Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS."

Transkript

1 Brukerhåndbok NetOx Drum med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. NetOx TM by Mars 2013

2 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK Informasjon vedrørende risiko Oksygen og sikkerhet Merking av NetOx Drum Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: flaskebatteri (O2) og NetOx Drum Rotameter (oksygen-flow) Start og stopp av NetOx Drum Koblingsskjema Funksjon og kapasitet Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx Drum Vedlikehold Desinfeksjon av NetOx Drum inkludert diffusorer Effektivitet og sikkerhet Tabell over oppløst oksygen i sjøvann Tabell over oksygenforbruk hos laks TEKNISK DOKUMENTASJON Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen Produksjonsdokumentasjon for NetOx Drum Beskrivelse av NetOx Drum Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Beregninger og prøveresultater/tester Risikovurdering fjerne farer Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx Drum Leverandører Ved serieproduksjon: fokus på sikkerhet TILBEHØR NetOx TM Drum KONTAKTINFORMASJON...22 Storvik Aqua AS CE-MERKING SAMSVARSERKLÆRING...24 NetOx Drum 2

3 Dette produktet er utarbeidet i samsvar med Forskrift om maskiner (EU direktiv 2006/42/EC). Produktet er CE merket. 1 BRUKERHÅNDBOK Storvik Aqua tilbyr kurs i bruk av NetOx Drum for eier/operatør slik at de kjenner til innholdet i denne brukerhåndboken. 1.1 Informasjon vedrørende risiko For å hindre skade på personell, annet teknisk utstyr og fisk i tilknytning til bruk av NetOx Drum skal operatør av systemet være oppmerksom på følgende: Operatør av utstyret skal sørge for at NetOx Drum er forsvarlig festet på båtdekket eller der den står. Dette for å hindre at denne beveger seg for å unngå skader. NetOx Drum kan trekkes ut av båten og ned i merden med skade på både personale, båt, fisk, merd og føre til rømming av fisk. Derfor medfølger 2 stk godkjente lastestropper (hver med bruddstyrke på 2,5 tonn) leveransen av NetOx Drum. NetOx Drum må ikke tas i bruk før den er forsvarlig festet ved hjelp av disse stroppene. Operatør av utstyret skal sørge for at eksterne gjenstander ikke hindrer trommelens dreining og slangenes bevegelse ut og inn på trommelen. Operatør må vise aktsomhet for ikke å komme i kontakt med bevegelige deler på trommelen når den er i drift. Ved inntromling skal operatør sørge for at NetOx diffusor-slanger og tilførselslanger ikke hekter seg i not eller andre gjenstander, da dette kan påføre skade både på NetOx diffusor og annet tilstøtende utstyrt. Dette kan igjen føre til rømming av fisk. Operatør må vise aktsomhet mht dette. Operatør av NetOx Drum skal sørge for at alle brukere/operatører av NetOx Drum er kjent med disse ovenstående punkter om risiko. Brudd på disse aktsomhetsregler kan føre til skade og vil være operatørens ansvar. 1.2 Oksygen og sikkerhet. Forhåndsregler: Bruk kun materialer og utstyr godkjent for bruk i forbindelse med oksygen. Bruk aldri deler som ikke er spesifikt godkjent. Bruk aldri olje eller fett for å smøre oksygenutstyret. Kontakt Storvik Aqua AS for et passende sikkerhetskurs. Oppsummering av råd i forbindelse med bruk av oksygenutstyr. Noen meget viktige punkter som bør tas i betraktning for å unngå ulykker: Sikre deg at personell som er forventet å arbeide med oksygen har fått god opplæring og er informert om farene forårsaket av overskridelse av oksygennivået. Påse at riktig utstyr brukes og at det er ingen lekkasjer. Bruk rene klær, fri for olje, fett og urenheter som lett kan ta fyr. Kontroller at brannslukningsapparater er i forsvarlig stand og er lett tilgjengelige. Når man jobber i avstengte rom hvor oksygenutstyret tas i bruk, sikre deg at området ventile- 3

4 res bra og installer oksygenmåler. Tilgang til området begrenses til personell som er ansvarlige for bruk av utstyret. Røyking er forbudt i områder hvor det er fare for oksygenlekkasje. Sikre deg at alt oksygenutstyr er godt merket. Alle fluktutganger skal hele tiden være tilgjengelige og lett å bruke. 1.3 Merking av NetOx Drum Følgende merkinger er påsatt NetOx Drum: 220 volt spenning Klem/klippfare Brannfare oksygenikke bruk smøring Klemfare hvis trommelramme ikke festes til båtrekke Storvik Aqua AS Tel.: Utviklet av: Eksplosjonsfare- Oksygen under trykk 4

5 1.4 Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: Flaskebatteri (O 2 ) og NetOx Drum. Oksygenregulatoren (bildet under) kobles til flaskebatteriet (eller annen oksygenbank). Påse at pakning blir montert (dette er pakningen mellom regulator og flaskebatteri). NB: Påse at det ikke ligger skitt/støv/organisk materiale i koblingen mellom regulator og flaskebatteri! Rent oksygen under høyt trykk kan gi eksplosjonsartet brann. Vi anbefaler å blåse ut litt oksygen før regulatoren koples til for å rense koplingen. Gå til siden og utvis forsiktighet under denne operasjonen, bruk hørselvern/vernebriller. Oksygenregulatoren har to manometer, det ene viser oksygentrykket (bar) på flaskebatteriet og det andre viser regulert trykk (bar) ut til NetOx Drum. Regulatoren har en sikkerhetsventil på toppen. Justeringsskruen for regulering av trykk til forbruker (NetOx Drum) er plassert på undersiden av regulatoren (se bildet). Tilførselslangen fra oksygenregulator til NetOx Drum koples til med 2 stk slangeklemmer på regulatorsiden. Oksygenregulator til flaskebatteri: Manometer: viser trykket (bar) på flaskebatteriet. Sikkerhetsventil. Manometer: viser trykket (bar) på NetOx Drum. Inn oksygen fra flaskebatteri. Ut oksygen til NetOx Drum Justeringsskrue: Skrus inn for å levere mer trykk ut til NetOx Drum. 5

6 1.4.2 Rotameter (oksygen-flow) Rotameteret (bildet under) har en skrue på toppen for regulering av oksygentilførselen, Dersom du skrur opp (mot klokken) øker oksygenleveransen. Rotameteret har et glass som viser oksygenleveransen i %, og denne verdien avleses på stemplets øvre del av kon. Dette kan omregnes til kg/ time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og % som da viser kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum. To eksempler er gitt under i egen tekstboks. To tabeller som viser hhv oksygenoppløsning i sjøvann og oksygenforbruk hos laks er gitt under i kap Rotameter (oksygen-flow) på NetOx Drum 200 og Skrue for justering av oksygenleveranse. Skru opp = mer oksygen levert. Rotameterglass som viser mengde oksygen-leveranse i %. Dette omregnes til kg/ time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og %, da vil du kunne lese av O2 leveransen i kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum. Avlesningen gjøres ved stemplets øvre del av kon. (To eksempler er gitt under i egen tekstboks.) Eksempel 1: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx Drum, og rotametret viser 100 %, da vil diffusorene levere 120 kg/time. Eksempel 2: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx Drum, og rotametret viser 50 %, da vil diffusorene levere 60 kg/ time. 6

7 Tabell Leveranse av oksygen i kg/time fra NetOx Drum ved gitt trykk og ytelse i % av kapasitet. % ytelse avleses på rotameteret som vist på figur foran. Rotameter for Netox TM Drum 600. Netox TM Drum 200 og -300 rotameter tabell Trykk (inn) RM-22 Tall i kg/h 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 % % Ytelse i % av kapasitet 30 % % % % % % % % Support, tel: Storvik Aqua AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, tel Netox TM Drum 600 rotameter tabell Trykk (inn) Tall i kg/h 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 % % Ytelse i % av kapasitet 30 % % % % % % % % Support, tel: Storvik Aqua AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, tel

8 1.4.3 Start og stopp av NetOx Drum Kople NetOx Drum til 230 VAC. NetOx Drum er utstyrt med 2 separate røde nødstoppere, den ene på styringstablået og den andre på el-skapet. Begge må være i ytre stilling, dvs deaktivert, før start. Ved å trykke inn grønn knapp på el-skapet er NetOx Drum klar til kjøring. For å aktivisere trommelen for inn- eller utkjøring (tromling) benyttes piltastene på styringstablået: Ved å trykke på knappene merket eller kjøres trommelen rundt ut eller inn. Start og stopp. El-skap med innebygget frekvensomformer El-skap med: med: Rød nødstopp Rød stoppknapp stoppknapp Grønn startknapp startknapp Styringstablå med: Rød nødstoppknapp Knapper for ut- og innkjøring av trommel. 8

9 Frekvensomformer som styrer farten (antall omdreininger for trommelen) To basishastigheter for NetOx Drum er forhåndsinnstilt av Storvik Aqua, dette gir noe saktere fart inn (en omdreining pr 10 sekund under inntromling) og noe raskere fart ut. Dette er satt ut fra sikkerhetshensyn slik at en kan unngå uhell under inntromling av slanger. Innstillingene i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 230 VAC spenning i skapet. Frekvensomformer i el-skap. Innstillinger i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 230 VAC spenning i skapet. Sjekkliste ved drivverksproblemer på NetOx Drum. 1. Beskrivelse av feil. 2. Sjekk at nødstopp på tablå og skap ikke er aktivert og at skapet er slått på. 3. Feilmelding i display når feilen har oppstått. 4. Hvilken stømforsyning benyttes? Hvis aggregat, hvilken typebetegnelse og effekt? Prøv med landstrøm for å eliminere problemer med eventuelt aggregat. 5. Hvilken nettspenning leverer strømforsyningen (aggregat) når trommel kjøres? 6. Sjekk innstillinger på frekvensomformer. Programmeringseksempel: Valg av ekstern kontroll B1-01 : - PAR - ENTER - - B (Reset) - 01 blinker - Enter Enter - ESC - ESC Samme framgangsmåte følges for innstilling av følgende verdier: Innspenning E1-01 : 230V Utspenning E1-05 : 230V Frekvens E1-04 : 50Hz Frekvens E1-06 : 50Hz Motorstrøm E2-01 : 4,5 A Oppramping C1-01 : 7 sek Nedramping C1-02 : 2 sek Hastighet 2 ut D1-02 : 20 Hz Motorhastighet F settes til 30 Hz 9 7. Oppjustering av hastighet kan i noen tilfeller løse problemer med stopp. 8. Justering av motorstrøm skal BARE foretas i samråd med tekniker hos Storvik Aqua AS. Måling og kontroll av strømførende utstyr skal bare utføres av godkjent personell.

10 Koblingsskjema Nødstopp S1 S2 SC - NetOx Drum ver 1 DRAWN BY CHECKED DATE SCALE SHEET NO. 10

11 Funksjon og kapasitet I) Les punkt 1.1 «Informasjon vedrørende risiko» og 1.2 «Oksygen og sikkerhet» grundig. Dersom du har spørsmål kontakt Storvik Aqua eller leverandør av oksygen. II) NetOx Drum leveres ferdig montert og testet. Vi anbefaler allikevel at du før bruk gjennomfører en funksjonstest og gir tilbakemelding til forhandler ved eventuelle avvik. Dvs. sjekk at trommelen går rundt og at du har tilstrekkelig oksygenkapasitet på flaskebatteriet til ditt bruk. III) Åpne alltid gasstilførselen før NetOx diffusorene blir kjørt av trommelen og ut i sjøen. Ha alltid en blødning av oksygen (dvs et oksygentrykk på 1 1,5 bar) på når NetOx diffusorene er i sjøen. Disse tiltakene vil hindre at sjøvann trenger inn i diffusorene. Når diffusorene er grunnere enn 10 m dyp, da kan 1 bar benyttes. Dersom diffusorene er dypere enn 10 m bør blødningen være ca 1,5 bar Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx Drum IV) NetOx Drum kan håndteres enkelt av 3 personer. En styrer trommelen og to tar hver sine endetau som er knyttet til diffusorene og går på merdens flytekrage til hver sin kant og over til motsatt side av merden. Det er viktig at endetauene blir tredd under eksisterende utstyr/tau i merden slik at diffusorene ikke kommer i konflikt med annet utstyr i merden (dvs diffusorene må kunne synke fritt). Diffusorene kan nå trekkes over ved å dra i endetauene samtidig som det tromles ut. Etter at alle diffusorene er trukket ut kan et endetau festes og en trekker i det andre slik diffusorene spres i vifteform. Spredningen kan begrenses eller bli større ved å monterte avstandstau mellom diffusorene. V) Se nøye etter lekkasjer. Dersom en kan observere store bobler kan dette indikere at det finnes en lekkasje i en del av produktet. Sjekk at boblene sprer seg så jevnt som mulig over hele overflaten av merden. Kontroller NetOx diffusoren og kontakt leverandøren hvis det trengs reparasjon eller nye deler. VI) Ved avlusing er det viktig å få diffusorene under biomassen, dvs de ligger på notbunnen (5-7 meter). Husk at dybden (mottrykket i vannet) vil påvirke oksygenleveransen/ kapasiteten, dette kompenseres med å øke oksygentrykket (se tabell over trykk og kap 1.6.2). VII) NetOx Drum enheten og slanger/diffusorer må desinfiseres før flytting mellom lokaliteter. Se desinfeksjon i kap 1.5 under. VIII) Ansvarlig/eier av NetOx Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx Drum er kjent med overstående punkter om «hvordan komme i gang/bruksanvisning». IX) Håndter diffusorene forsiktig under setting og inntromling. Ta tak i endetauene under inntromling og følg på mens slangene går inn på trommelen slik at de ikke hekter seg fast i notlin. X) Behold en blødning (oksygentrykk på 1 1,5 bar) i diffusorene til alt utstyret er kjørt tilbake på trommelen. Det bør unngås å få sjøvann inn i NetOx diffusorene. Dette kan skje pga trykkfall, lekkasje i koplinger eller annen skade. Hvis dette derimot skjer skal du: Snarest mulig, ut fra situasjonen, ta opp diffusorene fra sjøen, Kople diffusordelene fra hverandre, og vask delene i varmt ferskvann. Dersom sjøvann kommer inn i diffusorene kan kapasiteten over tid bli redusert. Se vaskeprosedyre under kap 1.4. Ansvarlig/eier av NetOx Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx Drum er kjent med disse overstående punkter om bruksanvisning. 11

12 To stk. NetOx Drum i bruk. (Illustrasjon: Steinar Husby, Husby 3D & Animasjon.) 1.5 Vedlikehold Kontroller NetOx Drum visuelt: Sjekk at den fungerer som den skal. Stram eventuelt drivreimen for trommel ved behov. Sjekk om det forekommer begroing, saltpartikler eller skader på diffusorene. Vask eller spyl disse med ferskvann etter bruk. Diffusorene skal være innrullet på NetOx Drum under lagring. Dekk over NetOx Drum. Dette er viktig for å bevare kvaliteten på produktet over tid, da også frost og UV lys forringer dette. Ved skade på hele eller deler av NetOx Drum kontaktes Storvik Aqua for reservedeler, reparasjon eller teknisk rådgivning. Dersom det har stått sjøvann i diffusorene i lengre tidsrom kan dette forårsake redusert kapasitet mht oksygenleveranse. For å gjenopprette kapasiteten må diffusorene vaskes innvendig for å fjerne bl.a. saltpartikler. Diffusorene vaskes med varmt vann og høgtrykkspyler etter følgende veiledning: - Demonter diffusorene. - Kople sammen hver lengde av diffusorene bortsett fra endeloddet. Spyl med Vasking av NetOx - diffusor 12

13 lunkent vann for å fjerne partikler og skitt innvendig i slangen. - Lag en sirkel av lengden ved å kople på T-stykke som følger med vaskeadapter. - Bruk høgtrykkspyler med mulighet for regulering av temperatur på vannet. - Kople vaskeadapter til høgtrykkspyler. - Vask i 15 minutter med maks 60 o C og maks 20 bars trykk. - Kople løs diffusoren fra vaskeadapter. - Sett på trykkluft (renset luft via oljeutskiller) (5 til 9 bar) for å presse vann ut av diffusoren. Dersom du benytter ren oksygen må sikkerhetsrutiner følges (se kap 1.2). - For å presse ut resterende vannmengde, kople deretter sammen med T-stykket og sett på luft for å fjerne all væske fra diffusorene. Trykket økes etter hvert til en oppnår vanlig driftstrykk (ca 5-6 bar). Diffusorene tåler ikke mer enn 20 bar og 60 o C. Ved økende temperatur tåler den mindre trykk. Diffusorene Slanger som tåler bærer ikke preg mer av enn at grenseverdier 20 bar og 60av o C. trykk Ved og økende temperatur temperatur er overskredet tåler den er brukers mindre eget trykk. ansvar Slanger og gir ikke som grunnlag bærer for preg reklamasjon/garanti. av at grenseverdier av trykk og temperatur er overskredet er brukers eget ansvar og gir ikke grunnlag for reklamasjon/garanti. Illustrasjon: Kontur L 1.5 Desinfeksjon av NetOx TM Drum inkludert 13 diffusorer. Vi anbefaler Vircon S for desinfeksjon av diffusorer.

14 1.6 Desinfeksjon av NetOx Drum inkludert diffusorer. Flytting av utstyr mellom lokaliteter kan medføre en viss sannsynlighet for smittefare. Grundig desinfisering vil redusere risiko. Vår anbefaling for prosedyre ved desinfisering: Vi anbefaler desinfeksjon av diffusorer med godkjent og egnet virkestoff. Fyll en beholder med ferskvann og doser desinfiseringsmiddel ihht. bruksanvisning. Bruk en beholder som er stor nok til å romme det antall meter diffusor som skal desinfiseres i hver omgang. Ikke bruk Jod (Iod) eller Ozon for desinfisering. Disse stoffene kan skade komponenter i NetOx Drum. Ta kontakt med leverandør dersom det er tvil om et virkestoff kan benyttes på NetOx Drum Bruk alltid sikkerhetsutstyr (hansker, briller, etc.). Sett på blødning (et oksygentrykk på ca 1 bar) og tromle diffusorene over i beholderen. La diffusorene ligge i 5 minutter. Dusj desinfeksjonsmiddel over hele NetOx Drum. Dusj også over motor, gir, oksygenmåler, inne i løfteanordninger og på alle flater. La stoffet virke ihht. spesifikasjoner fra leverandør før alt spyles med rent ferskvann. Tromle deretter diffusorene inn på trommelen. Steng av og kople fra luft (oksygen). Desinfeksjon av NetOx - diffusor 1.7 Effektivitet og sikkerhet NetOx TM Drum brukes oftest fra dekket på en arbeidsbåt. Kombinasjonen olje/grease og rent oksygen kan gi en eksplosjon under uheldige forhold. I tillegg må all bruk av åpen ild, røyking og gnistdannelser ikke forekomme under bruk av NetOx TM Drum. Motoren som benyttes i NetOx TM Drum har ikke noen brann eller eksplosjonsfare. Overflatetemperaturen blir ikke så høy at det gir noen antenningsfare. Motorens strømtrekk blir overvåket av frekvensomformeren. Utvikling av en integrert regulering av oksygen og måling av kg forbruk av oksygen er viktig. Dvs: Beregn først et oksygenforbruk ut i fra biomasse som skal behandles, sjøtemperatur, hvor «sultet» fisken er, og hvilken stressfaktor en vil ta høyde for. Oksygenmåling gjøres kontinuerlig under badebehandlingen, og justering av oksygentilførselen gjøres så tidlig som mulig for å kompensere 14

15 om man måler fallende oksygenmetning. NetOx TM Drum er utviklet med uavhengige diffusorlinjer for å kunne fordele oksygenet i størst mulig del av merden under en avlusning. Dette gir en høy virkningsgrad for tilført oksygen i merden. Operatørene på merdkanten kan feste avstandstråder mellom endeloddene på diffusor-linjene og på den måten oppnå ønsket spredning av diffusorene (og oksygenet). For å spre diffusorene i bakkant (nærmest trommelen) brukes NetOx føringsplate med avstandslenke (se fig.). Dette gjelder modell -200 og -300, kan også ettermonteres på bygg med lavere serienummer Tabell over oppløst oksygen i sjøvann Tabell over oppløst oksygen i sjøvann. Oksygenoppløselighet oppgitt som mg/liter i sjøvann ved ulike saltholdigheter (28 til 34 ppt (pro- Oksygenoppløselighet mille)) og temperatur (+1 oppgitt til +16 som o mg/liter C) ved atmosfæretrykk i sjøvann ved ulike på 760 saltholdigheter mm Hg. (28 til 34 ppt (promille)) og temperatur (+1 til +16 o C) ved atmosfæretrykk på 760 mm Hg. (Tabell fra OkSeaVision AS User Manuals for NetOx TM and OxyVision system). (Tabell hentet fra OxSeaVision AS sin brukermanual for NetOx and OxyVision Systems). 15

16 1.7.2 Tabell over oksygenforbruk hos laks Tabell over oksygenforbruk hos laks Oksygenforbruk oppgitt som kg oksygen pr 100 tonn laks pr time for ulike fiskestørrelser (0,5 til Slutkör 5000 gram) og temperatur (+2 til +16 Oksygenforbruk oppgitt som kg oksygen o C). pr 100 tonn laks pr time for ulike fiskestørrelser (0,5 til 5000 gram) og temperatur (+2 til +16 o C). (Tabell fra hentet OkSeaVision fra OxSeaVision AS User Manuals AS sin for brukermanual NetOx TM and OxyVision for NetOx system). and OxyVision Systems). 16

17 2 stk NetOx Drum i bruk under avlusing av laks. 2. TEKNISK DOKUMENTASJON 2.0 Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen. Dette produktet er utarbeidet i samsvar med EU direktivene 2006/42/EC maskindirektivet, 2006/95/ EC lavspenningsdirektivet og 2004/108/EC EMC-direktivet. Dokumentene ligger i en elektronisk mappe hos Storvik Aqua under lenken: «S:\Havbruk\VÅRE PRODUKTER\242 NetOx\A Brukerhåndbok NetOxDrum med tekn dok og CE og samsvarserklæring 2011». 2.1 Produksjonsdokumentasjon for NetOx Drum Beskrivelse av NetOx Drum NetOx Drum er laget for effektiv og sikker håndtering av NetOx diffusorer for å kunne distribuere oksygen til fisk i merder. Systemet gir mulighet for en enkel logistikk mht håndtering av flere hundre meter med diffusor-slanger under utsetting og innhaling, samt at regulering og tilsetting av oksygen er sikkert, fleksibelt og enkelt. Diffusorene tilfører oksygen til store arealer/volum. NetOx Drum er tilgjengelig i tre standardmodeller: NetOx Drum 200, NetOx Drum 300 og NetOx Drum

18 NetOx Drum 200 Består av trommel med 10 diffusor-linjer. Hver linje består av 2 x 10 m diffusor og 15 m tilførselsslange. Mellom tilførselsslange og diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetau. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 200 m diffusorslange som har en kapasitet på ca. 70 kg oksygen pr. time ved 5 bar trykk. NetOx Drum 300 Består av trommel med 10 diffusor-linjer. Hver linje består av 3 x 10 m diffusor og 15 m tilførselsslange. Mellom tilførselsslange og diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetau. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 300 m diffusor-slange som har en kapasitet på ca. 105 kg oksygen pr. time ved 5 bar trykk. NetOx Drum 600 Består av trommel med 20 diffusor-linjer. Hver linje består av 3 x 10 m diffusor og 20 m tilførselsslange. Mellom tilførselsslange og diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetau. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 600 m diffusor-slange som har en kapasitet på ca. 210 kg oksygen pr. time ved 5 bar trykk. 18

19 2.1.2 Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Kopling og styring Skisser slanger og diffusorer rotameter Kapasiteter og deleliste Frekvensskap D tegninger Drum motor Skisser NetOx Trykkregulator Ombygging til 300 Tekniske data: NetOx Drum 200 NetOx Drum 300 NetOx Drum 600 Ytre mål (L x B x H) 120 x 128 x 140 cm 120 x 128 x 140 cm 120 x 211 x 140 cm Vekt: 330 kg 375 kg 670 kg Strømtilkobling: 230 V, 1-fase, min 10 A 230 V, 1-fase, min 10 A 230 V, 1-fase, min 10 A Strømforbruk: 4A 4A 6,5 A Oksygentilførsel v/5 bar trykk: Ca. 70 kg oksygen/time Ca. 105 kg oksygen/time Ca. 210 kg oksygen/time Skjøtestykke med lodd. Endelodd med øye. 19 Vaskeadapter koplet til diffusor og høytrykkspyler.

20 2.1.3 Beregninger og prøveresultater/tester Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Oksygenforbruk beregninger NetOx tester Modeller Sjøstraum Risikovurdering fjerne farer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Sikkerhet NetOx Drum Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx Drum Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Brukerhåndbok Film Tilhørende produkter Engelsk brukerhåndbok Eldre norsk brukerhåndbok Leverandører Følgende leverandører ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: OxSeaVision AS Solar Miltronic EFA Lønne Scandinavia Demanor Hydroscan Sito Kulelagerhuset Teck Skotselv Trollheimen vekst AEO 2.2 Ved serieproduksjon: Fokus på sikkerhet Alle endringer ifm serieproduksjon av ny versjon skal følge gjeldende EU-direktiv og statlige forordninger (maskinforskriften) og dokumenteres før dette settes i bruk. 20

21 3. TILBEHØR NetOx TM DRUM Fordelingsplate NetOx TM Drum Sikrer fordeling av NetOx TM -diffusorslanger ved innrulling på trommel. Kan enkelt ettermonteres på tidligere utgaver av NetOx TM Drum (særlig nyttig ved behov for oppheng for Fordelingslenke ) Varenummer: Fordelingslenke NetOx TM Drum Fordelingslenke i rustfritt stål som skal bidra til bedre spredning i bakkant av sjøsatt NetOx TM Drum-diffusor. Henger i beredskap på fordelingsplaten (art 25748), senkes langs tilførselsdelen av diffusoren og strekkes ut til siden etter behov. Varenummer: NetOx TM vaskeadapter Vaskeadapter for bruk på høytrykksvasker. Brukes til vedlikehold av NetOx TM diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Kobles på høytrykksvaskerens pistolgrep i stedet for lanse/dyse. Overskuddstrykk slippes ut via ventil, for å ikke overskride maksimumstrykk ved vasking av NetOx TM. Start med åpen ventil som gradvis strupes ned til vann med ønsket trykk går inn i NetOx TM en. Max trykk: 20 bar Max temp: 60 grader C Varenummer: Verktøykasse Tilpasset NetOx TM DRUM 200 og Plasseres oppå trommelen mellom de to lommene for pallegafler. I denne verktøykassen er det plass for dokumentasjon, verktøy, 2 x regulatorer (med tilførselslange tilkoblet), måleinstrument, etc. 21

22 Dobbel tilførselskobling For å koble sammen to oksygenflaskebatterier til en tilførsel. (Denne følger med som en del av NetOx TM Drum 600 -pakken.) Varenummer: PVC-hette NetOx TM DRUM Beskyttelseshette for NetOx TM DRUM 200 og -300, laget i PVC. Varenummer: KONTAKTINFORMASJON Storvik Aqua AS Industriveien Sunndalsøra Tel: Fax: Storvik Aqua SA Benavente 550 Officina Puerto Montt Chile Fono: Fax: Storvik Aqua Ltd. Storvik, Lochgilphead, Argyll PA 31 8RR Scotland Phone: Fax:

23 To NetOx Drum i bruk under avlusing av 157 m laksemerd. 5. CE-MERKING Eksempel på CE-merking. 23

24 6. SAMSVARSERKLÆRING

Brukerhåndbok NetOx TM Drum

Brukerhåndbok NetOx TM Drum Brukerhåndbok NetOx TM Drum med Teknisk dokumentasjon CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. Januar 2012. 1 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK...3 1.1 Informasjon

Detaljer

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør:

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør: NetOx Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig Distributør: Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile Utvikler/rettighetshaver: OXYVISION NETOX BRUKS & VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 3/2009-NH

Detaljer

Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring

Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS. Januar 2014 1 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK...3 1.1 Informasjon vedrørende

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VitaDi Sprinkler Drum SensoMon HQ - TIL LANDS OG TIL VANNS I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene våre skal vokse i takt med fiskevelferden. Vårt

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Servicehåndbok. Hansen Protection AS

Servicehåndbok. Hansen Protection AS Servicehåndbok for drakter laget av pustende flerlagsmateriale Hansen Protection AS Tykkemyr 27 N-1597 Moss Norway Innhold 1 Detaljer... 3 1.1 Drakt... 3 2 Bruk... 3 2.1 Hvordan ta på drakten... 3 2.2

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning 1 Helpresenningen leveres alltid fra Rantex som vist på bildet. I en bigbag str 2x2x2 m Figur 1 Pakking Vedlagt bruksanvisning i hver bigbag. Alle

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Revidert 07.01.2010 av Merethe Haugland Produkt: Regulator Type: Fiorentini, serie FE og FES Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Oksygentilsetting i fiskemerder

Oksygentilsetting i fiskemerder Oksygentilsetting i fiskemerder med NetOx Net diffusor 11:45 Side 2 Oksygentilgang er en av de viktigste begrensende faktorer i akvakultur NetOx åpner nye muligheter Oksygenkontroll er nøkkelen til trygg

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

K 2 Basic. K 2 Basic, ,

K 2 Basic. K 2 Basic, , K 2 Basic Høytrykkspyler K 2 Basic er ideell for rengjøring av bl.a. sykler, hageredskaper, hagemøbler og for normal tilsmussing rundt hjem og hage. Inkluderer høytrykkspistol, 3 m høytrykkslange og dyse

Detaljer

PRØVESPESIFIKASJON FOR

PRØVESPESIFIKASJON FOR 1 av 7 PRØVESPESIFIKASJON FOR AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG FOR GÅRDSBRUK OG GARTNERIER Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. FG November 2003. FG prøvespesifikasjon lanbruk, gjelder fra:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 24.08.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adresse: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vannstøvsugerrobot AQUA ODIN Junior BRUKERMANUAL

Vannstøvsugerrobot AQUA ODIN Junior BRUKERMANUAL Vannstøvsugerrobot AQUA ODIN Junior BRUKERMANUAL -1- Innhold 1. Viktige forholdsregler... 3 2. Introduksjon... 5 3. Sikkerhet... 5 4. Spesifikasjoner... 5 5. Oppbygning... 6 6. Bruk... 7 6.1 Ledningstilkobling...

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Produsent: Ring Mekanikk AS. Norge. Steens Physical Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Produsent: Ring Mekanikk AS. Norge. Steens Physical Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 02.10.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adress: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Ring Mekanikk AS Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Operatørmanual Smartlub

Operatørmanual Smartlub Operatørmanual Smartlub Innholdsfortegnelse Displaysider i Smartlub... Forklaring av display og displaysider... 4 Forklaring av symboler for funksjonsknapper... 6 Innstilling av tid og sykluser (pumpetid)...

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer