Brukerhåndbok NetOx TM Drum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok NetOx TM Drum"

Transkript

1 Brukerhåndbok NetOx TM Drum med Teknisk dokumentasjon CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. Januar

2 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK Informasjon vedrørende risiko Oksygen og sikkerhet Merking av NetOx TM Drum Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: flaskebatteri (O 2 ) og NetOx TM Drum Rotameter (oksygenflow) Start og stopp av NetOxDrum Funksjon og kapasitet Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx TM Drum Vedlikehold Desinfeksjon av NetOx TM Drum inkludert diffusorer Effektivitet og sikkerhet Tabell over oppløst oksygen i sjøvann Tabell over oksygenforbruk hos laks TEKNISK DOKUMENTASJON Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen Produksjonsdokumentasjon for NetOx TM Drum Beskrivelse av NetOx TM Drum Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Beregninger og prøveresultater/tester Risikovurdering fjerne farer Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx TM Drum Leverandører Ved serieproduksjon: fokus på sikkerhet KONTAKTINFORMASJON...23 Storvik Aqua AS CE-MERKING SAMSVARSERKLÆRING...24 Bilde: NetOx TM Drum (alle foto: J. E. Myren, Storvik Aqua AS). 2 2

3 Dette produktet er utarbeidet i samsvar med Forskrift om maskiner (EU direktiv 2006/42/EC). Produktet er CE merket. 1 BRUKERHÅNDBOK Storvik Aqua tilbyr kurs i bruk av NetOx TM Drum for eier/operatør slik at de kjenner til innholdet i denne Brukerhåndboken. 1.1 Informasjon vedrørende risiko For å hindre skade på personell, annet teknisk utstyr og fisk i tilknytning til bruk av NetOx Drum skal operatør av systemet være oppmerksom på følgende: Operatør av utstyret skal sørge for at NetOx TM Drum er forsvarlig festet på båtdekket eller der den står. Dette for å hindre at denne beveger seg for å unngå skader. NetOx TM Drum kan trekkes ut av båten og ned i merden med skade på både personale, båt, fisk, merd og påføre rømming av fisk. Derfor medfølger 2 stk godkjente lastestropper (hver med bruddstyrke på 2,5 tonn) leveransen av NetOx TM Drum. NetOx Drum må ikke tas i bruk før den er forsvarlig festet med bruk av disse stroppene. Operatør av utstyret skal sørge for at eksterne gjenstander ikke hindrer trommelens dreining og slangenes bevegelse ut og inn på trommelen. Operatør må vise aktsomhet for ikke å komme i kontakt med bevegelige deler på trommelen når den er i drift. Ved inntromling skal sørge for at NetOx TM diffusor slanger og tilførselslanger ikke hekter seg i not eller andre gjenstander, da dette kan påføre skade både på NetOx TM diffusor og annet tilstøtende utstyrt. Dette kan igjen føre til rømming av fisk. Operatør må vise aktsomhet mht dette. Operatør av NetOx Drum skal sørge for at alle brukere/operatører av NetOx Drum er kjent med disse overstående punkter om risiko. Brudd på disse aktsomhetsregler kan føre til skade og vil være operatørens ansvar. 1.2 Oksygen og sikkerhet. Forhåndsregler: Bruk kun materialer og utstyr godkjent for bruk i forbindelse med oksygen. Bruk aldri deler som ikke er spesifikt godkjent. Bruk aldri olje eller fett for å smøre oksygenutstyret. Kontakt din lokale oksygenforhandler for et passende sikkerhetskurs. Oppsummering av råd i forbindelse med bruk av oksygenutstyr. Noen meget viktige punkter som bør tas i betraktning for å unngå ulykker: Sikre deg at personell som er forventet å arbeide med oksygen har fått god opplæring og er informert om farene forårsaket av overskridelse av oksygennivået. Påse at riktig utstyr brukes og at det er ingen lekkasjer. Bruk rene klær, fri for olje, fett og urenheter som lett kan ta fyr. Kontroller at brannslukningsapparater er i forsvarlig stand og er lett tilgjengelige. 3 3

4 Når man jobber i avstengte rom hvor oksygenutstyret tas i bruk, sikre deg at området ventileres bra og installer oksygenmåler. Tilgang til området begrenses til personell som er ansvarlige for bruk av utstyret. Røyking er forbudt i områder hvor det er fare for oksygenlekkasje. Sikre deg at alt oksygenutstyr er godt merket. Alle fluktutganger skal hele tiden være tilgjengelige og lett å bruke. 1.3 Merking av NetOx TM Drum Følgende merkinger er påsatt NetOx TM Drum: 4 4

5 1.3 Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: flaskebatteri (O2) og NetOx TM Drum. Oksygenregulatoren (bildet under) koples til flaskebatteriet (eller annen oksygenbank). Påse at pakning blir montert (dette er pakningen mellom regulator og flaskebatteri). Oksygenregulatoren har to manometer, den ene viser oksygentrykket (bar) på flaskebatteriet og den andre viser regulert trykk (bar) ut til NetOx TM Drum. Regulatoren har en sikkerhetsventil på toppen. Justeringsskruen for regulering av trykk til forbruker (NetOx TM Drum) er plassert på undersiden av regulatoren (se bildet). Tilførselslangen fra oksygenregulator til NetOx TM Drum koples til med 2 stk slangeklemmer på regulatorsiden. Oksygenregulator til flaskebatteri Manometer: viser trykket (bar) på flaskebatteriet. Sikkerhetsventil Manometer: viser trykket (bar) på NetOx Drum. Inn oksygen fra flaskebatteri. Ut oksygen til NetOx TM Drum Justeringsskrue: Skrus inn for å levere mer trykk ut til NetOxDrum. 5 5

6 1.3.2 Rotameter (oksygenflow) Rotameteret (bildet under) har en skrue på toppen for regulering av oksygentilførselen, Dersom du skrur opp (mot klokken) da øker oksygenleveransen. Rotametret har et glass som viser oksygenleveransen i %, og denne verdien avleses på stemplets øvre del av kon. Dette kan omregnes til kg/time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og % som da viser kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum. To eksempler er gitt under i egen tekstboks. To tabeller som viser hhv oksygenoppløsning i sjøvann og oksygenforbruk hos laks er gitt under i kap Rotameter (oksygenflow) på NetOxTMDrum. Skrue for justering av oksygenleveranse. Skru opp = mer oksygen levert. Rotameterglass som viser mengde oksygen-leveranse i %. Dette omregnes til kg/time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og %, da vil du kunne lese av O 2 leveransen i kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum.. Avlesningen gjøres ved stemplets øvre del av kon: Eksempel 1: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx TM Drum, og rotametret viser 100 %, da vil diffusorene levere 120 kg/time. Eksempel 2: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx TM Drum, og rotametret viser 50 %, da vil diffusorene levere 60 kg/time. 6 6

7 Tabell Leveranse av oksygen i kg/time fra NetOx TM Drum ved gitt trykk og ytelse i % av kapasitet. % ytelse avleses på rotametret som vist på figur ovenfor Start og stopp av NetOxDrum Kople NetOxDrum til 220 VAC. NetOx Drum er utstyrt med 2 separate røde nødstoppere, den ene på styringstablået og den andre på el-skapet. Begge må være i ytre stilling, dvs deaktivert, før start. Ved å trykk inn grønn knapp på el-skapet er NetOx Drum klar til kjøring. For å aktivisere trommelen for inneller utkjøring (tromling) benyttes piltastene på styringstablået: ved å trykke på knappene merket eller kjøres trommelen rundt ut eller inn. 7

8 Start og stopp El-skap med innebygget Frekvensomformer El-skap med: - Rød nødstopp - Rød stoppknapp - Grønn startknapp Styringstablå med: Rød nødstoppknapp Knapper for Ut og Innkjøring av trommel. 8 8

9 Frekvensomformer som styrer farten (antall omdreininger for trommelen) To basishastigheter for NetOx TM Drum er forhåndsinnsatt av Storvik Aqua, dette gir noe saktere fart inn (en omdreining pr 10 sekund under inntromling) og noe raskere fart ut. Dette er satt ut fra sikkerhetshensyn slik at en kan unngå uhell under inntromling av slanger. Innstillingene i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 220 VAC spenning i skapet. Frekvensomformer i El-skap. innstillinger i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 220 VAC spenning i skapet. 9 9

10 Funksjon og kapasitet I) Les punkt 1.1 «Informasjon vedrørende risiko» og 1.2 «Oksygen og sikkerhet» grundig. Dersom du har spørsmål kontakt Storvik Aqua eller leverandør av oksygen. II) NetOx TM Drum leveres ferdig montert og testet. Vi anbefaler allikevel at du før bruk gjennomfører en funksjonstest og gir tilbakemelding til forhandler ved eventuelle avvik. Dvs. sjekk at trommelen går rundt og at du har tilstrekkelig oksygenkapasitet på flaskebatteriet til ditt bruk. III) Åpne alltid gasstilførselen før NetOx TM diffusorene blir kjørt av trommelen og ut i sjøen. Ha alltid en blødning av oksygen (dvs et oksygentrykk på 1 1,5 bar) på når NetOx TM diffusorene er i sjøen. Disse tiltakene vil hindre at sjøvann trenger inn i diffusorene. Når diffusorene er grunnere enn 10 m dyp, da kan 1 bar benyttes. Dersom diffusorene er dypere enn 10 m, da bør blødningen være ca 1,5 bar Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx TM Drum IV) NetOx TM Drum kan håndteres enkelt av 3 personer. En styrer trommelen og to tar hver sine endetau som er knyttet til diffusorene og går på merdens flytekrage til hver sin kant og over til motsatt side av merden. Det er viktig at endetauene blir tredd under eksisterende utstyr/tau i merden slik at diffusorene ikke kommer i konflikt med annet utstyr i merden (dvs diffusorene må kunne synke fritt). Diffusorene kan nå trekkes over ved å dra i endetauene samtidig som det tromles ut. Etter at alle diffusorene er trukket ut kan et endetau festes og en trekker i det andre slik diffusorene spres i vifteform. Spredningen kan begrenses eller bli større ved å monterte avstandstau mellom diffusorene. V) Se nøye etter lekkasjer. Dersom en kan observere store bobler kan dette indikere at det finnes en lekkasje i en del av produktet. Sjekk at boblene sprer seg så jevnt som mulig over hele overflaten av merden. Kontroller NetOx TM diffusoren og kontakt leverandøren hvis det trengs reparasjon eller nye deler. VI) Ved avlusing er det viktig å få diffusorene under biomassen, dvs de ligger på notbunnen (5-7 meter). Husk at dybden (mottrykket i vannet) vil påvirke oksygenleveransen/ kapasiteten, dette kompenseres med å øke oksygentrykket (se tabell over trykk og kap 1.6.2). VII) NetOx TM Drum enheten og slanger/diffusorer må desinfiseres før flytting mellom lokaliteter. Se desinfeksjon i kap 1.5 under. VIII) Ansvarlig/eier av NetOx TM Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx TM Drum er kjent med disse overstående punkter om «hvordan komme i gang/bruksanvisning». IX) Håndter diffusorene forsiktig under setting og inntromling. Ta tak i endetauene under inntromling og følg på mens slangene går inn på trommelen slik at de ikke hekter seg fast i notlin. X) Behold en blødning (oksygentrykk på 1 1,5 bar) i diffusorene til alt utstyret er kjørt tilbake på trommelen

11 Illustrasjon av 2 stk NetOx TM Drum i bruk (Ved Steinar Husby: Husby 3D & Animasjon) Det bør unngås å få sjøvann inn i NetOx TM diffusorene. Dette kan skje pga trykkfall, lekkasje i koplinger eller annen skade. Hvis dette derimot skjer skal du: Snarest mulig, ut fra situasjonen, ta opp diffusorene fra sjøen, kople diffusor delene fra hverandre, og vask delene i varmt ferskvann. Dersom sjøvann kommer inn i diffusorene kan kapasiteten over tid bli redusert. Se vaskeprosedyre under kap 1.4. Ansvarlig/eier av NetOx TM Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx TM Drum er kjent med disse overstående punkter om bruksanvisning. 1.4 Vedlikehold Kontroller NetOx TM Drum visuelt: sjekk at den fungerer som den skal. Eventuelt stram drivreim for trommel ved behov. Sjekk om det forekommer begroing, saltpartikler eller skader på diffusorene. Vask eller spyl disse med ferskvann etter bruk. Diffusorene skal være innrullet på NetOx TM Drum under lagring. Dekk over NetOx TM Drum. Dette er viktig for å bevare kvaliteten på produktet over tid, da også frost og UV lys forringer dette

12 Vasking av NetOx- diffusor Ved skade på hele eller deler av NetOx TM Drum kontaktes Storvik Aqua for reservedeler, reparasjon eller teknisk rådgivning. Dersom det har stått sjøvann i diffusorene i lengre tidsrom kan dette forårsake redusert kapasitet mht oksygenleveranse. For å gjenopprette kapasiteten må diffusorene vaskes innvendig for å fjerne bla saltpartikler. Diffusorene vaskes med varmt vann og høgtrykkspyler etter følgende veiledning: - Demonter diffusorene. - Kople sammen hver lengde av diffusorene bortsett fra endeloddet. Spyl med lunkent vann for å fjerne partikler og skitt innvendig i slangen. - Lag en sirkel av lengden å kople på T-stykke som følger med vaskeadapter. - Bruk høgtrykkspyler med mulighet for regulering av temperatur på vannet. - Kople vaskeadapter til høgtrykkspyler. - Vask i 15 minutter med maks 60 o C og maks 20 bars trykk. - Kople løs diffusoren fra vaskeadapter. - Sett på trykkluft (renset luft via oljeutskiller) (5 til 9 bar) for å presse vann ut av diffusoren. Dersom du benytter ren oksygen må sikkerhetsrutiner følges (se kap 1.2). - For å presse ut resterende vannmengde, kople deretter sammen med T stykke og sett på luft for å fjerne all væske fra diffusorene. Trykket økes etter hvert til en oppnår vanlig driftstrykk (ca 5-6 bar)

13 Diffusorene tåler ikke mer enn 20 bar og 60 o C. Ved økende temperatur tåler den mindre trykk. Slanger som bærer preg av at grenseverdier av trykk og temperatur er overskredet er brukers eget ansvar og gir ikke grunnlag for reklamasjon/garanti. 1.5 Desinfeksjon av NetOx TM Drum inkludert diffusorer. Vi anbefaler Vircon S for desinfeksjon av diffusorer. Fyll opp beholderen (minimum 660 liter) med ferskvann og doser Vircon S i henhold til bruksanvisning. Ikke bruk Vircon S konsentrasjon høyere enn 8 %. Høyere konsentrasjon kan skade komponenter i NetOx TM Drum. Ikke bruk Jod (Iod) for desinfeksjon. Jod kan skade gummien i slangene. Virosid kan også benyttes. Konsentrasjonen må ikke overstige 5 % virosid blandet med 95 % vann. Høyere konsentrasjon kan skade komponenter i NetOx TM Drum. Bruk alltid sikkerhetsutstyr (hansker, briller etc.). Sett på blødning (et oksygentrykk på ca 1 bar) og tromle diffusorene over i beholderen. La diffusorene ligge i 5 minutt

14 Dusj desinfeksjonsmiddel (f.eks. Vircon S) over hele NetOxTM Drum. Dusj også over motor, gear, oksygenmåler, inne i løfteanordninger og på alle flater. La stoffet virke ihht spesifikasjoner fra leverandør før alt spyles med rent ferskvann. Tromle deretter diffusorene inn på trommelen. Steng av og kople fra luft (oksygen). Desinfeksjon av NetOx- diffusor 1.6 Effektivitet og sikkerhet NetOx TM Drum brukes oftest fra dekket på en arbeidsbåt. Kombinasjonen olje/greas og rent oksygen kan gi en eksplosjon under uheldige forhold, derfor må all bruk av åpen ild, røyking og gnistdannelser ikke forekomme under bruk av NetOxDrum. Motoren som benyttes i NetOx TM Drum har ikke noen brann eller eksplosjonsfare. Overflatetemperaturen blir ikke så høy at det gir noen antenningsfare. Motorens strømtrekk blir overvåket av frekvensomformeren. Under avlusning av laks i merd benyttes det helpressening rundt merden. Presenningen hindrer at oksygenrikt vann kommer inn og oksygenering er meget viktig for å gjennomføre en kontrollert avlusing. Det kan være flere hundre tusen laks i en merd, og dette representerer meget store verdier. Det er særdeles viktig at NetOx diffusorene kan levere den mengde oksygen som skal til. Se tabeller under over oksygenløselighet og oksygenforbruk. Oksygenet løser seg betydelig mindre i varmere vann, og bare litt mindre med stigende salinitet (tabell 1.6.1). Oksygenforbruk: Små fisk bruker betydelig mer oksygen/time enn stor fisk og med betydelig økt forbruk jo varmere vannet er (tabell 1.6.2). Utvikling av en integrert regulering av oksygen og måling av kg forbruk av oksygen er viktig. Som en ser av vedlagte tabell vil 100 tonn laks på 2,5 kg ved vanntemperatur på 14 o C bruke 14,5 kg oksygen/time, og dersom det er 700 tonn fisk i merden vil forbruket være 7X mer, dvs 101,5 kg/time. Dersom fisken blir stresset vil oksygenforbruket øke. I store merder ( m i omkrets) må en imidlertid benytte 2 stk NetOx TM Drum dersom det er mye fisk i merden og vanntemperaturen øker. Dette er vist i første bilde i denne brukerhåndboken og i bildet under. NetOx TM Drum er utviklet med 10 uavhengige diffusorer for å kunne fordele oksygenet i store deler av merden under en avlusning. Dette gir en høy virkningsgrad for tilført oksygen i merden. Operatørene på merdkanten kan feste avstandstråder mellom diffusorene og på den måten oppnå ønsket spredning av diffusorene (og oksygenet)

15 1.6.1 Tabell over oppløst oksygen i sjøvann. Oksygenoppløselighet oppgitt som mg/liter i sjøvann ved ulike saltholdigheter (28 til 34 ppt (promille)) og temperatur (+1 til +16 o C) ved atmosfæretrykk på 760 mm Hg. (Tabell fra OkSeaVision AS User Manuals for NetOx TM and OxyVision system)

16 1.6.2 Tabell over oksygenforbruk hos laks Slutkör Oksygenforbruk oppgitt som kg oksygen pr 100 tonn laks pr time for ulike fiskestørrelser (0,5 til 5000 gram) og temperatur (+2 til +16 o C). (Tabell fra OkSeaVision AS User Manuals for NetOx TM and OxyVision system). 1617

17 2 stk NetOx TM Drum i bruk under avlusing av laks. 2. TEKNISK DOKUMENTASJON 2.0 Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen. Dette produktet er utarbeidet i samsvar med EU direktivene 2006/42/EC maskindirektivet, 2006/95/EC lavspenningsdirektivet og 2004/108/EC EMC-direktivet. Dokumentene ligger i en elektronisk mappe hos Storvik Aqua under lenken: «S/Havbruk/VÅRE PRODUKTER/242 NetOx/A Brukerhåndbok NetOxDrum med teknisk dok og CE og Samsvarserklæring 2011». 2.1 Produksjonsdokumentasjon for NetOx TM Drum Beskrivelse av NetOx TM Drum NetOx TM Drum er laget for effektivt og sikker håndtering av NetOx TM diffusorer for å kunne 1718

18 distribuere oksygen til fisk i merder. Systemet gir mulighet for en enkel logistikk mht håndtering av flere hundre meter med slanger under utsetting og innhaling, samt at regulering og tilsetting av oksygen er sikkert, fleksibelt og enkelt. Diffusorene tilfører oksygen til store arealer/volum. NetOx TM Drum er tilgjengelig i to standardmodeller, men andre størrelser og kapasiteter er tilgjengelige på forespørsel. NetOx TM Drum 200 Består av trommel med 10 lengder diffusorer. Hver lengde består av 2x10 meter diffusor og 10 m tilførselslange. Mellom tilførselslange og diffusor, og i enden av siste diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetauet. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 200 m diffusorslange som har en kapasitet på ca 70 kg oksygen pr time ved 5 bar trykk. NetOx TM Drum 300 Består av trommel med 10 lengder diffusorer. Hver lengde består av 3x10 meter diffusor og 10 m tilførselslange. Mellom tilførselslange og diffusor, og i enden av siste diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetauet. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 300 m diffusorslange som har en kapasitet på ca 105 kg oksygen pr time ved 5 bar trykk

19 2.1.2 Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Kopling og styring Skisser slanger og diffusorer Rotameter Kapasiteter og deleliste Frekvensskap D tegninger Drum motor Skisser NetOx Trykkregulator Ombygging til 300 Teknisk Informasjon Hovedmål NetOx TM Drum Ytre mål i cm: 120 * 128 * 140 (l-b-h) Vekt: 375 kg (NetOx TM Drum 300). Spenning: 230 V enfase Strømtrekk: 750 W Strømkurs: minimum 10A Oksygentilførsel: NetoxDrum 200: oksygenbank som kan levere minimum 70 kg oksygen/time ved 5 bar trykk. NetOxDrum 300: oksygenbank som kan levere minimum 105 kg oksygen/time ved 5 bar trykk. Skjøte med lodd 1920

20 Endelodd med øye Diffusorene Høgkvalitets EPDM gummi. Vaskeadapter koplet til diffusor og høytrykksspyler. 2021

21 2.1.3 Beregninger og prøveresultater/tester Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Oksygenforbruk beregninger NetOx tester Modeller Sjøstraum Risikovurdering fjerne farer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Sikkerhet NetOx TM Drum Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx TM Drum Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Brukerhåndbok Film Tilhørende produkter Engelsk brukerhåndbok Eldre norsk brukerhåndbok Leverandører Følgende leverandører ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: OxSeaVision AS Solar Miltronic EFA Lønne Scandinavia Demanor Hydroscan Sito Kulelagerhuset Teck Skotselv Trollheimen vekst AEO 2.2 Ved serieproduksjon: fokus på sikkerhet Alle endringer ifm serieproduksjon av ny versjon skal følge gjeldende EU-direktiv og statlige forordninger (maskinforskriften) og dokumenteres før dette settes i bruk

22 3. KONTAKTINFORMASJON. Storvik Aqua AS Industriveien Sunndalsøra Tel: Fax: Storvik Aqua SA Benavente 550 Officina Puerto Montt Chile Fono: Fax: Storvik Aqua Ltd. Storvik, Lochgilphead, Argyll PA 31 8RR Scotland Phone: Fax:

23 2 stk NetOx TM Drum i bruk under avlusing av 157 m laksemerd. 4. CE MERKING Eksempel på CE-merking. 5. SAMSVARSERKLÆRING 23 24

24

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Revisjonsnr. 12-01 STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur www.storvik.no Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Kamera Basic HR Camera, Low Light HR camera, Super HR Camera, SmartEye Camera, SmartEye 360 Twin Camera 3 13.05.14 Oppdatert revisjon EBL IL/BP 2 27.01.14

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold Innhold Kapittel Innhold Side 1 Innledning 3 2 1500-seriens modeller 4 3 Varselskilt / -merker 7 4 Tekniske Spesifikasjoner 8 5 Sikkerhetsregler 10 6 Ballepakking 15 7 Maskinmontering 19 8 Informasjon

Detaljer

Instruksjonsbok K2 CombiCutter

Instruksjonsbok K2 CombiCutter K2 CombiCutter 988725 K2 CombiCutter NO, utgave 1 2010-06 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K2 CombiCutter

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX 04 635...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt AKVA GROUP ASA Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer