Elverum Skytterlag. Søknad om å få tildelt Landsskytterstevnet i Fra. Elverum i sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum Skytterlag. Søknad om å få tildelt Landsskytterstevnet i 2015. Fra. Elverum i sentrum"

Transkript

1 Elverum i sentrum Søknad om å få tildelt Landsskytterstevnet i 2015 Fra Elverum Skytterlag Terningen Arena med et nytt hotell et steinkast fra LS-arenaen er et nytt aktivum for et LS i Elverum 1

2 2

3 Innholdsfortegnelse. Forord til søknaden 4 Innledning 6 Adkomst og parkering 6 Arena 7 Baner 9 Innkvartering 9 Tilbud til gjestene 10 Organiseringen 11 Økonomi 11 Oppsummering 13 Brev fra Elverum kommune 14 3

4 Forord til søknaden. En styrke for Landsskytterstevnet som institusjon er den store dugnadsinnsatsen som legges til grunn både i forberedelse og gjennomføring, men samtidig er det også store kostnader for arrangøren forbundet med dette arrangementet. Både for den lokale arrangør, og ikke minst for den viktigste støttespilleren som er Forsvaret. Kravene til både teknisk infrastruktur på arenaene og standarden for innkvartering øker i takt med den generelle samfunnsutviklingen. I sterk konkurranse med veldig mange andre fritidsaktiviteter er det viktig at skyttersporten holder tritt med denne utviklingen dersom DFS ikke skal gå tapende ut av denne konkurransen om medlemmer. Et Landsskytterstevne blir betegnet som DFS sitt flaggskip, og noe som skal være mulig å delta på for alle medlemmene ut i fra økonomiske hensyn. Den økonomiske utviklingen for en LS-arrangør tilsier at enten må inntektene økes vesentlig, eller kostnadene må reduseres betraktelig. I dag er prisnivået ved å delta på et LS innenfor et akseptabelt nivå, noe som er svært viktig. Da vil det være vanskelig å tenke seg en vesentlig økning av prisene på både skyteboka, innkvartering, bespisning osv. uten at det vil slå negativt ut for deltagerantallet, og i neste omgang for skyttersporten. Det andre alternativet er å redusere kostnadene. En kostnadsreduksjon ved å redusere kravet til teknisk infrastruktur på arenaene og standarden på innkvartering osv. vil ikke være mulig å gjennomføre uten at også det fører til negative konsekvenser for Landsskytterstevnet. Viktige mål for et Landsskytterstevne bør bl.a. være: Tilby den standard som kreves når det gjelder baner og arenaer slik at det sikres gode sportslige arrangement og en attraktiv arenaproduksjon som tiltrekker seg et stort publikum. Innkvarteringsforhold som gjør at de besøkende trives slik at de ønsker å dra på Landsskytterstevnet år etter år. En akseptabel kostnad for skytterne med familier som gjør at alle som ønsker det kan delta på Landsskytterstevnet. Nødvendige og forutsigbare rammebetingelser som vil gi et godt økonomisk resultat for arrangøren. Med de økonomiske rammebetingelsene som gjelder for en LS-arrangør i dag, så er arrangøren utsatt for en vesentlig økonomisk risiko. Først og fremst fordi: Salg er en viktig inntektskilde, og som igjen er veldig avhengig av været. Nødvendige sponsorinntekter varierer i takt med både nasjonale og internasjonale konjunkturer. Offentlig støtte gjennom offentlige budsjetter er politisk betinget, og viljen til å støtte et LS kan være veldig varierende. Landsskytterstevnet må få et trygt fundament for å kunne stå på egne økonomiske ben. 4

5 En LS-arena krever i dag 50 skiver på 200 meter og 25 skiver på 100 meter. I tillegg skal arenaen kunne ta i mot og betjene minimum tilskuere og ha opparbeidet nødvendige områder og teknisk infrastruktur for bl.a. mattelt, salgstelt og andre nødvendige funksjoner. Dette er størrelser og kapasiteter som kun et Landsskytterstevne har behov for. Med dagens turnus betyr det at LS-anleggene står ubenyttet i 9 av 10 år. For skytterne med familie og venner er det å bo på en velutstyrt skyttercamp en viktig del av en god totalopplevelse på Landsskytterstevnet. Slike gode anlegg sikrer at skytterfamiliene vil bruke en uke av ferien sin for å reise på det årlige arrangementet. Det er en meget viktig faktor for skyttersporten at Landsskytterstevnet beholder familieprofilen. Hvis det ikke legges til rette slik at familiene til skytterne trives på et LS, så vil det være negativt med tanke på å opprettholde deltagerantallet og en positiv utvikling for skyttersporten. Å bygge slike gode skyttercamper med provisorier medfører så store kostnader at arrangørene blir nødt til å redusere på standarden, noe som igjen fører til negative opplevelser både for gjestene på campene og for arrangørens personell. Det må i fremtiden legges til rette for permanente anlegg slik at utbyggingskostnadene kan fordeles på oftere arrangement. Vi håper at beslutningstakerne vil være med på å legge et nødvendig grunnlag for gode Landsskytterstevner i fremtiden som kan tilfredsstille de krav som til enhver tid blir forventet innfridd av de lokale arrangørene. For å sikre gode sportslige arrangement med et trygt økonomisk fundament innenfor en akseptabel risiko, vil det derfor være av avgjørende betydning at LS-arrangørene får Oftere gjenbruk av anleggene enn hvert 10. år. Dette er grunnen til at Elverum Skytterlag søker om å få tildelt Landsskytterstevnet i 2015 da det i h.h.t. gjeldende turnus er Elverum sin landsdel som står for tur. 5

6 Søknad om tildeling av Landsskytterstevne i 2015 Fredag 31. juli lørdag 8. august. Innledning. Siden 1990 har Elverum Skytterlag vært lokal arrangør av Landsskytterstevnet tre ganger, og av topp 4 så har Elverum de tre høyeste deltagerantallene og innehar deltagerrekorden med nesten 8000 påmeldte skyttere i Dette betyr at: o Skytterne med familie og venner ønsker å delta på Landsskytterstevner som arrangeres i Elverum. o Elverum Skytterlag har gjennom tre vellykkede arrangement i nyere tid tilegnet seg en god og bred erfaring som LS-arrangør. Elverum by er handels- og kultursenteret i knutepunktet mellom Østerdalen og Glåmdalen og har således et variert og godt tilbud til de som besøker byen. Med en godt utbygd infrastruktur, og en offensiv satsing fra myndighetens side på oppgradering av både veger og jernbane i det indre Østlandet, er det enkelt å komme til Elverum. Med Terningen Arena beliggende et steinkast fra LS-arenaen på Terningmoen, og et nytt hotell i forbindelse med dette flotte flerbruksanlegget som vil være ferdig innen 2015, har Elverum fått enda et aktivum som et Landsskytterstevne kan nye godt av. Terningen Arena ligger 300 m fra LS-arenaen. Nytt hotell med 120 rom i tilknytning til anlegget vil stå ferdig før LS2015. Gjennomføringen av de tre siste Landsskytterstevnene i Elverum har ført til at hele byen, kommunen, næringsliv, handelsstanden og frivillige lag og foreninger støtter helhjertet opp om dette arrangementet. Og sist, men ikke minst Landsskytterstevnet har sin største støttespiller i Forsvaret som er meget sterkt representert i regionen ved Østerdal Garnison og HV05 som er lokalisert til Elverum og nabokommunen Åmot. Adkomst og parkering. Etter Landsskytterstevnet i 2010 er den nye rundkjøringen med adkomst til Terningmoen ferdigstillet slik at adkomsten til arenaen er enkel og oversiktlig. Det vil bli parkering på 6

7 samme områdene som under tidligere LS. Parkeringskapasiteten er drøyt biler, og avstanden fra parkeringsområdet til arenaen er ca. 300 meter. For de som får adgangskort for å kjøre bil inn på arenaen vil adkomsten skje via Vindheiaveien som tidligere, men Forsvaret vil i 2011 bygge en ny permanent adkomstveg som gjør denne adkomsten enklere og tillater busstransport helt inn til arenaen. Dette vil minimalisere blandingen av gående og biltrafikk. Det er god parkeringskapasitet innenfor arenaområdet for de som trenger adgangskort for slik kjøring og parkering. Det kan være Presse, DFS, arrangør og handicapede o.a. Arena. I forbindelse med Landsskytterstevnet i 2010 ble baner og arena bygget ut og rustet opp for millionbeløp og har derfor en meget høy standard. Disse anleggene vil også tilfredsstille de krav som måtte stilles i Krav fra både DFS, NRK, skyttere, publikum og leverandører. I tillegg til at selve banene ble oppgradert ble det også investert store beløp i forbindelse med den tekniske infrastrukturen på arenaene. Det er for eks. lagt fiberkabel til arenaene for både baneskytingen og Stang- og Felthurtigarenaen på Midttangen. Dette muliggjør en topp arenaproduksjon samtidig som at hele arenaområdet har en høyhastighets bredbåndstilknytning. Videre er arenaområdet knyttet til det offentlige vann- og avløpsnettet som gjør at sanitærforholdene på arenaen blir av en veldig god standard og med tilstrekkelig kapasitet. Arenaen er blitt en viktigere og viktigere del av et LS og er fylt med spente tilskuere fra morgen til kveld. Da er tilgjengelig service og gode sanitærforhold viktig. Inngangen til arenaen vil skje langs en handlegate hvor leverandører av våpen, skytterutstyr og andre produkter som har tilknytning til skyting, jakt og friluftsliv vil tilbys plass. Det vil som under LS2010 bli tilbudt plass i ferdig oppsatte telt med fiberduk på gulvet og tilgang til nødvendig strøm og høyhastighets bredbånd. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger for denne løsningen i Videre vil det tilbys plass for de som ønsker å benytte egne telt og salgsarrangement. Det viser seg at flere og flere bestiller plass i ferdig oppsatte telt, og i 2010 var det ca 65 % som ønsket det mens de resterende 35 % ønsket bare plass. 7

8 Salgstelt i handlegaten som tilbys leverandører av produkter som har en relasjon til skyttersporten og generelt friluftsliv. Ved siden av matteltet vil det etableres et aktivitetsområde for barn på ca 2 dekar, og hvor man kan følge med på storskjermen. Tilbudet gjør at småbarnsfamilier både kan følge med sine favoritter under konkurransene på banen samtidig som de minste kan more seg med sitt og likesinnede. Og ikke er det mange meterne til litt forfriskninger både for liten og stor hvis varmen og tørsten nødvendiggjør det. Aktivitetsområdet vil videreutvikles med erfaringer og den ubetingede suksessen i At de minste trives på en LS-arena er et godt rekrutteringsmiddel til skyttersporten En LS-arena som skal ta i mot, og ikke minst betjene på en god måte, tusenvis av skyttere og tilskuere trenger en mengde provisoriske anlegg og installasjoner. Vi i Elverum har meget god erfaring med å velge en stor og profesjonell leverandør til disse tjenestene. At den samme leverandøren også har driftsansvaret for den tekniske infrastrukturen på arenaen 24 timer i døgnet under hele arrangementet er med og sikrer en problemfri gjennomføring. Under LS2010 oppstod det ikke feil eller driftsavbrudd i det hele tatt, slik at reserveløsninger ikke ble nødvendig å ta i bruk. Elverum Skytterlag har hatt samtaler med leverandøren som ble valgt både i 2000 og 2010, og har inngått en intensjonsavtale også for LS2015. Det utgjør en stor trygghet å ha en nasjonal leverandør som også har erfaring fra tidligere Landsskytterstevner. Vi forventer at kravet til teknisk infrastruktur i fremtiden vil stige i takt med den samfunnsmessige utviklingen, og da er en slik leverandør av stor viktighet for et godt arrangement. 8

9 Baner. Elverum Skytterlag vil benytte de samme baneanleggene som under Landsskytterstevnet i Det betyr: 100 og 200 meter Banene ligger på hovedarenaen med 25 skiver på 100 meter og 50 skiver på 200 meter. Skivearrangementene ble bygd nye til LS2010 mens standplassene ble oppgradert. Stang- og Felthurtig Finfelt og Grovfelt Vil foregå på Midttangen som under tidligere LS. Denne arenaen ligger ca. 800 meter vest for hovedarenaen. Her er det bygget permanent tribuneanlegg med plass til ca tilskuere i et amfi. Vil foregå i Forsvarets skytefelt på Terningmoen. Skytefeltet inneholder over 30 forskjellige feltbaner som gjør det mulig å etablere meget gode feltløyper. Banene for 100 m og 200 m på Terningmoen ligger gunstig til m.h.t. vær og vindforhold. Dette gjør at sannsynligheten for like skyteforhold er stor. Den metrologiske statistikken tilsier også at værforholdene i Elverum i månedsskiftet juli/august er gode når det gjelder utendørsarrangement. Skytefeltet på Terningmoen har strømforsyning i tilknytning til de aktuelle banene. Dette betyr at det vil være enkelt å benytte eventuelle elektroniske figurer dersom det skulle være en aktuell realitet i 2015, og samtidig opprettholde det feltmessige preget en feltløype bør inneholde. I tillegg til de beskrevne banene så har Elverum skytterlag tilgang til Forsvarets 300 meter som ligger i tilknytning til hovedarenaen. Denne har 60 skiver og ble bygget helt ny for 5-6 år siden og kan eventuelt benyttes til daglige finaleskytinger dersom det skulle være et aktuelt alternativ i Innkvartering. Gode skyttercamper med tilgang til en moderne infrastruktur, og med nærhet til arenaen, er en viktig del av et Landsskytterstevne. Med den profesjonelle arenaproduksjonen som nå er blitt ønsker de fleste å bo så nær arenaen som mulig for å kunne tilbringe dagene der. Dette er en 9

10 positiv utvikling for arrangementet. Under LS2010 hadde vi en fantastisk fin camp som lå 25 minutter unna arenaen med bil, men fikk mange tilbakemeldinger om at det var for langt. Dette sier litt om utviklingen når det gjelder ønske om å bo nær arenaen. Miljømessig betyr det også mye at flest mulig får muligheten til å gå til arenaen i stedet for å benytte bil. Under LS2000 og LS2010 ble den militære rep.leiren inne på Terningmoen benyttet. Veldig mange har denne skyttercampen som førsteprioritet ved bestilling av plass. Elverum Skytterlag har en dialog med Forsvaret om en opprusting og utvidelse av rep.leirområdet til å kunne ta i mot ca vogner under LS2015. Dagens infrastruktur i rep.leiren har en god sanitærkapasitet allerede, men denne vil bli utvidet i tilstrekkelig grad. Det samme gjelder også strøm til vognplassene. Med det stadig økende kravet til ønsket strømeffekt til vognene vil det være et økonomisk forhold som avgjør hvorvidt strøm til alle kan oppfylles. Vår erfaring er at stort sett alle vogneierne ønsker å betale det som et strømopplegg måtte koste, men da må DFS åpne for at det er faktiske kostnadsberegninger som legges til grunn for hvilken pris arrangøren kan ta. Hvis en slik endring finner sted vil det være absolutt mulig å kunne tilby strøm til alle noe som vil være med å heve kvaliteten på hele arrangementet. I tillegg vil LS2015 bruke alle byens 6 skoleplasser og Fylkesidrettsplassen til mindre camper. Disse kan ta i mot ca. 500 vogner som vil ha tilgang til gode sanitæranlegg, strøm og trådløst bredbånd. Elverums befolkning har vist at de ønsker Landsskytterstevnet til byen, og stiller velvillig opp ved å leie ut sine boliger. Med erfaring fra årets LS regner vi med at det vil være mulig å kunne få tilgang til det antallet boenheter som måtte være nødvendig og ønskelig. Som nevnt innledningsvis vil også et nytt hotell med ca 120 rom stå ferdig inne 2015, og med en beliggenhet i gangavstand fra arenaen. Tilbud til gjestene. Selv om skyttere med familie og venner i større og større grad oppholder seg på arenaen så er det viktig at en LS-arrangør også kan tilby andre opplevelser i forbindelse med Landsskytterstevnet. Samtidig som LS2015 går av stabelen så arrangeres også de Nordiske Jakt- og Fiskedager på Skogmuseet, Festspillene i Elverum samt Elverumsdagene. Byen har dessuten et rikt utvalg av forretninger og serveringssteder av forskjellig størrelse og med forskjellige tilbud. For de som måtte ønske å bruke en dag eller to på badestranda, eller i byens svømmehall, så er det store muligheter til slike aktiviteter. Med den nye Terningen Arena som ligger 300 meter fra både arenaen og den utvidede skyttercampen i Rep.leiren, så åpner det seg muligheter til aktiviteter og opplevelser i forbindelse med Landsskytterstevnet som vi svært gjerne ønsker å tilby gjestene våre. Der kan det legges opp til rene lek og fritidsaktiviteter både utendørs og inne i de topp utstyrte idrettshallene, og det kan tilbys faglige opplegg i de flotte undervisningsauditoriene som det finnes mange av både stor og små. For de friluftsinteresserte er det store muligheter til turer langs merkede stier i byens umiddelbare nærhet, og vil man prøve fiskelykken når man er på Landsskytterstevnet så finnes det små og store elver og vann i distriktet som gjør det enkelt å få tilfredsstilt fisketrangen sin. 10

11 Organiseringen. Elverum Skytterlag vil stå alene som ansvarlig lokal arrangør, og vil organisere Hovedkomiteen på tilsvarende måte som i 2000 og 2010 med nødvendige justeringer tilpasset de endrede krav som måtte komme. Dette fordi vi har god erfaring med den modellen. Den gir tydelige ansvarslinjer og er effektiv med hensyn til antall ressurspersoner på HK-nivå. Med en 5-års turnus vil det også være større mulighet for en viss grad av gjenbruk av ressurspersoner selv om utviklingen tilsier at det stadig er behov for nytenking for å opprettholde landsskytterstevnet sin status i DFS, og ikke minst populariteten blant skytterne og deres familier. Hovedkomiteen vil i tillegg til HK-leder sannsynligvis bestå av følgende avdelinger: - Administrasjon - Økonomi - Skyteteknisk - Arena - Salg og service - Innkvartering - Teknisk infrastruktur - Aktiviteter og opplevelser I stabsfunksjonen uten direkte avdelingsansvar vil det være representanter fra - Forsvaret - Elverum kommune - Elverum Skytterlag - LS2010 Økonomi. Ved å legge erfaringstall fra LS2010 til grunn ønsker vi å legge frem et forenklet budsjett som vist på neste side. Dette viser et økonomisk resultat for LS2015 på drøyt 1,7 millioner kroner. I dette budsjettet ligger det inne en usikkerhetspost på kostnadssiden på kroner for bl.a. å kunne ta høyde for en salgssvikt ved dårlig vær. Det er også tatt høyde for en permanent utvidelse av Rep. leiren til å kunne ta i mot drøyt vogner. Denne kostnaden er beregnet til 1,8 millioner kroner. Dersom denne kostnaden i tillegg deles på 2015 og eventuelt 2020, så vil det økonomiske resultatet for et LS i Elverum forbedre seg til ca. 2,6 millioner kroner. (1,7 + 1,8:2 = 2,6). Selv uten en eneste sponsorkrone og ingen økonomisk støtte fra kommune eller fylkeskommune, så vil et LS i Elverum stå godt på egne økonomiske bein med et resultat på rundt 1,4 millioner kroner uten at prisene på skyteboka har økt mer enn den generelle prisstigningen. Tallene i budsjettet er i 2011 kroner, men gir et riktig bilde av LS-økonomien ved å kunne få et gjenbruk av anleggene hvert 5. år. 11

12 Budsjett LS2015. Inntekter: Arrangementsavgift påmeldte Gavepremier, bidrag Minnemedaljer Premieinnskudd Salg bodplasser Salg caravanplasseer Inntekter strøm caravanplasser Nettoinntekt programannonser og programsalg Sponsorer og økonomisk støtte Salg mattelt, kiosker og suvernir Inntekter Kostnader: Innkjøp premier Deltagermerker Utbyggingskostnader i Rep.leir Permanent strømtilførsel Rep.leir Provisorier Rep.leir (Sanitæranlegg) Utbyggingskostnader arena. Oppgradering Provstrøm arena Provisorier Arena Storskjerm, speaker og deltageravis DFS Kjøp av tjenester (Teknisk infrastruktur) Bredbåndsløsninger Scene, lydanlegg, skytterradio Driftsmateriell, rekvisita Renovasjon Busskostnader Innkjøp mat, drikke og souvernir Uforutsette kostnader, reserve Kjøp av dugnadshjelp fra eksterne lag og foreninger Kostnader Til dekning av dugnadstimer fra Elverum Skytterlag

13 Oppsummering. Ved å velge Elverum som LS-arrangør i 2015 vil dette være tilfelle: Skytterne med familie og venner vil komme til en tiltalende LS-arena som vi egentlig er litt stolte over å kunne vise frem nok en gang. Arrangementet vil bli drevet av en erfaren arrangør. Innkvarteringstilbudet vil tilfredsstille de som ønsker å bo i en velutrustet skyttercamp med plass til vogner i gangavstand fra arenaen, eller på mindre camper i sentrum av byen som til sammen har plass til rundt 400 vogner. De som ønsker å leie private hus og leiligheter vil få ønskene sine oppfylt fordi Elverumsingene ønsker LS-gjester velkomne til byen sin, og at de skal trives. Det vil være et nytt hotell med 120 rom i gangavstand fra arenaen. Terningen Arena åpner for nye aktivitets- og servicetilbud som vil være en berikelse for arrangementet. Uttrykket The compact games kan ikke komme nærmere sannheten enn i Elverum med den utvidete skyttercampen i Rep.leiren vegg i vegg med både baner og feltløyper. På denne måten vil også et LS2015 i Elverum bidra positivt til å være et miljøarrangement fordi så mange kan la bilen stå under hele arrangementet Med statistikken i ryggen, og Elverums ønske om å bli Norges LS-by, så tror vi at oddsene blir små for de som setter penger på at LS2015 i Elverum vil samle flest deltagere blant LS-arrangørene nok en gang. Skytternorge ønskes hjertelig velkommen til Elverum igjen i Vennlig hilsen Elverum Skytterlag Odd Køhl Leder i Elverum Skytterlag 13

14 Vedlegg 14

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag 30.05.2013 30. mai 2013

LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag 30.05.2013 30. mai 2013 30.05.2013 mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Organisasjon... 5 3 Sammendrag erfaringer... 6 3.1 Erfaring og oppsummering til BØS... 6 3.2 Erfaring og oppsummering til DFS... 6 4 Administrasjonskomite...

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen FAU Vang Skole v/lasse Pettersen Februar 2008 Rapport ang Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune Vang Skole og nærmiljøet rundt 08 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2.

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 3 INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 2 SAMFUNNETS ØKENDE AVHENGIGHET AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG TELEKOMMUNIKASJON 5 2.1 Totalforsvarskonseptet - hele samfunnet skal bidra

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016. Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012

UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016. Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012 UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016 Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012 FORORD Forslaget til handlingsplanen for feltskyting for perioden 2012-2016 er utarbeidet av et Feltutvalg bestående

Detaljer

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida + = Rådmannens innstilling 28.11.2012 1 1. Bakgrunn Kommunestyresak 116/11: Skolestrukturen i Notodden Vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 8.-9. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNING Jarle

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Notat Til Fra Kopi Sak : Rådmannen : Arne Hansen : POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Saksnr./Arkivkode Sted Dato 08/00318-002 / 036 A2 Jaren 23.01.2008

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Områder i og utenfor sentrum 7 1.0 Innledning 7 2.0 Status for parkering i byen noen utfordringer

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 ANALYSE AV HATTFJELLDAL KOMMUNE.... 5 2.1 STERKE SIDER - SOM KAN VIDEREUTVIKLES.... 5 2.1.1 Trygt samfunn, trygge oppvekstvilkår.... 5 2.1.2 Natur (tilgjengelighet)... 5 2.1.3

Detaljer

REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN

REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN 2014 REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN Arbeidet er gjennomført med arbeidsgruppe som har bestått av: Trygve Bjørge... Styreleder... Drammen Arne Herberg... Styreleder... Jarlsberg Gunnar Eilefstjønn...

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 12.-13. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer