Brukerhåndbok NetOx TM Drum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok NetOx TM Drum"

Transkript

1 Brukerhåndbok NetOx TM Drum med Teknisk dokumentasjon CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. Januar

2 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK Informasjon vedrørende risiko Oksygen og sikkerhet Merking av NetOx TM Drum Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: flaskebatteri (O 2 ) og NetOx TM Drum Rotameter (oksygenflow) Start og stopp av NetOxDrum Funksjon og kapasitet Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx TM Drum Vedlikehold Desinfeksjon av NetOx TM Drum inkludert diffusorer Effektivitet og sikkerhet Tabell over oppløst oksygen i sjøvann Tabell over oksygenforbruk hos laks TEKNISK DOKUMENTASJON Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen Produksjonsdokumentasjon for NetOx TM Drum Beskrivelse av NetOx TM Drum Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Beregninger og prøveresultater/tester Risikovurdering fjerne farer Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx TM Drum Leverandører Ved serieproduksjon: fokus på sikkerhet KONTAKTINFORMASJON...23 Storvik Aqua AS CE-MERKING SAMSVARSERKLÆRING...24 Bilde: NetOx TM Drum (alle foto: J. E. Myren, Storvik Aqua AS). 2 2

3 Dette produktet er utarbeidet i samsvar med Forskrift om maskiner (EU direktiv 2006/42/EC). Produktet er CE merket. 1 BRUKERHÅNDBOK Storvik Aqua tilbyr kurs i bruk av NetOx TM Drum for eier/operatør slik at de kjenner til innholdet i denne Brukerhåndboken. 1.1 Informasjon vedrørende risiko For å hindre skade på personell, annet teknisk utstyr og fisk i tilknytning til bruk av NetOx Drum skal operatør av systemet være oppmerksom på følgende: Operatør av utstyret skal sørge for at NetOx TM Drum er forsvarlig festet på båtdekket eller der den står. Dette for å hindre at denne beveger seg for å unngå skader. NetOx TM Drum kan trekkes ut av båten og ned i merden med skade på både personale, båt, fisk, merd og påføre rømming av fisk. Derfor medfølger 2 stk godkjente lastestropper (hver med bruddstyrke på 2,5 tonn) leveransen av NetOx TM Drum. NetOx Drum må ikke tas i bruk før den er forsvarlig festet med bruk av disse stroppene. Operatør av utstyret skal sørge for at eksterne gjenstander ikke hindrer trommelens dreining og slangenes bevegelse ut og inn på trommelen. Operatør må vise aktsomhet for ikke å komme i kontakt med bevegelige deler på trommelen når den er i drift. Ved inntromling skal sørge for at NetOx TM diffusor slanger og tilførselslanger ikke hekter seg i not eller andre gjenstander, da dette kan påføre skade både på NetOx TM diffusor og annet tilstøtende utstyrt. Dette kan igjen føre til rømming av fisk. Operatør må vise aktsomhet mht dette. Operatør av NetOx Drum skal sørge for at alle brukere/operatører av NetOx Drum er kjent med disse overstående punkter om risiko. Brudd på disse aktsomhetsregler kan føre til skade og vil være operatørens ansvar. 1.2 Oksygen og sikkerhet. Forhåndsregler: Bruk kun materialer og utstyr godkjent for bruk i forbindelse med oksygen. Bruk aldri deler som ikke er spesifikt godkjent. Bruk aldri olje eller fett for å smøre oksygenutstyret. Kontakt din lokale oksygenforhandler for et passende sikkerhetskurs. Oppsummering av råd i forbindelse med bruk av oksygenutstyr. Noen meget viktige punkter som bør tas i betraktning for å unngå ulykker: Sikre deg at personell som er forventet å arbeide med oksygen har fått god opplæring og er informert om farene forårsaket av overskridelse av oksygennivået. Påse at riktig utstyr brukes og at det er ingen lekkasjer. Bruk rene klær, fri for olje, fett og urenheter som lett kan ta fyr. Kontroller at brannslukningsapparater er i forsvarlig stand og er lett tilgjengelige. 3 3

4 Når man jobber i avstengte rom hvor oksygenutstyret tas i bruk, sikre deg at området ventileres bra og installer oksygenmåler. Tilgang til området begrenses til personell som er ansvarlige for bruk av utstyret. Røyking er forbudt i områder hvor det er fare for oksygenlekkasje. Sikre deg at alt oksygenutstyr er godt merket. Alle fluktutganger skal hele tiden være tilgjengelige og lett å bruke. 1.3 Merking av NetOx TM Drum Følgende merkinger er påsatt NetOx TM Drum: 4 4

5 1.3 Hvordan komme i gang/ bruksanvisning Kopling: flaskebatteri (O2) og NetOx TM Drum. Oksygenregulatoren (bildet under) koples til flaskebatteriet (eller annen oksygenbank). Påse at pakning blir montert (dette er pakningen mellom regulator og flaskebatteri). Oksygenregulatoren har to manometer, den ene viser oksygentrykket (bar) på flaskebatteriet og den andre viser regulert trykk (bar) ut til NetOx TM Drum. Regulatoren har en sikkerhetsventil på toppen. Justeringsskruen for regulering av trykk til forbruker (NetOx TM Drum) er plassert på undersiden av regulatoren (se bildet). Tilførselslangen fra oksygenregulator til NetOx TM Drum koples til med 2 stk slangeklemmer på regulatorsiden. Oksygenregulator til flaskebatteri Manometer: viser trykket (bar) på flaskebatteriet. Sikkerhetsventil Manometer: viser trykket (bar) på NetOx Drum. Inn oksygen fra flaskebatteri. Ut oksygen til NetOx TM Drum Justeringsskrue: Skrus inn for å levere mer trykk ut til NetOxDrum. 5 5

6 1.3.2 Rotameter (oksygenflow) Rotameteret (bildet under) har en skrue på toppen for regulering av oksygentilførselen, Dersom du skrur opp (mot klokken) da øker oksygenleveransen. Rotametret har et glass som viser oksygenleveransen i %, og denne verdien avleses på stemplets øvre del av kon. Dette kan omregnes til kg/time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og % som da viser kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum. To eksempler er gitt under i egen tekstboks. To tabeller som viser hhv oksygenoppløsning i sjøvann og oksygenforbruk hos laks er gitt under i kap Rotameter (oksygenflow) på NetOxTMDrum. Skrue for justering av oksygenleveranse. Skru opp = mer oksygen levert. Rotameterglass som viser mengde oksygen-leveranse i %. Dette omregnes til kg/time ved å bruke omregningstabellen for trykk (bar) og %, da vil du kunne lese av O 2 leveransen i kg/time. Omregningstabellen er limt på selve NetOx Drum.. Avlesningen gjøres ved stemplets øvre del av kon: Eksempel 1: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx TM Drum, og rotametret viser 100 %, da vil diffusorene levere 120 kg/time. Eksempel 2: Dersom oksygenregulatoren viser 5 bar levert inn til NetOx TM Drum, og rotametret viser 50 %, da vil diffusorene levere 60 kg/time. 6 6

7 Tabell Leveranse av oksygen i kg/time fra NetOx TM Drum ved gitt trykk og ytelse i % av kapasitet. % ytelse avleses på rotametret som vist på figur ovenfor Start og stopp av NetOxDrum Kople NetOxDrum til 220 VAC. NetOx Drum er utstyrt med 2 separate røde nødstoppere, den ene på styringstablået og den andre på el-skapet. Begge må være i ytre stilling, dvs deaktivert, før start. Ved å trykk inn grønn knapp på el-skapet er NetOx Drum klar til kjøring. For å aktivisere trommelen for inneller utkjøring (tromling) benyttes piltastene på styringstablået: ved å trykke på knappene merket eller kjøres trommelen rundt ut eller inn. 7

8 Start og stopp El-skap med innebygget Frekvensomformer El-skap med: - Rød nødstopp - Rød stoppknapp - Grønn startknapp Styringstablå med: Rød nødstoppknapp Knapper for Ut og Innkjøring av trommel. 8 8

9 Frekvensomformer som styrer farten (antall omdreininger for trommelen) To basishastigheter for NetOx TM Drum er forhåndsinnsatt av Storvik Aqua, dette gir noe saktere fart inn (en omdreining pr 10 sekund under inntromling) og noe raskere fart ut. Dette er satt ut fra sikkerhetshensyn slik at en kan unngå uhell under inntromling av slanger. Innstillingene i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 220 VAC spenning i skapet. Frekvensomformer i El-skap. innstillinger i frekvensomformeren SKAL IKKE endres uten at Storvik Aqua AS blir kontaktet. Det advares mot å åpne el-skapet grunnet 220 VAC spenning i skapet. 9 9

10 Funksjon og kapasitet I) Les punkt 1.1 «Informasjon vedrørende risiko» og 1.2 «Oksygen og sikkerhet» grundig. Dersom du har spørsmål kontakt Storvik Aqua eller leverandør av oksygen. II) NetOx TM Drum leveres ferdig montert og testet. Vi anbefaler allikevel at du før bruk gjennomfører en funksjonstest og gir tilbakemelding til forhandler ved eventuelle avvik. Dvs. sjekk at trommelen går rundt og at du har tilstrekkelig oksygenkapasitet på flaskebatteriet til ditt bruk. III) Åpne alltid gasstilførselen før NetOx TM diffusorene blir kjørt av trommelen og ut i sjøen. Ha alltid en blødning av oksygen (dvs et oksygentrykk på 1 1,5 bar) på når NetOx TM diffusorene er i sjøen. Disse tiltakene vil hindre at sjøvann trenger inn i diffusorene. Når diffusorene er grunnere enn 10 m dyp, da kan 1 bar benyttes. Dersom diffusorene er dypere enn 10 m, da bør blødningen være ca 1,5 bar Utsett og innkjøring av diffusorer i NetOx TM Drum IV) NetOx TM Drum kan håndteres enkelt av 3 personer. En styrer trommelen og to tar hver sine endetau som er knyttet til diffusorene og går på merdens flytekrage til hver sin kant og over til motsatt side av merden. Det er viktig at endetauene blir tredd under eksisterende utstyr/tau i merden slik at diffusorene ikke kommer i konflikt med annet utstyr i merden (dvs diffusorene må kunne synke fritt). Diffusorene kan nå trekkes over ved å dra i endetauene samtidig som det tromles ut. Etter at alle diffusorene er trukket ut kan et endetau festes og en trekker i det andre slik diffusorene spres i vifteform. Spredningen kan begrenses eller bli større ved å monterte avstandstau mellom diffusorene. V) Se nøye etter lekkasjer. Dersom en kan observere store bobler kan dette indikere at det finnes en lekkasje i en del av produktet. Sjekk at boblene sprer seg så jevnt som mulig over hele overflaten av merden. Kontroller NetOx TM diffusoren og kontakt leverandøren hvis det trengs reparasjon eller nye deler. VI) Ved avlusing er det viktig å få diffusorene under biomassen, dvs de ligger på notbunnen (5-7 meter). Husk at dybden (mottrykket i vannet) vil påvirke oksygenleveransen/ kapasiteten, dette kompenseres med å øke oksygentrykket (se tabell over trykk og kap 1.6.2). VII) NetOx TM Drum enheten og slanger/diffusorer må desinfiseres før flytting mellom lokaliteter. Se desinfeksjon i kap 1.5 under. VIII) Ansvarlig/eier av NetOx TM Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx TM Drum er kjent med disse overstående punkter om «hvordan komme i gang/bruksanvisning». IX) Håndter diffusorene forsiktig under setting og inntromling. Ta tak i endetauene under inntromling og følg på mens slangene går inn på trommelen slik at de ikke hekter seg fast i notlin. X) Behold en blødning (oksygentrykk på 1 1,5 bar) i diffusorene til alt utstyret er kjørt tilbake på trommelen

11 Illustrasjon av 2 stk NetOx TM Drum i bruk (Ved Steinar Husby: Husby 3D & Animasjon) Det bør unngås å få sjøvann inn i NetOx TM diffusorene. Dette kan skje pga trykkfall, lekkasje i koplinger eller annen skade. Hvis dette derimot skjer skal du: Snarest mulig, ut fra situasjonen, ta opp diffusorene fra sjøen, kople diffusor delene fra hverandre, og vask delene i varmt ferskvann. Dersom sjøvann kommer inn i diffusorene kan kapasiteten over tid bli redusert. Se vaskeprosedyre under kap 1.4. Ansvarlig/eier av NetOx TM Drum skal påse at operatøren(e) av NetOx TM Drum er kjent med disse overstående punkter om bruksanvisning. 1.4 Vedlikehold Kontroller NetOx TM Drum visuelt: sjekk at den fungerer som den skal. Eventuelt stram drivreim for trommel ved behov. Sjekk om det forekommer begroing, saltpartikler eller skader på diffusorene. Vask eller spyl disse med ferskvann etter bruk. Diffusorene skal være innrullet på NetOx TM Drum under lagring. Dekk over NetOx TM Drum. Dette er viktig for å bevare kvaliteten på produktet over tid, da også frost og UV lys forringer dette

12 Vasking av NetOx- diffusor Ved skade på hele eller deler av NetOx TM Drum kontaktes Storvik Aqua for reservedeler, reparasjon eller teknisk rådgivning. Dersom det har stått sjøvann i diffusorene i lengre tidsrom kan dette forårsake redusert kapasitet mht oksygenleveranse. For å gjenopprette kapasiteten må diffusorene vaskes innvendig for å fjerne bla saltpartikler. Diffusorene vaskes med varmt vann og høgtrykkspyler etter følgende veiledning: - Demonter diffusorene. - Kople sammen hver lengde av diffusorene bortsett fra endeloddet. Spyl med lunkent vann for å fjerne partikler og skitt innvendig i slangen. - Lag en sirkel av lengden å kople på T-stykke som følger med vaskeadapter. - Bruk høgtrykkspyler med mulighet for regulering av temperatur på vannet. - Kople vaskeadapter til høgtrykkspyler. - Vask i 15 minutter med maks 60 o C og maks 20 bars trykk. - Kople løs diffusoren fra vaskeadapter. - Sett på trykkluft (renset luft via oljeutskiller) (5 til 9 bar) for å presse vann ut av diffusoren. Dersom du benytter ren oksygen må sikkerhetsrutiner følges (se kap 1.2). - For å presse ut resterende vannmengde, kople deretter sammen med T stykke og sett på luft for å fjerne all væske fra diffusorene. Trykket økes etter hvert til en oppnår vanlig driftstrykk (ca 5-6 bar)

13 Diffusorene tåler ikke mer enn 20 bar og 60 o C. Ved økende temperatur tåler den mindre trykk. Slanger som bærer preg av at grenseverdier av trykk og temperatur er overskredet er brukers eget ansvar og gir ikke grunnlag for reklamasjon/garanti. 1.5 Desinfeksjon av NetOx TM Drum inkludert diffusorer. Vi anbefaler Vircon S for desinfeksjon av diffusorer. Fyll opp beholderen (minimum 660 liter) med ferskvann og doser Vircon S i henhold til bruksanvisning. Ikke bruk Vircon S konsentrasjon høyere enn 8 %. Høyere konsentrasjon kan skade komponenter i NetOx TM Drum. Ikke bruk Jod (Iod) for desinfeksjon. Jod kan skade gummien i slangene. Virosid kan også benyttes. Konsentrasjonen må ikke overstige 5 % virosid blandet med 95 % vann. Høyere konsentrasjon kan skade komponenter i NetOx TM Drum. Bruk alltid sikkerhetsutstyr (hansker, briller etc.). Sett på blødning (et oksygentrykk på ca 1 bar) og tromle diffusorene over i beholderen. La diffusorene ligge i 5 minutt

14 Dusj desinfeksjonsmiddel (f.eks. Vircon S) over hele NetOxTM Drum. Dusj også over motor, gear, oksygenmåler, inne i løfteanordninger og på alle flater. La stoffet virke ihht spesifikasjoner fra leverandør før alt spyles med rent ferskvann. Tromle deretter diffusorene inn på trommelen. Steng av og kople fra luft (oksygen). Desinfeksjon av NetOx- diffusor 1.6 Effektivitet og sikkerhet NetOx TM Drum brukes oftest fra dekket på en arbeidsbåt. Kombinasjonen olje/greas og rent oksygen kan gi en eksplosjon under uheldige forhold, derfor må all bruk av åpen ild, røyking og gnistdannelser ikke forekomme under bruk av NetOxDrum. Motoren som benyttes i NetOx TM Drum har ikke noen brann eller eksplosjonsfare. Overflatetemperaturen blir ikke så høy at det gir noen antenningsfare. Motorens strømtrekk blir overvåket av frekvensomformeren. Under avlusning av laks i merd benyttes det helpressening rundt merden. Presenningen hindrer at oksygenrikt vann kommer inn og oksygenering er meget viktig for å gjennomføre en kontrollert avlusing. Det kan være flere hundre tusen laks i en merd, og dette representerer meget store verdier. Det er særdeles viktig at NetOx diffusorene kan levere den mengde oksygen som skal til. Se tabeller under over oksygenløselighet og oksygenforbruk. Oksygenet løser seg betydelig mindre i varmere vann, og bare litt mindre med stigende salinitet (tabell 1.6.1). Oksygenforbruk: Små fisk bruker betydelig mer oksygen/time enn stor fisk og med betydelig økt forbruk jo varmere vannet er (tabell 1.6.2). Utvikling av en integrert regulering av oksygen og måling av kg forbruk av oksygen er viktig. Som en ser av vedlagte tabell vil 100 tonn laks på 2,5 kg ved vanntemperatur på 14 o C bruke 14,5 kg oksygen/time, og dersom det er 700 tonn fisk i merden vil forbruket være 7X mer, dvs 101,5 kg/time. Dersom fisken blir stresset vil oksygenforbruket øke. I store merder ( m i omkrets) må en imidlertid benytte 2 stk NetOx TM Drum dersom det er mye fisk i merden og vanntemperaturen øker. Dette er vist i første bilde i denne brukerhåndboken og i bildet under. NetOx TM Drum er utviklet med 10 uavhengige diffusorer for å kunne fordele oksygenet i store deler av merden under en avlusning. Dette gir en høy virkningsgrad for tilført oksygen i merden. Operatørene på merdkanten kan feste avstandstråder mellom diffusorene og på den måten oppnå ønsket spredning av diffusorene (og oksygenet)

15 1.6.1 Tabell over oppløst oksygen i sjøvann. Oksygenoppløselighet oppgitt som mg/liter i sjøvann ved ulike saltholdigheter (28 til 34 ppt (promille)) og temperatur (+1 til +16 o C) ved atmosfæretrykk på 760 mm Hg. (Tabell fra OkSeaVision AS User Manuals for NetOx TM and OxyVision system)

16 1.6.2 Tabell over oksygenforbruk hos laks Slutkör Oksygenforbruk oppgitt som kg oksygen pr 100 tonn laks pr time for ulike fiskestørrelser (0,5 til 5000 gram) og temperatur (+2 til +16 o C). (Tabell fra OkSeaVision AS User Manuals for NetOx TM and OxyVision system). 1617

17 2 stk NetOx TM Drum i bruk under avlusing av laks. 2. TEKNISK DOKUMENTASJON 2.0 Benyttede forskrifter og direktiver i denne CE sertifiseringen. Dette produktet er utarbeidet i samsvar med EU direktivene 2006/42/EC maskindirektivet, 2006/95/EC lavspenningsdirektivet og 2004/108/EC EMC-direktivet. Dokumentene ligger i en elektronisk mappe hos Storvik Aqua under lenken: «S/Havbruk/VÅRE PRODUKTER/242 NetOx/A Brukerhåndbok NetOxDrum med teknisk dok og CE og Samsvarserklæring 2011». 2.1 Produksjonsdokumentasjon for NetOx TM Drum Beskrivelse av NetOx TM Drum NetOx TM Drum er laget for effektivt og sikker håndtering av NetOx TM diffusorer for å kunne 1718

18 distribuere oksygen til fisk i merder. Systemet gir mulighet for en enkel logistikk mht håndtering av flere hundre meter med slanger under utsetting og innhaling, samt at regulering og tilsetting av oksygen er sikkert, fleksibelt og enkelt. Diffusorene tilfører oksygen til store arealer/volum. NetOx TM Drum er tilgjengelig i to standardmodeller, men andre størrelser og kapasiteter er tilgjengelige på forespørsel. NetOx TM Drum 200 Består av trommel med 10 lengder diffusorer. Hver lengde består av 2x10 meter diffusor og 10 m tilførselslange. Mellom tilførselslange og diffusor, og i enden av siste diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetauet. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 200 m diffusorslange som har en kapasitet på ca 70 kg oksygen pr time ved 5 bar trykk. NetOx TM Drum 300 Består av trommel med 10 lengder diffusorer. Hver lengde består av 3x10 meter diffusor og 10 m tilførselslange. Mellom tilførselslange og diffusor, og i enden av siste diffusor er det montert lodd som bidrar til at systemet synker. Endeloddet har øyekrok for feste av endetauet. Diffusorene er koplet sammen ved hjelp av skjøtestykker. Totalt gir dette 300 m diffusorslange som har en kapasitet på ca 105 kg oksygen pr time ved 5 bar trykk

19 2.1.2 Tekniske tegninger, beskrivelser og funksjonsdiagrammer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Kopling og styring Skisser slanger og diffusorer Rotameter Kapasiteter og deleliste Frekvensskap D tegninger Drum motor Skisser NetOx Trykkregulator Ombygging til 300 Teknisk Informasjon Hovedmål NetOx TM Drum Ytre mål i cm: 120 * 128 * 140 (l-b-h) Vekt: 375 kg (NetOx TM Drum 300). Spenning: 230 V enfase Strømtrekk: 750 W Strømkurs: minimum 10A Oksygentilførsel: NetoxDrum 200: oksygenbank som kan levere minimum 70 kg oksygen/time ved 5 bar trykk. NetOxDrum 300: oksygenbank som kan levere minimum 105 kg oksygen/time ved 5 bar trykk. Skjøte med lodd 1920

20 Endelodd med øye Diffusorene Høgkvalitets EPDM gummi. Vaskeadapter koplet til diffusor og høytrykksspyler. 2021

21 2.1.3 Beregninger og prøveresultater/tester Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Oksygenforbruk beregninger NetOx tester Modeller Sjøstraum Risikovurdering fjerne farer Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Sikkerhet NetOx TM Drum Bruksanvisningen, service og vedlikehold for NetOx TM Drum Følgende dokumenter ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: Brukerhåndbok Film Tilhørende produkter Engelsk brukerhåndbok Eldre norsk brukerhåndbok Leverandører Følgende leverandører ligger i elektronisk mappe hos Storvik Aqua: OxSeaVision AS Solar Miltronic EFA Lønne Scandinavia Demanor Hydroscan Sito Kulelagerhuset Teck Skotselv Trollheimen vekst AEO 2.2 Ved serieproduksjon: fokus på sikkerhet Alle endringer ifm serieproduksjon av ny versjon skal følge gjeldende EU-direktiv og statlige forordninger (maskinforskriften) og dokumenteres før dette settes i bruk

22 3. KONTAKTINFORMASJON. Storvik Aqua AS Industriveien Sunndalsøra Tel: Fax: Storvik Aqua SA Benavente 550 Officina Puerto Montt Chile Fono: Fax: Storvik Aqua Ltd. Storvik, Lochgilphead, Argyll PA 31 8RR Scotland Phone: Fax:

23 2 stk NetOx TM Drum i bruk under avlusing av 157 m laksemerd. 4. CE MERKING Eksempel på CE-merking. 5. SAMSVARSERKLÆRING 23 24

24

Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS.

Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. Brukerhåndbok NetOx Drum med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. NetOx TM by Mars 2013 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK...2 1.1

Detaljer

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør:

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør: NetOx Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig Distributør: Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile Utvikler/rettighetshaver: OXYVISION NETOX BRUKS & VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 3/2009-NH

Detaljer

Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring

Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS. Januar 2014 1 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK...3 1.1 Informasjon vedrørende

Detaljer

Oksygentilsetting i fiskemerder

Oksygentilsetting i fiskemerder Oksygentilsetting i fiskemerder med NetOx Net diffusor 11:45 Side 2 Oksygentilgang er en av de viktigste begrensende faktorer i akvakultur NetOx åpner nye muligheter Oksygenkontroll er nøkkelen til trygg

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VitaDi Sprinkler Drum SensoMon HQ - TIL LANDS OG TIL VANNS I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene våre skal vokse i takt med fiskevelferden. Vårt

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Tømmeaggregat CR700 Spesifikasjoner CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S Kompressortype 1HP oljefri stempelkompressor Dimensjon 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Vekt 15,3 kg Driftsområde

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PRODUKTER 2016 PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 60 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 55 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD AS Bruk av

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

RN46 TOOL TECHNICAL DATA DONNÉES TECNIQUES TECHNISCHE GERÄTEDATEN TECHNISCHE SPECIFICATIE TEKNISKE DATA TEKNISET TIEDOT

RN46 TOOL TECHNICAL DATA DONNÉES TECNIQUES TECHNISCHE GERÄTEDATEN TECHNISCHE SPECIFICATIE TEKNISKE DATA TEKNISET TIEDOT RN46 GB F D NL DK SF G I N P E S PL CZ SK HU TOOL TECHNICAL DATA DONNÉES TECNIQUES TECHNISCHE GERÄTEDATEN TECHNISCHE SPECIFICATIE TEKNISKE DATA TEKNISET TIEDOT Τεχνικά στοιχεία DATI TECNICI TEKNISKE DATA

Detaljer

Hypoksi hos laks i sjøvann. Frode Oppedal, Færøyene

Hypoksi hos laks i sjøvann. Frode Oppedal, Færøyene Hypoksi hos laks i sjøvann Frode Oppedal, Færøyene o Fisken forbruker oksygen og skaper hypoksi o Hypoksi i merder o Effekter av hypoksi o Avlusing: atferd og oksygen Oksygenforbruk kan kalkuleres V 02

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Prev1 automatiske lavtrykk vanntåke dyser

Prev1 automatiske lavtrykk vanntåke dyser Prev1 automatiske lavtrykk vanntåke dyser Generell beskrivelse Prevent Systems lavtrykk vanntåkedyse, type Prev1 med fast response termisk aktivert utløsnings bulb, er utviklet og branntestet for fast

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

Rømmingsfare og avlusing

Rømmingsfare og avlusing Rømmingsfare og avlusing Berit Johansen FosenSeminaret 25.11.15 Agenda Rømming laks per 01.09.15 Hvor rømmer fisken fra? Hva er årsaken til rømming? Avlusingsoperasjon-generelt Håndtering av notpose Faremomenter-noen

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Stamfisk Cluster MHN holder stamfisk i 3 ulike cluster i Norge. Region Nord, Region Midt og i Sør. Totalt

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N Bruks- og vedlikeholdsveiledning JRG CleanLine Combi 1370.025/.032 N 11 Oppbygning 4 12 2 1 3 6 5 7 1 Kropp 2 Manometer tilkobling / lufte skrue 3 Mutter 4 Filter kopp 5 Filter element 6 Støtstang 7 Ring

Detaljer

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 24.08.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adresse: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

Nye utfordringer og løsninger for avlusing

Nye utfordringer og løsninger for avlusing Nye utfordringer og løsninger for avlusing 06.02.09 Trude Bakke Jøssund Nord-Trøndelag og lusekontroll Startet med samordnet vinter-våravlusing allerede i 1992 Har 100 % rapportering av lusetellinger Har

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Mole. Bruksanvisning

Mole. Bruksanvisning Mole Bruksanvisning IMM1019_IFU_NB Utgave 5 2015 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer / Rengjøring...6 Artikler / Kombinasjoner...7

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer