Offentlig journal. SV: Revisjon av Sykehuset i Vestfold HF. Revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. SV: Revisjon av Sykehuset i Vestfold HF. Revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB 24.04 30."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A SV: Revisjon av Revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB / / HR/KW 302 Mottaker DSB HR/KW SV: Revisjon av Revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB / / HR/KW 302 Mottaker DSB HR/KW Tilbud Stilling KPR, B Poliklinikk Sped- og småbarn, Psykologspesialist/psykolog 2013/ / Side: 1 av 33

2 2008/ / / / / / / /2013 Side: 2 av 33

3 2008/ /2013 Vedr oppsigelse 2012/ / / /2013 Vedrørende oppsigelse 2012/ /2013 Side: 3 av 33

4 2008/ /2013 Anmodning om opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ /2013 KPR/RON Mottaker Horten kommune Barneverntjenesten KPR/RON 2008/ / / /2013 Side: 4 av 33

5 Tjenestebevis 2009/ / / /2013 HR/AFO Avvikmelding Hof kommune Tjenestekontor Samarbeid Hof kommune 2013 tskrivningsklare pasienter / avvik - Kirurgisk klinikk 2013/ /2013 KE/SVH 431 Mottaker Hof kommune, Tjenestekontor MK/GAN 2013/ /2013 Side: 5 av 33

6 Korrigert tjenestebevis Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 10144/2013 Tilbud om arbeidsavtale 2012/ /2013 Tilbud om arbeidsavtale 2012/ /2013 HR/GB Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2007/ /2013 KPR/RON Mottaker Advokatfirmaet advokat.no KPR/RON Side: 6 av 33

7 2010/ / / / / /2013 Tilbud om arbeidsavtale Perosnalmappe 2013/ /2013 Side: 7 av 33

8 2009/ / / / / / / /2013 HR/AFO Side: 8 av 33

9 Tilbud Stilling Kirurgiske poliklinikker - p.t. Poliklinikk gyn-obst/kirurgi 7A uro/gyn/mam Sykepleier 2013/ / Vedrørende økonomisk kompensasjon ved omstilling 2008/ / Høring av endring i eforvaltningsforskriften Høring av endring i eforvaltningsforskriften 2013/ / ADM/EAN 008 ADM/EAN Postmottak FAD Vedr. regional KT-anskaffelse for endoskopier og hjerteultralyd Diverse Oslo niversitetssykehus 2010/ / ADM/ASC 274 ADM/ASC OS v/ Arne Husebø Side: 9 av 33

10 Veiledningsattest Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 10396/ KPR/MB KPR/MB Klinisk sosionom Anne Teinung Manglende rapportering om sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 10397/ KPR/HBR NAV AA-register Kopi av journal påminnelse Pasientsak 2012/ / KK/TKL KFMR/GSK TE Tryg Forsikring Kontrakt Qiagen Norge Ekstraksjonsinstrument, PCR og pipettering Mikrobiologisk avdeling Kontrakt Qiagen Norge Ekstraksjonsinstrument, PCR og pipettering Mikrobiologisk avdeling 2013/ / SD/KOM 052 SD/KOM Qiagen Norge Side: 10 av 33

11 Erstatningssak purring Pasientsak 2012/ /2013 MK/JAT KFMR/GSK Norsk Pasientskadeerstatning Oversendelse av tilsynsrapport Revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB / / HR/KW 302 HR/KW Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap Tilbakemelding til melder i barnevernsak Pasientsak 2013/ / KPR/MB KPR/MB TO Sande kommune Barneverntjenesten Tilbakemelding på plan for tiltak - systemrevisjon - forsvarlig behandling av pasient med gynekologisk problemstilling - kirurgisk klinikk Behandlingsrisiko ved Kvinneklinikken 2011/ /2013 KK/POD 400 KK/POD Fylkesmannen i Vestfold Side: 11 av 33

12 Lukking av avvik - landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten pasienter med kreft i tykk- og endetarm Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten behandling av tykk- og endetarmskreft (kolorektal kreft) 2012/ /2013 ADM/ASC 302 ADM/ASC Fylkesmannen i Vestfold Klage på behandling Pasientsak 2013/ / PHK/JEH PHK/JEH Fylkesmannen i Vestfold Søker Generelle søknader Leger / / KK/RSA Vedrørende klage på behandling Pasientsak 2013/ / KK/POD KK/RSA Side: 12 av 33

13 Tillatelse til bruk av utvidet overtid Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10422/2013 KPR/MKEC Arbeidstilsynet Oppfølgingsbesøk 2012 Norsk Akkreditering / / KMD/RKO 000 KMD/RKO Norsk Akkreditering Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak 2013/ / KK/TKL KK/TKL Europeiske Reiseforsikring Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / KPR/GRE KPR/GRE Gjensidige Forsikring ASA Side: 13 av 33

14 Oppsigelse 2010/ / Vedtak om registrering av åpne porter- Norsk Biogassubstrat AS Tønsberg kommune PFA Granli - Biogassanlegg - miljøplager fra Tønsberg kommunale fyllplass 2012/ / KPR/FHA 031 KPR/HA Fylkesmannen i Vestfold Egenerklæring om MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2013/ / Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2008/ / KK/TKL KPR/GRE Statens pensjonskasse Side: 14 av 33

15 Signert låneavtale Miljø- og energifond Prosjekter innen energirelaterte miljø / klimaprosjekter 2012/ / ADM/RFJ 011 AD/SK Helse Sør-Øst RHF Svar på tilbud om arbeidsavtale 2012/ / HR/GB Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2013/ / SD/KAS KFMR/GSK Advokatfirmaet Nidaros DA Vedr. kopi av journal Samlemappe kopi av journal KPR Mai / Juni / / KPR/RON 423 KPR/MB Side: 15 av 33

16 Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / TE Svar på tilbud om arbeidsavtale 2008/ / TE Svar på tilbud om arbeidsavtale 2009/ / TE Svar på tilbud om arbeidsavtale 2012/ / Side: 16 av 33

17 Vedtak om sletting fra stiftelsesregisteret - Legat for innkomne gaver Kysthospitalet Kysthospitalet legat 2010/ / ADM/MOL 162 ADM/MOL Lotteri- og stiftelsestilsynet Skiringssalsgaten - Nytt parkeringshus. DFB 206/13 - Orientering om engangsgebyr vedrørende vann Nytt parkeringshus med helikoperlandingsplass 2012/ / SD/HDA P/BVA Tønsberg Kommune Vedr. kopi av journal Pasientsak 2012/ / KE/HBEN Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning MK/LWA For mye utbetalt lønn 2008/ / KK/CLØC Side: 17 av 33

18 Svar på tilbud om arbeidsavtale 2010/ / TE Svar på tilbud om arbeidsavtale 2007/ / TE Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2013/ / SD/KAS SD/KAS Advokatfirmaet Advokat.no Vedrørende testament nderretning om testamente 2013/ / ADM/RGJ 160 ADM/RGJ Tønsberg Tingrett Side: 18 av 33

19 nnhenting av spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/HA NAV Sandefjord Svar på tilbud om arbeidsavtale 2008/ / TE Vedrørende manglende funksjon på callinganlegg Sem fengsel Ansattes sikkerhet KPR 2013/ / KPR/FHA 250 KPR/ØBØ Kriminalomsorgen Sem fengsel Svar på tilbud om arbeidsavtale 2012/ / Side: 19 av 33

20 nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP 2008/ / KLP Svar på tilbud om arbeidsavtale 2007/ / HR/CEL Søknad om permisjon uten lønn Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 10463/ Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / Side: 20 av 33

21 Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / nnfordring Pasientsak 2013/ / KK/TKL KK/TKL Europ assistanse Polska Medical Section Vedr. innhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ / KPR/MB Mottaker Tønsberg Kommune Barn og unge Barneverntjenesten KPR/MB Oppsigelse Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 10468/ Side: 21 av 33

22 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 10469/ KPR/GRE Vedrørende utskrivning og oppfølging 2. gangs purring Pasientsak 2013/ / KK/RSA KK/RSA Pasient- og brukerombudet i Vestfold nnhenting av opplysninger etter klage på behandling Pasientsak 2013/ / KK/RSA KK/RSA Fylkesmannen i Vestfold nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/ / MK/JAT MK/JAT Fylkesmannen i Vestfold Side: 22 av 33

23 Kopi av journal Samlemappe kopi av journal juni / / SD/KAS 423 SD/KAS Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / KK/TKL KK/TKL Vestfold politidistrikt Tønsberg nformasjon til offentlig melder i barnevernsak Pasientsak 2013/ / MK/JAT MK/JAT Sandefjord kommune nnhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ / KPR/GRE KPR/GRE Holmestrand kommune Barneverntjenesten Side: 23 av 33

24 nnhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ / KPR/GRE KPR/GRE Holmestrand kommune Barneverntjenesten Kontrakt tstyr til øyeundersøkelseskontor Øyepoliklinikken Kontrakt tstyr til øyeundersøkelseskontor Øyepoliklinikken 2013/ / SD/ALØ 052 SD/ALØ TO Sevest AS nformasjon om nye spesialistregler - Fordypningstjeneste Nye spesialistregler - Fordypningstjeneste 2013/ / KPR/LNA 321 KPR/LNA TE Den norske legeforening Søknad om fordypningstjeneste 9 måneder for lege i spesialisering i psykiatri - Allmennpsykiatrisk døgnenhet v/søndre Vestfold DPS Nye spesialistregler - Fordypningstjeneste 2013/ / KPR/LNA 321 Mottaker Helsedirektoratet KPR/LNA Side: 24 av 33

25 Analyserapport Analyseresultater Kjøkken / / SD/MSKA 024 SD/HEF TO Eurofins Søker Hospitant / Praksis 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 10489/ KK/SSM nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP 2007/ /2013 KLP Søknad om tilretteleggingstilskudd 2007/ / HR/AFO Mottaker NAv Arbeidslivssenter Vestfold KK/EFH Side: 25 av 33

26 Søknad om alderspensjon 2010/ /2013 KLP Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP 2011/ / KLP nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 10504/ KLP Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP 2009/ / KLP Side: 26 av 33

27 nnvilgelse av alderspensjon fra KLP KLP - Tidligere ansatte / / TE KLP Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak 2013/ / KK/TKL KK/TKL Europeiske Reiseforsikring Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / KK/TKL KK/TKL Gjensidige Forsikring Forespørsel om spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/LNA NAV Larvik Side: 27 av 33

28 nnhenting av spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/LNA NAV Andebu Spørsmål om legeerklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Medisinsk klinikk / / MK/JAT 321 MK/JAT NAV Sandefjord Anmodning om journalopplysninger NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Medisinsk klinikk / /2013 MK/JAT 321 MK/JAT NAV Sentralt Yrkessykdomskontor Kopi av journal Samlemappe kopi av journal juni / /2013 SD/KAS 423 SD/KAS Side: 28 av 33

29 Anmodning om kopi av journal purring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Medisinsk klinikk / / MK/JAT 321 MK/JAT NAV Tønsberg nnkalling til drøftingsmøte 2011/ / KMD/KFO Tilleggsavtale Olav Trygvasonsgate 4 KPR leie av lokaler 2013/ / KPR/FHA 039 KPR/FHA TE Olav Trygvasonsgate 4 AS Forlengelse av leiekontrakt i Bjellandveien 24 Leiekontrakt for Bjellandveien / / KPR/FHA KPR/FHA TE Bjellandveien 24 AS Side: 29 av 33

30 Forlengelse av leiekontrakt i Bjellandveien 24 - KFMR Leiekontrakt for Bjellandveien / / KPR/FHA KFMR/GO TE Bjellandveien 24 AS Forespørsel om spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Medisinsk klinikk / / MK/JAT 321 MK/JAT NAV Tønsberg Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/ / KE/SVH KE/SVH KCO Advokater Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2013/ / KFMR/GSK KFMR/GSK Codex Advokat AS Side: 30 av 33

31 Anmodning om opplysninger påminnelse Pasientsak 2013/ /2013 MK/JAT MK/JAT Tryg Forsikring nvitasjon til kurset "Hvordan lese og skrive vitenskapelige artikler". nvitasjon AbbVie AS / /2013 MK/LSO 274 MK/JAT Abbvie AS Bortfall av alderspensjon 2012/ / KLP Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere 2013/ / Mottaker tlendingsdirektoratet KPR/MLH Side: 31 av 33

32 Oppsigelse Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 10529/ Vedtak - ingen sanksjon 2012/ / KPR/NY NAV AA-register Anmodning om uttalelse Pasientsak 2013/ / KPR/GRE KPR/GRE TE Advokatfirmaet Elden DA Anmodning om uttalelse Pasientsak 2013/ / KPR/GRE Mottaker Advokatfirmaet Elden DA KPR/GRE Side: 32 av 33

33 Avviksmelding Stokke legesenter Samarbeid Stokke kommune 2013 tskrivningsklare pasienter / avvik - KMD 2013/ / KE/SVH 431 Mottaker Stokke legekontor KMD/PS Avviksmelding Apoteket Boots Samarbeid Tønsberg kommune 2013 tskrivningsklare pasienter / avvik - Medisinsk klinikk 2013/ / ADM/SVH 431 Mottaker Apoteket Boots MK/LSO Oppsigelse 2008/ / Manglende svarrapportering på prøver Klager / forespørsler Sentralaboratoriet / / KMD/RKO 430 Mottaker Braarudåsen senter KMD/RKO Side: 33 av 33

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05.

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Forlengelse av arbeidsavtale Sak/dok nr: 2007/10540-13 Løpenr.: 8530/2013 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2013 Tilbud 1920255870 Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering 2013/2466-3

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.09.2013 Tilbud om arbeidsavtale 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO Tjenestebevis 2013/566-8 15680/2013 Tjenestebevis

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01.

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2014 nnhold: Erstatningssak anke på vedtak Pasientsak U 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2011/1633-4 13708/2011 MK/JAT 15.12.2011 07.12.2011 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2011/1633-4 13708/2011 MK/JAT 15.12.2011 07.12.2011 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2011 Erstatningssak Pasientsak 2011/1633-4 13708/2011 07.12.2011 MK/JAT Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. tilsetting i prosjektstilling ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/10797-5 12866/2012 28.02.

Offentlig journal. Vedr. tilsetting i prosjektstilling ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/10797-5 12866/2012 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.02.2013 Vedr. tilsetting i prosjektstilling 2008/10797-5 12866/2012 28.02.2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/313-2 2093/2009 13.02.2009 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/383-6 6315/2013 11.04.2013 HR/JJA 18.04.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/383-6 6315/2013 11.04.2013 HR/JJA 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2013 Tilbud om arbeidsavtale 2013/383-6 6315/2013 11.04.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2013 Erstatningssak Pasientsak 2012/2630-2 7310/2013 25.04.2013 MK/RGE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 nnhold: nnspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning nnspill til Regjeringens

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2013 nnhold: Tjenestebevis 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/2260-1 13080/2012 10.09.2012 HR/LLØ 14.09.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/2260-1 13080/2012 10.09.2012 HR/LLØ 14.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.09.2012 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2012/2260-1 13080/2012 HR/LLØ Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale - omstilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/10995-6 11044/2013 12.07.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale - omstilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/10995-6 11044/2013 12.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.07.2013 Tilbud om arbeidsavtale - omstilling Personalmappe 2007/10995-6 11044/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2012 Vedr. oppsigelse Personalmappe 2007/597-10 14446/2012 HR/AML Mottaker HR/AML Vedr. oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/850-18 13092/2014 26.06.2014 HR/AML 03.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/850-18 13092/2014 26.06.2014 HR/AML 03.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 Tilbud arbeidsavtale 2009/850-18 13092/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2784-2 17685/2012 KK/JMN 08.12.2012 20.11.

Offentlig journal. Vedr. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2784-2 17685/2012 KK/JMN 08.12.2012 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.12.2012 Vedr. Erstatningssak Pasientsak 2012/2784-2 17685/2012 20.11.2012 KK/JMN Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2012 nnhold: Tjenestebevis Personalmappe 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 Mottaker nnhold: Tjenestebevis 2010/2171-6 16819/2012

Detaljer

Offentlig journal. Vedr.Klage på gjentatte utsettelser. Pasientsak ***** ***** ***** 2007/3017-11 8609/2011 KK/SØV 11.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Vedr.Klage på gjentatte utsettelser. Pasientsak ***** ***** ***** 2007/3017-11 8609/2011 KK/SØV 11.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2011 Vedr.Klage på gjentatte utsettelser Pasientsak 2007/3017-11 8609/2011 KK/SØV Mottaker Pasient- og brukerombudet

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/950-15 19193/2014 10.10.2014 03.10.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/950-15 19193/2014 10.10.2014 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.10.2014 nnhold: Tilbud arbeidsavtale Personalmappe U 2009/950-15 19193/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1457-2 4947/2012 HR/JJA 17.04.2012 10.04.

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1457-2 4947/2012 HR/JJA 17.04.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2012 Tjenestebevis Personalmappe 2007/1457-2 4947/2012 10.04.2012 HR/JJA Off.l. 23, jfr. Fvl. 13, nr 1 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09.

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2011 Forespørsel om opplysninger Pasientsak 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 Mottaker f Skadeforsikring NF Tilbud

Detaljer