Foreningen 2 Foreldre Saksdokumenter til landsmøtet. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningen 2 Foreldre Saksdokumenter til landsmøtet. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. 20.-21. april 2013"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Foreningen 2 Foreldre Saksdokumenter til landsmøtet opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg april 2013 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz Postadresse Telefon E-post: Åsenveien Ski Leder: Internett: xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Org. nr qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

2 Innkalling Landsmøte 2013 lørdag søndag 21. april Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen Saksliste Sak 1 Åpning og konstituering Sak 2 Hovedstyrets beretning Sak 3 Regnskap Sak 4 Budsjett 2013 Sak 5 Forslag til handlingsplan Sak 6 Innkomne forslag Sak 7 Valg Saksdokumenter sendes alle delegatene og legges på senest 2 uker før landsmøtet. Delegater til landsmøtet fra fylkeslagene skal være valgt på de respektive fylkeslagenes årsmøter. Det må foreligge gyldig medlemskap, og navn på delegat/er må sendes til e-postadresse senest 5. april 2013 sammen med ankomsttid. Landsmøtet samles til festmiddag lørdag kveld. Overnatting på hotellet og reisekostnader dekkes mot reiseregning som sendes hovedstyrets kasserer snarest i etterkant av møtet. Med vennlig hilsen For Foreningen 2 Foreldre Roger Sollied Johansen - leder Side 2/7

3 Landsmøte april 2013 Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen DAGSORDEN Kl Registrering Kl Møtestart Kl Foredrag Kl Lunch Kl Landsmøte 2013 Kl Middag Sak 1 Åpning og konstituering leder Roger Sollied Johansen ønsker velkommen til Landsmøtet 2013 a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner b) Vedta dagsorden c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet. Sakspapirer vedlagt. d) Organisasjonen F2F Leder Roger Sollied Johansen e) Landet rundt fylkeslagene presenterer egne lokale aktiviteter (10 min/lag) Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Kl Søndag kl Hovedstyrets beretning leder Roger Sollied Johansen Sakspapirer, se vedlegg Regnskap Konst. kasserer Nils Haugland Godkjenning av regnskap Sakspapirer vedlagt Budsjett Konst. kasserer Nils Haugland Hovedstyret legger frem sin budsjettinnstilling, vedlagt Forslag til handlingsplan leder Roger Sollied Johansen Forslag, vedtak a) Innkomne saker b) Fastsettelse av medlemskontingent Valg a) Hovedstyret Valgkomiteens innstilling - komitèleder Sølvi Leander, vedlagt b) Revisjon Landsmøtet velger revisor for Foreningen 2 Foreldre c) Valgkomité Landsmøtet velger valgkomitè Middag Avslutning Landsmøtet avsluttes senest kl (vennligst ta hensyn til dette ved bestilling av flybilletter og lignende) Side 3/7

4 Forslag til forretningsorden for Landsmøtet 1) Stemmeberettigede Som stemmeberettigede er de lovlig valgte delegater fra fylkeslagene. Delegatene må være fullverdig medlem av F2F, dvs ha gyldig fullt medlemskap eller familiemedlemskap. Observatører fra fylkeslag med fylkeskontakter innvilges delegatstatus med stemmerett etter samme fordelingsnøkkel som for fylkeslag med aktive fylkesstyrer. Hovedstyrets faste medlemmer innvilges delegatstatus stemmerett i alle saker, bortsett fra sak 2, hovedstyrets beretning, og sak 3, regnskap. 2) Fullmakt Det gis ikke mulighet til å stille med stemmefullmakt på landsmøtet. 3) Observatører Det er ethvert fullverdig medlems rett til å delta på Landsmøtet som observatør, dvs. fullt betalende medlemmer og familiemedlemmer kan delta. Støttemedlemmer eller medlemmer som er suspenderte eller ekskluderte, har ikke adgang på landsmøtet. Observatører har tale- men ikke stemmerett. Landsmøtet kan med simpelt flertall avgjøre at observatører skal miste sin talerett enkeltvis. 4) Taletid Et innlegg varer tre minutter. Man tegner seg til innlegg ved å vise seddel med delegatnummer. En replikk varer ett minutt. Man tegner seg til replikk ved å holde to fingre i lufta under innlegg. Det tegnes maks tre replikker på hvert innlegg. Replikk på replikk skal ikke innvilges fra ordstyrerbordet. 5) Taleliste, strek Under debatten skal ordstyrer føre talelisten og sikre at saken ikke debatteres utover tidsrammen satt for saken. Ordstyrer foreslår å sette strek, og skal ved slikt forslag referere talelisten. Eventuell votering over oppheving av strek gjøres med simpelt flertall. 6) Voteringsorden Ordstyrer foreslår voteringsorden. Dersom andre forslag til voteringsorden kommer, skal disse voteres over umiddelbart. Voteringsorden avgjøres ved simpelt flertall. 7) Saksopplysning Saksopplysning og forslag til voteringsorden gis ved tegn for saksopplysning. Ordstyrer skal umiddelbart gi ordet til saksopplysning, og umiddelbart klubbe ytringer som går utover saksopplysning. 8) Forretningsorden vedtas under Sak 1: "Konstituering av møtet". Side 4/7

5 Årsberetning for 2011 Foreningen 2 Foreldre A) Foreningens formål Foreningen 2 Foreldre har i perioden videreført arbeidet for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, og for å sikre barns rett til likeverdige kontakt med foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. I tillegg har F2F i perioden jobbet spesielt med hensikt å forebygge konflikter og problemer i forbindelse med samlivsbrudd gjennom opplysningsarbeid rettet mot næringslivet, skoler og gjennom samarbeid med familievernkontor. Vi har vært representert i Forum for Barnekonvensjonen. B) Hovedstyret Hovedstyret har bestått av: Hovedstyret Roger Sollied Johansen Leder Rune Harald Rækken Nestleder Perry Helmundsen Organisatorisk leder Sidsel Tallaksen Kasserer Nils Haugland Styremedlem Wenche Woldseth Styremedlem Ketil Petersen Styremedlem Anders Gjerland 1. vara Hans Tau Hatlestad 2. vara (Cecilie Haukvik fra Agder var valgt som 1.vara, men hun trakk seg i 2011 uten å ha deltatt i noe HS-møte) C) Medlemsoversikt Medlemsmassen holder seg ganske stabil, pr hadde F2F 844 medlemmer. Medlemsmassen viser fortsatt en overvekt av menn, det være seg samværsfedre og fedre med hovedomsorg eller felles omsorg. Stadig flere kvinner melder seg inn og mye tyder at dette ofte er steforeldre og samværsmødre, samt besteforeldre. I tillegg kommer stadig flere voksne skilsmissebarn. D) Sentrale aktiviteter Media Det har i perioden vært ulike medieutspill i forbindelse aktuelle saker i samfunnsdebatten. Foreningen har også vært representert gjennom debatter og innslag i radio og TV. Leserinnlegg i aviser er også en kanal for å nå ut med F2Fs meninger. F2F er i periode tilknyttet MyNewsdesk gjennom avtale. Dette er en PR-tjeneste på nettet, hvor journalister og andre interesserte kan abonnere på pressemeldinger med mer av medlemmene i Norsk Journalistlag (NJ) har tilknytning til firmaet. Aktiviteten ble igangsatt på tampen av 2010, og håpet er at aktiv bruk av denne skal bidra til mer oppmerksomhet rundt F2F fremover. Landsmøte/Seminarer/konferanser/forum Det ble avholdt landsmøte april 2011 på Quality Mastemyr hotell.

6 F2F Bladet Redaktør er Ketil Petersen. Han administrerer materiell, frister og levering og sørger for den redaksjonelle gjennomgangen i forbindelse med de fire utgivelsene årlig av det som etter hvert kan kalles et fagblad. Peter Meidell og Rune Rækken er med i bladets redaksjon, mens det er mange som bidrar med stoff til bladet. Bladet distribueres til alle medlemmer og foreningens nettverk foruten at det er gjort tilgjengelig gjennom Bladkongen.no Sorg uten blomster Det er inngått avtale med to forskere ved Folkehelseinstituttet som ønsker å kunne bruke vår forskningsrapport Sorg uten blomster i sitt forskningsarbeid. Dette anses å være svært positivt da en så spennende rapport har fått lite fokus de senere år. Medlemsaktiviteter/tilbud Hovedstyret ble presentert for et konsept for nye medlemstilbud av Wenche Woldseth. Hun presenterte forslag til nytt tilbud for medlemmer som ønsker å være sammen med likesinnede etter opplevd samlivsbrudd, for eksempel på felles reiser. Det vises til at samlivsbrudd ofte medfører en følelse av ensomhet og at det kan være både nyttig og godt å dele erfaringer med andre og danne bredere sosiale nettverk. Det er etablert en prosjektgruppe bestående av ressurspersoner fra flere fylker for å lage et godt medlemstilbud med felles reiser både i inn- og utland Hovedstyret anser som svært viktig for F2F å tilby nye positive aktiviteter, og også har et tilbud til dem som har kommet gjennom bruddfasen. Dersom vi klarer å tilby attraktive medlemstilbud antar vi at det blir langt lettere for foreningen å holde på våre medlemmer. Det er inngått avtaler om medlemstilbud med Rica Hotell og NEMI Forsikring og andre tilbud er under forhandling og skal gi medlemmene gode og rimelige tilbud. Disse gjøres fortløpende tilgjengelige på f2f.no og i F2F Bladet. Web/Facebook Det er gjort flere forsøk tidligere på en oppjustering og forbedring av hjemmesidene til foreningen. Leder, org.leder og ressursperson Hans Christian F. har utgjort arbeidsgruppen som fortsatt jobber med saken. Høsten 2011 ble vår nye Facebookprofil lansert, noe som kan utgjøre et stort potensiale for medlemsutviklingen i F2F hvis den får riktig oppmerksomhet for å kunne skape med kjennskap til og kunnskap om F2F. E) Lokal aktivitet. Den lokale aktiviteten har vært svært varierende også i år. Mange fylkeslag har stor aktivitet, og får mye ut av små ressurser. Per dato er det fylkesstyrer i Oslo og Akershus, Buskerud, Rogaland, Telemark og Hordaland og Agder. Det er kontaktpersoner i Trøndelag, Vestfold, Sogn og Fjordane, Østfold og Troms/Finnmark. Noen fylkeslag har mange medlemmer, men dessverre liten aktivitet. Som i de fleste organisasjoner som drives på frivillig basis er det også i F2F til tider vanskelig å få folk til å bidra. Dette har heldigvis i mindre grad gått utover medlemmene, da rådgivingstelefoner og medlemsaktiviteter har vært prioritert. Men mediearbeidet, arbeidet mot bedrifter og andre organisasjoner, samt lokale politikere, har i en del lokallag vært mindre omfattende enn ønskelig. Det gjør at mange forslag og tiltak til dels renner ut i sanden fordi de ikke følges opp lokalt. Fylkesmøter Det har i perioden ikke blitt gjennomført fylkesmøter, men det arbeides for tiden med en gjeninnføring av denne ordningen. Hovedstyret ønsker at telefoniske fylkeslagsmøter arrangeres oftere fordi dette kan være en kilde til både motivasjon og idebank for alle lokale tillitsvalgte. G) Økonomi F2F sentralt mottok kroner ,- i driftsstøtte samt kr i private gaver for Driftsresultat i 2011 var et driftsunderskudd på kroner ,-. Egenkapitalen per var kroner ,-.

7 H) Arbeidsmiljø Foreningen 2 Foreldre har ikke hatt noen ansatte i I) Likestilling Medlemsmassen består av cirka 10 % kvinner og 90 % menn. F2Fs hovedstyre har mannlig leder og kvinnelig kasserer. Av hovedstyrets 7 faste medlemmer er 2 kvinner og 5 menn. F2F ønsker å være en pådriver for likestilling på alle samfunnsområder, også i vår egen organisasjon, og vil jobbe aktivt for å rekruttere medlemmer av begge kjønn til våre styrer. J) Videre drift Hovedstyrets vurdering er at Foreningen etter å ha opparbeidet positiv egenkapital igjen har midler til drift på samme nivå som i K) Eksklusjoner Det har ikke vært suspensjoner/eksklusjoner i perioden. L) Oppsummering. Mange har jobbet jevnt og trutt i Foreningen 2 Foreldre i 2011 også, og vi har prioritert oppfølging av medlemmer som trenger det, fast utgivelse av medlemsbladet, faste medlemskvelder i noen fylkeslag samt oppfølging av myndighetene og skape den oppmerksomhet i media som vi makter. Men samtidig er det en utfordring å få flere enn Tordenskiolds soldater til å forplikte seg. Resultatet er at vi som forening har vært mindre synlige i samfunnsbildet enn vi ønsker oss. Ren pragmatisme sier oss at vi må tilpasse aktivitetsnivået og ambisjonene etter de ressurser som til enhver tid er til rådighet for frivillig arbeide. Nesodden, 29. juni For Foreningen 2 Foreldre Roger Sollied Johansen - leder

8 Årsberetning for 2012 Foreningen 2 Foreldre A) Foreningens formål Foreningen 2 Foreldre har i perioden fortsatt arbeidet for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, og for å sikre barns rett til likeverdige kontakt med foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. I tillegg har F2F i perioden jobbet spesielt for å forebygge konflikter og problemer i forbindelse med samlivsbrudd gjennom opplysningsarbeid rettet mot foreldre, næringslivet, skoler og gjennom samarbeid med familievernkontor. Vi er representert fast i Forum for Barnekonvensjonen. B) Hovedstyret Hovedstyret har bestått av: Hovedstyret Roger Sollied Johansen Leder Rune Harald Rækken Nestleder Perry Helmundsen Organisatorisk leder Sidsel Tallaksen Kasserer Nils Haugland Styremedlem Wenche Woldseth Styremedlem Ketil Petersen Styremedlem Anders Gjerland 1. vara Hans Tau Hatlestad 2. vara Sidsel Tallaksen har hatt permisjon deler av året pga sykdom og Nils Haugland ivaretar nå kassererfunksjonen. C) Medlemsoversikt Medlemsmassen viser en nedadgående trend, pr hadde F2F 680 medlemmer, mot 844 medlemmer på samme tidspunkt foregående år. Medlemsmassen viser fortsatt en overvekt av menn, det være seg samværsfedre og fedre med hovedomsorg eller felles omsorg. Stadig flere kvinner melder seg inn og mye tyder at dette ofte er steforeldre og samværsmødre, samt besteforeldre. I tillegg kommer stadig flere voksne skilsmissebarn. D) Sentrale aktiviteter Media Det er i perioden vært en rekke medieutspill i forbindelse aktuelle saker i samfunnsdebatten, og også reaktiv oppfølging av saker fra media. Foreningen har vært representert gjennom debatter og innslag i radio og TV og aviser. Leserinnlegg i aviser er også en kanal for å nå ut med F2Fs meninger. F2F er tilknyttet MyNewsdesk gjennom avtale. Dette er en PR-tjeneste på nettet, hvor journalister og andre interesserte kan abonnere på pressemeldinger og nyheter fra F2F av medlemmene i Norsk Journalistlag (NJ) har tilknytning til firmaet. Landsmøte/Seminarer/konferanser/forum Det ble avholdt faglig og organisatorisk samling for tillitsvalgte fra hovedstyret og fylkeslagene på Raddison Blue Gardermoen 2-3 juni F2F Bladet Redaktør er Ketil Petersen. Han administrerer materiell, frister og levering og sørger for den redaksjonelle gjennomgangen i forbindelse med utgivelsene av Foreningen 2 Foreldres fagblad. Peter Meidell og Rune Rækken er med i bladets redaksjon, mens det er mange som bidrar med stoff til bladet.

9 Bladet distribueres til alle medlemmer og foreningens nettverk inklusive NAV-kontorer, familierådgivningskontorer og stortingspolitikere foruten at det er gjort tilgjengelig gjennom Bladkongen.no Medlemsaktiviteter/tilbud Rådgivningstjenesten med gratis juridisk veiledning mandag, onsdag, torsdag, fredag kl , jurist Peter Meidell ivaretar dette. I tillegg er det rådgivningstjeneste de fleste ukedager kl Dette ivaretas av fylkeslagene. Fykeslaget i Oslo og Akershus har gjennomført månedelige temamøter med temaer som hvordan kommunisere med eksen, hvordan forberede seg til rettssak, barnebortføring til utlandet og innenlands flytting med barn, foreldrefiendtliggjøring, hvordan ta styringen i eget liv, hvordan ta vare på parforholdet etc. Foredragsholdere har vært både foreningsinterne krefter og eksterne fagpersoner, som advokater, dommere, politi, psykologer og psykiatere. Mange av disse foredragene er tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldres kanal på youtube Fylkeslaget i Hordaland har gjennomført et seminar om samlivsbrudd, mekling og foreldresamarbeid med eksterne foredragsholdere hvor den mest kjente er professor dr. psychol. Frode Thuen. Også fylkeslagene i Buskerud/Vestfold og Rogaland har gjennomført tilsvarende møter. Hovedstyret anser som svært viktig for F2F å tilby nye positive aktiviteter, og har også har et tilbud til dem som har kommet gjennom bruddfasen. Dersom vi klarer å tilby attraktive medlemstilbud antar vi at det blir langt lettere for foreningen å holde på våre medlemmer. Det er inngått avtaler om medlemstilbud med Rica Hotell og NEMI Forsikring og andre tilbud er under forhandling og skal gi medlemmene gode og rimelige tilbud. Disse gjøres fortløpende tilgjengelige på f2f.no og i F2F Bladet. Web/Facebook Hjemmesidene til foreningen og foreningens Facebook-side https://www.facebook.com/foreningen2foreldre med tilhørende diskusjonsforum for medlemmene er sentrale kommunikasjonskanaler for foreningen. Leder, org.leder og ressursperson Hans Christian Flaathen har utgjort arbeidsgruppen som har stått for oppgradering av hjemmesiden. Høringssvar til lovforslag Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har foreslått endringer i barneloven hvor den uttalte målsettingen har vært å skjerme barn mot vold, en målsetting som det er veldig lett å være enig i. Foreningen 2 Foreldre mener imidlertid at lovforslaget som det har vært framlagt fra departementet har klare svakheter som i mange tilfeller vil svekke barns rettssikkerhet og sette barns kontakt med begge foreldre i direkte fare pga. forslaget om å innføre "selvtekt som rettsprinsipp". F2F mener at dette lovforslaget fra departementet er lite gjennomtenkt. Det har vært massiv medieoppmerksomhet om denne saken og F2F har vært i studio flere ganger, dog uten at NRK har klart å få noen fra departementet til å stille opp og forsvare lovforslaget. Det har vært gjennomført to høringsrunder på denne saken i På grunn av lovforslagets åpenbare svakheter har det vært en omfattende prosess å utarbeide disse høringssvarene og systematisere motforestillingene. Rune H. Rækken har vært ansvarlig for disse høringssvarene, som kan lastes ned fra hjemmesiden Ekstern deltagelse Rune H. Rækken var invitert foredragsholder ved konferansen " Geschlechterbilder in Partnerschaft und Familie. Ein Vergleich zwischen Norwegen und Deutschland" som gikk i Berlin oktober. Tema var en sammenligning av norsk og tysk familiepolitikk og hva Tyskland kan lære fra Norge på dette området. Foredraget fra Foreningen 2 Foreldre ble godt mottatt på konferansen.

10 E) Lokal aktivitet. Den lokale aktiviteten har vært svært varierende også i år. Mange fylkeslag har stor aktivitet, og får mye ut av små ressurser. Per dato er det fylkesstyrer i Oslo og Akershus, Buskerud, Rogaland, Telemark og Hordaland og. Det er kontaktpersoner i Agder, Trøndelag, Vestfold, Sogn og Fjordane, Østfold og Troms/Finnmark. Noen fylkeslag har mange medlemmer, men dessverre liten aktivitet. Som i de fleste organisasjoner som drives på frivillig basis er det også i F2F til tider vanskelig å få folk til å bidra. Dette har heldigvis i mindre grad gått utover medlemmene, da rådgivingstelefoner og medlemsaktiviteter har vært prioritert. Men mediearbeidet, arbeidet mot bedrifter og andre organisasjoner, samt lokale politikere, har i en del lokallag vært mindre omfattende enn ønskelig. Det gjør at mange forslag og tiltak til dels renner ut i sanden fordi de ikke følges opp lokalt. Fylkesmøter Fylkesmøter har blitt gjeninnført. Hovedstyret ønsker at telefoniske fylkeslagsmøter arrangeres oftere fordi dette kan være en kilde til både motivasjon og idebank for alle lokale tillitsvalgte. G) Økonomi F2F sentralt mottok kroner ,- i driftsstøtte for Driftsresultat i 2012 viste et overskudd på kr Egenkapitalen per var kroner H) Arbeidsmiljø Foreningen 2 Foreldre har ikke hatt noen ansatte i I) Likestilling Medlemsmassen består av cirka 10 % kvinner og 90 % menn. F2Fs hovedstyre har mannlig leder og kvinnelig kasserer. Av hovedstyrets 7 faste medlemmer er 2 kvinner og 5 menn. F2F ønsker å være en pådriver for likestilling på alle samfunnsområder, også i vår egen organisasjon, og vil jobbe aktivt for å rekruttere medlemmer av begge kjønn til våre styrer. J) Videre drift Hovedstyrets vurdering er at Foreningen etter å ha opparbeidet positiv egenkapital igjen har midler til drift på samme nivå som i K) Eksklusjoner Det har ikke vært suspensjoner/eksklusjoner i perioden. L) Oppsummering. Mange har jobbet jevnt og trutt i Foreningen 2 Foreldre i 2012 også, og vi må erkjenne at et er en fast "hard kjerne" som holder aktivitetene gående. Vi har prioritert oppfølging av medlemmer som kontakter oss, fast utgivelse av medlemsbladet, faste medlemskvelder i noen fylkeslag samt oppfølging av myndighetene og skape den oppmerksomhet i media som vi makter. Men samtidig er det en utfordring å få flere enn Tordenskiolds soldater til å forplikte seg. Resultatet er at vi som forening fortsatt sliter med å være så synlige i samfunnsbildet som vi ønsker. Ren pragmatisme sier oss at vi må tilpasse aktivitetsnivået og ambisjonene etter de ressurser som til enhver tid er til rådighet for frivillig arbeide. Nesodden, 15. februar For Foreningen 2 Foreldre Roger Sollied Johansen - leder

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Budsjett F2F 2013 Kostnader: Drift av fylkeslag (driftstillskudd/prosjekttilskudd) Lønnskostnader Lagerleie Telefonutgifter Internettkostnader domene, FB etc Web-oppdatering/vedlikehold Driftsmateriell/rekvisita Annonse/reklameutgifter Hovedstyremøter reisutgifter etc Landsmøte Kurs/opplæring for rådgivere/telefonvakter Trykking av medlemsblad 4. stk. alle kostnader Oppdatering av trykksaker/veiledningshefte/kursmateriell Mediaformidling Regnskap/Regnskapsassistanse/Revisjon Støtte juridisk bistand/lovdata Juridisk bistand (EMD) Bankomkostninger/gebyrer Sum utgifter Inntekter: Statstøtte (BUFDIR) Medlemsinntekter Inntekter medlemsblad Mva-refusjon Renteinntekter Sum inntekter Driftsresultat

25 Handlingsplan Foreningen 2 Foreldre Trygge familieforhold for barn med to hjem Trygg Modig Engasjert Tydelig Kunnskap Kompetanse Gode løsninger Barna i fokus Barnas talerør Nettverk etter samlivsbrudd Side 5/7

26 Innledning hvor står vi nå? Veien videre lokalt og sentralt Foreningen 2 Foreldres hovedfokus skal fortsatt være å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. F2F vil videreføre hovedaktivitetene og organisatoriske aktiviteter i tillegg til følgende prioriteringer: 1. Synliggjøre foreningens tilbud og kompetanse, nasjonalt og internasjonalt 2. Påvirke i utformingen av ny barnelov basert på foreldrenes likeverd og jobbe aktivt med dette fram mot Stortingsvalget i Videreutvikle F2Fs kompetansesenter og rådgivningstjeneste 4. Forbedre medlemstilbudene og derigjennom øke foreningens inntekter med formål å skape stabilitet og mulighet for større aktivitet/flere ansatte Fylkeslagene danner kjernen i den lokale tilbudet som kanskje er aller viktigst for dem som gjennomgår en samlivskrise. Det å ha noen å snakke med, en som har erfaring på området og som kan komme med gode råd er helt sentralt. Følgende ønskes videreført og styrket lokalt og sentralt i perioden: Rådgivningstjenesten alltid et sted å henvende seg med spørsmål Nettverksbygging, med regelmessige medlemsmøter og arrangementer med og uten barn Regelmessige fagmøter for medlemmer med aktuelle tema Lokale samtalegrupper Produktutvikling med fokus på forebygging av konflikter Organisasjonsutvikling som bidrar til å være i tråd med tiden for å kunne pleie medlemmene på en optimal måte Det å ha et godt aktivitetstilbud til medlemmene lokalt, og sørge for å gjøre dette kjent i lokalmiljøet, er den beste måten å få nye medlemmer på. Alle fylkeslag skal ha aktiviteter som sikrer medlemsvekst i perioden. I tillegg skal fylkeslagene drive lokalt informasjonsarbeid mot offentlige og private organisasjoner, slik at alle er kjent med at F2F finnes og kan være til hjelp i en tøff livsfase. Her vil distribusjon av fagmateriell og informasjonsbrosjyrer stå sentralt, samt informasjon og eventuelt arrangere bedriftsseminarer på bakgrunn av prosjektet Sorg uten Blomster sykefravær ved samlivsbrudd. Det vil være høyt prioritert å etablere et register over ressurspersoner i fylkene i landsmøteperioden. Hovedstyret ønsker en tettere dialog med fylkeslagene for løpende utveksling av informasjon om aktiviteter som pågår lokalt. På denne måten vil gode ideer kunne spres og tas i bruk i hele landet. Det vil være nødvendig med en organisasjonsendring for å være i tråd med generell tilpasning ihht samfunnsutviklingen. 1. Synliggjøre foreningen og øke foreningens medlemsmasse Utgivelse av medlemsbladet Foreningen 2 Foreldre Oppdatere F2Fs internettsider jevnlig Være aktiv på sosiale medier Sikre at F2F kommer opp ved søk på relevante stikkord på internett Distribuere og gjøre alt informasjonsmateriell, forskningsrapporter, prosjektrapporter osv tilgjengelig på medlemssidene Avgi høringssvar til departementene Delta i aktuelle debatter og på seminarer, proaktivt og reaktivt Delta gjennom sentrale møteplasser Etablere nye produkter både for privatpersoner, bedrifter og øvrige samfunnsaktører (seminarer og foredrag) Jobbe for å ha en mediesak pr uke året rundt i nasjonale medier. Side 6/7

27 2. Videre utvikling Fokus på verving av medlemmer og beholde eksisterende medlemmer for å bli større Videreutvikle og markedsføre tilbudene våre Invitere til samarbeid med andre relevante fagmiljøer som støtter F2Fs holdninger/målsetninger i forhold til barn- og familie Samle inn og gjøre nytt fagmateriale tilgjengelig på F2F-weben Utvikle flere foredrag til bruk lokalt / sentralt Fokusere på forventingene til ny barnelov Bevisstgjøre om samfunnsøkonomien ved å forebygge sykefraværet ved samlivsbrudd Relevant forskning på familieområdet innhentes Organisatoriske aktiviteter Følges opp sentralt Arbeide videre med ny barnelov mot Stortingsvalget 2013 og videre Arbeide med kvalitetssikring av arbeidet som gjøres i saker vedrørende barn Arbeid med fremtidig organisering av F2F Samarbeidet med NAV Medieoppmerksomhet Nesodden, 20. mars For Foreningen 2 Foreldre Roger Sollied Johansen leder Telefon E-post Hjemmeside Side 7/7

28 INNKOMNE FORSLAG (forslag 1-5) Forslag 1 Resolusjon om fri rettshjelp Forslagsstiller: F2F Telemark Fra: Kjartan Sendt: 14. mars :35:09 Til: Administrasjon F2F Emne: Landsmøtesaker fra F2F Telemark Automatisk regelbasert videresending Hei, På årsmøte til F2F Telemark vedtok vi to resolusjoner som vi ber om blir behandlet på landsmøtet i april. Vennlig hilsen Kjartan Mogen RESOLUSJON OM FRI RETTSHJELP PÅ ÅRSMØTET TIL F2F TELEMARK Beløpsgrensen for fri rettshjelp ble i 2009 økt til kr Forrige økning var i 2004 da den ble økt til kr i klasse 1. Økningen var således på kr (7 %) fra 2004 til Konsumprisindeksen var i samme tidsrom 10,3 % (kr ), mens lønnsveksten for en industriarbeider var 22,7 % (kr ). Dvs. at dersom man følger konsumprisindeksen til SSB skulle resultatet av økningen blitt kr , mens hvis man hadde fulgt utviklingen til en industriarbeider skulle beløpet blitt kr Siden 2009 har beløpsbegrensningen for fri rettshjelp stått uendret på kr , selv om konsumprisindeksen har økt med 6,5 % (kr ) siden dette tidspunkt. Økningen for en gjennomsnittlig industriarbeider har i samme tidsrom vært 19,6 % (kr ). Resultatet av det hele er at mulighetene for å få fri rettshjelp i praksis har blitt redusert. Dette er urimelig i og med at Grunnbeløpet i Folketrygden, minstefradraget i selvangivelsen osv. økes hvert år. F2F Telemark mener derfor at beløpsbegrensningen for fri rettshjelp bør følge gjennomsnittlig lønnsvekst eller andre stønader fra det offentlige hvert år. For å rette opp i missforholdet som har oppstått siden 2004, mener F2F Telemark at beløpsbegrensningen for fri rettshjelp bør endres til kr For øvrig mener F2F Telemark at dersom den ene parten får fri rettshjelp, skal også den andre få det. Skien, 7. februar 2013 Foreningen 2 Foreldre - Telemark Hovedstyrets vurdering Resolusjonen er vedtatt av F2F Telemark på deres årsmøtet. Dette er i tråd med F2Fs syn da F2F flere ganger, blant annet gjennom høringsuttalelser, har tatt til orde for at der den ene forelderen gis fri rettshjelp i en barnefordelingssak bør den andre forelderen også innrømmes fri retthjelp.

29 Forslag 2 Resolusjon om separat mekling Forslagsstiller: F2F Telemark RESOLUSJON OM MEKLING PÅ ÅRSMØTET TIL F2F TELEMARK I forskrift til ekteskapsloven om mekling 4 (Plikta til å møte til mekling) står følgende: Partane pliktar å møta samstundes for meklaren. I særtilfelle kan meklaren gje ein eller båe partane løyve til å møta saman med fullmektig. Ein part pliktar likevel ikkje å møta dersom tvingande grunnar er til hinder for det, til dømes alvorleg sjukdom. Er den parten som ikkje har kravt mekling busett i utlandet, er det ikkje noko krav at vedkomande møter til mekling. Dersom sterke grunnar talar for det, kan meklaren avgjera at det skal haldast mekling for kvar part for seg. Det siste avsnittet er problemet i forskriften. F2F Telemark mener dette avsnittet må strykes evt. endres til at mekleren må gi den andre en skriftlig orientering om hvorfor mekleren velger å holde mekling hver for seg. I dag er regelverket tolket dit hen at Mekleren er suveren til å avgjøre dette uten å gi den annen part en begrunnelse. Dette strider mot rettsstatens prinsipper. Enhver avgjørelse må begrunnes skriftlig. Avgjørelsen må kunne overprøves av overordnet myndighet. Grunnlaget for at F2F Telemark mener at avsnittet må strykes alternativt endres, er at Meklingen skal bli mer forpliktende. Ved å unnlate å møte den annen i et dialogmøte, blir meklingen verdiløs. Den blir kun et nødvendig dokument en trenger for å gå i retten. Å gå i retten medfører kostnader som kan påvirke at den andre av partene trekker seg på grunn av økonomien. Den ene part kan således overkjøre den andre ved å utfordre den andre på en rettssak den andre ikke har økonomi til. Dette er feil. Dette strider mot prinsippet om likhet for loven i og med at økonomien avgjør en sak og ikke hva som er rett og galt og hva som er til barnets beste. Skien, 7. februar 2013 Foreningen 2 Foreldre - Telemark Hovedstyrets vurdering Resolusjonen er vedtatt av F2F Telemark på deres årsmøtet. F2F Hovedstyret viser til at det finnes godt fungerende familievernkontorer som f.eks. det i Trondheim, som F2F kan bruke som referanse overfor andre familievernkontorer som har mindre bevissthet om sin egen rolle i å være en katalysator for et godt foreldresamarbeid.

30 Forslag 3 Klargjøring av hva F2F mener Forslagsstiller: Jens Sunde Fra: jens Sendt: 22. mars :48:50 Til: Administrasjon F2F Emne: landsmøtet Automatisk regelbasert videresending Hei, jeg er i styret OA. Av og til dukker det opp spm som noen mener f2f har et offisielt standpunkt til. Da er det jo hensiktsmessig at man ikke på vegne av f2f går ut med et annet standpunkt selv om man jo må kunne ha det som medlem og ellers. På denne bakgrunn kunne det være greit å få klargjort litt hva f2f mener. jeg sendte til mannsforsker Lorentzen en mail på egne vegne etter møte hos oss der jeg tar opp mine hovedsynspunkter. Det kunne vel være fint for oss alle om landsmøtet tar stilling til disse tingene og kanskje en slags prioritet. Det kan vel være grunn til å spørre oss selv hvordan vi best oppnår noe med våre synspunkter..: Hei og takk for møtet i f2f i går. Kommer tilbake på den gruppe fedre som ikke bodde med moren ved fødselen og som da ikke automatisk får felles foreldreansvar. Du sa at dere ikke kjente gruppen særlig og derfor hadde vanskelig med å stå på for felles f. Mye av problemet nå er Hr i Rt 2010 s216 som i pkt 47 siterer Backer utgave 2008 s333: Hvis det aldri har vært noe samliv mellom foreldrene, skal det som utgangspunkt mye til for at faren skal vinne frem med sitt krav. Dette avsnittet hadde Backer også i utgaven fra 1981 og burde ha vært fornyet, men det kan være at ekteparet Backer med fru Karin Bruzelius som nettopp var en av de fem kvinnelige dommere i den nevnte hr.dom mener det, noe som deretter er blitt fulgt av lavere retter. Dette er klart i strid med ot.prop 104 s67: Rettspraksis viser at det skal foreligge tungtveiende grunner til at far ikke får del i foreldreansvaret dersom han går til sak. og i NOU 2008/09 s45: Videre vil en far som ønsker å ta del i foreldreansvaret i dag i de aller fleste tilfelle få dette Hr har altså opptrådt ekstremt reaksjonært og galt etter de nevnte dokumenter. Denne kvinnedommen kan samsvare med det som ble nevnt på møtet om at det kan finnes en nærmest reaksjonær kvinneholdning i flere partier(bortsett fra frp og muligens venstre). Dette kan samsvare med erfaring fra mange fedre. Også flere utspill fra nåværende minister kan romme en slik holdning. Det var en god ide som det ble nevnt om f2f igjen prøver samarbeide/slå seg sammen med AFFO. Jeg er selv medlem av begge og opplever affo som en hyggeforening der man ikke er "redd for konflikter" mens de fleste i f2f opplever det annerledes. På et nettsted mente man at av ca. 400 selvmord årlig er ca. 80 av fedre pga av tapt barnekontakt. De tall du nevnte i gå kan dessverre tilsi at fedre kanskje har dårligere barnekontakt i dag enn noen gang. Jeg tillater meg også å nevne noen andre barnefordelingpkt der det er behov for oppmerksomhet 1. Større prioritering av delt bosted, 2. Flyttebegrensning både innen og utenlands uansett foreldreansvar så lenge samvær pågår/skal skje etter avtale eller dom. Nåværende regel om 6 uker er for kort og bør belegges med bot/straff/andre konsekvenser. Flyttebegrensning bør tydeliggjøres i folkeregisterloven slik at ulovlig flytting ikke blir registrert der. 3.Tydeliggjøring av felles foreldreansvar uavhengig av samliv jfr foran. 4. Ikke øket bidrag ved sabotasje. Nå er bidragsordningen ekstremt konfliktskapende. Selv om mor i sjeldne tilfelle blir idømt dagmulkt for sabotasje får hun i praksis dekket denne gjennom øket

31 bidrag.og dagmulkten varer normalt bare et år. I Danmark er det lavt og ikke samværsavhengig bidrag slik det var her før. 5. Sterkere middel mot sabotasje ellers, henting også vedr samvær, slik i Danmark. 6.Strl 216 også for samværssabotasje ikke bare til bruk for bostedsforelderen. 7. Særdomstol eller særlige dommere i saker om barnefordeling, barnevern, familiesaker, privat skifte. Det er etter min oppfatning for lav faglig kvalitet hos mange dommere, sakkyndige og advokater. Når det gjelder sakkyndige må man skille mellom de som bare kan forhandlingsmodellen og de som kan ta saker med påstand om overgrep, manipulering, psykiske lidelser mv. Det må også være forsiktighet med dommerfulmektiger i barnefordeling slik det er begrensning i barnevernsaker. Heller ikke bør man skifte dommer underveis uten at partene er tatt med på råd. Det er en tendens til at dommere bare administrerer sakkyndige uten å gjøre dommerjobben selv slik de plikter. Dette medfører bl.a. at om mor i det første rettsmøte hevder tilsyn vil hun normalt og ofte krenkende for far få medhold midlertidig, noe som gjør det nærmest umulig for far å hevde fast bosted i den langt senere hovedforhandling. Det er riktig som det ble sagt på møtet at far ved konflikt bør rådes til ikke å flytte ut før ordning er etablert. 8. Håndheve bl. 49 om advokaters plikt til å bidra til løsning i det ofte mors/bostedsadvokaten skaper usant høyt konfliktnivå til fordel for seg. Både dette og annet gir prosessøkning. Det er riktig som det ble sagt at høyt konfliktnivå viser et sant barneengasjement og rimer ikke med eksklusjon av far særlig når konlflikten er skapt av mor. Høyt konfliktnivå som det oftest er i prosess hindrer ikke normalforhold senere. Slik det er i dag blir ofte far rådet til ikke å si noe negativt om mors omsorgsevne da han kan tape på høyt konfliktnivå. Mor derimot kan reaksjonsfritt hevde allverdens usannheter om fars omsorgsevne mv. jfr her også Norhelles bok om manipulering. 9.Raskere prosess, herunder politi, barneavhør ved overgrepspåstand. 10. Mer effektiv straffeforfølgning for falsk anmeldelse, overgrepskortet. I dag er det i praksis straffritt uten tilståelse. Hilsen jens sunde Hovedstyrets vurdering Sundes innspill er ikke forelagt eller drøftet i styret i F2F Oslo Akershus hvor Sunde er med, og er således et personlig forslag fra Sunde. Etter hovedstyret syn er det lite nytt i de punktene Sunde tar opp, jfr. at det er godt dokumentert i NOU 2008:9 og våre høringssvar hva F2F mener og hvilke saker F2F har tatt opp og hva som er F2Fs policy. Hovedstyret oppfatter dette som et innspill til saker hovedstyret kan velge å jobbe med i neste periode. Forslag 4 Resolusjonsforslag: Barnelovens 4a - ikke til barnets beste Forslagsstiller: Peter Meidell Barnelovens 4 a - ikke til barnets beste. F2F s formål er å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Ifølge barneloven (bl. 48, 1. ledd) skal alle beslutninger om foreldreansvar, om barnets faste bosted og samvær, og om behandlingen av slike saker, først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Fra har barneloven fått en ny paragraf bl. 4 a, Medmorskap til barnet. Paragrafens 2. ledd lyder; Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Mors lesbiske samboer inntar plassen til barnets far.

32 Barnet mister ved bestemmelsen muligheten til kontakt med sin far og kjennskap til halvparten av sitt biologiske opphav. Det mister også vesentlig kunnskap om sin egen sosiale identitet. Denne endringen i barneloven er etter F2F s oppfatning ikke i tråd med barnets beste og derfor heller ikke i samsvar med vår forenings formål og verdier. F2F er samtidig bekymret for at bestemmelsen utvides til også å gjelde medfar. Da vil barnet miste kontakt med sin mor. Ifølge FN s barnekonvensjon og EMK s menneskerettighetskonvensjon skal barn kjenne begge sine foreldre og ha kontakt med dem begge så langt det er mulig. Norge har sluttet seg til konvensjonene, som har større trinnhøyde enn norsk lov vedtatt i Stortinget. F2F mener det ikke er i henhold til barnets beste å bli konstruert farløst. F2F hevder barnelovens 4 a strider mot barnets universelle menneskerettigheter som de fremgår i EMK og FN s barnekonvensjon. Hovedstyrets vurdering Forslaget er et privat forslag fra Peter Meidell som er vara til styret i F2F Oslo og Akershus. Meidells vinkling har vært oppe i styret i F2F Oslo Akershus flere ganger, uten å oppnå konsensus. Flertallet av styremedlemmene i F2F Oslo og Akershus er av den oppfatning at dette er utenfor F2Fs kjerneområde og ikke noe F2F skal fokusere på. Hovedstyrets innstilling er at saken foreslått av Meidell ikke er noe F2F skal fokusere på kommende landsmøteperiode. Forslag 5 Utrede og evt. forberede organisasjonsendringer i F2F Forslagsstiller: Hovedstyret Hovedstyret ber om landsmøtets fullmakt til å jobbe med endringer og forenklinger av F2Fs organsiasjonsstruktur. Hovedstyrets vurdering Hovedstyret ser at vi sliter med å dekke de arbeidsoppgaver som trengs for å drive organisasjonen, og at en del arbeidsoppgaver kan ivaretas minst like godt av ressurspersoner som ikke er medlemmer av hovedstyret. I dag er det et problem at hovedstyret blir for opphengt i administrasjon og får for liten tid og overskudd til å sette fart og retning for F2F, samt å profilere F2F utad og jobbe politisk. Vi ser også at antall aktive fylkeslag med fylkesstyrer/med fylkeskontakter varierer over tid. F2Fs organisasjonsstruktur og vedtekter er tilpasset en annen tid med større individuelt engasjement og flere aktive tillitsvalgte. Hovedstyret ber om landsmøtets fullmakt til å jobbe med og foreslå organisasjonsendringer i kommende landsmøteperiode. Eventuelle organisasjonsendringer må forankres sentralt og lokalt, og foreslåtte organisasjonsendringer må godkjennes av kommende landsmøte eller ekstraordinært landsmøte for å være gyldige. Hovedstyret ber om landsmøtets tilslutning til dette.

33 Endring av vedtekter (forslag 6-10) (krever 2/3 flertall) Noen av F2Fs tillitsvalgte er også idrettsledere og har således latt oss inspirere av Norges Idrettsforbunds nye lovnorm som alle idrettslag er pålagt å bruke som sin minimum lovnorm. NIFs lovnorm virker godt gjennomarbeidet med tanke på å sikre demokrati i organisasjoner. Forslag 6 Blanke stemmer anses ikke avgitt Forslagstiller: F2F Hovedstyret Endring av vedtektenes Fullmakter og blanke stemmer Dagens vedtekter 3.9 Vedtak på landmøtet gjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet gjør møtedirigentens stemme utslaget. Forslag til endret 3.9 Vedtak på landmøtet gjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet gjør møtedirigentens stemme utslaget. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Hovedstyrets vurdering Dette er en vedtektsfesting av at det ikke kan stemmes ved fullmakt, som det "alltid" også har vært slått fast i landsmøtets forretningsorden. Videre er nødvendig klargjøring av hvordan blanke stemmer skal behandles. Forslag 7 Forslagstiller: F2F Hovedstyret Endring av vedtektenes 3.8 Hovedstyrets og representanter for fylker med fylkeskontakts status som delegater Dagens vedtekter 3.8 Faste hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale-/forslagsrett. Stemmeberettiget er kun lovlig valgte delegater fra fylkeslagene. Fylkeslagene velger delegater til Landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel: 1 delegat per påbegynt 50 fullverdige medlemmer. Med fullverdige medlemmer menes familiemedlemmer eller fullt betalende medlemmer (ikke støttemedlemmer). Navnene på delegater og vara delegatene rapporteres til Hovedstyret senest 2 uker før Landsmøtet. Forslag til endret 3.8 Hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale-/forslagsrett og stemmerett. Lovlig valgte delegater fra fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson har også stemmerett. Fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson velger delegater til Landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel: 1 delegat per påbegynt 50 fullverdige medlemmer. Med fullverdige medlemmer menes familiemedlemmer eller fullt betalende medlemmer (ikke støttemedlemmer). Navnene på delegater og vara delegatene rapporteres til Hovedstyret senest 2 uker før Landsmøtet.

34 Hovedstyrets vurdering Hovedstyret anser naturlig at organisasjonens øverste tillitsvalgte skal være stemmeberettigede ved landsmøtet i likehet med lovlig valgte delegater fra fylkeslagene med fylkesstyrer eller fylkeskontakter. Hovedstyret kjenner ingen andre organisasjoner, heller ikke i F2F fylkeslag, hvor styremedlemmer er avskåret fra å stemme på års/landsmøte. Med færre aktive fylkeslag med fylkesstyrer i F2F er det også viktig å sikre landsmøterepresentasjon fra fylker med aktive kontaktpersoner. Når vi på grunn av aktivitetsnivået i F2F har kun en håndfull delegater med stemmerett etter dagens vedtekter, er det nødvendig å ta grep som sørger for en større og bredere representasjon på landsmøtene. Delegatene må være fullverdig medlem av F2F, dvs ha gyldig fullt medlemskap eller familiemedlemskap. Forslag 8 Forslagstiller: F2F Hovedstyret Endring av vedtektenes 6.3 Valgkomite innstiller til valg i lokalstyrene Dagens vedtekter 6.3 Et fylkeslag kan dannes av minst 5 medlemmer bosatt i samme fylke. Årsmøte skal avholdes hvert år, før fristen i 6.6 Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Alle oppmøtte fullverdige medlemmer bosatt i fylket har stemmerett. Forslag til endret 6.3 Et fylkeslag kan dannes av minst 5 medlemmer bosatt i samme fylke. Årsmøte skal avholdes hvert år, før fristen i 6.6 Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, budsjett og arbeidsplan og foretar valg av tillitsvalgte. Alle fylkeslag skal ha en valgkomite bestående av minst 2 medlemmer som er uavhengig av styret. Valgkomiteen innstiller nytt styre, og styret innstiller ny valgkomite minst 2 uker før de lokale årsmøter. Alle oppmøtte fullverdige medlemmer bosatt i fylket har stemmerett. Hovedstyrets vurdering I mange fylkeslag er forholdet mellom styret og en uavhengig valgkomite allerede regulert i lokale vedtekter. Presiseringen ønskes i de sentrale vedtekter for å etterse at styrer kan innstilles og velges på fritt grunnlag på de lokale årsmøter. Forslag 9 Dersom vedtektene endres må dato for ikrafttreden oppdateres, samt at vedtektenes forside må oppdateres også. Dagens vedtekter 10.2 Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den og erstatter tidligere vedtekter for Foreningen 2 Foreldre. Forslag til endret 10.2 Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den og erstatter tidligere vedtekter for Foreningen 2 Foreldre. Forslag 10 Hovedstyret ber Landsmøtet 2013 om fullmakt til å vaske vedtektene og gjøre språklige oppklaringer og forbedringer.

35 Styrehonorar for kommende landsmøteåeriode Hovedstyret i Foreningen 2 Foreldre behandlet 5.april 2013 spørsmålet om styrehonorar og fattet følgende vedtak: Et enstemmig hovedstyre ønsker å videreføre ordningen med styrehonorar, men denne gang med en ny modell basert på en total vurdering av det årlige arbeidet som gjøres av hvert enkelt styremedlem og varamedlem i de to kommende landsmøteårene for kommende landsmøteperiode. Det settes av til sammen kroner pr. år som hovedstyret selv fordeler internt i etterkant av hvert år i landsmøteperioden. Dette basert på den enkeltes årlige arbeidsinnsats og ansvar sett under ett. På dette viset unngår man en urettmessig utbetaling til tillitsvalgte som av ulike årsaker ikke klarer å utføre sitt tillitsverv som forventet, og foreningen vil således gi styrehonorar kun til de tillitsvalgte som fortjener denne belønningen for den innsats som er gjort gjennom hele landsmøteperioden. Forslag til vedtak: Hovedstyret ber om landsmøtets tilslutning til dette.

36 Medlemskontingent 2014 og 2015: Medlemskontingenten for 2013 er: - Kr 400 per år for fullverdig medlemskap - Kr 250 per år for støttemedlemskap - Kr 500 per år for familiemedlemskap Hovedstyrets vurdering Medlemskontingentens størrelse er en avveining mellom å skaffe F2F tilstrekkelige inntekter til en forsvarlig drift, og det å ha en pris for medlemskapet som gjør det attraktive å være medlem. Hovedstyret anser at medlemskontingenten i dag ligger på et rimelig nivå, som en bør tilstrebe og beholde. Samtidig kan det være behov for å foreta mindre endringer i kontingenten for å kunne møte eventuelle økonomiske utfordringer i landsmøteperioden. Forslag til vedtak Kontingenten for 2014 og 2015 beholdes som utgangspunkt på dagens nivå. Landsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å justere kontingenten inntil 100 kroner opp eller ned for samtlige medlemskapskategorier, dersom økonomiske hensyn tilsier det. Landsmøtet gir også hovedstyret fullmakt til å kjøre "kampanjer" for å skaffe flere medlemmer.

37 VALGKOMITEEN 2013 Sølvi Leander Arild Teigen Thorleif Fyrand LANDSMØTE april, Foreningen 2 Foreldre Valgkomiteens foreløpig forslag til sammensetning av Hovedstyret Mandat Valgkomiteen skal velge leder, kasserer, 5 styremedlemmer og 3 nummererte varamedlemmer. 3.6 Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer som ikke er valgt til hovedstyret. Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til tillitsverv. Valgkomiteens innstilling skal foreligge Hovedstyret senest 8 uker før Landsmøtet og skal vedlegges innkallingen Valgkomiteen som ble valgt på Landsmøtet 2011 har bestått av leder Sølvi Leander og medlemmene Arild Teigen og Thorleif Fyrand. Valgkomiteen har arbeidet ut fra vedtektene i 3.6 og har kommunisert med eksisterende og tidligere medlemmer pr e-post og telefon gjennom skriftlige henvendelser med oppfordring om å melde inn kandidater til valgkomiteen. Det har vært informasjon på hjemmesiden slik at også fylkesstyrene og andre kontaktpersoner i F2F skal påminnes og levere forslag til kandidater. Siden flere forslag på kandidater er mottatt har vårt arbeid bestått i å vurdere en best mulig styresammensetningen for et best mulig kollegium på bakgrunn av kompetanse, holdninger og geografi og dette har vært med i vurderingene for sammensetningen for en best mulig ledelse for F2F i kommende styreperiode. Alle kandidatene har bekreftet og er villig til å stille til valg og vi presenterer følgende enstemmige innstilling til landsmøtet; Leder Roger Sollied Johansen, Oslo og Akershus Kasserer Per Vidar Bredesen, Oslo og Akershus Styremedlemmer Rune Harald Rækken, Oslo og Akershus Ketil Petersen, Trøndelag Hans Tau Hatlestad, Hordaland Bjørnar Strøm, Oslo og Akershus Warren Eversley, Hordaland Varamedlemmer 1. Ove Hansen, Telemark 2. Hans Christian Flaathen, Oslo og Akershus 3. Monica, Kleffelgård, Nordland Ski, 15. februar 2013 For Valgkomiteen 2013 Arild Teigen (sign.) Thorleif Fyrand (sign.) Sølvi Leander (sign.)

38 Forslagsstiller: F2F Hovedstyre INNSTILLING til VALG AV REVISOR Innstilling og begrunnelse F2F benytter i dag Revisjonsfirmaet Grant Thornton, og Hovedstyret innstiller at F2F fortsatt benytter Grant Thornton som revisor.

39 INNSTILLING VALG F2F Landsmøtet 2013 Forslagstiller: F2F HOVEDSTYRET Forslag til Valgkomite perioden LEDER : Nils Haugland (Hordaland) MEDLEM : Arild Teigen (Trøndelag) MEDLEM : Thorleif Fyrand (Buskerud) Kandidatene er forespurt og er villige til å stille til valg. Med vennlig hilsen For Foreningen 2 Foreldre Roger Sollied Johansen - leder

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 1 - Mars 2013 - Årgang 27 Kurs - Fortsatt foreldre Side 4 Du må ikke være så sint! Side 10 Mekling

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Medlemsblad nr. 1 - Januar 2010 - Årgang 24 Ny barnelov Et spill for galleriet Side 7 F2F og Ekteskapsloven Side 5 Assistert befruktning av single kvinner.

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 4 - Desember 2014 - Årgang 28 God jul og godt nytt år Skifte etter ugift samliv Side 6 Godt familievern

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Besøk oss 1985-25 år - 2010 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 3 - Desember 2011 - Årgang 25 God jul og godt nytt år! Nyttige temamøter i Oslo/Akershus

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Endring i barneloven. Foreningen 2 Foreldre. F2F svarer på dine spørsmål. La fedre være fedre. Barnebidrag. Side 14

Endring i barneloven. Foreningen 2 Foreldre. F2F svarer på dine spørsmål. La fedre være fedre. Barnebidrag. Side 14 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - April 2010 - Årgang 24 Endring i barneloven Side 14 F2F svarer på dine spørsmål Side 2 La fedre være fedre

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer