Utdanningsprogram for studiespesialisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsprogram for studiespesialisering"

Transkript

1 Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene språk, samfunnsfag og økonomi og realfag. Her følger en kort beskrivelse av innholdet i de ulike fagene.

2 SAMFUNNSFAG: Psykologi Psykologi er et samfunnsvitenskapelig programfag som kan velges over to år og som er delt i Psykologi 1 og Psykologi 2. Vi lærer om menneskets utvikling og personlighet. Sentrale spørsmål her er: Hvilken betydning har arv og miljø for utviklingen vår? Hvordan lærer vi? Hvordan utvikler vi oss følelsesmessig? Hvordan dannes personligheten vår? Andre hovedområder er kommunikasjon, samspill mellom mennesker og psykisk helse. Vi kombinerer teori og praksis ved bl.a. besøk i barnehage. Sosiologi og sosialantropologi Hvordan lærer vi å oppføre oss som mennesker? Hvilken rolle spiller familie, venner, skole, arbeid og medier i våre liv? Hvorfor er det noen som faller utenfor i samfunnet? Hvilke utfordringer har vi i dagens samfunn? Sosiologi og sosialantropologi er et samfunnsvitenskapelig programfag der vi tar opp spørsmål som dette. Vi lærer ulike begreper og faget har varierte arbeidsmåter, for eksempel ekskursjon til fengsel. Politikk og menneskerettigheter I faget Politikk og menneskerettigheter jobber vi med internasjonal og norsk politikk, med et spesielt fokus på menneskerettigheter. Vi diskuterer spørsmål knyttet til demokrati, menneskerettigheter, internasjonale konflikter, fattigdom, utvikling, miljø og økonomi. Eksempler på praktisk bruk av faget er å arrangere skolevalg eller å delta i FNrollespill. Skolen arrangerer også ofte studietur til Oslo med besøk i ulike institusjoner. Sosialkunnskap Sosialkunnskap er et samfunnsvitenskapelig programfag der vi jobber med tematikk knyttet til velferd. Hvordan jobber den norske stat for at alle innbyggere skal ha best mulige liv? Hvorfor er det slik at noen grupper likevel får dårligere velferd enn andre? Hvordan oppstår sosiale problemer og hvordan kan man jobbe for å hindre disse? Læreplanen i faget fokuserer på Livsfasene, velferdsforskjeller, sosiale problemer, menneskerettigheter og velferdsstat og samfunns-vitenskapelige arbeidsmetoder.

3 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap er et praktisk fag hvor en gjennom et skoleår skal etablere, drive og avvikle en bedrift med støtte fra lærere og mentor fra det lokale næringslivet. Gjennom ungdomsbedriften markedsfører og produserer elevene et produkt eller en tjeneste. Elevene har ansvar for produksjon, salg, kunder, regnskap og overskuddet bedriften gir. Faget gir øving i kreative prosesser, samarbeid og gruppedynamikk, organisering og arbeidsfordeling. Hvert år deltar vi i konkurranser sammen med en rekke andre ungdomsbedrifter. I 2011 ble Sola-bedriften «Easy Living» kåret til beste ungdomsbedrift i Rogaland. Markedsføring og ledelse Markedsføring går i korthet ut på å avdekke behov i markedet, utvikle produkter (varer og tjenester) som tilfredsstiller behovene, og så tilby disse produktene i markedet ved hjelp av forskjellige virkemidler. For å nå kunden jobber vi med virkemidlene produkt, pris, påvirkning (reklame), plass og personal. Dette er et fag som de aller fleste vil trives med, og det skyldes nok like mye måten vi jobber på som selve «pensumet». Markedsføring er et fag som kan knyttes til de fleste sider av livet og dette gjør det til et nyttig og allmenndannende fag. Vi legger vekt på å lage et kreativt miljø. Elevene får jobbe med en rekke prosjekter knyttet opp til lærestoffet som for eksempel markedsundersøkelser, reklamekampanjer etc. Vi studerer også næringslivets markedsføring og drar ut for å besøke ulike bedrifter blant annet. Rettslære Rettslære gir deg forståelse for hva rettsregler er og gir kunnskap om forholdet mellom rett og samfunnsforhold. Du vil få kjennskap til og lære å bruke rettsreglene på konkrete rettstilfeller samt øve opp evnen din til juridiske resonnementer. Rettslære kan leses uavhengig av andre fag, men er spesielt nyttig sammen med andre økonomiske fag. Vi diskuterer aktuelle saker i media og juridiske spørsmål som de fleste møter på i hverdagen. Spørsmål vi prøver å besvare er for eksempel: Har jeg rett på arv etter stefaren min? Hvordan foregår et skilsmisseoppgjør? Hva skal til for at en person kan straffes? Hvilke rettigheter har jeg når PC en min blir ødelagt etter kort tid? I løpet av skoleåret besøker vi også retten og følger en straffesak.

4 Historie og filosofi Historie og filosofi er et programfag som kan velges over to år. Historie og filosofi 1 skal bidra til å utvikle den enkeltes historiebevissthet og stimulere til undring over hvordan mennesker har levd og handlet gjennom tidene. Eleven skal utvikle evnen til å forstå og gjøre verdivalg, identifisere ulike tenkemåter og forstå hvordan de har påvirket samfunnet. Tema i faget er oldtid, antikken, middelalder, opplysningstid og nyere tid. En studietur til Roma er ofte en del av opplegget i faget. I Historie og filosofi 2 lærer vi om hvordan filosofer har tenkt om viktige spørsmål som angår livet vårt og eksistensen vår. Hifi2 bygger på Hifi1, og handler om nyere historie og filosofi. Interessante spørsmål er for eksempel: Står mennesket over naturen, eller er mennesket en del av naturen? Hva er rett og galt, og hvordan kan vi begrunne våre meninger om slike moralske spørsmål? Hvordan får vi kunnskap om verden? ØKONOMISKE FAG: Økonomistyring Økonomistyring er basisfaget for å få en grunnleggende økonomiforståelse. Det første året lærer elevene å bruke digitale verktøy til å føre og avslutte regnskap i bedrifter og jobbe med økonomiske beregninger og undersøke hvordan bedriften kan forbedre lønnsomheten, fastsette pris og tilpasse seg markedet. Gjennom arbeid med faget lærer man om regnskap og økonomien i en bedrift. Faget er også nyttig for å forstå egen privat økonomi og legger også grunnlag for å bidra som kasserer i for eksempel lokale idrettslag og organisasjoner. Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi er et fag som gir forklaring på viktige økonomiske sammenhenger i samfunnet. I faget tar vi opp dagsaktuelle saker. Vi diskuterer mye og prøver å forstå hvordan verden henger sammen i et økonomisk perspektiv. Spørsmål vi prøver å besvare er for eksempel: Hvorfor har Norge investert nesten per nordmann i aksjer, verdipapir og eiendommer rundt omkring i verden? Hvorfor er 50 av 100 unge mellom 18 og 24 år arbeidsledige i Spania og Hellas? Hvorfor koster ikke et horn i kantina 1 kr? Hvorfor koster en leilighet mer i Stavanger enn i Vardø? Hvorfor lager kinesere så mange av produktene vi kjøper?

5 SPRÅKFAG Internasjonal engelsk, Vg2 I programfaget Internasjonal engelsk har vi fokus på vår globale verden. I dette faget får man et bedre innblikk i hvordan det internasjonale samfunnet fungerer. Det er også viktig å følge med i internasjonale nyheter for å få en bedre forståelse av ulike kulturer. Faget har følgende hovedemner: Global issues, the Media, Multicultural societies, International Work and Education. I tillegg leser og diskuterer man litteratur som er knyttet til hovedemnene. I faget jobber vi med å heve ferdighetene i engelsk, både skriftlig og muntlig, noe som er en stor fordel om man for eksempel planlegger studier i utlandet. Samfunnsfaglig engelsk, Vg3 Dette faget bygger på Internasjonal engelsk og hovedfokus er samfunnsforhold, politikk, økonomi og historie i USA og Storbritannia. I tillegg leser og tolker man litteratur og arbeider med ulike prosjekter rundt internasjonale forhold. Gjennom dette kurset oppnår man en språkkompetanse som gjør det lett å følge undervisning på universiteter i engelskspråklige land. Fransk, spansk og tysk nivå 3 fordypning Sola vgs. tilbyr fordypning i alle de tre språkfagene fransk, spansk og tysk. Tilbudet er delvis nettbasert, men det gis også noe undervisning i faget på skolen. Inkludert i fagtilbudet er også en ukes gratis opphold på språkkurs i språkområdet. I løpet av dette kurset arbeider man med samfunn, kultur og litteratur, og ved utgangen av året vil man ha en språkkompetanse som gjør det mulig å studere ved universiteter i språkområdet. Språk er et nasjonalt satsingsområde, og derfor får man 1 ekstra poeng når man velger nivå 3 fordypning. IDRETTSFAG Breddeidrett, friluftsliv og toppidrett På studiespesialisering har du også mulighet til å velge programfag ifra idrettsfag. Du kan velge Breddeidrett, Friluftsliv eller Toppidrett. Innen toppidrett kan du velge enten fotball eller håndball. Mer info om disse fagene finner du på hjemmesiden vår

6 REALFAG Matematikk Programfagene S1 og R1 gir fordypning i matematikk for videre studier innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Vi kan si at matematikk er et verktøy når en skal jobbe med ulike problemstillinger. Innenfor nevnte studier. I tillegg til å regne for hånd, bruker vi ulike digitale hjelpemidler til å foreta omfattende beregninger, lage modeller, presentere og løse problemer grafisk. S1 (Matematikk for samfunnsfag) Er et programfag som bygger på 1P eller 1T i Vg1. Dette er et fag som en må ta hvis en skal studere økonomi, men det kan også være meget nyttig for realister som skal studere kjemi, biologi eller geofag og for de som skal studere samfunnsfag. Vi lærer mange av emnene fra 1T-faget, så som regning med bokstavuttrykk, løse likninger av 1. og 2.grad, lage modeller, drøfte funksjoner og bruke dette i praktiske situasjoner. I tillegg lærer en kombinatorikk og sannsynlighetsregning. S1 er mer praktisk rettet enn R1. I S1 lærer en f.eks. metoder som bedrifter kan bruke for å oppnå maksimal fortjeneste. R1 (Matematikk for realfag) Er et programfag som bygger på 1T i Vg1. Faget er beregnet for realister, men spesielt for de som skal bli ingeniør eller studere fysikk. Vi lærer å regne videre med formler, bokstavuttrykk, løse likninger av 1.,2. og 3.grad, drøfte forskjellige typer funksjoner og bruke dette i praktiske situasjoner. I tillegg lærer en kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Det som spesielt skiller R1 fra S1, er at i R1 lærer en vektorregning og geometri. Hvis du liker og forstår geometrien og algebraen i 1T og synes at fysikk er et interessant fag, vil en anbefale R1. Fysikk Fysikk er et programfag innenfor realfag som kan velges over ett eller to år. Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Fagkunnskaper i fysikk danner basis for ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø og for videre studier av realfag, teknologiske fag og helsefag. I fysikk er matematikk et viktig verktøy.

7 For å ta fysikk1 bør man i tillegg enten ta R1 eller S1 matematikk. For å ta fysikk 2 i tredje klasse må man ha tatt fysikk 1 i andre klasse og man bør ha tatt R1 matematikk i andre klasse. I fysikk 1 jobber vi med rettlinjet bevegelse, termofysikk, bølger og lys, grunnleggende atom og kjernefysikk, astrofysikk, elektrisitetslære, og noen teknologiske anvendelser som dioder, transistorer og digitalt kamera. I fysikk 2 går vi videre og jobber med krumlinjet bevegelse, gravitasjon, elektromagnetisme, kvantefysikk, partikkelfysikk, litt relativitetsteori og noen teknologiske anvendelser som digitalisering av lyd, MR og ultralyd. Biologi Biologi er faget for deg som ønsker å lære mer om de små detaljene og store sammenhengene i naturen. Vi studerer hvordan planter, dyr og mennesker er satt sammen, og ser dette i sammenheng med utviklingen av livet på jorda. Vi dissekerer ulike organer for å forstå hvordan organsystemer hos dyr og mennesker fungerer, og lærer om sykdommer og kroppens immunforsvar. Genetikk og bioteknologi er sentrale emner i biologi 2. Her gjennomføres også et større feltarbeid med fokus på arbeidsmetoder i økologi. Kjemi Kjemi er et naturfaglig programfag som kan velges over to år, kjemi 1 og kjemi 2, som begge er 5-timers fag. Man må ha lest kjemi 1 for å kunne velge kjemi 2 i Vg3. Kjemi 1 kan evt. leses i Vg3. Kjemi 1 kreves for ingeniørstudier. For å kunne studere medisin, veterinærmedisin og odontologi kreves også kjemi 2. Kjemi er et krevende fag der gode arbeidsvaner er en klar fordel. Faget omhandler stoffene omkring oss og deres reaksjoner. Gjennom forsøk, teori og oppgaver lærer man i kjemi1 om syrer og baser, vannkjemi og organisk kjemi. I kjemi 2 lærer man også elektrokjemi, næringsmiddelkjemi og moderne analysemetoder som massespektroskopi og NMR. Geofag Geofag handler om naturmiljøet om berggrunnen, landformer, løsmasser, luft og vann. Det betyr samtidig naturkatastrofer, naturressurser og klimaendringer altså forhold som har stor betydning for levekår og økonomisk utvikling. Temaene du vil være innom i Geofag1 og Geofag2 er: geologi, jordskjelv, vulkaner og tsunamier, ekstremvær, hydrologi, havstrømmer, ozonlaget, istidene og klimaet etter siste istid, global oppvarming, olje og gass på norsk sokkel, fornybare energikilder, ferskvann som ressurs, meteorologi og værvarsling, permafrost og skred. I tillegg jobber vi med geoforskning tilknyttet en geotop gjennom feltarbeid. Det har også noen år vært ekskursjon til Island med geofagelevene. Faget handler om naturen som omgir deg om prosessene og konsekvensene av disse.

8 Sola videregående skole Tlf

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten

Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten PetroChallenge Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten Hverdagen til millioner av europeere avhenger av at det blir produsert olje og gass fra norsk sokkel. Olje- og

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer