Elverum Skytterlag. Søknad om å få tildelt Landsskytterstevnet i Fra. Elverum i sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum Skytterlag. Søknad om å få tildelt Landsskytterstevnet i 2015. Fra. Elverum i sentrum"

Transkript

1 Elverum i sentrum Søknad om å få tildelt Landsskytterstevnet i 2015 Fra Elverum Skytterlag Terningen Arena med et nytt hotell et steinkast fra LS-arenaen er et nytt aktivum for et LS i Elverum 1

2 2

3 Innholdsfortegnelse. Forord til søknaden 4 Innledning 6 Adkomst og parkering 6 Arena 7 Baner 9 Innkvartering 9 Tilbud til gjestene 10 Organiseringen 11 Økonomi 11 Oppsummering 13 Brev fra Elverum kommune 14 3

4 Forord til søknaden. En styrke for Landsskytterstevnet som institusjon er den store dugnadsinnsatsen som legges til grunn både i forberedelse og gjennomføring, men samtidig er det også store kostnader for arrangøren forbundet med dette arrangementet. Både for den lokale arrangør, og ikke minst for den viktigste støttespilleren som er Forsvaret. Kravene til både teknisk infrastruktur på arenaene og standarden for innkvartering øker i takt med den generelle samfunnsutviklingen. I sterk konkurranse med veldig mange andre fritidsaktiviteter er det viktig at skyttersporten holder tritt med denne utviklingen dersom DFS ikke skal gå tapende ut av denne konkurransen om medlemmer. Et Landsskytterstevne blir betegnet som DFS sitt flaggskip, og noe som skal være mulig å delta på for alle medlemmene ut i fra økonomiske hensyn. Den økonomiske utviklingen for en LS-arrangør tilsier at enten må inntektene økes vesentlig, eller kostnadene må reduseres betraktelig. I dag er prisnivået ved å delta på et LS innenfor et akseptabelt nivå, noe som er svært viktig. Da vil det være vanskelig å tenke seg en vesentlig økning av prisene på både skyteboka, innkvartering, bespisning osv. uten at det vil slå negativt ut for deltagerantallet, og i neste omgang for skyttersporten. Det andre alternativet er å redusere kostnadene. En kostnadsreduksjon ved å redusere kravet til teknisk infrastruktur på arenaene og standarden på innkvartering osv. vil ikke være mulig å gjennomføre uten at også det fører til negative konsekvenser for Landsskytterstevnet. Viktige mål for et Landsskytterstevne bør bl.a. være: Tilby den standard som kreves når det gjelder baner og arenaer slik at det sikres gode sportslige arrangement og en attraktiv arenaproduksjon som tiltrekker seg et stort publikum. Innkvarteringsforhold som gjør at de besøkende trives slik at de ønsker å dra på Landsskytterstevnet år etter år. En akseptabel kostnad for skytterne med familier som gjør at alle som ønsker det kan delta på Landsskytterstevnet. Nødvendige og forutsigbare rammebetingelser som vil gi et godt økonomisk resultat for arrangøren. Med de økonomiske rammebetingelsene som gjelder for en LS-arrangør i dag, så er arrangøren utsatt for en vesentlig økonomisk risiko. Først og fremst fordi: Salg er en viktig inntektskilde, og som igjen er veldig avhengig av været. Nødvendige sponsorinntekter varierer i takt med både nasjonale og internasjonale konjunkturer. Offentlig støtte gjennom offentlige budsjetter er politisk betinget, og viljen til å støtte et LS kan være veldig varierende. Landsskytterstevnet må få et trygt fundament for å kunne stå på egne økonomiske ben. 4

5 En LS-arena krever i dag 50 skiver på 200 meter og 25 skiver på 100 meter. I tillegg skal arenaen kunne ta i mot og betjene minimum tilskuere og ha opparbeidet nødvendige områder og teknisk infrastruktur for bl.a. mattelt, salgstelt og andre nødvendige funksjoner. Dette er størrelser og kapasiteter som kun et Landsskytterstevne har behov for. Med dagens turnus betyr det at LS-anleggene står ubenyttet i 9 av 10 år. For skytterne med familie og venner er det å bo på en velutstyrt skyttercamp en viktig del av en god totalopplevelse på Landsskytterstevnet. Slike gode anlegg sikrer at skytterfamiliene vil bruke en uke av ferien sin for å reise på det årlige arrangementet. Det er en meget viktig faktor for skyttersporten at Landsskytterstevnet beholder familieprofilen. Hvis det ikke legges til rette slik at familiene til skytterne trives på et LS, så vil det være negativt med tanke på å opprettholde deltagerantallet og en positiv utvikling for skyttersporten. Å bygge slike gode skyttercamper med provisorier medfører så store kostnader at arrangørene blir nødt til å redusere på standarden, noe som igjen fører til negative opplevelser både for gjestene på campene og for arrangørens personell. Det må i fremtiden legges til rette for permanente anlegg slik at utbyggingskostnadene kan fordeles på oftere arrangement. Vi håper at beslutningstakerne vil være med på å legge et nødvendig grunnlag for gode Landsskytterstevner i fremtiden som kan tilfredsstille de krav som til enhver tid blir forventet innfridd av de lokale arrangørene. For å sikre gode sportslige arrangement med et trygt økonomisk fundament innenfor en akseptabel risiko, vil det derfor være av avgjørende betydning at LS-arrangørene får Oftere gjenbruk av anleggene enn hvert 10. år. Dette er grunnen til at Elverum Skytterlag søker om å få tildelt Landsskytterstevnet i 2015 da det i h.h.t. gjeldende turnus er Elverum sin landsdel som står for tur. 5

6 Søknad om tildeling av Landsskytterstevne i 2015 Fredag 31. juli lørdag 8. august. Innledning. Siden 1990 har Elverum Skytterlag vært lokal arrangør av Landsskytterstevnet tre ganger, og av topp 4 så har Elverum de tre høyeste deltagerantallene og innehar deltagerrekorden med nesten 8000 påmeldte skyttere i Dette betyr at: o Skytterne med familie og venner ønsker å delta på Landsskytterstevner som arrangeres i Elverum. o Elverum Skytterlag har gjennom tre vellykkede arrangement i nyere tid tilegnet seg en god og bred erfaring som LS-arrangør. Elverum by er handels- og kultursenteret i knutepunktet mellom Østerdalen og Glåmdalen og har således et variert og godt tilbud til de som besøker byen. Med en godt utbygd infrastruktur, og en offensiv satsing fra myndighetens side på oppgradering av både veger og jernbane i det indre Østlandet, er det enkelt å komme til Elverum. Med Terningen Arena beliggende et steinkast fra LS-arenaen på Terningmoen, og et nytt hotell i forbindelse med dette flotte flerbruksanlegget som vil være ferdig innen 2015, har Elverum fått enda et aktivum som et Landsskytterstevne kan nye godt av. Terningen Arena ligger 300 m fra LS-arenaen. Nytt hotell med 120 rom i tilknytning til anlegget vil stå ferdig før LS2015. Gjennomføringen av de tre siste Landsskytterstevnene i Elverum har ført til at hele byen, kommunen, næringsliv, handelsstanden og frivillige lag og foreninger støtter helhjertet opp om dette arrangementet. Og sist, men ikke minst Landsskytterstevnet har sin største støttespiller i Forsvaret som er meget sterkt representert i regionen ved Østerdal Garnison og HV05 som er lokalisert til Elverum og nabokommunen Åmot. Adkomst og parkering. Etter Landsskytterstevnet i 2010 er den nye rundkjøringen med adkomst til Terningmoen ferdigstillet slik at adkomsten til arenaen er enkel og oversiktlig. Det vil bli parkering på 6

7 samme områdene som under tidligere LS. Parkeringskapasiteten er drøyt biler, og avstanden fra parkeringsområdet til arenaen er ca. 300 meter. For de som får adgangskort for å kjøre bil inn på arenaen vil adkomsten skje via Vindheiaveien som tidligere, men Forsvaret vil i 2011 bygge en ny permanent adkomstveg som gjør denne adkomsten enklere og tillater busstransport helt inn til arenaen. Dette vil minimalisere blandingen av gående og biltrafikk. Det er god parkeringskapasitet innenfor arenaområdet for de som trenger adgangskort for slik kjøring og parkering. Det kan være Presse, DFS, arrangør og handicapede o.a. Arena. I forbindelse med Landsskytterstevnet i 2010 ble baner og arena bygget ut og rustet opp for millionbeløp og har derfor en meget høy standard. Disse anleggene vil også tilfredsstille de krav som måtte stilles i Krav fra både DFS, NRK, skyttere, publikum og leverandører. I tillegg til at selve banene ble oppgradert ble det også investert store beløp i forbindelse med den tekniske infrastrukturen på arenaene. Det er for eks. lagt fiberkabel til arenaene for både baneskytingen og Stang- og Felthurtigarenaen på Midttangen. Dette muliggjør en topp arenaproduksjon samtidig som at hele arenaområdet har en høyhastighets bredbåndstilknytning. Videre er arenaområdet knyttet til det offentlige vann- og avløpsnettet som gjør at sanitærforholdene på arenaen blir av en veldig god standard og med tilstrekkelig kapasitet. Arenaen er blitt en viktigere og viktigere del av et LS og er fylt med spente tilskuere fra morgen til kveld. Da er tilgjengelig service og gode sanitærforhold viktig. Inngangen til arenaen vil skje langs en handlegate hvor leverandører av våpen, skytterutstyr og andre produkter som har tilknytning til skyting, jakt og friluftsliv vil tilbys plass. Det vil som under LS2010 bli tilbudt plass i ferdig oppsatte telt med fiberduk på gulvet og tilgang til nødvendig strøm og høyhastighets bredbånd. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger for denne løsningen i Videre vil det tilbys plass for de som ønsker å benytte egne telt og salgsarrangement. Det viser seg at flere og flere bestiller plass i ferdig oppsatte telt, og i 2010 var det ca 65 % som ønsket det mens de resterende 35 % ønsket bare plass. 7

8 Salgstelt i handlegaten som tilbys leverandører av produkter som har en relasjon til skyttersporten og generelt friluftsliv. Ved siden av matteltet vil det etableres et aktivitetsområde for barn på ca 2 dekar, og hvor man kan følge med på storskjermen. Tilbudet gjør at småbarnsfamilier både kan følge med sine favoritter under konkurransene på banen samtidig som de minste kan more seg med sitt og likesinnede. Og ikke er det mange meterne til litt forfriskninger både for liten og stor hvis varmen og tørsten nødvendiggjør det. Aktivitetsområdet vil videreutvikles med erfaringer og den ubetingede suksessen i At de minste trives på en LS-arena er et godt rekrutteringsmiddel til skyttersporten En LS-arena som skal ta i mot, og ikke minst betjene på en god måte, tusenvis av skyttere og tilskuere trenger en mengde provisoriske anlegg og installasjoner. Vi i Elverum har meget god erfaring med å velge en stor og profesjonell leverandør til disse tjenestene. At den samme leverandøren også har driftsansvaret for den tekniske infrastrukturen på arenaen 24 timer i døgnet under hele arrangementet er med og sikrer en problemfri gjennomføring. Under LS2010 oppstod det ikke feil eller driftsavbrudd i det hele tatt, slik at reserveløsninger ikke ble nødvendig å ta i bruk. Elverum Skytterlag har hatt samtaler med leverandøren som ble valgt både i 2000 og 2010, og har inngått en intensjonsavtale også for LS2015. Det utgjør en stor trygghet å ha en nasjonal leverandør som også har erfaring fra tidligere Landsskytterstevner. Vi forventer at kravet til teknisk infrastruktur i fremtiden vil stige i takt med den samfunnsmessige utviklingen, og da er en slik leverandør av stor viktighet for et godt arrangement. 8

9 Baner. Elverum Skytterlag vil benytte de samme baneanleggene som under Landsskytterstevnet i Det betyr: 100 og 200 meter Banene ligger på hovedarenaen med 25 skiver på 100 meter og 50 skiver på 200 meter. Skivearrangementene ble bygd nye til LS2010 mens standplassene ble oppgradert. Stang- og Felthurtig Finfelt og Grovfelt Vil foregå på Midttangen som under tidligere LS. Denne arenaen ligger ca. 800 meter vest for hovedarenaen. Her er det bygget permanent tribuneanlegg med plass til ca tilskuere i et amfi. Vil foregå i Forsvarets skytefelt på Terningmoen. Skytefeltet inneholder over 30 forskjellige feltbaner som gjør det mulig å etablere meget gode feltløyper. Banene for 100 m og 200 m på Terningmoen ligger gunstig til m.h.t. vær og vindforhold. Dette gjør at sannsynligheten for like skyteforhold er stor. Den metrologiske statistikken tilsier også at værforholdene i Elverum i månedsskiftet juli/august er gode når det gjelder utendørsarrangement. Skytefeltet på Terningmoen har strømforsyning i tilknytning til de aktuelle banene. Dette betyr at det vil være enkelt å benytte eventuelle elektroniske figurer dersom det skulle være en aktuell realitet i 2015, og samtidig opprettholde det feltmessige preget en feltløype bør inneholde. I tillegg til de beskrevne banene så har Elverum skytterlag tilgang til Forsvarets 300 meter som ligger i tilknytning til hovedarenaen. Denne har 60 skiver og ble bygget helt ny for 5-6 år siden og kan eventuelt benyttes til daglige finaleskytinger dersom det skulle være et aktuelt alternativ i Innkvartering. Gode skyttercamper med tilgang til en moderne infrastruktur, og med nærhet til arenaen, er en viktig del av et Landsskytterstevne. Med den profesjonelle arenaproduksjonen som nå er blitt ønsker de fleste å bo så nær arenaen som mulig for å kunne tilbringe dagene der. Dette er en 9

10 positiv utvikling for arrangementet. Under LS2010 hadde vi en fantastisk fin camp som lå 25 minutter unna arenaen med bil, men fikk mange tilbakemeldinger om at det var for langt. Dette sier litt om utviklingen når det gjelder ønske om å bo nær arenaen. Miljømessig betyr det også mye at flest mulig får muligheten til å gå til arenaen i stedet for å benytte bil. Under LS2000 og LS2010 ble den militære rep.leiren inne på Terningmoen benyttet. Veldig mange har denne skyttercampen som førsteprioritet ved bestilling av plass. Elverum Skytterlag har en dialog med Forsvaret om en opprusting og utvidelse av rep.leirområdet til å kunne ta i mot ca vogner under LS2015. Dagens infrastruktur i rep.leiren har en god sanitærkapasitet allerede, men denne vil bli utvidet i tilstrekkelig grad. Det samme gjelder også strøm til vognplassene. Med det stadig økende kravet til ønsket strømeffekt til vognene vil det være et økonomisk forhold som avgjør hvorvidt strøm til alle kan oppfylles. Vår erfaring er at stort sett alle vogneierne ønsker å betale det som et strømopplegg måtte koste, men da må DFS åpne for at det er faktiske kostnadsberegninger som legges til grunn for hvilken pris arrangøren kan ta. Hvis en slik endring finner sted vil det være absolutt mulig å kunne tilby strøm til alle noe som vil være med å heve kvaliteten på hele arrangementet. I tillegg vil LS2015 bruke alle byens 6 skoleplasser og Fylkesidrettsplassen til mindre camper. Disse kan ta i mot ca. 500 vogner som vil ha tilgang til gode sanitæranlegg, strøm og trådløst bredbånd. Elverums befolkning har vist at de ønsker Landsskytterstevnet til byen, og stiller velvillig opp ved å leie ut sine boliger. Med erfaring fra årets LS regner vi med at det vil være mulig å kunne få tilgang til det antallet boenheter som måtte være nødvendig og ønskelig. Som nevnt innledningsvis vil også et nytt hotell med ca 120 rom stå ferdig inne 2015, og med en beliggenhet i gangavstand fra arenaen. Tilbud til gjestene. Selv om skyttere med familie og venner i større og større grad oppholder seg på arenaen så er det viktig at en LS-arrangør også kan tilby andre opplevelser i forbindelse med Landsskytterstevnet. Samtidig som LS2015 går av stabelen så arrangeres også de Nordiske Jakt- og Fiskedager på Skogmuseet, Festspillene i Elverum samt Elverumsdagene. Byen har dessuten et rikt utvalg av forretninger og serveringssteder av forskjellig størrelse og med forskjellige tilbud. For de som måtte ønske å bruke en dag eller to på badestranda, eller i byens svømmehall, så er det store muligheter til slike aktiviteter. Med den nye Terningen Arena som ligger 300 meter fra både arenaen og den utvidede skyttercampen i Rep.leiren, så åpner det seg muligheter til aktiviteter og opplevelser i forbindelse med Landsskytterstevnet som vi svært gjerne ønsker å tilby gjestene våre. Der kan det legges opp til rene lek og fritidsaktiviteter både utendørs og inne i de topp utstyrte idrettshallene, og det kan tilbys faglige opplegg i de flotte undervisningsauditoriene som det finnes mange av både stor og små. For de friluftsinteresserte er det store muligheter til turer langs merkede stier i byens umiddelbare nærhet, og vil man prøve fiskelykken når man er på Landsskytterstevnet så finnes det små og store elver og vann i distriktet som gjør det enkelt å få tilfredsstilt fisketrangen sin. 10

11 Organiseringen. Elverum Skytterlag vil stå alene som ansvarlig lokal arrangør, og vil organisere Hovedkomiteen på tilsvarende måte som i 2000 og 2010 med nødvendige justeringer tilpasset de endrede krav som måtte komme. Dette fordi vi har god erfaring med den modellen. Den gir tydelige ansvarslinjer og er effektiv med hensyn til antall ressurspersoner på HK-nivå. Med en 5-års turnus vil det også være større mulighet for en viss grad av gjenbruk av ressurspersoner selv om utviklingen tilsier at det stadig er behov for nytenking for å opprettholde landsskytterstevnet sin status i DFS, og ikke minst populariteten blant skytterne og deres familier. Hovedkomiteen vil i tillegg til HK-leder sannsynligvis bestå av følgende avdelinger: - Administrasjon - Økonomi - Skyteteknisk - Arena - Salg og service - Innkvartering - Teknisk infrastruktur - Aktiviteter og opplevelser I stabsfunksjonen uten direkte avdelingsansvar vil det være representanter fra - Forsvaret - Elverum kommune - Elverum Skytterlag - LS2010 Økonomi. Ved å legge erfaringstall fra LS2010 til grunn ønsker vi å legge frem et forenklet budsjett som vist på neste side. Dette viser et økonomisk resultat for LS2015 på drøyt 1,7 millioner kroner. I dette budsjettet ligger det inne en usikkerhetspost på kostnadssiden på kroner for bl.a. å kunne ta høyde for en salgssvikt ved dårlig vær. Det er også tatt høyde for en permanent utvidelse av Rep. leiren til å kunne ta i mot drøyt vogner. Denne kostnaden er beregnet til 1,8 millioner kroner. Dersom denne kostnaden i tillegg deles på 2015 og eventuelt 2020, så vil det økonomiske resultatet for et LS i Elverum forbedre seg til ca. 2,6 millioner kroner. (1,7 + 1,8:2 = 2,6). Selv uten en eneste sponsorkrone og ingen økonomisk støtte fra kommune eller fylkeskommune, så vil et LS i Elverum stå godt på egne økonomiske bein med et resultat på rundt 1,4 millioner kroner uten at prisene på skyteboka har økt mer enn den generelle prisstigningen. Tallene i budsjettet er i 2011 kroner, men gir et riktig bilde av LS-økonomien ved å kunne få et gjenbruk av anleggene hvert 5. år. 11

12 Budsjett LS2015. Inntekter: Arrangementsavgift påmeldte Gavepremier, bidrag Minnemedaljer Premieinnskudd Salg bodplasser Salg caravanplasseer Inntekter strøm caravanplasser Nettoinntekt programannonser og programsalg Sponsorer og økonomisk støtte Salg mattelt, kiosker og suvernir Inntekter Kostnader: Innkjøp premier Deltagermerker Utbyggingskostnader i Rep.leir Permanent strømtilførsel Rep.leir Provisorier Rep.leir (Sanitæranlegg) Utbyggingskostnader arena. Oppgradering Provstrøm arena Provisorier Arena Storskjerm, speaker og deltageravis DFS Kjøp av tjenester (Teknisk infrastruktur) Bredbåndsløsninger Scene, lydanlegg, skytterradio Driftsmateriell, rekvisita Renovasjon Busskostnader Innkjøp mat, drikke og souvernir Uforutsette kostnader, reserve Kjøp av dugnadshjelp fra eksterne lag og foreninger Kostnader Til dekning av dugnadstimer fra Elverum Skytterlag

13 Oppsummering. Ved å velge Elverum som LS-arrangør i 2015 vil dette være tilfelle: Skytterne med familie og venner vil komme til en tiltalende LS-arena som vi egentlig er litt stolte over å kunne vise frem nok en gang. Arrangementet vil bli drevet av en erfaren arrangør. Innkvarteringstilbudet vil tilfredsstille de som ønsker å bo i en velutrustet skyttercamp med plass til vogner i gangavstand fra arenaen, eller på mindre camper i sentrum av byen som til sammen har plass til rundt 400 vogner. De som ønsker å leie private hus og leiligheter vil få ønskene sine oppfylt fordi Elverumsingene ønsker LS-gjester velkomne til byen sin, og at de skal trives. Det vil være et nytt hotell med 120 rom i gangavstand fra arenaen. Terningen Arena åpner for nye aktivitets- og servicetilbud som vil være en berikelse for arrangementet. Uttrykket The compact games kan ikke komme nærmere sannheten enn i Elverum med den utvidete skyttercampen i Rep.leiren vegg i vegg med både baner og feltløyper. På denne måten vil også et LS2015 i Elverum bidra positivt til å være et miljøarrangement fordi så mange kan la bilen stå under hele arrangementet Med statistikken i ryggen, og Elverums ønske om å bli Norges LS-by, så tror vi at oddsene blir små for de som setter penger på at LS2015 i Elverum vil samle flest deltagere blant LS-arrangørene nok en gang. Skytternorge ønskes hjertelig velkommen til Elverum igjen i Vennlig hilsen Elverum Skytterlag Odd Køhl Leder i Elverum Skytterlag 13

14 Vedlegg 14

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Innledning I styremøte 18. september 2011 vedtok Norges Skytterstyre å gi LS- utvalget et nytt mandat. Mandatet fikk følgende tekst: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag

Målsettinger for Elverum skytterlag Målsettinger for Elverum skytterlag 2013 2017 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no festivalen 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall 6. november - 8. november 2009 www.gautefall.no Kjære venner og kollegaer! Dere er hjertelig velkomne til Gautefallfestivalen, årets julebord

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

Forr skytterlag, Inderøy skytterlag og Steinkjer skytterlag søker om Landsskytterstevnet

Forr skytterlag, Inderøy skytterlag og Steinkjer skytterlag søker om Landsskytterstevnet Forr skytterlag, Inderøy skytterlag og Steinkjer skytterlag søker om Landsskytterstevnet i Steinkjer i 2018 Vedlegg: Protokoller fra årsmøtevedtak i de tre skytterlagene Uttalelse fra Steinkjer kommune

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2015 i Elverum skytterlag

Referat fra årsmøtet 2015 i Elverum skytterlag Referat fra årsmøtet 2015 i Elverum skytterlag Tid: Torsdag 26. november 2015 Sted: Skytterhuset, Terningmoen Antall møtte: 25 Saksnr Sak 1 Konstituering a. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet.

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Praktisk informasjon Hotell Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Oppgi kode: SPRINTNM ved bestilling avtalt NM pris som er 690, - (enkeltrom)

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Innledning NRK sin ekspertkommentator under Landsskytterstevnet (LS), Ola Lunde, hadde et møte med Norges Skytterstyre i forbindelse med LS i Førde. Han skisserte

Detaljer

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 Mesterskapets hjemmeside www.bmxnordisk2010.no Arrangørens hjemmeside www.mossbmx.no VELKOMMEN Moss BMX

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Program 9 12. mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Velkommen til Norgescup, Junior NM Fellesstart og NM MIX Stafett 2017. Det er en glede å ønske utøvere, ledsagere og publikum velkommen til nok et nasjonalt

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg Hjertelig velkommen til NM på Kongsberg 1.-3. mai 2009 Det er en stor ære og glede for oss i BK Miners (teknisk arrangør) sammen med NBBF, å ønske velkommen til U16 NM. Utrolig hyggelig at så mange lag

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE MONTE REKRUTT KJØRING KJØRING

PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE MONTE REKRUTT KJØRING KJØRING PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE 2014 KJØRING MONTE REKRUTT KJØRING PONNILANDSLEIR 2014 Klosterskogen Travbane, Telemark Travforbund og ponniutvalget inviterer til Ponnilandsleir 1.-3. august 2014.

Detaljer

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Vår visjon Vi skal være skyttersportens sentrum i Rana Derfor skal vi være skyttersportens sentrum i Rana: Vi er et lag med mange medlemmer. Vi betyr mye

Detaljer

Øvrebø skytterlag. Øvrebø idrettslag

Øvrebø skytterlag. Øvrebø idrettslag 1 Øvrebø skytterlag Øvrebø skytterlag ble stiftet i 1885 og har i dag ca. 120 medlemmer. Laget har en ny, flott 15 meters innendørsbane som stod klar i januar 2014. Banen, som har 9 elektroniske skiver,

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse SLUTTRAPPORT Forebygging 2008/1/0208 Fasetten Mental Helse Forord Prosjektet Fasetten er et toårig samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Narvik og Mental Helse Ungdom Narvik. Fasetten er et brukerstyrt

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Årsberetning 2016 Driftsår 155

Årsberetning 2016 Driftsår 155 Årsberetning 2016 Driftsår 155 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl (Esten

Detaljer

Team Sommeris Tønsberg 2010

Team Sommeris Tønsberg 2010 Team Sommeris Tønsberg 2010 Team Sommeris Tønsberg (TST) har sitt utspring fra kunstløpsmiljøene i Tønsbergs turnforenings skøytegruppe (TT) og Asker Kunstløpsklubb (AKK) og har som formål å arrangere

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Kurud skytebane mandag 7. Oktober kl. 1900 Det ble på årsmøte for regnskapsåret 2012 besluttet at vi skulle arrangere NM PPC1500, og begynne arbeidet med

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

SKI VM I FALUN 18.O2.

SKI VM I FALUN 18.O2. SKI VM I FALUN 18.O2. 01.03. 2015 Bo sentralt midt på Lugnet skistadion Reiseopplegg og priser for hotell i Ludvika og Camp Norge SKI-VM I FALUN Reis med Maxpulse og bo midt i Falun eller på gode hoteller

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

SKYTTERLAGET VAAGAKALLEN

SKYTTERLAGET VAAGAKALLEN SKYTTERLAGET VAAGAKALLEN Postboks 178, 8310 Kabelvåg E-post: vaagakallen@skytterlag.no Leder: Bjørn Ragnar Larsen, telefon 47 37 90 74 Til allmenheten Kabelvåg 17.januar 2014 ANG BRUK AV KOLBEINDALEN KABELVÅGMARKA

Detaljer

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer:

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Invitasjon til Hjertelig velkommen til Landsturneringen 2013 sjakk-nm på Radisson Blu Lillehammer Hotel, med strålende spilleforhold i den store Lillehammersalen.

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Velkommen til KM! Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Vi overtok arrangementet på rimelig kort varsel, men takket være en dreven arrangørstab

Detaljer

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Arctic Equestrian Games AEG -AEG ble startet opp i 2006 og har vært arrangert hvert år i februar siden dette.

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

Tilbud på elektronisk skivemateriell

Tilbud på elektronisk skivemateriell Tilbud på elektronisk skivemateriell Jämtlands läns Skytteförbund Tilbudsnr. 3 066 Gyldig til 21.03.2013 Deres kontakt i Megalink AS Øyvind Johannessen Megalink AS Postboks 1051 NO-Postboks 1051, 1442

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 15. 16. JUNI 2013 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 15. og 16. JUNI 2013 Ålen

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 233 Arkivsaksnr: 2016/2392-2 Saksbehandler: Joachim Engan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret Svar på søknad om investeringsstøtte

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Villastrøket i haugesund sentrum

Villastrøket i haugesund sentrum Villastrøket i haugesund sentrum Velkommen inn Oslogata 6 er et boligprosjekt som er planlagt oppført i et flott villastrøk i Haugesund sentrum. Boligene vil få en særdeles sentral beliggenhet, med gangavstand

Detaljer

HAFJELL 19.-22. MARS

HAFJELL 19.-22. MARS HAFJELL 19.-22. MARS Nordens største terrengparkfestival Hva er MegaPark? MegaPark har etablert seg som Nordens største terrengparkevent de siste årene. Suksessen kan blant annet skyldes et fyldig og variert

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Kong Fredrik Outdoor Open 29 30 august 2015 Langbane i Friluftbadet i Gamle Fredrikstad

Kong Fredrik Outdoor Open 29 30 august 2015 Langbane i Friluftbadet i Gamle Fredrikstad Kongstensvømmerne har gleden av å invitere dere til Kong Fredrik Outdoor Open 29 30 august 2015 Langbane i Friluftbadet i Gamle Fredrikstad Se www.kongstensvommerne.no for invitasjon til uapprobert stevne

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2012 Innledning I styremøte 16. september 2012 vedtok Norges Skytterstyre å gi LS-utvalget et nytt mandat. Mandatet fikk følgende tekst: Norges Skytterstyre gir med

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no OVERNATTING 2015 CAMPING JULI Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske deg som gjest

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Kong Fredrik Outdoor Open 31mai 1 juni 2014 Langbane i Friluftbadet i Gamle Fredrikstad

Kong Fredrik Outdoor Open 31mai 1 juni 2014 Langbane i Friluftbadet i Gamle Fredrikstad Kongstensvømmerne har gleden av å invitere dere til Kong Fredrik Outdoor Open 31mai 1 juni 2014 Langbane i Friluftbadet i Gamle Fredrikstad Vi gjentar suksessen fra i fjor, kommer du også? Dette blir et

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2015 I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler, har

Detaljer

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Organisasjon... 2 Erfaringer fra tidligere arrangement:... 2 Organisasjon og frivillige.... 2 Motivasjon for søknaden:... 2 Kompetanseoverføring:...

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer