Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS."

Transkript

1 Brukerhåndbok NetOx Drum med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. NetOx TM by Mars 2013

2 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK Informasjon vedrørende risiko Oksygen og sikkerhet Merking av NetOx Drum Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: flaskebatteri (O2) og NetOx Drum Rotameter (oksygen-flow) Start og stopp av NetOx Drum Koblingsskjema Funksjon og kapasitet Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx Drum Vedlikehold Desinfeksjon av NetOx Drum inkludert diffusorer Effektivitet og sikkerhet Tabell over oppløst oksygen i sjøvann Tabell over oksygenforbruk hos laks TEKNISK DOKUMENTASJON Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen Produksjonsdokumentasjon for NetOx Drum Beskrivelse av NetOx Drum Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Beregninger og prøveresultater/tester Risikovurdering fjerne farer Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx Drum Leverandører Ved serieproduksjon: fokus på sikkerhet TILBEHØR NetOx TM Drum KONTAKTINFORMASJON...22 Storvik Aqua AS CE-MERKING SAMSVARSERKLÆRING...24 NetOx Drum 2

3 Dette produktet er utarbeidet i samsvar med Forskrift om maskiner (EU direktiv 2006/42/EC). Produktet er CE merket. 1 BRUKERHÅNDBOK Storvik Aqua tilbyr kurs i bruk av NetOx Drum for eier/operatør slik at de kjenner til innholdet i denne brukerhåndboken. 1.1 Informasjon vedrørende risiko For å hindre skade på personell, annet teknisk utstyr og fisk i tilknytning til bruk av NetOx Drum skal operatør av systemet være oppmerksom på følgende: Operatør av utstyret skal sørge for at NetOx Drum er forsvarlig festet på båtdekket eller der den står. Dette for å hindre at denne beveger seg for å unngå skader. NetOx Drum kan trekkes ut av båten og ned i merden med skade på både personale, båt, fisk, merd og føre til rømming av fisk. Derfor medfølger 2 stk godkjente lastestropper (hver med bruddstyrke på 2,5 tonn) leveransen av NetOx Drum. NetOx Drum må ikke tas i bruk før den er forsvarlig festet ved hjelp av disse stroppene. Operatør av utstyret skal sørge for at eksterne gjenstander ikke hindrer trommelens dreining og slangenes bevegelse ut og inn på trommelen. Operatør må vise aktsomhet for ikke å komme i kontakt med bevegelige deler på trommelen når den er i drift. Ved inntromling skal operatør sørge for at NetOx diffusor-slanger og tilførselslanger ikke hekter seg i not eller andre gjenstander, da dette kan påføre skade både på NetOx diffusor og annet tilstøtende utstyrt. Dette kan igjen føre til rømming av fisk. Operatør må vise aktsomhet mht dette. Operatør av NetOx Drum skal sørge for at alle brukere/operatører av NetOx Drum er kjent med disse ovenstående punkter om risiko. Brudd på disse aktsomhetsregler kan føre til skade og vil være operatørens ansvar. 1.2 Oksygen og sikkerhet. Forhåndsregler: Bruk kun materialer og utstyr godkjent for bruk i forbindelse med oksygen. Bruk aldri deler som ikke er spesifikt godkjent. Bruk aldri olje eller fett for å smøre oksygenutstyret. Kontakt Storvik Aqua AS for et passende sikkerhetskurs. Oppsummering av råd i forbindelse med bruk av oksygenutstyr. Noen meget viktige punkter som bør tas i betraktning for å unngå ulykker: Sikre deg at personell som er forventet å arbeide med oksygen har fått god opplæring og er informert om farene forårsaket av overskridelse av oksygennivået. Påse at riktig utstyr brukes og at det er ingen lekkasjer. Bruk rene klær, fri for olje, fett og urenheter som lett kan ta fyr. Kontroller at brannslukningsapparater er i forsvarlig stand og er lett tilgjengelige. Når man jobber i avstengte rom hvor oksygenutstyret tas i bruk, sikre deg at området ventile- 3

4 res bra og installer oksygenmåler. Tilgang til området begrenses til personell som er ansvarlige for bruk av utstyret. Røyking er forbudt i områder hvor det er fare for oksygenlekkasje. Sikre deg at alt oksygenutstyr er godt merket. Alle fluktutganger skal hele tiden være tilgjengelige og lett å bruke. 1.3 Merking av NetOx Drum Følgende merkinger er påsatt NetOx Drum: 220 volt spenning Klem/klippfare Brannfare oksygenikke bruk smøring Klemfare hvis trommelramme ikke festes til båtrekke Storvik Aqua AS Tel.: Utviklet av: Eksplosjonsfare- Oksygen under trykk 4

5 1.4 Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: Flaskebatteri (O 2 ) og NetOx Drum. Oksygenregulatoren (bildet under) kobles til flaskebatteriet (eller annen oksygenbank). Påse at pakning blir montert (dette er pakningen mellom regulator og flaskebatteri). NB: Påse at det ikke ligger skitt/støv/organisk materiale i koblingen mellom regulator og flaskebatteri! Rent oksygen under høyt trykk kan gi eksplosjonsartet brann. Vi anbefaler å blåse ut litt oksygen før regulatoren koples til for å rense koplingen. Gå til siden og utvis forsiktighet under denne operasjonen, bruk hørselvern/vernebriller. Oksygenregulatoren har to manometer, det ene viser oksygentrykket (bar) på flaskebatteriet og det andre viser regulert trykk (bar) ut til NetOx Drum. Regulatoren har en sikkerhetsventil på toppen. Justeringsskruen for regulering av trykk til forbruker (NetOx Drum) er plassert på undersiden av regulatoren (se bildet). Tilførselslangen fra oksygenregulator til NetOx Drum koples til med 2 stk slangeklemmer på regulatorsiden. Oksygenregulator til flaskebatteri: Manometer: viser trykket (bar) på flaskebatteriet. Sikkerhetsventil. Manometer: viser trykket (bar) på NetOx Drum. Inn oksygen fra flaskebatteri. Ut oksygen til NetOx Drum Justeringsskrue: Skrus inn for å levere mer trykk ut til NetOx Drum. 5

6 1.4.2 Rotameter (oksygen-flow) Rotameteret (bildet under) har en skrue på toppen for regulering av oksygentilførselen, Dersom du skrur opp (mot klokken) øker oksygenleveransen. Rotameteret har et glass som viser oksygenleveransen i %, og denne verdien avleses på stemplets øvre del av kon. Dette kan omregnes til kg/ time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og % som da viser kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum. To eksempler er gitt under i egen tekstboks. To tabeller som viser hhv oksygenoppløsning i sjøvann og oksygenforbruk hos laks er gitt under i kap Rotameter (oksygen-flow) på NetOx Drum 200 og Skrue for justering av oksygenleveranse. Skru opp = mer oksygen levert. Rotameterglass som viser mengde oksygen-leveranse i %. Dette omregnes til kg/ time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og %, da vil du kunne lese av O2 leveransen i kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum. Avlesningen gjøres ved stemplets øvre del av kon. (To eksempler er gitt under i egen tekstboks.) Eksempel 1: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx Drum, og rotametret viser 100 %, da vil diffusorene levere 120 kg/time. Eksempel 2: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx Drum, og rotametret viser 50 %, da vil diffusorene levere 60 kg/ time. 6

7 Tabell Leveranse av oksygen i kg/time fra NetOx Drum ved gitt trykk og ytelse i % av kapasitet. % ytelse avleses på rotameteret som vist på figur foran. Rotameter for Netox TM Drum 600. Netox TM Drum 200 og -300 rotameter tabell Trykk (inn) RM-22 Tall i kg/h 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 % % Ytelse i % av kapasitet 30 % % % % % % % % Support, tel: Storvik Aqua AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, tel Netox TM Drum 600 rotameter tabell Trykk (inn) Tall i kg/h 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 % % Ytelse i % av kapasitet 30 % % % % % % % % Support, tel: Storvik Aqua AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, tel

8 1.4.3 Start og stopp av NetOx Drum Kople NetOx Drum til 230 VAC. NetOx Drum er utstyrt med 2 separate røde nødstoppere, den ene på styringstablået og den andre på el-skapet. Begge må være i ytre stilling, dvs deaktivert, før start. Ved å trykke inn grønn knapp på el-skapet er NetOx Drum klar til kjøring. For å aktivisere trommelen for inn- eller utkjøring (tromling) benyttes piltastene på styringstablået: Ved å trykke på knappene merket eller kjøres trommelen rundt ut eller inn. Start og stopp. El-skap med innebygget frekvensomformer El-skap med: med: Rød nødstopp Rød stoppknapp stoppknapp Grønn startknapp startknapp Styringstablå med: Rød nødstoppknapp Knapper for ut- og innkjøring av trommel. 8

9 Frekvensomformer som styrer farten (antall omdreininger for trommelen) To basishastigheter for NetOx Drum er forhåndsinnstilt av Storvik Aqua, dette gir noe saktere fart inn (en omdreining pr 10 sekund under inntromling) og noe raskere fart ut. Dette er satt ut fra sikkerhetshensyn slik at en kan unngå uhell under inntromling av slanger. Innstillingene i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 230 VAC spenning i skapet. Frekvensomformer i el-skap. Innstillinger i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 230 VAC spenning i skapet. Sjekkliste ved drivverksproblemer på NetOx Drum. 1. Beskrivelse av feil. 2. Sjekk at nødstopp på tablå og skap ikke er aktivert og at skapet er slått på. 3. Feilmelding i display når feilen har oppstått. 4. Hvilken stømforsyning benyttes? Hvis aggregat, hvilken typebetegnelse og effekt? Prøv med landstrøm for å eliminere problemer med eventuelt aggregat. 5. Hvilken nettspenning leverer strømforsyningen (aggregat) når trommel kjøres? 6. Sjekk innstillinger på frekvensomformer. Programmeringseksempel: Valg av ekstern kontroll B1-01 : - PAR - ENTER - - B (Reset) - 01 blinker - Enter Enter - ESC - ESC Samme framgangsmåte følges for innstilling av følgende verdier: Innspenning E1-01 : 230V Utspenning E1-05 : 230V Frekvens E1-04 : 50Hz Frekvens E1-06 : 50Hz Motorstrøm E2-01 : 4,5 A Oppramping C1-01 : 7 sek Nedramping C1-02 : 2 sek Hastighet 2 ut D1-02 : 20 Hz Motorhastighet F settes til 30 Hz 9 7. Oppjustering av hastighet kan i noen tilfeller løse problemer med stopp. 8. Justering av motorstrøm skal BARE foretas i samråd med tekniker hos Storvik Aqua AS. Måling og kontroll av strømførende utstyr skal bare utføres av godkjent personell.

10 Koblingsskjema Nødstopp S1 S2 SC - NetOx Drum ver 1 DRAWN BY CHECKED DATE SCALE SHEET NO. 10

11 Funksjon og kapasitet I) Les punkt 1.1 «Informasjon vedrørende risiko» og 1.2 «Oksygen og sikkerhet» grundig. Dersom du har spørsmål kontakt Storvik Aqua eller leverandør av oksygen. II) NetOx Drum leveres ferdig montert og testet. Vi anbefaler allikevel at du før bruk gjennomfører en funksjonstest og gir tilbakemelding til forhandler ved eventuelle avvik. Dvs. sjekk at trommelen går rundt og at du har tilstrekkelig oksygenkapasitet på flaskebatteriet til ditt bruk. III) Åpne alltid gasstilførselen før NetOx diffusorene blir kjørt av trommelen og ut i sjøen. Ha alltid en blødning av oksygen (dvs et oksygentrykk på 1 1,5 bar) på når NetOx diffusorene er i sjøen. Disse tiltakene vil hindre at sjøvann trenger inn i diffusorene. Når diffusorene er grunnere enn 10 m dyp, da kan 1 bar benyttes. Dersom diffusorene er dypere enn 10 m bør blødningen være ca 1,5 bar Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx Drum IV) NetOx Drum kan håndteres enkelt av 3 personer. En styrer trommelen og to tar hver sine endetau som er knyttet til diffusorene og går på merdens flytekrage til hver sin kant og over til motsatt side av merden. Det er viktig at endetauene blir tredd under eksisterende utstyr/tau i merden slik at diffusorene ikke kommer i konflikt med annet utstyr i merden (dvs diffusorene må kunne synke fritt). Diffusorene kan nå trekkes over ved å dra i endetauene samtidig som det tromles ut. Etter at alle diffusorene er trukket ut kan et endetau festes og en trekker i det andre slik diffusorene spres i vifteform. Spredningen kan begrenses eller bli større ved å monterte avstandstau mellom diffusorene. V) Se nøye etter lekkasjer. Dersom en kan observere store bobler kan dette indikere at det finnes en lekkasje i en del av produktet. Sjekk at boblene sprer seg så jevnt som mulig over hele overflaten av merden. Kontroller NetOx diffusoren og kontakt leverandøren hvis det trengs reparasjon eller nye deler. VI) Ved avlusing er det viktig å få diffusorene under biomassen, dvs de ligger på notbunnen (5-7 meter). Husk at dybden (mottrykket i vannet) vil påvirke oksygenleveransen/ kapasiteten, dette kompenseres med å øke oksygentrykket (se tabell over trykk og kap 1.6.2). VII) NetOx Drum enheten og slanger/diffusorer må desinfiseres før flytting mellom lokaliteter. Se desinfeksjon i kap 1.5 under. VIII) Ansvarlig/eier av NetOx Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx Drum er kjent med overstående punkter om «hvordan komme i gang/bruksanvisning». IX) Håndter diffusorene forsiktig under setting og inntromling. Ta tak i endetauene under inntromling og følg på mens slangene går inn på trommelen slik at de ikke hekter seg fast i notlin. X) Behold en blødning (oksygentrykk på 1 1,5 bar) i diffusorene til alt utstyret er kjørt tilbake på trommelen. Det bør unngås å få sjøvann inn i NetOx diffusorene. Dette kan skje pga trykkfall, lekkasje i koplinger eller annen skade. Hvis dette derimot skjer skal du: Snarest mulig, ut fra situasjonen, ta opp diffusorene fra sjøen, Kople diffusordelene fra hverandre, og vask delene i varmt ferskvann. Dersom sjøvann kommer inn i diffusorene kan kapasiteten over tid bli redusert. Se vaskeprosedyre under kap 1.4. Ansvarlig/eier av NetOx Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx Drum er kjent med disse overstående punkter om bruksanvisning. 11

12 To stk. NetOx Drum i bruk. (Illustrasjon: Steinar Husby, Husby 3D & Animasjon.) 1.5 Vedlikehold Kontroller NetOx Drum visuelt: Sjekk at den fungerer som den skal. Stram eventuelt drivreimen for trommel ved behov. Sjekk om det forekommer begroing, saltpartikler eller skader på diffusorene. Vask eller spyl disse med ferskvann etter bruk. Diffusorene skal være innrullet på NetOx Drum under lagring. Dekk over NetOx Drum. Dette er viktig for å bevare kvaliteten på produktet over tid, da også frost og UV lys forringer dette. Ved skade på hele eller deler av NetOx Drum kontaktes Storvik Aqua for reservedeler, reparasjon eller teknisk rådgivning. Dersom det har stått sjøvann i diffusorene i lengre tidsrom kan dette forårsake redusert kapasitet mht oksygenleveranse. For å gjenopprette kapasiteten må diffusorene vaskes innvendig for å fjerne bl.a. saltpartikler. Diffusorene vaskes med varmt vann og høgtrykkspyler etter følgende veiledning: - Demonter diffusorene. - Kople sammen hver lengde av diffusorene bortsett fra endeloddet. Spyl med Vasking av NetOx - diffusor 12

13 lunkent vann for å fjerne partikler og skitt innvendig i slangen. - Lag en sirkel av lengden ved å kople på T-stykke som følger med vaskeadapter. - Bruk høgtrykkspyler med mulighet for regulering av temperatur på vannet. - Kople vaskeadapter til høgtrykkspyler. - Vask i 15 minutter med maks 60 o C og maks 20 bars trykk. - Kople løs diffusoren fra vaskeadapter. - Sett på trykkluft (renset luft via oljeutskiller) (5 til 9 bar) for å presse vann ut av diffusoren. Dersom du benytter ren oksygen må sikkerhetsrutiner følges (se kap 1.2). - For å presse ut resterende vannmengde, kople deretter sammen med T-stykket og sett på luft for å fjerne all væske fra diffusorene. Trykket økes etter hvert til en oppnår vanlig driftstrykk (ca 5-6 bar). Diffusorene tåler ikke mer enn 20 bar og 60 o C. Ved økende temperatur tåler den mindre trykk. Diffusorene Slanger som tåler bærer ikke preg mer av enn at grenseverdier 20 bar og 60av o C. trykk Ved og økende temperatur temperatur er overskredet tåler den er brukers mindre eget trykk. ansvar Slanger og gir ikke som grunnlag bærer for preg reklamasjon/garanti. av at grenseverdier av trykk og temperatur er overskredet er brukers eget ansvar og gir ikke grunnlag for reklamasjon/garanti. Illustrasjon: Kontur L 1.5 Desinfeksjon av NetOx TM Drum inkludert 13 diffusorer. Vi anbefaler Vircon S for desinfeksjon av diffusorer.

14 1.6 Desinfeksjon av NetOx Drum inkludert diffusorer. Flytting av utstyr mellom lokaliteter kan medføre en viss sannsynlighet for smittefare. Grundig desinfisering vil redusere risiko. Vår anbefaling for prosedyre ved desinfisering: Vi anbefaler desinfeksjon av diffusorer med godkjent og egnet virkestoff. Fyll en beholder med ferskvann og doser desinfiseringsmiddel ihht. bruksanvisning. Bruk en beholder som er stor nok til å romme det antall meter diffusor som skal desinfiseres i hver omgang. Ikke bruk Jod (Iod) eller Ozon for desinfisering. Disse stoffene kan skade komponenter i NetOx Drum. Ta kontakt med leverandør dersom det er tvil om et virkestoff kan benyttes på NetOx Drum Bruk alltid sikkerhetsutstyr (hansker, briller, etc.). Sett på blødning (et oksygentrykk på ca 1 bar) og tromle diffusorene over i beholderen. La diffusorene ligge i 5 minutter. Dusj desinfeksjonsmiddel over hele NetOx Drum. Dusj også over motor, gir, oksygenmåler, inne i løfteanordninger og på alle flater. La stoffet virke ihht. spesifikasjoner fra leverandør før alt spyles med rent ferskvann. Tromle deretter diffusorene inn på trommelen. Steng av og kople fra luft (oksygen). Desinfeksjon av NetOx - diffusor 1.7 Effektivitet og sikkerhet NetOx TM Drum brukes oftest fra dekket på en arbeidsbåt. Kombinasjonen olje/grease og rent oksygen kan gi en eksplosjon under uheldige forhold. I tillegg må all bruk av åpen ild, røyking og gnistdannelser ikke forekomme under bruk av NetOx TM Drum. Motoren som benyttes i NetOx TM Drum har ikke noen brann eller eksplosjonsfare. Overflatetemperaturen blir ikke så høy at det gir noen antenningsfare. Motorens strømtrekk blir overvåket av frekvensomformeren. Utvikling av en integrert regulering av oksygen og måling av kg forbruk av oksygen er viktig. Dvs: Beregn først et oksygenforbruk ut i fra biomasse som skal behandles, sjøtemperatur, hvor «sultet» fisken er, og hvilken stressfaktor en vil ta høyde for. Oksygenmåling gjøres kontinuerlig under badebehandlingen, og justering av oksygentilførselen gjøres så tidlig som mulig for å kompensere 14

15 om man måler fallende oksygenmetning. NetOx TM Drum er utviklet med uavhengige diffusorlinjer for å kunne fordele oksygenet i størst mulig del av merden under en avlusning. Dette gir en høy virkningsgrad for tilført oksygen i merden. Operatørene på merdkanten kan feste avstandstråder mellom endeloddene på diffusor-linjene og på den måten oppnå ønsket spredning av diffusorene (og oksygenet). For å spre diffusorene i bakkant (nærmest trommelen) brukes NetOx føringsplate med avstandslenke (se fig.). Dette gjelder modell -200 og -300, kan også ettermonteres på bygg med lavere serienummer Tabell over oppløst oksygen i sjøvann Tabell over oppløst oksygen i sjøvann. Oksygenoppløselighet oppgitt som mg/liter i sjøvann ved ulike saltholdigheter (28 til 34 ppt (pro- Oksygenoppløselighet mille)) og temperatur (+1 oppgitt til +16 som o mg/liter C) ved atmosfæretrykk i sjøvann ved ulike på 760 saltholdigheter mm Hg. (28 til 34 ppt (promille)) og temperatur (+1 til +16 o C) ved atmosfæretrykk på 760 mm Hg. (Tabell fra OkSeaVision AS User Manuals for NetOx TM and OxyVision system). (Tabell hentet fra OxSeaVision AS sin brukermanual for NetOx and OxyVision Systems). 15

16 1.7.2 Tabell over oksygenforbruk hos laks Tabell over oksygenforbruk hos laks Oksygenforbruk oppgitt som kg oksygen pr 100 tonn laks pr time for ulike fiskestørrelser (0,5 til Slutkör 5000 gram) og temperatur (+2 til +16 Oksygenforbruk oppgitt som kg oksygen o C). pr 100 tonn laks pr time for ulike fiskestørrelser (0,5 til 5000 gram) og temperatur (+2 til +16 o C). (Tabell fra hentet OkSeaVision fra OxSeaVision AS User Manuals AS sin for brukermanual NetOx TM and OxyVision for NetOx system). and OxyVision Systems). 16

17 2 stk NetOx Drum i bruk under avlusing av laks. 2. TEKNISK DOKUMENTASJON 2.0 Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen. Dette produktet er utarbeidet i samsvar med EU direktivene 2006/42/EC maskindirektivet, 2006/95/ EC lavspenningsdirektivet og 2004/108/EC EMC-direktivet. Dokumentene ligger i en elektronisk mappe hos Storvik Aqua under lenken: «S:\Havbruk\VÅRE PRODUKTER\242 NetOx\A Brukerhåndbok NetOxDrum med tekn dok og CE og samsvarserklæring 2011». 2.1 Produksjonsdokumentasjon for NetOx Drum Beskrivelse av NetOx Drum NetOx Drum er laget for effektiv og sikker håndtering av NetOx diffusorer for å kunne distribuere oksygen til fisk i merder. Systemet gir mulighet for en enkel logistikk mht håndtering av flere hundre meter med diffusor-slanger under utsetting og innhaling, samt at regulering og tilsetting av oksygen er sikkert, fleksibelt og enkelt. Diffusorene tilfører oksygen til store arealer/volum. NetOx Drum er tilgjengelig i tre standardmodeller: NetOx Drum 200, NetOx Drum 300 og NetOx Drum

18 NetOx Drum 200 Består av trommel med 10 diffusor-linjer. Hver linje består av 2 x 10 m diffusor og 15 m tilførselsslange. Mellom tilførselsslange og diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetau. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 200 m diffusorslange som har en kapasitet på ca. 70 kg oksygen pr. time ved 5 bar trykk. NetOx Drum 300 Består av trommel med 10 diffusor-linjer. Hver linje består av 3 x 10 m diffusor og 15 m tilførselsslange. Mellom tilførselsslange og diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetau. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 300 m diffusor-slange som har en kapasitet på ca. 105 kg oksygen pr. time ved 5 bar trykk. NetOx Drum 600 Består av trommel med 20 diffusor-linjer. Hver linje består av 3 x 10 m diffusor og 20 m tilførselsslange. Mellom tilførselsslange og diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetau. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 600 m diffusor-slange som har en kapasitet på ca. 210 kg oksygen pr. time ved 5 bar trykk. 18

19 2.1.2 Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Kopling og styring Skisser slanger og diffusorer rotameter Kapasiteter og deleliste Frekvensskap D tegninger Drum motor Skisser NetOx Trykkregulator Ombygging til 300 Tekniske data: NetOx Drum 200 NetOx Drum 300 NetOx Drum 600 Ytre mål (L x B x H) 120 x 128 x 140 cm 120 x 128 x 140 cm 120 x 211 x 140 cm Vekt: 330 kg 375 kg 670 kg Strømtilkobling: 230 V, 1-fase, min 10 A 230 V, 1-fase, min 10 A 230 V, 1-fase, min 10 A Strømforbruk: 4A 4A 6,5 A Oksygentilførsel v/5 bar trykk: Ca. 70 kg oksygen/time Ca. 105 kg oksygen/time Ca. 210 kg oksygen/time Skjøtestykke med lodd. Endelodd med øye. 19 Vaskeadapter koplet til diffusor og høytrykkspyler.

20 2.1.3 Beregninger og prøveresultater/tester Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Oksygenforbruk beregninger NetOx tester Modeller Sjøstraum Risikovurdering fjerne farer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Sikkerhet NetOx Drum Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx Drum Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Brukerhåndbok Film Tilhørende produkter Engelsk brukerhåndbok Eldre norsk brukerhåndbok Leverandører Følgende leverandører ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: OxSeaVision AS Solar Miltronic EFA Lønne Scandinavia Demanor Hydroscan Sito Kulelagerhuset Teck Skotselv Trollheimen vekst AEO 2.2 Ved serieproduksjon: Fokus på sikkerhet Alle endringer ifm serieproduksjon av ny versjon skal følge gjeldende EU-direktiv og statlige forordninger (maskinforskriften) og dokumenteres før dette settes i bruk. 20

21 3. TILBEHØR NetOx TM DRUM Fordelingsplate NetOx TM Drum Sikrer fordeling av NetOx TM -diffusorslanger ved innrulling på trommel. Kan enkelt ettermonteres på tidligere utgaver av NetOx TM Drum (særlig nyttig ved behov for oppheng for Fordelingslenke ) Varenummer: Fordelingslenke NetOx TM Drum Fordelingslenke i rustfritt stål som skal bidra til bedre spredning i bakkant av sjøsatt NetOx TM Drum-diffusor. Henger i beredskap på fordelingsplaten (art 25748), senkes langs tilførselsdelen av diffusoren og strekkes ut til siden etter behov. Varenummer: NetOx TM vaskeadapter Vaskeadapter for bruk på høytrykksvasker. Brukes til vedlikehold av NetOx TM diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Kobles på høytrykksvaskerens pistolgrep i stedet for lanse/dyse. Overskuddstrykk slippes ut via ventil, for å ikke overskride maksimumstrykk ved vasking av NetOx TM. Start med åpen ventil som gradvis strupes ned til vann med ønsket trykk går inn i NetOx TM en. Max trykk: 20 bar Max temp: 60 grader C Varenummer: Verktøykasse Tilpasset NetOx TM DRUM 200 og Plasseres oppå trommelen mellom de to lommene for pallegafler. I denne verktøykassen er det plass for dokumentasjon, verktøy, 2 x regulatorer (med tilførselslange tilkoblet), måleinstrument, etc. 21

22 Dobbel tilførselskobling For å koble sammen to oksygenflaskebatterier til en tilførsel. (Denne følger med som en del av NetOx TM Drum 600 -pakken.) Varenummer: PVC-hette NetOx TM DRUM Beskyttelseshette for NetOx TM DRUM 200 og -300, laget i PVC. Varenummer: KONTAKTINFORMASJON Storvik Aqua AS Industriveien Sunndalsøra Tel: Fax: Storvik Aqua SA Benavente 550 Officina Puerto Montt Chile Fono: Fax: Storvik Aqua Ltd. Storvik, Lochgilphead, Argyll PA 31 8RR Scotland Phone: Fax:

23 To NetOx Drum i bruk under avlusing av 157 m laksemerd. 5. CE-MERKING Eksempel på CE-merking. 23

24 6. SAMSVARSERKLÆRING

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

Instruksjonsbok K2 CombiCutter

Instruksjonsbok K2 CombiCutter K2 CombiCutter 988725 K2 CombiCutter NO, utgave 1 2010-06 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K2 CombiCutter

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Revisjonsnr. 12-01 STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur www.storvik.no Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

BRUKSANNVISNING MPF 33-44. Rev.1 A.A. 25-09 - 08. cod.42908. Tipo modello N matricola Codice

BRUKSANNVISNING MPF 33-44. Rev.1 A.A. 25-09 - 08. cod.42908. Tipo modello N matricola Codice BRUKSANNVISNING N MPF 33-44 Rev.1 A.A. 25-09 - 08 cod.42908 Tipo modello N matricola Codice INNHOLD BRUKSDEFINISJON... 4 1 GENERELLINFORMASJON... 6 1.1 Rett bruk... 6 1.2 Øvrig risiko... 6 1.3 Symboler

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX 04 635...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold Innhold Kapittel Innhold Side 1 Innledning 3 2 1500-seriens modeller 4 3 Varselskilt / -merker 7 4 Tekniske Spesifikasjoner 8 5 Sikkerhetsregler 10 6 Ballepakking 15 7 Maskinmontering 19 8 Informasjon

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

NORSK INTRODUKSJON. Symboler som brukes i manualen. Dette symbolet indikerer at det er informasjon relevant kun for brukerne. (ikke for teknikere)

NORSK INTRODUKSJON. Symboler som brukes i manualen. Dette symbolet indikerer at det er informasjon relevant kun for brukerne. (ikke for teknikere) INTRODUKSJON NORSK Våre maskiner er enkle å bruke men skal allikevel kun brukes av personell som har gått igjennom denne instruksjonen og fått opplæring/innføring i bruk. Denne manualen skal alltid oppbevares

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved BRUKERMANUAL Vicass HD C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000573 Project no.: 88073-01 Side 1 av 49 For en

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt AKVA GROUP ASA Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer