Dypoppsamling Et komplett system for alle typer avfall!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dypoppsamling Et komplett system for alle typer avfall!"

Transkript

1 Dypoppsamling Et komplett system for alle typer avfall! Hygienisk Estetisk Stor volumgevinst Reduserte tømmekostnader

2 Dypoppsamling Dypoppsamling Med Dypoppsamling bruker en naturens egne krefter. Kulde og tyngdekraften lagrer avfallet kaldt og komprimert under bakken. Den store kapasiteten reduserer antall tømminger og en slipper overfylte containere. Resultatet blir reduserte tømmekostnader og en hygienisk avfallsinnsamling! Volumgevinst Siden 2/3 av beholderen er nedgravet under bakken, utnyttes verdifull plass bedre. Avfallet komprimeres kontinuerlig av tyngdekraften og av nytt avfall som kastes. Det blir derved ingen hulrom. En får med andre ord mye mer avfall i en beholder for Dypoppsamling enn i andre containere med det samme volum. Målinger viser at volumgevinsten kan ligge rundt femti prosent! Denne komprimeringseffekten, i tillegg til at 2/3 er under bakken, gjør at den totale plassbesparelsen blir enorm. Jo lenge tømmingsintervall, jo større komprimering. Dypoppsamlingssystem er ideell i små og trange gårdsområder og gater fordi tømmingen kan utføres fra hvilken som helst vinkel og på flere meters avstand. Dypoppsamlingssystemet trenger heller ikke stå på samme bakkenivå som tømmingsbilen. Disse egenskapene muliggjør bygging av miljøstasjoner på steder der det trengs stor kapasitet og tilgjengelig plass allerede er begrenset. Hygiene Dypoppsamling bruker naturens egne krefter, kulde og tyngdekraft og lagrer avfallet kaldt og komprimert under bakken. Den lave temperaturen under bakken på 6-8 grader, hindrer bakteriedannelse og dermed lukt om sommeren. Samtidig sørger den konstante temperaturen i bakken for at avfallet ikke fryser til om vinteren. Viktig for hygienen er også at tømmingen skjer fra bunnen, og ikke fra toppen. Dypoppsamlingsbeholderen er anvendelig og robust. Når avfallet er kommet i beholderen blir det der. Skadedyr og fugler kommer ikke til innholdet. Siden Dypoppsamlingsbeholderen har så stor kapasitet, blir den ikke overfylt som andre containere. En unngår at folk må sette avfallet ved siden av overfylte containere, der katter og kråker drar avfallet utover. Ikke minst blir en kvitt plager med rotter. Der det er rent, forblir det pent. Det er derfor alltid ryddig rundt Dypoppsamlingsstasjonene. 2 Vi lover topp service!

3 Dypoppsamling Tlf: Fax: Web: Miljø & Sikkerhet har levert avfallsprodukter i Norge siden oppstarten i I dag er vi en totalleverandør av gatemøblement og avfallsprodukter til inne- og utemiljø. Siden 1993 har vi levert Dypoppsamling i Norge. Dypoppsamling er et finsk system for innsamling av avfall som selges over hele verden. I dag er det utplassert over 1000 Dypoppsamlingsstasjoner rundt om i landet. Dypoppsamlingssystemet har ulike modeller og tekniske løsninger som gir et komplett system for alle typer avfall. Lagrer avfallet kaldt og komprimert under bakken! Ønsker du mer informasjon tilsendt eller har spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Vi lover topp service! Sikkerhet Sikkerhetskrav med hensyn til høyde og åpningens størrelse er tilfredstilt. At beholderen er tett forhindrer væskesøl til jorden. Færre tømminger minsker den tunge trafikken i boligområdene. Et spørsmål vi ofte får er om Dypoppsamlinssystemet er sikkert, siden det er så dypt. Til det er det å si at det ikke er skjedd ulykker ved bruk av Dypoppsamling. Dette skyldes blant annet at det ikke er kvasse og tunge lokk en kan klemme seg i. Den lave stabile temperaturen i jordsmonnet gjør at kompostering ikke kommer skikkelig i gang slik at det ikke utvikler seg farlige gasser. Skulle noen falle eller klatre opp i en Dypoppsamler, er det luft. Vi lover topp service! 3

4 Tømming Dypoppsamlingsstasjonen krever ikke støttebygg i form av tak eller vegger. Siden beholderen ikke flyttes under tømmingen, blir slitasjen minimal. Dypoppsamlingssystemet er derfor nesten vedlikeholdsfritt og svært holdbart. Tømming kan utføres med vanlig kranbil, krokbil med container og kran eller med en komprimatorbil med kran. Avfallet kan enkelt veies ved tømming og dermed kan korrekt nettofakturering føres. Beholderens horisontale stilling gjør at avfallets egen tyngde komprimerer avfallsmassen til et mindre volum. Dette gjør at påfyllingskapasiteten blir mer effektiv enn med containere med samme volum. Stor kapasitet fører til lengre tømmingsintervaller. I perioder der det er mindre avfall, dvs. utenom sesongen, får en en betydelig kostnadsreduksjon fordi beholderen trenger ikke tømmes før den er full. Andre containere må tømmes selv om de ikke er fulle på grunn av luktproblemer. På denne måten kan innsamlingskostnaden senkes med % sammenlignet med tradisjonell innsamling med andre containere. Et viktig poeng med hensyn til kostnader er at en slipper kostbar rydding. Stor kapasitet gjør at det er plass nok i beholderen. Derfor flyter avfallet ikke rundt, noe som igjen gjør at folk er med og holder det ryddig. Innkastluken i beholderen innbyr ikke til kasting av store gjenstander, og en slipper problemet med sofaer, vaskemaskiner etc. som ofte settes ved siden av containere. All erfaring viser at rundt en Dypoppsamlingsstasjon er det rent og pent. Tømming med Quick-systemet i Oslo 4 Vi lover topp service!

5 Tømming Bil med container og kran Dette kan ofte være den mest økonomiske måten når en tømmer mange Dypoppsamlere. I forhold til tømming med komprimatorbil er investeringen mye mindre, samtidig som kapasiteten er den samme. Dette fordi avfallet er komprimert allerede og at en komprimatorbil veier mye mer enn en bil med container og kran. Komprimatorbil Tømming kan også gjøres med komprimatorbil. Fordelen er at en kan kombinere tømming av beholderen med tømming av andre avfallsbeholdere. Bil med container og hydraulisk lokk på Hamar. Tømming med komprimatorbil. Tømming med Quick-System Vi lover topp service! Tømming med Quick-System går hurtigere da lokket følger med opp. Vanligvis brukes ikke engangssekker. Tømmingen skjer i en komprimatorbil, i en bil med container eller i en bil med høye lemmer. Bruker en engangsekker, kan tømmingen gå i en vanlig lastebil med kran. Lastebil med kran Tømming med Quick-Systemet Når det ikke er så mange Dypoppsamlere som skal tømmes, kan en bruke en vanlig lastebil med kran. Det forutsetter at en har engangsekker. Med en lett lastebil er det enklere å komme til i vanskelig terreng, for eksempel i hytteområder. En får normalt 6-8 stk 5m 3 engangsekker på en tømming. Nyheter! Tømming av BioSilo Vi kan nå levere nivåmåling til Silosystemet basert på ultralyd. På den måten får en opplysningser til PC eller mobil når det nærmer seg tid for tømming. En annen nyhet er at vårt dypoppsamlingssystem kan leveres med en hard-container i stedet for en løftesekk. Dette gir mulighet for tømming ved bruk av Kinshofer-system. Vi lover topp service! 5

6 Dypoppsamling skaper et rent miljø Ni avfallsbeholdere på deling i Rådyrveien borettslag Firmaet Miljø & Sikkerhet har levert det nye systemet som heter Dypoppsamling. - Dypoppsamling bruker naturens egne krefter kulde og tyngdekraft. Avfallet blir nemlig lagret kaldt og komprimert under bakken, forteller daglig leder i Miljø & Sikkerhet, Roy Bjelland. Den store kapasiteten reduserer antall tømminger og en slipper overfylte containere. Resultatet blir reduserte tømmekostnader og en hygienisk avfallsinnsamling. Enorm plassbesparelse 2/3 av beholderen er nedgravd under bakken, og dermed utnyttes verdifull plass bedre. Avfallet komprimeres kontinuerlig av tyngdekraften og av nytt avfall som kastes. Det blir dermed ingen hulrom. Målinger viser at det er plass til rundt 50 prosent mer avfall i en Dypoppsamler enn andre containere med samme volum. borettslaget har vi 187 boenheter, men vi trenger ikke mer enn tre søppelpunkter, forteller vaktmester Runar Kristiansen. Hvert punkt har en bredde på 7,5 meter, med plass til tre dypoppsamlere. - Skulle vi hatt samme kapasitet med de gamle dunkene hadde det blitt en rekke på 32 meter på hvert punkt. Det er utrolig plassbesparende, påpeker vaktmesteren. Slutt på musejakt Siden borettslaget var nytt i 1954 har beboerne kastet søppel i sjaktene i trappegangene. Det forårsaket mye lukt og griseri. - Det har ikke gått én dag uten at jeg har tatt livet av ei mus 365 dager i året, forteller vaktmester Kristiansen, som er lykkelig over at han slipper å møte stank av bæsjebleier, rekeskall og fårikål som har blitt tømt i sjakta og havnet rett i dunkene i søppelrommene. - Komprimeringseffekten, i tillegg til at 2/3 ligger under bakken, gjør at plassbesparelsen blir enorm, forklarer Bjelland. Den lave temperaturen hindrer bakteriedannelse og dermed lukt om sommeren. Samtidig sørger den konstante temperaturen i bakken for at avfallet ikke fryser om vinteren. Beholderen trenger bare å tømmes når den faktisk er full, både sommer og vinter. Tre søppelpunkter I Rådyrveien borettslag benytter de seg av Dypoppsamlingsbeholdere med sekker som rommer 5000 liter. - En sekk rommer like mye som 10 av de gamle dunkene i søppelrommene. I - I tillegg til alle fordeler vi oppnår, er dette også den økonomisk gunstigste løsningen. Genialt, spør du meg, sier vaktmesteren. Johan Lea har bodd i borettslaget i alle år - helt siden Det er deilig å bli kvitt det gamle sjaktsystemet. Dette er suverent. Han er ikke minst glad på vegne av vaktmester Runar som han vet har slitt fælt med søppelet. - Hver dag har jeg rokkert dunkene etter hvert som de har blitt fulle. Hver vinter har det vært et ork å dytte dem gjennom snøen til søppelbilene. Det skal ikke mye til for å skjønne hvor fornøyd jeg er med dette, gliser Kristiansen. 6 Vi lover topp service!

7 Dypoppsamling skaper et rent miljø Rådyrveien i Oslo Borettslag på Lillehammer Borettslag på Lillehammer Sinsen Borettslag i Oslo Borettslag på Lillehammer Grubbheia miljøstasjon i Mo i Rana Frognerparken i Oslo Friluftsområde Vi lover topp service! 7

8 Tekniske spesifikasjoner Restavfall Dypoppsamling er større enn sin størrelse. Siden Dypoppsamling-beholderen monteres i oppreist stilling og 60% er under bakken, kan den totale plassbruk reduseres med opptil 50% sammenlignet med tradisjonelle containere med samme volum. Dessuten kan en Dypoppsamlings-beholder ta imot minst den doble mengden avfall ettersom tyngdekraften pakker avfallet sammen. Vitenskaplige utførte tester av Dypoppsamling ved Statens Prøvningsanstalt i Finland (VTT) har bekreftet den volumsmessige fordoblingen av den praktiske kapasiteten sammenlignet med konkurrerende containere med samme bruttovolum. Ettersom lukten ikke er noe problem kan tømming utføres når det virkelig trengs. Dette er spesielt viktig for eksempel på rasteplasser, campingplasser og friluftsområder. Da vil en ha nok kapasitet og avfallet flyter ikke rundt. Papir Dypoppsamling liter: kg papir Dypoppsamling liter: kg papir Innsamlingsresultatet er avhengig av avfallets kvalitet. Dypoppsamlingens smale papirinnkast forhindrer kasting av vanlige avfallsposer og det innsamlede papirets sluttkvalitet holder seg førsteklasses. Glass/Metall Dypoppsamling liter: kg glass/metall Dypoppsamling liter: kg glass/metall Stor kapasitet reduserer antall innsamlingsturer og forhindrer overfylte beholdere og forsøpling av omgivelsene. Transporten blir effektiv ettersom en stor del av glasset allerede er knust og dermed kompakt. Dypoppsamling for glass/metall leveres med en spesialløftesekk som er ekstra slitesterk. Dypoppsamling samler inn glass stille, noe som har stor betydning for trivselen, særlig i boligområder. Dypoppsamlingens tette beholdere sikrer at væsker og eventuelle skadelige stoffer ikke havner i omgivelsene. Dypoppsamlingsstasjon i Mo I Rana Organisk Avfall Dypoppsamling er et rent og effektivt system for innsamling av organisk avfall. Inne i en BIO-Dypoppsamler benyttes en 600 l polyethylen beholder hvor det i tillegg er festet en 50 l tank i bunnen. Vann fra matavfallet går gjennom en perforert plate og ned i tanken. I beholderen er det perforering oppe og nede slik at luften sirkulerer og er med og tørker ut matavfallet. Den lave temperaturen under bakken sammen med luftsirkuleringen er med og reduserer problemet med lukt. Når en bruker en komposterbar papirsekk eller bio-bag i beholderen, får en en hygiensisk innsamling. 8 Vi lover topp service!

9 Tekniske spesifikasjoner Konstruksjon Beholder - Robust polyethylen beholder. - Rotasjonsstøpt i ett stykke % vanntett. - Ruster ikke, er værbestandig og vedlikeholdsfri. - Beholderens synlige overdel er kledd med trykkimpregnert tre som standard Lokk - Robust polyethylen lokk, værbestandig og vedlikeholdsfritt. - Standardfarge grå. - Innkastluken tilpasses kildesortering. - Innkastluken lukker seg selv. - Quick-system i galvanisert stål. Kapasitet Diamanter Installasjons dybde Synlig høyde Silo 5 5 m mm 1750 mm 1250 mm Silo 3 3 m mm 1750 mm 1250 mm Silo 1 1,2 m mm 1750 mm 1250 mm BioSilo 0,6 m mm 1750 mm 1250 mm Løftesekk - To lags slitesterk, brannsikker sekk av polypropylen ( storsekk ). - Løftesekk for glass og metall - Løftekapasitet fra kg (6:1) Anbefalt avfall Restavfall, papir, drikkekartong Restavfall, papir, drikkekartong, glass-/ metallemballasje Restavfall, papir, drikkekartong, glass- / metallemballasje Våtorganisk avfall (matavfall) Noen ulike typer lokk og låser Standard lokk Farge på Silo Standard innkast Innkast for papir Støtte for lokk Hengsle for hengelås Innkast tilpasses kildesortering! Trepanel Granittblå Granitt grønn Rød granitt Granittgrå Mørk grå granitt Aluminiumspanel Merking, annen merking fås ved forespørsel Restavfall Tlf.: Papir Tlf.: Matavfall Tlf.: Installasjon Beholderen graves ned 1,7 m under bakken. Hvis det er fare for høy grunnvannstand i bakken, forankres beholderen ved å fylle betong rundt forankringsringen. Rundt beholderen fylles steinfrie masser som veigrus (0,16mm) eller tilsvarende. Massene komprimeres lett. Vi lover topp service! 9

10 Bruksområder Boligområde Da de store boligområdene ble planlagt for vel tyve år siden forutså en ikke det plassbehovet som avfallshåndteringen krever i dag. Med Dypoppsamlingsystemet oppnår en rikelig med kapasitet på et minimalt område. Med økt kapasitet og strategisk plassering av Dypoppsamlingsstasjonen, reduseres tømmefrekvensen og dermed trafikken av renovasjonsbiler på utearealene. Beholderne smelter inn i miljøet og skaper trivsel for både publikum og tømmemannskap! Verdifulle utearealer kan dermed nyttes til annet. Harstad Friluftsområde, gravlund og rasteplasser Rasteplassene har etter hvert blitt vakre stoppesteder for avkobling. På strekninger der veivesenet har gått over til Dypoppsamling har rasteplassene blitt et trivligere sted for de reisende. Med Dypoppsamling har en kapasitet nok til høysesongene samtidig som at avfallet kan ligge gjennom lavsesongene. Slik holdes kostnadene nede. Felles for disse bruksområdene er at det stilles store krav til estetikk og hygiene samtidig som avfallsmengden vil variere stort. Med Dypoppsamling kommer ikke dyr og fugler til avfallet og kapasiteten er stor nok til å ta unna på store utfartsdager. Frognerparken i Oslo 10 Vi lover topp service!

11 Bruksområder Harstad Brygge Rådyrveien Borettslag i Oslo Vi lover topp service! 11

12 SiloSub Silo Sub SiloSub er en dypoppsamler hvor hele beholderen er under bakken. Over bakken er det kun en plattform og en liten avfallsbeholder som kan spesialtilpasses. Installasjon Installasjon av SiloSub er i utgangspunktet lik montering av vanlig Silo. Forskjellen her er at hele beholderen er under bakken. Toppen monteres på en stålplatform, som står på beholderen som er under bakken. Overflatevannet vil dermed ikke gå i beholderen, men i jorden rundt. Tømming Tømming av Silo Sub skjer på samme måte som med vanlig Silo. I tillegg kommer et sikkerhetsgjerde opp under selve tømmingen. 12 Vi lover topp service!

13 SiloSub Hovin Skøyen Hagen Hammrestadgaten Hovin Hovin Borettslag i Oslo Vi lover topp service! 13

14 Andre produkter Avfallsbeholder Avfallsbeholder Avfallsbeholder i rustfritt stål Benker Røyketak Askebegre 14 Vi lover topp service!

15 Andre produkter Blomsterkasser Blomstertårn og ampler Benker Pullert Veiskilt Sandkasse Avfallsinnsamling Vi lover topp service! 15

16 Ring oss for gratis produktperm! Avfallsbeholdere Askebeger Benker Blomstertårn Blomsterampler Dypoppsamling Kildesortering Vinterprodukter Sandkasser Miljø & Sikkerhet AS. 06/2008. Miljø & Sikkerhet AS reserverer seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten videre varsel. Christine Liv Vi lover topp service! Lene Roy Miljø & Sikkerhet AS Havnegata P.O. Box 284 NO-4291 Kopervik Tlf.: Fax:

Vinterprodukter Vær beredt i god tid!

Vinterprodukter Vær beredt i god tid! Vær beredt i god tid! Sandkasser Strømaskiner Strøsalt Orbistor NY OG KULEFORMET DESIGN - solid materiale med uslåelig kvalitet. MOTSTANDSDYKTIG MOT VANDALSIME - Festet til lokket er integrert i selve

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering. Nedgravde Containere. Framtidens avfallsløsning

- maskiner og utstyr til kildesortering. Nedgravde Containere. Framtidens avfallsløsning - maskiner og utstyr til kildesortering Nedgravde Containere Framtidens avfallsløsning Nedgravde Containere Vi bygger fremtiden for våre barn la oss også bygge fremtidens avfallsløsninger for dem. EnviroPac

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer.

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer. Hva er ditt behov? maskinerogogutstyr utstyrtiltilkildesortering kildesortering - -maskiner Alle priser er eks. mva. og frakt. KILDESORTERINGSNYHETER Sommer 2013 MacFab Vår nye leverandør av presser for

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering

- maskiner og utstyr til kildesortering - maskiner og utstyr til kildesortering Norge: EnviroPac AS Kakkelovnskroken, N-09 Oslo P.b. 8, Kalbakken, N-090 Oslo Tel. 00/ +7 00 0 0 Fax +7 70 00 8 www.enviropac.no Danmark: EnviroPac A/S Ryttermarken

Detaljer

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Historikk Versjon Dato Vedtak Beskrivelse 1.0 01.12.2009 Sak 32/09 i Hovedutvalg for teknikk og miljø Første

Detaljer

Vår styrke er produkter fra ledende europeiske og nordiske produsenter og leverandører.

Vår styrke er produkter fra ledende europeiske og nordiske produsenter og leverandører. EnviroPac AS er Nordens ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering. Vi er etablert med egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. I en sterkt voksende bransje er

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Utstyr til innsamling, oppbevaring og kildesortering

Utstyr til innsamling, oppbevaring og kildesortering - maskiner og utstyr til kildesortering Utstyr til innsamling, oppbevaring og kildesortering Sett avfallshåndteringen i system EnviroPac AS er en av Skandinavias ledende leverandører og produsenter av

Detaljer

Sommerkampanje. Vi møter våren med en rekke nyheter på utstyr til kildesortering.

Sommerkampanje. Vi møter våren med en rekke nyheter på utstyr til kildesortering. Sommerkampanje Hva er ditt behov? maskinerogogutstyr utstyrtiltilkildesortering kildesortering - -maskiner Vi møter våren med en rekke nyheter på utstyr til kildesortering. NOBEL Serien består av stående

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering. Komprimatorer. Kundetilpassede løsninger for en miljøvennlig hverdag!

- maskiner og utstyr til kildesortering. Komprimatorer. Kundetilpassede løsninger for en miljøvennlig hverdag! - maskiner og utstyr til kildesortering Komprimatorer Kundetilpassede løsninger for en miljøvennlig hverdag! AVERMANN MASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG Valg av type komprimator Avfallstyper Restavfall Matavfall

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

forbrenningstoaletter

forbrenningstoaletter forbrenningstoaletter Basert på suksessen Cinderella som bl.a. ble kåret til brukernes favoritt i en undersøkelse gjort av www.hytteforbundet.no og www.hytte.no, har vi nå laget et forbrenningstoalettoalett

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Her har vi en oppgave, folkens!

Her har vi en oppgave, folkens! Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer

GRAV DET NED I TIDE MODERNE AVFALLSLØSNINGER FOR TETT BEBYGGELSE

GRAV DET NED I TIDE MODERNE AVFALLSLØSNINGER FOR TETT BEBYGGELSE GRAV DET NED I TIDE GRAV DET NED I TIDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FRIHET TIL Å VELGE Skal vi leve godt i byen, må vi håndtere avfallet vårt bedre. Det krever nye teknologiske løsninger og helhetlig samfunnsplanlegging.

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere, askebeger, miljøskap og modulbaserte løsninger

Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere, askebeger, miljøskap og modulbaserte løsninger - maskiner og utstyr til kildesortering Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere, askebeger, miljøskap og modulbaserte løsninger Markedets bredeste sortiment Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere og askebeger for

Detaljer

Løsninger for organisk avfall

Løsninger for organisk avfall - maskiner og utstyr til kildesortering Løsninger for organisk avfall Fornybar energi med minimale utslipp av CO² EnviroPac AS er en av Skandinavias ledende leverandører og produsenter av maskiner og utstyr

Detaljer

Vann: Selvvanning, vanningspose, fontener, drikkefontener

Vann: Selvvanning, vanningspose, fontener, drikkefontener Utemøbler Utplanting Belysning Gabioner og stein Avfallshåndtering, sykkelstativ, strøkasser Vann: Selvvanning, vanningspose, fontener, drikkefontener Gress, jord, torv og gjødsel Dekkemateriell Redskap

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer