FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN"

Transkript

1 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 2 JUNI 2000 KOM DOKKER HEIM...! I dette nummeret: Gaver til Rossfjordposten 3 Grendeutvalget informerer 4-5 Tennskjer, Jøvik bygdelag 6 IKT-Extra! 7-9 Leserbrevet 12 Kontakt NUR 16 Saker av interesse: Utsikt fra en av fjelltoppan som det (kanskje) vil bli tur til under hjemkomstdagan juli D et har aldri vært Rossfjordpostens intensjon å jage folk verken hit eller dit, men vi håper likevel at alle som ikke allerede er i Rossfjordbygda juli legger turen hit under de første offisielle Hjemkomstdager noen sinne! Vi har ikke lagt opp til noe maratonløp med stramme programmer kun ei ramme rundt denne 1. pilotuka! Programutkastet finner du på side 11 og: DU kan være med å legge til rette for neste års program ved å skrive forslag og legge på Tangen Gjestestue som formidler dette videre til Redaksjonen av Rossfjordposten. Programutkast for hjemkomsdagene s. 11 Åpningstider Tangen! s. 14 Rossfjord opplevelser s. 15 Tips førr versjuke! s. 16 Vi ønsker vel møtt og håper at vi treffes en eller annen plass i bygda vår i løpet av uka!

2 S IDE 2 ROSSFJORDPOSTEN Redaktøren har ordet! I 1971 var jeg blitt sjef eller leder. Ved en tilfeldighet kom jeg over ei bok av Robert Townsend " Hvis jeg var sjef..." og det ble på mange måter min ledetråd som har gitt meg mye glede men også problemer. Han konkluderte bl.annet med at Alle beslutninger bør tas lavest mulig i organisasjonen Hvis du vil lede folk, så gå bak dem Møter generelt sett, jo færre desto bedre Organisasjonskart er dødskrampe, de bør aldri formaliseres, trykkes, og sirkuleres Ingen bør være toppsjef for noe i mer enn fem eller 6 år osv... Mange av disse påstandene i 1971 kunne sammenlignes med å banne i kirka - men i år 2000 er de fleste vedtatte sannheter i moderne organisasjonsutvikling. Etter som årene er gått har ledetråden skaffet meg mindre og mindre problemer. Ting tar tid, og virkelige forandringer starter med en erkjennelse. Vi har startet en forsiktig prosess med å tilby kurset - et bedre lag /forening - la oss fortsette denne prosessen til høsten til gagn for bygda og det enkelte lag og forening. Takk for godt samarbeid så langt - med ønske om en god sommer og vel møtt til Hjemkomstdager og en ny giv til høsten. Hilsen Erling Rossfjordbygda har mange lag og foreninger en utrolig kraft som ved en positiv mobilisering gir bygda muligheter for vekst og utvikling på lik linje med verdiskapning på andre områder. I dagens samfunn er det på mange måter vanskeligere å få folk engasjert aktivt i lag`s og foreningsvirksomhet. Konkurransen om vår oppmerksomhet er stor og selv om interessen for saken er tilstede uteblir engasjementet. Kanskje vi skal prøve oss på å få til en virkelig forandring ved at vi erkjenner at det er forskjell på interesse og engasjement. Når man er interessert i å gjøre noe, gjør man det hvis omstendighetene tillater det. Når man er engasjert i noe, godtar man ingen unnskyldninger bare resultater. Den nye tid krever nye arbeidsformer og de nye arbeidsformene må få innpass også i lag og foreninger på linje med private bedrifter og offentlig virksomhet. Rossfjordposten trenger flere skribenter og fotografer! Det er på tide å stikke fingran i jorda å erkjenne NURs eksistens som den har vært til nå er over 1. halvår Etter den tid så må vi ha flere som kan bidra med stoff til Rossfjordposten hvis vi vil at Rossfjordposten skal leve videre! Ta kontakt med Erling på NUR-kontoret. Du trenger kun å skrive inn (helst elektronisk) stoffet og gi det videre til oss så skal vi sette det opp og trykke det!

3 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 3 Gaver / frivillig abonnement Rossfjordposten Kr.8.600,-, er resultatet av første runde vedrørende støtten til Rossfjordposten. Takk til dere alle for et flott resultat. Hvis det er flere som vil gi bidrag er det også i dette nr. lagt med en giro. På forhånd takk! Anne Årnes 50 Kristian Djupnes 150 Ann-Jorunn Hansen 100 Kristin Carlos 150 Arne Borch 200 Leif Nilsen 100 Arne Johansen 100 Liv og Hugo Martinsen 50 Arne Nordås 100 Martin Ness 150 Asbjørg og Oskar Pettersen 150 May Sønvisen 100 Asbjørn Birkelund 100 Odd Jarl Olsen 100 Aud Sissel-Tore Nordaas 200 Ole Johnny Hanssen 100 Bjørg Hansen 50 Randor Pettersen 200 Bjørnar Nilssen 100 Rita Myrvang 200 Bodil Hopen 200 Roe H. Årnes 100 Borgund Larsen 100 Rossfjord Plastindustri A.S 100 Elly Rydningen 50 Rune Sørgjerd/Linda Myrvang100 Erling Olsen 200 Ruth Henriksen 100 Frits Figenschau 100 Ruth Marit Myrli 200 Gerd Skog 100 Sigfred Einarn 100 Gerd Tulla Kjelle 100 Sigmund Holmen 100 Grete Schjelderup 100 Solfrid og Roar Einarn 50 Hamco Entreprenør a.s. 100 Steinar Nordaas 200 Helge Pettersen 100 Svanhild Kristoffersen100 Hugo Erlend Hansen 50 Svein Karlsen 100 Inger Antonsen 100 Ted Årnes 200 Inger og Torstein Torkildsen 100 Terje Molund 150 Jan Enoksen 150 Tharald Tharaldsen 250 Jan-Einar Jørgensen 150 Thor L.Johansen 200 Jarle Lindberg 200 Tommy A.Nordaas/Merete Svestad 100 Jon Johannessen 150 Torgunn Å.Strømeng 100 Jorunn Antonsen 100 Torstein Ingvar Myhre 100 Kjetil Årnes 200 Åse Johansen 100 Klara H.Myrvang 100 OPPFORDRING! Vær med på å pynte opp i bygda vår! Mest for oss som bor her, men det kan jo også være greit å ha det fint og flott hvis det skulle ræke en turist forbi!!!

4 S IDE 4 ROSSFJORDPOSTEN Rossfjord Grendeutvalg Det nyvalgte styre i Rossfjord Grendeutvalg har startet sitt arbeid. Det er avholdt flere møter der en, i tillegg til enkeltsaker, har brukt tid på og orientere seg i de sakene/prosjektene en har arvet fra tidligere grendeutvalg. Grendeutvalget har også hatt en dialog om rolleavklaring med referanse til de oppgaver som en har og bør påta seg ansvar for i bygda. Grendeutvalgenes formål er å få frem ideer og bidra til iverksetting av : Miljømessige tiltak Sosiale tiltak Arealplanlegging (arealplan, kommune delplan, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) Næringsmessige tiltak Bygdeutvikling Pr. i dag har det nye Grendeutvalget arvet følgende konkrete saker: Frosketjønna Rossfjord Kirke Rossfjordvassdraget Nærmiljøanlegg Rossfjord barne- og ungdomsskole Ungdomsklubben Kommunal Trafikksikkerhet Vassbrunaveien Fylkesveiene Ung jobbsentral / sommerjobb (org. i egen bygd) Bruk grendeutvalget!!! Ovennevnte saker kan i hovedsak henges på knaggene til miljømessige og sosiale tiltak pluss arealplanlegging. Status på disse sakene pr. dato. Sak Status Gjøremål Fremdrift/ansvar Frosketjønna Snart ferdig (dugnader) Såing-lys-benker- div. Sommer/høst 2000 Dugnad / ans. Gr.utv. Rossfjord Kirke Malt 1.strøk Vei ok. Maling 2.strøk Møteplass på vei Sommeren 2000 Ansv. Kirkeforening Rossfjordvassdraget Gr.utv. påpekt problem ovenf. myndigheter Lenvik kommune har saken... Gr. utv. følger opp kommunen. (fortløpende) Nærmiljøanlegg Rossfjord skole Oppf. pågår Oppf.-påvirkning Lenvik kommune Foreldrerådets Arb.utv v/rossfjord skole Ungdomsklubben Usikker Usikker Foreldrerådets Arb.utv. v/rossfjord skole. Kommunal Trafikk- Innspill fra Gr.utv. Lenvik komm.har Gr.utv.-følger opp sikkerhet utv.gang-sykkelvei saken Vassbrunaveien Utarb. konkret forslag Oppfølging av forslaget fra Ansv. Arb. og Styringsgruppa for til den videre org. av arbeidet foretatt av NUR Nur saken i samråd med Gr.utv. Opprustning av fylkesvei 261- (som for vassbruna- (som for vassbrunaveien) (som for vassbrunaveien) 265 veien) Ung jobbsentral Org.av tiltaket etabl. Etabl. av kontakt/org. pågår Ansv.Gr.utv. sommeren 2000

5 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 5...fortsettelse: Rossfjord Grendeutvalg Vedrørende de 2 resterende formål som er Næringsmessige tiltak pluss Bygdeutvikling vil Grendeutvalget i samråd med Nur ta initiativet til følgende 2 tiltak Samle det lokale Næringsliv i Rossfjordbygda til et felles møte. Målet er å få til en felles møteplass noen ganger i året der næringslivet sammen diskuterer næringssaker og næringsutvikling generelt og spesielt i Rossfjordbygda. Hvis næringslivet finner slike næringsforumer nyttige og interessante kan en så vurdere hvordan en i fremtiden kan organisere dette arbeidet i Rossfjordbygda. Grendeutvalget sammen med Nur inviterer til en dialog om saken under hjemkomstdagene. I den forbindelse vil en også invitere event. interesserte hjemvendte utflyttere til og være med på dialogen. ( se program for Hjemkomstdagene) Rossfjordbygda har idag et aktivt kurs og kompetansesenter ved den aktiviteten som drives ved Troms Fagprøvesenter. Dette er i hovedsak rettet mot kraftlag og beslektede bransjer. Grendeutvalget i samspill med Nur ønsker å se på muligheten for å få etablert et tilbud om bedrifts- og etablerer kompetanse som en knoppskyting ved dette senteret. Nur utreder for tiden saken og Grendeutvalget vil sammen med Nur arbeide for å få realisert dette tilbudet lokalt i Rossfjordbygda til gagn for de som har forretningsideer og det etablerte næringsliv. (nærmere redegjørelse under det næringsmessige innslaget på Hjemkomsdagene) Vi tar sikte på en aktiv oppfølging av de sakene vi har arvet samt de to tiltakene vi nå sjekker ut med referanse til Næringsmessige tiltak og Bygdeutvikling. Vi har også fått signal om et ønske vedrørende et fellesmøte med gruppa som jobber med Rossfjord Opplevelser noe vi også skal finne tid til etter sommerferien. Vi har også etablert en tett dialog med Nur om utvikling og enkeltsaker i Rossfjordbygda som det arbeides med i prosjektet Bygdemoblisering i Lenvik, Prosjekt Rossfjordbygda. Grendeutvalget ønsker Rossfjordbygda en god sommer Rossfjord Grendeutvalg Ole Henriksen leder OBS!! Gruppa som jobber med Rossfjord opplevelser har sett på mulighetene for å trykke opp heftet Rossfjordbygda i Gamle Dager som er skrevet av Inger Enoksen. En har foreløpig fått et tilbud fra GrafiskNord på ca. kr ,-, for trykking av 500 eksemplarer. Det jobbes nå med å finne en finansieringskilde. Heftet kan event. bestilles under Hjemkomstdagene eller ved direkte skriftlig kontakt med Nur.

6 S IDE 6 ROSSFJORDPOSTEN Tennskjer og Jøvik Bygdelag Tennskjer og Jøvik Bygdelag - er aktiv for å få fast dekke på vegstrekninga Rossfjordstraumen Tennskjer. For å konkretisere kravet nevner de følgende punkter Samferdsel på Lenvikhalvøya Buss/ hurtigbåt til/fra Tromsø. Godstrafikk over Tennskjerkaia 30 personer avhengig av veien i forhold til daglig kjøring til og fra arbeid Skolebuss til / fra Rossfjordstraumen Nærtrafikk melkebil, frakt av gods m.m. Post, hjemmehjelp, annen statlig og kommunal trafikk. Fritidskjøring, eksempelvis til og fra sørvika friluftsområde Rossfjordbygdas mulighet for bruk av treningshall ved tidligere Rødbergodden fort Området ytters på Lenvikhalvøya er et unikt område for hytte og friluftsliv. Liten tilflytting av unge familiefolk problematisk for næringsutvikling i området. Skal en få til en forventet utvikling i bygdene må veiene få fast dekke sier bygdelaget i sitt skriv til myndighetene. Fraflytting og Ungdom...punkter å diskutere!? Noen påstander, ideer og tanker......trygghet tidligere i system med autoritet du viste i stor grad hva du skulle bli når du ble stor I dag må de unge finne den tryggheten i seg selv Ungdom kobles fra lokale tradisjoner og vaner de blir internasjonale Mangler tro på sine hjemsteder (holdninger) de har begrensede påvirkningsmuligheter De fleste oppgaver i samfunnet er lovpålagt - ungdom parentes i politiske hoder / budsjetter Ungdommen er morgendagens verdiskapere og ledere I dag? steder med gammel kultur, gamle næringer, gamle tanker, gammel kommunegjeld, gamle folk, gamle hus gamle løsninger på nye problemer Det må etableres nettverk mellom lokalmiljøet og utflyttet ungdom under blant annet utdanning hvor de unge blir orientert og knyttet opp mot næringslivet, kulturlivet og det sosiale miljø for å være oppdatert om mulighetene. Har du syn på dette tar vi gjerne imot innspill til en dialog i Rossfjordposten.

7 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 7 IKT-SKOLEN Extra! Kjære lesere! Nå er IKT-skolen i Rossfjordbygdas dessverre slutt for i år. Jeg som redaktør har hatt mye og stri med i den siste tiden. Men jeg og journalistene mine ønsker dere lesere riktig god sommer og ønsker IKT-elevene som begynner neste skoleår lykke til! P.S De som har lyst til å begynne på IKT-skolen til høsten kan kontakte Lenvik Kommune ved Rudolf Steinkellner. Hilsen Redaktøren Hilde. Bakgrunn for IKT-prosjektet Det utdannes i dag for få kandidater innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til det behovet næringslivet og offentlig forvaltning har for slik kompetanse. På tross av at det er et politisk mål at IKT skal øke mulighetene for å bo og arbeide i distriktene, er det nettopp distrikts-norge som blir taperen i konkurransen om denne arbeidskraften. Med dette som utgangspunkt tok Telenor FoU opp ideen om kommunale IKT-skoler og har sammen med Utviklingssenteret i Midt-Troms utredet konseptet. Kommunal IKT-skole beskriver et tiltak for å øke interessen for IKT, og bygge opp uformell kompetanse i et fag som vil bli svært viktig i årene fremover. Slik vil kommunale IKT-skoler også bli en del av en nasjonal IT-strategi. Musikkskolen som modell Musikkskolene har på flere måter stått modell for kommunale IKT-skoler. Musikkskolene er bare 30 år gamle, men er et virkemiddel som har bidratt til å få frem mange talenter. Norge beskrives som en av verdens ledende musikknasjoner, nettopp takket være musikkskolene. Musikkskolens frivillighetsprinsipp og kostnadsdeling mellom elev, stat og kommune ligger også til grunn for forslaget om kommunal IKT-skole. Likeså er musikkskolene lokalt forankret bl.a. gjennom tilnærmingen til stoffet og ikke minst gjennom å utnytte lokale lærekrefter. Det faglige innholdet IKT-skolen vil inneholde et mangfold av mulige tema, her er noen smakebiter: Hvordan ser en PC ut under panseret Internett, Chat Tekstbehandling, Regneark, Multimedia, lage hjemmeside ++++

8 S IDE 8 ROSSFJORDPOSTEN Årets lamming Jeg har vært i fjøsen til Ole og Kirsti. De har fått ca. 78 lam, men 8 lam var dødfødte. Tekst og foto: Linn Jørgensen Fremtidlige potetbønder? Tekst og foto: Torgunn Strømeng Ved Rossfjord skole har Klasse begynt som potetbønder, skolen fikk tilskudd fra Næring langs en fjord og har kjøpt inn nytt moderne utstyr til elevene, flunkende nye grev, jernriver og spader. Hans Myrvang stilte et jordstykke til disposisjon og der er det blitt satt poteter og plantet og sådd grønnsaker. På bildet vanner Isabell i 1. Klasse plantene.

9 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 9 Oppussing av skolen vår! Intervjuer: Marit Konradsen Fotograf: Torgunn Strømeng Hva kommer det til og koste? - Ca 2 millioner. Intervju med Vidar Elvevold. Hva skal gjøres? - Skolen skal sprenges! Neida... gymsalen skal pusses opp innvendig og utvendig Vi skal få nye vinduer, dusjer, vegger, toaletter og garderobene skal pusses opp. Klasserommene skal også pusses opp men ikke før i Når begynner oppussing og når slutter det? - Vi håper at det begyner i juli og er ferdig til Jul. Her kan man tydelig se at skolen trenger ei oppussing! Dette er bare et lite utklipp av det som er dårlig og utslitt verre kan det kanskje være for det som IKKE er der (mangler)...!

10 S IDE 10 ROSSFJORDPOSTEN PREssemelding: HAMCO BYGG A/S har tatt i bruk sitt nye produksjonsbygg på 1200 m 2. Produksjonslokalet er plassert like ved lageret oppe ved gammelskolen (se bilder under). Produksjonen samles nå på et sted mens det tidligere var på 3 ulike steder i bygda noe som ga en urasjonell produksjon og mye transport. De ansatte er godt fornøyd med bygget da de har fått lyse og trivelige lokaler med moderne og effektive verktøy. Lyse store lokaler med moderne verktøy og hjelpemidler bidrar til gode arbeidsforhold! HAMCO BYGG A/S har idag 16 ansatte! Nytt produksjonsbygg Lageret Gammelskolen

11 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 11 hjemkomstdager 2000 uke 23 ( juli) Skisse over møteplassene denne uka: Hvor skjer det? Hva skjer? Tangen Gjestestue Hovedmøteplassen! Restaurant/ diskotek. Bli kjent treff, Kafé, sekretariat/info om hva som skjer... Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag X X X X X X Møteplass Årnes gård Gårdsmiljø, historie Rossfjord, sosialt samvære (utearrangement) X X X X X X Møteplass Fiske Fisking for liten og stor. Skal foregå i forskjellige former (elva, sjø, fjæra!) X X X X Tangen Gjestestue evt. Troms Fagprøvesenter Næringsutvikling, Bygdeutvikling. Vi legger opp til dialog om næringsutvikling i bygda... X Tennskjær Marsj gammel trasé Kravik-Tennskjer Mat-gilde, og mye mere... X Fjelltopper rundt om! Til topps med jenter! Guida fjellturer. X VONHEIM Stor hjemkomstdans på kvelden!!! X Dagens program vil du finne på Tangen Gjestestue. I hovedsak er det lagt opp med ulike møteplasser der det sosiale samvær er den viktigste bærebjelken. I tillegg vil de bli muligheter for turer fisking ridning næringsprat utlodning med mere. Dager og tidspunkt for aktivitetene vil bli tilpasset etterspørsel vær o.l. så ovennevnte skisse er ikke endelig. Vel møtt til hyggelige dager under Hjemkomstdagene. Lenvik midtre sausankelag ønsker å takke alle grunneiere som har gjort en god jobb med gjerdingen slik at vi kan få stoppet problemet med sauer nede i hele Rossfjordbygda. Det er ennå et par områder som ikke ennå har startet på gjerdingen, noe som medfører problemer da de fleste har gjerdet. Vi regner imidlertid at dette blir utbedret i løpet av kort tid! Med vennlig hilsen Lenvik midtre sausankelag.

12 S IDE 12 ROSSFJORDPOSTEN Leserbrevet Arguineguir 5.mai 00 Hei! Her kommer noen ord fra en utflytta Rossfjording, som blir like glad hver gang Rossfjordposten stikker opp av postkassa. I dag 5.mai kom den endelig, poststempla !!!. Bedre sent enn aldri heter det jo. Arbeidsuka, og da mener jeg utearbeidet i den private legetjenesten, er over og nå setter hjemmearbeidet i gang. Grytelokkene danser over dampen. Lager opp masse ferdig middager så jeg kan bruke mikroovnen noen dager i uka og slippe å stå opp før kl hver dag. Minstemann, Luis 7 mnd., danser rundt i gåstolen sin og følger med alt hva mamma gjør, mens han babler i vei på sitt eget, for oss uforståelige, språk, og gliser fornøyd når han får oppmerksomhet, mens snørret renner fra nesa. Storebror Carlos på snart 2 år ligger i feberdøs og fantaserer. De er begge angrepet av vårinfluensaen. Ja for vi er faktisk plaga av sånt no her i syden også. Fy og skam til denne mammaen, som faktisk nyter at en liten vilter krabat har feber! Han holder seg nemlig i ro, så mammaen får gjort en hel masse, uten at han blir bedt om å leke coche (bil), synge og baile ( danse), spille ball, eller være hest etc. etc. Han er en gåte for de fleste å forstå hva han sier, ettersom han blander spansk og norsk,- og en del andre språk. I barnehagen hører han nemlig også engelsk, finsk, tysk, dansk, svensk, marokansk og jeg vet ikke hva mer! Nå piper det fra trykk-kokeren, vaskemaskin og strykejernet freser med dampen og vil i bruk. Luis klager over tannkløe, 4 tenner kommer nå på en gang, så vi får takke for oss. I august er barnehagen stengt, så da tar Luis som er med mamma på jobben om dagene ferie. Da pakker vi koffert og kommer til Rossfjordbygda sånn at ungene får oppleve den prakten som Wenche skriver om. Pappaen til disse to, kanarrier på sin hals, kan aldri glemme den. Han var med i 92, og mener fremdeles at det er det vakreste han har sett. Han så det nemlig en solskinnsdag i juni, med sne på fjelltoppene! Vakrere kan man vel ikke få det. Vi sender en hilsen til familie, venner og kjente. Hilsen fra Kristin Hansen, Carlos og Luis Gopar Hansen og pappaen Pepe Gopar.

13 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 13 Innlegg til bygdas egen avis!!! Kirkeveien vår. Grendeutvalget organiserte i fjor opprustning av kirkeveien, - grøfting og grusing. Det var et godt og nødvendig tiltak. Det negative resultatet var imidlertid at veien blei noe smalere, fordi nedkjørte grøftekanter blei gravd opp. Alle kjenner problemene med enveiskjørt vei. Siste julaften var antakelig det største marerittet med trafikk ned fra kirkegården og trafikk opp til gudstjeneste, - på islagt vei. Behovet for en skikkelig møteplass er stort. Den kan legges oppe i svingen ved å flytte grøfta mot vest og ta i bruk nok nytt areal til at 3 4 biler kan stå og vente på oppgående trafikk. Det er satt i gang forberedende arbeid for å få kirkeveien forbedra i sommer. Vi har avtale med Liv Birgit Pettersen om nødvendig areal og vi har avtale om kjøp av grus. Gravemaskin og lastebil / traktor er bestilt. Kaffe - dugnadsgjengen er forberedt. Oppstart av arbeidet er klarert med teknisk sjef i Lenvik, Geir Fredriksen. Men vi trenger også noen penger! Derfor spør vi : Vil dere hjelpe oss å finansiere dette arbeidet Mange har opplevd problemet med manglende møteplass. Derfor tror vi at både bygdefolket og andre brukere av veien vil være interessert i å få planene realisert. Vi låner kontonummeret til Rossfjord Kirkeforening og ber om at bidrag betales inn til kto.nr Nå venter vi i spenning! Klara Myrvang og Inger Enoksen

14 S IDE 14 ROSSFJORDPOSTEN Åpningstider tangen gjestestue sommeren 2000 (Tidsrommet ) Mandag - Tirsdag - Torsdag Stengt ( ikke under Hjemkomstdagene) Onsdag Fredag (aldersgrense 18 år etter kl ) Lørdag ( aldersgrense 20 år) Søndag Åpningstider under Hjemkomstdagene Uke juli juli Mandag - Tirsdag - Torsdag Onsdag Fredag (aldersgrense 18 år etter 21.00) Lørdag (aldersgrense 20 år ) Søndag (Hvis det blir arrangement på Vonheim på lørdag holder Tangen stengt ) Leserinnlegg om veret... Et av mange sitat om været er fra Astrid Myrvang som drar igang en positiv -og annerledes debatt om veret og det å bo i Nord-Norge! Se siste side... pinnen er herved kastet videre Hvem tar den!? Dra nu bærre sydvæstn godt nerover øyrstolan - og gje han knyttjnævven og rop: "Du skræm ikkje de prøvede!" "-Eller så han sa han Karolius i Littjvågen der han satt og rei på kvælvet etter kollsegling i storstormen: "Dæven - e messuinn ikkje de som e på fjellet i det herran veret!" Han journalisten i fra Nordlys som intervjua han etterpå spurte: "Va du ikkje reidd?" - "Nææi - Mæn e ha aildri vor i så dårlig humør!"

15 Å RGANG 4, NUMMER 2 S IDE 15 Rossfjord opplevelser Gruppa som etter søkekonferansen fikk i oppdrag og arbeide videre med Rossfjord opplevelser er kommet godt igang. Gruppa har hatt flere møter og de som har deltatt er Mona Andreassen- Roe Årnes Jan Ole Berntsen Ole Berg og Inger Enoksen. Arbeidet startet med at en del avklaringer om hva en mente med Rossfjord opplevelser og for hvem en skulle gi opplevelser og hvordan. Markedsinndelingen ble som følger Lokalt Regionalt Ferie og Fritid Kurs og konferanse Yrkesbetinget reiseliv Turistmarked Det totale reiselivsproduktet har en beskrevet slik Forbrukeren / gjesten søker Området må tilby et Produktet er avhengig av Opplevelser. attraktivt / ferie og fritidsmiljø bygdene omkring Tilfredsstillelse av Miljø og atmosfære i bygdene Befolkning næringsliv og off. og forventinger om: * Rekreasjon * Attraksjoner og aktiviteter * Det offentlige næringsliv og reiselivsaktører * Miljøskifte * Naturopplevelser * Stedlig handel og service * Stedlig næringsliv og det offentlige * Kultur * Gjestfrihet * Overnatting og servering * Reiselivsnæringen * Sosialt samvær * Underholdning etc. Ut fra dette har en diskutert trender og muligheter. Det foreløpige resultat av en mengde ideer ønsker en og starte med tiltakene Brosjyre Presentasjons materiell/profilering av Rossfjordbygda Arbeide med ideskissen Veien rundt vannet som et reiselivsprodukt Igangsetting av årlige Hjemkomstdager - i år juli I løpet av høsten vil en se på muligheten av og etablere Rossfjord Opplevelser i en fast organisasjonsform. Hvilken organisasjonsform en velger er det litt tidlig å si noe om.

16 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA Sentrum 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretisere prosjekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. Mål: Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bidra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etablererne til å komme videre med prosjektene gjennom å formidle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosjekter. Bygdeutvikling Vi er på internett: besøkende pr. juni 2000!!!! 150 på e-postlista! I 1997 søkte NUR, og fikk midler til lokal mobilisering i Rossfjordbygda for perioden fram til ca. mars Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Det er etablert et eget styre for bygdemobiliserings-prosjektet hvor NUR er representert. Næringsutviklingsprosjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosjektleder og styret i NUR. Kontaktnett NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms Næringsservice, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. Tanker om vere (fra Astrid Myrvang...Red. Anm: se Astrids innlegg s. 14) Tips: hva med å legge ut info på web'en om "argumenter førr ikkje å bli sur pga vere (været)"? Bakgrunn: Eg merke en viss tilbakeholdt frustrasjon over at det 7 grader i Rossfjorn og 1 meter sny samtidig som det er 20 gr i Oslo + grønnt. At det ikkje e grønnt og 20 grader i Rossfjorn e ikkje unormalt for 10. mai. Oslo ligger ca 200 mil lengre sør. Ingen som bor i Sør Norge kan gå rundt og ergre seg over at det har vært 20 grader i Sør-Italia i hele april måned (vet ikke om det stemmer helt, men ikkje så langt fra sannheita...), fordi Sør Italia er jo 200 mil sør for Oslo. Det er klart at Dagsrevysendinger kommer ikke fra Sør-Italia, så man slipper å bli konfrontert med Italias klima kver kveld klokka Men likevel. Man må heller fokusere på de positive forskjellene på Rossfjorn og Sør Norge: Blir det noen gang skogbrann i Rossfjord? Blir gresset brunt og tørt i august? Må man vanne plenen? Får søringan egentlig oppleve skikkelig ver (vær)? Nei, dæm får ikkje brynt seg på horisontalt regn som piske i ansiktet. Når majn tenke seg om så e det godt å kjenne veret på kroppen, da merke majn at majn leve. Tenk på lyset vi har nordpå, alle varianta av blått og lysegrått. Dessuten e det lys heile sommarnatta! Etc det finnes masse meir å legge tell.. (Red. anm....en idé å ta med seg (vi lar stafettpinnen gå videre til neste gang!

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no mailto:post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.240 Referat fra 28. februar 2006 Tilstede:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER «Vi kommer i morra, vi!» Blid og glad reiser Leonora fra barnehagen, og vil bare si i fra at hun kommer i morgen også. Og når en ny dag kommer, er de små klare

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen Planleggingskomiteen for Islandsturen neste sommer har hatt to møter og nå er tidspunkt for turen bestemt og vi vet omtrent hvor mye turen kommer til å koste. Vi ser for oss et delt opplegg hvor de eldste

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2013. Hei alle sammen! Takk for en fin måned sammen med deres skjønne små barn! Denne måneden har vi jobbet videre med Viking prosjektet vårt, samtidig som vi har

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Hei alle sammen. Prosjekt

Hei alle sammen. Prosjekt Hei alle sammen Er det mulig at tiden kan gå så fort? September har flydd forbi, men det er jo som regel et tegn på at man har hatt det kjekt. Og i september har vi gjort mye forskjellig sammen, som føles

Detaljer

Månedsbrev for mai Bjørka

Månedsbrev for mai Bjørka Månedsbrev for mai Bjørka April kom med masse regnvær. Til glede for barna som trives ute i allslags vær. Vi mistenker barna for å like regnvær aller best Det blir jo så mange fine vanndammer som kan utforskes

Detaljer

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8)

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Laserlykt: FELLES Vi har oppdaget barn på skolen som har hatt med laserlykt på skolen. Vi vil fraråde foresatte å la barna leke med slike - såkalte laserpekere! Teksten under

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI. Vi ser tilbake på april:

MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI. Vi ser tilbake på april: MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI Vi ser tilbake på april: April vår måneden kom kald og våt og med lite som minnet om vår. Vi har snakket om hvorfor vi feirer påske og hatt en del aktiviteter som har bygget opp

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (12/6 18/6) BARNEHAGEN

Ukebrevet. Uke 24 (12/6 18/6) BARNEHAGEN Ukebrevet Uke 24 (12/6 18/6) BARNEHAGEN Kjære barnehageforeldre: Noen av dere har kanskje lagt merke til at en stor grønn container har dukket opp på fotballbanen bak skolebygningen. Inni denne kontaineren

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer