stikker opp av postkassa. I dag 5.mai kom den endelig, poststempla !!!. Bedre sent enn aldri heter det jo. Arbeidsuka, og da mener jeg utearbeidet i den private legetjenesten, er over og nå setter hjemmearbeidet i gang. Grytelokkene danser over dampen. Lager opp masse ferdig middager så jeg kan bruke mikroovnen noen dager i uka og slippe å stå opp før kl hver dag. Minstemann, Luis 7 mnd., danser rundt i gåstolen sin og følger med alt hva mamma gjør, mens han babler i vei på sitt eget, for oss uforståelige, språk, og gliser fornøyd når han får oppmerksomhet, mens snørret renner fra nesa. Storebror Carlos på snart 2 år ligger i feberdøs og fantaserer. De er begge angrepet av vårinfluensaen. Ja for vi er faktisk plaga av sånt no her i syden også. Fy og skam til denne mammaen, som faktisk nyter at en liten vilter krabat har feber! Han holder seg nemlig i ro, så mammaen får gjort en hel masse, uten at han blir bedt om å leke coche (bil), synge og baile ( danse), spille ball, eller være hest etc. etc. Han er en gåte for de fleste å forstå hva han sier, ettersom han blander spansk og norsk,- og en del andre språk. I barnehagen hører han nemlig også engelsk, finsk, tysk, dansk, svensk, marokansk og jeg vet ikke hva mer! Nå piper det fra trykk-kokeren, vaskemaskin og strykejernet freser med dampen og vil i bruk. Luis klager over tannkløe, 4 tenner kommer nå på en gang, så vi får takke for oss. I august er barnehagen stengt, så da tar Luis som er med mamma på jobben om dagene ferie. Da pakker vi koffert og kommer til Rossfjordbygda sånn at ungene får oppleve den prakten som Wenche skriver om. Pappaen til disse to, kanarrier på sin hals, kan aldri glemme den. Han var med i 92, og mener fremdeles at det er det vakreste han har sett. Han så det nemlig en solskinnsdag i juni, med sne på fjelltoppene! Vakrere kan man vel ikke få det. Vi sender en hilsen til familie, venner og kjente. Hilsen fra Kristin Hansen, Carlos og Luis Gopar Hansen og pappaen Pepe Gopar.

13 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 13 Innlegg til bygdas egen avis!!! Kirkeveien vår. Grendeutvalget organiserte i fjor opprustning av kirkeveien, - grøfting og grusing. Det var et godt og nødvendig tiltak. Det negative resultatet var imidlertid at veien blei noe smalere, fordi nedkjørte grøftekanter blei gravd opp. Alle kjenner problemene med enveiskjørt vei. Siste julaften var antakelig det største marerittet med trafikk ned fra kirkegården og trafikk opp til gudstjeneste, - på islagt vei. Behovet for en skikkelig møteplass er stort. Den kan legges oppe i svingen ved å flytte grøfta mot vest og ta i bruk nok nytt areal til at 3 4 biler kan stå og vente på oppgående trafikk. Det er satt i gang forberedende arbeid for å få kirkeveien forbedra i sommer. Vi har avtale med Liv Birgit Pettersen om nødvendig areal og vi har avtale om kjøp av grus. Gravemaskin og lastebil / traktor er bestilt. Kaffe - dugnadsgjengen er forberedt. Oppstart av arbeidet er klarert med teknisk sjef i Lenvik, Geir Fredriksen. Men vi trenger også noen penger! Derfor spør vi : Vil dere hjelpe oss å finansiere dette arbeidet Mange har opplevd problemet med manglende møteplass. Derfor tror vi at både bygdefolket og andre brukere av veien vil være interessert i å få planene realisert. Vi låner kontonummeret til Rossfjord Kirkeforening og ber om at bidrag betales inn til kto.nr Nå venter vi i spenning! Klara Myrvang og Inger Enoksen

14 S IDE 14 ROSSFJORDPOSTEN Åpningstider tangen gjestestue sommeren 2000 (Tidsrommet ) Mandag - Tirsdag - Torsdag Stengt ( ikke under Hjemkomstdagene) Onsdag Fredag (aldersgrense 18 år etter kl ) Lørdag ( aldersgrense 20 år) Søndag Åpningstider under Hjemkomstdagene Uke juli juli Mandag - Tirsdag - Torsdag Onsdag Fredag (aldersgrense 18 år etter 21.00) Lørdag (aldersgrense 20 år ) Søndag (Hvis det blir arrangement på Vonheim på lørdag holder Tangen stengt ) Leserinnlegg om veret... Et av mange sitat om været er fra Astrid Myrvang som drar igang en positiv -og annerledes debatt om veret og det å bo i Nord-Norge! Se siste side... pinnen er herved kastet videre Hvem tar den!? Dra nu bærre sydvæstn godt nerover øyrstolan - og gje han knyttjnævven og rop: "Du skræm ikkje de prøvede!" "-Eller så han sa han Karolius i Littjvågen der han satt og rei på kvælvet etter kollsegling i storstormen: "Dæven - e messuinn ikkje de som e på fjellet i det herran veret!" Han journalisten i fra Nordlys som intervjua han etterpå spurte: "Va du ikkje reidd?" - "Nææi - Mæn e ha aildri vor i så dårlig humør!"

15 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 15 Rossfjord opplevelser Gruppa som etter søkekonferansen fikk i oppdrag og arbeide videre med Rossfjord opplevelser er kommet godt igang. Gruppa har hatt flere møter og de som har deltatt er Mona Andreassen- Roe Årnes Jan Ole Berntsen Ole Berg og Inger Enoksen. Arbeidet startet med at en del avklaringer om hva en mente med Rossfjord opplevelser og for hvem en skulle gi opplevelser og hvordan. Markedsinndelingen ble som følger Lokalt Regionalt Ferie og Fritid Kurs og konferanse Yrkesbetinget reiseliv Turistmarked Det totale reiselivsproduktet har en beskrevet slik Forbrukeren / gjesten søker Området må tilby et Produktet er avhengig av Opplevelser. attraktivt / ferie og fritidsmiljø bygdene omkring Tilfredsstillelse av Miljø og atmosfære i bygdene Befolkning næringsliv og off. og forventinger om: * Rekreasjon * Attraksjoner og aktiviteter * Det offentlige næringsliv og reiselivsaktører * Miljøskifte * Naturopplevelser * Stedlig handel og service * Stedlig næringsliv og det offentlige * Kultur * Gjestfrihet * Overnatting og servering * Reiselivsnæringen * Sosialt samvær * Underholdning etc. Ut fra dette har en diskutert trender og muligheter. Det foreløpige resultat av en mengde ideer ønsker en og starte med tiltakene Brosjyre Presentasjons materiell/profilering av Rossfjordbygda Arbeide med ideskissen Veien rundt vannet som et reiselivsprodukt Igangsetting av årlige Hjemkomstdager - i år juli I løpet av høsten vil en se på muligheten av og etablere Rossfjord Opplevelser i en fast organisasjonsform. Hvilken organisasjonsform en velger er det litt tidlig å si noe om.

16 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA Sentrum 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretisere prosjekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. Mål: Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bidra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etablererne til å komme videre med prosjektene gjennom å formidle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosjekter. Bygdeutvikling Vi er på internett: besøkende pr. juni 2000!!!! 150 på e-postlista! I 1997 søkte NUR, og fikk midler til lokal mobilisering i Rossfjordbygda for perioden fram til ca. mars Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Det er etablert et eget styre for bygdemobiliserings-prosjektet hvor NUR er representert. Næringsutviklingsprosjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosjektleder og styret i NUR. Kontaktnett NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms Næringsservice, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. Tanker om vere (fra Astrid Myrvang...Red. Anm: se Astrids innlegg s. 14) Tips: hva med å legge ut info på web'en om "argumenter førr ikkje å bli sur pga vere (været)"? Bakgrunn: Eg merke en viss tilbakeholdt frustrasjon over at det 7 grader i Rossfjorn og 1 meter sny samtidig som det er 20 gr i Oslo + grønnt. At det ikkje e grønnt og 20 grader i Rossfjorn e ikkje unormalt for 10. mai. Oslo ligger ca 200 mil lengre sør. Ingen som bor i Sør Norge kan gå rundt og ergre seg over at det har vært 20 grader i Sør-Italia i hele april måned (vet ikke om det stemmer helt, men ikkje så langt fra sannheita...), fordi Sør Italia er jo 200 mil sør for Oslo. Det er klart at Dagsrevysendinger kommer ikke fra Sør-Italia, så man slipper å bli konfrontert med Italias klima kver kveld klokka Men likevel. Man må heller fokusere på de positive forskjellene på Rossfjorn og Sør Norge: Blir det noen gang skogbrann i Rossfjord? Blir gresset brunt og tørt i august? Må man vanne plenen? Får søringan egentlig oppleve skikkelig ver (vær)? Nei, dæm får ikkje brynt seg på horisontalt regn som piske i ansiktet. Når majn tenke seg om så e det godt å kjenne veret på kroppen, da merke majn at majn leve. Tenk på lyset vi har nordpå, alle varianta av blått og lysegrått. Dessuten e det lys heile sommarnatta! Etc det finnes masse meir å legge tell.. (Red. anm....en idé å ta med seg (vi lar stafettpinnen gå videre til neste gang!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9

ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 HEIMKOMSTDAGAN 2000... I dette nummeret: Grendeutvalget informerer 3 & 4 Status vannverket 5 Leserbrevet

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!!

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 4 Desember 2000 I dette nummeret: FRAMSYN informerer 3 Rossfjord Grendeutvalg 4 Dividalstur 5 Rossfjord skole... 7 Kombinasjonsnæring

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 4 Desember 2002 I dette nummeret: Ny lærer i Rossfjord 4 Rossfjord ungdomsråd 4 Då Jesus

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16.

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16. FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 8, Nummer 4 Desember 2004 I dette nummeret: Nytt fra skolen 4 U/L Nordfløy 11 Litteraturuke 17 Korpset

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 2 Juni 2003 I dette nummeret: Rossfjord småbåthamn 4-5 Fiske i vassdraget 6 17. mai 2003

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R

F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN N E T S O P D R ROSSFJO År gang 10, Nummer 2 Juni, 2006 I dette nummeret: Årsmøte Coop Heimkomstdagan

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Medlemsorgan for Øksfjord IL 23. årgang - nr. 1/2008 kr. 50,- Les bl.a. om:

Medlemsorgan for Øksfjord IL 23. årgang - nr. 1/2008 kr. 50,- Les bl.a. om: Medlemsorgan for Øksfjord IL 23. årgang - nr. 1/2008 kr. 50,- Les bl.a. om: * Øksfjordrennet 2008 * Samefolkets dag på Høgtun * Min egen bok * Omstillingsprosjektet * Øvingshelg for revyen * Kulturskoleinformasjon

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

gang 5 år 4 013. 1 / 2 nr ringen

gang 5 år 4 013. 1 / 2 nr ringen ringen nr. 1 / 2013 45 årgang 2 ringen Rektor Å delta i noe historisk! Anette Sørensen Rege Nordborg har drevet skole i over 50 år. På en måte mot alle odds, vil noen si: En kristen privat skole midt i

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

nr. 1-2005 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Vevlestova Nytt privat avlastingstilbud side 4

nr. 1-2005 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Vevlestova Nytt privat avlastingstilbud side 4 nr. 1-2005 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Vevlestova Nytt privat avlastingstilbud side 4 Juletur med Oslo og Akershus fylkeslag side 6 Gi folk god livskvalitet Tor Gulbraar

Detaljer

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN NR. 3 2008 9. ÅRGANG GRATIS Tor med hendene SIDE 4 Et overskuddsforetak SIDE 18 Full fart i Jennskaret SIDE 24 God tørrfisksesong i Hovden SIDE 30 Vil starte barne- og ungdomskor

Detaljer

nora sjarmerte side 19

nora sjarmerte side 19 nora sjarmerte side 19 Foto: Heidi Steiro Sigurd Stormo og Jan Tore Svendsgård - Ikke selg gymbygget! SIDE 12 Meløy, onsdag 3. november 2010 Nr. 41. årgang 3 Kr.25,- Stopper Foto: Heidi Steiro kjøpet Monika

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 1-2013 årgang 13. www.parkinson.no

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 1-2013 årgang 13. www.parkinson.no Parkinson Nr 1-2013 årgang 13 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God påske Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 1-2013 Besøk til treningsgruppa i Levanger

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer