hovedsak DE FORENTE NASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hovedsak DE FORENTE NASJONER"

Transkript

1 hovedsak DE FORENTE NASJONER HØY. Trygve Lie, FNs første generalsekretær, bestemte at seks etasjer av den 39 etasjer høye sekretariatblokken skulle kuttes. Generalforsamlingen (i forgrunnen) ble opprinnelig bygget for 54 medlemmer. I 1979 ble den bygget om for å huse maksimum 182 delegasjoner, men i dag har den 191. ARKIVFOTO: JAHN RØNNE

2 DE FORENTE NASJONER hovedsak FREDENS HØYBORG AV EVA HØYDALSVIK, ERIK SKJERVE, ELLING SVELA OG DANIEL SANNUM LAUTEN (FOTO) For ti år siden hadde FN soldater. Nå tar Natostyrker og andre allianser mer og mer over, og i dag er bare FN-soldater i sving. Organisasjonen er truet, sier Espen Barth Eide ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. INew York sitter to menn og en kvinne i 39. etasje og skuer ut over byen. De representerer Det norske forsvaret i verdens største organisasjon, De forente nasjoner (FN). De tre i 39. etasje mener FNs militære system er mangelfullt. FN mangler en hel del på operativt nivå. De har en for løs kommandostruktur og mangler tilgang på troverdig etterretning. Dette er problematisk. Bestemmer man seg først for å gjennomføre militære operasjoner, UNNGIKK IKKE UMIK. Den blå bereten er et viktig symbol, sier Jan Erik Nilsen. Han er for tiden liaisonoffiser for FN i Kosovo, men har tidligere vært FN-observatør i Midtøsten og deltatt i FNs misjon i Bosnia. må man sørge for å ha skikkelig verktøy, sier oberst Geir Asbjørnsen, militærrådgiver ved den norske FN-delegasjonen i New York. Han tror FN mer og mer vil bruke Nato, regionale organisasjoner som EU og det vest-afrikanske økonomiske fellesskapet Ecowas, samt koalisjoner av nasjoner, til å gjennomføre sine oppdrag. FN har forsøkt å reformere lenge. De klarer ikke å håndtere alle operasjonene medlemslandene ønsker, derfor tror jeg FN må innrette seg slik at de gir et mandat, og så kan andre organisasjoner utføre jobben, som Nato i Afghanistan og Kosovo. Jeg kan ikke skjønne at det finnes en bedre løsning, sier militærrådgiveren. Symbolsk makt Den blå bereten er viktig som symbol. Da jeg var blant observatørene i Midtøsten, var vi ubevæpnet, og da var bereten vår eneste beskyttelse, forteller major Jan Erik Nilsen. Som en av 19 norske offiserer bærer han den blå bereten med FN-symbolet over venstre øye. Feltvognen har han byttet ut med en hvitmalt, firehjulsdreven Toyota og våpenet måtte han legge igjen hjemme. I Kosovo er det den Nato-ledete Kosovo Force (Kfor) som står for sikkerheten, mens FN tar seg av administrasjonen av provinsen. FN styrer landets politiske system, politi og rettsvesen. Norge bidrar med omtrent 500 soldater til Kfor-styrken og to offiserer til United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (Unmik). En av de to er major Nilsen. Hans oppgave som liaisonoffiser er å sørge for informasjonsflyt mellom Kfors og Unmiks hovedkvarterer. Kfor jobber på en helt annen måte enn Unmik. Nato er en militær organisasjon, mens FN er politisk. Jeg er en av få militære i FN-systemet, og folk tror jeg tilhører Kfor på grunn av uniformen. Men der hvor det bare er FN-styrker er det en helt egen følelse å bære FN-symbolene, sier han. Truet rase FN er verdens største organisasjon med nesten alle verdens land på medlemslisten. Gjennom Sikkerhetsrådet har organisasjonen hovedansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. I FN-pakten fra 1949, som kan sammenlignes med en grunnlov, står det at De forente nasjoner ble dannet for «å redde kommende slektsledd fra krigens svøpe». I første artikkels første ledd slås det fast at dette skal gjøres med fredelige midler. I 2004 er det «gripbarhet» og «hurtig reaksjon» som gjelder, og generalsekretær FORSVARSFORUM NR. 1/2 JANUAR/FEBRUAR

3 FOTO: ARNE FLAATEN hovedsak DE FORENTE NASJONER FRA FN TIL NATO. I Kfor gir man en ordre og den blir utført. Slik er det ikke i FN, sier major Jan Erik Nilsen, på vei fra FNs til Natos hovedkvarter i Kosovo. Kofi Annan innrømmer at FN har problemer med å holde følge. Resultatet er at regionale organisasjoner eller uavhengige koalisjoner gjør den jobben FN gjorde før, og mange mener de gjør den bedre. Fredsbygging i dag skjer i stor grad med militære midler. Er dette en utvikling FN kan leve med? Eller overleve med? FN er absolutt truet. Organisasjonens status ble alvorlig utfordret av Irak-krigen, og hvis den fortsatt skal spille en ledende rolle for internasjonal fred og sikkerhet, må den tilpasses en ny tid, sier Espen Barth Eide, leder av avdelingen for internasjonal politikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi). Som hånd i hanske For ti år siden hadde Norge nærmere 2000 FN-soldater verden over. I dag er dette tallet 19 cirka én prosent av hva det var. De tallene er ikke spesielt relevante. De gir ikke et godt bilde av vårt bidrag, mener utenriksminister Jan Petersen (Høyre). Her er hele bildet: I fjor bidro Forsvaret med 24 soldater til FN-operasjoner, 603 soldater til Nato-operasjoner (pluss spesialstyrkene til Afghanistan) og 173 soldater til andre operasjoner, som Irak, Makedonia, Sudan og Sinai. Det er politikerne som bestemmer hvor Norge skal bruke ressurser, og utenriksministeren er helt klar på hva som teller. Poenget er ikke organisasjonene, poenget er konfliktene og de menneskene vi skal hjelpe! Og poenget er å gjøre det på en effektiv måte. Altså uten FN? Jeg vil ikke kritisere FN-systemet. FN har sine styrker, det gjelder bare å bruke organisasjonen der den har betydelig kompetanse, som politisk rådføring, og Nato til det den er særlig god på militære operasjoner, sier Petersen, som likevel mener konseptet må vurderes fra konflikt til konflikt. Det er ikke sikkert en slik løsning er fornuftig i andre sammenhenger, hvor man «Det er jo ingen motsetning mellom militære styrker og fred.» Utenriksminister Jan Petersen (H) for eksempel har behov for en ren overvåkningsrolle. Men det å telle hvilken organisasjon som blir satt opp hvor, er lite interessant. Utenriksministeren tror ikke at tendensen er en militarisering av fredsarbeidet. Det er jo ingen motsetning mellom militære styrker og fred. Det er en fundamental misforståelse fred er hele poenget med militært forsvar. I svært mange konflikter er bruk av militære midler en nødvendighet for å skape og 28 FORSVARSFORUM NR. 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2004

4 DE FORENTE NASJONER hovedsak Dagens FN-operasjoner Vest-Afrikakontoret BONUCA UNAMA UNTOP UNMIK MINURSO UNOGBIS militære militære 2 norske mil. 18 norske politi UNFICYP UNIFIL UNDOF UNMISET militære militære militære militære 1 norsk politi MINUGUA UNSCO Fredsbevarende operasjoner Politiske og fredsopprettende operasjoner Politiske operasjoner som styres av avdelingen for fredsbevarende operasjoner UNMIL UNMEE UNTSO UNDOF UNMOGIP UNPOB militære 5 norske politi militære 5 norske mil militære 12 norske mil militære militære UNAMSIL MINUCI militære 4 norske politi Great Lakeskontoret UNPOS UNOB 1993GRAFIKK: FORSVARSFORUM/AMUND LIE NITTER opprettholde fred. Vi må vurdere hver enkelt konflikt og se hva som trengs: militære styrker eller overvåkning. Atlanterhavsveien Det er ikke bruken av Nato i FN-regi som er bekymringsfull, mener Espen Barth Eide. Han lar seg uroe av utviklingen fra allianse til løst sammensatte koalisjoner av vilje. Bruken av Nato i FNs regi begynte vel i 1995 med Dayton-avtalen i Bosnia, hvor FN-operasjonen ble en Nato-operasjon over natten. Det var ikke en norsk beslutning, og jeg synes ikke det var en dramatisk utvikling. Da er det mer problematisk at Norge de siste årene i stadig større grad har valgt å delta i operasjoner som verken er Nato- eller FN-styrte. Dette gir i større grad uttrykk for politiske valg i Norge som viser amerikansk støtte. Dette ble spesielt tydelig i sommer, da Norge fikk en henvendelse fra FN om å stille personell til Kongo. Norge sa nei, grunnet mangel på ressurser. Like etter- på sendte vi betydelige styrker til Irak, sier han. Barth Eides bekymringer har gjenklang i politikkens korridorer. Det er blitt tatt et valg om en nedtrapping av deltagelsen i FN, til fordel for Nato og operasjoner der hovedformålet er en politisk støtteerklæring. Som vår deltagelse i Irak er. Dette oppfatter jeg som et politisk valg fra stortingsflertallet og en høyredominert regjering, sier Kristin Halvorsen, partileder i Sosialistisk Venstreparti (SV). Er Nato løsningen? FN spiller nok ingen stor rolle for Forsvaret, tror major Nilsen i Kosovo. Selv om han synes det er spennende å jobbe for FN, mener han Nato-operasjoner er det lureste valget for Forsvaret. Jeg innbiller meg at Norge har mer å tjene på å delta i Nato-operasjoner. Der får vi være mer med på høyere nivå, og vi tilegner oss verdifull erfaring i prosedyrer og samarbeid med allierte. SV-leder Halvorsen tror ikke Nato er løsningen på FNs problem. Jeg skjønner at Nato oppfattes som en mer effektiv utøver i felten enn FN, i hvert fall i forsvarskretser. Men jeg synes løsningen bør være at man bygger opp mer kompetanse direkte i FN, heller enn at man setter oppdrag til Nato, sier Kristin Halvorsen. I bakvendtland Så enkelt er det imidlertid ikke, ifølge Norges militærrådgiver i New York, oberst Geir Asbjørnsen. FN-systemet har gått igjennom flere forbedringer de siste årene, men fortsatt er det langt igjen før FN fullt ut kan håndtere kompliserte militære konflikter, sier han, og forklarer: I FN er det slik at medlemslandene, regionale organisasjoner eller generalsekretæren ber Sikkerhetsrådet om å ta opp en sak eller vurdere en situasjon. Når Sikkerhetsrådet bestemmer seg og har flertall for et mandat, går avdelingen for FORSVARSFORUM NR. 1/2 JANUAR / FEBRUAR

5 hovedsak DE FORENTE NASJONER Shirbrig bygd for fart I desember 1996 ble Shirbrig dannet i Danmark. Brigaden skulle gi FN en hurtig reaksjonsstyrke til fredsbevarende operasjoner. Gjennom de operasjonene brigaden har vært med på, har den absolutt bevist at den er liv laga, sier oberstløytnant Tom Schrøder, som har jobbet opp mot brigaden på strategisk nivå i flere år. Østerrike, Canada, Danmark, Nederland, Polen, Sverige og Norge var de sju landene som startet opp brigaden. I dag er også Argentina, Finland, Italia, Irland, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovenia og Spania med på samarbeidet, som fortsatt har sin base i Danmark. Shirbrig står for Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations. Som navnet tilsier skal det være en hurtig reaksjonsstyrke som er klar til enhver tid. Styrkene og hovedkvarteret skal stilles i løpet av dager. Den skal kunne være sjøldreven i 60 dager, og skal ikke være ute i mer enn seks måneder per oppdrag. Med alle på plass, teller brigaden mann. Elementer fra brigaden og hovedkvarteret har så langt deltatt i Eritrea og Etiopia, Sierra Leone og Liberia, men man har ikke vært fulltallige på noen av de tre operasjonene. Blant annet har ikke Norge deltatt på noen av dem, sier Schrøder. Norge har helikoptre som sitt operative bidrag. Disse har det hittil ikke vært behov for. Forsvaret har dessuten to stabsoffiserer i permanente Shirbrigstillinger, mens ytterligere en håndfull er tilknyttet det deployerbare hovedkvarteret. ASLÂN W. A. FARSHCHIAN ASBJØRNSEN & CO. Vi har et fantastisk miljø her, og en flott by, sier Forsvarets FOTO: EVA HØYDALSVIK representanter ved FNs norske delegasjon i New York, Arve H. Lauritzen (f.v.), Geir Asbjørnsen og Liv Kørra. (NESTEN) ALLE LAND FN har 191 medlemsland, etter at Øst-Timor og Sveits ble med i På verdenskartet i FNs hovedkvarter er det nå bare ett blankt punkt: Vatikanstaten, som ikke har permanent folketall. Denne har erklært seg «vennskapsstat». Ifølge CIA World Factbook er antallet land i verden 266, men da regnes for eksempel Bermuda som eget land, selv om det ikke har offisielt selvstyre. Kilder: un.org og CIA World Factbook fredsbevarende operasjoner til hvert av medlemslandene som bidrar med styrker, og ber om personell og materiell. På basis av hva medlemslandene kan tilby, ser man hva man kan utrette. Litt bakvendt som å invitere til fotballkamp, og så bare kunne stille med åtte spillere, sukker obersten. Til sammenlikning har Nato allerede et fungerende system. I Nato får den militære sjefen i en operasjon det han trenger for å løse oppdraget. I FN er det også en militær sjef, men han har ikke kontroll og fullmakter over administrasjon og logistikk, dette ivaretas av sivile med en egen kommandolinje til avdelingen for fredsbevarende operasjoner i New York. Frustrert I Kosovo gjør Nato jobben for FN når det kommer til sikkerhet. FN er ikke en militær organisasjon, og mangler en militær ledelse som fungerer. I tillegg er det de får stilt til rådighet fra medlemslandene ikke alltid det som trengs for å gjøre jobben, sier major Nilsen. Både han og hans sivile FN-kollega Tom Allerød opplever praktiske problemer i hverdagen. Jeg blir frustrert når det vanskeligste jeg gjør, er å få tak i en pakke med cd-plater og andre banale ting. Eller når det ikke holdt for FN-byråkratene at jeg presenterte kvittering for flybilletten da jeg skulle ha reisen hit refundert. De krevde dokumentasjon på at jeg faktisk hadde gått på flyet! Major Nilsen ser fordeler i et militært system. I Kfor gir man en ordre og den blir utført. Slik er det ikke i FN. Det virker ofte som om ledelsen er mer opptatt av å være politisk korrekt enn at organisasjonen skal være effektiv, supplerer Allerød. 20 forbedringer FNs generalsekretær Kofi Annan er slett ikke uvitende om problemene. I mars 2000 erklærte han at det var på tide med «dyptgripende endringer i strukturen og ledelsen av FNs fredsoperasjoner». Han opprettet et panel av internasjonale eksperter, som skulle definere strakstiltak for å bedre FNs fredsbevarende kapasitet. Panelet ble ledet av Lakhdar Brahimi, en tidligere utenriksminister fra Algerie, og inntil nylig FNs utsending til misjonen i Afghanistan. Panelet kom med 20 anbefalinger i august Så å si alle anbefalinger fra Brahimirapporten er nå tatt til følge. FN fikk full støtte fra medlemslandene, også økonomisk, og det er helt klart forbedringer. Blant annet er avdelingen for fredsbevarende operasjoner øket fra 400 til 600 ansatte, og FN har kommet et langt skritt på veien med å finne ut på forhånd hva medlemslandene har av kapasiteter, slik at reaksjonsevnen er forbedret, forteller oberst Asbjørnsen. Helst lav intensitet Asbjørnsen har jobbet med internasjonale operasjoner i Forsvaret siden 1992, og 30 FORSVARSFORUM NR. 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2004

6 FOTO: ARNE FLAATEN DE FORENTE NASJONER hovedsak POST IT. Raymond G. Cheong fra Filippinene jobber i FNs eget posthus. Her, og bare her, kan du sende postkort med FN-frimerke og FN-poststempel. FOTO: EVA HØYDALSVIK FN verdens minste og verdens største Midt i New York, på beste Manhattan, ligger et lite land som heter FN. De forente nasjoner (FN) eier 73 mål land i New York, som huser FNs administrasjon. Delegasjonene fra FNs medlemsland holder til i andre bygninger i byen. Til sammenligning er Vatikanstaten på 440 mål. Dette «verdens minste land» har ingen lover, men må underlegge seg bestemmelser gjort i plenum av landets «regjering»: de 191 forente nasjoner. Alle medlemsland har én stemme hver, og sammen utgjør de verdens største organisasjon. FN har egen sikkerhetsstyrke, brannvesen, bibliotek, bokhandel, gavebutikk og postvesen. Det bor ingen innbyggere i FN, men nær mennesker fra hele verden er ansatt i landets viktigste industri: fredsbygging. Nordmannen Trygve Lie var første generalsekretær i FN. Lie la ned grunnstenen til FNs hovedkvarter i New York, 24. oktober 1949, på et område gitt av mangemilionæren John D. Rockefeller. Av alle ting sto det den gang et slakterhus der før. Rockefeller finansierte hovedkvarteret med 8,5 millioner dollar. Resten av pengene, omtrent 65 millioner dollar, lånte FN av USA et rentefritt lån som var ferdig tilbakebetalt i EVA HØYDALSVIK har sett hvordan verdenssituasjonen har endret seg og tvunget frem endringer i FNs fredsoperasjoner. På 1990-tallet var vi mange ute med blå beret, men FN hadde store problemer med å gjennomføre operasjonene. Samtidig så FN nødvendigheten av de første kapittel syv-operasjonene, altså fredsopprettende hvor alle midler er tillatt. De første kapittel syv-operasjonene, i Somalia og på Balkan, var på ingen måte en suksess. FN har senere sagt at de verken har kompetanse eller kapasitet til å håndtere høyintensive operasjoner, sier Asbjørnsen. Han mener endringene i systemet, både gjennom Brahimi-rapporten og gjennom samarbeid med regionale organisasjoner, var absolutt nødvendige og har gjort FN til en sterkere organisasjon. På denne måten kan FN bruke krefter på lavintensive operasjoner og bygging av sivile strukturer. Husk at avdelingen for fredsbevarende operasjoner fortsatt bare har 600 ansatte, hvorav rundt 90 er militære. Hvis du sammenligner dette med antallet stabsoffiserer i Natos mange hovedkvarterer, så ser du fort hvorfor FN ikke har kapasitet til å ta seg av alle konflikter som oppstår i verden. Å si at et slikt samarbeid går ut over fredsarbeidet synes jeg ikke man kan, for FN selv ønsker denne arbeidsdelingen, understreker militærrådgiveren. Nato for Forsvaret, takk I Kosovo er det middagstid. I motsetning til containerlivet de norske Nato-soldatene lever, leier Jan Erik Nilsen og Tom Allerød en leilighet i hovedstaden Pristinas mest fasjonable strøk. De har ordnet seg med norske kanaler på tv-en og pizza-restauranten ligger like rundt hjørnet. Leiligheten er såpass fin at jeg godt kunne bodd sånn hjemme, sier Nilsen. NRK-sporten surrer i bakgrunnen mens han inntar sin sedvanlige posisjon i sofakroken. Majoren føler seg sikker «Militære virkemidler kan aldri være en politisk løsning.» Kristin Halvorsen, Sosialistisk Venstreparti på at Nato-operasjoner er det lureste valget for Forsvarets del. Hvor mye det gir oss rent militært å samarbeide med en FN-bataljon fra Fiji, vet jeg ikke, men menneskelig er det verdifullt. Asbjørnsen i New York skjønner hva major Nilsen mener. Som sagt har Nato en langt mer effektiv militærstruktur enn FN. Det er nok årsaken til at Forsvaret mener de har mer igjen for å delta i Nato-ledete operasjoner. Men hvis man ser på FORSVARSFORUM NR. 1/2 JANUAR/FEBRUAR

7 ARKIVFOTO: ARNE FLAATEN hovedsak DE FORENTE NASJONER SIVILE TENDENSER. Tom Allerød (t.v.) og Jan Erik Nilsen nyter en sivil tilværelse når de ikke er på jobb. I hjørnet står et aggregat som driver tv-en og en lampe når strømmen går. Det skjer omtrent tre ganger i døgnet i Kosovo. «Norge ble med i FN for å bygge en bedre verden, og Nato for å forsvare oss.» Nupi-forsker Espen Barth Eide utfordringene, så tror jeg ikke en norsk offiser i en FN-ledet operasjon i Afrika har færre enn hva norske offiserer har i Kfor. Tvert imot, FN krever mye av deg, du må ofte improvisere og bruke det du har av militær og menneskelig kunnskap, sier obersten. Renessanse for FN Flere norske soldater vil møte FNs utfordringer i fremtiden, om SVs Halvorsen får rett. Jeg fryktet lenge at USAs aktiviteter i de senere årene ville parkere FN på sidelinjen, for eksempel ved at de gikk til krig mot Irak selv om FN sa nei. Nå tror jeg USA er i ferd med å svi seg i Irak, slik at de ser legitimiteten en bred internasjonal organisasjon kan ha. Jeg tror vi får en renessanse for FN, fordi det er så åpenbart at Blix hadde rett: USA manipulerer informasjon, og krig er ekstrem gambling. Militære virkemidler kan aldri være en politisk løsning, de kan bare inngå i en eventuell politisk løsning. Jeg tror at krigens begrensninger er blitt veldig klare, og at FNs muligheter til å komme på banen, og ha både legitimitet og autoritet, er økende, sier Kristin Halvorsen. Illusjoner om fred I 1966 skrev Asbjørn Eide, ansatt i FN gjennom mange år, følgende: «Sannsynligvis er tanken om kollektiv sikkerhet i det internasjonale samfunn en ren illusjon». Nupi-forsker Espen Barth Eide har FN som ett av sine spesialfelt. Han utdyper setningen, som er skrevet av hans far, Asbjørn Kollektiv sikkerhet er et bærende prinsipp i FN. At det skal være nok i seg selv er muligens en illusjon, men FN-pakten opprettholder retten til selvforsvar, noe man kan utøve alene eller i en allianse, sier Barth Eide. Betyr det at vi trenger militære midler for å skape fred i dag? Ja. Militære midler skaper ikke fred, men ofte kommer du ingen vei før en militær opperasjon er gjennomført med legale midler. Norge ble med i FN og Nato omtrent samtidig. I FN for å være med på å bygge en bedre verden, i Nato for å forsvare oss. Om FN vil makte å skape en bedre verden, er opp til medlemmene. FN har den makt medlemslandene gir organisasjonen. Verken mer eller mindre, sier Asbjørnsen, og skuer ut over solnedgangen bak Brooklyn Bridge. Der står også silhuetten av FNs hovedkvarter. Fredens høyborg. 32 FORSVARSFORUM NR. 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2004

8 ARKIVFOTO: FMS DE FORENTE NASJONER hovedsak Hva gjør FN? Avdelinger under de seks hovedorganene er utvalgte eksempler. Kilder: «Basic Facts about the United Nations». Brundtland deltar i FN-omstilling Gro Harlem Brundtland og 15 andre panelmedlemmer skal omstille FN-systemet for å gjøre det effektivt og relevant. Generalsekretær Kofi Annan har lenge ivret for et FN som er mindre byråkratisk og mer effektivt. Sist høst nedsatte han et panel av 16 fremtredende personer som skal vurdere fremtiden for FN. En av de 16 er Norges tidligere statsminister og den forrige lederen av Verdens helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland. Panelet ledes av Thailands tidligere statsminister Anand Panyarachun. Vi skal vurdere nåværende og framtidige trusler mot fred og sikkerhet, og hva landene bør gjøre kollektivt for å møte slike trusler, sier Brundtland til NRK om panelets arbeid. Hun nevner spesielt at Sikkerhetsrådet, som avgjør bruken av militær makt og sanksjoner, kan bli modernisert. Dette har verken Norges utenriksminister eller forsker Espen Barth Eide ved Norges utenrikspolitiske institutt noen tro på vil skje i denne omgang. Sikkerhetsrådet blir ikke endret nå, det tror jeg absolutt ikke. Alternativet til dagens løsning er å ta inn fem land til som faste representanter si Tyskland, Tyrkia, India, Nigeria og Brasil, bare for å nevne noen. Det løser ingen problemer, det gjør bare problemene større. Pakistan, for eksempel, vil ikke mene at India kan representere dem, sier Barth Eide. Han mener reformpanelet bør konsentrere seg om det nye trusselbildet, forholdet til de regionale organisasjonene og FNs rolle i den internasjonale økonomiske utviklingen. Heller ikke Jan Petersen tror Sikkerhetsrådet endres nå. Vi skal vel ikke gi opp håpet om at det vil skje en gang, men her er så sterke motstridende interesser at det er svært vanskelig å finne en løsning. I en pressemelding fra FN kommer det fram at panelet skal ha tre hovedoppgaver: forutsi fremtidens utfordringer innen internasjonal sikkerhet, komme med forslag til kollektive tiltak mot disse utfordringene fra medlemslandene og anbefale forandringer for å effektivisere FN-organisasjonen. EVA HØYDALSVIK ERIK SKJERVE PANELDELTAKER. Etter kort tids pause fra å lede Verdens helseorganisasjon, ble Gro Harlem Brundtland innsatt som en av 16 som skal foreslå tiltak for å omstille FN. FORSVARSFORUM NR. 1/2 JANUAR/FEBRUAR

Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015

Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015 Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015 AFGHANISTAN (ISAF) GRUNNLAG kr 200 000 LIBANON (UNTSO og UNIFIL) GRUNNLAG kr 205 000 KAPT-TILSV kr 422,81 kr 12 684 MAJ-TILSV kr 469,79 kr 14 094 OBLT/OB-TILSV

Detaljer

(UNTSO) GRUNNLAG kr 215 000 GRAD PR DAG PR MND KAPT-TILSV kr 443,44 kr 13 303 MAJ-TILSV kr 492,71 kr 14 781 OBLT/OB-TILSV kr 591,25 kr 17 738

(UNTSO) GRUNNLAG kr 215 000 GRAD PR DAG PR MND KAPT-TILSV kr 443,44 kr 13 303 MAJ-TILSV kr 492,71 kr 14 781 OBLT/OB-TILSV kr 591,25 kr 17 738 Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2016 AFGHANISTAN (ISAF) GRUNNLAG kr 250 000 MENIG - SJT - TILSV kr 439,24 kr 13 177 FENR kr 439,24 kr 13 177 LØYTN - TILSV kr 515,63 kr 15 469 KAPT - TILSV kr 515,63

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

DERFOR FORNYER VI FORSVARET

DERFOR FORNYER VI FORSVARET Forsvarsstudie 07 DERFOR FORNYER VI FORSVARET Det norske forsvaret omstilles nå til et moderne innsatsforsvar. Utfordringen videre er å gi Forsvaret en struktur som kan holdes stabil over tid. MODERNISERING

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Robert Mood. Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse

Robert Mood. Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse Robert Mood Ansvar Ledelse er ingen popularitetskonkurranse Forord Historiene jeg forteller, eller gjenforteller, er fra tett på 40 år i tjeneste for det norske folk i Forsvaret, NATO og FN. De fleste

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Nivå 1 1. Hva heter du?... 1 2. Familie og skole... 6 3. Hva er klokka?... 15 4. Fra morgen til kveld... 21 5. Butikker og penger... 28 6. På handletur... 34 7. Her

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Fafo Østforum 30.11.2017 Lars Østby Avdeling for personstatistikk Bakgrunn Ti år siden sist på tide med en ny undersøkelse av de brede levekår blant innvandrere!

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48 Den tredje verden befinner seg på marsj mot Europa. Gjennom asylpolitikken har man stort sett eliminert all motstand. Våre etablerte politikere, vår kulturelle elite og våre massemedia har hittil forsøkt

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer